Page 1

plastik sanayi

2012

TÜRKİYE

PLASTİK

SEKTÖRÜ İZLEME RAPORU (İLK 6 AY)

1969

PAGDER

Plastik Sanayicileri Dernegi

Barba Barbaros aros DEMİRCİ Genell Sekreter G PLASFED - PAGDER


Türkiye’nin İlk

Özel Plastik İhtisas Org. San. Bölgesi Kırklareli - Vize’de Kuruluyor.

50

%

Yatırım Teşvik Desteği*

PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni **PAGDER teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no.’lu no ’lu dipnota göre bölgesel destekler kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir.

www.pagder.org pagder@pagder.org Tel: 0212 438 26 19

www.paosb.org paosb@paosb.org Tel: 0212 438 58 41


Ülkemiz, Avrasya bölgesindeki hem en buyuk plastik işleme kapasitesine sahiptir hem de en fazla plastik ürün ihracatını gerçekleştirmektedir. En önemli pazarımız olan AB ülkelerinde yaşanan kriz ve daralma ve ülkemizde "yumuşak iniş" için alınan ekonomiyi soğutucu önlemlere rağmen sektörümüz ilk altı ayda hem büyümüş hem de ihracatını arttırmayı başarmıştır. Firmalarımızı çabalarından ve ülkemize yaptıkları katkılarından dolayı kutluyoruz. Türk plastik sektörü, bölgesinde parlayan bir yıldız olmaya devam etmektedir. Ambalaj, yapı malzemeleri, beyaz eşya, otomotiv ve tarımda kullanılan plastik ürünlerin üretiminde ciddi bir teknoloji birikimimiz bulunmaktadır. Öyle ki, çevre ülkelerde yeni yatırımlar yapılırken Türkiye'den teknik insan gücü transfer edilmektedir. Ancak, son yıllarda hammadde fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar ve aşırı değerli Türk Lirası nedeniyle firmalarımızın karlılığı ve sermaye gücü olumsuz etkilenmiştir. Ihrac ettiğimiz ürünlerin fiyatları ile ithal ettiklerimizin arasındaki makas yıllardır kapanamamaktadır. Ortadoğu'da plastik işlemeye yönelik yapılan yatırımlara verilen teşvikler gelecek için risk oluşturmaktadır. Firmalarımızın ürettikleri ürünlerdeki katma değeri ve karlılığı arttırmaya yönelik ARGE çalışmalarına daha fazla eğilmeleri ve elektronik, iletişim, savunma sanayi ve sağlık gibi ileri teknoloji ile çalışan sektörlere yönelik ürün geliştirmeye önem vermeleri faydalı olacaktır. Yıllardır ülke ekonomisine ve istihdama katkısını sürdüren sektörümüzün yeni hazırlanan yatırım teşviklerinde yeterli desteği görmemesi üzücüdür. PLASFED olarak bu konunun takipçisi olacağız. Sektör firmalarımıza ikinci yarı yılda da başarılarının devamını diliyorum. İ. Selçuk Aksoy Başkan PLASFED – Plastik Sanayicileri Federasyonu

1


Plastik sektörümüzün şemsiye kurumu PLASFED tarafından başlatılan ve sektörümüzün genelini ve alt sektörlerimizi belirli dönemlerde izleyerek üyelerimize, firmalarımıza, sektörümüzle sınai ve ticari ilişkiler kurmayı planlayan yerli ve yabancı firmalara ve yatırımcılara genel bilgiler verecek rapor çalışmalarının çok faydalı olacağına inanıyorum. Hızla büyüyen plastik sektörümüzde yatırımlar da hızla artıyor. Ancak, yatırımcıların en çok sıkıntı çektiği konulardan biri, sektörün veya yatırım yapılması amaçlanan sektör alt gruplarındaki gelişimin ne yönde olduğunu bilememek. Bu nedenle yatırımcı, atıl olan ve büyüme potansiyeline sahip alanlar yerine, diğer firmaları izleyip aynı alanlara yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu ise sektörde bazı mamullerde aşırı kapasiteye neden oluyor ve zaten karlılığın giderek azaldığı sektörde rekabetin gereksiz yere artmasına sebep oluyor. Plastik pazarı ile ilgili bu tip araştırmaların biz yatırımcıları yönlendirmesi gerekiyor. Ancak ülkemizde yaşadığımız diğer bir sorun da bilgi saklama. Bizler üyesi olduğumuz derneklerin, birkaç profesyonelinden ve yönetim kurulundan her türlü bilgiyi vermesini beklerken, hiç birimiz bize ait olan bilgileri vermekten kaçınıyoruz. Bu analizler, firmaların bilgi vermeleri halinde daha doğru ve daha kaliteli olacaktır. Bu nedenle, PLASFED’den veya federasyonumuzu oluşturan derneklerden gelen her türlü bilgi talebini en hızlı ve en doğru biçimde yanıtlamamız gerekiyor. Ülkemiz

plastik

sektörünün

şemsiye

sivil

toplum

örgütü

olan

PLASFED’in çok başarılı olacağına, yurt içi ve yurt dışı platformlarda bizleri en iyi biçimde temsil edeceğine inanarak, sektörümüzde faaliyet gösteren plastikle ilgili diğer tüm dernekleri platformumuza davet ediyorum. Birlikte ve daha güçlü olacağımız yarınları umud ederek tüm sektör mensuplarımıza başarılı çalışmalar diliyorum Erol Paksu Başkan EGEPLASDER - Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği

