Page 1

PL A S T İ K S A N AYİ C İ LERİ F ED ERASY ONU DER G İSİ

OCAK - MART 2016 / 13. SAYI

English version included

İnsan gücü İhracat Teknoloji

Kalite Verimlilik


BAŞKANIN MESAJI

Selçuk Aksoy

Başkan PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu

PLASFEDDERGİ

Türkiye’de neler oluyor? Geçtiğimiz günlerde 2015 yılı büyüme verisi %4 olarak açıklandı. Bu rakam özlediğimiz seviyeden hala çok uzak olsa da dünyada Türkiye ile aynı klasmanda yer alan ülkeler içerisinde oldukça iyi bir performans olarak kabul ediliyor. Ancak bu büyümenin ağırlıklı bir kısmının halen devam eden alt ve üstyapı projelerinden kaynaklanıyor. Diğer sektörlere sirayet etmemiş olması sebebiyle bu büyüme toplumun çoğunluğu tarafından 2015 içinde hissedilmedi. Öte yandan 2016 senesi plastik sektörü için iyi başlamış görünüyor. 2013 yılından beri ilk defa üç aylık hammadde ithalatı bir önceki yıla göre %10’un üzerinde artış kaydetmiş durumda. İhracatın önemli bir değişiklik göstermediği bu dönemde bu artış iç piyasada bir canlanmaya işaret ediyor. Bu hareketlilik hemen plastik hammadde fiyatlarına artış olarak yansıdı. Daha da kötüsü, üreticide dahi hammadde bir anda bulunmaz oldu. Fiyatların yükselmesi ile yine aklımıza körfez ülkeleri ve İran’dan yapılan hammadde ithalatlarına daha önce AB mevzuatı bahane edilerek konmuş olan ek vergiler geliyor. Bu vergiler bir gelir kaynağı olarak görülmemeli. Sektörün rekabet gücünü kaybetmesi ile uzun vadede ihracat ve istihdamda çok büyük olumsuzluklar ortaya çıkarabileceği ve devlet açısından kayıpların çok daha büyük olabileceği unutulmamalı. Orta vadede sektörün rekabet gücünü ve varlığını koruyabilmek adına katma değerli ürünlere yönelmesi gerektiğini her ortamda dile getiriyoruz. Katma değer arttıkça hammadde fiyatlarındaki ek maliyetler önemini kaybedecektir. Ancak bu geçiş gerçekleşene kadar maliyet avantajlarımız korunmazsa firmalarımızın hızla sektörden çıkması veya yabancılara satılması ile ilgili haberleri duymaya devam edeceğiz. Küresel ölçekte firmalar ile rekabet edebilmek için gerekli yatırım ve finansman ortamı sağlanmadan yerli oyuncularımızın küresel rekabette ayakta kalması beklenmemeli. Önceki yazımda dile getirdiğim reformlar ile ilgili beklentilerimiz konusunda yavaş da olsa adımlar atılması sevindirici bir gelişme. AR-GE teşviklerindeki iyileştirmelerden sonra yatırım teşviklerinde de benzer bir gelişmeyi bekliyoruz. Sizlere bol kazançlı güzel günler dilerim.

3


PLASFEDDERGİ

YAYIN KURULU BAŞKANI’NDAN

PLASFEDDERGİ’den merhaba 2016 yılının ilk sayısı ile yine sizlerin karşısındayız. Bir yılı daha geride bıraktık. 13.sayımızı sizlerin beğenisine sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Selçuk Gülsün

PLASFEDDERGİ Yayın Kurulu Başkanı PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği Başkan V.

2016, ülkemiz ve dünya için artarak devam eden terörist eylemlerle başladı. Bu bizleri oldukça derinden yaralıyor. Yitirilen günahsız canlar hepimizi derinden üzüyor. Terör faaliyetlerinin temel amacı toplumu yıldırmak ve güvensiz bir ortam yaratmaktır. Toplum, güven ortamının erozyona uğradığı dönemlerde içine kapanır, tüm tüketim ve risk iştahı azalır. Terör odaklarının hedeflerine ulaşmak için en çok başvurduğu yöntemlerin başında, hiçbir yerin güvenli olmadığı izlenimini yaratacak eylemlerdir. Temkinli olmalıyız fakat içimize de kapanmamalıyız. Türkiye plastik sanayi 2000’li yılların başından beri ortalama çift haneli büyüme rakamlarıyla bugünlere geldi. Bu sayede dünyada da ilk on oyunca arasında yerini aldı. Fakat 2015 yılında sektör bu ivmeyi kaybetti. Miktar bazında yüzde 1’ler nispetinde bir artışla seneyi kapattı. Sektörün taşımış olduğu fırsatların yanında bölgemizde sektör için tehdit yaratan birçok unsur da gelişmekte. Bu tehditleri kısaca değerlendirecek olursak; coğrafyamızdaki istikrar problemleri, hammaddeye erişim güçlükleri, mamul üretiminde komşu ülkelerde ikame yatırımların artması, emek yoğun alandan teknoloji yoğun alana geçişte yeterince başarılı adımların atılamamış olması, kalifiye iş gücü eksikliği, kurumsal kimliğin oluşturulamaması ve neticesinde parçalanan ve küçülüp ölçek ekonomisi dışına çıkan işletmelerin çokluğu önemli sebepler olarak karşımıza çıkıyor. Günümüzde iş dünyasının karmaşık ve yoğun rekabetçi ortamında şirketleri yönetmek, bir uçağı uçurmak kadar zor bir iştir. Rotayı doğru takip ederek hedefe varmak için tüm yöneticilerin verileri çok iyi analiz etmesini gerektirir. Teknoloji ve insan beğenisi o kadar hızlı değişip gelişmektedir ki hata yapmaya fırsat vermeyecek kadar acımasızdır. Geleneksel üretim odaklı büyüme stratejisinden müşteri odaklı büyüme yaklaşımına ve bunun için sistemlerin entegrasyonunu sağlamaya geçişi sektörümüz içinde hızla tesis etmeliyiz. Dünya ile rekabetimizin kalıcı olması buna bağlıdır. Geçmiş sayılarımızda değindiğimiz endüstri 4.0 yani dördüncü sanayi devrimi neticesinde endüstri ile bilişim teknolojisi çok daha bir arada ve uyumlu çalışacaktır. Bu daha verimli iş süreçleri yaratacak hatta düşünebilen makinalarla insan müdahalesi en aza indirgenirken, verimlilik en üst seviyeye çıkacaktır. Böylece gelişmiş ülkeler gelişmekte olan ülkelerle mesafeyi daha da fazla açarak bu sürece dâhil olamayan ve emek yoğun alanlarda sanayisini tesis etmiş olan ülkeler için büyük bir risk yaratacaktır. Esasen ülkemiz plastik sektörü içinde bu risk oldukça fazla görünmekte. Yatırımları mamul ve yarı mamul üretiminde yoğunlaşan, emek girdisinin çok, katma değerin düşük olduğu alanlarda büyüyen sektör, bu yeni sanayi devrimiyle tamamen teknolojik imkânlarla ve de insan faktörü en aza indirgenerek oluşturulacak süreçler bizler için ciddi tehditler içermektedir. Peki ne yapmalıyız? Bu konuda temelde yapmamız gereken teknolojik altyapımızı geliştirmek, yeni iş modellerini uygulanabilir kılmak, müşteri odaklı süreçleri oluşturmak ve de en önemlisi yazılım ve bilişim altyapılarını bünyelerimize alarak, tam entegre sistemleri işletmelerimizde verimliliğe maksimum katkı sağlayacak şekilde devreye sokmaktır. Sonuç olarak endüstri devrimlerinin gelişim süreci neticesinde öncelikle bilek gücü devre dışı kalmış daha sonra teknik personeller şimdi ise mühendisler bu tehdidin bir parçası durumundadır. Sanayimiz için ise bu süreçte; önce mekanik cihazlar daha sonra elektronik cihazlar şimdi ise otomasyon teknolojileri ve yatırımları tehdit altındadır. Yeni çağda klasik üretim devre dışı kalma tehdidi altındadır. Tüketici 3D yazıcılar ile kendi temel ihtiyaçlarını evlerinde yapabilir duruma gelecektir. O takdirde hepimizin yeni çağın gereklerine göre akıllı tesisler kurup, akıllı ürünler üretmek için daha çok çalışmalı ve de bunlar için yatırım yapmalıyız. Ülkemiz için güzel haberlerin eksik olmadığı, huzurlu, sağlıklı ve bol kazançlı günler diliyorum. Saygılarımla.

4


PLASFEDDERGİ

İÇİNDEKİLER

72 Sürdürülebilir büyüme ve refah için reform PLASFEDDERGİ

12

Plastik Sanayicileri Federasyonu Dergisi e-dergi; www.plasfed.org.tr • PLASFED Adına İmtiyaz Sahibi Selçuk Aksoy

16

• Yayın Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün - Tisan Mühendislik Plastikleri

• Yayın Kurulu Ahmet Yalçınkaya – Yalçınkaya Plastik Ali İbrahim Aydın - Proses Denetim Burç Angan - Hür-mak Plastik Makina Güralp Özkoç - Kocaeli Üniversitesi Hüseyin Semerci - Şenmak Makina Mehmet Emin Yurci – Yıldız Teknik Üniversitesi Mehmet Sankır – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Murat Cansever - Eurotec Nevzat Artık – Ankara Üniversitesi Nurseli Uyanık – İstanbul Teknik Üniversitesi Reha Gür - Eurotec Ruhi Gürdal - RGA Danışmanlık Selahattin Yılmaz - Erka Ambalaj Tuncer Yalçınyuva - İstanbul Üniversitesi Ümit Özlale - Özyeğin Üniversitesi Ünal Aykun - Semi Elektronik Yakup Ülçer - Ravago Group Yusuf Menceloğlu – Sabancı Üniversitesi

Pano :

Kompozit Genel Kurulu yapıldı, PLASFED’e katılım oy birliğiyle kabul edildi

24

• Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Selçuk Mutlu

Pano: Türkiye’nin ilklerini taşıyan PAGDER & ASLAN OSB’de kuralar çekildi

• Editör Mehmet Pala • Yayın Sorumlusu Erol Türker

Pano: EGEPLASDER, Menemen OSB’de mesleki eğitim birimi talep etti

28 Pano: Sanayi İşbirliği Programı yavaş ilerliyor

• Editoryal Hazırlık Mediaetik İletişim Ajansı

82

• Grafik Tasarım Burak Çetiner – Pusula Basım Tel: 90 212 671 8303 • Reklam Koordinatörü Selin Portakal

86

• İletişim İstanbul Ticaret Sarayı, No:333 Giyimkent – İSTANBUL Tel: 90 212 438 2619 Faks: 90 212 438 1593 www.plasfed.org.tr plasfed@plasfed.org.tr

Atlas: En kapsamlı STA yürürlükte, Güney Kore ile ilişkiler derinleşiyor

• Baskı Fabrika Basım ve Tic. Ltd. Şti www.fabrikabasim.com Tel: 0212 294 38 00 Dergi T.C. yasalarına uygun yayınlanmaktadır. Dergide yayınlanan yazı, fotoğraf ve tüm grafiklerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

6

Söyleşi: Abdioğulları Plastik Ambalaj: Önce ticarete, sonra sanayiciliğe geçiş.


PLASFEDDERGİ

50-60

PlaSTK: Derneklerden Mesajlar

17 Pano: ÇUKUROVAPLASDER’den Mersin Buluşması

52 Pano :

İvedik Plastik Sektör Kümelenmesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile işbirliği yapıyor

90 Görüş: YMM Ali İbrahim Aydın

Ebitda ve şirket piyasa değerinin hesaplanması

8

11

Pano : PAGDER Danışma Kurulu: Büyüme için tek yol sanayi

Pano : Makinede dışa bağımlılık, üreticinin rekabet gücünü azaltıyor

22

20

Pano: Kauçuk sektörü kümelenmeyi gündemine aldı

Pano: “Ürün güvenliği mevzuatında ispat yükümlülüğü yeniden düzenlenmeli”

70

78

Pano :

Söyleşi:

MİKROSAN Yönetim Kurulu Başkanı Naci Sönmez: “Zor dönemde dikkatli,

İzmir Menemen Plastik İhtisas OSB’de yatırım heyecanı

sabırlı olmak gerekir ama işin de başında olacaksınız”

102

92

Breaking News: News In English

110

Endüstriden: Selçuk Mutlu Türk plastik sektörü zorlu 2015’i büyümeyle kapatmayı başardı

From the Industry (Eng): Turkish plastic sector has succeeded to complete tough 2015 with growth

7


PLASFEDDERGİ

PANO

PAGDER Danışma Kurulu:

Sanayi sıçramanın tek yolu

Türkiye’nin köklü iş dünyası sivil toplum örgütü PAGDER, sektörün sorunlarının ele alındığı Danışma Kurulu Toplantısını yaptı. Toplantıda, Türkiye’nin gelişmesi için en önemli araçların başında sanayinin geldiği bir kez daha vurgulandı. Sektörel değerlendirme kapsamında ise hammaddenin yerli olarak üretilmesinin önemine işaret edildi. Türkiye’nin en eski iş dünyası sivil toplum örgütlerinden olan Plastik Sanayicileri Derneği, sektörün deneyimli isimlerinin bir araya geldiği Danışma Kurulu’nda sanayi ve sektöre yönelik değerlendirmeler yaptı. Toplantıya, PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür başta olmak üzere, İSO (İstanbul Sanayi Odası) Meclis Üyeliği görevinin yanı sıra PAGDER Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Ömer Karadeniz, PAGDER Yönetim Kurulu ve Çalışma Komiteleri üyeleri, Türkiye plastik sanayisinin çatı kuruluşu PLASFED (Plastik Sanayicileri Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Aksoy ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Semerci; ülke genelinde böl-

gelerinin en etkin dernek, birlik başkanları ve üyeleri ile İSO (İstanbul Sanayi Odası) Başkanı Erdal Bahçıvan, İSO Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran, İSO Yönetim Kurulu Üyeleri Nahit Kemalbay ve Nurhan Kaya, İTO (İstanbul Ticaret Odası) Meclis Başkanı Şekib Avdagiç EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) Meclis Başkanı Salih Esen gibi alanın önemli isimleri, İSO Meclis ve Meslek Komiteleri Üyeleri ile sektöre yön veren plastik sanayicileri katıldı.

Çalışmasına önem veren, kurumsallık ve verimlilik ilkeleriyle yola büyük bir güç ve azimle devam ettiklerini söyledi. Reha Gür, sektörün birçok yapısal sorunla boğuştuğunu ancak bu sorunlar arasında öne çıkan hammaddede ve makinede yurt dışına bağımlılığın sektörün en fazla elini kolunu bağladığına dikkat çekerek “Kendi içimizde yurt içi ve yurt dışı rekabetimizi artıracak, inovasyonu yaratabilecek genç bir kitleyiz; bizi kimse tutamaz” şeklinde konuştu.

Toplantıda, Türkiye’nin gelişimi için sanayiye daha fazla ağırlık verilmesi gerekliliği yönündeki mesajlar ön plana çıktı. Sektörde ise hammaddenin yerli üretilmesi ve makine sektörünün güçlenmesine yönelik yapısal sorunlar gündeme taşındı. Toplantının moderatörlüğünü PAGDER Danışma Kurulu Başkanı olan Ömer Karadeniz yaptı.

Hem kendisinin hem de yeni yönetim kadrosundaki ekibin geçmiş yönetimlerin başarılarının çıtasını zirveye taşımak hedefinde olduğunu belirten Reha Gür, PAGDER’in üyesi bulunduğu ulusal ve uluslararası çatı örgüt-

Reha Gür: “Türkiye plastik sektöründeki genç kitleyi kimse tutamayacak”

PAGDER Başkanı Reha Gür, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın aslında en çevreci mamulünün plastik olduğunu tüm kamuoyuna anlatan bu proje ve yaptıkları girişimleri, çalışmaları içeren kamuoyu bilgilendirmelerinde; önemli destekler aldıklarını vurguladı. Olumlu algıda hızlı bir yol aldıklarını vurgulayan Reha Gür, 2015 – 2018 Yönetim Dönemi’nde “Yenilikçi, Fark Yaratan, Takım

8


PANO lerde üyelerinin ve sektörün bir üst perdeden temsil edilmesi ilkesine bağlı bir şekilde görevlerine büyük bir heyecan ve dikkatle devam ettiklerini belirtti. Gür; PAGDER’in bilgi merkezi, strateji planlayıcı ve sektörü ilgilendiren her konuda, her detayda çözüm masası olmayı daha güçlü, etkin bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizdi. Türkiye plastik sektör profili ve temel sorunlarına karşı çözüm odaklı; temsil çalışmaları, mevzuat çalışmaları, eğitim ve seminer faaliyetleri, ticareti geliştirme faaliyetleri, plastik sanayisinin kümelenmesi için hayata geçen PAGDER&ASLAN Plastikçiler İhtisas Organize

Sanayi Bölgesi faaliyetleri yanı sıra sektörün haklı itibarını pekiştirecek, plastiğin hak ettiği olumlu algıya kavuşmasını sağlayacak tanıtım ve basın&halkla ilişkiler çalışmalarına önem verdiklerini vurgulayan Gür, PAGDER tarihinin en geniş kitleye hitap eden kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan ve iki yıldır devam eden Yuvaya Dönüşen Plastikler projesinin, bu yıl yaptıkları ziyaret ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğini de aldığının müjdesini verdi.

Ömer Karadeniz: “Birlik olursanız hiçbir kuvvet sizi kıramaz!”

PAGDER Danışma Kurulu Toplantısı’nın açılış konuşmasını yapan Ömer Karadeniz, PAGDER ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya gösterilen ilgiye ve geniş katılıma teşekkürlerini sundu. STK’ların ve meslek örgütlerinin ahenk içinde çalışmalar yapmasının büyük bir dinamizm yaratarak sektörü daha iyi noktalara getireceğini söyleyen Karadeniz konuşmasındaki birlik çağrısını, Oğuz Kağan’ın bir öyküsünü aktararak pekiştirdi: “Hükümdar, ölmeden önce üç oğlunu da yanına çağırır. Her birine birer ok vererek kırmalarını emreder. Çocuklar okları kolayca kırar. Hükümdar bu kez iki ok birden verir; çocuklar iki oku da kırarlar. Üç ok verdiğinde ise çocuklar zorlanır, okları kıramazlar. Bunun üzerine der ki: Siz birbirinizden ayrılırsanız hepinizi bu oklar gibi birer birer kı-

rıp parçalarlar. Ama birlik olursanız hiçbir kuvvet sizi kıramaz...”

Salih Esen: Plastiğin gelişimi, cari açığı ortadan kaldıracak çözüm!

Toplantıda konuşan EBSO (Ege Bölgesi Sanayi Odası) Meclis Başkanı Salih Esen, Türkiye’ye büyük katma değer yaratan plastik sektöründe kümelenmenin gerekliliğine OSB’lerin çoğalmasına dikkat çekti. Plastiğin gelişiminin özellikle Türkiye’nin cari açığının oradan kalkmasına yönelik en büyük çözümlerden bir olduğunu vurgulayan Esen, Petkim’e rağmen hammadde tedariğinde

sektörün yaşadığı sorunun sürekliliğinin altını çizdi. PAGDER ve PLASFED’in başı çektiği sektörel örgütlerin desteklerinin önemini de vurgulayan Salih Esen, “Sizlerle sesimiz daha gür çıkıyor” dedi.

Şekib Avdagiç: “Sadece yüzde 6 karlılık oranı ile nasıl kaynak artırımı ve yatırım yapılacak?”

İTO (İstanbul Ticaret Odası) Meclis Başkanlığı yanı sıra Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Şekib Avdagiç, İTO ve Kompozit Sanayicileri Derneği adına, düzenlediği bu önemli toplantı nedeniyle PAGDER’e teşekkürlerini sunarak başladığı konuşmasında, Türkiye’de yatırım isteğinin törpülendiğini; yatırım ortamının ivedilikle iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Sektördeki meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarının taleplerini farklı frekanslarda değil; ortak bir deklarasyon hazırlayarak -şu anda olumlu bir hava içinde bulunan- hükümet ile paylaşması önerisini getiren Avdagiç, TAYSAD (Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin) İSO 500 verilerinden yararlanarak hazırladıkları bir çalışmada sanayicinin yatırımından sadece yüzde 6 kazanç elde edebildiğini belirtti. Şekib Avdagiç, “Türkiye’de sanayicinin kazanç oranı sadece yüzde 6 iken, nasıl kaynak artırımı ve yatırım yapacak!?” sorusunu yöneltti.

9

PLASFEDDERGİ

Erdal Bahçıvan: Türkiye sanayisi, tecrübe ile gençliğin vizyonunu bağlayabilmeli!

Birbirinden değerli isimler ile kıymetli bir fikir ortamında plastik sanayisini konuşacak olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek konuşmasına başlayan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise Türkiye’de ikinci ve üçüncü jenerasyonun sanayi ve üretime karşı olan isteksizliğinin dikkatini çektiğini söyledi. Bahçıvan, PAGDER’in 36’ncı Dönem Yönetim Kurulu Başkanlık görevini devralan Reha Gür’ün Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte birkaç hafta önce kendisine yaptıkları ziyarette, bu genç ekipte gördüğü heyecan ve ışıltı dolu tablodan mutlu olduğunu, sanayi açısından umut duyduğunu paylaştı. PAGDER’in 1950’lere dayanan köklü geçmişi ile sektörel örgütlenme konusunda en başarılı örneği teşkil ettiğine değinen Bahçıvan, “Türkiye sanayisinin geçmişin tecrübesi ile gençliğin vizyonunu bağlayamamasını önemli bir eksiklik olarak nitelendiriyorum. Bugün, gençlerin ve tecrübeli isimlerin bir araya gelerek katıldığı bu toplantının çok önemli olduğunu; köprü olma konusunda bu önemli adımı atan sektör duayenlerine de tebriklerimi sunuyorum” dedi.

PAGDER ile kalıcı zeminde birlikte adımlar atıyoruz!

Ankara ile şu anda sanayi arasında daha olumlu bir iklim bulunduğuna da dikkat çeken Erdal Bahçıvan, plastik sektörünün İSO’da önemli bir ağırlığının bulunduğunu; PAGDER ile daima plastik sektörü ile ilgili konuları ve güncel değerlendirmeleri açısından yakın bir iletişimde olduklarını, bugün de PAGDER ile kalıcı zeminde birlikte adımlar attıklarını vurguladı. Siyaset ikliminin üretim ekonomisinin gerçeklerinin önünde yer aldığı son bir-iki yılın


PLASFEDDERGİ

PANO ne dek gelinen ülkesel bazda gelişim çizelgesini dünya ekseninde değerlendiren Çağatay, tüm verilerin ortaya koyduğu şekilde bundan 30 yıl sonrasının tablosunu değerlendirdi. Bilişim ve genetiğin öne çıkacağını; Türkiye’nin bu tabloda yerinin düşünülmesi gerektiğini söyleyen Çağatay, “30 yıl sonra sadece gelişen ve gelişmemiş ülkeler olacak; gelişmekte olan ülkeler diye bir ara kategoride herhangi bir ülke kalmayacak. Teknoloji üreten ve satanlar dünyayı yönetecek” dedi.

Sorunlar, çözüm önerileri ve çözüm talepleri ile hükümetin ilgili birimlerine iletilecek! Konuşmaların tamamlanması ardından

geride kaldığını, yeni bir döneme girilen dört

sektörünün artık kendi teknolojisini, kendi ma-

yılık bu süreçte Türkiye’nin tekrar bir üretim

kine parkını kurması gerektiğini söyledi. Plas-

ekonomisine gireceğinin hükümet programın-

tik sektörünün ikinci önemli konusunun da,

da net yer aldığını söyleyen Bahçıvan, “Teşhis

yerli üretim kısıtlılığı nedeniyle dışa bağımlılığı

konusunda da, tedavi konusunda da Ankara

bulunan hammadde olduğunu ve sektörün

ile mutabakat sağlandı. Hükümet programın-

kendi hammaddesini üretiyor olabilmesi ge-

da İSO olarak dile getirdiğimiz tüm ana stra-

rektiğini vurgulayan Bahçıvan, “Çay kaşığı ile

tejik konular açık şekilde alıyor” dedi. Bunu bir

elde edilen kazanca karşılık kamyonlar dolusu

taahhüt olarak kabul ettiklerini, Türkiye’nin

kaynak batıya teknoloji için aktarılıyor. Kendi

yüksek teknoloji ve katma değer üreten, ni-

makinesini ve kendi teknolojisini üretmeyen

celikten ziyade nitelik üreten bir sanayiye

hiçbir sektör, global oyuncu olamaz. Plastik

dönüşümü için önemli bir işaret olarak değer-

sektörü gibi bu kadar güçlü ve köklü sanayi,

lendirdiklerini ve 2-3 ayda bir, ilgili bakanlıklar-

hammadde sorununu çözer ise global ölçekte

la sanayinin ihtiyaçlarını aktarma noktasında

çok daha güçlü hale geleceğine inanıyorum.

bir çalışma içinde olacaklarını, taleplerini her

Ankara’dan bu noktada teşvik isteyeceğiz ve

zamankinden güçlü ve ısrarlı söyleyeceklerini

bu konuda fazlasıyla kaprisli ve ısrarcı olaca-

belirten Erdal Bahçıvan, “Tüm sanayi sektö-

ğız; ülkemizin geleceğine yönelik taleplerimizi

masında yaşanacak önemli sıkıntılar, makine

rü olarak söylüyorum, artık mütevazı değiliz”

ısrarla sürdüreceğiz” dedi.

üretimi ve teknoloji üretimine verilen deste-

dedi.

Ali Çağatay: 30 yıl sonra, teknoloji üreten ve satanlar dünyayı yönetecek!

PAGDER Danışma Kurulu üyelerinin plastik ve plastikle ilgili yan sektörlerin ilgili görüş ve çözüm önerileri de tek tek dinlendi. Sektörün hammadde ve makinede yurt dışına bağımlılığı, kur riski-piyasalardaki sert dalgalanmalar; elektrik, enerji gibi yüksek maliyet kalemleri ile karlılıktaki önemli düşüşlerle rekabet gücünün olumsuz etkilenmesi ve düşük kar marjları nedeniyle gereken yatırımların yapılamaması, dolayısıyla Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyona kaynak yaratılamaması; sektörel eğitim ve yetişmiş nitelikli ara elemanların yoksunluğu; çağımızın ve gelecek çağın gereği olan bilişimi iyi bilen, eğitimini alan insanların yetiştirilememesi; işveren yükü alınmadan asgari ücretin artırıl-

ğin yetersizliği, katma değerli ürün çeşitliliği azlığı, devlet teşvik ve desteklerinin yetersiz-

Ülkemiz bir sıçrama yapacaksa bunun yolu sanayiden geçiyor; plastik sektörü kendi hammaddesini Türkiye’de üretebilmeli!

Toplantıya özel olarak davet edilen ga-

yapısal, temel sorunlarının ilgili hükümet ka-

zeteci Ali Çağatay da, fütüristik bir konuşma

“Bir takım konjonktürel sorunlarımız var;

yaptı.14. yüzyıldan başlayarak asır asır bugü-

natlarına iletilmesi, çözüm odaklı girişimlerde

etrafımız ateş çemberi. Dönemsel zorlukları doğru yönettiğimiz takdirde orta vadede

liği yanı sıra devlet bankalarından sanayiciye kredi verilmesinin zorlukları gibi sektörün

ısrarcı olunması kararı alındı.

PAGDER’den anlamlı bir adım: Plaket yerine adınıza dikilen bir fidan!

fırsat haline gelecektir. Batı ile ilişkilerimizin pozitife dönmesi, AB ile yaşadığımız bahar havası ve batı tarafından tekrar stratejik ortak

Ödül ve teşekkürlerde geleneksel bir şe-

olarak görülüyor olmak bizim için kıymetli fır-

kilde sunulan plaket konusunda da anlamlı bir

satlar olacak. Türkiye bir sıçrama yapacaksa,

hareketi başlatan ve bir süredir plaket sunum-

güçlü bir ülke olacaksa bunun yolu sanayiden

larında kişi adına İstanbul Çatalca’da İnceğiz

geçer” diyen Bahçıvan, askeri ve siyasi olarak

ağaçlandırma alanına yüzlerce fidan diken

güçlü olunsa dahi, ekonomik gücün yetersizli-

PAGDER, Danışma Kurulu Toplantısı’nda da

ğinde ancak bir yere kadar ilerlenebileceğinin

tüm üyeleri adına 5’er fidan dikildiğini göste-

altını çizdi.

ren sertifikalarını sunarak “PAGDER Danışma

Plastik sektörü dahil tüm sektörlerin viz-

Kurulu Toplantısı”nı tamamladı.

yon hedefinin önemine değinen Bahçıvan, bu kadar büyük başarılar kazanan Türkiye plastik 10


PANO

PLASFEDDERGİ

Makinede dışa bağımlılık, üreticinin rekabet gücünü azaltıyor ömrü çok kısa. Alınan makinenin henüz borcu bitmemişken yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Bu da rekabette geri kalmamıza neden oluyor. Bu nedenle özelikle makine başta olmak üzere bizim üretim araçlarını kendimiz üretmemiz şart. Satın alınan teknoloji ile hiçbir ülke dünya devi haline gelemez” diye konuştu.

Plastik ve kauçuk işleme makineleri sektörü, İSO’nun ev sahipliğinde düzenlenen bir çalıştay ile ele alındı. PAGDER Başkanı Reha Gür, plastik ve kauçuk işleme makinelerinde dışa bağımlılığın yüksek olduğunu hatırlatarak, bunun rekabet gücü kaybına yol açtığının altını çizdi. Çalıştayda öne çıkan görüşlere göre makine sektöründe eğilimler, kullanıcıların beklentilerindeki değişimler, makine teknolojilerinde ve tasarımında değişimler, sektörde faaliyet gösteren kurumların stratejilerinde yaşanan değişimler ve sektöre yönelik ulusal politikalar ve diğer alanlarda yaşanan değişimler olmak üzere 4 ana eğilim etrafında şekilleniyor. İstanbul Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde düzenlenen “Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri Sektörünün Gelecek Tasarımı için Stratejik Açılımlar Çalıştayı” sektörün önde gelen kurum ve kişilerinin katılımıyla yapıldı. Çalıştayın açılışında bir konuşma yapan PAGDER Başkanı Reha Gür, plastik sektörünün rekabet gücü için yerli makine sektörüne duyulan ihtiyacın altını çizdi. “Türkiye’nin ve diğer ülkelerin gelişmesi için önce sanayinin gelişmesi, sanayinin gelişmesi için de önce makine sektörünün gelişmesi gerekir” diyen Reha Gür, makine imalatında olduğu gibi plastik sektöründe de nitelikli eleman eksikliğinin en kritik sorunlardan biri olduğunu hatırlattı. Reha Gür, “Hem ham madde hem de makinede dışa bağımlı bir sektör olarak rekabeti sürekli kılmak pek mümkün görünmüyor. Plastik ve kauçuk işleme makinesi

sektöründe 320 kayıtlı imalatçı görünmektedir. Bu imalatçıların yüzde 54’ü ise İstanbul’da yoğunlaşmış durumda. İkinci ve üçüncü sırada ise Kocaeli ve İzmir geliyor. Birim fiyatlarına baktığımızda yaklaşık yüzde 10’luk bir düşüş yaşanıyor. Artık sanayide yazılım, otomasyon uygulamasının ve tasarımın önem kazandığı bir gerçek var. Bunun da ötesinde makinelerde verimlilik sağlamak bugün son derece ön plana çıkan bir konu” görüşünü vurguladı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran da konuşmasında, makine sektörünün bir lokomotif gibi ülke ekonomisini ve imalat sanayini peşinden çekme gücü olduğunu kaydetti. Makine sektöründe elektronik ve yazılım alanının kritik öneme yükseldiğini hatırlatan Dalgakıran, “Teknoloji hızla gelişiyor. Ürün dayanıklılığı çok uzun ömürlü olsa da teknolojilerin 11

Türkiye’de 11 bin dolayında makine ve yan sanayi firmasının faaliyet gösterdiğini hatırlatan Dalgakıran, 180 bin çalışanı bulunan sektörün küçük ölçekli şirketlerden oluştuğunu belirtti. Dalgakıran, “Firma başına düşen çalışan sayısı ise sadece 17. Bu ortalama ile dünya standartlarına çıkmak çok zor. Evet, üretmek çok önemli ama günümüzde çok daha önemli unsurlar var. Üretmek yaptığımız işin sadece yüzde 15’i. Kaliteli, rekabetçi, pazarlama stratejisine sahip, servis hizmeti güçlü olan bir üretim yapmak artık çok daha önemli. İşte, bizim bu alanlarda yürümemiz lazım. Ayrıca başka bir önemli nokta, makine üreticilerinin makine kullanıcılarının ihtiyaçlarını çok iyi bilmesi lazım” dedi.

Makine sektörü dönüşüyor

Çalıştayda öne çıkan görüşlere göre makine sektöründe eğilimler, kullanıcıların beklentilerindeki değişimler, makine teknolojilerinde ve tasarımında değişimler, sektörde faaliyet gösteren kurumların stratejilerinde yaşanan değişimler ve sektöre yönelik ulusal politikalar ve diğer alanlarda yaşanan değişimler olmak üzere 4 ana eğilim etrafında şekilleniyor. Çalıştayda, bu her bir eğilime yönelik katılımcı görüşleri alındı ve çıkarımlar yapıldı. Buna göre, Kullanıcı Sektörlerin beklentilerinde yaşanan değişimler; kullanıcıların performans-fiyat bağlamında daha seçici hale gelmesinden kaynaklanıyor. Enerji ve çevre duyarlılığı yüksek makineler talep ediliyor. Plastik enjeksiyonunda özgün ve robotik makineler ön plana çıkıyor. Makine teknolojilerinde ve tasarımında yaşanan değişimler; makinelerin değişen rekabet koşullarına cevap veren ve yeni malzemeleri işlemeye yönelik teknolojilere duyulan ihtiyaç ve beklentilerden kaynaklanıyor. Bu eğilim içinde AR-GE çabalarına ağırlık verilmeli. Küçük, basit, çok fonksiyonlu, otomatik bakım uyarı sistemli, iş güvenliğinde hassas, verimli, iyi ve güzel tasarlanmış makineler bu eğilime uygun.


PLASFEDDERGİ

PANO

Sektörde faaliyet gösteren kurum stratejilerinde yaşanan değişimler; makine imalatçılarını daha fazla teknolojik ve AR-GE’ye dayalı ürünler üretmeye zorluyor. Girdi sağlayanlar ile kullanılıcılar daha sürdürülebilir ortaklıklar arıyor. Katma değeri yüksek makine imalatı ve orta teknoloji sınıfındaki pazara odaklanma rekabeti artırıyor, yeni marka ve ürün yaratma çabaları ağırlık kazanıyor. Sektöre yönelik ulusal politikalar ve diğer alanlarda yaşanan değişimler ise; rakip ülkeler makine imalat sanayini teşviklerle desteklerken, bu alanda imalatçı ülke imajını yaratmaya yönelik tanıtım ve organizasyonlara ağırlık verilmesinden doğuyor. Sektörde güçlü ülkeler ulusal eğitim politikalarında sektör için nitelikli işgücü yaratmaya yönelik programlara yer veriyor, makine imalat sanayinde işbirliği, tedarik zinciri ve üniversite ile sanayi arasında giderek güçleniyor.

Rekabet gücü: Zayıf yönler

Çalıştayda, rekabet gücü bağlamında makine imalat sektörünün güçlü ve zayıf yönleri

de tartışıldı. Buna göre, sektör, pazarlama, satış ve satış sonrası servis, mamul ve standartlar, insan sermayesi, fiziki altyapı yönünden zayıf görülüyor. Rakiplere kıyasla zayıf görüntü sergilenen unsurlar ise; pazara giriş, teşvik ve alıcı kredileri, kurumsal yapı ve sermaye gücü yönünden zayıf görüntü veriyor.

Sektörün temel sorunları

Çalıştayda, sektörün temel sorunları da sıralandı. Bunlar, fiziki altyapı ve sermaye, insan sermayesi, teşvikler (teşvik yetersizliği), pazarlama, satış ve satış sonrası hizmetler, yasal altyapı, kurumsal yapı, tedarik zinciri olarak belirlendi. Bu başlıklar altında en önemli somut sorunlar sıralamasında ise ön plana çıkan unsurlar; uzak doğudan denetimsiz ithalat, mühendisler başta olmak üzere nitelikli personel yetersizliği, özsermaye düşüklüğü, doğru hedefler belirlenememesi, bölgesel teşvikler nedeniyle sektörün teşvikten yeterince yararlanamaması, iç pazar kullanıcılarının yerli makine tercih etmemesi olarak görüldü.

Çözüm önerileri

Çalıştayda, her bir önde gelen sorun için çözüm önerileri de detaylandırıldı. Çözüm önerilerinin konu başlıkları; Yetersiz olan fiziki altyapının iyileştirmesi, sektöre özgün teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi, yurt içinde kalite denetimi olmayan ithal makinelerin yarattığı haksız rekabetin engellenmesi, bütünleşik pazarlama stratejileri ve satış ve satış sonrası hizmet kalitesinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi olarak belirlendi. Alım kredi sistemleri, tanıtıma ağırlık verilmesi de çözüm önerileri arasında yer aldı.

Kompozit Genel Kurulu yapıldı, PLASFED’e katılım oy birliğiyle kabul edildi gündemde yer alan Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED)’e Derneğimizin katılması ile ilgili madde oy birliği ile kabul edilmiştir” denildi. Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 6. Olağan Genel Kurulunda, dernek yönetim organları şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu

Sektörün köklü derneklerinden Kompozit Sanayicileri Derneği 6. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. Genel Kurulda, PLASFED’e katılım için yapılan oylama, oy birliğiyle kabul edildi.

1. Şekib Avdagiç - Avitaş Kompozit Plastik San. ve Tic. A.Ş. 2. Barış Pakis - Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. 3. Mehmet Hakan Kuş - Cam Elyaf Sanayi A.Ş. 4. Burak Darcan - Tila Kompozit Temsilcilik İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Genel Kurulun ardından yapılan açıklamada, 6. Genel Kurulun Prof. Dr. Ahmet Ünal’ın Divan Başkanlığında çalışmanın başarıyla tamamlandığı vurgulandı. Açıklamada, “Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporlarının oy birliği ile onaylanmasından sonra Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı ibra edilmiştir. Daha sonra

12

5. Mehmet Çakın - Pultech Frp Kompozit Yapı Tekn. İmalat San. ve Tic. A.Ş. 6. Tolga Kutluğ - Omnis Kompozit San. Tic. Ltd. Şti. 7. Erdem Yücel - Fibrosan Ctp Sanayi ve Tic. A.Ş. 8. Turgay Aytekin - Superlıt Boru Sanayi A.Ş. 9. Hürriyet Eğilmez - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 10. Hakan Karalar - Global Teknik Elk. Müh. Yazılım Havacılık San. Tic. A.Ş. 11. Kerem Paksoy - Duratek Koruyucu Malzemeler San. ve Tic. A.Ş.

Denetim Kurulu

1. Hamdi Turan - Plasto Ltd. Şti. 2. Hüseyin Gül - Maskim Kompozit Ürünler San. ve Tic. Ltd. Şti. 3. Hasan Sazcılar - Sazcılar Otomotiv A.Ş.


PLASFEDDERGİ

PANO

Sektörün girişimleri sonuca ulaştı

2008 yılında PAGDER ve kurulduğundan bu yana da PLASFED tarafından sürdürülen girişimler neticesinde TOBB Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi kuruldu. PLASFED ve üye derneklerin katkı verdiği, TOBB bünyesinde çalışan sektör meclisleri uygulamasında plastik sektörünün de bağımsız temsiline ilişkin çalışmalar sonuç verdi. Plastik, daha önce kimya sektörü ile birlikte değerlendiriliyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi kuruluşu tamamlandı.

PLASFED ve üye derneklerin uzun süredir talep ettiği, Türkiye plastik sektörünün güçlü temsiline yönelik kurumsal yapılanma çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulan “sektör meclisi” kuruluşu tamamlandı. “Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi” resmi olarak faaliyetine başladı. Meclisin kuruluşunun ardından yapılan ilk toplantıda, Meclis Başkanlığına Yavuz EROĞLU seçilirken, Başkan Yardımcılığına ise Enver BAKİOĞLU getirildi. Başta PLASFED ve PAGDER gibi, Türkiye plastik ve kauçuk sektörünü temsil eden kuruluşlarla, sektörün güçlü temsilcisi olana firmaların üye olduğu Meclis, çalışmalarına başladı.

PLASFED’in girişimleri Plastik sektörünün örgütlenmesinde, bütün kurumsal yapıların oluşturulması için samimi bir çaba yürüten plastik sektörünün şemsiye örgütü PLASFED, ilki 2012’de olmak üzere, TOBB bünyesinde ayrı bir sektör meclisi kurulması yönündeki görüş ve isteğini resmi olarak iletti. Sektörün böyle bir yapılanmaya ihtiyacı bulunduğu vurgulanan Ekim 2012 tarihli yazıda, “Hızla büyüyen ve tüm ihracatçı sektörlere girdi veren sektörümüzün sorunları da hızla artmaktadır. Halen toplam kimya sektörü ihracatının 14


PANO

PLASFEDDERGİ

Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Üyeleri • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı • Ekonomi Bakanlığı • EPS Sanayi Derneği • İKMİB - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği • Kompozit Sanayicileri Derneği • PAGEV - Türk Plastik Sanayicileri, Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı • FASD - Fleksibıl Ambalaj Sanayicileri Derneği yüzde 30’unu gerçekleştiren ve 2023 yılı için 17 – 18 milyar dolar gibi büyük bir ihracat misyonunu üslenen plastik sektörünün sorunları ve stratejileri, TOBB Kimya Sektör Meclisi kapsamında yeterince ele alınamamaktadır. Bu nedenle, TOBB bünyesinde plastik sektörünün kendine özgü bir meclisinin olması gerekmektedir. Sektörümüzün şemsiye örgütü olan Plastik Sanayicileri Federasyonu - PLASFED, Türk Plastik Sektörünün 2023 vizyonu hedefine ulaşabilmesini sağlayacak stratejilerin belirlenmesi ve bu stratejiler paralelinde sektörün sorunlarının çözümüne yönelik önerilerin gerçekleştirilmesi amacıyla, TOBB bünyesinde Plastik Sektör Meclisi kurulmasını talep etmektedir” bilgisine yer verildi.

TOBB Sektör Meclisleri Türkiye sektör meclisleri yönetmeliğine göre, sektör meclisleri “İstişari nitelikte olmak üzere, sektörel gelişmeyi teşvik etmek, sorunları incelemek ve önlemleri tespit etmek amacıyla Birlik Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen sektörlerde oluşturulan meclisler” olarak tanımlanıyor. Aynı yönetmelikte sektör meclislerinin görevleri ise şöyle sıralandı: • Sektöre ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini tespit ederek Yönetim Kuruluna sunmak, • Sektör raporları hazırlamak, geleceğe

yönelik projeksiyonlar yapmak ve sektörel politika ve stratejileri oluşturmak, • Sektörel gelişmeyi teşvik etmek üzere sempozyum, panel, kongre ve benzeri etkinliklerin yapılması hususunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak, • Sektörlerin uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayabilmeleri için gerekli teknik ve bilgi alt yapısı ile ilgili çalışmaları hazırlamak, • Sektörün mevcut rekabet gücünün ölçülmesi ve gelecekte rekabet edebilirliliğini artırmak için önerilerde bulunmak, • Uluslararası sektörel dernek ve kuruluşlarla irtibat ve işbirliği sağlamak, • Gerektiğinde pazar veya piyasa araştırmalarına ışık tutacak sektörel bazda ülke raporları hazırlamak, • Uluslararası fuar, kongre ve seminerleri takip ederek bu konuda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek ve Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde bu etkinliklere katılmak, • Gerektiğinde Birlik Başkanının bilgisi dahilinde Hükümet yetkilileri ve ilgili bürokratlar ile görüşmeler yapmak, • Birlik tarafından sektör ile ilgili görüş istendiğinde görüş oluşturmak, • İlgili sektöre ait kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat değişiklikleri hakkında görüş oluşturulması veya ilgili mevzuatın değiştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak, • Yönetim Kurulunun talepleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmaktır.

• PLASFED - Plastik Sanayicileri Federasyonu • SEPA - Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği • PAGDER - Plastik Sanayicileri Derneği • EVSİD - Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği • Kauçuk Derneği • Abdioğulları Plastik • Adopen Plastik • Akplas Plastik • B-Plas Plastik • Cam Elyaf • Dizayn Plastik • Elif Plastik • Esen Plastik • Fırat Plastik • GF Hakan Plastik • Işık Plastik • Korozo Ambalaj • Köksan Plastik • Mete Plastik • Naksan Plastik • Pakpen Plastik • Petkim Petrokimya • Plasmar Plastik • Polibak Ambalaj • Polinas Plastik • Ravago Petrokimya • Sasa Polyester • Sem Plastik • Sepaş Plastik • Süper Film Ambalaj • Sümer Plastik • Titiz Plastik • Vatan Plastik

15


PLASFEDDERGİ

PANO

EGEPLASDER, İMPİOSB’de mesleki eğitim verilmesi için girişim başlattı

Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde “Mesleki Eğitim Birimi Kurulması” için proje başlatıldı. İzmir Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) mali destek talep edilen projeyle, Menemen Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve

MPİOSB de plastik mesleki eğitim birimi kurulmasının yarar sağlayacağı değerlendirildi.

EGEPLASDER üyeleriyle kahvaltıda buluştu

EGEPLASDER işbirliğinde bir birim kurulması hedeflendi.

EGEPLASDER, üyelerine yönelik olarak “Yeni Yıla merhaba” kahvaltısı düzenledi.

Projeye yönelik yapılan planlama top-

EGEPLASDER Başkanı Erol Paksu, yönetim ku-

lantısına, EGEPLASDER Başkanı ve İMPİOSB

rulu üyeleri ve sektör mensuplarının aileleriyle

Başkan Vekili Erol Paksu, Okul Müdürü Cengiz

birlikte katıldığı kahvaltıda, Ege Bölgesi Sanayi

KURT ve eğitimcilerin katıldığı toplantıda atı-

Odası Meclis Başkanı Salih Esen ve EBSO Baş-

lacak adımlar belirlendi. Projeyle İzmir’de plas-

kan Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi de yer aldı.

tik sektör ihtiyaçlarına uygun kalifiye eleman

Kahvaltıda, dernek çalışmaları hakkında görüş

yetiştirilmesi, plastik işleme mesleki eğitimin

alışverişinde bulunuldu ve sektör mensupları

kalitesinin artırılması, eğitim programların ih-

aileleriyle birlikte vakit geçirdi.

tiyaca yönelik olarak tasarlanması amacıyla

16

EGEPLASDER üyesi Keçeci Profil showroom açtı Dekorasyon ve inşaat sektörü plastikleri, tarım sektörü plastikleri, market raf sektörü plastikleri, mobilya sektörü plastikleri üreten Keçeci Profil yeni bir showroom açtı. Showroom ve mağazanın açılışına, EGEPLASDER Başkanı Erol Paksu, İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş EBSO Başkan Yardımcısı Erdoğan Çiçekçi de katıldı.


PANO

PLASFEDDERGİ

ÇUKUROVAPLASDER’den Mersin Buluşması sektörel buluşma kahvaltısına Selahattin Onatça, ADASO Başkanı Zeki Kıvanç,

Çukurova Plastik Sanayicileri Derneği

AOSB Başkanı Bekir Sütçü

(ÇUKUROVAPLASDER) bölgedeki sanayiciler-

de katıldı. Kahvaltıya ev sa-

le bir araya geldiği etkinliklerini sürdürüyor.

hipliği yapan Senkroma Ge-

Mersin’de yapılan akşam yemeğinde sektör

nel Müdürü Hamdi Yazır ve

mensupları buluştu.

