Page 1

2011

ผมเริ่มใหม่ทําใหม่ด้วยใจรัก สวนวังทอง สนองความต้องการของคนรักชวนชม ความเป็นอัมตะของต้นไม้หรือชีวิตมีจริงหรือเราเป็นอัมตะอยู่แล้ว ไม่ว่าจะอยากหรือไม่ก็ตาม ร่างกายเราคือสะสาร ก็ต้องเป็นไปตามวัฐจักร เกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่เราคือจิตวิญญาณ คือพลังงาน เราไม่มีวันตาย ชวนชมให้พลังงาน แก่เราด้วยความรัก เราได้ความรักจากต้นไม้มาเป็นพลังในการทํางาน เสริมสร้างจิตวิญญาณ ให้กล้าแกล่ง

admin Krisada7753@gmail.com 9/1/2011


WANGTHONG ADENIUM นายสุริยันต์ ห่านทอง 127/4ม.7ต.บางคูเวียงอ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

เจ้าของสวนวังทอง

www.adenium-love.pantown.com

ตัวอย่างไม้สวยโชว์ที่สวน

ผลิตและจําหน่าย ไทยโซโค เขาหินซ้อน(สายคุณ ประสิทธิ์ โพธิ์ทอง) เพชรบ้านนา ราชินี ฯลฯ

ชวนชมทรงสูงตามกระแสนิยมทีก่ ําลังมาแรง Design E-book by krisada7753@gmail.com


ผมถาม เฮียโตครับ ด้วยความเคารพ ผมไม่รู้จักเฮียโตเลย ครับ แต่ด้วยความเป็นกันเองของเฮีย เฮียก็เลยเริ่มเล่าให้ฟัง ดังต่อไปนี้ เท่าทีจ่ ะจับใจความได้แบบว่าเป็นประวัติ เล็กน้อยๆครับ เริ่มตอนอายุ -30-ปีก็แล้วกันครับ(นึกในใจ: เอากับเฮียเขาซิเริ่มซะตั้งแต่ 30 เลย โอ้ยถ้าเฮียเริ่มตั้งแต่เกิด ผมคงจะต้องอัดเทปกันแล้ว...) อดีตไม่ขอกล่าวถึง ผมเองที่ ใครๆรูจ้ ักในนาม เฮียโต การศึกษาไม่มาก เพราะเป็นคนรุ่น เก่า จากการเป็นพ่อค้าเครื่องไฟฟ้ามา 10 ปี เริ่มเบื่อหน่าย พอช่วงที่อายุ 40 เห็นคนอืน่ ๆขายรถยนต์กันน่าสนุกก็คิด ว่าไปอยู่ เชียงใหม่.ดีกว่าไปเป็นพ่อค้ารถยนต์มือ 2 ตั้งแต่ปี 2532 โดยเริ่มต้นที่ เชียงใหม่. นี่แหละ (เอาเฮียแค่นึกจะ เปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยหรือ) เออ ก็อย่างนั้น (เป็นคนที่กล้าได้ กล้าเสียจริงน๊ะเฮีย แล้ว เริ่มที่ไหนล๊ะครับ) เออ เริ่มที่หน้า โรงแรมรถไฟและหน้าสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ (ในนามเชียงใหม่เมืองรถ)ผมอยูท่ ี่เชียงใหม่เมืองรถ ประมาณ 5 ปีจนถึง รัฐบาล. รสช ได้อนุญาตให้รถเก่าจาก ต่าง ประเทศ.เข้ามาจดทะเบียนได้ช่วงนั้นขา ดทุนกันย่อย ยับ แต่ผมมีรถอยู่ในร้านเพียง 28 คันเท่านั้นจึงไม่ค่อย บาดเจ็บ ต่อมาปี 2537 ผมคิดว่าเราจะอยู่เท่านี้หรือ เดินหน้า เถอะไปหาสถานที่ มีผู้คนมากๆ ที่มีอานาจการซื้อดีกว่า จึง เดินทางมาอยู่ กทม แต่เพียงคนเดียวโดยครอบครัวยังอยู่ เชียงใหม่. เหมือนเดิม (โอ้โห..กล้าจริง ทิ้งกันไปอย่างนั้น เลยหรือ....ใจเด็ดน๊ะ...เฮีย..)เออ.. ต่อมาผมมีโอกาส เปิด ออฟฟิตรับซื้อรถยนต์ ขายตัด(ขายส่งพ่อค้าเต้นรถ)มันเป็น ช่วงที่ผมโชคดีมากๆมีพอค้ารถเข้ามาหาผมเป็นจานวนมาก จึงทาให้ผมมีลูกค้ามากมายและรู้จักกับเสี่ย ก๊อง (ทวี ผายวัฒ)ิ ซึ่งมาซื้อรถจากผมไปขายประจา (สงใสจะรับเยอะ เลยซิครับ)เออ จนประมาณปี 2544-2545 ช่วงนี้เองที่เสี่ย ก๊อง (นครสวรรค์พันธุ์ไม้) ได้นาต้นชวนชมมาให้ผมที่หน้า ออฟฟิต 30 ต้น ผมจึงบอกให้วางไว้หน้าออฟฟิตนั่นแหละ