2


Yönetici Özeti Sektörümüzde Büyüme Devam Ediyor Plastik sektörümüzün şemsiye kurumu PLASFED tarafından başlatılan ve sektörümüzün genelini ve alt sektörlerimizi belirli dönemlerde izleyerek hazırlamaya başladığımız bu raporlar; üyelerimize ve yerli ve yabancı sektör firmalarımıza, sektörün gelişimi ile ilgili genel bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. 2012 yılının ilk 6 ayında plastik sektörümüzün, geçmiş yıllardaki hızlı büyümeyi sürdürdüğü görülmektedir. Yılın ilk 6 ayında sektörümüzde 3,67 milyon ton ve yaklaşık 16 milyar dolar değerinde plastik mamul üretimi gerçekleşmiş ve bunun miktar bazında % 18’i değer bazında da % 11’i ihraç edilmiştir. Sektör üretim kapasitesindeki hızlı gelişimle AB ülkeleri içinde 3.ncü sırasını korurken, ikinci sıradaki İtalya’yı zorlamaktadır. İKMİB kayıtlarına göre yılın ilk 6 ayında plastik sektör ihracatı, hammadde dahil 2,3 milyar doları geçerek 2011 yılının ilk 6 ayına kıyasla % 10,2 artmış ve % 26 payla toplam kimya sektör ihracatı içinde ikinci ihracatçı sektör konumunu korumuştur. İhracatımızın yapıldığı yaklaşık 200 ülke içinde Irak, Almanya ve Rusya federasyonu plastik mamul ihracatı yapılan ilk 3 ülke olarak önemini korumaktadır. Sektörün büyümesine paralel olarak plastik makine teçhizat yatırımları da sürmektedir. 2011 yılında 885 milyon dolar olan yatırımın yılın ilk 6 ayında 397 milyon dolar olarak gerçekleştiği ve yıl sonunda 800 milyon doları zorlayacağı tahmin edilmektedir. 2012 yılının ilk 6 aylık verileri baz alınarak yapılan tahminler, 2012 yılı sonunda plastik mamullerde üretimin ton bazında % 9 değer bazında % 5 artacağını, arz talep dengesi içinde tüm kalemlerde arış olacağını göstermektedir. Plastik mamul üretim ve ihracatının artışına paralel olarak plastik hammadde de ithal bağımlılığı önemini sürdürmektedir. Plastik hammadde üretimi aynı düzeylerde kalırken ithalatın artması toplam plastik hammadde arzı içinde üretimin payını azaltmaya devam etmektedir.

3


MAM MUL

1. PLAS 1 PLASTİK MAMUL : 1.1. PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ : 2011 yılında, plastik sektörünün toplam mamul üretimi 6,7 milyon tona çıkarak 2010 yılına kıyasla % 10 artmıştır. AB ülkeleri plastik sektörlerindeki daha düşük düzeydeki yıllık büyüme tahminleri baz alınarak, 2011 yılında Türk plastik sektörünün AB ülkeleri içinde, Almanya ve İtalya’dan sonra proses kapasitesi ile 3.ncü sırada yer aldığı bilinmektedir. 2012 yılının ilk 6 ayında plastik mamul üretiminin 3,68 milyon ton olarak gerçekleştiği ve aynı trendle üretimin yıl sonunda 7,34 milyon tona çıkarak 2011 yılına kıyasla % 9 artacağı tahmin edilmektedir.

Plastik Mamül Üretimi

YILLAR

MİLYON TON

2011

6,76

2012 ( 6 Ay )

3,68

2012 ( T )

7,34

Plastik Sektör Üretimi

7.336 6.764 5.256 5.425

5.251

1000 Ton

4.808 4.108 3.052

2.684

6.155

4.458 3.668

3.482

2.433

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 2012 / 6 2012 / T

2012 yılında 2,93 milyon tonluk üretimle plastik ambalaj malzemelerinin üretimde başı çekeceği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1i6 milyon tonla ambaajı takip edeceği tahmin edilmektedir. Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 10 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı % 87 olup bu 10 ilde yıl sonunda toplam 6,3 milyon ton plastik mamul üretiminin geçekleşeceği tahmin edilmektedir.

4


MAM MUL 2012 Yılında Sektörler Bazında Plastik Üretim Tahmini (1000 Ton)

Diğer; 1.027 Otomotiv; 293

Ambalaj; 2.934

Tekstil; 293

Tarım; 440

Beyaz Eşya; 734 İnşaat;1.614

PLASFED’in kurucu derneklerinin bulunduğu illerin ( İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kayseri ) toplam plastik üretimlerinin 2012 sonunda 5,3 milyon tona erişeceği ve toplam üretimden % 72 pay alacakları tahmin edilmektedir. İller İtibariyle Plastik Mamul Üretimi ( 1000 Ton )

İL İSTANBUL

2008

2009

2010

2.584

2.582

3.026

2011

2012 / 6

2012 / T

3.326

1.803

3.607

İZMİR

411

410

481

529

287

573

BURSA

385

384

451

495

269

537

ANKARA

289

289

338

372

202

403

KOCAELİ

211

211

247

271

147

294

GAZİANTEP

238

238

279

307

166

333

KONYA

215

215

252

277

150

300

ADANA

133

133

156

171

93

185

KAYSERİ 10 İl Toplamı

110

109

128

141

76

153

4.576

4.571

5.358

5.888

3.193

6.386

Diğer İller

681

680

797

876

475

950

TOPLAM

5.256

5.251

6.155

6.764

3.668

7.336

PLASFED’i Temsil Eden Derneklerin Bulunduğu İller Toplamı

3.779

3.775

4.424

4.863

2.637

5.274

1.2. PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI : Plastik sektörü, işleme kapasitesindeki artışa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine ve teçhizat yatırımı yapmaktadır. Sektörün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolara çıkmış ve 2012 yılının ilk 6 ayında 397 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendi sürdürmesi halinde sektörün 2012 yılında 794 milyon dolar makine ve teçhizat yatırımı yapacağı tahmin edilmektedir.

