Page 1

summer school 2010 T贸ttelek


„Nicht die Idee, sondern der Mensch, der sich der Idee bedient, bestimmt als einzelner oder in der Gruppe wirkend die Gestalt.“ Godber Nissen

summer school 2011//Tóttelek * fig. 1 . panurus biarmicus

Die erste summer school liegt mit dem Erscheinen dieser Broschüre 13 Jahre zurück. Im Zeitraum von 1998 bis 2002 fanden fünf deutsch-rumänische Sommerakademien für Studentinnen und Studenten der Disziplinen Architektur und Stadtplanung in Rumänien statt. Organisator und Veranstalter war zunächst die Hochschule für bildende Künste in Hamburg, später der aus der summer school hervorgegangene Planwerk Cluj e.V. Hamburg. Inzwischen hat sich aus der bilateralen Zusammenarbeit ein Büro für Architektur und Stadtplanung in Klausenburg (Cluj) etabliert, die Planwerk GmbH. In diesem Büro arbeiten deutsche und rumänische Architekten und Stadtplaner, sie beraten rumänische Kommunen in stadtplanerischen Fragestellungen, erarbeiten städtebauliche Konzepte und realisieren Bauvorhaben. Mit zunehmender Berufspraxis entstand in den Reihen der Ehemaligen verstärkt der Wunsch, die Idee der gemeinnützigen interkulturellen Zusammenarbeit, nun nicht mehr als Studenten, sondern als Experten fortzusetzen und die komplexen Fragestellungen der Stadtentwicklung in der Denkwerkstatt summer school zu behandeln. Anlass für den Entschluss im Jahr 2010 erneut eine summer school durchzuführen, war die Beteiligung des Planwerk-Büros in Klausenburg an der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans für die siebenbürgische Stadt Klausenburg. Die Herstellung eines rechtsgültigen Regelwerks zur Stadtentwicklung war bereits seit 1998 unser langfristiger Wunsch und auch Ziel der vorausgegangenen summer schools. Professor Bernhard Winking aus Hamburg nahm die * faunăşi floră ce se regăseşte pe malurile Someşului. Fauna und flora am Someş - Ufer.

Strapazen der Reise auf sich und stellte gemeinsam mit seinem Klausenburger Kollegen Professor Adrian Borda und dem Landschaftsarchitekten Professor Gerd Aufmkolk, der aus Nürnberg anreiste, die Gruppe der Senior Experten. Ernst haft und ausdauernd berieten sie ihre jüngeren Kollegen und unterstützten uns tatkräftig in der Zeichenarbeit. Dafür möchten wir allen Dreien an dieser Stelle herzlich danken. Unser Dank gilt auch unsreren langjährigen Partnern: Judit Makai und ihrer Familie, die uns in allen Jahren mit Liebe und Geduld in allem hilft; der Edmund Siemers-Stiftung für die Unterstützung wir gedenken mit diesser Zusamenfassung der sechsten bilateralen summer school dem Stifter Herrn Hans Edmund Siemers in Dankbarkeit und Hochachtung. Hans Edmund Siemers starb am 14. Juli 2009. Traditionell fand die summer school wieder in unserem kleinen Bauernhof in Tóttelek, einem Dorf im Partium nahe der ungarischen Grenze statt. Diesjähriges Thema waren die an den Fluss Somes angrenzenden Stadtbereiche im Nord-Osten der Klausenburger Innenstadt. Die Aufgabenstellung bestand darin, durch eine integrierte Stadt- und Landschaftsplanung die Flussufer in die Stadtstruktur und Wegebeziehungen einzubinden und durch Einzelmaßnahmen stufenweise die Erlebbarkeit des Gewässers für die Bürger der Stadt zu verbenen. Die arbeitsintensiven Tage waren geprägt von der Gruppenarbeit: Ein gemeinsamer Masterplan wurde im Plenum hergestellt. Drei Arbeitsgruppen vertieften die gemeinsamen Leitideen und führten sie in kon-


„Nu ideea determină forma, ci omul care se serveşte de idee, prin activitate individuală sau în grup.“ Godber Nissen şcoala de vară 2011//Tóttelek

fig. 2 . salix purpurea

Prima şcoală de vară a avut loc în urmă cu 13 ani de la publicarea acestei broşuri. În perioada 1998 - 2002 au avut loc cinci şcoli de vară germano-române pentru studenţi la arhitectură şi urbanism în România. Organizatorul iniţial al evenimentului a fost Facultatea de Arte Vizuale din Hamburg, iar ulterior asociaţia Planwerk Cluj, care a luat fiinţă la Hamburg în urma şcolii de vară. Între timp, pe baza acestei colaborări s-a înfiinţat biroul de arhitectură şi urbanism Planwerk SRL din Cluj. În acest birou lucrează arhitecţi şi urbanişti germani şi români, care oferă autorităţilor locale consultanţă în probleme de urbanism, elaborează concepte de dezvoltare urbană şi proiecte de arhitectură. Odată cu acumularea experienţei profesionale, printre foştii participanţi a apărut tot mai mult dorinţa de a continua ideea de colaborare interculturală în folosul comunităţii, de această dată nu în calitate de studenţi, ci de profesionişti, şi de a ne ocupa, în cadrul unui atelier de idei, de problemele complexe ale dezvoltării urbane. Motivul care a dus la decizia de a organiza o nouă şcoală de vară în anul 2010 a fost participarea biroului Planwerk din Cluj la elaborarea planului urbanistic general al municipiului Cluj-Napoca. Stabilirea unui regulament de urbanism funcţional a fost dorinţa noastră pe termen lung încă din 1998 şi obiectivul principal al şcolilor de vară precedente. Profesor Bernhard Winking din Hamburg a făcut efortul de a călători pentru a forma, împreună cu colegul său din Cluj, Profesor Adrian Borda şi cu Profesor Gerd Aufmkolk, arhitect peisagist sosit de la Nürnberg, gru-

pul de experţi seniori. Cu seriozitate şi perseverenţă, aceştia i-au consiliat pe colegii lor mai tineri, sprijinindu-ne activ la desenat. Pentru aceasta dorim să le mulţumim din suflet cu această ocazie. Mulţumirile noastre se îndreaptă şi către partenerii noştri. Judit Makai, impreună cu familia, care ne-a ajutat in toţi aceşti ani cu dragosteşi răbdare,şi către Fundaţia Edmund Siemers pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului. Cu recunoştinţă şi consideraţie îl comemorăm cu această ocazie pe întemeietorul fundaţiei, Hans Edmund Siemers, decedat în data de 14 iulie 2009. În mod tradiţional, şcoala de vară s-a desfăşurat şi de această dată la mica noastră gospodărie ţărănească din Tăutelec, un sat din Partium, în apropiere de graniţa cu Ungaria. Tema din acest an au fost zonele situate pe malul Someşului, în partea de nord-est a centrului oraşului Cluj. Obiectivul a fost acela de a integra malurile râului în structura urbană şi în legăturile stradale printr-un proiect urbanistic şi peisagistic integrat, urmând ca treptat, prin măsuri individuale, apa să se facă simţită de către cetăţenii oraşului. Au fost zile de muncă intensă, pe grupe: în plen s-a creat un masterplan comun. Grupele de lucru au aprofundat ideile de bază comune, continuându-le în planuri de măsuri concrete. Rezultatul celor cinci zile intense şi antrenante a fost prezentat public la primăria oraşului Cluj, în prezenţa primarului şi a arhitectului şef, a unor cetăţeni interesaţi, proiectanţi şi colegi, prezentarea fiind urmată de discuţii. Rezultatele se pun la dispoziţia municipalităţii, fiind preluate în elaborarea noului plan urbanistic general.


