Page 1

2012

plastik sanayi 7h5.ú<(

3/$67ú. 6(.7g5

ú=/(0(5$3258

Plastik Sanayicileri Derneği

$CTDC $CTDCTQU&'/ć4%ć CTQU&'/ć4%ć Genell Sekreter G PLASFED - PAGDER


Türkiye’nin İlk

Özel Plastik İhtisas Org. San. Bölgesi Kırklareli - Vize’de Kuruluyor. ((Mahmutbey (Mah (Mahm hmutbey Gi Gişelerine işşel şe şelerine ellerine elerine erine rin rine inee 14 ine 14 140 40 0 km kkm. km.) m...)) m m.)

50

%

Yatırım Teşvik Desteği*

* PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no.’lu dipnota göre bölgesel destekler kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir.

www.pagder.org pagder@pagder.org Tel: 0212 438 26 19

www.paosb.org paosb@paosb.org Tel: 0212 438 58 41


Türkiye Plastik Sektörü ülkemizin en dinamik ve güçlü sektörlerinden biri olarak 2012 yılında da büyümesini sürdürmüştür. 2005 yılından bu güne geçen yedi yıl içinde sektör büyüklüğü o dönemde de öngördüğümüz gibi ikiye katlanmış ve 7.2 milyon ton hammadde tüketimine ulaşmış bulunmaktadır. Ülkemizin son yıllarda en yavaş büyüdüğü yıl olan 2012’de bile sektörümüzün büyüme oranı %6.4 ile ülke ekonomisinin büyümesinin %50 üzerinde gerçekleşmiştir.

Selçuk AKSOY Sektörümüz; 2012’yi 7,2 milyon ton üretim, 30 milyar dolar üretim değeri ve 12 milyar dolar katma değer ile tamamlamış,

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı

2012 yılı sonunda doğrudan mamul ihracatı 2011’e göre yüzde 6 artarak 4 milyar 38 milyon dolar, ithalatı ise bir önceki yıla göre yüzde 3 gerileyerek 2 milyar 576 milyon dolar olmuştur. Sektör, 2012’de de plastik mamullerde dış ticaret fazlası vermeye devam etmiş, ancak hammaddede yeterli üretim olmaması nedeniyle büyük boyutlu ithalat ve hammadde dahil sektör verilerinde yüksek dış ticaret açığı 2012’de de sürmüştür. Sektörün 2012’de ithal hammadde bağımlılığı yüzde 87 olarak gerçekleşirken, yerli hammadde üretimi, bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 1,2 oranında azalarak 842,3 bin ton olmuştur. Sektörün, değer bazında geçen yıl ile hemen hemen aynı seviyede 9 milyar 928 milyon dolar hammadde ithalatı yaptığı izlenmektedir. Plastik ürünlerde (hammadde hariç) dış ticaret fazlası miktar bazında yüzde 30, değer bazında yüzde 74 gibi büyük oranlarda artarak, ihracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında yüzde 278, değer bazında yüzde 157 olarak gerçekleşmiştir. Plastik sektörümüzün en aktif olduğu iller sırası ile İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Adana, Kayseri olarak sıralanmaktadır. PLASFED’in kurucu derneklerini oluşturan (İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kayseri) illerin toplam üretimi, 5,13 milyon ton ile Türkiye toplam üretiminin yüzde 72’sini oluşturmaktadır. Sektörümüz proses kapasitesi ile Avrupa’da 3. Dünyada ise yüzde 8. Sırada yer almaktadır. “Plastik sanayi ekonomiye ve ihracata şu anda ciddi katkı vermektedir ve bu katkıyı artırma potansiyeline de sahiptir. Sektörümüz 2012 yılında da plastik mamullerde dış ticaret fazlası vermiş ve ülkeye net döviz girişi sağlamıştır. Ancak, sektörün orta vadede katma değeri yüksek ürünlere yönelmesi ve ihraç ettiği kg başına gelirini arttırması gerekmektedir. Son 5 yılda ülkemizde kullanılan plastik hammaddelerin cinslere göre dağılımında önemli bir değişiklik olmadığını görmekteyiz. Hatta PE, PP, PVC ve PS’den oluşan harcı alem plastiklerin tüketimdeki payı artarken mühendislik plastiklerinin payı azalmıştır. Oysa, bu tür yüksek özellikli plastikler otomotiv, beyaz eşya, elektrikli ve elektronik cihazlar, medikal cihazlar, savunma sanayi ve havacılık gibi yüksek katma değer yaratan sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Sektörümüzde yeni yapılacak yatırımlarda bu alanlara ağırlık verilmesi gerekmektedir. Yeni teşvik sistemi de stratejik kabul edilen bu alanlara yatırımı cazip kılmaktadır.

1


YÖNETİCİ ÖZETİ : Türk plastik sektörü, AB ülkeleri içinde, Almanya ve İtalya’dan sonra 3.ncü sırada, dünyada ise % 2,5 payla 8.nci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Türk plastik sektörünün 17,2 milyar dolarlık dış ticaret hacminin dünya plastik dış ticaret hacmi içindeki payı % 1,2 düzeyindedir. Sektörün dünya toplam ithalatından % 2,2 ihracatından da % 0,8 pay aldığı görülmektedir. Türk plastik sektörü ihracatta kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin altında performans göstermektedir. Nitekim Almanya ürettiği her kg plastik mamule karşılık 4,05 $, Fransa 3,45 dolar İtalya ise 2,55 dolar ihracat yaparken Türkiye sadece 0,64 dolarlık ihracat yapabilmektedir.

Barbaros DEMİRCİ PLASFED/PAGDER Genel Sekreter

Türk plastik sektöründe, çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 14.000 civarında firma faaliyet göstermekte olup, % 99’ u KOBİ düzeyindedir. Son yıllarda ISO sıralamasında ilk 1000 firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış göstermektedir. Türk plastik sektörü 2012 yılında 7,2 milyon ton ve 30 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 12 milyar dolar katma değer sağlamış ve AB’de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü büyük proses kapasitesine erişmiştir. Sektör 250.000 kişilik istihdam sağlamaktadır. Sektörde 207 firmanın yabancı sermaye ortaklığı mevcuttur. Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. Kimya sektörü toplam ihracatı içinde % 25 - % 30 arasında değişen plastik sektörü, 150’ye yaklaşan ihracat pazarı ile 5 milyar dolara yakın direk ihracat gerçekleştirirken, ihracatçı sektörler kanalı ile 5 milyar doların üzerinde dolaylı ihracat yapmakta ve ülke ekonomisine 10 milyar doların üzerinde döviz geliri sağlamaktadır. 2012 yılında plastik sektöründe üretim ton bazında % 6,2 değer bazında % 2,5 artmış, ithalat ton bazında % 1,7 artarken, değer bazında % 2,6 gerilemiş, ihracat ton bazında % 18,1 değer bazında da % 15,9 artmış, dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 3,5, değer bazında % 0,4 artmış, dış ticaret fazlası ton bazında % 30, değer bazında % 74 artmış, yerli üretimin ton bazında % 19’u, değer bazında % 14’ü ihraç edilmiş, dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 8’i, değer bazında % 9’u ithalatla karşılanmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278, değer bazında da % 157 olarak gerçekleşmiştir. Plastik sektörü, hızlı büyümesine paralel son 5 yıl içinde yılda ortalama 750 milyon dolarlık makine teçhizat yatırımı yapmıştır. Son iki yıldır makine teçhizat yatırımı 800 milyon doların üzerinde seyretmektedir. Türk plastik sektörünün plastik hammadde de ithalat bağımlılığı 2012 yılında % 87 olarak gerçekleşmiştir. Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, plastik sektör yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir. Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

