Page 1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Рік 60. Ню Йорк, 1 грудня, 2006 Ч. 2 / 06 (90) –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– У цьому числі ПЛАСТОВИХ ВІСТЕЙ: Ч е р г а 16 / 06

О Б ' Я В А Головної Пластової Булави з 24 червня 2006 про признання пластових відзначень.

Ч е р г а 17 / 06

П О С Т А Н О В А Головної Пластової Булави з 1 листопада 2006 про признання ступеня зв'язкового у Кадрі Виховників.

Ч е р г а 18 / 06

П О С Т А Н О В А Головної Пластової Булави з 1 листопада 2006 про виготовлення і посвячення копій існуючих затверджених прапорів міжтериторіяльних куренів УСП і УПС для членів куреня на іншому континенті.

Ч е р г а 19 / 06

П О С Т А Н О В А Головної Пластової Булави з 1 листопада 2006 про дозвіл Загонові "Червона Калина" посвятити копію існуючого прапору Загону.

Ч е р г а 20 / 06

О Б ' Я В А Головної Пластової Булави з 1 листопада 2006 про завішення 15-го куреня УСП "Орден Залізної Остроги" ім. Святослава Завойовника.

Ч е р г а 21 / 06

О Б ' Я В А Головної Пластової Булави з 1 листопада 2006 про покликання Комісії для перевірки праці 15-го куреня УСП "Орден Залізної Остроги" ім. Святослава Завойовника на відповідність пластової ідеї та самовихованню.

Д о д а т о к:

Новий Крайовий Пластовий Провід в Польщі. Новий Головний Пластовий Провід.

.......................................................................................................................................................................... Ч е р г а 16 / 06 ОБ'ЯВА Головної Пластової Булави з 24 червня 2006 про признання пластових відзначень. Головна Пластова Булава повідомляє, що Начальний Пластун, на її внесення, признав наступні відзначення: Орден св. Юрія в Золоті: пл. сен. Оля Ткаченко Німеччина пл. сен. Уляна Баб'юк ЗСА пл. сен. Богданна Титла ЗСА Головна Пластова Булава 24 червня 2006 п о с т а н о в и л а признати наступні відзначення: Орден Вічного Вогню в Золоті: пл. сен. Борис Вжесневський Канада пл. сен. Лариса Онишкевич ЗСА


Орден св. Юрія в Бронзі: ст. пл. Симон Когут ст. пл. Степан Липинський ст. пл. Ірена Борущак ст. пл. Надія Опалинська ст. пл. Іван Кіналь

Австралія Арґентина Польща Україна ЗСА

.......................................................................................................................................................................... Ч е р г а 17 / 06 ПОСТАНОВА Головної Пластової Булави з 1 листопада 2006 про признання ступеня зв'язкового у Кадрі Виховників. Головна Пластова Булава на сходинах 1 листопада 2006, на внесення Головної Булавної УПЮ, п о с т а н о в и л а надати 2-ий ступінь КВ зв'язкового/-ї у Кадрі Пластових Виховників наступним особам: #392 ст. пл. скоб Борис Франкевич Німеччина #393 пл. сен. Орест Мялковський Німеччина #394 ст. пл. Ірця Добрянська-Райндль Німеччина #395 ст. пл. Богдан Печеняк ЗСА .......................................................................................................................................................................... Ч е р г а 18 / 06 ПОСТАНОВА Головної Пластової Булави з 1 листопада 2006 про виготовлення і посвячення копій існуючих затверджених прапорів міжтериторіяльних куренів УСП і УПС для членів куреня на іншому континенті. Розуміючи потребу міжтериторіяльних пластових куренів мати свій курінний прапор на кожному континенті де знаходиться більше число членів куреня, Головна Пластова Булава на своїх сходинах 1 листопада 2006 п о с т а н о в и л а дозволити пластовим куреням мати на кожному континенті ідентичну копію уже затвердженого курінного прапору. На імпрезі, де беруть участь члени пластового куреня з різних континентів, курінь може мати лиш один курінний прапор. .......................................................................................................................................................................... Ч е р г а 19 / 06 ПОСТАНОВА Головної Пластової Булави з 1 листопада 2006 про дозвіл Загонові "Червона Калина" посвятити копію існуючого прапору Загону. Згідно із попередньою постановою (Черга 18 / 06), Головна Пластова Булава на своїх сходинах 1 листопада 2006 п о с т а н о в и ла дозволити Загонові "Червона Калина" посвятити виготовлений ідентичний до існуючого в ЗСА прапор Загону для своїх членів в Україні. .......................................................................................................................................................................... Ч е р г а 20 / 06 ОБ'ЯВА Головної Пластової Булави з 1 листопада 2006 про завішення 15-го куреня УСП "Орден Залізної Остроги" ім. Святослава Завойовника. У зв'язку з фактом покарань на крайовому пластовому таборі "Герць" в Україні, що стало підставою подання судового позову; маршу куреня "ОЗО" на електронній сторінці та зневагу образу Матері Божої, Головна Пластова Булава, у погодженні з Головною Пластовою Радою, о б ' я в л я є що на своїх сходинах 1