โดยถามเสี่ยก๊องว่า เท่าไร เขาตอบว่าไม่เอาเงิน เอามาเป็น เหยือ่ (เข้าใจเล่นน๊ะ)เออ อยู่มาได้ สามเดือนต้นไม้ออกดอก สวยงามมาก ผมจึงโทรไปหาเสี่ยก๊องอีกถามว่า มีอีกหรือ เปล่า (ปลากินเบ็ดแล้ว)เออ โดยเสี่ยก๊องตอบว่านี่กาลังจะ ไปเอาที่เมืองคงเหมาสวน คุณจรัล คงประทานไว้ จะเอาจะ แบ่งให้ผมตอบว่า ผมต้องการสัก 1000 ต้นที่เป็นราชินีหมด เลย (เอ้าแสดงว่าเฮียก็ได้เรียนรู้กบั เจ้าต้นชวนชมนี่มาก่อน แล้วซิครับ 1000 ต้นนี่น๊ะ)เออ (อยากรู้จังว่ามันเท่าไร)เงียบ แล้วก็พูดต่อว่า.... หลังจากนั้นเสี่ยก๊องก็นามาให้จนครบ (เต็มบ้านที่สุทธิสารเลย) (ผมยังนึกในใจว่า สงสัย เมียกับ ลูก ยังไม่มาอยู่ด้วย 555) เฮียแกก็ยังเล่าต่อไปว่า ...ช่วงนั้น ผมยังไม่มีเพชรบ้านนาสักต้น (โอ้โห 1000 ต้นยังไม่พออีก หรือ)เออ....ผมจึงปรึกษาเสี่ย ก๊อง อีก และได้จากเสี่ย ก๊อง มาโดยเขาบอกว่าแท้น๊ะ เฮียโต ตอนนั้น ต้นที่สวนหินล้าน ปียังอยู่ทีฟาร์ม จรเข้แห่งหนึ่งในจังหวัด ชัยนาท จากนั้นอีก ไม่นานผมได้ไปพบ เพชรบ้านนาที่มีอยู่ 18 พุ่ม และ 21 กิ่ง ตอน ผมจึงขอซื้อทัง้ หมด รีบโทรเรียกเสีย ก๊องมาดู บอกว่า แท้แน่นอนโดยนาตัวอย่างไปด้วย ผมเอามา 4 พุ่ม 21 กิ่ง ตอน เสี่ยก๊อง 12 พุ่ม(โอ้โห เฮียสบายดีหรือปล่าวจะเอาไป ทาไมเยอะแยะ แต่ต่อมาก็รู้ว่า เฮียคงคานวณผิดแน่ๆ เพราะ มันหายไป 2 พุ่มน๊ะครับ 555 เฮียยังไม่หยุดเล่าต่อเลย สงใส กลัวลืม เฮียเล่าต่อว่า ) ต่อมาผมจึงทราบว่าทั้งหมดคือไม้ จากกิ่งแม่ต้นแรกของประเทศไทย และอีก 2 ปีถัดมามีการ ห้ามใช้ชื่อ(ชื่ออะไรครับ)ก็ชื่อนั่นแหละ( เอ้อเอากับแกซิ แค่ชื่อยังไม่เอ่ยเลย เอาเล่าต่ออีก)ผมและเพื่อนคนรัก ชวนชมหลายๆสวนรวมตัวกันตั้งชื่อใหม่โดยตั้งกันคนละ 1 ชื่อ ผมเองตั้งชื่อว่า มงกุฏสยาม อีกหลายคนก็ช่วยกันตั้งชื่อ ต่อมาคุณศักดิ์ชัย วิริยะไพสิฐ เฮียโตครับใส่เป็นภาษา อังกฤษด้วยน๊ะ(ผมงงอยู่ แต่แกก็เล่าต่อไป) อีกไม่นานครับ ผมก็เปิดร้านขายชวนชมตั้งแต่นนั้ เป็นต้นมา พอเริ่มมี ความรู้สักพักประมาณปี 48 ก็จัดประกวดทีป่ ระตูกรุงเทพ ครั้งแรก ได้รับการตอบรับดีมากๆ และจัดประกวดต่อมา แกเลื่อยความสาเร็จน๊ะอยูท่ ี่ใจรักและสนุกมีความสุข (จบซ๊ะงั้น) Design E-book by krisada7753@gmail.com