2


1. DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜ 1.1. DÜNYA PLASTİK ÜRETİMİ : Dünya toplam plastik üretiminin % 28’i Çin, % 16’sı ABD, % 6’sı da Almanya tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu 3 ülke toplam dünya plastik üretiminin % 50’sini gerçekleştirmektedir. Türk plastik sektörünün plastik mamul üretimi, AB ülkeleri içinde Almanya ve İtalya’dan sonra 3.ncü sırada, dünyada ise % 2,5 payla 8.nci sırada yer almaktadır. Başlıca Ülkelerin Plastik Mamul Üretimleri 1000 Ton Çin

71.400

ABD

41.300

Almanya

15.250

Hindistan

11.400

Tayland

8.600

İtalya

8.300

Brezilya

7.000

Türkiye ( 2012’de 7.160 )

6.700

Fransa

6.500

Polonya

6.210

Rusya

6.210

Endonezya

4.300

Kanada

4.140

S. Arabistan

3.800

Malezya

3.600

Çek Cumh.

1.825

Macaristan

1.800

Arjantin

1.600

Başlıca Ülkelerin Plastik Üretimleri

80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000

R us En ya do ne zy a Ka na S. da Ar ab is ta n M el ez Ç ya ek .C um M ac h. ar is ta n Ar ja nt in

O\ Br D az ily a Tü rk iy e Fr an s Po a lo ny a

øWD

AB Al D m an ya H in di st an Ta yl an d

0

Ç in

10.000

3


1.2. DÜNYA PLASTİK DIŞ TİCARETİ : 2011 yılında dünya plastik dış ticaret hacmi 1,4 trilyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, Türkiye 17,2 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile % 1,2 paya sahiptir. 2011 yılında dünya toplam plastik ithalatı 185 milyon ton ve 567 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, ithalatın miktar bazında % 84’ü ve değer bazında % 54’ü plastik hammadde, miktar bazında % 16’sını ve değer bazında da % 46’sını plastik mamulleri oluşturmuştur. 2011 Yılında Dünya Toplam Plastik İthalatı Milyon Ton

Milyar $

Hammadde Toplam

154,2

304,7

Mamul

30,3

261,9

TOPLAM

184,5

566,6

Kaynak : İTC

2011 Yılında Dünya Toplam Plastik İthalatı

261,9

30,3

304,7

154,2

Milyon Ton Hammadde Toplam

Milyar $ Mamul

Dünya toplam plastik ithalatının % 27’si Çin, ABD ve Almanya tarafından gerçekleştirilirken başlıca 10 ülke toplam ithalattan % 51 pay almaktadır. Türkiye toplam dünya plastik ithalatında % 2,2 payla 13 üncü sırada yer almaktadır. Dünya Plastik İthalatında Başlıca Ülkeler Başlıca İthalatçı Ülkeler

2011

% Pay

70,2

12,3

Almanya

43,5

7,6

ABD

41,4

7,3

Fransa

25,8

4,5

İtalya

22,1

3,9

Belçika

19,0

3,3

İngiltere

18,6

3,3

Meksika

18,5

3,2

Japonya

15,3

2,7

Çin

Hong Kong

14,8

2,6

10 Ülke Toplamı

289,3

50,7

Diğerleri

277,7

49,3

Toplam

567,0

100,0

Türkiye

12,6

2,2

Kaynak : Euromap, PE, EuPC

4


2011 yılında 562 milyar dolar olarak gerçekleşen dünya toplam plastik ihracatından 10 ülke % 62 pay almıştır. Almanya 62 milyar dolarlık ihracatı ile toplam ihracattan % 11 payı alarak en büyük ihracatçı ülke ünvanını korurken ABD ve Çin %10 ve % 8 payla onu takip etmektedir. Türkiye dünya toplam plastik ihracatından % 0,8 pay almaktadır. Dünya Plastik ihracatında Başlıca Ülkeler Başlıca İhracatçılar

Milyar $

% Pay

Almanya

61,7

11,0

ABD

58,6

10,4

Çin

45,4

8,1

Belçika

34,2

6,1

Japonya

30,4

5,4

Kore

27,7

4,9

Hollanda

25,0

4,4

Fransa

22,4

4,0

Tayvan

21,8

3,9

Italya

21,2

3,8

10 Ülke Toplamı

348,4

62,0

Diğerleri

213,1

38,0

TOPLAM

561,6

100,0

Türkiye

4,6

0,8

Kaynak : İTC

Türkiye, 7,2 milyon ton plastik üretimiyle AB ülkeleri içinde Almanya ve İtalya’dan sonra 3. ncü sırada yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin çok altındadır. Nitekim Almanya 15,3 milyon ton üretimi ile 62 milyar dolarlık, İtalya 8,3 milyon ton üretimi ile 21 milyar dolarlık plastik ihraç ederken Türkiye 7,2 milyon ton üretimi ile ancak 5 milyar dolarlık doğrudan ihracat yapabilmektedir. Diğer taraftan Belçika, Fransa ve Hollanda Türkiye’nin çok altında üretim yaptıkları halde 22 ile 34 milyar dolarlık ihracat yapabilmektedirler. Almanya ürettiği her kg plastik mamule karşılık 4,05 $, Fransa 3,45 dolar, İtalya ise 2,55 dolar ihracat yaparken Türkiye sadece 64 cent ihracat yapabilmektedir. Bu durum, Türk plastik sektörünün yeterince katma değer sağlamayan mamullerin üretim ve ihracatına yoğunlaştığını göstermektedir. Üretilen Her KG Plastik Mamul İçin Yapılan İhracat $/Kg 4,05 3,45 2,55

1,42 0,65

Almanya

Fransa

µS@KX@

ABD

Türkiye

0,64

Çin

5


2. TÜRK PLASTİK SEKTÖRÜ 2.1. PLASTİK MAMUL : 2.1.1.PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ : 2012 yılında, plastik sektörünün toplam mamul üretimi 7,2 milyon tona çıkarak 2011 yılına kıyasla %6,4 artmıştır. Plastik Sektör Mamul Üretimi (Milyon Ton) 7,2 6,7 6,2 5,7

5,4 4,1 3,0

5,2

 

4,4

3,4

2,4 1,7

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2011 yılında plastik mamul üretiminde kapasite kullanma oranı, genel imalat sanayii kapasite kullanımının 1 puan üstünde iken, 2012 yılında genel imalat sanayii kapasite kullanımının 2 puan altında ve %72,1 olarak gerçekleşmiştir. %72,1 düzeyindeki kapasite kullanım oranı ve 7,16 milyon tonluk üretim dikkate alındığında sektörde yaklaşık 9, 3 milyon ton civarında kurulu kapasitenin mevcut olduğu tahmin edilmektedir. Plastik ve Kauçuk Sektörü Kapasite Kullanımı 76,2

80,2

74,5 76,7

73,1 72,6

76,2 75,4

72,1 74,2

2011

2012

64,4 65,2

2007

2008

2009 /K@RSHJUD*@TkTJ

2010

&DMDKµL@K@S2@M@XH

2012 yılında 2,85 milyon tonluk üretimle plastik ambalaj malzemelerinin üretimde başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,57 milyon tonla ambalajı takip ettiği görülmektedir.

