Page 1


01

RECESSED SPOTLIGHTS Proyectores Empotrados ĦŕŖŔńŌņńʼnŐşʼnőńœŔńņŏʼnőőşʼnŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌ

MOVE IT round

028

SASSO offset

072

MOVE IT square

030

SASSO ball

080

GAP

032

SASSO r | l

086

INVISIBLE round

036

CLAX

094

INVISIBLE retro

042

KICK ME

096

INVISIBLE square

046

MITO

098

BUBBLE

052

MITO frame

110

SASSO k | kl

056

NO NAME

118


MOVE IT 45 round 28

E

Round spotlights made of aluminium Surface alu or matt black anodised Patented ball catch system toolless adjustment at 3 heights (0/25/35mm) For plasterboard ceilings from 10-25mm for trimless installation Version with frame available in chrome or black Available in 2700K, 3000K, 4000K Highly efficient LEDs with high CRI Including converter, optionally with DALI converter ESP

Proyectores redondos de aluminio Superficie en aluminio o negro, anodizado mate Ajustable a 3 alturas (0/25/35mm) sin herramientas mediante captura de esfera Para techos de cartĂłn yeso de 10-25mm para empotrado sin borde VersiĂłn con marco disponible en cromo o negro Disponible en colores de luz de 2700K, 3000K, 4000K LED de alta eficiencia con alta reproducciĂłn cromĂĄtica Inclusive transformador, opcional con transformador para DALI RU

ĎŔŗŇĹ?Ĺ&#x;Ĺ?:76;ĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁ ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠĹ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹ?ĹŒĹ?ĹŒĹ„Ĺ‘Ĺ’ĹˆĹŒĹ”Ĺ’Ĺ†Ĺ„Ĺ‘Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?śʼnŔőĹ&#x;Ĺ?Ĺ?ńŖŒņĹ&#x;Ĺ? ĴʼnŇŗĹ?ĹŒĹ”Ĺ—Ĺ‰Ĺ?Ĺ„ĹŁĹ•ĹŒĹ•Ĺ–Ĺ‰Ĺ?Ĺ„ŎŔʼnœĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁĹ‘Ĺ„ŖŔʼnřŗŔŒņőţř!Ĺ?Ĺ? ĨĹ?ĹŁĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ŎŒņĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ’Ĺ–ĹˆĹ’Ĺ?Ĺ?ĹˆĹ?ĹŁĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ŅʼnŋŔńĹ?Ĺ’ĹŽ ĚŔŒĹ?ĹŒĹ”Ĺ’Ĺ†Ĺ„Ĺ‘Ĺ‘Ĺ„ĹŁĹŒĹ?ĹŒśʼnŔőńţŔńĹ?ĹŽĹ„ ĺņʼnŖŒņńţŖʼnĹ?œʼnŔńŖŗŔń!ÄŽÄŽÄŽ Ĺ Ĺ‘Ĺ‰Ĺ”Ĺ‡Ĺ’ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–ĹŒĹ†Ĺ‘Ĺ&#x;ʼn3,+Ĺ•ņĹ&#x;Ĺ•Ĺ’ĹŽĹŒĹ?ĹŒĹ‘ĹˆĹ‰ĹŽĹ•Ĺ’Ĺ?ĹšĹ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ‰Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ„Ĺ›ĹŒ ÄŚĹŽĹ?ŢśʼnőŎŒőņʼnŔŖʼnŔĹ’Ĺ“ĹšĹŒĹ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ?Ĺ Ĺ‘Ĺ’+(30

INSET

MOUNTING MOVE IT 45 ROUND TYPE 5W LED | 220 lm*

84 220-240V

MOUNTING HOUSING TRIMLESS 1 lamp 100x100

CODE 063-0010###M

TYPE MOVE IT 45

L/B/H (MM) 97/97/60

CODE 063-0610017

H

A

ø 45 MOVE IT 45 ROUND wallwasher TYPE 5W LED | 200 lm*

84 220-240V

MOUNTING HOUSING TRIMLESS 2 lamps 100x191

CODE 063-0110###M

TYPE MOVE IT 45

L/B/H (MM) 188/97/60

CODE 063-0620017

H

A

ø 45 MOUNTING HOUSING TRIMLESS 3 lamps

LED COLOUR TEMPERATURE 100x282

063-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

6

* Luminous Flux (3000K)

TYPE MOVE IT 45

L/B/H (MM) 279/97/60

CODE 063-0630017

H

CONTROL non dimmable 1

DIM DALI

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI MOUNTING HOUSING WITH TRIM 1 lamp ø 62

3

TYPE MOVE IT 45

COLOUR 063-_ _ _ _ _ _ 6_ anodised aluminium 8_ anodised black 6

L/B/H (MM) 70/70/62

CODE 063-066001#

H

8 MOUNTING HOUSING WITH TRIM 2 lamps 62x128

TYPE MOVE IT 45

L/B/H (MM) 140/70/62

CODE 063-067001#

H

MOUNTING HOUSING WITH TRIM 3 lamps 62x198

TYPE MOVE IT 45

L/B/H (MM) 210/70/62

H

COLOUR 063-_ _ _ _ _ _ 4 chrome 8 black 4

8

ACCESSORY SEE PAGE 731 FOR MORE ACCESSORIES XAL DALI push button unit XAL DALI touch panel

CODE 063-068001#


MICHAEL PACHLEITNER GROUP, GRAZ Architect: GSarchitects ZT g.m.b.H, Graz

29


MOVE IT 45 square 30

E

Square spotlight made of aluminium Surface alu or matt black anodised Patented ball catch system toolless adjustment at 3 heights (0/25/35mm) For plasterboard ceilings from 10-25mm for trimless installation Version with frame available in chrome or black Available in 2700K, 3000K, 4000K Highly efficient LEDs with high CRI Including converter, optionally with DALI converter ESP

Proyector cuadrado de aluminio Superficie en aluminio o negro, anodizado mate Ajustable a 3 alturas (0/25/35mm) sin herramientas mediante captura de esfera Para techos de cartĂłn yeso de 10-25mm para empotrado sin borde VersiĂłn con marco disponible en cromo o negro Disponible en colores de luz de 2700K, 3000K, 4000K LED de alta eficiencia con alta reproducciĂłn cromĂĄtica Inclusive transformador, opcional con transformador para DALI RU

ÄŽĹ†Ĺ„ĹˆĹ”Ĺ„Ĺ–Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?:WV[ĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁ ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠĹ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹ?ĹŒĹ?ĹŒĹ„Ĺ‘Ĺ’ĹˆĹŒĹ”Ĺ’Ĺ†Ĺ„Ĺ‘Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?śʼnŔőĹ&#x;Ĺ?Ĺ?ńŖŒņĹ&#x;Ĺ? ĴʼnŇŗĹ?ĹŒĹ”Ĺ—Ĺ‰Ĺ?Ĺ„ĹŁĹ•ĹŒĹ•Ĺ–Ĺ‰Ĺ?Ĺ„ŎŔʼnœĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁĹ‘Ĺ„ŖŔʼnřŗŔŒņőţř!Ĺ?Ĺ? ĨĹ?ĹŁĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ŎŒņĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ’Ĺ–ĹˆĹ’Ĺ?Ĺ?ĹˆĹ?ĹŁĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ŅʼnŋŔńĹ?Ĺ’ĹŽ ĚŔŒĹ?ĹŒĹ”Ĺ’Ĺ†Ĺ„Ĺ‘Ĺ‘Ĺ„ĹŁĹŒĹ?ĹŒśʼnŔőńţŔńĹ?ĹŽĹ„ ĺņʼnŖŒņńţŖʼnĹ?œʼnŔńŖŗŔń!ÄŽÄŽÄŽ Ĺ Ĺ‘Ĺ‰Ĺ”Ĺ‡Ĺ’ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–ĹŒĹ†Ĺ‘Ĺ&#x;ʼn3,+Ĺ•ņĹ&#x;Ĺ•Ĺ’ĹŽĹŒĹ?ĹŒĹ‘ĹˆĹ‰ĹŽĹ•Ĺ’Ĺ?ĹšĹ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ‰Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ„Ĺ›ĹŒ ÄŚĹŽĹ?ŢśʼnőŎŒőņʼnŔŖʼnŔĹ’Ĺ“ĹšĹŒĹ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ?Ĺ Ĺ‘Ĺ’+(30

INSET

MOUNTING MOVE IT 45 SQUARE TYPE 5W LED | 220 lm*

79

220-240V

45

MOUNTING HOUSING TRIMLESS 1 lamp 100x100

CODE 063-0310###M

79

220-240V

MOUNTING HOUSING TRIMLESS 2 lamps 100x191

CODE 063-0410###M

L/B/H (MM) 188/97/60

CODE 063-0720017

45 MOUNTING HOUSING TRIMLESS 3 lamps 100x282

063-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 6

TYPE MOVE IT 45

H

A

LED COLOUR TEMPERATURE

5

CODE 063-0710017

45 MOVE IT 45 SQUARE wallwasher

4

L/B/H (MM) 97/97/60

H

A

TYPE 5W LED | 200 lm*

45

TYPE MOVE IT 45

* Luminous Flux (3000K)

TYPE MOVE IT 45

L/B/H (MM) 279/97/60

CODE 063-0730017

H

CONTROL non dimmable 1

DIM DALI

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM MOUNTING HOUSING WITH TRIM 1 lamp 60x60

3

TYPE MOVE IT 45

COLOUR 063-_ _ _ _ _ _ 6_ anodised aluminium 8_ anodised black 6

L/B/H (MM) 70/70/62

CODE 063-076001#

H

8 MOUNTING HOUSING WITH TRIM 2 lamps 60x125

TYPE MOVE IT 45

L/B/H (MM) 140/70/62

CODE 063-067001#

H

MOUNTING HOUSING WITH TRIM 3 lamps 60x195

TYPE MOVE IT 45

L/B/H (MM) 210/70/62

H

COLOUR 063-_ _ _ _ _ _ 4 chrome 8 black 4

8

ACCESSORY SEE PAGE 731 FOR MORE ACCESSORIES XAL DALI push button unit XAL DALI touch panel

CODE 063-078001#


XAL SHOWROOM, GRAZ Architect: INNOCAD, Graz

31


GAP 25 32

E

Rectangular profile made of aluminium, black anodised Suitable for flush, trimless installation in plasterboard ceilings from 10-25mm Visible light slot 26mm width Highly efficient LEDs with high CRI Optionally with fixed or rotatable LED-element ESP

Perfil rectangular de aluminio anodizado en negro Adecuada para el empotrado sin borde enrasado en techos de cartón yeso de 10-25mm Franja de luz visible de 26mm de ancho LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática Opcional con unidad de LED fija o girable RU

ĻʼnŔőşōńőŒňŌŔŒņńőőşōœŔŒŘŌŏŠŌŋńŏŢŐŌőŌţ ijŒňřŒňŌŖňŏţŅʼnŋŔńŐŒśőŒŇŒŐŒőŖńŊńņŔŒņʼnőŠŕœŒŖŒŏŎŒŐ ĦŇŌœŕŒŎńŔŖŒőőşʼnœŒŖŒŏŎŌŒŖňŒŐŐ ļŌŔŌőńŕņʼnŖŒņŒŇŒŒŖņʼnŔŕŖŌţŐŐ ŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ IJœŚŌŒőńŏŠőŒŕŘŌŎŕŌŔŒņńőőşŐŌŌŏŌņŔńŝńŢŝŌŐŌŕţ3,+šŏʼnŐʼnőŖńŐŌ

TYPE

SUPPLY 78xL+4 105 L 73

F A 24V

GAP 25

LED CONVERTER 24V DC, supply 100-240V AC

TYPE L (MM) CODE 2,2W LED | 135 lm* 125 051-0#40##8# 3,3W LED | 205 lm* 185 051-0#41##8# 4,4W LED | 260 lm* 245 051-0#42##8# 5,5W LED | 340 lm* 305 051-0#43##8# 11W LED | 680 lm* 605 051-0#44##8# 16,5W LED | 1010 lm* 905 051-0#45##8# 22W LED | 1350 lm* 1205 051-0#46##8#

TYPE 12W max. 8 LED 20W max. 13 LED 30W max. 20 LED

L/B/H (MM) 85/41/22 167/39/30 246/30/16

CODE 002-60013 002-60021 002-60030

LED CONVERTER 24V DC, supply 220-240V AC

INSET 051-_ 1_ _ _ _ _ _ fix 5_ _ _ _ _ _ turn 1

ENEC appr. ENEC appr. ENEC appr.

TYPE 60W max. 40 LED

ENEC appr.

L/B/H (MM) 174/77/31

CODE 002-60060

15° 15°

5

LED COLOUR TEMPERATURE 051-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

6

* Luminous Flux (3000K)

CONTROL 051-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ dimmable

non dimmable 1

dimmable

051-_ _ _ _ _ _ _ S spot 18° M medium 26° M

L (MM) 1500 1xplug 2500 1xplug 4000 1xplug 6000 1xplug 9000 1xplug

| | | | |

end end end end end

sleeve sleeve sleeve sleeve sleeve

connection from NANO to converter, non dimmable

2

BEAM ANGLE

S

NANO POWER CABLE 2x0,252mm2

DIMMABLE ACCESSORIES SEE PAGE 307 FOR DIMMABLE ACCESSORIES LED Converter dimmable Dim Controller Cable

CODE 007-1914520 007-1914620 007-1914720 007-1914820 007-1914920


XAL SHOWROOM, GRAZ Architect: INNOCAD, Graz

33


34

PRIVATE RESIDENCE, GRAZ Architect: INNOCAD, Graz


35


INVISIBLE round 36

E

Gypsum housing for trimless installation in plasterboard ceilings Suitable for plasterboard ceilings from 10-25mm Calm ceiling scene by using offset spotlight Order SASSO spotlight made of aluminium separately Patented ball catch system installs without tools Spotlight 355° rotatable and 45° tiltable Versions with highly efficient LEDs available with high CRI Filters, lenses, louvers (max. 1), RGB-LED inset as accessory ESP

Carcasa de yeso para empotrado sin bordes en techos de cartón yeso Adecuada para techos de cartón yeso de 10-25mm Imagen tranquila en el techo mediante reflector emplazado en el interior Pedir proyector SASSO de aluminio por separado Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Reflector girable 355° y orientable 45° Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromåtica Filtros, lentes, louver (måx. 1 unidad), LED-RGB inset como accesorios RU

ÄŚĹ•Ĺ–Ĺ”Ĺ„ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ‰Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?ŎŒŔœŗŕĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ„ĹˆĹ?ĹŁŅʼnŋŔńĹ?ŒśőŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ ĨĹ?ĹŁĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ŎŒņĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ?Ĺ?Ĺ? İţŇŎńţŋńŕņʼnŖŎńŋńŕśʼnŖĹ—Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ?ʼnőőĹ&#x;Ĺ™ŕœŒŖŒņ ČŕŖńņŎń:(::6ĹŒĹ‹Ĺ‡Ĺ’Ĺ–Ĺ„Ĺ†Ĺ?ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ‰Ĺ?Ĺ„ĹŁĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁĹ‹Ĺ„ĹŽĹ„Ĺ‹Ĺ&#x;ņńʼnŖŕţĹ’Ĺ–ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ Ĺ‘Ĺ’ ÄľĹ“Ĺ‰ĹšĹŒĹ„Ĺ?ŠőŒʼnĹ?ŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰ĹˆĹ?ĹŁĹ?ʼnŇŎŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ :WV[SPNO[Ĺ•ņŒŋĹ?ŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńĹ‘Ĺ„‡ĹŒĹ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ‘Ĺ„‡ ĨŒŕŖŗœőĹ&#x;Ĺ†Ĺ‰Ĺ”Ĺ•ĹŒĹŒĹ•ĹĄĹ‘Ĺ‰Ĺ”Ĺ‡Ĺ’ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–ĹŒĹ†Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒ3,+Ĺ•ņĹ&#x;Ĺ•Ĺ’ĹŽĹŒĹ?ĹŒĹ‘ĹˆĹ‰ĹŽĹ•Ĺ’Ĺ?ĹšĹ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ‰Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ„Ĺ›ĹŒ ĤŎŕʼnŕŕŗńŔĹ&#x;!Ĺ˜ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?ĹŒĹ‰Ĺ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹŒņŕŖńņŎń9.)3,+

INSET 80

MOUNTING MOUNTING HOUSING 80 TRIMLESS 1 lamp

SASSO 80 K SPOTLIGHT TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm*

118x118

CODE 052-0311###_ 052-0312###_

E A

135

COLOUR white gypsum

114

H (MM) 47 + H Inset

CODE 060-02617

114 47

H

220-240V

ø 90

ø 80

135

135 ø 80

ø 80

QR-CBC51

HIPAR51

e F

F E 12V

SASSO 80 K SPOTLIGHT

MOUNTING HOUSING 80 TRIMLESS 2 lamps

TYPE 1x50W QR-CBC51 1x20W HIPAR51

118x209

CODE 052-131301# 052-131601#

COLOUR white gypsum

114

205

H (MM) 47 + H Inset

CODE 060-02627

47

See page 56 for SASSO 80 spotlights

H

220-240V

180

90

A

MOUNTING HOUSING 100 TRIMLESS 1 lamp 138x138 134

INSET 100

COLOUR white gypsum

134

H (MM) 59 + H Inset

CODE 060-02517

SASSO 100 K SPOTLIGHT TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm* 15W LED | 1000 lm* 180

E A

220-240V

H

CODE 052-0411###_ 052-0412###_ 052-0413###_

59

ø 117

See page 58 for SASSO 100 spotlights

MOUNTING HOUSING 100 TRIMLESS 2 lamps 138x250

ø 98

COLOUR white gypsum

134

H (MM) 59 + H Inset

CODE 060-02527

246 59 H

INSET 150

235

SASSO 150 K PLUS SPOTLIGHT TYPE 35W LED | 2400 lm* 35W LED emergency 3h

117

CODE 052-0681###_ 052-0681###_NL3

MOUNTING HOUSING 150 TRIMLESS 1 lamp 182x182

180

E A

See page 62/68 for SASSO 150 spotlights

178

COLOUR white gypsum

178

H (MM) 90 + H Inset

CODE 060-02717

220-240V

90

H

ø144

LED COLOUR TEMPERATURE ø 154

052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

MOUNTING HOUSING 150 TRIMLESS 2 lamps 182x337 333

CONTROL non dimmable 1

DIM DALI

156

8

P

grey white black white/black

SEE FOLLOWING PRODUCT PAGES FOR SUPPLY SASSO 80 K SASSO 100 K SASSO 150 K | PLUS K

(not for SASSO 80 LED)

ACCESSORY 052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° F flood 38°

M

312

SUPPLY 052-_ _ _ _ _ _ 6_ 7_ 8_ P_

REFLECTOR

S

H

3

7

H (MM) 90 + H Inset

178 90

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

COLOUR

6

COLOUR white gypsum

* Luminous Flux (3000K | flood)

6

F

Spot not available for SASSO 80

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES RGB LED Inset Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

CODE 060-02727


MICHAEL PACHLEITNER GROUP, GRAZ Architect: GSarchitects ZT g.m.b.H, Graz

37


38

THEATER GÜTERSLOH, GÜTERSLOH Architect: PFP Architekten BDA, Hamburg


39


40

GRIGIO FASHION STORE, THESSALONIKI Architect: Katja Margaritoglou, Athens Lighting design: HALO, Athens


41


INVISIBLE retro 42

E

Gypsum housing for trimless installation in plasterboard ceilings Suitable for plasterboard ceilings from 10-25mm Calm ceiling scene by using offset spotlight Order SASSO spotlight made of aluminium separately Patented ball catch system installs without tools Spotlight 355° rotatable and 45° tiltable Versions with highly efficient LEDs available with high CRI Filters, lenses, louvers (max. 1), RGB-LED inset as accessory ESP

Carcasa de yeso para empotrado sin bordes en techos de cartón yeso Adecuada para techos de cartón yeso de 10-25mm Imagen tranquila en el techo mediante reflector emplazado en el interior Pedir proyector SASSO de aluminio por separado Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Reflector girable 355° y orientable 45° Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromåtica Filtros, lentes, louver (måx. 1 unidad), LED-RGB inset como accesorios RU

ÄŚĹ•Ĺ–Ĺ”Ĺ„ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ‰Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?ŎŒŔœŗŕĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ„ĹˆĹ?ĹŁŅʼnŋŔńĹ?ŒśőŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ ĨĹ?ĹŁĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ŎŒņĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ?Ĺ?Ĺ? İţŇŎńţŋńŕņʼnŖŎńŋńŕśʼnŖĹ—Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ?ʼnőőĹ&#x;Ĺ™ŕœŒŖŒņ ČŕŖńņŎń:(::6ĹŒĹ‹Ĺ‡Ĺ’Ĺ–Ĺ„Ĺ†Ĺ?ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ‰Ĺ?Ĺ„ĹŁĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁĹ‹Ĺ„ĹŽĹ„Ĺ‹Ĺ&#x;ņńʼnŖŕţĹ’Ĺ–ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ Ĺ‘Ĺ’ ÄľĹ“Ĺ‰ĹšĹŒĹ„Ĺ?ŠőŒʼnĹ?ŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰ĹˆĹ?ĹŁĹ?ʼnŇŎŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ :WV[SPNO[Ĺ•ņŒŋĹ?ŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńĹ‘Ĺ„‡ĹŒĹ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ‘Ĺ„‡ ĨŒŕŖŗœőĹ&#x;Ĺ†Ĺ‰Ĺ”Ĺ•ĹŒĹŒĹ•ĹĄĹ‘Ĺ‰Ĺ”Ĺ‡Ĺ’ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–ĹŒĹ†Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒ3,+Ĺ•ņĹ&#x;Ĺ•Ĺ’ĹŽĹŒĹ?ĹŒĹ‘ĹˆĹ‰ĹŽĹ•Ĺ’Ĺ?ĹšĹ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ‰Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ„Ĺ›ĹŒ ĤŎŕʼnŕŕŗńŔĹ&#x;!Ĺ˜ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?ĹŒĹ‰Ĺ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹŒņŕŖńņŎń9.)3,+

INSET 80

MOUNTING MOUNTING HOUSING 80 TRIMLESS 1 lamp

SASSO 80 K SPOTLIGHT TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm*

145x145

CODE 052-0311###_ 052-0312###_

141 H

E A

135

COLOUR white gypsum

H (MM) 47 + H Inset

CODE 060-00717

141 47

220-240V

119

119

ø 80

135

135 ø 80

ø 80

QR-CBC51

HIPAR51

e F

F E 12V

SASSO 80 K SPOTLIGHT

MOUNTING HOUSING 80 TRIMLESS 2 lamps

TYPE 1x50W QR-CBC51 1x20W HIPAR51

145x255

CODE 052-131301# 052-131601#

251

COLOUR white gypsum

141

H (MM) 47 + H Inset

CODE 060-00727

47

See page 56 for SASSO 80 spotlights

H

220-240V

119

A

229

MOUNTING HOUSING 100 TRIMLESS 1 lamp 192x192

INSET 100

188 SASSO 100 K SPOTLIGHT TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm* 15W LED | 1000 lm* 180

E A

220-240V

COLOUR white gypsum

188

H

CODE 052-0411###_ 052-0412###_ 052-0413###_

H (MM) 59 + H Inset

CODE 060-01617

59 148

148

See page 58 for SASSO 100 spotlights

MOUNTING HOUSING 100 TRIMLESS 2 lamps 192x302

ø 98 298

COLOUR white gypsum

188

H (MM) 59 + H Inset

CODE 060-01627

59 H

INSET 150

150

SASSO 150 K PLUS SPOTLIGHT TYPE 35W LED | 2400 lm* 35W LED emergency 3h

340

CODE 052-0681###_ 052-0681###_NL3

MOUNTING HOUSING 150 TRIMLESS 1 lamp 224x224

180

E A

See page 62/68 for SASSO 150 spotlights

220

COLOUR white gypsum

220

H (MM) 90 + H Inset

CODE 060-01417

220-240V

LED COLOUR TEMPERATURE

194 052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

4

5

90

H

ø144

MOUNTING HOUSING 150 TRIMLESS 2 lamps 124x414

1

410

194

8

P

grey white black white/black

SEE FOLLOWING PRODUCT PAGES FOR SUPPLY SASSO 80 K SASSO 100 K SASSO 150 K | PLUS K

(not for SASSO 80 LED)

ACCESSORY 052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° F flood 38°

M

384

SUPPLY 052-_ _ _ _ _ _ 6_ 7_ 8_ P_

REFLECTOR

S

H (MM) 90 + H Inset

H

3

7

220 90

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

DIM DALI

COLOUR

6

COLOUR white gypsum

* Luminous Flux (3000K)

6

CONTROL non dimmable

194

F

Spot not available for SASSO 80

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES RGB LED Inset Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

CODE 060-01427


PRIVATE RESIDENCE, BISCHOFSHOFEN, AUSTRIA Architect: Matthias Viehhauser, Salzburg

43


44

STIEFELKÖNIG LIFESTYLE SHOE STORE, LINZ Architect: Assmann Ladenbau, Leibnitz


DENTIST DR. HOCHLEITNER, STEPHANSKIRCHEN, GERMANY Architect: Göke Praxiskonzepte, Düsseldorf Lighting design: Göke Praxiskonzepte, Düsseldorf

45


INVISIBLE square 46

E

Gypsum housing for trimless installation in plasterboard ceilings Suitable for plasterboard ceilings from 10-25mm Calm ceiling scene by using offset spotlight Order SASSO spotlight made of aluminium separately Patented ball catch system installs without tools Spotlight 355° rotatable and 45° tiltable Versions with highly efficient LEDs available with high CRI Filters, lenses, louvers (max. 1), RGB-LED inset as accessory ESP

Carcasa de yeso para empotrado sin bordes en techos de cartón yeso Adecuada para techos de cartón yeso de 10-25mm Imagen tranquila en el techo mediante reflector emplazado en el interior Pedir proyector SASSO de aluminio por separado Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Reflector girable 355° y orientable 45° Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromåtica Filtros, lentes, louver (måx. 1 unidad), LED-RGB inset como accesorios RU

ÄŚĹ•Ĺ–Ĺ”Ĺ„ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ‰Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?ŎŒŔœŗŕĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ„ĹˆĹ?ĹŁŅʼnŋŔńĹ?ŒśőŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ ĨĹ?ĹŁĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ŎŒņĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ?Ĺ?Ĺ? İţŇŎńţŋńŕņʼnŖŎńŋńŕśʼnŖĹ—Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ?ʼnőőĹ&#x;Ĺ™ŕœŒŖŒņ ČŕŖńņŎń:(::6ĹŒĹ‹Ĺ‡Ĺ’Ĺ–Ĺ„Ĺ†Ĺ?ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ‰Ĺ?Ĺ„ĹŁĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁĹ‹Ĺ„ĹŽĹ„Ĺ‹Ĺ&#x;ņńʼnŖŕţĹ’Ĺ–ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ Ĺ‘Ĺ’ ÄľĹ“Ĺ‰ĹšĹŒĹ„Ĺ?ŠőŒʼnĹ?ŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰ĹˆĹ?ĹŁĹ?ʼnŇŎŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ :WV[SPNO[Ĺ•ņŒŋĹ?ŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńĹ‘Ĺ„‡ĹŒĹ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ‘Ĺ„‡ ĨŒŕŖŗœőĹ&#x;Ĺ†Ĺ‰Ĺ”Ĺ•ĹŒĹŒĹ•ĹĄĹ‘Ĺ‰Ĺ”Ĺ‡Ĺ’ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–ĹŒĹ†Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒ3,+Ĺ•ņĹ&#x;Ĺ•Ĺ’ĹŽĹŒĹ?ĹŒĹ‘ĹˆĹ‰ĹŽĹ•Ĺ’Ĺ?ĹšĹ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ‰Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ„Ĺ›ĹŒ ĤŎŕʼnŕŕŗńŔĹ&#x;!Ĺ˜ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?ĹŒĹ‰Ĺ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹŒņŕŖńņŎń9.)3,+

INSET 80

MOUNTING MOUNTING HOUSING 80 TRIMLESS 1 lamp

SASSO 80 K SPOTLIGHT TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm*

118x118

CODE 052-0311###_ 052-0312###_

114

87

87

H

E A

135

COLOUR white gypsum

114

H (MM) 47 + H Inset

CODE 060-02017

47

220-240V

ø 80

135

135 ø 80

ø 80

QR-CBC51

HIPAR51

e F

F E 12V

SASSO 80 K SPOTLIGHT

MOUNTING HOUSING 80 TRIMLESS 2 lamps

TYPE 1x50W QR-CBC51 1x20W HIPAR51

118x209

CODE 052-131301# 052-131601#

205

COLOUR white gypsum

H (MM) 47 + H Inset

CODE 060-02027

114 47

See page 56 for SASSO 80 spotlights

H

220-240V

87

178

A MOUNTING HOUSING 100 TRIMLESS 1 lamp 138x138

INSET 100 SASSO 100 K SPOTLIGHT TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm* 15W LED | 1000 lm* 180

E A

220-240V

COLOUR white gypsum

134

134

114

114

H

CODE 052-0411###_ 052-0412###_ 052-0413###_

MOUNTING HOUSING 100 TRIMLESS 2 lamps 138x250

ø 98 246

CODE 060-02327

225

CODE 052-0681###_ 052-0681###_NL3

MOUNTING HOUSING 150 TRIMLESS 1 lamp 182x182

E A

H (MM) 59 + H Inset

59 114

SASSO 150 K PLUS SPOTLIGHT

COLOUR white gypsum

134

H

INSET 150

180

CODE 060-02317

59

See page 58 for SASSO 100 spotlights

TYPE 35W LED | 2400 lm* 35W LED emergency 3h

H (MM) 59 + H Inset

See page 62/68 for SASSO 150 spotlights

178

COLOUR white gypsum

178

H (MM) 90 + H Inset

CODE 060-02117

220-240V

H

90

ø144 151

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

MOUNTING HOUSING 150 TRIMLESS 2 lamps 182x502

* Luminous Flux (3000K)

6

151

498

CONTROL non dimmable 1

DIM DALI

H 151

471

3

7

SUPPLY

8

P

052-_ _ _ _ _ _ 6_ 7_ 8_ P_

grey white black white/black

ACCESSORY 052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° F flood 38°

M

SEE FOLLOWING PRODUCT PAGES FOR SUPPLY SASSO 80 K SASSO 100 K SASSO 150 K | PLUS K

(not for SASSO 80 LED)

REFLECTOR

S

H (MM) 90 + H Inset

90 052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

COLOUR

6

COLOUR white gypsum

178

F

Spot not available for SASSO 80

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES RGB LED Inset Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

CODE 060-02127


MAX-PLANCK-INSTITUT, MÜHLHEIM AN DER RUHR Architect: HPP Hentrich-Petschnigg & Partner GmbH + Co KG, Germany Lighting design: Prof. Peter Andres, Beratende Ingenieure für Lichtplanung, Hamburg

47


48

RYSER OPTICAL STORE, ST.GALLEN Architect: Heikaus shopfitting, Mundelsheim


49


50

PRIVATE RESIDENCE, LINZ Architect: Najjar+Najjar Architects, Vienna


51


BUBBLE 52

E

Gypsum housing for trimless installation in plasterboard ceilings Suitable for plasterboard ceilings from 9-30mm Calm ceiling scene by using offset spotlight Order SASSO spotlight made of aluminium separately Patented ball catch system installs without tools Spotlight 355° rotatable and 45° tiltable Versions with highly efficient LEDs available with high CRI Filters, lenses, louvers (max. 1), RGB-LED inset as accessory ESP

Carcasa de yeso para empotrado sin bordes en techos de cartón yeso Adecuada para techos de cartón yeso de 9-30mm Imagen tranquila en el techo mediante reflector emplazado en el interior Pedir proyector SASSO de aluminio por separado Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Reflector girable 355° y orientable 45° Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromåtica Filtros, lentes, louver (måx. 1 unidad), LED-RGB inset como accesorios RU

ÄŚĹ•Ĺ–Ĺ”Ĺ„ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ‰Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?ŎŒŔœŗŕĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ„ĹˆĹ?ĹŁŅʼnŋŔńĹ?ŒśőŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ ĨĹ?ĹŁĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ŎŒņĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ? Ĺ?Ĺ? İţŇŎńţŋńŕņʼnŖŎńŋńŕśʼnŖĹ—Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ?ʼnőőĹ&#x;Ĺ™ŕœŒŖŒņ ČŕŖńņŎń:(::6ĹŒĹ‹Ĺ‡Ĺ’Ĺ–Ĺ„Ĺ†Ĺ?ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ‰Ĺ?Ĺ„ĹŁĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁĹ‹Ĺ„ĹŽĹ„Ĺ‹Ĺ&#x;ņńʼnŖŕţĹ’Ĺ–ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ Ĺ‘Ĺ’ ÄľĹ“Ĺ‰ĹšĹŒĹ„Ĺ?ŠőŒʼnĹ?ŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰ĹˆĹ?ĹŁĹ?ʼnŇŎŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ :WV[SPNO[Ĺ•ņŒŋĹ?ŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńĹ‘Ĺ„‡ĹŒĹ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ‘Ĺ„‡ ĨŒŕŖŗœőĹ&#x;Ĺ†Ĺ‰Ĺ”Ĺ•ĹŒĹŒĹ•ĹĄĹ‘Ĺ‰Ĺ”Ĺ‡Ĺ’ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–ĹŒĹ†Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒ3,+Ĺ•ņĹ&#x;Ĺ•Ĺ’ĹŽĹŒĹ?ĹŒĹ‘ĹˆĹ‰ĹŽĹ•Ĺ’Ĺ?ĹšĹ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ‰Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ„Ĺ›ĹŒ ĤŎŕʼnŕŕŗńŔĹ&#x;!Ĺ˜ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?ĹŒĹ‰Ĺ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹŒņŕŖńņŎń9.)3,+

INSET 80

MOUNTING SASSO 80 K SPOTLIGHT

MOUNTING HOUSING 80 TRIMLESS 1 lamp

TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm*

CODE 052-0311###_ 052-0312###_

H

E A

135

COLOUR white gypsum

190

H (MM) 47 + H Inset

CODE 060-02817

57 Ă˜ 81

220-240V

Ă˜ 178

ø 80

135

135

e F

F E 12V

ø 80

ø 80

QR-CBC51

HIPAR51

SASSO 80 K SPOTLIGHT

MOUNTING HOUSING 100 TRIMLESS 1 lamp

TYPE 1x50W QR-CBC51 1x20W HIPAR51

CODE 052-131301# 052-131601#

COLOUR white gypsum

200 H

H (MM) 64 + H Inset

CODE 060-02927

64

See page 56 for SASSO 80 spotlights ø 99

220-240V

ø 200

A

MOUNTING HOUSING 150 TRIMLESS 1 lamp COLOUR white gypsum

270

INSET 100 TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm* 15W LED | 1000 lm* 180

E A

220-240V

H (MM) 64 + H Inset

H

SASSO 100 K SPOTLIGHT

64 CODE 052-0411###_ 052-0412###_ 052-0413###_

ø 146 ø 257

See page 58 for SASSO 100 spotlights

SUPPLY

ø 98

SEE FOLLOWING PRODUCT PAGES FOR SUPPLY SASSO 80 K SASSO 100 K SASSO 150 K | PLUS K

INSET 150 SASSO 150 K PLUS SPOTLIGHT TYPE 35W LED | 2400 lm* 35W LED emergency 3h 180

E A

CODE 052-0681###_ 052-0681###_NL3

ACCESSORY SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES RGB LED Inset Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

See page 62/68 for SASSO 150 spotlights

220-240V

ø144

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

* Luminous Flux (3000K)

6

CONTROL non dimmable 1

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

DIM DALI 3

COLOUR

6

7

8

P

052-_ _ _ _ _ _ 6_ 7_ 8_ P_

grey white black white/black

(not for SASSO 80 LED)

REFLECTOR 052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° F flood 38° S

M

F

Spot not available for SASSO 80

ADDITIONAL INFORMATION Use QR-Code for more information

CODE 060-03017


NESTLÉ SUPER PREMIUM I MÖVENPICK ICE CREAM GALLERY, ZURICH Architect: Concept Consult Design Sàrl, Lausanne Lighting design: Aebischer et Bovigny, Lausanne

53


54

STOCK EXCHANGE, MOSCOW Architect: GINT-M Group of Companies, Moscow


55

EIFFEL UNGARN: PRO-F NEIN


SASSO 80 s | k | kl 56

E

Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 35° tiltable Version with offset lamp for glare-free illumination Mounting set for trimless installation in plasterboard ceilings 8-25mm Mounting ring for ceilings from 2-25mm Patented ball catch system installs without tools Plug connection for control gear of HIT type Versions with highly efficient LEDs available with high CRI ESP

Reflector de aluminio girable 355° y orientable 35° Versión con medio lumínico emplazado en el interior para luz sin deslumbramiento Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 8-25mm Anillo de montaje para cielos falsos de 2-25mm Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromática RU

:WV[SPNO[ŌŋńŏŢŐŌőŌţŕņŒŋŐŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńőń‡ŌőńŎŏŒőńőń‡ įńŐœńŗŖŒœŏʼnőńňŏţœŔŒŖŌņŒŅŏŌŎŒņŒŇŒšŘŘʼnŎŖń ıńŅŒŔňŏţŐŒőŖńŊńņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŒŖŐŐ İŒőŖńŊőŒʼnŎŒŏŠŚŒňŏţœŒŖŒŏŎŒņŖŒŏŝŌőŒōŒŖňŒŐŐ ĵœʼnŚŌńŏŠőŒʼnŐŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœŏʼnőŌʼnňŏţŏʼnŇŎŒŇŒŐŒőŖńŊń ĮŏʼnŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŒʼnňŌőʼnőŌţŕŅńŏŏńŕŖŒŐ ĨŒŕŖŗœőşņʼnŔŕŌŌŕšőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşŐŌ3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ

INSET

MOUNTING SASSO 80 S TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm* 15W LED | 1000 lm* 135

MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

90

CODE 052-0321###F 052-0322###F 052-0323###F

TYPE trimless mounting set

CODE 052-1921310

8-25

E A

ø 86

220-240V

ø 80 SASSO 80 K TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm*

MOUNTING RING WITH TRIM for intermediate ceilings

92

CODE 052-0311###_ 052-0312###_

COLOUR grey white black

2-25

135

E A

CODE 052-1922316 052-1922317 052-1922318

ø 98

220-240V

ø 80 SASSO 80 K

e 135

SUPPLY

TYPE 1x50W QR-CBC51

CODE 052-131301#

ELECTRONIC TRANSFORMER TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

F A 12V

ø 80

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

SASSO 80 K

F 135

TYPE 1x20W HIPAR51

CODE 052-131601#

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 20W/220-240V electr.

L/B/H (MM) 204/50/32

CODE 002-85020

E A

220-240V

ø 80 SASSO 80 KL

e 135

TYPE 1x50W QR-CBC51

CODE 052-133301#

ACCESSORY MOUNTING HOUSING for exposed concrete

F A

TYPE mounting housing

12V

ø 80

LED COLOUR TEMPERATURE

230

230

052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

MOUNTING HOUSING for primed concrete ceilings

* Luminous Flux (3000K | flood)

6

225

225

CONTROL non dimmable 1

135

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

DIM DALI

L/B/H (MM) 225/225/135 460/225/135

CODE 052-1914310 052-1915310

use not for LED version

LED CHANGING KIT 220-240V

7

8

P

052-_ _ _ _ _ _ 6_ 7_ 8_ P_

grey white black white/black (not for SASSO LED)

6 ø 50

REFLECTOR 052-_ _ _ _ _ _ _ M medium 24° F flood 38° M

TYPE standard with channel

3

COLOUR

6

CODE 060-00080

160

TYPE Ø/H (MM) 7W LED | 500 lm* 50/6 9W LED | 700 lm* 50/6 15W LED | 1100 lm* 50/6

1100 lm only available for SASSO 80 S

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

F

LED COLOUR TEMPERATURE 007-_ _ _ _ 4_ _ 2700K 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K 4

5

6

CODE 007-7011#18 007-7021#18 007-7031#18

* Luminous Flux (3000K)


PRIVATE RESIDENCE, GRAZ Architect: Adolph H. Kelz, Graz

57


SASSO 100 k 58

E

Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 35° tiltable Changeable reflectors made of pure aluminium with bayonet, 3 beam angles Mounting set for trimless installation in plasterboard ceilings 8-25mm Mounting ring for ceilings from 2-25mm Patented ball catch system installs without tools Versions with highly efficient LEDs available with high CRI Filters, lenses, louvers, anti glare adapter as accessory (max. 1 piece) ESP

Reflector de aluminio girable 355° y orientable 35° Reflectores intercambiables de alum. puro con bayoneta en 3 ångulos de emisión Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 8-25mm Anillo de montaje para cielos falsos de 2-25mm Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromåtica Filtros, lentes, louver, tubo amortiguador de luz (måx. 1ud.) como acces. RU

:WV[SPNO[ĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁĹ•ņŒŋĹ?ŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńĹ‘Ĺ„‡ĹŒĹ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ‘Ĺ„‡ ÄľĹ?ʼnőőĹ&#x;ʼnŒŖŔńŊńŖʼnĹ?ĹŒĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁŔńŋŞʼnĹ?Ĺ…Ĺ„Ĺ?ŒőʼnŖ Ĺ†Ĺ„Ĺ”ĹŒĹ„Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ŗŇĹ?Ĺ„Ĺ•Ĺ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ”Ĺ„Ĺ•Ĺ“Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁ ĹńŅŒŔĹˆĹ?ĹŁĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ņĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ĹŽĹŒĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ’Ĺ–Ĺ?Ĺ? İŒőŖńŊőŒʼnĹŽĹ’Ĺ?ŠŚŒĹˆĹ?ĹŁĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ŎŒņĹ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ?Ĺ’Ĺ–ĹˆĹ’Ĺ?Ĺ? ÄľĹ“Ĺ‰ĹšĹŒĹ„Ĺ?ŠőŒʼnĹ?ŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰ĹˆĹ?ĹŁĹ?ʼnŇŎŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ ĨŒŕŖŗœőĹ&#x;Ĺ†Ĺ‰Ĺ”Ĺ•ĹŒĹŒĹ•ĹĄĹ‘Ĺ‰Ĺ”Ĺ‡Ĺ’ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–ĹŒĹ†Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒ3,+Ĺ•ņĹ&#x;Ĺ•Ĺ’ĹŽĹŒĹ?ĹŒĹ‘ĹˆĹ‰ĹŽĹ•Ĺ’Ĺ?ĹšĹ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ‰Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ„Ĺ›ĹŒ Ä¸ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?Ĺ„ĹŁĹ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹ„Ĺ?Ĺ„ĹŽĹ•ĹœĹ–

INSET

MOUNTING SASSO 100 K TYPE 7W LED | 430 lm*

MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

110

CODE 052-1410###_

TYPE trimless mounting set

CODE 052-1921420

8-25 130

E A

ø 102

220-240V

ø 98 SASSO 100 K TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm* 15W LED | 1000 lm* 180

MOUNTING RING WITH TRIM for intermediate ceilings

107

CODE 052-0411###_ 052-0412###_ 052-0413###_

COLOUR grey white black

2-25

E A

CODE 052-1922426 052-1922427 052-1922428

ø 112

220-240V

ø 98 SASSO 100 K

i 100

TYPE 1x50W QT12-LP

SUPPLY CODE 052-141201#_

ELECTRONIC TRANSFORMER TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

F A 12V

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

ø 98 SASSO 100 K

K 135

TYPE 1x20/35/50/70W HIT-TC-CE

CODE 052-141701#_

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 20W/220-240V 35W/220-240V 50W/220-240V 70W/220-240V

E A

220-240V

L/B/H (MM) 204/50/32 171/83/32 188/83/35 171/83/32

electr. electr. electr. electr.

CODE 002-85020 002-86035 002-86050 002-86070

ø 98

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

ACCESSORY MOUNTING HOUSING for exposed concrete

* Luminous Flux (3000K | medium/flood)

6

TYPE mounting housing

CONTROL non dimmable 1

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

DIM DALI

230

230

3

COLOUR

6

CODE 052-1913410

180

7

8

P

052-_ _ _ _ _ _ 6_ 7_ 8_ P_

MOUNTING HOUSING for primed concrete ceilings

grey white black white/black

225

225 135

LED LENSE

TYPE standard with channel

L/B/H (MM) 225/225/135 460/225/135

CODE 052-1914310 052-1915310

use not for LED version 052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° LED CHANGING KIT 220-240V

S

M

REFLECTOR

6 052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° (LED spot 17°) M medium 24° F flood 40°

S

M

ø 50

TYPE Ă˜/H (MM) 7W LED | 500 lm* 50/6 9W LED | 700 lm* 50/6 15W LED | 1100 lm* 50/6 not for LED lense version

F SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

LED COLOUR TEMPERATURE 007-_ _ _ _ 4_ _ 2700K 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K 4

5

6

* Luminous Flux (3000K)

CODE 007-7011#18 007-7021#18 007-7031#18


VIP WING AIRPORT, MUNICH Architect: Erich Gassmann Tina AĂ&#x;mann Architekten, Munich Lighting design: Tropp Lighting Design, Weilheim

59


60

JELMOLI DEPARTMENT STORE, ZURICH Architect: Blocher Blocher Partners, Stuttgart Lighting design: Elan Beleuchtungs- und Elektroanlagen GmbH, Cologne


61


SASSO 150 k 62

E

Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 35° tiltable Changeable reflectors made of pure aluminium with bayonet, 4 beam angles Mounting set for trimless installation in plasterboard ceilings 8-25mm Mounting ring for ceilings from 2-25mm Patented ball catch system installs without tools Plug connection for control gear of HIT type Versions with highly efficient LEDs available with high CRI Filters, lenses, louvers, anti glare adapter (max. 1 piece), RGB-LED inset as accessory ESP

Reflector de aluminio girable 355° y orientable 35° Reflectores intercambiables de alum. puro con bayoneta en 4 ångulos de emisión Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 8-25mm Anillo de montaje para cielos falsos de 2-25mm Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromåtica Filtros, lentes, louver, tubo amortig. de luz (måx. 1), LED-RGB inset como acc. RU

:WV[SPNO[ĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁĹ•ņŒŋĹ?ŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńĹ‘Ĺ„‡ĹŒĹ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ‘Ĺ„‡ ÄľĹ?ʼnőőĹ&#x;ʼnŒŖŔńŊńŖʼnĹ?ĹŒĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁŔńŋŞʼnĹ?Ĺ…Ĺ„Ĺ?ŒőʼnŖŗŇĹ?Ĺ„ Ĺ•Ĺ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ”Ĺ„Ĺ•Ĺ“Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁĹńŅŒŔĹˆĹ?ĹŁĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ņĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ĹŽĹŒĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ’Ĺ–Ĺ?Ĺ? İŒőŖńŊőŒʼnĹŽĹ’Ĺ?ŠŚŒĹˆĹ?ĹŁĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ŎŒņĹ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ?Ĺ’Ĺ–ĹˆĹ’Ĺ?Ĺ? ÄľĹ“Ĺ‰ĹšĹŒĹ„Ĺ?ŠőŒʼnĹ?ŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰ĹˆĹ?ĹŁĹ?ʼnŇŎŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ ÄŽĹ?ʼnĹ?Ĺ‘Ĺ„ĹŁĹŽĹ’Ĺ?Ĺ’ĹˆĹŽĹ„ĹˆĹ?ĹŁĹ•Ĺ’Ĺ‰ĹˆĹŒĹ‘Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁĹ•Ĺ…Ĺ„Ĺ?Ĺ?Ĺ„Ĺ•Ĺ–Ĺ’Ĺ? ĨŒŕŖŗœőĹ&#x;Ĺ†Ĺ‰Ĺ”Ĺ•ĹŒĹŒĹ•ĹĄĹ‘Ĺ‰Ĺ”Ĺ‡Ĺ’ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–ĹŒĹ†Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒ3,+Ĺ•ņĹ&#x;Ĺ•Ĺ’ĹŽĹŒĹ?ĹŒĹ‘ĹˆĹ‰ĹŽĹ•Ĺ’Ĺ?ĹšĹ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ‰Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ„Ĺ›ĹŒ Ä¸ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?Ĺ„ĹŁĹ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹ„9.)3,+ĹŽĹ„ĹŽńŎŕʼnŕŕŗńŔĹ&#x;

INSET

MOUNTING SASSO 150 K TYPE 14W LED | 810 lm*

90

MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

162

CODE 052-1610###_

TYPE trimless mounting set

CODE 052-1921610

8-25

E A

ø 150

220-240V

ø144 SASSO 150 K

g

TYPE H (MM) 1x100W QR-LP 111 150

MOUNTING RING WITH TRIM for intermediate ceilings

155

CODE 052-161201#

2-25 150

F A

COLOUR grey white black

CODE 052-1922616 052-1922617 052-1922618

ø 160

12V

D

ø144

SASSO 150 K

I 160

SUPPLY

TYPE 1x35/50/70W HIT-CE

CODE 052-161801#_

ELECTRONIC TRANSFORMER TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

E A

220-240V

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

D

ø144

SASSO 150 K

v 210

TYPE 1x18W TC-DEL 1x26W TC-DEL

H (MM) 195 215

CODE 052-161421# 052-161431#

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 35W/220-240V electr. 50W/220-240V electr. 70W/220-240V electr.