kreten Maßnahmenplänen fort. Das Ergebnis der fünf anregenden und intensiven Tage wurde in einer öffentlichen Präsentation im Rathaus von Klausenburg im Beisein des Bürgermeisters und der Stadtarchitektin, interessierten Bürgern, Fachplanern und Kollegen vorgestellt und anschließend diskutiert. Die Ergebnisse werden der Stadt Klausenburg an die Hand gegeben und in die Ausarbeitung des neuen Flächennutzungsplans aufgenommen. Die Veranstaltung fand in der Lokal- und Fachpresse eine große Aufmerksamkeit. In der Rückschau gleicht die erste summer school 1998 einer Grundsteinlegung. Durch sie entstand mehr als mit der studentischen Initiative von einst verbunden

und beabsichtigt war: ein geistiges zu Hause, das bis heute Raum für das gemeinsame Wirken bildet und damit untrennbar mit den Lebensläufen aller Beteiligten verschmolzen ist. In der summer school 2010 wurde dies sowohl athmosphärisch als auch professionell spürbar – und fortgesetzt. Michael Buck, Eugen Pănescu, Franz Ullrich

fig. 3a . filipendula ulmaria


Evenimentul s-a bucurat de mare atenţie în presa locală şi de specialitate. Retrospectiv, prima şcoală de vară din 1998 se aseamănă cu aşezarea unei pietre de temelie. Prin aceasta s-a realizat mai mult decât ceea ce a implicat şi s-a intenţionat prin iniţiativa studenţească de odinioară: un cămin spiritual care constituie până azi un loc pentru activităţi comune, fiind astfel indisolubil legat de biografiile tuturor participanţilor. Acest fapt a fost resimţit şi reluat în cadrul şcolii de vară din 2010 atât prin atmosferă, cât şi profesional. Michael Buck, Eugen Pănescu, Franz Ullrich

fig. 3b . filipendula ulmaria


KLAUSENBURG

Klausenburg – „Stadt am Somes“ – wird ihrem Beinamen nur wenig gerecht. Der Fluss durchquert die Gesamtstadt von Westen nach Nordosten. Er berührt in seinem Lauf die Etappen der Stadtentwicklung: Großwohnsiedlungen und ehemalige Industrieflächen aus der staatssozialistischen Bauperiode an den östlichen und nord-westlichen Stadträndern, Stadterweiterungen aus dem 19. und 20. Jahrhundert und schließlich die historische Altstadt im Siedlungskern. Die Flussaue bildet das Rückgrat der Stadt als potentielle Verbindungsachse zwischen den Stadtteilen sowie zwischen der Stadt und ihrem Umland. Spürbar ist die Präsenz des Wassers im Stadtinneren jedoch kaum. Die Stadt kehrt ihrem Fluss den Rücken zu. Promenaden, Freiflächen und Zugänge zu den Ufern fehlen; der Somes stellt im Alltag der Menschen eher ein Hindernis als einen Wert dar. Auf das Kerngebiet Klausenburgs besteht anhaltend Entwicklungsdruck, aber es fehlen Angebote. Investoren und Bauherren suchen Bauflächen an den Stadträndern. Infolge verliert die Innenstadt als Wohn- und Wirtschaftsstandort an Bedeutung, die Zersiedelung der Landschaft nimmt zu. Es entstehen lange Wege und der motorisierte Individualverkehr wächst an. Als Reaktion auf die Fehlentwicklung besteht die strategische Zielsetzung einer Ausweitung der innerstädtischen Kern - und Mischnutzung im nördlichen Anschluss an die Altstadt. Im Rahmen der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes soll das heute strukturschwache Stadtgebiet am Fluss durch neue Baurechte verdichtet und ergänzt werden. Dabei kann das Plangebiet auf gesamtstädtischer Ebene neue Funktionen übernehmen, der Somes verbindet es mit den übrigen Teilen der Stadt. Der Mangel an innerstädtischen Erholungsflächen und attraktiven Fußwegeverbindungen sowie der allgemeine Wunsch nach einer Erhöhung der Lebensqualität in der Kernstadt findet nun am Flussufer attraktive Orte.

fig. 4

fig. 5

fig. 4 salix viminalis fig. 5 salix purpurea


CLUJ

fig. 6. salix purpurea

Supranumele Clujului - „oraşul de pe Someş“ - se justifică doar în mică măsură. Râul traversează ansamblul oraşului de la vest la nordest. De-a lungul cursului său, acesta întâlneşte etapele dezvoltării oraşului: cartierele de blocuri şi fostele spaţii industriale din perioada socialismului la periferia estică şi nord-vestică a oraşului, extinderi ale oraşului din secolul XIX şi din secolul XX şi, în fine, nucleul istoric în zona centrală. Lunca râului constituie coloana vertebrală a oraşului, ca potenţială axă de legătură între cartiere, precum şi între oraş şi teritoriul adiacent. Însă prezenţa apei în centrul oraşului nu prea se simte. Oraşul îi întoarce râului spatele. Lipsesc promenadele, spaţiile publice şi accesele la maluri. Someşul reprezintă în cotidianul oamenilor mai degrabă un obstacol decât o valoare. Asupra zonei centrale a Clujului există permanent o presiune de dezvoltare, dar lipsesc ofertele. Investitorii şi beneficiarii caută suprafeţe pentru construcţii la periferia oraşului. În consecinţă, centrul oraşului, ca spaţiu rezidenţial şi economic, îşi pierde din importanţă, iar expansiunea urbană se intensifică. Traseele devin lungi, iar traficul individual motorizat se intensifică. Ca reacţie la această direcţie greşită de dezvoltare, există obiectivul strategic al unei extinderi a activităţilor tipice zonei centrale a oraşului spre nord faţă de centrul istoric. În cadrul reelaborării planului urbanistic general, spaţiul urban din zona râului, în prezent slab dezvoltat, urmează să fie restructurat şi densificat prin noi reglementări. În acest sens, teritoriul care face obiectul planului poate să preia noi funcţii la nivelul ansamblului oraşului, Someşul realizând legătura între acesta şi celelalte zone ale oraşului. Lipsa spaţiilor de recreere în interiorul oraşului şi a unor legături pietonale atrăgătoare, precum şi dorinţa generală de creştere a calităţii vieţii în centrul oraşului sunt întâmpinate acum de locuri atrăgătoare pe malul râului.


Das Thema der summer school besteht darin, die städtebauliche Neuordnung und die Verbindung der Uferzonen des Flusses mit der Stadtstruktur in ein integriertes Entwicklungskonzept zu übertragen. Darin sollen sich städtebauliche und landschaftsplanerische Belange ergänzen. Der Herstellung von strukturellen und räumlichen Qualitäten und der Verknüpfung des Entwicklungsgebiets mit den angrenzenden Quartieren gilt dabei besondere Aufmerksamkeit. Darüber hinaus soll nach Möglichkeiten zur Vernetzung übergeordneter Wegeverbindungen gesucht und damit Anreiz für die Nutzung alternativer Verkehrsmittel und Wegeverbindungen geschaffen werden.