ÇUKUROVAPLASDER yönetim kurulu üyesi de olan Hak

ÇUKUROVAPLASDER’in Mersin etkinlikleri

Plastik’ten İmam Hıradağı

kapsamında organize edilen yemeğe, Başkan

da katıldı. Kahvaltıya sektör

Selahattin Onatça, Adana Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Erdoğan Şire ve işadamları katıldı. Selahattin Onatça yemekte “Bu derneği kurmaktaki amacımız, Çukurova’da plastik sektörünün daha ileriye gitmesi, ticari sosyalleşmemizi artırması, beşeri ilişkilerimizi yukarı çıkarılabilmesi.. Arkadaşlarımız aynı sektörde olduğu halde birbirlerini tanımıyorlar. Ticari sosyalliği eksik gördüğümüz için bu derneği kurma ihtiyacı duyduk. Bir yılı doldurmadan 110 üyeye sahip olmak bizi çok mutlu etti. Mersin’den 11 üyemiz

var ve sizlerin destek vererek bu sayıyı artıracağınızı umut ediyoruz” dedi. Adana Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Erdoğan Şire ise Çukurova sanayicilerinin bir araya gelerek ortak bir dernek kurması ve işbirliği yapmasından memnun olduklarım vurguladı.

Öteyandan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası plastik ve ahşap meslek komiteleri üyeleri ÇUKUROVAPLASDER’i ziyaret etti. Başkan Selahattin Onatça ve Başkan Yardımcı-

ÇUKUROVAPLASDER, Mart ayı içinde üyelerine yönelik bir kahvaltı da verdi. İş sohbetlerinin ve sektörel değerlendirmelerin yapıldığı

ÇOK TABAKALI EKSTRÜZYON HATLARI

RUSYA MALI ALEKO ABA

KAPASİTESİ 90 KG/SAAT VE DAHA BÜYÜK FİLİM GENİŞLİĞİ: HDPE 800 4200 MM LDPE 1100 6000 ММ TABAKA SAYISI 3 TABAKALARIN ORANI 1/8/1’YE KADAR СаСО3 KATKISI 70%’YE KADAR*

*orta tabakaya

ALEKO MULTİLAYER KAPASİTESİ 240 KG/SAAT VE DAHA BÜYÜK TABAKA SAYISI 3-5 KALINLIK FARKLILIĞI 5% FİLİM GENIŞLİĞİ 1300 6000 ММ

EKİPMANA VERİLEN GARANTİ 3 YILA KADAR Azov, Rostov Bölgesi, Rusya Güney Tel: 8 863 261 88 88 E-mail: info@polimerexpert.ru

mensuplarının yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.

17

sı Muhammet Yıldırım ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet İlhan ile görüşen komite üyeleri, dernek çalışmaları ve sektör sorunlarına yönelik olarak görüş alışverişinde bulundu


Ser Rezistans’la Her Zaman Kazanırsınız...

%20’YE VARAN ENERJİ TASARRUFU UP TO 20% ENERGY SAVING

GÜÇ YENİDEN TANIMLANDI

POWER REDEFINED


S

SA

RR

UFU

ENE RG Y

ING AV

SESS

EN

NON-SESS

İ ERJ

TA

%20’YE VARAN ENERJİ TASARRUFU UP TO 20% ENERGY SAVING

Endüstriyel üretimin en önemli prosesi olan ısıtma prosesi, %30 ile %80 arasında enerji tüketimine neden olmaktadır. Bu nedenle enerji maliyetinin azaltılması hususunda en önemli çalışmalar bu alanda yapılmalıdır. Ser Rezistans, SESS modeli altında ürettiği hava soğutmalı ısıtıcılarda %20’ye kadar enerji tasarrufu sağlamaktadır. Özel yalıtım sistemi ile mevcut ısı rezistans bölgesinde muhafaza edilerek, yalnızca ısıtılacak yüzeyde kalması ve kullanılması sağlanmaktadır.

Enerji Tasarrufu Energy Saving

SESS

NON-SESS

%20’ye kadar enerji tasarrufu mevcuttur. Up to 20% energy saving is possible.

Yok - No

Electric resistance heaters that transfer heat via conduction. But convectional and radiant heat transfer causes heat losses from the resistance heater. Ser Rezistant has improved SESS model heaters to prevent heat losses. SESS model heaters with energy saving design prevents the transmission of heat to heater body and air. Additional to energy consumption property, SESS model heaters supply less CO2 emmision to nature. Morever, SESS model products eliminates the burn hazard from hot surfaces in terms of workplace healt and safety. “

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi İPKAS Sanayi Sitesi 9B Blok No: 60 P.K. 34490 Başakşehir / İSTANBUL

T +90212 671 59 36 • F +90212 549 04 83 E info@serrezistans.com

www.serrezistans.com

SUDE YAYINCILIK • 2016/03

“Heating is one of the most important process in the industrial production. Heating causes energy consumption between 30% and 80% of the whole energy consumption. For this reason, cost reduction exercises should be perfomed at that field. The SESS model heaters save up to 20% energy. SESS model heaters have a special design insulation system that holds the heat at surface that will be heated.

© 0212 612 09 48

Isı Muhafaza Klapeleri Var - Yes Yok - No Rezistans ısıtıcılar yapısı gereğiyle kondüksiyon (iletim) yoluyla ısıtma işleHeat Storage Flaps mini gerçekleştirirler. Bu sistem içerisinde ısı, ısıtılacak madde ve yüzeye Isı Yalıtımı Geliştirilmiş Sistem Yok - No ilerlerken aynı zamanda rezistans üzerinde ısı birikmesi ile konveksiyonel ve Thermal Insulation Improved System radyant olarak havaya ilerleyerek ısı kaybına neden olur. Kayıp ısının önlenmesi amacıyla Ser Rezistans, SESS modeli altında enerji tasarruflu ürünleri Yanma Tehlikesi Yok - No Var - Yes Burn Hazard geliştirmiştir. SESS enerji tasarruflu tasarıma sahip ürünlerde, elde edilen ısının inovatif ve etkin yalıtım sistemiyle rezistans gövdesine ilerlemesi engellenerek, rezistans içerisinde tutulması sağlanmaktadır. Bu tasarım modeliyle enerji tasarruf sağlamakla birlikte, çevreye daha az CO2 salınımı yapılmaktadır. Ayrıca ısı rezistans üzerinde birikmediği için SESS rezistanlar İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği açısından yanma tehlikesi oluşturmamaktadır. SESS ürünlerimiz enerji tasarrufu ile çevreci ürün olması yanında iş güvenliğine yönelik yanma tehlikesini de ortadan kaldırmaktadır.


PLASFEDDERGİ

PANO

Ürün güvenliği mevzuatında ispat yükümlülüğü yeniden düzenlenmeli serbest dolaşımda… Kriterlere ve standartlara uygun olan tüm plastiklerin serbest dolaşımda olması ve hammadde açısından dışa bağımlı olan Türkiye plastik sektörü için girdi olarak kullanılması gerektiğini her ortamda dile getirdik” dedi.

Rakipler avantaj sağlıyor İhracatın gerileme eğiliminin işaretlerinin somut olarak görüldüğü bu günlerde karar alıcılara durumun önemine bir kez daha dikkat çekmek istediklerini söyleyen Reha Gür, idari kaygıları telafi etmek için başka yollar bulunabileceğini vurguladı. Reha Gür, “Sektörümüz hammaddede

PAGDER Başkanı Reha Gür, plastik hammaddelerin geri dönüşümlü ya da orijinal olup olmaması konusunda kapsamlı bilgiler hazırladıklarını ve karar alıcılara sunduklarını belirtti. Reha Gür, ürün güvenliğine herkes gibi sektörün de büyük önem verdiğini ancak düzenlemelerin sektöre ilave engel çıkarmayacak şekilde yapılmasının gerektiğini anlattı.

zorunlu olarak dışa bağımlı. İthalatımız yüksek. Öyle bir durum ortaya çıktı ki, Türkiye’de imalat yapan plastik sanayicileri, idari bir güçlükle karşı karşıya kaldı. Cent düzeyinde rekabetin yapıldığı küresel plastik sektöründe, hem yurt içi pazarda, hem de ihracat pazarlarımızda kendi imalatçımıza zorluk çıkarır bir görünüm ortada. Elbette niyetin bu olmadığını biliyoruz. Ancak yanlış yorumlamalar sonucunda tek bir

Ürün güvenliği kapsamında, ithal edilen

değişikliğin olmadığını ve plastik mamul üre-

firmanın savlarıyla hareket ederek 300 bin ki-

hammaddenin geri dönüştürülmüş ürünler-

ticilerinin ithalattaki zorlukları en ağır şekilde

şinin istihdam edildiği koskoca sektör ve oto-

den elde edilip edilmediği konusundaki ispat

yaşamaya devam ettiklerini hatırlattı.

motiv, elektrikli ev aletleri başta olmak üzere

yükümlülüğü sorunu devam ediyor. PAGDER

Karar alıcılara yönelik bilgilendirme ça-

ilişkili birçok sektörün eli-ayağı bağlanmama-

Başkanı Reha Gür yaptığı açıklamada, “Sek-

lışmalarının devam ettiğini belirten Reha Gür,

lı… Türkiye plastik sektörü tebliğ değişikliği-

törümüz hammaddede zorunlu olarak dışa

idari kaygılarla uygulamanın devam ettiği

ni beklerken bu arada ne yazık ki ihracatımız

bağımlı. İthalatımız yüksek. Öyle bir durum

izlenimi edindiklerini vurguladı. Gür, kaygıla-

düşüyor ve başka ülkelerin üreticileri bizlere

ortaya çıktı ki, Türkiye’de imalat yapan plas-

rı gidermek amacıyla, konunun uluslararası

karşı her geçen gün daha güçleniyor. Şapka-

tik sanayicileri, idari bir güçlükle karşı karşıya

boyutunu da barındıran önemli örneklerle

mızı önümüze alıp doğru bir şekilde düşün-

kaldı. Çevre ve sağlıkla ilgili kaygıları herkes

desteklenmiş raporlar hazırladıklarını ve bu ra-

memiz, hareket etmemiz gerekiyor. İvedilikle

gibi bizler de çok önemsiyoruz. Konular doğ-

porları ilgili karar alıcılara, sektörün çatı örgütü

hammadde ithalatında ürünün ilk defa elde

ru yorumlanmak suretiyle sektörün ve ilişkili

PLASFED (Plastik Sanayicileri Federasyonu)

edilmesiyle ilgili ispat yükümlülüğünün düzel-

sektörlerin gelecek dönem potansiyellerini

ile birlikte daha önce sunduklarını aktardı. Gür,

tilmesini talep ediyoruz” dedi.

yok etmemeli. İdari kaygıları telafi etmek için

PAGDER (Plastik Sanayicileri Derneği) olarak

bilimin ışığında gerçekçi çözüm yolları buluna-

da, her platformda konuyu ayrıca gündeme

bilir” dedi.

getirdiklerini belirtti.

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha

Reha Gür, “PAGDER olarak derlediğimiz,

Gür; AB ülkeleri dahil dünyanın diğer gelişmiş

ticari ve ekonomik veriler ışığında hazırladı-

ülkelerinde plastik hammadde dış ticaretine

ğımız sektörümüzle ilgili raporları, Ekonomi

ilişkin mevzuat ve uygulamalarını; plastiklerin

Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlık

neden bu tebliğin kapsamı dışında tutulması

ve kamu otoriteleri ile paylaştık.

gerektiğine ilişkin güçlü bilimsel dayanakları

Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaş-

sunmalarına rağmen, şu ana kadar bekledikle-

maları ve AB mevzuatını inceledik, bahse konu

ri “Ürün Güvenliği ve Denetimi” tebliğinde bir

malzemeler “atık” olarak değerlendirilmiyor ve

20

Özellikle


PLASFEDDERGİ

PANO

Kauçuk sektörü kümelenmeyi gündemine aldı

Kauçuk sektörü genişletilmiş toplantıy-

90’ı ithal. 2014 yılına baktığımızda yaklaşık

sektörü için de referans yazma bize nasip olur.

la kümelenmeye yönelik girişim başlattı. İSO

220 ton karbon karası, yaklaşık da 130 bin ton

Ayrıca böyle bir kümelenmeyi İstanbul’da da

Odakule Meclis salonunda yapılan toplantıya,

sentetik kauçuğu ithal etmişiz. Parantez için-

görmeyi isteriz” diye konuştu. İKMİB Yönetim

sektör mensupları yanında Kauçuk Derneği

de bunların yaklaşık yüzde 30’unu Rusya’dan

Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Faik Bitlis

Başkanı Nurhan Kaya, Başkan Yardımcısı Zey-

almışız. Diğer bir sorun adil şartlarda rekabet.

de otomotiv sektörünün kauçuk sektörü için

nep Tülin Yılmaz, İSO 21. Grup Meslek Komitesi

Kanunlara uyduğunuz sürece merdiven altı

önemini hatırlattı ve “İnovasyon, kümelenme

Başkanı Fatih Tunçbilek ve uzmanlar katıldı.

dediğimiz rekabeti zorlayan şartlarda sektö-

ve teknoloji gibi faaliyetlerle daha fazla katma

rün ayağına dolanan farklı konular karşımıza

değer elde eden ürünler üretmeliyiz ki bu he-

Toplantının açılışında bir konuşma yapan

çıkıyor. Dolayısıyla toplanıp beraber hareket

defe ulaşalım” dedi.

Nurhan Kaya, çalışmalarında İSO, İKMİB gibi

ettikçe sektörün önündeki sorunlara çok daha

kurumların mevcut platformlarının gücünden

hızlı eğilebiliriz” diye konuştu. OSTİM Kauçuk

Kauçuk Derneği Yönetim Kurulu Başkan

yararlandıklarını vurgulayarak, Ekonomi Ba-

Teknolojileri Kümelenmesi Derneği Yönetim

Yardımcısı Zeynep Tülin Yılmaz, Yönetim Ku-

kanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Burhanettin Gü-

rulu Üyesi Kadri Yağan ve diğer konuşmacılar

alt komisyonları plastik, kauçuk kompozit ola-

venç ise “Nuh’un Gemisi: Kümelenme, En Akılcı

kümelenmenin sorunların çözümü için iyi bir

rak sektörel sorunlarımızı çözecek bir alan ola-

Kalkınma Modeli” başlıklı bir sunum yaptı.

araç olacağını vurguladılar.

rak düşündüklerini anlattı. Teknoloji devriminin gelişmekte olan ülSektörün öncelikli sorununun hammadde

keler için bir tufan olarak görüldüğünü belir-

olduğunu belirten Kaya, “Bunun çözümü için

ten Güvenç, buna karşı kümelenmenin iyi bir

ana hedefleri belirledik. Türkiye’de SDR üre-

araç olabileceğini belirtti. Güvenç “Kümelen-

timinin yeniden başlatılması, ikincisi karbon

menin geleceğini güven, iş ahlakı ve kamunun

üretiminin Türkiye’de yeniden başlatılması ve

politikaları belirler. Firmaların yenilikçi olabil-

diğeri de en azından toplu alımla üreticilerimizi

meleri için uygun bir ortamlarının olması şart.

biraz daha ham madde tedarikine kavuşturma

Bunun için de bölgesel kümelenmeyi destek-

yolu olarak gördük” dedi.

lemeliyiz” dedi. İstanbul Kalkınma Ajansı Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi

Fatih Tunçbilek ise konuşmasında, çevre

Başkanı Fatih Pişkin kümelenme girişimlerinin

düzenlemelerinin yarattığı ilave yüklere de-

desteklenmesi için ajansların referans oldu-

ğinerek, “Bunun yanında kauçuk sektörünün

ğunu belirtti ve 2015’te 7 referans verildiğini

kullandığı ham maddelerin yaklaşık yüzde

söyledi. Pişkin, “Umarız önümüzdeki yıl kauçuk

22


PANO

PLASFEDDERGİ

Türkiye’nin ilklerini taşıyan PAGDER & ASLAN OSB’de kuralar çekildi

Türkiye’de

“Özel

OSB

modeli”nin

oluşmasına

katkı

veren

PAGDER&ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sanayi Bölgesi (PAOSB) yatırımcıları kuralarını çekti ve parsellerini belirledi. Plastik sektörü, uygun çevre ve altyapıya sahip bir üretim alanına kavuşuyor.

Başkanı Selçuk Aksoy’un yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Vize Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Tezcan da, kura çekimi törenine katıldı. Törene katılamayan Kırklareli Valisi Esengül Civelek, Kırklareli Milletvekilleri Turabi Kayan ve Vecdi Gündoğdu da kutlama mesajı gönderdi. Daha önce Kırklareli’nde görev yapan İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, PAOSB’un projenin gelişmesine katkı

Türkiye’de geliştirilmiş en özgün orga-

aldıkları Plastikçiler İhtisas Özel Organize Sa-

vermekten duyduğu mutluluğu vurguladı ve

nize sanayi bölgesi projelerinden biri olan

nayi Bölgesi (PAOSB) Türkiye’de yine bir ilktir.

“Kırklareli’nin şirin ilçesi Vize’de insanların ak-

PAGDER&ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel Or-

Türkiye’de ilkleri gerçekleştiren bir sivil toplum

lından bile geçmezken, özel sektör tarafından

ganize Sanayi Bölgesinde (PAOSB) yatırımcılar

kuruluşu olan PAGDER’in üyelerine, modern

oluşturulmuş ve doğayla barışık, yörenin ihti-

parsellerine kavuştu. Özel OSB modelinin oluş-

bir üretim alanında faaliyet göstermek iste-

yaçlarını karşılayacak, yatırımcıların da beklen-

masına katkı veren süreçlerden birinin yaşan-

yen sektör mensuplarımıza sunduğu bu proje,

tilerini karşılayacak bir projenin hayata geçmesi

dığı projede, yatırımcılara kura çekerek parsel-

Türkiye’de özel sektörün mülkiyeti ve yönetimi

büyük bir çalışma” dedi.

lerini belirlediler. Türkiye’nin ilk “Özel Organize

kendisine ait olarak organize sanayi bölgesi ku-

Sanayi Bölgesi”nin altyapı yatırımları, 2016

rulması sürecinde, mevzuat geliştirmeye de ön

inşaat mevsiminde başlayacak.

ayak olmuştur” dedi.

Reha Gür: PAOSB örnek adrestir PAGDER

Başkanı

Kura çekimi nedeniyle düzenlenen tören-

Kura çekim törenine, PAGDER Başkanı

de konuşan PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Reha Gür, PAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Fi-

malzemelerinden

Reha Gür, “PAGDER’in öncü girişimi ile haya-

dan Aslan ile PAOSB Yönetim Kurulu Başkan

olan

ta geçen; diğer sivil toplum kuruluşlarının da

Yardımcısı Hüseyin Semerci ile Plastik Sanayi-

önemini vurgulayarak,

başka illerde, bölgelerde kurmak özere örnek

cileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu

uygun yatırım ortamı-

24

Reha Gür, geleceğin plastiğin

biri kritik


PANO

PLASFEDDERGİ

nın sektör için hayatı nitelikte olduğunu vurgu-

Bunun için her mecrada, gereken her türlü adı-

Hüseyin Semerci de, törende yaptığı konuşma-

ladı. Böyle bir projenin PAGDER işbirliğiyle ger-

mı atacağız” dedi.

da; Nisan başı altyapı inşaatlarına başlanarak

çekleşiyor olmasından duyduğu memnuniyeti vurgulayan Gür, PAGDER ve Aslanlı Grup’un işbirliğiyle örnek bir projenin hayata geçirildiğinin

en geç bir yıl içinde bitecek projenin bu süre-

Aslan: Sektörel kümeleşme büyük bir sinerji sağlayacak

cinde artık kamunun desteğini de yanlarında görmek istediklerini kaydetti. Semerci “PAOSB,

altını çizdi.

sadece Vize ilçemizi değil, bölgedeki ilçe, belde Kura çekimi nede-

ve köylerde yaşayan yaklaşık 50 bin nüfus için

Reha Gür, PAOSB gibi sanayi için sağlıklı,

niyle düzenlenen tö-

refaha açılacak penceredir. Başka ilçelerde, il-

istikrarlı, ucuz, güvenilir altyapı sağlanmasıyla

rende konuşan PAOSB

lerde çalışmak için giden insanlarımız için gelin,

maliyet avantajı oluşturan, bölge yönetiminin

Yönetim Kurulu Baş-

kendi doğduğunuz ilçede, köylerde yaşayın, ça-

özerk olması nedeniyle verimli ve iyi yönetim

kanı Fidan Aslan, katkı

lışın davetiyesidir” dedi.

gibi yararların tümünü sunan, çağa uygun mo-

veren herkese teşekkür

dern organize sanayi bölgelerinin birçok ilde

ederek, güçlü biçimde

yaratılması gerektiğine dikkat çekti.

çalışmalarını receklerini

PAOSB’un

niteli-

sürdü-

ği gereği yatırım aşa-

kaydetti.

masında nakdi hiçbir

Gür; özel OSB modelini Türkiye’de ilk kez

Aslan, bu projeyle özel bir girişimin başarıyla

kamu desteği almadı-

hayata geçirdiklerini, doğal bir kümelenme ile

ortaya konulduğunu hatırlatarak “Bugün 3,5

ğını hatırlatan Hüseyin

sanayiyi disipline edeceğini belirterek, etkile-

yıl önce kurulan hayalin ete kemiğe büründü-

Semerci,

şimin-sinerjinin verim artışı getireceğini anlattı.

ğü gün. Ancak, bizim daha yapacak çok işimiz

olmayan destek talep-

Projenin bölgesel gelişmenin yönetilmesi yanı

var. 2016 için ilk hedefimiz altyapı ihalesini

lerinin

sıra şehir planlamasına da katkı sağlayacağını,

sonuçlandırıp Trakya’nın hava şartlarının ilk

belirtti. Kırklareli ilinde

çevrenin ve tarım alanlarının daha iyi koruna-

elverdiği zamanda inşaata başlamak. Bu bir

yaşayanların refah ve mutluluğuna katkı vere-

cağını da kaydeden Gür, sanayicilere de avantaj

sonraki önemli adım olacak. OSB’mizde alaca-

cek bu projede, yol, su, enerji gibi hizmetlerin

sağlandığının altını çizdi.

ğınız yerler bugün belirlenmiş oldu. Kuracağınız

sağlanmasında kendilerine geçmişte de omuz

fabrikalarda sektörel kümeleşmenin yaratacağı

veren Kırklareli İl Özel İdaresi’nin yerel potansi-

sinerjiyle çok güzel işler ortaya konacağına ina-

yeli harekete geçirmesini talep eden Semerci,

nıyorum” dedi.

“Trakya bölgesini dünya ile rekabet eden bir

Reha Gür, PAOSB’un Türkiye’de özel sektörün mülkiyeti ve yönetimi kendisine ait olarak organize sanayi bölgesi kurulması sürecinde, mevzuat geliştirmeye de ön ayak olduğuna ve yaklaşık 3,5 yıl gibi kısa bir süre içinde tapu-

nakdi

bulunduğunu

cazibe merkezi haline getirme yolunda koordi-

Semerci: “Kamudan destek bekliyoruz”

natör bir ajans olmak misyonuna sahip Trakya Kalkınma Ajansı’nın ve yerel yönetimlerimizin

ların düzenlenmeye başlamasının örnek gösterilecek bir başarı olduğunu vurguladı. Plastik

yine

desteğini almayı, onları yanımızda görmeyi isPAOSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

tiyoruz” dedi.

ihtisas OSB olarak faaliyete geçecek ve 650 bin metrekare alanda kurulan PAOSB’da en az 600 milyon TL’lik yatırımlar faaliyete geçtiğinde 6 bin 500 kişiye doğrudan istihdam sağlanacağını kaydeden Reha Gür, “PAOSB’un Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanan son parselasyon planında yer alan 69 sanayi parselinin tamamı yatırımcılar tarafından satın alındı; bundan PAGDER’in ve elbette Aslanlı Grubun isim güvencesinin de büyük önemi bulunuyor” dedi.

PAOSB ikinci etap başvuruları başladı PAOSB’da ilk etap parsel kura çekimlerinin tamamlanmasının ve tapuların verilmeye başlanmasının ardından, ikinci etap için başvurular da alınmaya başlandı. PAGDER’den sektöre yönelik yapılan duyuruda, “Kırklareli’nin Vize İlçesi’ndeki Türkiye’nin ilk Özel Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ni rekor sayılabilecek bir sürede sektörümüzün hizmetine sunduk. Bir organize sanayi bölgesi için küçük sayılabilecek projemizin ilk etabı, 650 bin m² brüt, 538 bin m² net sanayi alanındaki 69 parselden oluşmaktadır. Bahse konu 69 sanayi parselinin tamamı satılmış ve hak sahiplerine teslim edilmiştir. Başlangıcından bu yana geçen üç buçuk yılın sonunda kura çekimimizi yaparak tüm katılımcılarımıza parsel teslim-

Reha Gür, konuşmasında plastiğin stratejik bir ürün olduğunun da altını çizdi. Gür, “Net olarak inanmamız, bilmemiz gereken konu; Türkiye’nin ihraç etmekte olduğu ürünlerin, dünya ticaret hacmindeki payının her geçen gün azalıyor olduğudur. Buna karşılık, plastik ürünlerin payı ise artıyor. Devletimizin plastik sektörünü alıp, bugünkü yerinden başka bir yere, daha yukarılara koyması lazım. Bunun zamanı geldi, hatta geçiyor. Plastikler en çevreci sanayi ürünlerinden biri ve sektörümüz artık stratejik bir sektör olarak anılmaya başlanmalı.

lerini yaptık, sayılı günler içerisinde de tapularını teslim edeceğiz. Nisan ayı başında altyapı inşaatlarına başlayacağımız projemizde 2016 sonu itibariyle üretime geçileceğini ümit ediyoruz” denildi. Projenin ikinci etabının planlanmaya başlandığını ve olası diğer etapların da gündemde olduğu belirtilen açıklamada, “Projemizde ikinci etap ön başvurularını almaya bugün itibariyle başlamış bulunmaktayız. İstanbul’un üretim yükünü omuzlayacak proje bütünüyle tamamlandığında yaklaşık 10 milyon m² sanayi parseli büyüklüğüne, 1100 fabrikaya, 100 bin kişinin istihdam edileceği devasa bir endüstri bölgesine dönüşecek. Bölgemize hala yoğun bir şekilde sektör temsilcilerimizden talep gelmesi sebebiyle, projenin ikinci etabını da plastik sektörü için ihdas etmeye karar verdik Projenin ikinci etabında yer almak isteyen sektör mensuplarımız başvurularını yapabilir” denildi.

25


PLASFEDDERGİ

PANO

Ortak satın alma organizasyonu 95 bin firmaya hizmet sunuyor OSO A.Ş. 2005 yılında Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın desteği ve Başbakanlık Orta Anadolu İhracatçılar Birliği yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla başladı ve faaliyetlerini sürdürüyor.

OSO’nun şu ana kadar anlaşma yaptığı 28 Tedarikçi Firma şöyle: • Akaryakıt ve Madeni Yağ: Petrol Ofisi • Araç Kiralama: AVIS • Araç Takip: Fideltus • İçme Suyu: Sırma • Eğitim Hizmetleri: FSL Grup

Ortak satın alma organizasyonu (OSO), Murat Akyüz başkanlığındaki yeni yönetimle hedeflerine ulaşma yönünde önemli adımlara hazırlanıyor. OSO’nun hedef kitlesinin 95 bin firma olduğu kaydedildi. İhracatta maliyetleri düşürmek, rekabet avantajı sağlamak için alım gücünün kullanılmasına yönelik başlatılan ortak satın alma programlarının en önde gelen uygulamalarından biri çalışmalarını yoğunlaştırdı. Bu yöndeki girişimlerin ilki olan Ortak Satın alma Organizasyonu, 95 bin ihracatçı firmaya üretim maliyetlerini yüzde 50’ye yakın azaltma fırsatı sunma hedefiyle çalışmalarında 28 tedarikçiye ulaştı. Ortak satın alma, sadece girdiye yönelik ürünleri değil, sigortadan gümrüklemeye kadar geniş bir yelpazede katılımcılarına hizmet sunuyor.

• Elektrik Malzemeleri: EATON • Elektrik Motoru: Vek Motor • Elektrik Panosu: Tempa Pano • Endüstriyel Otomasyon Ürünleri: Emcekare • Gümrükleme Hizmetleri: Performans ve Ejder Gümrükleme • Hukuk Müşavirliği: Ünlü ve Erinan Hukuk Müşavirliği • İnsan Kaynakları: Secret Cv • İş Sağlığı ve Güvenliği: Toraman OSGB • Kargo Hizmetleri: Yurtiçi Kargo ve MNG Kargo • Kırtasiye: Dinçer Kırtasiye • Catering: CRC Kurumsal • Motorlu Kurye: Kuryetel • Lojistik: Logser

PAGDER, İstanbul Kimyevi Maddeler ve

MİB ve OSO Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ak-

Mamülleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) de

yüz, “95 bin firmanın yarattığı sinerji, sektör-

aralarında olduğu Ortak Satın alma Organizas-

deki en küçük firmanın bile maliyetlerini yüzde

yonu (OSO), Murat Akyüz’ün Başkanlığındaki

10 ila 50 oranında düşürecek. Hatta maliyet

yeni Yönetimi ile çalışmalarını derinleştiriyor.

düşüşleri bazı kalemlerde ürüne göre yüzde

OAİB, İKMİB, PAGDER, PAGEV, TARMAKBİR,

75’i bile bulabiliyor. Sisteme katılan firmalar,

AMD, ASD, TEMSAD, İSKİD ve İŞİM gibi kurum-

tüketim miktarlarına göre değil tedarikçilerle

ları çatısı altında toplayan Ortak Satın alma

yaptığımız indirim anlaşmaları çerçevesinde

Organizasyonu (OSO), hedef kitlesi içindeki 95

oluşan rakamlara göre alım gerçekleştirecek-

bin firmaya anlaşmalı 28 tedarikçi firmayla bu-

ler. Bu açıdan KOBİ’lerin projede daha avantajlı

luşturuyor. Firmalar, www.osoline.com.tr web

olduğunun da altını çizmek gerek. Yıl genelin-

sitesine üye olarak platformda yer alan teda-

de baktığımızda sektör milyonlarca liralık ta-

rikçilere en uygun fiyatlarla sipariş verebiliyor.

sarruf yapacak. Bir örnek verecek olursak; 50

Proje, kapsam ve avantajları nedeniyle ilkleri

çalışanı olan bir üyemiz, OSO tedarikçileriyle

de bünyesinde barındırıyor.

çalışmaya başladıktan sonra ilgili kalemlerde maliyetlerini yüzde 4-86 arasında düşürdü.

Organizasyon, özellikle KOBİ’ler için toplu

Firmanın 59 bin TL’lik aylık gideri yüzde 9 ora-

satın almadan kaynaklı avantajı en üst düzeye

nında azaldı. Firma aylık bazda 4 bin 800 TL’lik,

çıkarması nedeniyle maliyet düşüşüne katkısı

yıllık ise 58 bin TL’lik maliyet avantajı sağladı”

sağlıyor. Organizasyona yönelik bilgi veren İK-

dedi.

26

• Marka ve Patent Hizmetleri: Lider Fikri Mülkiyet • Rulman: Saygılı Rulman • Sigorta Hizmetleri: Can Brokerlik • Teşvik, Hibe ve Finansal Çözümler: Voytes • Yardımcı Ekipman: Çelik Bilek ve Net Mak • Yurtdışı Kargo Hizmetleri: PTS


PLASFEDDERGİ

PANO

Sanayi İşbirliği Programı yavaş ilerliyor

Bakanlığı’nın, iş dünyasına yönelik sivil toplum Türkiye’nin, kamu alımlarında ileri teknolojili ürünlerde yerli üretimini desteklemek

Hedef büyük ama..

amacıyla mevzuat altyapısını hazırladığı Sanayi İşbirliği Programı (SİP) yavaş başladı. Kamuda bu kapsamda henüz bir ihale ilan edilmedi. Bakanlıklar, sanayi işbirliği programı kapsamında ihale açmak isteyen bakanlık ya da kurumların kendi ikincil mevzuatını ve idari altya-

Türkiye’nin gelecek 10 yıllık dönemde, yaklaşık 600 milyar dolarlık teknoloji yoğun kamu alımı gerçekleştireceği, Sanayi İşbirliği Programı ile bunun yarısının yerli üretime konu edilmesinin hedeflendiği belirtildi.

pısını kurması gerekiyor. Bu alanda adım atan tek kuruluş ise Sağlık Bakanlığı oldu. Savunma sanayiinin geçmişte başlattığı bir off-set programı bulunuyor. Böylece sanayi işbirliği programı sadece iki kurum tarafından altyapısı hazırlanmış durumda.

Sanayi işbirliği programı Sanayi işbirliği programı, ihaleyi yapan birim tarafından; yenilik, yenileşme ve tekno-

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi İşbirliği Programının yaygınlaştırılması için büyük miktarlı yatırımlar gerçekleştiren bakanlıklarla birlikte çalışma kararı aldı. Yüksek miktarlı teknoloji yoğun yatırım yapacak olan Sağlık Bakanlığı’nın, sanayi işbirliği programına uyum için kendi ikincil mevzuatını hazırlamasının ardından, Ulaştırma Bakanlığı ile Enerji Bakanlığı’nın da yönetmeliklerini yayınlamasının beklendiği kaydedildi.

lojiye dayalı 10 milyon doların üzerindeki kamu alımlarının, belirli bir miktarının Türkiye’de ürettirilmesinin zorunlu kılınabilmesine olanak tanıyor. Alım yapacak ihale makamının

Sanayi İşbirliği Programının kamu kurumları kadar, yerli firmalarca da yeterince ilgiyle karşılanmadığını değerlendiren Sanayi

örgütlerinden de bu konuda destek beklediği kaydedildi. Türkiye’nin gelecek 10 yıl içinde, toplamda 600 milyar dolarlık teknoloji yoğun yatırımlar gerçekleştireceği, özellikle telekomünikasyon alanındaki yeni teknolojilere uyum, sağlık alanındaki büyük yatırımların faaliyet aşamasına gelmesiyle cihaz, makine ve diğer sistemlerin satın alınmasıyla bunun da üzerine çıkmasının muhtemel olduğu vurgulandı. Bu iki alan dışında da, başta demiryolu ulaşım yatırımları olmak üzere ciddi bir yatırım portföyünün hazırlandığını belirten Sanayi Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’nin savunma sanayi dışında deneyim eksikliği nedeniyle, bakanlıklar düzeyinde bu programı uygulamakta güçlüklerle karşılaşması ihtimaline karşılık, hedef olarak yüzde 50’nin alındığını belirtti. Yatırım toplamının 600 milyar dolarda kalması halinde dahi, bu yatırımların yarısının Türkiye içinde üretiminin sağlanması halinde yıllık 30 milyar dolarlık bir ek üretime ulaşıla-

bağlı olduğu bakanlığın, bu konuda kendi iç

cağının altını çizen yetkililer, bunun yüksek

organizasyonunu yapması gerekiyor. Şimdiye

teknolojili ürünler olması nedeniyle sağlana-

kadar sadece Sağlık Bakanlığı ve Bilim Sanayi

cak deneyim ve bilgi aktarımının da en az mali

ve Teknoloji Bakanlığı bu konuda yönetmelik-

değeri kadar yüksek olacağının değerlendiril-

lerini yayınladı. Türkiye savunma sanayinde

diğini vurguladılar.

ise ayrı bir sanayi programı uyguluyor. 28


PANO

PLASFEDDERGİ

Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı belgelendirme PAGDER’le başladı

PAGDER, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından akredite edilmiş sınav merkezini hayata geçirdi PAGDER, sektörün en önemli eksikliklerinden biri haline gelen Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı sınav merkezi oldu. Sektöre yapılan duyuruda, “Bugün nihai sonuca ulaşan çalışmalar kapsamında, PAGDER-Belgetürk işbirliği ile MYK onaylı belgelendirme yapılabilmesi

süreci

başlamış-

tır. Bu kapsamda, yeterlilik kodu 312UY0069-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ile yeterlilik kodu 13UY0142-3 Plastik Profil Ekstrüzyon Üretim Elemanı meslekleri için belgelendirme yapılabilmektedir” denildi.

PAGDER’den sektöre yönelik yapılan duyuruda, “Plastik sanayicisinin derneği PAGDER, bir ilki daha gerçekleştirerek sektörümüzün en önemli eksiği durumundaki Mesleki Yeterlilik (MYK) Belgesi sorununa çözüm getirdi. Personeline MYK onaylı Enjeksiyon ve/veya Ekstrüzyon Üretim Elemanı Belgesi aldırmak suretiyle yasal zorunluluklarını yerine getirerek yüksek para cezalarına muhatap kalmak istemeyen sektör mensuplarımızın bir an önce MYK onaylı belgelere sahip olması için PAGDER’e başvurmaları önem arz etmektedir” denildi. Yakın dönemde, üretim elemanlarının Mesleki Yeterlilik Belgeli alması zorunluluğunun yürürlüğe gireceği hatırlatılan duyuruda, yürütülen çalışmaların başarıyla sonuçlandığının altı çizildi. PAGDER duyurusunda şunlar kaydedildi:

“Bugün nihai sonuca ulaşan çalışmalar kapsamında, PAGDER-Belgetürk işbirliği ile MYK onaylı belgelendirme yapılabilmesi süreci başlamıştır. Bu kapsamda, yeterlilik kodu 312UY0069-3 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı ile yeterlilik kodu 13UY0142-3 Plastik Profil Ekstrüzyon Üretim Elemanı meslekleri için belgelendirme yapılabilmektedir. Bu aşamadan itibaren PAGDER, teorik ve uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşan sınavları geçerek mesleki becerilerini ve yeterliliklerini ispatlayan sektör mensuplarımızın, MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi kazanmalarını sağlayacaktır. Zorunluluk sürecini beklemeden ve yakın zamanda geçerliliğini kaybedecek MEB onaylı geçici sertifikasyona mahkum kalmadan, sektörümüzün bu belgelendirme hizmetinden yararlanmasında fayda mülahaza edilmektedir”

KOSGEB destekleri kapsamına girecek, işgücü desteklerinden yararlanabilecek

PAGDER, verilecek bu hizmet sonrası sektör mensuplarının yapacakları masraflarla ilgili 10 bin TL’ye kadar KOSGEB desteği için başvurabilir hale geleceklerini duyurdu. Ayrıca, 6111 sayılı yasa kapsamında MYK belgeli kişileri işe alanların, SGK primleri işveren hisselerinin 48 ile 54 aya kadar süreyle devlet tarafından karşılanması sözkonusu olabilecek. Çalışırken bu belgeyi alanlara da 12 aya kadar aynı destek verilebilecek. PAGDER’in Belgetürk ile yaptığı işbirliği kapsamında, devam eden Ayrıca, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG OP) kapsamında, Belgetürk tarafından PAGDER üyelerine özel olarak sınav ücretleri 300 Avro’ya kadar karşılanabilecek.

30


PANO

Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin bazı hususlar şöyle:

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan Kaynaklanabilecek Cezalara Dikkat! PAGDER Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi ve Eği-

• 6645 sayılı Kanun kapsamında tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki mesleklerin, sadece belge sahibi kişilerce yürütülebilmesine yönelik karar gereği, aşama aşama meslekler bu zorunluluğa dahil oluyor. Plastik sektörü için genelge henüz yayınlanmadı. Genelge yayınlandıktan sonra 12 ay içinde çalışanların bu belgeye sahip olması zorunlu hale gelecek. • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 1.1.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı kamu tarafından karşılanacak.

PLASFEDDERGİ

tim ve Seminer Komitesi Başkan Vekili Kenan Benliler, sektör mensuplarını 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda uyardı.

Yüksek Ceza Tutarlarına Maruz Kalmayın Özellikle ilgili kanunda çalışanların eğitimine ilişkin önemli hükümlerin yer aldığını belirten Benliler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması gerektiğini vurguladı. Mesleki eğitimler tarafında sektörü yükümlülükler altına alan bir diğer hususunun ise çalışanların ilgili mesleki eğitim aldığını belgelemeleridir diyen Benliler, PAGDER’in MYK onaylı sertifikasyon sürecini başlatması ile bu konuda önemli bir adım attığını işaret etti. Benliler: “Ancak, MYK belgelerinde şimdilik zorunluluk olmaması, işverenlerin 6331’den kaynaklanan yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Bu konuda sıkıntı yaşayan sektör mensuplarımız PAGDER’e başvurabilirler. Eğitim ve Seminer Komitemiz, İŞKUR ve Milli Eğitim Müdürlükleri ile temas halinde, ihtiyaç duyan sektör mensuplarımız için kendi eğitim programlarını oluşturabilecekleri organizasyonları gerçekleştirmelerinde yardımcı oluyoruz” dedi.

31


PLASFEDDERGİ

PANO

PAGDER, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ı ziyaret etti

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. PAGDER Başkanı Reha Gür, Başkan Vekili Selçuk Gülsün ve Genel Sekreter Selçuk Mutlu’yu makamında kabul eden Elitaş, plastik sanayicilerinin sorunlarına yönelik girişimlerde bulunacağını belirtti. Kabulde, Bakan Mustafa Elitaş’a plastik sektörü ve örgütlenme çalışmaları hakkında bilgi verildi. Bilgi kapsamında, Türkiye plastik sektörünün küresel piyasalardaki mevcut durumu, ihracat kabiliyetleri, sürdürülebilir

motivden ambalaja, inşaat plastiklerinden

ve kararlılığı da ifade edilmiş oldu.

elektrik-elektronik sektörüne kadar uzanan birçok alanda kaliteli ve rekabetçi plastik ham-

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş da kabul-

maddeye ulaşmada yaşanan zorluklar, artan

de, sektörün güncel durumu hakkındaki bilgi-

maliyetler ve konunun çözümüne yönelik so-

lenmelerinin ardından, bakanlık olarak plastik

mut öneriler üzerinde görüşme fırsatı bulun-

sektörünün problemlerinin çözümü yolunda

du. Sürecin başından beri sektörün hammad-

destek sağlayacaklarını ve çalışmaları des-

deye kolay erişebilmesi için ilgili tebliğin en

tekleyeceklerini ifade etti. Ziyarette, Elitaş’a

yakın ve sıcak takipçisi durumunda olan plastik

PAGDER tarafından Sayın Bakanın adına ve

sanayicilerinin derneği PAGDER’in, Tebliğ’de

memleketi Kayseri’ye, memleketinin plaka nu-

yapılacak iyileştirme beklentilerinin üzerinden

marası olarak 38 adet dikilen fidanlara ilişkin

geçilerek, sürecin devamına ilişkin takip, azim

bağış sertifikası takdim edildi.

rekabet gücüne olumsuz etki yapmakta olan plastik hammaddesinde dışa bağımlılık ve hammadde ithalatında yaşanan güçlükler gibi sektörün yaşadığı başlıca problemler konusunda bilgilerin paylaşıldı. Ziyarette yıllık 800 milyon dolarlık plastik makine ve teçhizat yatırımı gerçekleştiren plastik sektörünün, makine yatırım, hammadde başta olmak üzere birçok konuda daha fazla destek görme ihtiyacı olduğu bilgisi paylaşıldı. Plastik sanayicilerinin derneği PAGDER olarak Ekonomi Bakanlığı ile birlikte yürütülen Çevresel Ürünler Anlaşması başta olmak üzere birçok alandaki işbirliklerinin paylaşıldığı toplantıda, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nde geçen yıl yapılan değişiklikle oto-

32


PLASFEDDERGİ

PANO

Kimyada 130 milyar dolarlık Dow-DuPont birleşmesi ilan edildi Geçtiğimiz on yıl içinde, endüstrimizin tamamı gelişen dünyanın yol açtığı –her şirketin öngörü sahibi ve çevik olmasını, uygulamalarında belli alanlara odaklanmasını gerektiren- zorluklar ve fırsatlar karşısında tektonik kaymalar yaşadı. Söz konusu birleşme işlemi Dow’un sürmekte olan dönüşümünü hızlandıran önemli bir geliştirme olup, ciddi düzeyde değer ve üç güçlü yeni şirket yaratmamıza neden olmuştur. Eşit büyüklükte iki şirketin birleşmesi, bir yandan tüm hissedarlarımız ve müşterilerimiz için daha fazla değer yaratırken, diğer yandan da her iki şirketin büyüme profilini iyileştirecektir.” DuPont Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Edward D. Breen de şunları kaydetti: Uzun süredir gündemde olan ve endüst-

mevcut hissedarlar aynı oranda yeni şirketin

riyel alandaki en büyük birleşmelerden biri

hissedarı olacaklar. ABD yasalarına göre vergi-

olan kimya devleri DuPont ve Dow’un ortaklığı

siz olarak bölünmeyle üç yeni şirket kurulacak

ilan edildi. Her iki şirket resmi olarak birleş-

ve bunların hisseleri de borsada işlem göre-

meyi duyurdu. DuPont ve Dow’un resmi bir-

cek. Birleşme ve yeniden yapılanma 18 ile 24

leşmesiyle şirketin piyasa değeri, 130 milyar

ay arasında tamamlanacak.

milyar ABD Doları maliyet sinerjisi ve yaklaşık

Üç alanda ortaya çıkacak yeni şirketlerin

30 milyar ABD Doları piyasa değeri yaratacağı

her birinin kendi alanında dünya lideri olaca-

tahmin ediliyor. Birleşme sonrası oluşan Dow-

ğı belirtildi. Üç şirketin kendi alanlarıyla ilgili

DuPont şirketinin ilave 1 milyar dolarlık büyü-

sermaye, yatırım ve (üretim) ölçek avantajına

me sağlayacağı hesaplandı.

yönelik nicelikleri taşıyacağı belirtildi. Her üç şirketin de öncelikli olarak teknolojik AR-GE ve inovasyon yatırımı yapacağı kaydedildi. Dow Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su

İki devin birleşmesi sonrası yeni bir yapı-

Andrew N. Liveris birleşme ve yeniden yapı-

lanmaya gidilecek ve borsada hisseleri işlem

lanmaya yönelik olarak şu görüşleri vurguladı:

görecek üç ayrı şirket oluşturulacak. Bunlar;

“Bu oluşum, endüstrimiz için çığır açan bir ge-

Tarım, Malzeme Bilimi ve Nitelikli Ürünler alan-

lişmedir. Teknolojik

larında kurulacak. Yeni şirketin İdari Yönetim

gelişme ve malzeme

Kurulu Başkanı Andrew N. Liveris, CEO’su ise

bilimi alanında lider

Edward D. Breen olacak.

bu iki güçlü şirketi bir araya getirmek

DuPont ve Dow Chemical Company şir-

için on yılı aşkındır

ketleri, yönetim kurullarının birleşmeye yö-

süregelen vizyonu-

nelik kesin anlaşma üzerinde karar aldığı ve

muzun

anlaşmaya vardığını ilan etti. Birleşme sonrası

yansıtmaktadır. 34

rülebilir değer yaratılması ile üç güçlü, konusuna odaklı ve endüstri lideri şirketin kurulması için olağanüstü bir fırsattır. Her bir şirket sermayesini daha etkin bir şekilde tahsis edecek, güçlü yenilikleri daha verimli uygulayabilecek,

ABD Doları olacak. Birleşmenin yıllık yaklaşık 3

Yeniden yapılanmayla üç bağımsız şirket oluşturulacak

“Birbirini çok iyi tamamlayan iki küresel lider şirketin birleşmesi, uzun vadeli ve sürdü-

sonuçlarını

katma değer yaratan ürün ve çözümlerini dünya genelinde daha çok müşteriye sunabilecektir. Bu birleşme kesinlikle DuPont açısından daha çok büyüme ve daha çok değer yaratma yönünde atılan büyük bir adımdır. Eşit büyüklükte iki şirketin birleşmesi ile maliyet sinerjileri ve büyüme sinerjilerinin sağladığı ek avantaj sayesinde kısa vadede önemli değer yaratılmasına

yol

açacaktır. Daha uzun vadede ise, yapmayı planladığımız bölünmenin

üçlü hisse-

darlarımız ve müşterilerimize daha çok değer

sağlaması,

çalışanlarımıza daha çok fırsat yaratması beklenmektedir. Zira her bir şirket küresel zorlukların talebi zorladığı bu segmentlerde birer lider kuruluş olarak faaliyet gösterecektir.”


PANO

PLASFEDDERGİ

PAGDER, üyelerinin yenilikçi ürünlerini Avrupa’ya tanıtacak Projenin Şubat 2016’da başlatılacağını üyelerine duyurduklarını belirten Reha Gür, PAGDER’in Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bu yeni proje kapsamında üyelerinin yenilikçi, çevreye duyarlı, enerji verimli işletim süreçleri ve ürünlerini AB’ye tanıtmayı hedeflediklerini paylaştı.