5


MAM MUL Türk Plastik Sektörünün Mak Makina ve Teçhizat Yatırımı Milyon $

885

900

794

800

656

700 558

600

458

595

558

505

500

414

400

397

288

300 200 100 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012 / 6

2012 / T

1.3. PLASTİK MAMUL İTHALATI : 2011 yılında 483.000 ton olan plastik mamul ithalatı, 2012 yılının ilk 6 ayında 243.000 ton olarak gerçekleşmiştir Aynı trendin devamı halinde plastik mamul ithalatının yıl sonunda 487.000 tona çıkması ve 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 1 artması beklenmektedir.

GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( 1000 Ton )

GTİP NO 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926

PLASTİK MAMÜL TANIMLARI

2011

2012 / 6

Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-enine Kesiti 1mmyi Geçen Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb. Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları Dahil Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül Plastikten Sofra, Mutfak ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası Plastikten İnşaat Malzemesi Plastikten Diğer Eşya Plastik Mamul Toplam

12 26 25 46 187 57 4 36 12 9 69 483

5 13 11 24 103 28 2 16 5 3 32 243

2012 ( T ) 10 27 23 49 207 55 3 33 11 5 65 487

% ARTIŞ 2012 / 11

-20 5 -9 6 11 -3 -24 -10 -6 -42 -7 1

Kaynak : TUİK

2011 yılında 2,7 milyar dolar olan plastik mamul ithalatı, 2012 yılının ilk 6 ayında 1,28 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendin devamı halinde ithalatın yıl sonunda 2,57 milyar dolara çıkacağı ve 2011 yılına kıyasla değer bazında % 3 gerileyeceği tahmin edilmektedir.

6


MAM MUL GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( Milyon ABD $ )

GTİP NO 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926

PLASTİK MAMUL TANIMLARI

2011

2012 / 6

2012 ( T )

% ARTIŞ 2012 / 11

Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-enine Kesiti 1mmyi Geçen Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb. Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları Dahil Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül Plastikten Sofra, Mutfak ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası Plastikten İnşaat Malzemesi Plastikten Diğer Eşya Plastik Mamul Toplam

61 216 59 260 790 237 45 217 91 53 617 2.646

27 109 27 129 411 116 15 99 43 16 292 1.284

53 219 54 258 822 232 29 197 86 33 585 2.568

-13 1 -8 -1 4 -2 -36 -9 -5 -38 -5 -3

Kaynak : TUİK

Türkiye’nin toplam plastik ithalatı içinde plastik mamul ithalatı hem miktar hem de değer bazında küçük bir yer tutmaktadır. sektörün dış ticaret açığı da plastik hammadde de yaşanılan ithal bağımlılığından kaynaklanmaktadır.

Plastik Hammadde ve Plastik Mamul İthalatı 1000 Ton

7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Hammadde İthalatı

2007

2008

2009

2010

2011

2012 / T

Mamul İthalatı

Plastik Hammadde ve Plastik Mamul İthalatı 1000 $

14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Hammadde İthalatı

2007

2008

2009

2010

2011

2012 / 6 2012 / T

Mamul İthalatı

7


MAM MUL 1.4. ÜLK ÜLKELER ELER İTİBARİYL İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI : Son 2 yıldır 100’ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapılmıştır. 2012 yılının ilk 6 ayında ilk 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 73’ünü, değer bazında da % 76’sını oluşturmuştur. Almanya, Çin ve İtalya son 2 yıldır plastik mamul ithal ettiğimiz ilk 3 ülke konumunu korumuştur. Çin, miktar bazında değerlendirildiğinde en çok mamul ithal ettiğimiz ülke konumundadır. Plastik Mamul İthalatımızda İlk 10 Ülke

2011 ÜLKELER

2012 (6 Ay)

1000 Ton

Milyon ABD $

ÜLKELER

1000 Ton

Milyon ABD $

83

554

Almanya

41

264

135

528

İtalya

65

259

İtalya

42

261

Rusya Federasyonu

20

116

Fransa

22

172

İran

11

80

Güney Kore

28

149

Yunanistan

13

77

İngiltere

13

107

Mısır

6

48

A.B.D.

10

89

Bulgaristan

5

43

Belçika

18

81

Azerbeycan

8

36

İspanya

9

69

Romanya

4

29

Japonya

3

47

Belçika

5

21

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI

362

2.058

178

974

DİĞER ÜLKELER

121

589

DİĞER ÜLKELER

65

310

GENEL TOPLAM

483

2.646

GENEL TOPLAM

243

1.284

Almanya Çin

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI

Kaynak : TUİK

1.5. PLASTİK MAMUL İHRACATI : 2011 yılında 1,16 milyon ton olan plastik mamul ihracatı 2012 yılının ilk 6 ayında 656 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendin sürmesi halinde yıl sonunda ihracatın 1,31 milyon tona çıkacağı ve 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 13 artacağı tahmin edilmektedir.

GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( 1000 Ton )

GTİP NO 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926

PLASTİK MAMUL TANIMLARI Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-enine Kesiti 1mmyi Geçen Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb. Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları Dahil Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül Plastikten Sofra, Mutfak ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası Plastikten İnşaat Malzemesi Plastikten Diğer Eşya Plastik Mamul Toplam

Kaynak : TUİK

8

2011 145 282 15 16 216 76 18 213 60 105 13 1.158

2012 / 6 77 167 8 8 112 43 10 113 36 53 28 656

2012 ( T ) 154 335 17 16 224 87 20 226 72 105 57 1.313

% ARTIŞ 2012 / 11

7 19 9 1 4 15 11 6 20 1 333 13


MAM MUL 2011 yılında 3,49 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı 2012 yılının ilk 6 ayında a 1,94 milyar dolar ar olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendin sürmesi halinde yıl sonunda ihracatın 3,88 milyar dolara çıkacağı ve 2011 yılına kıyasla değer bazında % 11 artacağı tahmin edilmektedir. GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( 1000 ABD $ )

GTİP NO 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926

PLASTİK MAMUL TANIMLARI

2011

2012 / 3 AY

2012 ( T )