Aufgabe

Hierzu wird in einem Masterplan ein städtebauliches Entwicklungskonzept erarbeitet. Darin sind Aussagen zu den Planungszielen im Hinblick auf Art und Maß der baulichen Nutzung und Bauweise, Verkehrsplanung und Landschaftsplanung zu treffen. Das übergeordnete Konzept soll Maßnahmen und städtebauliche Regeln zur Umsetzung vorformulieren sowie Handlungszonen benennen, die sich räumlich und funktional eignen, eine Schlüsselrolle zu übernehmen. Im zweiten Teil der Bearbeitung wird die Entwurfsidee in Testentwürfen räumlich abgebildet und planerisch auf ihre Umsetzbarkeit überprüft. Für die zukünftige Bebauungsplanung hierbei werden besonders die Parzellenstruktur und die Eigentumssituation untersucht und Lösungen erarbeitet, die eine schrittweise Umsetzbarkeit der Entwicklungsidee zulassen. Die freiraumplanerische Vertiefung entwickelt exemplarische Lösungen für die Innenbereiche des neuen Quartiers sowie seine Uferzonen.

Sarcina

Tema şcolii de vară constă în aplicarea noului regulament urbanistic şi a legăturii dintre zonele de pe malul râului şi structura urbană într-un concept integrat de dezvoltare în care aspectele urbanistice şi peisagistice să se completeze. O atenţie deosebită se acordă aici creării de calităţi structurale şi spaţiale, precum şi legăturii între zona de dezvoltare şi cartierele învecinate. În plus se vor căuta posibilităţi de interconectare a principalelor legături supraordonate, creându-se astfel un stimulent pentru utilizarea mijloacelor de transport şi a traseelor alternative. Pentru aceasta se elaborează, în cadrul unui masterplan, un concept urbanistic de dezvoltare. Acesta se referă la obliectivele proiectării cu privire la tipul şi intensitatea utilizării terenurilor, a modului de execuţie, la sistematizarea traficului şi peisagistică. Conceptul supraordonat preformulează măsuri şi reguli urbanistice privind punerea în aplicare şi indică zone de acţiune adecvate din punct de vedere spaţial şi funcţional pentru a prelua un rol cheie. În cea de-a doua parte a lucrării, ideea proiectului este ilustrată spaţial prin schiţe şi scheme, fiind verificată aplicabilitatea ei din punct de vedere urbanistic. Pentru viitorul plan urbanistic zonal se analizează în special structura parcelelor şi situaţia proprietăţii asupra acestora, elaborându-se soluţii care să permită o aplicabilitate treptată a ideii de dezvoltare. Aprofundarea peisagistică dezvoltă soluţii exemplare pentru zonele din interiorul noului cartier, precum şi pentru zonele acestuia situate pe malul râului.


Entwicklungskonzept, Nutzungsテ、nderung//Concept de dezvoltare, modificトビi funcナ」ionale prevトホute// Planwerk Cluj-Napoca 2002


Flächennutzung

Der abgebildete Plan ist ein Ergebnis des Stadtentwicklungskonzepts „Planwerk Cluj“, das das Projektbüro Planwerk Cluj, Vorläufer der heutigen Planwerk GmbH – in den Jahren 2002 und 2003 erarbeitet hat. Der Plan zeigt die in diesem Konzept identifizierten städtebaulichen Entwicklungszonen Klausenburgs und die dafür entwickelten strukturellen Nutzungsarten. Idee und Ziel des Planwerks war es, eine stabile Leitlinie für die damals dringend erforderliche Neuaufstellung des Flächennutzungsplans zu erarbeiten.Tatsächlich dient dieses Konzept inzwischen als Grundlage für die 2010 begonnene Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (PUG) für Klausenburg. Dementsprechend sind die damals formulierten städtebaulichen Ziele auch Grundlage für die weitere Bearbeitung der innerstädtischen Entwicklungsgebiete entlang des Somes in der summer school 2010: – Grünraumvernetzung und attraktive Freiräume entlang des Someş – Mischgebiet im Stadtviertel zwischen strada Horea und Someş und auf den Konversionsflächen des ehemaligen Schlachthofs und der Firma Flacăra

Zonificarea funcţională a oraşului

Planul este un rezultat al conceptului de dezvoltare urbană â „Planwerk Cluj“, care a fost elaborat în anii 2002 şi 2003 de către biroul de proiectare Planwerk Cluj, precursorul actualei societăţi Planwerk srl. Planul arată zonele de dezvoltare urbană ale Clujului, identificate în acest concept şi propunerile de restructurare aferente. Ideea şi scopul biroului Planwerk a fost să elaboreze o linie directoare stabilă pentru reelaborarea planului urbanistic general, pe atunci urgent necesară. Într-adevăr, acest concept serveşte, între timp,ca bază pentru reelaborarea planului urbanistic general al oraşului Cluj, începută în anul 2010. În consecinţă, obiectivele urbanistice formulate atunci reprezintă şi baza pentru continuarea prelucrării zonelor de dezvoltare din centrul oraşului, de-a lungul Someşului, în cadrul şcolii de vară 2010: - O reţea de spaţii verzi şi spaţii publice atrăgătoare de-a lungul Someşului - Zonă cu destinaţie mixtă în cartierul situat între str. Horea şi Someş şi în spaţiile convertite ale fostului abator şi ale fabricii Flacăra


Freiflächen - Bestand (Auszug aus dem Flächennutzungsplan 2010) Spaţii libere - situaţia existentă (extras din PUG 2010)


Entwicklungskonzept Planwerk Cluj-Napoca - Handlungszonen Concept de dezvoltare Planwerk Cluj-Napoca 2002 - zone de acĹŁiune


Grundkonzept Concept de bază

Attraktive Wegeverbindungen für den langsamen Verkehr entlang des Someş Traseu atractiv in lungul Someşului pentru pietonişi biciclişti

Zona Industrială Someş nord

Dâmbul Rotund Mărăşti Între Lacuri Grigorescu Centru

Gheorgheni

Mănăştur

Zorilor

vegetatie propusă neue Grün verbindung zone verzi existente Grünräume Bestand culoar de trafic lent Wegeverbindung für den langsamen Verkehr Someş


Ergänzende Verbindungen zwischen den Quartieren Legături suplimantare între cartierele oraşului Zona Industrială Someş nord

Dâmbul Rotund Dâmbul Rotund Mărăşti Între Lacuri Verkehrsnetz reţea de trafic străzi existente Hauptverbindung,Bestand

Grigorescu

Gheorgheni

străzi propuse pentru imbunătăţirea traficului Verkehrsertüchtigung im Bestand

Zorilor

străzi noi propuse neue Verbindung

Mănăştur

străzi noi in construcţie neu Verbindung (im Bau) Someş

Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs Modernizare/extindere a reţelei de transport în comun Zona Industrială Someş nord

Dâmbul Rotund

Mărăşti Între Lacuri Grigorescu Centru

Zorilor

rută universitară (uni loop - ETH) Universitätslinie rută nouă neue Linie

Gheorgheni

Mănăşur

transport în comun propus öffentlicher Personennahverkehr

linie tren usor Stadtbahn Station nod autobus ZOB gară Hauptbahnhof Someş


Conceptul formulează trei idei de bază

3

Conversie funcţională 2

1

Dezvoltare prin noile reglementări urbanistice

Creşterea atractivităţii spaţiului public

Der Masterplan formuliert drei Leitideen 1

Aufwertung des öffentlichen Raums

2

Entwicklung durch neues Baurecht

3

Nutzungsänderung


Die Leitideen wurden im Planungsprozess gemeinschaftlich entwickelt und anschließend in drei Arbeitsgruppen vertieft bearbeitet. Für die Umsetzung werden sowohl bauliche Maßnahmen als auch bauplanungsrechtliche Instrumente vorgeschlagen. Im Maßnahmenplan sind die Ergebnisse zusammenhängend dargestellt. Ein Konzept zur Verbesserung der Mobiltät bildet auf gesamtstädtischer Ebene das Rückgrat des städtebaulichen Entwurfes im Untersuchungsgebiet. Der Ausbau des öffentlichen Personennaherkehrs und eine durchgehende Wegeverbindung am Somesufer für den langsamen Verkehr sind zwei Hauptziele der Planung. Verkehrsertüchtigungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Verkehrslenkung und die Aktivierung von ergänzenden Nord-Süd Verbindungen zwischen den Ost-West-Hauptstraßen (“Leiterprinzip”), stellen eine funktionale Verbesserung im heute rudimentären Straßennetz der Stadt dar.