6


Alt SektĂśrler Ä°tibariyle 2012 YÄąlÄą Ă&#x153;retimi .SNLNSHU 3DJRSHK LA@K@I 

3@QÂśL

!DX@Y$¸X@

#H´DQ

µM¸@@S 

Plastik sektĂśrĂźnĂźn yoÄ&#x;un olarak ĂźretildiÄ&#x;i ilk 10 ilin toplam plastik mamul Ăźretimi içindeki payÄą %87 olup 2012 yÄąlÄąnda bu 10 ilde toplam 6,2 milyon ton plastik mamul Ăźretimi gerçekleĹ&#x;miĹ&#x;tir. 2012 yÄąlÄąnda PLASFEDâ&#x20AC;&#x2122;in kurucu derneklerinin bulunduÄ&#x;u illerin (Ä°stanbul, Ä°zmir, Ankara, Bursa ve Kayseri) toplam plastik Ăźretimleri 5,13 milyon ton olarak gerçekleĹ&#x;miĹ&#x; olup, toplam Ăźretimden %72 pay almÄąĹ&#x;tÄąr.

Ä°ller Ä°tibariyle Plastik Mamul Ă&#x153;retimi (1000 Ton) Ä°L

2011

2012

3.326

3.509

Ä°ZMÄ°R

529

558

BURSA

495

522

ANKARA

372

392

KOCAELÄ°

271

286

GAZÄ°ANTEP

307

324

KONYA

277

292

ADANA

171

180

KAYSERÄ°

141

149

5.889

6.213

DiÄ&#x;er Ä°ller

875

923

TOPLAM

6.764

7.316

PLASFEDâ&#x20AC;&#x2122;i Temsil Eden Derneklerin BulunduÄ&#x;u Ä°ller ToplamÄą

4.863

5.130

Ä°STANBUL

10 Ä°l ToplamÄą

2.1.2. PLASTÄ°K SEKTĂ&#x2013;RĂ&#x153;NDE YABANCI SERMAYE : 2012 yÄąlÄą itibariyle plastik sektĂśrĂźnde 207 firmanÄąn yabancÄą sermaye ortalÄąÄ&#x;Äą mevcut olup, bunlarÄąn %19â&#x20AC;&#x2122;u Almanya, %12â&#x20AC;&#x2122;si Ä°talya, %10â&#x20AC;&#x2122;u Hollanda ve %9â&#x20AC;&#x2122;u da Fransa menĹ&#x;elidir.

7


Plastik Sektöründe Ülkeler İtibariyle Yabancı Sermayeli Firmalar Ülke

Adet

% Pay

Almanya

39

18,8

İtalya

25

Hollanda

Ülke

Adet

% Pay

Rusya

2

1,0

12,1

Suriye

2

1,0

21

10,1

Ukrayna

2

1,0

Fransa

19

9,2

Ürdün

2

1,0

İran

16

7,7

Bahreyn

1

0,5

ABD

9

4,3

BAE

1

0,5

İngiltere

9

4,3

Cebelitarık

1

0,5

Belçika

8

3,9

Güney Kore

1

0,5

İsviçre

8

3,9

Gürcistan

1

0,5

İspanya

7

3,4

Hindistan

1

0,5

Azerbaycan

5

2,4

Japonya

1

0,5

Bulgaristan

5

2,4

Kazakistan

1

0,5

Lüksemburg

5

2,4

Kenya

1

0,5

Yunanistan

5

2,4

Kanada

1

0,5

Danimarka

4

1,9

KKTD

1

0,5

Irak

4

1,9

Lübnan

1

0,5

İsrail

4

1,9

Monaco

1

0,5

Mısır

3

1,4

Portekiz

1

0,5

Özbekistan

3

1,4

S. Arabistan

1

0,5

Arnavutluk

2

1,0

Şili

1

0,5

Avusturya

2

1,0

Tacikistan

1

0,5

Çin

2

1,0

Tatarista

1

0,5

Makedonya

2

1,0

Tayvan

1

0,5

Toplam

207

100,0

Kaynak : Hazine Müsteşarlığı

Platik Sektöründe Yabancı Sermayeli Firmaların Ülkelere Dağılımı KL@MX@ #H´DQdKJD µS@KX@

'NKK@MC@

µRUHkQD !DKkHJ@ %Q@MR@

µMFHKSDQD !#

8

µQ@M


2.1.3. PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI : Plastik sektörü, işleme kapasitesindeki artışa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine ve teçhizat yatırımı yapmaktadır. Sektörün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolarla en üst düzeyine çıkmıştır. Toplam makine teçhizat yatırımı 2012 yılında %11 azalarak 785 milyon dolara gerilemiştir.

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları (Milyon$) 1.000

885

900

785

800 700 600

505

458

500 400

595

558

656 558 414

288

300 200 100 0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012 yılında ekstrüzyon makineleri, presler ve kesme, yarma ve biçim verme makineleri dışında tüm makinelerde iç satışlar önemli ölçüde gerilemiştir.

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları (Milyon $) GTİP

2011

2012

% Artış 2012 / 2011

847710

Enjeksiyon Mak.

213

178

-16

847720

Ekstrüzyon Mak.

142

147

4

847730

Püskürtme Mak.

61

12

-81

847740

Dış Lastiğin Dökümüne Mahsus Mak.

45

40

-11

847751

Sırt Kaplama ve Şekil Verme Mak.

43

34

-20

847759

Presler

43

49

13

847780

Kesme, Yarma, Biçim Verme Mak.

204

240

17

847790

Aksam ve Parçalar

135

86

-36

8477

Toplam

885

785

-11

Kaynak : TUİK

Plastik sektörünün 2012 yılında gerçekleştirdiği makine yatırımının % 23’ünü enjeksiyon, % 19’unu ektrüzyon, % 47’sini diğer makineler ve % 11’ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

9


Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları (% - Milyon $) GTİP

2011

2012

847710

Enjeksiyon Mak.

24

23

847720

Ekstrüzyon Mak.

16

19

847730

Püskürtme Mak.

7

1

847740

Dış Lastiğin Dökümüne Mahsus Mak.

5

5

847751

Sırt Kaplama ve Şekil Verme Mak.

5

4

847759

Presler

5

6

847780

Kesme, Yarma, Biçim Verme Mak.

23

31

847790

Aksam ve Parçalar

15

11

8477

Toplam

100

100

Kaynak : TUİK

Plastik sektörü, 2003 – 2012 yılları arasında toplam 5,7 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 3 yıldır ortalama yatırım tutarı 750 milyon doların üzerindedir. Bunun %24’ü enjeksiyon, %18’i ekstrüzyon, %28’i kesme yarma ve biçim verme makinelerinden oluşmuştur. 2.1.4. PLASTİK MAMUL İTHALATI : 2011 yılında 483 bin ton olan plastik mamul ithalatı, 2012 yılında 492 bin ton olarak gerçekleşmiş ve ithalat miktar bazında %2 artmıştır. GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (1000 Ton) GTİP NO

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2011

2012

% Artış 2012 / 2011

3916

Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mmyi Geçen

12

10

-19

3917

Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb.