% ARTIŞ 2012 / 11

Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-enine Kesiti 1mmyi Geçen Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb. Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar ve Tavan Kaplamaları Dahil Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül ve Lamlar Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti ve Donanımları Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül Plastikten Sofra, Mutfak ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası Plastikten İnşaat Malzemesi Plastikten Diğer Eşya Plastik Mamul Toplam

296 745 38 98 734 268 83 651 222 288 62 3.485

154 409 18 54 361 152 44 325 129 148 148 1.942

308 819 36 108 722 304 89 649 257 295 295 3.883

4 10 -4 10 -2 13 8 0 16 3 379 11

Kaynak : TUİK

Türkiye’nin toplam plastik malzeme ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını mamul ihracatı oluşturmaktadır. Plastik Hammadde ve Plastik Mamul İhracatı 1000 Ton

2.000 1.500 1.000 500 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mamul İhracatı

2007

2008

2009

2010

2011

2012 / 6 2012 / T

Hammadde İhracatı

Plastik Hammadde ve Plastik Mamul İhracatı Milyon $

5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mamul İhracatı

2007

2008

2009

2010

2011

2012 / 6 2012 / T

Hammadde İhracatı

9


MAM MUL 1.6. PLASTİK İHRACATININ PLAS İHRACATIN TOPLAM KİMYA İHRACATI İÇİNDEKİ YERİ : İMMİB verilerine göre, plastik ve mamulleri ( hammadde dahil ) ihracat kayıtları 2012 yılının ilk 6 ayında 2011 yılı eş dönemine kıyasla % 9,8 artarak 2,31 milyar $’a ulaşmıştır.

Kimya Sektör İhracatı İçinde Plastik Sektör İhracatının Yeri ( ABD $ )

KİMYA SEKTÖRÜ ALT GRUPLARI Plastikler ve Mamülleri Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Ürünler Sabun ve Yıkama Müstahzarları Kauçuk, Kauçuk Eşya Anorganik Kimyasallar Boya, Vernik, Mürekkep Uçucu Yağlar, Kozmetikler Eczacılık Ürünleri Organik Kimyasallar Muhtelif Kimyasal Maddeler Gübreler Yapıştırıcı lar, Tutkallar, Enzimler Barut, Patlayıcı Maddeler ve Türevleri Fotoğrafçılık ve Sinemacılıkta Kullanılan Mam. İşlenmiş Amyant ve Karışımları, Mamülleri Gliserin, Bitkisel Mamüller, Degra, vs. Toplam

2010

2011

2011/6

2012/6

% ARTIŞ 2012 / 2011(6)

3.896,2 3.448,2 695,2 907,8 949,0 551,7 512,1 513,5 522,8 358,5 206,9 97,3 20,5 13,8 1,2 0,5 12.695

4.802,6 5.195,0 788,6 1.226,8 1.239,3 635,1 575,6 576,2 555,0 397,5 211,5 139,1 21,6 17,7 0,5 1,2 16.383

2.099,9 2.759,8 361,7 593,7 593,5 301,4 262,3 288,6 301,4 200,0 120,0 62,2 3,9 9,7 0,3 0,7 7.959

2.315,1 3.101,4 406,8 614,7 631,4 328,8 295,2 324,5 327,3 218,8 79,6 80,9 4,0 11,7 0,1 0,1 8.740

10,2 12,4 12,5 3,5 6,4 9,1 12,5 12,5 8,6 9,4 -33,7 29,9 2,6 20,7 -69,4 -82,9 9,8

Kaynak : İMMİB

Plastik sektörünün toplam kimya sektörü içindeki payı 2009 yılında % 35’lere kadar çıkmış ancak daha sonraki yıllarda gerilemiştir. İMMİB, Plastik ihracat kayıtlarına göre, plastik sektörü 2012 yılının ilk 6 ayında toplam kimya sektör ihracat kayıtları içinde % 27 payla ikinci sırada yer almıştır.

Kimya Sektör İhracatı İçinde Plastik Sektör İhracatının Yeri ( ABD $ )

18.000

40

16.000

35

14.000

30 25

10.000 20

8.000

15

6.000 4.000

10

2.000

5

0

0

Plastik ve Mamülleri

10

Kimya Toplam

Plastik Payı (%)

(%Payı)

Milyon $

12.000


MAM MUL 1.7. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI : Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2011 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 56, değer bazında da % 55 pay almıştır. İlk 10 ülkenin 2012 yılının 6 ayındaki payı miktar bazında % 54 değer bazında da % 52’ye gerilemiştir. Bu durum, plastik ihracatçılarının daha değişik pazarlara yönelmekte olduğunu göstermektedir. Son iki yıldır, Irak, Almanya ve Rusya Fed. plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ülkeyi oluşturmuştur. Türkiye’nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke

2012 (6 Ay)

2011 ÜLKELER

1000 Ton

Milyon ABD $

ÜLKELER

1000 Ton

Milyon ABD $

113

250

Almanya

32

111

202

Rusya Federasyonu

32

108

193

Azerbeycan

36

94

42

167

İngiltere

27

88

Romanya

58

167

Fransa

24

87

İngiltere

49

165

İran

24

86

Azerbeycan

56

165

Romanya

24

68

Gürcistan

48

130

Gürcistan

25

63

Bulgaristan

28

95

Libya

21

55

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI

643

1.931

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI

357

1.011

DİĞER ÜLKELER

551

1.756

DİĞER ÜLKELER

300

931

GENEL TOPLAM

1.158

3.485

GENEL TOPLAM

656

1.942

179

415

Irak

Almanya

64

233

Rusya Federasyonu

56

İran

62

Fransa

Irak

Kaynak : TUİK

1.8. PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI : 2012 yılının ilk 6 ayında plastik mamul ortalama ithal birim fiyatı 5.276 ABD $ / ton, ortalama ihraç birim fiyatı ise 2.958 ABD $ / ton olarak gerçekleşmiş olup, ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 56’sı düzeyindedir. 2012 yılının ilk 6 ayında 2011’e kıyasla ortalama birim ithal fiyatı % 4, ihraç fiyatı ise % 2 gerilemiştir. Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / Ton )

