Page 1

บันทึก เจาะลูก บรรทม ผมตั้งใจผลิตสิ่งที่ดี ตามกวีที่สอนมา โดย ปัญญาจากพี่ที่เฝ้าสอน ปิดปากบอน ไม่สนอง ความต้องการให้ใครทา จะจดจาคาสั่งสอน ของกวี ….คนรักชวนชม บรรทม 9/4/2011 Krisada7753@gmail.com admin

เป็นไม้ที่รับมาจากคุณสมทรงฯไปรษณีย์จงั หวัด นครราชสีมา ในนามลูกสวยปลายเขต ในปี พศ.2552 ครับตอนต้นปี คือต้นแม่บางระกา


BanTomm ADENIUM

บรรทม อมรพิพัฒน์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก 99 หมู่ 6 ตาบลมะตูม อาเภอพรหมพิราม

จังหวัดพิษณุโลก 65150 โทร. 081-9771467 และ 086-8680074

บางระกา รุ่นพิเศษ ลักษณะกิ่งขนานพื้น ใบออกสีตะกั่ว

ต้นแม่อินโดจีน เป็นต้นแม่ /ซื้อมาจากคุณประสิทธิ์ โพธิ์ ทอง ในนามบ้านนาผสมเขาหินซ้อนครับ ลักษณะดอก เหมือนบ้านนา ปี พ.ศ.2551 อายุประมาณ 7 ปีครับ และ มีลูกในนามอินโดจีน รุ่นพิเศษ

Design E-book by krisada7753@gmail.com


ลูกอินโดจีน รุ่นพิเศษ ลักษณะลาต้น และกิ่งขนานพื้น

ลูกอินโดจีน รุ่นพิเศษ

ลูกอินโดจีน รุ่นพิเศษ

ลูกอินโดจีน /รุ่นที่ 1

Design E-book by krisada7753@gmail.com


ต้นแม่ชินลาภ เป็นไม้ตัวใหม่กาลังติดฝักอยู่หลายคู่ครับ

ลูกอินโดจีน /รุ่นที่ 1ต้น 3

เป็นการศึกษาต่อและทดลองต่อไปเรื่อยๆ

ลูกอินโดจีน /รุ่นที่ 1ต้น 2

ลูกอินโดจีน /รุ่นที่ 1ต้น 4 Design E-book by krisada7753@gmail.com


นางพญาพิษณุโลก รุ่น 1ต้น 1

นางพญาพิษณุโลก รุ่น 1 ต้น 2

นางพญาพิษณุโลก รุ่น 1 ต้น 3

Design E-book by krisada7753@gmail.com


นางพญาพิษณุโลก รุ่น 1 ต้น 4

นางพญาพิษณุโลก รุ่น 1 ต้น 5

Design E-book by krisada7753@gmail.com


ต้องการทาE-BOOK เป็นของตัวเอง หรือ ทดลองฟรี มี E-Book เป็นของตัวเองสาหรับผู้ที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์หรือเว็บมาสเตอร์ ที่สนใจจะ นา E-Book ที่ท่านเป็นคนนาเสนอเนื้อหาเองทั้งเล่ม ไปวางบนหน้าแรกเว็บเพื่อเพิ่มลูกเล่น สนใจหรือสอบถามเพิ่มเติม ที่

email:krisada7753@gmail.com

หรือ ตามสถานที่ต่างๆที่มีประกาศ, email ของผู้แนะนาได้ทุกคนครับ

หมดเขต 30 กันยายน 2554 นี้เท่านั้น หมายเหตุ ถ้าท่านใดยังไม่มีลงิ้ ค์ เราทาลิ้งค์ให้ไปที่บ้านต้นแท้ฟรีครับ ผู้สนับสนุน พี่มนัส รัชดา,เจ๊น้อย บุรีรัมย์,ชา หนองคาย,ครูเป้ พิจติ ร,อ.สูตรชวนชม,อนันตา บ้านต้นแท้,โจโฉ พิษณุโลก,Best wrap, สวนทรัพย์เจริญ,สวน NSD,สวนตวงทอง,สวนเอกชลบุร,ี สวนวังทอง เฮียโต

และที่ขาดไม่ได้คือ เพื่อนสมาชิกทุกท่านในบ้านต้นแท้ และทุกบ้านใน Pantown.com (ขออภัยที่ไม่ได้เอยนาม) และขอขอบคุณพิเศษสาหรับ คณะที่ปรึกษา

Design E-book by krisada7753@gmail.com


ขวดนมไร้สาร BPA Bisphenol-A (BPA) สารเคมีที่เป็นข่าวระดับโลก Bisphenol A (BPA) เป็นส่วนประกอบสาคัญของพลาสติกและเรซิน ชนิด polycarbonate ที่ใช้อย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์

ที่ใช้ประจาวัน ตั้งแต่เคลือบภายในกระป๋องอาหารจนถึงขวดนมทารก Design E-book by krisada7753@gmail.com

e-book Boutoom adenium สวนบรรทม  

Hybrid Adenium new

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you