Page 5

ПРАВИЛЬНИК ВНУТРІШНЬОЇ ДІЇ ГОЛОВНОЇ ПЛАСТОВОЇ БУЛАВИ СТАТТЯ V. СХОДИНИ ГОЛОВНОЇ ПЛАСТОВОЇ БУЛАВИ § 1. Сходини Головної Пластової Булави відбуваються в міру потреби. Вони повинні відбуватися не рідше, ніж раз на квартал. § 2. Сходини Головної Пластової Булави скликає її голова, або його діючий заступник, повідомляючи членів про час і місце нарад за 14 днів до дати сходин. Всі питання до розгляду мають бути надіслані Генеральному Секретарю за 7 днів до часу сходин із зазначенням теми питання, обгрунтування та проекту рішення. Генеральний Секретар узагальнює питання та за 5 днів до сходин надсилає кінцеву програму сходин Голові ГПБулави для узгодження. За 3 дні до сходин Генеральний Секретар розсилає членам Головної Пластової Булави, Головам Крайових Пластових Старшин, Головній Пластовій Раді та Начальному Пластуну узгоджену кінцеву програму Сходин. § 3. У сходинах пленуму Головної Пластової Булави (Стаття VII, § 3 Статуту КУПО) можуть брати участь, окрім членів ГПБ, усі голови Крайових Пластових Старшин, або ними визначені члени їхньої КПС, із повним правом голосу. Голови Крайових Пластових Старшин можуть передати письмово або за допомогою електронних засобів зв’язку свій голос одному із членів Головної Пластової Булави, або голові Крайової Пластової Старшини іншого краю. Присутній член може мати тільки одне уповноваження. Таке уповноваження дійсне тільки на дані одні сходини. § 4. Сходинами проводить голова або його діючий заступник. § 5. Після кожних сходин Головної Пластової Булави має бути підготовлений протокол, який обов'язково повинен складатися з: ● дати і місця сходин; ● поіменний список присутніх; ● порядок нарад, запропонований головою і прийнятий на сходинах; ● перебіг нарад над кожною справою, а зокрема внесення, поставлені на голосування та текст рішення і результати голосування (кількість голосів “за” і “проти”). § 6. У термінових справах голова Головної Пластової Булави може порозумітися з членами ГПБ телефонічно/або через електронні засоби зв'язку та узгодити з ними результат справи чи справ. У таких випадках Голова або Генеральний секретар готує „урядову записку", в якій подає: ● Дату, чи дати телефонних розмов/або електронних зв'язків ● Справу, чи справи в яких велися розмови, разом із пропонованою головою розв'язкою; ● Ставлення до пропонованої розв'язки кожного члена Головної Пластової Булави; ● Результат телефоних нарад/або електронної переписки у формі постанови Головної Пластової Булави або ствердження, що телефонним шляхом/або електронними зв'язками не можна було досягнути рішення справи чи справ. „Урядову записку" Голова або Генеральний секретар складає до книги протоколів Головної Пластової Булави і додатково звітує про неї її на найближчих сходинах ГПБ. § 7. Генеральний секретар пересилає протоколи сходин Головної Пластової Булави всім членам ГПБ, Начальному Пластунові, Головній Пластовій Раді, та всім Крайовим Пластовим Старшинам до трьох тижнів після сходин ГПБ.

Правильник внутрішньої дії Головної Пластової Булави  
Правильник внутрішньої дії Головної Пластової Булави  
Advertisement