Page 1

Gents nieuwste businesscenter op “The Loop” Sint-Denijs-Westrem


2


INHOUD Architectuur.............................................. 4-5 Ligging........................................................ 6-7 An Office with a view........................... 8-9 Inplantingsplan...................................10-11 Circulatieplan......................................12-13 Gelijkvloers..........................................14-15 1ste verdieping..................................16-17 2de verdieping...................................18-19 3de verdieping.......................................... 20 Ondergrondse parking...................22-23 Beschrijving van het gebouw......24-25 Contactgegevens.................................... 28

3


4


PRACHTIGE EN FUNCTIONELE ARCHITECTUUR De eigentijdse architectuur is harmonieus geïïntegreerd in de natuurlijke omgeving, zowel qua vormgeving als qua aangewende materialen. Het “PLANET BC” is onderdeel van een complex met 2 gelijkaardige gebouwen gebouwd op een gemeenschappelijke ondergrondse parking.

Het architecturale concept past in het masterplan “The Loop” en straalt een imago van hoge kwaliteit uit.

5


LIGGING Prachtig en zeer commercieel gelegen in Sint-Denijs-Westrem! De perfecte uitvalsbasis voor uw zaak in het Gentse. PLANET BC ligt aan de afrit van de E40 (Flanders Expo) en bij de R4, met een vlotte verbinding naar de E17. Verder zijn de bus- en tramhalte op wandelsafstand. Het centrum van Gent en het station Sint-Pieters liggen op fietsafstand. 6

Amelia Earheartlaan 17 9051 Sint-Denijs-Westrem.


7


8


OFFICE WITH A VIEW De skyline van Gent in jouw kantoor!

9


INPLANTINGSPLAN PLANET BC

10


11


12


CIRCULATIEPLAN "The Loop"

13


GELIJKVLOERS PLANET BC

14


GELIJKVLOERS - variaties PLANET BC

15


1STE VERDIEPING PLANET BC

14

11

15

12

16

13

17

18

6

19

5

1

3

4

2

20

0

BERG 7

10

98 x 211.5 rf30 ZS

180 x 268 rf30 ZS

180 x 268 rf30 ZS

83 x 211.5 rf30 ZS

brandhaspel

13 personen 1.000 kg

8 personen 630 kg

83 x 211.5

73 x 211.5

DAMES

98 x 211.5

98 x 211.5 rf30 ZS

SANITAI R

DOUCHE + SAN.

83 x 211.5

HEREN

K1.19

73 x 211.5

73 x 211.5

840 m²

98 x 211.5

98 x 211.5 rf30 ZS

1

3

2

4

9

7

5

8

10

brandhaspel

19

18

17

15

16

20

11

13

12

14

16 1ste VERDIEPING

98 x 211.5 rf30 ZS

1

2

3

4

5


1STE VERDIEPING - variatie PLANET BC

15

14

13

1

2

3

4

5

11

16

12

17

7

18

6

19

5

1

3

4

2

20

0

BERG 10

98 x 211.5 rf30 ZS

180 x 268 rf30 ZS

180 x 268 rf30 ZS

83 x 211.5 rf30 ZS

brandhaspel

13 personen 1.000 kg

8 personen 630 kg

83 x 211.5

73 x 211.5

DAMES

98 x 211.5

98 x 211.5 rf30 ZS

SANITAI R

DOUCHE + SAN.

83 x 211.5

HEREN

K1.19

73 x 211.5

73 x 211.5

419 m² 421 m² 98 x 211.5 rf30 ZS 98 x 211.5 1

3

2

4

9

7

5

98 x 211.5 rf30 ZS

19

18

16

17

20

11

15

12

13

14

1ste VERDIEPING

8

10

brandhaspel

17


2DE VERDIEPING PLANET BC

14

11

15

12

16

13

17

18

6

19

5

1

3

4

2

20

0

BERG 7

10

98 x 211.5 rf30 ZS

180 x 268 rf30 ZS

180 x 268 rf30 ZS

83 x 211.5 rf30 ZS

brandhaspel

13 personen 1.000 kg

8 personen 630 kg

83 x 211.5

73 x 211.5

DAMES

98 x 211.5

98 x 211.5 rf30 ZS

SANITAI R

DOUCHE + SAN.

