Page 1

2012

plastik sanayi 7h5.ú<(

3/$67ú. AMBALAJ

0$08//(5ú 6(.7g5 ú=/(0( RAPORU

Plastik Sanayicileri Derneği

Barbarros DEMİRCİ Barbaros Genell Sekreter G

PLASFED - PAGDER


Türkiye’nin İlk

Özel Plastik İhtisas Org. San. Bölgesi Kırklareli - Vize’de Kuruluyor. ((Mahmutbey (Mah (Mahm hmutbey Gi Gişelerine işşel şe şelerine ellerine elerine erine rin rine inee 14 ine 14 140 40 0 km kkm. km.) m...)) m m.)

50

%

Yatırım Teşvik Desteği*

* PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no.’lu dipnota göre bölgesel destekler kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir.

www.pagder.org pagder@pagder.org Tel: 0212 438 26 19

www.paosb.org paosb@paosb.org Tel: 0212 438 58 41


Federasyonumuz tarafından hazırlanan Ambalaj Sektör İzleme Raporu, plastik ambalaj sektörünün 2012 yılını bütün olumsuz şartlara rağmen başarıyla tamamladığını ortaya koydu. Rapora göre, 2012 yılında plastik ambalajlarda üretim yüzde 2, ihracat yüzde 5, dış ticaret fazlası ise yüzde 26 yükseldi. Sektör, üretiminin yüzde 17’sini ihraç ederken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 120 olarak gerçekleşti.

Selçuk AKSOY PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

Raporumuzda ortaya çıkan sonuçlara göre, toplam ambalaj sanayii içinde yüzde 34 paya sahip olan plastik ambalaj sektörü, 2012 yılında 10,9 milyar dolar değerinde ve 2,9 milyon ton üretim yapmış ve üretim, 2011’e göre miktar bazında yüzde 7, değer bazında yüzde 2 artmıştır. Türkiye plastik mamul sanayiinin miktar bazında yüzde 40’ı, değer bazında ise yüzde 36’sı plastik ambalajlardan oluşuyor. Plastik ambalaj sanayicilerinin 2012 yılında üretim maliyetleri artmasına ve küresel piyasadaki talep yavaşlamasına rağmen ihracatlarını sürdürdükleri görülüyor. Nitekim sektörün ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 1 milyar 850 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ambalaj sanayicileri 150 ülkeye, 572 bin ton ürün satışı gerçekleştirirken, en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla, İngiltere, Irak, Almanya, Fransa ve İran oldu. Plastik ambalajlarda, 2012 yılında ithalat ise bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 1 milyar 530 milyon dolar oldu. Miktar bazında ithalat bir önceki yıla göre yüzde 7 artarken, en fazla ithalat yapılan ülkeler Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa oldu. Türkiye’nin az sayıda dış ticaret fazlası veren ürün gruplarından biri olan plastik ambalajlarda, 2012 yılında dış ticaret fazlası bir önceki yıla göre yüzde 26 gibi yüksek bir oranda artarak 312 milyon dolara yükseldi. Gelecek dönemde dünya plastik ambalaj sektöründe küreselleşmenin de etkisiyle rekabet koşulları daha da ağırlaşacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle, önümüzdeki yıllar küçük ve orta boy plastik ambalaj üreticilerinin giderek daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyacağı bir dönem olacak. Hatta şirket birleşmelerinin giderek artacağını tahmin ediyoruz. Bu dönemde en büyük fırsatı, müşterilerine yeni ürünler geliştiren, daha fazla katma değer sunan imalatçılar bulacaktır. Ayrıca, sektörümüzün yapması gerekenler olduğu kadar, karar vericilerin de hızla yeni bir anlayışla atması gereken adımlar bulunmaktadır. Hammadde ve üretim girdilerinin pahalılığı, yeni yatırımların büyük oranda teşvik dışında bırakılması gibi önemli sorunlarımızın bir an önce çözümünü bekliyoruz.