E A

220-240V

L/B/H (MM) 171/83/32 171/83/32 171/83/32

CODE 002-86035 002-86050 002-86070

ø144

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

ACCESSORY MOUNTING HOUSING for exposed concrete

* Luminous Flux (3000K | medium)

6

TYPE mounting housing

CONTROL non dimmable 1

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

DIM DALI

295

295

3

COLOUR

6

7

8

P

052-_ _ _ _ _ _ 6_ 7_ 8_ P_

MOUNTING HOUSING for primed concrete ceilings

grey white black white/black

210

TYPE mounting housing

LED LENSE 052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° S

M

Ă˜ 310

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES RGB LED Inset Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

M

REFLECTOR

S

CODE 060-00150

210

F

W

052-_ _ _ _ _ _ _ S M F W

spot 14° medium 24° flood 40° wide flood 60°

CODE 052-1916610


OMG! SHOE STORE, LINZ Architect: Design und Bauabteilung Leder & Schuh AG, Mag. Hans Michael Heger, Graz Lighting design: VEDDER.LICHTMANAGEMENT, Munich

63


64

PRIVATE RESIDENCE, VIENNA Architect: Najjar+Najjar Architects, Vienna


65


SASSO 150 s 66

E

Fixed spotlight made of aluminium Changeable reflectors made of pure aluminium, 4 beam angles Mounting set for trimless installation in plasterboard ceilings 8-25mm Mounting ring for ceilings from 2-25mm Patented ball catch system installs without tools Plug connection for control gear of HIT type Filters, lenses, louvers (max. 1), RGB-LED inset as accessory ESP

Reflector rígido de aluminio Reflectores intercambiables de aluminio puro en 4 ángulos de emisión Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 8-25mm Anillo de montaje para cielos falsos de 2-25mm Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Filtros, lentes, louver (máx. 1 unidad), LED-RGB inset como accesorios RU

ĸŌŎŕŌŔŒņńőőşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋńŏŢŐŌőŌţ ĵŐʼnőőşʼnŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŌŌŋńŏŢŐŌőŌţśʼnŖşŔʼnņŒŋŐŒŊőşřŗŇŏńŒŕņʼnŝʼnőŌţ ıńŅŒŔňŏţŐŒőŖńŊńņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŒŖŐŐ İŒőŖńŊőŒʼnŎŒŏŠŚŒňŏţœŒŖŒŏŎŒņŖŒŏŝŌőŒōŒŖňŒŐŐ ĵœʼnŚŌńŏŠőŒʼnŐŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœŏʼnőŌʼnňŏţŏʼnŇŎŒŇŒŐŒőŖńŊń ĮŏʼnŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŒʼnňŌőʼnőŌţŕŅńŏŏńŕŖŒŐ ĤŎŕʼnŕŕŗńŔş!ŘŌŏŠŖŔşŏŌőŋşńőŖŌŕŏʼnœţŝŌʼnŔʼnŜʼnŖŎŌņŕŖńņŎń9.)3,+

INSET

MOUNTING SASSO 150 S

g 150

TYPE 1x75W QR-LP 111

MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

162

CODE 060-6519#

TYPE trimless mounting set

F A

ø 150

12V

D

ø144

SASSO 150 S

I

TYPE 1x35/50/70W HIT-CE

MOUNTING RING WITH TRIM for intermediate ceilings

155

CODE 060-6819#_

2-25 150 ø144

E A SUPPLY

ELECTRONIC TRANSFORMER TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

P

REFLECTOR

S

M

CODE 052-1922616 052-1922617 052-1922618

D 060-_ _ _ _ 6_ grey 8_ black P_ white/black

8

COLOUR grey white black

ø 160

220-240V

COLOUR

6

CODE 052-1921610

8-25

F

W

060-_ _ _ _ _ S M F W

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

spot 14° medium 24° flood 40° wide flood 60°

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 35W/220-240V electr. 50W/220-240V electr. 70W/220-240V electr.

L/B/H (MM) 171/83/32 188/83/35 171/83/32

CODE 002-86035 002-86050 002-86070

ACCESSORY MOUNTING HOUSING for exposed concrete TYPE mounting housing

CODE 060-00150

210

295

295

MOUNTING HOUSING for primed concrete ceilings

210

TYPE mounting housing

Ø 310

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES RGB LED Inset Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

CODE 052-1916610


PACHLEITNER FLAGSHIP STORE SCHMUCK BRILLE & DESIGN, GRAZ Architect: GSarchitects ZT g.m.b.H., Graz

67


SASSO 150 k plus 68

E

Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 45° tiltable Changeable reflectors made of pure aluminium with bayonet, 4 beam angles Mounting set for trimless installation in plasterboard ceilings 8-25mm Mounting ring for ceilings from 2-25mm Patented ball catch system installs without tools Plug connection for control gear of HIT type Versions with highly efficient LEDs available with high CRI Filters, lenses, louvers, anti glare adapter (max. 1 piece), RGB-LED inset as accessory ESP

Reflector de aluminio girable 355° y orientable 45° Reflectores intercambiables de alum. puro con bayoneta en 4 ångulos de emisión Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 8-25mm Anillo de montaje para cielos falsos de 2-25mm Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromåtica Filtros, lentes, louver, tubo amortig. de luz (måx. 1), LED-RGB inset como acc. RU

:WV[SPNO[ĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁĹ•ņŒŋĹ?ŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńĹ‘Ĺ„‡ĹŒĹ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ‘Ĺ„‡ ÄľĹ?ʼnőőĹ&#x;ʼnŒŖŔńŊńŖʼnĹ?ĹŒĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁŔńŋŞʼnĹ?Ĺ…Ĺ„Ĺ?ŒőʼnŖŗŇĹ?Ĺ„Ĺ•Ĺ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ”Ĺ„Ĺ•Ĺ“Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁ ĹńŅŒŔĹˆĹ?ĹŁĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ņĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ĹŽĹŒĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ’Ĺ–Ĺ?Ĺ?İŒőŖńŊőŒʼnĹŽĹ’Ĺ?ŠŚŒĹˆĹ?ĹŁ Ĺ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ŎŒņĹ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ?Ĺ’Ĺ–ĹˆĹ’Ĺ?Ĺ?Ĺ•Ĺ“Ĺ‰ĹšĹŒĹ„Ĺ?ŠőŒʼnĹ?ŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰ĹˆĹ?ĹŁĹ?ʼnŇŎŒŇŒ Ĺ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ĹŽĹ?ʼnĹ?Ĺ‘Ĺ„ĹŁĹŽĹ’Ĺ?Ĺ’ĹˆĹŽĹ„ĹˆĹ?ĹŁĹ•Ĺ’Ĺ‰ĹˆĹŒĹ‘Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁĹ•Ĺ…Ĺ„Ĺ?Ĺ?Ĺ„Ĺ•Ĺ–Ĺ’Ĺ? ĨŒŕŖŗœőĹ&#x;Ĺ†Ĺ‰Ĺ”Ĺ•ĹŒĹŒĹ•ĹĄĹ‘Ĺ‰Ĺ”Ĺ‡Ĺ’ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–ĹŒĹ†Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒ3,+Ĺ•ņĹ&#x;Ĺ•Ĺ’ĹŽĹŒĹ?ĹŒĹ‘ĹˆĹ‰ĹŽĹ•Ĺ’Ĺ?ĹšĹ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ‰Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ„Ĺ›ĹŒ Ä¸ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?Ĺ„ĹŁĹ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹ„9.)3,+ĹŽĹ„ĹŽńŎŕʼnŕŕŗńŔĹ&#x;

INSET

MOUNTING SASSO 150 K PLUS TYPE 35W LED | 2400 lm* 35W LED emergency 3h

180

MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

162

CODE 052-0681###_ 052-0681###_NL3

TYPE trimless mounting set

CODE 052-1921610

8-25

E A

ø 150

220-240V

ø144 SASSO 150 K PLUS

I

MOUNTING RING WITH TRIM for intermediate ceilings

155

TYPE H (MM) CODE 1x35/50/70W HIT-CE 160 052-168801#_

2-25 160

E A

COLOUR grey white black

CODE 052-1922616 052-1922617 052-1922618

ø 160

220-240V

ø144 SASSO 150 K PLUS

S 160

SUPPLY

TYPE H (MM) CODE 1x50/100W HST-CRI 160 052-168901#_

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 35W/220-240V electr. 50W/220-240V electr. 70W/220-240V electr.

E A

220-240V

L/B/H (MM) 171/83/32 188/83/35 171/83/32

CODE 002-86035 002-86050 002-86070

ø144

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

HST CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 50W/220-240V electr. 100W/220-240V electr.

* Luminous Flux (3000K | flood)

6

L/B/H (MM) 134/90/40 134/90/40

CODE 002-87050 002-87100

CONTROL non dimmable 1

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

DIM DALI 3

ACCESSORY

COLOUR

6

7

8

P

052-_ _ _ _ _ _ 6_ 7_ 8_ P_

MOUNTING HOUSING for exposed concrete

grey white black white/black

TYPE mounting housing

CODE 060-00150

210

REFLECTOR

S

M

F

W

052-_ _ _ _ _ _ _ S M F W

spot 14° medium 24° flood 40° wide flood 60° (not for LED)

295

295

MOUNTING HOUSING for primed concrete ceilings

210

TYPE mounting housing

CODE 052-1916610

Ă˜ 310

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

ADDITIONAL INFORMATION Use QR-Code for more information


KASTNER & ÖHLER FASHION STORE, GRAZ Architect: Blocher Blocher Partners, Stuttgart Lighting design: VEDDER.LICHTMANAGEMENT, Munich

69


70

KASTNER & ÖHLER FASHION STORE, GRAZ Architect: Blocher Blocher Partners, Stuttgart Lighting design: VEDDER.LICHTMANAGEMENT, Munich


71


SASSO 80 s | k offset 72

E

Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 35° tiltable Improved glare reduction via offset spotlight Mounting set for trimless installation in plasterboard ceilings 8-25mm Mounting ring for ceilings from 2-25mm Patented ball catch system installs without tools Plug connection for control gear of HIT type Versions with highly efficient LEDs available with high CRI ESP

Reflector de aluminio girable 355° y orientable 35° Anti deslumbramiento mejorado mediante reflector emplazado en el interior Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 8-25mm Anillo de montaje para cielos falsos de 2-25mm Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromática RU

:WV[SPNO[ŌŋńŏŢŐŌőŌţŕņŒŋŐŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńőń‡ŌőńŎŏŒőńőń‡ ĤőŖŌŅŏŌŎŒņşōšŘŘʼnŎŖŋńŕśʼnŖŗŖńœŏŌņńőŌţŌŕŖŒśőŌŎńŒŕņʼnŝʼnőŌţ ıńŅŒŔňŏţŐŒőŖńŊńņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŒŖŐŐ İŒőŖńŊőŒʼnŎŒŏŠŚŒňŏţœŒŖŒŏŎŒņŖŒŏŝŌőŒōŒŖňŒŐŐ ĵœʼnŚŌńŏŠőŒʼnŐŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœŏʼnőŌʼnňŏţŏʼnŇŎŒŇŒŐŒőŖńŊń ĮŏʼnŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŒʼnňŌőʼnőŌţŕŅńŏŏńŕŖŒŐ ĨŒŕŖŗœőşņʼnŔŕŌŌŕšőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşŐŌ3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ

INSET

MOUNTING SASSO 80 S TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm* 15W LED | 1000 lm* 135

MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

90

CODE 052-0321###F 052-0322###F 052-0323###F

8-25

E A

COLOUR white black

CODE 052-1931317 052-1931318

ø 86

220-240V

ø 80 SASSO 80 K TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm*

MOUNTING RING WITH TRIM for intermediate ceilings

92

CODE 052-0311###_ 052-0312###_

COLOUR white black

2-25

135

E A

CODE 052-1932317 052-1932318

ø 98

220-240V

ø 80 SASSO 80 K

e 135

TYPE 1x50W QR-CBC51

SUPPLY CODE 052-131301#

ELECTRONIC TRANSFORMER TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

F A 12V

ø 80

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

SASSO 80 K

F 135

TYPE 1x20W HIPAR51

CODE 052-131601#

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 20W/220-240V electr.

L/B/H (MM) 204/50/32

CODE 002-85020

E A

220-240V

ø 80

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

6

ACCESSORY MOUNTING HOUSING for primed concrete ceilings

* Luminous Flux (3000K | flood) 225

CONTROL non dimmable 1

DIM DALI

225

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

135

L/B/H (MM) 225/225/135 460/225/135

3 LED CHANGING KIT 220-240V 052-_ _ _ _ _ _ 7_ white 8_ black 6

8

REFLECTOR

ø 50

TYPE Ø/H (MM) 7W LED | 500 lm* 50/6 9W LED | 700 lm* 50/6 15W LED | 1100 lm* 50/6

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES RGB LED Inset Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

F

LED COLOUR TEMPERATURE 007-_ _ _ _ 4_ _ 2700K 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K 4

5

6

CODE 007-7011#18 007-7021#18 007-7031#18

1100 lm only available for SASSO 80 S

052-_ _ _ _ _ _ _ M medium 24° F flood 38° M

CODE 052-1914310 052-1915310

use not for led version

COLOUR

7

TYPE standard with channel

* Luminous Flux (3000K)


PRIVATE RESIDENCE, EIFEL Architect: lhvh architekten, Cologne

73


SASSO 100 k offset 74

E

Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 35° tiltable Improved glare reduction via offset spotlight Changeable reflectors made of pure aluminium with bayonet, 3 beam angles Trimless mounting set for plasterboard ceilings 10-25mm Mounting ring for ceilings from 2-25mm Patented ball catch system installs without tools Plug connection for control gear of HIT type Filters, lenses, louvers, anti glare adapter as accessory (max. 1 piece) ESP

Reflector de aluminio girable 355° y orientable 35° Anti deslumbramiento mejorado mediante reflector emplazado en el interior Reflectores intercambiables de alum. puro con bayoneta en 3 ångulos de emisión Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Anillo de montaje para cielos falsos de 2-25mm Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Filtros, lentes, louver, tubo amortiguador de luz (måx. 1ud.) como acces. RU

:WV[SPNO[ĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁĹ•ņŒŋĹ?ŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńĹ‘Ĺ„‡ĹŒĹ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ‘Ĺ„‡ Ä¤Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ…Ĺ?ĹŒĹŽĹ’Ĺ†Ĺ&#x;Ĺ?ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–ŋńŕśʼnŖĹ—Ĺ–Ĺ„Ĺ“Ĺ?ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ‘ĹŒĹŁĹŒĹ•Ĺ–Ĺ’Ĺ›Ĺ‘ĹŒĹŽĹ„ŒŕņʼnĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁ ÄľĹ?ʼnőőĹ&#x;ʼnŒŖŔńŊńŖʼnĹ?ĹŒĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁŔńŋŞʼnĹ?Ĺ…Ĺ„Ĺ?ŒőʼnŖŗŇĹ?Ĺ„Ĺ•Ĺ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ”Ĺ„Ĺ•Ĺ“Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁ ĹńŅŒŔĹˆĹ?ĹŁŅʼnŋŔńĹ?ŒśőŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ņĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ĹŽĹŒĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ?Ĺ? İŒőŖńŊőŒʼnĹŽĹ’Ĺ?ŠŚŒĹˆĹ?ĹŁĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ŎŒņĹ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ?Ĺ’Ĺ–ĹˆĹ’Ĺ?Ĺ? ÄľĹ“Ĺ‰ĹšĹŒĹ„Ĺ?ŠőŒʼnĹ?ŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰ĹˆĹ?ĹŁĹ?ʼnŇŎŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ ÄŽĹ?ʼnĹ?Ĺ‘Ĺ„ĹŁĹŽĹ’Ĺ?Ĺ’ĹˆĹŽĹ„ĹˆĹ?ĹŁĹ•Ĺ’Ĺ‰ĹˆĹŒĹ‘Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁĹ•Ĺ…Ĺ„Ĺ?Ĺ?Ĺ„Ĺ•Ĺ–Ĺ’Ĺ? Ä¸ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?Ĺ„ĹŁĹ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹ„Ĺ?Ĺ„ĹŽĹ•ĹœĹ–

INSET

MOUNTING SASSO 100 K TYPE 7W LED | 430 lm*

MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

110

CODE 052-1410#1#_

8-25 180

E A

COLOUR white black

CODE 052-1931427 052-1931428

ø 102

220-240V

ø 98 SASSO 100 K TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm* 15W LED | 1000 lm* 180

MOUNTING RING WITH TRIM for intermediate ceilings

107

CODE 052-0411###_ 052-0412###_ 052-0413###_

2-25

E A

COLOUR white black

CODE 052-1932427 052-1932428

ø 112

220-240V

ø 98 SASSO 100 K

i 100

TYPE 1x50W QT12-LP

SUPPLY CODE 052-141201#_

ELECTRONIC TRANSFORMER TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

F A 12V

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

ø 98 SASSO 100 K

K 135

TYPE 1x20/35/50/70W HIT-TC-CE

CODE 052-141701#_

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 20W/220-240V 35W/220-240V 50W/220-240V 70W/220-240V

E A

220-240V

L/B/H (MM) 204/50/32 171/83/32 188/83/35 171/83/32

electr. electr. electr. electr.

CODE 002-85020 002-86035 002-86050 002-86070

ø 98

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

6

ACCESSORY LED CHANGING KIT 220-240V

* Luminous Flux (3000K | medium/flood)

CONTROL non dimmable 1

6 052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

DIM DALI

ø 50

3

COLOUR

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

052-_ _ _ _ _ _ 7_ white 8_ black 7

8

LED COLOUR TEMPERATURE

LED LENSE

007-_ _ _ _ 4_ _ 2700K 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K

052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° 4 S

M

REFLECTOR 052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° (not for LED version) M medium 24° F flood 40° S

TYPE Ă˜/H (MM) 7W LED | 500 lm* 50/6 9W LED | 700 lm* 50/6 15W LED | 1100 lm* 50/6

M

F

5

6

* Luminous Flux (3000K)

CODE 007-7011#18 007-7021#18 007-7031#18


SPREEDREIECK, BERLIN Architect: AUKETT + HEESE GmbH, Berlin

75


SASSO 150 k offset 76

E

Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 35° tiltable Improved glare reduction via offset spotlight Changeable reflectors made of pure aluminium with bayonet, 4 beam angles Mounting set for trimless installation in plasterboard ceilings 8-25mm Mounting ring for ceilings from 2-25mm Patented ball catch system installs without tools Plug connection for control gear of HIT type Filters, lenses, louvers, anti glare adapter (max. 1 piece), RGB-LED inset as accessory ESP

Reflector de aluminio girable 355° y orientable 35° Anti deslumbramiento mejorado mediante reflector emplazado en el interior Reflectores intercambiables de alum. puro con bayoneta en 4 ångulos de emisión Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 8-25mm Anillo de montaje para cielos falsos de 2-25mm Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Filtros, lentes, louver, tubo amortig. de luz (måx. 1), LED-RGB inset como acc. RU

:WV[SPNO[ĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁĹ•ņŒŋĹ?ŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńĹ‘Ĺ„‡ĹŒĹ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ‘Ĺ„‡ Ä¤Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ…Ĺ?ĹŒĹŽĹ’Ĺ†Ĺ&#x;Ĺ?ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–ŋńŕśʼnŖĹ—Ĺ–Ĺ„Ĺ“Ĺ?ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ‘ĹŒĹŁĹŒĹ•Ĺ–Ĺ’Ĺ›Ĺ‘ĹŒĹŽĹ„ŒŕņʼnĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁ ÄľĹ?ʼnőőĹ&#x;ʼnŒŖŔńŊńŖʼnĹ?ĹŒĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁŔńŋŞʼnĹ?Ĺ…Ĺ„Ĺ?ŒőʼnŖŗŇĹ?Ĺ„Ĺ•Ĺ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ”Ĺ„Ĺ•Ĺ“Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁ ĹńŅŒŔĹˆĹ?ĹŁĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ņĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ĹŽĹŒĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ’Ĺ–Ĺ?Ĺ? İŒőŖńŊőŒʼnĹŽĹ’Ĺ?ŠŚŒĹˆĹ?ĹŁĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ŎŒņĹ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ?Ĺ’Ĺ–ĹˆĹ’Ĺ?Ĺ? ÄľĹ“Ĺ‰ĹšĹŒĹ„Ĺ?ŠőŒʼnĹ?ŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰ĹˆĹ?ĹŁĹ?ʼnŇŎŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ ÄŽĹ?ʼnĹ?Ĺ‘Ĺ„ĹŁĹŽĹ’Ĺ?Ĺ’ĹˆĹŽĹ„ĹˆĹ?ĹŁĹ•Ĺ’Ĺ‰ĹˆĹŒĹ‘Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁĹ•Ĺ…Ĺ„Ĺ?Ĺ?Ĺ„Ĺ•Ĺ–Ĺ’Ĺ? Ä¸ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?Ĺ„ĹŁĹ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹ„9.)3,+ĹŽĹ„ĹŽńŎŕʼnŕŕŗńŔĹ&#x;

INSET

MOUNTING SASSO 150 K TYPE 14W LED | 810 lm*

90

MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

162

CODE 052-1610###_

8-25

E A

COLOUR white black

CODE 052-1931617 052-1931618

ø 150

220-240V

ø 144 SASSO 150 K

g

TYPE 1x100W QR-LP 111

MOUNTING RING WITH TRIM for intermediate ceilings

155

CODE 052-161201#

61 150

F A 12V

COLOUR white black

CODE 052-1932617 052-1932618

ø 160

D

ø144

SASSO 150 K

I 160

SUPPLY

TYPE 1x35/50/70W HIT-CE

CODE 052-161801#_

ELECTRONIC TRANSFORMER TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

E A

220-240V

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

D

ø144

SASSO 150 K

v 210

TYPE 1x18W TC-DEL 1x26W TC-DEL

H (MM) 225 245

CODE 052-161421# 052-161431#

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 35W/220-240V electr. 50W/220-240V electr. 70W/220-240V electr.

E A

220-240V

L/B/H (MM) 171/83/32 188/83/35 171/83/32

ø144

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

* Luminous Flux (3000K | medium)

6

CONTROL non dimmable 1

ACCESSORY SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES RGB LED Inset Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

DIM DALI 3

COLOUR 052-_ _ _ _ _ _ 7_ white 8_ black 7

8

LED LENSE 052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° S

M

REFLECTOR

S

M

F

W

052-_ _ _ _ _ _ _ S M F W

spot 14° medium 24° flood 40° wide flood 60°

ADDITIONAL INFORMATION Use QR-Code for more information

CODE 002-86035 002-86050 002-86070


HIMOLLA POLSTERMÖBEL GMBH, TAUFKIRCHEN/VILS, GERMANY Architect: Franke Menneken Architekten, Berlin

77


78

RESTAURANT NULLNEUN, GRAZ Architect: GSarchitects ZT g.m.b.H., Graz


79


SASSO 100 ball 80

E

Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 35° tiltable Changeable reflectors made of pure aluminium, 3 beam angles Trimless mounting set for plasterboard ceilings 10-25mm Mounting ring for ceilings from 2-20mm Patented ball catch system installs without tools Plug connection for control gear of HIT type Versions with highly efficient LEDs available with high CRI Toolless mounting of filters, lenses, louvers, as accessories (max. 1) ESP

Reflector de aluminio girable 355° y orientable 35° Reflectores intercambiables de aluminio puro en 3 ångulos de emisión Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Anillo de montaje para cielos falsos de 2-20mm Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromåtica Integración sin herramientas de filtros, lentes, louvers, como acces. (måx. 1ud) RU

:WV[SPNO[ĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁĹ•ņŒŋĹ?ŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńĹ‘Ĺ„‡ĹŒĹ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ‘Ĺ„‡ ÄľĹ?ʼnőőĹ&#x;ʼnĹ”Ĺ„Ĺ•Ĺ•Ĺ‰ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ–Ĺ‰Ĺ?ĹŒĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁĹ–Ĺ”ĹŒņŒŋĹ?Ĺ’ĹŠĹ‘Ĺ&#x;Ĺ™ŗŇĹ?Ĺ„ŒŕņʼnĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁ ĹńŅŒŔĹˆĹ?ĹŁŅʼnŋŔńĹ?ŒśőŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ņĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ĹŽĹŒĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ?Ĺ? İŒőŖńŊőŒʼnĹŽĹ’Ĺ?ŠŚŒĹˆĹ?ĹŁĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ŎŒņĹ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ?Ĺ’Ĺ–ĹˆĹ’Ĺ?Ĺ? ÄľĹ“Ĺ‰ĹšĹŒĹ„Ĺ?ŠőŒʼnĹ?ŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰ĹˆĹ?ĹŁĹ?ʼnŇŎŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ ÄŽĹ?ʼnĹ?Ĺ‘Ĺ„ĹŁĹŽĹ’Ĺ?Ĺ’ĹˆĹŽĹ„ĹˆĹ?ĹŁĹ•Ĺ’Ĺ‰ĹˆĹŒĹ‘Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁĹ•Ĺ…Ĺ„Ĺ?Ĺ?Ĺ„Ĺ•Ĺ–Ĺ’Ĺ? ĨŒŕŖŗœőĹ&#x;Ĺ†Ĺ‰Ĺ”Ĺ•ĹŒĹŒĹ•ĹĄĹ‘Ĺ‰Ĺ”Ĺ‡Ĺ’ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–ĹŒĹ†Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒ3,+Ĺ•ņĹ&#x;Ĺ•Ĺ’ĹŽĹŒĹ?ĹŒĹ‘ĹˆĹ‰ĹŽĹ•Ĺ’Ĺ?ĹšĹ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ‰Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ„Ĺ›ĹŒ ĤŎŕʼnŕŕŗńŔĹ&#x;!ŚņʼnŖŒņĹ&#x;ʼnĹ˜ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?ĹŒĹ‰Ĺ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹŒĹœĹ–

INSET

MOUNTING SASSO 100 BALL TYPE 7W LED | 430 lm*

MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

110

CODE 052-1460###_

TYPE trimless mounting set

CODE 052-1921420

8-25 130

E A

ø 102

220-240V

ø 98 SASSO 100 BALL

i

TYPE 1x50W QT12-LP

MOUNTING RING WITH TRIM for intermediate ceilings

107

CODE 052-146201#_

COLOUR grey white black

2-25 97

F A

CODE 052-1922426 052-1922427 052-1922428

ø 112

12V

ø 98 SASSO 100 BALL

K 113

TYPE 1x20/35/50/70W HIT-TC-CE

SUPPLY CODE 052-146701#_

ELECTRONIC TRANSFORMER TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

E A

220-240V

ø 98

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

D

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 20W/220-240V 35W/220-240V 50W/220-240V 70W/220-240V

* Luminous Flux (3000K | flood)

6

CONTROL non dimmable 1

3

6

CODE 002-85020 002-86035 002-86050 002-86070

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

DIM DALI

ACCESSORY

COLOUR

4

L/B/H (MM) 204/50/32 171/83/32 188/83/35 171/83/32

electr. electr. electr. electr.

7

8

052-_ _ _ _ _ _ 4_ 6_ 7_ 8_

MOUNTING HOUSING for exposed concrete

chrome grey white black

TYPE mounting housing

L/B/H (MM) CODE 230/230/180 052-1913410

180

LED LENSE

S

M

F

W

052-_ _ _ _ _ _ _ S M F W

spot 9° medium 16° flood 36° wide flood 45°

REFLECTOR

M

230

MOUNTING HOUSING for primed concrete ceilings 225

052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° F flood 40° S

230

225 135

TYPE standard with channel

F

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

L/B/H (MM) CODE 225/225/135 052-1914310 460/225/135 052-1915310


LAURÈL SHOWROOM, MUNICH Architect: PLAN2PLUS design, Ralf Peter Knobloch – Tina Aßmann, Munich

81


SASSO 150 ball 82

E

Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 35° tiltable Changeable reflectors made of pure aluminium, 4 beam angles Trimless mounting set for plasterboard ceilings 10-25mm Mounting ring for ceilings from 2-20mm Patented ball catch system installs without tools Plug connection for control gear of HIT type Versions with highly efficient LEDs available with high CRI Filters, lenses, louvers (max. 1), RGB-LED inset as accessory ESP

Reflector de aluminio girable 355° y orientable 35° Reflectores intercambiables de aluminio puro en 4 ángulos de emisión Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Anillo de montaje para cielos falsos de 2-20mm Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromática Filtros, lentes, louver (máx. 1 unidad), LED-RGB inset como accesorios RU

:WV[SPNO[ŌŋńŏŢŐŌőŌţŕņŒŋŐŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńőń‡ŌőńŎŏŒőńőń‡ ĵŐʼnőőşʼnŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŌŌŋńŏŢŐŌőŌţśʼnŖşŔʼnņŒŋŐŒŊőşřŗŇŏńŒŕņʼnŝʼnőŌţ ıńŅŒŔňŏţŅʼnŋŔńŐŒśőŒŇŒŐŒőŖńŊńņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŐŐ İŒőŖńŊőŒʼnŎŒŏŠŚŒňŏţœŒŖŒŏŎŒņŖŒŏŝŌőŒōŒŖňŒŐŐ ĵœʼnŚŌńŏŠőŒʼnŐŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœŏʼnőŌʼnňŏţŏʼnŇŎŒŇŒŐŒőŖńŊń ĮŏʼnŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŒʼnňŌőʼnőŌţŕŅńŏŏńŕŖŒŐ ĨŒŕŖŗœőşņʼnŔŕŌŌŕšőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşŐŌ3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ ĤŎŕʼnŕŕŗńŔş!ŘŌŏŠŖŔşŏŌőŋşńőŖŌŕŏʼnœţŝŌʼnŔʼnŜʼnŖŎŌņŕŖńņŎń9.)3,+

INSET

MOUNTING SASSO 150 BALL TYPE 14W LED | 810 lm*

52

MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

162

CODE 052-1660###_

TYPE trimless mounting set

CODE 052-1921610

8-25

E A

ø 150

220-240V

ø144 SASSO 150 BALL

g

TYPE 1x100W QR-LP 111

MOUNTING RING WITH TRIM for intermediate ceilings

155

CODE 052-166201#

2-25 56

F A

CODE 052-1922616 052-1922617 052-1922618

ø 160

12V

D

ø144

SASSO 150 BALL

I 143 ø144

COLOUR grey white black

TYPE 1x35/50/70W HIT-CE

SUPPLY CODE 052-166801#_

ELECTRONIC TRANSFORMER TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

E A

220-240V

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

D

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 35W/220-240V electr. 50W/220-240V electr. 70W/220-240V electr.

* Luminous Flux (3000K | flood)

6

CONTROL non dimmable 1

3

6

ACCESSORY

7

8

052-_ _ _ _ _ _ 4_ 6_ 7_ 8_

MOUNTING HOUSING for exposed concrete

chrome grey white black

TYPE mounting housing 210

LED LENSE

S

M

F

W

052-_ _ _ _ _ _ _ S M F W

spot 9° medium 16° flood 36° wide flood 45°

052-_ _ _ _ _ _ _ S M F W

spot 14° medium 24° flood 40° wide flood 60°

REFLECTOR

S

M

CODE 002-86035 002-86050 002-86070

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

DIM DALI

COLOUR

4

L/B/H (MM) 171/83/32 188/83/35 171/83/32

F

W

295

295

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES RGB LED Inset Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

L/B/H (MM) 295/295/210

CODE 060-00150


LAURÈL SHOWROOM, MUNICH Architect: PLAN2PLUS design, Ralf Peter Knobloch – Tina Aßmann, Munich

83


84

DOCTOR‘S PRACTICE, DR. HEEDE, DÜSSELDORF Architect: rischko architekten, Odenthal Lighting design: rischko architekten, Odenthal


85


SASSO 100 r | l | s 86

E

Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 35° tiltable Offset lamp for glare-free illumination Changeable reflectors made of pure aluminium, 3 beam angles Trimless mounting set for plasterboard ceilings 10-25mm Mounting ring for ceilings from 2-20mm Patented ball catch system installs without tools Plug connection for control gear of HIT type Versions with highly efficient LEDs available with high CRI ESP

Reflector de aluminio girable 355° y orientable 35° Medio lumínico emplazado en el interior para luz sin deslumbramiento Reflectores intercambiables de aluminio puro en 3 ángulos de emisión Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Anillo de montaje para cielos falsos de 2-20mm Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromática RU

:WV[SPNO[ŌŋńŏŢŐŌőŌţŕņŒŋŐŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńőń‡ŌőńŎŏŒőńőń‡ ĤőŖŌŅŏŌŎŒņşōšŘŘʼnŎŖŋńŕśʼnŖŗŖŒœŏʼnőőŒŇŒŌŕŖŒśőŌŎńŒŕņʼnŝʼnőŌţ ĵŐʼnőőşʼnŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŌŌŋńŏŢŐŌőŌţŖŔŌņŒŋŐŒŊőşřŗŇŏńŒŕņʼnŝʼnőŌţ ıńŅŒŔňŏţŅʼnŋŔńŐŒśőŒŇŒŐŒőŖńŊńņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŐŐ İŒőŖńŊőŒʼnŎŒŏŠŚŒňŏţœŒŖŒŏŎŒņŖŒŏŝŌőŒōŒŖňŒŐŐ ĵœʼnŚŌńŏŠőŒʼnŐŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœŏʼnőŌʼnňŏţŏʼnŇŎŒŇŒŐŒőŖńŊń ĮŏʼnŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŒʼnňŌőʼnőŌţŕŅńŏŏńŕŖŒŐ ĨŒŕŖŗœőşņʼnŔŕŌŌŕšőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşŐŌ3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ

INSET

MOUNTING SASSO 100 R TYPE 4W LED | 430 lm*

MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

110

CODE 052-1450#1#_

TYPE trimless mounting set

CODE 052-1921420

8-25 83

E A

ø 102

220-240V

ø 98 SASSO 100 R

e

TYPE 1x35W QR-CBC51

MOUNTING RING WITH TRIM for intermediate ceilings

107

CODE 052-145301#

COLOUR grey white black

2-25 83

F A

CODE 052-1922426 052-1922427 052-1922428

ø 112

12V

D

ø 98

SASSO 100 R

F 83

TYPE 1x20W HIPAR51

SUPPLY CODE 052-145601#

ELECTRONIC TRANSFORMER TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

E A

220-240V

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

ø 98 SASSO 100 L

e 83

TYPE 1x35W QR-CBC51

CODE 052-144301#

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 20W/220-240V electr.

L/B/H (MM) 204/50/32

CODE 002-85020

F A 12V

D

ø 98

SASSO 100 L

F 83

TYPE 1x20W HIPAR51

CODE 052-144601#

ACCESSORY MOUNTING HOUSING for exposed concrete

E A

TYPE mounting housing

220-240V

ø 98 SASSO 100 S

e

TYPE 1x35W QR-CBC51

CODE 052-142301#

230

230

MOUNTING HOUSING for primed concrete ceilings

not tiltable 83

F A

225

12V

ø 98

D

225 135

TYPE standard with channel

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

6

* Luminous Flux (3000K | medium)

COLOUR 052-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white 8_ black 6

7

8

LED LENSE 052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° S

M

L/B/H (MM) CODE 230/230/180 052-1913410

180

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES RGB LED Inset Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

L/B/H (MM) CODE 225/225/135 052-1914310 460/225/135 052-1915310


PRIVATE RESIDENCE, GRAZ Architect: Adolph H. Kelz, Graz

87


88

TAYLOR WESSING LAWYERS’ OFFICE, HAMBURG Lighting design: list · notholt · partner - lighting designer, Hamburg


PRIVATE RESIDENCE, GRAZ Architect: Adolph H. Kelz, Graz

89


SASSO 150 r | l 90

E

Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 35° tiltable Offset lamp for glare-free illumination Changeable reflectors made of pure aluminium, 3 beam angles Trimless mounting set for plasterboard ceilings 10-25mm Mounting ring for ceilings from 2-20mm Patented ball catch system installs without tools Plug connection for control gear of HIT type Versions with highly efficient LEDs available with high CRI ESP

Reflector de aluminio girable 355° y orientable 35° Medio lumínico emplazado en el interior para luz sin deslumbramiento Reflectores intercambiables de aluminio puro en 3 ángulos de emisión Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Anillo de montaje para cielos falsos de 2-20mm Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromática RU

:WV[SPNO[ŌŋńŏŢŐŌőŌţŕņŒŋŐŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńőń‡ŌőńŎŏŒőńőń‡ ĤőŖŌŅŏŌŎŒņşōšŘŘʼnŎŖŋńŕśʼnŖŗŖŒœŏʼnőőŒŇŒŌŕŖŒśőŌŎńŒŕņʼnŝʼnőŌţ ĵŐʼnőőşʼnŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŌŌŋńŏŢŐŌőŌţŖŔŌņŒŋŐŒŊőşřŗŇŏńŒŕņʼnŝʼnőŌţ ıńŅŒŔňŏţŅʼnŋŔńŐŒśőŒŇŒŐŒőŖńŊńņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŐŐ İŒőŖńŊőŒʼnŎŒŏŠŚŒňŏţœŒŖŒŏŎŒņŖŒŏŝŌőŒōŒŖňŒŐŐ ĵœʼnŚŌńŏŠőŒʼnŐŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœŏʼnőŌʼnňŏţŏʼnŇŎŒŇŒŐŒőŖńŊń ĮŏʼnŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŒʼnňŌőʼnőŌţŕŅńŏŏńŕŖŒŐ ĨŒŕŖŗœőşņʼnŔŕŌŌŕšőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşŐŌ3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ

INSET

MOUNTING SASSO 150 R SPOTLIGHT TYPE 7W LED | 430 lm*

130

Ø

MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

162

CODE 052-1650###_

TYPE trimless mounting set

E A

ø 150

220-240V

144 SASSO 150 R SPOTLIGHT

g

TYPE 1x50W QR-LP 111

MOUNTING RING WITH TRIM for intermediate ceilings

155

CODE 052-165201#

2-25 98

Ø

F A

CODE 060-01596 060-01597 060-01598

D

144

g 90 Ø

COLOUR grey white black

ø 160

12V

SASSO 150 L SPOTLIGHT TYPE 1x50W QR-LP 111

SUPPLY CODE 052-164201#

ELECTRONIC TRANSFORMER TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

F A 12V

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

D

144

SASSO 150 R SPOTLIGHT

K 157 Ø

CODE 052-1921610

8-25

TYPE 1x20/35/50/70W HIT-TC-CE

CODE 052-165701#_

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 20W/220-240V 35W/220-240V 50W/220-240V 70W/220-240V

E A

220-240V

L/B/H (MM) 204/50/32 171/83/32 188/83/35 171/83/32

electr. electr. electr. electr.

CODE 002-85020 002-86035 002-86050 002-86070

144 SASSO 150 L SPOTLIGHT

K 157

TYPE 1x20/35/50/70W HIT-TC-CE

CODE 052-164701#_

ACCESSORY MOUNTING HOUSING for exposed concrete

E A

TYPE mounting housing

220-240V

210 Ø

144

LED COLOUR TEMPERATURE

295 052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

4

5

6

* Luminous Flux (3000K | medium)

CONTROL non dimmable 1

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

DIM DALI 3

COLOUR 052-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white 8_ black 6

7

8

LED LENSE 052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° S

M

REFLECTOR 052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° F flood 40° S

M

F

295

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES RGB LED Inset Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

L/B/H (MM) 295/295/210

CODE 060-00150


MONTAIGNE MARKET FASHION STORE, PARIS Architect: Johannes Zingerle, Guadeloupe

91


92

MONTAIGNE MARKET FASHION STORE, PARIS Architect: Johannes Zingerle, Guadeloupe


93


CLAX 80 s | k 94

E

Spotlight made of aluminium, 35° tiltable Offset lamp for glare-free illumination Mounting ring for ceilings from 2-25mm Installation possible without additional mounting set via flat springs Plug connection for control gear of HIT type Versions with highly efficient LEDs available with high CRI ESP

Reflector de aluminio orientable 35° Medio lumínico emplazado en el interior para luz sin deslumbramiento Anillo de montaje para cielos falsos de 2-25mm Instalación posible sin set de montaje adicional mediante muelles de láminas Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromática RU

:WV[SPNO[ŌŋńŏŢŐŌőŌţŕņŒŋŐŒŊőŒŕŖŠŢœŒņŒŔŒŖńőń‡ ĤőŖŌŅŏŌŎŒņşōšŘŘʼnŎŖŋńŕśʼnŖŗŖŒœŏʼnőőŒŇŒŌŕŖŒśőŌŎńŒŕņʼnŝʼnőŌţ İŒőŖńŊőŒʼnŎŒŏŠŚŒňŏţœŒŖŒŏŎŒņŖŒŏŝŌőŒōŒŖňŒŐŐ ķŕŖńőŒņŎńŅʼnŋňŒœŐŒőŖńŊőŒŇŒőńŅŒŔńŅŏńŇŒňńŔţœŔŗŊŌőőŒŐŗŎŔʼnœŏʼnőŌŢ ĮŏʼnŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŒʼnňŌőʼnőŌţŕŅńŏŏńŕŖŒŐ ĨŒŕŖŗœőşņʼnŔŕŌŌŕšőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşŐŌ3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ

INSET

SUPPLY ELECTRONIC TRANSFORMER

CLAX 80 S 85 75

e

TYPE 1x50W QR-CBC51

TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

CODE 052-2613017

F A

ø 90

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

12V

75

F

TYPE 1x20W HIPAR51

TYPE 7W LED | 460 lm* 9W LED | 640 lm*

120

75

e

TYPE 1x50W QR-CBC51

CODE 052-2653017

F A

ø 90

12V

CLAX 80 K 85 75 ø 90

F

TYPE 1x20W HIPAR51

CODE 052-2656017

E A

220-240V

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 4_ _ 2700K 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K * Luminous Flux (3000K | flood)

CONTROL 052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

3

REFLECTOR 052-_ _ _ _ _ _ _ M medium 24° F flood 38° M

F

225 135

CLAX 80 K

1

CODE 002-85020

MOUNTING HOUSING for primed concrete ceilings 225

220-240V

85

DIM DALI

L/B/H (MM) 204/50/32

ACCESSORY CODE 052-2661##7_ 052-2662##7_

E A

ø 90

non dimmable

TYPE 20W/220-240V electr.

CODE 052-2616017

CLAX 80 K

6

002-71024 002-71025 002-71515

220-240V

85

5

184/37/33 167/42/31 207/46/40

E A

ø 90

4

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug

CLAX 80 S 85

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

TYPE standard with channel

L/B/H (MM) 225/225/135 460/225/135

CODE 052-1914310 052-1915310


VIP WING AIRPORT, MUNICH Architect: Erich Gassmann Tina AĂ&#x;mann Architekten, Munich Lighting design: Tropp Lighting Design, Weilheim

95


KICK ME 96

E

Ball shaped spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 25° tiltable Surface in chrome, white or black high gloss Changeable reflectors made of pure aluminium, 4 beam angles Trimless mounting set for plasterboard ceilings 10-25mm Mounting ring for ceilings from 2-20mm Patented ball catch system installs without tools Plug connection for control gear of HIT type Versions with highly efficient LEDs available with high CRI ESP

Reflector de aluminio en forma de esfera, girable 355°, orientable 25° Superficie en cromo, blanco o negro extra brillante Reflectores intercambiables de aluminio puro en 4 ángulos de emisión Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Anillo de montaje para cielos falsos de 2-20mm Integrado sin herramientas mediante la patentada captura de esfera Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromática RU

ļńŔŒŒŅŔńŋőşō:76;ŌŋńŏŢŐŌőŌţ‡ņŔńŝʼnőŌţ‡őńŎŏŒőń IJŖňʼnŏŎń!řŔŒŐŅʼnŏşōŇŏţőŚʼnņşōŌŏŌśʼnŔőşōŇŏţőŚʼnņşō ĵŐʼnőőşʼnŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŌŌŋńŏŢŐŌőŌţśʼnŖşŔʼnņŒŋŐŒŊőşřŗŇŏńŒŕņʼnŝʼnőŌţ ıńŅŒŔňŏţŅʼnŋŔńŐŒśőŒŇŒŐŒőŖńŊńņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŐŐ İŒőŖńŊőŒʼnŎŒŏŠŚŒňŏţœŒŖŒŏŎŒņŖŒŏŝŌőŒōŒŖňŒŐŐ ĵœʼnŚŌńŏŠőŒʼnŐŒőŖńŊőŒʼnŎŔʼnœŏʼnőŌʼnňŏţŏʼnŇŎŒŇŒŐŒőŖńŊń ĮŏʼnŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŒʼnňŌőʼnőŌţŕŅńŏŏńŕŖŒŐ ĨŒŕŖŗœőşņʼnŔŕŌŌŕšőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşŐŌ3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ

INSET

MOUNTING KICK ME TYPE 14W LED | 810 lm*

MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

162

CODE 052-1670###M

TYPE trimless mounting set

CODE 052-1921610

8-25

E A

ø 150

220-240V

190 ø 200 KICK ME

g

TYPE 1x75W QR-LP 111

MOUNTING RING WITH TRIM for intermediate ceilings

155

CODE 052-167201#

2-25

F A

COLOUR grey white black

CODE 052-1922616 052-1922617 052-1922618

ø 160

12V

190 ø 200 KICK ME

I

SUPPLY

TYPE 1x35/50/70W HIT-CE

CODE 052-167801#_

ELECTRONIC TRANSFORMER TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

E A

220-240V

190 ø 200

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 35W/220-240V electr. 50W/220-240V electr. 70W/220-240V electr.