ไม่หรอก ตอนนี้ ที่มนั มีปัญหาคือ ผมถามเฮียโต ต่อจากคราวที่แล้ว เฮียว่าทําไมต้องเฮียโต “อดีตผมทําไม่ได้แต่วันนี้ผมทําได้” ผมเป็นคนรุ่นเก่าแต่ติดตามความทันสมัยคนรุ่น ใหม่ตลอดเวลา อดีตทําได้แค่เป็นนักส่งเสริมให้คนได้เล่น หรือเลี้ยงชวนชม ส่วนการส่งเสริมหรือช่วยนักเล่นใหม่ๆ ขายไม้ที่เลี้ยงด้วยตัวเอง ทําไม่ได้เพราะไม่มีสื่อกลางการ โฆษณาช่วยพวกเขา แต่มีความคิดในใจเสมอว่าวันหนึ่งผมจะต้อง พาคนที่ทั้งผมหรือใครก็ตามที่ได้มีโอกาสไปส่งเสริมให้คน รุ่นเก่าๆกับคนรุ่นใหม่ๆหันมาสนใจเล่นชวนชม และ สามารถเดินไปบนถนนชวนชมได้ไกลเท่าที่จะเป็นไปได้ เฮียทําผมงง อีกแล้ว เอ้า......แกเลยเล่าต่อว่าอย่างนี้... วันนี้พวกเขาเป็นผู้ซื้อวันหน้าพวกเขาก็จะต้อง เป็นผู้ขาย และถ้าวันนี้เราคิดแต่ส่งเสริมเพียงให้เขามาซื้อ เราตลอดเวลา แล้ววันหน้าถ้าพวกเขากลับมาแข่งขันกับ เราทําอย่างไร ? เอ้อจริง...ผมเองก็อยากจะขายบ้างซิ... เมื่อเราได้ส่งเสริมให้คนเล่นชวนชมหรืออีก