1


Barbaros DEMİRCİ PLASFED/PAGDER Genel Sekreter

YÖNETİCİ ÖZETİ : Dünya plastik ambalaj mamulleri dış ticaret hacmi 2011 yılı itibariyle 290 milyar dolar olup, Türkiye toplam ihracattan % 0,12, toplam ithalattan da % 0,1 pay almaktadır. 2011 yılı itibariyle hemen hemen tüm ülkelerde plastik ambalaj tüketiminin toplam plastic tüketimi içindeki payı % 40’ın üzerindedir. Önümüzdeki yıllarda dünya plastik ambalaj sektöründe ; artan küreselleşme, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir. Yeni ürünler geliştiren, imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır. 2012 yılında Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2011 yılına kıyasla üretim miktar bazında % 7 değer bazında % 2, ithalat miktar bazında % 7 değer bazında % 2, ihracat miktar bazında % 10 değer bazında % 5, yurtiçi tüketim miktar bazında % 6, değer bazında % 1 ve dış ticaret fazlası da miktar bazında % 15 değer bazında % 26 artmıştır. 2012 yılında Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz; İngiltere, Irak, Almanya, Fransa ve İran ise ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazar özelliğini korumuştur.

2


1. DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ : Dünya Plastik Ambalaj Mamulleri Dış Ticaret Hacmi (Milyar $)

2008

2009

2010

2011

İthalat

123,3

104,8

123,2

145,4

İhracat

124,4

104,5

126,4

144,5

Dış Ticaret Hacmi

247,7

209,3

249,6

289,9

Kaynak : ITC

Dünya ambalaj sanayii çok geniş ve büyük bir endüstri kolu olup, plastik ambalaj sanayi de ülkelerin ekonomileri içinde önemli bir yere sahiptir. Plastik sanayinin hızlı gelişmine paralel olarak plastik ambalajlar günlük hayatımızın temel bir parçası haline gelmiştir. Bu başarının temel anahtarı, plastiklerin değerli kaynakları en iyi biçimde muhafaza etme kabiliyetlerinden ve düşük ağırlıklarının bir sonucu olarak maliyet tasarrufu sağlamalarından kaynaklanmaktadır. Plastikler yenilikçi teknolojiler sayesinde giderek daha sofistike, hafif ve çok yönlü bir hale gelmiş ve pek çok alanda cam ve kağıt gibi geleneksel ambalajların yerini almıştır. Daha önceleri, kağıt, cam ve ahşap gibi klasik ambalaj malzemelerine ilaveten, selolüz asetat ve selofan saydam selüloz film gibi dönüştürülmüş doğal malzeme filmleri kullanılmakta iken plastik ambalajlar, 1950’li yıllarda polietilenin piyasaya sürülmesi ile yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Polistiren, polipropilen, PVC, polyester ve polietilen kopolimerlerin geliştirilmesi ile plastik kullanımındaki hızlı artış başlamıştır. 2011 yılı itibariyle hemen hemen tüm ülkelerde, plastik ambalaj tüketiminin toplam plastik tüketimi içindeki payı % 40’ın üzerindedir. Plastik Ambalaj Sektörünün Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payı (%)

Ülkeler

% Pay

Ülkeler

% Pay

Romanya

53

İran

48

ABD

53

Rusya

47

Bulgaristan

52

Avrupa

47

G. Afrika

51

Orta ve Doğu Avrupa

46

İsrail

51

Hindistan

45

İtalya

50

Almanya

45

Endonezya

50

Irak

45

S.Arabistan

49

Polonya

45

Orta Doğu

49

Macaristan

44

Kanada

49

Çek Cumh.

43

Fransa

49

Çin

40

B. Avrupa

48

Türkiye

40

Gelişmiş ülkelerde tüm ürünlerin üçte birinden fazlası plastik ile ambalajlanmakta ve böylece bu malzemeler, kağıt ve mukavvadan sonra en büyük pazar payına sahip olmaktadır. Hacim bakımından, bu ambalajların % 55’i esnek, % 45’i serttir. Ancak değer bakımından bu konum tersine dönmektedir. Sert ambalajların Avrupa’daki yıllık tüketim değeri 30 milyar Euro’nun üzerinde, esnek ambalajın değeri ise 10 milyar Euro civarındadır.