* Luminous Flux (3000K | medium)

6

CONTROL non dimmable 1

L/B/H (MM) 171/83/32 188/83/35 171/83/32

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI/ touch DIM

DIM DALI 3

ACCESSORY

COLOUR

MOUNTING HOUSING for exposed concrete

052-_ _ _ _ _ _ 4_ chrome 7_ white high gloss 8_ black high gloss 6

7

CODE 002-86035 002-86050 002-86070

TYPE mounting housing

L/B/H (MM) 295/295/210

CODE 060-00150

210

8

REFLECTOR

S

M

F

W

052-_ _ _ _ _ _ _ S M F W

spot 14° medium 24° flood 40° wide flood 60°

295

295

MOUNTING HOUSING for primed concrete ceilings 225

225 135

TYPE standard with channel

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES Colour and protection filter

ADDITIONAL INFORMATION Version with 3-phase track upon request

L/B/H (MM) CODE 225/225/135 052-1914310 460/225/135 052-1915310


MOTEL ONE, MUNICH Architect: architektur-loft.de, Birkenau

97


MITO 80 98

E

Luminaire housing of sheet steel, spotlight made of aluminium Surface white or black, semi-gloss Spotlight gimbal mounted, tiltable up to 25° Trimless mounting set for plasterboard ceilings 10/12,5/15/20/25mm Trimless mounting housing for concrete installation and for primed concrete ceilings Plug connection for control gear of HIT type Filters, lenses, louvers (max. 1), RGB-LED inset as accessory ESP

Carcasa de chapa de acero, reflector de aluminio Superficie en blanco o negro seda mate Reflector posicionado a la cardán, orientable hasta 25° Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10/12,5/15/20/25mm Carcasa para empotrado sin borde en hormigón o en techos emplastecidos Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Filtros, lentes, louver (máx. 1 unidad), LED-RGB inset como accesorios RU

ĮŒŔœŗŕŕņʼnŖŌŏŠőŌŎńŌŋŏŌŕŖŒņŒōŕŖńŏŌZWV[SPNO[ŌŋńŏŢŐŌőŌţ ijŒŏŗŐńŖŒņńţœŒņʼnŔřőŒŕŖŠŅʼnŏŒŇŒŌŏŌśʼnŔőŒŇŒŚņʼnŖń :WV[SPNO[ŌŋńŏŢŐŌőŌţŕņŒŋŐŒŊőŒŕŖŠŢőńŎŏŒőńňŒ‡ ıńŅŒŔňŏţŅʼnŋŔńŐŒśőŒŇŒŐŒőŖńŊń////ŐŐ ĮŒŔœŗŕňŏţŅʼnŋŔńŐŒśőŒŇŒŐŒőŖńŊńņŅʼnŖŒő ĮŏʼnŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŒʼnňŌőʼnőŌţŕŅńŏŏńŕŖŒŐ ĤŎŕʼnŕŕŗńŔş!ŘŌŏŠŖŔşŏŌőŋşńőŖŌŕŏʼnœţŝŌʼnŔʼnŜʼnŖŎŌņŕŖńņŎń9.)3,+

INSET

MOUNTING MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

MITO 80 1 lamp

e

98x98

TYPE 1x35W QR-CBC51

98xL+6

CODE 052-631301#

TYPE 1 lamp 2 lamps 3 lamps

48

128 78

78

F A

92

F 128 78

78

TYPE 1x20W HIPAR51

78

158

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

ELECTRONIC TRANSFORMER TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

E A

220-240V

e 128

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

SUPPLY CODE 052-631601#

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

MITO 80 2 lamps 98x178

CODE 052-2921317 052-2922317 052-2923317

12V

MITO 80 1 lamp 98x98

L

L/B/H (MM) 92/92/48 172/92/48 251/92/48

TYPE 2x35W QR-CBC51

CODE 052-632301#

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 20W/220-240V electr.

L/B/H (MM) 204/50/32

CODE 002-85020

F A 12V

MITO 80 2 lamps

F

98x178

128 78

158

TYPE 2x20W HIPAR51

CODE 052-632601#

ACCESSORY MOUNTING HOUSING for exposed or primed concrete ceilings

E A

L

220-240V

150

B

TYPE 1 lamp 2 lamps 3 lamps

L/B/H (MM) 423/140/150 423/220/150 423/300/150

CODE 052-2901310 052-2902310 052-2903310

MITO 80 3 lamps

e

98x257

TYPE 3x35W QR-CBC51

CODE 052-633301# RGB LED INSET 3 3x1,1W 24V DC XAL-BUS

F A

128

LED COLOUR RGB RGB RGB RGB

12V

78

237

MITO 80 3 lamps

F

98x257

TYPE 3x20W HIPAR51

220-240V

78

237

COLOUR 052-_ _ _ _ _ _ P white 8 black P

8

Use only with spotlight for QR-CBC51 GU5,3 Order XAL DMX power control unit separately See page 121 for more details SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

E A

128

CODE 052-633601#

BEAM super spot 6° spot 15° medium 24° wide flood 80°

CODE 055-28996V 055-28996S 055-28996M 055-28996W


HOTEL DANIEL, GRAZ Architect: Oliver Massabni, Vienna

99


100

PRIVATE RESIDENCE, SYDNEY Architect: Tzannes and Associates, Sydney


101


MITO 120 102

E

Luminaire housing of sheet steel, spotlight made of aluminium Surface white or black, semi-gloss Spotlight gimbal mounted, tiltable up to 35° Changeable reflectors made of pure aluminium with bayonet, 3 beam angles Trimless mounting set for plasterboard ceilings 10/12,5/15/20/25mm Trimless mounting housing for concrete installation and for primed concrete ceilings Plug connection for control gear of HIT type ESP

Carcasa de chapa de acero, reflector de aluminio Superficie en blanco o negro seda mate Reflector posicionado a la cardán, orientable hasta 35° Reflectores intercambiables de alum. puro con bayoneta en 3 ángulos de emisión Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10/12,5 /15/20/25mm Carcasa para empotrado sin borde en hormigón o en techos emplastecidos Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe RU

ĮŒŔœŗŕŕņʼnŖŌŏŠőŌŎńŌŋŏŌŕŖŒņŒōŕŖńŏŌZWV[SPNO[ŌŋńŏŢŐŌőŌţ ijŒŏŗŐńŖŒņńţœŒņʼnŔřőŒŕŖŠŅʼnŏŒŇŒŌŏŌśʼnŔőŒŇŒŚņʼnŖń :WV[SPNO[ŕņŒŋŐŒŊőŒŕŖŠŢőńŎŏŒőńňŒ‡ ĵŐʼnőőşʼnŒŖŔńŊńŖʼnŏŌŌŋńŏŢŐŌőŌţŔńŋŞʼnŐŅńōŒőʼnŖŗŇŏńŕņʼnŖŒŔńŕœŔʼnňʼnŏʼnőŌţ ıńŅŒŔňŏţŅʼnŋŔńŐŒśőŒŇŒŐŒőŖńŊńŐŐ ĮŒŔœŗŕňŏţŅʼnŋŔńŐŒśőŒŇŒŐŒőŖńŊńņŅʼnŖŒő ĮŏʼnŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŒʼnňŌőʼnőŌţŕŅńŏŏńŕŖŒŐ

INSET

MOUNTING MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

MITO 120 1 lamp

i

133x133

TYPE 1x50W QT12-LP

133xL+6

CODE 052-641201#_

F A

166 113

113

127

12V

MITO 120 1 lamp

K

133x133

TYPE 1x20/35/50W HIT-TC-CE

113

113

TYPE 2x50W QT12-LP

CODE 052-642201#_

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 20W/220-240V electr. 35W/220-240V electr. 50W/220-240V electr.

12V

113

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

F A

166

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

L

TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

220-240V

i

CODE 052-2921417 052-2922417

ELECTRONIC TRANSFORMER

MITO 120 2 lamps 133x235

L/B/H (MM) 127/127/48 229/127/48

SUPPLY CODE 052-641701#_

E A

166

TYPE 1 lamp 2 lamps

48

L/B/H (MM) 204/50/32 171/83/32 188/83/35

CODE 002-85020 002-86035 002-86050

215

MITO 120 2 lamps

K

133x235

TYPE 2x20/35/50W HIT-TC-CE

CODE 052-642701#_

ACCESSORY

E A

166

L

220-240V

113

215

B

MOUNTING HOUSING for exposed or primed concrete ceilings TYPE 1 lamp 2 lamps

L/B/H (MM) 473/170/175 473/272/175

175

COLOUR 052-_ _ _ _ _ _ P_ white 8_ black P

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

8

REFLECTOR 052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° F flood 40° S

M

F

CODE 052-2901410 052-2902410


PRIVATE RESIDENCE, WASHINGTON Architect: Shinberg.Levinas Architectural Design, Bethesda

103


104

WOLFENSSON FASHION SHOP, GRAZ Architect: Alexander Wolfensson, Graz


105


MITO 150 106

E

Luminaire housing of sheet steel, spotlight made of aluminium Surface white or black, semi-gloss Spotlight gimbal mounted, tiltable up to 30° Changeable reflectors made of pure aluminium with bayonet, 4 beam angles Trimless mounting set for plasterboard ceilings 10/12,5/15/20/25mm Trimless mounting housing for concrete installation and for primed concrete ceilings Plug connection for control gear of HIT type Filters, lenses, louvers, anti glare adapter (max. 1 piece), RGB-LED inset as accessory ESP

Carcasa de chapa de acero, reflector de aluminio Superficie en blanco o negro seda mate Reflector posicionado a la cardån, orientable hasta 30° Reflectores intercambiables de alum. puro con bayoneta en 4 ångulos de emisión Set para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10/12,5/15/20/25mm Carcasa para empotrado sin borde en hormigón o en techos emplastecidos Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Filtros, lentes, louver, tubo amortig. de luz (måx. 1), LED-RGB inset como acc. RU

ĎŒŔœŗŕĹ•Ĺ†Ĺ‰Ĺ–ĹŒĹ?Ĺ Ĺ‘ĹŒĹŽĹ„ĹŒĹ‹Ĺ?ĹŒĹ•Ĺ–Ĺ’Ĺ†Ĺ’Ĺ?Ĺ•Ĺ–Ĺ„Ĺ?ĹŒZWV[SPNO[ĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁ ijŒĹ?Ĺ—Ĺ?ńŖŒņńţœŒņʼnŔřőŒŕŖŠŅʼnĹ?ŒŇŒĹŒĹ?ĹŒśʼnŔőŒŇŒŚņʼnŖń :WV[SPNO[Ĺ•ņŒŋĹ?ŒŊőŒŕŖŠŢĹ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„ĹˆĹ’‡ ÄľĹ?ʼnőőĹ&#x;ʼnŒŖŔńŊńŖʼnĹ?ĹŒĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁŔńŋŞʼnĹ?Ĺ…Ĺ„Ĺ?ŒőʼnŖŗŇĹ?Ĺ„Ĺ•Ĺ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ”Ĺ„Ĺ•Ĺ“Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁ ĹńŅŒŔĹˆĹ?ĹŁŅʼnŋŔńĹ?ŒśőŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„Ĺ?Ĺ? ĎŒŔœŗŕĹˆĹ?ĹŁŅʼnŋŔńĹ?ŒśőŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ņŅʼnŖŒő ÄŽĹ?ʼnĹ?Ĺ‘Ĺ„ĹŁĹŽĹ’Ĺ?Ĺ’ĹˆĹŽĹ„ĹˆĹ?ĹŁĹ•Ĺ’Ĺ‰ĹˆĹŒĹ‘Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁĹ•Ĺ…Ĺ„Ĺ?Ĺ?Ĺ„Ĺ•Ĺ–Ĺ’Ĺ? Ä¸ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?Ĺ„ĹŁĹ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹ„9.)3,+ĹŽĹ„ĹŽńŎŕʼnŕŕŗńŔĹ&#x;

INSET

MOUNTING MOUNTING SET TRIMLESS for installation in plasterboard ceilings

MITO 150 1 lamp

g

170x170

TYPE 1x75W QR-LP 111

170xL+6

CODE 052-651201#

TYPE 1 lamp 2 lamps 3 lamps

48

F A

135

164

L

L/B/H (MM) 164/164/48 312/164/48 458/164/48

CODE 052-2921517 052-2922517 052-2923517

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

12V

150

150 MITO 150 1 lamp

I

170x170

TYPE 1x35/50/70W HIT-CE

SUPPLY CODE 052-651801#_

ELECTRONIC TRANSFORMER TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

E A

188

220-240V

150

150

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

D MITO 150 2 lamps

g

170x318

TYPE 2x75W QR-LP 111

CODE 052-652201#

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug TYPE 35W/220-240V electr. 50W/220-240V electr. 70W/220-240V electr.

F A

135

12V

150

L/B/H (MM) 171/83/32 188/83/35 171/83/32

CODE 002-86035 002-86050 002-86070

298 MITO 150 2 lamps

I

170x318

TYPE 2x35/50/70W HIT-CE

CODE 052-652801#_

ACCESSORY MOUNTING HOUSING QR-LP111 for exposed or primed concrete ceilings

E A

188

L

220-240V

150

298

D

B

TYPE 1 lamp 2 lamps

L/B/H (MM) 433/220/145 433/368/145

CODE 052-2907510 052-2908510

145 MITO 150 3 lamps

g

170x465

TYPE 3x75W QR-LP 111

CODE 052-653201#

F A

L

12V

135 445 150

B

MOUNTING HOUSING HIT-CE G12 for exposed or primed concrete ceilings TYPE 1 lamp 2 lamps

L/B/H (MM) 433/220/190 433/368/190

CODE 052-2901510 052-2902510

190 MITO 150 3 lamps

I

170x465

TYPE 3x35/50/70W HIT-CE

RGB LED INSET 12 12x1,1W 24V DC XAL-BUS

E A

LED COLOUR RGB RGB RGB RGB

220-240V

188 445 150

D

COLOUR 052-_ _ _ _ _ _ P_ white 8_ black P

CODE 052-653801#_

BEAM super spot 6° spot 15° medium 24° wide flood 80°

Use only with spotlight for QR-LP111 G53 Order XAL DMX power control unit separately See page 121 for more details SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

8

REFLECTOR

S

M

F

W

052-_ _ _ _ _ _ _ S M F W

spot 14° medium 24° flood 40° wide flood 60°

ADDITIONAL INFORMATION Use QR-Code for more information

CODE 055-27096V 055-27096S 055-27096M 055-27096W


HUBER FLAGSHIP STORE, Gテ傍ZIS, AUSTRIA Architect: smertnik kraut, Vienna

107


108

STIEFELKÖNIG FLAGSHIP STORE, VIENNA Architect: BWM – Bernard Walten Moser Architekten und Partner, Vienna


FASHION STORE, LISBON Architect: amAsociados, Barcelona Lighting Design: Lightlab, Lisbon / amAsociados, Barcelona

109


MITO frame 100 110

E

Luminaire housing of sheet steel, spotlight made of aluminium Surface white or black, semi-gloss Frame made of sheet steel in chrome, grey, black or white Spotlight gimbal mounted, tiltable up to 25° Trimless mounting housing for concrete installation and for primed concrete ceilings Plug connection for control gear of HIT type Filters, lenses, louvers (max. 1), RGB-LED inset as accessory ESP

Carcasa de chapa de acero, reflector de aluminio Superficie en blanco o negro seda mate Marco de chapa de acero en cromo, gris, negro o blanco Reflector posicionado a la cardán, orientable hasta 25° Carcasa para empotrado sin borde en hormigón o en techos emplastecidos Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Filtros, lentes, louver (máx. 1 unidad), LED-RGB inset como accesorios RU

ĮŒŔœŗŕŕņʼnŖŌŏŠőŌŎńŌŋŏŌŕŖŒņŒōŕŖńŏŌZWV[SPNO[ŌŋńŏŢŐŌőŌţ ijŒŏŗŐńŖŒņńţœŒņʼnŔřőŒŕŖŠŅʼnŏŒŇŒŌŏŌśʼnŔőŒŇŒŚņʼnŖń ĴńŐŎńŌŋŇŒŖŒņŏʼnőńŌŋŏŌŕŖŒņŒōŕŖńŏŌŚņʼnŖń!řŔŒŐŕʼnŔşōśʼnŔőşōŌŏŌŅʼnŏşō :WV[SPNO[ŌŋńŏŢŐŌőŌţŕņŒŋŐŒŊőŒŕŖŠŢőńŎŏŒőńňŒ‡ ĮŒŔœŗŕňŏţŅʼnŋŔńŐŒśőŒŇŒŐŒőŖńŊńņŅʼnŖŒő ĮŏʼnŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŒʼnňŌőʼnőŌţŕŅńŏŏńŕŖŒŐ ĤŎŕʼnŕŕŗńŔş!ŘŌŏŠŖŔşŏŌőŋşńőŖŌŕŏʼnœţŝŌʼnŔʼnŜʼnŖŎŌņŕŖńņŎń9.)3,+

TYPE

SUPPLY ELECTRONIC TRANSFORMER

MITO FRAME 100 1 lamp

e

95x95

TYPE 1x35W QR-CBC51

TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

CODE 052-635301#

130 110

110

F A

F

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

12V

MITO FRAME 100 1 lamp 95x95

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

TYPE 1x20W HIPAR51

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug CODE 052-635601#

TYPE 20W/220-240V electr.

L/B/H (MM) 204/50/32

CODE 002-85020

130 110

110

E A

220-240V

MITO FRAME 100 2 lamps

e

100x175

TYPE 2x35W QR-CBC51

ACCESSORY CODE 052-636301#

MOUNTING HOUSING for exposed or primed concrete ceilings

130

L 110

195

F A 12V

B

TYPE 1 lamp 2 lamps

L/B/H (MM) 423/140/160 423/220/160

CODE 052-2901610 052-2902610

160 MITO FRAME 100 2 lamps

F

100x175

TYPE 2x20W HIPAR51

195

E A

220-240V

6

BEAM super spot 6° spot 15° medium 24° wide flood 80°

Use only with spotlight for QR-CBC51 GU5,3 Order XAL DMX power control unit separately See page 121 for more details

COLOUR

4

RGB LED INSET 3 3x1,1W 24V DC XAL-BUS LED COLOUR RGB RGB RGB RGB

130 110

CODE 052-636601#

P

8

052-_ _ _ _ _ _ 4 chrome/black 6 grey/black P white 8 black

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

CODE 055-28996V 055-28996S 055-28996M 055-28996W


OFFICE, VIENNA Architect: Cserni & Schifko ZT GmbH, Vienna

111


MITO frame 140 112

E

Luminaire housing of sheet steel, spotlight made of aluminium Surface white or black, semi-gloss Frame made of sheet steel in chrome, grey, black or white Spotlight gimbal mounted, tiltable up to 35° Changeable reflectors made of pure aluminium with bayonet, 3 beam angles Trimless mounting housing for concrete installation and for primed concrete ceilings Plug connection for control gear of HIT type Filters, lenses, louvers, anti glare adapter as accessory (max. 1 piece) ESP

Carcasa de chapa de acero, reflector de aluminio Superficie en blanco o negro seda mate Marco de chapa de acero en cromo, gris, negro o blanco Reflector posicionado a la cardån, orientable hasta 35° Reflectores intercambiables de alum. puro con bayoneta en 3 ångulos de emisión Carcasa para empotrado sin borde en hormigón o en techos emplastecidos Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Filtros, lentes, louver, tubo amortiguador de luz (måx. 1ud.) como acces. RU

ĎŒŔœŗŕĹ•Ĺ†Ĺ‰Ĺ–ĹŒĹ?Ĺ Ĺ‘ĹŒĹŽĹ„ĹŒĹ‹Ĺ?ĹŒĹ•Ĺ–Ĺ’Ĺ†Ĺ’Ĺ?Ĺ•Ĺ–Ĺ„Ĺ?ĹŒZWV[SPNO[ĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁ ijŒĹ?Ĺ—Ĺ?ńŖŒņńţœŒņʼnŔřőŒŕŖŠŅʼnĹ?ŒŇŒĹŒĹ?ĹŒśʼnŔőŒŇŒŚņʼnŖń Ä´Ĺ„Ĺ?ĹŽĹ„ĹŒĹ‹Ĺ‡Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ†Ĺ?ʼnőńĹŒĹ‹Ĺ?ĹŒĹ•Ĺ–Ĺ’Ĺ†Ĺ’Ĺ?Ĺ•Ĺ–Ĺ„Ĺ?ĹŒŚņʼnŖń!řŔŒĹ?ŕʼnŔĹ&#x;Ĺ?śʼnŔőĹ&#x;Ĺ?ĹŒĹ?ĹŒŅʼnĹ?Ĺ&#x;Ĺ? :WV[SPNO[Ĺ•ņŒŋĹ?ŒŊőŒŕŖŠŢĹ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„ĹˆĹ’‡ ÄľĹ?ʼnőőĹ&#x;ʼnŒŖŔńŊńŖʼnĹ?ĹŒĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁŔńŋŞʼnĹ?Ĺ…Ĺ„Ĺ?ŒőʼnŖŗŇĹ?Ĺ„Ĺ•Ĺ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ”Ĺ„Ĺ•Ĺ“Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁ ĎŒŔœŗŕĹˆĹ?ĹŁŅʼnŋŔńĹ?ŒśőŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ņŅʼnŖŒő ÄŽĹ?ʼnĹ?Ĺ‘Ĺ„ĹŁĹŽĹ’Ĺ?Ĺ’ĹˆĹŽĹ„ĹˆĹ?ĹŁĹ•Ĺ’Ĺ‰ĹˆĹŒĹ‘Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁĹ•Ĺ…Ĺ„Ĺ?Ĺ?Ĺ„Ĺ•Ĺ–Ĺ’Ĺ? Ä¸ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?Ĺ„ĹŁĹ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹ„Ĺ?Ĺ„ĹŽĹ•ĹœĹ–

TYPE

SUPPLY ELECTRONIC TRANSFORMER

MITO FRAME 140 1 lamp

i

136x136

TYPE 1x50W QT12-LP

TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

CODE 052-645201#_

165 152

152

F A

K

TYPE 1x20/35/50W HIT-TC-CE

152

TYPE 20W/220-240V electr. 35W/220-240V electr. 50W/220-240V electr.

TYPE 2x50W QT12-LP

254

F A 12V

B

MOUNTING HOUSING for exposed or primed concrete ceilings TYPE 1 lamp 2 lamps

L/B/H (MM) 473/170/192 473/272/192

192

MITO FRAME 140 2 lamps

K

143x234

165 152

254

TYPE 2x20/35/50W HIT-TC-CE

E A

220-240V

COLOUR

4

6

P

8

052-_ _ _ _ _ _ 4_ 6_ P_ 8_

chrome/black grey/black white black

REFLECTOR 052-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° F flood 40° S

M

F

CODE 002-85020 002-86035 002-86050

ACCESSORY CODE 052-646201#_ L

152

L/B/H (MM) 204/50/32 171/83/32 188/83/35

E A

i 165

002-71024 002-71025 002-71515

220-240V

MITO FRAME 140 2 lamps 143x234

184/37/33 167/42/31 207/46/40

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug CODE 052-645701#_

165 152

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

12V

MITO FRAME 140 1 lamp 136x136

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

CODE 052-646701#_

SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

CODE 052-2901710 052-2902710


PHARMACY ROTHLAUER, GRAZ Architect: FUCHS - das architekturb端ro, Graz

113


MITO frame 200 114

E

Luminaire housing of sheet steel, spotlight made of aluminium Surface white or black, semi-gloss Frame made of sheet steel in chrome, grey, black or white Spotlight gimbal mounted, tiltable up to 30° Changeable reflectors made of pure aluminium with bayonet, 4 beam angles Trimless mounting housing for concrete installation and for primed concrete ceilings Plug connection for control gear of HIT type Filters, lenses, louvers, anti glare adapter (max. 1 piece), RGB-LED inset as accessory ESP

Carcasa de chapa de acero, reflector de aluminio Superficie en blanco o negro seda mate Marco de chapa de acero en cromo, gris, negro o blanco Reflector posicionado a la cardån, orientable hasta 30° Reflectores intercambiables de alum. puro con bayoneta en 4 ångulos de emisión Carcasa para empotrado sin borde en hormigón o en techos emplastecidos Conexión al instrumento operativo de la versión HIT mediante enchufe Filtros, lentes, louver, tubo amortig. de luz (måx. 1), LED-RGB inset como acc. RU

ĎŒŔœŗŕĹ•Ĺ†Ĺ‰Ĺ–ĹŒĹ?Ĺ Ĺ‘ĹŒĹŽĹ„ĹŒĹ‹Ĺ?ĹŒĹ•Ĺ–Ĺ’Ĺ†Ĺ’Ĺ?Ĺ•Ĺ–Ĺ„Ĺ?ĹŒZWV[SPNO[ĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁ ijŒĹ?Ĺ—Ĺ?ńŖŒņńţœŒņʼnŔřőŒŕŖŠŅʼnĹ?ŒŇŒĹŒĹ?ĹŒśʼnŔőŒŇŒŚņʼnŖń Ä´Ĺ„Ĺ?ĹŽĹ„ĹŒĹ‹Ĺ‡Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ†Ĺ?ʼnőńĹŒĹ‹Ĺ?ĹŒĹ•Ĺ–Ĺ’Ĺ†Ĺ’Ĺ?Ĺ•Ĺ–Ĺ„Ĺ?ĹŒŚņʼnŖń!řŔŒĹ?ŕʼnŔĹ&#x;Ĺ?śʼnŔőĹ&#x;Ĺ?ĹŒĹ?ĹŒŅʼnĹ?Ĺ&#x;Ĺ? :WV[SPNO[Ĺ•ņŒŋĹ?ŒŊőŒŕŖŠŢĹ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„ĹˆĹ’‡ ÄľĹ?ʼnőőĹ&#x;ʼnŒŖŔńŊńŖʼnĹ?ĹŒĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁŔńŋŞʼnĹ?Ĺ…Ĺ„Ĺ?ŒőʼnŖŗŇĹ?Ĺ„Ĺ•Ĺ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ”Ĺ„Ĺ•Ĺ“Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁ ĎŒŔœŗŕĹˆĹ?ĹŁŅʼnŋŔńĹ?ŒśőŒŇŒĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ņŅʼnŖŒő ÄŽĹ?ʼnĹ?Ĺ‘Ĺ„ĹŁĹŽĹ’Ĺ?Ĺ’ĹˆĹŽĹ„ĹˆĹ?ĹŁĹ•Ĺ’Ĺ‰ĹˆĹŒĹ‘Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁĹ•Ĺ…Ĺ„Ĺ?Ĺ?Ĺ„Ĺ•Ĺ–Ĺ’Ĺ? Ä¸ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?Ĺ„ĹŁĹ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹ„9.)3,+ĹŽĹ„ĹŽńŎŕʼnŕŕŗńŔĹ&#x;

TYPE

SUPPLY ELECTRONIC TRANSFORMER

MITO FRAME 200 1 lamp

g

175x175

TYPE 1x75W QR-LP 111

TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

CODE 052-655201#

145 201

201

F A

I

TYPE 1x35/50/70W HIT-CE

201

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

HIT CONTROL GEAR UNIT with cable and connector plug CODE 052-655801#_

TYPE 35W/220-240V electr. 50W/220-240V electr. 70W/220-240V electr.

190 201

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

12V

MITO FRAME 200 1 lamp 175x175

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

L/B/H (MM) 171/83/32 188/83/35 171/83/32

CODE 002-86035 002-86050 002-86070

E A

220-240V

D MITO FRAME 200 2 lamps

g

185x317

TYPE 2x75W QR-LP 111

ACCESSORY CODE 052-656201# L

145

201

349

B

F A 12V

MOUNTING HOUSING QR-LP 111 for exposed or primed concrete ceilings TYPE 1 lamp 2 lamps

L/B/H (MM) 433/220/155 433/368/155

CODE 052-2907810 052-2908810

155

MITO FRAME 200 2 lamps

I

185x317

190 201

349

TYPE 2x35/50/70W HIT-CE

CODE 052-656801#_ L

E A

220-240V

B

MOUNTING HOUSING HIT-CE G12 for exposed or primed concrete ceilings TYPE 1 lamp 2 lamps

L/B/H (MM) 433/220/200 433/368/200

CODE 052-2901810 052-2902810

200

D

COLOUR

4

6

P

8

052-_ _ _ _ _ _ 4_ 6_ P_ 8_

chrome/black grey/black white black

REFLECTOR

S

M

F

W

052-_ _ _ _ _ _ _ S M F W

spot 14° medium 24° flood 40° wide flood 60°

RGB LED INSET 12 12x1,1W 24V DC XAL-BUS LED COLOUR RGB RGB RGB RGB

BEAM super spot 6° spot 15° medium 24° wide flood 80°

Use only with spotlight for QR-LP111 G53 Order XAL DMX power control unit separately See page 121 for more details SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

ADDITIONAL INFORMATION Use QR-Code for more information

CODE 055-27096V 055-27096S 055-27096M 055-27096W


PUPILLE OPTICAL STORE, SCHWAZ, AUSTRIA Architect: arge2 designer + ingenieure, Innsbruck

115


116

GEOX, OBERWART Architect: Assmann Ladenbau, Leibnitz


117


NO NAME square 118

E

Luminaire housing made of sheet steel varnished black or white Frame made of sheet steel in chrome, grey, black or white Offset lamp for glare-free illumination Version with asymmetric light distribution, 20° Mounting housing for concrete installation available LED version with 4,5W, available in 3000K ESP

Carcasa de chapa de acero barnizada negra o blanca Marco de chapa de acero en cromo, gris, negro o blanco Medio lumínico emplazado en el interior para luz sin deslumbramiento Versión con características de emisión asimÊtrica, 20° Carcasa para empotrado en hormigón disponible como accesorio Versión LED con 4,5W, disponible en color de luz 3000K RU

ĎŒŔœŗŕĹ•Ĺ†Ĺ‰Ĺ–ĹŒĹ?Ĺ Ĺ‘ĹŒĹŽĹ„ĹŒĹ‹Ĺ?ĹŒĹ•Ĺ–Ĺ’Ĺ†Ĺ’Ĺ?Ĺ•Ĺ–Ĺ„Ĺ?ĹŒĺņʼnŖń!Ĺ?Ĺ„ĹŽĹŒĹ”Ĺ’Ĺ†Ĺ„Ĺ‘Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ŅʼnĹ?Ĺ&#x;Ĺ?CśʼnŔőĹ&#x;Ĺ? Ä´Ĺ„Ĺ?ĹŽĹ„ĹŒĹ‹Ĺ‡Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ†Ĺ?ʼnőńĹŒĹ‹Ĺ?ĹŒĹ•Ĺ–Ĺ’Ĺ†Ĺ’Ĺ?Ĺ•Ĺ–Ĺ„Ĺ?ĹŒŚņʼnŖń!řŔŒĹ?ŕʼnŔĹ&#x;Ĺ?śʼnŔőĹ&#x;Ĺ?ĹŒĹ?ĹŒŅʼnĹ?Ĺ&#x;Ĺ? Ä¤Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ…Ĺ?ĹŒĹŽĹ’Ĺ†Ĺ&#x;Ĺ?ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–ŋńŕśʼnŖĹ—Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ?ʼnőőŒŇŒĹŒĹ•Ĺ–Ĺ’Ĺ›Ĺ‘ĹŒĹŽĹ„ŒŕņʼnĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁ ÄŚĹ„Ĺ”ĹŒĹ„Ĺ‘Ĺ–Ĺ•Ĺ„Ĺ•ĹŒĹ?Ĺ?Ĺ‰Ĺ–Ĺ”ĹŒĹ›Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ”Ĺ„Ĺ•Ĺ“Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰Ĺ?ŕņʼnŖń‡ Ä°Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ‘Ĺ&#x;Ĺ?ŎŒŔŒŅĹˆĹ?ĹŁĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ņŅʼnŖŒőĹ‹Ĺ„ĹŽĹ„Ĺ‹Ĺ&#x;ņńʼnŖŕţĹ’Ĺ–ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ Ĺ‘Ĺ’ ÄľĹ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’ĹˆĹŒĹ’ĹˆĹ‘Ĺ„ĹŁĹ†Ĺ‰Ĺ”Ĺ•ĹŒĹŁÄŚĹ–ŚņʼnŖŒņńţŖʼnĹ?œʼnŔńŖŗŔńÄŽ

TYPE

SUPPLY ELECTRONIC TRANSFORMER

NO NAME 71x71

TYPE 1x50W QR-LP51

TYPE 70VA/230-240V/12V 105VA/230-240V/12V 150VA/230-240V/12V

CODE 020-6004#

90 82

82

F A

70VA/230-240V/12V DIM DALI 105VA/230-240V/12V DIM DALI 150VA/230-240V/12V DIM DALI

12V

h NO NAME 71x71

CODE 020-6003#

82

184/37/33 167/42/31 207/46/40

002-71024 002-71025 002-71515

MOUNTING HOUSING for exposed concrete

beam angle 35° 82

CODE 002-70700 002-71000 002-71500

ACCESSORY

TYPE 1x4,5W LED 3000K 106

L/B/H (MM) 102/51/30 102/51/30 206/45/40

L

E A

B

TYPE L/B/H (MM) mounting housing 420/78/120

CODE 052-2911010

220-240V

78

NO NAME asymmetric 71x71

TYPE 1x50W QR-LP51

CODE 020-6005#

MOUNTING HOUSING for primed concrete ceilings

85 82

82

TYPE standard with channel

133

F A 12V

Ă˜ 160

h

COLOUR

4

6

7

8

052-_ _ _ _ _ _ 4 6 7 8

chrome/black grey/black white black

Ă˜/L/H (MM) 160/160/133 160/270/133

CODE 052-2941010 052-2951010


HARRY‘S HOTEL HOME, DORNBIRN, AUSTRIA Architect: arge2 designer + ingenieure, Innsbruck

119


ACCESSORIES OVERVIEW 120

COLOUR FILTERS 50MM

INVISIBLE ROUND 80

INVISIBLE ROUND 100

INVISIBLE ROUND 150

INVISIBLE RETRO 80

INVISIBLE RETRO 100

INVISIBLE RETRO 150

INVISIBLE SQUARE 80

INVISIBLE SQUARE 100

INVISIBLE SQUARE 150

BUBBLE 100

BUBBLE 150

SASSO 80 K SASSO 80 K OFFSET

SASSO 100 K SASSO 100 K OFFSET SASSO 100 K BALL

SASSO 100 L SASSO 100 R

150 150 150 150

K g

I

e F K g

I

e F K g

I

e F

BUBBLE 80

SASSO SASSO SASSO SASSO

e F

K K PLUS K OFFSET K BALL

SASSO 150 L SASSO 150 R

CLAX 80 S | K

KICK ME

K g

I

e F K e F g

I

g

I

e F g

I

MITO 80 MITO FRAME 100

e F

MITO 120 MITO FRAME 140

L

MITO 150 MITO FRAME 200

g

I

COLOUR LOUVER 50MM

COLOUR FILTERS 70MM

COLOUR COLOUR COLOUR COLOUR LOUVER 70MM FILTERS 105MM LOUVER 105MM FILTERS 146MM

RGB LED INSET 3

RGB LED INSET 12

LED CHANGING KIT


RGB LED INSET 3 3x1W 24V DC XAL-BUS

RGB LED 42 Ă˜

F A

51

24V

IP20

LED COLOUR RGB RGB RGB RGB

BEAM super spot 6° spot 15° medium 24° wide flood 80°

CODE 055-28996V 055-28996S 055-28996M 055-28996W

33

Ă˜

F A 24V

110

IP20

LED COLOUR RGB RGB RGB RGB

BEAM super spot 6° spot 15° medium 24° wide flood 80°

CODE 055-27096V 055-27096S 055-27096M 055-27096W

Use only with spotlight for QR-LP111 G53 Order XAL DMX power control unit separately

XAL DMX POWER CONTROL UNIT 24V DC TYPE 24V | 350mA

L/B/H (MM) 107/69/18

CODE 002-51017

4x RGB LED Inset 3 | 1x RGB LED Inset 12 69

112

XAL DMX PUSH BUTTON UNIT 24V DC TYPE L/B/H (MM) Push-button | DMX 112/47/25

Inset de 3x o 12x1,1W LED RGB de alto rendimiento, con lentes Ópticas disponibles para ångulos de emisión de 6°, 15°, 24° o 80° Montaje posible para QR-CBC51 o QR-LP111 en todas las luminarias Disipador integrado para el control óptimo de la temperatura Alimentación y conexión al bus a travÊs de enchufe RJ12 RU

ČŕŖńņŎń_ĹŒĹ?ĹŒ_>Ĺ?Ĺ’Ĺ?Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ™3,+JĹ’Ĺ“Ĺ–ĹŒĹ›Ĺ‰Ĺ•ĹŽĹ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ’Ĺ? ÄŚĹ’Ĺ‹Ĺ?Ĺ’ĹŠĹ‘Ĺ&#x;ʼnŗŇĹ?Ĺ&#x;ŕņʼnŖŒņŒŇŒœŗśŎń!‡‡‡ĹŒĹ?ĹŒ‡ ġŕŖńőŒņŎńņŒŋĹ?Ĺ’ĹŠĹ‘Ĺ„ņŒņŕʼnĹ•Ĺ†Ĺ‰Ĺ–ĹŒĹ?Ĺ Ĺ‘ĹŒĹŽĹŒĹˆĹ?ĹŁĹ?Ĺ„Ĺ?Ĺ“89*)*ĹŒĹ?ĹŒ8937 ČŕŖŔŒʼnőőŒʼnĹ’Ĺ™Ĺ?Ĺ„ĹŠĹˆĹ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰ĹˆĹ?ĹŁŔʼnŇŗĹ?ĹŒĹ”Ĺ’Ĺ†ĹŽĹŒŖʼnĹ?œʼnŔńŖŗŔĹ&#x; ÄłĹ’ĹˆĹ„Ĺ›Ĺ„Ĺ“ĹŒĹ–Ĺ„Ĺ‘ĹŒĹŁĹŒĹ“Ĺ’ĹˆĹŽĹ?Ĺ˘Ĺ›Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰śʼnŔʼnŋŔńŋŞʼnĹ?91 E

XAL DMX POWER CONTROL UNIT | PUSH BUTTON UNIT

18

Inset with 3x or 12x1,1W high-performance LEDs and optic lenses Available with beam angles 6°, 15°, 24° or 80° Can be installed in luminaires for QR-CBC 51 or QR-LP111 Integrated cooling unit for optimised thermal control Power feed and bus connection over RJ12 plug ESP

Use only with spotlight for QR-CBC51 GU5,3 Order XAL DMX power control unit separately RGB LED INSET 12 12x1W 24V DC XAL-BUS

RGB LED

121

E

RGB LED INSET | CONTROL UNIT

CODE 002-51015

Controller unit for control of RGB High-performance LED DMX-output for DMX components, external converter Input for external DMX-controller ESP

Unidad de control de LED RGB de alto rendimiento Salida DMX para mĂĄs componentes DMX, transformador externo Entrada para controlador DMX externo RU

CONNECTION CABLE for RGB interior lights TYPE XBK1 XBK3 XBK6 XBK10 XBK15 XBK50

6x0,6mm2 6x0,6mm2 6x0,6mm2 6x0,6mm2 6x0,6mm2 6x0,6mm2

RJ12 RJ12 RJ12 RJ12 RJ12 RJ12

L (M) 1 3 6 10 15 50

CODE 002-51901 002-51903 002-51906 002-51910 002-51915 002-51950

9.)ŎŒőŖŔŒĹ?Ĺ?ʼnŔĹˆĹ?ĹŁĹ?Ĺ’Ĺ?Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ™3,+ ÄŚĹ&#x;Ĺ†Ĺ’ĹˆĹˆĹ?ĹŁĹŽĹ’Ĺ?œŒőʼnőŖŒņ+4?Ĺ†Ĺ‘Ĺ‰ĹœĹ‘ĹŒĹ?ŎŒőņʼnŔŖŒŔ ÄŚĹ†Ĺ’ĹˆĹ‘Ĺ’Ĺ‰ŗŕŖŔŒĹ?ŕŖņŒĹˆĹ?ĹŁĹ†Ĺ‘Ĺ‰ĹœĹ‘Ĺ‰Ĺ‡Ĺ’+4?ŎŒőŖŔŒĹ?Ĺ?ʼnŔń

COLOUR AND PROTECTION FILTER LENSES AND HONEYCOMB LOUVER

COLOUR AND PROTECTION FILTERS TYPE dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter UV protection filter IR protection filter

Ă˜/H (MM) 50/3 50/3 50/3 50/3 50/3 50/3

CODE 006-92211 006-92212 006-92213 006-92214 006-92215 006-92216

Ă˜/H (MM) 70/3 70/3 70/3 70/3 70/3 70/3

CODE 006-92201 006-92202 006-92203 006-92204 006-92205 006-92206

Ă˜/H (MM) 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3

CODE 006-92231 006-92232 006-92233 006-92234 006-92235 006-92236

COLOUR AND PROTECTION FILTERS TYPE dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter UV protection filter IR protection filter

CODE 006-92217 006-92218 006-93112

TYPE Sculpture lens Flood lens clear Honeycomb louver

Ă˜/H (MM) 70/3 70/3 65/3

CODE 006-92227 006-92228 006-93113

Ă˜/H (MM) 105/3 105/3 96/4

CODE 006-92237 006-92238 006-93132

LENSES AND HONEYCOMB LOUVER for HIT-CE

COLOUR AND PROTECTION FILTERS for QR-LP 111 TYPE dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter UV protection filter IR protection filter

Ă˜/H (MM) 50/3 50/3 50/3

LENSES AND HONEYCOMB LOUVER

COLOUR AND PROTECTION FILTERS for HIT-CE TYPE dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter UV protection filter IR protection filter

TYPE Sculpture lens Flood lens clear Honeycomb louver

TYPE Sculpture lens Flood lens clear Honeycomb louver

LENSES AND HONEYCOMB LOUVER for QR-LP 111

Ă˜/H (MM) 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3

CODE 006-92231# 006-92232# 006-92233# 006-92234# 006-92235# 006-92236#

Ă˜/H (MM) 146/3 146/3 146/3 146/3 146/3 146/3

CODE 006-92271 006-92272 006-92273 006-92274 006-92275 006-92276

TYPE Sculpture lens Flood lens clear Honeycomb louver

Ă˜/H (MM) 105/3 105/3 105/3

CODE 006-92237# 006-92238# 006-93132#

COLOUR AND PROTECTIONS FILTER TYPE dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter UV protection filter IR protection filter

COLOUR 006-_ _ _ _ _ S grey W white B black S

W

B

ANTI-GLARE ADAPTOR ANTI-GLARE ADAPTOR for SASSO 100 K | MITO 120 | MITO FRAME 140 TYPE white 65° black 65° white black

Ă˜/H (MM) 70/44 70/44 70/44 70/44

ANTI-GLARE ADAPTOR for SASSO 150 K (PLUS) | MITO 150 | MITO FRAME 200 CODE 005-07077 005-07078 005-07087 005-07088

TYPE white 65° black 65° white black

Ă˜/H (MM) 106/65 106/65 106/65 106/65

CODE 005-07107 005-07108 005-07117 005-07118


02

RECESSED LUMINAIRES Luminarias Empotrados ĦŕŖŔńŌņńʼnŐşʼnŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌ

INVISIBLE round

124

MENO retro

158

INVISIBLE soft

126

MENO square

162

INVISIBLE retro

130

COMBO round

168

INVISIBLE square

134

COMBO square

174

BUBBLE

138

VELA recessed

178

MENO round

142

HUNTER

180

MENO triangle

152

MIRA square

182

MENO soft

154


INVISIBLE round 124

E

Round aluminium housing powder coated white Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm Offset satined or microprismatic PMMA diffuser Toolless removal of diffuser, easy maintenance Highly efficient LEDs with high CRI 2 cable entry points and clamp for through-wiring Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function ESP

Cuerpo redondo de aluminio, revestido en polvo blanco Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Tapa PMMA satinada o micro estructurada emplazada en el interior Desinstalación sin herramientas de la tapa para un mantenimiento sencillo LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs RU

ĮŔŗŇŏşōńŏŢŐŌőŌʼnņşōŎŒŔœŗŕœŒŎŔşŖŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĥʼnŋŔńŐŒśőşōŐŒőŖńŊņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŖŒŏŝŌőŒōŐŐ ķŖŒœŏʼnőőşōŐńŖŒņşōŌŏŌŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌōŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ijŔŒŕŖŒōňʼnŐŒőŖńŊŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏţŒŅŏʼnŇśńʼnŖŋńŐʼnőŗŏńŐœ ŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕńŘŗőŎŚŌţ ŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ

TYPE

ACCESSORY INVISIBLE ROUND 160 164

ø 159 180 ø 157

z

INSTALLATION TEMPLATE

TYPE 9W e2 LED | 560 lm*

CODE 063-5214##7#

1x18W TC-F

063-50120#7#

TYPE INVISIBLE ROUND 450 INVISIBLE ROUND 650 INVISIBLE ROUND 950

CODE 018-69045 018-69065 018-69095

E A D

220-240V

only FL

INVISIBLE ROUND 250 265

ø 260 180

ø 251

q E A D

TYPE 6W e LED | 340 lm* 13W e2 LED | 790 lm*

CODE 063-5223##7# 063-5224##7#

1x22W T16-R

063-50220#7#

220-240V

only FL

INVISIBLE ROUND 350 355

ø 350

q

180

E A D

220-240V

ø 337

TYPE 9W e LED | 530 lm* 18W e2 LED | 1250 lm*

CODE 063-5233##7# 063-5234##7#

1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x40W T16-R emergency

063-50330#7# 063-50340#7# 063-50330#7#_

only FL

INVISIBLE ROUND 450 460

ø 454

q

180

E A D

TYPE 13W e LED | 800 lm* 27W e2 LED | 1800 lm*

CODE 063-5243##7# 063-5244##7#

1x60W T16-R 1x60W T16-R emergency

063-50450#7# 063-50450#7#_

220-240V

ø 442

only FL

INVISIBLE ROUND 600 | 650 605 660

ø +15

1p

180

E A D

TYPE 25W e LED | 1700 lm* 54W e2 LED | 3900 lm* 2x24W TC-L + 4x24W T16

Ø (MM) 585 585

CODE 063-5253##7# 063-5254##7#

635

063-50630#7#

LED COLOUR TEMPERATURE 063-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

220-240V

ø

* Luminous Flux

only FL

5

INVISIBLE ROUND 950 960

ø 954

p

180

E A D

220-240V

ø 942

TYPE 63W e LED | 4250 lm* 135W e2 LED | 9800 lm* 4x14W+4x21W T16 4x24W+4x39W T16

CODE 063-5273##7O 063-5274##7O 063-50710#7O 063-50730#7O

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

LIGHT OPTIC COVER

only FL

063-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic O

P

EMERGENCY 063-_ _ _ _ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack


OPTIMAL MEDIA PRODUCTION GMBH, RÖBEL, GERMANY Architect: Moritz Müller Architekt + Ulrich Vollborn Design, Hamburg

125


INVISIBLE soft 126

E

Rounded housing made of white powder coated aluminium Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm Offset satined or microprismatic PMMA diffuser Toolless removal of diffuser, easy maintenance Highly efficient LEDs with high CRI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button 2 cable entry points and clamp for through-wiring Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function ESP

Cuerpo redondeado de aluminio con barniz estructurado blanco Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Tapa PMMA satinada o micro estructurada emplazada en el interior Desinstalación sin herramientas de la tapa para un mantenimiento sencillo LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs RU

īńŎŔŗŇŏʼnőőşōŎŒŔœŗŕŌŋńŏŢŐŌőŌţœŒŎŔşŖŒŇŒŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĥʼnŋŔńŐŒśőşōŐŒőŖńŊņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŖŒŏŝŌőŒōŐŐ ķŖŒœŏʼnőőşōŐńŖŒņşōŌŏŌŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌōŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ijŔŒŕŖŒōňʼnŐŒőŖńŊŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏţŒŅŏʼnŇśńʼnŖŋńŐʼnőŗŏńŐœ ŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ ;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţśʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕńŘŗőŎŚŌţ ŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ

TYPE INVISIBLE SOFT 330 220x340 333

212

1

TYPE 9W e2 LED | 580 lm*

CODE 063-6224##7#

2x18W TC-L

063-60220#7#

E A D

180

220-240V

200

321

only FL

INVISIBLE SOFT 500 220x510

212

503

1 E A D

180

TYPE 6W e LED | 380 lm* 14W e2 LED | 860 lm* 2x36W TC-L 2x36W TC-L emergency

220-240V

491 200

CODE 063-6233##7# 063-6234##7# 063-60340#7# 063-60340#7#_

only FL

INVISIBLE SOFT 600 220x610

212 603

p E A D

180

TYPE 9W e LED | 540 lm* 18W e2 LED | 1250 lm* 2x14/24W T16 2x14/24W T16 emergency

