Page 1

A IMPORTANCIA DA

OS BENEFICIOS DO

O LOBO E A

GANDERÍA

LOBO NO

GANDERÍA

EXTENSIVA

ECOSISTEMA

EXTENSIVA

Os beneficios da gandería extensiva son moitos e moi diversos, pero entre eles cabe destacar os seguintes:

Xera productos alimenticios de gran calidade. Permite aproveitar e manter ecosistemas de gran valor ecolóxico. Axuda a controlar o cambio climático. É unha actividade económica sustentable. Posúe un enorme valor etnográfico. É o xeito máis ético de manexar o gando xa que lle permite ter unha certa liberdade.

O lobo é unha especie clave na natureza e realiza traballos regulatorios sobre as poboacións de xabarís, veados, corzos e outros ungulados silvestres, contribuíndo ao equilibrio dos ecosistemas e ao restablecemento da biodiversidade. A presenza de lobos pode reducir os danos que estes animais producen nos cultivos e o risco de contaxio de enfermidades como a brucelose ou a tuberculose para o gando.

Contrala a aparición de arbustos e malezas indeseables nos montes e nos prados.

Samuel Ferro Rguez. José Rivas Vázquez


Cómo se pode facilitar a

Qué outras medidas se

Qué debería facer a

convivencia entre lobos e

deberían adoptar?

administración?

gandeiros?

Hai varios métodos que se empregan na actualidade para conseguir esta convivencia e entre eles destacan:

Pastoreo e acompañamento do gando. Empregar cans para gardar e protexer os animais. Recoller o gando polas noites. Empregar cercas eléctricas. Programar os partos

Para mellorar e facilitar a coexistencia entre a gandería extensiva e o lobo hai tamén outras liñas de acción que implica ás administracións e a distintos actos sociais: • A posta en valor socioeconómica dos produtos asociados á gandería extensiva en zona do lobo. • Facilitar a venda directa dos produtos gandeiros.

Os gandeiros e as gandeiras que se enfrentan a aparición do lobo deberían contar coa axuda e o apoio da administración , facilitando ferramentas para axudar a estes a convivir co lobo. Por exemplo:

Encarecemento de gastos na

Habilitar líneas de axuda eficaces para a adopción e o mantemento de medidas preventivas. Realizar actuacións destinadas a favorecer o manexo do gando, como adaptar a normativa da presencia de cans de traballo soltos ou habilitar refuxios en zonas de pasto alexadas. Mellorar os mecanismos de valoracións de danos. Pagar de forma axilizada indemnizacións xustas e a prezos reais dos animais atacados polos lobos. Mellorar a comunicacións entre gandeiros e autoridades competentes para anticiparse a presenza de lobos ou dar aviso da súa avistación. Valorar a adxudicación de axudas a explotacións gandeiras adaptadas a coexistencia co lobo.

protección e coidados dos animais.

Axudar a incrementar o prezo dos productos

• Mellorar a dispoñibilidade e transferencia de información desde centros de investigación e universidades.

Qué danos lle provocan os lobos aos gandeiros?

Falecemento de reses. Perda de gran parte da producción. Encarecemento dos custos de producción.

producidos na presenza de lobos.

Profile for plantalandia

O Lobo e a gandería extensiva  

Tríptico elaborado por Samuel e José para o Módulo de TEA do IES Cidade de Antioquia de Xinzo de Limia. Marzo 2019.

O Lobo e a gandería extensiva  

Tríptico elaborado por Samuel e José para o Módulo de TEA do IES Cidade de Antioquia de Xinzo de Limia. Marzo 2019.

Advertisement