26

25

-2

3918

Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları Dahil

25

25

-1

3919

Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde

46

50

7

3920

Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül Ve Lamlar

187

212

13

3921

Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar

57

56

-2

3922

Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları

4

3

-26

3923

Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül

36

33

-10

3924

Plastikten Sofra, Mutfak Ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası

12

11

-6

3925

Plastikten İnşaat Malzemesi

9

5

-40

3926

Plastikten Diğer Eşya

69

62

-10

Plastik Mamul Toplamı

483

492

2

Kaynak : TUİK

10


Plastik Mamul İthalatı (1000 Ton) 483

492

2011

2012

419 379

386 343

2007

2008

2009

2010

2011 yılında 2,65 milyar dolar olan plastik mamul ithalatı, 2012 yılında 2,58 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve % 3 gerilemiştir.

GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı (Milyon ABD $) GTİP NO

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2011

2012

% Artış 2012 / 2011

3916

Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mmyi Geçen

61

52

-14

3917

Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb.

216

212

-2

3918

Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları Dahil

59

57

-3

3919

Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde

260

267

3

3920

Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül Ve Lamlar

790

835

6

3921

Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar

237

234

-1

3922

Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları

45

27

-40

3923

Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül

217

197

-9

3924

Plastikten Sofra, Mutfak Ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası

91

82

-10

3925

Plastikten İnşaat Malzemesi

53

35

-34

3926

Plastikten Diğer Eşya

617

578

-6

Plastik Mamul Toplamı

2.646

2.576

-3

Plastik Mamul İthalatı (Milyon $) 2.646

1.852

2007

2.576

2.080

2.064 1.778

2008

2009

2010

2011

2012

11


2.1.5. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI : Son 2 yıldır 100’ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapılmıştır. 2012 yılında 10 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 72’sini değer bazında da % 76’sını oluşturmuştur. Almanya, Çin ve İtalya son 2 yıldır plastik mamul ithal ettiğimiz ilk 3 ülke konumunu korumuştur. Çin, miktar bazında değerlendirildiğinde en çok mamul ithal ettiğimiz ülke konumundadır. Plastik Mamul İthalatımızda İlk 10 Ülke 2011 Ülke

1000 Ton

2012

Milyon ABD $

Ülke

1000 Ton

Milyon ABD $

Almanya

83

554

Almanya

86

541

Çin

135

528

Çin

131

513

İtalya

42

261

İtalya

39

230

Fransa

22

172

Fransa

22

169

Güney Kore

28

149

Güney Kore

27

155

İngiltere

13

107

İngiltere

11

99

A.B.D.

10

89

A.B.D.

10

89

Belçika

18

81

Belçika

17

74

İspanya

9

69

İspanya

8

54

Japonya İlk 10 Ülke Toplamı

3

47

362

2.058

Japonya İlk 10 Ülke Toplamı

2

41

354

1.966

Diğerleri

121

589

Diğerleri

137

610

Toplam

483

2.646

Toplam

492

2.576

Kaynak : TUİK

2.1.6. PLASTİK MAMUL İHRACATI : Türkiye’nin toplam plastik malzeme ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını mamul ihracatı oluşturmaktadır. 2011 yılında 1,16 milyon ton olan plastik mamul ihracatı 2012 yılında 1,37 milyon tona çıkarak % 18 artış göstermiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 Ton) GTİP NO

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2011

2012

% Artış 2012 / 2011

3916

Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mmyi Geçen

145

177

23

3917

Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb.

282

341

21

3918

Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları Dahil

15

18

18

3919

Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde

16

16

4

3920

Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül Ve Lamlar

216

234

9

3921

Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar

76

93

23

3922

Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları

18

20

11

3923

Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül

213

228

7

3924

Plastikten Sofra, Mutfak Ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası

60

74

23

3925

Plastikten İnşaat Malzemesi

105

109

4

3926

Plastikten Diğer Eşya

13

57

338

Plastik Mamul Toplamı

1.158

1.368

18

Kaynak : TUİK

12


Plastik Mamul ihracatı (1000 Ton) 1.368 1.072 826

2007

940

923 1.778

2.080

2008

2009

2010

1.158

2.576

2011

2012

2011 yılında 3,49 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı 2012 yılında 4,04 milyar dolar olarak gerçekleşerek % 6 artış göstermiştir.

GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (1000 ABD $) GTİP NO

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2011

2012

% Artış 2012 / 2011

3916

Plastikten Monofil, Çubuk, Profiller-Enine Kesiti 1mmyi Geçen

296

355

20

3917

Plastikten Tüpler, Borular, Hortumlar; Conta, Dirsek, Rakor vb.

745

843

13

3918

Plastikten Yer Kaplamaları-Duvar Ve Tavan Kaplamaları Dahil

38

39

2

3919

Plastikten, Yapışkan Levha, Yaprak, Şerit, Lam vb. Düz Şekilde

98

107

9

3920

Plastikten Diğer Levha, Yaprak, Pelikül Ve Lamlar

734

756

3

3921

Plastikten Diğer Levhalar, Yaprak, Pelikül, Varak ve Lamlar

268

320

19

3922

Plastikten Küvet, Duş, Lavabo, Bide, Hela Küveti Ve Donanımları

83

91

10

3923

Eşya Taşıma Ambalajı İçin Plastik Mamulleri, Tıpa, Kapak, Kapsül

651

662

2

3924

Plastikten Sofra, Mutfak Ve Diğer Ev Eşyası, Tuvalet Eşyası

222

261

17

3925

Plastikten İnşaat Malzemesi

288

303

5

3926

Plastikten Diğer Eşya

62

301

387

Plastik Mamul Toplamı

3.485

4.038

6

Kaynak : TUİK

Plastik Mamul ihracatı (Milyon $) 4.038 3.485 2.948 2.333

2007

2008

3.012 2.572

2009

2010

2011

2012

13


2.1.7. PLASTİK İHRACATININ TOPLAM KİMYA İHRACATI İÇİNDEKİ YERİ : İMMİB verilerine göre, plastik ve mamulleri (hammadde dahil) ihracat kayıtları 2012 yılında 2011 yılına kıyasla %9 artarak 4,7 milyar dolara ulaşmıştır. Kimya Alt Grupları İhracatı (Milyon $) Mal Grubu