листопада 2006 завісила 15-ий курінь "Орден Залізної Остроги" ім. Святослава Завойовника на час перевірки праці куреня. Це значить: члени Куреня тимчасово не мають права репрезентувати себе як курінь та вживати курінну атрибутику і гасла в будь-яких випадках; члени куреня тимчасово не мають права організувати та очолювати виховні та крайові заходи. .......................................................................................................................................................................... Ч е р г а 21 / 06 ОБ'ЯВА Головної Пластової Булави з 1 листопада 2006 про покликання Комісії для перевірки праці 15-го куреня УСП "Орден Залізної Остроги" ім. Святослава Завойовника на відповідність пластової ідеї та самовихованню. Головна Пластова Булава о б ' я в л я є , що на своїх сходинах 1 листопада 2006 покликала Комісію на піврічний термін для перевірки праці 15-го куреня УСП "Орден Залізної Остроги" ім. Святослава Завойовника на відповідність пластової ідеї та самовихованню. У складі Комісії: представник від України – пл. сен. о. Олександр Воловенко – голова представник від іншого краю – пл. сен. Таня Джулинська (Канада) представник від ГПБ – пл. сен. Юрій Кузьмович (ЗСА) У своїй праці Комісія може покликатися на поради і висновки експертів-професіоналів. Комісія повинна представити результати своєї праці до розгляду Головній Пластовій Булаві 31 квітня 2007 р. .........................................................................................................................................................................

ДОДАТОК Новий Крайовий Пластовий Провід в Польщі. 7 жовтня 2006 на Крайовому Пластовому З'їзді в Польщі вибрано нову Крайову Пластову Старшину в складі: Крайова Пластова Рада Голова КПР Члени:

ст. пл. Оксана Кравчишин ст. пл. Ярослав Мисько ст. пл. Дарій Шагала

Крайова Пластова Старшина Голова КПС ст. пл. Маріюш Баб'як Коменданти Уладів та заступники Голови КПС: Крайова Комендантка УПН ст. пл. Ірина Борущак Крайовий Комендант УПЮ ст. пл. Аркадій Путько Крайовий Референт УСП ст. пл. Данило Костик Крайовий Референт УПС пл. сен. дов. о. Петро Баран Скарбник ст. пл. Лідія Баб'як Господар ст. пл. Ігор Горків Координатор Тех-інф. ст. пл. Тарас Костик


16-ті Збори Конференції Українських Пластових Організацій 4 листопада 2006 обрали нові органи Конференції в складі: ГОЛОВНА ПЛАСТОВА РАДА Голова – пл. сен. Юрій СЛЮСАРЧУК (ЗСА) Заступник Голови – пл. сен. Софія СКРИПНИК (Канада) Секретар – пл. сен. Петро ДАРМОГРАЙ (ЗСА) Члени: – пл. сен. Ігор СОХАН (ЗСА) – пл. сен. Андрій ЧЕМЕРИНСЬКИЙ (Украіна) Заступники: – пл. сен. Віктор АҐРЕС (Арґентина) – пл. сен. Оля ТКАЧЕНКО (Німеччина) ГОЛОВНА ПЛАСТОВА БУЛАВА Голова – пл. сен. Володимир БАЗАРКО (ЗСА) Попередня голова – пл. сен. Ярослава РУБЕЛЬ (ЗСА) Заступник голови – пл. сен. Оля ТКАЧУК (Канада) Ґенеральний секретар – пл. сен. Віра МОЛЛС (ЗСА) Діловод фінансів і господарства – ст. пл. Петро ЛІСОВСЬКИЙ (ЗСА) Діловод видань – пл. сен. Мирон БАБ'ЮК (ЗСА) Діловод розвитку Пласту в країнах Европи – пл. сен. Оксана ЗАЛІПСЬКА (Україна) Діловод Пластового Конґресу – пл. сен. Роман ГРИЦІВ (ЗСА) Головний Булавний УПС – пл. сен. Юрій КУЗЬМОВИЧ (ЗСА) Головна Булавна УСП – ст. пл. Таня ПАВЛЮКОВЕЦЬ (Україна) Головний Булавний УПЮ – ст. пл. Микола МУЗАЛА (Україна) Головна Булавна УПН – пл. сен. Марічка АРТИШ (Україна) ..........................................................................................................................................................................

ПЛАСТОВІ ВІСТІ –– неперіодичний вісник Головної Пластової Булави. Видає президія Головної Пластової Булави. Адреса: PLAST CONFERENCE INC. Mrs. BOHDANNA TYTLA P.O. Box 237 LEXINGTON. NY 12452-0237 USA За зміст відповідає ґенеральний секретар ГПБ, пл. сен. Богданна Титла, ПС. Наклад 100 прим. Це число розсилається теж на електронні адреси. Річна передплата 10 амер. дол.

Пластові вісті ч 90 (01 12 2006)  
Advertisement