83 x 211.5

HEREN

K1.19

73 x 211.5

73 x 211.5

840 m²

98 x 211.5

98 x 211.5 rf30 ZS

1

3

2

4

9

7

5

8

10

brandhaspel

19

18

17

15

16

20

11

13

12

14

18 VERDIEPING 2de

98 x 211.5 rf30 ZS

1

2

3

4

5


2DE VERDIEPING - variatie PLANET BC

Simulatie voor 50 personen

19


3DE VERDIEPING PLANET BC

0

1

2

3

VERGADERZAAL

12

11

13

15

14

16

18

17

19

6

7

5

1

3

4

VERGADERZAAL

2

20

AL ZA ER AD RG VE

BERG 10

98 x 211.5 rf30 ZS

180 x 268 rf30 ZS

foyer

180 x 268 rf30 ZS

83 x 211.5 rf30 ZS

VERGADERZAAL

brandhaspel

13 personen 1.000 kg

83 x 211.5

73 x 211.5 73 x 211.5

VERGADERZAAL

DAMES

98 x 211.5

98 x 211.5 rf30 ZS

SANITAI R

8 personen 630 kg

DOUCHE + SAN.

receptie

83 x 211.5

HEREN 73 x 211.5

K1.19

wachtruimte

840 m²

VERGADERZAAL

keuken

VERGADERZAAL

copie / print

98 x 211.5

98 x 211.5 rf30 ZS

1

3

5

2

4

9

7

8

10

brandhaspel

19

17

18

16

20

11

15

13

12

20 VERDIEPING 3de

14

Simulatie voor 30 personen

98 x 211.5 rf30 ZS

4

5


21


ONDERGRONDSE VERDIEPING Parking

22


23


BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET GEBOUW - AS BUILT Amelia Earheartlaan 17

SPECIFICATIES • Ruwbouw en constructie in gewapend beton. • De twee centrale kernen zijn uitgevoerd in gewapend beton.

• Binnendeuren type volkern en afgewerkt

Het gebouw is uitgerust met 2 elektrische liften 1000kg-13pers/630kg-8personen met

houten deurkader.

een snelheid van 1m/sec.

• De wanden worden vlak bepleisterd en wit RAL 9010 geschilderd. Bovenaan de glas-

ge gebruiksbelasting van 4 KN/m2², namelijk

gevelpartijen en langsheen de hele contour

een nuttige overlast van 350kg/m²2 rekening

van de gevel wordt een gordijnkast voorzien.

ele scheidingsmuren.

LIFTINSTALLATIE

met harde kunststofplaat en met meranti

• De vloerplaten zijn berekend voor een nutti-

houdend met de verhoogde vloer en eventu-

• De centrale ronde kern bevat: • Gescheiden sanitair voor H/D/minderva-

ELEKTRISCHE INSTALLATIE • Verlichtingssterkten: • Burelen: 500 lux • Sanitair,technische lokalen: 200 lux

liden op gelijkvloers/douche op

• Traphallen: 150 lux

binatie van dubbel isolerend glas (climaplus

verdiepingen, in deze vertrekken zijn de

• De vluchtwegen, gangen,technische lo-

cool-lite xtreme) en geëmailleerde glasplaten.

vloeren afgewerkt met keramische te-

kalen, ondergrondse parking zijn voorzien

Per verdieping is een verhuisraam voorzien.

gels. Het verlaagde plafond is uitgevoerd

van noodverlichtingsarmaturen.

• Het globale thermische isolatieniveau voor

in gyproc. De wanden worden afgewerkt

• De gevel in vliesgevelconstructie: een com-

het gebouw bedraagt minder dan K50, met een E-peil van 76. • De verschillende niveaus zijn ingedeeld volgens

het

landschapskantoorprincipe

en kunnen opgedeeld worden volgens de

met keramische tegels in de spatzone's.