3


Sanayinin boyutuna ve ekonomik önemine rağmen, ( KOBİ’ler başta olmak üzere ) plastik ambalaj imalatçıları şu anda 2 önemli baskı altındadır. Bir yanda hammadde tedarikçileri plastik fiyatlarını belirlemekte, diğer yanda özellikle gıda sanayi başta olmak üzere, müşteriler tarafından fiyatların düşürülmesi için büyük baskı uygulanmaktadır. Buna ilaveten, Doğu Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede, özellikle imalatçıların daha düşük maliyetlerle kaliteli ekstrüzyon ve baskı imkanına sahip oldukları ve bu nedenle bu ülkelerde rekabetin hızla arttığı bilinmektedir. Diğer taraftan özellikle bariyer malzemeler ve baskı teknolojisi alanlarında Uzak Doğu rekabeti artmaktadır. Ürün alanları bakımından toplam pazarın % 54’ünü oluşturan ve tüm ambalaj sanayinin en büyük alanı olan gıda ambalajlarının, plastik ambalajlar için en önemli büyüme pazarı olacağı bilinmektedir. Piyasanın büyümesine, tek ve iki kişinin yaşadığı evlerin ve yaşlıların sayısındaki artış gibi demografik gelişmeler katkı vermektedir. Yenilik bu sektörde de başarının önemli bir faktörüdür. Plastik ambalaj sanayinde piyasa için kullanımı kolay yeni ürünler geliştirmek amacıyla AR – GE’yi yoğun kullanan şirketler rakiplerine göre stratejik bir avantaja sahip olacaktır. Gelişmiş ülkelerde plastik ambalaj sanayi, hem ambalaj sektöründe ve hem de benzer alanlarda yeni piyasalar açmak için AR–GE’den yararlanmaktadır. Son yıllarda ambalaj amacıyla kullanılan plastiklerin hacminde ortalama % 28 oranında bir azalma olmuş ve aynı dönemde paletizasyon amacıyla kullanılan filmler % 78 ve sarı yağ ürünlerinin konteynerleri % 27 oranlarında düşmüştür. Geleceğe bakıldığında, çoklu-malzemeli proseslerin yiyeceklerin ambalajlanması için nefes alabilen paketler gibi alanlarda yeni çığırlar açmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Plastik ambalaj sanayi hammadde ve makine tedarikçileri ile daha yakın küresel işbirliğine girmektedir. E-posta ve bilgisayarlı tasarım yoluyla hızlı iletişim yöntemleri sayesinde bu işbirliğinin daha da etkili olması beklenmektedir. Plastik ambalaj sektörü için sonuç olarak ; Artan küreselleşme, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işletmeleri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir, Yeni ürünler geliştiren, imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır, Plastik ambalaj sektörü, uluslararası hizmet, zamanında teslim ve e-ticaret ile giderek bir hizmet sanayi haline gelmektedir. Müşteriler açısından dış kaynak kullanımı (outsourcing) ve tam hizmet paketleri önem kazanmaktadır.

2. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ : 2.1. ÜRETİM KAPASİTESİ: Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazında üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanına göre kayıtlı 1854 firmanın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet ) olarak tarif edilmektedir. Plastik ambalaj sektörünün % 67’si flexible plastik, % 18’i tekstil plastik ve % 15’i sert plastik ambalaj mamullerinden oluşmaktadır.

4


Sektörün Üretim Kapasitesi

Firma Sayısı

Ton

M2

Metre

Plastik Film

205

200.639

1.036.345.507

421.630.400

Levha

137

128.243

342.572.240

Şişe ve Kapları

235

86.589

2.008.991

Muhafaza Kapları

543

279.737

1.648.000

Ambalajlık Torbalar

734

493.000

1.247.482.460

1.854

1.188.208

2.626.400.207

Mamuller

TOPLAM

1000 Adet

841.000 421.630.400

4.497.991

Kaynak: TOBB Bilgi Bankası

2.2. ÜRETİM: ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj sektör üretiminin toplam ambalaj sanayinin içinde % 34 paya sahip olduğu görülmektedir. Diğer taraftan 2010 yılında, plastik ambalaj sektörünün toplam plastik tüketimi içindeki payının daha önceki yıllarda olduğu gibi % 40 civarında gerçekleşerek üretimin 2,5 milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2011 yılında 2,7 milyon ton ve 10,7 milyar $ olan plastik ambalaj malzemeleri toplam üretiminin 2012 yılında miktar bazında % 7, değer bazında % 2 artarak 2,9 milyon ton ve 10,9 milyar dolara çıkmıştır. Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi

Miktar Bazında ( 1000 Ton )

Değer Bazında ( Milyon $ )

2011

2012

% Artış

2011

2012

% Artış

2.684

2.866

7

10.695

10.901

2

Plastik Ambalaj Sektörü Üretimi 10,9

10,7

8,1

7,5

8,8

8,0

4,7 3,6

2,9

2,2 1,0

1,2

1,4

2001

2002

2003

3,1 1,6

2004

1,8

2005

3,1 1,9

2006

Milyon Ton

2,2

2007

2,1

2008

2,3

2009

2,5

2010

2,7

2011

2,9

2012

Milyar $

Plastik ambalaj mamulleri üretimi, toplam ambalaj mamulleri üretimi içinden miktar bazında yaklaşık % 34 pay almaktadır.