220-240V

591 200

CODE 063-6243##7# 063-6244##7# 063-60410#7# 063-60410#7#_

only FL

INVISIBLE SOFT 900 220x910

212 903

p E A D

180

TYPE 13W e LED | 800 lm* 27W e2 LED | 1850 lm*

CODE 063-6253##7# 063-6254##7#

2x21/39W T16

063-60520#7#

220-240V

891 200

only FL

INVISIBLE SOFT 1200 220x1210 1203

212

180

p E A D

TYPE 17W e LED | 1100 lm* 36W e2 LED | 2450 lm*

CODE 063-6263##7# 063-6264##7#

2x28/54W T16

063-60640#7#

LED COLOUR TEMPERATURE 063-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

220-240V

1191 200

* Luminous Flux

only FL

5

INVISIBLE SOFT 1500 220x1510 1503

212

180

p E A D

220-240V

1491 200

TYPE 21W e LED | 1300 lm* 45W e2 LED | 3100 lm* 2x35/49W T16

CODE 063-6273##7# 063-6274##7#

6

CONTROL non dimmable

063-60750#7# 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

LIGHT OPTIC COVER

only FL

063-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic O

P

EMERGENCY 063-_ _ _ _ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack


ROGL LIVTEC SHOWROOM, INNSBRUCK Architect: Lifestyle Foundation, Kufstein

127


128

JELITZKA & PARTNER REAL ESTATES, VIENNA Architect: PPA Architects, Vienna


129


INVISIBLE retro 130

E

Rounded housing made of white powder coated aluminium Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm Offset satined or microprismatic PMMA diffuser Toolless removal of diffuser, easy maintenance Highly efficient LEDs with high CRI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button 2 cable entry points and clamp for through-wiring Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function ESP

Cuerpo redondeado de aluminio con barniz estructurado blanco Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Tapa PMMA satinada o micro estructurada emplazada en el interior Desinstalación sin herramientas de la tapa para un mantenimiento sencillo LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs RU

īńŎŔŗŇŏʼnőőşōŎŒŔœŗŕŌŋńŏŢŐŌőŌţœŒŎŔşŖŒŇŒŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĥʼnŋŔńŐŒśőşōŐŒőŖńŊņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŖŒŏŝŌőŒōŐŐ ķŖŒœŏʼnőőşōŐńŖŒņşōŌŏŌŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌōŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ijŔŒŕŖŒōňʼnŐŒőŖńŊŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏţŒŅŏʼnŇśńʼnŖŋńŐʼnőŗŏńŐœ ŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ ;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţśʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕńŘŗőŎŚŌţ ŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ

TYPE

ACCESSORY INVISIBLE RETRO SQUARE 250 267x267 262

q

262

180 250

250

INSTALLATION TEMPLATE

TYPE 10W e2 LED | 650 lm*

CODE 063-6504##7#

1x22W T16-R

063-67020#7#

TYPE INVISIBLE INVISIBLE INVISIBLE INVISIBLE INVISIBLE INVISIBLE INVISIBLE INVISIBLE

E A D

220-240V

only FL

RETRO RETRO RETRO RETRO RETRO RETRO RETRO RETRO

SQUARE SQUARE SQUARE SQUARE SQUARE 450 600 900

250 330 450 600 900

INVISIBLE RETRO SQUARE 330 347x347 342

342

180

q

E A D

220-240V

330

330

TYPE 9W e LED | 540 lm* 18W e2 LED | 1250 lm*

CODE 063-6513##7# 063-6514##7#

1x22W+1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x55W T16-R emergency

063-6712017# 063-67140#7# 063-67140#7#_

only FL

INVISIBLE RETRO SQUARE 450 467x467 462

462

180

q

E A D

220-240V

450

450

TYPE 13W e LED | 830 lm* 28W e2 LED | 1900 lm*

CODE 063-6523##7# 063-6524##7#

1x22W+1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x55W T16-R emergency

063-67220#7# 063-67240#7# 063-67240#7#_

only FL

INVISIBLE RETRO SQUARE 600 617x617 612

612

180

p E A D s

TYPE 21W e LED | 1400 lm* 45W e2 LED | 3300 lm*

CODE 063-6533##7# 063-6534##7#

4x14/24W T16

063-67310#7#

220-240V

600

600

only FL

INVISIBLE RETRO SQUARE 900 917x917 912

912

180

p E A D s

TYPE 59W e LED | 4000 lm* 126W e2 LED | 9100 lm*

CODE 063-6543##7# 063-6544##7#

6x21/39W T16

063-67420#7#

LED COLOUR TEMPERATURE 063-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

220-240V

900

900

* Luminous Flux

only FL

5

INVISIBLE RETRO 450 467x237 232

462

E A D

180 220

1

TYPE 6W e LED | 400 lm* 14W e2 LED | 920 lm*

CODE 063-6563##7# 063-6564##7#

2x24W TC-L 2x24W TC-L emergency

063-67630#7# 063-67630#7#_

220-240V

450

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

180 220

L

p E A D

220-240V

only FL

3

063-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic

INVISIBLE RETRO 600 | 900 232

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

LIGHT OPTIC COVER

only FL

617x237 917x237

DIM DALI

TYPE 9W e LED | 540 lm* 18W e2 LED | 1250 lm* 2x14/24W T16 2x14/24W T16 emergency

L (MM) 600 600 600 600

CODE 063-6573##7# 063-6574##7# 063-67710#7# 063-67710#7#_

13W e LED | 800 lm* 27W e2 LED | 1850 lm* 2x21/39W T16 2x21/39W T16 emergency

900 900 900 900

063-6583##7# 063-6584##7# 063-67820#7# 063-67820#7#_

O

P

EMERGENCY 063-_ _ _ _ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack

CODE 062-41025 062-41030 062-41045 062-41061 062-41091 062-41040 062-41060 062-41090


NOVO INTERIOR, LISBON Architect: Saraiva & Associados, Lisbon Lighting design: Lightlab, Lisbon

131


132

HOTEL MERIDIEN, PARIS Lighting design: Seul Soleil


133


INVISIBLE square 134

E

Rectangular housing made of white powder coated aluminium Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm Offset satined or microprismatic PMMA diffuser Toolless removal of diffuser, easy maintenance Highly efficient LEDs with high CRI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button 2 cable entry points and clamp for through-wiring Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function ESP

Cuerpo rectangular de aluminio revestido en polvo blanco Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Tapa PMMA satinada o micro estructurada emplazada en el interior Desinstalación sin herramientas de la tapa para un mantenimiento sencillo LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs RU

ijŔţŐŒŗŇŒŏŠőşōŎŒŔœŗŕŌŋńŏŢŐŌőŌţŕŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŒŎŔńŕŎŒō ĥʼnŋŔńŐŒśőşōŐŒőŖńŊņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŖŒŏŝŌőŒōŐŐ ķŖŒœŏʼnőőşōŐńŖŒņşōŌŏŌŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌōŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ijŔŒŕŖŒōňʼnŐŒőŖńŊŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏţŒŅŏʼnŇśńʼnŖŋńŐʼnőŗŏńŐœ ŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ ;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţśʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕńŘŗőŎŚŌţ ŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ

TYPE INVISIBLE SQUARE 250

270x270 265

q

265

180 250

TYPE 10W e2 LED | 650 lm*

CODE 063-5504##7#

1x22W T16-R

063-57020#7#

E A D

220-240V

250

only FL

INVISIBLE SQUARE 330

350x350 345

345

180

220-240V

330

330

q

E A D

TYPE 9W e LED | 540 lm* 18W e2 LED | 1250 lm*

CODE 063-5513##7# 063-5514##7#

1x22W+1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x55W T16-R emergency

063-5712017# 063-57140#7# 063-57140#7#_

only FL

INVISIBLE SQUARE 450 470x470 465

465

180 450

450

q

E A D

220-240V

TYPE 13W e LED | 830 lm* 28W e2 LED | 1900 lm*

CODE 063-5523##7# 063-5524##7#

1x22W+1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x55W T16-R emergency

063-57220#7# 063-57240#7# 063-57240#7#_

only FL

INVISIBLE SQUARE 600 620x620 615

615

180

p E A D s

TYPE 21W e LED | 1400 lm* 45W e2 LED | 3300 lm*

CODE 063-5533##7# 063-5534##7#

4x14/24W T16

063-57310#7#

220-240V

600

600

only FL

INVISIBLE SQUARE 900 920x920 915

915

180

p E A D s

TYPE 59W e LED | 4000 lm* 126W e2 LED | 9100 lm*

CODE 063-5543##7# 063-5544##7#

6x21/39W T16

063-57420#7#

LED COLOUR TEMPERATURE 063-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

220-240V

900

900

* Luminous Flux

only FL

5

INVISIBLE SQUARE 400 | 500 420x220 520x220 215

L+15

E A D

180 200

1 220-240V

L

only FL

TYPE 5W e LED | 340 lm* 12W e2 LED | 770 lm* 2x24W TC-L 2x24W TC-L emergency 6W e LED | 400 lm* 14W e2 LED | 920 lm* 2x36W TC-L

L (MM) 400 400 400 400

CODE 063-5553##7# 063-5554##7# 063-57530#7# 063-57530#7#_

500 500 500

063-5563##7# 063-5564##7# 063-57640#7#

L (MM) 600 600 600 600

CODE 063-5573##7# 063-5574##7# 063-57710#7# 063-57710#7#_

900 900 900

063-5583##7# 063-5584##7# 063-57820#7#

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

215

L+15 180

p E A D

220-240V

200

L

only FL

TYPE 9W e LED | 540 lm* 18W e2 LED | 1250 lm* 2x14/24W T16 2x14/24W T16 emergency 13W e LED | 800 lm* 27W e2 LED | 1850 lm* 2x21/39W T16

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

LIGHT OPTIC COVER 063-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic

INVISIBLE SQUARE 600 | 900 620x220 920x220

DIM DALI

O

P

EMERGENCY 063-_ _ _ _ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack


CB.E, BERLIN Architect: Seidel Seremet Architekten, Berlin

135


136

MAX-PLANCK-INSTITUT, MÜHLHEIM AN DER RUHR Architect: HPP Hentrich-Petschnigg & Partner GmbH + Co KG, Germany Lighting design: Prof. Peter Andres, Beratende Ingenieure für Lichtplanung, Hamburg


137


BUBBLE 138

E

Round aluminium housing powder coated white Hyperbolic-shaped mounting housing made of reinforced white gypsum Suitable for trimless installation in plasterboard ceilings 12,5/15/25mm Offset satined or microprismatic PMMA diffuser Highly efficient LEDs with high CRI 2 cable entry points and clamp for through-wiring Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function ESP

Cuerpo redondo de aluminio, revestido en polvo blanco Carcasa hiperbólica de yeso blanco reforzado con fibra Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 12,5/15 /25mm Tapa PMMA satinada o micro estructurada emplazada en el interior LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs RU

ĮŔŗŇŏşōńŏŢŐŌőŌʼnņşōŎŒŔœŗŕœŒŎŔşŖŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĤŔŐŌŔŒņńőőşōŇŌœŕŒņşōŎŒŔœŗŕŅʼnŏŒŇŒŚņʼnŖń ĥʼnŋŔńŐŒśőşōŐŒőŖńŊņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŖŒŏŝŌőŒōŐŐ ķŖŒœŏʼnőőşōŐńŖŒņşōŌŏŌŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌōŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕńŘŗőŎŚŌţ ŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ

TYPE BUBBLE 250 630x630 625

625

196

q E A

TYPE 6W e LED | 340 lm* 13W e2 LED | 790 lm*

CODE 063-9123##7# 063-9124##7#

1x22W T16-R

063-92220#7#

220-240V

ø 250

s BUBBLE 350

630x630 625

625

196

TYPE 9W e LED | 530 lm* 18W e2 LED | 1250 lm*

q E A

220-240V

ø 350

1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x40W T16-R emergency

CODE 063-9133##7# 063-9134##7# 063-92330#7# 063-92340#7# 063-92340#7#_

s BUBBLE 450

630x630 625

625

196

TYPE 13W e LED | 800 lm* 27W e2 LED | 1800 lm*

q E A

1x60W T16-R 1x60W T16-R emergency

220-240V

ø 450

CODE 063-9143##7# 063-9144##7# 063-92450#7# 063-92450#7#_

s

LED COLOUR TEMPERATURE 063-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

LIGHT OPTIC COVER 063-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic O

P

EMERGENCY 063-_ _ _ _ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack

ADDITIONAL INFORMATION Use QR-Code for more information


DOCTOR‘S PRACTICE, SCHWEDLER AND SCHWEDLER, MÜNSTER, GERMANY Architect: pd raumplan, Cologne Lighting design: pd raumplan, Cologne

139


140

ACP IT SOLUTIONS, TRAUN, AUSTRIA Architect: raum_bau : architekten ziviltechnikergmbh, Salzburg Lighting design: raum_bau : architekten ziviltechnikergmbh, Salzburg


141


MENO round 142

E

Round aluminium housing powder coated white Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm Satined PMMA cover, circular or microprismatic integrated in ceiling Toolless removal of diffuser, easy maintenance Highly efficient LEDs with high CRI 2 cable entry points and clamp for through-wiring Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function ESP

Cuerpo redondo de aluminio, revestido en polvo blanco Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Tapa PMMA satinada, circular o micro estructurada, enrasada al techo Desinstalación sin herramientas de la tapa para un mantenimiento sencillo LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs RU

ĮŔŗŇŏşōńŏŢŐŌőŌʼnņşōŎŒŔœŗŕœŒŎŔşŖŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĥʼnŋŔńŐŒśőşōŐŒőŖńŊņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŖŒŏŝŌőŒōŐŐ ĴńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ!ŐńŖŒņşōŕŎŒŏŠŚʼnņŒōŕŖŔŗŎŖŗŔŒōŌŏŌŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌō ijŔŒŕŖŒōňʼnŐŒőŖńŊŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏţŒŅŏʼnŇśńʼnŖŋńŐʼnőŗŏńŐœ ŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕńŘŗőŎŚŌţ ŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ

TYPE

ACCESSORY MENO ROUND 170 175 ø 170 100 ø 161

zx E A D s

INSTALLATION TEMPLATE

TYPE 9W e2 LED | 560 lm*

CODE 063-2214##7#

1x18W TC-F 2x18W TC-DEL

063-20120#7# 063-20130#7#

TYPE MENO MENO MENO MENO

ROUND ROUND ROUND ROUND

CODE 018-69045 018-69065 018-69095 018-69120

450 650 950 1250

220-240V

only FL

MENO ROUND 260 265 ø 260 120 ø 251

q E A D

CONCRETE INSTALLATION HOUSING

TYPE 6W e LED | 340 lm* 13W e2 LED | 790 lm*

CODE 063-2223##7# 063-2224##7#

1x22W T16-R

063-20220#7#

170

TYPE MENO ROUND 260 MENO ROUND 350 MENO ROUND 450

220-240V

only FL

MENO ROUND 350 360 ø 352 120 ø 337

q E A D

220-240V

TYPE 9W e LED | 530 lm* 18W e2 LED | 1250 lm*

CODE 063-2233##7# 063-2234##7#

1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x40W T16-R emergency

063-20330#7# 063-20340#7# 063-20330#7#_

only FL

MENO ROUND 450 455 ø 450 120

q E A D

TYPE 13W e LED | 800 lm* 27W e2 LED | 1800 lm*

CODE 063-2243##7# 063-2244##7#

1x60W T16-R 1x60W T16-R emergency

063-20450#7# 063-20450#7#_

220-240V

ø 435

LED COLOUR TEMPERATURE 063-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

CONTROL

only FL

MENO ROUND 600 | 650 605 655

ø +15

120

1p E A D s

TYPE 25W e LED | 1700 lm* 54W e2 LED | 3900 lm* 2x24W TC-L + 4x24W T16

Ø (MM) 585 585

CODE 063-2253##7# 063-2254##7#

635

063-20630#7#

non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

LIGHT OPTIC COVER 063-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic

220-240V

ø

O

only FL

MENO ROUND 950 955

ø 950

120

p E A D s

ø 935

CODE 063-2273##7O 063-2274##7O

4x14W+4x21W T16 4x24W+4x39W T16

063-20710#7O 063-20730#7O

Use QR-Code for more information

MENO ROUND 1250 ø 1240

120

p E A

220-240V

ø 1225

D s

063-_ _ _ _ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack

ADDITIONAL INFORMATION

only FL

1245

P

EMERGENCY

TYPE 63W e LED | 4250 lm* 135W e2 LED | 9800 lm*

220-240V

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

TYPE 2x24W+4x39W+4x54W T16

CODE 063-20830#7O

CODE 018-69005 018-69006 018-69007


SPREEDREIECK, BERLIN Architect: AUKETT + HEESE GmbH, Berlin

143


144

CAFE KOKOH, SYDNEY Architect: Thomas Bucich / Marissa Hurst / Thomas Bucich Design, Sydney Lighting design: Joe Sredojevic / light2, Sydney


OTTO BOCK SCIENCECENTER MEDIZINTECHNIK, BERLIN Architect: Gn채dinger Architekten, Berlin Lighting design: Schlotfeldt Licht, Berlin

145


146

S.OLIVER HEADQUARTERS, ROTTENDORF Architect: KSP ENGEL UND ZIMMERMANN GmbH, Braunschweig Lighting design: Licht-Concept, Walld端rn


147


MENO round spot 148

E

Rounded housing made of white powder coated aluminium Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm Satined PMMA cover integrated in ceiling Toolless removal of diffuser, easy maintenance Spotlight integrated in cover, 355° rotatable, 30° tiltable Version with seperately switchable and dimmable spotlight possible 2 cable entry points and clamp for through-wiring Toolless mounting of filters, lenses, louvers, as accessories (max. 1) ESP

Cuerpo redondeado de aluminio con barniz estructurado blanco Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Tapa PMMA satinada, enrasada al techo Desinstalación sin herramientas de la tapa para un mantenimiento sencillo Proyector integrado en la tapa, girable 355° y orientable 30° Versión con reflector conmutable o dimeable individualmente posible 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo Integración sin herramientas de filtros, lentes, louvers, como acces. (måx. 1ud) RU

čńŎŔŗŇĹ?ʼnőőĹ&#x;Ĺ?ŎŒŔœŗŕĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁĹ“Ĺ’ĹŽĹ”Ĺ&#x;ŖŒŇŒŅʼnĹ?Ĺ’Ĺ?Ĺ“Ĺ’Ĺ”Ĺ’ĹœĹŽĹ’Ĺ†Ĺ’Ĺ?ŎŔńŕŎŒĹ? ļʼnŋŔńĹ?ŒśőĹ&#x;Ĺ?Ĺ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠņĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ĹŽĹŒĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ?Ĺ?Ĺ? İńŖŒņĹ&#x;Ĺ?Ĺ”Ĺ„Ĺ•Ĺ•Ĺ‰ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ–Ĺ‰Ĺ?Ĺ ŗŕŖńőńņĹ?ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ‰Ĺ–Ĺ•ĹŁņŗŔŒņʼnőŠĹ•Ĺ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ĹŽĹ’Ĺ? ijŔŒŕŖŒĹ?ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ”Ĺ„Ĺ•Ĺ•Ĺ‰ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ–Ĺ‰Ĺ?ĹŁĹ’Ĺ…Ĺ?ʼnŇśńʼnŖĹ‹Ĺ„Ĺ?ʼnőŗĹ?Ĺ„Ĺ?Ĺ“ ÄŚĹ”Ĺ„Ĺ•Ĺ•Ĺ‰ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ–Ĺ‰Ĺ?Ĺ ņŕŖŔŒʼnőĹ•Ĺ“Ĺ’Ĺ–!ŗŇŒĹ?œŒņŒŔŒŖń‡ŗŇŒĹ?Ĺ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„‡ ÄŚĹ’Ĺ‹Ĺ?ŒŊʼnőĹ†Ĺ„Ĺ”ĹŒĹ„Ĺ‘Ĺ–Ĺ•Ĺ’Ĺ–ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ņŎĹ?Ĺ˘Ĺ›Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰Ĺ?ĹŒĹˆĹŒĹ?Ĺ?ĹŒĹ”Ĺ’Ĺ†Ĺ„Ĺ‘ĹŒĹ‰Ĺ?ZWV[SPNO[ Ĺ’Ĺ–Ĺ†Ĺ‰Ĺ”Ĺ•Ĺ–ĹŒĹŁĹˆĹ?ĹŁĹ“Ĺ’ĹˆĹ†Ĺ’ĹˆĹ„Ĺ“ĹŒĹ–Ĺ„Ĺ‘ĹŒĹŁĹŒĹŽĹ?ʼnĹ?Ĺ?Ĺ‘Ĺ„ĹŁĹŽĹ’Ĺ?Ĺ’ĹˆĹŽĹ„ĹˆĹ?ĹŁŕŎņŒŋőŒĹ?Ĺ“Ĺ”Ĺ’Ĺ†Ĺ’ĹˆĹŽĹŒ ĤŎŕʼnŕŕŗńŔĹ&#x;!ŚņʼnŖŒņĹ&#x;ʼnĹ˜ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?ĹŒĹ‰Ĺ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹŒĹœĹ–

TYPE

ACCESSORY 360 ø 352 120 ø 337

q g H

MENO ROUND 350 TYPE 1x55W T16-R + 1x35W QR-LP 111 1x55W T16-R + 1x35W HIR-CE111

INSTALLATION TEMPLATE CODE 063-21346#7O 063-21348#7O

TYPE MENO ROUND 450 MENO ROUND 650

CODE 018-69045 018-69065

E A

220-240V

455

ø 450

120

ø 435

q g H

COLOUR AND PROTECTION FILTERS for QR-LP 111

MENO ROUND 450 TYPE 1x60W T16-R + 1x35W QR-LP 111 1x60W T16-R + 1x35W HIR-CE111

CODE 063-21456#7O 063-21458#7O

TYPE dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter UV protection filter IR protection filter

CODE 063-21656#7O 063-21658#7O

TYPE Sculpture lens Flood lens clear Honeycomb louver

Ă˜/H (MM) 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3

CODE 006-92231W 006-92232W 006-92233W 006-92234W 006-92235W 006-92236W

E A

220-240V

655

ø 650

120

ø 635

q g H

MENO ROUND 650 TYPE 1x60W T16-R + 1x35W QR-LP 111 1x60W T16-R + 1x35W HIR-CE111

COLOUR AND PROTECTION FILTERS for QR-LP 111

E A

220-240V

CONTROL T16 non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

CONTROL T16 + SPOT DIM 1-10V 6

DIM DALI 7

063-_ _ _ _ _ 6_ _ DIM 1-10V (only for QR) 7_ _ DIM DALI (HIR only switch)

Ă˜/H (MM) 105/3 105/3 105/3

CODE 006-92237W 006-92238W 006-93132W


DOCTOR‘S PRACTICE, DR. QUAY, WEILHEIM, GERMANY Interior design: Gruschwitz GmbH retail design / consulting, Munich

149


150

FOYER BRITISH AMERICAN TOBACCO GERMANY (BAT), HAMBURG Architect: B端ro f端r Form und Ereignis, Hamburg Lighting design: Marc Nelson licht design, Hamburg


151


MENO triangle 152

E

Rounded triangular housing made of aluminium Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm Satined or microprismatic PMMA cover flush with the ceiling Highly efficient LEDs with high CRI 2 cable entry points and clamp for through-wiring DALI ballast with additional touch dimming via push button Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function Order one template for mounting housing separately ESP

Cuerpo triangular redondeado de aluminio Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Tapa PMMA satinada o micro estructurada, enrasada al techo LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo Balastro para DALI con función Touch-DIM adicional Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs Pedir por separado el patrón de montaje para carcasa de empotrado en techo RU

ĶŔʼnŗŇŒŏŠőşōŎŒŔœŗŕŌŋŇŒŖŒņŏʼnőőşōŌŋńŏŢŐŌőŌţ ĥʼnŋŔńŐŒśőşōŐŒőŖńŊņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŖŒŏŝŌőŒōŐŐ ĵńŖŌőŌŔŒņńőőşōŌŏŌŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ņŗŔŒņʼnőŠŕœŒŖŒŏŎŒŐ ŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ ĮŒőņʼnŔŖʼnŔ+(30ŕŘŗőŎŚŌʼnō;V\JO+04 IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕń ŘŗőŎŚŌţŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţīńŎńŋşņńōŖʼnŜńŅŏŒőňŏţŐŒőŖńŊńŒŖňʼnŏŠőŒ

TYPE

ACCESSORY MENO TRIANGLE 400 430x405

q

120 410

E A

INSTALLATION TEMPLATE

TYPE 13W e LED | 800 lm* 27W e2 LED | 1850 lm*

CODE 063-9543##7# 063-9544##7#

1x22W T16-R

063-97420#7#

MENO TRIANGLE 500

q 482

E A

220-240V

MOULDING TOOL for cut out

TYPE 19W e LED | 1200 lm* 40W e2 LED | 2750 lm* 1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x40W T16-R emergency

CODE 063-9553##7# 063-9554##7# 063-97530#7# 063-97540#7# 063-97540#7#_

MENO TRIANGLE 600 625x595

q E A

120 605

TYPE 27W e LED | 1700 lm* 57W e2 LED | 3900 lm* 1x60W T16-R 1x60W T16-R emergency

220-240V

CODE 063-9563##7# 063-9564##7# 063-97650#7# 063-97650#7#_

LED COLOUR TEMPERATURE 063-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

LIGHT OPTIC COVER 063-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic O

CODE 018-69040 018-69050 018-69060

220-240V

502x475

120

TYPE TRIANGLE 400 TRIANGLE 500 TRIANGLE 600

P

EMERGENCY 063-_ _ _ _ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack

TYPE TRIANGLE 400 TRIANGLE 500 TRIANGLE 600

CODE 018-69041 018-69051 018-69061


XAL HEADQUARTERS, GRAZ Architect: Michael Kadletz, Graz

153


MENO soft 154

E

Rounded housing made of white powder coated aluminium Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm Satined or microprismatic PMMA cover flush with the ceiling Toolless removal of diffuser, easy maintenance Highly efficient LEDs with high CRI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button 2 cable entry points and clamp for through-wiring Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function ESP

Cuerpo redondeado de aluminio con barniz estructurado blanco Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Tapa PMMA satinada o micro estructurada, enrasada al techo Desinstalación sin herramientas de la tapa para un mantenimiento sencillo LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs RU

īńŎŔŗŇŏʼnőőşōŎŒŔœŗŕŌŋńŏŢŐŌőŌţœŒŎŔşŖŒŇŒŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĥʼnŋŔńŐŒśőşōŐŒőŖńŊņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŖŒŏŝŌőŒōŐŐ ĵńŖŌőŌŔŒņńőőşōŌŏŌŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ņŗŔŒņʼnőŠŕœŒŖŒŏŎŒŐ ijŔŒŕŖŒōňʼnŐŒőŖńŊŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏţŒŅŏʼnŇśńʼnŖŋńŐʼnőŗŏńŐœ ŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ ;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţśʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕń ŘŗőŎŚŌţŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ

TYPE MENO SOFT 330 220x341 336

215

CODE 063-1224##7#

2x18W TC-L

063-10220#7#

E A D s

120 200

1

TYPE 9W e2 LED | 580 lm*

220-240V

321

only FL

MENO SOFT 500

220x511 506

215

1 E A D

120

TYPE 6W e LED | 380 lm* 14W e2 LED | 860 lm* 2x36W TC-L 2x36W TC-L emergency

220-240V

491 200

CODE 063-1233##7# 063-1234##7# 063-10340#7# 063-10340#7#_

only FL

MENO SOFT 600 220x611

215 606

p E A D

120

TYPE 9W e LED | 540 lm* 18W e2 LED | 1250 lm* 2x14/24W T16 2x14/24W T16 emergency

220-240V

591 200

CODE 063-1243##7# 063-1244##7# 063-10410#7# 063-10410#7#_

only FL

MENO SOFT 900 220x911

215 906

p E A D s

120

TYPE 13W e LED | 800 lm* 27W e2 LED | 1850 lm*

CODE 063-1253##7# 063-1254##7#

2x21/39W T16

063-10520#7#

220-240V

891 200

only FL

MENO SOFT 1200 220x1211

215

1206

120 1191 200

p E A D s

TYPE 17W e LED | 1100 lm* 36W e2 LED | 2450 lm*

CODE 063-1263##7# 063-1264##7#

2x28/54W T16

063-10640#7#

LED COLOUR TEMPERATURE 063-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

220-240V

* Luminous Flux

only FL

5

MENO SOFT 1500 220x1511

215

1506

120 1491 200

p E A D s

220-240V

TYPE 21W e LED | 1300 lm* 45W e2 LED | 3100 lm* 2x35/49W T16

CODE 063-1273##7# 063-1274##7#

6

CONTROL non dimmable

063-10750#7# 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

LIGHT OPTIC COVER

only FL

063-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic O

P

EMERGENCY 063-_ _ _ _ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack


MARIO OCULISTA OPTIC SHOP, BEJA, PORTUGAL Architect: Jorge Sousa Santos

155


156

RAIFFEISENBANK, ZURICH Architect: DREXLER GUINAND JAUSLIN Architekten AG, Zurich Lighting design: Sommerlatte & Sommerlatte AG, Zurich


157


MENO retro 158

E

Rounded housing made of white powder coated aluminium Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm Satined or microprismatic PMMA cover flush with the ceiling Toolless removal of diffuser, easy maintenance Highly efficient LEDs with high CRI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button 2 cable entry points and clamp for through-wiring Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function ESP

Cuerpo redondeado de aluminio con barniz estructurado blanco Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Tapa PMMA satinada o micro estructurada, enrasada al techo Desinstalación sin herramientas de la tapa para un mantenimiento sencillo LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs RU

īńŎŔŗŇŏʼnőőşōŎŒŔœŗŕŌŋńŏŢŐŌőŌţœŒŎŔşŖŒŇŒŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĥʼnŋŔńŐŒśőşōŐŒőŖńŊņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŖŒŏŝŌőŒōŐŐ ĵńŖŌőŌŔŒņńőőşōŌŏŌŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ņŗŔŒņʼnőŠŕœŒŖŒŏŎŒŐ ijŔŒŕŖŒōňʼnŐŒőŖńŊŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏţŒŅŏʼnŇśńʼnŖŋńŐʼnőŗŏńŐœ ŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ ;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţśʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕń ŘŗőŎŚŌţŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ

TYPE

ACCESSORY MENO RETRO SQUARE 250 270x270 265

265

q

250

E A D

120 250

INSTALLATION TEMPLATE

TYPE 10W e2 LED | 650 lm*

CODE 063-1504##7#

1x22W T16-R

063-17020#7#

TYPE MENO MENO MENO MENO MENO MENO MENO MENO

220-240V

only FL

RETRO RETRO RETRO RETRO RETRO RETRO RETRO RETRO

SQUARE SQUARE SQUARE SQUARE SQUARE 450 600 900

CODE 062-40025 062-40030 062-40045 062-40061 062-40091 062-40040 062-40060 062-40090

250 330 450 600 900

MENO RETRO SQUARE 330 350x350 345

345

q

330

E A D

120 330

220-240V

TYPE 9W e LED | 540 lm* 18W e2 LED | 1250 lm*

CODE 063-1513##7# 063-1514##7#

1x22W+1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x55W T16-R emergency

063-1712017# 063-17140#7# 063-17140#7#_

only FL

MENO RETRO SQUARE 450 470x470 465

465

120 450

450

q E A D

220-240V

TYPE 13W e LED | 830 lm* 28W e2 LED | 1900 lm*

CODE 063-1523##7# 063-1524##7#

1x22W+1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x55W T16-R emergency

063-17220#7# 063-17240#7# 063-17240#7#_

only FL

MENO RETRO SQUARE 600 620x620 615

615

p

600

E A D s

120 600

TYPE 21W e LED | 1400 lm* 45W e2 LED | 3300 lm*

CODE 063-1533##7# 063-1534##7#

4x14/24W T16

063-17310#7#

220-240V

only FL

MENO RETRO SQUARE 900 920x920 915

915

900

900

120

p E A D s

TYPE 59W e LED | 4000 lm* 126W e2 LED | 9100 lm*

CODE 063-1543##7# 063-1544##7#

6x21/39W T16

063-17420#7#

LED COLOUR TEMPERATURE 063-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

220-240V

* Luminous Flux

only FL

5

MENO RETRO 450 240x470 235

465

E A D

120 220

1

TYPE 6W e LED | 400 lm* 14W e2 LED | 920 lm*

CODE 063-1563##7# 063-1564##7#

2x24W TC-L 2x24W TC-L emergency

063-17630#7# 063-17630#7#_

220-240V

460

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

120 220

L

p E A D

220-240V

only FL

3

063-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic

MENO RETRO 600 | 900 235

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

LIGHT OPTIC COVER

only FL

240x620 240x920

DIM DALI

TYPE 9W e LED | 540 lm* 18W e2 LED | 1250 lm* 2x14/24W T16 2x14/24W T16 emergency

L (MM) 600 600 600 600

CODE 063-1573##7# 063-1574##7# 063-17710#7# 063-17710#7#_

13W e LED | 800 lm* 27W e2 LED | 1850 lm* 2x21/39W T16 2x21/39W T16 emergency

900 900 900 900

063-1583##7# 063-1584##7# 063-17820#7# 063-17820#7#_

O

P

EMERGENCY 063-_ _ _ _ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack


PHARMACY ROTHLAUER, GRAZ Architect: FUCHS - das architekturb端ro, Graz

159


160

B26, REYKJAVÍK Architect: Rut Káradóttir, Reykjavík Lighting design: Lumex, Reykjavík


MIRABELL OPTICAL STORE, SALZBURG Architect: MSC Baumeister GmbH, Robert Gabriel, Anthering Lighting design: Vivere Licht, Koppl

161


MENO square 162

E

Square housing made of white powder coated aluminium Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm Satined or microprismatic PMMA cover flush with the ceiling Toolless removal of diffuser, easy maintenance Highly efficient LEDs with high CRI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button 2 cable entry points and clamp for through-wiring Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function ESP

Cuerpo cuadrado de aluminio con barniz estructurado blanco Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Tapa PMMA satinada o micro estructurada, enrasada al techo Desinstalación sin herramientas de la tapa para un mantenimiento sencillo LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs RU

ĮņńňŔńŖőşōńŏŢŐŌőŌʼnņşōŎŒŔœŗŕœŒŎŔşŖŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĥʼnŋŔńŐŒśőşōŐŒőŖńŊņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŖŒŏŝŌőŒōŐŐ ĵńŖŌőŌŔŒņńőőşōŌŏŌŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ņŗŔŒņʼnőŠŕœŒŖŒŏŎŒŐ ijŔŒŕŖŒōňʼnŐŒőŖńŊŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏţŒŅŏʼnŇśńʼnŖŋńŐʼnőŗŏńŐœ ŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ ;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţśʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕń ŘŗőŎŚŌţŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ

TYPE MENO SQUARE 250 280x280 274

274

120 250

250

q

TYPE 10W e2 LED | 650 lm*

CODE 063-2524##7#

1x22W T16-R

063-27220#7#

E A D

220-240V

only FL

MENO SQUARE 330 360x360 354

354

120 330

330

q

E A D

220-240V

TYPE 9W e LED | 540 lm* 18W e2 LED | 1250 lm* 1x22W+1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x55W T16-R emergency

CODE 063-2533##7# 063-2534##7# 063-2732017# 063-27340#7# 063-27340#7#_

only FL

MENO SQUARE 450 480x480 474

474

120 450

450

q

E A D

TYPE 13W e LED | 830 lm* 28W e2 LED | 1900 lm* 1x60W T16-R 1x60W T16-R emergency

220-240V

CODE 063-2543##7# 063-2544##7# 063-27450#7# 063-27450#7#_

only FL

MENO SQUARE 600 615x615 609

609

p

585

E A D s

120 585

TYPE 21W e LED | 1400 lm* 45W e2 LED | 3300 lm*

CODE 063-2553##7# 063-2554##7#

4x14/24W T16

063-27510#7#

220-240V

only FL

MENO SQUARE 900 930x930 924

924

120 900

900

p E A D s

TYPE 59W e LED | 4000 lm* 126W e2 LED | 9100 lm*

CODE 063-2573##7# 063-2574##7#

6x21/39W T16

063-27720#7#

LED COLOUR TEMPERATURE 063-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

220-240V

* Luminous Flux

only FL

5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

063-_ _ _ _ _ 1_ non dimmable 2_ DIM 1-10V 3_ DIM DALI

3

LIGHT OPTIC COVER 063-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic O

P

EMERGENCY 062-_ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack


CLINICA STELLA DEL MATTINO, BOVES Architect: Carlo Martini, Studio Negro, Cuneo

163


164

BEST FRIENDS CAFE, ATHENS Architect: Blossom Lighting design: HALO, Athens


165


MENO square spot 166

E

Square housing made of white powder coated aluminium Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm Satined or microprismatic PMMA cover flush with the ceiling Toolless removal of diffuser, easy maintenance Spotlight integrated in cover, 355° rotatable, 30° tiltable Version with seperately switchable and dimmable spotlight possible 2 cable entry points and clamp for through-wiring Toolless mounting of filters, lenses, louvers, as accessories (max. 1) ESP

Cuerpo cuadrado de aluminio con barniz estructurado blanco Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Tapa PMMA satinada o micro estructurada, enrasada al techo Desinstalación sin herramientas de la tapa para un mantenimiento sencillo Proyector integrado en la tapa, girable 355° y orientable 30° Versión con reflector conmutable o dimeable individualmente posible 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo Integración sin herramientas de filtros, lentes, louvers, como acces. (måx. 1ud) RU

ÄŽĹ†Ĺ„ĹˆĹ”Ĺ„Ĺ–Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹ‰Ĺ†Ĺ&#x;Ĺ?ŎŒŔœŗŕĹ“Ĺ’ĹŽĹ”Ĺ&#x;Ĺ–ŅʼnĹ?Ĺ’Ĺ?Ĺ“Ĺ’Ĺ”Ĺ’ĹœĹŽĹ’Ĺ†Ĺ’Ĺ?ŎŔńŕŎŒĹ? ļʼnŋŔńĹ?ŒśőĹ&#x;Ĺ?Ĺ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠņĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ĹŽĹŒĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ?Ĺ?Ĺ? ÄľĹ„Ĺ–ĹŒĹ‘ĹŒĹ”Ĺ’Ĺ†Ĺ„Ĺ‘Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ?ĹŒĹ?ĹŒĹŽĹ”Ĺ’Ĺ“Ĺ”ĹŒĹ‹Ĺ?Ĺ„Ĺ–ĹŒĹ›Ĺ‰Ĺ•ĹŽĹŒĹ?744(Ĺ”Ĺ„Ĺ•Ĺ•Ĺ‰ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ–Ĺ‰Ĺ?Ĺ ijŔŒŕŖŒĹ? ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ”Ĺ„Ĺ•Ĺ•Ĺ‰ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ–Ĺ‰Ĺ?ĹŁĹ’Ĺ…Ĺ?ʼnŇśńʼnŖĹ‹Ĺ„Ĺ?ʼnőŗĹ?Ĺ„Ĺ?Ĺ“ ÄŚĹ”Ĺ„Ĺ•Ĺ•Ĺ‰ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ–Ĺ‰Ĺ?Ĺ ņŕŖŔŒʼnőĹ•Ĺ“Ĺ’Ĺ–!ŗŇŒĹ?œŒņŒŔŒŖń‡ŗŇŒĹ?Ĺ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„‡ ÄŚĹ’Ĺ‹Ĺ?ŒŊʼnőĹ†Ĺ„Ĺ”ĹŒĹ„Ĺ‘Ĺ–Ĺ•Ĺ’Ĺ–ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ņŎĹ?Ĺ˘Ĺ›Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰Ĺ?ĹŒĹˆĹŒĹ?Ĺ?ĹŒĹ”Ĺ’Ĺ†Ĺ„Ĺ‘ĹŒĹ‰Ĺ?ZWV[SPNO[ Ĺ’Ĺ–Ĺ†Ĺ‰Ĺ”Ĺ•Ĺ–ĹŒĹŁĹˆĹ?ĹŁĹ“Ĺ’ĹˆĹ†Ĺ’ĹˆĹ„Ĺ“ĹŒĹ–Ĺ„Ĺ‘ĹŒĹŁĹŒĹŽĹ?ʼnĹ?Ĺ?Ĺ‘Ĺ„ĹŁĹŽĹ’Ĺ?Ĺ’ĹˆĹŽĹ„ĹˆĹ?ĹŁŕŎņŒŋőŒĹ?Ĺ“Ĺ”Ĺ’Ĺ†Ĺ’ĹˆĹŽĹŒ ĤŎŕʼnŕŕŗńŔĹ&#x;!ŚņʼnŖŒņĹ&#x;ʼnĹ˜ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?ĹŒĹ‰Ĺ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹŒĹœĹ–

TYPE

ACCESSORY 360x360 354

354

120 330

330

p g H

MENO SQUARE 330 TYPE 1x55W T16-R + 1x35W QR-LP 111 1x55W T16-R + 1x35W HIR-CE111

COLOUR AND PROTECTION FILTERS for QR-LP 111 CODE 063-27346#7O 063-27348#7O

TYPE dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter UV protection filter IR protection filter

CODE 063-27456#7O 063-27458#7O

TYPE Sculpture lens Flood lens clear Honeycomb louver

Ă˜/H (MM) 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3

CODE 006-92231W 006-92232W 006-92233W 006-92234W 006-92235W 006-92236W

E A

220-240V

480x480 474

474

450

450

120

p g H

COLOUR AND PROTECTION FILTERS for QR-LP 111

MENO SQUARE 450 TYPE 1x60W T16-R + 1x50W QR-LP 111 1x60W T16-R + 1x35W HIR-CE111

E A

220-240V

615x615 609

609

120 585

585

p g H

MENO SQUARE 600 TYPE 4x14W T16 + 1x50W QR-LP 111 4x24W T16 + 1x50W QR-LP 111

CODE 063-27516#7O 063-27536#7O

4x14W T16 + 1x35W HIR-CE111 4x24W T16 + 1x35W HIR-CE111

063-27518#7O 063-27538#7O

E A

220-240V

CONTROL T16 non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

CONTROL T16 + SPOT DIM 1-10V 6

DIM DALI 7

063-_ _ _ _ _ 6_ _ DIM 1-10V (only for QR) 7_ _ DIM DALI (HIR only switch)

Ă˜/H (MM) 105/3 105/3 105/3

CODE 006-92237W 006-92238W 006-93132W


ARCOTEL RUBIN, HAMBURG Architect: Harald Schreiber, Vienna

167


COMBO round 168

E

Round aluminium housing, trim powder coated white or grey Suitable for ceilings from 2-25mm Satined PMMA cover, circular or microprismatic integrated in ceiling Toolless removal of diffuser, easy maintenance Highly efficient LEDs with high CRI Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function 2 cable entry points and clamp for through-wiring ESP

Cuerpo redondo de aluminio, borde revestido en polvo blanco o gris Accesorios de montaje adecuados para techos de 2-25mm Tapa PMMA satinada, circular o micro estructurada, enrasada al techo Desinstalación sin herramientas de la tapa para un mantenimiento sencillo LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo RU

ĮŔŗŇŏşōńŏŢŐŌőŌʼnņşōŎŒŔœŗŕŔńŐŎńœŒŎŔşŖńŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō İŒőŖńŊőşʼnŎŒŐœŏʼnŎŖŗŢŝŌʼnœŔŌŇŒňőşʼnňŏţŕŖʼnőŖŒŏŝŌőŒōŐŐ ĴńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ!ŐńŖŒņşōŕŎŒŏŠŚʼnņŒōŕŖŔŗŎŖŗŔŒōŌŏŌŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌō ijŔŒŕŖŒōňʼnŐŒőŖńŊŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏţŒŅŏʼnŇśńʼnŖŋńŐʼnőŗŏńŐœ ŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕń ŘŗőŎŚŌţŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ

TYPE

ACCESSORY COMBO ROUND 170 177 ø 161 136 ø 184

z

CONCRETE INSTALLATION HOUSING

TYPE 9W e2 LED | 560 lm*

CODE 063-3214####

1x18W TC-F

063-30120###

170

E A D s

TYPE COMBO COMBO COMBO COMBO

ROUND ROUND ROUND ROUND

170 260 350 450

220-240V

only FL

COMBO ROUND 260 267 ø 250 126 ø 274

q

E A D

TYPE 6W e LED | 340 lm* 13W e2 LED | 790 lm*

CODE 063-3223#### 063-3224####

1x22W T16-R

063-30220###

220-240V

only FL

COMBO ROUND 350 353 ø 337 126 ø 360

q

E A D

220-240V

TYPE 9W e LED | 530 lm* 18W e2 LED | 1250 lm*

CODE 063-3233#### 063-3234####

1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x40W T16-R emergency

063-30330### 063-30340### 063-30330###_

only FL

COMBO ROUND 450 453

ø 435

q

154

E A D

TYPE 16W e LED | 800 lm* 27W e2 LED | 1800 lm*

CODE 063-3243#### 063-3244####

1x60W T16-R 1x60W T16-R emergency

063-30450### 063-30450###_

220-240V

ø 463

LED COLOUR TEMPERATURE

only FL

COMBO ROUND 600 | 650 605 655

ø -16

1p

154

E A D s

TYPE 25W e LED | 1700 lm* 54W e2 LED | 3900 lm* 2x24W TC-L + 4x24W T16666

Ø (MM) 616 616

CODE 063-3253#### 063-3254#### 063-30630###

063-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

CONTROL

220-240V

ø

non dimmable

only FL

1

COMBO ROUND 950 956

ø 935

p

154

E A D s

TYPE 63W e LED | 4250 lm* 135W e2 LED | 9800 lm*

CODE 063-3273###O 063-3274###O

4x14W+4x21W T16 4x24W+4x39W T16

063-30710##O 063-30730##O

220-240V

ø 963

DIM 1-10V 2

p

3

063-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white 6

7

LIGHT OPTIC COVER 063-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic

COMBO ROUND 1250 ø 1240

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

COLOUR

only FL

1248

DIM DALI

TYPE 2x24W+4x39W+4x54W T16

CODE 063-30830##O

O

P

EMERGENCY

154

E A

220-240V

ø 1256

D s

063-_ _ _ _ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack

CODE 061-99001 061-99002 061-99003 061-99004


PARKSTADT OFFICE CENTER II EUROFASHION AGENTUR HOFERER, MUNICH Architect: SAI Scheller Architekten Ingenieure, Munich Lighting design: Laborette Interior Design, Munich

169


170

LABORATORIOS URBANOS, INSTITUTO DE EMPRESA IE EN MARÍA DE MOLINA, MADRID Architect: Serrano Suñer Arquitectos, Madrid Lighting design: Ilione S.L., Valladolid


171


172

RESORT LINSBERG ASIA, BAD ERLACH, AUSTRIA Architect: Dipl.Ing. Ernst Maurer, Vienna / Hollabrunn Interior architects: List General Contractor, Bad Erlach / Christian Aebli, Fislisbach / Markus Diedenhofen, Stuttgart


DOCTOR‘S PRACTICE, DR. LANGMAYR, LEONDING, AUSTRIA Architect: Arch. Dipl. Ing. Pia Langmayr, Linz

173


COMBO square 174

E

Square housing made of aluminium Cover frame in white or grey powder coating Suitable for ceilings from 2-25mm Satined or microprismatic PMMA cover flush with the ceiling Toolless removal of diffuser, easy maintenance Highly efficient LEDs with high CRI Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button 2 cable entry points and clamp for through-wiring ESP

Cuerpo cuadrado de aluminio Borde en barniz estructurado, blanco o gris Accesorios de montaje adecuados para techos de 2-25mm Tapa PMMA satinada o micro estructurada, enrasada al techo Desinstalación sin herramientas de la tapa para un mantenimiento sencillo LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo RU

ĮņńňŔńŖőşōŐŒőŖńŊőşōŎŒŔŒŅŌŋńŏŢŐŌőŌţ ĴńŐŎńņŅʼnŏŒōŌŏŌŕʼnŔŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŒŎŔńŕŎʼn İŒőŖńŊőşʼnŎŒŐœŏʼnŎŖŗŢŝŌʼnœŔŌŇŒňőşʼnňŏţŕŖʼnőŖŒŏŝŌőŒōŐŐ ĵńŖŌőŌŔŒņńőőşōŌŏŌŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ijŔŒŕŖŒōňʼnŐŒőŖńŊŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏţŒŅŏʼnŇśńʼnŖŋńŐʼnőŗŏńŐœ ŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕń ŘŗőŎŚŌţŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ ;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţśʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ

TYPE COMBO SQUARE 250 275x275 268

q

268

136 285

TYPE 10W e2 LED | 650 lm*

CODE 063-3524####

1x22W T16-R

063-37220###

E A

285

220-240V

s COMBO SQUARE 330 355x355 348

348

136 365

365

TYPE 9W e LED | 540 lm* 18W e2 LED | 1250 lm*

q

E A

220-240V

1x22W+1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x55W T16-R emergency

CODE 063-3533#### 063-3534#### 063-373201## 063-37340### 063-37340###_

s COMBO SQUARE 450 475x475 468

468

136 485

485

TYPE 13W e LED | 830 lm* 28W e2 LED | 1900 lm*

q

E A

1x60W T16-R 1x60W T16-R emergency

220-240V

CODE 063-3543#### 063-3544#### 063-37450### 063-37450###_

s COMBO SQUARE 595 587x587 580

580

136

p E A

597

597

TYPE 21W e LED | 1400 lm* 45W e2 LED | 3300 lm*

CODE 063-3553#### 063-3554####

4x14/24W T16

063-37510###

220-240V

s

LED COLOUR TEMPERATURE COMBO SQUARE 620

610x610 603

603

620

620

136

p E A

TYPE 21W e LED | 1400 lm* 45W e2 LED | 3300 lm*

CODE 063-3563#### 063-3564####

4x14/24W T16

063-37610###

063-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

CONTROL

220-240V

non dimmable

s 1

COMBO SQUARE 900 925x925 918

918

935

935

136

6

p E A

220-240V

s

TYPE 59W e LED | 4000 lm* 126W e2 LED | 9100 lm*

CODE 063-3573#### 063-3574####

6x21/39W T16

063-37720###

DIM 1-10V 2

DIM DALI

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

COLOUR 063-_ _ _ _ _ _ 6_ anodised aluminium 7_ white 6

7

LIGHT OPTIC COVER 063-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic O

P

EMERGENCY 063-_ _ _ _ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack


HOUSE VIRCHOW, BERLIN Architect: Ingenieurb端ro Schnell, Tuttlingen

175


COMBO square spot 176

E

Square housing made of aluminium Cover frame in white or grey powder coating Suitable for ceilings from 2-25mm Satined or microprismatic PMMA cover flush with the ceiling Toolless removal of diffuser, easy maintenance Spotlight integrated in cover, 355° rotatable, 30° tiltable Version with seperately switchable and dimmable spotlight possible Toolless mounting of filters, lenses, louvers, as accessories (max. 1) ESP

Cuerpo cuadrado de aluminio Borde en barniz estructurado, blanco o gris Accesorios de montaje adecuados para techos de 2-25mm Tapa PMMA satinada o micro estructurada, enrasada al techo Desinstalación sin herramientas de la tapa para un mantenimiento sencillo Proyector integrado en la tapa, girable 355° y orientable 30° Versión con reflector conmutable o dimeable individualmente posible Integración sin herramientas de filtros, lentes, louvers, como acces. (måx. 1ud) RU

ÄŽĹ†Ĺ„ĹˆĹ”Ĺ„Ĺ–Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ‘Ĺ&#x;Ĺ?ŎŒŔŒŅĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁ Ä´Ĺ„Ĺ?ĹŽĹ„ņŅʼnĹ?Ĺ’Ĺ?ĹŒĹ?ĹŒŕʼnŔŒĹ?Ĺ“Ĺ’Ĺ”Ĺ’ĹœĹŽĹ’Ĺ†Ĺ’Ĺ?ŒŎŔńŕŎʼn Ä°Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ‘Ĺ&#x;ʼnĹŽĹ’Ĺ?Ĺ“Ĺ?ʼnŎŖŗŢĹ?ĹŒĹ‰Ĺ“Ĺ”ĹŒĹ‡Ĺ’ĹˆĹ‘Ĺ&#x;ʼnĹˆĹ?ĹŁŕŖʼnőĹ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ?Ĺ?Ĺ? ÄľĹ„Ĺ–ĹŒĹ‘ĹŒĹ”Ĺ’Ĺ†Ĺ„Ĺ‘Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ?ĹŒĹ?ĹŒĹŽĹ”Ĺ’Ĺ“Ĺ”ĹŒĹ‹Ĺ?Ĺ„Ĺ–ĹŒĹ›Ĺ‰Ĺ•ĹŽĹŒĹ?744(Ĺ”Ĺ„Ĺ•Ĺ•Ĺ‰ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ–Ĺ‰Ĺ?ŠijŔŒŕŖŒĹ?ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ”Ĺ„Ĺ•Ĺ•Ĺ‰ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ–Ĺ‰Ĺ?ĹŁĹ’Ĺ…Ĺ?ʼnŇśńʼnŖĹ‹Ĺ„Ĺ?ʼnőŗĹ?Ĺ„Ĺ?Ĺ“ ÄŚĹ”Ĺ„Ĺ•Ĺ•Ĺ‰ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ–Ĺ‰Ĺ?Ĺ ņŕŖŔŒʼnőĹ•Ĺ“Ĺ’Ĺ–!ŗŇŒĹ?œŒņŒŔŒŖń‡ŗŇŒĹ?Ĺ‘Ĺ„ĹŽĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ„‡ ÄŚĹ’Ĺ‹Ĺ?ŒŊʼnőĹ†Ĺ„Ĺ”ĹŒĹ„Ĺ‘Ĺ–Ĺ•Ĺ’Ĺ–ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ņŎĹ?Ĺ˘Ĺ›Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹ‰Ĺ?ĹŒĹˆĹŒĹ?Ĺ?ĹŒĹ”Ĺ’Ĺ†Ĺ„Ĺ‘ĹŒĹ‰Ĺ?ZWV[SPNO[ ĤŎŕʼnŕŕŗńŔĹ&#x;!ŚņʼnŖŒņĹ&#x;ʼnĹ˜ĹŒĹ?Ĺ Ĺ–Ĺ”Ĺ&#x;Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ‹Ĺ&#x;Ĺ„Ĺ‘Ĺ–ĹŒĹ•Ĺ?ʼnœţĹ?ĹŒĹ‰Ĺ”Ĺ‰ĹœĹ‰Ĺ–ĹŽĹŒĹœĹ–

TYPE

ACCESSORY 355x355 348

348

365

365

136

q g H

COMBO SPOT 330 TYPE 1x55W T16-R + 1x35W QR-LP 111 1x55W T16-R + 1x35W HIR-CE111

COLOUR AND PROTECTION FILTERS for QR-LP 111 CODE 063-38346##O 063-38348##O

TYPE dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter UV protection filter IR protection filter

CODE 063-38456##O 063-38458##O

TYPE Sculpture lens Flood lens clear Honeycomb louver

Ă˜/H (MM) 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3

CODE 006-92231_ 006-92232_ 006-92233_ 006-92234_ 006-92235_ 006-92236_

E A

220-240V

475x475 468

468

485

485

136

q g H

COMBO SPOT 450 TYPE 1x60W T16-R + 1x35W QR-LP 111 1x60W T16-R + 1x35W HIR-CE111

COLOUR AND PROTECTION FILTERS for QR-LP 111 Ă˜/H (MM) 105/3 105/3 105/3

E A

220-240V

587x587 580

580

136 597

597

q g H

COMBO SPOT 595

COLOUR

TYPE 4x14W T16 + 1x50W QR-LP 111 4x24W T16 + 1x50W QR-LP 111

CODE 063-38516##O 063-38536##O

4x14W T16 + 1x35W HIR-CE111 4x24W T16 + 1x35W HIR-CE111

063-38518##O 063-38538##O

E A

220-240V

610x610 603

603

136 620

620

q g H

COMBO SPOT 620 TYPE 4x14W T16 + 1x50W QR-LP 111 4x24W T16 + 1x50W QR-LP 111

CODE 063-38616##O 063-38636##O

4x14W T16 + 1x35W HIR-CE111 4x24W T16 + 1x35W HIR-CE111

063-38618##O 063-38638##O

E A

220-240V

CONTROL T16 non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

CONTROL T16 + SPOT DIM 1-10V 6

DIM DALI

063-_ _ _ _ _ 6_ _ DIM 1-10V (only for QR) 7_ _ DIM DALI (HIR only switch)

7

COLOUR 063-_ _ _ _ _ _ 6_ anodised aluminium 7_ white 6

7

006-_ _ _ _ _ S grey W white S

W

CODE 006-92237_ 006-92238_ 006-93132_


PRIVATE RESIDENCE, HAMBURG Architect: Per Wessels, A6 Architekten, Hamburg Lighting design: Marc Nelson, Olaf Wørdehoff, Hamburg

177


VELA recessed 178

E

Square housing made of natural anodised aluminium Mounting frame made of aluminium for ceilings 12,5 or 15mm Luminaire can be integrated flush with shadow gap in mounting set Order one template for mounting set separately Luminaire can be swivelled out for maintenance Easy demounting by using 3 or 5 pin plug Satined PMMA cover integrated in ceiling Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function ESP

Cuerpo cuadrado de aluminio anodizado natural Marco de montaje de aluminio para techos de 12,5 o 15mm de espesor Luminaria enrasada al marco de montaje utilizable con mortero Pedir por separado el patrón de montaje para marco de empotrado en techo Luminaria desplazable del marco para el mantenimiento Desinstalación sencilla mediante conector de 3 o 5 terminales Tapa PMMA satinada, enrasada al techo Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs RU

ĮņńňŔńŖőşōŎŒŔœŗŕŌŋńőŒňŌŔŒņńőőŒŇŒńŏŢŐŌőŌţ İŒőŖńŊőńţŔńŐŎńŌŋńŏŢŐŌőŌţňŏţœŒŖŒŏŎŒņŌŏŌŐŐ ķŕŖńőńņŏŌņńʼnŖŕţŋńœŒňŏŌŚŒőʼnŅŒŏŠŜŒōŋńŋŒŔőńŕŖşŎʼnœŒŖŒŏŎńŌ ŐŒőŖńŊőŒōŔńŐŎŌńŎŕʼnŕŕŗńŔňŏţŗŕŖńőŒņŎŌŐŒőŖńŊőŒōŔńŐŎŌŋńŎńŋşņńʼnŖŕţ ŒŖňʼnŏŠőŒŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŐŒŊőŒŌŕœŒŏŠŋŒņńŖŠŎńŎŏŢŎňŏţňŒŕŖŗœńŎœŔŒŕŖŔńőŕŖņŗ ŋńœŒŖŒŏŎŒŐŗňŒŅőşōňʼnŐŒőŖńŊŋńŕśʼnŖŖŔʼnřŌŏŌœţŖŌŔńŋŞʼnŐőŒŇŒŕŒʼnňŌőʼnőŌţ ŐńŖŒņşōŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠņŗŔŒņʼnőŠŕœŒŖŒŏŎŒŐŒœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼn ŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕńŘŗőŎŚŌţŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ

TYPE

ACCESSORY VELA 600

p

660x660

110 635

635

INSTALLATION TEMPLATE

TYPE 4x24W T16 4x24W T16 emergency

CODE 066-564#6 066-564#6_

TYPE VELA 600 VELA 900 VELA 1200

CODE 099-00200 099-00202 099-00220

E A

220-240V

s VELA 900

p

960x960

110 935

935

TYPE 6x39W T16 6x39W T16 emergency

MOUNTING SET for trimless installation in plasterboard ceilings

CODE 066-576#6 066-576#6_

TYPE VELA 600 VELA 900 VELA 1200

E A

220-240V

s VELA 1200

p

1260x1260

110 1235

1235

CEILING THICKNESS

TYPE 8x28W T16 8x54W T16

CODE 066-549#6 066-588#6

E A

066-_ _ _ _ 0 12,5mm 2 15mm 12,5mm 0

15mm 2

220-240V

s CONTROL non dimmable 0

DIM 1-10V 1

DIM DALI

066-_ _ _ 0_ non dimmable 1_ DIM 1-10V 3_ DIM DALI/ touch DIM

3

EMERGENCY 066-_ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack

TECHNICAL DATA

usable as revision opening

CODE 066-5006# 066-5009# 066-5012#


COMMUNITY CENTER, RHEINHAUSEN Architect: HESS - VOLK Architekten, Herbolzheim Lighting design: LC4 Light Consulting

179


HUNTER 180

E

Round spotlights made of aluminium with mounting frame Surface in white powder coating Satined flush PMMA difffuser Additional effects with RGB-LED Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm 2 cable entry points and clamp for through-wiring RGB LEDs for dynamic colour change via DMX, DALI or button ESP

Cuerpo redondo de aluminio con marco de montaje Superficie con barniz estructurado blanco Tapa PMMA satinada enrasada a la luminaria Acentuación adicional con LED RGB Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo LED RGB para variación de colores con DALI, DMX o botón RU

ĮŔŗŇŏşōŕņʼnŖŌŏŠőŌŎņşœŒŏőʼnőŌŋńŏŢŐŌőŌţŕŐŒőŖńŊőŒōŔńŐŒō ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠœŒŎŔşŖńŅʼnŏşŐŕŖŔŗŎŖŗŔőşŐŏńŎŒŐ ĦŕŖŔŒʼnőőŒʼnņŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŕńŖŌőŌŔŒņńőőŒʼnœŔŌŎŔşŖŌʼnŌŋ ŒŔŇńőŌśʼnŕŎŒŇŒŕŖʼnŎŏńŘŗőŎŚŌţ9.)3,+ ĥʼnŋŔńŐŒśőşōŐŒőŖńŊņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŖŒŏŝŌőŒōŐŐ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ ĵŐʼnőńŚņʼnŖŒņ9.)3,+ŎŒőŖŔŒŏŌŔŗʼnŖŕţ+4?+(30ŌŏŌŎőŒœŎŒō

TYPE

ACCESSORY 526

q

90

RGB LED

116

E A

ø 450

220-240V

ø 521

INSTALLATION TEMPLATE

TYPE 1x60W T16-R + 1x30W LED RGB DALI 1x60W T16-R + 1x30W LED RGB DMX 1x60W T16-R + 1x30W LED RGB push-button

CODE 063-90450#7O

TYPE HUNTER 450 HUNTER 650 HUNTER 950

CODE 018-69046 018-69066 018-69096

063-90451#7O 063-90452#7O

s

745 90

HUNTER 450

116

1 p RGB LED

ø 650

XAL DMX MASTER UNIT 24V DC

HUNTER 650 TYPE 2x24W TC-L + 4x24W T16 + 1x40W LED RGB DALI 2x24W TC-L + 4x24W T16 + 1x40W LED RGB DMX 2x24W TC-L + 4x24W T16 + 1x40W LED RGB push-button

063-90630#7O

TYPE Memory for 8 individual scenes Input for external DMX-controller

063-90631#7O

Power supply 220-240V | 24V

063-90632#7O

See page 727 for more details

CODE

L/B/H (MM) 159/90/58

CODE 002-51010

21/90/58

002-59890

L/B/H (MM) 200/150/20

CODE 002-59900

E A

ø 740

220-240V

p

1026 90

116

ø 950 ø 1021

XAL DALI TOUCH PANEL 5,7’’ 24-48V

HUNTER 950

RGB LED

E A

220-240V

TYPE 4x14/24W + 4x21/39W T16 + 1x50W LED RGB DALI 4x14/24W + 4x21/39W T16 + 1x50W LED RGB DMX 4x14/24W + 4x21/39W T16 + 1x50W LED RGB DALI push-button

s

CONTROL T16 non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

063-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

CODE

TYPE XAL DALI touch panel

063-90710#7O See page 731 for more details 063-90711#7O 063-90712#7O


LIGHT+BUILDING, FRANKFURT Architect: INNOCAD, Graz

181


MIRA square 182

E

Square housing made of aluminium, powder coated white or black Offset microprismatic or semi-opal PMMA cover Suitable for ceilings from 8-25mm Highly efficient LEDs with high CRI Versions with LED emergency inset 3h, self-test function Mounting housing for concrete installation available ESP

Cuerpo cuadrado de aluminio con barniz estructurado blanco o negro Tapa PMMA micro estructurada o medio opalina emplazada en el interior Adecuada para techos de 8-25mm de espesor LED de alta eficiencia con alta reproducciĂłn cromĂĄtica Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 3hrs Carcasa para empotrado en hormigĂłn disponible como accesorio RU

ÄŽĹ†Ĺ„ĹˆĹ”Ĺ„Ĺ–Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?ŎŒŔœŗŕĹŒĹ‹Ĺ‡Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ†Ĺ?ʼnőĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁ ŅʼnĹ?Ĺ’Ĺ?ĹŒĹ?ĹŒśʼnŔőŒĹ?Ĺ“Ĺ’Ĺ”Ĺ’ĹœĹŽĹ’Ĺ†Ĺ’Ĺ?Ĺ’ĹŽĹ”Ĺ„Ĺ•ĹŽĹŒ Ä°ĹŒĹŽĹ”Ĺ’Ĺ“Ĺ”ĹŒĹ‹Ĺ?Ĺ„Ĺ–ĹŒĹ›Ĺ‰Ĺ•ĹŽĹŒĹ?ĹŒĹ?ĹŒĹ’Ĺ“Ĺ„Ĺ?ŒņĹ&#x;Ĺ?Ĺ”Ĺ„Ĺ•Ĺ•Ĺ‰ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ–Ĺ‰Ĺ?Ĺ Ä°Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠņĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ĹŽĹŒĹ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ĺ Ĺ‘Ĺ‰Ĺ”Ĺ‡Ĺ’ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–ĹŒĹ†Ĺ‘Ĺ&#x;ʼn3,+Ĺ•ņĹ&#x;Ĺ•Ĺ’ĹŽĹŒĹ?ĹŒĹ‘ĹˆĹ‰ĹŽĹ•Ĺ’Ĺ?ĹšĹ†Ĺ‰Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ‰Ĺ”Ĺ‰ĹˆĹ„Ĺ›ĹŒ ÄŚĹ‰Ĺ”Ĺ•ĹŒĹŒ3,+Ĺ•Ĺ˜Ĺ—Ĺ‘ĹŽĹšĹŒĹ‰Ĺ?Ĺ„Ĺ†Ĺ„Ĺ”ĹŒĹ?őŒŇŒŒŕņʼnĹ?Ĺ‰Ĺ‘ĹŒĹŁĹ•Ĺ„Ĺ?Ĺ’Ĺ–Ĺ‰Ĺ•Ĺ–ĹŒĹ”Ĺ—Ĺ˘Ĺ?ĹŒĹ‰Ĺ•ĹŁ Ä°Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ‘Ĺ&#x;Ĺ?ŎŒŔŒŅĹˆĹ?ĹŁĹ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠĹ„ņŅʼnŖŒőĹ‹Ĺ„ĹŽĹ„Ĺ‹Ĺ&#x;ņńʼnŖŕţĹ’Ĺ–ĹˆĹ‰Ĺ?Ĺ Ĺ‘Ĺ’

TYPE

ACCESSORY MOUNTING HOUSING for exposed concrete

MIRA SQUARE 150 TYPE 14W e2 LED | 1050 lm* 14W e2 LED emergency 3h

140x140

CODE 052-9330#### 052-9330####NL3

L

77 150

150

220-240V

H

A s MIRA SQUARE 150 TYPE 20W e2 LED | 1380 lm* 20W e2 LED emergency 3h

140x140

CODE 052-9331#### 052-9331####NL3

77 150

150

220-240V

A s MIRA SQUARE 200

190x190

TYPE 22W e2 LED | 1700 lm* 88 220-240V

200

200

CODE 052-9430####

A s MIRA SQUARE 200

190x190

TYPE 34W e2 LED | 2330 lm* 88 220-240V

200

200

CODE 052-9431####

A s

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux (semi-opal) 5

6

CONTROL non dimmable 1

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI

DIM DALI 3

COLOUR 052-_ _ _ _ _ _ 6_ grey/black 7_ white 8_ black 6

7

8

LIGHT OPTIC COVER 052-_ _ _ _ _ _ _ O semi-opal P microprismatic O

P

Ń 93% Ń  79%

B

TYPE L/B/H (MM) CODE MIRA SQUARE 150 350/210/140 052-9903310 MIRA SQUARE 200 400/210/190 052-9904310


XAL HEADQUARTERS, GRAZ

183


03

RECESSED LIGHT SYSTEMS | PROFILES Sistemas | Perfiles Empotrados ĦŕŖŔńŌņńʼnŐşʼnœŔŒŘŌŏŠőşʼnŕŌŕŖʼnŐş GAP

186

25

RONDO | RONDO frame

100

CANYON

100

190

60

20

100

200

60

206

80

208

214

60

40

120

DENO | DENO frame system

224

COMBO system

236

FRAME

240

70/80

FRAME system

120

55

25

wall

JANE

recessed

300

wall

MINO x

308

60

252

80

290

recessed LED

recessed

120

286

COVE

wall LED

60

60

170

282

200

EDGE system

170

276

120

COMBO

20

MINIMAL system

100

274

200

MINIMAL

100

DENO | DENO frame

80

268

120

100

CANYON frame system

120

RONDO | RONDO frame sys.

100

CANYON frame

120

120

100

CANYON system

266

MINO x system

60

310


GAP 25 system 186 L cutout (Lc) = L total + 4mm

L total

CHANNEL

INSET GAP 25 Installation channel 78xLc

138

L (MM) 600 900 1200 1500 1800 2400 3000 custom cut

73 105

L

NANO FIX black 15

CODE 051-0022008 051-0023008 051-0024008 051-0025008 051-0026008 051-0028008 051-0029008 827-10XXXX8

11,3

TYPE 5,5W LED | 395 lm* 11W LED | 790 lm*

L

F

60

24V

A

GAP 25 Mounting bracket CEILING THICKNESS (MM) 8-25

connection cable connection cable (10 pcs.)

CODE 007-2135##8_ 007-2137##8_ 007-1914010 007-1914020

NANO TURN black 15

CODE 051-0060000

TYPE 5,5W LED | 395 lm* 11W LED | 790 lm*

L

number of brackets required: length of your system in metres+1

94

L (MM) 300 600

60

F

138

24V

A

L (MM) 300 600

connection cable connection cable (10 pcs.)

CODE 007-2235##8_ 007-2237##8_ 007-1914010 007-1914020

15° 15°

GAP 25 Corner connector 90°

73

LED COLOUR TEMPERATURE CODE 051-0030008

105

007-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

* Luminous Flux (3000K CRI 80+, medium)

6

CONTROL 007-_ _ _ _ _ 5_ _ non dimmable 4_ _ dimmable

372 non dimmable 5

ACCESSORY

dimmable 4

BEAM ANGLE

GAP 25 Linear connector

007-_ _ _ _ _ _ _ S spot 18° M medium 26°

CODE 051-0050000 S

M

LED CONVERTER NON DIMMABLE 24V DC LED CONVERTER 24V DC, supply 100-240V AC GAP 25 End caps CODE 051-0040008 1,5

73

TYPE 12W max. 8 LED 20W max. 13 LED 30W max. 20 LED

ENEC appr. ENEC appr. ENEC appr.

L/B/H (MM) 85/41/22 167/39/30 246/30/16

CODE 002-60013 002-60021 002-60030

L/B/H (MM) 174/77/31

CODE 002-60060

105

LED CONVERTER 24V DC, supply 220-240V AC TYPE 60W max. 40 LED

ENEC appr.

NANO POWER CABLE 2x0,252mm2 L (MM) 1500 1xplug 2500 1xplug 4000 1xplug 6000 1xplug 9000 1xplug

| | | | |

end end end end end

sleeve sleeve sleeve sleeve sleeve

connection from NANO to converter, non dimmable

DIMMABLE ACCESSORIES SEE PAGE 307 FOR DIMMABLE ACCESSORIES LED Converter dimmable Dim Controller Cable

CODE 007-1914520 007-1914620 007-1914720 007-1914820 007-1914920


XAL CC, GRAZ Architect: INNOCAD, Graz

187


188

HUMANIC SHOE STORE, VIENNA Architect: Design und Bauabteilung Leder & Schuh AG, Mag. Hans Michael Heger, Graz Lighting design: VEDDER.LICHTMANAGEMENT, Munich


189


CANYON 20 led 190

E

Profile made of aluminium, white or black powder coated Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-20mm Improved glare reduction due to offset satin PMMA diffuser Luminaire with 300mm cable and plug Version in white (3000 or 4000K), amber, red, blue or green System solution upon request ESP

Perfil de aluminio revestido en polvo blanco o negro Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartĂłn yeso de 10-20mm Anti deslumbram. mejorado mediante tapa PMMA satinada emplazada en el interior Luminaria con cable de 300mm y enchufe VersiĂłn en blanco (3000K o 4000K), ĂĄmbar, rojo, azul o verde SoluciĂłn de sistema a pedido RU

ÄłĹ”Ĺ’Ĺ˜ĹŒĹ?Ĺ Ĺ•Ĺ†Ĺ‰Ĺ–ĹŒĹ?Ĺ Ĺ‘ĹŒĹŽĹ„ĹŒĹ‹Ĺ„Ĺ?ŢĹ?ĹŒĹ‘ĹŒĹŁŅʼnĹ?Ĺ’Ĺ?ĹŒĹ?ĹŒśʼnŔőŒĹ?Ĺ“Ĺ’Ĺ”Ĺ’ĹœĹŽĹ’Ĺ†Ĺ’Ĺ?Ĺ’ĹŽĹ”Ĺ„Ĺ•ĹŽĹŒ ļʼnŋŔńĹ?ŒśőĹ&#x;Ĺ?Ĺ?Ĺ’Ĺ‘Ĺ–Ĺ„ĹŠņĹ“Ĺ’Ĺ–Ĺ’Ĺ?ĹŽĹŒĹŒĹ‹Ĺ‡ĹŒĹ“Ĺ•Ĺ’ĹŽĹ„Ĺ”Ĺ–Ĺ’Ĺ‘Ĺ„Ĺ–Ĺ’Ĺ?Ĺ?ĹŒĹ‘Ĺ’Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä°ĹŒĹ‘ĹŒĹ?Ĺ„Ĺ?Ĺ Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ•Ĺ?ʼnœţĹ?ĹŒĹ?ĹĄĹ˜Ĺ˜Ĺ‰ĹŽĹ–Ĺ…Ĺ?Ĺ„Ĺ‡Ĺ’ĹˆĹ’Ĺ”ĹŁĹ—Ĺ–Ĺ’Ĺ“Ĺ?ʼnőőŒĹ?Ĺ—Ĺ”Ĺ„Ĺ•Ĺ•Ĺ‰ĹŒĹ†Ĺ„Ĺ–Ĺ‰Ĺ?Ţ ÄľĹ†Ĺ‰Ĺ–ĹŒĹ?Ĺ Ĺ‘ĹŒĹŽĹ•Ĺ?Ĺ?ŎńŅʼnĹ?ʼnĹ?ĹŒŔńŋŞʼnĹ?Ĺ’Ĺ? ÄŚĹ„Ĺ”ĹŒĹ„Ĺ‘Ĺ–Ĺ&#x;!ŅʼnĹ?Ĺ&#x;Ĺ?ÄŽĹŒĹ?ĹŒÄŽţőŖńŔőĹ&#x;Ĺ?ŎŔńŕőĹ&#x;Ĺ?ŇŒĹ?Ĺ—Ĺ…Ĺ’Ĺ?ĹŒĹ?ĹŒŋʼnĹ?ʼnőĹ&#x;Ĺ? ÄŚĹ’Ĺ‹Ĺ?ŒŊʼnőĹŒĹ‘ĹˆĹŒĹ†ĹŒĹˆĹ—Ĺ„Ĺ?Ĺ Ĺ‘Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ“Ĺ’ĹˆĹ…Ĺ’Ĺ”Ĺ•ĹŒĹ•Ĺ–Ĺ‰Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ“Ĺ’ŋńœŔŒŕŗ

ACCESSORY

TYPE

LED CONVERTER 24V DC, supply 220-240V AC

CANYON 20 JUT-OUT 30xL+3

70

43 20

L

F 24V

A

TYPE 3W i LED | 60 lm* 6W i LED | 110 lm* 9W i LED | 170 lm* 12W i LED | 220 lm* 15W i LED | 280 lm*

L (MM) 310 610 910 1210 1510

CODE 052-3541#18J 052-3542#18J 052-3543#18J 052-3544#18J 052-3545#18J

L (MM) 310 610 910 1210 1510

CODE 052-3541#18J 052-3542#18J 052-3543#18J 052-3544#18J 052-3545#18J

TYPE 30W 0,3m HVL plug 30W 0,3m HVL plug | 2m power feeder

L/B/H (MM) 246/30/16 246/30/16

CODE 007-1941110 007-1945110

Converter can be inserted through ceiling cut out

s CANYON 20 JUT-OUT

colour LED

30xL+3

70

43 20

L

F 24V

A

TYPE 3W colour LED 5W colour LED 7W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

LED CONVERTER incl. Splitter 6 24V DC, supply 220-240V AC TYPE 60W 0,3m 60W 0,3m 100W 0,3m 100W 0,3m

HVL HVL HVL HVL

splitter splitter | 2m power feeder splitter splitter | 2m power feeder

L/B/H (MM) 172/62/39 172/62/39 192/88/36 192/88/36

CODE 007-1942310 007-1945310 007-1942410 007-1945410

L (MM) 1500 2500 4000

CODE 007-1914570 007-1914670 007-1914770

L/B/H (MM) 45/20/10

CODE 007-1925010

s POWER CABLE lengthening

LED COLOUR TEMPERATURE

TYPE HVL plug | socket 2x0,75mm2 HVL plug | socket 2x0,75mm2 HVL plug | socket 2x0,75mm2

052-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

LED COLOUR 0

1

2

3

052-_ _ _ _ 0_ _ _ 1_ _ _ 2_ _ _ 3_ _ _

amber red blue green

T SPLITTER TYPE HVL 1x plug | 2x socket

WIRING DIAGRAM NON DIMMABLE T-Splitter 0,3m

Optional

0,3m

Power CABLE lengthening 2m 20W Converter optional 2m power feeder SPLITTER LIGHT NON DIMMABLE Splitter light 0,3m

ADDITIONAL INFORMATION For system luminaire please contact factory

Optional

60/100W Converter

2m optional 2m power feeder

Power CABLE lengthening


XAL HEADQUARTERS, GRAZ Architect: INNOCAD, Graz

191


CANYON 60 | 100 192

E

Profile made of aluminium, white powder coated or black anodised Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm Version optionally with satined or linear prismatic clear diffuser and with microprismatic PMMA diffuser or dark louver T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button Version with highly efficient LEDs with high CRI ESP

Perfil de aluminio revestido en polvo blanco o anodizado negro Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm Versiones a elección con tapa satinada o clara prismática a lo largo, así como con tapa PMMA micro estructurada o Darklight T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional Versión con LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática RU

ijŔŒŘŌŏŠŕņʼnŖŌŏŠőŌŎńŌŋńŏŢŐŌőŌţŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒŎŔńŕŎŌŌŏŌśʼnŔőŒ šŏŒŎŕŌŔŒņńőőşōŅʼnŋŔńŐŒśőşōŐŒőŖńŊņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŖŒŏŝŌőŒō ŐŐŐńŖŒņşōŌŏŌœŔŒŋŔńśőşōœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌōŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠņŒŋŐŒŊʼnő ņńŔŌńőŖŕŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌŐŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏʼnŐŌŏŌŋʼnŔŎńŏŠőŒōŔʼnŜʼnŖŎŒōĶ ŕšŏʼnŎŖŔŒőőşŐŗőŌņʼnŔŅńŏŏńŕŖŒŐŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŒņńőŌʼn=ŌŏŌ+(30 ;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţśʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗ ĨŒŕŖŗœőńņʼnŔŕŌţŕšőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşŐŌ3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐ ŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ

TYPE CANYON 60

p

72xL+4

140 115 L

E 220-240V

68

A

D s

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x28/54W T16 offset 2x1x28/54W T16 2x1x28/54W T16

L (MM) 580 880 1180 1480 2238 2352 2352

CODE 052-37#21##_ 052-37#31##_ 052-37#41##_ 052-37#51##_ 052-37#81##_ 052-37081##L 052-37#81##P

L (MM) 580 580 880 880 1180 1180 2352 2352

CODE 052-3722###_ 052-3732###_ 052-3723###_ 052-3733###_ 052-3724###_ 052-3734###_ 052-3728###_ 052-3738###_

L (MM) 580 880 1180 1480 2238 2352 2352

CODE 052-38#21##_ 052-38#31##_ 052-38#41##_ 052-38#51##_ 052-38#81##_ 052-38081##L 052-38#81##P

L (MM) 580 580 880 880 1180 1180 2352 2352

CODE 052-3822###_ 052-3832###_ 052-3823###_ 052-3833###_ 052-3824###_ 052-3834###_ 052-3828###_ 052-3838###_

CANYON 60 72xL+4

140 115 L

E A

220-240V

68

s

TYPE 6W e LED | 350 lm* 13W e2 LED | 780 lm* 9W e LED | 530 lm* 20W e2 LED | 1200 lm* 12W e LED | 700 lm* 26W e2 LED | 1600 lm* 24W e LED | 1400 lm* 53W e2 LED | 3100 lm* CANYON 100

p

112xL+4

167

143 L

107

E 220-240V

A

D s

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x28/54W T16 offset 2x1x28/54W T16 2x1x28/54W T16 CANYON 100

112xL+4

167

143 L

107

E 220-240V

A s

TYPE 6W e LED | 380 lm* 13W e2 LED | 840 lm* 9W e LED | 570 lm* 20W e2 LED | 1250 lm* 12W e LED | 750 lm* 26W e2 LED | 1700 lm* 24W e LED | 1500 lm* 53W e2 LED | 3400 lm*

* Luminous Flux (microprismatic) 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

052-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button (only for LED)

COLOUR 052-_ _ _ _ _ _ 7_ white 8_ black 7

8

LIGHT OPTIC COVER

O

C

P

L

052-_ _ _ _ _ _ _ O C P L

opal clear linear prismatic microprismatic louver (only for T16)

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON 26W e2 LED) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90 80 70 60 50 40 LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON 1x28W T16) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90 80 70 60 50 40

UGR

052-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial 65° < 3000 cd/m2

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <19 <19

Ѡ

LED COLOUR TEMPERATURE

80 70 60 50 40

Light output ratio ULOR DLOR

70% 0% 100%

600 450

CANYON 60 26W e2 LED (Microprismatic) lm/m 1700

UGR

for increase in efficiency see diagram

1

CANYON 60 12W e LED (Microprismatic) lm/m 750

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <19 <19

Ѡ

0

with reflector

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON 12W e LED) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90

Light output ratio ULOR DLOR

70% 0% 100%

1350 1000

CANYON 60 1x28W T16 + Refl. (Microprismatic) lm/m 2000

UGR

without reflector

TECHNICAL DATA 052-_ _ 0_ _ _ _ _ without reflector 1_ _ _ _ _ with reflector (not for louver)

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <19 <22

Ѡ

REFLECTOR

Light output ratio ULOR DLOR

64% 0% 100%

1550 1100


WINE CENTRE ROSENBERGER, STRASS IM STRASSERTALE, AUSTRIA Architect: Dipl. Ing. Christian Mang, Krems

193


194

DENTIST WEISSRAUM, MUNICH Architect: ippolito fleitz group, Stuttgart Lighting design: ippolito fleitz group, Stuttgart


195


196

S.OLIVER HEADQUARTERS, ROTTENDORF Architect: KSP ENGEL UND ZIMMERMANN GmbH, Braunschweig Lighting design: Licht-Concept, Walld端rn


197


CANYON 60 | 100 spot 198

E

Profile made of aluminium, white powder coated or black anodised Cover in white powder coating, black anodised or chrome Spotlight integrated optionally with LED or QR-CBC51 Patented ball catch system toolless adjustment at 3 heights (5/15/25mm) Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-25mm Glare reduction via offset, toolless demountable cover Version with highly efficient LEDs with high CRI LEDs optionally dimmable with 1-10V, DALI-signal or push-button (6 LEDs and more) ESP

Perfil de aluminio revestido en polvo blanco o anodizado negro Tapa en barniz estructurado blanco, negro anodizado o en cromo Proyector integrado con equipamiento a elecciĂłn con LED o QR-CBC51 Ajustable a 3 alturas (5/15/25mm) sin herramientas mediante captura de esfera Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartĂłn yeso de 10-25mm Anti deslumbr. mediante tapa emplazada en el inter. desmontable sin herramientas VersiĂłn con LED de alta eficiencia con alta reproducciĂłn cromĂĄtica LED opcional diameables con 1-10V, seĂąal DALI o con botĂłn (a partir de 6 focos) RU

ÄłĹ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019; ĹĄĹ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ !Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ? Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030; Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;89*)*Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2018;Ĺ&#x201E; Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;ĹŁĹ&#x2122;!Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E; Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;ĹŁĹ?Ĺ&#x152;Ĺ?ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;ĹŁ Ĺ&#x2022;ĹĄĹ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;3,+Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x152;3,+ Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;=+(30Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x201C;

TYPE CANYON 60 SPOT 72xL+4

140 115 L 68

E 220-240V

A

TYPE 1x5W LED | 220 lm* 2x5W LED | 440 lm* 3x5W LED | 660 lm* 6x5W LED | 1350 lm* 7x5W LED | 1750 lm* 12x5W LED | 2650 lm*

L (MM) 158 308 458 1180 1480 2350

CODE 052-3761#1#M 052-3762#1#M 052-3763#1#M 052-3766###M 052-3767###M 052-3769###M

L (MM) 158 308 458 1180 1480 2350

CODE 052-377121# 052-377221# 052-377321# 052-377621# 052-377721# 052-377921#

L (MM) 158 308 458 1180 1480 2350

CODE 052-3861#1#M 052-3862#1#M 052-3863#1#M 052-3866###M 052-3867###M 052-3869###M

L (MM) 158 308 458 1180 1480 2350

CODE 052-387121# 052-387221# 052-387321# 052-387621# 052-387721# 052-387921#

s CANYON 60 SPOT

e

72xL+4

140 115 L 68

E 220-240V

A

TYPE 1x20W QR-CBC51 2x20W QR-CBC51 3x20W QR-CBC51 6x20W QR-CBC51 7x20W QR-CBC51 12x20W QR-CBC51

s CANYON 100 SPOT 112xL+4

167 143 L

E 220-240V

A

107

TYPE 1x5W LED | 220 lm* 2x5W LED | 440 lm* 3x5W LED | 660 lm* 6x5W LED | 1350 lm* 7x5W LED | 1750 lm* 12x5W LED | 2650 lm*

s CANYON 100 SPOT

e

112xL+4

167 143 L 107

E 220-240V

A

TYPE 1x20W QR-CBC51 2x20W QR-CBC51 3x20W QR-CBC51 6x20W QR-CBC51 7x20W QR-CBC51 12x20W QR-CBC51

s LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

052-_ _ _ _ _ 1_ 2_ 3_ 5_

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button

COLOUR 052-_ _ _ _ _ _ 7 white 8 black 9 black/chrome 7

8

9


AVENUE ROAD SHOWROOM, TORONTO Lighting design: Glenn Boccini / tpl lighting, Toronto

199


CANYON 60 | 100 system 200


201 L cutout (Lc)

L total

OPAL | CLEAR | MICROPRISMATIC | LOUVER | LED: L total = L+L+L+... - 2000mm

- 4000mm

- 6000mm

- 8000mm

T16 HE lamp 14W/21W/28W/35W

L total L cutout =

L total + 5mm

L total + 7mm

L total + 9mm*

L total + 11mm*

T16 HO lamp 24W/39W/54W/80W

L cutout =

L total + 5mm

L total + 9mm*

L total + 11mm*

* Use silicone on system‘s ends!

CANYON 60

CANYON 100 CANYON 60 Installation channel 68

72xLc

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

140 115

L 57

CANYON 100 Installation channel CODE 038-5063# 038-5093# 038-5123# 038-5153# 038-5243# 038-5253# 038-5303# 822-30xxxx#

107

111xLc

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

143

L 97

CANYON 60 Blind cover L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

CANYON 100 Blind cover CODE 006-1806# 006-1809# 006-1812# 006-1815# 006-1823# 006-1824# 006-1830# 806-30xxxx#

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

CANYON 60 End caps CODE 038-63047 038-63048

COLOUR white black

115

CODE 038-63067 038-63068

143 68

108

CANYON 60 Mounting bracket

CANYON 100 Mounting bracket

CEILING THICKNESS (MM) 8-25 137

CODE 038-60200

CEILING THICKNESS (MM) 8-25

number of brackets required: length of your system in metres+1

158

CANYON 60 Linear connector

80

CODE 038-60300

number of brackets required: length of system in metres+1

165

119

46

CANYON 100 Linear connector

TYPE linear connector

CODE 005-40276

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-14000 006-16000

80

46 63

56 10

TYPE linear connector

CODE 005-40286

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-10000 006-12000

80 96

10

CANYON 60 Corner connector 90° TYPE opal clear microprismatic

115

CANYON 100 Corner connector 90°

CODE 038-6263#O 038-6263#C 038-6263#P

TYPE opal clear microprismatic

143

maximum length of 3000mm per leg 107

038-_ _ _ _ 7 white 8 black 8

ELECTRICAL CANYON 60 | 100 Through wire TYPE 3-pole 5-pole 10 pieces per pack

CODE 004-90003 004-90005

CODE 038-6266#O 038-6266#C 038-6266#P

maximum length of 3000mm per leg

140

COLOUR

7

CODE 006-1106# 006-1109# 006-1112# 006-1115# 006-1123# 006-1124# 006-1130# 806-50xxxx#

CANYON 100 End caps

COLOUR white black

68

CODE 038-5065# 038-5095# 038-5125# 038-5155# 038-5245# 038-5255# 038-5305# 822-50xxxx#

200


CANYON 60 | 100 system 202

INSET T16 OFFSET INSET 60 | 100

p

116 L

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

E A

220-240V

L (MM) 456+116 756+116 1056+116 1356+116 1514+116 2114+116 2714+116

CODE 014-101#7 014-111#7 014-121#7 014-131#7 014-112#7 014-122#7 014-132#7

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1056+116 1356+116

CODE 014-121#7_ 014-131#7_

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON 1x28W T16) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90

REFLECTOR 60 lm/m 2000

80 70 60 50 40

1550 1100

Do not use with louver

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-70060 005-70090 005-70120 005-70150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-72060 005-72090 005-72120 005-72150

REFLECTOR 60 EMERGENCY

REFLECTOR 100 EMERGENCY

L (MM) 1170 1470

L (MM) 1170 1470

CODE 005-70120N 005-70150N

CODE 005-72120N 005-72150N

INSET T16 LINEAR INSET 60 | 100

p

L

E A

220-240V

50 | 90

without reflector

L

with reflector

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON 1x28W T16) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90

L (MM) 572 872 1172 1472 1742 2342 2942

CODE 014-201#7 014-211#7 014-221#7 014-231#7 014-212#7 014-222#7 014-232#7

REFLECTOR 60 lm/m 2000

80 70 60 50 40

1550 1100

Do not use with louver

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1172 1472

CODE 014-221#7_ 014-231#7_

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-71060 005-71090 005-71120 005-71150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-74060 005-74090 005-74120 005-74150

REFLECTOR 60 EMERGENCY

REFLECTOR 100 EMERGENCY

L (MM) 1170 1470

L (MM) 1170 1470

CODE 005-71120N 005-71150N

CODE 005-74120N 005-74150N

INSET T16 SEAMLESS INSET 60 | 100

p

L

E A

220-240V

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14W 1x24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON 1x28W T16) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90 80 70 60 50 40

L (MM) 581 581 881 1181 1481 1762 2362 2962

CODE 014-60007 014-60107 014-611#7 014-621#7 014-631#7 014-612#7 014-622#7 014-632#7

REFLECTOR 60 lm/m 2000 1550 1100

Do not use with louver

TYPE L (MM) CODE 1x28/54W UW CEAG 1181 014-621#7UW 1x35W emergency 1h 1481 014-631#7N 1 1x35/49W UW CEAG 1481 014-631#7UW

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1480

CODE 005-75060 005-75090 005-75120 005-75150

REFLECTOR 60 EMERGENCY 1170 005-75120N 1480 005-75150N

L (MM) 570 870 1170 1480

CODE 005-76060 005-76090 005-76120 005-76150

REFLECTOR 100 EMERGENCY 1170 005-76120N 1480 005-76150N

CONTROL non dimmable 5

DIM 1-10V 6

014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

DIM DALI 8

EMERGENCY 014-_ _ _ _ _ N1 1h Accupack (not for 49/54/80W) N3 3h Accupack (only 35W) UW UW CEAG (change-over-relay) See page 313 for LED emergency insets

INSET HALOGEN SPOT | LED SPOT 60 | 100

e L

E A

x L

L x

E A

x

CODE 007-986031# 007-986131# 007-986231# 007-986531#

LED SPOT 60 LED 220-240V

LED SPOT 100 LED 220-240V

TYPE 1x5W 2x5W 2x5W 6x5W

TYPE 1x5W 2x5W 2x5W 6x5W

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

CODE 007-9810#1#M 007-9811#1#M 007-9812#1#M 007-9815###M

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

CODE 007-9840#1#M 007-9841#1#M 007-9842#1#M 007-9845###M

CONTROL 007-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

non dimmable 1

6

COLOUR 007-_ _ _ _ _ _ 4_ chrome 7_ white 8_ black 8

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

s

LED COLOUR TEMPERATURE

7

CODE 007-985031# 007-985131# 007-985231# 007-985531#

220-240V

L

4

TYPE 1x20W 2x20W 2x20W 6x20W

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

s

L

5

HALOGEN SPOT 100 QR-CBC51 GU5,3

TYPE 1x20W 2x20W 2x20W 6x20W

220-240V

x

60 | 100

L

HALOGEN SPOT 60 QR-CBC51 GU5,3

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button


203

INSET LED

L

E A

220-240V

s

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON 12W e LED) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90 80 70 60 50 40 LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON 26W e2 LED) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90

L

E A

220-240V

s

80 70 60 50 40

lm/m 750 600

INSET 100 e LED incl. reflector

TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

CODE 007-8522##7 007-8523##7 007-8524##7

450

lm/m 1700 1350

INSET 60 e2 LED incl. reflector

INSET 100 e2 LED incl. reflector

TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

CODE 007-9532##7 007-9533##7 007-9534##7

CODE 007-8532##7 007-8533##7 007-8534##7

1000

colour LED

L

INSET 60 e LED incl. reflector

INSET 60 colour LED incl. reflector

INSET 100 colour LED incl. reflector

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

L (MM) 572 872 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

L (MM) 572 872 1172

CODE 007-8522##7 007-8523##7 007-8524##7

E A

220-240V

s INSET 60 RGB LED

RGB LED

L

TYPE 6W rgb LED 9W rgb LED 12W rgb LED 12W rgb LED 18W rgb LED 24W rgb LED

E A

220-240V

s

L (MM) 572 872 1172 572 872 1172

INSET 100 RGB LED CODE 007-95229#7_ 007-95239#7_ 007-95249#7_ 007-95329#7_ 007-95339#7_ 007-95349#7_

TYPE 6W rgb LED 9W rgb LED 12W rgb LED 12W rgb LED 18W rgb LED 24W rgb LED

L (MM) 572 872 1172 572 872 1172

CODE 007-95229#7_ 007-95239#7_ 007-95249#7_ 007-95329#7_ 007-95339#7_ 007-95349#7_

rgb led use DALI, DMX or push-button

rgb led use DALI, DMX or push-button

COVER 60 Opal

COVER 100 Opal

LED COLOUR TEMPERATURE 0

1

2

3

5

007-_ _ _ _ 0_ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _

6

amber red blue green

007-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K * Luminous Flux

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

4

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 4_ _ 5_ _

pushbutton

DMX 5

non dimmable DIM 1-10V (only for e/e2 and colour LED) DIM DALI DMX (only for RGB LED) push-button