Ideile de bază au fost dezvoltate în mod colectiv, în cadrul procesului de proiectare, iar apoi au fost prelucrate aprofundat în grupe de lucru. Pentru punerea în aplicare se propun atât măsuri de construcţie, cât şi instrumente urbanistice. În planul de măsuri, rezultatele sunt prezentate coerent. Un concept de îmbunătăţire a mobilităţii constituie, la nivelul ansamblului oraşului, coloana vertebrală a proiectului urbanistic în zona studiată. Extinderea reţelei de transport urban de călători şi un traseu continuu rezervat pietonilor şi bicicliştilor de-a lungul Someşului reprezintă două obiective principale ale proiectului. Măsurile de reabilitare a traficului, măsurile de dirijare a traficului şi activarea unor legături complementare pe axa nord-sud între principalele artere est-vest reprezintă o îmbunătăţire funcţională în actuala reţea rudimentară de străzi a oraşului.

fig. 7. mädesüß, filipendula ulmaria


1

Das Someşufer malul Someşului

Aufwertung des öffentlichen Raums Creşterea atractivităţii spaţiului public

malul Someşului

Ufer ohne öffentlichen Zugang

Gebäude / Straße / Uferbebauung / Fluss clădiri / stradă / clădiri in front la apă / râu

Mal fară acces public

Straße / Gebäude / Garten / begrüntes Ufer stradă / clădiri / gradină verde / râu cu mal verde

Durch eine wasserseitige Bauflucht werden auf Privatgrundstücken neue Freiflächen definiert und deren Nutzung und Charakter bestimmt. Parallel dazu erschließt im öffentlichen Raum eine Promenade die Flussufer für den langsamen Verkehr. Dazwischen entstehen Grünflächen und städtische Räume mit hoher Aufenthaltsqualität. Trittsteine und Sitzstufen ermöglichen den Zugang zum Wasser, Arkaden binden die Ufer in die Bebauungsstruktur ein.

Straße / Gebäude / Terrasse / Fluss stradă / clădiri / terasă / râu

Prin retragerea frontului construit, malul apei – în prezent proprietăţi private – se transformă în spaţiu public, în paralel determinându-se configuraţia şi caracterul acestuia. O promenadă deschide posibilitatea circulaţiei pietonilor şi bicicliştilor pe malul râului. De-a lungul acesteia apar spaţii verzi şi spaţii urbane de înaltă calitate pentru destindere. Gradene şi trepte permit accesul la apă, iar pe anumite segmente, spaţiile publice traversează colonadele de la parterul clădirilor.


Strasse / Gebäude / unzulässige Nutzung / begrüntes Ufer stradă / clădiri / utilizare nerecomandată a terenului până la malul apei / râu cu mal verde

Ufer mit öffentlichem Zugang

Straße / Gebäude / unzulässige Nutzung / begrüntes Ufer stradă / clădiri / utilizare nerecomandată a terenului până la malul apei / râu cu mal verde

Mal cu acces public

Straße / Gebäude mit Portikus / Fluss stradă / clădiri cu portic / râu

Straße / Gebäude / Privatgarten / Promenade / begrüntes Ufer stradă / clădiri / gradină privată / promenadă / râu cu mal verde

Grünflächen / begrüntes Ufer / Fluss spaţiu verde / mal verde / râu

Grünflächen / Kiesweg / Grunfläche / Trittsteine / Fluss spaţiu verde / alee cu pietriş / spaţiu verde / revărsare pe pietre / insulă de pietriş / râu


Strassen und Plӓtze

Hauptverkehrstraße / trafic major - Strada Traian

Wohnstraße - Verkehrsberuhigung / stradă rezidenţială - trafic redus

străzi şi pieţe

Quartierstraße / axa cartierului - Strada Decebal

Erschliessungßtraße - stradă locală


Verkehrsberuhigte Straßen Străzi cu trafic redus

Wohnstraße - Stradă rezidenţială Die Verbindungen im Quartier zwischen Strada Horea und Strada Decebal werden vom Verkehrsnetz entkoppelt und dienen zukünftzig als lokale Wohn- und Erschließungsstraßen. Der Rückbau der Verkehrsflächen ermöglicht die Neugestaltung des öffentlichen Raums: Oberflächen, Stadtmobiliar, Beleuchtung und Bäume rythmisieren die Wege und neu entstandenen Quartiersplätze und bewirken zusammen mit der Verkehrsberhuhigung Wohnumfeldverbesserungen in dem Quartier.

Legăturile din cartier între strada Horea şi strada Decebal sunt decuplate de la reţeaua de transport şi servesc în viitor ca străzi locale rezidenţiale şi de deservire. Desfiinţarea suprafeţelor carosabile permite reorganizarea spaţiului public: suprafeţele, mobilierul urban, sistemul de iluminat şi copacii conferă un ritm străzilor şi noilor pieţe din cartier, iar împreună cu liniştirea traficului produc îmbunătăţiri ale spaţiului rezidenţial în cartier.

Quartiersplatz - Piaţă in cartier

Europäische Beispiele - exemple europene


2

Dezvoltare prin noile reglementトビi urbanistice Entwicklung durch neues Baurecht

2 exemple / 2 Beispiele


Analyse Parzellenstruktur - Bestand Analiza parcelarului existent

Gebietstypische Parzelle / Parcele tipice zonei Straßenfront / Front: 9m - 20m. Tiefe / Adâncime: 15m - 35m Gebietstypische Parzelle / Parcele tipice zonei Straßenfront / Front: 9m - 20m. Tiefe / Adâncime: 35m - 60m Gebietstypische Parzelle / Parcele tipice zonei Straßenfront / Front: 9m - 20m. Tiefe / Adâncime: peste 60m Gebietsuntypische Parzelle / Parcele atipice Abmessung und Fläche unterdimensioniert Dimensiuni şi suprafeţe critic de mici Gebietsuntypische Parzelle / Parcele atipice Große Abmessung und unregelmäßig Dimensiuni mari şi forme neregulate Gebietsuntypische Parzelle/Parcele atipice Sonderform Mehrfamilienhäuser Aparţinând unor blocuri de locuit