นอกจากพื้นที่สื่อกลางการประชาสัมพันธ์หรือ โฆษณาแบบไม่ต้องเสียเงินมากหรือไม่มีการกีดกันทาง การค้าจากเจ้าของสนาม มีไม่เพียงพอทําให้ไม่สามารถ สร้างโอกาสให้คนจํานวนมากมายที่ได้รับการส่งเสริมให้ เข้ามาเล่นหรือเลี้ยงชวนชมได้มีพนื้ ที่ๆจะได้ทดลองนํา ผลงานการเลี้ยงได้มาทดลองขายกันบ้าง แหม..เฮียเอาซะ งงเลย ก็หมายถึง เว็ปไซต์ ใช่ไหมเฮีย ใช่ไง เอ้ยกว่าจะเก็ต แต่กลับกลายเป็นเหมือนว่าเมื่อส่งเสริมเขาเข้ามาเล่น แล้ววันหนึ่งเขามีความสามารถทีจ่ ะขายนอกกรอบพื้นที่สื่อ เราหรือเจตนารมณ์แห่งการส่งเสริมแท้จริงของเรา และเรา จะไปบอกว่าเขาเป็นคนไม่รจู้ ักคุณคนๆให้ความรู้เพราะไม่ ตอบแทนโดยใช้บริการสื่อของเรา ซึ่งมันไม่น่าจะเป็นธรรม ในสังคมนักตามความคิดผม อุย้ วันนี้เฮียกินยาเกินขนาด หรือปล่าว เป็นหลักการจัง อย่างนี้ชาวบ้านงงน๊ะ ดังนั้น เฮียโตผู้ใหญ่ใจดี จึงขออาสาเป็นผู้สนับสนุน หลักจัดพื้นที่สื่อกลางการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาซื้อ ขายแบบไม่ต้องเสียเงินหรือไม่มกี ารกีดกันทางการค้าจาก เจ้าของพื้นที่ ใครใคร่คา้ ๆใครใคร่ขาย ใครใคร่ไปๆ ใครมา

ความหมายก็คือเราขายให้กับผู้สนใจซื้อ ต่อมาเมื่อพวก

ก่อนก็ได้ก่อนแบบที่เรียกว่ามือใครยาวสาวได้สาวเอา

เขาเหล่านั้นได้พัฒนาการเล่นไปถึงระดับหนึง่ พวกเขาก็

ด้วยโปรแกรมทําแบนเนอร์ลิ้งค์ฟรีไม่ต้องเสียเงินใดๆทัง้ สิ้น

ต้องมีความต้องการอยากแสดงความคิดเห็น แสดง

ไม่มีจํากัดแบนเนอร์ ไม่มกี ําหนดระยะเวลาสิ้นสุด ให้กับผู้

ความสามารถที่จะทําการส่งเสริมให้กับคนสนใจเล่นใหม่ๆ

ที่คิดว่ามีความพร้อมที่จะนําเสนอผลงานการเลี้ยงไม้หรือมี

ซึ่งผู้ที่ซื้อในอดีตก็จะกลับกลายเป็นผู้ขายบ้าง ดังนั้นการที่

สินค้าที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในราคายุคิธรรมและ

เราเร่งส่งเสริมให้คนเล่นก็เท่ากับว่าเราเร่งให้มีคนขายมาก

ที่สําคัญอย่าลืมนะครับเล่นไม้ให้สนุกมีความสุข ผมไม่

ขึ้นในอนาคต เอ้อ...อย่างนี้ผู้ขายไม่ล้นตลาดหรือครับเฮีย

เก็บเงินใครดังนัน้ ใครจะชี้ให้ผม ซ้ายหันขวาหันไม่ได้ 555

ไม่หรอก เขาผลิดมาแบบใหม่ๆ เราก็จะกลายเป็นผู้ซื้อบ้าง

Design E-book by krisada7753@gmail.com


กระทู้ที่ 22 (บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวใน อดีต)

มงกุฎสยาม เป็นชื่อชวนชมสายพันธุ์หนึ่ง ที่มีเอกลักษณ์ ผิวสวยย่นเหมือนหนังช้าง ใบสี เขียวออกบรอนตะกั่ว ดอกสีชมพูหวาน โดยเฉพาะดอกตูมจะมีภู่เกสรโผล่ออก มา ตรงๆ และดกมากๆ บานแล้วจะคงทนอยู่ได้ ประมาณ 1-2 เดือน ท่านที่ต้องการซื้อชวนชมชนิดนี้ และต้องการ ชวนชมที่แท้คือลูกจากต้นแม่ คาขวัญ****เดินให้สุดทางแล้วหันหลังกลับมาซื้อ****