LED LENSE 007-_ _ _ _ _ _ _ A asymmetric 6x25° S spot 15° M medium 25 A

S

M

COVER T16 | LED LOR Light Output Ratio 60 | 100

PMMA optic PC 850°C optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 56 <25 Cover 100 + Refl. 66 <25 26W e2 LED Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 62 <25 Cover 100 + Refl. 67 <22

PMMA optic

60°

30°

LOR Light Output Ratio

60 | 100

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 70 <25 Cover 100 + Refl. 76 <25 Ѡ % UGR 26W e2 LED Cover 60 + Refl. 76 <25 Cover 100 + Refl. 79 <25

60 | 100

PMMA optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 64 <22 Cover 100 + Refl. 74 <19 Ѡ % UGR 26W e2 LED Cover 60 + Refl. 70 <19 Cover 100 + Refl. 75 <19

60°

304 cd/klm

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

60°

30°

LOR Light Output Ratio

30°

76%

60°

392 cd/klm

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

60°

30°

66%

30°

CODE 006-1406# 006-1409# 006-1412# 006-1415# 006-1422# 006-1423# 006-1430# 806-30xxxx0O

30°

PMMA optic

COVER 100 Clear linear prismatic L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

L (MM) 570 870 1170 1470 1560 2342 2997 custom cut

L (MM) 780 870 1170 1560 2342 2997 custom cut LOR Light Output Ratio

60 | 100

MIRO

1x28W T16 Louver 60 Louver 100

Ѡ % UGR 69 <19 75 <19

1x28W T16 Louver 100

CODE 006-16060 006-16090 006-16120 006-16150 006-16220 006-16230 006-16300 806-30xxxx0C

60°

30°

OPTIC PMMA optic 8

1

PC 850°C optic

006-_ _ _ _ 8 PMMA 1 PC 850°

60°

366 cd/klm

30°

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 006-12060 006-12090 006-12120 006-12150 006-12220 006-12230 006-12300 806-50xxxx0C

COVER 100 Microprismatic CODE 006-16062 006-16092 006-16122 006-16152 006-16142 006-16232 006-16302 806-30xxxx0P

L (MM) 570 870 1170 1470 1560 2342 2997 custom cut

CODE 006-12062 006-12092 006-12122 006-12152 006-12142 006-12232 006-12302 806-50xxxx0P

COVER 100 Clear RGB LED CODE 006-15080 006-15090 006-15120 006-15150 006-15230 006-15300 806-30xxxx0T

LOUVER 60 75%

CODE 006-1006# 006-1009# 006-1012# 006-1015# 006-1022# 006-1023# 006-1030# 806-50xxxx0O

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

COVER 60 Clear RGB LED 60 | 100

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

COVER 60 Clear linear prismatic

COVER 60 Microprismatic 74%

60°

420 cd/klm

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

L (MM) 780 870 1170 1560 2342 2997 custom cut

CODE 006-13080 006-13090 006-13120 006-13150 006-13230 006-13300 806-50xxxx0T

LOUVER 100 CODE 006-18060 006-18090 006-18120 006-18150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 006-11060 006-11090 006-11120 006-11150


204

189 FLINDERS LANE, MELBOURNE Architect: Padarchitects, Melbourne


SPREEDREIECK, BERLIN Architect: AUKETT + HEESE GmbH, Berlin

205


CANYON frame 80 | 120 206

E

Luminaire profile made of aluminium, with surrounding cover frame Improved glare reduction due to offset diffuser Version optionally with satined or linear prismatic clear diffuser and with microprismatic PMMA diffuser or dark louver T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button Version with highly efficient LEDs with high CRI ESP

Perfil de aluminio con borde circundante Anti deslumbramiento mejorado mediante tapa emplazada en el interior Versiones a elección con tapa satinada o clara prismática a lo largo, así como con tapa PMMA micro estructurada o Darklight T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional Versión con LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática RU

ĤŏŢŐŌőŌʼnņşōœŔŒŘŌŏŠŕŔńŐŎŒō İŌőŌŐńŏŠőşōŕŏʼnœţŝŌōšŘŘʼnŎŖŅŏńŇŒňŒŔţŗŖŒœŏʼnőőŒŐŗŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŢ İńŖŒņşōŌŏŌœŔŒŋŔńśőşōœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌōŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ĦŒŋŐŒŊʼnőņńŔŌńőŖŕŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌŐŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏʼnŐ ŌŏŌŋʼnŔŎńŏŠőŒōŔʼnŜʼnŖŎŒōĶŕšŏʼnŎŖŔŒőőşŐŗőŌņʼnŔŅńŏŏńŕŖŒŐŒœŚŌŒőńŏŠőŒ ňŌŐŌŔŒņńőŌʼn=ŌŏŌ+(30;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţ śʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗňŒŕŖŗœőńņʼnŔŕŌţŕšőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşŐŌ3,+ŕņşŕŒŎŌŐ ŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ

TYPE CANYON FRAME 80

p

70xL-7

138 114

L 78

E 220-240V

A s

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x28/54W T16 offset 2x1x28/54W T16 2x1x28/54W T16

L (MM) 592 892 1192 1492 2250 2363 2363

CODE 052-52#21##_ 052-52#31##_ 052-52#41##_ 052-52#51##_ 052-52#81##_ 052-52081##L 052-52#81##P

L (MM) 592 592 892 892 1192 1192 2363 2363

CODE 052-5222###_ 052-5232###_ 052-5223###_ 052-5233###_ 052-5224###_ 052-5234###_ 052-5228###_ 052-5238###_

L (MM) 596 896 1196 1496 2254 2368 2368

CODE 052-53#21##_ 052-53#31##_ 052-53#41##_ 052-53#51##_ 052-53#81##_ 052-53081##L 052-53#81##P

L (MM) 596 596 896 896 1196 1196 2368 2368

CODE 052-5322###_ 052-5332###_ 052-5323###_ 052-5333###_ 052-5324###_ 052-5334###_ 052-5328###_ 052-5338###_

CANYON FRAME 80 70xL-7

138 114

L 78

E 220-240V

A s

TYPE 6W e LED | 350 lm* 13W e2 LED | 800 lm* 9W e LED | 550 lm* 20W e2 LED | 1200 lm* 12W e LED | 700 lm* 26W e2 LED | 1600 lm* 24W e LED | 1400 lm* 53W e2 LED | 3150 lm* CANYON FRAME 120

p

112xL-10

168 143 L 122

E 220-240V

A s

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x28/54W T16 offset 2x1x28/54W T16 2x1x28/54W T16 CANYON FRAME 120

112xL-10

168 143 L 122

E 220-240V

A s

TYPE 6W e LED | 400 lm* 13W e2 LED | 850 lm* 9W e LED | 600 lm* 20W e2 LED | 1300 lm* 12W e LED | 750 lm* 26W e2 LED | 1700 lm* 24W e LED | 1500 lm* 53W e2 LED | 3400 lm*

* Luminous Flux (microprismatic) 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

052-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button (only for LED)

COLOUR 052-_ _ _ _ _ _ 7_ white 8_ black 7

8

LIGHT OPTIC COVER

O

C

P

L

052-_ _ _ _ _ _ _ O C P L

opal clear linear prismatic microprismatic louver (only for T16)

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON FRAME 26W e2 LED) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90 80 70 60 50 40 LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON FRAME 1x28W T16) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90 80 70 60 50 40

UGR

052-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial 65° < 3000 cd/m2

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <19 <19

Ѡ

LED COLOUR TEMPERATURE

80 70 60 50 40

Light output ratio ULOR DLOR

70% 0% 100%

600 450

CANYON FRAME 80 26W e2 LED (Microprism.) lm/m 1700

UGR

for increase in efficiency see diagram

1

CANYON FRAME 80 12W e LED (Microprism.) lm/m 750

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <19 <19

Ѡ

0

with reflector

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON FRAME 12W e LED) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90

Light output ratio ULOR DLOR

70% 0% 100%

1350 1000

CANYON FRAME 80 1x28W T16 + Refl. (MP) lm/m 2000

UGR

without reflector

TECHNICAL DATA 052-_ _ 0_ _ _ _ _ without reflector 1_ _ _ _ _ with reflector (not for louver)

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <19 <22

Ѡ

REFLECTOR

Light output ratio ULOR DLOR

64% 0% 100%

1550 1100


PRIVATE RESIDENCE, SKIATHOS Architect: K-Studio, Athens

207


CANYON frame 80 | 120 system 208


209 L cutout (Lc)

L total

OPAL | CLEAR | MICROPRISMATIC | LOUVER | LED: L total = L+L+L+... - 2000mm

- 4000mm

- 6000mm

- 8000mm

T16 HE lamp 14W/21W/28W/35W

L total L cutout =

L total + 5mm

L total + 7mm

L total + 9mm

L total + 11mm

T16 HO lamp 24W/39W/54W/80W

L cutout =

L total + 5mm

L total + 9mm

L total + 11mm

CANYON FRAME 80

CANYON FRAME 120 CANYON FRAME 80 Installation channel 62

70xLc

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

138 114

L 57 78

CODE 038-5067# 038-5097# 038-5127# 038-5157# 038-5247# 038-5257# 038-5307# 823-30xxxx#

CANYON FRAME 120 Installation channel 102

112xLc

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

168 143

97 122

L

CANYON FRAME 80 Blind cover L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

CANYON FRAME 120 Blind cover CODE 006-1806# 006-1809# 006-1812# 006-1815# 006-1823# 006-1824# 006-1830# 806-30xxxx#

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

CANYON FRAME 80 End caps COLOUR white black

COLOUR white black

130

122

CANYON FRAME 80 Mounting bracket

CANYON FRAME 120 Mounting bracket

CEILING THICKNESS (MM) 8-25

CEILING THICKNESS (MM) 8-25

CODE 038-60700 160

number of brackets required: length of your system in metres+1

142

CANYON FRAME 80 Linear connector

80

CODE 038-60800

number of brackets required: length of your system in metres+1

79

46

TYPE linear connector

CODE 005-40276

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-14000 006-16000

CANYON FRAME 120 Linear connector 80

46 63

56 10

TYPE linear connector

CODE 005-40286

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-10000 006-12000

80 96

10

CANYON FRAME 80 Corner connector 90째 TYPE blind cover opal clear microprismatic

114

144

CODE 038-6267# 038-6267#O 038-6267#C 038-6267#P

CANYON FRAME 120 Corner connector 90째 TYPE blind cover opal clear microprismatic

143

maximum length of 3000mm per leg 122

COLOUR 038-_ _ _ _ 7 white 8 black 7

CODE 038-63087 038-63088

143 78 12

78

CODE 006-1106# 006-1109# 006-1112# 006-1115# 006-1123# 006-1124# 006-1130# 806-50xxxx#

CANYON FRAME 120 End caps CODE 038-63077 038-63078

114 10

CODE 038-5068# 038-5098# 038-5128# 038-5158# 038-5248# 038-5258# 038-5308# 823-50xxxx#

8

ELECTRICAL CANYON FRAME 80 | 120 Through wire TYPE 3-pole 5-pole 10 pieces per pack

CODE 004-90003 004-90005

205

CODE 038-6268# 038-6268#O 038-6268#C 038-6268#P

maximum length of 3000mm per leg


CANYON frame 80 | 120 system 210

INSET T16 OFFSET INSET 60 | 100

p

116 L

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

E A

220-240V

L (MM) 456+116 756+116 1056+116 1356+116 1514+116 2114+116 2714+116

CODE 014-101#7 014-111#7 014-121#7 014-131#7 014-112#7 014-122#7 014-132#7

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1056+116 1356+116

CODE 014-121#7_ 014-131#7_

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON FRAME 1x28W T16) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90

REFLECTOR 60 lm/m 2000

80 70 60 50 40

1550 1100

Do not use with louver

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-70060 005-70090 005-70120 005-70150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-72060 005-72090 005-72120 005-72150

REFLECTOR 60 EMERGENCY

REFLECTOR 100 EMERGENCY

L (MM) 1170 1470

L (MM) 1170 1470

CODE 005-70120N 005-70150N

CODE 005-72120N 005-72150N

INSET T16 LINEAR INSET 60 | 100

p

L

E A

220-240V

50 | 90

without reflector

L

with reflector

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON FRAME 1x28W T16) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90

L (MM) 572 872 1172 1472 1742 2342 2942

CODE 014-201#7 014-211#7 014-221#7 014-231#7 014-212#7 014-222#7 014-232#7

REFLECTOR 60 lm/m 2000

80 70 60 50 40

1550 1100

Do not use with louver

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1172 1472

CODE 014-221#7_ 014-231#7_

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-71060 005-71090 005-71120 005-71150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-74060 005-74090 005-74120 005-74150

REFLECTOR 60 EMERGENCY

REFLECTOR 100 EMERGENCY

L (MM) 1170 1470

L (MM) 1170 1470

CODE 005-71120N 005-71150N

CODE 005-74120N 005-74150N

INSET T16 SEAMLESS INSET 60 | 100

p

L

E A

220-240V

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14W 1x24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON FRAME 1x28W T16) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90 80 70 60 50 40

L (MM) 581 581 881 1181 1481 1762 2362 2962

CODE 014-60007 014-60107 014-611#7 014-621#7 014-631#7 014-612#7 014-622#7 014-632#7

REFLECTOR 60 lm/m 2000 1550 1100

Do not use with louver

TYPE L (MM) CODE 1x28/54W UW CEAG 1181 014-621#7UW 1x35W emergency 1h 1481 014-631#7N 1 1x35/49W UW CEAG 1481 014-631#7UW

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1480

CODE 005-75060 005-75090 005-75120 005-75150

REFLECTOR 60 EMERGENCY 1170 005-75120N 1480 005-75150N

L (MM) 570 870 1170 1480

CODE 005-76060 005-76090 005-76120 005-76150

REFLECTOR 100 EMERGENCY 1170 005-76120N 1480 005-76150N

CONTROL non dimmable 5

DIM 1-10V 6

014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

DIM DALI 8

EMERGENCY 014-_ _ _ _ _ N1 1h Accupack (not for 49/54/80W) N3 3h Accupack (only 35W) UW UW CEAG (change-over-relay) See page 313 for LED emergency insets

INSET HALOGEN SPOT | LED SPOT 60 | 100

e L

E A

x L

L x

E A

x

CODE 007-986031# 007-986131# 007-986231# 007-986531#

LED SPOT 60 LED 220-240V

LED SPOT 100 LED 220-240V

TYPE 1x5W 2x5W 2x5W 6x5W

TYPE 1x5W 2x5W 2x5W 6x5W

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

CODE 007-9810#1#M 007-9811#1#M 007-9812#1#M 007-9815###M

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

CODE 007-9840#1#M 007-9841#1#M 007-9842#1#M 007-9845###M

CONTROL 007-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

non dimmable 1

6

COLOUR 007-_ _ _ _ _ _ 4_ chrome 7_ white 8_ black 8

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

s

LED COLOUR TEMPERATURE

7

CODE 007-985031# 007-985131# 007-985231# 007-985531#

220-240V

L

4

TYPE 1x20W 2x20W 2x20W 6x20W

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

s

L

5

HALOGEN SPOT 100 QR-CBC51 GU5,3

TYPE 1x20W 2x20W 2x20W 6x20W

220-240V

x

60 | 100

L

HALOGEN SPOT 60 QR-CBC51 GU5,3

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button


211

INSET LED

L

E A

220-240V

s

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON FRAME 12W e LED) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90 80 70 60 50 40 LOR LIGHT OUTPUT RATIO (CANYON FRAME 26W e2 LED) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90

L

E A

220-240V

s

80 70 60 50 40

lm/m 750 600

INSET 100 e LED incl. reflector

TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

CODE 007-8522##7 007-8523##7 007-8524##7

450

lm/m 1700 1350

INSET 60 e2 LED incl. reflector

INSET 100 e2 LED incl. reflector

TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

CODE 007-9532##7 007-9533##7 007-9534##7

CODE 007-8532##7 007-8533##7 007-8534##7

1000

colour LED

L

INSET 60 e LED incl. reflector

INSET 60 colour LED incl. reflector

INSET 100 colour LED incl. reflector

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

L (MM) 572 872 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

L (MM) 572 872 1172

CODE 007-8522##7 007-8523##7 007-8524##7

E A

220-240V

s INSET 100 RGB LED

INSET 60 RGB LED

RGB LED

L

TYPE 6W rgb LED 9W rgb LED 12W rgb LED 12W rgb LED 18W rgb LED 24W rgb LED

E A

220-240V

s

L (MM) 572 872 1172 572 872 1172

CODE 007-95229#7_ 007-95239#7_ 007-95249#7_ 007-95329#7_ 007-95339#7_ 007-95349#7_

TYPE 6W rgb LED 9W rgb LED 12W rgb LED 12W rgb LED 18W rgb LED 24W rgb LED

L (MM) 572 872 1172 572 872 1172

CODE 007-95229#7_ 007-95239#7_ 007-95249#7_ 007-95329#7_ 007-95339#7_ 007-95349#7_

rgb led use DALI, DMX or push-button

rgb led use DALI, DMX or push-button

COVER 60 Opal

COVER 100 Opal

LED COLOUR TEMPERATURE 0

1

2

3

5

007-_ _ _ _ 0_ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _

6

amber red blue green

007-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K * Luminous Flux

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

4

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 4_ _ 5_ _

pushbutton

DMX 5

non dimmable DIM 1-10V (only for e/e2 and colour LED) DIM DALI DMX (only for RGB LED) push-button

LED LENSE 007-_ _ _ _ _ _ _ A asymmetric 6x25° S spot 15° M medium 25 A

S

M

COVER T16 | LED LOR Light Output Ratio 60 | 100

PMMA optic PC 850°C optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 56 <25 Cover 100 + Refl. 66 <25 26W e2 LED Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 62 <25 Cover 100 + Refl. 67 <22

PMMA optic

60°

30°

LOR Light Output Ratio

60 | 100

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 70 <25 Cover 100 + Refl. 76 <25 Ѡ % UGR 26W e2 LED Cover 60 + Refl. 76 <25 Cover 100 + Refl. 79 <25

60 | 100

PMMA optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 64 <22 Cover 100 + Refl. 74 <19 Ѡ % UGR 26W e2 LED Cover 60 + Refl. 70 <19 Cover 100 + Refl. 75 <19

60°

304 cd/klm

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

60°

30°

LOR Light Output Ratio

30°

76%

60°

392 cd/klm

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

60°

30°

66%

30°

CODE 006-1406# 006-1409# 006-1412# 006-1415# 006-1422# 006-1423# 006-1430# 806-30xxxx0O

30°

PMMA optic

COVER 100 Clear linear prismatic L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

L (MM) 570 870 1170 1470 1560 2342 2997 custom cut

L (MM) 780 870 1170 1560 2342 2997 custom cut LOR Light Output Ratio

60 | 100

MIRO

1x28W T16 Louver 60 Louver 100

Ѡ % UGR 69 <19 75 <19

1x28W T16 Louver 100

CODE 006-16060 006-16090 006-16120 006-16150 006-16220 006-16230 006-16300 806-30xxxx0C

60°

30°

OPTIC PMMA optic 8

1

PC 850°C optic

006-_ _ _ _ 8 PMMA 1 PC 850°

60°

366 cd/klm

30°

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 006-12060 006-12090 006-12120 006-12150 006-12220 006-12230 006-12300 806-50xxxx0C

COVER 100 Microprismatic CODE 006-16062 006-16092 006-16122 006-16152 006-16142 006-16232 006-16302 806-30xxxx0P

L (MM) 570 870 1170 1470 1560 2342 2997 custom cut

CODE 006-12062 006-12092 006-12122 006-12152 006-12142 006-12232 006-12302 806-50xxxx0P

COVER 100 Clear RGB LED CODE 006-15080 006-15090 006-15120 006-15150 006-15230 006-15300 806-30xxxx0T

LOUVER 60 75%

CODE 006-1006# 006-1009# 006-1012# 006-1015# 006-1022# 006-1023# 006-1030# 806-50xxxx0O

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

COVER 60 Clear RGB LED 60 | 100

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

COVER 60 Clear linear prismatic

COVER 60 Microprismatic 74%

60°

420 cd/klm

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

L (MM) 780 870 1170 1560 2342 2997 custom cut

CODE 006-13080 006-13090 006-13120 006-13150 006-13230 006-13300 806-50xxxx0T

LOUVER 100 CODE 006-18060 006-18090 006-18120 006-18150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 006-11060 006-11090 006-11120 006-11150


212

SPORTPARK LISSFELD, LINZ Architect: sps architekten, Thalgau Lighting design: Instaplan Technisches B端ro f端r Elektrotechnik, Faistenau


213


MINIMAL 20 led 214

E

Profile made of aluminium, powder coated white Suitable for trimless installation into plasterboard ceilings 10-20mm Flush satin PMMA cover for uniform illumination Luminaire with 300mm cable and plug Version in white (3000 or 4000K), amber, red, blue or green System solution upon request ESP

Perfil de aluminio revestido en polvo blanco Adecuada para el empotrado sin borde en techos de cartĂłn yeso de 10-20mm Tapa PMMA satinada enrasada, iluminada homogĂŠneamente Luminaria con cable de 300mm y enchufe VersiĂłn en blanco (3000K o 4000K), ĂĄmbar, rojo, azul o verde SoluciĂłn de sistema a pedido RU

ĤĹ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? ÄĽĹ&#x2030;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä°Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?744(Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ţ ÄľĹ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x17E;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ? ÄŚĹ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x;!Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?ÄŽĹ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;ÄŽĹŁĹ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ? ÄŚĹ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2014;

SUPPLY

TYPE MINIMAL 20 JUT-OUT 30xL+3

60 33 20

L

F 24V

A

TYPE 3W i LED | 70 lm* 6W i LED | 140 lm* 9W i LED | 210 lm* 12W i LED | 280 lm* 15W i LED | 350 lm*

LED CONVERTER 24V DC, supply 220-240V AC L (MM) 310 610 910 1210 1510

CODE 052-3041#17J 052-3042#17J 052-3043#17J 052-3044#17J 052-3045#17J

L (MM) 310 610 910 1210 1510

CODE 052-3041#17J 052-3042#17J 052-3043#17J 052-3044#17J 052-3045#17J

TYPE 30W 0,3m HVL plug 30W 0,3m HVL plug | 2m power feeder

L/B/H (MM) 246/30/16 246/30/16

CODE 007-1941110 007-1945110

Converter can be inserted through ceiling cut out

s MINIMAL 20 JUT-OUT

colour LED

30xL+3

60 33 20

L

F 24V

A

TYPE 3W colour LED 5W colour LED 7W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

LED CONVERTER incl. Splitter 6 24V DC, supply 220-240V AC TYPE 60W 0,3m 60W 0,3m 100W 0,3m 100W 0,3m

HVL HVL HVL HVL

splitter splitter | 2m power feeder splitter splitter | 2m power feeder

L/B/H (MM) 172/62/39 172/62/39 192/88/36 192/88/36

CODE 007-1942310 007-1945310 007-1942410 007-1945410

L (MM) 1500 2500 4000

CODE 007-1914570 007-1914670 007-1914770

L/B/H (MM) 45/20/10

CODE 007-1925010

s POWER CABLE lengthening

LED COLOUR TEMPERATURE

TYPE HVL plug | socket 2x0,75mm2 HVL plug | socket 2x0,75mm2 HVL plug | socket 2x0,75mm2

052-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

LED COLOUR 0

1

2

3

052-_ _ _ _ 0_ _ _ 1_ _ _ 2_ _ _ 3_ _ _

amber red blue green

T SPLITTER TYPE HVL 1x plug | 2x socket

WIRING DIAGRAM NON DIMMABLE T-Splitter 0,3m

Optional

0,3m

Power CABLE lengthening 2m 20W Converter optional 2m power feeder SPLITTER LIGHT NON DIMMABLE Splitter light 0,3m

ADDITIONAL INFORMATION For system luminaire please contact factory

Optional

60/100W Converter

2m optional 2m power feeder

Power CABLE lengthening


HUMANIC SHOE STORE, VIENNA Architect: Design und Bauabteilung Leder & Schuh AG, Mag. Hans Michael Heger, Graz Lighting design: VEDDER.LICHTMANAGEMENT, Munich

215


MINIMAL 40 | 60 | 100 216

E

Profile made of aluminium, powder coated white Suitable for flush, trimless installation in plasterboard ceilings from 10-25mm Versions optionally with satin or lengthways prismatic clear cover or protruding, opal Jut-Out cover and with microprismatic PMMA diffuser or dark louver T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button ESP

Perfil de aluminio revestido en polvo blanco Adecuada para el empotrado sin borde enrasado en techos de cartón yeso de 10-25mm Versiones a elección con tapa satinada o clara prismática a lo largo o con tapa opalina jut-out voladiza conspicua con tapa PMMA micro estructurada o Darklight T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional RU

ĤŏŢŐŌőŌʼnņşōœŔŒŘŌŏŠŕŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŒŎŔńŕŎŒō ijŒňřŒňŌŖňŏţŅʼnŋŔńŐŒśőŒŇŒŐŒőŖńŊńņŔŒņʼnőŠŕœŒŖŒŏŎŒŐ ĦŇŌœŕŒŎńŔŖŒőőşʼnœŒŖŒŏŎŌŒŖňŒŐŐ IJœŚŌŒőńŏŠőŒņʼnŔŕŌŌŕŕńŖŌőŌŔŒņńőőşŐŌŏŌœŔŒňŒŏŠőşŐœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌŐ ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏʼnŐŌŏŌņşŕŖŗœńŢŝŌŐőńŔŗŊŗŒœńŏŒņşŐŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏʼnŐ1\[6\[ ĦŒŋŐŒŊʼnőņńŔŌńőŖŕŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌŐŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏʼnŐŌŏŌŋʼnŔŎńŏŠőŒō ŔʼnŜʼnŖŎŒōĶŕšŏʼnŎŖŔŒőőşŐŗőŌņʼnŔŅńŏŏńŕŖŒŐŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŒņńőŌʼn =ŌŏŌ+(30;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţśʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗ

TYPE

ACCESSORY MINIMAL 40

p

46xL+3

106 76 40

E

L

220-240V

A

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49W T16 2x1x28/54W T16

MINIMAL Concrete installation housing L (MM) 576 876 1176 1476 2348

CODE 052-31121#7_ 052-31131#7_ 052-31141#7_ 052-31151#7_ 052-31181#7_

L (MM) 576 576 876 876 1176 1176 2348 2348

CODE 052-3122#17_ 052-3132#17_ 052-3123#17_ 052-3133#17_ 052-3124#17_ 052-3134#17_ 052-3128#17_ 052-3138#17_

L (MM) 576 876 1176 1476 1476 2234 2348 2348

CODE 052-32#21#7_ 052-32#31#7_ 052-32#41#7_ 052-32#51#7_ 052-32151#7P 052-32#81#7_ 052-32081#7L 052-32#81#7P

TYPE 6W e LED | 400 lm* 13W e2 LED | 900 lm* 9W e LED | 600 lm* 20W e2 LED | 1350 lm* 12W e LED | 800 lm* 26W e2 LED | 1800 lm* 24W e LED | 1600 lm* 53W e2 LED | 3600 lm*

L (MM) 576 576 876 876 1176 1176 2348 2348

CODE 052-3222##7_ 052-3232##7_ 052-3223##7_ 052-3233##7_ 052-3224##7_ 052-3234##7_ 052-3228##7_ 052-3238##7_

MINIMAL 100 TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 1x35W T16 1x35W T16 2x1x28/54W T16 offset 2x1x28/54W T16 2x1x28/54W T16 MINIMAL 100

L (MM) 576 876 1176 1476 1476 1476 2234 2348 2348

CODE 052-33#21#7_ 052-33#31#7_ 052-33#41#7_ 052-33#51#7_ 052-33151#7O 052-33151#7P 052-33#81#7_ 052-33081#7L 052-33#81#7P

TYPE 6W e LED | 430 lm* 13W e2 LED | 950 lm* 9W e LED | 640 lm* 20W e2 LED | 1450 lm* 12W e LED | 860 lm* 26W e2 LED | 1900 lm* 24W e LED | 1700 lm* 53W e2 LED | 3800 lm*

L (MM) 576 576 876 876 1176 1176 2348 2348

CODE 052-3322##7_ 052-3332##7_ 052-3323##7_ 052-3333##7_ 052-3324##7_ 052-3334##7_ 052-3328##7_ 052-3338##7_

L (MM) 576 876 1176 1476

CODE 052-33021#7A 052-33031#7A 052-33041#7A 052-33051#7A

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W 2x1x28/54W offset 2x1x28/54W

B H

L

L (MM) 582 882 1182 1482 2240 2354

CODE 036-0#066 036-0#096 036-0#126 036-0#156 036-0#226 036-0#236

s MINIMAL 40 46xL+3

106 76 40

E

L

220-240V

A s

TYPE 6W e LED | 290 lm* 13W e2 LED | 640 lm* 9W e LED | 430 lm* 20W e2 LED | 960 lm* 12W e LED | 570 lm* 26W e2 LED | 1300 lm* 24W e LED | 1150 lm* 53W e2 LED | 2600 lm*

TYPE

6

4

TYPE 036-_ 6_ _ _ MINIMAL 40 4_ _ _ MINIMAL 60 5_ _ _ MINIMAL 100

5

B/H (MM) 55/86 75/87 116/94

MINIMAL 60

MINIMAL 60 66xL+3

106 76 60

L

E 220-240V

A s

p

106xL+3

106 82

E 100

L

220-240V

A

D s 106xL+3

106 82

E 100

L

220-240V

A s

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINIMAL 26W e2 LED) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90 80 70 60 50 40

p

106 82

E 100

L

220-240V

A

D s

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial 65° < 3000 cd/m2

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <19 <19

Light output ratio ULOR DLOR

79% 0% 100%

600 440

MINIMAL 60 26W e2 LED (Microprismatic) lm/m 1700

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <19 <19

Light output ratio ULOR DLOR

79% 0% 100%

1350 1000

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINIMAL 1x28W T16) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90 80 70 60 50 40

MINIMAL 60 1x28W T16 + Refl. (Microprismatic) lm/m 2020

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <22 <22

Light output ratio ULOR DLOR

72% 0% 100%

1570 1120

REFLECTOR

MINIMAL 100 WALLWASHER 106xL+3

MINIMAL 60 12W e LED (Microprismatic) lm/m 760

UGR

D s

TECHNICAL DATA LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINIMAL 12W e LED) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90 80 70 60 50 40

Ѡ

A

UGR

E 220-240V

Ѡ

60

L

UGR

106 76

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 1x35W T16 2x1x28/54W T16 offset 2x1x28/54W T16 2x1x28/54W T16

Ѡ

p

66xL+3

without reflector 0

052-_ _ 0_ _ _ _ _ without reflector 1_ _ _ _ _ with reflector (not for louver)

with reflector

for increase in efficiency see diagram

1

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

052-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button (not for T16)

LIGHT OPTIC COVER

O|C

P

L

J

052-_ _ _ _ _ _ _ O C P L J

opal clear linear prismatic microprismatic louver (not for LED) jut-out


DOCTOR‘S PRACTICE, KÖ88, DÜSSELDORF Architect: pd raumplan, Cologne Lighting design: pd raumplan, Cologne

217


218

PRIVATE RESIDENCE, SYDNEY Architect: Stanic Harding, Sydney


219


220

DOCTOR‘S PRACTICE, DR. SCHINDLER, STRAUBING, GERMANY Architect: pd raumplan, Cologne Lighting design: pd raumplan, Cologne


INTESYS S.R.L. ITALIA, VERONA Architect: Roberto Rocchi, Verona Lighting design: FORME DI LUCE s.a.s., Verona

221


222

CENTRO RICERCHE FERRERO, ALBA, ITALY Architect: Studio AS di E. Astegiano, R. Conti, F. Morgando / Arch. D. Casalino, Turin


DOCTORâ&#x20AC;&#x2DC;S PRACTICE, DR. WERNER, SCHOPFHEIM BEI BASEL Architect: pd raumplan, Cologne Lighting design: pd raumplan, Cologne

223


MINIMAL 60 | 100 system 224


225 L cutout (Lc)

L total

OPAL | CLEAR | MICROPRISMATIC | LOUVER | LED: L total = L+L+L+... - 2000mm

- 4000mm

- 6000mm

- 8000mm

T16 HE lamp 14W/21W/28W/35W

L total L cutout =

L total + 5mm

L total + 7mm

L total + 9mm*

L total + 11mm*

T16 HO lamp 24W/39W/54W/80W

L cutout =

L total + 7mm

L total + 9mm*

L total + 11mm*

* Use silicone on system‘s ends!

MINIMAL 60

MINIMAL 100 MINIMAL 60 Installation channel 62

66xLc

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

106 76

L

57

MINIMAL 100 Installation channel 106xLc

CODE 036-00647 036-00947 036-01247 036-01547 036-02447 036-02547 036-03047 820-30xxxx7

106

102

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

82 L

97

MINIMAL 60 Blind cover L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

CODE 036-00667 036-00967 036-01267 036-01567 036-02467 036-02567 036-03067 820-50xxxx7

MINIMAL 100 Blind cover CODE 006-18067 006-18097 006-18127 006-18157 006-18237 006-18247 006-18307 806-30xxxx7

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

MINIMAL 60 End caps

CODE 006-11067 006-11097 006-11127 006-11157 006-11237 006-11247 006-11307 806-50xxxx7

MINIMAL 100 End caps

COLOUR white

CODE 036-13047

COLOUR white

76

CODE 036-13067

82 62

102

MINIMAL 100 Mounting bracket

MINIMAL 60 Mounting bracket CEILING THICKNESS (MM) 8-25 98

CODE 036-10200

CEILING THICKNESS (MM) 8-25

number of brackets required: length of your system in metres+1

number of brackets required: length of your system in metres+1

98 155

115

MINIMAL 60 Linear connector

80

CODE 036-10300

46

MINIMAL 100 Linear connector

TYPE linear connector

CODE 005-40046

TYPE linear connector

CODE 005-40066

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-14000 006-16000

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-10000 006-12000

56 10

76

62

140

MINIMAL 60 Corner connector 90°

MINIMAL 100 Corner connector 90°

TYPE blind cover opal clear microprismatic

TYPE blind cover opal clear microprismatic

CODE 036-12647 036-12647O 036-12647C 036-12647P

82

102

maximum lengths 3000mm per leg

ELECTRICAL

200

maximum lengths 3000mm per leg

ACCESSORY MINIMAL 60 | 100 Through wire TYPE 3-pole 5-pole 10 pieces per pack

SEE PAGE 312 FOR CONCRETE INSTALLATION HOUSINGS CODE 004-90003 004-90005

CODE 036-12667 036-12667O 036-12667C 036-12667P


MINIMAL 60 | 100 system 226

INSET T16 OFFSET INSET 60 | 100

p

116 L

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

E A

220-240V

L (MM) 456+116 756+116 1056+116 1356+116 1514+116 2114+116 2714+116

CODE 014-101#7 014-111#7 014-121#7 014-131#7 014-112#7 014-122#7 014-132#7

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1056+116 1356+116

CODE 014-121#7_ 014-131#7_

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINIMAL 1x28W T16) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90

REFLECTOR 60 lm/m 2020

80 70 60 50 40

1570 1120

Do not use with louver

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-70060 005-70090 005-70120 005-70150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-72060 005-72090 005-72120 005-72150

REFLECTOR 60 EMERGENCY

REFLECTOR 100 EMERGENCY

L (MM) 1170 1470

L (MM) 1170 1470

CODE 005-70120N 005-70150N

CODE 005-72120N 005-72150N

INSET T16 LINEAR INSET 60 | 100

p

L

E A

220-240V

50 | 90

without reflector

L

with reflector

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINIMAL 1x28W T16) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90

L (MM) 572 872 1172 1472 1742 2342 2942

CODE 014-201#7 014-211#7 014-221#7 014-231#7 014-212#7 014-222#7 014-232#7

REFLECTOR 60 lm/m 2020

80 70 60 50 40

1570 1120

Do not use with louver

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1172 1472

CODE 014-221#7_ 014-231#7_

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-71060 005-71090 005-71120 005-71150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-74060 005-74090 005-74120 005-74150

REFLECTOR 60 EMERGENCY

REFLECTOR 100 EMERGENCY

L (MM) 1170 1470

L (MM) 1170 1470

CODE 005-71120N 005-71150N

CODE 005-74120N 005-74150N

INSET T16 SEAMLESS INSET 60 | 100

p

L

E A

220-240V

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14W 1x24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINIMAL 1x28W T16) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90 80 70 60 50 40

L (MM) 581 581 881 1181 1481 1762 2362 2962

CODE 014-60007 014-60107 014-611#7 014-621#7 014-631#7 014-612#7 014-622#7 014-632#7

REFLECTOR 60 lm/m 2020 1570 1120

Do not use with louver

TYPE L (MM) CODE 1x28/54W UW CEAG 1181 014-621#7UW 1x35W emergency 1h 1481 014-631#7N 1 1x35/49W UW CEAG 1481 014-631#7UW

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1480

CODE 005-75060 005-75090 005-75120 005-75150

REFLECTOR 60 EMERGENCY 1170 005-75120N 1480 005-75150N

L (MM) 570 870 1170 1480

CODE 005-76060 005-76090 005-76120 005-76150

REFLECTOR 100 EMERGENCY 1170 005-76120N 1480 005-76150N

CONTROL non dimmable 5

DIM 1-10V 6

014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

DIM DALI 8

EMERGENCY 014-_ _ _ _ _ N1 1h Accupack (not for 49/54/80W) N3 3h Accupack (only 35W) UW UW CEAG (change-over-relay) See page 313 for LED emergency insets

INSET HALOGEN SPOT | LED SPOT 60 | 100

e L

E A

x L

L x

E A

x

CODE 007-986031# 007-986131# 007-986231# 007-986531#

LED SPOT 60 LED 220-240V

LED SPOT 100 LED 220-240V

TYPE 1x5W 2x5W 2x5W 6x5W

TYPE 1x5W 2x5W 2x5W 6x5W

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

CODE 007-9810#1#M 007-9811#1#M 007-9812#1#M 007-9815###M

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

CODE 007-9840#1#M 007-9841#1#M 007-9842#1#M 007-9845###M

CONTROL 007-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

non dimmable 1

6

COLOUR 007-_ _ _ _ _ _ 4_ chrome 7_ white 8_ black 8

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

s

LED COLOUR TEMPERATURE

7

CODE 007-985031# 007-985131# 007-985231# 007-985531#

220-240V

L

4

TYPE 1x20W 2x20W 2x20W 6x20W

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

s

L

5

HALOGEN SPOT 100 QR-CBC51 GU5,3

TYPE 1x20W 2x20W 2x20W 6x20W

220-240V

x

60 | 100

L

HALOGEN SPOT 60 QR-CBC51 GU5,3

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button


227

INSET LED

L

E A

220-240V

s

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINIMAL 12W e LED) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90 80 70 60 50 40 LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINIMAL 26W e2 LED) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90

L

E A

220-240V

s

80 70 60 50 40

lm/m 760 600

INSET 100 e LED incl. reflector

TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

CODE 007-8522##7 007-8523##7 007-8524##7

440

lm/m 1700

INSET 60 e2 LED incl. reflector

INSET 100 e2 LED incl. reflector

TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

1350

CODE 007-9532##7 007-9533##7 007-9534##7

CODE 007-8532##7 007-8533##7 007-8534##7

1000

colour LED

L

INSET 60 e LED incl. reflector

INSET 60 colour LED incl. reflector

INSET 100 colour LED incl. reflector

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

L (MM) 572 872 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

L (MM) 572 872 1172

CODE 007-8522##7 007-8523##7 007-8524##7

E A

220-240V

s INSET 100 RGB LED

INSET 60 RGB LED

RGB LED

L

TYPE 6W rgb LED 9W rgb LED 12W rgb LED 12W rgb LED 18W rgb LED 24W rgb LED

E A

220-240V

s

L (MM) 572 872 1172 572 872 1172

CODE 007-95229#7_ 007-95239#7_ 007-95249#7_ 007-95329#7_ 007-95339#7_ 007-95349#7_

TYPE 6W rgb LED 9W rgb LED 12W rgb LED 12W rgb LED 18W rgb LED 24W rgb LED

L (MM) 572 872 1172 572 872 1172

CODE 007-95229#7_ 007-95239#7_ 007-95249#7_ 007-95329#7_ 007-95339#7_ 007-95349#7_

rgb led use DALI, DMX or push-button

rgb led use DALI, DMX or push-button

COVER 60 Opal

COVER 100 Opal

LED COLOUR TEMPERATURE 0

1

2

3

5

007-_ _ _ _ 0_ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _

6

amber red blue green

007-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K * Luminous Flux

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

4

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 4_ _ 5_ _

pushbutton

DMX 5

non dimmable DIM 1-10V (only for e/e2 and colour LED) DIM DALI DMX (only for RGB LED) push-button

LED LENSE 007-_ _ _ _ _ _ _ A asymmetric 6x25° S spot 15° M medium 25 A

S

M

COVER T16 | LED LOR Light Output Ratio 60 | 100

PMMA optic PC 850°C optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 66 <25 Cover 100 + Refl. 77 <25 26W e2 LED Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 73 <25 Cover 100 + Refl. 79 <25

PMMA optic

60°

30°

LOR Light Output Ratio

60 | 100

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 80 <25 Cover 100 + Refl. 89 <25 Ѡ % UGR 26W e2 LED Cover 60 + Refl. 86 <25 Cover 100 + Refl. 89 <22

60 | 100

PMMA optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 72 <22 Cover 100 + Refl. 84 <19 Ѡ % UGR 26W e2 LED Cover 60 + Refl. 79 <22 Cover 100 + Refl. 85 <19

60°

296 cd/klm

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

60°

30°

LOR Light Output Ratio

30°

89%

60°

356 cd/klm

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

60°

30°

77%

30°

CODE 006-1406# 006-1409# 006-1412# 006-1415# 006-1422# 006-1423# 006-1430# 806-30xxxx0O

30°

PMMA optic

COVER 100 Clear linear prismatic L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

L (MM) 570 870 1170 1470 1560 2342 2997 custom cut

L (MM) 780 870 1170 1560 2342 2997 custom cut LOR Light Output Ratio

60 | 100

MIRO

1x28W T16 Louver 60 Louver 100

Ѡ % UGR 69 <19 75 <19

1x28W T16 Louver 100

CODE 006-16060 006-16090 006-16120 006-16150 006-16220 006-16230 006-16300 806-30xxxx0C

60°

30°

OPTIC PMMA optic 8

1

PC 850°C optic

006-_ _ _ _ 8 PMMA 1 PC 850°

60°

366 cd/klm

30°

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 006-12060 006-12090 006-12120 006-12150 006-12220 006-12230 006-12300 806-50xxxx0C

COVER 100 Microprismatic CODE 006-16062 006-16092 006-16122 006-16152 006-16142 006-16232 006-16302 806-30xxxx0P

L (MM) 570 870 1170 1470 1560 2342 2997 custom cut

CODE 006-12062 006-12092 006-12122 006-12152 006-12142 006-12232 006-12302 806-50xxxx0P

COVER 100 Clear RGB LED CODE 006-15080 006-15090 006-15120 006-15150 006-15230 006-15300 806-30xxxx0T

LOUVER 60 75%

CODE 006-1006# 006-1009# 006-1012# 006-1015# 006-1022# 006-1023# 006-1030# 806-50xxxx0O

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

COVER 60 Clear RGB LED 60 | 100

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

COVER 60 Clear linear prismatic

COVER 60 Microprismatic 84%

60°

411 cd/klm

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

L (MM) 780 870 1170 1560 2342 2997 custom cut

CODE 006-13080 006-13090 006-13120 006-13150 006-13230 006-13300 806-50xxxx0T

LOUVER 100 CODE 006-18060 006-18090 006-18120 006-18150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 006-11060 006-11090 006-11120 006-11150


228

KUSTERMANNPARK, MUNICH Architect: oliv architekten ingenieure, M. Beuerlein, Munich Lighting design: Lumenâ&#x20AC;&#x153; Lichtplanung, Munich


229


230

CHEMICAL PLANT DR. WEIGERT, HAMBURG Architect: Petersen Ingenierb端ro, Hamburg Lighting design: Theiling Licht + Objektplanung, Hamburg


231


232

PARK TOWER OFFICES, FRANKFURT Architects: AS&P Albert Speer & Partner, Frankfurt | Hayo Haebler archi.tectum, Bensheim


233


234

PRIVATE RESIDENCE, LINZ Architect: Najjar+Najjar Architects, Vienna


HOTEL KRAINER, LANGENWANG Architect: Marleen Viereck, Kindberg / Graz

235


EDGE 60 system 236


237 L cutout

L total

OPAL | MICROPRISMATIC: L total = L+L+L+... - 2000mm

- 4000mm

- 6000mm

- 8000mm

T16 HE lamp 14W/21W/28W/35W

L total L cutout =

L total + 5mm

L total + 7mm

L total + 9mm*

L total + 11mm*

T16 HO lamp 24W/39W/54W/80W

L cutout =

L total + 7mm

L total + 9mm*

L total + 11mm*

* Use silicone on system‘s ends!