Die Analyse der Parzellenstruktur macht nach Form und Maß tiefe, ortstypische Parzellen und größere Sonderformen sichtbar. Für die Entwicklung neuer Baurechte gibt zukünftig die Parzellentiefe das strukturelle Ordnungsprinzip vor. Dem heterogenen Stadtbild und der stark gemischten Bebauungsstruktur wird ein Regelwerk entgegengesetzt, das Aussagen bezüglich Art und Maß der Nutzung, Höhenentwicklung, Typologien, Baulinien und -grenzen trifft. Dabei wird zwischen der besonderen Lage der Parzellen am Someşufer und den Parzellen im Quartier differenziert:

Analiza structurii parcelelor relevă parcele înguste şi adânci, tipice zonei, precum şi parcele deosebite, cu suprafeţe mai mari. Pentru dezvoltarea unor noi reglementări în domeniul construcţiilor, adâncimea parcelelor determină în viitor principiul de organizare. Pentru peisajul urban eterogen şi structura extrem de mixtă a zonei construite se propune un regulament care se referă la tipul şi măsura utilizării, regimul de înălţime, tipologii, aliniamente şi limite de construcţie. În acest sens se face distincţia între poziţia deosebită a parcelelor pe malul Someşului şi parcelele din cartier:


Parzellen im Quartier / Cvartal interior zonei Erste Umsetzungen începutul restructurării

Ziel / Final

Neustrukturierung durch städtebauliche Festsetzungen unter Berückichtigung der bestehenden Parzellenstruktur Im Quartier erhält der Straßenraum durch eine geschlossene Bauweise eine klare Kontur. Zukünftig wird die Hälfte der Parzellentiefe überbaut. Der rückwärtige Teil der Parzelle bleibt als Privatgarten unbebaut. Die Summe der rückwärtigen Gärten bildet einen großen, zusammenhängenden „grünen” Blockinnenraum. In Abhängigkeit der jeweiligen Eigentumsverhältnisse kann dieser mit alternativen Wegeverbindungen und Spielflächen durchzogen werden. Die Parzellen am Someşufer erhalten an der Strada Traian eine Hoftypologie, zur wasserseitigen Promenade ein zweites Baurecht. Hier entsteht eine Häuserzeile in offener Bauweise, die Blickbeziehungen von der straßenbegleitenden Bebauung auf den Somes ermöglicht. Durch das neue Baurecht steigt die bauliche Dichte im Untersuchungsgebiet. Die kompakten Bautypologien lassen neue Freiflächen im Öffentlichen Raum entstehen.


Parzellen am Someşufer / Cvartal pe malul Someşului Erste Umsetzungen începutul restructurării

Ziel / Final

Restructurare gestionată prin Regulamentul de Urbanism pe structura parcelară existentă În cartier, spaţiul stradal dobândeşte un contur clar prin fronturile continue. În viitor, jumătate din adâncimea parcelelor va fi construită. Partea posterioară a parcelei rămâne neconstruită, ca grădină particulară. Ansamblul grădinilor posterioare constituie un mare spaţiu interior „verde” continuu. În funcţie de situaţia drepturilor de proprietate, acesta poate fi traversat de legături stradale alternative şi spaţii de joacă. Parcelele aflate între Someş şi strada Traian sunt mobilate spre stradă cu tipologii „L”, cu curţi, iar spre Someş dobândesc un al doilea acces. Acest al doilea front, orientat spre promenadă, este ocupat de clădiri dispuse în regim de construire semideschis , care face posibile perspective vizuale dinspre curţi spre Someş. Prin noile reglementări creşte densitatea construcţiilor în zona studiată. Prin tipologiile compacte ale clădirilor se obţin noi spaţii publice.


3

Conversie funcţională Nutzungsänderung 2 exemple / 2 Beispiele

ABATOR

Im östlichen Teil des Untersuchungsgebietes befinden sich, jenseits des Someş, zwei großformatige Parzellen mit ehemals industriellen Nutzungen: Das Schlachthofareal „Abatorul” (ca. 3 ha) und das Gelände der Textilfabrik „Flacăra” (ca. 1,8 ha). Beide Parzellen befinden sich heute in Privatbesitz. Die bisher erarbeiteten Nutzungs- und Bebauungskonzepte berücksichtigen weder die sensible Lage inmitten des kleinteiligen Wohnumfeldes, noch werden sie ihrer Schlüsselfunktion für die städtebauliche Neuordnung des Stadtgebietes am Someş gerecht.

FLACĂRA

Nutzungsäderung : Portikus am Someşufer Conversie funcţională : portic pe malul Someşului

Studie Baukörper / studiu tipologic

Das Flacăra Gelände hat an drei Stellen Kontakt mit dem Straßenraum, der Großteil des Grundstücks befindet sich im Blockinneren. Der Entwurf schließt die Baulücken im Straßenraum mit einer dreigeschossigen Blockrandbebauung und nimmt so den Maßstab des umgebenden Stadtgebiets auf. Im Blockinneren wird eine höhere Zeilenstruktur vorgeschlagen. Durch quergestellte, niedrigere Riegel entsteht hier eine Mischung aus Hof und Kammstruktur, die sich flexibel an die komplexe Grundstücksgeometrie anpasst und eine Gliederung und Durchwegung des Innenraums ermöglicht. Das Schlachthofareal grenzt im Westen direkt an den Someş, im Norden an einen bestehenden Park. Südlich und östlich liegt das Grundstück an zwei gut ausgebauten Straßen und ist von dort erschlossen. Der Entwurf sieht eine städtische, sechs-geschossige Blockrandbebauung vor. Diese wird von einer inneren Erschließung in einen östlichen- und einen westlichen Abschnitt von je drei Blöcken gegliedert. Der östliche Abschnitt schließt sich zum angrenzenden Straßenraum. Am Someşufer öffnet sich die Bebauungsstruktur kammartig nach Westen und erlaubt den zukünftigen Bewohnern größtmöglichen Ausblick auf das Wasser und die Stadtsilhouette. Die Uferzone ist durch eine Arkadentypologie städtisch gefasst und öffentlich zugänglich. Der bestehende Park wird durch eine vermittelnde Treppenalage an den Someş geführt und in die Bebauungsstruktur integriert.


ABATOR

Lageplan Abator / Flacăra plan de situaţie Abator / Flacăra

FLACĂRA Studie Baukörper / studiu tipologic În partea estică a zonei analizate se află, dincolo de Someş, două parcele de mari dimensiuni, care erau utilizate în scop industrial: zona “Abatorul” (cca. 3ha) şi terenul fabricii de textile “Flacăra” (cca. 1,8 ha). Ambele parcele se află în prezent în proprietate privată. Conceptele de utilizare şi construire elaborate până acum nu ţin cont nici de poziţia sensibilă în mijlocul zonei rezidenţiale tradiţionale, nici nu corespund rolului cheie pe care amplasamentele îl deţin în viitoarea configuraţie a zonei. Terenul Flacăra se intersectează în trei puncte cu spaţiul stradal, cea mai mare parte a terenului se situează în interiorul blocului. Proiectul propune închiderea breşelor din structura urbană printr-un ansamblu cu fronturi continue. Regimul de înălţime cu trei etaje corespunde scării fondului construit adiacent. În interiorul blocului se propune o structură lamelară mai înaltă. Prin clădiri de tip bară mai joase, dispuse transversal, se creează o combinaţie de curţi. Astfel se creează o tipologie urbană de tip pieptene, care se adaptează

flexibil la geometria complexă a terenului, permiţând compartimentarea şi accesarea în profunzime a zonelor interioare. Zona abatorului se învecinează la vest direct cu Someşul, iar la nord cu un parc existent. La sud şi la est, terenul se deschide spre două străzi fiabile, fiind accesibil de acolo. Proiectul prevede un sistem urban cu fronturi închise, cu şase etaje. Acesta este divizat de o deschidere interioară într-un corp estic şi unul vestic de câte trei blocuri. Corpul estic se închide spre spaţiul stradal învecinat. Pe malul Someşului, structura zonei construite se deschide spre vest sub formă de pieptene, permiţând viitorilor locuitori cea mai mare vedere posibilă asupra apei şi siluetei oraşului. Prin intermediul colonadelor de la parterul clădirilor, malul apei primeşte un pronunţat caracter urban, fiind accesibil public. Printr-un sistem intermediar de scări, parcul existent continuă spre Someş, fiind integrat în structura zonei construite.