• Bediening: • In functie van de flexibiliteit voor de inde-

• De wanden van het trappenhuis zijn be-

ling van de burelen, zijn alle verlichtingen

pleisterd en geschilderd,aan en optreden

voorzien van stopcontactaansluitingen.

zijn uitgevoerd in glad beton met anti-slip-

De bediening van de verlichting gebeurt

neus.

door teleruptoren gekoppeld aan gevel-

aangewende modulatie-as (1.20m). De ver-

• 2 liften, toegankelijk voor mindervaliden

zijdes met daglichtgestuurde sensoren. In

hoogde tegelvloeren zijn bekleed met rol-

• Een trappenhuis en berging

de centrale kern is ook doorgangsverlich-

vast tegeltapijt T5. • Verlaagd systeemplafond uitgevoerd met een Rockfon akoestische 60/60 doorhan-

24

ting als de klimaatregeling is ingewerkt.

gende tegel waarin tevens zowel de verlich-

• De rechthoekige kern omvat trappenhuis en

ting voorzien.

berging en is op identieke wijze afgewerkt

• Branddecectie:

als de centrale ronde kern.

• Het gebouw is uitgerust met een branddetectie- en alarminstallatie.


HVAC INSTALLATIE

SANITAIRE INSTALLATIE

Het volledige gebouw is geklimatiseerd

De aansluiting van het stadswater gebeurt

door middel van in het plafond inge-

op straatniveau.

bouwde ventiloconvectoren met inblaas-

Het stadswater wordt verdeeld naar de

wervelroosters. Teneinde een maximum

verschillende verdiepingen en is per ver-

flexibiliteit te garanderen zijn de roosters

diep afsluitbaar.

voorzien van flexibele aansluitingen wat

De sanitairen zijn voorzien van hangtoiletten

een eenvoudige verplaatsing van de roos-

met inbouwspoelreservoirs, urinoirs in he-

ters mogelijk maakt. Op elke ventilo is een

rentoilet, douches op verdiepingen 1-2-3.

aansluiting voor verse luchttoevoer De behandelde verse lucht wordt toege-

Mindervalidentoilet is voorzien op gelijk-

voegd door op het technische dakverdie-

vloers.

ping opgestelde luchtbehandelingsgroep.

Een volledige brandleiding met brand-

De extractie van de lucht gebeurt via de

haspels per verdieping is voorzien in ge-

lichtarmaturen, in de verlaagde plafonds,

galvaniseerde leiding.

als plenums en centraal gelegen afzuigkanalen in de gangzones.

d

De afzuiging van de sanitaire ruimten gebeurt door op het dak geplaatste dakafzuigventilatoren. Het verwarmingswater wordt geproduceerd door twee gasketels, opgesteld in het technisch lokaal op garageniveau. Een volledige gasdetectieinstallatie is voorzien. Het ijswater wordt aangemaakt door een monobloc koelmachine,geplaatst in open ruimte op de dakverdieping.

Alle illustraties in deze brochure zijn illustratief en niet bindend.

25


26


27


Pieter Van Reysschootlaan 2/001 - 9051 Sint-Denijs-Westrem T 09 259 26 55 - info@cd-vastgoed.com - www.cd-vastgoed.com

09 216 78 50 - pascal@vandewalle.be www.vandewalle.be 1 oktober 2013

09 241 58 70 - jean-paul.christiaens@planet-group.be www.PLanetBC.be

Planet Business Center  

Kantoorruimte (van 20m² tot 2500 m²) beschikbaar vanaf 01/01/2014. Samen met U richten wij uw kantoor in op maat, aangepast aan uw behoefte...

Planet Business Center  

Kantoorruimte (van 20m² tot 2500 m²) beschikbaar vanaf 01/01/2014. Samen met U richten wij uw kantoor in op maat, aangepast aan uw behoefte...

Advertisement