Sözleşme imzalandı Projeye yönelik sözleşme, PAGDER ile AB Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi arasında imzalandı. Sözleşmenin imzalanma-

PAGDER, üyelerin gelişimine yönelik Avrupa Birliği ve Türkiye fonlarından desteklenen projeyi uygulamaya aldı. Şubat ayında yürürlüğe giren Projeye yönelik bilgi veren PAGDER Başkan Vekili Selçuk Gülsün, “Üyelerimizin yenilikçi ürünlerini, maliyet etkin ve verimlilik esasına dayalı üretim süreçlerini AB’ye tanıtmaya hedefleyen projemizin hayırlı olmasını dilerim” dedi.

sına ilişkin törende konuşan PAGDER Başkan Vekili Selçuk Gülsün, “Üyelerimizin gelişimini sağlamaya yönelik birçok projeye imza atan derneğimiz, AB Komisyonu tarafından kabul edilen 110 bin Avro bütçeli proje ile hizmetlerine bir yenisini ekliyor. PAGDER, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yeni projesi ile üyelerinin yenilikçi, çevreye duyarlı ve enerji verimli işletim süreçleri ürünlerini AB’ye tanıtmayı hedefliyor. AB ve Türkiye Arasında Sivil

PAGDER, Avrupa Birliği ve Türkiye fon-

Projenin sözleşmesinin imzalandığını ve

larından finanse edilen bir projeyle üyelerinin

Şubat 2016 itibari ile uygulamanın başladığı-

çevreci ürünlerini daha geniş alanda tanıtımını

nı duyuran Reha Gür, “Projeyle 500 PAGDER

sağlayacak. Projeyle ilgili sözleşme de imzala-

üyesinin örnek üretim süreçleri ve ürünleri

narak yürürlüğe girdi.

vitrine çıkacak. Türkiye ve AB üye ülkelerinin plastik endüstrileri arasında güçlü bağların ve

PAGDER’den yapılan açıklamada, “Üye-

ileri düzey işbirliğinin kurulmasını hedefleyen

lerinin gelişimini sağlamaya yönelik birçok

proje, emsal değerlendirmelerin ve sektör

projeye imza atan Derneğimiz, AB Komisyonu

temelindeki teknik bilgi aktarımının sağlan-

tarafından kabul edilen 110 bin Avro bütçeli

masına odaklanıyor. Türk plastik endüstrisinin

yeni proje ile hizmetlerine bir yenisini ekliyor”

ulaştığı yenilikçilik, bilgi birikimi ve uzmanlığın

denildi.

yaygınlaşması, karşılıklı en iyi uygulama ve ürünlerin tanıtımı için devreye alınan projenin

Projeye yönelik bir sektör duyurusu ya-

sektörümüze hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Toplum Diyaloğu – IV İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı kapsamında desteklenen projede; plastik endüstrisinde çevreye duyarlı ve enerji verimli ürünlerin, teknolojilerin ve üretim süreçlerinin benimsenmesine yönelik bilgi, deneyim ve en iyi uygulamaların paylaşımına yönelik bir dizi faaliyet gerçekleştirilecek” dedi. Gülsün, projenin Şubat 2016 itibariyle uygulama safhasına geldiğini belirterek, “Türkiye ve AB üye ülkelerinin plastik endüstrileri arasında güçlü bağların ve ileri düzey işbirliğinin kurulmasını hedefleyen proje, sektör temelindeki teknik bilgi aktarımının sağlan-

yınlayan PAGDER Başkanı Reha Gür, “PAGDER,

masına odaklanıyor. Türk plastik endüstrisini

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yeni

yenilikçi, bilgi birikimi ve uzmanlığın dağılması

projesi ile üyelerinin yenilikçi, çevreye duyarlı

ve paylaşılması, uygulama ve ürünlerin tanıtı-

ve enerji verimli işletim süreçleri ve ürünleri-

mı için devreye alınan projenin sektörümüze

ni AB’ye tanıtmayı hedefliyor. AB ve Türkiye

hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Arasında Sivil Toplum Diyaloğu – IV İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı kapsamında

29 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Sivil

desteklenen projede; plastik endüstrisinde

Toplum Diyaloğu toplantılarına iştirak eden

çevreye duyarlı ve enerji verimli ürünlerin,

PAGDER Genel Sekreteri Selçuk Mutlu ise Av-

teknolojilerin ve üretim süreçlerinin benim-

rupa Birliği Bakanlığı Proje Uygulama Başkanı

senmesine yönelik bilgi, deneyim ve en iyi

Bülent Özcan ile bir araya gelerek sektöre kat-

uygulamaların paylaşımına yönelik bir dizi fa-

kı sağlayacak bu tarz projelerin sayısını arttıra-

aliyet gerçekleştirilecek” bilgisini verdi.

caklarını ifade etti. 35


PLASFEDDERGİ

PANO

PAGDER’den sanayicilere somut katkı sunan bir eğitim daha tamamlandı

Robin Kent sanayicilere “maliyet yönetimi” tüyoları verdi

Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) organize ettiği “Plastik Sanayinde Maliyet Yönetimi Semineri” için İstanbul’a gelen ve plastik sanayicilerine, daralan pazar ve karlılıkta düşüş sorunlarına çözüm sağlayabilecek maliyet azaltma yöntemlerini anlatan Dr. Robin Kent, yüksek katılımla izlendi. Alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından olan Dr. Robin Kent seminerde; maliyet yönetim tekniklerine ve stratejilerine odaklanarak, başta en önemli maliyet kalemi olan enerji olmak üzere tasarruf sağlamanın yollarını bulma ve incelikleri konusunda somut katkılar sağlayacak çözüm yollarını anlattı.

PAGDER’in eğitim faaliyetlerinde etkinliği artırma yönündeki girişimlerinin somut örnekleri devam ediyor. PAGDER organizasyonuyla alanının önde gelen uzmanlarından biri olan Robin Kent “Plastik Sanayinde Maliyet Yönetimi” seminerini verdi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen eğitimde, işletmelerin maliyetlerini kontrol etmede ve düşürmede izleyebilecekleri yollar anlatıldı. Bazı sorunlara yönelik incelemeler de gerçekleştirildi. Eğitim öncesi katılımcılara yönelik bir

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür, seminerde yaptığı açılış konuşmasında, PAGDER’in sektöre doğrudan katkı sağlayacak faaliyetleri arasında eğitimin önemli bir yeri olduğunu ve özellikle kaliteli eğitime odaklandıklarını söyledi. Alanında dünyanın önde gelen uzmanlarından biri olan ve kitapları üniversite eğitimlerinde okutulan Dr. Robin Kent’in bu seminerinin 2016 bahar dönemi eğitim - seminer programları içinde önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Gür, “Somut katkılar alabileceğimiz ve uygulamaya koyabileceğimiz bu seminer ile kaliteli eğitimin en güzel örneklerinden birini daha sektörümüze sunmuş oluyoruz” dedi. 36

konuşma yapan PAGDER Başkanı Reha Gür, “Sektörümüze, sanayicilerimize doğrudan katkı sağlayacak faaliyetlerimiz arasında oldukça önemli bir yer tutan eğitimde de, kaliteli eğitime odaklanıyoruz; çünkü sektörümüzde başka birçok eğitim veriliyor ama kaliteli eğitim sektörümüzün eksiklerinden biri… Kaynakları en doğru, verimli kullanmanın sırlarının uygulamalı olarak sektör mensuplarımıza anlatılacağı bu seminerimiz ile kaliteli eğitimin bir örneğini daha sunmuş olacağız.” Dedi.


PANO

PLASFEDDERGİ

Plastik sektörü, çok ağır rekabet koşullarıyla çalışan bir iş kolu! Eğitim-seminer programlarını kalite odaklı, uzun süren çalışmalardan sonra yapılandırdıklarını paylaşan Gür, “Somut, uygulanabilir eğitimlere, seminerlere ağırlık veriyoruz. Bazı eğitimlere özellikle uygulama boyutunu ekleyerek sağladığımız olumlu katkıyı daha etkin hale getirmeyi hedefliyoruz.

Robin Kent’in

semineri de, 2016 eğitim – seminer programımız içinde önemli bir yer tutuyor. 2014 yılındaki seminerde de deneyimlediğimiz gibi, Robin Kent’in bu yeni semineri de, sanayicilerimiz için doğrudan fayda sağlayacak, somut katkılar alabileceğimiz ve uygulamaya koyabileceğimiz bir seminer olacak” dedi. Sanayinin her kolunda ama özellikle plastik sanayisinde enerji verimliliği ve genel olarak verimliliğinin hayati bir konu olduğunu belirten Reha Gür, “Çok ağır rekabet koşullarıyla çalışan bir iş koluyuz. Üstelik hammaddede zorunlu olarak dışa bağımlı bir sektördeyiz ve hammadde giderleri de çok ciddi bir maliyet kalemi. Hammaddede en ufak kayıp dahi gözden çıkarılmaz. Kent’in başta enerji ve hammadde olmak üzere tasarruf ve verimliliği artırmaya yönelik çok faydalı, kaliteli bir seminer programı hazırladığını söyleyebilirim” dedi.

Benzer işbirlikleri yapılmalı! Seminere işbirlikçi kuruluş olarak destek veren PLASFED Başkanı ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkan Yardımcısı Selçuk Aksoy da seminerde yaptığı konuşmada, PAGDER ile işbirliği yaparak plastik sektörüne önemli katkılar sağ-

layacak bu seminerde yer almaktan memnuni-

grup çalışmaları ve gerçek olay incelemeleri de

yet duyduklarını aktardı.

(case study) sunduğu seminerin düzenlenme-

İKMİB’in sektörün gelişimine katkı sağlaya-

sinde PAGDER’e işbirlikçi kuruluş olarak İKMİB

cak her çalışmaya destek verdiğini paylaşan Ak-

katkı sağlarken, TSP Makina, Engel Enjeksiyon,

soy, 25 - 28 Nisan 2016 tarihleri arasında Çin’in

Ser Rezistans, Aksoy Plastik, Şenmak Makine

Şanghay kentinde düzenlenecek Asya’nın en

de ayrıca destek verdi.

büyük, dünyanın ise 2. büyük plastik ve kauçuk fuarı olan “Chinaplas 2016” fuarına Türkiye tek

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ve-

yetkili temsilcisi PAGDER ile birlikte katılarak

rimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Musta-

Türk plastikçilerinin seslerini dünyaya duyur-

fa Kemal Akgül de açılışta yaptığı konuşmada,

malarına yardımcı olacaklarını söyledi.

PAGDER’in bu semineri düzenlemesi nedeniyle tebrik ederek, “hayatın her alanında yer alan

Kaynakları en doğru, verimli kullanmanın sırları plastik sanayicilerine anlatıldı!

verimlik çağın önemli ve vazgeçilmez bir unsuru. Kaynaklarımızı verimli kullanarak gelecek nesillere bırakmalıyız” dedi. Akgül, Verimli Sa-

Robin Kent’in “Plastik Sanayinde Maliyet

nayi ve KOBİ Destek Projesi kapsamında Tekir-

Yönetimi” başlıklı seminerinde, modeller yar-

dağ Valiliği, Namık Kemal Üniversitesi, Trakya

dımıyla imalat süreçlerinde kaynakların gerçek

Kalkınma Ajansı, Çorlu TSO işbirliğinde proje

maliyetlerinin belirlenmesi ve katılımcıların

yürüttüklerini de açıkladı.

plastik imalatını tüm yönleriyle tanıması sağlandı; iş modellerinden tasarıma, malzemeden

Robin Kent, PAGDER organizasyonuy-

insan kaynağına, fabrika yapılandırmadan atık

la 2014’te de İstanbul’da “Plastik Sanayinde

yönetimine kadar imalatın unsurlarını içeren

Enerji Verimliliği Semineri” vermiş ve katılımcı-

başlıklar da detaylı olarak incelendi. Kent’in

lar eğitimden yararlandıklarını vurgulamıştı.

37


PLASFEDDERGİ

PANO

WorldStar 2016’da 13 ödül Türkiye’nin

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen WorldStar 2016 Yarışmasında Türkiye 13 ödül kazandı. Yarışmada, 35 ülkeden 293 ürün yer alırken, Türkiye en fazla ödül alan üçüncü ülke oldu. Öte yandan, WorldStar’a katılacak eserlerin de seçildiği prestijli ASD Ambalaj Ay Yıldızları 2016’nın çağrısı da yayınlandı. Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen WorldStar 2016 yarışmasında

nayinin küresel rekabette giderek daha fazla

• Kaplamin Ambalaj - Panel Kutusu

öne çıktığını belirtti. Korkut “1970 yılından bu

• Korozo - Çok Katlı, Baskılı Alt ve Üst Bariyer

yana Dünya Ambalaj Örgütü tarafından organize edilen WorldStar Yarışması, ambalaj konusunda uluslararası alandaki en önemli

lanan jüri, 35 ülkeden 293 ürünü değerlendirdi. Türk şirketler toplam 13 ödül kazandı. Türkiye; İngiltere (15 ödül), ABD ve Çin’in (14’er

• Sütaş- Sütaş Ayran

tık bir marka haline gelen Ambalaj Ay Yıldızları

• Tasarımüssü - İstanblue Vodka

Yarışmasında en az ‘yetkinlik ödülü’ kazanan

• Tasarımüssü - Safya Ayçiçek Yağı

ürünler WorldStar’a katılma hakkı kazanıyor. Uluslararası arenada elde ettiğimiz başarılar sektörümüzün rekabet gücünü net bir şekilde

paylaşan Türkiye; Almanya, Fransa, İspanya ve İsviçre gibi ülkeleri geride bıraktı. Yarışma sonuçlarının ilan edilmesinin ardından bir değerlendirme yapan Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sadettin Korkut, katma değere odaklanan Türkiye Ambalaj Sa-

ASD Ambalaj Ay Yıldızları yarışmasının çağrısını yayınladı

ortaya koyuyor. Türkiye’yi Avrasya Bölgesi’nin ambalaj merkezi yapma hedefimize ulaşmak

Öte yandan, Ambalaj Sanayicileri Derneği

için kararlıkla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ambalaj Ay Yıldızları 2016 yarışmasının çağrı-

WorldStar 2016 Yarışması’nın ödül töreni 26

sını yayınladı. Yeni kategorilerin de eklendiği

Mayıs 2016’da Budapeşte’de yapılacak.

2016 yarışması için başvurular 3 Haziran’a kadar devam edecek. Yeni eklenen kategori-

ASD tarafından düzenlenen Ambalaj Ay

lerin “lüks ambalajlar”, “ambalaj bileşenleri” ve

Yıldızları yarışmasında, WorldStar ve AsiaS-

“ambalaj makineleri, ekipmanları ve teknoloji-

tar yarışmalarına gidecek eserler de seçiliyor.

si” olduğu kaydedildi.

Türkiye AsiaStar’dan da 18 ödülle dönmüştü. ASD’den yapılan açıklamada, yedinci kez

ödül) ardından en fazla ödül alan üçüncü ülke oldu. Üçüncülüğü Japonya ve Avusturya ile

Bariyer Film

yarışmadır. Türkiye’de düzenlediğimiz ve ar-

Türkiye 13 ödül ile en fazla ödül alan üçüncü ülke oldu. Hindistan’ın Mumbai şehrinde top-

Film • Modern Ambalaj - Çok Katlı, Baskılı Alt ve Üst

WorldStar 2016’da ödül kazanan ambalaj

yapılan yarışmanın ulusal bir marka olduğu

tasarımları şöyle:

vurgulanarak, “Ulusal bir marka haline gelen

• Şişecam-Sırma IceTea

Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması’na 2015’ten bu

• Camiş Ambalaj - Efes Light 6’lı

yana yurt dışından da başvurular kabul ediliyor

• DPN - Balık Sezonu Teşhiri

ve ‘Dünya Ambalaj Ay Yıldızları’ seçiliyor” bilgi-

• Elif Plastik- ElifCare

si verildi.

• Elif Plastik - ElifFine • Elif Plastik - ElifHolo • Elif Plastik - ElifHolo 3D

38

Ambalaj Ay Yıldızları 2016 yarışması kategorileri şöyle:


PANO

PLASFEDDERGİ

1. Gıda

amaçlıyor. Özgün tasarım ve uygulamaları

(2), Twinsadhouse, Bayındır Ambalaj (2), Mo-

2. İçecekler

ödüllendiren yarışma, Dünya Ambalaj Örgütü

dern Oluklu Mukavva firmaları ödül aldı. Öğ-

3. Elektronik ve Elektrikli Eşya

(WPO) ve Asya Ambalaj Federasyonu’na (APF)

renci kategorisinde Tugay Topçu, Cooler Pak,

4. Sağlık ve Güzellik Ürünleri

akredite olduğu için kazananlara uluslararası

Dilara Şebnem Esendemir Telve Türk Kahvesi,

5. Ev–Otomotiv–Ofis Araç ve Gereçleri ile İh-

tanınırlık sağlıyor. Ambalaj Ay Yıldızları Yarış-

Büşra Öztürk Çitlenbik Kuruyemiş çalışmala-

tiyaç Malzemeleri

masında dereceye giren ambalajların başarıla-

rıyla ödül aldı.

6. Diğer Gıda Dışı Ürün Ambalajları

rı ‘Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik Ödülleriyle’

7. Tıp ve Eczacılık Ürünleri

tescilleniyor. Bu yıl da yarışmada ‘Altın Ödül’

8. Endüstriyel ve Taşıma Ambalajları

almaya hak kazanan ambalajlar arasından TSE

9. Ambalaj Malzemeleri ve Bileşenleri (Kom-

işbirliği ile ‘Altın Ambalajlar’ da seçilecek.

ponentleri) 10. Satış Noktası Sergileme, Sunum ve Muhafaza Ürünleri 11. Fleksibıl Ambalajlar 12. Grafik Tasarım

Asya ambalaj devleri İstanbul’da buluştu, AsiaStar ödülleri dağıtıldı ASD’nin de üye olduğu Asya Amba-

13. Lüks Ambalajlar

laj Federasyonu (APF) Olağan Genel Kurulu

14. Ambalaj Makineleri, Ekipmanları ve Tekno-

İstanbul’da yapıldı. Bu kapsamda, AsiaStar

lojisi

2015 Yarışması Ödül Töreni de gerçekleştirildi. AsiaStar Yarışmasına bu yıl 2’nci kez katılan ve ASD’nin geleneksel hale gelen yarışması,

18 ödül alan Türkiye, en fazla ödül alan 4’üncü

marka sahibi ve ambalaj üreticilerine ulusla-

ülke oldu. AsiaStar’da Şişecam (3), Tasarist,

rarası pazarlarda rekabet gücü kazandırmayı

Tasarımüssü (2), Sarten Ambalaj (3), Sütaş

Türk bilim insanlarından asfaltta buzlanmaya karşı polimer teknoloji Koç Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı, polimer teknolojileri kullanarak, asfaltta buzlanmayı azaltan ve tuz kullanımını azaltan bir yöntem geliştirdi. Koç Üniversitesi’nde yapılan çalışmanın sonuçları Amerikan Kimyasal Üreticileri Birliği tarafından yayınlanan Industrial & Engineering Chemistry Research dergisinde yayınlandı. Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi (KUTEM) bünyesinde geliştirilen yöntemle, asfalt yollarda tuzlama çalışması çok aza indirilecek, yolların ömrü uzayacak. KUTEM bünyesinde çalışan Derya Aydın, Rıza Kızılel, Ramazan O. Canıaz ve Seda Kızılel tarafından geliştirilen yeni asfaltın içeriğinde tuz potasyum formatı, stiren-bütadiyen-stiren polimer ile karıştırıldı ve bu karışım asfaltın ana bileşeni bitumene eklendi. Yapılan bu bileşim sayesinde asfalt yüzeyinde donmayı engelleyen, asfalt ile uyumlu, tuzu hapsedebilen ve tuzun kontrollü salınımını sağlayan bir polimer bileşim ortaya çıkarılmış oldu.

Dergiye yapılan açıklamada, araştırma ekibi şu bilgilere yer verdi: “Tuz, yağmurda ve yoğun araç geçişlerinde kolaylıkla yolda eriyebilir. Çok miktarda kullanılması ekonomik değil, asfalta zarar veriyor, yaşayan organizmalara ve çevreye de olumsuz etkisi oluyor. Geliştirilen yeni bitumen birleşimi daha ekonomik, daha güvenli ve çevreye daha az zararlı.” KUTEM araştırma ekibi üyesi Rıza Kızılel ise projenin aşamalarını şöyle açıklarken asfaltın özelliklerinden bahsederek buzlanmayan asfaltın nasıl işlev göreceğini açıkladı. Kızılel “Asfalt suyu sevmeyen bir madde. Tuz ise bunun tam tersine suyu seven bir madde. Bu yüzden tuzun asfalt içerisinde yayılması çok zor. Bu yüzden asfaltın polimer yapısının içine tuz ile birlikte kauçuk ve kimyasal maddeleri karıştırdık. Bu şekilde tuzun asfalt içinde düzenli bir şekilde yayılmasını sağladık. Bu da kış aylarında asfalt içerisindeki tuzun yüzeye doğru hareket ederek suyun donmasını geciktirecek” dedi. Asfaltta buzlanmaya engel olan bu yeni bileşim, yapılacak test ve araştırmalardan sonra karayollarında kullanılabilecek. Eğer 39

testlerden başarı ile geçer ve yaygın olarak asfaltlama çalışmalarında kullanılırsa, bundan sonra kış aylarında arabaların kaymaları ve buna bağlı üzücü kazalar yaşanmamış olacak. Amerika’da “pop corn”, Avrupa’da “porous asfalt” olarak bilinen gözenekli asfaltın kullanım alanı oldukça geniş. Özellikle sıvıyı alta geçiren bu asfalt türü, yolda meydana gelen araç kaymalarına da engel oluyor. Türkiye’nin asfalt üretiminde Avrupa liderliği olduğu da göz önünde bulundurulursa, bu yeni teknoloji ile yapılacak olan asfaltların dünya çapında ses getirmesi de bekleniyor.


PLASFEDDERGİ

PANO

Plastik sektörü PAGDER öncülüğünde İran’a açıldı cak İran firmalarının da hızla yatırım yaptığını unutmamalıyız. Başarılı bir fuar organizasyonu yaşıyoruz. Firmalarımız başarılı iş görüşmeleri yaptı ve somut sonuçlar elde etti. Gelecekte, çok büyük olduğunu gördüğümüz potansiyelin realize edilmesi, işe dönüştürülmesi için başarılı adımlar atıldı. Değerli katılımcılarımız, PAGDER’in öncü rolünden ve organizasyondan duydukları memnuniyeti de dile getirdiler. PAGDER’in İran ile ilişkilerin geliştirilmesi; Türkiye plastik sektörünün bu önemli platformda yer alarak daha fazla iş yapmasına, güçlü potansiyellerini ortaya koymalarına aracılık etmekten büyük mutluluk duyduk” dedi. Geleceğe yönelik güçlü bir beklenti için-

PAGDER’in Türk plastik sektörü için yüksek potansiyel sunan İran pazarına yönelik yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi. PAGDER’in Türkiye resmi temsilcisi olduğu İranplast 2016 çok sayıda firmanın katılımıyla tamamlandı. Fuarda İran’ın en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olan APIC İran Petrokimya Endüstrisi Şirketleri Derneği ile toplantı gerçekleştiren ve fuara yönelik değerlendirmelerde bulunan PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür, “İran hali hazırda Türkiye plastik sektörünün güçlü iş yaptığı önemli ülkelerden biri. Gelecek çok daha büyük fırsatlar sunuyor ancak İran firmalarının da hızla yatırım yaptığını unutmamalıyız” dedi.

de olduklarını da kaydeden Reha Gür, “Türkiye plastik sektörünün uluslararası pazarlara erişiminde oynadığımız öncü rolümüzle üyelerimize ve tüm sektör mensuplarımıza rehber olarak küresel çapta etkinlikleri artırmaya yönelik vizyonumuzun somut sonuçlarından birini ortaya koymuş olduk. İran’ın fırsatlar sunduğu kadar gelecekte rakip olma ihtimali de var. İran pazarı, birçok sektördeki diğer Türk firmaları gibi plastik sektöründeki firmalar için de olağanüstü işbirlikleri imkanı taşıyor. Üretim, tüketim, yatırım, ihracat açısından İran’ı zaten yakından takip ediyor-

Türkiye’nin en önemli ticari partnerlerin-

İranplast’ta ziyaretçi ve diğer katılımcı firma-

den biri olan İran’a yönelik plastik sektörü de

larla iş imkanlarını görüşen Türkiye’nin güçlü

girişimlerini yoğunlaştırdı. Plastik Sanayicileri

plastik ve makine firmaları, somut satışlar-iş-

Derneği’nin (PAGDER) öncülüğünde yürütülen

birlikleri yaptı.

çalışmalarla iki ülke arasındaki plastik sektörü işbirliklerinin derinleştirilmesi için fırsatlar

Potansiyel realize ediliyor

aranıyor.

Türkiye ile İran arasında güçlü bir plastik sektör dış ticareti olduğunu vurgulayan Reha

PAGDER, Türkiye resmi temsilcisi olduğu

Gür, İran’ın en fazla plastik mamul ithal etti-

İranplast 2016 fuarı kapsamında bir dizi çalış-

ği ve en fazla hammadde ihraç ettiği ülkeler

ma gerçekleştirdi. Türk firmalarının PAGDER’in

arasında Türkiye’nin ikinci sırada olduğunu

girişimleriyle ilgi gösterdiği fuar başarıyla ta-

hatırlattı. Gür, Türkiye’nin İran’a plastik mamul

mamlandı. Firmalar çeşitli iş görüşmeleri ger-

ihracatının yıllık 150 milyon dolara yaklaştığını

çekleştirdi. PAGDER organizasyonu ve İran’da

vurguladı. Fuarın başarıyla sürüyor olmasın-

bulunan distribütörleri aracılığıyla katılan

dan memnuniyet duyduğunu belirten Reha

30’a yakın Türk firmasının yer aldığı fuarda,

Gür, şu değerlendirmeyi yaptı:

PAGDER’in öncü rol oynadığı İran pazarına yönelik olarak Türkiye plastik sektörünün iş im-

“İran hali hazırda Türkiye plastik sektö-

kanlarını geliştirme girişimleri olumlu sonuçlar

rünün güçlü iş yaptığı önemli ülkelerden biri.

vermeye başladı. Fuarın ilk gününden itibaren

Gelecek çok daha büyük fırsatlar sunuyor, an-

40

duk; gelecekte de sıcak takibimizi sürdürerek önemli tüm gelişmeleri sektörümüzün dikkatine sunmaya devam edeceğiz” dedi.

PAGDER organizasyonuyla İranplast’a katılan Türk firmaları: İranplast 2016’ya İran’daki distribütörleri aracılığıyla katılanların yanı sıra PAGDER organizasyonu ile fuara katılan alanının en önemli diğer firmaları (Alfabetik sırayla) şöyle: Akdeniz Kimya, Apeks Makine, Beno Plastik, EBS Bağlantı Elemanları, Ege Proses, Ercan Premiks, İnpak Makine, Koç Elektromekanik, Kuatro Plastik, Mergen Makine, Mikrostar, Monomer Extruder Makine, Opkon Optik Elektronik, Ravago Petrokimya, RTC TEC, Sancar Kimya, Saraç Makine, Sarten Ambalaj, Sisan Plastik, Takımsan, Üstün İş Makine, Vatan Plastik.


1962’den beri... Plastik Enjeksiyon Makineleri

Soğutma ve Isıtma Sistemleri

Hammadde Taşıma Sistemleri Hammadde Kurutma Sistemleri Plastik Geri Dönüşüm Sistemleri Metal Ayırıcı ve Dedektör Sistemleri Konveyör ve Robot Otomasyon Sistemleri

Hammadde ve Boya Dozajlama Sistemleri

www.hastek.com.tr


PLASFEDDERGİ

PANO

Dünya nüfusunun yüzde 60’ı dijital ekonominin dışında kaldı

Dijital teknolojiler “kullanılmakla” fayda sağlamaz Dünya Bankası, 2016 Kalkınma Raporunu dijital ekonomiye ayırdı. Dünya nüfusunun yüzde 60’ının dijital ekonominin faydaları dışında kaldığını belirten “Dijital Faydalar” başlıklı raporda, internet erişimi olmayan 4 milyar kişi bulunduğuna işaret edildi. Dünya Bankası Kalkınma Raporu 2016, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve yeni atanan Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt’un katıldığı TEPAV’da düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Yayımlanan raporda, dünyada teknolojik aletlerin hızla yaygınlaşmasına karışlık, bunların sağladığı faydaların aynı hızda yaygınlaşmadığına dikkat çekildi.

Mehmet Şimşek: İnternet vergisini düşüremedik Toplantıda bir konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin yeni bir reform hamlesi aşamasında olduğunu belirtti ve sayısal teknolojilerin yeni iş ortamı oluşturması olarak tanımlanan Sanayi 4.0’ın herkes için yeni fırsatlar doğuracağını belirtti. Şimşek, Türkiye’nin yeni dijital ekonominin çok dışında kalmadığını, reform programının yeni ortama uygun ve özgürlükçü olması gerektiğini kaydetti. Mehmet Şimşek, nitelikli eleman yetiştirilmesi konusunda TOBB’dan daha fazla çaba beklediklerini belirtti.

esnek, özel sektörün görüşleri doğrultusunda ve işin nasıl yapılacağını tarif etmeden genel çerçeve düzenlemeler olarak sıraladı. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt’ta konuşmasında, Türkiye’nin orta gelir seviyesine hızla geldiğini ancak yüksek gelir seviyesine geçiş için bazı zorluklar yaşa-

dığını belirtti. TEPAV İcra Direktörü Güven Sak da Türkiye ekonomisinin son 14 yılda başarılı bir performans ortaya koyduğu ifade ederek, “Şimdi milli geliri 10 bin dolardan 25 bin dolara çıkarmak istiyoruz. Onun için yeni yollar aramalıyız. Dolayısıyla bizim gibi gelişme sürecindeki ülkelerin teknolojideki gelişmelere hazırlıklar yapması gerekiyor” dedi.

Dünya Bankası Kalkınma Raporu 2016: Dijital Faydalar Dünya Bankası Kalkınma Raporu, dijital teknolojilerin sağladığı faydalara odaklandı. Raporda yer alan analize göre Dünya’da halen 4 milyar kişinin internet erişimi bulunmuyor. Bu sayı olağanüstü büyüklükte bir ekonomik potansiyel oluşturuyor. Raporda dijital teknolojilerin yaygınlaşmasına rağmen, bu teknolojilerin sağladığı verimlilik, daha iyi hizmet, daha fazla istihdam, daha iyi kamu hizmetleri verilmesi gibi teknolojik faydaların aynı hızda ortaya çıkmamasına vurgu yapıldı. Raporda, dünya nüfusunun yüzde 60’ının dijital ekonominin dışında kalıyor olması da dikkat çekici olarak bulundu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Dijital ekonomi ülkelerin kaderini belirleyecek

Rapor ülkelere dijital ekonominin faydalarını sağlayabilmek için; interneti güvenli, özgür ve ucuz olarak sunma tavsiye edilirken, işletmelerin ve insanların bu teknolojilerin faydalarını ortaya çıkarabilecek ve kullanabilecek şekilde yeni becerileri kazandırmak (eğitmek ) tavsiye ediliyor. Rapor, kamu ve özel kuruluşları daha fazla hesap verebilir hale getirmeyi de öneriyor.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuşmasında, internetin fırsatlar yanında yeni uçurumlar oluşturduğunu belirterek, “En tehlikeli uçurum da KOBİ’ler için. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki KOBİ’lerin büyümesinin temelinde inovasyona yönelik yatırımlar var. Bu teknolojileri etkin kullanamayan KOBİ’ler rekabet yarışında geride kalacak” dedi. Hisarcıklıoğlu iş dünyasının internete yönelik kuralların 5 özellik taşıması gerektiğini belirterek bunları; kısıtlayıcı değil özgürleştirici, sade ve

Rapor, işletmelerin bu yeni ortama uyumu ve dijital teknolojiden faydalanabilmesi için gerekli ortam da özetlendi. Buna göre temel altyapıya yatırımları yapılmalı, iş yapma maliyetleri düşürülmeli, ticaret serbestleştirilmeli, yeni kurulan işletmelerin piyasaya girişinin kolaylaştırılması, rekabet kurumlarının güçlendirilmesi ve çocukların bilişsel ve eleştirel düşünce yapısının geliştirilmeli.

42


PANO

Türkiye’nin Enerjisi


PLASFEDDERGİ

PANO

AR-GE teşvik miktarı artırıldı, tasarım teşvik kapsamına alındı

Türkiye ve PAGDER’in gündemi AR-GE-inovasyon PAGDER AR-GE ve inovasyona yönelik girişimlerini yoğunlaştırdı. PAGDER Başkanı Reha Gür, sektörde 5 AR-GE merkezi kurulması gerektiği yönünde açıklama yaparak, konuyu sektör gündemine taşıdı. AR-GE teşvik paketi hazırlık sürecinde de AR-GE merkezlerinin tam zamanlı personel çalışma yükümlülüğünün azaltılması yönünde girişimler yaptı. Hükümetin hazırladığı yeni AR-GE ve tasarım teşvik paketi TBMM’de kabul edildi. Yeni tasarıyla AR-GE’nin yanında tasarım merkezleri de teşvik paketi içine alındı. PAGDER Başkanı Reha Gür yeni yasayı, sanayinin yenilikçi dönüşüme şimdi daha yakın olduğunu söyledi.

Reha Gür açıklamasında, “Kimya sektöründe

düzenlemelerden memnuniyet duyduklarını

Ar-Ge merkezleri var ama münhasıran plastik

belirterek, “PAGDER’in uzun soluklu çabaları-

üzerine çalışan tek bir Ar-Ge merkezi ne yazık

nın yeni ve olumlu bir aşamaya ulaşmış olma-

ki yok. Dünyanın yedinci, Avrupa’nın ise ikinci

sından gurur duyuyoruz. Ar-Ge Reform Paketi,

büyük üreticisi durumundaki bir ülke için bu

dünyada olduğu gibi Türkiye’de de plastik sa-

kabul edilemez. Sektör olarak sorumluluğu-

nayisinin yenilikçi ve katma değerli ürünlerle

muzun bilincindeyiz ama sektörün özelliğin-

gelişmesi, küresel ölçekte rekabetçi bir yapı

den dolayı hemen hemen tamamı KOBİ, hatta

kazanması için önemli bir kazanımdır. Özellikle

büyük bir bölümü de mikro işletme sayılabi-

Ar-Ge’de çalışan sayısı gibi bazı kısıtlamalarla

lecek bir sektörde; Ar-Ge merkezi yatırımı ve

ilgili yeni açılımlar sektörün geleceği açısından son derece önem taşıyor” dedi.

AR-GE, inovasyon ve tasarım, Plastik

işletilmesi çeşitli güçlükler doğuruyor. Bir an

sektörü ve Türkiye’nin en önemli gündem

önce, sektörümüzün öncelikle stratejik olarak

maddelerinden biri olma özelliğini sürdürüyor.

değerlendirilmesi, ardından da sektör men-

Reha Gür, sektörün bütün paydaşlarıyla

PAGDER Başkanı Reha Gür, plastik sektörüne

suplarımızın Ar-Ge merkezlerini kurabilmesi

birlikte AR-GE ve tasarım merkezlerine yönelik

yönelik çalışacak AR-GE merkezlerinin kurul-

için kamunun mevzuat değişikliği ile desteği-

girişimler başlatmanın zamanının geldiğinin

ması gerekliliğini sektör gündemine taşıdı.

nin sağlanması gerekiyor. Çoğunluğu KOBİ’ler-

altını çizdi.

Aynı dönemde, hükümet de AR-GE ve tasarı-

den oluşan plastik sektörü firmalarının 30 tam

ma yönelik yeni bir teşvik paketini ilan etti ve

zamanlı personeli Ar-Ge için istihdam etmeleri

Hükümetin açıkladığı pakette, tam za-

ilgili tasarı TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.

mümkün değildir. Ar-Ge Merkezi olabilmenin

manlı personel çalışması zorunluluğunun

personel sayısı ivedilikle azaltılmalı ve tek ha-

plastik sektörü için tek sayılı seviyelere geti-

neli sayılara indirilmelidir” görüşünü vurguladı.

rilmesi gerektiğini belirten Gür, “Ar-Ge mer-

PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Reha Gür, sektörün en az 5 AR-GE merkezine ihtiyacı bulunduğunu belirterek, “Plastik sektörünün Ar-Ge yatırımı, bütün sanayi kollarına ve ülke ekonomisine katkı sağlar” başlığıyla yap-

Hükümet yeni AR-GE ve tasarım destek paketini ilan etti, yasa kabul edildi

kezlerini kurarak küresel rekabette ciddi bir fark yaratabilir. Ayrıca KOBİ ağırlıklı sektörümüzde Ar-Ge istihdam koşullarının mevzuat ve destek açısından iyileştirilmesi süreklilik

tığı bir açıklamayla, sektörün ivedilikle AR-GE

Konunun sektör gündemine taşınmasının

gerektiren bir konudur. Ar-Ge Reform Paketi,

merkezi yatırımına girişmesi ve kamunun da

ardından Hükümetin ilan ettiği AR-GE ve tasa-

bu yönde atılmış başarılı ve önemli bir adımdır

desteğini derinleştirmesi çağrısında bulundu.

rım paketini yorumlayan Reha Gür, ilan edilen

44


PANO ancak tek haneli sayılara kadar düşürülmesi

PLASFEDDERGİ

2-AR-GE ve Tasarımı siparişle yaptıranlar

gerekir” dedi.

da desteklenecek

Tasarım Merkezleri AR-GE teşvik kapsamında

sıra, Ar-Ge ve tasarımı siparişle yaptıran

Ar-Ge ve tasarım yapan firmaların yanı KOBİ’ler de vergi indiriminden yararlanacak.

Hükümet tarafından ilan edilen ve en önemli yeniliği tasarım merkezlerinin de teş-

AR-GE ve tasarımı, AR-GE ve Tasarım

vik kapsamına alındığı yeni AR-GE (ve tasarım)

Merkezine sipariş eden, KOBİ, büyük şirket ve

teşvik paketinin temel unsurları şöyle:

AR-GE merkezlerine, siparişi veren ve alana ayrı ayrı yüzde 50 olmak üzere AR-GE ve tasa-

AR-GE merkezleri, teknokentler ve bilim

rım indirimi uygulanacak.

yönelik yeni teşvikler getirildi ve mevcut teş-

3-Ar-Ge Merkezi kurmak için gerekli en az

vikler de derinleştirildi. AR-GE merkezlerinde

Ar-Ge personeli sayısının özellikle yüksek tek-

çalışan bilim insanlarının gelirleri artırıldı, ya-

nolojili sektörlerde 30’dan 15’e düşürülmesi.

zılım, ilaç bilgi teknolojileri ve biyoteknolojide zorunlu AR-GE personeli sayısı 15’e indirildi,

Yazılım, ilaç ve tıbbi cihaz, tarım, gıda,

tasarım merkezleri AR-GE teşvik kapsamına

biyoteknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri ile

alındı ve yatırımlara yönelik vergi istisnaları

diğer yüksek teknolojili sektörlerde asgari per-

artırıldı, hibe miktarı da yükseltildi.

sonel sayısı 15’e indirilecek.

rişmesi halinde, AR-GE indirimi, gelir vergisi stopajı, damga vergisi istisnası, sigorta primi indirimi uygulanacak.

AR-GE, yenilik ve tasarım için gümrük vergisiz ürün ithal edilebilecek 6- Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri kap-

Teşvik paketiyle getirilen yenilikler şöyle:

4-Ar-Ge Merkezleri’nde istihdam edile-

1-Tasarım Merkezleri kurulacak ve teşvik

cek Temel Bilimler mezunlarının maaşlarının

edilecek. Tasarım Merkezleri kurularak Ar-Ge

brüt asgari ücret kadarlık kısmının, 2 yıllığına

Merkezleri’ne sağlanan destek ve muafiyet-

Devlet tarafından karşılanması

lerden yararlandırılması. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde gerçekleştirilecek tasarım faa-

Matematik, fizik, kimya ve biyoloji ana

liyetlerinin de destek ve muafiyet kapsamına

bilim dalından mezun olanların, toplam perso-

alınması

nelin yüzde 10’una kadar olan kısmındaki sayıda, toplam 2 yıl süreyle, ücretin brüt asgari ücret kadar kısmı devletçe karşılanacak.

samında dışarıdan temin edilen ürünlere Gümrük Vergisi İstisnası getirilerek proje sürelerinin kısaltılması ve maliyetlerinin düşürülmesi sağlanacak.

Tematik teknoloji geliştirme bölgeleri kurulacak 7-Öncelikli ve stratejik sektörlerde (bilişim, sağlık, biyoteknoloji, nanoteknoloji, savunma, uzay, havacılık vb.) İhtisas (Tematik)

indirilecek Çalışanların sigorta primlerinde işveren

5- Firmaların ortak proje yapmalarını teş-

hissesinin yarısı 2023’e kadar Maliye Bakanlığı

vik etmeye yönelik Rekabet Öncesi İşbirliği

tarafından karşılanacak

projelerine vergisel ve hibe destekler sağlan-

Gelir vergisi stopaj desteği uygulanacak

hibe olarak karşılanacak. Firmaların ortak AR-GE projelerine gi-

insanlarına yönelik olarak bütün bileşenlere

Tasarım harcamalarının tamamı vergiden

leri, danışmanlık giderlerinin yarısı (yüzde 50)

ması.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nin kurularak, odak Ar-Ge yapılarının tesis edilmesi uygulanacak. 8- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge

Damga vergisi istisnası yapılacak Makine teçhizat giderleri, fizibilite gider-

ve Tasarım Merkezleri’nde çalışan personelin, projelerle ve lisansüstü eğitimleriyle ilgili olarak dışarıda geçirmeleri gereken sürelerin de muafiyet kapsamına alınması. AR-GE ve tasarım merkezi personelinin; yüksek lisans için geçen sürenin 1,5, doktora için geçen sürenin 2 yılı, gelir vergisinden indirilebilecek. Teknoloji geliştirme bölgesi, AR-GE ve tasarım merkezi personelinin, saha çalışması, üretim ortamı çalışması, laboratuvar-test merkezi, ulusal-uluslararası kongre, konferans ve sempozyumda geçen süreler, indirim ve istisnalar için geçerli sayılacak. Bakanlar kurulu bu sürelerin tamamını indirime konu etmek için (mesaiden sayılıp vergi indirimine

45


PLASFEDDERGİ

PANO

konu edilmesi) yetki alacak.

dirme sistemi oluşturulacak.

“niteliklerde artış sağlamak” olduğunu vurgularken, Türkiye’nin ekonomide ve teknolojide

9- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yer

12- Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetle-

yeni bir sıçrama yapması gerektiğini, bunun

alan ve Tekno Girişim Sermayesi Desteği ile

rinde bulunan öğretim üyelerinin bu faaliyet-

için gerekli siyasi irade, altyapı ve özgüvenin

kurulan firmalara doğrudan girişim sermayesi

leri sonucunda elde ettikleri gelirlerden;

var olduğunu anlattı.

sağlayan firmalara vergi indirimi kolaylığının

gelir vergisi kesintisi yapılmaması,

getirilmesi. Doğrudan girişim sermaye deste-

döner sermaye kesintisinin yüzde 15 ile

ğinde hibe tutarı 500 bin TL’ye kadar çıkacak. tekno girişim desteği alan teknoloji firmaları-

harcama tutarının yüzde 1,02’ye çıktığını ve

sınırlandırılması,

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yer alan ve

öğretim üyesine yüzde 85’inin ödenmesi

Başbakan Davutoğlu: Nitelik artışı sağlamayı hedefliyoruz

lar Kurulu yatırımın yarısı ya da dört katına kadar matrah indirimini çıkarma konusunda yetki alacak. 10- Yenilikçi fikirleri üretime dönüştür-

14 milyar TL’ye ulaştığını belirten Davutoğlu, araştırmacı sayısının 115 bin 444 kişiye eriş-

sağlanacak.

na matrah indirimi imkânı sağlanacak. Bakan-

2014 sonu itibariyle GSYH içindeki AR-GE

tiğini, tam zamanlı araştırmacı sayısının da 61 bin 945 kişiye çıktığını belirtti. Davutoğlu ARGE yatırımlarının yüzde 49,8’inin özel sektör tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. AR-GE teşvik paketinin altı ekseninin bulunduğunu kaydeden Davutoğlu bunları;

meyi desteklemeyi amaçlanan, bu kişilerin ilk işlerini kurması sırasında verilen hibe tutarı

Öteyandan, AR-GE

Tasarım faaliyeti destekleme kapsamına alın-

500 bin TL’ye kadar verilebilecek. Bu kişiler

ve tasarım teşvik pake-

ması, AR-GE yatırımlarını özendirecek nitelikli

mezuniyetlerinden sonra 10 yıl içinde bu iş-

tine yönelik bir değer-

üretim yapısına geçilmesi, AR-GE personeli ni-

letmeleri kurabilecek. Daha önce asgari süre

lendirme yapan Baş-

teliği ve istihdamı artırmak, AR-GE faaliyetle-

bakan Davutoğlu, nitelik geliştirmenin yeni

rinin ticarileşmesi, üniversite sanayi işbirliğini

paketin ana unsurlarından biri olduğunu be-

geliştirmek kurumsallaştırmak ve AR-GE ve

5 yıldı. 11- Bilişim sektöründeki firmaların gü-

lirtti. Teşvik paketini ilan ettiği TÜBİTAK’taki

yenilik desteklerinin etkin koordinasyonunu

venli ve kaliteli yazılımlar geliştirmelerini sağ-

basın toplantısında konuşan Başbakan Ahmet

sağlamak ve ekosistemi güçlendirmek olarak

lamaya yönelik standart belirleme ve yetkilen-

Davutoğlu, düzenlemelerinin ana ekseninin

sıraladı.

CTP en çevreci içme suyu borusu

Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi, su sistemi için en çevreci boruyu seçmek amacıyla bir çalışma yaptı. 200 mm çapında, cam elyaf katkılı polyester (CTP), sünek dökme demir, polivinil klorür (PVC) ve polietilen (PE) malzemeden üretilmiş borular yaşam döngüsü analizi yapılarak çevreye etki açısından karşılaştırıldı. Sonuçta bu grupta içme suyu taşıması için en uygun malzeme CTP çıktı. Norveç Yaşam Bilimleri Üniversitesi Matematik Bilimleri ve Teknoloji Bölümünde yapılan bir çalışmayla, içme suyu şebekelerinde kullanılacak 4 farklı malzemeden üretilmiş borular çevreye etkileri açısından incelendi. Yaşam döngüsü analizine tabi tutulan borular içinde, çevreye en az etkili malzeme, cam elyaf

katkılı polyesterden (CTP) üretilmiş boru çıktı. Katrine Steen Fjeldhus’un yaptığı tez çalışmasının İngilizce çevirisi 2015’te yayınlandı. Sonuçları yayınlanan analizde, içme suyu şebekesinde kullanılacak, cam elyaf katkılı polyester (CTP), sünek dökme demir, polivinil klorür (PVC) ve polietilen (PE) malzemeden

46

üretilmiş 200 mm çapında borular analize tabi tutuldu. Bu malzemeler, içme suyu şebekelerinde Norveç’te en fazla kullanılan ürünler olması nedeniyle seçildi. Analizde, üretiminden başlayarak, taşıma ve uygulama dahil bütün süreçler ayrı ayrı verilerle analiz edildi ve her bir kritere dayalı endeks oluşturuldu. Bu endeks değerleri, her bir kriter için 0 ile 3 arasında puana karşılık getirilerek bir puan tablosu ortaya çıktı. Her bir kriterde en düşük puana ulaşan ürün, yaşam döngüsü kapsamında en çevreci ürün olarak seçildi. -CTP açık ara en çevreci ürün İklim değişikliğine katkı (karbondioksit salımı), (üretimi sırasında) mineral tüketimi, fosil yakıt tüketimi, insan sağlığı, ekosisteme etkisi, kaynak tüketimi gibi kriterler ile taşımacılık ve uygulamada ortaya çıkan etkilerin kriter olarak seçildiği 0-3 arasındaki puanlama sonunda, CTP toplamda sadece 2 puana çıktı. Sünekli dökme demir, 11 puana çıkarken, PE 16, PVC 19 puan aldı. Araştırmanın, 200 mm çapında içme suyu borusu için yapıldığı hatırlatılarak, farklı şebekelerde farklı amaçlarla kullanılacak borularda farklı sonuçlar doğabileceği vurgulandı.