2010

2011

2012

Mineral Yakıtlar,Mineral Yağlar ve Ürünler

3.448,2

5.192,3

6.122,4

Plastikler ve Mamülleri

3.495,4

4.300,1

4.693,9

Anorganik Kimyasallar

949,0

1.238,3

1.302,2

Kauçuk,Kauçuk Eşya

865,5

1.172,1

1.137,9

Sabun ve Yıkama Müstahzarları

695,2

788,0

865,8

Boya, Vernik, Mürekkep ve Müstahzarları

551,7

634,4

710,9

Eczacılık Ürünleri

513,5

576,0

680,6

Organik Kimyasallar

521,3

551,4

652,8

Uçucu Yağlar,Kozmetikler

512,1

575,1

630,5

Muhtelif Kimyasal Maddeler

357,4

395,8

439,0

97,3

138,9

186,8

208,3

210,9

135,8

Fotoğrafçılık ve Sinemacılıkta Kullanılan Ürünler

13,8

17,7

25,9

Barut,Patlayıcı Maddeler ve Türevleri

8,0

8,4

7,5

Gliserin,Bitkisel Mamüller,Degra,Yağlı Maddeler

0,5

1,2

0,6

İşlenmiş Amyant Ve Karışımları,Mamülleri

1,2

0,5

0,4

12.238,2

15.801,1

17.593,0

Yapıştırıcılar, Tutkallar, Enzimler Gübreler

Genel Toplam: Kaynak : İKMİB

Plastik sektörünün toplam kimya sektörü içindeki payı 2009 yılında % 35’lere kadar çıkmış ancak daha sonraki yıllarda gerilemiştir. İMMİB, plastik ihracat kayıtlarına göre, plastik sektörü 2012 yılında toplam kimya sektör ihracat kayıtları içinde % 27 payla ikinci sırada yer almıştır. Plastik Sektör İhracatının Toplam Kimya Sektör İhracatı İçindeki Payı (%) 2010

2011

2012

Mineral Yakıtlar,Mineral Yağlar ve Ürünler

28

33

35

Plastikler ve Mamülleri

29

27

27

7

6

6

36

34

32

100

100

100

Kauçuk,Kauçuk Eşya Diğerleri Genel Toplam

2.1.8. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI : Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2012 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 54, değer bazında da % 53 pay almıştır. Bu durum, plastik ihracatçılarının daha değişik pazarlara yönelmekte olduğunu göstermektedir. Son iki yıldır, Irak, Rusya Fed. ve Almanya plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ihraç pazarını oluşturmuştur.

14


Türkiye’nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke 2011

2012

Ülke

1000 Ton

Milyon ABD $

Ülke

1000 Ton

Milyon ABD $

Irak

179

415

Irak

250

556

Almanya

64

233

Rusya Federasyonu

69

236

Rusya Federasyonu

56

202

Almanya

61

218

İran

62

193

Azerbeycan

73

198

Fransa

42

167

İngiltere

58

191

Romanya

58

167

İran

51

165

İngiltere

49

165

Fransa

43

161

Azerbeycan

56

165

Gürcistan

58

142

Gürcistan

48

130

Romanya

50

139

Bulgaristan

28

95

Bulgaristan

37

116

10 Ülke Toplam

643

1.931

10 Ülke

749

2.123

Diğerleri

551

1.756

Diğerleri

620

1.915

Toplam

1.158

3.485

Genel Toplam

1.368

4.038

Kaynak : TUİK

2.1.9. PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI : 2012 yılında plastik mamul ortalama ithal birim fiyatı 2011 yılına kıyasla % 4 azalarak 5.242 ABD $ / ton olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ihraç birim fiyatı ise 2011’e kıyasla % 2 düşmüş ve 2.951 ABD $ / ton olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 56’sı düzeyindedir. Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ($/Ton) İTHALAT FİYATI

İHRACAT FİYATI

GTİP NO

2011

2012

% Artış

2011

2012

% Artış

3916

5.089

5.397

6

2.047

2.002

-2

3917

8.451

8.453

0

2.640

2.473

-6

3918

2.359

2.300

-3

2.480

2.140

-14

3919

5.613

5.372

-4

6.216

6.536

5

3920

4.230

3.949

-7

3.403

3.231

-5

3921

4.149

4.190

1

3.534

3.437

-3

3922

10.493

8.550

-19

4.679

4.637

-1

3923

5.974

5.997

0

3.054

2.900

-5

3924

7.735

7.462

-4

3.692

3.527

-4

3925

5.875

6.448

10

2.742

2.782

1

3926

8.932

9.254

4

4.705

5.243

11

MAMUL ORTALAMA

5.476

5.242

-4

3.008

2.951

-2

Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir.

15


Birim İthal ve İhraç Fiyat Kıyaslaması 5.476

5.242

3.008

2.951

2011

2012

!HQHLµGQ@k%HX@S¶

!HQHLµSG@K%HX@S¶

2.1.10. PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ : 2007 yılında 5,0 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2012 yılında 6,3 milyon tona çıkmıştır. Ancak, 6,3 milyon tonluk plastik mamulün yaklaşık 1.300 tonu, otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak ihraç edilmektedir. Kalan 5,0 milyon tonluk kısım ise doğrudan tüketici tarafından kullanılmaktadır. Türkiye’de doğrudan tüketici tarafından kullanılan kişi başına plastik mamul tüketimi 2007 yılında 58 kg iken 2008 ve 2009 yıllarında 51 ve 50 kg’a gerilemiştir. 2009 yılından itibaren artan kişi başına tüketimi 2012 yılı sonunda 67 kg’a çıkmıştır. Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının % 60’I düzeyindedir. Bu durum, iç pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye’de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir.

Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi (Milyon Ton)

5,0

4,7

2007

2008

5,1

2009

5,5

2010

6,1

6,3

2011

2012

Plastik üretiminin yoğun olduğu ilk 10 ilin plastik tüketimi, Türkiye toplam tüketiminin % 45’i düzeyindedir. PLASFED kurucu derneklerinin bulunduğu 5 ilin (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kayseri) toplam plastik tüketimi ise Türkiye toplam tüketiminin % 35’ini oluşturmaktadır.

16


Başlıca İller Bazında Plastik Mamul Tüketimi (1000 Ton) İL

2011

2012

1.112

1.149

İZMİR

324

334

BURSA

216

223

ANKARA

399

412

KOCAELİ

130

135

GAZİANTEP

142

147

KONYA

166

172

ADANA

172

178

KAYSERİ

102

105

10 İl Toplamı

2.766

2.857

Diğer İller

3.334

3.443

TOPLAM

6.100

6.300

İSTANBUL

2.1.11. PLASTİK MAMULLERDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2012 yılında plastik mamullerde ; Üretim ton bazında % 6,2 değer bazında % 2,5 artmış, İthalat ton bazında % 1,7 artarken, değer bazında % 2,6 gerilemiş, İhracat ton bazında % 18,1 değer bazında da % 15,9 artmış, Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 3,5, değer bazında % 0,4 artmış Dış ticaret fazlası ton bazında % 30, değer bazında % 74 artmış, Yerli üretimin ton bazında % 19’u, değer bazında % 14’ü ihraç edilmiş, Dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 8’i, değer bazında % 9’u ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278, değer bazında da % 157 olarak gerçekleşmiştir.