หมายความว่า ซื้อที่ใหนก็ได้ศึกษาให้ละเอียด ว่าลักษณะเป็นอย่างไร เลี้ยงต่อไปอีก 4-5 ปี เผื่อวันใดมีเพื่อนมาชมจะได้ไม่มีใครติ ชวนชมชนิดนี้เกิดใหม่ อายุน้อย จะยังไม่สวย เท่าใดนัก แต่พออายุได้ถึง 5 ปีขึ้นไปจะมี ความงามเองโดยธรรมชาติ ถ้ามีการตบแต่ง ทุกครั้งที่เปลีย่ นดินจะยิ่งทวีความสวยมาก ยิ่งขึ้น ดอกใบต้น การสังเกตชวนชมชนิดนี้ผม เองเคยเขียนไว้ใน บ้านล้านนา ห้องไทยโซโค

ด้วยความปรารถนาดีจาก สวนวังทอง เพิ่มเติมหน่อยน๊ะครับเฮีย....จากหน้าที่แล้ว ....เฮียครับ เดี๋ยวนี้คนซื้อเขามีอ่านหนังสือกันแล้วครับ เขาคิดได้ไม่ ต้องให้ใครมาดึงจมูก... .เช่น..ลูกจะดีได้กต็ ้องมีพ่อแม่ที่ ดีน๊ะครับ...เฮียว่าไหม..แต่กลับเราเองทีช่ อบลูกเพีย้ นๆ เอ้า ว่าไหมครับเฮีย .มันก็คล้ายกับคนน๊ะ..เอ้าเฮียหมายถึงใคร หรือปล่าว...เงียบซ๊ะงั้น..ผมไม่ถามแล้ว...จบบริบูรณ์ สวัสดี Design E-book by krisada7753@gmail.com


ศาสตร์และศิลป์ การตอนกิ่งชวนชมไม้สี ทาได้หลากหลายวิธีและทาได้แตกต่างจากพันธุ์ไม้อื่น ฉีกขาดการคิดทาแบบเดิมๆ

หมายเหตุ ถ้าเป็นกิ่งพันธุช์ วนชมประเภทไทยโซโค หลังจากแยกกิ่งตอนขาดจากกันควรจะนําไปชําบนกองทรายประมาณ2 อาทิตย์ก่อนนําไปเพาะปลูกสําหรับไม้สีแยกกิ่งตอนขาดจากกันและนําไปเพาะปลูกได้เลย เผยแพร่เทคนิคโดยสวนวังทองภายในงานประกวดชวนชมสัญจร ตลาดกลางการเกษตรท่ายาง เพชรบุรี เสาร์ท3ี่ ก.ค. 53 สนับสนุนภาพถ่ายและข้อความโดย นายสรคมน์ พงศ์ประภากรณ์ 0814944131, www.sorakhom.com Design E-book by krisada7753@gmail.com


ผลงานกิจกรรมเพื่อสังคมชวนชม

suanwangthong@hotmail.com

ชวนชมที่ภาคภูมิใจในสวน ราชินีกิ่งตอน 3 ต้นแรกที่ใหญ่ที่สุด

Design E-book by krisada7753@gmail.com


สวัสดีครับเฮียโต เฮียสบายดีไหนครับ วันนี้ผมจะมาถามเฮียว่าเรื่องที่ผมเคยถามเฮียไว้น๊ะครับ เออๆๆ เรื่องอะไรล๊ะ...โอ้อ เฮียนี่...เอาๆเรื่อง งานจัดประกวดไงครับ เออ...เอา...จะเล่าให้ฟงั ...เดี๋ยวน๊ะ...ลูกค้ามา.....เอาเดินไปบอกราคาซ๊ะงั้น.... 5,000 บาท นักขายเหมือนกันน๊ะครับเฮียนี่..ใส่ถุงเลย....เอากันง่ายๆอย่างนี้เลยหรือ....เอากลับมาคุยกันต่อ....