PLASFEDDERGİ

PANO

Rekabet Kongresi:

Hızlı balık yavaş balığı yer Türkiye’nin hendek atlarken, yabancı devletlerin sentetik ve suni yaklaşımlarına karşı koymasının akıllı bir yaklaşım olduğunu dile getir. Targıt, “Endüstrimizin rekabet gücünü muhafaza etmek zorundayız. Şah yerine vezir almak, satrançta mantıklı bir hamle olamaz. Şahı verdiğinizde oyun bitmiştir.” Türkiye’nin 2023 hedefini hatırlatan TİM Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz de, “2023 yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olma hedefimiz var. Bunun için karınca gibi çalışmamız gerekiyor. Birçok ülke küresel markalarıyla istikrarlı büyümeyi sağlıyor. Biz, bugün markalaşmayı sağlamaktayız” dedi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederas-

vasyon, girişimcilik ve Ar-Ge’nin sektörlerin

yonu (TÜRKONFED) üyesi Sektörel Dernekler

ve firmaların teknolojik altyapısını güçlendi-

Federasyonu (SEDEFED) tarafından onuncu

receğini vurguladı. Kadooğlu şöyle devam etti:

kez düzenlenen Rekabet Kongresinde şirket-

“Ekonomik başarı, sadece niceliksel verilerle

lerin yeni ortamda esneklik ve hızının önem

ölçülmez. Bunun ötesine geçmek gerekir. Ku-

taşıdığı vurgulandı. TÜRKONFED, SEDEFED

rumlarımıza, eğitim sistemimize, sanayimize,

ve TÜSİAD-Sabancı Üniversitesi Rekabet Fo-

genel olarak tüm sosyo-ekonomik alanları

rumu işbirliği ile Türkiye İhracatçılar Meclisi

büyüklüklerinin ötesinde, kaliteleri ile değer-

(TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde gerçekleşti-

lendirmeliyiz. Artık ulaştığımız noktada daha

rilen 10. Rekabet Kongresi’nin ana temasını

yüksek katma değerli üretime ve hizmetlere

ise “Rekabet Gücü, Girdi İthalatı Politikaları

yoğunlaşmalıyız. Bunu yaparken de istihdam

ve Akıllı Düzenlemeler” konusu oluşturdu.

ve dış ticaret açığı gibi pek çok göstergede iyi-

Kongrenin ana konuşmacısı Dünya Ekonomik

leşmeler ortaya koymalıyız. Ara girdi yatırımla-

Forumu Yönetim Kurulu Üyesi, Almanya’nın

rımızı ve istihdamı korurken, ana sanayimizin

önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve Eko-

kesintisiz, ucuz ve yüksek teknolojili ara girdi-

nomi-Teknoloji Bakanı Philipp Rösler, “Günü-

ye erişmesinin yollarını aramalıyız. Türkiye’nin

müzde artık büyük balık küçük balığı yemiyor.

çok sektörlü yapısının, katma değerli üretime

Hızlı balık yavaş balığı yiyor. Türkiye ve AB

bir an önce geçmesi gerekmektedir. Bunun

zaten iyi bir partner ama bu vize diyaloğunun

yolu ‘akıllı düzenlemeler’ olarak adlandırılan

olumlu sonuçlanması ile Avrupa sadece iyi bir

‘politika oluşturma’ sürecine geçiş yapmakla

partner olduğunu değil, iyi bir dost olduğunu

mümkündür. Akıllı düzenlemeler, hükümet

göstermeli. Verimliliğinizi artırmak istiyorsa-

kararları alınırken demokrasiyi ve bilimselliği

nız, hızınızı artırmalısınız. Eğer verimliğinizi ve

bir araya getirmenin süreçlerini ortaya koy-

hızınızı artırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz”

maktadır. Düzenleyici etki analizleri ve sosyal

görüşünü vurguladı.

partnerlerin karar alma süreçlerine katılımı ile şekillenen ‘akıllı düzenlemeler’, sanayi po-

Kongrenin açılışında konuşan TÜRKON-

litikalarına uygulandığında sektörler zarar

FED Başkanı Tarkan Kadooğlu, ekonomik ba-

görmeden yollarına devam edecektir. Bu dü-

şarının anahtarlarından birinin de ülkelerin

zenlemeler hükümetlerin birtakım öncelikler

küresel alanda rekabet gücünü ortaya koya-

oluşturmasını da sağlayacaktır.”

bilmesine bağlı olduğunu söyledi. Kadooğlu, küreselleşen dünyada yeni bir ekonomik sis-

SEDEFED Başkanı Sefa Targıt da, dör-

temin söz konusu olduğunu belirterek, ino-

düncü sanayi dönemine girildiği bir dönemde,

48

TÜSİAD Başkan Yardımcısı Şükrü Ünlütürk ise ağır küresel rekabet baskısı altından ancak Ar-Ge’den lojistiğe, İK’dan iletişime kadar her alanda birbirini tamamlayıcı politikalara ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Ünlütürk, “Bunun için de politikaların doğru zamanda uygulanması gerekir. Ülkemizde bu süreçte hukuk ve yargı reformlarına da ihtiyaç var. Bu reformlar kadar önemli olan bir diğer şey de bağımsız ve sürdürülebilir bir ortamın var olması” dedi. Hayatın kendisinin bir rekabet olduğunu belirten Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Berker, şöyle devam etti: “Hayat rekabettir, iyi bir hayat anlamlı bir rekabettir. Rekabet, kendi kendini ölçmenin yoludur, genç ve zinde kalmanın yoludur. Anlamlı rekabet: bilgi, şeffaflık, dürüstlük ve fair-play içinde olur. Çok çalışmakla kazanılır, rakiplerin yorulup yavaşlayınca devam etmekle. Bütün bunlar olmazsa, anlamsız bir dövüş, yalan yanlış bir paketleme, yıkılacak bir iskambil kulesidir. ‘Rekabet ediyorum’ demek ve kazanmak gerekir. Bir çocuk, doğduğu andan itibaren etrafıyla rekabet eder. Daha sonra, kişi kendi kendisiyle rekabet eder, arkadan gelenlerle arayı açmak için” diye devam etti. Kongre kapsamında, sektörel kuruluşların üst düzeyde katılımıyla gerçekleşen panelin moderatörlüğünü de Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı Timur Erk yaptı.


PLASFEDDERGİ

49


PLASFEDDERGİ

PANO

Dünya Bankası:

Verimsiz şirketlere de kaynak sağlanması şirketlerin büyümesini etkiliyor

Ekonomide 2014 yılından bu yana süren “sanayiye daha fazla kaynak ayrılması” tartışmasına bir katkı da Dünya Bankası Türkiye ofisinden geldi. Türkiye ofisinde yapılan bir çalışmayla, sanayide kaynak dağıtımında verimli-verimsiz şirket ayrımı yapılmaması, verimsiz şirketlerin sistemde kalmaya devam etmesini sağlıyor ve verimli ve daha hızlı büyüme potansiyeli olan şirketlerin büyümesini sınırlıyor. Dünya Bankası, Türkiye’de verimsiz şirketlerin sistemde kalmasının, verimli şirketlerin kullanabileceği sermaye ve insan kaynağını azalttığı, verimsiz şirketlerin de sistemde kalmaya devam etmesi nedeniyle toplam büyümenin sınırlandığını tespit eden bir çalışma yayınladı. Banka tarafından, Odak Notu çerçevesinde bir konuda bilimsel analizin sonucunun açıklandığı “Türkiye İmalat Sanayiinde Kaynak Dağılımı Etkin mi?” başlıklı analizini yayınladı. Analizde, 2007’ye kadar devam eden dönemde tarımdan sanayiye işgücü nakli, reformlar ve olumlu girişimler sayesinde toplam faktör verimliliğinin hızlı arttığı ve büyümenin

de bundan büyük ölçüde yararlandığı belirtildi. Türkiye’nin geçmiş dönem toplam verimlilik artışının üçte ikisinin işgücünün tarımdan daha yüksek verimliliğe sahip imalat ve hizmet sektörlerine kaymasından geldiği belirtildi.

Sanayide kaynak dağıtımı yeniden yapılandırılmalı Türkiye’nin başta bu işgücü dönüşümü olmak üzere yapısal dönüşümünün tamamlanmamış olmakla birlikte dönüşüm hızında düşüş görüldüğü belirtilen raporda, bunun telafi edilmesi gerektiği, önerilen yollardan birinin de “sektör içi kaynak dağıtımının yeniden düzenlenmesi” olduğu vurgulanan çalışmada, bunun da verimli-verimsiz şirketler yoluyla yapılması tavsiye edildi. Analizde, “Sektör içi kaynak dağılımlarındaki bozukluk daha düşük toplam faktör verimliliğine yol açabilir. Kaynak dağılımındaki bozukluk, yüksek verimlilik düzeyine sahip şirketler üretimlerini arttırmak için yeterli kaynakları (sermaye ve işgücü bakımından) elde edemez iken, verimlilik düzeyi düşük şirketler küçülmek veya piyasadan çıkmak yerine kaynakları kullanmaya devam ettiklerinde ortaya çıkar” denildi.

50

Analizde, genel olarak bu durumun bazı şirketlerin araziye ve finansmana kolay erişmesi durumunda verimlilikleri bu tür imkana sahip şirketlerden daha düşük olsa da büyüme imkanı yakalamalarına neden olduğu belirtildi. Böylece, verimlilik düzeyi yüksek olan şirketlerin olması gerekenden daha küçük, verimsiz şirketlerin ise olması gerekenden daha büyük hale geldiği; bunun da ülkenin toplam üretimini ve verimliliğine önemli düzeyde etki edebildiği kaydedildi.

Türkiye’de kaynak dağılımı ne kadar bozuk Analizde, Türkiye’deki kaynak dağılımı bozukluğunu ölçmekte, firma verilerinden alınan ve her firmanın fiziksel verimliliğinin şirkete özgü fiyatlarla çarpımı yoluyla hesaplanan Gelir Toplam Faktör Verimliliği (TFV-G) verilerinin yayılımı (gelir farklarının endekse dönüştürülmesi) kullanıldı. Çalışma sonucunda dar tanımlı sektörlerde (birbiriyle aynı ya da çok yakın ürünlerin imalatı) dahi yoğun bir kaynak kullanımı adaletsizliği olduğu tespit edildi. Çalışmada, “Böyle bir yayılım etkinliği bozucu faktörlerin bir göstergesidir: sektör ortalamasından daha yüksek verimliliğe sa-


PANO hip bir şirket diğer şirketlere göre daha fazla engelle karşılaşıyor; bu durum böyle olmasaydı TFV-G değeri ortalamaya yaklaşıncaya kadar ilave kaynaklar edinir ve üretimini arttırırdı. Öte yandan, verimliliği daha düşük olan bir şirket ise etkinliği bozucu faktörler tarafından korunmadığı sürece kaynakları azalırdı” denildi. Analizde, fiziksel verimliliği ortalamanın üstünde olan şirketlerin kaynak kullanımı ile verimliliği ortalamanın altında kalan şirketlerin kaynak kullanımının hemen hemen aynı kaldığı, bunun da verimsizliği düşük olan şirketlerin sistemde kalmaya devam ettiği ve kaynak kullandığını gösterdiği vurgulandı. TFV-G’nin 2007 yılına kadar hızla arttığı ancak 2007 yılından sonra düşmeye başladığı, yeni bir reform süreciyle bunun tersine çevrilebileceği vurgulandı. Çalışmada, diğer ülkelerle kıyaslama yapılarak, Türkiye’nin imalat sanayinde kaynak dağılımını düzeltmesi (verimli şirketlerin daha kolay insan kaynağı ve sermayeye ulaşabilme-

si) halinde verimlilik artışı (büyüme) sağlaması potansiyeli de hesaplandı. ABD’deki mevcut yapının baz alındığı bu hesaplamanın sonucuna yönelik olarak çalışmada, Türkiye’nin ABD’nin (ABD imalat sanayinin) toplam faktör verimliliğine oransal olarak benzemesi halinde, 2013 yılı itibariyle TFV seviyesinden yüzde 19,5 oranında daha yüksek seviyeye gelmiş olacağı hesaplandı. Çalışmada, Türkiye’nin 2007 yılına kadar verimlilik artışı yoluyla TFV’sini yıllık ortalama

PLASFEDDERGİ

yüzde 2,5 oranında iyileştirdiği belirtilerek “Önümüzdeki birkaç yılda ikinci nesil reformların kararlı bir şekilde uygulanması da benzer iyileşmeler sağlayabilir ve ABD verimlilik düzeyi ile orta hızda bir yakınsama varsayıldığında Türkiye’deki toplam imalat verimlilik artışına yaklaşık 1,8 yüzdelik puan ekleyebilir. Bu son yıllarda neredeyse durma noktasına gelen imalat verimlilik artışı için önemli bir itici güç oluşturacaktır” denildi.

Kaynak dağılımındaki bozukluğa ilişkin ülkeler arası karşılaştırma Ülke

Verinin hesaplandığı yıl

TFV-G standart sapması

“ABD Verimliliğine” ulaşmanın getireceği TFV artışı

ABD

1997

0,49

-

Çin

2005

0,63

30,6

Hindistan

1994

0,67

59,2

Türkiye

2013

0,76

19,5

51


PLASFEDDERGİ

PlaSTK

PANO

İvedik Plastik Sektör Kümelenmesi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile işbirliği yapıyor Yunus Karakaş

Ankara Plastik Sanayicileri Derneği Başkanı

İvedik teknoloji transfer ofisi koordinatörlüğünde İvedik Plastik Sektör Kümelenmesi (İPAK) temsilcileri ile Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Malzeme Bilimi Mühendisliği Bölümü akademisyenleri bir araya geldi. İvedik Teknoloji

Değerli dostlar,

Transfer Ofisinde gerçekleşen toplantıya, Yıldı-

2016 yılının ilk ayları sektörümüz için zor başlamış olsa da ümitli olmaya devam etmek zorundayız.

rım Beyazıt Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Fatih Öktem ve Yrd. Doç. Dr. Şerife Akkoyun ile İvedik OSB’de plastik, polimer ve kompozit alanında

Krizler, tehditler oluşturdukları gibi içinde fırsatları da barındırır. 13-17 Nisan tarihleri arasında İran’ın başkenti Tahran şehrinde düzenlenecek plastik fuarı sektörümüze bu fırsatı sunmaktadır.

faaliyet gösteren firma temsilcileri katıldı. Ankara plastik Sanayicileri Derneği Başkanı Yunus Karakaş ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda üniversite sanayi işbirli-

2014 yılında İran’la imzaladığımız ve 2015 yılında yürürlüğe giren “Tercihli Anlaşması” ile İran’ın bize tarife indirimi sağlayacağı ürünler arasında “Plastik Malzemeler” de yer almaktadır.

ğinin temelleri atıldı. Sektör temsilcilerinin gündeme getirdiği endüstriyel sorunlara yönelik bilim insanlarının sunacağı çözümlerin ele alınması şeklinde

İran, ucuz hammadde tedarik edebileceğimiz bir ülke olmasının yanı sıra, özellikle in-

yapılan toplantıda, işbirliğinin derinleştirilmesi

şaat sektörüne yönelik birçok plastik mamul ihracatı yaptığımız, ki 2015 yılı 9. ayına kadar

kararlaştırıldı. Şerife Akkoyun, toplantıda KO-

olan verilere göre 44 milyon dolara ulaşmıştır, görünen potansiyelinin ötesinde büyük ve

Bİ’lerin kalkınmada oynadığı rolü vurgulayarak,

önemli bir pazardır.

AR-GE ve firmalarla ortaklaşa bir yol çizilmesi gerektiğini anlattı. Fatih Öktem de pratik eği-

2014 ve 2015 yılının 9. ayına kadar olan dönemdeki verileri yorumladığımda, ambalaj

timin önemli olduğunu vurgulayarak, mühen-

mamulü ihracatımız kg başına 5.10 dolardan, 4.50 dolara gerilemiş, %12’lik katma değer kaybına uğramış ve ihracat sıralamamızda da bir önceki yıla göre 5. sıradan 8. sıraya gerilemiştir. Ancak plastik mamul madde ihracatımızın tamamına baktığımızda ihracatımız 28 bin ton azalmış görünse de elde edilen gelir kg başına 2.68 dolardan, 3.52 dolara çıkmış %24’lük bir katma değer artışı söz konusudur. Bu rakamlar bize katma değerli ürünler üretmemiz gerektiğini bir kez daha göstermektedir. İran fırsat gibi dursa da önümüzdeki 10 yıl içinde gerçek bir rakip olabilir. Globalleşen dünyada kesinlikle katma değeri yüksek içine akıl katılmış, sorunlara çözüm üreten, inovatif ürünleri geliştirme sorumluluğumuz bilinmelidir. 2016 yılı için İran masaya yatırılmalı ve ciddi bir şekilde analiz edilmelidir. Sizlere, 2016’da başarılı bir yıl dilerim.

dislik öğrencilerinin stajyer olarak daha fazla sürelerde kabul edilmesi gerektiğini vurguladı. Toplantıda, BAP VE TEYDEP proje başvuruları da ele alındı.

52


PLASFEDDERGİ

PlaSTK

PANO

Kompozit Sanayicileri Derneği İstanbul Üniversitesinde eğitim verdi İlker Biliktü

Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı

Plastik; üretimi, kullanımı ve sonrasındaki yönetimi iyi yapıldığında daha çevrecidir

Kompozit Sanayicileri Derneği, İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya ve Makine Mühendisliği bölümlerinin son sınıf öğrencilerine yönelik “Kompozit Malzemelerin Kimyası ve Üretim Metotları” konulu bir eğitim etkinliği gerçekleştirdi.

Avrupa’da plastik ambalaj ve sofra gereçleri üreticilerini bir araya getiren ve sektördeki oyunculara bilgi sağlama hedefiyle yapılan çalışmalar ile sanayi ve üretimi yakından ilgilendiren çevre ve Yaşam Döngüsü Analizi (YDA) ile ilgili araştırmalarda tek kullanımlık plastik ambalaj ve sofra gereçleri üzerine yapılan testler ve karşılaştırmalı çalışma sonucunda, bu ürünlere ISO 14044’e (Çevre Yönetimi Kuralları) uygunluk kararı verildi. Bu araştırma, plastik dahil tüm tek kullanımlık poşet ve farklı sofra gereçleri için yenilikçi bir nitelik taşıyor. Çalışma, değerlendirilen hiçbir ürün türünün çevresel etkiler açısından yasaklanmasını geçerli kılmadığını gösteriyor. Bu durum olumsuz lanse edilen plastik sofra gereçleri ve polipropilen (PP) ve polistiren (PS) için de geçerlidir. PP ve PS maddelerinin gıda ile temas eden plastik poşet ve mutfak eşyalarından sanayide oto parçalarına kadar geniş bir kullanım alanı bulunmakta. Ürünlerde kullanım alanları ve pazar payı gittikçe artıyor. Bu da olumsuz algıyı körükleyen sebeplerden biri. Tek kullanımlık poşetler ve sofra gereçlerinde alternatif ürün olarak kağıt veya ahşap kullanılabilir. Ancak bunların doğal kaynak tüketimi olduğu gibi üretimi için plastiğe göre 2,5 kat daha fazla enerjiye ihtiyaç duyduğunu görmek gerekir. Dolayısıyla plastiğin üretim, kullanım ve sonrasındaki yönetimi iyi yapıldığında daha çevreci olduğu ortada. Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (BURPAS) üyeleri sektörel değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Ortak enerji alımı konusunun ele alındığı toplantıda “Enerji maliyetleri, plastik sektörünü ciddi anlamda etkiliyor. BURPAS üyesi iş adamları enerji maliyetlerini masaya yatırdı. Plastik sektörünün sorunlarını konuşan BURPAS üyeleri, enerji maliyetlerinin fazla olmasından yakındı. Plastik ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren firmaların en önemli girdilerinden biri de şüphesiz enerjidir. Üretimim verimliliğimizi de yakından ilgilendiren ve etkileyen bu konuda bu zamana kadar tasarruf tedbiri almadık ancak artık bu konuyu da gündemimize almalıyız. Sepaş Enerji Sorumlusu Onur Kanat, ortak enerji alımı hakkındaki sunumu ile BURPAS üyesi iş adamlarını bilgilendirdi. Toplantıda PİLKA çalışmaları ve ihtisas sanayi bölgesi kurulmasıyla ilgili gelişmeler de ele alındı. Gelecek dönemde bu tür çalışmalarımızı daha da ilerleteceğiz. Bu vesileyle, sizlere Bursa’dan selamlarımla başarı dileklerimi sunarım.

54

Dernekten yapılan açıklamada, Genel Sekreter İsmail Hakkı Hacıalioğlu tarafından verilen eğitimde, kompozit malzemelerin tanıtımı, kompozit malzemelerin kimyası ve üretim teknikleri hakkında teknik bilgi verildiği kaydedildi. Açıklamada, “İki ders saati süren eğitim esnasında kompozit malzemelerin kullanım yerleri hakkında da görsellere dayalı bilgilendirme yapılmıştır. Söz konusu eğitim öğrencilerin ilgisiyle karşılanmıştır. Ayrıca öğrenciler eğitim sonunda sektörümüz ile ilgili merak ettikleri sorulara cevap alma ve gelecekte kompozit sektöründe kendilerini nelerin beklediklerini anlama sansını yakalamışlardır” denildi.

Kimyagerlik mesleği çalıştayla değerlendirildi

Kimyagerler Derneği, kimyagerlik mesleğinin geleceğine yönelik bir çalıştay gerçekleştirdi. “Kimyagerlik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı” 2-4 Nisan 2016 günleri arasında Ankara’da yapıldı. Çalıştayda, kamu, özel sektör ve akademi çalışma grupları oluşturularak, bu sektörlerde çalışan kimyagerlerin mevcut sorunları ve iyileştirilmesi-geliştirilmesi için yapılması gerekenler ortaya çıkarıldı. Bunlara ilave olarak mesleki bglelendirmeye yönelik olarak bir ayrı çalışma grubu daha oluşturuldu. Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri İsmail Hakkı Hacıalioğlu, özel sektör çalışma grubunda yer alarak kimyagerlik mesleği ile ilgili çalışmalara destek verdi. Çalıştayın son gününde grup çalışmalarının çıktıları, bürokrat, basın, akademisyen ve kimyagerlik mesleği mensupları ile paylaşıldı. Çalıştaya yönelik rapor daha sonra kamuoyuna açıklanacak.


2016.4.25-28 HALL E6 C71

2016.8.12-16 M808

2016.8.12-16 2016.10.19-26 HALL 15 B21


PLASFEDDERGİ

PlaSTK

PANO

BURPAS Başkanı İlker Biliktü: “Enerji verimliliğine eğilmeliyiz” Selahattin Onatça

Çukurova Plastik Sanayicileri Derneği Başkanı

Çukurova’dan Merhaba, Bölgemiz, plastik üreticileri çeşitlilik anlamında her geçen gün yeni ürünler imal edip, ekonomiye daha fazla katma değer sağlayabilmek için çalışmaktadırlar. 24.02.2016 Yönetim Kurulu toplantımızı Mersin Mercuria ofiste yaptık. Yine 24.02.2016 Yönetim Kurulu üyelerimizle Mersin’in seçkin sanayicileri ile akşam yemeği tertipledik. Bu yemekte Mersin’li dostlarımıza seslendim ve, “ÇUKUROVAPLASDER’i kurmaktaki amacımız, Çukurova’da plastik sektörünün daha ileriye gitmesi, ticari sosyalleşmemizi artırması, beşeri ilişkilerimizi yukarı çıkarabilmek. Arkadaşlarımız aynı sektörde olduğu halde birbirlerini tanımıyorlar. Ticari sosyalliği eksik gördüğümüz için bu derneği kurma ihtiyacı duyduk. Bir yılı doldurmadan 110 üyeye sahip olmak bizi çok mutlu etti. Mersin’den 11 üyemiz var ve sizlerin destek vererek bu sayıyı artıracağınızı umut ediyoruz” dedim. Bu toplantılarımız devam edecek. Amacımız açık; Çukurova sanayicilerini (Hatay, Osmaniye, Mersin ve Adana) dernek çatısı altında toplayıp birlikte daha güçlü olabilmektir. Bölgemizde eksikliği hissedilen plastik ihtisas organize sanayi kurulması için dernek olarak çalışmalara başladık.

Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (BURPAS) Başkanı İlker Biliktü, enerji maliyetlerinin sanayinin en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi. BURPAS’a üye plastik sanayicileri Bil Plastik’in ev sahipliğinde biraraya geldi. BURPAS Başkanı Biliktü, burada basına yönelik yaptığı açıklamada, “Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların en önemli girdisi enerji. Enerji maliyetleri şüphesiz en önemli konulardan biri. Üretim verimliliğimizi de yakından ilgilendiren ve etkileyen bu konuyu da artık gündemimize almalıyız” dedi. Toplantıda ortak enerji alımı konusu değerlendirildi ve bu yöndeki girişimler konusunda Sepaş Enerji Sorumlusu Onur Kanat bilgi verdi. Toplantıda PİLKA çalışmaları ve ihtisas OSB kurulmasıyla ilgili gelişmeler de değerlendirildi.

Mete Plastik’ten Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine destek Sektörün önde gelen firmalarından Mete

Hep birlikte güçlü adımlarla yolumuza devam edeceğiz. Sektördeki paydaşlarımızla, kardeş derneklerle irtibatımızı da güçlendiriyoruz. Kuruluşumuzun ardından kısa süre geçmesine rağmen, en çok önemsediğimiz, iş insanlarının birbirini tanıması, iş yapması, birlikte sorunlara çözüm geliştirmesi ve bunları uygulamaya koyması yönünde gayret ediyoruz. Zor bir yıla başladık. Yılmadan, vazgeçmeden kazanımlarımızı koruyup, daha da ileri

Plastik, Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne teknik destek verecek. Mete Plastik ile okul arasında, “Okul Sanayi İşbirliği İstanbul Modeli” ismi verilen protokol imzalandı. Protokol imza törenine Mete Plastik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Pelin Karadeniz, Fi-

taşıyarak; işletmelerimize, ülkemize ve bütün insanlara değer üretmeye yönelik çabamızı sürdüreceğiz. Sizlere kazançlı, hayırlı günler dilerim.

nans Müdürü Sevda Özdemir, Makine Alan Şefi Ali Göztürk, Plastik Alan Şefi Levent Özbaşaran Teknik Müdür Yardımcısı Hüseyin Nisan ve Okul Müdürü Deniz Mutlu Güler katıldı. İmzalanan protokol ile Mete Plastik ile Bayrampaşa Mesleki veTeknik Anadolu Lisesi arasında öğrencilerin eğitimine yönelik teknik işbirliği yapılacak, öğrencilerin alan ile uyumlu bir eğitim almaları konusunda destek sağlanacak.

56


PANO

PLASFEDDERGİ

Geri kazanılan atık miktarı iki yılda iki katına çıktı Kompostlama,

beraber

yakma

(ko-

insinerasyon) ve diğer geri kazanım işlemleri TÜİK, 2014 yılına ait atık bertaraf tesisleri

uygulanarak 2012 yılında 10 milyon ton, 2014

ve geri kazanılan atıklara ilişkin bilgileri yayınla-

yılında ise 20 milyon ton atık geri kazanıldığı

dı. TÜİK verilerine göre, 2014 yılı sonu itibariyle

belirtilen TÜİK anketinde, düzenli depolama

geri kazanılan atık miktarı 20 milyon tona ulaştı.

ve yakma tesislerinde bertaraf edilen atık miktarının 2014 yılında 2012 yılına göre yüzde 71

TÜİK, 2014 yılı sonu itibariyle 985 tesisin faaliyette olduğunu belirtti. Bu tesisler, lisanslı

oranında artarak 24 milyon tondan 41 milyon tona yükseldiği kaydedildi.

veya geçici faaliyet belgeli tüm nihai işlem yapan atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile

2012

2014

672

985

lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da

Toplam Tesis Sayısı

belediyeler adına işletilen düzenli depolama,

Atık Berteraf Tesisleri

83

117

yakma ve kompost tesisleri olarak sınıflandı.

Düzenli Depolama Tesisi

80

113

Lisanslandırma faaliyetlerinin hız kazanması

Yakma Tesisi

3

4

nedeni ile 2014 yılında 2012 yılına göre berta-

Atık Geri kazanım Tesisleri

589

868

6

4

raf tesislerinde yüzde 41, geri kazanım tesislerinde ise yüzde 47 oranında artış yaşandığı vurgulandı.

Kompost Tesisi Beraber Yakma (Ko-insinerasyon) Tesisi Diğer Geri kazanım Tesisleri

57

32

39

551

825


PLASFEDDERGİ

PlaSTK

PANO

Erol Paksu

Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği Başkanı

Gücümüzü birlik ve beraberliğimizden alıyoruz Yüzyılımızın materyali olan plastik, kolay kullanımın yanında insan ihtiyaçlarına pratik çözümler suması nedeniyle ön plana çıkmakta, her sektördeki kullanım oranı hızla artmaktadır. Sorumluluk taşıyan endüstrimiz için herkese kaliteli bir yaşam sunmak, doğanın dengesini koruyarak küresel rekabet ortamında sürdürülebilir başarı çok önemlidir.

Çöps Çetesi çocuklara geri dönüşümü anlattı Geri dönüşümün çocuklara eğlenceyle anlatılması amacını taşıyan ve Çöps Çetesi tiyatro grubu tarafından sunulan çocuk oyunu ilgi gördü. Eurotec sponsorluğunda Küçükçekmece Belediyesi işbirliğiyle Sefaköy Kültür Merkezinde sergilenen oyunla, değerli bir hammadde olan plastik atıkların kaynağında ayrıştırılması

alışkanlığının

kazandırılması,

geri dönüşüm bilincinin oluşturulması amaçlanıyor. Çocuklara ve ailelere oyunla plastikle ilgili doğru algının yerleştirilmesi hedefleniyor. Oyun, “Yuvaya Dönüşen Plastikler” pro-

Bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de sektörümüzde karlılıklar düşüyor. Hammad-

jesi kapsamında destekleniyor. Dünyaca ünlü

dede dışa bağımlılığımız bizleri zorlamaya devam ediyor. Burada önerimiz, hem hammadde

oyuncak karakterlerle oynanan ve 4-12 yaş

üreticileri, hem de biz plastik sanayicileri için yatırım teşvikleri kadar işletme teşviklerinin de uygulamaya alınması. Çünkü küresel rekabette geriye düşmemek, mevcut yatırımları devam ettirebilmek için ve en önemlisi yüksek katma değerli ürünlere geçmeyi sağlayacak

grubuna yönelik eğitici tiyatro oyunları sergileyen “Çöps Çetesi” tiyatro grubunun oyunu çocukların ilgisiyle gerçekleşti.

yatırımlar için buna ihtiyaç var. Zorluklarla gelinen ve sürdürülebilirliği için düşük karlılığa rağmen olağanüstü çaba sarf ettiğimiz bu seviyeyi daha yukarı taşımayı istiyorsak buna ihtiyacımız var. Sadece mali teşviklere değil moral ve motivasyona da ihtiyacımız var. Sektörümüz hem iç pazarda, hem de dış pazarda zor bir dönemden geçiyor. Kar marjlarının düşüklüğü nedeniyle, finansmana erişim imkanlarından başlayarak, hammadde ve diğer üretim girdileri, iç ve dış pazarlara ulaştırma masraflarında çok ciddi arayışlar içinde olmak şart. Sektörümüz, birçok sanayi koluna ürün veriyor ve buradaki üretici arkadaşlarımız başka ülkelere gitmeye gerek duymadan, kalite ve hizmetlerimizden memnun şekilde bizimle çalışmalarını sürdürüyor. Avrupa’nın en büyük üreticilerinden biriyiz. Bu başarılara yenilerini eklemek, daha ileriye gitmek için hem yeteneğimiz, hem de isteğimiz var. Ancak özellikle AB ülkelerindeki kriz nedeniyle tüm sektörler gibi rekabetimiz zorlaşmıştır. Bu büyümenin ve rekabetin getirdiği sektör içindeki sıkıntıların aşılması, çözümler üretilmesi için Federasyonumuz üyelerine gerekli her türlü desteği vermelidir. Güçbirliği yapmak ve sektör için ortak stratejilerle hareket etmek zorundayız. Sektörde krize karşı ancak hızlı çözümler üretebilen ve ihracat pazarlarını çeşitlendiren firmalar rekabet güçlerini koruyabilmektedir. Türk plastik sektörü 2015 yılında 8,6 milyon tona ulaşan üretimiyle Avrupa ikinciliğini korurken, dünya plastik liginde 7. sıradan 6. sıraya yükseldi. Türkiye’nin en önemli sektörü

-Dilovası’nda 500 öğrenciye ulaşıldı

haline gelen plastik sektöründe Egeli plastik sanayicileri de bu büyümeye büyük destek vermişlerdir. Gelecek dönemde sektörümüze yönelik negatif söylemlere değil, elde ettiğimiz başarıları daha ileri taşımak için başta karar vericiler olmak üzere herkesin dikkatini gelişmeye odakladığı bir sürece gireriz diye düşünüyorum. Bu vesile ile siz değerli meslektaşlarıma işlerinde başarılar, bol kazançlar dilerim.

Çöps Çetesi, Küçükçekmece’nin ardından Dilovası’nda da çocuklarla buluştu. Jokey Plastik’in spansorluğunda iki seans halinde gerçekleşen oyun 500 öğrenciye ulaştı. Oyun, 15 Mart Salı günü Dilovası Belediyesi ve Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün de katkılarıyla Dilovası Kültür Merkezi’nde oynandı.

58


PANO

PLASFEDDERGİ

Yuvaya Dönüşen Plastikler’e sosyal sorumluluk ödülü

cak bir Yuva Her Canlının Hakkıdır” sloganıyla

larının konuşulduğu bu günlerde, hayvan

PAGDER’in sosyal sorumluluk projesi Yu-

başlattığı Yuvaya Dönüşen Plastikler sosyal

haklarının ve hayvanların yaşam haklarının

vaya Dönüşen Plastikler, Hayvanların Yaşam

sorumluluk projesi, kamuoyunun, medyanın,

güvence altına alınması, TBMM de görüşül-

Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) 1. Kurul-

belediyelerin, ünlülerin ve kurumsal markala-

mesi beklenen Hayvanları Koruma Kanunu

tayında Sosyal Sorumluk projesi ödülüne değer

rın yoğun ilgisi ve destekleriyle büyüdü. So-

Tasarısı’nda ‘hayvanlara karşı işlenen suçların

bulundu.

kak hayvanlarına yönelik farkındalık ve bilinç

TCK kapsamına alınıp’, mevcut yasadaki hay-

uyandıran “Yuvaya Dönüşen Plastikler” proje-

vanlar aleyhine maddelerin değiştirilmesi ve

PAGDER’e ödülü İstanbul Ataşehir Zübey-

si, 2016 yılında da sanatçı Mirkelam’ın gönüllü

yaşam hakkının güçlendirilmesi için kamuoyu

de Hanım Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Konfe-

proje elçiliğinde geniş kitlelere ulaşmayı sürdü-

oluşturarak, kurumsal destek sağlanması için

rans Salonu’nda gerçekleştirilen HayKonfed

rüyor. HayKonfed Kurultayında Yuvaya Dönü-

çalışılması gerektiğini vurguladılar.

Genel Kurulunda takdim edildi. Törene PAGDER

şen Plastikler projesinin sunumu gerçekleşti-

Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Dirgeme ve ve

rildi ve CarrefourSA ve HayKonFed işbirliğiyle

PAGDER Genel Sekreteri Selçuk Mutlu katıldı.

yürütülen işbirliği hakkında bilgi verildi.

PAGDER’in Şubat 2014’te başlayan “Sı-

Bu arada, HayKonfed Kurultayında, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu ve bünyesindeki federasyon ve derneklerin hazırlık çalışmaları yürütülen yeni anayasada; hayvan hakları ve hayvanların yaşama haklarının güvence altına alınması için mücadele edileceği dile getirilirken, ilgili kurumların temsilcisi olan konuşmacılar da bu konuda gerekli girişimleri yapacakları ve mücadeleye destek vereceklerini kaydettiler. Konuşmacılar, Yeni Anayasa çalışma-

59


PLASFEDDERGİ

PlaSTK

PANO

Erzurum’daki geri dönüşüm plastik imalatçıları dernekleşti Şekip Avdagiç

Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Erzurum’da faaliyet gösteren plastik imalatçıları ile geri dönüşüm firmaları, “Plastikçiler ve İmalatçılar Geri Dönüşümcüler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” çatısı

JEC WORLD 2016’ya katılım Türk kompozitinin dünya markası olmasına katkı veriyor Değerli Dostlar; Kompozit sektörünün en önemli uluslararası etkinliği olan JEC WORLD 2016 Fuarına Türk kompozitçilerinin her yıl artan ilgisi Türk kompozitinin bir dünya markası olma yolundaki çabalarına önemli katkılar sağlamaktadır. Kompozit Sanayicileri Derneğimiz 27 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirdiği 6. Olağan Genel Kurulunda yenilenmiş bir Yönetim Kurulu ile çalışmalarına devam etmeye karar vermiştir. Kısa sürede vazgeçilmez bir konuma ulaşan Derneğimizin, gerek faaliyetleri gerekse de “Kompozit Sektöründe” faaliyet gösteren kompozit üreticisi, hammaddeci, tedarikçi ve akademisyenleri bünyesinde barındıran yönetim yapısı başarısının en önemli nedeni olmuştur. Derneğimizin yeni yönetimi 7 kompozit sanayicisi, 2 hammadde üreticisi ve 2 de tedarikçi üyeden oluşmuştur. 11 kişilik Yönetim Kurulunda 4 yeni üye görev almıştır. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Başkanlık görevi ise yeniden şahsıma tevdi edilmiştir. Bu onurlu görevi daha önce olduğu gibi bundan sonra da tüm sektörü kucaklayacak biçimde sürdürme kararlılığında olduğumu sizlerle paylaşmak isterim. Ayrıca bu Genel Kurul’da bu güne kadar fahri olarak katıldığımız Plastik Sanayicileri Federasyonu’na (PLASFED) üye olarak katılma kararı alarak süregelen birlikteliğimizi resmiyete kavuşturduğumuzu da ilave etmek isterim. Derneğimizin 2013 yılında sektörde bir ilke imza atarak gerçekleştirmiş olduğu KOMPOZİT ZİRVESİ’nin 2.’si 8-9-10 Ekim 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Fuar niteliğine kavuşan TÜRK KOMPOZIT 2015 Zirvesinde ülkemiz dahil 9 farklı ülkeden 60 firma ve kuruluş 64 ürün sergi alanında yer almış ve etkinliği 3 gün içerisinde 92’si yabancı ülkelerden olmak üzere 1393 kişi ziyaret etmiştir. Etkinliğin seminer bölümünde 3 gün boyunca paylaşılan 25 sunum izleyicilerin büyük ilgisi ile karşılanmıştır. Etkinliğin en yenilikçi ürün bölümünde ise sektörel bazda değerlendirmeye tabi tutulan 16 ürün ülkemiz için önemi, projenin, tasarımın, üretim prosesinin özgünlüğü gibi kriterler dikkate alınarak ödüllendirilmişlerdir. Derneğimiz koordinatörlüğünde 4. kez 8-10 Mart 2016 tarihleri arasında Paris’te düzenlenen JEC WORLD 2016 Fuarına yine İstanbul Ticaret Odası’nın Milli İştirak Şemsiyesi altında çok sayıda Türk firmasının yer aldığı bir katılım gerçekleştirilecektir. Kompozit sektörünün en önemli uluslararası etkinliği olan JEC WORLD 2016 Fuarına Türk kompozitçilerinin her yıl artan ilgisi Türk kompozitinin bir dünya markası olma yolundaki çabalarına önemli katkılar sağlamaktadır. Derneğimiz üyelik geliştirme çalışmalarını geçtiğimiz dönemde sürdürerek 9 kurumsal yeni üyeyi bünyesine katmıştır. UNIVAR Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., ALFEBOR Boru San. ve Tic. A.Ş., TDU Savunma Sistemleri Teknik Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, NA-ME Endüstri Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş., Türk Hava Kurumu Üniversitesi, İzmir Makine San. A.Ş., TPI Kompozit Kanat Sanayi A.Ş. ve Esenyat Yatçılık İmalat İthalat İhracat San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları üye olarak derneğimizin daha da güçlenmesini sağlamışlardır. 2016 yılının Türk plastik ve kompozit sektörüne bol kazançlı ve bereketli işler getirmesini dilerim. Saygılarımla.

60

altında birleşti. Derneğin Kurucu başkanlığına Hikmet Aktaş, yardımcılıklarına Ersavaş Ay ve Erdoğan Çığlı getirildi. Mustafa Ancın, Ömer Özdemir, Hanifi Karadağ, Osman Küçük de kurucu yönetim kurulu üyeleri oldu.

Derneğin kuruluşunun ardından bir açıklama yapan Hikmet Aktaş, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il yetkililerinin önerisiyle bu işi yapan firmalar olarak biraraya geldik. Şimdi valilik, büyükşehir belediyesi ve diğer ilgililerle görüşmeler yapıyoruz. Çalışma şartlarımızın iyileştirilmesi, üyeler arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamayı hedefliyoruz. Bu yönde çalışıyoruz” dedi. Erzurum’da aylık 250-300 ton dolayında plastiğin geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldığını belirten Aktaş, öncelikli konulardan birinin yatırım yeri olduğunu, Türkiye’de özellikle geri dönüşümcülerin sitelerde faaliyet göstermesi gerektiğini belirtti. Dernek yöneticileri, Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüşerek, hurdacılar gibi kendilerine de plastikçiler sitesi adı altında bir site kurulmasını talep ettiklerini dilekçe ile istediklerini anlattı. Aktaş, “Belediye yöneticileri konuyla ilgili talebimizi gayet sıcak karşıladılar. Yakın vilayetlerde bunun örnekleri var. Hurdacıların sitesi organize sanayi bölgesine yakın bir yerde. Bizim için tasarlanacak sitenin de yakın bir yerde olması gerekir. Bu konuda talebimizi de yetkililere ilettik” diye konuştu.


PANO

PLASFEDDERGİ

İleri teknolojili ürünlerde üç yılda 62 milyar dolarlık dış ticaret açığı verdik bazı alanlarda ithalatı azaltmaya, yerli üretimi desteklemeye yönelik girişimleri de sınırlı etki edebildi. TÜİK verilerinden yapılan derlemeye göre, 2013-2015 arasında yüksek teknolojili ürünlerde 76 milyar 842 milyon dolarlık ithalata karşılık ihracatı 14 milyar 718 milyon dolarda kalan Türkiye’nin bu kalemdeki açığı 62 milyar 127 milyon dolar oldu. Orta yüksek teknolojili ürünlerde ise 133 milyar 805 milyon dolarlık ihracata karşılık, ithalat 234 milyar doları aştı ve açık 100 milyar 224 milyon doları buldu. Türkiye anılan dönemde ihracatta sadece düşük teknolojili ürünlerde dış ticaret fazlası verebildi. Bu kapsamdaki ürünlerin dış ticarak teşvik politikasını da değiştirdi. Yeni açıkTürkiye orta gelir tuzağından çıkış ama-

lanan AR-GE düzenlemeleri ile teşvikler derin-

cıyla ileri teknolojili ürünler ve yüksek katma

leştirildi ve beklenen üretim destek paketinin

değerli ürünlere yönelik girişimlerine rağmen,

de bu yöndeki amaca uygun içerikte olması

bu alandaki dışa bağımlılığı artıyor. 2012 ikinci

bekleniyor.

retinde; ihracat 148 milyar 433 milyon dolar, ithalat 72 milyar 850 milyon dolar oldu ve dış ticaret fazlası ise 75 milyar 583 milyon dolara ulaştı. Son üç yıllık zaman diliminde, imalat sana-

yarısında bu kapsamdaki ürünlere yönelik yeni teşvik politikaları hayata geçirilse de ihracatta-

Buna karşılık, üç yıllık döneme bakıldığında

ki artış sınırlı kaldı. Türkiye’nin toplam ihracatı

hem dış ticaret açığının boyutu, hem de ihracat

içinde bu ürünlerin payı yüzde 3,4’ten, yüzde

içinde bu kapsamdaki ürünlerin ağırlığındaki

3,7’ye çıktı. Geçen üç yılda ise Türkiye bu kap-

sınırlı artış dikkat çekiyor. Dünya gazetesinde

samdaki ürünlerde 62 milyar dolar açık verdi.

yayınlanan bir haberde, son üç yılda ileri teknolojili ürünlerdeki dış ticaret açığının 62 milyar

Türkiye orta gelir tuzağına yakalanmamak

dolar olduğu bilgisi verildi. Üstelik, ihracatta ileri

için yoğun çaba harcıyor. Ortaya konulan plan

teknolojili ürünlerin payı son üç yıl içinde yüzde

ve programların tamamında, yüksek katma

0,3 puan arttı. Bu kapsamdaki ürünlerin ihra-

değerli ürünlere geçiş, orta ve ileri teknolojili

cattaki payı yüzde 3,4’ten, yüzde 3,7’ye çıktı.

Türkiye, açık verdiği kategorilerde en iyi performansı orta yüksek teknolojili ürünler gösterdi. Orta yüksek teknolojili ürünlerde 2013 yılında 36 milyar 472 milyon dolar olan açık, 2014’te 32 milyar 604 milyon dolara, 2015’te ise 31 milyar 148 milyon dolara geriledi. Yüksek teknolojili ürünlerde ise 2013’te 19 milyar 469 milyon dolarlık açık, 2014’te 21 milyar 345 milyon dolara yükselirken, 2015’te 21 milyar 310

ürünlerin yerli üretiminin ve ihracatının artırılması ana hedefler olarak seçilmiş durumda.

yinde 128 milyar 394 milyon dolar açık veren

Türkiye’nin teşvik uygulamalarına paralel

milyon dolarda kaldı.

Türkiye, 2012 yılında bu yaklaşıma uygun ola2015

2014

2013

Toplam

2013 - 2015

ihracat

ithalat

denge

ihracat

ithalat

denge

ihracat

ithalat

denge

T.ihracat

T.ithalat

T.denge

Yüksek Teknoloji

4909

26219

-21310

5020

26365

-21345

4789

24258

-19469

14718

76842

-62124

Orta Y.Teknoloji

42748

73896

-31148

46517

79121

-32604

44540

81012

-36472

133805

234029

-100224

Orta Düşük Teknoloji

39727

44214

-4487

42984

56951

-13967

43329

66504

-23175

126040

167669

-41629

Düşük Teknoloji

47097

22457

24640

52636

25344

27292

48700

25049

23651

148433

72850

75583

Toplam imalat sanayi

134481

166786

-32305

147157

187781

-40624

141358

196823

-55465

422996

551390

-128394

61


PLASFEDDERGİ

PlaSTK

PANO

Clariant 2017 renk kılavuzu yayınlandı Plastik sektörünün de kullandığı özel kimyasal üreticisi Clariant, plastik endüstrisine yö-

Yusuf Özkan

Kayseri Plastik İşletmeciler Derneği Başkanı

nelik renk trendlerini sunduğu ColorForward kılavuzunun yeni versiyonunu yayınladı. Şirket 11. kez yayınladığı kılavuzla derlediği verilere yönelik renk eğilimlerini oluşturmaya çalışıyor.

Milli güvenlik ve sektör

Kılavuz, plastik ürün tasarımcıları ve pazarlama profesyonellerine yönelik hazırlanıyor. Plastik ürün tasarımcıları ve pazarlama profesyonellerinin etkili renk seçimleri yapmasını amaçlayan ColorForward, tüketici davranışlarını tetikleyen dört toplumsal trend özelinde renk seçenekleri sunuyor.

Değerli dostlar, Yazıma başlarken milli güvenliğimiz açısından sıkıntılı bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde bu mücadeleyi bizim adımıza verirken şehit olan asker, polis ve güvenlik kuvvetlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. İçeriden ve dışarıdan ülkemizin istikrarına, gelişmesine ve büyümesine karşı yürütülen her türlü terör ve benzeri hareketleri vatan hainliği olarak görüyor ve derneğimiz adına şiddetle kınıyorum.