Plastik Mamullerde Genel Arz ve Talep Dengesi 1000 TON

Milyon ABD $

2011

2012

% Artış

Üretim

6.746

7.161

6,2

İthalat

483

492

İhracat

1.158

Yurtiçi Tüketim

2012

% Artış

28.615

29.335

2,5

1,7

2.646

2.576

-2,6

1.368

18,1

3.485

4.038

15,9

6.070

6.284

3,5

27.776

27.874

0,4

675

877

İhracat / Üretim ( % )

17

19

12

14

İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )

8

8

10

9

240

278

132

157

Dış Ticaret Fazlası

İhracat / İthalat ( % )

2011

838

1.461

17


2.2.PLASTİK HAMMADDE : 2.2.1. PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2012 yılında toplam 842,3 bin ton plastik hammadde üretimi yapılmış olup, üretim 2011 yılına kıyasla % 1,2 azalmıştır. Plastik Hammadde Yerli Üretimi (1000 Ton) 2011

2012

% Artış 2012 / 2011

145,5

146,0

0,4

AYPE

189,3

155,9

-17,6

AYPE -T

105,5

140,3

33,0

YYPE

89,8

86,7

-3,5

PE TOPLAM

384,7

382,9

-0,4

PP

122,6

113,4

-7,6

PET

150,0

150,0

0,0

PS

50,0

50,0

0,0

852,8

842,3

-1,2

PVC

TOPLAM ÜRETİM Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler

2.2.2. PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : 2011 yılında 5,22 milyon ton olan plastik hammadde toplam ithalatı 2012 yılında 5,6 milyon tona çıkarak % 7 artmıştır. GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (1000 Ton) GTİP

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2011

2012

% Artış

3901

Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde)

1.253

1.398

12

3902

Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde)

1.487

1.698

14

3903

Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde)

483

518

7

3904

Vinil Klorür/Halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde)

855

821

-4

3905

Vinil Asetat/Diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde)

36

35

-4

3906

Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde)

142

158

12

3907

Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-Alkid Reçineler vb. (İlk Şekilde)

569

563

-1

3908

Poliamidler (İlk Şekilde)

71

75

5

3909

Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde)

182

198

9

3910

Silikonlar (İlk Şekillerde)

20

23

16

3911

Petrol Reçineleri,Kumaron,İnden/Kumaron-İnden Reçine,Politerpenler

25

23

-6

3912

Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde)

30

30

1

3913

Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde)

4

3

-16

3914

Polimer Esaslı İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde)

5

4

-7

3915

Plastikten Döküntü, Kalıntı Ve Hurdalar

56

56

1

5.218

5.603

7

Plastik Hammadde Toplam Kaynak : TUİK

18


Plastik Hammadde İthalatı (1000 Ton) 5.603 5.218 4.669 4.012

2007

3.861

2008

3.856

2009

2010

2011

2012

2011 ve 2012 yıllarında plastik hammadde ithalatı 9,93 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşmiştir. GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı (Milyon ABD $) GTİP

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2011

2012

% Artış

3901

Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde)

2.134,3

2.304,8

8

3902

Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde)

2.719,0

2.776,7

2

3903

Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde)

985,3

1.011,6

3

3904

Vinil Klorür/Halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde)

1.068,3

917,9

-14

3905

Vinil Asetat/Diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde)

98,4

95,8

-3

3906

Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde)

367,4

374,9

2

3907

Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-Alkid Reçineler vb. (İlk Şekilde)

1.387,1

1.279,1

-8

3908

Poliamidler (İlk Şekilde)

261,2

247,9

-5

3909

Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde)

493,1

511,6

4

3910

Silikonlar (İlk Şekillerde)

106,7

105,3

-1

3911

Petrol Reçineleri,Kumaron,İnden/Kumaron-İnden Reçine,Politerpenler

81,8

77,6

-5

3912

Selüloz Ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde)

163,0

164,1

1

3913

Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde)

22,2

20,9

-6

3914

Polimer Esaslı İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde)

10,6

9,8

-8

3915

Plastikten Döküntü, Kalıntı Ve Hurdalar

33,6

30,8

-8

9.932,1

9.928,8

0

Plastik Hammadde Toplam Kaynak : TUİK

Türk plastik sektörünün plastik hammadde tedariğinde ithalata bağımlılığı sürmekte olup, 2012 yılında % 87’ye yükselmiştir.

19


Plastik Sektörünün Hammadde Tedariğinde İthalat Bağımlılığı (%) 2011

2012

PVC

84

85

PE

74

78

PP

92

94

PS

84

91

PET

61

58

ABS

100

100

DİĞERLERİ

100

100

TOPLAM ARZ

86

87

Kaynak : PETKİM ve diğer üreticiler

Plastik Hammadde İthalat (Milyon $) 9.932

6.833

9.929

7.622

7.321 5.300

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2.2.3. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : Türkiye, 2012 yılında 100’ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık %63’ü, değer bazında da %65’i 10 ülkeden yapılmıştır. Toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, Almanya ve Belçika almıştır. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan toplam %32 pay almaktadır. Plastik Hammadde İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke 2011 Ülke

1000 Ton

Milyon ABD $

845

1.398

Almanya

387

1.041

Belçika

350

728

Suudi Arabistan

Ülke

1000 Ton

Milyon ABD $

1.055

1.630

Almanya

363

920

Belçika

363

719

Suudi Arabistan

Hollanda

217

492

Hollanda

221

493

Güney Kore

214

490

İtalya

218

480

İspanya

241

474

Fransa

272

458

İtalya

199

464

Güney Kore

218

458

İran

270

450

İran

297

457

Fransa

221

417

İspanya

240

446

A.B.D.

235

380

263

382

İlk 10 Ülke Toplamı

3.179

6.335

10 Ülke Toplamı

3.510

6.442

Diğer Ülkeleler

2.039

3.597

Diğerleri

2.092

3.486

Genel Toplam

5.218

9.932

Genel Toplam

5.603

9.929

Kaynak : TUİK

20

2012

A.B.D.


Plastik Hammadde İthalatının Ülkelere Dağılımı 2TTCH Q@AHRS@M

#H´DQKDQH

KL@MX@

!DKkHJ@

'NKK@MC@ !# µRO@MX@

µS@KX@ µQ@M

%Q@MR@ &}MDX*NQD

2.2.4. PLASTİK HAMMADDE İHRACATI: 2012 yılında 579 bin ton plastik hammadde ihraç edilmiş ve ihracat 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 18 artmıştır.

GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (1000 Ton) GTİP NO

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2011

2012

3901

Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde)

94

112

19

3902

Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde)

23

23

-2

3903

Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde)

10

37

253

3904

Vinil Klorür/Halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde)

28

23

-18

3905

Vinil Asetat/Diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde)

17

21

24

3906

Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde)

108

129

20

3907

Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-Alkid Reçineler vb.

104

110

6

3908

Poliamidler (İlk Şekilde)

6

7

28

3909

Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde)

37

50

35

3910

Silikonlar (İlk Şekillerde)

4

5

33

3911

Petrol Reçineleri,Kumaron,İnden/Kumaron-İnden Reçine,Politerpenler (İlk Şekilde)

0

0

53

3912

Selüloz ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde)

35

40

13

3913

Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde)

0

0

-8

3914

Polimer Esaslı İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde)

0

0

126

3915

Plastikten Döküntü, Kalıntı ve Hurdalar

24

20

-19

492

579

18

Plastik Hammadde Toplam

% Artış

Kaynak : TUİK

2012 yılında ihracat 978 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve 2011 yılına kıyasla değer bazında % 9 artmıştır.