5


TĂźrkiye Ambalaj Ă&#x153;retiminin Malzemeler BazÄąnda DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą (%) .DáĂ&#x2022;W 0HWDO $KĂşDS 3ODVWLN

.DUWRQ

&DP

2OXNOX0XNDYYD Kaynak: ASD

Plastik ambalaj mamullerinin toplam plastik mamulleri Ăźretimi içindeki payÄą ise miktar bazÄąnda % 40, deÄ&#x;er bazÄąnda % 36 dĂźzeyindedir. 2.3. DIĹ&#x17E; TÄ°CARET: Plastik ambalaj mamul dÄąĹ&#x; ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve 39.23 GTÄ°P noâ&#x20AC;&#x2122;larÄąnda belirtilen aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki 5 mamul grubu bazÄąnda incelenebilmektedir. Plastik DÄąĹ&#x; Ticaretinin Analizinde KullanÄąlan Mamul GruplarÄą ve GTÄ°P Noâ&#x20AC;&#x2122;larÄą GTÄ°P

PLASTÄ°K AMBALAJ MAMUL GRUBU

3919

Plastikten, YapÄąĹ&#x;kan Levha, Yaprak, Ĺ&#x17E;erit, Lam vb. DĂźz Ĺ&#x17E;ekilde

3920

Plastikten DiÄ&#x;er Levha, Yaprak, PelikĂźl ve Lamlar

3921

Plastikten DiÄ&#x;er Levhalar, Yaprak, PelikĂźl, Varak ve Lamlar

3923

EĹ&#x;ya TaĹ&#x;Äąma AmbalajÄą İçin Plastik Mamulleri, TÄąpa, Kapak, KapsĂźl

Kaynak: TUÄ°K

2.3.1. Ä°THALAT: 2011 yÄąlÄąnda 327 bin ton ve 1,5 milyar $ olan plastik ambalaj mamulleri ithalatÄą, 2012 yÄąlÄąnda miktar bazÄąnda % 7 ve deÄ&#x;er bazÄąnda % 2 artarak 350 bin ton ve 1,53 milyar dolara çĹkmÄąĹ&#x;tÄąr. Plastik Ambalaj Mamulleri Ä°thalatÄą (1000 Ton) GTÄ°P

2011

2012

% ArtÄąĹ&#x; 2012/2011

3919

41

46

50

7

3920

168

187

212

13

3921

49

57

56

-2

3923

30

36

33

-10

288

327

350

7

TOPLAM Kaynak: TUÄ°K

6

2010


Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı (Milyon $) GTİP

% Artış 2012/2011

2010

2011

2012

3919

210

260

267

3

3920

628

790

835

6

3921

189

237

234

-1

3923

173

217

197

-9

1.199

1.504

1.534

2

TOPLAM Kaynak: TUİK

2000 yılında plastik ambalaj mamulleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden miktar bazında % 79 değer bazında da % 69 pay alırken 2012 yılında payı miktar bazında % 71’e, değer bazında ise % 60’a inmiştir. Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatının Toplam Plastik Sektör İthalatı İçindeki Payı (Ton-%) 79 69

2000

76 65

2001

70 66

2002

76

69

2003

72

67

2004

60

68 55

2005

58 56

56

2006

2007

Miktar - KG

65

69

64 55

2008

58

57

51

2009

71

68

2010

2011

60

2012

Değer - $

Plastik ambalaj mamulleri 80’in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan ilk 10 ülkenin toplam ithalattan değer bazında aldığı pay, 2011 ve 2012 yıllarında % 76 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz ilk 5 ülke olmuştur. Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatımızda İlk 10 Ülke 2011 ÜLKELER 1000Ton

2012

% Pay % Pay Milyon $ 1000 Ton Milyon $

ÜLKELER 1000 Ton Milyon $

% Pay % Pay 1000 Ton Milyon $

Almanya

62,32

349,77

19,1

23,3

Almanya

66,40

340,74

19,0

22,5

Çin

80,14

239,26

24,5

15,9

Çin

83,53

249,72

23,9

16,5

İtalya

32,48

157,87

9,9

10,5

İtalya

29,39

138,87

8,4

9,2

G. Kore

23,75

123,66

7,3

8,2

G. Kore

23,48

130,20

6,7

8,6

Fransa

11,63

70,43

3,6

4,7

Fransa

12,79

72,40

3,7

4,8

İngiltere

8,46

67,00

2,6

4,5

İngiltere

7,55

61,90

2,2

4,1

Belçika

11,81

60,57

3,6

4,0

Belçika

10,23

53,85

2,9

3,6

A.B.D.