Kılavuza yönelik çalışma yapan ColorWorks Avrupa tasarımcısı Judith van Vliet, “ColorForward 2017, 2016 versiyonundan oldukça farklı. Ruh halimizin biraz daha korkak, daha içe dönük hale gelişini ve birçok insanın bugünlerde hissettiği kopukluğu yansıttığını düşünüyoruz. Bazı istisnalar var elbette ama renklerimiz genel olarak daha mat, daha koyu ve hatta daha belirsiz” dedi. Trendler kılavuzda şöyle özetlendi:

Değerli arkadaşlar aslında dünya ülkelerinde yaşanan ekonomik ve siyasi çalkantılar bizi olumsuz etkilemektedir. Bütün bunlara rağmen ülkemizde bu afaki olaylar yaşanırken

Annoy firm omit: İngilizce “My information”

bankacılık ve ekonomimizin sağlam temeller üzerine kurulmasından dolayı herhangi bir

yani “Bilgilerim” ifadesinin bir anagramı olan bu

kriz olayının yaşanmaması hem reel sektör hem de ülke ekonomisi açısından sevindirici

trend, bilginin ifade edilmesini amaçlıyor. Teme-

bir olaydır. Bütün bu olumsuzluklar içerisinde plastik sektörü her dönemde piyasadaki kullanım alanlarının fazla olması ve diğer sektörlere girdi sağlama avantajını kullanmaktadır. Ekonomi, yatırım ve büyüme, istikrar ve huzur ortamına bağlıdır. İnanıyorum ki bu günlerin biteceği zaman gelecek ve her sektör gibi plastik sektörü de atılıma geçecektir. Evet, birçok firmalarımız iç ve dış olaylardan olumsuz etkileniyor. Ancak şu an bizim ihtiyacımız olan şey ülkemizin huzuru ve güvenliğidir. Bizim gidecek başka bir yerimiz yoktur. Bizim biraz sabırlı ve sükunetli davranmamız gerektiğini düşünüyorum.

linde veri madenciliği ve dijital bilgilerin sistematik şekilde sınıflandırılmasının yattığı Annoy Firm Omit trendinin renkleri, koyu ve gri tonlar. Delonelination: Judith van Vliet’in “Delonelination bir uyandırma servisi,” olarak tanımladığı Delonelination, özellikle gençler arasında artmakta olan yalnızlığı, bej ile kahverengi arasında değişen solgun ve mat renklerle simgeliyor.

Önemli olan makro ekonomik dengelerin bozulmamasıdır. Ülkemizin birlik, beraberlik

Nebulove: Nebulove, karmaşık ilişkileri

ve bütünlüğünün her şeyden önemli olduğunu vurgulayarak hepinize saygı ve sevgilerimi

temsil ediyor. Bu temanın renkleri kırmızı, açık

sunarım.

yeşil ve sarının tonları. Lila rengi ve kahverengimsi bir turuncunun yanı sıra “mutlu bekarları” temsil eden açık pembe de yer alıyor.

62


PLASFEDDERGİ

PlaSTK

PANO

Reha Gür

Plastik Sanayicileri Derneği Başkanı

Sıcaklıkla şekil değiştirip, eski haline dönebilen polimer geliştirildi

Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Dostlar, Dünya hızla değişiyor. Değişen sadece Dünya’nın görünen yüzü değil. Alışkanlıklar da, ilgi alanları da, eğilimler de değişiyor. Bu değişime ayak uyduranlar ve hatta değişimin yö-

Sıcaklıkla şeklini değiştirip, ısı kaybıyla eski haline dönebilen bir polimer geliştirdi. Bu polimerin bir diğer özelliği ise kendi ağırlığı-

nünü belirleyebilenler de pozisyonlarını güçlendirip, değişimi kazanca dönüştürebiliyorlar.

nın bin katı ağırlığa dayanabilmesi. Yeni ge-

Bu konu herhalde son on yılda yaşadıklarımızdan verilecek yüzlerce örnekle desteklene-

liştirilen polimer, vücut sıcaklığında bile şekil

bilir.

değişimine uğrayabiliyor. Bu özellikle polimerin ilginç pek çok uygulama alanı bulabileceği Mevcut durumda, değişimden doğal olarak iş dünyası da fazlasıyla nasibini almış du-

rumda. Bugün artık her kesimin üzerinde mutabakata vardığı köklü değişimin endüstride bir adı da var; “Dördüncü Sanayi Devrimi”. Bilim Dünyası bu konuya dair bir çok akademik çalışma yaptı ve şimdi iş dünyası da kendini bu değişime uygun hale getirecek adımları

vurgulandı. Vücuda tam uyumlu giysilerden, vücut içinde çalışacak tıbbi cihazlara kadar bir dizi ürün için kullanılabilecek. Rochester Üniversitesinden araştırmacı Mitch Anthamat-

atma yolunda hazırlanmakta. Sanayi çıktıları, toplum ihtiyaçlarına göre değişip evrime uğrarken, beraberinde sanayi ve ticaretin içindeki bireylerin iş yapış şekilleri de değişmekte. Bu değişim ve özellikle dijital dünyanın fazlasıyla yayılmasıyla, gereksinim duyulan her bilgi ve emtiaya ulaşmak da kolaylaşmakta. Yalnız her ne kadar kolaylaşırsa kolaylaşsın, çoktan seçmeli, doğrudan temasla edinilebilen bilgilerin yoğunlaştığı ortamlar olan fuarlar önemlerini korumakta. Özellikle de kompakt olarak hazırlanmış, iyi organize edilmiş ihtisas fuarları, ülkemiz gibi genç nüfusun ve gelecek potansiyelinin yüksek olduğu bölgelerde büyümelerine ivme katarak devam etmekteler. Bu sadece bilgiye ve emtiaya doğrudan ulaşabilmenin değil, bir çeşit sosyalleşme ihtiyacının da dışa vurum şekli aslında. Y kuşağı henüz tam karar mekanizmalarına yerleşmemiş durumda. Belki bu da bir avantaj, fuarların geleneksel alışkanlık olarak devamının tesis edilmesinde. Kritik nokta ise, Y kuşağının karar mekanizmalarında etkin rol alma zamanı tam gelmek üzereyken, iyi organize edilecek verimli fuarlarla iş yapma alışkanlığına, genç kuşağın da kavuşturulması belki de.

ten ve ekibinin yaptığı çalışmalarla polimerin çok farklı özellikleri ortaya konuldu. Polimerin

Ülkemiz bu açıdan çok şanslı. Gerçekten çok çağdaş ve profesyonel fuar organizatör

şekil değiştirmesinin gerçekleştiği sıcaklığın

firmalarımız var. Yaptıkları fuarların her açıdan kalitesi tam anlamıyla belki Almanya fuarları

farklı uygulamalar için optimizasyonu ile uğ-

seviyesini yakalayamamış dahi olsa, birçok ülkede düzenlenen fuarlardan katbekat üstün

raşırken bir yandan da polimerin elastikliği

fuarlar düzenlenmekte. Değişime ve gelişime bu konuda da devam etmekte, İstanbul’da

sayesinde depoladığı potansiyel enerji ile

mevcut başarılı işleri yurdun başka şehirlerinde yapılacak başarılı işlerle desteklemekte ülke adına önemli fayda bulunmaktadır.

çalışan basit makineler dahi yapıldı. Bu malzemenin ortaya çıkmasını sağlayan mekanizma ise polimerler soğutulduğunda veya uzatıldığında oluşan kristalleşme. Bu süreç

Saygı ve sevgilerimle.

sayesinde polimer aldığı şekilde kalıyor. Kritik sıcaklığa ulaşınca da ilk şekline dönüyor.

64


PANO

PLASFEDDERGİ

Ambalaj ihracatı 2015’te yüzde 17 arttı

Ambalaj Sanayicileri Derneği, 2015’te ambalaj ürünleri ihracatının yüzde 17 artarak 3 milyar 740 milyon düzeyine çıktığını açıkladı. Sektörün dış ticaret fazlası da 595 milyon dolar oldu. Ambalaj türleri içinde, ihracatta plastik ambalajların ağırlığı yüzde 55 oldu. ASD’den yapılan açıklamada Türkiye ihracatının gerilediği bir yılda yaşanan ihracat artışının önemli olduğu vurgulandı. Açıklamada,

ASD açıklamasına göre sektör, en fazla ihracatı 287,3 milyon dolar ile Almanya’ya yaptı.

üzerine ihracattaki artış eklenmesiyle sektörün dış ticaret fazlası 594,7 milyon doları aştı.

Almanya’yı ihracattan elde edilen gelirin 269,5 milyon doları bulduğu İngiltere izledi.

Ambalaj türlerine göre incelendiğinde toplam ithalatta çoğu ara mamul olmak üzere

ASD verilerine göre, ambalaj sektörü itha-

plastik ambalajlar yüzde 55 pay ile ilk sırada yer

latı 2014 yılına göre 2015 yılında, miktar olarak

alırken onu yüzde 35 ile kâğıt/karton esaslı am-

yüzde 11 ve değer olarak yüzde 12 azaldı. 2014

balaj ithalatı takip etti. 2015’te ithalatı en fazla

yılında ithalatı miktar bazında 1 milyon 921 bin

azalan segment “Cam ambalaj” oldu. Söz konu-

ton olan sektör, 2015 yılında 1 milyon 719 bin

su segmentte ithalat miktar bakımından yüzde

ton ithalat gerçekleştirdi. İthalat miktarında-

51 değer bakımından ise yüzde 42 azaldı. Aza-

ki bu düşüş sektörün ithalat giderlerine daha

lan diğer segment ise yüzde 8 ile kağıt/karton

yüksek oranda yansıdı. Sektörün ithalat gideri

oldu. 2015 yılında ahşap ambalajda yüzde 14 ve

3 milyar 583 milyon dolardan bu yıl 3 milyar 145

diğer torba ve çuvalda yüzde 13’lük ithalat artışı

milyon dolara geriledi. İthalattaki gerilemenin

gerçekleşti.

ASD Başkanı Sadettin Korkut’un verilere yönelik değerlendirmesine de yer verildi. Korkut, “Ambalaj sektörümüz 2015 yılında yaklaşık 1,7 ton ambalaj ihracatı gerçekleştirdi ve 3,7 milyar dolarlık ihracat geliri elde etti. 2014 yılına göre, Türkiye’nin ihracatı 2015 yılını miktar bazında yüzde 1,5 artışla kapatırken, sektörümüzün ihracat geliri yüzde 17 oranında artış gösterdi. İhracatımızdaki artışın yanı sıra ambalaj sektörü ithalatına ödenen miktar da yüzde 11 azaldı. Yarattığımız katma değer sayesinde gerçekleştirdiğimiz ihracat, ithalatın önüne geçti” dedi. Korkut, ambalaj sektörünün ihracatta kg başına 2,158 Dolar birim fiyatla Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu da belirtti. 65


PLASFEDDERGİ

PANO

Yeni makine ve teçhizat finansmanına BSMV istisnası

Yeni makine ve teçhizat için alınan finansmana BSMV istisnası getirildi. Resmi Gazete’de yayınlanan

İstisna uygulamasına yönelik temel düzenlemeler şöyle:

teçhizatın ilk kullanıcısı konumunda olması gerekmektedir.

“90 Seri No’lu Gider

• Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşu-

Vergileri Genel Tebliği” ile, sanayi sicil belgesi

luyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde faa-

• İstisna uygulanacak kredi tutarı, yurt içi

bulunan ve imalatta kullanmak için yeni maki-

liyette bulunan tüm sanayi işletmeleri istisna-

alımlarda satış faturasında yer alan vergiler

ne teçhizat yatırımı için finansman sağlayan

dan yararlanabileceklerdir.

dâhil tutarı; ithalatta ise ithalat işlemine ilişkin

gerçek ve tüzel kişiler Banka ve Sigorta Mua-

ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar

meleleri Vergisinden istisna tutuldu. İstisna

• Münhasıran imalat ve üretim faaliyetle-

kapsamına ilişkin olarak, Proses Denetim ve

rine ilişkin olarak alınacak yeni (kullanılmamış)

Yeminli Mali Müşavirlikten Ali İbrahim Aydın şu

makine ve teçhizatın finansmanı için kullanı-

değerlendirmeyi yaptı:

lan krediler dolayısıyla istisnadan faydalanabilecektir.

ile ihracatçının düzenlediği fatura ve benzeri belgede yer alan bedel toplamını aşamaz. • İlgili finans kuruluşu, işletme tarafından sunulan belgelerin doğruluğunu kontrol ettik-

“Gider Vergileri Kanununun 28. madde-

ten sonra istisna kapsamında kredi kullandı-

sinin birinci fıkrasına göre, bankaların kullan-

• İmalat ve üretimle doğrudan ilgisi olma-

rabilir. Bu durumda, kredi kullanım tarihinden

dırdıkları krediler sebebiyle kendi lehlerine

yan büro malzemeleri, demirbaşlar, trafik tes-

itibaren lehe alınan paralara (faiz, komisyon,

aldıkları paralar (faiz, komisyon vb) banka ve

cil kuruluşlarınca tescil edilen taşıt araçları vb.

masraf vs.) banka ve sigorta muameleleri ver-

sigorta muameleleri vergisine tabidir. Ancak,

makine ve teçhizat kapsamına girmemektedir.

gisi istisnası uygulanacaktır.

aynı Kanunun “İstisnalar” başlıklı 29. maddesine 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli

İstisna,

olmak üzere “z” bendi eklenmiştir. Bu bent ile

sadece yeni (kul-

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi

lanılmamış) ma-

sicil belgesini haiz sanayi işletmelerince mün-

kine ve teçhizat

hasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere

alımını

alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu

ğından,

işletmeler tarafından kullanılan krediler do-

işletmesinin

layısıyla lehe alınan paralar banka ve sigorta

tisna kapsamında

muameleleri vergisinden istisna tutulmuştur”

kullandığı krediye

kapsadısanayi is-

konu makine ve

66


PANO

PLASFEDDERGİ

Sektörden kısa kısa PAGDER mobil uygulamasını güncelledi PAGDER ve sektöre yönelik içeriklerin erişimini kolaylaştırmak için IOS ve Android platformlarda kullanılan PAGDER mobil uygulanması yenilendi. PAGDER mobil uygulaması içinde, PLASFEDDERGİ, Plastik Sektör Değerlendirmeleri, PAGDER Sektörel Raporları, Plastik Algı Araştırması Değerlendirme Raporu, Diğer Teknik Raporlar, Yuvaya Dönüşen Plastikler e-Bültenleri, İSO İlk 500 Firma Değerlendirmeleri ve güncel haberlere ulaşılabilecek. PAGDER mobil uygulaması, Apple App Store ya da Google Play Store’dan ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Polonya PlastPol Fuarı 17 Mayıs’ta Polonya’nın Targi Kielche kentinde düzenlenecek PlastPol Fuarı 17-20 Mayıs günleri arasında yirminci kez kapılarını açacak. Bir önceki fuara 30 farklı ülkeden 800 katılımcı ve 18 bin ziyaretçi sayısına ulaşılmıştı. Fuarın, Polonya’nın hızla gelişen plastik sektörü ve pazarına yönelik fırsatları değerlendirmeye katkı vereceği kaydedildi. Fuarın Türk katılımcıları, Türkiye’nin hedef pazarlar stratejisi içinde ilgili tebliğler kapsamında destekleniyor. Polonya hedef pazar ülkeler kapsamında bulunuyor.

İSO 6. Plastik, Kauçuk ve Kompozit Teknik Alt Komitesi toplantısı yapıldı İstanbul Sanayi Odası, 6. Plastik, Kauçuk ve Kompozit Teknik Alt Komitesi toplantısı Mart ayında yapıldı. PAGDER Yönetim Kurulu başkanı Reha Gür, Başkan Vekili Selçuk Gülsün ve Genel Sekreter Selçuk Mutlu’nun katıldığı toplantıda, Kauçuk Sektöründe “Atık Kauçukların Bertarafı” konusunda yaşanan problemler, plastik, kauçuk ve kompozit sanayinde maliyetlerin etkin yönetimi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 26 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Ar-Ge Reform Paketi” hakkında bilgi verildi. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü yetkilisi Bilal Düzgün, plastik, kauçuk ve kompozit sanayicilerinin verimli enerji yatırımlarında Enerji Bakanlığı’nın hibe desteklerinden yararlanabileceğini ifade etti. PAGDER Genel Sekreteri Selçuk Mutlu, Enerji Bakanlığı’nın verimlilik arttırıcı projelere verdiği hibelerden sektörümüzün daha fazla yararlanabilmesi için gerekli adımları atacaklarını belirtti. Ayrıca PLASFED çatısı altındaki tüm dernek üyelerinin bu konuda teknik destek alabilmek için kendilerine başvurabileceğini sözlerine ekledi.

Kimya Sektör Platformu toplantısı yapıldı Kimya sektöründe bilgi ve etkinlik faaliyetlerinin koordinasyonu amacıyla çalışan Kimya Sektör Platformu Toplantısı, Kauçuk Derneği ev sahipliğinde toplandı. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, TOBB Türkiye Kimya Sektör Meclisi Başkanı Timur Erk, Kauçuk Derneği Başkanı Nurhan Kaya, PAGDER Başkan V. Oğuzhan Gürlek, Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri İsmail Hakkı Hacıalioğlu, PAGEV Başkan Yardımcısı Ahmet Meriç ve Yönetim Kurulu Üyesi A. Kadir Topuçar’ın da katıldığı toplantıda, Eylül ayında İzmir’de Kimya Şurası’nın toplanabileceği ifade edildi. Sektörün dış ticaret başta olmak üzere çeşitli sorunlarının ele alındığı plaftorm toplantısında İKMİB Başkanı Murat Akyüz özellikle kimya ihracatında Mısır ile yaşanan problemlerin giderilmesine yönelik yapılan çalışmalardan söz etti. PAGDER Başkan V. Oğuzhan Gürlek ise Kimya Sektör Platformu’nun zamanla kamu nezdinde tanınan bir kimliğe kavuştuğunu ve Kimya Şurası’nın 2016’da da gerçekleştirilmesine yönelik kararın faydalı olduğunu belirtti.

Makine Tanıtım Grubu sosyal medyada Türk makine sektörünün tanıtımı için faaliyet gösteren “Makine Tanıtım Grubu” sosyal medya hesapları açtı. İçeriklere, iş dünyası ve kamuoyuna duyurulması amacını taşıyan hesaplarla, Türk makine sektörünün yurt içinde ve yurt dışında daha etkin bir şekilde tanıtılabilmesi ve imajının geliştirilmesine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetleri sosyal medya üzerinden de duyurmaya başladı. Makine Tanıtım Grubu sosyal medya hesapları şöyle: Facebook: facebook.com/turkiyeninmakinecileri, Instagram: instagram.com/turkiyeninmakinecileri, Twitter: twitter.com/tr_makineciler

67


PLASFEDDERGİ

PANO

Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul Modeline ilk destek PAGDER’den

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), mesleki eğitimin geliştirilmesi için; Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İstanbul Sanayi Odası’nın başlattığı “Okul- Sanayi İşbirliği Projesi-İstanbul Modeli”ne destek veren ilk sivil toplum örgütü oldu. İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen “Protokol İmza ve Ekipman Bağış Töreni”nde konuşan PAGDER Başkanı Reha Gür, “Plastik teknolojisi atölyelerini yeni tekniklerle, yöntemlerle geliştirecek, deneyim paylaşımı sağlayacak istihdam odaklı bir işbirliğini başlatmış oluyoruz” dedi.

-Yeni bir mesleki ve teknik eğitim modeli oluşturulacak! Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü ile İstanbul Sanayi Odası arasında imzalanan protokol ile Mesleki Eğitim Kurumları’nda sanayi işbirliklerinin sağlanarak yeni bir mesleki ve teknik eğitim modeli oluşturulmasının hedeflendiği “Okul-Sanayi İşbirliği Projesi: İstanbul Modeli”ne katılan PAGDER; İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Plastik Teknoloji Bölümü’nün ekipman ve alt yapı eksikliklerini giderecek.

Sanayi-Okul işbirliğiyle, eğitimin niteliğini

“Okul-Sanayi İşbirliği Projesi: İstanbul Modeli”

artırmaya yönelik hükümet-İş dünyası ortak-

projesine destek veren ilk sivil toplum örgütü

lığıyla başlatılan “Okul-Sanayi Projesi-İstan-

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) oldu.

bul Modeli” başladı. PAGDER, projeye destek

İlk uygulama olan İnönü Mesleki ve Teknik

veren ilk sivil toplum örgütü oldu. Milli Eğitim

Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi Bölümü’nün

Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan-

ekipman ve alt yapı eksikliklerinin giderilme-

lığı ile İstanbul Sanayi Odası’nın projeye ilişkin

sine PAGDER üyeleri firmalar Arburg Türkiye,

protokol imzasında, ilk ekipman bağışı da PAG-

Autonics Otomasyon, Enformak Plastik Tek-

DER üyeleri tarafından yapıldı.

nolojileri, Güven-el Plastik, Medel Elektronik, Mete Plastik, Novoma Makine, Nüve Plastik,

Plastik sektörü dahil Türkiye’de birçok

Saraç Makine, Ser Rezistans, Şenmak Makine,

sektörün temel sorunlarından biri olan nite-

Tisan Mühendislik Plastikleri, Yelkenciler Ma-

likli iş gücü ihtiyacına çözüm olarak geliştiri-

kine, Erka Ambalaj oldu.

len ve pilot bölge olarak İstanbul’da başlanan 68

İstanbul ile başlanarak 81 ilde yaygınlaştırılması planlanan “Okul-Sanayi İşbirliği” projesinde İSO işbirliği ile yer alan PAGDER’in bağış ve protokol imza töreni, İstanbulBayrampaşa’da bulunan İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapıldı. İmza törenine, İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Serkan Gür, Bayrampaşa İlçe Eğitim Şube Müdürü Abdullah Avcı, İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Deniz Mutlu Güler, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nahit Kemalbay ve İstanbul


PANO

PLASFEDDERGİ

hareketlilik projesi, ziyareti gerçekleştirdik; yaklaşık 30 öğretmen okuluna da kesinleşen eşleştirme yaptık. Meslek ve teknik okullarımızda eğitime hız kazandıracak olan Okul- Sanayi İşbirliği projesinin 81 ilde yaygınlaştırılması için Milli Eğitim Bakanlığımız bu şehirlere talimatları göndermiştir. Bu projeye destek veren başta İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası ve PAGDER’e, destek veren tüm plastik sektörü mensuplarına teşekkür ediyor, bu prototipin başarılı, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu. Sanayi Odası Meclis Üyesi Ömer Karadeniz’in

verimlilik için de mahir ellerin işin içinde olması

yanı sıra PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

gerektiğini vurgulayan Gür, bunun için de ma-

Reha Gür, PAGDER Yönetim Kurulu Üyeleri ile

kine teçhizat, deneyimli, donanımlı eğitmen-

bu önemli projeye katkı sunan plastik sektörü

lerin bir arada olması gerektiğini belirtti. Tö-

firmalarının üst düzey yöneticileri, öğretmen-

rene katılan gençlere de seslenen Reha Gür,

ler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

“Bugün burada donanımlı öğretmenlerimiz,

-Reha Gür: İstihdam yaratmaya devam edeceğiz

gözleri ışıkla parlayan gençlerimiz var. Plastik sektörü, işini iyi yapana hakkını fazlasıyla veren bir sektör. Dünyanın yenilikçi malzemesi olan plastik, her sektörden pay alarak pazar

İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi Ömer Karadeniz ise, konuşmasında gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını belirterek, İSO’nun ve PAGDER’in bu konuda yaptığı çalışmaların büyük önem taşıdığını vurguladı. Karadeniz; Okul-Sanayi İşbirliği İstanbul modeli projesine, nitelikli iş gücü ihtiyacı bulunan başta sanayi ve ticaret odaları, işletme ve kurumlar, meslek komiteleri, sivil toplum kuruluşlarının da entegre edileceğini söyledi.

Törende konuşma yapan PAGDER Yöne-

geliştirmeye geliyor. Plastikte hayat var, ge-

tim Kurulu Başkanı Reha Gür, Türkiye sanayi-

lecek var; gelin kendinizi donanımlı elemanlar

sinin ihtiyaç duyduğu becerilerle donatılmış

haline getirin, plastik sektöründe kariyer plan-

gençleri yetiştirmeyi amaçlayan “Okul-Sanayi

lamanızı yapın” dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Nahit Kemalbay da, ülke

Gençlere mesaj: Hayal edin

nitelikli iş gücü, nitelikli iş yaratan insanlar

İşbirliği Projesi: İstanbul Modeli”ne projesine destek veren ilk sivil toplum örgütü olmaktan,

olarak rekabet gücünü artırmanın anahtarının olduğuna dikkat çekti. İstanbul Sanayi Odası

diğer ilgili sivil toplum örgütlerine de öncülük etmekten gurur duyduklarını kaydetti. Projeyi

Törende konuşan, İstanbul İl Milli Eğitim

hayata geçiren Milli Eğitim Bakanlığı’na, İs-

Müdür Yardımcısı Serkan Gür de yaptığı ko-

tanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası

nuşmada, mesleki eğitimin önemine dikkat

yöneticilerine, sektör mensuplarına teşekkür-

çekerek törende bulunan gençlere “Hayal

lerini sunan Gür, diğer ilgili sivil toplum kuru-

edin, ancak hayal ettiğiniz sürece bir şeylere

luşlarını, diğer sektörleri de bu hizmet yarışına

ulaşabilirsiniz” dedi.

davet etti.

-15-24 yaş grubunda işsizlik oranı yüzde 18,5!

Toplantıda söz alan İstanbul Sanayi Odası

Mesleki ve teknik eğitimin sorunlardan birinin nitelikli insan gücü yetiştirememesi olduğuna değinen Serkan Gür, “Nitelikli insan gücünü, ancak sektörün gücüyle gücümüzü

Plastik sektörünün dünyanın en önemli

birleştirirsek yetiştirebiliriz; sektörün deneyi-

sektörü, plastiğin de en kıymetli malzemesi

mini okullarımıza transfer ederek başarabiliriz,

olduğuna dikkat çeken Gür, şu anda 306 bin

diye yola çıktık ve Okul-Sanayi İşbirliği İstan-

kişiyi istihdam eden sektörün yüksek istihdam

bul Modeli’ni geliştirdik. İstanbul Sanayi Odası

yaratan bir sektör olmaya devam edeceğini

ve İstanbul Ticaret Odası’nın destekleri ile 55

paylaştı. TÜİK’in 2015’de yaptığı araştırmada, 15-24 yaş grubu arasında, işsizlik oranın yüzde 18,5 olduğunu kaydeden Reha Gür, “Bugün atacağımız adımlarla, plastik sektörünün ihtiyacı olan ara elemanların nitelikli bir şekilde yetiştirilerek plastik sanayisine katılımı ile hem işsizlik oranı azalacak, hem de sanayicilerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman açığı ortadan kalkacak” dedi. Küresel rekabet ortamında rekabetin devamlılığının verimlilikle mümkün olduğunu,

69

olarak proje kapsamında 800’e yakın firma ziyaret ettiklerini; teorik ve pratik olarak birçok eğitim veren, kendisinin de üyesi bulunduğu PAGDER’in projeye destek veren ilk sivil toplum kuruluşu olmasından dolayı teşekkürlerini sundu. Törende konuşan İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Deniz Mutlu Güler, İstanbul Sanayi Odası ve Plastik Sanayicileri Derneği PAGDER’e desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirterek “Yaklaşık 5 bin öğrenci ile 7 ayrı alanda eğitim veriyoruz. OkulSanayi işbirliği projesi kapsamında okulumuza verilen bu destek öğrencilerimizin eğitimi açısından büyük önem taşıyor” dedi.


PLASFEDDERGİ

PANO

İzmir Menemen Plastik İhtisas OSB’de kura çekimi yapıldı İzmir’e kazandırılmış bu fuarı sahiplenmek ve en iyi hale getirmek için çabalamalıyız. Tabii bu fuarı sadece sanayici değil, halkımızın da desteklemesi lazım. Ziyarete gidilmesi gerekir. Kent fuarı açıldı; belki küçük bir fuardı ama ben gittiğimde yarım gün oradan çıkamadım. Basit görüyor insanlar ama gitmek, kalabalık olmak ve destek olmak lazım. Sadece fuar alanını görmek için İzmir’e gelmek isteyenler var” dedi.

Kocaoğlu’ndan plastik sektörüne destek Yol talebi ve destek konusunda her imkanını kullanma sözü veren Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin sanayicisinin hem istihdama hem ekonomiye katkıda bulunduğunu, kentlerin ve ülkelerin böyle giri-

İzmir Menemen Plastik İhtisas OSB’de kura çekimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da katıldığı bir törenle yapıldı. Sanayiciler, büyükşehir belediyesinden daha yoğun destek talep etti.

Törende konuşan İMPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Salih Esen, tahsis edilen 500 bin metrekarelik alanın 200 bin metrekaresinde inşaat çalışmalarının sürdüğünü vurguladı. Hiç kredi kullanmadan tamamen kendi öz kaynaklarıyla bugüne kadar geldiklerini söyleyen Salih Esen, “Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’ndan sanayi bölgesine bağlantıyı sağlayan yolda düzenleme yapmalarını istiyoruz. Bu yolu ağır tonajlı araçlar kullanıyor. Otoban bağlantısı için de ayrıca talebimiz var”

İzmir Menemen Plastik İhtisas OSB’de kura çekimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da katıldığı bir törenle yapıldı. Sanayiciler, büyükşehir belediyesinden

dedi.

plastik sektörünün de gelişmesi gerektiğini vurguladı. İzmir Menemen Plastik İhtisas OSB’de (İMPİOSB) yatırım başlıyor. OSB Yönetim Ku-

EGEPLASDER Başkanı ve İMPİOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Paksu da, organize sanayi bölgesinin başta İzmir olmak üzere Türkiye plastik sektörüne katkı veren iyi bir yatırım olduğunu hatırlattı.

rulu Başkanı Salih Esen, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, EGEPLASDER Başkanı Erol Paksu, Müteşebbis Heyeti Başkanı Erdoğan Çiçekçi ve sanayicilerin katıldığı bir törenle kura çekimi tamamlandı. Sanayiciler Kocaoğlu’ndan daha yoğun destek talep etti.

Fuar İzmir’in kente ve iş dünyasına katkı verecek iyi bir alan olduğunu vurguladı. Fuar İzmir’i İtalya, Fransa, İngiltere, Rusya ve Almanya’daki fuarlardan çok daha derli toplu bulduğunu söyleyen Erol Paksu, “Çok işlevsel bir fuar. Her yerinde ışık var. Bence hakikaten 70

yönetim olarak kentin kalkınmasını amaçladıklarını, kent insanının refahını artırarak lokmasını büyütmek istediklerini vurgulayan Kocaoğlu, “Bunları yapmak için de sanayicilere elimizden gelen desteği sağlamaya çalışacağız” dedi. Daha sonra, İMPİOSB’da parseller için kura çekimi yapıldı.

İMPİOSB fırsatlar sunuyor İMPİOSB, İzmir’e 30, İzmir Atatürk OSB’ye ise 15 dakika mesafede bulunuyor. İstanbul

Fuar İzmir’e EGEPLASDER’den destek

daha yoğun destek talep etti. Aziz Kocaoğlu,

şimciler sayesinde geliştiğini söyledi. Yerel

Otoyolu, İZBAN Metro İstasyonu ve PETKİM’e yakınlığıyla ayrı bir özellik taşıyor. İMPİOSB Başkanı Salih Esen, “Plastik sektöründe prestijli kuruluşlarla, ülke sanayiine katkımızı artıracağız. Yeni yatırımlarla Menemen kalkınırken, İzmir’in plastik sektöründe yeri daha güçlü olacak. Bölge hem sosyal hem maddi anlamda ilerleyecek. Bu çerçevede Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Müteşebbis Heyet Başkanı Erdoğan Çiçekçi ve Koordinatörümüz Metin Ersan’ı özverili çabaları için kutlarım. Yaklaşık 5 bin kişinin istihdam edileceği iş imkanının açılacağı yıllık katma değer oluşumunun beklendiği dev kuruluşların yer aldığı, harika bir sanayi bölgesi hazırlıyoruz” dedi.


PLASFEDDERGİ

GÜNDEM

Türkiye reformu gündemine aldı

Sürdürülebilir

büyüme

ve refah için

reform

Türkiye ekonomide istikrarlı ve yüksek düzeyli büyüme için reform programını oluşturdu. Yatırımlardan üretime, işgücünden, iş ortamına kadar bir dizi proje ve program çerçevesi ilan edildi. Reformların büyük kısmı yasal değişiklik içeriyor. Özellikle yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yapılacaklarda vergi ve prosedür sistemi yeniden gözden geçirilecek.

72


GÜNDEM

PLASFEDDERGİ

Ekonomi yönetiminden reform programına yönelik kararlılık mesajları verilirken, iş dünyası da bu yöndeki beklentilerini ilan etti. İhracatın zorlandığı bir döneme girilen sanayide, Türkiye’nin yenileşme sürecinde yaşadığı duraksama uluslararası göstergelerde de gözleniyor. Türkiye, Eylül 2015’te açıklanan küresel rekabet endeksinde, bir önceki yıla göre 6 basamak geriledi ve 140 ülke arasında 51. sıraya düştü. Çünkü, endeksi oluşturan göstergelerde çok sayıda ülke geçmiş yıllarda reform yaptı.

73


PLASFEDDERGİ

GÜNDEM

Türkiye orta gelir tuzağına düşmemek ya da orta gelirli seviyeden, yüksek gelirli seviye-

kabet gücünü ve verimlilik seviyesini artırmak

istihdam büroları aracılığıyla işçi sağlanmasını

olarak belirlendi.

içeren bir dizi işgücü piyasası esnekliği mo-

ye kısa sürede geçmek istiyor. Ayrıca, dünya

dellerinin getirilmesine yönelik eylemler ilan

sanayi üretiminin evrildiği yeni dönem olan

Ortaya çıkan reform paketinin içinde ilan

Dördüncü Sanayi dönemini yakalamak için de

edilen 25 program “öncelikli dönüşüm prog-

gerekli görüyor. Bütün sektörler, yüksek kat-

ramları” olarak sınıflandı. Bu programlar içinde

Sürdürülebilir büyüme başlığı altında “ya-

ma değerli yapıları oluşturabilmek için yoğun

1150 eylem ilan edildi. Bu eylemlerin gerçek-

tırım ortamının geliştirilmesi ve yatırımların

bir çaba içinde. Kimya sektörü de bu yöndeki

leşme takibi amacıyla, uygulama izleme me-

finansmanı” başlığı da gündeme alındı.

stratejik hedeflerini belirlemeye başladı.

kanizması ilan edilse de henüz bir raporlama yapılmadı.

Aslında yapılması gerekenler konusunda genel bir uzlaşı sağlanmış durumda. 10. Kalkınma Planı ve sonrasında hazırlanan strateji belgeleri ve Hükümetin açıkladığı reform

Güçlü ve sürdürülebilir büyüme için toplam faktör verimliliğini artırma

edildi.

Bu kapsamda, yatırımların yurtiçi tasarruflarla finansmanının teşvik edilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, katma değerli üretim yapısının desteklenmesi, girişimciliğin desteklenmesi planları ilan edildi.

programı genel kabul gördü. İş dünyasının açıkladığı üst raporlar, bu metinlere yaptığı

Eğitim ve becerilerin artırılması, yaratıcı-

Güçlü ve sürdürülebilir büyümeye giden

atıflarla programı prestijli kabul ettiklerini ilan

lık ve verimliliğin yükseltilmesi temel çerçeve-

yolda verimliliği artırmak için var olan işgücü

ettiler. Hem hükümetin, hem de iş dünyasının

sinde yaklaşılan bu reform programında, nihai

potansiyelimizi en iyi şekilde kullanmalıyız.

ana gündemi reform oldu.

hedef olarak Türkiye’nin üst gelir grubuna

İşgücü verimliliğini artırmak için eğitim ön

geçişi için insan kaynağının en iyi şekilde ha-

koşuldur. Ancak eğitimin yanı sıra becerilerin

zırlanması belirlendi. Ayrıca yatırım ortamının

artırılması ve girişimciliğin özendirilmesi de

iyileştirilmesi yoluyla yatırımların artırılması

önem arz etmektedir. Bu amaçla 2016 yılı Ey-

ana unsur içinde sayıldı.

lem Planında eğitime ve işgücü verimliliğine

Reform gündemi Türkiye’nin reform gündeminin üst amacı “Güçlü ve sürdürülebilir büyüme ile yüksek ge-

özel önem verdik.

lir seviyesine ulaşılması,” ile “Güçlü ve sürdü-

Reform programı arka planında, İşgücü

rülebilir büyümeden toplumun bütün kesim-

potansiyelinin kullanılması ve geliştirilmesi

lerinin faydalanmasının sağlanmasını ifade

başlığı altında; eğitimin niteliğinin artırılması,

eden ‘‘kapsayıcı büyüme’’, olarak açıklandı.

işgücü piyasasında becerinin ve nitelikli istihdamın artırılması, genç işsizlik oranının düşü-

Bu temel amaca yönelik olarak çok sayı-

rülmesi, kadın işgücüne katılım oranının artı-

da makro ve mikro program-proje ilan edildi.

rılması, işgücü piyasasının esnekleştirilmesi

Reform gündeminin, plan ve projelere yönelik

sıralandı.

alt amaçları ise enflasyonu kalıcı olarak düşür-

Bu başlık altında en dikkat çekici eylemler

mek, cari işlemler açığındaki azalma eğilimini

ise başta kıdem tazminatının bir fona dönüş-

korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, özel

türülmesi olmak üzere, işe giriş ve çıkışlarda

yatırımlar yoluyla büyüme yapısını ve sanayi-

kolaylık sağlayarak; uzaktan ve süreli, part-

de dönüşümü destekleyerek ekonominin re-

time çalışma modellerinin getirilmesi; özel 74


GÜNDEM Tasarruf sadece yatırım değil, ülkenin sorunu Sürdürülebilir büyümeye yönelik alt hedeflerden biri olan yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımların yurt içi tasarrufla finansmanının sağlanmasına yönelik başlık, sadece

kamu tasarrufları yanında, şirketlerin sermaye

Şirket kuruluş ve işleyiş prosedürlerin-

artırımlarına vergi teşviki uygulanması, ser-

de kolaylaştırma, yeni gelir vergisi kanunu,

maye piyasalarının özendirilmesi ve teşviki de

makine teçhizat yatırımlarına vergi teşviki,

programa bağlandı.

OSB’lerin arsa maliyetinin azaltılması, kamu

da, Türkiye’nin yüzde 12’lere kadar düşen iç tasarruflarının artırılması için, bireysel birikimlerin kamu kaynağıyla desteklendiği, bireysel emeklilik, evlilik ve konut birikimlerine kaynak aktarılmasına yönelik programlar uygulamaya girdi. Bireysel emekliliğe katılımın otomatik hale getirilmesi ile henüz çok tartışılmasa da “mesleki sigorta” (ikinci sütun emeklilik-merkezi sandık sistemi) da gündeme alındı. Kamu harcamalarının rasyonelleştiril-

kaynaklı OSB’lerin arsa rantına dönüşmemesi

Yatırım ortamının iyileştirilmesi

gündeme alındı. Plastik sektörünün de içinde yer aldığı,

bu yönüyle değil, makro ekonomik istikrar için de önem taşıyor. Bu yönde yapılan vurgular-

PLASFEDDERGİ

Türkiye’nin rekabet gücü kayıplarına da

KOBİ’lerin yoğun olduğu sektörlerde, yatırımın

yol açan yatırım ortamının özendirici ve teşvik

özendirilmesi için “sembolik kira karşılığı, hazır

edici olmasına yönelik program doğrultusun-

fabrika binası verilmesi” uygulaması da ilan

da ise katma değerli üretimin artırılması ana

edilen projeler arasında bulunuyor. Bu proje-

hedef olarak belirlendi. bu kapsamda, patent

de, özellikle gelişme yönünden dezavantajlı

kanunun yenilenmesini de kapsayan fikir ve

durumda olan illerde, uygun yerlerde fabrika

mülkiyet haklarının geliştirilmesi, kalkınma

binası inşa edilerek yatırım yapmak isteyenle-

bankacılığının yeniden yapılandırılması, kamu

re sembolik bir kira bedeli karşılığı uzun süreli

alım garantisini de içeren yüksek teknolojili

kiralanacak.

yatırımların özendirilmesi, AR-GE ve yenilik teşvik uygulaması reform programının bir par-

Kapsayıcı büyüme

çası olarak açıklandı. Güçlü ve sürdürülebilir büyümeden top-

mesi, kamu ihale kanunun değiştirilmesi gibi

lumun bütün kesimlerinin faydalanmasının sağlanmasını ifade eden ‘‘kapsayıcı büyüme’’ başlığı altında, KOBİ başlığı altında önlemlere yer verildi. KOBİ’lerin, hızlı yatırım ve üretime geçme gücü nedeniyle, özellikle bölgesel eşitsizliklerin giderilmesi ve iş ortamının gelişmesine yönelik itici gücünün harekete geçirilmesi hedeflendi. KOBİ’lerin üretim zinciri içinde etkisinin artırılması öngörüldü. Bu kapsamda, imalatçı KOBİ’lerin finansmanda kefaletlerinin artırılması hayata geçirildi. Taşınırların finansmanda teminat olarak gönderilebilmesi, TSE ve patent süreçlerinde kamu desteği verilmesi de gündeme alındı.

Hükümet tarafından reform programının çerçevesini oluşturan öncelikli alanlar şöyle: 01. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı

14. Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı

02. İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı

15. Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı

03. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı

16. Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı

04. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı

17. Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı

05. Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı

18. Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

06. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı

19. Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı

07. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı

20. Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi Programı

08. İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı

21. Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı

09. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı

22. Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı

10. İstatistiki Bilgi Altyapısının Geliştirilmesi Programı

23. Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı

11. Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı

24. Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm

12. Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim

Programı

Programı

25. Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi

13. Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı

Programı

75


PLASFEDDERGİ

GÜNDEM

Mehmet Şimşek: Reform yapan kazanacak Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, reform programına yönelik yaptığı değerlendirmede, sürecin Türkiye’nin küresel krizde yeniden parlaması ve fırsatları kaçırmaması için en önemli kaldıraç olacağını vurguluyor. Şimşek, çeşitli platformlarda reform programının önemini şöyle vurguladı:

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş: 6 yıldır yüzde 5,1 büyüme gerçekleştirdik Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Türkiye’nin sorunlarının çözümüne yönelik kapsamlı bir program içinde bulundurduğunu vurguluyor. Elitaş, ihracatın geliştirilmesi için sanayicileri teşviklerden yararlanmaya çağırıyor: Ekonomi Bakanlığı olarak sanayinin önündeki engelleri ortadan kaldırmak, sanayicinin heyecanını harekete geçirmek için kurulmuş bir bakanlığız. Ekonomi Bakanlığı’nın vermiş olduğu önemli teşvikler var. Ekonomi Bakanlığı olarak hem yatırım, hem ihracat konusunda

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık:

Sanayi stratejisi uygulamada

Türkiye’nin yeni bir sanayileşme stratejisini hayata geçirdiğini vurgulayan Fikri Işık, bu sürecin geleceği şekillendirmede kullanılacağını vurguluyor. KOSGEB, TÜBİTAK gibi destek ve yönlendirici kuruluşların yanında, sanayi bilgi altyapısına yönelik de faaliyetleri bulunduğuna işaret eden Fikri Işık, strateji belgelerinin yön gösterici özelliğine vurgu yapıyor:

Kalkınma Bakanı Yılmaz: Reform için uygun zaman

Türkiye’nin reform programlarını hazırlayan bakanlık olan Kalkınma Bakanlığı’nda, sürecin tamamını yöneten Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, reform programı için zamanlamanın uygun olduğunu vurguluyor: “Hem temsil yönü güçlü bir Meclis hem de milletvekili sayısı itibariyle rahatlık marjı olan tek başına bir iktidar var. Bu tam bir reform ortamıdır. Önümüzdeki dönemde de bir yandan siyasi istikrar ve güven ortamında ekonomimizin büyümesi, diğer yandan işgücü piyasalarına ilişkin reformlarımız ve aktif işgücü politikalarımız ile birlikte istihdam artışının devam etmesi bekleniyor. Kapsayıcı büyüme anlayışımızın

76

“Bir taraftan FED faiz artışı gündemde. Bir taraftan Çin ekonomisinde yavaşlama. Doların değer kazanması. Emtia fiyatlarının çökmesi, jeopolitik gerginlikler ve bütün bunların beraberinde getirdiği siyasi belirsizlikler. Bütün bunlara rağmen aslında dünya ekonomisi ve Türkiye’de çok ciddi fırsatlarla karşı karşıyayız. Reform yapan ülkeler pozitif yönde ayrışacaklar. Türkiye’nin bütün enerjisini tekrar reformlara yönlendirmesi gerekiyor. Türkiye olarak reformları gerçekleştirir, algımızı daha da iyileştirirsek rahat bir şekilde yılda 20-30 milyar dolar yatırım çekeriz. Bu da daha çok istihdam, ‘know-how’, ortaklık ve iş imkanı demek.”

bazı eksikliklerin var olduğunu gördük. Onun üzerine odalar birliği başkanımızla aldığımız karar gereğince en yakın zamanda tüm Türkiye’deki sanayileşme yolunda ilerleyen illerimizle Ekonomi Bakanlığı’nın yaptığı işleri konusunda aydınlatıcı fikirler vermek üzere sanayicilerimizle toplantı yaptık. Türkiye’nin üretmeye, büyümeye ihtiyacı var. 2008 küresel krizin başladığında dünya ekonomisinin nereye gideceği endişesi varken Türkiye teğet geçti hamdolsun. En yakın komşumuz Yunanistan, İtalya, İspanya gibi Avrupa’nın en büyük yerlerinde kriz devam ederken Türkiye ekonomisi büyümeye devam ediyor. 6 yıldır 5,1 büyümeyi gerçekleştirmiş Türkiye ekonomisi ile karşı karşıyayız. Gayretlerimiz devam ediyor.”