Plan de actiune Maßnahmenplan

Planul de măsuri prezintă coerent măsurile şi obiectivele dezvoltate din ideile de bază. Cu privire la punerea în aplicare din punct de vedere urba nistic şi constructiv, se propune o ierarhizare în trei etape de prioritate:

orientarea parcului spre Someş asigurarea trecerii

crearea locurilor de muncă pentru servicii conectarea străzilor

crearea staţiei de tren urban (S-Bahn) “Gara Centrală” deschiderea promenadei pe str. Traian amenajarea Pieţei Gării

cartier subcentral cu caracter puternic mixat, cu calitate crescută a vieţii

crearea locurilor de munca pentru servicii

amenajarea Pieţei 1 Mai

realizarea unui pod nou crearea staţiei de tren urban (S-Bahn) “Clujana” amenajarea Parcului Feroviarilor şi orientarea lui spre Someş

edificarea parcelelor pregătite pentru reconversie

Der Maßnahmenplan stellt die aus den Leitideen entwickelten Maßnahmen und Ziele zusammenhängend dar. In Hinblick auf die planungsrechtliche und bauliche Umsetzungen wird eine Hierarchisierung in drei Prioritätsstufen vorgeschlagen: +++

= kurzfristige Umsetzung wichtig und möglich

- - -

Straßenverbindung über den Someş, neue Brücke Neugestaltung „Parcul Feroviarilor” Stärkung der Nutzungsmischung

++

= mittelfristige Umsetzung erforderlich

- - -

Neugestaltung Bahnhofsplatz Neugestaltung „Piata 1.Mai” Nutzungsänderung auf Schlüsselparzellen „Abator” und „Flacăra” Uferpromenade Strada Traian Ausbau Dienstleistungsstandort „1.Mai” Neue Flussquerung für den nichtmotorisierten Verkehr

- - - +

= langfristige Umsetzung wünschenswert

-

Stärkung Dienstleistungsstandort im ehemaligen Industriegebiet Stadtbahnhaltestellen „Clujana” und Hauptbahnhof Anbindung bestehender Grünflächen an den Somes

- -


Klausenburg, Stadt am Fluss / Cluj, râul si oraşul său


12 Jahre Politik der kleinen Schritte

Nach acht Jahren Unterbrechung fand in diesem Jahr wieder eine summer school in Tottelek statt. Der Kontakt zu meinen ehemaligen Studierenden ist allerdings auch dazwischen nicht abgerissen, mehrmals haben wir uns in Klausenburg, in Hermannstadt, aber auch in Deutschland getroffen – zu Diskussionen, zu zweit, in Gruppen und bei Wettbewerben. Insbesondere der Austausch zwischen Klausenburg und Hamburg blieb dadurch immer sehr intensiv, auch durch die rumänischen Studierenden, die an der HCU studieren und in meinem Büro ihr Praktikum absolvieren. Diese jungen Leute aus Klausenburg sind gut ausgebildet, können auch ohne Computer gut zeichnen und sind immer gern gesehen. Nun fand wieder ein Treffen in Tóttelek statt. Die ehemaligen Absolventen der summer school 1998 bis 2005 haben alle ihr Studium beendet und sind junge Kollegen geworden. Trotz vieler Verpflichtungen konnte ich wieder teilnehmen – und durch unseren netten Landschaftsplaner-Kollegen Prof. Gerd Aufmkolk hat sich der Kreis noch etwas erweitert.

Aber auch die Art der Bearbeitung hat sich ein wenig geändert: Das Thema „Der Fluss in der Stadt“ wurde nicht konkurrierend bearbeitet, sondern mit viel Enthusiasmus und Freude kooperativ in einer Gruppe, die sich in Untergruppen verschiedenen Aspekten widmete, z.B. wie berührt der Fluss die Stadt, wie bereichert der Fluss die Stadt, wie können seine Ufer und die daran angrenzenden Zonen zum Wohle der Stadt umgestaltet werden? Die Arbeitsumgebung in Tóttelek ist etwas komfortabler geworden und auch das Landleben verändert sich. Unter lautem Peitschenknallen der Kuhhirten laufen heute morgens um sieben oder acht Kühe durch das Dorf auf ihre Weide, vor acht Jahren waren es noch fünfundzwanzig. Auch daran zeigt sich die Veränderung des Landlebens und der Landwirtschaft deutlich, wobei die Schönheit der Natur ewig zu sein scheint. Der Blick von den westlichsten Ausläufern der Karpaten auf die große ungarische Tiefebene ist überwältigend und beeindruckte mich und Gerd Aufmkolk tief. Die lebendigen Straßen und renovierten Gebäude in der benachbarten Kreisstadt Großwardein zeigen, dass die Entwicklung seit Rumäniens EU-Beitritt voran geht. Insbesondere bei den jungen Menschen ist eine große Aufgeschlossenheit erkennbar. Das Ergebnis unserer intensiven, viertägigen Arbeit haben wir im Rathaus von Klausenburg Stadträten, der Chefarchitektin, dem 2. Bürgermeister, der Presse und interessierten Kollegen und Bürgern vorgestellt – und es wurde sehr positiv aufgenommen. In meinem Vortrag habe ich dabei auch die Arbeit von Kollegen beurteilt, die – von lokalen Investoren beauftragt – großmaßstäbliche Planungen für Klausenburg erarbeitet haben. Ich möchte hier ausdrücklich ein Projekt von Albert Speer erwähnen, der in einer inner-


städtischen Randlage und umgeben von überwiegend zweigeschossiger und selten drei- oder viergeschossiger Bebauung eine 22-geschossige Bebauung auf dem Gelände einer ehemaligen Textilfabrik vorsieht – und das in einem Stadtgebiet, in dem immer noch die Kirchen die Silhouette prägen. Derartige Projekte sind in meinen Augen unverantwortliche Blüten des Architekturexports. Die lokale und nationale Presse hat diese Kritik als Zitat aufgenommen: „Das Vorbild für Klausenburg kann nicht Shanghai oder Dubai sein.“ Für mich war das Wiedersehen mit Klausenburg vor allem durch die vorbildliche Arbeit des planwerks geprägt. Die von meinen ehemaligen Studenten geplante und gebaute neue Fußgängerzone und der neugestaltete Hauptplatz können qualitativ mit italienischen, deutschen oder spanischen Städten Schritt halten und erzeugen einen öffentlichen Raum, der den Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt etwas von der europäischen Qualität zurück gibt, die ihre Großeltern in den

fig. 8 .galinsoga parviflora

12 ani de politică a paşilor mici Anul acesta a avut loc din nou şcoala de vară de la Tăutelec, după opt ani de întrerupere. Legătura cu foştii mei studenţi a fost însă păstrată în tot acest timp, ne-am întâlnit în mai multe rânduri la Cluj, la Sibiu, dar şi în Germania - pentru discuţii şi concursuri.

