Page 1

Пластові Вісті Неперіодичний вісник Головної Пластової Булави

Рік 67.

Ню Йорк

ч. 4-13 (105)

11-го листопада 2013 р.

У цьому числі ПЛACТОВИХ ВІCТЕЙ: Черга 17-13

Об’ява Головної Пластової Булави з 19-го травня 2013 р. про признання ступеня зв’язкового/-ої в Кадрі Виховників

Черга 18-13

Об’ява Головної Пластової Булави з 19-го травня 2013 р. про признання ступеня гніздової в Кадрі Виховників

Черга 19-13

Об’ява Головної Пластової Булави з 19-го травня 2013 р. про признання пластових відзначень.

Черга 20-13

Постанова Головної Пластової Булави з 19-го травня 2013 р. про затвердження відзнак юнацьких вмілостей

Черга 21-13

Постанова Головної Пластової Булави з 19-го травня 2013 р. про затвердження документу Процес введення змін/додатків у Кодекс обов'язуючих пластових приписів.

Черга 22-13

Об’ява Головної Пластової Булави з 1-го листопада 2013 р. про відбуття 18-их Зборів Конференції Українських Пластових Організацій

Додатки

1. Відзнаки Юнацьких Вмілостей 2. Новий Крaйовий Плaстовий Провід: Aвстралія 3. Новий Крaйовий Плaстовий Провід: Німеччина


Черга 17-13 Об’ява Головної Пластової Булави з 19-го травня 2013 р. про признання ступеня зв’язкового/-ої в Кадрі Виховників. Головна Пластова Булава на своїх сходинах з 19-го травня 2013 р. на внесення Головної Булавної УПЮ постановила надати слідуючим особам 2-ий ступінь КВ (зв’язкового/- ої) у Кадрі Виховників: # 445 пл. сен. Ксеня Захарчук.........................ЗСА # 446 пл. сен. Ераст Погорило.........................ЗСА Черга 18-13 Об’явa Головної Пластової Булaви з 19-го травня 2013 р. про признaння ступеня гніздової в Кaдрі Виховників. Головнa Плaстовa Булaвa нa своїх сходинaх з 19-го травня 2013 р. нa внесення в.о. Головного Булaвного УПН постaновилa нaдaти слідуючим особам 2-ий ступінь КВ (гніздової) у Кaдрі Виховників: Ірина Микитюк ............ Кaнaдa Анна Цибульська.......... Кaнaдa Черга 19-13 Об’ява Головної Пластової Булави з 19-го травня 2013 р. про признання пластових відзначень. Головна Пластова Булава на своїх сходинах з 19-го травня 2013 р. на внесення Комісії ЗПХ постановила признати слідуючим особам відзначення Залізний Пластовий Хрест: Теофіль Ганушевський Михайло Дяченко Черга 20-13 Постанова Головної Пластової Булави з 19-го травня 2013 р. про затвердження відзнак юнацьких вмілостей Головна Пластова Булава на своїх сходинах з 19-го травня 2013 р. на внесення Головної Булавної УПЮ затвердила відзнаки юнацьких вмілостей. (Відзнаки подані у додатку ч. 1)


Черга 21-13 Постанова Головної Пластової Булави з 19-го травня 2013 р. про затвердження документу Процес введення змін/додатків у Кодекс обов'язуючих пластових приписів. Головна Пластова Булава на своїх сходинах з 19-го травня 2013 р. на рекомендацію Дорадника в справах Cтатутів і Правильників затвердила документ Процес введення змін/додатків у Кодекс обов'язуючих пластових приписів. Адреса документу є: http://www.plastscouting.org/codeks/protseszmin.pdf

Черга 22-13 Об’ява Головної Пластової Булави з 1-го листопада 2013 р. про відбуття 18-их Зборів Конференції Українських Пластових Організацій Вісімнадцяті Збори Конференції Українських Пластових Організацій відбулися в днях 7-го - 9-го червня 2013 р. в Ню Джерзі, ЗСА. У Зборах узяли участь: Начальний Пластун, представники крайових пластових організацій в особах голів Крайових Пластових Рад, голів і членів Крайових Пластових Старшин і делеґатів членства, члени і співробітники Головної Пластової Ради і Головної Пластової Булави з правом дорадчого голосу. У висліді нарад Збори ухвалили постанови (резолюції) та обрали нові органи Конференції в складі: Головна Пластова Рада Голова Заступник голови Писар Члени Заступники Головна Пластова Булава Голова Заступник голови Ґенеральний секретар Діловод фінансів і господарства Діловод видань й інформації Діловод розвитку Пласту в Світі До складу ГПБ ввійшли: Головний Булавний УПС Головна Булавна УСП Головний Булавний УПЮ і пров. Скобиного Круга Головний Булавний УПН і пров. Орлиного Круга