“Çalışmalarımızı ‘Yerli, Yenilikçi ve Yeşil Üretim’ anlayışıyla sürdürüyoruz. Toplam 70 önemli eylemden oluşan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nin vizyonunu, ‘Orta Yüksek ve Yüksek Teknolojili Ürünlerde, AfroAvrasya’nın Tasarım ve Üretim Üssü Olmak”.. 2015 yılında, Sanayi Stratejisi Belgesi’nin yanı sıra 13 farklı strateji belgesini daha uygulamaya aldık. Bu strateji belgeleriyle hem mevcut güçlü sektörleri geleceğe hazırlıyoruz, hem de yeni nesil sektörlerde ivme yakalamayı sağlayacak adımları atıyoruz. Proaktif bir anlayışla, 2020’li yıllara damga vurması beklenen Sanayi 4.0 süreciyle ilgili hazırlıklara şimdiden başladık”

gereği olarak istihdam dostu büyüme hedefi tüm politikalarımızın odağında yer alacaktır. Kayıt dışılığın daha da azaldığı, kadın istihdamının hızla yükseldiği, ücretli ve yevmiyeli oranının arttığı bir ortamda istihdam sayısı ve kalitesi artacak. Artık para ve maliye politikaları yetmiyor. Daha yüksek büyüme perspektifi için ve pozitif yönde ayrışmak için bunları mutlaka reformlarla bütünleştirmeniz gerekiyor. 20152019 dönemini biz bir fırsat çerçevesi olarak algılıyoruz. Bu dönemde bir seçim yok, siyasi bir gündem yok. İyi bir hazırlığımız var. 25 dönüşüm programımız var. 4 yılık bir perspektifle hazırladığımız ve çok detaylı bir dönüşüm programlarımız var”


PLASFEDDERGİ

SÖYLEŞİ

MİKROSAN Yönetim Kurulu Başkanı Naci Sönmez:

“Zor dönemde dikkatli, sabırlı olmak gerekir ama işin de başında olacaksınız” -Türkiye

ihracatında

yavaşlama

emareleri görülmeye başlandı. Makine sektörü için de böyle bir işaret var mı? Sıkıntılı dönem olacak gibi görünüyor ama akılcı davranılırsa bu tersine çevrilebilir. İyi düşünmek gerekir. Bir de heyecanlanmamak lazım. Bu da önemli. Rusya ile çıkan sıkıntılar için de geçerli bu söylediklerim, genel olarak ekonomik ortama ilişkin de geçerlidir. Rusya Türki Devletleri de etkiliyor ve önemli bir olay. Türki cumhuriyetler Rusya’ya çok karşı koyamıyorlar. Heyecanlanmadan çözüm üretmemiz mümkün olabilir ama elbette zor olacaktır, dikkatli olmak gerekir. Nelere dikkat etmek gerekir diye sorarsanız, öncelikle yatırımlara dikkat etmek lazım, iş alırken dikkat etmek lazım. Satış yapılan ülkelerde servis hizmeti vermek önemlidir. Rusya’ya Türkiye’den eleman göndermek artık zor. Ülkeler arasındaki husumetler çok uzun sürmez. Neden sürmeyecek? Hepimizin artık

Türkiye’nin en deneyimli plastik işleme makineleri üreticilerinden MİKROSAN Yönetim Kurulu Başkanı Naci Sönmez, iş insanlarıyla deneyimlerini paylaştı. Türkiye’nin ihracatının yavaşlama işaretleri verdiği bir ortamda, dikkatli, sabırlı olunması gereğine işaret eden Sönmez, her zamankinden daha fazla çalışmanın gerektiğini hatırlattı. MİKROSAN’ın yeni geliştirdiği şişirme makinesinin lansmanı aşamasında olduklarını belirten Sönmez, yeni pazarlar bulmak için gayret ettiklerini ve Kuzey Afrika ülkeleriyle bunu başaracaklarına inandıklarını vurguladı. Sönmez, iş deneyiminden kaynaklanan deneyimlerini ve MİKROSAN’ın gelişimini PLASFEDDERGİ’ye anlattı. 78

birbirine ihtiyacı var. Her devletin her devlete ihtiyacı var. İnşallah hayırlısı olur. Şu bir gerçek: Gelirler, cirolar düşecektir. Herkes bunu beklesin. Az veya çok düşecek ama düşecek, dikkatli olmak lazım. Yatırım her şey demektir, yatırım yapmadan yürüyemiyorsun. Demek ki akılcı yatırım yapmak gerekli. Bir de kadroyu boşuna şişirmemek, eleman alımına dikkat etmek lazım. Yeni eleman ne yapacak, nereye kadar gidebileceksiniz onu iyi hesaplamak gerekli. Yapılacakları yapıp, geriye kalanı Allah’a bırakıyorsunuz zaten. İşveren olarak daha dikkatli olmak ama işten de kop-


SÖYLEŞİ mamak, daha fazla çalışmak gerekli. İşler kendi başına yürümüyor. -Alternatif pazar arayışları sürekli gündemde, sizin böyle bir belirlemeniz var mı? Afrika bana göre alternatiftir. En önemli alternatif pazar gibi görünüyor. Asya’da halen pazar var ama burası yüzde 90 Çin’in eline geçmiş gibi görünüyor. O tarafı (Çin) tercih eden çok müşterimiz var. Kazakistan veya Özbekistan’daki alış-verişlerimiz yüzde 70’lerden aşağı düştü. Çin ile fiyat rekabeti çok zor. Bizim fiyatlarla satmak zor. Bizim makinelerimizin girdileri onlara göre çok pahalı ve Çin bu ürünleri daha ucuza tedarik edebiliyor. İnşaat ekonominin kim ne derse desin saç ayaklarından biri. Türkiye inşaata doymayacak. Çünkü yabancı yatırımcılar da geliyor. İnşaattan umutluyum. Sanayi de bu yönde üretime girecek. Yurt dışında da inşaatlar üstleniliyor. Bunlar da sektörün ihracatına katkı verebilir. Umutsuz değilim ama dikkatli olmamız lazım. -Yeni bir ürününüzü, tanındığınız bilindiğiniz ekstrüder dışında şişirme makinenizi tanıttınız. Biraz bu süreçten bahseder misiniz? Evet, biz şişirme makinesini yaptık ve fuarda sergiledik. Mart ayı içinde open-house tanıtımına başlayacağız. Neden yeni bir makine yaptık.. İnşaat durursa, boru-profil durursa bir şeyler yapmak lazım. Hazırlığı erkene aldık. İyi de oldu. Makinemizi bitirdik. Gıda, deterjan sa-

PLASFEDDERGİ

nayine hizmet eden bir makine. İhracat potan-

dedir, projeyi kapsamlı hazırlamadık. Fazlaca

siyeli olduğunu da düşünüyoruz. O makineyi

hazırlık yapmadık demek ki.. Ayrı bir ekibin teş-

yaparken de teknolojik üstünlüklerle yaptık.

viklerle uğraşması gerekiyor. AR-GE süreçleri

Teknolojik bir makine.. Satış olabileceği sinya-

için 10 kişilik bir ekibimiz var.

lini bize vermeye başladı. -Plastik -MİKROSAN plastik işlemedeki çe-

işleme

makinelerinden

başka alanlara da yönelecek misiniz?

şitli makinelere de yoğunlaşıyor diyebilir miyiz?

Hayır, kendi alanımızdaki makinelerimizde yoğunlaşmaya devam edeceğiz. Sonuçta

Böyle değerlendirmemek lazım. Bunu (şi-

şişirme makinesi de plastik sektörünün bir

şirme makinesi) araştırdık. Türkiye’ye geçen

parçası. Başka sektörlerde makine yapmayı

yıl bu makineden ithal edilen tutar 20 milyon

düşünmüyoruz. Hoşuma da gitmiyor başka

Avro.. Avrupa’nın kendi içinde sattığı ise 100

alanlara girmek.

milyon Avro.. İnşallah biz de bir pay almayı düşünüyoruz. Asya ve Kuzey Afrika ülkelerinde de benzer makineler kullanılıyor ama çok tek-

-MİKROSAN, sektörde bilinen bir

nolojik değiller. Onlara da bu teknolojiyi teklif

marka. Biraz kuruluş sürecinden söz

edeceğiz, sonuçlarına bakacağız. İnanıyorum

eder misiniz?

ki iyi olacak. İhracatımız o bölgelere artacaktır. Biz sadece boru-profil makinelerini üretiyoruz dersek cirolarda anormal düşüşler olabilecek.

Ben aslen Of’luyum ama doğma büyüme Tatvanlıyım. 1960’da Endüstri Meslek Lisesini bitirdim ve üniversite için İstanbul’a geldim.

İmalatçılara bu türden girişimleri tavsiye

Yokluk nedeniyle okuma imkanı bulamadık.

eder miyim?.. Bu bir kadro meselesi, gelişim

İstanbul’a gelince elbette yol gösteren de bu-

meselesi.. Eğer elinizde organizasyonunuz

lamıyordunuz o dönemde. Çünkü bir şey gör-

yoksa, o iş (farklı bir tür makine imalatına gi-

meden gelmişsin İstanbul’a.. Işık görmemişiz

rişmek) sizi boğar, yok olursunuz. Yine en iyi

daha. İdare lambasıyla yaşıyorduk.

çözüm, bildikleri işi, yaptıkları makineleri daha Tahsilim endüstri meslek lisesi seviyesin-

teknolojik hale getirmeyi tavsiye ediyorum.

de kaldı, üniversite okuyamadım. Askerlikten Biz yaklaşık 1 yıldır bu makine üzerinde

sonra, Pimaş’ta işbaşı yaptım. Orada 7 yıl çalış-

çalışıyoruz. Proje başlangıcından alırsak 1,5

tım. Ayrıldıktan sonra Plasmak diye bir makine

yıla yaklaştı. Yabancı danışman da kullandık.

fabrikası kuruluyordu. Arkadaşım, Ağabey de-

Bizim bu teknolojiye tam gücümüz yetmeye-

diğim kişi oraya gitmişti, ben de oraya gittim.

cekti. TÜBİTAK desteği kullandık ama toplam

Bir 6-7 yıl daha çalışmıştım, baktım olacak gibi

yatırımın çok küçük bir kısmı.. Sembolik dene-

değil, 1978’de bir torna tezgahı ile atölye ola-

bilir. Kendimiz finanse ettik. Belki kabahat biz-

rak Mikrosan’ı kurduk. Ne yapmaya başladık? Önce, otomotiv sanayine parça yapalım istedik. Baktık ki bedava çalışacağız. Çünkü bir parça için 2 TL bedel ama akşama kadar harcanan para 10 TL.. Otomotivden vazgeçtik. Pimaş’ta çalışmış olmaktan kaynaklı bu tür makinelere aşinalığımız var. Kalıp yapmaya başladık. MİKROSAN Makine ve Kalıp Sanayi oradan geliyor. Arkadaşlardan biri, bana geldi ve kalıbı bırakmamı tavsiye etti. Çünkü kalıbı kimse görmüyor. Göze görünür, büyük bir şey yap dedi. Büyük görünürse büyük para alırsın.. Kalıbı bıraktık ve makineye yöneldik. Plastik fabrikalarının o günlerde ihtiyaç olduğu ek makineleri yapmaya başladık. Sipariş geliyor,

79


SÖYLEŞİ

PLASFEDDERGİ

tezgah alıyoruz derken, 1983’te anonim şirket olduk ve aşağı yukarı aynı tarihlerde ilk plastik ekstrüderimizi yaptık. Kendi tasarımımızla yaptık. Böylece büyümeye başladık. Çift vidalı makine yapalım derken, müşteri de artmaya başladı. Yapı, şekil değişmeye başladı. Biz de uyum sağladık. Bu şekilde gelişirken, İzmit’te fabrikamızı tamamladık -Allah bütün hayatını kaybedenlere rahmet eylesin1999 depreminde bu fabrikamız yıkıldı. Elde avuçta bir şey kalmadı. Ne yapacağız derken, fabrika tamamen yıkılmışken, bazı Ağabeyler, arkadaşlar bize yer teklif etti ve bir arkadaşın teklifini kabul ettik. Üç yıl bizden para almadı ve biz o işyerinde kaldık. Ondan sonra siparişlerimizi aldık, üretime başladık, para kazandık. Hep

Avrupa

makineler

Şu anda 30 bin metrekarenin üzerinde üretim alanına kavuşuyoruz. Biz esasında iri-

kullanılıyor.

Türkiye’de MİKROSAN olmasaydı şu anda birçok firma ne kurulabilirdi, ne iş yapabilirdi. Mikrosan bu işe gönül vermiş olanı fabrikatör yaptı. -İhracat yoğun bir firma olarak dikkat çekiyorsunuz? Evet, üretimimizin yüzde 70’e yakını ihracat. Bu bazı yıllarda yüzde 60 oldu ama 55

tan devreye girerse yine ihracatımızı yüzde 70’lerde görebiliriz. -Avrupa’da ekstrüder makine hacmi yüksek, MİKROSAN ne konumda? Türkiye pazarını tamamen yabancılar hakim diyemeyiz. Biz ve bizim gibi firmalar iç

sorunları görüyorsunuz?

li-ufaklı çok farklı üretimlerimiz var. Adet bazlı söylemek yanıltıcı olabilir ama adet bazında

Bence önce Türkiye’nin hammadde ihti-

bakılırsa Avrupa çapında ya üçüncü, ya dör-

yacı var ve bu ihtiyaç çok acil vaziyette. Tür-

düncü sıradayız. Şu anda MİKROSAN makine-

kiye şu anda Avrupa’da ikinci ama şu anda

leriyle 3 bin hat var ve çalışıyor. Tavsiye çok

hammadde üretimi çok az. Her hammadde

önemli. Tavsiye olmazsa makine satmak çok

dışarıdan geliyor. Ben Naci Sönmez olarak ina-

zor. Bazı yıllar 150 hattın üzerine çıktık. İzmit,

nıyorum, mutlak surette hammaddeye yatırım

Hasköy Sanayi Sitesi, Gebze OSB ve yine aynı

yapmak lazım. Bu alana yatırım yapanın geliş-

yerde yatırım yaptığımız yüzde 90 bitmiş bir

mesi hızlı olur. Elbette çok büyük bir sermaye..

yeni tesisimiz var. İnşallah devletimize, milleti-

Devletin de elinden gelen desteği vermesi

mize hayırlı olsun. Son montaj Gebze’de.. Diğer

lazım. Avrupa’da küçük sanayi olarak başlamış

tesislerin kendi uzmanlık üretimleri var.

ama büyümüş. Bununla rekabet için büyük yatırım yapmalı. İnsan üzülüyor bu eksikliğe..

olmadı. Bu yıl belki biraz düşüş görebiliriz ama Fas, Tunus, Mısır, Cezayir, Katar, Suudi Arabis-

-Plastik sektörü için hangi öncelikli

Ekstrüzyon yatırımlarında artma var ama

Türkiye bu alanı çözmek zorunda.

Türkiye’de kapı-pencere profil alanında makine fazlası var. Plastik imalatçı firmalarımız

Eğitim meselesi var. Meslek liseleri, yük-

ihracata yönelmişlerdi ancak yakın çevredeki

sek okulları, kesinkes göstermelik değil, net

olaylardan dolayı ihracat azalınca ellerinde

olarak sanayi ile iç içe olması gerekli. O ço-

makine fazlası kaldı. Atıl kalan makineler var.

cukları sanayiye kazandırmak lazım. Sanayi

Zaman zaman çalıştırıyorlar ama kapasitenin

ile okursa, sanayi ile mühendis olursa çözüm

tamamını kullanamıyorlar. Sanırım dünya böy-

olur. Ezberle, göstermelik işlerle başarı sağla-

le kalmayacaktır, iyileşecektir.

namaz. Arada sırada çıkan iyi elemanların da azınlıkta kaldığını düşünüyorum. Genel olarak

pazara ağırlık koymaya başladı. Yabancı payı,

mezun olan arkadaşlarımız yetersiz. Millet ve

yani ithalat azalmaya başladı denebilir.

-Yabancı

rekabeti

ne

düzeyde,

Türkiye’ye imalatçı olarak gelmelerini

hükümet meselesi bu. Ciddi olarak sanayi ile birlikte bu konuya eğilmek gerekli.

sağlamak yönünde girişim tavsiyeleri de var?

Hem öğrenciler, hem öğretmenler yabancı dil öğrenmeli. Ben birinci gün işe başla-

Yabancı makine imalatçıları bizim bu ya-

yan kişiye, ikinci gün diyorum ki, git bir kursa

pımıza gelmezler. Biz daha akademik olursak,

yazıl, yabancı dil öğren diyorum. Çünkü bir

daha programlı olursak, şeffaf olursak o za-

Fransız geliyor, bir Alman geliyor ve İngilizce

man olabilir. Öbür türlü zor görüyorum. Yaban-

konuşuyor. Demek ki İngilizce ortak dil olmuş.

cı şeffaflık, netlik istiyor. Bunun yanında şunu

Bizim mühendislik, teknik kitaplarımız yeter-

soruyor: Kaç tane yabancı dil konuşan sekre-

siz. Kapsamlı, iyi olanlar da yabancı dilde.

teriniz var? diyor.

80


PLASFEDDERGİ

ATLAS

Türkiye tarihinin dönüm noktalarının kesiştiği ülke: Güney Kore

En kapsamlı STA yürürlükte, Güney Kore ile ilişkiler derinleşiyor numunda olan; mal, hizmet ve yatırım olmak üzere üç ayrı listesi bulunan STA ile 2023 yılına kadar kadameli olarak vergiler sıfırlanacak. Güney Kore ile sadece ticaret değil bazı stratejik noktalarda teknoloji işbirliği yürütülüyor. Raylı sistemlerden havacılığa, tank tasarımına kadar bir dizi projede Güney Kore şirketleri rol üstlenmiş durumda.

-Dış Ticaret Güney Kore lehine Türkiye ile Güney Kore arasındaki STA’nın mal ticaretine ilişkin bölümü 1 Mayıs 2013’te yürürlüğe girdi ve takip eden dönemden itibaren indirimler başladı. İki ülke arasındaki dış ticaret bundan olumlu etkilendi. Güney Kore’nin Türkiye’ye yönelik dış ticaret fazlası ise sürdü. 2015 yılı sonu itibariyle iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, 7.6 milyar dolara ulaştı. Güney Kore’nin lehine bu ticarette Türkiye’ye yönelik verdiği fazla 6.4 milyar Dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin en önemli ticari ortaklarından biri olan Güney Kore ile ilişkiler derinleşiyor. İki ülke arasında, Türkiye açısından en kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşmalarından biri yürürlüğe girdi. Anlaşma, mal ticareti yanında hizmet ve yatırımları da kapsıyor. Plastik mamul ve hammadde açısından da Güney Kore ile yoğun bir dış ticaret var. Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2015’te Güney Kore’nin Türkiye’ye yaptığı 7 milyar Dolarlık ihracatın yüzde 16’sı plastik ve hammadde ürünlerden oluştu, toplam ihracattan da 2. sırada yer aldı.

Türkiye ile Güney Kore ilişkileri her iki ülke açısından tarihi bir dönemece girdi. Türkiye, Batı paktında yer alıp, NATO’ya kabul edilme sürecinde, Güney Kore’nin kurulmasıyla sonuçlanan Kore İç Savaşına Birleşmiş Milletler kararına uyarak katıldı ve böylece tarafını seçmiş oldu. Güney Kore, iç savaş sonrası, savaşa destek olan ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelere geniş bir sempatiyi besliyor. Bu nedenle Türkiye ve Güney Kore arasındaki ilişkiler çok iyi bir düzeyde seyretti. İki ülkenin ekonomik geçmişinde birbirine yakın bir seviyede olması ve Güney Kore’nin daha sonra büyüme sürecini hızlandırarak Dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline

gelmesi de sıklıkla birlikte anılmalarına neden oluyor. Özellikle Türkiye’de tartışmalarda Güney Kore’nin başarısı sıklıkla vurgulanıyor. Bugünlerde ise Güney Kore ile Türkiye arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesiyle iki ülkenin ekonomik ilişkileri daha farklı bir konuma geldi. Türkiye’nin imzaladığı en kapsamlı STA ko-

Plastik sektörü Güney Kore ile dış ticarette önemli bir yer tutuyor. Güney Kore’nin Türkiye’ye yönelik ihracatında plastik mamul ve hammadde toplam ihracat içinde ikinci büyük ürün grubunu oluşturuyor. Bu ülkeden Türkiye’ye yönelik plastik hammadde ve mamul ihracatı 2015’te yaklaşık 1.1 milyar Dolar düzeyinde bulunuyor. Güney Kore, plastik hammaddede dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasında bulunuyor. Ülke, Türkiye’nin en fazla hammadde ithal ettiği ülkeler listesinde Suudi Arabistan’ın ardından ikinci sırada yer aldı. Türkiye’nin ithalatı 590 bin ton dolayında. Türkiye’nin güçlü olduğu plastik mamullerde de Güney Kore’ye yönelik bir başarısı yok ve Güney Kore, Türkiye’nin plastik mamul ihracatında ilk 20 ülke içinde yer almıyor. Güney Kore, Dünya plastik sektörünün en

Türkiye Güney Kore dış ticareti (Milyon USD) Yıl 2013

İhracat

Değişim

İthalat

Değişim

Denge

460

-13

6.088

8

-5.628

2014

471

2

7.548

24

-7.078

2015

569

20

7.057

-6

-6.489

82


ATLAS önemli aktörlerinden birisi durumunda. Ülke, 5,5 USD/KG birim fiyatla yüksek katma değerli ürünler ihracında, birim fiyatlar bazında Dünyanın 7. sırasında bulunuyor. Güney Kore, Dünyanın en fazla plastik mamul ihraç eden 8. ülkesi. Ülkenin yıllık ihracatı 9 milyar Dolara ulaşıyor. Hammaddede ise daha güçlü bir konumda olan Güney Kore, Dünyanın ilk beşi içinde yer alıyor. Güney Kore, yıllık 23 milyar Dolara yaklaşan plastik hammadde ihracatı ile Dünyada 4. sırada bulunuyor.

-Sanayi ve teknolojiyle zenginliğe ulaşan ülke Güney Kore, 51,5 milyon nüfus ve Satın Alma Gücü Paritesine (SAGP) göre 1 trilyon 850 milyar dolarlık GSYH ile Dünyanın 13. büyük ekonomisi. GSYH cari büyüklüğü olarak ise 1 trilyon 400 milyar dolar ile Dünyanın 11. büyük ekonomisi. Kişi başına gelirde SAGP’ye göre 36.5 bin dolara ulaşmış durumda. Güncel kur ise 1 USD 1230 Güney Kore Won’u düzeyinde. Güney Kore’nin ihracatının kompozisyonu, ülke ekonomisinin son 30 yıldaki dönüşümüyle hızla değişti. Daha önce diğer uzak doğu ülkeleri gibi ucuz işgücüyle montaj sanayi ağırlıklı ve düşük katma değerli sanayi ürünleriyle dikkat çeken ülke, hızlı bir ekonomik dönüşümle Dünyanın önde gelen teknoloji ve sanayi merkezlerinden biri haline geldi. Öyle ki, son dönemde Güney Kore şirketleri, işgücü gerektiren üretimlerini yurt dışına taşırken, sermaye yoğun, gelişmiş mühendislik ve teknoloji ürünleri artık G.Kore için daha önemli ve rekabetçi ihraç ürünleri konumuna geldi. Güney Kore, otomotiv ve elektronik cihazlarda küresel ölçekte rekabet eden markaları olan bir ülkeye dönüştü.

-Bölünmüş ülke

bir

PLASFEDDERGİ

coğrafyadaki

Güney Kore tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri Kore İç Savaşı oldu. Japonya işgali altında bulunan fakir Kore, ikinci dünya savaşının sonunda Sovyetler Birliği ve ABD tarafından işgal edildi. İki ülke kendi hâkimiyet bölgelerinde devlet kurdular. Bir anlamda soğuk savaşın da başlangıcı sayılabilecek günlerde iki ülke 38. enlemi sınır kabul ederek hâkimiyet bölgelerinde yer aldılar. 1949 itibariyle iki ülke adada varlığını sürdürmeye başladı. Gerginliğin artması üzerine Sovyetlere yönelik güvensizliğin yükseldiği ortamda; Kuzey Kore’nin Güney’e saldıracağını düşünen ABD, Güney Kore’ye askeri malzeme yardımına başladı. Ardından da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırdı. Çin’in BM Güvenlik Konseyi’nde henüz resmi olarak temsil edilmediği ve SSCB’nin bunu protesto için BM Güvenlik Konseyi’ne katılmadığı bir toplantıda BM Güvenlik Konseyi Güney Kore’ye koalisyon askeri gücü gönderilmesini kabul etti. 25 Haziran 1950’de başlayan çatışmalar sonrası Çin, Kuzey Kore’yi destekleyen ana güç oldu. SSCB, Çin’in ana rolü oynamasına ses çıkarmadı. Ekim 1950’de ABD öncülüğündeki BM güçleri, Çin milis kuvvetlerinin hızla savaşa girmesi nedeniyle zor durumda kaldı ve adanın büyük kısmında Kuzey Kore ve Çin kuvvetleri hakim oldu. Türkiye’de Kore savaşına asker gönderen ülkeler arasında yer aldı. Ekim 1950’de subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan 5090 kişiden oluşan Türk kuvvetleri Kore’ye ulaştı ve daha sonra savaşan birliklere katıldı. Türk kuvvetlerinin en önemli rolü ise Kunu-Ri savaşında oldu. Kuzey Kore içindeki bu harekâtta, Kunu-Ri bölgesinde ABD kuvvetlerine destek için bulunan Türk kuvvetle-

83

ri, geri çekilme emrinin eksik iletilmesi ya da iletilmemesi nedeniyle Çin kuvvetleriyle çatışma içinde kaldı ve Wawon bölgesinde Çin kuvvetlerine karşı savunma savaşı yapmaya başladı. Sinim-ni bölgesindeki Türk kuvvetleri de Çin kuvvetleri tarafından kuşatılmış olmasına rağmen çatışmayı sürdürdü. Bu savaşlarda Türk kuvvetleri 218 şehit verdi, 94 kişi de kayboldu. Ancak Türk kuvvetlerinin direnişi ve daha sonra kuşatmayı yarıp çıkması sayesinde Çin kuvvetlerinin bütün cephede ilerlemesi engellendi. Çin kuvvetlerinin Güney Kore’den püskürtülmesi ve mevcut sınır olan 38 enlem dolayında savaşın sabitlenmesiyle 1951 yılında görüşmeler başladı. 1953 yılında 38. enlemi sınır kabul ederek ateşkes sağlandı. Kore savaşında yaklaşık kaybın asker ve sivil olmak üzere 3 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.

-Güney Kore batı blokunda yer aldı Güney Kore, savaşın ardından ABD’nin doğrudan koruması altında Tayvan ile birlikte batı blokunda yer aldı. Muhafazakâr toplum


ATLAS

PLASFEDDERGİ

kültürüne saygı göstermek sempati uyandırıyor. Muhataplarla kart alış verişinde iki elle vermek tavsiye ediliyor. Koreli muhatapların sıklıkla dışarıda müzikli ortamlarda yemek daveti yapmasıyla tanınıyor. Dikkat edilmesi gereken hususlar arasında Japonya ile ilişkiler de bulunuyor. G. Kore, geçmişte Japonya tarafından işgal edildiği için iki ülke arasında karşılaştırma ya da Japonya’yı övücü tavırlar kesinlikle soğukluğa neden oluyor.

-Güney Kore’de yapılabilecek etkinlikler yapısıyla sınırlı bir demokrasi gelişimi olsa da ekonomik büyüme özellikle 80’li yıllardan itibaren hazlındı, 90’lü yıllardan itibaren ise kabuk değiştirdi. G.Kore korumacı uygulamalar altında yerel teknolojik gelişmeyi ve dönüşümü sağlayan ülkelerden biri oldu. Özellikle bugün küresel ölçekteki markaların çoğunun kamu sermayeli ya da kamu sermaye destekli olması dikkat çekici sonuçlar olarak değerlendiriliyor. G. Kore, hala serbest piyasa ekonomisi açısından güçlü ülkelerden biri olarak görülüyor ancak kamu sermayesi ekonomide hala büyük bir yer tutuyor.

Resmi adı Demokratik Kore Cumhuriyeti olan Güney Kore, üniter başkanlık sistemine sahip bir demokrasi. Ülkede parlamento 290 temsilciden oluşuyor. Başkenti Seul olan ülke, idari olarak 9 il, 7 büyükşehir ile yönetiliyor ve daha küçük 230 belediyeli yerleşimlerden oluşuyor.

-İşadamlarına tavsiyeler Güney Kore 30 güne kadar seyahatlerde Türk vatandaşlarına vize uygulamıyor. Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan derlemelere göre, Kore ile iş yapanların dikkat etmesi gereken bazı unsurlar bulunuyor. Buna göre, Kore

Başlıca Ürünler İtibarıyla Güney Kore İthalatı (Milyon Dolar) GTİP

ÜRÜN

2012

2013

2014

'2709

Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerd en elde edilen yağlar)

108.298

99.333

94.972

'2711

Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar

33.834

36.321

36.586

'8542

Elektronik entegre devreler

25.422

27.809

29.927

'2710

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar

25.701

28.842

29.662

'2701

Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler, topak vb. Katı yakıtlar

15.908

12.951

11.995

'8517

Telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar

5.373

5.858

9.569

'2601

Demir cevherleri ve konsantreleri

9.532

8.354

8.492

'8703

Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları

4.567

5.573

8.086

'8486

Yarı iletken disk, elektronik entegre devresi, düz panel göstergesinin imalatı iç

8.219

6.437

7.736

'8471

Otomatik bilgi işlem makineleri, üniteleri

4.698

4.734

5.185

'8541

Diotlar, transistörler vb. Yarı iletkenler, piezo elektrik kristaller

4.820

5.033

4.753

'7208

Demir/çelik sıcak hadde yassı mamulleri-genişlik 600mm. Fazla

5.995

4.234

4.727

'8479

Kendine özgü fonksiyonlu makine ve cihazlar

3.489

3.697

4.183

'2603

Bakır cevherleri ve konsantreleri

4.571

3.938

3.636

'8708

Kara taşıtları için aksam, parçaları

3.580

3.573

3.522

'7204

Demir/çelik döküntü ve hurdaları, bunların külçeleri

4.867

3.807

3.316

'7601

İşlenmemiş alüminyum

3.165

3.087

3.308

'9013

Sıvı kristalli tertibat, lazerler, diğer optik cihaz ve aletler

3.237

2.814

3.281

'3004

Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar (dozlandırılmış)

2.698

2.703

3.074

'8481

Muslukçu, borucu eşyası-basınç düşürücü, termostatik valf dahil

2.242

2.685

2.946

519.576

515.573

525.564

TOPLAM

84

Turizm açısından Güney Kore farklı kültür, din ve yaşayış nedeniyle ilginç özellikle sunuyor. Ülkenin Güneydoğu liman kendi Pusan, BM Şehitliğini barındırıyor ve bunun içinde de Türk şehitliği bulunuyor. Pusan, 3,5 milyon nüfusuyla liman ve sahil kenti olarak dikkat çekiyor. Ülkenin başta iş olmak üzere, turistik ve diğer nedenlerle en fazla ziyaret edilen kenti Başken Seul. Türkiye’den doğrudan uçuş bulunan Seul’e 9,5 saate yaklaşan bir yolculukla erişilebiliyor. THY ve Kore Havayolları ile erişmek mümkün. Seul, çevresiyle birlikte ülkenin neredeyse yarısının yoğunlaştığı bir bölge. Ülke çok büyük olmadığı için nüfus yoğunluğu da yüksek. 1988 Olimpiyatları ve 2002 FİFA Dünya Kupasına ev sahipliği de yapan Seul, temiz ve yeşil oluşuyla dikkat çekiyor. Her büyük metropolde olduğu gibi trafik yoğunluğu gözleniyor. Şehrin içinden Han nehri geçiyor. Seul’de, başta Gyeongbokgun olmak üzere eski saraylar ve tapınaklar dikkat çekiyor. Şehrin yüksekten seyretmek isteyenlere Namsa dağında bulunan 236 metrelik kule bu imkanı sağlıyor. Şehrin alışveriş merkezi Myeong-dong, eğlence merkezi ise PSY’ın şarkısıyla bütün dünyanın tanıdığı zengin Gangnam bölgesi ve yabancıların yoğun olarak yoğun ilgi gösterdiği Itaewon olarak biliniyor. Ülkenin güneyinde yer alan Jeju Adası ise deniz, doğa ve UNESCO Miras Listesinde bulunan volkanik mağaralarıyla dikkat çekiyor. Burada çok sayıda otel de bulunuyor. Ülkenin imparatorluk mirası ise Güneydoğuda bulunan Gyenogju şehrinde yer alıyor. Silla Krallığı’nın 992 yıl boyunca (MÖ.57 – M.S. 935) başkenti olan şehir, çok sayıda bu mirasın izlerini taşıyor.


PLASFEDDERGİ

SÖYLEŞİ

Abdioğulları Plastik Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü:

Önce ticarete, sonra sanayiciliğe geçiş

Türkiye’nin en önemli plastik üreticilerinden Abdioğulları A.Ş Kayseri’den göç ederek, önce ticarete, ardından da sanayiciliğe geçiş yaptı. Alanında en büyük imalatçılardan biri olan Abdioğlulları Plastik Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütçü, güncel olarak çalışma hayatı ve kalifiye eleman sorunları yaşasalar da yatırımları devam ettireceklerini açıkladı. Sütçü, PLASFEDDERGİ’ye Abdioğulları’nın ticaretten sanayiciliğe geçişi ve öykülerini anlattı.

Plastik sektörünün 1963 yılı kuruluşlu ilk kurulduğu şirketlerden birisiniz. Sizlerde bunların öncülerindensiniz ama sanayiye 1996 yılında başladınız.. Kuruluş sürecinden söz eder misiniz? Sanayiciliğe 1995 yılında arsa alarak 1996 yılının altıncı ayında da üretime geçişle başladık. Aile olarak ilk kez ticari hayattan sanayiciliğe başladığımız yıl budur. Bugün baktığımızda da 20 yıllık sanayiciyiz. Ancak işe ticaretle, alım-satımla başladık. Bu bizim baba-

Adana’da çok sayıda Kayserili sa-

buğday, nohut ekilip dikilen yerler bizim aile-

nayici, iş insanı var. Sizin de öykünüz

mizin çalıştığı yerler. Tabi o şartlarda da Ada-

Kayseri’de başlıyor.. Adana’da nasıl geliş-

na çok önemli bir tarım ve ticaret merkezi,

ti?

Türkiye’nin de gözbebeği. Çukurova dediğimiz yer tarımsal açıdan gelişmiş ve o zamanlar aynı Adana’da Kayseri kökenli çok büyük ai-

zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk sanayi-

leler var. Tabi ki bizim kendi memleketimizde

leşmiş kentlerinden, güzel bir kent. Babam da

normalde her Türk vatandaşının olduğu gibi

Kayseri’den daha önce göç edip gidenleri ör-

çok geniş imkanları olmayan köy ortamında

nek alarak gelmiş Adana’ya.. Çok da bilinçli bir

başladı çalışmalar. Çiftçi çocuğuyuz biz. O za-

geliş değil. O dönemler bilinen Adana’da kapa-

man sulu araziler yetersiz, iki yılda bir arpa,

site var ve insana da ihtiyaç var.

86

dan kalan işimiz. Şirketimiz 1960’lı yıllarda kurulmuştu. Bugün Abdioğulları Plastik Ambalaj San. Tic. A.Ş.’in yönetim kurulu başkanıyım. Şimdi Abdioğulları nereden doğmuş, nasıl gelmiş kısaca onu anlatayım. Bir kere Abdioğulları firmanın ismi rahmetli babamızdan geliyor. Babamızın ismi Abdi’ydi.. Biz 4 kardeşiz. 4 erkek kardeşin kurduğu bir şirkettir burası. En büyük kardeş de benim ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak işlerimize devam ediyoruz. Bekir Sütçü, Ramazan Sütçü, Mehmet Sütçü,


SÖYLEŞİ

PLASFEDDERGİ

Salih Sütçü de şirketimizin ortağı ve yönetim

çalışıyoruz hala. 20 yıllık bir sanayicilik geçmi-

kurulundalar. Yani 1960’lı yıllarda rahmetli

şimiz var ama öğrenmeye çalışıyoruz şimdi.

babamız Abdi Sütçü olarak ticari faaliyetlerine 1992 yılının 12. Ayına kadar devam etti. 1992

Sanayiciliğimiz belirttiğim gibi 1996’da

yılında biz babamızı 51 yaşında kaybettik. On-

başladı. 1996 yılında 12 bin metrekarelik alan-

dan sonra 1993’te de babamızın da adını ya-

da üretime başladık, günümüze geldiğimiz de

şatacak şekilde, bizleri vurgulayan Abdioğul-

yaklaşık 270 bin metrekarelik alanda 1200 ça-

ları adını seçtik. Abdioğulları’nın iki devresi var.

lışanı ile bildiğimiz plastik ambalaj alanında, un

Birincisi, 50 yılı aşkın ticari geçmişi var. İkincisi

çuvalı, yem çuvalı, gübre çuvalı gibi hem sana-

ise 1996 yılından sonra da sanayicilik geçmişi

yi kuruluşlarına, hem tarıma ürünlerine, hem

var. Sanayicilikte yeni jenerasyonuz, yeniyiz,

de ihracatçılara yarayacak çuvallar, seralarda

ilk defa Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi

kullanılan meyve ağaçlarının üzerine dolu ön-

Bölgesi’nde başladık sanayiciliğe.

leyici, güneş önleyici -gölge tülü- dediğimiz mamulleri üretiyoruz. Alçı ve çimento torbaları

60’lı yıllarda Abdi Sütçü ticari faaliyetine

kağıt torba gibi plastik torba üretimimiz vardır.

nasıl başladı derseniz.. Biz Kayseri kökenliyiz,

Duvardan duvara halıların da halı tabanı kuma-

benim de doğumum kayseri, 7 yaşında buraya

şı üretimimiz de vardır.

göç etmişiz gelmişiz. Kayseri’den geldiğinde -Çuval deyince de akla hep Gaziantep

rahmetli babam, çok küçük esnaf olarak eski

geliyor.

çuval dediğimiz ambalaj malzemesinin alım – satımına başlamış ama çok küçük bir yerde

Organize Sanayi Bölgesi içinde 6 tesisi-

yarı seyyar satıcılık, yarı işyeri gibi. Oradan

miz var. Bu tesislerdeki üretimimiz bildiğimiz

Gaziantep’teki firmaların da bayiliğini

başlamış ve bizim şu andaki mesleğimiz olan,

bir işe dayanıyor. “En iyi iş bildiğin iştir” denir,

yaptık. Hala da alış-verişimiz vardır. Bizim sa-

sanayiciliğini yaptığımız, üretimini yaptığı-

yıllardır bir ticari geçmişimiz var bizim bölge-

nayiciliğimiz var ama alım – satımı da bırakma-

mız işi kurmuş. Bu iş bize Babamızdan kaldı.

de. Biz Adana’da kurulu Türkiye’nin ilk plastik

dık, devam ediyor.

50 yıllık geçmişi olan bir mesleğimiz var. Biz

ambalaj, plastik çuval üreticilerinden ismini de

önce küçük esnaflıktan büyüdük. Türkiye’de

vereyim Adana’da kurulu Pilsa’nın 17 yıl bayili-

bulunan ve bu işi yapan çok büyük fabrikaların

ğin; son 2-3 yıl da Türkiye distrübütörlüğünü

güncel sorunlardan hangilerini hissedi-

önce tali bayiliği, sonra asıl bayiliği ve Türkiye

yaptık. Başka firmalarla da çok uzun yıllar ça-

yorsunuz?

distribütörlüğü gibi faaliyetlerde bulunduk.

lıştık. Yani temelimiz ticaretten geliyor ve o

Ondan sonra da biz o yılların tecrübesi ile ne

tarihlerde de üretici olmak zordu. Mal bulmak

Bizim en öncelikli hissettiğimiz sorun-

alıp satıyorsak onun makinelerini getirerek

kısaca iş yapma konusunda çeşitli zorluklar

lardan biri yetenekli, kalifiye teknik eleman

sanayiciliğe başladık. Yani ticarette aldığımız,

vardı. Fakat biz bu bilgi ve becerimizi “neden

eksikliğidir. Bizim en çok dikkat ettiğimiz ve

sattığımız, satışını bildiğimiz ürünlerin üreti-

sanayide kullanmayalım” dedik ve şu anda

önümüzde daha fazla yatırım yapmamızı en-

mine başladık.

sanayiciliği yapmaya çalışıyoruz, sanayiciliği

gelleyen, daha iyi kaliteli mal üretmemizin

-Sanayiciliği

öğreniyoruz

dediniz,

öğrenmeye çalışıyoruz. Biz aile olarak şunu

önündeki engel nitelikli eleman eksikliği olma-

-Çok sayıda üretim tesisinizin olması

diyoruz: Abdioğulları ticari geçmişi olan iyi bir

sıdır. İkincisi de hammaddemizin yüzde 80’ini-

dikkat çekiyor. Bu anlamda ciddi bir yatı-

tüccar firma. Onda mütevazılık yapmıyoruz

de dışarıya bağımlı olmamız, dövizle ham-

rım isteğiniz göze çarpıyor?

ama sanayicilikte de sanayiciliği öğrenmeye

madde ithal ediyor olmamızdır. Zaman zaman Çukurova bölgesinde petrokimya tesisi kurulması da gündeme geldi ama olmadı ne yazık ki. -1200 çalışan oldukça büyük bir yapısınız, çalışma hayatındaki sorunlar da önünüze geldi mi?.. Mesela asgari ücretin yüzde 30’ların üzerinde artışı? Asgari ücretin artışı maliyetlerimizi artırdı ancak bizim asgari ücretteki artıştan ziyade çalışanlarımızın gelir vergisinden dolayı yaşadığı sorunlar. Asgari ücretli çalışanlarımız var ve 9. – 10. aydan sonra vergi dilimine girecekler. O gün geldiğinde, “Bana 1300 TL veriyorsun ama bak elime 1300 lira geçmez hale geldi” diyecek. Öyle bir sıkıntı olacak ama

87


PLASFEDDERGİ

SÖYLEŞİ tiyaç var. Buğdayı un yaptınız, yine un fabrikasında satışa sunmak için paketlenmesinde ihtiyaç var. Örneğin gübreyi ürettiniz, gübreyi çiftçiye veya ihraç ederken buna ihtiyacınız var. Kömürde ihtiyaç var. Bizim yine tarladan soğan, patates ektiniz, onun alınıp hallere satışa sunulmasında yine bizim ürünlerimize ihtiyaç var. Onları ihraç etmek istiyorsanız yine bizim ürünlerimize ihtiyacınız var. Düşünebiliyor musunuz hem sebzelerin, meyvelerin, narenciyelerin, kırmızı biberin, pırasanın dahi ambalajı için mal üretiyoruz. Kendi içerisine baktığınız zaman yüzlerce çeşidi var. Bunu da Türkiye’deki ihtiyaç göre ürün ve ambalaj çeşitlendirmesinde ihtiyaç var.

bunun dışındaki yapısal ve büyük sıkıntı kıdem

ği zararları önleyici örtüleri üretiyoruz. Bunlar

tazminatıdır.

daha önce ithal olarak geliyordu. Henüz yenilik eklemedik ama Türkiye’de bunun ilk üretimini

Kıdem tazminatının şöyle bir yanı var;

yaptığımız yatırımla biz başlattık. Bizim için de

asgari ücretteki artışla, bir anda kıdem taz-

iyi bir ürün, aynı zamanda memlekete döviz

minatı yükü de aynı oranda artmış oldu. Bu

girdisi sağlıyor. Döviz çıkışını da azaltıyor. Çift-

büyük rakamlar karşısında özellikle biz sana-

çimize de bu yolla katkı vermiş oluyoruz. O tür

yiciler olarak çalışanlarımızı düşünüyoruz ve

özellikli ürünlerimiz var kendi dalında. Abdio-

düşünmek zorundayız. Bizim çalışanlarımızın

ğulları dediğimiz zaman sektörümüz büyük bir

haklarının kaybolacağı endişesi var. Bizim şah-

sektör, irili ufaklı 70-80 firma var Türkiye ça-

si şirketimizde değil ama insanlar yani büyük

pında. Abdioğulları hem teknoloji bakımından,

yüklerde zarar ettiği zaman işçiye bir şey ve-

hem kapasite bakımından, hem de üretimden

remeyecek. İşte bu konuda da hükümetimi-

satışlarda ilk sıralarda, ilk 2’ye giren bir firma

zin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın,

bakıldığında.

Maliye Bakanlığı’nın bu kıdem tazminatının çalışanlarımızı mağdur etmeyecek şekilde ye-

Çuval veya ambalaj taşıma gereçle-

niden düzenlemesi gerektiğini düşünüyorum.

rinde işinizin bu kadar yükselmesinin se-

Önümüzdeki en büyük engellerden biri de bu.

bebi nedir?

Şirket olarak ihracatta ilk 500 arasında-

Buğdayı ele alalım. Buğdayın tarladan

yız. Üretimden satışlarda da İSO Birinci 500

biçildikten sonra taşınması, depolanması yine

listesine girmemize çok az kaldı. Şu anda 509.

bizim ürettiğimiz ambalaj malzemelerine ih-

sıradayız. Bu sektörde Türkiye’de en fazla ih-

-Sanayici kimliğinizle sivil toplum çalışmalarınıza da katılıyorsunuz. Bu yönünüzden söz eder misiniz? Son 6 yıldır Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin yönetim kurulu başkanıyım. Yıllarca sanayi odasında da meclis üyeliği yaptım. Aynı zamanda bizim Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nda başkan yardımcılığını yapıyorum. Çukurova Plastik Sanayicileri Derneği’nin de kuruluş aşamasında da yer aldık. -Firma olarak yeni yatırımlarınız sürecek mi? 3 yıl önce üretimine başladığımız “Filback” markası adıyla halı tabanı üretimimiz tüm hızıyla devam ediyor, bu ürünümüzden biraz bahsedecek olur isek. “Birincil halı tabanı; duvardan duvara halıların, banyo tekstili ürünlerinin ve suni çim halıların kullanılan iplik ile beraber ilk girdisini ve ‘olmazsa olmazını’ oluşturuyor. Taban kumaşı, tufte halının kalitesine dokuma deseni, mukavemeti ve boyutsal ka-

racat yapan şirketlerin başındayız. Üretimin

rarlılığı ile doğrudan etki ediyor” Bu nedenle

yüzde 50’sini ihraç ediyoruz. Buna baktığımız

halı üreticileri bu materyale çok önem veriyor.

zaman yurtdışındaki rakiplerimizde böyle işçi-

Almanya ve İsviçre’den getirdiğimiz son tek-

lik artışı vs. olmadığı için bir dezavantajlı duru-

noloji ürünü makinelerle bu kritik alana yatırım

ma düştük. Dünyanın hiçbir yerinde böyle yüz-

yaparak ayda 3 milyon metrekarenin üzerinde

de 30 bir artış yok. Bu durum bizim ihracatta

halı tabanı üretimi gerçekleştiriyoruz. Kullan-

da gerilememize sebep olacak diye düşünü-

dığımız teknolojinin 2.12 metre, 3.86 metre,

yoruz. Ama biz yine sanayiciyiz ve yolumuza

4.18 metre gibi standart enlerin yanında 5,40

devam edeceğiz. Belki daha yenilikçi, inovatif

metreye kadar uzanabilmektedir. Ürünün rulo

ürünler üretmeye çalışacağız.

uzunluğu ve güçlü kenarı ile üreticilere avantaj sağladığı gibi, optimal rulo uzunluğu ile

-Ne gibi ürünlerden söz ediyorsunuz?

nakliyede de üstünlük kazandırıyor.

Hali hazırda böyle ürünlerimiz var. Me-

Önümüzdeki yıllarda da “teknik tekstil”

sela, Türkiye’deki elma bahçelerinin üzerine

alanındaki yatırımlarımız devam edecektir.

hem gölgeleme amaçlı hem de dolunun verdi-

88


GÖRÜŞ

PLASFEDDERGİ

Ali İbrahim Aydın

Ebitda ve şirket piyasa değerinin hesaplanması

Yeminli Mali Müşavir aaydin@prosesdenetim.com.tr Sayın okurlar, bugünkü yazımızı bir finansal analiz aracı olan “ebitda” konusuna ayırdık.

barıyla aşağıdaki değerlendirmeleri yapmaya imkân sağlar.

Ebitda, şirket performanslarının ölçümünde ve piyasa değerlerinin belirlenmesinde ortak lisan

• İşletmenin belirli bir dönemdeki operasyonel verimliliğini göstermek,

Bu noktada, “depreciation” ve “amortisation” kavramlarına değinmekte fayda var. Bu kavramlar, uluslararası literatürde ayrı ayrı durumları ifade etmek üzere kullanılmaktadır.

oluşturma çabasıyla ortaya çıkan bir kavram-

• Belirli bir periyotta operasyonel verimli-

Bu ayrıma göre; demirbaşlar veya makinalar

lardan bir tanesidir. Global sermayede görülen

likte ortaya çıkan değişimin yönünü ve büyük-

gibi maddi duran varlıkların faydalı ömürleri

uluslararası akışkanlık, muhasebe alanında

lüğünü ölçmek ve göstermek,

dikkate alınarak hesaplanan yıpranma payları

ortak lisan geliştirme ihtiyacını doğurmuştur.

• İşletmenin gelecekte yükümlülüklerini

“depreciation” olarak ifade edilirken, patent

Özellikle uluslararası düzeydeki şirket satın

yerine getirme yeteneği hakkında fikir vermek,

gibi hakların ifade ettikleri süreler itibarıyla

almaları ile şirket evliliklerinin son çeyrek asır-

• İşletmenin büyüklük ve verimlilik itiba-

hesaplanan dönemsel gider paylarına “depre-

da önemli derecede artması, şirketlerin piyasa

rıyla içinde bulunduğu sektördeki konumunu

değerlerinin hesaplanmasında önemli bir gös-

değerlendirme imkânı sunmak.

terge olan ebitda’nın önemini de artırmıştır. Her ne kadar piyasa değerinin hesaplanmasında yegâne değer olmasa da, bu hesaplamada

2.EBİTDA’NIN İFADE ETTİĞİ DEĞER VE ÖNEMİ

kullanılan en önemli parametrelerden bir tane-

Ancak, Türkiye uygulamaları açısından böyle bir ayrım yapılmamakta ve her iki duruma uygun olarak hesaplanan giderlerin tümü “amortisman” olarak ifade edilmektedir. Ayrı-

sidir ebitda.