21


GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı (Milyon ABD $) GTİP NO

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2011

2012

% Artış 2012 / 2011

3901

Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde)

150,9

171,1

13

3902

Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde)

38,8

37,6

-3

3903

Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde)

17,9

60,6

238

3904

Vinil Klorür/Halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde)

37,4

29,8

-20

3905

Vinil Asetat/Diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde)

19,5

22,9

17

3906

Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde)

180,1

195,2

8

3907

Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-Alkid Reçineler vb. (İlk Şekilde)

269,8

280,2

4

3908

Poliamidler (İlk Şekilde)

18,9

22,2

17

3909

Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde)

73,7

73,5

0

3910

Silikonlar (İlk Şekillerde)

11,9

14,8

25

3911

Petrol Reçineleri,Kumaron,İnden/Kumaron-İnden Reçine,Politerpenler (İlk Şekilde)

1,1

1,7

48

3912

Selüloz ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde)

45,4

47,1

4

3913

Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde)

0,6

0,9

47

3914

Polimer Esaslı İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde)

0,5

0,3

-48

3915

Plastikten Döküntü, Kalıntı ve Hurdalar

27,9

19,8

-29

Plastik Hammadde Toplam

894

978

9

Kaynak : TUİK

2.2.6. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : Son 2 yıldır 100’ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapılmış ancak ilk 10 ülke toplam ihracattan 2012 yılında miktar bazında % 52, değer bazında da % 57 pay almıştır. 2012 yılında Almanya, İtalya ve Rusya Federasyonu plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yer almıştır. Plastik Hammadde İhracatının ülkelere Dağılımı 2011 Ülke

1000 Ton

Milyon ABD $

Almanya

34

88

Rusya Fed.

28

İtalya

36

Yunanistan

34

45

İran

27

62

Mısır

33

42

Bulgaristan

45

54

Ukrayna

17

40

Yunanistan

45

54

Bulgaristan

26

39

Mısır

42

53

Azerbeycan

22

38

Azerbeycan

27

46

İran

12

32

Romanya

24

38

İsrail

18

28

İsrail

18

28

İLK 10 ÜLKE TOP.

260

489

10 Ülke

331

557

DİĞER ÜLKELER

232

405

Diğerleri

247

420

GENEL TOPLAM

492

894

Genel Toplam

579

978

Kaynak : TUİK

22

2012 1000 Ton

Milyon ABD $

Almanya

Ülke

36

88

72

İtalya

42

69

65

Rusya Fed.

26

65


Plastik Hammadde Ä°hracatÄąnÄąn Ă&#x153;lkelere DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą Almanya %6 øWDO\D Rusya Fed. %4 øUDQ

'LáHUOHUL

%XOJDULVWDQ

<XQDQLVWDQ

øVUDLO Romanya %4

0Ă&#x2022;VĂ&#x2022;U $]HUEH\FDQ

2.2.7. PLASTÄ°K HAMMADDE DIĹ&#x17E; TÄ°CARET BÄ°RÄ°M FÄ°YATLARI : 2012 yÄąlÄąnda plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatÄą 1772 $ / Ton olarak gerçekleĹ&#x;miĹ&#x; olup, 2011 yÄąlÄą ortalamasÄąna gĂśre % 7 gerilediÄ&#x;i gĂśrĂźlmektedir. Plastik Hammadde Ortalama Ä°thal Birim FiyatlarÄą ($/Ton) GTÄ°P NO

PLASTÄ°K HAMMADDE TANIMLARI

2011

2012

% ArtÄąĹ&#x; 2012 / 2011

3901

Etilen Polimerleri (Ä°lk Ĺ&#x17E;ekillerde)

1.704

1.649

-3

3902

Propilen ve DiÄ&#x;er Olefinlerin Polimerleri (Ä°lk Ĺ&#x17E;ekillerde)

1.828

1.636

-11

3903

Stiren Polimerleri (Ä°lk Ĺ&#x17E;ekillerde)

2.039

1.952

-4

3904

Vinil KlorĂźr/Halojenli DiÄ&#x;er Olefin Polimerleri (Ä°lk Ĺ&#x17E;ekilde)

1.249

1.119

-10

3905

Vinil Asetat/DiÄ&#x;er Vinil Esterlerinin Polimerleri (Ä°lk Ĺ&#x17E;ekillerde)

2.711

2.748

1

3906

Akrilik Polimerleri (Ä°lk Ĺ&#x17E;ekilde)

2.589

2.368

-9

3907

Poliasetaller, DiÄ&#x;er Polieterler, Epoksit-Alkid Reçineler vb.

2.437

2.274

-7

3908

Poliamidler (Ä°lk Ĺ&#x17E;ekilde)

3.656

3.321

-9

3909

Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, PoliĂźretanlar (Ä°lk Ĺ&#x17E;ekilde)

2.708

2.588

-4

3910

Silikonlar (Ä°lk Ĺ&#x17E;ekillerde)

5.318

4.546

-15

3911

Petrol Reçineleri,Kumaron,Ä°nden/Kumaron-Ä°nden Reçine,Politerpenler (Ä°lk Ĺ&#x17E;ekilde)

3.293

3.330

1

3912

SelĂźloz ve Kimyasal TĂźrevleri (Ä°lk Ĺ&#x17E;ekilde)

5.480

5.446

-1

3913

Tabii Polimerler, DeÄ&#x;iĹ&#x;tirilmiĹ&#x; Tabii Polimerler, TĂźrevleri (Ä°lk Ĺ&#x17E;ekilde)

6.062

6.809

12

3914

Polimer EsaslÄą Ä°yon DeÄ&#x;iĹ&#x;tiriciler (Ä°lk Ĺ&#x17E;ekilde)

2.274

2.263

0

3915

Plastikten DĂśkĂźntĂź, KalÄąntÄą ve Hurdalar

602

545

-10

1.903

1.772

-7

Plastik Hammadde Toplam Kaynak : TUÄ°K

23


Aynı yıl plastik hammadde ortalama birim ihraç fiyatı 1689 $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2011 yılı ortalamasına göre % 7 gerilemiştir. Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları ($/Ton) GTİP NO

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2011

2012

% Artış 2012 / 2011

3901

Etilen Polimerleri (İlk Şekillerde)

1.602

1.525

-5

3902

Propilen ve Diğer Olefinlerin Polimerleri (İlk Şekillerde)

1.677

1.655

-1

3903

Stiren Polimerleri (İlk Şekillerde)

1.720

1.647

-4

3904

Vinil Klorür/Halojenli Diğer Olefin Polimerleri (İlk Şekilde)

1.312

1.267

-3

3905

Vinil Asetat/Diğer Vinil Esterlerinin Polimerleri (İlk Şekillerde)

1.146

1.085

-5

3906

Akrilik Polimerleri (İlk Şekilde)

1.665

1.507

-9

3907

Poliasetaller, Diğer Polieterler, Epoksit-Alkid Reçineler vb. (İlk Şekilde)

2.604

2.552

-2

3908

Poliamidler (İlk Şekilde)

3.266

2.996

-8

3909

Amino Reçineler, Fenolik Reçineler, Poliüretanlar (İlk Şekilde)

1.965

1.457

-26

3910

Silikonlar (İlk Şekillerde)

3.217

3.019

-6

3911

Petrol Reçineleri,Kumaron,İnden/Kumaron-İnden Reçine,Politerpenler(İlk Şekilde)

4.037

3.904

-3

3912

Selüloz ve Kimyasal Türevleri (İlk Şekilde)

1.289

1.183

-8

3913

Tabii Polimerler, Değiştirilmiş Tabii Polimerler, Türevleri (İlk Şekilde)