EDGE 60

INSET T16 EDGE 60 Installation channel 90xLc

78

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

89

L 53 78

INSET OFFSET CODE 036-50647 036-50947 036-51247 036-51547 036-52447 036-52547 036-53047 824-60xxxx7

p

116 L

E A

220-240V

EDGE 60 Blind cover 60

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

85

INSET LINEAR CODE 036-53147

p E A

220-240V

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

L (MM) 572 872 1172 1472 1742 2342 2942

CODE 014-201#7 014-211#7 014-221#7 014-231#7 014-212#7 014-222#7 014-232#7

REFLECTOR 60

EDGE 60 Corner connector 90°

89

CODE 005-70060 005-70090 005-70120 005-70150

L

78

TYPE inner corner floor outer corner floor inner corner ceiling outer corner ceiling

CODE 014-101#7 014-111#7 014-121#7 014-131#7 014-112#7 014-122#7 014-132#7

L (MM) 570 870 1170 1470

50

L

78

L (MM) 456+116 756+116 1056+116 1356+116 1514+116 2114+116 2714+116

REFLECTOR 60 CODE 006-18067 006-18097 006-18127 006-18157 006-18237 006-18247 006-18307 806-30xxxx7

EDGE 60 End caps COLOUR white

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

CODE 036-52647# 036-52667# 036-52747# 036-52767#

L (MM) 570 870 1170 1470

50

CODE 005-71060 005-71090 005-71120 005-71150

L

150

LIGHT OPTIC COVER

CONTROL 036-_ _ _ _ _ O opal P microprismatic

O

non dimmable 5

P

ACCESSORY

DIM 1-10V 6

DIM DALI

014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

8

COVER EDGE 60 Mounting bracket

EDGE 60 Cover opal

CEILING THICKNESS (MM) 8-18 10 12,5 15

CODE 036-54200 036-54210 036-54220 036-54230

floor bracket

036-54300

60

46

TYPE linear connector

CODE 005-40046

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-14000 006-16000

56 10

EDGE 60 Through wire TYPE 3-pole 5-pole 10 pieces per pack

CODE 006-14068 006-14098 006-14128 006-14158 006-14228 006-14238 006-14308 806-30XXXX0O

EDGE 60 Cover microprismatic

EDGE 60 Linear connector

80

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

CODE 004-90003 004-90005

60

L (MM) 570 870 1170 1470 2342 2997 custom cut

CODE 006-16062 006-16092 006-16122 006-16152 006-16232 006-16302 806-30XXXX0P


238

PRIVATE PROJECT,RESIDENCE, ORT GRAZ Architect: bauraum.architekten, ARCHITECT: ARCHITEKTEN, ORT Klagenfurt LIGHTING DESIGN: DESIGNER, ORT


MICHAEL PACHLEITNER GROUP, GRAZ Architect: GSarchitects ZT g.m.b.H, Graz

239


FRAME 25 led 240

E

Luminaire profile made of aluminium with delicate surrounding cover frame Surface natural anodised Suitable for suspended ceilings 2-20mm Flush satin PMMA cover for uniform illumination Luminaire with 300mm cable and plug Version in white (2700, 3000 or 4000K), amber, red, blue or green System solution upon request ESP

Perfil de aluminio con borde circundante de filigrana Superficie anodizada natural Adecuada para el empotrado en cielos falsos de 2-20mm Tapa PMMA satinada enrasada, iluminada homogĂŠneamente Luminaria con cable de 300mm y enchufe VersiĂłn en blanco (2700K, 3000K o 4000K), ĂĄmbar, rojo, azul o verde SoluciĂłn de sistema a pedido RU

ĤĹ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ? Ä°Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ? Ä°Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?744(Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2014; Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ŢĹ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x17E;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ? ÄŚĹ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x;!Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?ÄŽÄŽĹ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;ÄŽĹŁĹ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152; Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2014;

SUPPLY

TYPE FRAME 25 OPAL 20xL-3

57 24 25

L

F 24V

A s

TYPE 3W i LED | 70 lm* 6W i LED | 130 lm* 9W i LED | 200 lm* 12W i LED | 270 lm* 15W i LED | 330 lm*

LED CONVERTER 24V DC, supply 220-240V AC L (MM) 314 614 914 1214 1514

CODE 052-4041#16O 052-4042#16O 052-4043#16O 052-4044#16O 052-4045#16O

TYPE 30W 0,3m HVL plug 30W 0,3m HVL plug | 2m power feeder

L (MM) 314 614 914 1214 1514

CODE 052-4041#16E 052-4042#16E 052-4043#16E 052-4044#16E 052-4045#16E

TYPE 60W 0,3m 60W 0,3m 100W 0,3m 100W 0,3m

57 24 25

L

F 24V

A s

L (MM) 314 614 914 1214 1514

CODE 052-4041#16O 052-4042#16O 052-4043#16O 052-4044#16O 052-4045#16O

LOR = 47%

TYPE 5W i2 LED | 220 lm* 10W i2 LED | 440 lm* 15W i2 LED | 650 lm* 20W i2 LED | 870 lm* 25W i2 LED | 1100 lm*

LED CONVERTER incl. Splitter 6 24V DC, supply 220-240V AC

57 24 25

L

F 24V

A

HVL HVL HVL HVL

splitter splitter | 2m power feeder splitter splitter | 2m power feeder

L/B/H (MM) 172/62/39 172/62/39 192/88/36 192/88/36

CODE 007-1942310 007-1945310 007-1942410 007-1945410

L (MM) 1500 2500 4000

CODE 007-1914570 007-1914670 007-1914770

L/B/H (MM) 45/20/10

CODE 007-1925010

LOR = 76% FRAME 25 OPAL

colour LED

20xL-3

CODE 007-1941110 007-1945110

Converter can be inserted through ceiling cut out

FRAME 25 SEMI-OPAL 20xL-3

L/B/H (MM) 246/30/16 246/30/16

TYPE 3W colour LED 5W colour LED 7W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

POWER CABLE lengthening TYPE HVL plug | socket 2x0,75mm2 HVL plug | socket 2x0,75mm2 HVL plug | socket 2x0,75mm2

s T SPLITTER

LED COLOUR TEMPERATURE

TYPE HVL 1x plug | 2x socket

052-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K (only for i2 LED) 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

6

* Luminous Flux (4000K)

LED COLOUR 0

1

2

3

052-_ _ _ _ 0_ _ _ 1_ _ _ 2_ _ _ 3_ _ _

amber red blue green

WIRING DIAGRAM NON DIMMABLE T-Splitter 0,3m Optional

0,3m

Power CABLE lengthening 2m 20W Converter optional 2m power feeder SPLITTER LIGHT NON DIMMABLE Splitter light 0,3m

ADDITIONAL INFORMATION For system luminaire please contact factory

Optional

60/100W Converter

2m optional 2m power feeder

Power CABLE lengthening


PRIVATE RESIDENCE, VIENNA Architect: project A01 architects, ZT GmbH, Vienna Lighting design: project A01 architects, ZT GmbH, Vienna

241


FRAME 55 | 70 | 80 | 120 | 170 242

E

Luminaire profile made of aluminium, with surrounding cover frame Surface natural anodised or white or black powder coating Suitable for suspended ceilings 2-25mm Version optionally with satined or linear prismatic clear diffuser and with microprismatic PMMA diffuser or dark louver T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button Version with highly efficient LEDs with high CRI ESP

Perfil de aluminio con borde circundante Superficie anodizada natural, con barniz estructurado blanco o negro Adecuada para el empotrado en cielos falsos de 2-25mm Versiones a elección con tapa satinada o clara prismática a lo largo, así como con tapa PMMA micro estructurada o Darklight T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional Versión con LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática RU

ĤŏŢŐŌőŌʼnņşōœŔŒŘŌŏŠŕŔńŐŎŒō ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠ!ńőŒňŌŔŒņńőőşōńŏŢŐŌőŌōŅʼnŏńţŌŏŌśʼnŔőńţœŒŔŒŜŎŒņńţŒŎŔńŕŎń İŒőŖńŊņœŒňņʼnŕőşʼnœŒŖŒŏŎŌŖŒŏŝŌőŒōŐŐ İńŖŒņşōŌŏŌœŔŒŋŔńśőşōœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌōŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠņŒŋŐŒŊʼnőņńŔŌńőŖ ŕŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌŐŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏʼnŐŌŏŌŋʼnŔŎńŏŠőŒōŔʼnŜʼnŖŎŒōĶŕ šŏʼnŎŖŔŒőőşŐŗőŌņʼnŔŅńŏŏńŕŖŒŐŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŒņńőŌʼn=ŌŏŌ+(30 ;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţśʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗňŒŕŖŗœőńņʼnŔŕŌţ ŕšőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşŐŌ3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ

TYPE

ACCESSORY FRAME Concrete installation housing

FRAME 55

p

45xL-4

104 76

E A

L

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W 2x1x28/54W

L (MM) 588 888 1188 1488 2360

CODE 052-42121##_ 052-42131##_ 052-42141##_ 052-42151##_ 052-42181##_

L (MM) 588 588 888 888 1188 1188 2360 2360

CODE 052-4222###_ 052-4232###_ 052-4223###_ 052-4233###_ 052-4224###_ 052-4234###_ 052-4228###_ 052-4238###_

6

L (MM) 586 886 1186 1486 1486 2244 2358 2358

CODE 052-46#21##_ 052-46#31##_ 052-46#41##_ 052-46#51##_ 052-46151##P 052-46#81##_ 052-46081##L 052-46#81##P

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (FRAME 12W e LED) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90 80 70 60 50 40

L (MM) 596 896 1196 1496 2254 2368 2368

CODE 052-47#21##_ 052-47#31##_ 052-47#41##_ 052-47#51##_ 052-47#81##_ 052-47081##L 052-47#81##P

TYPE 6W e LED | 400 lm* 13W e2 LED | 900 lm* 9W e LED | 600 lm* 20W e2 LED | 1350 lm* 12W e LED | 800 lm* 26W e2 LED | 1800 lm* 24W e LED | 1600 lm* 53W e2 LED | 3600 lm*

L (MM) 596 596 896 896 1196 1196 2368 2368

CODE 052-4722###_ 052-4732###_ 052-4723###_ 052-4733###_ 052-4724###_ 052-4734###_ 052-4728###_ 052-4738###_

FRAME 120 TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 1x35W 1x35W 2x1x28/54W offset 2x1x28/54W 2x1x28/54W FRAME 120

L (MM) 596 896 1196 1496 1496 1496 2254 2368 2368

CODE 052-43#21##_ 052-43#31##_ 052-43#41##_ 052-43#51##_ 052-43151##O 052-43151##P 052-43#81##_ 052-43081##L 052-43#81##P

TYPE 6W e LED | 430 lm* 13W e2 LED | 950 lm* 9W e LED | 640 lm* 20W e2 LED | 1450 lm* 12W e LED | 860 lm* 26W e2 LED | 1900 lm* 24W e LED | 1700 lm* 53W e2 LED | 3800 lm*

L (MM) 596 596 896 896 1196 1196 2368 2368

CODE 052-4322###_ 052-4332###_ 052-4323###_ 052-4333###_ 052-4324###_ 052-4334###_ 052-4328###_ 052-4338###_

220-240V

55

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W 2x1x28/54W offset 2x1x28/54W

B H

L

L (MM) 582 882 1182 1482 2240 2354

CODE 036-0#066 036-0#096 036-0#126 036-0#156 036-0#226 036-0#236

s FRAME 55

E

L

220-240V

55

A s

TYPE

p E A

104 76 L

220-240V

70

D s

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 1x35W 2x1x28/54W offset 2x1x28/54W 2x1x28/54W

5

FRAME 70/80 12W e LED (Microprismatic) lm/m 760

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial 65° < 3000 cd/m2

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <19 <19

Light output ratio ULOR DLOR

79% 0% 100%

600 440

FRAME 80

s

FRAME 80 63xL-4

104 76

E

L

220-240V

77

A s

p

108xL-12

108 82 120

E A

L

220-240V

s 108xL-12

108 82 120

E

L

220-240V

A s

p

158xL-12

130 102 170

L

E A

220-240V

s

FRAME 170 TYPE L (MM) 2x14/24W 596 2x21/39W 896 2x28/54W 1196 1196 2x28W 2x28W 1196 2x35/49/80W 1496 2x2x28/54W offset 2488 2x2x28/54W 2368 clear cover and louver are not available

CODE 052-44021##_ 052-44031##_ 052-44041##_ 052-44041##O 052-44041##P 052-44051##_ 052-44081##O 052-44081##P

UGR

220-240V

80 70 60 50 40

FRAME 70/80 26W e2 LED (Microprismatic) lm/m 1700

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <19 <19

Ѡ

L 77

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (FRAME 26W e2 LED) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90

Light output ratio ULOR DLOR

79% 0% 100%

1350 1000

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (FRAME 1x28W T16) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90 80 70 60 50 40

FRAME 70/80 1x28W T16 + Refl. (Microprismatic) lm/m 2020

UGR

E A

104 76

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x28/54W offset 2x1x28/54W 2x1x28/54W

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <22 <22

Ѡ

p

63xL-4

B/H (MM) 55/86 74/88 116/94

TECHNICAL DATA

FRAME 70 63xL-4

4

TYPE 036-_ 6_ _ _ FRAME 55 4_ _ _ FRAME 80 5_ _ _ FRAME 120

UGR

104 76

TYPE 6W e LED | 400 lm* 13W e2 LED | 900 lm* 9W e LED | 600 lm* 20W e2 LED | 1350 lm* 12W e LED | 800 lm* 26W e2 LED | 1800 lm* 24W e LED | 1600 lm* 53W e2 LED | 3600 lm*

Ѡ

45xL-4

Light output ratio ULOR DLOR

72% 0% 100%

1550 1080

REFLECTOR without reflector 0

052-_ _ 0_ _ _ _ _ without reflector 1_ _ _ _ _ with reflector (not for louver)

with reflector

for increase in efficiency see diagram

1

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux (microprismatic) 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

052-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button (only for LED)

COLOUR 052-_ _ _ _ _ _ 6_ anodised aluminium 7_ white 8_ black 6

7

8

LIGHT OPTIC COVER

O

C

P

L

052-_ _ _ _ _ _ _ O C P L

opal clear linear prismatic microprismatic louver (only for T16)


SUN II APARTMENTS, MATREI, AUSTRIA Architect: squid architecture, Vienna

243


244

BASTEI LÜBBE, COLOGNE Architect: ksg kister scheithauser gross Architekten, Cologne | Beate Wild Büro für Innenarchitektur Lighting design: elan GmbH, Cologne


245


246

MICHAEL PACHLEITNER GROUP, GRAZ Architect: GSarchitects ZT g.m.b.H, Graz


247


248

SOLO SPORT&FASHION STORE, LIENZ, AUSTRIA Architect: squid architecture, Vienna


249


FRAME 70 | 80 | 120 | 170 spot 250

E

Luminaire profile made of aluminium, with surrounding cover frame Surface natural anodised or white or black powder coating Suitable for suspended ceilings 2-25mm Version optionally with satined or linear prismatic clear diffuser and with microprismatic PMMA diffuser or dark louver T16 version with multi-ballast, optionally dimmable with 1-10V or DALI ballast ESP

Perfil de aluminio con borde circundante Superficie anodizada natural, con barniz estructurado blanco o negro Adecuada para el empotrado en cielos falsos de 2-25mm Versiones a elección con tapa satinada o clara prismática a lo largo, así como con tapa PMMA micro estructurada o Darklight Versión T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI RU

ĤŏŢŐŌőŌʼnņşōœŔŒŘŌŏŠŕŔńŐŎŒō ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠ!ńőŒňŌŔŒņńőőşōńŏŢŐŌőŌōŅʼnŏńţŌŏŌśʼnŔőńţœŒŔŒŜŎŒņńţŒŎŔńŕŎń İŒőŖńŊņœŒňņʼnŕőşʼnœŒŖŒŏŎŌŖŒŏŝŌőŒōŐŐ İńŖŒņşōŌŏŌœŔŒŋŔńśőşōœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌōŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ĦŒŋŐŒŊʼnőņńŔŌńőŖŕŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌŐŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏʼnŐŌŏŌŋʼnŔŎńŏŠőŒō ŔʼnŜʼnŖŎŒō;ŕŗőŌņʼnŔŅńŏŏńŕŖŒŐŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŒņńőŌʼn= ŌŏŌ+(30ŅńŏŏńŕŖ

TYPE

p e

63xL-4 66xL-10

104 76

L

63xL-4 66xL-10

104 76

L

108xL-12

108 82 120

FRAME 80 SPOT

p e

FRAME 70 SPOT

FRAME 80 SPOT

p e

FRAME 120 SPOT

TYPE L (MM) CODE 1x21/39W T16 + 2x20W QR-CBC51 1196 052-47#47##O 1x28/54W T16 + 2x20W QR-CBC51 1496 052-47#57##O

TYPE L (MM) CODE 1x21/39W T16 + 2x20W QR-CBC51 1196 052-43#46##O 1x28/54W T16 + 2x20W QR-CBC51 1496 052-43#56##O

220-240V

p e

108 82

FRAME 120 SPOT TYPE L (MM) CODE 1x21/39W T16 + 2x20W QR-CBC51 1196 052-43#47##O 1x28/54W T16 + 2x20W QR-CBC51 1496 052-43#57##O

E A

L

220-240V

158xL-12

130 102 170

TYPE L (MM) CODE 1x21/39W T16 + 2x20W QR-CBC51 1186 052-46#47##O 1x28/54W T16 + 2x20W QR-CBC51 1486 052-46#57##O

E A

L

108xL-12

120

TYPE L (MM) CODE 1x21/39W T16 + 2x20W QR-CBC51 1196 052-47#46##O 1x28/54W T16 + 2x20W QR-CBC51 1496 052-47#56##O

E A

220-240V

70 | 77

TYPE L (MM) CODE 1x21/39W T16 + 2x20W QR-CBC51 1186 052-46#46##O 1x28/54W T16 + 2x20W QR-CBC51 1486 052-46#56##O

E A

220-240V

70 | 77

FRAME 70 SPOT

L

p i K

FRAME 170 SPOT TYPE L (MM) CODE 2x21/39W T16 + 2x50W QT12-LP 1196 052-44048##O 2x28/54W T16 + 2x50W QT12-LP 1496 052-44058##O 2x21/39W T16 + 2x20W HIT-TC-CE 2x28/54W T16 + 2x20W HIT-TC-CE

1196 052-44046##O 1496 052-44056##O

E A

220-240V

158xL-12

130 102 170

L

p i K E A

FRAME 170 SPOT TYPE L (MM) CODE 2x21/39W T16 + 2x50W QT12-LP 1196 052-44049##O 2x28/54W T16 + 2x50W QT12-LP 1496 052-44059##O 2x21/39W T16 + 2x20W HIT-TC-CE 2x28/54W T16 + 2x20W HIT-TC-CE

1196 052-44047##O 1496 052-44057##O

REFLECTOR

220-240V

without reflector 0

052-_ _ 0_ _ _ _ _ without reflector 1_ _ _ _ _ with reflector

with reflector 1

CONTROL T16 non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

052-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

CONTROL T16 + SPOT DIM 1-10V 6

052-_ _ _ _ _ 6_ _ DIM 1-10V 7_ _ DIM DALI

DIM DALI 7

COLOUR 052-_ _ _ _ _ _ 6_ anodised aluminium 7_ white 8_ black 6

7

8


XAL HEADQUARTERS, MUNICH

251


FRAME 80 | 120 system 252


253 L cutout (Lc)

L total

OPAL | CLEAR | MICROPRISMATIC | LOUVER | LED: L total = L+L+L+... - 2000mm

- 4000mm

- 6000mm

- 8000mm

- 10000mm

- 12000mm

- 14000mm

T16 HE lamp 14W/21W/28W/35W

L total L cutout =

L total + 5mm

L total + 7mm

L total + 9mm

L total + 11mm

L total + 13mm

L total + 15mm

L total + 17mm

T16 HO lamp 24W/39W/54W/80W

L cutout =

L total + 7mm

L total + 9mm

L total + 11mm

L total + 13mm

L total + 15mm

L total + 17mm

L total + 19mm

FRAME 80

FRAME 120 FRAME 80 Installation channel 60

66xLc

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

104 78

L 57 80

FRAME 120 Installation channel 100

108xLc

CODE 035-0063# 035-0093# 035-0123# 035-0153# 035-0243# 035-0253# 035-0303# 821-30xxxx#

104

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

82 L

97 120

FRAME 80 Blind cover L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

FRAME 120 Blind cover CODE 006-1806# 006-1809# 006-1812# 006-1815# 006-1823# 006-1824# 006-1830# 806-30xxxx#

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

FRAME 80 End caps TYPE end caps

CODE 035-0065# 035-0095# 035-0125# 035-0155# 035-0245# 035-0255# 035-0305# 821-50xxxx#

CODE 006-1106# 006-1109# 006-1112# 006-1115# 006-1123# 006-1124# 006-1130# 806-50xxxx#

FRAME 120 End caps CODE 035-1313#

TYPE end caps

78

CODE 035-1315#

82

12

80

12

120

FRAME 80 Mounting bracket CEILING THICKNESS (MM) 2-18 76

FRAME 120 Mounting bracket CODE 035-10200

CEILING THICKNESS (MM) 2-18 90

number of brackets required: length of your system in metres+1 84

CODE 035-10230

number of brackets required: length of your system in metres+1 125

FRAME 80 Linear connector

80

46

FRAME 120 Linear connector

TYPE linear connector

CODE 005-40046

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-14000 006-16000

65 80

TYPE linear connector

CODE 005-40066

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-10000 006-12000

56 10

FRAME 80 Corner connector 90째 TYPE blind cover opal clear microprismatic

78

80

145

FRAME 120 Corner connector 90째 CODE 035-1263#O 035-1263#O 035-1263#C 035-1263#P

TYPE blind cover opal clear microprismatic

82

maximum length of 3000mm per leg

120

205

maximum length of 3000mm per leg

COLOUR 035-_ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 8 black 6

7

8

ACCESSORY

ELECTRICAL FRAME 80 | 120 Through wire TYPE 3-pole 5-pole 10 pieces per pack

SEE PAGE 312 FOR CONCRETE INSTALLATION HOUSINGS CODE 004-90003 004-90005

CODE 035-1265#O 035-1265#O 035-1265#C 035-1265#P


FRAME 80 | 120 system 254

INSET T16 OFFSET INSET 60 | 100

p

116 L

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

E A

220-240V

L (MM) 456+116 756+116 1056+116 1356+116 1514+116 2114+116 2714+116

CODE 014-101#7 014-111#7 014-121#7 014-131#7 014-112#7 014-122#7 014-132#7

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1056+116 1356+116

CODE 014-121#7_ 014-131#7_

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (FRAME 1x28W T16) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90

REFLECTOR 60 lm/m 2020

80 70 60 50 40

1550 1080

Do not use with louver

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-70060 005-70090 005-70120 005-70150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-72060 005-72090 005-72120 005-72150

REFLECTOR 60 EMERGENCY

REFLECTOR 100 EMERGENCY

L (MM) 1170 1470

L (MM) 1170 1470

CODE 005-70120N 005-70150N

CODE 005-72120N 005-72150N

INSET T16 LINEAR INSET 60 | 100

p

L

E A

220-240V

50 | 90

without reflector

L

with reflector

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W LOR LIGHT OUTPUT RATIO (FRAME 1x28W T16) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90

L (MM) 572 872 1172 1472 1742 2342 2942

CODE 014-201#7 014-211#7 014-221#7 014-231#7 014-212#7 014-222#7 014-232#7

REFLECTOR 60 lm/m 2020

80 70 60 50 40

1550 1080

Do not use with louver

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1172 1472

CODE 014-221#7_ 014-231#7_

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-71060 005-71090 005-71120 005-71150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-74060 005-74090 005-74120 005-74150

REFLECTOR 60 EMERGENCY

REFLECTOR 100 EMERGENCY

L (MM) 1170 1470

L (MM) 1170 1470

CODE 005-71120N 005-71150N

CODE 005-74120N 005-74150N

INSET T16 SEAMLESS INSET 60 | 100

p

L

E A

220-240V

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14W 1x24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W LOR LIGHT OUTPUT RATIO (FRAME 1x28W T16) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90 80 70 60 50 40

L (MM) 581 581 881 1181 1481 1762 2362 2962

CODE 014-60007 014-60107 014-611#7 014-621#7 014-631#7 014-612#7 014-622#7 014-632#7

REFLECTOR 60 lm/m 2020 1550 1080

Do not use with louver

TYPE L (MM) CODE 1x28/54W UW CEAG 1181 014-621#7UW 1x35W emergency 1h 1481 014-631#7N 1 1x35/49W UW CEAG 1481 014-631#7UW

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1480

CODE 005-75060 005-75090 005-75120 005-75150

REFLECTOR 60 EMERGENCY 1170 005-75120N 1480 005-75150N

L (MM) 570 870 1170 1480

CODE 005-76060 005-76090 005-76120 005-76150

REFLECTOR 100 EMERGENCY 1170 005-76120N 1480 005-76150N

CONTROL non dimmable 5

DIM 1-10V 6

014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

DIM DALI 8

EMERGENCY 014-_ _ _ _ _ N1 1h Accupack (not for 49/54/80W) N3 3h Accupack (only 35W) UW UW CEAG (change-over-relay) See page 313 for LED emergency insets

INSET HALOGEN SPOT | LED SPOT 60 | 100

e L

E A

x L

L x

E A

x

CODE 007-986031# 007-986131# 007-986231# 007-986531#

LED SPOT 60 LED 220-240V

LED SPOT 100 LED 220-240V

TYPE 1x5W 2x5W 2x5W 6x5W

TYPE 1x5W 2x5W 2x5W 6x5W

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

CODE 007-9810#1#M 007-9811#1#M 007-9812#1#M 007-9815###M

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

CODE 007-9840#1#M 007-9841#1#M 007-9842#1#M 007-9845###M

CONTROL 007-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

non dimmable 1

6

COLOUR 007-_ _ _ _ _ _ 4_ chrome 7_ white 8_ black 8

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

s

LED COLOUR TEMPERATURE

7

CODE 007-985031# 007-985131# 007-985231# 007-985531#

220-240V

L

4

TYPE 1x20W 2x20W 2x20W 6x20W

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

s

L

5

HALOGEN SPOT 100 QR-CBC51 GU5,3

TYPE 1x20W 2x20W 2x20W 6x20W

220-240V

x

60 | 100

L

HALOGEN SPOT 60 QR-CBC51 GU5,3

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button


255

INSET LED

L

E A

220-240V

s

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (FRAME 12W e LED) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90 80 70 60 50 40 LOR LIGHT OUTPUT RATIO (FRAME 26W e2 LED) OPAL LP MP η% 80 120 80 120 80 120 90

L

E A

220-240V

s

80 70 60 50 40

lm/m 760 600

INSET 100 e LED incl. reflector

TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

CODE 007-8522##7 007-8523##7 007-8524##7

440

lm/m 1700

INSET 60 e2 LED incl. reflector

INSET 100 e2 LED incl. reflector

TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

1350

CODE 007-9532##7 007-9533##7 007-9534##7

CODE 007-8532##7 007-8533##7 007-8534##7

1000

colour LED

L

INSET 60 e LED incl. reflector

INSET 60 colour LED incl. reflector

INSET 100 colour LED incl. reflector

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

L (MM) 572 872 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

L (MM) 572 872 1172

CODE 007-8522##7 007-8523##7 007-8524##7

E A

220-240V

s INSET 100 RGB LED

INSET 60 RGB LED

RGB LED

L

TYPE 6W rgb LED 9W rgb LED 12W rgb LED 12W rgb LED 18W rgb LED 24W rgb LED

E A

220-240V

s

L (MM) 572 872 1172 572 872 1172

CODE 007-95229#7_ 007-95239#7_ 007-95249#7_ 007-95329#7_ 007-95339#7_ 007-95349#7_

rgb led use DALI, DMX or push-button

TYPE 6W rgb LED 9W rgb LED 12W rgb LED 12W rgb LED 18W rgb LED 24W rgb LED

L (MM) 572 872 1172 572 872 1172

CODE 007-95229#7_ 007-95239#7_ 007-95249#7_ 007-95329#7_ 007-95339#7_ 007-95349#7_

rgb led use DALI, DMX or push-button

LED COLOUR TEMPERATURE 0

1

2

3

5

007-_ _ _ _ 0_ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _

6

amber red blue green

007-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K * Luminous Flux

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

4

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 4_ _ 5_ _

pushbutton

DMX 5

non dimmable DIM 1-10V (only for e/e2 and colour LED) DIM DALI DMX (only for RGB LED) push-button

LED LENSE 007-_ _ _ _ _ _ _ A asymmetric 6x25° S spot 15° M medium 25 A

S

M

COVER T16 | LED LOR Light Output Ratio 60 | 100

PMMA optic PC 850°C optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 66 <25 Cover 100 + Refl. 77 <25 26W e2 LED Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 73 <25 Cover 100 + Refl. 79 <25

PMMA optic

60°

30°

LOR Light Output Ratio

60 | 100

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 80 <25 Cover 100 + Refl. 89 <25 Ѡ % UGR 26W e2 LED Cover 60 + Refl. 86 <25 Cover 100 + Refl. 89 <22

60 | 100

PMMA optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 72 <22 Cover 100 + Refl. 84 <19 Ѡ % UGR 26W e2 LED Cover 60 + Refl. 79 <22 Cover 100 + Refl. 85 <19

60°

296 cd/klm

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

60°

30°

LOR Light Output Ratio

30°

89%

60°

356 cd/klm

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

60°

30°

COVER 60 Opal 77%

30°

COVER 100 Opal CODE 006-1406# 006-1409# 006-1412# 006-1415# 006-1422# 006-1423# 006-1430# 806-30xxxx0O

30°

PMMA optic

COVER 100 Clear linear prismatic L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

L (MM) 570 870 1170 1470 1560 2342 2997 custom cut

L (MM) 780 870 1170 1560 2342 2997 custom cut LOR Light Output Ratio

60 | 100

MIRO

1x28W T16 Louver 60 Louver 100

Ѡ % UGR 69 <19 75 <19

1x28W T16 Louver 100

CODE 006-16060 006-16090 006-16120 006-16150 006-16220 006-16230 006-16300 806-30xxxx0C

60°

30°

OPTIC PMMA optic 8

1

PC 850°C optic

006-_ _ _ _ 8 PMMA 1 PC 850°

60°

366 cd/klm

30°

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 006-12060 006-12090 006-12120 006-12150 006-12220 006-12230 006-12300 806-50xxxx0C

COVER 100 Microprismatic CODE 006-16062 006-16092 006-16122 006-16152 006-16142 006-16232 006-16302 806-30xxxx0P

L (MM) 570 870 1170 1470 1560 2342 2997 custom cut

CODE 006-12062 006-12092 006-12122 006-12152 006-12142 006-12232 006-12302 806-50xxxx0P

COVER 100 Clear RGB LED CODE 006-15080 006-15090 006-15120 006-15150 006-15230 006-15300 806-30xxxx0T

LOUVER 60 75%

CODE 006-1006# 006-1009# 006-1012# 006-1015# 006-1022# 006-1023# 006-1030# 806-50xxxx0O

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

COVER 60 Clear RGB LED 60 | 100

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

COVER 60 Clear linear prismatic

COVER 60 Microprismatic 84%

60°

411 cd/klm

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

L (MM) 780 870 1170 1560 2342 2997 custom cut

CODE 006-13080 006-13090 006-13120 006-13150 006-13230 006-13300 806-50xxxx0T

LOUVER 100 CODE 006-18060 006-18090 006-18120 006-18150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 006-11060 006-11090 006-11120 006-11150


256

HOSPITAL, FELDBACH Architect: INNOCAD, Graz


257


258

MICHAEL PACHLEITNER GROUP, GRAZ Architect: GSarchitects ZT g.m.b.H, Graz


259


260

ZMF, GRAZ Architect: Croce & Klug, Graz


HAGEBANK-VOLKSBANK, VÖCKLABRUCK, AUSTRIA Architect: gärtner + neururer, Vöcklabruck

261


FRAME 170 system 262


263 L cutout (Lc)

L total

OPAL: L total = L+L+L+...+116 - 2000mm

- 4000mm

- 6000mm

- 8000mm

- 10000mm

- 12000mm

- 14000mm

T16 HE lamp 14W/21W/28W/35W

L total L cutout =

L total + 6mm

L total + 8mm

L total + 10mm

L total + 12mm

L total + 14mm

L total + 16mm

L total + 18mm

T16 HO lamp 24W/39W/54W/80W

L cutout =

L total + 7mm

L total + 10mm

L total + 13mm

L total + 16mm

L total + 19mm

FRAME 170

INSET T16 FRAME 170 Installation channel 158xLc

150 130 102

140 170

L

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

INSET OFFSET CODE 035-0069# 035-0099# 035-0129# 035-0159# 035-0249# 035-0259# 035-0309# 821-70xxxx#

FRAME 170 Blind cover L (MM) 872 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

p

116 L

E A

220-240V

non dimmable 5

DIM 1-10V

CODE 014-101#7 014-111#7 014-121#7 014-131#7 014-112#7 014-122#7 014-132#7

6

014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

DIM DALI 8

INSET SPOT HALOGEN SPOT

e

CODE 035-1319#

102

150 170

12

L (MM) 456+116 756+116 1056+116 1356+116 1514+116 2114+116 2714+116

CONTROL CODE 006-1906# 006-1909# 006-1912# 006-1915# 006-1923# 006-1924# 006-1930# 806-70xxxx#

FRAME 170 End caps TYPE end caps

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

300

E A

TYPE 1x50W QR-CBC51 2x50W QR-CBC51

L (MM) 150 300

CODE 007-987021# 007-987121#

incl. electronic transformer

220-240V

s COLOUR

L

035-_ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 8 black 6

7

150

8

300

E A

HID SPOT TYPE 1x20W HIT-TC-CE 2x20W HIT-TC-CE

L (MM) 150 300

incl. electronic transformer

220-240V

s

ACCESSORY | COVER FRAME 170 Mounting bracket CEILING THICKNESS (MM) 2-18 106

COLOUR CODE 035-10350

number of brackets required: length of system in metres+1 194

FRAME 170 Linear connector TYPE linear connector

CODE 005-40086

opal cover linear connector

006-03002

FRAME 170 Cover opal 135

L

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

CODE 006-03060 006-03090 006-03120 006-03150 006-03220 006-03230 006-03300 806-70xxxx0O

FRAME 170 Through wire TYPE 3-pole 5-pole 10 pieces per pack

CODE 004-90003 004-90005

007-_ _ _ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 8 black 6

7

8

CODE 007-987051# 007-987151#


264

PERKO & PAPKO, ISTANBUL Architect: MuuM Architects, Istanbul


EBERHARTER INSTALLATIONS, MAYERHOFEN, AUSTRIA Architect: Look4Design, Kufstein

265


RONDO 100 | RONDO frame 120 266

E

Housing made of powder coated white aluminium with inward running, rounded profile edge Version suitable for trimless installation in plasterboard ceilings 10-25mm or with trim for installation in intermediate ceilings from 2-25mm Version optionally with satined or linear prismatic clear diffuser and with microprismatic PMMA diffuser or dark louver T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button Version with highly efficient LEDs with high CRI ESP

Perfil de aluminio revestido en polvo blanco con borde redondeado hacia el interior, versiones adecuadas para empotrado sin borde en techos de cartón yeso de 10-25mm o con borde para el empotrado en cielos falsos de 2-25mm, versiones a elección con tapa satinada o clara prismática a lo largo, así como con tapa PMMA micro estructurada o Darklight T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional Versión con LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática RU

ĮŒŔœŗŕŌŋńŏŢŐŌőŌţœŒŎŔşŖŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŒŎŔńŕŎŒō ŕņőŗŖŔʼnőőʼnōŒŅŔńŅŒŖŎŒōœŒņʼnŔřőŒŕŖŠ!ńőŒňŌŔŒņńőőşōńŏŢŐŌőŌōŅʼnŏńţŌŏŌ śʼnŔőńţœŒŔŒŜŎŒņńţŒŎŔńŕŎńŐŒőŖńŊņœŒňņʼnŕőşʼnœŒŖŒŏŎŌŖŒŏŝŌőŒōŐŐ İńŖŒņşōŌŏŌœŔŒŋŔńśőşōœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌōŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ĦŒŋŐŒŊʼnőņńŔŌńőŖŕŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌŐŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏʼnŐŌŏŌŋʼnŔŎńŏŠőŒō ŔʼnŜʼnŖŎŒō;ŕŗőŌņʼnŔŅńŏŏńŕŖŒŐŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŒņńőŌʼn= ŌŏŌ+(30ŅńŏŏńŕŖ

TYPE RONDO 100

p

108xL+3

118 92 L 102

E 220-240V

A

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x28/54W T16 offset 2x1x28/54W T16

L (MM) 576 876 1176 1476 2234 2348

CODE 052-54#21#7_ 052-54#31#7_ 052-54#41#7_ 052-54#51#7_ 052-54#81#7_ 052-54#81#7P

L (MM) 576 576 876 876 1176 1176 2348 2348

CODE 052-5422##7_ 052-5432##7_ 052-5423##7_ 052-5433##7_ 052-5424##7_ 052-5434##7_ 052-5428##7_ 052-5438##7_

L (MM) 596 896 1196 1496 2254 2368

CODE 052-55#21##_ 052-55#31##_ 052-55#41##_ 052-55#51##_ 052-55#81##_ 052-55#81##P

L (MM) 596 596 896 896 1196 1196 2368 2368

CODE 052-5522###_ 052-5532###_ 052-5523###_ 052-5533###_ 052-5524###_ 052-5534###_ 052-5528###_ 052-5538###_

s RONDO 100 108xL+3

118 92 L

E 220-240V

A

102

s

TYPE 6W e LED | 400 lm* 13W e2 LED | 900 lm* 9W e LED | 600 lm* 20W e2 LED | 1350 lm* 12W e LED | 800 lm* 26W e2 LED | 1800 lm* 24W e LED | 1600 lm* 53W e2 LED | 3600 lm* RONDO FRAME 120

p

108xL-12

118 92 L

120

E 220-240V

A

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x28/54W T16 offset 2x1x28/54W T16

s RONDO FRAME 120 108xL-12

118 92 L

120

E 220-240V

A s

TYPE 6W e LED | 400 lm* 13W e2 LED | 900 lm* 9W e LED | 600 lm* 20W e2 LED | 1350 lm* 12W e LED | 800 lm* 26W e2 LED | 1800 lm* 24W e LED | 1600 lm* 53W e2 LED | 3600 lm*

REFLECTOR without reflector 0

052-_ _ 0_ _ _ _ _ without reflector 1_ _ _ _ _ with reflector

with reflector

for increase in efficiency see diagram

1

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

CONTROL

3

pushbutton 5

052-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button (only for LED)

COLOUR 052-_ _ _ _ _ 6_ anodised aluminium 7_ white 7

LIGHT OPTIC COVER 052-_ _ _ _ _ _ _ O opal C clear linear prismatic P microprismatic O

C

P

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (RONDO | RONDO FRAME 26W e2 LED) RONDO 100 26W e2 LED (microprismatic) OPAL LP MP X=4H Y=8H S=0,25H η% lm/m 100 120 100 120 100 120 Reflection factors 0,7/0,5/0,2 90 1700 UGR transversal <22 80 UGR axial < 22 70 1350 60 Light output ratio 79% 50 1000 0% ULOR 40 DLOR 100% UGR

6

Ѡ

2

DIM DALI

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (RONDO | RONDO FRAME 1x28W T16) RONDO 100 1x28W T16 + Refl. (microprismatic) OPAL LP MP η% lm/m X=4H Y=8H S=0,25H 100 120 100 120 100 120 Reflection factors 0,7/0,5/0,2 90 2070 UGR transversal <22 80 UGR axial <22 70 1570 60 Light output ratio 72% 50 1070 ULOR 0% 40 DLOR 100% UGR

1

DIM 1-10V

Ѡ

non dimmable

TECHNICAL DATA LOR LIGHT OUTPUT RATIO (RONDO | RONDO FRAME 12W e LED) RONDO 100 12W e LED (microprismatic) OPAL LP MP η% lm/m X=4H Y=8H S=0,25H 100 120 100 120 100 120 Reflection factors 0,7/0,5/0,2 90 760 UGR transversal <19 80 UGR axial <19 70 600 65° < 3000 cd/m2 60 Light output ratio 79% 50 440 0% ULOR 40 DLOR 100% UGR

6

Ѡ

* Luminous Flux (microprismatic) 5


267


RONDO | RONDO frame system 268


269 L cutout (Lc)

L total

OPAL | CLEAR | MICROPRISMATIC | LOUVER | LED: L total = L+L+L+... - 2000mm

- 4000mm

- 6000mm

- 8000mm

- 10000mm

- 12000mm

- 14000mm

T16 HE lamp 14W/21W/28W/35W

L total L cutout =

L total + 5mm

L total + 7mm

L total + 9mm*

L total + 11mm*

L total + 13mm*

L total + 15mm*

L total + 17mm*

T16 HO lamp 24W/39W/54W/80W

L cutout =

L total + 7mm

L total + 9mm*

L total + 11mm*

L total + 13mm*

L total + 15mm*

L total + 17mm*

L total + 19mm*

RONDO 100

* Use silicone on system‘s ends!

RONDO FRAME 120 RONDO 100 Installation channel 102

108xLc

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

118 92

L 57 102

RONDO FRAME 120 Installation channel 102

108xLc

CODE 036-00607 036-00907 036-01207 036-01507 036-02407 036-02507 036-03007 826-10xxxx7

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

118 92

L 57 120

RONDO 100 Blind cover L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

RONDO FRAME 120 Blind cover CODE 006-18067 006-18097 006-18127 006-18157 006-18237 006-18247 006-18307 806-30xxxx7

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

RONDO 100 End caps

CODE 006-1806# 006-1809# 006-1812# 006-1815# 006-1823# 006-1824# 006-1830# 806-30xxxx#

RONDO FRAME 120 End caps

TYPE end caps

CODE 036-13007

TYPE end caps

92 1,5

CODE 036-0061# 036-0091# 036-0121# 036-0151# 036-0241# 036-0251# 036-0301# 826-60xxxx#

CODE 036-1301#

92 102

12

120

RONDO 100 Mounting bracket

RONDO FRAME 120 Mounting bracket

CEILING THICKNESS (MM) 8-20

CODE 036-10000

CEILING THICKNESS (MM) 1-20

number of brackets required: length of your system in metres+1

90

number of brackets required: length of your system in metres+1

100

155

128

RONDO 100 Linear connector

RONDO FRAME 120 Linear connector

TYPE linear connector

80

CODE 036-10100

CODE 005-40176

80

46 63

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-14000 006-16000

63

10 56

TYPE linear connector

CODE 005-40176

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-14000 006-16000

46

10 56 80

92

102

171

80

RONDO 100 Corner connector 90°

RONDO FRAME 120 Corner connector 90°

TYPE blind cover opal clear microprismatic

TYPE blind cover opal clear microprismatic

CODE 036-12607O 036-12607O 036-12607C 036-12607P

92

120

maximum length of 3000mm per leg

ELECTRICAL

180

maximum length of 3000mm per leg

COLOUR RONDO Through wire TYPE 3-pole 5-pole 10 pieces per pack

CODE 004-90003 004-90005

036-_ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 6

7

CODE 036-1261#O 036-1261#O 036-1261#C 036-1261#P


RONDO | RONDO frame system 270

INSET T16 OFFSET INSET 60

p

116 L

INSET 60 EMERGENCY

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

E A

220-240V

L (MM) 456+116 756+116 1056+116 1356+116 1514+116 2114+116 2714+116

CODE 014-101#7 014-111#7 014-121#7 014-131#7 014-112#7 014-122#7 014-132#7

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1056+116 1356+116

CODE 014-121#7_ 014-131#7_

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (RONDO | RONDO FRAME 1x28W T16) OPAL LP MP η% lm/m 100 120 100 120 100 120 90 2070 80 70 1570 60 1070 50 40

Do not use with louver

REFLECTOR 60 L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-70060 005-70090 005-70120 005-70150

REFLECTOR 60 EMERGENCY L (MM) 1170 1470

CODE 005-70120N 005-70150N

INSET T16 LINEAR INSET 60

p

L

E A

220-240V

50 | 90

without reflector

L

with reflector

INSET 60 EMERGENCY

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W LOR LIGHT OUTPUT RATIO (RONDO | RONDO FRAME 1x28W T16) OPAL LP MP η% lm/m 100 120 100 120 100 120 90 2070 80 70 1570 60 1070 50 40

Do not use with louver

L (MM) 572 872 1172 1472 1742 2342 2942

CODE 014-201#7 014-211#7 014-221#7 014-231#7 014-212#7 014-222#7 014-232#7

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1172 1472

CODE 014-221#7_ 014-231#7_

REFLECTOR 60 L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-71060 005-71090 005-71120 005-71150

REFLECTOR 60 EMERGENCY L (MM) 1170 1470

CODE 005-71120N 005-71150N

INSET T16 SEAMLESS INSET 60

p

L

E A

220-240V

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

INSET 60 EMERGENCY

TYPE 1x14W 1x24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W LOR LIGHT OUTPUT RATIO (RONDO | RONDO FRAME 1x28W T16) OPAL LP MP η% lm/m 100 120 100 120 100 120 90 2070 80 70 1570 60 50 1070 40

Do not use with louver

L (MM) 581 581 881 1181 1481 1762 2362 2962

CODE 014-60007 014-60107 014-611#7 014-621#7 014-631#7 014-612#7 014-622#7 014-632#7

TYPE L (MM) CODE 1x28/54W UW CEAG 1181 014-621#7UW 1x35W emergency 1h 1481 014-631#7N 1 1x35/49W UW CEAG 1481 014-631#7UW

REFLECTOR 60 L (MM) 570 870 1170 1480

CODE 005-75060 005-75090 005-75120 005-75150

REFLECTOR 60 EMERGENCY 1170 005-75120N 1480 005-75150N

CONTROL non dimmable 5

DIM 1-10V 6

014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

DIM DALI 8

EMERGENCY 014-_ _ _ _ _ N1 1h Accupack (not for 49/54/80W) N3 3h Accupack (only 35W) UW UW CEAG (change-over-relay) See page 313 for LED emergency insets

INSET HALOGEN SPOT | LED SPOT HALOGEN SPOT 60 QR-CBC51 GU5,3

60 | 100

e

TYPE 1x20W 2x20W 2x20W 6x20W

L

E A

x L

s

L

LED SPOT 60 LED 220-240V TYPE 1x5W 2x5W 2x5W 6x5W

L x L

E A

x

CONTROL 007-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

non dimmable 1

6

COLOUR 007-_ _ _ _ _ _ 4_ chrome 7_ white 8_ black 8

CODE 007-9810#1#M 007-9811#1#M 007-9812#1#M 007-9815###M

s

LED COLOUR TEMPERATURE

7

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

220-240V

L

4

CODE 007-985031# 007-985131# 007-985231# 007-985531#

220-240V

x

60 | 100

5

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button


271

INSET LED

L

E A

220-240V

s L

E A

220-240V

s

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (RONDO | RONDO FRAME 12W e LED) OPAL LP MP η% lm/m 100 120 100 120 100 120 90 760 80 70 600 60 50 440 40

INSET 60 e LED incl. reflector

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (RONDO | RONDO FRAME 26W e2 LED) OPAL LP MP η% lm/m 100 120 100 120 100 120 90 1700 80 70 1350 60 50 1000 40

INSET 60 e2 LED incl. reflector

TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

CODE 007-9532##7 007-9533##7 007-9534##7

INSET 60 colour LED incl. reflector

colour LED

L

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

L (MM) 572 872 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

E A

220-240V

s INSET 60 RGB LED

RGB LED

L

TYPE 6W rgb LED 9W rgb LED 12W rgb LED 12W rgb LED 18W rgb LED 24W rgb LED

E A

220-240V

s

L (MM) 572 872 1172 572 872 1172

CODE 007-95229#7_ 007-95239#7_ 007-95249#7_ 007-95329#7_ 007-95339#7_ 007-95349#7_

rgb led use DALI, DMX or push-button

LED COLOUR TEMPERATURE 0

1

2

3

5

007-_ _ _ _ 0_ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _

6

amber red blue green

007-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K * Luminous Flux

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

4

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 4_ _ 5_ _

pushbutton

DMX 5

non dimmable DIM 1-10V (only for e/e2 and colour LED) DIM DALI DMX (only for RGB LED) push-button

LED LENSE 007-_ _ _ _ _ _ _ A asymmetric 6x25° S spot 15° M medium 25 A

S

M

COVER T16 | LED LOR Light Output Ratio 60 | 100

PMMA optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 66 <25 26W e2 LED Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 73 <25

PC 850°C optic PMMA optic

60°

30°

LOR Light Output Ratio

60 | 100

1x28W T16 Cover 60 + Reflector

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 80 <25 Ѡ % UGR 26W e2 LED Cover 60 + Refl. 86 <25

60 | 100

PMMA optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 72 <22 Ѡ % UGR 26W e LED Cover 60 + Refl. 79 <22 2

60°

228 cd/klm

30°

1x28W T16 Cover 60 + Reflector

80%

60°

30°

LOR Light Output Ratio

COVER 60 Opal 66%

320 cd/klm

30°

1x28W T16 Cover 60 + Reflector

72%

30°

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

CODE 006-16060 006-16090 006-16120 006-16150 006-16220 006-16230 006-16300 806-30xxxx0C

COVER 60 Microprismatic

60°

362 cd/klm

CODE 006-1406# 006-1409# 006-1412# 006-1415# 006-1422# 006-1423# 006-1430# 806-30xxxx0O

COVER 60 Clear linear prismatic

60°

60°

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

30°

L (MM) 570 870 1170 1470 1560 2342 2997 custom cut

CODE 006-16062 006-16092 006-16122 006-16152 006-16142 006-16232 006-16302 806-30xxxx0P

COVER 60 Clear RGB LED 60 | 100

PMMA optic

L (MM) 780 870 1170 1560 2342 2997 custom cut LOR Light Output Ratio

60 | 100

MIRO

1x28W T16 Louver 60

Ѡ % UGR 69 <19

1x28W T16 Louver 60

60°

30°

OPTIC PMMA optic 8

1

PC 850°C optic

006-_ _ _ _ 8 PMMA 1 PC 850°

LOUVER 60 69%

60°

383 cd/klm

CODE 006-15080 006-15090 006-15120 006-15150 006-15230 006-15300 806-30xxxx0T

30°

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 006-18060 006-18090 006-18120 006-18150


272

DENTIST DR. HOCHLEITNER, STEPHANSKIRCHEN, GERMANY Architect: Göke Praxiskonzepte, Düsseldorf Lighting design: Göke Praxiskonzepte, Düsseldorf


273


DENO 100 | DENO frame 120 274

E

Profile made of aluminium with surrounding shadow gap, white powder coated Version suitable for trimless installation in plasterboard ceilings 10-25mm or with trim for installation in intermediate ceilings from 2-25mm Wide light distribution due to opal PMMA jut-out diffuser T16 with multi-ballast, optionally dimmable 1-10V or DALI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button Version with highly efficient LEDs with high CRI ESP

Perfil de aluminio con mortero circundante, revestido en polvo blanco Versiones adecuadas para empotrado sin borde en tech. de cartón yeso de 10-25mm o con borde para el empotrado en cielos falsos de 2-25mm Amplia característica de emisión mediante tapa PMMA opalina Jut-Out T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional Versión con LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática RU

ĤŏŢŐŌőŌʼnņşōœŔŒŘŌŏŠŅʼnŏŒŇŒŚņʼnŖń ĦńŔŌńőŖşœŔŌŇŒňőşʼnňŏţŐŒőŖńŊńņœŒŖŒŏŎŌŌŋŇŌœŕŒŎńŔŖŒőńŒŖŐŐňŒŐŐ ĵŔńŐŎŒōňŏţŐŒőŖńŊńņœʼnŔʼnŎŔşŖŌţŐŐ ļŌŔŒŎŒʼnŕņʼnŖŒŔńŕœŔʼnňʼnŏʼnőŌʼnŅŏńŇŒňńŔţņşŕŖŗœńŢŝʼnŐŗŒœńŏŒņŒŐŗ ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŢĶŕšŏʼnŎŖŔŒőőşŐŗőŌņʼnŔŅńŏŏńŕŖŒŐŒœŚŌŒőńŏŠőŒ ňŌŐŌŔŒņńőŌʼn=ŌŏŌ+(30;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţ śʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗňŒŕŖŗœőńņʼnŔŕŌţŕšőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşŐŌ3,+ŕņşŕŒŎŌŐ ŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ

TYPE

ACCESSORY DENO 100

p

112xL+3

110 82 L 105

E 220-240V

A

DENO 100 Concrete installation housing

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x28/54W T16 offset

L (MM) 615 915 1215 1515 2273

CODE 052-57021#7J 052-57031#7J 052-57041#7J 052-57051#7J 052-57081#7J

L (MM) 615 615 915 915 1215 1215 2273 2273

CODE 052-5722##7J 052-5732##7J 052-5723##7J 052-5733##7J 052-5724##7J 052-5734##7J 052-5728##7J 052-5738##7J

L (MM) 636 936 1236 1536 2294

CODE 052-58021#7J 052-58031#7J 052-58041#7J 052-58051#7J 052-58081#7J

L (MM) 636 636 936 936 1236 1236 2294 2294

CODE 052-5822##7J 052-5832##7J 052-5823##7J 052-5833##7J 052-5824##7J 052-5834##7J 052-5828##7J 052-5838##7J

116 L

94

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x28/54W offset

L (MM) 622 922 1222 1522 2280

CODE 036-07066 036-07096 036-07126 036-07156 036-07226

s DENO 100 112xL+3

110 82 L 105

E 220-240V

A s

DENO FRAME 120 Concrete installation housing

TYPE 6W e LED | 400 lm* 13W e2 LED | 850 lm* 9W e LED | 600 lm* 20W e2 LED | 1300 lm* 12W e LED | 750 lm* 26W e2 LED | 1700 lm* 24W e LED | 1500 lm* 53W e2 LED | 3400 lm* DENO FRAME 120

p

112xL-10

110 82 L

120

E 220-240V

A

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x28/54W T16 offset

s DENO FRAME 120 112xL-10

110 82 L

120

E 220-240V

A s

TYPE 6W e LED | 400 lm* 13W e2 LED | 850 lm* 9W e LED | 600 lm* 20W e2 LED | 1300 lm* 12W e LED | 750 lm* 26W e2 LED | 1700 lm* 24W e LED | 1500 lm* 53W e2 LED | 3400 lm*

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

052-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button (only for LED)

116 94

L

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x28/54W offset

L (MM) 622 922 1222 1522 2280

CODE 036-08066 036-08096 036-08126 036-08156 036-08226


PRIVATE RESIDENCE, SYDNEY Architect: Alafaci, Australia

275


DENO | DENO frame system 276


277 L cutout (Lc)

L total

OPAL | CLEAR | MICROPRISMATIC | LOUVER | LED: L total = L+L+L+... - 2000mm

- 4000mm

- 6000mm

- 8000mm

- 10000mm

- 12000mm

- 14000mm

T16 HE lamp 14W/21W/28W/35W

L total L cutout =

L total + 5mm

L total + 7mm

L total + 9mm*

L total + 11mm*

L total + 13mm*

L total + 15mm*

L total + 17mm*

T16 HO lamp 24W/39W/54W/80W

L cutout =

L total + 7mm

L total + 9mm*

L total + 11mm*

L total + 13mm*

L total + 15mm*

L total + 17mm*

L total + 19mm*

DENO 100

* Use silicone on system‘s ends!