งานประกวดชวนชมครัง้ ที่ 1 ปลายปี 2551 ตอนนั้นจัดขึ้นมาเพื่อให้ชวนชมที่ตลาดประตูกรุงเทพมีสีสัน (เข้าใจล๊ะสีก็มา จากดอกชวนชมไงมัง้ เฮีย...เอ้า..เฮียแกไม่ฟงั เลย เล่าต่อ หน้าตาเฉย ) ผมและคณะ มี ไพสิฐฟาร์ม(เฮียอุย้ )คุณมนู คุณประสิทธิ์ และอีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามจัดขึ้นมา (เอาทําไมไม่เอยล๊ะเฮีย ผมรอฟังน๊ะ แกเงียบซักพัก แล้วก็เล่าต่อ ซ๊ะงั้น ) ตอนนั้นมี ไม้มาเข้าประกวดประมาณ 202 ต้น (โอ้อโห ดูกันตาแหกเลย คงมันสนุกดีน๊ะครับ ใช่สนุกดีมาก) ผูถ้ ามนึกในใจว่า ตอนนั้นผู้ จัดหน้าคงบานแน่ๆเลย เกิดไม่ทนั เดินถนนนั้นซ๊ะด้วย 555......เฮียแกก็เล่าของแกต่อว่า โดย กรรมการทําการตัดสินแบบ การ ให้คะแนน แบ่งเป็น “1 ภาพรวม ของต้น “..”2 กิ่ง”… “3 ใบดอก”…” 4 การจัดกระถาง”… การตัดสินครัง้ นั้นก็ผ่านไปด้วยดี ไม่มีข้อ ติใดๆทั้งสิ้นผู้ส่งไม้เข้าประกวดยินดีกันมาก แต่วิธีนี้ ช้าไปใช้เวลามากกว่าจะเสร็จ ก็ แหงล๊ะเฮีย มีให้ดูมากกว่า 200 ต้น และก็เริ่มใหม่ๆไม่ค่อยมีใครรูม้ ากอยากสอนแต่ไม่มีไม้มาคอยพูดดูดเงินนี่เฮีย ไม่เหมือน สมัยนี้ใช่ไหมเฮีย...(เอาคนถามปากเริม่ อีกแล้วเงียบดีกว่า)...เอย...เอาเล่าต่อ... ต่อมา

จัดครั้งที่ 2 ที่ประตูกรุงเทพอีก น่าจะ เดือน กุมภาพันธ์ 2552 ครั้งนี้ ผม และคณะมี ไพสิฐฟาร์ม คุณมนู คุณประสิทธ์ และป้านงค์ คุณทรงพล และอีกหลายๆท่านมีการประชุมกันว่า (คิดอยู่ในใจ...เอาอีกแล้วหลายท่านใครบ้างล๊ะเฮีย...) เอาว่าไง ว่ากัน พวกเรา ควรติดต่อ พวกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆ (เฮียครับยังมีใครเป็นพี่เฮียอีกหรือ....) ชวนผู้เล่นชวนชมให้ทวั่ ประเทศทัง้ คน เล่น เก่า และ คนเล่นใหม่ให้เข้ามาประกวดกันมากๆ ชวนชม จะใด้เผยแผ่ ไปให้ประชาชนคนไทย และ ต่างประเทศจะได้รจู้ ัก ไม้ประดับชนิดนี้กันมากขึ้น จึงได้มีการจัดประเภท มือใหม่ขึ้นด้วยก็มีการตอบรับของผู้เล่นกันมากมาย โดยมีไม้ส่งเข้า ประกวดถึง 300 กว่าต้น (เป็นไงเฮีย จุกไหมครับ 555)

งานนี้ ท างคณะกรรมการจึ ง ประชุ ม กั น ใหม่ ว่าการตัดสินควรให้กระชับเร็วขึ้นโดยเฮียโต คุณไพสิฐฟาร์ม คุณประสิทธิ์ เสนอว่าควรตัดสินแบบ ให้กรรมการตัดสินโดยใช้ดุลย์พินิจของแต่ละท่านให้ไปหาคะแนนในแต่ละประเภทมาอย่างละ 5 ต้น เรียงลําดับมาว่าต้นใหนได้เบอร์อะไรที่ 1-2-3-4-5 กรรมการทุกท่านออกไปหาคะแนนโดยไม่ต้องคุยปรึกษากัน ท่าปรึกษากัน Design E-book by krisada7753@gmail.com