Blütezeiten des 19. und frühen 20. Jahrhunderts dort alltäglich erleben konnten. Besonders erfreulich, dass sich dieses Beispiel von den großen Plätzen kommend durch Maßnahmen der Verkehersberuhigung und neue Pflasterung in die Straßen und Gassen der Altstadt fortsetzt. Dazu habe ich dem Rat der Stadt gratuliert. Ich hoffe, dass die erarbeiteten planerischen Szenarien entlang des Somes auch solch eine Alternative erzeugen und Eingang in die Stadtpolitik finden. Wenn dies das Ergebnis der diesjährigen summer school ist, haben wir nicht nur die deutsch-rumänische Zusammenarbeit gestärkt, sondern wir können auch zufrieden sein. Die Politik der kleinen Schritte, die wir seit zwölf Jahren gehen hat gute und sichtbare Ergebnisse hervor gebracht. Ich werde wieder kommen. Professor Bernhard Winking Hamburg, Dezember 2010

Legătura dintre Cluj şi Hamburg a fost prin urmare întotdeauna foarte intensă, fiind susţinută şi de studenţii români care studiază la HCU (Universitatea HafenCity Hamburg) şi urmează un stagiu de practică în biroul meu. Aceşti tineri din Cluj sunt bine pregătiţi, sunt capabili să schiţeze/deseneze chiar şi fără ajutorul calculatorului şi sunt întotdeauna o prezenţă agreabilă. Acum a avut loc o nouă întâlnire la Tăutelec. Foştii absolvenţi ai şcolilor de vară 1998 - 2005 şi-au finalizat între timp studiile şi au devenit colegi de breaslă. Am reuşit să particip şi în acest an, în ciuda angajamentelor curente, iar grupul de participanţi a fost extins prin prezenţa colegului nostru peisagist Prof. Gerd Aufmkolk. S-a schimbat, de asemenea, şi modul de lucru. Tema „Râul în oraş” nu a fost abordată într-o manieră competitivă, ci s-a cooperat cu mult entuziasm şi bucurie în cadrul unui grup, fiecare echipă dedicându-se unui anumit aspect; de exemplu: cum influenţează râul oraşul, cum se pot reamenaja malurile râului şi zonele învecinate în beneficiul oraşului? Mediul de lucru în Tăutelec a devenit mai confortabil şi, de asemnea, se schimbă şi viaţa la ţară. Cu răsunete puternice de bici traversează o ciurdă de şapte


sau opt vaci satul în această dimineaţă la ora şapte în drum spre păşune, în urmă cu opt ani erau încă douăzeci şi cinci. Astfel devine evidentă schimbarea vieţii rurale şi a agriculturii, în timp ce frumuseţea naturii pare a fi eternă. Vederea dinspre poalele vestice ale Munţilor Carpaţi înspre Câmpia Panonică este copleşitoare şi ne-a impresionat profund pe mine şi pe Gerd Aufmkolk. Străzile pline de viaţă şi clădirile renovate din oraşul învecinat Oradea arată că progresele de dezvoltare înregistrate de la aderarea României la UE continuă. În special în rândul tinerilor se poate observa o mare receptivitate.

italiene, germane sau spaniole şi creează un spaţiu public care redă cetăţenilor puţin din calitatea europeană pe care bunicii lor au trăit-o în perioada înfloritoare din sec. XIX şi începutul sec. XX. Deosebit de îmbucurător este faptul că acest exemplu de pieţe pietonale este continuat prin măsuri de reducere a traficului şi pavarea străzilor şi aleilor din centrul istoric. Pentru aceste măsuri am felicitat Consiliul Local.

Rezultatul celor patru zile intense de lucru a fost prezentat în cadrul Primăriei Municipiului Cluj. Consilierii locali, arhitectul-şef, vice-primarul, reprezentaţii presei, colegii interesaţi şi cetăţenii oraşului au apreciat pozitiv rezultatele studiului. În prezentarea mea am evaluat munca unor colegi, care – la comanda unor investitori locali - au elaborat proiecte pe scară largă pentru Cluj. Sper ca scenariile de dezvoltare urbană de-a lungul Someşului să reprezinte o alternativă şi să fie preluate în politica locală. Dacă acest lucru este rezultatul şcolii de vară din acest an, atunci nu doar că am consolidat relaţiile de cooperare germano-române, ci putem fi şi mulţumiţi. Politica paşilor mici, pe care am urmat-o în ultimii doisprezece ani are rezultate bune şi vizibile. Voi reveni. Profesor Bernhard Winking Hamburg, Decembrie 2010 Aş dori să menţionez în mod special un proiect de Albert Speer, care propune într-o locaţie centrală, dominată de silueta bisericilor şi înconjurată preponderent de clădiri cu două şi rareori cu trei sau patru etaje, o clădire de 22 etaje pe platforma unei foste fabrici de textile. Astfel de proiecte sunt, în opinia mea rezultatele iresponsabile ale exportului arhitectural.Presa locală şi naţională a preluat şi a citat această critică : “Modelul pentru Cluj nu poate fi Shanghai sau Dubai.” Revederea mea cu Clujul a fost marcată în principal de munca excepţională a biroului Planwerk. Noile zone pietonale şi piaţa centrală proiectate şi construite de foştii mei studenţi pot ţine pasul cu oraşe


Presse/Presa


Teilnehmer Participanナ」i

Professor Bernhard Winking, Professor Gerd Aufmkolk, Architekt / arhitect, Landschaftarchitekt Hamburg. arhitect peisagist, Nテシrnberg

fig. 9. salix purpurea

Franz Ulrich Dipl.Ing.Architekt arhitect, Bamberg

Eugen Pトハescu, Architekt / arhitect, Cluj.

Tiberiu Ciolacu, Architekt / arhitect Cluj.

Michael Buck, Dipl.Ing.Architekt arhitect, Cluj

Klaus Birtler, Architekt / arhitect Reghin.

Professor Adrian Borda, Architekt / arhitect, Cluj.

Mandy Schテカnemann, Landschaftarchitektin arhitect peisagist, Dresden

Flavia Cozma, Architektin / arhitect, Stokholm


fig. 10. galinsoga parviflora


kitchen stories

Wenn man davon träumt, ein eigenes Restaurant, ein Bistro oder eine andere Art kulinarisches Paradies zu eröffnen, nur weil die Ente mit Trockenpflaumen, die man gestern abend zubereitet hat, in den Augen der Freunde 5 Michelin-Sterne gewinnen müsste, sollte man tief einatmen und zunächst eine Art „summer school cuisine week” durchmachen. Dann kann man mit Franky singen: „If you can make it there you can make it anywhere!”. Eine wahre Küche, mit allem drum und dran: Zeitkrisen, kreativem Stolz, der ausgeglichen werden muss, viel Arbeit verflochten mit Lachen und Schmollen, aber auch das Ergebnis: Man bereitet Freude und Verwöhnung, diese strahlen zurück und das ist genauso herrlich wie ein vorbildliches Boeuf Bourguignon. Dacă ai fantezia, ca mulţi alţii, de a-ţi deschide un restaurant, bistro sau alt soi de paradis culinar, doar pentru că seara trecută raţa cu prune uscate pe care ai gătit-o, te-a încununat cu 5 stele din ghidul Michelin în ochii prietenilor tăi. Eu zic să tragi aer in pieptşi să treci mai întâi printr-un soi de “summer school cuisine week”,şi vorba lui Franky “if you can make it there you can make it anywhere!”. O adevărată bucătărie, cu toate ingredientele : crize de timp, orgolii creative care trebuiesc echilibrate, multă muncă impletită cu râseteşi îmbufnări, darşi rezultatul, produci bucurieşi răsfăţ care se intorc la tine la fel de gustoase precum un boeuf bourginion ca la carte. Ana Botezatu