İTHALAT FİYATI GTİP NO 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 MAMUL ORTALAMA

2011 5.089 8.451 2.359 5.613 4.230 4.149 10.493 5.974 7.735 5.875 8.932 5.476

2012 (6 Ay) 5.515 8.164 2.395 5.262 3.975 4.191 8.796 6.070 7.811 6.361 9.062 5.276

İHRACAT FİYATI % Artış 8 -3 2 -6 -6 1 -16 2 1 8 1 -4

2011 2.047 2.640 2.480 6.216 3.403 3.534 4.679 3.054 3.692 2.742 4.705 3.008

2012 (6 Ay) 2.000 2.446 2.175 6.746 3.219 3.492 4.522 2.879 3.568 2.794 5.203 2.958

% Artış -2 -7 -12 9 -5 -1 -3 -6 -3 2 11 -2

11


MAM MUL Plastik mamullerde m birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir. 2006 yılında eşitlenmiş ancak daha sonraki yıllarda fark ithal fiyatları lehine artmıştır. Plastik Mamul Birim İhraç ve İthal Fiyatları

6.000

1000 $ / Ton

5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Birim İhraç Fiyatı

2008

2009

2010

2011

2012/6

Birim İthal Fiyatı

1.9. PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ : 2000 yılında 2,7 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2011 yılında 6,1 milyon ton kadar çıkmış ve 2012 yılının ilk 6 ayında 3,25 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı trendle sürmesi halinde iç pazar tüketiminin 2012 yılı sonunda 6,5 milyon tona çıkacağı ve iç tüketimin % 7’sinin ithalatla karşılanacağı tahmin edilmektedir. Ancak, 2012 yılında iç pazarda satılacağı tahmin edilen 6.500 tonluk plastik mamulün yaklaşık 1.300 tonu, otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak ihraç edilmektedir. Kalan 5.200 tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından kullanılacaktır. Türkiye’de doğrudan tüketici tarafından kullanılan kişi başına plastik mamul tüketimi 2007 yılında 58 Kg iken 2008 ve 2009 yıllarında 51 ve 50 Kg’a gerilemiştir. 2009 yılından itibaren artan kişi başına tüketimin 2012 yılı sonunda 67 Kg’a çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının % 60’I düzeyindedir. Bu durum, iç pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye’de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir. Toplam ve Kişi Başına Plastik Mamul Tüketimi

6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 Tüketim (1000 Ton) Kişi Başına Tüketim (Kg)

12

2007

2008

2009

2010

2011

2012 / T

4.069

3.668

3.657

4.322

4.815

5.066

57,6

51,3

50,4

58,6

64,5

66,9

80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0


MAM MUL Plastik üretiminin yoğun olduğu ilk 10 ilin plastik tüketimi, Türkiye toplam tüketiminin minin % 45’i düzeyindedir. eyindedir. PLASFED kurucu derneklerinin bulunduğu 5 ilin ( İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayseri ) toplam plastik tüketimi ise Türkiye toplam tüketiminin % 35’ini oluşturmaktadır. İller İtibariyle Plastik Mamul Üretimi ( 1000 Ton )

İL

2008

2009

2010

2011

2012 / 6

2012 / T

İSTANBUL

742

669

667

788

878

924

İZMİR

216

195

194

229

255

269

BURSA

144

130

130

153

171

180

ANKARA

266

240

239

283

315

332

KOCAELİ

87

79

78

93

103

109

GAZİANTEP

95

86

85

101

112

118

KONYA

111

100

100

118

131

138

ADANA

115

104

103

122

136

143

KAYSERİ

68

62

61

73

81

85

10 İl Toplamı

1.845

1.663

1.658

1.960

2.183

2.297

Diğer İller

2.224

2.005

1.999

2.362

2.632

2.769

TOPLAM

4.069

3.668

3.657

4.322

4.815

5.066

1.10. PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2012 BEKLENTİLERİ : 2012 yılının ilk 6 aylık verileri baz alınarak yapılan tahminler, 2012 yılı sonunda plastik mamullerde Üretimin ton bazında % 9 değer bazında % 5 artacağını, İthalatın ton bazında % 1 artarken, değer bazında % 3 gerileyeceğini, İhracatın ton bazında % 13 değer bazında da % 11 artacağını, Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketimin ton bazında % 7, değer bazında % 4 artacağını, Dış ticaret fazlasının ton bazında % 22, değer bazında % 57 artacağını, Yerli üretimin ton bazında % 18’inin, değer bazında % 11’inin ihraç edileceğini, Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 7’sinin, değer bazında % 8’inin ithalatla karşılanacağını, Doğrudan tüketiciye giden miktarın % 7,3 artacağını İhracatın ithalatı karşılama oranının ise ton bazında % 270, değer bazında da % 147 olarak gerçekleşeceğini göstermektedir. Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi ve 2012 Yılı Beklentileri

1000 TON Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim Dolaylı İhracata Giden Doğrudan Tüketiciye Giden Dış Ticaret Fazlası İhracat / Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % )

2011 6.709 483 1.158 6.034 1.273 4.761 675 17 8 240

2012 T 7.336 487 1.313 6.510 1.400 5.110 826 18 7 270

MİLYON ABD $ % Artış 8,5 0,7 13,3 6,9 7,6 7,3 22,3

2011 28.459 2.646 3.485 27.620

839 12 10 132

2012 T 31.064 2.406 3.535 29.935

% Artış 5,3 -3,0 11,4 3,7

1.129 11 8 147

56,9

13


HAMMA ADDE

2. PLAS 2 PLASTİK HAMMAD HAMMADDE : 2.1. PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2012 yılının ilk 6 ayında, PETKİM tarafından toplam 335.000 ton PE, PP ve PVC, diğer üreticiler tarafından da 75.000 ton civarında PET ve 25.000 ton civarında PS imal edildiği ve 2012 yıl sonunda da üretimin 2011 yılı düzeyinde ve benzer kompozisyonda gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, 2012 yılının ilk 6 ayında toplam plastik hammadde üretimi içinde AYPE, YYPE, PVC, PP, PS ve PET’in yüzde payının 2011 yılındaki aynı düzeyi koruduğu bilinmektedir. Plastik Hammadde Yerli Üretimi / ( 1000 Ton ) ( Tahmini )