6,62

47,73

2,0

3,2

A.B.D.

6,68

51,38

1,9

3,4

İspanya

5,64

29,82

1,7

2,0

Hollanda

4,87

25,66

1,4

1,7

Hollanda

4,03

23,57

1,2

1,6

İspanya

5,47

24,70

1,6

1,6

246,89

1.169,68

75,6

77,8

10 Ülke

250,39

1149,43

71,8

75,8

79,67

334,50

24,4

22,2

Diğer

98,54

367,50

28,2

24,2

326,56

1.504,18

100,0

100,0

Toplam

348,93

1516,93

100,0

100,0

10 Ülke Diğer Toplam Kaynak : TUİK

7


2.3.2. İHRACAT: ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam ihracatı içinde % 68 paya sahiptir. Ambalaj İhracatının Malzeme Grupları Bazında Dağılımı $KúDS

Cam 2% Metal 10%

.D÷ÕW.DUWRQ 19%

Plastik 68% Kaynak: ASD

2000 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden miktar bazında %60 değer bazında da % 65 pay alırken, ihracatın payı 2012 yılında miktar bazında % 42’ye değer bazında ise %46’ya inmiştir. Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatının Toplam Plastik Mamul İhracatı İçindeki Payı 60

65

2000

55

60

2001

57 60

52 54

2002

2003

62 48 49

2004

60 47

2005

46

42 44

41 43

41 43

44 46

2006

2007

2008

2009

2010

Miktar - KG

45

50

2011

42

46

2012

Değer - $

2012 yılında, 572 bin ton ve 1,85 milyar dolarlık plastik ambalaj mamulü ihraç edilmiş ve ihracat 2011 yılına kıyasla da miktar bazında % 10, değer bazında ise % 5 artmıştır. Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı (1000 Ton) GTİP

2011

2012

% Artış 2012/2011

3919

13

16

16

4

3920

196

216

234

9

3921

63

76

93

23

3923

202

213

228

7

TOPLAM

474

520

572

10

Kaynak: TUİK

8

2010


Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı (Milyon $)

GTİP

2010

2011

2012

% Artış 2012/2011

3919

78

98

107

9

3920

569

734

756

3

3921

211

268

320

19

3923

526

651

662

2

1.384

1.751

1.846

5

TOPLAM Kaynak: TUİK

Türkiye 150’nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj mamulleri ihraç etmekte olup, ihracatta en büyük 10 pazar, toplam ihracatımızdan değer bazında 2011 yılında % 51, 2012 yılında ise % 50 pay almıştır. 2012 yılında İngiltere, Irak, Almanya, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazar özelliğini korumuştur.

Plastik Ambalaj Mamulleri İhraç Edilen İlk 10 Ülke 2011 ÜLKELER

2012

% Pay % Pay 1000Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $

ÜLKELER

1000 Ton Milyon $

% Pay % Pay 1000 Ton Milyon $

Almanya

43,5

148,9

8,4

8,5

İngiltere

47,98

147,35

8,4

8,0

Irak

54,3

133,1

10,4

7,6

Irak

58,59

142,71

10,2

7,7

İngiltere

39,7

123,6

7,6

7,1

Almanya

42,00

138,98

7,3

7,5

Fransa

28,4

109,7

5,5

6,3

Fransa

26,24

99,00

4,6

5,4

İran

21,2

85,1

4,1

4,9

İran

21,37

88,85

3,7

4,8

Romanya

17,5

67,9

3,4

3,9

Rusya Fed.

17,21

73,06

3,0

4,0

Rusya Fed.