Unsere Vorstellung sah so aus: Urlaub auf dem Lande, entspannen, lesen, plaudern, spazierengehen und natürlich kochen. Für die Workshop-Teilnehmer und für uns. Und den Abend verbringen wir mit den Gästen unserer Küche. All dies ist geschehen, aber in einem anderen Verhältnis als in unserer Vorstellung. Mit dem Kochen ist es nicht so einfach, wie man es sich vorstellt, wenn man Starköche in Fernsehsendungen sieht. Wir hatten schon mal für Freunde gekocht, aber bei Freunden ist es kein Problem, wenn das Essen noch lange nicht fertig ist, wenn sie ankommen, oder wenn sie nicht satt werden, weil man die Mengen falsch berechnet hat. Mit den Zutaten geht es ähnlich zu: Hat man etwas vergessen, kann man schnell im Laden um die Ecke etwas einkaufen und ein Supermarkt ist vielleicht auch schnell erreichbar. In Tóttelek musste man aber ganz sorgfältig berechnen, ausreichend – aber auch nicht zu viel – einkaufen und rechtzeitig kochen. Hinzu kam die Teamarbeit, die nicht unbedingt zu unserem beruflichen Alltag gehört. Rückblickend könnte man sagen, dass es für uns auch eine Art Workshop war: ein Kochworkshop.

fig. 11. galinsoga parviflora

Ne imaginam că mergem în vacanţă. La ţară. Ne relaxăm, citim, stăm de vorbă, ne plimbăm şi, evident, gătim. Pentru participanţii la workshop şi pentru noi. Iar seara o petrecem cu oaspeţii bucătăriei noastre. Toate acestea s-au întâmplat, dar în proporţie diferită faţă de cum ne imaginaserăm. Cu gătitul nu e chiar atât de simplu cum îţi imaginezi când vezi bucătari celebri în emisiuni televizate. Aveam experienţa gătitului pentru prieteni, dar în cazul prietenilor nu e o problemă dacă masa e departe de a fi gata în momentul în care ei sosesc sau dacă rămân flămânzi pentru că ai calculat greşit cantităţile. La fel şi cu ingredientele: dacă ai uitat ceva, te duci până la magazinul de la colţ sau dai chiar o fugă până la supermarket. Dar la Tăutelec a trebuit să calculăm cu grijă, să facem cumpărături suficiente, dar nu prea multe, să gătim la timp. În plus, munca în echipă, care nu face nepărat parte din cotidianul nostru profesional. Retrospectiv am putea spune că a fost şi pentru noi un fel de workshop: unul de gătit. Cecilia Varga

fig. 12. galinsoga parviflora


Inspirationen in Tóttelek Der Sieben-Tage-Werkstatt in Tóttelek ist mehreres gelungen: Die Teilnehmer haben einmal in einem offenen Dialog Wissen, Auffassungen und Kenntnisse ausgetauscht, damit sich selber in einem kreativen Lernprozess klüger gemacht und zum anderen haben sie gleichzeitig durch die Zusammenführung ihrer persönlichen Kompetenzen ein Ergebnis erzielt, welches einen Mehrwert im Prozess der Stadtentwicklung Klausenburgs ausmacht. Wieder einmal konnte die Erfahrung gemacht werden, wie effektiv eine solche Werkstatt dazu in der Lage ist, das Wissen, die Erfahrung und das Können der einzelnen Teilnehmer wie in einem Brennglas zu bündeln und fruchtbar werden zu lassen. Die Kollegen vom Büro Planwerk, Klausenburg, schufen mit einer großartigen Gastlichkeit in ihrem reizenden Anwesen nahe der ungarischen Grenze eine freundliche, schöpferische Atmosphäre.

Die Hilfsmittel waren einfach. Stifte und Papier überwogen, Rechner halfen mit, das meiste glückte von Kopf und Hand, das intellektuelle Niveau war hoch. Inhalt und Programm waren bestimmt von einem international beherrschten Thema: Welche Möglichkeiten und Chancen liegen in der Zuwendung einer Stadt zu ihrer Landschaft, ihrem Fluss? Dies wurde ausgelotet für die urbanen Lebensformen und in räumliche Konzepte der Siedlungs-, Verkehrs- und Freiraumentwicklung auf verschiedene Maßstabsebenen umgesetzt. Zu hoffen bleibt, dass sich Grundsätze dieser Zielvorstellungen in der Stadtentwicklungspolitik Klausenburgs verankern lassen. Professor Gerd Aufmkolk, Landschaftarchitekt, Nürnberg.

Idei inspirate la Tóttelek Atelierul de şapte zile de la Tăutelec a fost reuşit în mai multe privinţe: în cadrul unui dialog deschis, participanţii şi-au împărtăşit cunoştinţe şi concepţii, au învăţat lucruri noi în cadrul unui proces creativ şi au obţinut totodată, prin reunirea competenţelor personale, un rezultat care reprezintă o plusvaloare în procesul de dezvoltare urbană a Clujului. A fost o nouă ocazie de a constata capacitatea unui astfel de atelier de a focaliza şi de a valorifica, precum o lupă, experienţa, cunoştinţele şi know-how-ul fiecărui participant. Deosebit de ospitalieri, colegii de la Planwerk Cluj au creat o atmosferă primitoare şi creatoare la încîntătoarea lor casă din apropierea graniţei cu Ungaria. Instrumentele au fost simple. Au predominat creioanele şi hârtia, ne-au ajutat şi calculatoarele, dar cel mai mult s-a realizat cu mintea şi de mână, iar nivelul inte-

lectual a fost ridicat. Conţinutul şi programul atelierului au fost determinate de un subiect dominant la nivel internaţional: ce posibilităţi şi oportunităţi se deschid prin orientarea unui oraş spre peisaj, spre râul care îl traversează? Acestea au fost sondate pentru tipurile de locuire urbană şi transformate în concepte de dezvoltare spaţială a zonelor rezidenţiale, a traficului şi a spaţiilor publice, la diferite scări. Rămâne doar să sperăm că principiile acestor viziuni se vor putea ancora în politica de dezvoltare urbană a Clujului.

Professor Gerd Aufmkolk, Landschaftarchitekt, Nürnberg.


Impressum Herausgeber/Edita: Edmund Siemers Stiftung, Hamburg. Konzept/Gestaltung/Illustration: Concept grafic/Ilustraţii: Ana Botezatu. Übersetzung/Traducere: Cecilia Varga, Julia Jozsa. Auflage:250 Stück, Juli 2011.

fig. 13

fig. 14

fig. 13

caltha palustris

fig. 14

galinsoga parviflora

Dank an/ Mulţumiri: Judit Makai Julia Jozsa Adrian Borda Serban Ţigănaş Alle Mitarbeiter Planwerk


Someş Sommerschool  

Şcoala de vară s-a desfăşurat şi de această dată la mica noastră gospodărie ţărănească din Tăutelec, un sat din Crişana, în apropiere de gra...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you