PLASTİK HAMMADDE

2012 ( 6 Ay )

2012 ( T )

% Pay

LDPE ( AYPE )

93

185

21

LDPE ( AYPE- T )

60

121

14

HDPE ( YYPE)

42

84

10

S - PVC

76

153

18

PP - HOMOPOLİMER

64

127

15

PET

75

150

17

PS

25

50

5

TOPLAM

435

870

100

Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler

2.2. PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : 2011 yılında 5,2 milyon ton olan plastik hammadde toplam ithalatı 2012 yılının ilk 6 ayında 2,87 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendi sürdürmesi halinde yıl sonunda 5,73 milyon tona çıkması beklenmektedir. Bu durumda, toplam plastik hammadde ithalatının 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 10 artabileceği tahmin edilmektedir. GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( 1000 Ton )

GTİP NO 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) Vinil Klorür/halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde) Vinil Asetat/diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde) Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde) Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-alkid Reçineler Vb (İlk Şekilde) Poliamidler (İlk Şekilde) Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde) Silikonlar (İlk Şekillerde) Petrol Reçineleri,kumaron,inden/kumaron-inden Reçine,politerpenler Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde) Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde) Polimer Esasii İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde) Lastikten Döküntü, Kalinti Ve Hurdalar Plastik Hammadde Toplam

Kaynak : TUİK

14

2011

2012 / 6

1.253 1.487 483 855 36 142 569 71 182 20 25 30 4 5 56 5.218

709 864 278 417 18 79 289 40 99 11 12 15 1 2 31 2.866

2012 ( T ) 1.418 1.727 555 834 36 158 578 80 197 23 25 31 3 4 63 5.732

% ARTIŞ 13 16 15 -3 0 12 2 12 8 13 0 4 -19 -18 13 10


HAMM MADDE 2012 yılının ilk 6 ayında, toplam plastik hammadde ithalatının miktar bazında % 29’unu PP, % 25’ini ini PE, % 15’ini PVC % 10’unu PS ve % 10’unu Reçine oluşturmuştur. Diğer tüm plastik hammaddelerin miktar bazında toplam ithalattaki payı % 11 düzeyindedir. Plastik Hammadde İthalatının Miktar Bazında Dağılımı (2012 / 6 Ay)

Diğerleri 11%

PE 25%

Reçine 10%

PVC 15%

PS 10%

PP 29%

2011 yılında 9,9 milyar dolar olan plastik hammadde ithalatı, 2012 yılının ilk 6 ayında 5,13 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde yıl sonunda 10,25 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Bu durumda, toplam plastik hammadde ithalatının 2012 yılında 2011 yılına kıyasla değer bazında % 3 artması beklenmektedir.

GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( Milyon ABD $ )

GTİP NO 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) Vinil Klorür/halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde) Vinil Asetat/diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde) Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde) Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-alkid Reçineler Vb (İlk Şekilde) Poliamidler (İlk Şekilde) Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde) Silikonlar (İlk Şekillerde) Petrol Reçineleri,kumaron,inden/kumaron-inden Reçine,politerpenler Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde) Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde) Polimer Esasii İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde) Lastikten Döküntü, Kalinti Ve Hurdalar Plastik Hammadde Toplam

2011

2012 / 6

2012 ( T )

% ARTIŞ

2.134,3 2.719,0 985,3 1.068,3 98,4 367,4 1.387,1 261,2 493,1 106,7 81,8 163,0 22,2 10,6 33,6 9.932,1

1.176,3 1.432,4 541,5 473,2 49,7 186,9 661,4 136,4 253,8 52,8 40,5 86,9 10,0 4,6 17,3 5.123,6

2.352,6 2.864,7 1.083,0 946,3 99,5 373,7 1.322,7 272,9 507,6 105,6 81,0 173,7 20,0 9,3 34,6 10.247,2

10 5 10 -11 1 2 -5 4 3 -1 -1 7 -10 -13 3 3

Kaynak : TUİK

15


HAMMA ADDE 2012 yılının yılı ilk 6 ayında toplam plastik hammadde ithalatının değer bazında % 28’ini PP, % 23’ünü PE, %13’ünü reçineler, % 11’ini PS ve % 9’unu PVC oluşturmuştur. Diğer tüm plastik hammaddelerin değer bazında toplam ithalattaki payı % 16 düzeyindedir. Plastik Hammadde İthalatının Değer Bazında Dağılımı

Diğerleri 16%

PE 23%

Reçine 13%

PVC 9%

PS 11%

PP 28%

2.3. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : Türkiye, 2011 ve 2012 yılının 6 ayında 100’ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın 2012 yılının ilk 6 ayında miktar bazında yaklaşık % 62’si, değer bazında da % 64’ü 10 ülkeden yapılmıştır. 2012 yılının ilk 6 ayında, 2011 yılında olduğu gibi, toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, Almanya ve Belçika almıştır. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan toplam % 32 pay almaktadır. Plastik Hammadde İthalatı Yapılan Başlıca 10 Ülke

2012 (6 Ay)

2011 ÜLKELER

1000 Ton

Milyon ABD $

Milyon ABD $

Suudi Arabistan

845

1.398

Suudi Arabistan

512

796

Almanya

387

1.041

Almanya

180

463

Belçika

350

728

Belçika

179

360

Hollanda

217

492

Hollanda

130

269

Güney Kore

214

490

Güney Kore

165

260

İspanya

241

474

İspanya

112

250

İtalya

199

464

İtalya

107

240

İran

270

450

İran

120

226

Fransa

221

417

Fransa

126

222

A.B.D.