пл. сен. Володимир Базарко пл. сен. Богдан Гасюк пл. сен. Рома Зубенко пл. сен. Юрій Савицький пл. сен. Юрій Мончак ст. пл. Віталій Троць пл. сен. Юрій Данилів пл. сен. Марта Кузьмович пл. сен. Роман Гриців ст. пл. Назар Зелінка ст. пл. Тамара Ганкевич пл. сен. Сергій Юзик ст. пл. Андрій Ребрик пл. сен. Марко Чуквінський ст. пл. Леся Рудчук ст. пл. Іван Спринь пл. сен. Ростик Cлабіцький


СПИСОК ПЛАСТОВИХ ВМІЛОСТЕЙ УПЮ ТА ЇХНІ ВІДЗНАКИ

А ВТОЗНАВСТВО

А КТОРСТВО

А ЛЬПІНІСТИКА

А СТРОНОМІЯ

Б ІБЛІОТЕКАРСТВО

Б ОРТОВА МЕХАНІКА

Б УДІВНИЦТВО

Б УДІВНИЦТВО

ЛІТАКІВ

СУДЕН

В ИШИВАННЯ І

В ИШИВАННЯ II

В ІЙСЬКОВИК

В ІТРИЛЬНИЦТВО

ВІТРОПЛАВАННЯ/ ВІТРОГОНЕННЯ

В ОДНЕ ЛЕЩЕТАРСТВО

В ОДНЕ РЯТІВНИЦТВО

В ОДОЛАЖЕННЯ

Г РАФІКА

Ґ ЕРДАНИ

Е КОЛОГІЯ

Е ТИКЕТА

Ж УРНАЛІСТИКА

З ИМОВЕ МАНДРІВНИЦТВО

З ИМОВЕ ТАБОРУВАННЯ

Ї ЗДА НА ВЕЛЬОСИПЕДІ

К АНОЙКАРСТВО

К АРТОГРАФІЯ

К ЕРАМІКА

Ї ЗДА

ВЕРХИ

Д ВА

ПЕРА

Д ОМАШНЯ ЗАРАДНІСТЬ


СПИСОК ПЛАСТОВИХ ВМІЛОСТЕЙ УПЮ ТА ЇХНІ ВІДЗНАКИ

К РАВЕЦТВО

К УХОВАРЕННЯ

Л ІТУНСТВО

ЛІТУНСЬКА

М ОДЕЛЯРСТВО

НАВІҐАЦІЯ

ОБРАЗОТВОРЧЕ

П ЕРША ДОПОМОГА

П ЕРША ДОПОМОГА

П ІЛОТАЖ

Л ЕЩЕТАРСТВО І

Л ЕЩЕТАРСТВО II

Л ЮБИТЕЛЬ /- КА

М АНДРІВНИЦТВО

М ІТОЛОГІЯ

М УЗИКА

Н АРОДНІ ТАНКИ

МИСТЕЦТВА

МОРСЬКА НАВІҐАЦІЯ М ОРСЬКА ПІОНІРКА

Н УМІЗМАТИКА

І

Л ЕГКОАТЛЕТИКА

МИСТЕЦТВО

II

П ІОНЕРСТВО

О ГОРОДНИЦТВО

О ДНО

П ИСАНКАРСТВО

П ІКЛУВАННЯ

П ІКЛУВАННЯ

ДІТЬМИ

ХВОРИМИ

П ЛАВАННЯ

П ЛЕТЕННЯ

П ОГОДОЗНАВСТВО

ПЕРО

П ЕРЕКЛАДНИЦТВО


СПИСОК ПЛАСТОВИХ ВМІЛОСТЕЙ УПЮ ТА ЇХНІ ВІДЗНАКИ

П РИРОДОЗНАВСТВО П РИЯТЕЛЬ

ТВАРИН

П РOВІДНИЦТВО ТУРИСТІВ

Р ИБАЛЬСТВО

Р ІЗЬБАРСТВО

С ИҐНАЛІЗАЦІЯ

С ИНХРОНІЗОВАНЕ ПЛАВАННЯ

С КАВТОВЕ П ОБРАТИМСТВО

С КЕЛЕЛАЗІННЯ

С КУЛЬПТУРА

С ПІВ

С ПОРТОВІ ГРИ

С ТРІЛЯННЯ З ЛУКА

С УДНОЗНАВСТВО

Т АБІРНИЦТВО

Ф ІЛЯТЕЛІЯ

Ф ІЛЬМУВАННЯ

Ф ІНАНСОВА

ШВАЛЬСТВО

Я КІРНИЦТВО

100-ЛІТТЯ ПЛАСТУ

С АЛЬОНОВІ

ТАНЦІ

С КІПЕРСТВО

С ТРІЛЯННЯ

З

РУШНИЦІ

ЗАРАДНІСТЬ

Т РИ

ПЕРА

У КРАЇНСЬКИЙ АМБАСАДОР

Ф ОТОГРАФУВАННЯ ХОРОВОДИ-ГАГІЛКИ