1. FİNANSAL TABLOLARIN AMACI

ciaton” adı verilmektedir.

İşletme yapısına bağlı olarak ödenen faiz-

ca ifade etmek gerekir ki, bu iki kavram birbiri

ler, yüklenilen vergiler ve hesaplanan amortis-

yerine ikame edilmekte ve bazı ülkelerde biri

manlar, işletmenin gerçek durumunun değer-

diğerinin manasında kullanılabilmektedir.

lendirilmesinde bir sis perdesi oluşturabilir. Görüldüğü üzere, bir karlılık ve verimlilik

Genel olarak finansal tablolar, işletmenin

Bir finansal ölçüm aracı olan ebitda, işlet-

belirli bir tarihteki görünümünü veya belirli bir

menin doğal operasyonları haricindeki unsur-

periyottaki operasyonel verimliliğini göster-

ları ana operasyon sonuçlarından arındırmayı

mek amacıyla hazırlanır. Finansal tabloların

ve kullanıcıların sağlıklı değerlendirme yapabil-

amacı şu şekilde özetlenebilir.

melerini amaçlar.

• İşletmenin faaliyet sonuçları hakkında bilgi sunmak, • İşletmenin varlık ve kaynakları ile bunlardaki değişiklikler hakkında bilgi sağlamak, • Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak,

İşletmenin değerini ve sektördeki diğer işletmelere kıyasla performansını ölçme imkanı sağlayan bir finansal değer olan ebitda, “Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

• İşletmenin gelecekteki nakit akışlarını değerlendirme imkânı sunmak.

Türkçe karşılığı “Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar” olan ebitda’nın Türkçe’deki

Diğer taraftan, finansal tablolar üzerin-

kısaltması da “FAVÖK” tür.

den hesaplanan oran ve rasyolar ise esas iti-

90

ölçüsü olan ebitda’ya göre, operasyonel ka-


GÖRÜŞ

PLASFEDDERGİ

zanç, finansal maliyetler, vergiler ve amortis-

çeyrekte çok önemli karlılık bildirebilir. Bu so-

suretiyle modellenmekte ve şirketin piyasa

manlar gibi parametreler hesaba katılmadan

nuç, gerekli analizler yapılmadığında finansal

değeri hesaplanmaktadır.

hesaplamaktadır.

tablo kullanıcılarını yanıltabilir. Şayet işletmenin gelecekte daha yüksek

Ebitda’nın çok yaygın bir ölçme ve değer-

Diğer taraftan, Ebitda’nın vergi yükünü

ebitda değerlerine ulaşacağı bekleniyorsa, bu

lendirme aracı olarak kullanılmasının sebebi,

ihmal etmesinin sebebi de, ülkeler arasındaki

durumda, gelecekte elde edilmesi beklenen

hesaplamada nazara almadığı faiz, amortis-

farklı vergilendirme politikalarıdır.

ebitda değerleri yine beklenen piyasa faiz

man ve vergilerin işletme karlılığını işletmeden işletmeye farklı şekillerde etkileyebiliyor olmasıdır.

oranları uygulanmak suretiyle bugüne indirEbitda, işletmenin yukarıda belirtilen kalemler hariç tutulduğunda sahip olacağı ger-

genmekte ve elde edilecek kazançların net bugünkü değeri hesaplanmaktadır.

çek karlılığı ifade eder. Bu değer ve bu değerin İşletmelerin aynı iktisadi varlıkları amorti

operasyonel faaliyetlerden elde edilen net ha-

Ebitda amortisman giderlerini dikkate al-

ederken kullandıkları farklı faydalı ömür süre-

sılata bölünmesi suretiyle hesaplanan ebitda

madığından, piyasa değerinin hesaplanmasın-

leri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmekte-

oranı, işletmenin rakipleri ve diğer işletmelerle

da gelecekte yapılacak yatırım harcamalarının

dir. Dolayısıyla, iktisadi kıymetlerini daha kısa

kıyaslanmasına imkân sağlar. Ebitda, ayrıca,

bugüne indirgenmiş değeri, yukarıda hesapla-

sürede amorti eden işletmelerin o dönemlere

hisse başına karlılığın hesaplanmasında da kul-

nan net bugünkü değerden mahsup edilecek

ilişkin karlılığı diğerlerine daha düşük olacaktır.

lanılan önemli bir göstergedir.

ve piyasa değeri hesaplanacaktır.

3.ŞİRKET PİYASA DEĞERİNİN HESAPLANMASINDA EBİTDA

lanan net alacak veya net borç fazlasının da

Aynı şekilde, işletmeler farklı finansman modellerini tercih ediyor olabilirler. Bazıları

Ayrıca, değerleme günü itibarıyla hesap-

daha kuvvetli bir özsermaye ile faaliyet gös-

sırasıyla pozitif veya negatif değerler olarak

terirken bazıları daha yüksek dış finansman

Ebitda, şirketlerin piyasa değerlerinin he-

yöntemini benimsemiş olabilirler. Ya da dış fi-

saplanmasında da kullanılan önemli bir araçtır.

nansman yöntemleri de birbirine göre farklılık

Zeten ebitda’yı bu kadar önemli ve popüler ya-

Yukarıdaki yöntemlerden hangisi kullanı-

gösterebilir. Dolayısıyla, daha yüksek düzeyli

pan sebeplerden biri de özellikle 1990’lı yıllar-

lırsa kullanılsın, hesaplamada kaç döneme iliş-

borçlanma daha çok faiz yüküyle karlılığı olum-

dan itibaren artış gösteren uluslararası şirket

kin ebitda değerinin dikkate alınacağı, işletme-

suz etkileyebilir. Ama bu durum işletmenin pi-

satın almalarıdır. Uluslararası satın almalar ve

nin içinde bulunduğu sektör içindeki ekonomik

yasa performansının olumsuz olduğu anlamını

şirket evlilikleri şirketlerin değerlenmesinde

değerlere, rekabet ortamına, genel ekonomik

taşımaz.

ortak bir dil oluşturulması ihtiyacını ortaya çı-

iklime ve gelecekteki beklentilere göre belirle-

karmıştır.

necektir.

dikkate alınması gerekeceği tabiidir.

Ayrıca, operasyonel faaliyet sonuçlarından arındırma yapılırken faizler sadece gider

Ebitda, aynı zamanda, şirketin piyasa de-

Bu yüzden, şirket hisselerini satmak üze-

boyutuyla değil gelir boyutuyla da operas-

ğerinin hesaplanmasında da kullanılan önemli

re yatırımcılarla görüşülmeye başlandığında,

yonel sonuçlardan arındırılmaktadır. Zira faiz

bir araçtır. Bu hesaplama yapılırken genel ola-

geçmişten bugüne doğru yükselen ebitda

gelirlerinin de operasyonel karlılık sonuçlarını

rak iki method tercih edilmektedir.

değerlerine sahip olmak, sektörün geleceğine

büyük ölçüde manipüle etmesi mümkündür.

yönelik olumlu beklenti ve şirketin geleceğine Geleneksel olarak, işletmenin geçmiş

dair iyi bir hikayeye sahip olmak şirket değeri-

Örneğin, belirli bir çeyrekteki operasyonel

dönemlerdeki ebitda değerlerinin ortalaması

nin maksimize edilmesine imkan sağlayacaktır.

verimliliği son derece kötü olan bir şirket, uzun

kullanılmak suretiyle gelecekte elde edilecek

Tüm yatırımcıların ilgilendiği unsurlar da bun-

dönemli tahvilden elde edilen faiz sebebiyle o

kazanç belirli bir ekonomik çarpan kullanılmak

lardır.

91


PLASFEDDERGİ

Selçuk Mutlu

ENDÜSTRİDEN

Türk plastik sektörü zorlu 2015’i büyümeyle kapatmayı başardı

PLASFED Genel Sekreter V. PAGDER Genel Sekreteri

Türk plastik sektörü, siyasi risklerin ön plana çıktığı ve ekonomi-finans alanında dalgalanmaların yaşanmasına rağmen üretimini yüzde 0,6 oranında büyüterek 2015’i kayıpsız geçti. Üretim miktarı 2015’te 8,338 milyon tona çıktı. İhracatta ise kur etkisi ağırlıklı olmak üzere bir önceki yıla göre yüzde 12,8 oranında düşüş görüldü ve 4,3 milyar dolarlık ihracat yapıldı. Plastik işleme makineleri sektörü üretimini yüzde 2,2 artırdı. Makine ihracatı ise 131,4 milyon Dolar oldu. Selçuk Mutlu tarafından hazırlanan raporda, Türk ve dünya plastik sektörü değerlendirmeleri yanında, küresel ve Türkiye ekonomisine ilişkin bilgiler verildi. Raporda ayrıca, plastik sektöründen yoğun hammadde, ara ürün-ürün tedariki yapan sektörlerdeki gelişmelere de yer verildi.

DÜNYA EKONOMİSİ

2015 yılının dünya ekonomisi görünümü ve 2016 yılı beklentileri bağlamında üç önemli nokta dikkat çekmektedir:

Küresel büyüme 2016’da 2015’e göre aşağı yönlü

Küresel büyümedeki gerileme son yıllarda genel olarak gelişmiş ülkelerden kaynaklanırken, 2015 yılında Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmekte olan ülkelerin büyümesindeki yavaşlama, küresel büyümeyi de aşağıya çekmektedir. 2016 yılında da benzer trendin devam etmesi beklenmekted

Küresel Büyüme Oranı (%) 2015

2016 (T)

2017 (T)

Dünya

3,0

3,0

3,3

ABD

2,4

2,0

2,2

Avro Alanı Ort.

1,5

1,4

1,7

Avro Alanı

Almanya

1,4

1,3

1,7

Fransa

1,1

1,2

1,5

İtalya

0,6

1,0

1,4

Japonya

0,4

0,8

0,6

Kanada

1,2

1,4

2,2

Birleşik Krallık

2,2

2,1

2,0

Çin

6,9

6,5

6,2

Brezilya

-3,8

-4,0

0,0

Dünyanın Geri Kalanı

2,1

2,5

3,1

Kaynak: OECD

Küresel mali dengesizlik risk taşımaya devam ediyor

Petrol fiyatları başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki keskin düşüş ile Türkiye’nin de dahil olduğu gelişmiş ülke paralarının dolar karşısında keskin şekilde değer kaybetmesi küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmaları arttırmaktadır. 2016 yılında da dalgalanmanın devam edeceği, istikrar için biraz daha uzun vadeye ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

92


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

Grafik 1: Küresel Emtia Piyasalarında Sert Dü ü

Küresel Emtia Piyasalarında Sert Düşüş 160 140 120 100

Enerji

80

Tarım

60

Metal

40 20 0

2012

2013

2014

2015

2016

Kaynak: Dünya Bankası

Küresel ticaret 2015 yılında değer bazında kan kaybetti Kaynak: Dünya Bankası

Küresel ticaret, gelişmiş ülkelerdeki sınırlı büyümeye ve özellikle Çin ve petrol geliri düşen ülkelerdeki ekonomik gerilemeye bağlı olarak değer bazında düşmüştür. Miktar bazında bir önceki yıl ile yaklaşık değerlere sahip olan ticaret, ticaret fiyatlarındaki düşüşü işaret etmektedir. Ayrıca, birçok ülkenin ticaret önlemlerini arttırdığı düşünüldüğünde, bu durumun 2016 yılı küresel ticaretini negatif yönde etkileyeceği tahmin edilmekle birlikte, baz etkisine bağlı olarak ticaretin değer bazında bir miktar artış göstereceği öngörülmektedir.

Küresel Ticaret 2014

2015

2016 (T)

Dünya Mal ve Hizmet Ticareti Büyümesi (%)

3,9

3,3

4,3

Parite (dolar/avro)

1,33

1,11

1,07

Kaynak: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB)

TÜRKİYE EKONOMİSİ GENEL DEĞERLENDİRMELER 2015 için GSYİH büyümesini %4 ve 2016 için %4,5 bekliyoruz

2015 sonu ve 2016 yılı başlangıcı itibarıyla imalat sanayi ile ihracat tarafında yaşanan artışlar, 2016 yılı GSYİH büyümesini yukarı çekecek etkiler olarak değerlendirilmektedir. Ancak, ülke ekonomisinin sahip olduğu kırılganlıkların henüz etkisini yitirmediği düşünüldüğünde, temkinli bir büyümenin beklendiği görülmektedir.

Türkiye GSYİH Büyümesi (%) 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 GSY H

2014 2.9

2015

2016

4.0 4

4.5

Kaynak: TÜİK

93


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

2015 yılında ihracattaki düşüş %8,7

2015 yılında avro-dolar paritesindeki gerileme ile yakın coğrafyada yaşanan çatışmalar ihracatın büyüme yerine küçülme ile sonuçlanmasına sebep olmuştur. 2016 yılında ihracatın belli bir toparlama ile bir önceki yılı telafi etmeye yönelik gelişmelere sahne olacağı, yakın coğrafyadaki kırılganlıkların devam edeceği ancak yeni pazar arayışlarının sınırlı bir artışla yılı kapatmamızı sağlayacağı tahmin edilmektedir.

Türkiye İhracatı (Milyar Dolar 160 155 150 145 140 135 hracat

2014

2015

2016

157,6

143,9

148,9

Kaynak: TÜİK

ler:

2015 yılında dikkat çekici ekonomik gelişme-

• 2015 yılında cari açık 2014’e göre %26 azaldı: 32,2 milyar dolar. Enerji harici cari dengede 2015 sonu itibarıyla 1,1 milyar dolar fazla var • Portföy yatırımlarındaki gerilemeye rağmen doğrudan yabancı sermaye yatırımları %32,8 artarak 16,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Net doğrudan yabancı yatırımlar ise artarak 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir • 2015 yılında merkezi bütçe açığı 2014’e oranla %3,3 azalmıştır. Faiz dışı fazla ise 2014’e göre %14,5 artmıştır. • Bütçe gelirlerindeki artış ise %13 olarak gerçekleşmiştir. • İşsizlik oranı, Kasım 2015 itibarıyla %10,5 olarak gerçekleşmiştir. • TÜFE yıllık ortalaması 2015 için %8,77 olarak gerçekleşmiştir. • Yurtiçi ÜFE yıllık ortalaması %8,79 olmakla birlikte, petrol fiyatlarındaki düşüşün 2016 yılında yurtiçi üretici fiyat endeksini aşağıya çekeceği tahmin edilmektedir. • USD/TL seviyesini 2016 yılsonu itibarıyla 3,00 seviyelerinde beklemekteyiz.

ÖZEL DEĞERLENDİRMELER Terör Olayları; Turizm, Döviz Akışı, Yabancı Yatırımlar ve Yurtiçi Yatımlar Üzerinde Baskılayıcı Etkiler Yaratıyor Son dönemde ülkemizde önemli etkiler yaratan bombalı saldırılar: • 19 Mart 2016 Beyoğlu intihar saldırısı: 5 ölü, 37 yaralı • 13 Mart 2016 Ankara’nın kalbi Kızılay’da meydana gelen terör saldırısı: 37 ölü, 71 yaralı • 17 Şubat 2016 Ankara’da, askeri servis araçlarının geçişi sırasında pat-

lama: 29 ölü, 61 yaralı • 12 Ocak 2016 Sultanahmet meydanında intihar saldırısı: 10 turist ölü, 15 yaralı • 10 Ekim 2015 Ankara Barış Mitingi: 109 ölü, 246 yaralı • 20 Temmuz 2015 Suruç saldırısı: 34 ölü 100’den fazla yaralı • 05 Haziran 2015 Diyarbakır’da HDP mitingi patlaması: 2 ölü, 100 yaralı • 28 Mayıs-30 Ağustos 2013 Gezi Parkı Olayları: 8 sivil, 2 güvenlik görevlisi ölü, 8.163 yaralı • 11 Mayıs 2013 Reyhanlı: 52 ölü 146 yaralı • 20 Ağustos 2012 Gaziantep: Ramazan bayramının ikinci günü PKK tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı: 10 ölü, 66 yaralı • Ağustos 2015’ten bu yana 300’ten fazla şehit.

İran Nasıl Bir Etki Yaratır? Avantajlar: • Yaptırımların kaldırılmasının en birincil etkisi, İran’ın enerji ihracatının rahatlamasıdır • İkinci etki, İran’ın 100 milyar dolara yakın olduğu tahmin edilen finansal varlıklarına erişiminin gevşemesidir • Yurtdışı yatırımların artması, baskılanan iç talebin plastik dahil katma değerli sektörlerde (otomotiv ve yan sanayi, kimya, tekstil, makine, inşaat, gıda, ambalaj, turizm vb.) yeniden açılım bularak ticarete konu olması • 2016 GSYİH büyümesinin %4-6 civarında beklenmesi

Dezavantajlar: • İş yapma kolaylığı endeksinde dünyada en düşük ülkeler arasında yer alması • Suudi Arabistan’la gerilimin aşılamamış olması • Batı Avrupa kadar yaptırımlar sonrası ülkeye penetre olan Çin, G. Kore

101


PLASFEDDERGİ

ENDÜSTRİDEN

ve Hindistan’ın baskılayıcı rekabeti

%11,4 yükselmiştir • 2015 yılı sektör ihracatı parite etkisine bağlı olarak %5,2 gerileyerek;

Çin’deki Görünüm

11,7 milyar dolar olmuştur

• Çin hükümetinin ortalama büyüme hedefi %6,5

• Sektörün dışarıdaki can damarı Irak’tır. Petrol fiyatlarındaki gerileme,

• İhracat 2015’te geriledi

jeopolitik sorunlar Irak ihracatını 2015 yılında %17,6 azaltarak 2,2 mil-

• Moody’s Çin’in görünümünü negatife düşürdü

yar dolar seviyelerine çekmiştir

• Sabit sermaye yatırımları 2012’den bu yana aralıksız geriliyor

• 2016’da Avro alanının bir önceki yılı telafi etmeye yönelik gelişmelere sahne olacağı beklenmektedir

TEDARİK SAĞLANAN SEKTÖRLER DEĞERLENDİRMESİ

İÇECEK SEKTÖRÜ • 2015 yılında içecek sektörü %1,6 büyürken; alkolsüz içeceklerdeki üretim artışı %4,6 olmuştur

BEYAZ EŞYA • Dünya beyaz eşya pazarı 200 milyar dolar büyüklüğe koşuyor • Global beyaz eşya ticareti 2015 yılında %3,4 artarak 395 milyon adede ulaştı • Türkiye, Çin’in ardından dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise birinci sıradaki beyaz eşya üreticisi konumunda • Türkiye beyaz eşya üretimi, 2015 yılında adet bazında %8,7 büyüyerek 24,6 milyon adede ulaştı • Türkiye beyaz eşya iç pazar satışları 2015 yılında %5,7 artarak 7 milyon adedi geçti • Türkiye beyaz eşya ihracatı, 2015 yılında değer bazında pariteden dolayı gerilerken, miktar bazında %7 artarak 18 milyon adedi geçti • Beyaz eşya sektöründe plastik hammadde girdisi %50 • Polonya ve Romanya’da artan ve artacak olan beyaz eşya yatırımları Doğu Avrupa’nın cazibesini arttıyor

• 2016 yılında da alkolsüz içecek sektörünün büyümesi aynı düzeylerde beklenmektedir • 2016 yılında plastik ambalajlı su sektörü büyümeye devam ederken, cam ambalaj fiyatlarındaki gerileme, plastik ambalaj büyümesinin yatay kalmasına neden olabilir

TEKSTİL • Sektör 2015’te %3,7 küçüldü • 2015 yılında sektörün plastik esaslı hammadde ithalatına getirilen ithalat vergilerinin yerli üreticilere olumlu yansımaları olacaktır • Petrol fiyatlarındaki gerileme de iplik ve kumaş üreticilerinin sentetik elyaf girdi maliyetlerini düşürmektedir • İç talepte bir miktar artışın yanı sıra Rusya vb. pazarların etkisi göz önüne alındığında sınırlı büyüme 2016’nın seyri açısından fikir vermektedir

HAZIR GİYİM

AMBALAJ • Dünya plastik ambalaj pazarı 350 milyar dolar büyüklüğe koşuyor • Türkiye plastik ambalaj üretimi, 17 milyar dolarlık toplam ambalaj sektör büyüklüğünden aldığı %38 payla 6,46 milyar dolar büyüklüğe erişti. • Türkiye plastik ambalaj ihracatı, 2015 yılında değer bazında pariteden dolayı %5,4 gerileyerek 2,22 milyar dolar oldu

• Sektör 2015’te %3,5 büyümüştür • Sektör ihracatı parite etkisiyle %9,2 gerilemiştir, özellikle Avro bölgesine yönelik dolar bazındaki azalma dikkat çekmektedir • Faizlerdeki gelişmelere ve asgari ücret artışlarına bağlı olarak finansman maliyetleri baskı yaratmaktadır • Pakistan’ın AB’nin yenilenen Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS+) programına dahil olması, Avrupa pazarındaki rekabeti sertleştirmekte-

• Toplam ambalaj ihracatında plastiğin payı %69 • Türkiye’de yaklaşık 1.854 plastik ambalaj üreticisi faaliyet gösteriyor • Türkiye kişi başı plastik ambalaj tüketimi 126 dolar • Değişen hayat standartları, paketli gıda tüketimindeki hızlı büyüme ve 2015 büyüme performansları Hindistan ve Asya-Pasifik bölgelerinin cazibesini arttırıyor

dir • Terörizm faaliyetlerinden ve yakın coğrafya ile yaşanan jeopolitik sorunlardan en fazla etkilenen sektörlerden biri olarak ayrışmaktadır

MAKİNA SEKTÖRÜ • Yatırım harcamalarının son iki yıldır temkinli büyüme göstermesi, faizlerdeki dalgalanma gibi parametreler makine satışlarını etkilemektedir

TARIM • 2014 yılında %2,1 oranında küçülen tarım sektörünün, 2015 yılında tarımsal üretim verilerinin tamamlanması, baz etkisi ve ekonomik canlanma ile birlikte %10 civarında büyüyeceği tahmin edilmektedir • 2016 başında yemde ve gübrede KDV’nin %1’e indirilmesi ekonomik canlanmanın tetikleyici unsuru olacaktır • 2016 yılının en önemli meydan okumaları; Türkiye’den 1 milyar dolara yakın tarım ürünü ithal eden ve toplam sektör ihracatının yaklaşık ¼’nün yapıldığı Rusya ile yaşanan kriz ve jeopolitik sorunların devam ettiği Irak pazarıdır

• Sektör ihracatı pariteden etkilenmiş, %11,7 gerileyerek 7,2 milyar dolar seviyesinde kalmıştır • Sektör ihracatını 2015’te olduğu gibi 2016 yılında da Rusya, Irak ve İran’daki gelişmeler etkileyecektir • Plastik ve kauçuk işleme makinalarının özellikle İran, Kuzey Afrika, Doğu Avrupa gibi bölgeler bağlamında ihracat pazarlarını çeşitlendirmesi 2016 yılının kritik meydan okumalarından biridir

OTOMOTİV • 2015 yılında sektörün ana kalemlerinden otomobil üretimi %8 artarak 791.000 düzeyine çıkmıştır

GIDA ÜRÜNLERİ • 2015 yılında sektör yurtiçi cirosu yaşanan enflasyona bağlı olarak

94

• Sektör üretimi %16 artışla 1.359.000 adede yükselmiştir • Yıl içinde yaşanan grevler üretim kayıplarına neden olsa da, yılsonu iti-


ENDÜSTRİDEN

barıyla sular durulmuş, paritenin olumlu etkisi ile AB pazarından elde edilen ihracat geliri artarken, miktar bazında bu pazara ihracat %12 artışla 992.000 adet olmuştur

PLASFEDDERGİ

bir artış beklenmektedir • Bununla birlikte 2015 yılında bina dışı inşaat ciro endeksinin de dikkat çekici şekilde gerilediği görülmektedir, bunda jeopolitik sorunlar temel

• Toplam otomobil ihracatı %4 artarak 605.000 adet ve toplam ticari araç ihracatı %28 artışla 388.000 adet olarak gerçekleşmiştir

neden olarak gösterilebilir • Öte taraftan; 2015 yılında 4,2 milyar dolarlık net doğrudan yabancı ya-

• Yurtiçi otomotiv pazarı, 2015 yılında %25 büyüyerek 1.011.000 adede ulaşmıştır, ancak toplam otomotiv ithalatının %26 artışla 658.590 adede çıkması bu durumda etkili gözükmektedir

tırımın gayrimenkul alımına yöneldiği görülmektedir • Yurtdışı müteahhitlik projelerinde Suriye, Irak, Libya, Mısır, Orta Asya Cumhuriyetleri ve Rusya (uçağın düşürüldüğü dönemde sahip olunan

• Önümüzdeki yıllarda sektörün yurtiçi talebi yerli üretim ile karşılayabilecek desteği bulması plastik sektörünü olumlu etkileyecektir

proje toplam bedeli yaklaşık 2,3 milyar dolar) gibi pazarlardaki sıkıntılar 2016 yılında parlak sonuçlar üretilemeyeceğini işaret etmektedir

• Yan sanayi ihracatı, dolar bazlı ihracat geliri bağlamında %9 kayıp yaşayarak 8,6 milyar olmuştur

• Ancak; genel olarak kentsel dönüşümün ve konut piyasasının seçimler sonrası hareketlilik kazanmasının yanı sıra büyük şehirlerde ofis

• İran’a yönelik ihracattaki ilerleme, plastik sektörünü olumlu etkileyecektir

stokunu arttırmaya yönelik projeler ile Anadolu’da AVM yatırımlarında hareketliliğin artarak devam etmesi beklenmektedir

• Girdi sağlayan plastik sektörü açısından vergi ve sigorta maliyetlerinin

• Sektörün finansman yapısı da dikkate değer meydan okumalardan bi-

artması, kredi faizlerindeki yukarı yönlü seyir olumsuz etki yaratırken;

ridir. 2015 sonu itibarıyla sektörün kısa vadeli borçları 2,1 milyar dolar

ithalata bağımlılık düşünüldüğünde kurun yukarı yönlü hareketi ile

iken, uzun vadeli dış borçları toplamı 9,4 milyar dolardır. Dış borçluluk

petrol fiyatlarındaki gerileme olumlu etki yaratabilecektir

2 milyar dolara civarında artış gösterirken, kur oynaklığı çeşitli riskleri barındırmaktadır. Üstelik, kredi faizlerindeki yukarı seyir finansman

İNŞAAT

maliyetleri kadar talebi de olumsuz etkilemektedir

• İnşaat sektörü büyümesi, 2014 ve 2015 yıllarında GSYİH büyüme ortalamalarının altında kalmıştır, 2016 yılında GSYİH büyümesine paralel

DÜNYA PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ

Dünya plastik mamul üretimi bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %3 artarak 2015 yılında 320,2 milyon tona ulaştı

TÜRKİYE PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ

Türkiye plastik mamul üretimi bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %0,6 artarak 2015 yılında 8,338 milyon tona ulaştı

Türkiye Plastik Mamul Üretimi Milyon $

Bin Ton

50000

10000

40000

2009

2010

2012

31,862.2

2011

34,234.0

29,978.1

0

20,546.4

10000

15,265.5

20000

28,692.9

30000

35,091.7

7500

5000

2500

2013

2014 Milyon $

2015 Bin Ton

Kaynak: TÜİK Üretim İstatistikleri, Üretim Endeksi

95

0


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

TÜRKİYE PLASTİK MAMUL İHRACATI

Türkiye plastik mamul ihracatı 2015 yılında bir önceki yıla kıyasla miktar bazında %1,6 ve değer bazında %12,8 azalırken; değer bazında 4,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye Plastik Mamul İhracatı Milyon $

Bin Ton

8000

2000

7000 1600

6000

1000 0

2009

2010

1200 4,337.6

4,037.4

3,686.1

2,571.7

2000

3,012.3

3000

4,581.0

4000

4,975.7

5000

800

400

2011

2012

2013

MİLYON $

2014

2015

0

Bin TON

Kaynak: TUİK

TÜRKİYE PLASTİK MAMUL İHRACATI- Ülke Bazında

Türkiye plastik mamul ilk 10 ülke ihracatında 2015 yılında değer bazında en yüksek artış %13,9 ile İsrail’e gerçekleştirildi

Türkiye Plastik Mamul İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $ Sıra

Ülke

1

Irak

2

Almanya

2014

2015

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

% Pay-Değer

241.6

545.2

227.5

-5.8

464.5

-14.8

10.7

Birim Fiyat $ 2.0

67.6

261.5

81.7

20.8

265.9

1.7

6.1

3.3

3

İngiltere

69.2

231.1

74.6

7.7

217.6

-5.8

5.0

2.9

4

Fransa

48.3

186.9

51.5

6.5

172.0

-8.0

4.0

3.3

5

İsrail

46.4

132.9

60.7

30.7

151.4

13.9

3.5

2.5

6

Azerbaycan

74.9

225.9

52.9

-29.4

149.3

-33.9

3.4

2.8

7

İran

45.7

198.1

41.3

-9.6

139.3

-29.7

3.2

3.4

8

Romanya

50.4

154.8

52.3

3.8

133.8

-13.5

3.1

2.6

9

İtalya

43.1

138.7

44.5

3.1

125.9

-9.2

2.9

2.8

10

Rusya

66.0

232.1

37.4

-43.3

123.1

-46.9

2.8

3.3

İlk 10 Ülke Toplam Genel Toplam

753.3

2,307.2

724.3

-3.9

1,942.7

-15.8

44.8

2.7

1,601.4

4,975.7

1,575.4

-1.6

4,337.6

-12.8

100.0

2.8

Kaynak: TÜİK

96


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

TÜRKİYE PLASTİK MAMUL İHRACATI- Ürün Grupları Bazında

Türkiye plastik mamul ihracatında 2015 yılında miktar bazında en yüksek artış %16,5 ile plastik kapaklarda gerçekleştirildi

Türkiye Plastik Mamul İhracatının Ürün Gruplarına Dağılımı MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $ GTİP

2014

GTİP Açıklama

2015

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

3916

Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi

194.8

407.5

156.1

-19.9

296.6

-27.2

3917

Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor

351.2

925.1

283.2

-19.4

718.0

-22.4

3918

Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları

16.6

38.5

14.7

-11.2

29.6

-23.1

3919

Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek.

20.9

148.4

19.4

-7.2

115.4

-22.3

3920

Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar

302.1

967.7

338.5

12.1

914.6

-5.5

3921

Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar

120.8

420.2

128.6

6.5

385.7

-8.2

3922

Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve donanım.

25.7

128.1

24.3

-5.5

107.3

-16.2

3923

Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül

278.4

816.4

324.3

16.5

809.2

-0.9

3924

Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası

106.7

395.9

111.1

4.2

345.9

-12.6

3025

Plastikten inşaat malzemesi

115.7

326.1

106.5

-8.0

264.4

-18.9

3926

Plastikten diğer eşya

68.4

401.8

68.7

0.5

350.8

-12.7

1,601.4

4,975.7

1,575.4

-1.6

4,337.6

-12.8

TOPLAM Kaynak: TÜİK

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ

Türkiye plastik hammadde üretimi 2014 yılında yaklaşık %1,7 artarak 2,6 milyon tonu geçti

Türkiye Plastik Hammadde Üretimi* Bin Ton

3000

* NACE 20.16.52: Vinil asetatların veya diğer vinil esterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerler, birincil formda HARİÇ

2000

1000 Üretim Miktarı

0

2012

2013

2014 (T)

Kaynak: TÜİK Üretim İstatistikleri, T:YİÜFE, Üretim Endeksi, Yerli Üretici Verileri

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

Türkiye plastik hammadde ihracatı 2015 yılında bir önceki yıla kıyasla miktar bazında %2,6 arttı; değer bazında %17 azaldı ve değer bazında 933 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye Plastik Hammadde İhracatı Milyon $

Bin Ton

0

2009

705.1

400

521.5

2010

1,027.7

800

932.9

600 1,124.1

1200

977.6

800

894.4

1600

400

200

2011 MİLYON $

2012

2013

2014

Bin TON

Kaynak:TUİK

97

2015

0


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI- Ülke Bazında

Türkiye plastik hammadde ilk 10 ülke ihracatında 2015 yılında miktar bazında en yüksek artış %25,3 ile İran’a gerçekleştirildi

Türkiye Plastik Hammadde İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $ Sıra 1

Ülke Almanya

2014

2015

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

% Pay-Değer

Birim Fiyat $

65.5

122.3

66.2

1.1

92.5

-24.3

9.9

1.4 1.1

2

Mısır

52.6

71.8

61.2

16.5

66.3

-7.7

7.1

3

Rusya

30.4

75.4

31.2

2.7

63.1

-16.3

6.8

2.0

4

İran

16.5

45.8

20.7

25.3

46.7

1.9

5.0

2.3

5

İtalya

58.0

89.4

36.6

-36.9

46.3

-48.3

5.0

1.3

6

Bulgaristan

48.7

48.1

51.6

6.0

38.6

-19.6

4.1

0.7

7

İsrail

26.0

38.7

24.7

-5.1

29.1

-24.7

3.1

1.2

8

Özbekistan

11.1

27.5

13.3

20.1

26.9

-2.4

2.9

2.0

9

Romanya

19.0

30.4

21.7

14.4

28.1

-7.6

3.0

1.3

10

Irak

22.4

43.2

17.6

-21.3

28.0

-35.2

3.0

1.6

İlk 10 Ülke Toplam

350.1

592.6

344.9

-1.5

465.6

-21.4

49.9

1.3

Genel Toplam

670.1

1,124.1

687.8

2.6

932.9

-17.0

100.0

1.4

Kaynak: TÜİK

TÜRKİYE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI- Ürün Grubu Bazında

Türkiye plastik hammadde ihracatında 2015 yılında değer bazında en yüksek düşüş etilen polimerlerinde gerçekleşti

Türkiye Plastik Hammadde İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $ GTİP

2014

GTİP Açıklama

2015

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

3901

Etilen polimerleri

72,0

110,5

35,3

-50,9

52,3

-52,6

3902

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri

21,0

34,0

28,2

34,3

38,9

14,3

3903

Stiren polimerleri

24,3

41,6

31,7

30,3

41,6

0,0

3904

Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri

21,5

27,8

17,8

-17,4

20,4

-26,5

3905

Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri

36,1

41,1

46,6

29,1

41,9

2,0

3906

Akrilik polimerleri

151,5

229,4

167,1

10,3

198,9

-13,3

3907

Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler

194,9

410

200,9

3,1

330,3

-19,4

3908

Poliamidler

13,0

33,2

13,2

1,4

26,1

-21,5

3909

Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar

66,2

100,2

77,1

16,4

90,7

-9,5

Silikonlar

5,4

19,4

6,4

17,6

20,2

4,1

0,4

1,8

0,5

30,8

2,1

14,7

3010 3911

Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb.

3912

Selüloz ve kimyasal türevleri

43,2

55,8

44,7

3,6

51,8

-7,1

3913

Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri

0,2

1,3

0,2

-3,0

1,2

-8,7

3914

Polimer esası iyon değiştiriciler

0,1

0,2

0,2

58,8

0,5

145,5

3915

Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar

TOPLAM Kaynak: TÜİK

98

20,2

17,8

18,0

-10,8

16,1

-9,8

670,1

1124,1

687,8

2,6

932,9

-17,0


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

TÜRKİYE PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ÜRETİMİ

Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları imalatı 2015 yılında yaklaşık %2,2 artarak 246 milyon doları geçti

Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İmalatı Üretimi Milyon $ 300.0 250.0 200.0 150.0

50.0 57.7 0.0

2009

142.1

156.7

2011

2012

246.4

241.1

215.8

100.0 95.5

2010

2013

2015 (T)

2014 (GT)

Kaynak: TÜİK Üretim İstatistikleri, (T):Üretim Endeksi, YİÜFE

TÜRKİYE PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI

Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatı 2015 yılında bir önceki yıla kıyasla değer bazında %7,3 azalarak 131,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye Plastik ve Kauçuk Makineleri İhracatı Milyon $ 300 250 200

72.3

0

65.0

50

2009

2010

2011

2012

2013

2014

131.4

141.8

122.7

102.5

100

133.7

150

2015

Kaynak: TUIK, ITC, Trademap

TÜRKİYE PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI- Ülke Bazında

Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ilk 10 ülke ihracatında 2015 yılında değer bazında en yüksek artış %84,3 ile Belarus’a gerçekleştirildi

Türkiye Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İhracatının Ülkelere Göre Dağılımı Milyon $ Sıra

Ülke

2015

% Değ.

% Pay-Değer

1

Rusya

16.5

11.1

-32.7

8.4

2

İran

14.8

8.7

-41.0

6.6

3

Almanya

8.5

7.5

-12.6

5.7

4

Romanya

4.7

7.0

49.3

5.3

5

Suudi Arabistan

4.8

5.3

11.3

4.0

6

Bulgaristan

6.5

4.9

-24.4

3.7

7

Belarus

2.6

4.8

84.3

3.7

8

Cezayir

2.2

3.9

80.4

3.0

9

Özbekistan

5.3

3.7

-31.4

2.8

10

BAE

İlk 10 Ülke Toplam Genel Toplam

2014

4.0

3.3

-17.0

2.5

69.8

60.2

-13.8

45.8

141.8

131.4

-7.3

100.0

Kaynak: TÜİK

99


ENDÜSTRİDEN

PLASFEDDERGİ

TÜRKİYE PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI- Ürün Grubu Bazında

Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatında 2015 yılında değer bazında en yüksek düşüş enjeksiyon makinalarında gerçekleşti

Plastik ve Kauçuk İşleme Makineleri İhracatının Ürün Gruplarına Göre Dağılımı Milyon $ GTİP

GTİP Açıklama

2014

2015

Değişim %

847710

Enjeksiyon makinaları

13.7

8.0

-41.9

847720

Ekstrüzyon makinaları

29.6

30.5

3.0

847730

Şişirme makinaları

0.3

0.6

90.2

847740

Termoforming makinaları

11.7

12.2

4.2

847751-59-80

Presler ve diğer makinalar

63.5

60.9

-4.2

847790

Aksam ve parçalar

23.0

19.3

-16.0

141.8

131.4

-7.3

TOPLAM Kaynak: TÜİK

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ- 2015 2014

İHRACAT Plastik Hammadde Plastik Mamul Plastik ve Kauçuk İşleme Makinaları

2015

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

670,1

1.124,1

687,8

2,6

932,9

-17,0

1.601,4

4.975,7

1.575,4

-1,6

4.337,6

-12,8

N/A

141,8

N/A

N/A

131,4

-7,3

2014

İTHALAT Plastik Hammadde Plastik Mamul Plastik ve Kauçuk İşleme Makinaları

% Değ.

2015

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

6.043,4

11.064,3

6.269,0

3,7

9.395,6

-15,1

575,3

3.086,4

584,6

1,6

2.872,7

-6,9

N/A

641,0

N/A

N/A

576,9

-10,0

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ DIŞ TİCARETİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ- Ocak 2016 2015 (Ocak-Şubat)

İHRACAT

2016 (Ocak-Şubat)

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

Plastik Hammadde

98,1

141,8

110,7

12,9

134,5

-5,2

Plastik Mamul

232,3

675,8

229,9

-1,0

617,9

-8,6

N/A

23,9

N/A

N/A

19,8

-17,0

Plastik ve Kauçuk İşleme Makinaları

2015 (Ocak-Şubat)

İTHALAT

2016 (Ocak-Şubat)

Miktar

Değer

Miktar

% Değ.

Değer

% Değ.

Plastik Hammadde

932,7

1.440,1

1.043,4

11,9

1.356,1

-5,8

Plastik Mamul

87,6

434,7

90,7

3,6

456,6

5,0

Plastik ve Kauçuk İşleme Makinaları

N/A

81,8

N/A

N/A

69,2

-15,4

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

100


PLASFEDDERGİ

BREAKING NEWS

Turkey puts reforms back on its agenda

Reforms for sustainable growth and welfare

Turkey has created its reform program which is intended for achieving stable and high growth in economy. A set of projects from investments to production and from labor market to business environment and a program framework have been announced. A great majority of the reforms includes legal modifications. Tax and procedural systems are to be revised particularly with respect to the reforms intended for improving the investment climate. While the heads of economy delivering messages of determination for the reform program, the actors of the business world also announced their expectations in this aspect. Industry now enters into a tough period in terms of exportation, and the stopover suffered by Turkey in the innovation process is also observable on the international indicators. Compared to the previous year, Turkey suffered a fall of 6 points in the global competitiveness index released in September 2015 and dropped back to the 51st rank among 140 countries. It is highly because many countries introduced reforms in the past years in the indicators forming the index.

102


BREAKING NEWS

Turkey intends not to suffer the middle income trap and to ensure a quick shift from middle income level to high income level. Besides, it also finds this necessary in order to catch up with the Fourth Industry revolution, being the new period into which the world’s industrial revolution evolves. All industries are using their best efforts to create structures with high added value. The chemical industry has started to set its strategic goals in this direction.

-Reform agenda Turkey’s main goal of the reform agenda has been announced to be the following: “Achieving high income level with strong and sustainable growth” and “inclusive growth” which refers to ensure that all segments of

the society could enjoy the strong and sustainable growth”. A great many macro and micro programsprojects have been announced towards the achievement of this main goal. The sub-goals of the reform agenda towards plans and projects are ensuring permanent lowering of inflation, maintaining the decreasing trend in the current deficit, increasing domestic savings, and boosting economy’s competitive power and productivity level by means of promoting growth structure and transformation in the industry through private investments. 25 programs announced to be included in the resulting reform package are classified as

103

PLASFEDDERGİ

“prioritized transformation programs”. 1150 actions have been announced within these programs. Though a tracking mechanism has been announced in order to follow up the implementation of these actions, no reporting has been made yet.

-Increasing total factor productivity for strong and sustainable growth As part of this reform program which is based on the main framework of improving training and skills, enhancing creativity and productivity, the ultimate goal is set as ensuring the ideal preparation of human resources for Turkey’s transition to upper income group.


PLASFEDDERGİ

BREAKING NEWS

In addition, increasing investments through betterment of the investment climate has been listed among the main elements. The background of the reform program has been said to include the following under the title of utilization and improvement of labor potential: improving the training quality, increasing talents and skilled employment in the labor market, lowering youth unemployment rate, increasing women’s labor force activity and flexibilization of labor force market.

-Improvement of investment climate As part of the program intended for ensuring that the investment climate - also leading to loss of competitive power of Turkey has an incentive and promoting structure, the main goal is set as the increase of value-added production. To that end, improvement of intellectual and property rights also covering the renewal of the patent law, reorganization of the development banking, encouraging high-tech investments which also include public procurement guarantee, Research and Development and innovation incentive practice have been announced as part of the reform program. Simplification of company formation and operation procedures, new income tax law, tax incentive for machinery and equipment investments, decrease of the land costs of Organized Industrial Zones and preventing the turning of public-resourced Organized Industrial Zones into unearned land incomes. The practice of “provision of ready factory buildings in return for nominal rents” for encouraging investments in sectors involving high number of SMEs including the plastic industry is also among the projects announced. As part of this project, particularly in provinces which are disadvantageous in terms of development, factory buildings will be constructed at suitable locations and shall be rented for a nominal rent for a long term to potential investors wishing to invest. The prioritized areas which form the framework of the reform program are as follows: 01. Program for Enhancing Productivity in Manufacturing 02. Program for Lowering Dependency on Importation 03. Program for Increasing Domestic Savings and Prevention of Wastes 04. Istanbul International Finance Center Program 05. Program for Rationalization of Public Expenditures 06. Program for Increasing Public Incomes 07. Program for Improving Business and Investment Climate 08. Program for Activating Labor Market 09. Program for Decreasing Grey Economy 10. Program for Developing Statistical Information Infrastructure 11. Program for Commercialization in Prioritized Technology Fields 12. Program for Domestic Production and Technology Development through Public Procurements 13. Program for Energy Generation by Utilization of Domestic Resources 14. Program for Developing Energy Efficiency

15. Program for Activation of Water Utilization in Agriculture 16. Program for Structural Transformation in Health Institutions 17. Program for Developing Health Tourism 18. Program for Transformation from Transportation to Logistics 19. Program for Developing Basic and Professional Skills 20. Program for Center of Attraction for Qualified Labor Force 21. Program for Healthy Living and Activity 22. Program for Protecting Family and Dynamic Population Structure 23. Program for Reinforcing Local Corporate Capacity 24. Urban Transformation Program Developing Competitiveness and Social Harmony 25. Program for Improving International Cooperation Infrastructure for Development

What’s going on in Turkey? The growth data for 2015 has been recently reported to be 4%. Though this growth rate is far below the level we long for, this is considered quite a good performance among the countries that fall in the same class with Turkey. However, the Selçuk Aksoy weighted portion of Chairman / Turkish Plastics this growth originates Industrialists’ Federation from the infrastructuGreetings from PLASFED re and superstructure projects which are still in progress. Since the growth has not yet influenced other sectors, this growth has not yet been felt by the majority of the society. On the other hand, it seems that the plastic industry has made a good start to the year 2016. For the first time since 2013, the monthly raw material importation has achieved an increase by 10% in comparison to the previous year. During this period when the exportation did not exhibit any major change, this increase signals a recovery in the domestic market. This mobility immediately reflected as an increase in the plastic raw material prices. In the mid-term, we always point out the fact that there is the need to move towards value-added products in order that the industry could maintain its competitive power and preserve its existence. As the added value increases, the additional costs in the raw material prices will no longer be significant. Yet, until the realization of this transition, we will continue to hear news and rumors that our company is leaving the sector or is being sold to foreign investors if the costs advantages cannot be maintained. Without facilitating the investment and financing climate required to compete with companies on a global scale, it is unwise to expect that local players will be able to endure the global competition. With regard to our expectations relating to the reforms which I mentioned in my previous letter, it is pleasing that some actions are being taken, though not at a pace we expect. After the improvements in the Research and 104

Development incentives, we expect a similar development in the investment incentives.

Greetings from PLASFEDDERGI Here we are with the first issue of 2016. We left one more year behind. We are glad to present you our 13th issue. 2016 started with the increasing terrorist actions both at home and in the world. These terrorist actions wounSelçuk Gülsün Head of Editorial Board of ded us deeply. The death of many innocent PLASFEDMAGAZINE Vice President of Turkish people deeply saddens Plastics Industrialists’ As- us all. The main ill pursociation - PAGDER pose of terrorist activities is to browbeat the society and create an insecure environment. The society withdraws when the secure environment suffers erosion, and the consumption and risk appetite diminishes accordingly. Among the primary methods frequently implemented by terrorists to achieve their purpose is to start terrorist actions which will create a false impression that nowhere is safe and secure anymore. We sure should be cautious, but we should not withdraw either. In today’s complicated and highcompetitive business environment, running and managing companies is as hard as flying an aircraft. In order to get to the intended destination through following the right route, all managers need to well analyze the data at hand. Technologies and human taste are changing so fast that it will never tolerate errs. We should speed up the process of transition from the traditional growth strategy based on production to the customer-oriented growth approach and ensure the integration of the systems within the sector. Maintaining our competitive power on a global scale is dependent on this factor. As a result of the industry 4.0, that is, the fourth industrial revolution, which we mentioned in our previous issues, the industry and information technology will work more in conjunction with each other and in more harmony. This will create more productive business processes, and will even maximize the productivity while minimizing human intervention thanks to smart machines.

Dear associates, Even if the first months of the 2016 started hard for our industry, we have to continue to be hopeful.

Yunus Karakaş Chairman / Association of Ankara Plastics Industrialists (APSD)

The crises open doors as well as posing threats. Plastic fair, to be organized at Tehran Iran on April 13-17, is providing that opportunity to our industry.

By the “Preferential Agreement”, which we had executed in 2014 and which came into force in 2015, “Plastic Materials” are also inc-


BREAKING NEWS

luded among the products for which Iran will provide us tariff discount. Iran, besides being a country from where we can supply cheap raw materials, is a country to which we realize plastic product export especially for the construction industry, and as per the data until 9th month of 2015, it had reached to 44 million dollars. It is a large and significant market beyond its visible potential.

our commercial socialization and human relations. Our friends are not knowing each other despite being within the same industry. As we deem commercial socialization low, we felt the necessity of establishing this association. Having 110 members before the fulfillment of one year made us very happy. We have 11 members from Mersin, and we hope you’ll increase this number by your support.” Our meetings of this kind will continue.

Plastic is more environmentalist when its production, usage and then its management are realized well.