จะเป็นการชี้นาํ ดังนั้นผลสรุปการประชุมจึงออกมาเป็นมาตรฐาน ว่ากรรมการให้คะแนนโดยไม่ปรึกษากันใช้ดุลย์พินิจของแต่ละ ท่าน ผลการตัดสินออกมาได้รับการชมเชยจากผู้ชมเป็นจํานวนมาก

ก็ ถื อ ว่ า ประสพความสาเร็ จ ในงานนี้ ม าก หายเหนื่อยครับ ยังมีรายละเอียดอีกมากมายผมเล่าไม่จบ (เอ้าเฮียแล้วอย่างนี้ทาํ ไมเดี๋ยวนีผ้ ลการตัดสิน ออกมาไม่เป็นที่ประทับใจเหมือนสมัยก่อนล๊ะครับ.....) เอย....เหนื่อย.... เอาเฮียเงียบอีกแล้ว....ผมล๊ะเบื่อตอนที่เฮียเงียบนี่ล๊ะครับ...มีอะไรก็บอกๆกันบ้างเฮีย...ชาวบ้านเขาจะได้รู้กันบ้าง... (เอ้า...แล้วเฮียภูมใิ จไหมที่ทาํ งานครั้งนั้นสําเร็จ) แน่นอน มีความสุขมาก และ ภูมิใจในการทําครั้งนัน้ มาก และผมก็ตงั้ ใจไว้วา่ จะทําทุกอย่างเพื่อ สังคมชวนชม โดยซื่อสัตย์และยุติธรรมตลอดไป (เห้อย....เฮีย....นั้นเท่ากับในคําสัตย์ไว้เลยน๊ะเฮีย....เดีย๋ ว ผมจับไปดืมน้ําสาบานเลยนีเ่ ฮีย...เฮียแกก็หัวเราะออกมา....เอ้ย...ดื่มก็ดมื่ ซิ..จะกลัวอะไร...ผมพูดเล่นครับเฮีย ใครจะไปกล้า กับผู้ใหญ่อย่างเฮีย เอ้ยมันมีเหมือนกันน๊ะ....มีเหรอเฮีย...เล่ามาซิ..อยากรู้วา่ มันเป็นอย่างไร (ผมพยามให้เฮียเขาเล่ามาให้ได้ เรื่องฉาวๆน๊ะ ฟังแล้วมันคงมันดีน๊ะท่านผู้อ่าน) เอยๆๆไว้คราวหน้าจะพูดให้ฟังถึงเรื่องฉาวๆกับกลเมล็ดเด็ดยอดกลโกง และ พวกที่ชอบเรียนแบบผู้อื่นโดยไม่ได้มีความคิดเป็นของตัวเอง (เฮียอย่างนั้นเขาก็เรียกว่า ซาตานในคราบนักบุญซิครับ) เฮีย หัวเราะอีกแล้ว ผมน๊ะชอบเห็นผู้ใหญ่หัวเราะจัง วันหลังจะจัดพิมษ์หนังสือทําให้ผู้ใหญ่หวั เราะเลยดีไหมนี่.....เอาครับเฮียแค่นี้ก็ แค่นี้เดีย๋ วจําไม่ได้ว่ามันเป็นอย่างไร....สวัสดีครับเฮีย...อย่าลืมน๊ะครับ....

ครั้งต่อไป...กับ...หัวข้อ....เรื่องฉาวๆกับบาทแผล ของวงการ จากโจร เป็น หัวหน้าโจร ตอน ปล้นชวนชม คนไม่มีไม้ จาก ทีมงาน หนังสือ และ เครือข่าย e-book

Design E-book by krisada7753@gmail.com


Design E-book by krisada7753@gmail.com

e-book WangThong Adenium สวนวังทอง  
e-book WangThong Adenium สวนวังทอง  

Adenium lover - ThaiSoco

Advertisement