3.821

6.084

59

3914

Polimer Esaslı İyon Değiştiriciler (İlk Şekilde)

3.836

878

-77

3915

Plastikten Döküntü, Kalıntı ve Hurdalar

1.145

1.002

-13

Plastik Hammadde Toplam

1.817

1.689

-7

Kaynak : TUİK

Türkiye’nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık % 5 üzerindedir. Başka bir değişle Türkiye katma değeri daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük katma değerli hammaddeleri ihraç etmektedir. Plastik Hammadde Birim İthal ve İhraç Fiyat Kıyaslaması 1.903

1.817 1.772

1.689

2011

2012

!HQHLµGQ@k%HX@S¶

24

!HQHLµSG@K%HX@S¶


2.2.8. PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ : 2012 yılında yerli olarak üretilen plastik hammaddenin % 69’u ihraç edilirken, yurtiçi plastik hammadde tüketiminin % 96’sı ithalatla karşılanmıştır. İhracatın artması neticesinde 2012 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı % 10’a çıkmıştır. 2012 yılında plastik hammaddede ; Üretimin % 1,3 gerileyerek 842 bin tona , İthalatın % 7,4 artarak 5.6 milyon tona, İhracatın % 18 artarak 579 bin tona , Yurtiçi tüketimin % 5 artarak 5,9 milyon tona, Dış ticaret açığının yükselerek 5,02 milyon tona çıktığı İhracatın üretim içindeki payının % 69, İthalatın yurtiçi tüketim içindeki payının % 96 İhracatın ithalatı karşılama oranının % 10’a çıktığı görülmektedir.

Plastik Hammaddelerde Arz ve Talep Dengesi (1000 Ton) 2011

2012

%Artış 2011/2012

Üretim

853

842

-1,3

İthalat

5.218

5.603

7,4

İhracat

492

579

17,6

Yurtiçi Tüketim

5.579

5.866

5,1

Dış Ticaret Açığı / Fazlası

-4.726

-5.024

İhracat / Üretim ( % )

58

69

İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )

94

96

9

10

İhracat / İthalat ( % )

3. SONUÇ : Türk plastik sektöründe, çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 14.000 civarında firma faaliyet göstermekte olup, % 99’ u KOBİ düzeyindedir. Son yıllarda ISO sıralamasında ilk 1000 firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış göstermektedir. Türk plastik sektörü 2012 yılında 7,2 milyon ton ve 30 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 12 milyar dolar katma değer sağlamış ve AB’de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü büyük proses kapasitesine erişmiştir. Sektör 250.000 kişilik istihdam sağlamaktadır. Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. Kimya sektörü toplam ihracatı içinde % 25 - % 30 arasında değişen plastik sektörü 150’ye yaklaşan ihracat pazarı ile 5 milyar dolara yakın direk ihracat gerçekleştirirken, ihracatçı sektörler kanalı ile 5 milyar doların üzerinde dolaylı ihracat yapmakta ve ülke ekonomisine 10 milyar doların üzerinde döviz geliri sağlamaktadır.

25


Plastik sektörü, hızlı büyümesine paralel son 5 yıl içinde yılda ortalama 750 milyon dolarlık makine teçhizat yatırımı yapmıştır. Son iki yıldır makine teçhizat yatırımı 800 milyon doların üzerinde seyretmektedir. Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, 19.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” da plastik sektörü ekonomi içindeki önemi, yapısal özelliği ve ihracat vizyonu gibi faktörlerin yeterince göz önüne alınmaması nedeniyle, sektör yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Bu durum diğer birçok sektör gibi plastik sektörü için haksız rekabet doğurmaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir. Yatırımlarda Devlet Yardımları Kanununun yayınlandığı 19 Haziran 2013 tarihinden bu yana plastik sektörüne verilen yatırım teşviklerinin belge sayısı olarak % 11’i, sabit yatırım tutarı olarak da sadece % 20’si en çok teşvik verilen 6 ncı bölgeye verilmiştir. Bu durum, plastik sektörünün yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermek firmalar açısından daha rasyonel bulunmaktadır.

19 Haziran 2013 Tarihinden Sonra Plastik Sektöründe Alınan Teşvik Belgelerinin Bölgeler Bazında Dağılımı Sabit Yatırım

İthal Makine

İstihdam

Belge Sayısı

1 BÖLGE

37

39

37

47

2 BÖLGE

21

21

20

19

3 BÖLGE

13

13

12

11

4 BÖLGE

8

9

14

16

5 BÖLGE

2

0

3

5

6 BÖLGE

20

18

13

11

Bölgelere Göre Teşvik Belge Sayısı

!xKFD !xKFD !xKFD !xKFD

!xKFD

!xKFD

26


BĂślgelere GĂśre Sabit YatÄąrÄąm !xKFD

!xKFD !xKFD

!xKFD

!xKFD

!xKFD

SektĂśrĂźn, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektĂśrĂź için hedef alÄąnan 50 milyar dolarlÄąk ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarÄąnÄą gerçekleĹ&#x;tirmektir. Bu dĂźzeyde bir ihracatÄąn gerçekleĹ&#x;tirilmesi için sektĂśrĂźn bĂźyĂźmesine paralel olarak artan sorunlarÄąnÄąn çÜzĂźmĂźnĂźn dÄąĹ&#x;Äąnda, yatÄąrÄąm teĹ&#x;viklerinden de azami Ăślçßde yararlanmasÄą gerekmektedir. Bu amaçla ; I.

Plastik sektĂśrĂź teknolojik ve AR - GE yatÄąrÄąmlarÄąna ihtiyaç duyduÄ&#x;undan, teĹ&#x;vik olanaklarÄą artÄąrÄąlmalÄą-

dÄąr. II. Plastik sektĂśrĂźnĂźn dÄąĹ&#x; ticaret verilerine bakÄąlmaksÄązÄąn stratejik yatÄąrÄąmlar içine dâhil edilmeli ve asgari yatÄąrÄąm tutarÄą 5 milyon ABD dolarÄą olarak belirlenmelidir. III. Plastik mamul Ăźretiminde lokal bazda faaliyet gĂśstermenin daha rasyonel olmasÄą sebebiyle, plastik sektĂśrĂź her bĂślgede en az bir ilde desteklenmelidir. IV. TeĹ&#x;vik uygulamalarÄąnÄąn en temel hedeflerinden biri bĂślgeler arasÄą kalkÄąnmÄąĹ&#x;lÄąk farkÄąnÄą azaltmak olduÄ&#x;una gĂśre, mevcut yatÄąrÄąmlarÄąnÄąn alt bĂślgelere nakledilmesi de destek kapsamÄąna alÄąnmalÄądÄąr.

27


1.

PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1.

Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır.

1.2.

Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km

1.3.

İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir.

1.4.

PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır.

2.

PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. “İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.” Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize’de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB’ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL’dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi 750.000,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 572.010,00 Faiz Desteği 315.000,00 Toplam Teşvik Desteği 1.637.010,00

29

PLASFED Plastik Sektörü 2012 Yılı İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu arafından hazırlanan Plastik Sektörü 2012 Yılı İzleme Raporu

PLASFED Plastik Sektörü 2012 Yılı İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu arafından hazırlanan Plastik Sektörü 2012 Yılı İzleme Raporu

Advertisement