We are getting our strength from our unity and togetherness.

In Europe, by the studies -which bring the plastic packaging and tableware producers together and which are performed with the objective of İlker Biliktü providing information Chairman of BURPAS to the players of the industry-, as the result of tests performed on plastic packaging and table ware in researches relevant to environment and Life Cycle Analysis (LCA) that deeply interest the industry and production and as the result of comparative study, ISO 14044 (Environment Management Rules) conformity decision is made for these products.

Plastic, which is the material of our century, is coming into prominence due to presenting practical solutions for the reErol Paksu quirements of people Chairman/EGEPLASDER Aegean Plastic Industrial- as well as ease of use, ists Solidarity Association and its usage rate in all industries is rapidly increasing. For our industry that bears responsibility, presenting a quality life to everyone and sustainable success in the global competition environment by preserving the balance of nature are very important.

This research is bearing an innovative character for all disposable bags and different tableware including plastic. The study is indicating that it doesn’t validate the prohibition of any type of assessed product in respect of environmental effects. This condition is also valid for plastic tableware, polypropylene (PP) and polystyrene (PS) which are being introduced negatively. One of the most significant inputs of companies operating in the plastic and packaging industry is energy for certain. Until today, we didn’t take savings measures on this issue that deeply interests and affects our productivity, but we have to include in our agenda also this subject.

Hello from Cukurova,

The plastic producers of our region are endeavoring to manufacture new products each passing day in respect of variety and to provide more added value to the economy. We held our board of directors meeting on Selahattin Onatça Chairman/ÇUKUROVA 02.24.2016 at Mersin PLASDER - Çukurova Mercuria office. Again Plastics Industrialists’ on 02.24.2016, we orAssociation ganized a dinner with the members of board of directors and with the distinguished industrialists of Mersin. At the dinner, I spoke to our associates from Mersin, and told that “Our purpose in establishing CUKUROVAPLASDER, progress of plastic industry at Cukurova, and increasing

Profitability in our industry is decreasing in Turkey as in the whole world. We don’t just need financial incentives but also morale and motivation. Our industry is passing a hard time both in domestic market and in foreign markets. Due to the low level of profit margins, it is necessary to be in search of raw material and other production inputs and costs of transportation to domestic and foreign markets as starting from facilities of access to financing. Our sector is providing products to many industrial branches, and our producer colleagues in here are carrying out to work with us as content from our quality and services without having a need for visiting other countries. We are one of the largest producers of Europe. We both have the talent and will to add new successes and to go further. But our competition has became difficulty as all the industries especially due to the crisis in EU countries.

National security and the industry

Dear associates,

While starting my letter, I wish mercy from God for soldiers, police and security forces -who became martyr while campaigning in our names in these problematic days in respect of our national security- and conYusuf Özkan Chairman/Association of dolence and patience Kayseri Plastics Business for their relatives. Owners (KAYPİDER)

I deem all kinds of terrorist acts and similar movements being 105

PLASFEDDERGİ

carried out from within and outside the country against the stability, development and growth of our country as treason, and I’m condemning fiercely in the name of our association. Dear associates, the economic and political tremors occurring in the countries of the world are actually negatively affecting us. Despite all these, while these rambling incidents are occurring in our country, not encountering any crisis due to establishment of our banking sector and economy on robust foundations is a pleasing fact in respect of both the real sector and country’s economy. Besides all these negativities, plastic industry is using its advantage of having numerous usage areas in the market in each period and of providing input to other industries. Economy, investment and growth depend on an environment of stability and peace. I believe these days will come to an end, and plastic industry will also make a progress as each industry.

Participation in JEC WORLD 2016 is contributing the Turkish composite to become a world brand Dear associates;

Şekib Avdagiç Turkish Composite Manufacturers’ Association Chairman of Board of Directors

The increasing interest of Turkish composite manufacturer in JEC WORLD 2016 –which is the most significant international event of composite industry- is providing significant contributions for the efforts of Turkish composite to become a world brand.

Our Turkish Composite Manufacturers’ Association has decided to continue with its operations through a renewed board of directors by its 6th Ordinary General Assembly held on November 27, 2015. Either the activities or the management structure –that includes composite manufacturers, raw material provides, suppliers and academicians operating in “Composite Industry”- of our Association, which reached an indispensable position in a short while, had been the most significant reason of its success. The new management of our association had consisted of 7 composite industrialists, 2 raw material producers and 2 suppliers. In the board of directors of 11 individuals, 4 new members had took office. At the first meeting of the board of directors, the duty of Chairmanship had again been entrusted to me. I would like to share with you that I’m decisive to carry out this honorable duty in a manner that will embrace the whole industry as in the past. Moreover, by making a decision at this General Assembly for participating in Turkish Plastic Industrialist’s Federation (PLASFED) as a member –in which we had participated as honorary member until today-, I would like to add that we had made our ongoing togetherness official.


PLASFEDDERGİ

BREAKING NEWS

The world is rapidly changing. The thing that is changing is not just the exposed face of the world. The habits, fields of interest and tendencies are also changing. The ones keeping pace with this change and even the ones that are Reha Gür able to determine the Chairman PAGDER – Plastic Industri- direction of change are able to strengthen their alists’ Association positions and convert change to income. This subject may possibly be supported by hundreds of examples that can be given from the incidents we encountered in the last decade. While outputs of the industry are changing and evolving as per the requirements of the society, the working manners of the individuals involved in industry and trade is also changing along with it. By this change and especially by the extension of digital world, it is becoming easier to access all the required information and goods. But no matter it becomes easier, the fairs –which are numerous and where information that can be obtained by direct contact is concentrated- are preserving their importance. Especially the specialized fairs –that are prepared as compact and that are well organized- are continuing their expansion by gaining acceleration in areas such as our country where young population and potential for future is high. This is not just the manner of directly accessing information and goods, it is also the manner of expression the requirement for socialization. Y generation is not still fully settled in decision making mechanisms. And maybe that is an advantage in creating the continuation of fairs as a traditional habit. And the critical point is maybe that while effective role playing time of Y generation in decision making mechanisms is about to come, to make the young generations meet with the habit of making business with efficient fairs that will be well organized.

Advisory Board of PAGDER: Industry is the only way of leap PAGDER, the NGO of the rooted business world of Turkey, held Advisory Board meeting where the problems of the industry were addressed. In the meeting, it is emphasized once more that industry comes in the first place among the most significant means for the development of Turkey. And within the scope of industry specific assessment, the local production of raw materials is pointed out.

sized by his speech during the meeting that they had received significant support in public opinion notifications covering this project – that is explaining to the whole public opinion that actually the most environmentalist product in the world is plastic- and their attempts and operations. Reha GUR, who emphasized that they proceeded rapidly in positive perception, said that they are keeping going with a great power and will by the corporateness and productivity principles placing emphasis on “Innovative Team Work Making a Difference”.

Reha Gür, chairman of PAGDER, empha-

Reha Gür, chairman of PAGDER, had specified that they had prepared extensive information regarding whether the plastic raw materials are recyclable or original, and that they had submitted the same to decision makers. Reha Gür told that the industry is also attaching importance to product safety as everyone, but that the regulations should

General Assembly of composite is held, participation in PLASFED is unanimously accepted. Turkish Composite Manufacturers’ Association, among the rooted associations of the industry, completed its 6th Ordinary General Assembly. At the General Assembly, the voting performed for participation in PLASFED is unanimously accepted.

In the disclosure made following the General Assembly, it is emphasized that the 6th General Assembly was successfully completed under the Council Chairmanship of Prof. Dr. Ahmet Unal. In the disclosure, it is said that “After unanimous approval of Activity and Supervisory Board Reports, the board of directors and supervisory board had been acquitted individually. And then the article of the agenda regarding participation of our association in Turkish Plastic Industrialist’s Federation (PLASFED) had been accepted unanimously.”

EGEPLASDER started an attempt for the provision of vocational training at MPIOSB Project is started for the “Establishment of Vocational Training Unit” at Menemen Plastic Specialty Organized Industrial Zone (MPIOSB). By the project, for which financial support is requested from Izmir Development Agency, it is intended to establish a unit by the cooperation of Menemen Vocational Training Center Directorate and EGEPLASDER.

Mersin Meeting from CUKUROVAPLASDER Cukurova Plastic Industrialists’ Association (CUKUROVAPLASDER) is carrying out the events at which they gather with the industrialists in the region. The members of the industry met at the dinner organized in Mersin.

Reha GUR: “No one will be able to hold the young generation in the Turkish plastic industry”

The burden of proof in the product safety legislation should be re-arranged

Chairman Selahattin Onatça, Deputy Chairman of Adana Chamber of Industry Erdogan SIRE and businessmen attended the dinner which had been organized within the scope of events of CUKUROVAPLASDER being organized in Mersin. 106

be made in a manner that will not give rise to additional obstacles for the industry. Within the scope of product safety, the problem of burden of proof on the issue of whether the imported raw material is obtained from recycled product or not is continuing. Reha GUR, chairman of PAGDER, said by his disclosure that “Our industry is mandatorily foreign dependent regarding raw material. Our import is high. A condition came up that the plastic industrialists performing manufacture in Turkey encountered an administrative difficulty. We are also caring the concerns relevant to environment and health as everyone else. By correctly interpreting the issues, the future period potentials of the industry and related industries should not be demolished. Realistic solutions in the light of science may be found in order to compensate the administrative concerns.”

Ivedik Plastic Industry Group is making cooperation with the Yildirim Beyazit University

Under the coordinatorship of Ivedik technology transfer office, representatives of Ivedik Plastic Industry Group (IPAK) and academicians of Yildirim Beyazit University Materials Science Engineering Department came together. Ass. Prof. Dr. Fatih Öktem and Ass. Prof. Dr. Serife Akkoyun from Yildirim Beyazit University, and representatives of companies operating in the fields of plastic, polymer and composite at Ivedik Organized Industrial Zone attended the meeting that is held at Ivedik Technology Transfer Office. In the meeting, where Yunus Karakaş -chairman of Ankara Plastic Industrialists’ Association- and members of board of directors of Ankara Plastic Industrialists’ Association were present, the foundations of university and industry cooperation are laid.

Rubber industry included grouping in its agenda Rubber sector started an attempt for grouping through an extended meeting. Besides the members of the industry, Nurhan Kaya –chairman of Rubber Association- and Zeynep Tulin Yılmaz –deputy chairman of Rubber Association-, Fatih Tunçbilek –chairman of ISO 21st Group Professional Commit-


ak-

pla

plastik köşebentler

mobilya ay mobilya koruyucuları

ak-

mob

m

www.kayplas.com


BREAKING NEWS

PLASFEDDERGİ

tee- and experts attended the meeting that is held at ISO Odakule Council Chamber.

Nurhan Kaya, who gave a speech in the opening of the meeting, emphasized that they benefit in their operations from the power of current platforms of institutions such as ISO and IKMIB, and told that the Ministry of Economy and Ministry of Science, Industry and Technology are considering the sub-committees as a field that will resolve the industrial problems as plastic, rubber and composite.

Lots are drawn at PAGDER & ASLAN Organized Industrial Zone carrying the firsts of Turkey The investors of PAGDER&ASLAN Plastic Industrialists Specialty Private Organized Industrial Zone, providing contribution to the formation of “Private Organized Industrial Zone Model” in Turkey, drew their lots and determined their parcels. Plastic industry is attaining a production area having suitable environment and infrastructure.

mony where Salih Esen –chairman of board of directors of the organized industrial zone-, Aziz Koçoğlu –Mayor of Izmir Metropolis-, Erol Paksu –chairman of EGEPLASDER-, Erdogan Çiçekçi –chairman of entrepreneur committee- and industrialists attended. The industrialists requested more support from Kocaoğlu.

R&D incentive amount is increased, and design is taken within the scope of incentive Agenda of Turkey and PAGDER is R&D and innovation

Dr. Robin Kent shared creative and sustainable cost managemnet techniques in plastics Industry. Turkish plastics industrialist showed a great interest to Cost Management in Plastics Processing Seminar hosted by PAGDER, Dr. Robin Kent was invited to Istanbul to lecture on cost management techniques which puts a light on effective solutions to reduce to design and development costs by using effecitve methods. Dr. Robin Kent focused on cost managment strategies and foresmost energy management in plastics processing and shared his 40 years of experience in plastics industry with attendees.

In WorldStar 2016, awards belong to Turkey

13

PAGDER intensified its attempts for REDE and innovation. Reha GUR –chairman of PAGDER- made a disclosure regarding that five R&D centers are required to be established for the industry, and carried the subject to the agenda of the industry. And in the preparation process of R&D incentive pack, it made attempts for decreasing the liability of employing full time personnel at R&D centers. The new R&D and design incentive pack prepared by the government is accepted at Grand National Assembly of Turkey. By the new draft law, design centers are also included in the incentive pack besides R&D. Reha GUR –chairman of PAGDER- interpreted the new law as the industry being more close to innovative transformation.

Investment Fund of Turkey that will be the “Fund of Funds” is coming to life

At PAGDER&ASLAN Plastic Industrialists Specialty Private Organized Industrial Zone (PAOSB), which is one of the most genuine organized industrial zone projects developed in Turkey, the investors attained their parcels. In the project, in which one of the processes contributing to the formation of private organized industrial zone model is encountered, the investors determined their parcels by drawing lot. The infrastructure investments of the first “Private Organized Industrial Zone” of Turkey will start in the construction season of 2016.

Drawing of lots is performed at Izmir Menemen Plastic Specialty Organized Industrial Zone The lot drawing at Izmir Menemen Plastic Specialty Organized Industrial Zone is performed by a ceremony where Aziz Koçoğlu –Mayor of Izmir Metropolis- also attended. The industrialists requested more support from the metropolitan municipality. Investments are starting at Izmir Menemen Plastic Specialty Organized Industrial Zone. Drawing of lots completed by a cere-

In the WorldStar 2016 Competition, being organized by World Packaging Organization (WPO), Turkey won 13 awards. In the competition, while 293 products from 35 countries took part, Turkey became the third country which obtained most of the awards. On the other hand, the call of prestigious ASD Crescent and Stars of Packaging –where the works that will participate in WorldStar are selected- is also announced. In the WorldStar 2016 Competition organized by World Packaging Organization (WPO), Turkey became the third country which obtained most of the awards by 12 awards. The jury that met at Mumbai city of India assessed 293 products from 35 countries. Turkish companies won 13 awards in total. Turkey became the third country which obtained most of the awards following England (15 awards), USA and China (14 awards each). Turkey, that shared the third place with Japan and Austria, outpaced the countries such as Germany, France, Spain and Switzerland.

108

Signatures are appended for “Investment Fund of Turkey” that will provide cofinancing to funds that will support entrepreneurship in Turkey and for which the Treasury also invested capital besides the venture capital company KOBI A.S. –in which TOBB (Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey), some chambers and exchanges affiliated to TOBB, Halkbank, KOSGEB (Republic of Turkey Small and Medium Enterprises Development Organization), TESK (Confederation of Turkish Tradesmen and Craftsmen) are shareholders-. In the ceremony organized at TEPAV (The Economic Policy Research Foundation of Turkey), the agreement for the establishment of fund is signed by Mehmet Şimşek –deputy chairman responsible of Treasury- and Rifat Hisarcıklıoğlu –chairman of TOBB-.

PAGDER Professional Competency Institution started to certify A first from PAGDER: Examination center certificate approved MYK (Professional Competency Institution) is received PAGDER obtained the examination center authority approved by Professional Competency Institution which had became one of the significant deficiencies of the industry. In


BREAKING NEWS

the announcement made to the industry, it is said that “Within the scope of operations that reached to a conclusion today, the process of providing certificates approved by MYK has started by the cooperation of PAGDER & Belgeturk. Within this scope, certification is able to be made for the professions of Plastic Injection Production Employees with competency code 312UY0069-3 and Plastic Profile Extrusion Production Employees with competency code 13UY0142-3. PAGDER obtained the examination center authority approved by Professional Competency Institution which is a first in plastic industry. Within the frame of the operations being carried out along with Belgeturk, the examinations for the certificates of Plastic Injection Production Employee and Plastic Profile Extrusion Production Employee which will become compulsory will be realized by BELGETURK by the coordination and organization of PAGDER. Through these certificates, the members of the industry will also be included within the scope of the relevant incentive. In the announcement of PAGDER for the industry, it is said that “PAGDER, the association of plastic industrialists, remedied the problem of Professional Competency Certificate -which was the important deficiency of our industry- by realizing another first once again. For the members of our industry who don’t want to face high fines to forthwith have MTY approved certificates by fulfilling their legal obligations by having their personnel obtain Injection and/or Extrusion Production Employee Certificate approved by MYK, their application to PAGDER is important.”

First support for School-Industry Cooperation Istanbul Model is from PAGDER

Plastic Industrialists’ Association (PAGDER) became the first NGO which supports “School-Industry Cooperation Project – Istanbul Model” which had been initiated by Ministry of National Education, Ministry of Labor and Social Security and Istanbul Chamber of Industry in order to improve vocational education. Reha GUR -chairman of PAGDER-, who spoke at “Protocol Signature and Equipment Donation Ceremony” that is organized at Inonu Vocational and Technical Anatolian High School, said that “We are initiating an employment focused cooperation which will improve the plastic technology workshops by new techniques and methods and which will enable sharing of experience.” Plastic Industrialists’ Association (PAGDER) became the first NGO which supports “School-Industry Cooperation Project: Istanbul Model” which is developed as a solution for the requirement of qualified workforce -that is one of the basic problems of many industries in Turkey including the plastic in-

PLASFEDDERGİ

dustry- and which is started in Istanbul as the pilot area. PAGDER’s member companies Arburg Türkiye, Autonics Otomasyon, Enformak Plastik Teknolojileri, Güven-el Plastik, Medel Elektronik, Mete Plastik, Novoma Makine, Nüve Plastik, Saraç Makine, Ser Rezistans, Şenmak Makine, Tisan Mühendislik Plastikleri, Yelkenciler Makine, Erka Ambalaj became the supporters for the equipment and infrastructure deficiencies of Plastic Technology Department of Inonu Vocational and Technical Anatolian High School which is the first implementation.

Social responsibility award for “Plastics that Turn to Home” “Plastics that Turn to Home”, the social responsibility project of PAGDER, is deemed suitable for the social responsibility project award in the 1st congress of Confederation of Animals’ Right to Live (HayKonfed). The award of PAGDER is presented at the General Assembly of HayKonFed which is organized at the Conference Hall of Istanbul Atasehir Zubeyde Hanim In-Service Training Institute. Hakan DIRGEME –member of board of directors of PAGDER- and Selcuk MUTLU –general secretary of PAGDER- attended the ceremony.

PAGDER gained 46 members in 9 months

new

PAGDER’s board of directors accepted the accession of new members within the scope of meeting of board of directors that is held at Anatolian side of Istanbul, and it visited some member companied. In the meeting, where the agenda of the industry and PAGDER is addressed, the satisfaction due to gaining 46 new members in the recent 9 months is emphasized. PAGDER held its meeting of board of directors of March 17 at Anatolian side of Istanbul along with events. Within the scope of the meeting, visits to the Tepro Makine, Hürmak, Aksoy Plastik, Güven-El Plastik companies are realized. In the meeting, where the developments regarding the industry and PAGDER are addressed, it is emphasized that 46 new members are recorded in the recent 9 months. Reha GUR –chairman of PAGDER-, in his assessment regarding the activities of gaining members, emphasized that the strategies –which are formed as being based on the concrete steps of PAGDER for the problems of the industry and on the qualified and reliable reports prepared and presented in order to represent the industry- enabled a determinant direction.

Naci SONMEZ –Chairman of Board of Directors of MIKROSAN-:

“In difficult periods, it is required to be careful and patient, but you will also take care of business.” Naci Sönmez -Chairman of Board of Directors of MIKROSAN which is among the most experienced plastic processing machine producers of Turkey- shared his experiences with businessmen. Sönmez, pointing out the requirement of being careful and patient in 109

an environment where the export of Turkey is giving the sign of slowing down, reminded that its is required to work more than ever. Sönmez, specifying that they are in the phase of launching the swelling machine newly developed by MIKROSAN, emphasized that they are endeavoring to find new markets and that they believe they will succeed it by the Northern Africa countries. Sönmez told to PLASFED MAGAZINE their experiences arising from business experience and the development of MIKROSAN.

South Korea, the country where the milestones of Turkish history intersect The most extensive FTA is in force, relations with South Korea are intensifying Relations with South Korea –being one of the most significant commercial partners of Turkey- are intensifying. One of the most extensive Free Trade Agreements of Turkey came into force in between the two countries. The agreement is covering also services and investments besides the trade of goods. There is an intense foreign trade with South Korea in respect of plastic products and raw materials. As per the data of Ministry of Economy, 16% of the export of 7 billion dollars performed by South Korea to Turkey in 2015 consisted of plastic and raw material products, and it ranked 2nd in respect of its share in export.

Abdiogullari Plastic Packaging: Transition first to trade, then to industrialism Abdiogullari A.S., among the most significant plastic producers of Turkey, migrated from Kayseri, and it switched first to trade then to industrialism. Bekir Sütçü –chairman of board of directors of Abdiogullari Plastic Packaging which is one of the largest manufacturers in its field- disclosed that they will continue with their investments even if they currently encounter business life and qualified employee problems. Sütçü told the PLASFED MAGAZINE the transition from trade to industrialism and their stories.


PLASFEDDERGÄ°

Selçuk Mutlu

FROM THE INDUSTRY

PLASFED Acting Secretary General PAGDER Secretary General

Turkish plastic sector has succeeded to complete tough 2015 with growth

Despite experiencing the fluctuations in economy-finance and the political crisis coming to the forefront, Turkish plastic sector has passed 2005 without loss, growing its production 0,6%. Production amount raised to 8,338 million in 2015. Compared to former year, 12,8 percent drop was seen for export depending on currency effect predominantly and export of 4,3 billion Dollars was realized. Plastic processing machines sector has soared its production 2,2%. Machine export becomes 131,4 million Dollars. In the report prepared by Selcuk Mutlu, as well as evaluations on Turkish and World plastic sector, information about global and Turkish economy was given. In addition, place was given the developments in the sectors that make extensive by product and raw material supply from plastic sector as well.

WORLD ECONOMY

Within the context of appearance of World economy in 2015 and the expectations for 2016, three important points grab attention:

Global growth is downward in 2015 in comparison with 2015

While the recession in global growth is mainly resulted from developed countries in recent years, slowdown in growth of developing countries including Turkey in 2005 pull global growth down. It is anticipated that similar trend also continues in 2016.

Global Growth Rate (%) 2015

2016 (T)

2017 (T)

World

3,0

3,0

3,3

USA

2,4

2,0

2,2

Average of European area.

1,5

1,4

1,7

Euro area

Germany

1,4

1,3

1,7

France

1,1

1,2

1,5

Italy

0,6

1,0

1,4

Japan

0,4

0,8

0,6

Canada

1,2

1,4

2,2

United Kingdom

2,2

2,1

2,0

China

6,9

6,5

6,2

Brazil

-3,8

-4,0

0,0

Remaining of the World

2,1

2,5

3,1

Source: OECD

Global financial imbalance continue bearing risk

Sharp drop in commodity prices, especially oil prices and apparent value loss of currencies of developed countries including Turkey against Dollar, enhances the fluctuations observed in global markets. It is thought that the fluctuation will keep on 2016 too, some longer term is needed for stability.

110


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGİ

Grafik 1: Küresel Emtia Piyasalarında Sert Dü ü

Sharp Fall in Global Commodity Markets 160 140 120 100

energy

80

agriculture

60

metal

40 20 0

2012

2013

2014

2015

2016

Source: World Bank

Global trade lostKaynak: blood on the basis of value in 2015 Dünya Bankası

Depending on limited growth in developed country and the economic recession especially in China and the countries whose oil income lowers, global trade has decreased on the basis of value. The trade having nearly the same values with former year in terms of quantity points out the decrease in trade prices. Furthermore, considering that many countries have increased their commercial measures, it is estimated that this situation will affect global trade 2016 negatively, envisaged that trade will show some jump from the point of value owing to base effect.

Global trade 2014

2015

2016 (T)

Growth in World Good and Service Trade (%)

3,9

3,3

4,3

Parity (Dollar/Euro)

1,33

1,11

1,07

Source: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB)

TURKISH ECONOMY GENERAL EVALUATIONS We forecast 4% GDP growth for 2015 and 4,5% for 2016

As of end of 2015 and start of 2016, increase seen in manufacturing industry and the export is assessed as the effects to push GDP growth 2016 forward. However, when considered the vulnerabilities that country economy possess has not lost its impact yet, it is seen a reliable growth is waited.

Turkish GDP Growth (%) 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0 GSY H

2014 2.9

2015

2016

4.0 4

4.5

Source: TURKSTAT- GDP

111


PLASFEDDERGİ

FROM THE INDUSTRY

Decrease in export for 2015 is 8,7%

Decline in Euro-Dollar parity and the conflicts experienced in nearby geography in 2015 caused conclusion of export with decrease instead off growth. It is predicted that it is witnessed to development to compensate former year with certain recovery in export in 2016, the fragilities in nearby geography will keep on but new market searches will allow us to complete year with a limited increase.

Turkish Export (Billion Dollar) 160 155 150 145 140 135 hracat

2014

2015

2016

157,6

143,9

148,9

Source: TURKSTAT- export

Remarkable economic developments in 2015. • As compared to 2014, current deficit decrease 26% in 2014. 1,1 billion Dollar surplus exists as of 2015 in current balance except for energy • In spite of recession in portfolio investments, direct foreign capital investments has increased 32,8% and realized 16,6 billion Dollar. Net direct foreign investments has also soared and become 11,5 billion Dollars. • Central budget deficit in 2015 decreased 3,3& as compared to 2014. Noninterest surplus soared 14,5% compared to 2014. • Increase in budget income actualized 13% as well. • Unemployment rate materialized 10,5 as of November 2015. • Annual CPI average realized 8,77% in 2015. • Domestic annual PFI average is 8,79%, it is estimated that the fall in oil prices will pull domestic producer price index down in 2016.

re) 12 January 2016: 10 tourist dead, 15 wounded • 10 October 2015, Ankara Peace Meeting: 109 dead, 246 wounded • 20 July 2015, Suruc attack: 34 dead, wounded more than 100 • Explosion in HDP meeting, Diyarbakır, 05 June 2015. 2 dead, 100 wounded • Gezi Park’s Events in 28 May-30 August 2013: 8 civil, 2 security officers dead, 8.163 wounded • 11 May 2013, Reyhanli: 52 dead, 146 wounded • 20 August 2012, Gaziantep: bombing attack realized by PKK on second day of Ramadan feast: 10 dead, 66 wounded • Martyr more than 300 since August 2015.

What kind of effect does Iran create? Advantages:

• We wait USD/TL level around 3,00 for year -end 2016.

• Primary effect of cancellation of sanctions is relief of energy export

SPECIAL EVALUATIONS

• Second effect is loosening of access of Iran to financial assets estima-

Terror events create pressing effect on Tourism, Inflow of Foreign Currency, Foreign Investments and Domestic Investments

• Increase of foreign investments, finding opening again of pressed

• The bombing attacks that create significant effects in our country in

• Waiting GDP growth 2016 around 4-6%.

for Iran ted close to 100 billion Dollar.

the last period: • 19 March 2016, suicide attack in Beyoglu: 5 dead, 37 wounded • Terrorist attack occurred in Kizilay, heart of Ankara in 17 February 2016: 29 dead, 71 wounded • Explosion during passage of military service vehicles in Ankara, 17 February 2016: 29 dead, 61 wounded • Suicide attack in Hippodrome of Constantinople (Sultanahmet Squa-

112

internal demand in value added sectors including plastic (automotive and sub-industry, chemistry, textile, machinery, construction, food, packaging, tourism, etc.) and subjecting to trade.

Disadvantages: • Taking place among the countries having the lowest value for easiness of doing job index in the world • Failing to overcome tension with Saudi Arabia • Pressing competition of China, S. Korea and India that have penetrated in country following investments as much as Western Europe


FROM THE INDUSTRY

Appearance in China • Average growth target of China government is 6,5% • Export decreased in 2015 • Moody’s reduced appearance of China negative • Fixed capital investments goes down without interruption since 2012 EVALUATION OF THE SECTORS THAT PROCUREMENT IS PROVIDED

WHITE GOODS • World’s White goods market runs toward 200 billion Dollars level • Global White good trade increased 3,4 % and reached 395 million in 2015 • Turkey takes the first place as White good producer, second one of the World following China • Turkish White good production has approached 24,6 million pcs, growing 8,7% on the basis of number in 2015. • Domestic market sales of Turkish White goods exceeded 7 million pcs in increasing 5,7% in 2015. • While Turkish White goods export gone down on the basis of value in 2015, it gone beyond 18 million pcs, soaring 7% on the basis of quantity. • Plastic raw material input in White goods sector is 50% • White goods investments increased and to increase in Poland and Romania enhances attractiveness of Eastern Europe.

PACKAGING • World plastic packaging market run towards 350 billion Dollars size • Turkish plastic packaging production has reached 6,46 billion Dollars size with the share 38 it has taken from packaging sector of 17 billion Dollars in total. • Plastic packaging export in Turkey slowed down 5,4% due to parity on the basis of value and become 2,22 billion Dollars in 2015. • Share of plastic in total packaging export is 69% • Approximate 1.854 plastic packaging manufacturers operate in Turkey • Plastic packaging consumption per capita in Turkey is 126 Dollars • Changing life standards, fast development in packaged food consumption and growth performance 2015 goes attractiveness of AsiaPacific regions up.

AGRICULTURE • It is estimated that agriculture sector shrunk 2,15 in 2015 will grow around 10% with completion of agricultural production data, base effect and economic recovery in 2015. • Reducing of VAT to 1% for feed and fertilizer early 2016 will become triggering element of recovery. • Most important challenges of 2016 is the crisis experienced with Russia that imports agricultural products amounting to 1 billion Dollars approximately from Turkey and ¼ of export of total sector is done and the Iraq market where geopolitical issues sustains.

FOOD PRODUCTS • Sector’s domestic turnover raised 11,4 % depending on inflation experienced in 2015 • Sector export slowed down 5,2% and become 11,7 billion Dollars depending on parity effect in 2015 • Vital point of the sector for outside is Iraq. The decay in oil prices, ge-

PLASFEDDERGİ

opolitical issues decreased Iraq export 17,4% and pulled it around 2,2 billion Dollars level in 2015 • It is predicted that it will be witnessed to the developments to compensate former year for Euro area in 2016.

BEVERAGE SECTOR • While beverage sector in 2015 grows 1,6% in 2015, production increase in non-alcoholic beverage become 4,6% in 2015 • Growth of non-alcoholic beverage sector in 2016 is waited at the same level. • Although growth in plastic packaged water sector continues in 2016, recession in glass package prices may cause remaining horizontal of plastic packaging growth.

TEXTILE • Sector shrunk 3,7 % in 2015 • Import taxes imposed on imports of plastic based raw material for the sector in 2015 will have positive reflections on domestic manufacturers. • Decline in oil prices also lowers synthetic fibre input costs of thread and cloth producers. • Limited growth considering the markets such as Russian, etc. as well as some increase in domestic demand gives opinion in terms of course of 2016.

GARMENT INDUSTRY • Sector grown 3,5% in 2015. • Sector export regressed 9,2% based on parity effect, especially decrease on the basis of Dollar towards Europe region attracts notice. • Depending on the development in interests and the increases in minimum wage, financing costs create pressure. • İnclusion of Pakistan in Generalized System of Preferences(GSP+) of EU toughen competition in European market. • It is separated as one of the sectors that is mostly influenced from geopolitical issues experienced in nearby geography and the terrorist activities.

MACHINERY SECTOR • The parameters such as showing deliberate growth in the last two years of investment expenditures, fluctuation in interests affect machinery sales. • Sector export has influenced from parity, reduced 11,7 and remained in 7,2 billion Dollar level. • As with 2016, sector export will be affected from the developments in Russia, Iraq and Iran in 2016 too. • Diversification of plastic and rubber processing machines especially in the context of the regions like Northern Africa, Eastern Europe is one of the most critical challenges of 2016.

AUTOMOTIVE • Automobile manufacturing, one of main items of the sector in 2015 raised 791.000 level, increasing 8%. • Sector production come to 1.359.000 pcs with an increase of 16%. • Although the strikes went on in year result in production losses, case has reversed back as of year-end, with positive effect of parity, while export income obtained from EU market increase, export to this market has be113


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGİ

come 992.000 pcs with an increase of 12% on the basis of amount.

• However it is seen that construction turnover index excluding bu-

• Total automobile export has realized 605.000 pcs, increasing 4% and

ilding regressed arrestingly in 2015, geopolitical reasons may be

total commercial vehicle export 388.000 pcs with an increase of 28%. • Domestic automotive market reached 1.011.000 pcs, growing 25% in

shown as basic cause for that. • On the other hand, it is observed that 4,2 billion Dollars net direct fo-

2015, but going up 658.590 of total automotive import with an increase of 26% is seen efficient fort his situation.

reign investment was directed to purchase of real property in 2015 • The difficulties in the markets such as Syria, Iraq, Libya, Egypt, Middle

• Finding the support to meet domestic demand with domestic pro-

East Republics and Russia with regard to foreign construction busi-

duction by the sector in forthcoming years will affect plastic sector

ness projects (Project total price possessed in the period that aircraft

positively.

was made crash is around 2,3 billion Dollars) emphasize that no glo-

• Sub-industry export has experienced 9% loss within the context of Dollar based export income, become 8,6 billion.

wing results will be produced in 2016. • However, with the projects aimed at increasing office stock in large

• Progress in the export towards Iran will influence plastic sector in po-

cities as well as gaining mobility of urban transformation and housing

sitive manner.

market in general following elections, it is anticipated that move-

• While increase of tax and insurance costs, upside course in loan in-

ments in shopping center investments will continue increasingly in

terest crate negative effect in terms of plastic sector that provides input, when dependency on import is considered, upside movement

Anatolia. • Financing structure of the sector is one of noteworthy challenges. As

of currency and the decay in oil prices may create positive effect.

of end of 2015, while short term debts of the sector is 2,1 billion Dollars, long term foreign debts is 9,4 billion Dollars in total. Although fo-

CONSTRUCTION

reign indebtedness show increase around 2,1 billion Dollars, flexibility of currency incorporates risks. Furthermore, upside course in loan in-

• Growth in construction sector remained below DGP growth averages

terests does not affect demand negatively as much as financing costs.

in 2014 and 2015, an increase is waited in parallel with GDP growth  

in 2016.

WORLD PLASTIC PRODUCT MANUFACTURING

In contrast with former year, World plastic product manufacturing increased around 3% and reached 320,2 million ton in 2015.

TURKISH PLASTIC PRODUCT MANUFACTURING

Compared to former year, Turkish plastic product manufacturing gone up around 0,6% and come to 8,338 million ton in 2015.

Turkish Plastic Product Manufacturing Million $

1000 Ton

50000

10000

40000

2009

2010

2012

114

5000

2500

2013

2014 Million $

Source: TUTKSTAT

31,862.2

2011

34,234.0

29,978.1

0

20,546.4

10000

15,265.5

20000

28,692.9

30000

35,091.7

7500

2015 1000 Ton

0


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGİ

TURKISH PLASTIC PRODUCT EXPORT

While Turkish plastic product export decrease 1,6% as per amount and 12,8% as per value in 2015 as compared to former year, export of 4,3 billion Dollars was realized on the basis of value.

Turkish Plastic Product Export Million $

1000 Ton

8000

2000

7000 1600

6000 5000

1000 0

2009

2010

1200 4,337.6

4,975.7

4,037.4

3,686.1

2,571.7

2000

3,012.3

3000

4,581.0

4000

800

400

2011

2012

2013

Million $

2014

2015

0

1000 TON

Source: TURKSTAT

TURKISH PLASTIC PRODUCT EXPORT- by county

The highest increase as per value for top 10 country export with regard to plastic product was realized to Israel with 13,9%.

QUANTITY: thousand ton / VALUE: Million $ Order

Country

2014

2015

Quantity

Value

Amount

Change %

Value

Change %

share% -value

unit price ($)

1

Iraq

241,6

545,2

227,5

-5,8

464,5

-14,8

10,7

2,0

2

Germany

67,6

261,5

81,7

20,8

265,9

1,7

6,1

3,3

3

England

69,2

231,1

74,6

7,7

217,6

-5,8

5,0

2,9

4

France

48,3

186,9

51,5

6,5

172,0

-8,0

4,0

3,3

5

Israel

46,4

132,9

60,7

30,7

151,4

13,9

3,5

2,5

6

Azerbaijan

74,9

225,9

52,9

-29,4

149,3

-33,9

3,4

2,8

7

Iran

45,7

198,1

41,3

-9,6

139,3

-29,7

3,2

3,4

8

Romania

50,4

154,8

52,3

3,8

133,8

-13,5

3,1

2,6

9

Italy

43,1

138,7

44,5

3,1

125,9

-9,2

2,9

2,8

10

Russia

66,0

232,1

37,4

-43,3

123,1

-46,9

2,8

3,3

Sum of top 10 country Grand Total

753,3

2.307,2

724,3

-3,9

1942,7

-15,8

44,8

2,7

1.601,4

4.975,7

1.575,4

-1,6

4.337,6

-12,8

100,0

2,8

115


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGİ

TURKISH PLASTIC PRODUCT EXPORT- by product groups

The highest increase as per quantity for Turkish plastic product export was actualized for plastic covers with 16,5%.

QUANTITY: thousand ton / VALUE: Million $ CTSP

2014

CTSP Remarks

2015

Quantity

Value

Quantity

Change %

Value

Change %

3916

Monofilament, rod, profiles from Plastic-cross section , 1 mm.

194,8

407,5

156,1

-19,9

296,6

-27,2

3917

Tubes, pipes, hoses, bolts, elbows, sleeves from plastic

351,2

925,1

283,2

-19,4

718,0

-22,4

3918

Floor covering- Wall and ceiling covering from plastic

16,6

38,5

14,7

-11,2

29,6

-23,1

3919

Adhesive plate, panel, strip, lamina, etc. straight shape materials from plastic

20,9

148,4

19,4

-7,2

115,4

-22,3

3920

Other plates, panels, pellicle and lamina from plastic

302,1

967,7

338,5

12,1

914,6

-5,5

3921

Other plates, panels, pellicle, folio and sheets from plastic

120,8

420,2

128,6

6,5

385,7

-8,2

3922

Bathtub, shower, sink basin, bidet, toilet bathtub and equipment from plastic

25,7

128,1

24,3

-5,5

107,3

-16,2

3923

Plastic products, cork, lid, capsule for packaging of moving goods

278,4

816,4

324,3

16,5

809,2

-0,9

3924

Table, kitchen and other household goods, toiler goods from plastic

106,7

395,9

111,1

4,2

345,9

-12,6

3025

Construction materials from plastic

115,7

326,1

106,5

-8,0

264,4

-18,9

3926

Other goods from plastic

68,4

401,8

68,7

0,5

350,8

-12,7

1.601,4

4.975,7

1.575,4

-1,6

4.337,6

-12,8

TOTAL

TURKISH PLASTIC RAW MATRIAL PRODUCTION

Turkish plastic raw material production in soared around 1,7%, exceeded 2,6 million ton

Turkish Plastic Raw material production* 1000 Ton

3000

* except for NACE 20.16.52: Vinyl Acetates

2000

1000

0

2012

2013

2014 (T)

Source: TURKSTAT

TURKISH PLASTIC RAW MATERIAL EXPORT

Compared to former year, Turkish plastic raw material export increased 2,6% as per quantity in 2015, decreased 17% as per value and export of 933 million Dollars was realized on the basis of value.

Turkish Plastic Raw material export Million $

1000 Ton

0

2009

894.4

705.1

400

521.5

800

932.9

600 1,124.1

1200 1,027.7

800

977.6

1600

400

200

2010

2011 Million $

Source: TURKSTAT

116

2012

2013 1000 TON

2014

2015

0


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGİ

TURKISH PLASTIC RAW MATERIAL EXPORT- by country

The highest increase as per quantity for top 10 country export with regard to Turkish plastic raw material was realized to Iran with 25,3%.

QUANTITY: thousand ton / VALUE: Million $ Order

Country

2014

2015

Quantity

Value

Quantity

Change %

Value

Change %

share% -value

Unit price ($)

1

Germany

65,5

122,3

66,2

1,1

92,5

-24,3

9,9

1,4

2

Egypt

52,6

71,8

61,2

16,5

66,3

-7,7

7,1

1,1

3

Russia

30,4

75,4

31,2

2,7

63,1

-16,3

6,8

2,0

4

Iran

16,5

45,8

20,7

25,3

46,7

1,9

5,0

2,3

5

Italy

58,0

89,4

36,6

-36,9

46,3

-48,3

5,0

1,3

6

Bulgaria

48,7

48,1

51,6

6,0

38,6

-19,6

4,1

0,7

7

Israel

26,0

38,7

24,7

-5,1

29,1

-24,7

3,1

1,2

8

Uzbekistan

11,1

27,5

13,3

20,1

26,9

-2,4

2,9

2,0

9

Romania

19,0

30,4

21,7

14,4

28,1

-7,6

3,0

1,3

10

1,6

Iraq

22,4

43,2

17,6

-21,3

28,0

-35,2

3,0

Sum of top 10 country

350,1

592,6

344,9

-1,5

465,6

-21,4

49,9

1,3

Grand Total

670,1

1.124,1

687,8

2,6

932,9

-17,0

100,0

1,4

Source: TURKSTAT

TURKISH PLASTIC RAW MATERIAL EXPORT- by product group

The highest fall for Turkish plastic raw material export as per value in 2015 realized for ethylene polymers

QUANTITY: thousand ton / VALUE: Million $ CTSP

CTSP Remarks

2014

2015 Value

Change %

3901

Ethylene polymers

72,0

110,5

35,3

-50,9

52,3

-52,6

3902

Propylene and other olefin’s polymers

21,0

34,0

28,2

34,3

38,9

14,3

3903

Styrene polymers

24,3

41,6

31,7

30,3

41,6

0,0

3904

Vinyl chloride/halogenated other olefin polymers

21,5

27,8

17,8

-17,4

20,4

-26,5

3905

Polymers of vinyl acetate/other vinyl esters

36,1

41,1

46,6

29,1

41,9

2,0

3906

Acrylic polymers

151,5

229,4

167,1

10,3

198,9

-13,3

3907

Polyacetates, other polyesters, epoxitidealkyd resins

194,9

410

200,9

3,1

330,3

-19,4

3908

Polyamides

13,0

33,2

13,2

1,4

26,1

-21,5

3909

Amino resins, phenolic resins, polyurethanes

66,2

100,2

77,1

16,4

90,7

-9,5

3010

Silicones

5,4

19,4

6,4

17,6

20,2

4,1

0,4

1,8

0,5

30,8

2,1

14,7

3911

Petroleum resins, polyurethanes, polysulphides, etc.

Quantity

Value

Quantity

Change%

3912

Cellulose and chemical derivatives

43,2

55,8

44,7

3,6

51,8

-7,1

3913

Natural polymers, modified natural polymers, their derivatives

0,2

1,3

0,2

-3,0

1,2

-8,7

3914

Polymer based ion exchangers

0,1

0,2

0,2

58,8

0,5

145,5

3915

Remains, mould and scraps from plastic

TOTAL

20,2

17,8

18,0

-10,8

16,1

-9,8

670,1

1.124,1

687,8

2,6

932,9

-17,0

Source: TURKSTAT

117


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGİ

TURKISH PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES PRODUCTION

Turkish plastic and rubber processing machines increased around 2,2% and exceeded 246 million Dollars in 2015.

Production of Turkish plastic and rubber processing machines Million $ 300.0 250.0 200.0 150.0 241.1

215.8

100.0 50.0

156.7

2011

2012

95.5

57.7 0.0

142.1

246.4

2009

2010

2013

2014 (GT)

2015 (T)

Source: TURKSTAT

TURKISH PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES EXPORT

Turkish plastic and rubber processing machines export decreased 7,3% as per value in 2015 as compared to former year and reached of 131,4 billion Dollars.

Turkish Plastic and Rubber Processing Machines Export Million $ 300 250 200

2009

2010

2011

2012

2013

131.4

141.8

102.5

72.3

0

65.0

50

122.7

100

133.7

150

2014

2015

Source: TURKSTAT

TURKISH PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES EXPORT- by country

The highest increase in top 10 country export of Turkish plastic and rubber processing machines as per value was realized to Belarus with 84,3%.

Million $ Order

2014

2015

Change %

Share % -value

1

Russia

Country

16,5

11,1

-32,7

8,4

2

Iran

14,8

8,7

-41,0

6,6

3

Germany

8,5

7,5

-12,6

5,7

4

Romania

4,7

7,0

49,3

5,3

5

Saudi Arabia

4,8

5,3

11,3

4,0

6

Bulgaria

6,5

4,9

-24,4

3,7

7

Belarus

2,6

4,8

84,3

3,7

8

Algeria

2,2

3,9

80,4

3,0

9

Uzbekistan

5,3

3,7

-31,4

2,8

10

UAE

Sum of top 10 country Grand Total

118

4,0

3,3

-17,0

2,5

69,8

60,2

-13,8

45,8

141,8

131,4

-7,3

100,0


FROM THE INDUSTRY

PLASFEDDERGİ

TURKISH PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES EXPORT- by country group

The highest fall in export of Turkish plastic and rubber processing machines as per value realized in injection machines in 2015.

Million $ GTİP

HS Code Remarks

2014

2015

Değişim %

847710

Injection machines

847720

Extrusion machines

13,7

8,0

-41,9

29,6

30,5

847730

3,0

Inflation machines

0,3

0,6

90,2

847740

Thermoforming machines

11,7

12,2

4,2

847751-59-80

Presses and other machines

63,5

60,9

-4,2

847790

Components and parts

23,0

19,3

-16,0

141,8

131,4

-7,3

TOTAL

OVERVIEW OF FOREIGN TRADE FOR TURKISH PLASTIC INDUSTRY- 2015 EXPORT Plastic raw material Plastic Product Plastic and rubber Processing Machines IMPORT Plastic raw material Plastic Product Plastic and Rubber Processing Machines

2014

2015

Quantity

Value

Quantity

Change%

Value

Change%

670,1

1.124,1

687,8

2,6

932,9

-17,0

1.601,4

4.975,7

1.575,4

-1,6

4.337,6

-12,8

N/A

141,8

N/A

N/A

131,4

-7,3

Quantity

Value

Quantity

Change%

Value

Change%

6.043,4

11.064,3

6.269,0

3,7

9.395,6

-15,1

575,3

3.086,4

584,6

1,6

2.872,7

-6,9

N/A

641,0

N/A

N/A

576,9

-10,0

2014

2015

Quantity: thousand Ton / Value: Million Dollar

OVERVIEW OF FOREIGN TRADE FOR TURKISH PLASTIC INDUSTRY EXPORT

2015 (January-February)

2016 (January-February)

Quantity

Value

Quantity

Change %

Value

Change %

Plastic Raw Material

98,1

141,8

110,7

12,9

134,5

-5,2

Plastic Product

232,3

675,8

229,9

-1,0

617,9

-8,6

N/A

23,9

N/A

N/A

19,8

-17,0

Plastic and Rubber Processing Machines IMPORT

2015 (January-February)

2016 (January-February)

Quantity

Value

Quantity

Change %

Value

Change %

Plastic Raw Material

932,7

1.440,1

1.043,4

11,9

1.356,1

-5,8

Plastic Product

87,6

434,7

90,7

3,6

456,6

5,0

Plastic and Rubber Processing Machines

N/A

81,8

N/A

N/A

69,2

-15,4

Quantity: Thousand Ton / Value: Million Dollar

119


Yaratıcılıkla verimliliği bulușturan kimya yaratıyoruz.

İnsanların çeșitli amaçları onları bazen doğayla karșı karșıya getirir. Bunun üstesinden birlikte gelebiliriz. Dünyamız ve insanlar için faydalı olacak çözümler üretiyoruz. Daha fazla insanın gelișen dünyadan yararlanması için BASF’de biz kimya yaratıyoruz.

www.wecreatechemistry.com


PLASFEDDERGİ Sayı 13  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Yayını PLASFEDDERGİ Ocak - Mart 2016

PLASFEDDERGİ Sayı 13  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Yayını PLASFEDDERGİ Ocak - Mart 2016

Advertisement