235

380

140

204

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI

3.179

6.335

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI

1.772

3.290

DİĞER ÜLKELER

2.039

3.597

DİĞER ÜLKELER

1.094

1.834

GENEL TOPLAM

5.218

9.932

GENEL TOPLAM

2.866

5.124

A.B.D.

16

ÜLKELER

1000 Ton


HAMM MADDE 2.4. PLASTİK HAMMADDE İHRACATI: Miktar bazında değerlendirmeye göre, 2011 yılında 492.000 ton olan plastik hammadde ihracatı 2012 yılının ilk 6 ayında 297.000 ton olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde yıl sonunda 595.000 tona çıkması ve 2011 yılına kıyasla % 21 artması beklenmektedir.

GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( 1000 Ton )

GTİP NO 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2011

2012 / 6

2012 ( T )

% ARTIŞ

Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) Vinil Klorür/halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde) Vinil Asetat/diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde) Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde) Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-alkid Reçineler vb. Poliamidler (İlk Şekilde) Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde) Silikonlar (İlk Şekillerde) Petrol Reçineleri,kumaron,inden/kumaron-inden Reçine,politerpenler(İlk Şekilde) Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde) Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde) Polimer Esasii İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde) Plastikten Döküntü, Kalinti Ve Hurdalar Plastik Hammadde Toplam

94 23 10 28 17 108 104 6 37 4 0 35 0 0 24 492

61 11 22 12 10 67 58 4 21 2 0 19 0 0 10 297

122 22 44 23 21 134 116 8 42 5 0 38 0 0 20 595

29 -5 321 -18 22 24 12 29 11 27 45 9 -9 259 -17 21

Kaynak : TUİK

Değer bazında değerlendirmeye göre ise; 2011 yılında 894 milyon dolar olan plastik hammadde ihracatının 2012 yılının ilk 6 ayında 504 milyon olarak gerçekleştiği ve aynı trendle sürmesi halinde de yıl sonunda 1 milyar doları geçeceği ve 2011 yılına kıyasla % 13 artacağı tahmin edilmektedir.

GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( Milyon ABD $ )

GTİP NO 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2011

2012 / 6

2012 ( T )

% ARTIŞ

Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) Vinil Klorür/halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde) Vinil Asetat/diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde) Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde) Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-alkid Reçineler Vb (İlk Şekilde) Poliamidler (İlk Şekilde) Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde) Silikonlar (İlk Şekillerde) Petrol Reçineleri,kumaron,inden/kumaron-inden Reçine,politerpenler(İlk Şekilde) Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde) Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde) Polimer Esasii İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde) Plastikten Döküntü, Kalinti Ve Hurdalar Plastik Hammadde Toplam

150,9 38,8 17,9 37,4 19,5 180,1 269,8 18,9 73,7 11,9 1,1 45,4 0,6 0,5 27,9 894

92,4 18,3 34,4 14,7 11,0 100,8 147,9 11,3 31,8 7,0 0,7 23,0 0,4 0,1 10,4 504

184,8 36,6 68,9 29,3 21,9 201,6 295,7 22,7 63,7 14,0 1,3 46,1 0,8 0,2 20,8 1.008

22 -6 284 -22 12 12 10 20 -14 18 19 1 24 -57 -25 13

Kaynak : TUİK

17


HAMMA ADDE 2.5. ÜLK ÜLKELER KELER İTİBARİYL İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : Son 2 yıldır 100’ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapılmış ancak ilk 10 ülke toplam ihracattan 2011 yılında miktar bazında % 52, değer bazında da % 45 pay almıştır. 2012 yılının ilk 6 ayında ise ilk 10 ülkenin payı miktar ve değer bazında % 58’e çıkmıştır. 2012 yılının ilk 6 ayında Almanya, İtalya ve Rusya Federasyonu plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yer almıştır. 2011 Yılında ve 2012 ( 6 Ay ) Döneminde Plastik Hammadde İhracatı Yaptığımız İlk 10 Ülke

2011 ÜLKELER

2012 (6 Ay)

1000 Ton

Milyon ABD $

ÜLKELER

1000 Ton

Milyon ABD $

Almanya

34

88

Almanya

20

50

Rusya Fed.

28

72

İtalya

24

41

İtalya

36

65

Rusya Federasyonu

13

34

Yunanistan

34

45

İran

16

34

Mısır

33

42

Yunanistan

25

31

Ukrayna

17

40

Mısır

24

29

Bulgaristan

26

39

Bulgaristan

19

23

Azerbeycan

22

38

Azerbeycan

11

19

İran

12

32

Romanya

10

17

Belçika

18

28

10

15

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI

260

489

İLK 10 ÜLKE TOPLAMI

172

293

DİĞER ÜLKELER

232

405

DİĞER ÜLKELER

125

211

GENEL TOPLAM

492

894

GENEL TOPLAM

297

504

İsrail

2.6. PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM FİYATLARI : 2012 yılının ilk 6 ayında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1788 $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2011 yılı ortalamasına göre % 6 gerilediği görülmektedir. Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları ( $ / Ton )

GTİP NO 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2011

2012 / 6

% ARTIŞ

Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) Vinil Klorür/halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde) Vinil Asetat/diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde) Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde) Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-alkid Reçineler Vb Poliamidler (İlk Şekilde) Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde) Silikonlar (İlk Şekillerde) Petrol Reçineleri,kumaron,inden/kumaron-inden Reçine,politerpenler(İlk Şekilde) Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde) Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde) Polimer Esasii İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde) Plastikten Döküntü, Kalinti Ve Hurdalar Plastik Hammadde Toplam

1.704 1.828 2.039 1.249 2.711 2.589 2.437 3.656 2.708 5.318 3.293 5.480 6.062 2.274 602 1.903

1.659 1.659 1.951 1.135 2.741 2.359 2.289 3.407 2.572 4.646 3.249 5.643 6.694 2.426 549 1.788

-3 -9 -4 -9 1 -9 -6 -7 -5 -13 -1 3 10 7 -9 -6

Kaynak : TUİK

18


HAMM MADDE 2012 yılının ilk 6 ayında plastik hammadde ortalama birim ihraç fiyatı 1696 $ / Ton olarak gerçekleşmiş gerçekleşm miş olup, 2011 yılı ortalamasına göre % 7 gerilediği izlenmektedir.

Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları ( $ / Ton )

GTİP NO 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2011

2012 / 6

% ARTIŞ

Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde) Propilen Ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde) Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde) Vinil Klorür/halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde) Vinil Asetat/diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde) Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde) Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-alkid Reçineler vb (İlk Şekilde) Poliamidler (İlk Şekilde) Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde) Silikonlar (İlk Şekillerde) Petrol Reçineleri,kumaron,inden/kumaron-inden Reçine,politerpenler(İlk Şekilde) Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde) Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde) Polimer Esasii İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde) Plastikten Döküntü, Kalinti Ve Hurdalar Plastik Hammadde Toplam

1.602 1.677 1.720 1.312 1.146 1.665 2.604 3.266 1.965 3.217 4.037 1.289 3.821 3.836 1.145 1.817

1.521 1.665 1.569 1.253 1.054 1.508 2.545 3.023 1.533 2.985 3.308 1.203 5.181 463 1.028 1.696

-5 -1 -9 -4 -8 -9 -2 -7 -22 -7 -18 -7 36 -88 -10 -7

Kaynak : TUİK

Plastik Hammadde Birim İthal ve İhraç Fiyat Gelişimi

2.000 1.800 1.600

$ / Ton

1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Birim İhraç Fiyatı

2007

2008

2009

2010

2011

2012/6

Birim İthal Fiyatı

2.7. PLASTİK HAMMADDE TOPLAM ARZI : 2012 yılının ilk 6 ayında plastik hammadde arzı 3,30 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde yıl sonunda 6,63 milyon tona çıkacağı beklenmektedir. Bu durumda, plastik hammadde arzının 2012 yılında 2011 yılına kıyasla % 9 artacağı tahmin edilmektedir.

19


HAMMA ADDE Plastik hammadde’de dışa bağımlılık önemini korumaktadır. Plastik hammadde üretimi aynı düzeyde kalırken, ithalatın % 10 artacağı ve yerli üretimin 2011 yılında % 14 olan arz payının 2012 de yaklaşık aynı düzeyde kalacağı beklenmektedir.

Toplam Plastik Hammadde Arzı ( 1.000 Ton )

2011

2012 ( 6 Ay )

2012 ( T )

% Artış Tahmini ( 2012 / 2011 )

Üretim

870

435

870

-

İthalat

5.218

2.866

5.732

10 9

Toplam Arz İthalat / Toplam Arz

6,088

3.301

6.632

% 85,7

% 86,8

% 86,4

2.8. PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ VE 2012 BEKLENTİLERİ : 2012 yılının ilk 6 ayında, yerli olarak üretilen plastik hammaddenin % 68’i ihraç edilirken, yurtiçi plastik hammadde tüketiminin % 95’i ithalatla karşılanmıştır. İhracatın artması neticesinde ihracatın ithalatı karşılama oranı % 10’a çıkmıştır. 2012 yılının ilk 6 aylık verileri baz alınarak yapılan tahminler, 2012 yılı sonunda plastik hammaddede ; Üretimin aynı düzeyde kalarak 870.000 ton olarak gerçekleşeceğini, İthalatın % 10 artacağını, İhracatın % 21 artacağını, Yurtiçi tüketimin % 7 artacağını, Dış ticaret açığının % 9 artacağını, Yerli üretimin % 68’inin ihraç edileceğini, Yurtiçi tüketimin % 95’inin ithalatla karşılanacağını, İhracatın ithalatı karşılama oranının ise % 10’a çıkacağını göstermektedir. Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi ( 1.000 Ton )

2011

2012 ( T )

% Artış Tahmini ( 2012 / 2011 )

870

435

870

0

İthalat

5.218

2.866

5.732

10

492

297

595

21

5.596

3.004

6.008

7

-4.726

-2.569

-5.138

9

İhracat / Üretim ( % )

57

68

68

İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )

93

95

95

9

10

10

İhracat Yurtiçi Tüketim Dış Ticaret Açığı / Fazlası

İhracat / İthalat ( % )

20

2012 ( 6 Ay )

Üretim


1.

PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1.

Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır.

1.2.

Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km

1.3.

İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir.

1.4.

PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır.

2.

PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. “İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.” Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize’de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB’ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL’dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi 750.000,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 572.010,00 Faiz Desteği 315.000,00 Toplam Teşvik Desteği 1.637.010,00


ekonomiyi seven ekoloji BASF plastiklerinden yapılan otomobil parçaları araçların daha hafif olması ve böylelikle yakıt tasarrufu imkanı sunması için metal parçalar yerine kullanılabiliyor. Bu daha düşük emisyon, daha az yakıt ve daha fazla tasarruf demek. Artık hem çevreyi hem de cebinizi koruyabilirsiniz. Çünkü BASF’de biz kimya yaratıyoruz. www.basf.com.tr

29082012_PAGDER_210x297mm.indd 1

8/29/12 11:43 AM

PLASFED Plastik Sektörü 2012 Yılı 6 Aylık İzleme Raporu  
PLASFED Plastik Sektörü 2012 Yılı 6 Aylık İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu arafından hazırlanan Plastik Sektörü 2012 Yılı 6 Aylık İzleme Raporu

Advertisement