Додаток ч. 2 Новий Крайовий Пластовий Провід: Aвстралія (вибраний на XXХ КПЗ’їзді 17-18 листопада 2012 р. в Мельборні). КРAЙОВA ПЛACТОВA РAДA: Голова……………………………………………..…….пл. сен. Юрій Федишин Член…………………………………………………….. пл. сен. Адріян Нойґебавер Член…………………………………………………….. пл. сен. Михайло Квас КРАЙОВИЙ ПЛАСТОВИЙ СУД ЧЕСТИ: Голова……………………………………………..…….пл. сен. Роман Дзьоба КРAЙОВA ПЛACТОВA CТAРШИНA: Голова................................................................................ст. пл. Пилип Ботте Заступник і референт виховної діяльности…………....ст. пл. Павло Бучма Cкарбник ...........................................................................пл. сен. Галина Поцілуйко Писар протоколів………………………………………..пл. сен. Оля Дудинська Писар вісників…………………………………………...пл. сен. Соня Радивил Крайовий Референт УПC.........................................…….пл. сен. Славко Когут Референт електронного маркетингу……………………ст. пл. Лариса Радіон Референт однострою та крамнички…………………….пл. сен. Тереса Ляхович Технічний діловод (краєвої) Пластової Мережі……….ст. пл. Адріян Нойґебавер

Додаток ч. 3 Новий Крaйовий Плaстовий Провід: Німеччина (вибраний на XXVII КПЗ’їзді 24 листопада 2012 р. в Мінхені). КРAЙОВA ПЛACТОВA РAДA: Голова……………………………………………..…….пл. сен. Таня Тарападська Шафовал Заступник Голови……………………………………… пл. сен. Михайло Добрянський Член…………………………………………………….. пл. сен. Люба Бутковська Вальків Член…………………………………………………….. пл. сен. Мира Пашник Член…………………………………………………….. пл. сен. Роман Мороз КРAЙОВA ПЛACТОВA CТAРШИНA: Голова................................................................................пл. сен. Оксана Микитчак Заступник Голови………………………….…………....пл. сен. Орест Мялковський Секретар………………………………………………….пл. сен. Богдан Комаринський Діловод УПН…………………………………………….ст. пл. Марина Крицкалюк Діловод УПЮ...………………………………………….ст. пл. Лаура Гарабач Діловод УСП.…………………………………………….ст. пл. Максим Ґела Діловод УПC…………….........................................…….пл. сен. Ліда Головата Діловод Фінансів………………………………………...пл. сен. Юрій Дубицький Діловод Господарства…………………………………...Степан Дем’янів Референт Гуманітарної Допомоги……………………...пл. сен. Марія Саляк


Пластові Вісті — неперіодичний вісник Головної Пластової Булави Видає президія Головної Пластової Булави. За зміст відповідає Ґенеральний Секретар ГПБ, ст. пл. Оля Свідзинська Технічний редактор: ст. пл. Іван Кіналь. Aдреса: visti@plastscouting.org Це число розсилається електронною поштою по списку розсилки Новини ГПБ. Записатися на розсилку: http://www.plastscouting.org/mailinglists.aspx © 2013 Plast Conference http://www.plastscouting.org/visti/

Пластові вісті ч.105 (11.11.2013)