14,5

63,4

2,8

3,6

Hollanda

16,14

62,81

2,8

3,4

İtalya

17,9

60,6

3,4

3,5

Azerbeycan

18,63

60,88

3,3

3,3

Hollanda

14,6

59,5

2,8

3,4

Romanya

18,10

60,68

3,2

3,3

Azerbaycan

15,9

53,3

3,1

3,0

Bulgaristan

17,25

53,07

3,0

2,9

10 Ülke

267,6

905,1

51,4

51,7

10 Ülke

283,51

927,38

49,6

50,2

Diğerleri

252,8

846,0

48,6

48,3

Diğerleri

288,49

918,31

50,4

49,8

Toplam

520,4

1.751,1

100,0

100,0

Toplam

572,00

1.845,69

100,0

100,0

Kaynak : TUİK

2.3.3. PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ: Türkiye, toplam plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. 2011 yılında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 194 bin ton ve 247 milyon dolar olan dış ticaret fazlası, 2012 yılında miktar bazında % 15, değer bazında % 26 artarak 222 bin ton ve 312 milyon dolara yükselmiştir.

9


Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi (1000 Ton) GTİP

% Artış 2012/2011

2010

2011

2012

3919

-28

-31

-33

9

3920

28

29

23

-22

3921

14

19

37

99

3923

171

177

196

11

TOPLAM

186

194

222

15

Kaynak: TUİK

Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi (Milyon $) GTİP

% Artış 2012/2011

2010

2011

2012

3919

-131

-162

-160

-1

3920

-59

-56

-79

41

3921

22

31

86

176

3923

353

434

466

7

TOPLAM

185

247

312

26

Kaynak: TUİK

2.3.4. PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞ TİCARET FİYATLARI: 2012 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,382 $ / Ton, ortalama ihraç birim fiyatı ise 3,227 $ / KG olarak gerçekleşmiş olup, 2011 yılına kıyasla ithal birim fiyatları % 5, ihraç birim fiyatları da %4 oranında gerilemiştir.

Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ($/Ton) GTİP

Birim İthalat Fiyatı

Birim İhracat Fiyatı

2011

2012

% Artış

2011

2012

% Artış

3919

5.613

5.372

-4

6.216

6.536

5

3920

4.230

3.949

-7

3.403

3.231

-5

3921

4.149

4.190

1

3.534

3.437

-3

3923

5.974

5.997

0

3.054

2.900

-5

ORTALAMA

4.606

4.382

-5

3.365

3.227

-4

Kaynak: TUİK

Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2000 yılından bu yana ortalama ithal birim fiyatları, ortalama birim ihracat fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri yüksek plastik ambalaj mamullerini ithal ederken, katma değeri daha düşük mamulleri ihraç ettiğini göstermektedir.

10


Plastik Ambalaj Mamullerinde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları ($/Ton) 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

øWKDO)L\DWÕ 2.4.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

øKUDo)L\DWÕ

2012 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ

2012 yılında plastik ambalaj mamullerinde 2011 yılına kıyasla; Üretim miktar bazında % 7 değer bazında % 2 artmış, İthalat miktar bazında % 7 değer bazında % 2 artmış, İhracat miktar bazında % 10 değer bazında % 5 artmış, Yurtiçi tüketim miktar bazında % 6, değer bazında % 1 artmıştır. Dış ticaret fazlası da miktar bazında % 15 değer bazında % 26 yükselmiştir. Plastik Ambalaj Mamullerinde Genel Arz ve Talep Dengesi 1000 Ton Bazında

Milyon $ Bazında

2011

2012

% Artış

2011

2012

% Artış

Üretim

2.684

2.866

7

10.695

10.901

2

İthalat

327

350

7

1.504

1.534

2

İhracat

520

572

10

1.751

1.846

5

2.490

2.644

6

10.449

10.589

1

194

222

15

247

312

26

İhracat / Üretim ( % )

19

20

16

17

İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )

13

13

14

14

159

163

116

120

Yurtiçi Tüketim Dış Ticaret Açığı / Fazlası

İhracat / İthalat ( % )

Bu durumda; 2012 yılında toplam üretimin miktar bazında %20’si, değer bazında % 17’si ihraç edilmiş, Yurt içi tüketimin miktar bazında %13’ü değer bazında %14’ü ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında %163 değer bazında da %120 olarak gerçekleşmiştir.

11


1.

PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1.

Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır.

1.2.

Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km

1.3.

İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir.

1.4.

PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır.

2.

PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. “İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.” Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize’de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB’ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL’dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi 750.000,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 572.010,00 Faiz Desteği 315.000,00 Toplam Teşvik Desteği 1.637.010,00

12

2012 Türkiye Plastik Ambalaj Malzemeleri Sektörü İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu tarafından hazırlanan "2012 Plastik Ambalaj Malzemeleri Sektör İzleme Raporu"

Advertisement