DENO FRAME 120 DENO 100 Installation channel 112xLc

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

105 110 82

L

57 97

DENO FRAME 120 Installation channel 112xLc

CODE 036-00687 036-00987 036-01287 036-01587 036-02487 036-02587 036-03087 825-10xxxx7

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

105 110 82

L

57 120

DENO 100 Blind cover L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

DENO FRAME 120 Blind cover CODE 006-18067 006-18097 006-18127 006-18157 006-18237 006-18247 006-18307 806-30xxxx7

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

DENO 100 End caps COLOUR white jut-out end caps

82

82 106

40

106

60

20

55

36

COLOUR white jut-out end caps

82

82 121

40

106

60

20

55

36

DENO 100 Mounting bracket

90

CEILING THICKNESS (MM) 1-20 100

number of brackets required: length of your system in metres+1

number of brackets required: length of your system in metres+1

DENO 100 Linear connector

80

DENO FRAME 120 Linear connector CODE 005-40136 80

46

30

jut-out linear connector

46

006-14002 30

39

8

60

TYPE blind cover jut-out

82

TYPE linear connector

CODE 005-40136

jut-out linear connector

006-14002

39 61

60

DENO FRAME 120 Corner connector 90°

DENO 100 Corner connector 90°

105

CODE 035-10230

125

TYPE linear connector

61

CODE 036-13097 006-14004

DENO FRAME 120 Mounting bracket CODE 036-10800

160

8

CODE 006-18067 006-18097 006-18127 006-18157 006-18237 006-18247 006-18307 806-30xxxx7

DENO FRAME 120 End caps CODE 036-13087 006-14004

12

CEILING THICKNESS (MM) 8-20

CODE 036-00697 036-00997 036-01297 036-01597 036-02497 036-02597 036-03097 825-60xxxx7

CODE 036-12687 036-12687J

TYPE blind cover jut-out

82

192

120

ELECTRICAL

200

ACCESSORY DENO Through wire TYPE 3-pole 5-pole 10 pieces per pack

SEE PAGE 312 FOR CONCRETE INSTALLATION HOUSINGS CODE 004-90003 004-90005

CODE 036-12697 036-12697J


DENO | DENO frame system 278

INSET T16 OFFSET INSET 60 | 100

p

116 L

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

E A

220-240V

INSET 60 | 100 EMERGENCY L (MM) 456+116 756+116 1056+116 1356+116 1514+116 2114+116 2714+116

CODE 014-101#7 014-111#7 014-121#7 014-131#7 014-112#7 014-122#7 014-132#7

L (MM) 572 872 1172 1472 1742 2342 2942

CODE 014-201#7 014-211#7 014-221#7 014-231#7 014-212#7 014-222#7 014-232#7

L (MM) 581 581 881 1181 1481 1762 2362 2962

CODE 014-60007 014-60107 014-611#7 014-621#7 014-631#7 014-612#7 014-622#7 014-632#7

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1056+116 1356+116

CODE 014-121#7_ 014-131#7_

Do not use with louver

INSET T16 LINEAR INSET 60 | 100 EMERGENCY

INSET 60 | 100

p

L

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

E A

220-240V

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1172 1472

CODE 014-221#7_ 014-231#7_

INSET T16 SEAMLESS INSET 60 | 100

p

L

TYPE 1x14W 1x24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

E A

220-240V

Do not use with louver

INSET 60 | 100 EMERGENCY

CONTROL non dimmable 5

DIM 1-10V 6

014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

DIM DALI 8

EMERGENCY 014-_ _ _ _ _ N1 1h Accupack (not for 49/54/80W) N3 3h Accupack (only 35W) UW UW CEAG (change-over-relay) See page 313 for LED emergency insets

INSET HALOGEN SPOT | LED SPOT HALOGEN SPOT 60 QR-CBC51 GU5,3

60

e

TYPE 1x20W 2x20W 2x20W 6x20W

L x L

E A

x

s

L

LED SPOT 60 LED 220-240V TYPE 1x5W 2x5W 2x5W 6x5W

L x L

E A

x

220-240V

L

s

LED COLOUR TEMPERATURE 007-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button

COLOUR 007-_ _ _ _ _ _ 4_ chrome 7_ white 4

7

CODE 007-985031# 007-985131# 007-985231# 007-985531#

220-240V

60

5

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

CODE 007-9810#1#M 007-9811#1#M 007-9812#1#M 007-9815###M

TYPE L (MM) CODE 1x28/54W UW CEAG 1181 014-621#7UW 1x35W emergency 1h 1481 014-631#7N 1 1x35/49W UW CEAG 1481 014-631#7UW


279

INSET LED INSET 60 e LED TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

L

CODE 029-8722##7 029-8723##7 029-8724##7

E A

220-240V

s INSET 60 e2 LED TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

L

CODE 029-8732##7 029-8733##7 029-8734##7

E A

220-240V

s INSET 60 colour LED

colour LED

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

L

L (MM) 572 872 1172

CODE 029-8722##7 029-8723##7 029-8724##7

E A

220-240V

s LED COLOUR TEMPERATURE 0

1

2

3

5

6

029-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K

029-_ _ _ _ 0_ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _

amber red blue green

029-_ _ _ _ _ 1_ 2_ 3_ 5_

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button

* Luminous Flux

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

COVER T16 | LED LOR Light Output Ratio 60

PMMA optic PC 850°C optic

1x28W T16 Cover 60

Ѡ % UGR 51 <25

26W e2 LED Cover 60

Ѡ % UGR 73 <25

1x28W T16 Cover 60

60°

30°

COVER 60 Jut-Out 51%

60°

178 cd/klm

30°

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

CODE 006-14062 006-14092 006-14122 006-14152 006-14222 006-14232 006-14302 806-30xxxx0J


280

GMS MOTORS, MUMBAI Architect: DSP Design Associates Pvt Ltd, Mumbai


281


COMBO 282

E

Luminaire profile made of aluminium, with surrounding cover frame Surface natural anodised or white powder coating Satin PMMA cover for uniform illumination 2 cable entry points and clamp for through-wiring T16 optionally dimmable 1-10V or DALI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button ESP

Perfil de aluminio con borde circundante Superficie anodizada natural o revestida en polvo blanco Tapa PMMA satinada iluminada homogéneamente 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo Versión T16 opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional RU

ĤŏŢŐŌőŌʼnņşōœŔŒŘŌŏŠŕŔńŐŎŒō ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠńőŒňŌŔŒņńőőşōńŏŢŐŌőŌōŏŌŅŒŕŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŒŎŔńŕŎŒō İńŖŒņşō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠŕœŒŕŒŅŕŖņŗʼnŖŔńņőŒŐʼnŔőŒŐŗŕņʼnŖŒŔńŕœŔʼnňʼnŏʼnőŌŢ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ ĨŏţŏńŐœĶŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŒņńőŌʼn=ŌŏŌ+(30 ;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţśʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗ

TYPE COMBO 600 190x582

185 576

p E

135 600

220-240V

TYPE 2x24W T16

CODE 052-50#21##

A

200

s COMBO 900

190x882

185 876

p E

135 900

220-240V

TYPE 2x39W T16

CODE 052-50#31##

A

200

s COMBO 1200

190x1182

185

1176

p E

135 1200

220-240V

TYPE 2x54W T16

CODE 052-50#41##

A

200

s COMBO 1500

190x1482

185

1476

p E

135 1500

220-240V

TYPE 2x49W T16

CODE 052-50#51##

A

200

s COMBO 2372

190x2354

185

2348

p E

135 2372 200

220-240V

TYPE 2x2x54W T16

CODE 052-50#81##

A s

REFLECTOR without reflector 0

052-_ _ 0_ _ _ _ without reflector 1_ _ _ _ with reflector

with reflector 1

CONTROL standard EVG 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

052-_ _ _ _ _ 1_ standard EVG 2_ DIM 1-10V 3_ DIM DALI

3

COLOURS 052-_ _ _ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 6

7


CSERNILIVE OFFICES AND SHOWROOM, VIENNA Architect: Dipl. Ing. Martin Cserni, Vienna

283


COMBO spot 284

E

Luminaire profile made of aluminium, with surrounding cover frame Surface natural anodised or white powder coating Satin PMMA cover for uniform illumination In cover integrated spotlight, 355° tiltable and 30° rotatable No tools needed for insertion of colour filters, lenses and a louver (max. 1) available as accessories T16 optionally dimmable 1-10V or DALI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button ESP

Perfil de aluminio con borde circundante Superficie anodizada natural o revestida en polvo blanco Tapa PMMA satinada iluminada homogÊneamente Proyector integrado, girable 355° y orientable 30° Integración sin herramientas de diversos filtros de color, lentes y un louver como accesorio (måx. 1unidad por reflector) Versión T16 opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional RU

ĤĹ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? Ä°Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?744(Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2014; Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ţ:WV[Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ !Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Â&#x2021; Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x17D;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Â&#x2021;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;!Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x;ÄŹĹ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;ĹŁĹ?Ĺ&#x201E;ĹŁ Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2C6;Ĺ?ĹŁĹ?Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x201C;ÄśĹ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;=Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;+(30 ;+(30Ĺ&#x2026;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2014;

TYPE

ACCESSORY 190x582

185 576

133 600 200

p g H E 220-240V

190x882

185 876

135 900 200

E

190x1182

185

1176

135 1200 200

E

190x1482

185

1476

135 1500 200

E

190x2354

185

2348

135 2372 200

E

CODE 052-51031## 052-51131##

TYPE Sculpture lens Flood lens clear Honeycomb louver

COMBO 900

COMBO 1200 TYPE 2x28W T16 + 2x50W QR-LP 111 2x28W T16 + 2x35W HIR-CE 111

1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

COMBO 1500 TYPE 2x49W T16 + 2x50W QR-LP 111 2x49W T16 + 2x35W HIR-CE 111

CODE 052-51051## 052-51151##

COMBO 2372 TYPE 2x2x54W T16 + 2x50W QR-LP 111 2x2x54W T16 + 2x35W HIR-CE 111

CODE 052-51081## 052-51181##

A 052-_ _ _ _ _ 1_ non dimmable 2_ DIM 1-10V 3_ DIM DALI

3

6

DIM DALI

052-_ _ _ _ _ 6_ DIM 1-10V 7_ DIM DALI

7

COLOUR 052-_ _ _ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 6

7

006-_ _ _ _ _ S grey W white S

CONTROL T16 + SPOT DIM 1-10V

Ă&#x2DC;/H (MM) 105/3 105/3 105/3

COLOUR CODE 052-51041## 052-51141##

CONTROL T16 non dimmable

Ă&#x2DC;/H (MM) 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3

CODE 006-92231_ 006-92232_ 006-92233_ 006-92234_ 006-92235_ 006-92236_

Colour and protection filters for QR-LP 111

TYPE 2x39W T16 + 1x50W QR-LP 111 2x39W T16 + 1x35W HIR-CE 111

A

p g H 220-240V

TYPE dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter UV protection filter IR protection filter

A

p g H 220-240V

CODE 052-51021## 052-51121##

A

p g H 220-240V

Colour and protection filters for QR-LP 111

TYPE 2x24W T16 + 1x50W QR-LP 111 2x24W T16 + 1x35W HIR-CE 111

A

p g H 220-240V

COMBO 600

W

CODE 006-92237_ 006-92238_ 006-93132_


CENTRO RICERCHE FERRERO, ALBA, ITALY Architect: Studio AS di E. Astegiano, R. Conti, F. Morgando / Arch. D. Casalino, Turin

285


COMBO system 286


287 L cutout (Lc)

L total

OPAL: L total = L+L+L+...+116 - 2000mm

- 4000mm

- 6000mm

- 8000mm

- 10000mm

- 12000mm

- 14000mm

- 16000mm

T16 HE lamp 14W/21W/28W/35W

L total L cutout =

L total + 6mm

L total + 8mm

L total + 10mm

L total + 12mm

L total + 14mm

L total + 16mm

L total + 18mm

L total + 20mm

T16 HO lamp 24W/39W/54W/80W

L cutout =

L total + 7mm

L total + 10mm

L total + 13mm

L total + 16mm

L total + 19mm

COMBO

INSET T16 COMBO Installation channel

183 190xLc

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

165 133

L

171 200

INSET LINEAR 1 lamp CODE 038-0060# 038-0090# 038-0120# 038-0150# 038-0240# 038-0250# 038-0300# 821-80xxxx#

L

p E A

220-240V

COMBO End caps | Linear connector TYPE end caps

15

linear connector

86

L (MM) 570 870 1170 1470

038-05000

177

200

CEILING THICKNESS (MM) 2-18

CODE 005-82060 005-82090 005-82120 005-82150

INSET LINEAR 2 lamps CODE 038-06000 L

number of brackets required: length of system in metres+1

p E A

209

220-240V

TYPE 2x14/24W 2x21/39W 2x28/54W 2x35/49W 2x2x21/39W 2x2x28/54W 2x2x35/49W

L (MM) 572 872 1172 1472 1742 2342 2940

CODE 014-402#7 014-412#7 014-422#7 014-432#7 014-414#7 014-424#7 014-434#7

REFLECTOR 200

COLOUR 035-_ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 6

CODE 014-201#7 014-211#7 014-221#7 014-231#7 014-212#7 014-222#7 014-232#7

use only without spot

COMBO Mounting bracket

110

L (MM) 572 872 1172 1472 1742 2342 2942

REFLECTOR 200

CODE 038-0400# L

133

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

L (MM) 570 870 1170 1470

L

7

CODE 005-83060 005-83090 005-83120 005-83150

use only without spot

COVER COMBO Cover opal

L

L (MM) 570 870 1170 1470 2230 2342 2997 custom cut

CONTROL CODE 006-510570O 006-510870O 006-511170O 006-511470O 006-512230O 006-512340O 006-513000O 806-70xxxx0O

non dimmable 5

DIM 1-10V 6

014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

DIM DALI 8

INSET SPOT HALOGEN SPOT

COMBO Cover opal 1 lamp

L

L (MM) 300 570 870 1170

g

CODE 006-510301O 006-510571O 006-510871O 006-511171O

TYPE 1x50W QR-LP 111

CODE 038-1717#

E A

220-240V

s HID SPOT

COMBO Cover opal 2 lamps L (MM) 1170 1470

H

CODE 006-511172O 006-511472O

L

TYPE 1x35W HIR-CE111

E A

220-240V

s COLOUR 007-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white

ELECTRICAL COMBO Through wire TYPE 3x1,5mm2 5x1,5mm2+2x0,75mm2 10 pieces per pack

CODE 004-90003 004-90007

6

7

ACCESSORY SEE PAGE 121 FOR MORE ACCESSORIES Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver

CODE 038-1410#


288

EBERHARTER INSTALLATIONS, MAYERHOFEN, AUSTRIA Architect: Look4Design, Kufstein


ALLIANZ, LEIPZIG Architect: Claus Neumann Architekten, Berlin

289


COVE recessed led 290

L cutout

L total

L total = L+L+L+L+...

CHANNEL

INSET LED 150

62

L

COVE RECESSED Installation channel

INSET i2 LED

L (MM) 1500 3000 custom cut

TYPE L (MM) CODE 5W i2 LED | 250 lm* 300 007-6131#10T 10W i2 LED | 510 lm* 600 007-6132#10T 15W i2 LED | 770 lm* 900 007-6133#10T 20W i2 LED | 1000 lm* 1200 007-6134#10T 25W i2 LED | 1250 lm* 1500 007-6135#10T

CODE 036-31507 036-33007 858-50xxxx7

F A

L

ceiling thickness: 10 | 12,5 | 15 | 20

24V

10 | 12,5 | 15 | 20 130 INSET colour LED

COVE RECESSED Linear connector TYPE linear connector 15

60

colour LED

CODE 036-30100

60

F A

L

TYPE 3W colour LED 5W colour LED 7W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

L (MM) 300 600 900 1200 1500

24V

COVE RECESSED Corner connector 90째 TYPE inner corner

62

LED COLOUR TEMPERATURE

CODE 036-30307

007-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

ceiling thickness: 10 | 12,5 | 15 | 20 4

192

CODE 007-6131#10T 007-6132#10T 007-6133#10T 007-6134#10T 007-6135#10T

5

* Luminous Flux (4000K)

6

LED COLOUR COVE RECESSED Corner connector 90째 TYPE outer corner

62

CODE 036-30507

0

1

2

3

007-_ _ _ _ 0_ _ _ 1_ _ _ 2_ _ _ 3_ _ _

amber red blue green

ceiling thickness: 10 | 12,5 | 15 | 20

SUPPLY LED CONVERTER 24V DC, supply 220-240V AC

421

TYPE 30W 0,3m HVL plug 30W 0,3m HVL plug | 2m power feeder

L/B/H (MM) 246/30/16 246/30/16

CODE 007-1941110 007-1945110

LED CONVERTER incl. Splitter 6 24V DC, supply 220-240V AC TYPE 60W 0,3m 60W 0,3m 100W 0,3m 100W 0,3m

HVL HVL HVL HVL

splitter splitter | 2m power feeder splitter splitter | 2m power feeder

L/B/H (MM) 172/62/39 172/62/39 192/88/36 192/88/36

CODE 007-1942310 007-1945310 007-1942410 007-1945410

L (MM) 1500 2500 4000

CODE 007-1914570 007-1914670 007-1914770

L/B/H (MM) 45/20/10

CODE 007-1925010

POWER CABLE lengthening TYPE HVL plug | socket 2x0,75mm2 HVL plug | socket 2x0,75mm2 HVL plug | socket 2x0,75mm2

WIRING DIAGRAM NON DIMMABLE T-Splitter

T SPLITTER TYPE HVL 1x plug | 2x socket

0,3m Optional

0,3m Power CABLE lengthening 2m 20W Converter optional 2m power feeder

ADDITIONAL INFORMATION Use QR-Code for more information

SPLITTER LIGHT NON DIMMABLE Splitter light 0,3m

Optional

60/100W Converter 0,3m

2m optional 2m power feeder

Power CABLE lengthening


WOLFENSSON FASHION SHOP, GRAZ Architect: Alexander Wolfensson, Graz

291


COVE wall led 292

L cutout

L total

L total = L+L+L+L+...

CHANNEL

INSET LED INSET i2 LED

COVE WALL Installation channel 62

L (MM) 1500 3000 custom cut

L

CODE 036-31517 036-33017 858-60xxxx7

F A

L

ceiling thickness: 10 | 12,5 | 15 | 20

24V

TYPE L (MM) CODE 5W i2 LED | 250 lm* 300 007-6131#10T 10W i2 LED | 510 lm* 600 007-6132#10T 15W i2 LED | 770 lm* 900 007-6133#10T 20W i2 LED | 1000 lm* 1200 007-6134#10T 25W i2 LED | 1250 lm* 1500 007-6135#10T

10 | 12,5 | 15 | 20 23 COVE WALL Mounting bracket TYPE 3 pieces (1500mm) 5 pieces (3000mm)

INSET colour LED

colour LED

CODE 036-30151.03 036-30151.05

31 52

ceiling thickness: 10 | 12,5 | 15 | 20

30

F A

L

TYPE 3W colour LED 5W colour LED 7W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

L (MM) 300 600 900 1200 1500

24V

COVE WALL Linear connector TYPE linear connector 15

60

CODE 007-6131#10T 007-6132#10T 007-6133#10T 007-6134#10T 007-6135#10T

LED COLOUR TEMPERATURE CODE 036-30110

007-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

60 4

5

* Luminous Flux (4000K)

6

LED COLOUR COVE WALL Corner connector 90째 TYPE inner corner

62

CODE 036-30317

0

1

2

3

007-_ _ _ _ 0_ _ _ 1_ _ _ 2_ _ _ 3_ _ _

amber red blue green

ceiling thickness: 10 | 12,5 | 15 | 20

SUPPLY LED CONVERTER 24V DC, supply 220-240V AC 331

TYPE 30W 0,3m HVL plug 30W 0,3m HVL plug | 2m power feeder

COVE WALL Corner connector 90째 TYPE outer corner

62

L/B/H (MM) 246/30/16 246/30/16

CODE 007-1941110 007-1945110

CODE 036-30517

ceiling thickness: 10 | 12,5 | 15 | 20

LED CONVERTER incl. Splitter 6 24V DC, supply 220-240V AC 341

TYPE 60W 0,3m 60W 0,3m 100W 0,3m 100W 0,3m

HVL HVL HVL HVL

splitter splitter | 2m power feeder splitter splitter | 2m power feeder

L/B/H (MM) 172/62/39 172/62/39 192/88/36 192/88/36

CODE 007-1942310 007-1945310 007-1942410 007-1945410

L (MM) 1500 2500 4000

CODE 007-1914570 007-1914670 007-1914770

L/B/H (MM) 45/20/10

CODE 007-1925010

POWER CABLE lengthening TYPE HVL plug | socket 2x0,75mm2 HVL plug | socket 2x0,75mm2 HVL plug | socket 2x0,75mm2

WIRING DIAGRAM NON DIMMABLE T-Splitter 0,3m

TYPE HVL 1x plug | 2x socket

Optional

0,3m

T SPLITTER

Power CABLE lengthening 2m 20W Converter optional 2m power feeder

ADDITIONAL INFORMATION Use QR-Code for more information

SPLITTER LIGHT NON DIMMABLE

Splitter light 0,3m

Optional

60/100W Converter

2m optional 2m power feeder

Power CABLE lengthening


LIGHT+BUILDING, FRANKFURT Architect: INNOCAD, Graz

293


COVE recessed 294 L cutout

L total

L total = L+L+L+L+...

CHANNEL

INSET T16 COVE RECESSED Installation channel L (MM) 1500 3000 custom cut

230 67

INSET OFFSET 1 lamp

p

116

CODE 036-31527 036-33027 858-00xxxx7

L

E A

ceiling thickness: 12,5 | 15

L

220-240V

12,5 | 15

offset

190-139 COVE RECESSED Installation channel L (MM) 1500 3000 custom cut

230 82

p

L

E A

TYPE 2x21/39W T16 2x28/54W T16 2x35/49W T16 2x2x21/39W T16 2x2x28/54W T16

L (MM) 870+116 1170+116 1470+116 1746+116 2346+116

220-240V

20 | 25 | 30

COVE RECESSED Linear connector TYPE linear connector

35

CODE 014-101#7 014-111#7 014-121#7 014-131#7 014-112#7 014-122#7 014-132#7

CODE 014-312#7 014-322#7 014-372#7 014-314#7 014-324#7

EMERGENCY INSET on request!

offset

198-212

14

L (MM) 456+116 756+116 1056+116 1356+116 1514+116 2114+116 2714+116

INSET OFFSET 2 lamps 116

CODE 036-31537 036-33037 858-10xxxx7

ceiling thickness: 20 | 25 | 30

L

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

CONTROL

CODE 036-30120 non dimmable

60 5

DIM 1-10V 6

014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

DIM DALI 8

60

INSET TRACK

E A

COVE RECESSED Corner connector 90째 TYPE inner corner inner corner

67 82

CT* 12,5 | 15 20 | 25 | 30

CODE 036-30327 036-30337

240V-16A

33

* ct = ceiling thickness

s

3-PHASE TRACK L (MM) 1000 2000 3000 4000

CODE 382-01007 382-02007 382-03007 382-04007

100 32 COVE RECESSED Corner connector 90째

67 82

TYPE outer corner outer corner

CT* 12,5 | 15 20 | 25 | 30

END CAP | LINEAR CONNECTOR TYPE end cap linear connector

CODE 036-30527 036-30537

CODE 382-13047 382-12047

* ct = ceiling thickness

250

END FEED TYPE end feed right end feed left

ACCESSORY COVE RECESSED Plasterboard stabilisation TYPE 3 pieces 5 pieces

63

CODE 036-30150.03 036-30150.05

32 242

150

COVE RECESSED End caps for Inset TYPE end caps for Inset

CODE 014-10001

9 114

35

ADDITIONAL INFORMATION Use QR-Code for more information

COVE RECESSED Through wire TYPE 3-pole 5-pole 10 pieces per pack

CODE 004-90003 004-90005

CODE 382-30247 382-30347


PARLIAMENT OF THE LAND NORTH RHINE WESTPHALIA, DÜSSELDORF Architect: Eller + Eller Architekten, Düsseldorf Lighting design: Enke. Die Lichtberatung, Düsseldorf

295


296

KASTNER & ÖHLER FASHION STORE, GRAZ Architect: Blocher Blocher Partners, Stuttgart Lighting design: VEDDER.LICHTMANAGEMENT, Munich


297


COVE wall 298 L cutout

L total

L total = L+L+L+L+...

CHANNEL

INSET T16 COVE WALL Installation channel L (MM) 1500 3000 custom cut

110 153

80

INSET OFFSET 1 lamp

p

116

CODE 036-31547 036-33047 858-20xxxx7

L

E A

ceiling thickness 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25

L

220-240V

10 | 12,5 | 15 | 20 | 25

offset

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

L (MM) 456+116 756+116 1056+116 1356+116 1514+116 2114+116 2714+116

CODE 014-101#7 014-111#7 014-121#7 014-131#7 014-112#7 014-122#7 014-132#7

81-85 COVE WALL Mounting bracket TYPE 3 pieces (1500mm) 5 pieces (3000mm)

43

65

52

40

51

INSET OFFSET 2 lamps

p

116

CODE 036-30154.03 036-30154.05

L

ceiling thickness 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25

E A

TYPE 2x21/39W T16 2x28/54W T16 2x35/49W T16 2x2x21/39W T16 2x2x28/54W T16

L (MM) 870+116 1170+116 1470+116 1746+116 2346+116

220-240V

offset COVE WALL Linear connector 46

80

CODE 014-312#7 014-322#7 014-372#7 014-314#7 014-324#7

EMERGENCY INSET on request!

CONTROL

TYPE linear connector opal cover linear connector

CODE 036-30140 006-14006

non dimmable

60 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

014-_ _ _ 1_ non dimmable 2_ DIM 1-10V 3_ DIM DALI

3

68

COVER

153

COVE WALL Corner connector 90째

COVE WALL Cover opal

TYPE no cover opal cover

L (MM) 1498 2977

CODE 036-30347 036-30347O

custom cut

CODE 006-14149 006-14309 855-20XXXX0O

233 COVE WALL Corner connector 90째 TYPE no cover opal cover

153

CODE 036-30547 036-30547O

118

ACCESSORY COVE WALL End caps for Inset TYPE end caps for Inset

CODE 014-10001

9 114

35

ADDITIONAL INFORMATION COVE WALL Through wire TYPE 3-pole 5-pole 10 pieces per pack

Use QR-Code for more information CODE 004-90003 004-90005


ADELSBERGER FASHION STORE, ST. JOHANN IM PONGAU, AUSTRIA Architect: Johann Stacher Lighting design: Johann Stacher

299


JANE recessed led 300 L cutout (Lc) = L total + 4mm max. 200 max. 600

SYMMETRIC ASYMMETRIC

L total

L

3000 12 16 20 No. of distances =

L (mm) Distance (mm)

Chain total L (m) =

(room height (m) + 0,065) x L total (m) x 1000 Distance (mm)

CHANNEL

INSET JANE Installation channel incl. end caps 92xL+4

L (MM) 616 916 1216 1516 1816 2116 2416 3000 system (without end caps)

86

160 87

L 74

JANE Corner connector 90째

031-17128

TYPE symmetric asymmetric - chain inside asymmetric - chain outside

NANO FIX black spot 10째

15

CODE 031-206#8 031-209#8 031-212#8 031-215#8 031-217#8 031-219#8 031-225#8 031-230#8

11,3

TYPE 5,5W LED | 395 lm* 11W LED | 790 lm*

L

F

60

24V

A

connection cable connection cable (10 pcs.)

CODE 007-2135##8S 007-2137##8S 007-1914010 007-1914020

LED COLOUR TEMPERATURE CODE 031-17118 031-17128 031-17138

007-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

* Luminous Flux (3000K CRI 80+, medium)

6

CONTROL

325

007-_ _ _ _ _ 5_ _ non dimmable 4_ _ dimmable

031-17138 non dimmable

BEAM 5

031-_ _ _ 1_ symmetric 2_ asymmetric 1

L (MM) 300 600

dimmable 4

2

CHAIN

ACCESSORY 12

16

BALL CHAIN | DISTANCES

20

12

16

50 PCS/M

65 PCS/M

85 PCS/M

COLOUR chrome DISTANCE (MM) 12 (100 pieces) 16 (100 pieces) 20 (100 pieces)

50 PCS/M

85 PCS/M

65 PCS/M 13

26

L (M) 20

JANE Fixing unit

CODE 031-16110.100 031-16120.100 031-16130.100

DISTANCE (MM) 10 (100 pieces) 13 (100 pieces) 26 (100 pieces)

L (M) 20 100

CODE 031-16910

38

CODE 031-14005.20

DROP CHAIN | DISTANCES

40 PCS/M

40 PCS/M

L/B/H (MM) 60/38/2 60

CODE 031-16110.100 031-16120.100 031-16130.100

DISTANCE (MM) 12 (100 pieces) 16 (100 pieces) 20 (100 pieces)

COLOUR gun metal gun metal 50 PCS/M

JANE Linear connector CODE 031-14004.20

BALL CHAIN | DISTANCES

20

COLOUR gun metal

10

L (M) 20

L

L (MM) 160-250 160-250 (10 pieces) 250-350 250-350 (10 pieces) 350-500 350-500 (10 pieces)

CODE 031-16750 031-16750.10 031-16760 031-16760.10 031-16770 031-16770.10

SUPPLY CODE 031-15005.200 031-15005.100 CODE 031-16160.100 031-16170.100 031-16170.100

LED CONVERTER 24V DC, supply 100-240V AC TYPE 20W max. 13 LED 25W max. 16 LED

ENEC appr. UL appr.

L/B/H (MM) 167/39/30 158/44/32

CODE 007-1921180 007-1922180

L/B/H (MM) 174/77/31

CODE 007-1921380

incl. 1,5m nano power cable and 2m power feeder

CURTAIN HOOKS TYPE curtain hook clip curtain hook

CODE 031-15100.100 031-15101.100

LED CONVERTER 24V DC, supply 220-240V AC TYPE 60W max. 40 LED

ENEC appr.

incl. 2x1,5m nano power cable and 2m power feeder

DIMMABLE ACCESSORIES SEE PAGE 307 FOR DIMMABLE ACCESSORIES LED Converter dimmable Dim Controller Cable


XAL HEADQUARTERS, GRAZ Architect: INNOCAD, Graz

301


JANE wall led 302 L cutout (Lc) = L total + 4mm

max. 200 max. 600

ASYMMETRIC

L total

L

3000 12 16 20 No. of distances =

L (mm) Distance (mm)

Chain total L (m) =

(room height (m) + 0,065) x L total (m) x 1000 Distance (mm)

CHANNEL ASYMMETRIC

INSET JANE Installation channel incl. end caps

110-116

120xL+4

L (MM) 616 916 1216 1516 1816 2116 2416 3000 system (without end caps)

74 160 87

L

JANE Corner connector 90째 TYPE inner corner outer corner

L (MM) 349 214

NANO FIX black spot 10째

15

CODE 031-20648 031-20948 031-21248 031-21548 031-21748 031-21948 031-22548 031-23048

11,3

TYPE 5,5W LED | 395 lm* 11W LED | 790 lm*

L

F

60

24V

A

L (MM) 300 600

connection cable connection cable (10 pcs.)

CODE 007-2135##8S 007-2137##8S 007-1914010 007-1914020

LED COLOUR TEMPERATURE CODE 031-18138 031-18238

007-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

031-18138 4

5

* Luminous Flux (3000K CRI 80+, medium)

6

CONTROL

L 031-18238

007-_ _ _ _ _ 5_ _ non dimmable 4_ _ dimmable

non dimmable 5

CHAIN

dimmable 4

ACCESSORY 12

16

BALL CHAIN | DISTANCES

20

12

16

50 PCS/M

65 PCS/M

85 PCS/M

COLOUR chrome DISTANCE (MM) 12 (100 pieces) 16 (100 pieces) 20 (100 pieces)

50 PCS/M

85 PCS/M

65 PCS/M 13

26

L (M) 20

JANE Fixing unit

CODE 031-16110.100 031-16120.100 031-16130.100

DISTANCE (MM) 10 (100 pieces) 13 (100 pieces) 26 (100 pieces)

L (M) 20 100

CODE 031-16920

50

CODE 031-14005.20

DROP CHAIN | DISTANCES

40 PCS/M

40 PCS/M

L/B/H (MM) 60/50/2 60

CODE 031-16110.100 031-16120.100 031-16130.100

DISTANCE (MM) 12 (100 pieces) 16 (100 pieces) 20 (100 pieces)

COLOUR gun metal gun metal 50 PCS/M

JANE Linear connector CODE 031-14004.20

BALL CHAIN | DISTANCES

20

COLOUR gun metal

10

L (M) 20

L

TYPE 160-250 160-250 (10 pieces) 250-350 250-350 (10 pieces) 350-500 350-500 (10 pieces)

CODE 031-16710 031-16710.10 031-16720 031-16720.10 031-16730 031-16730.10

SUPPLY CODE 031-15005.200 031-15005.100 CODE 031-16160.100 031-16170.100 031-16170.100

LED CONVERTER 24V DC, supply 100-240V AC TYPE 20W max. 13 LED 25W max. 16 LED

ENEC appr. UL appr.

L/B/H (MM) 167/39/30 158/44/32

CODE 007-1921180 007-1922180

L/B/H (MM) 174/77/31

CODE 007-1921380

incl. 1,5m nano power cable and 2m power feeder

CURTAIN HOOKS TYPE curtain hook clip curtain hook

CODE 031-15100.100 031-15101.100

LED CONVERTER 24V DC, supply 220-240V AC TYPE 60W max. 40 LED

ENEC appr.

incl. 2x1,5m nano power cable and 2m power feeder

DIMMABLE ACCESSORIES SEE PAGE 307 FOR DIMMABLE ACCESSORIES LED Converter dimmable Dim Controller Cable


PRIVATE RESIDENCE, GRAZ Architect: INNOCAD, Graz

303


304

PRIVATE RESIDENCE, GRAZ Architect: INNOCAD, Graz


305


OVERVIEW line entry 306

RECESSED | WALL CHANNEL 616 10 LED | 24V DC | 20W CONVERTER (NON DIMMABLE) 20W CONVERTER

RECESSED | WALL CHANNEL 916 15 LED | 24V DC | 25W CONVERTER (NON DIMMABLE) 25W CONVERTER

RECESSED | WALL CHANNEL 1216 20 LED | 24V DC | 60W CONVERTER (NON DIMMABLE) 60W CONVERTER

RECESSED | WALL CHANNEL 1516 25 LED | 24V DC | 60W CONVERTER (NON DIMMABLE)

60W CONVERTER

RECESSED | WALL CHANNEL 1816 30 LED | 24V DC | 60W CONVERTER (NON DIMMABLE)

60W CONVERTER

RECESSED | WALL CHANNEL 2116 35 LED | 24V DC | 60W CONVERTER (NON DIMMABLE)

60W CONVERTER

RECESSED | WALL CHANNEL 2416 40 LED | 24V DC | 60W CONVERTER (NON DIMMABLE)

60W CONVERTER

RECESSED | WALL CHANNEL 3000 50 LED | 24V DC | 60W + 60W CONVERTER (NON DIMMABLE)

60W CONVERTER

60W CONVERTER

CEILING CHANNEL 628 10 LED | 24V DC | 35W CONVERTER INSET 35W CONVERTER

65 CEILING CHANNEL 928 15 LED | 24V DC | 35W CONVERTER INSET 35W CONVERTER

50 CEILING CHANNEL 1228 20 LED | 24V DC | 35W CONVERTER INSET 35W CONVERTER

50 CEILING CHANNEL 1528 25 LED | 24V DC | 35W CONVERTER INSET 35W CONVERTER

50 CEILING CHANNEL 1828 30 LED | 24V DC | 60W CONVERTER INSET 60W CONVERTER

280 CEILING CHANNEL 2128 35 LED | 24V DC | 60W CONVERTER INSET 60W CONVERTER

580 CEILING CHANNEL 2428 40 LED | 24V DC | 60W CONVERTER INSET 60W CONVERTER

765 CEILING CHANNEL 3000 50 LED | 24V DC | 35W + 60W CONVERTER INSET 35W CONVERTER

60W CONVERTER

1805


ACCESSORIES for JANE | GAP 307

NANO CONTROLLER DIMMABLE RECESSED | WALL CHANNEL 3000 60-240W Converter DIM Controller Power feeder 1,5m / 2,5m / 4m / 6m / 9m

Optional Delivered by others!

Optional Delivered by others!

max. 10 NANO DIM Controller

max. 25 LED per line max. 20 LED per line with power feeder 9m

XAL DALI Touch Panel

NANO SPLITTER DIMMABLE RECESSED | WALL CHANNEL 3000

1-10V

Push Button

0,3m 60-240W Converter

Power feeder 1,5m / 2,5m / 4m / 6m / 9m

Splitter 12

DIM Controller

Optional Delivered by others!

Optional Delivered by others!

max. 10 NANO DIM Controller

max. 25 LED per line max. 20 LED per line with power feeder 9m

XAL DALI Touch Panel

1-10V

Push Button

NANO UNIVERSAL ACCESSORIES NANO CONNECTION CABLE 3x0,252mm2 L (MM) 25 25 50 75 125 175

2x 2x 2x 2x 2x 2x

LED CONVERTER 24V DC, supply 220-240V AC, ENEC appr. CODE 007-1914010 007-1914020 007-1914110 007-1914210 007-1914310 007-1914410

plug plug | cable set (10 pieces) plug plug plug plug

TYPE 25W

max. 16 LED

L/B/H (MM) 158/44/32

CODE 007-1922110

incl. 0,3m power cable and 2m power feeder

connection from NANO to NANO SPLITTER CONNECTION CABLE 3x0,252mm2 L (MM) 1500 2500 4000 6000 9000

2x 2x 2x 2x 2x

LED CONVERTER 24V DC, supply 90-295V AC, UL approved CODE 007-1914510 007-1914610 007-1914710 007-1914810 007-1914910

plug plug plug plug plug

TYPE 60W 100W 150W 240W

max. max. max. max.

40 LED 66 LED 100 LED 160 LED

L/B/H (MM) 172/62/39 222/68/39 222/68/39 237/68/39

CODE 007-1922310 007-1922410 007-1922610 007-1922810

L/B/H (MM) 100/50/30 100/50/30

CODE 007-1926120 007-1926420

incl. 0,3m power feeder and 0,3m power cable

connection from splitter to NANO

NANO SPLITTER | CONTROLLER DIMMABLE SPLITTER 6|12 supply 24V DC, max. 9A TYPE 6x output max. 150 LED 12x output max. 200 LED

1-10V DIM CONTROLLER supply 24V DC L/B/H (MM) 100/50/30 100/50/30

CODE 007-1925260 007-1925360

incl. overload protection and 0,3m power cable only dimmable with controller | plug and play

connection from controller to NANO or controller to splitter 6|12 incl. 0,3m power cable | plug and play

SPLITTER 2x6 supply 24V DC, max. 10A TYPE 2 channels 2x6 output

PUSH-BUTTON DIM CONTROLLER supply 24V DC L/B/H (MM) 100/50/30

CODE 007-1925560

incl. overload protection and 0,3m power cable only dimmable with controller | plug and play

6x1 3x2 2x3 1x6

output output output output

TYPE 3 channels 3x2 output 1 channel 1x6 output

L/B/H (MM) 100/50/30 100/50/30

CODE 007-1926150 007-1926450

connection from controller to NANO or controller to splitter 6|12 incl. 0,3m power cable | plug and play

DALI DIM CONTROLLER supply 24V DC TYPE 6 addresses 3 addresses 2 addresses 1 address

TYPE 3 channels 3x2 output 1 channel 1x6 output

DMX DIM CONTROLLER supply 24V DC L/B/H (MM) 100/50/30 100/50/30 100/50/30 100/50/30

connection from controller to NANO or controller to splitter 6|12 incl. 0,3m power cable | plug and play

CODE 007-1926030 007-1926130 007-1926330 007-1926430

TYPE 3 channels 3x2 output 1 channel 1x6 output

L/B/H (MM) 100/50/30 100/50/30

connection from controller to NANO or controller to splitter 6|12 incl. 0,3m power cable | plug and play

CODE 007-1926140 007-1926440


MINO x Made for „Rockfon System X“ | Plug & Play installation

308

E

Housing made of edged, extruded aluminium, natural anodised Ballast in external, rotatable and moveable aluminium profile housing for individual integration in the Rockfon X ceiling panel system Snap-in mounting brackets for simple. toolless installation in the Rockfon system Satined or microprismatic PMMA-cover or dark louver DALI ballast with additional touch dimming via push button Version with highly efficient reflector for an improved efficiency Highly efficient LEDs with high CRI ESP

Cuerpo de aluminio extrudido angular, anodizado natural Balastro en carcasa sobrepuesta, girable y desplazable de perfil de aluminio para el ajuste individual en el sistema de empotrado en techo Rockfon X Gancho en el estribo para montaje sencillo sin herramientas en sistema Rockfon Tapa PMMA satinada y micro estructurada o Darklight Balastro para DALI con función Touch-DIM adicional Versión con reflector de alta eficiencia para un rendimiento eficaz LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática RU

ĮŒŔœŗŕŌŋńőŒňŌŔŒņńőőŒŇŒńŏŢŐŌőŌţ ĥńŏŏńŕŖņŎŒŐœŏʼnŎŖʼnņŔńŝńŢŝŌʼnŕţŌŔńŋňņŌŊőşʼnńŏŢŐŌőŌʼnņşʼnœŔŒŘŌŏŌňŏţ ĤňńœŖńŚŌŌœŒňœńőʼnŏŠőşʼnœŒŖŒŏŎŌ9VJRMVU? ĵœʼnŚŌńŏŠőşʼnŐŒőŖńŊőşʼnŕŎŒŅşňŏţœŔŒŕŖŒŇŒŐŒőŖńŊńņœńőʼnŏŌŕŌŕŖʼnŐş9VJR MVUŐńŖŒņşōŌŏŌŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠŏŌŅŒŋʼnŔŎńŏŠőńţ ŔʼnŜʼnŖŎńŎŒőņʼnŔŖʼnŔ+(30ŕŘŗőŎŚŌʼnō;V\JO+04ňŒŕŖŗœʼnőŔʼnŘŏʼnŎŖŒŔŕ œŒņşŜʼnőőŒōŕņʼnŖŒŒŖňńśʼnōŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐ ŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ

TYPE

ACCESSORY MINO X OPAL

p

60 53

E A

L

220-240V

s

REFLECTOR for MINO X T16

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x21/39W T16 2x1x28/54W T16 2x1x35/49/80W T16

L (MM) 600 900 1200 1500 1800 2400 3000

CODE 059-40021#6O 059-40031#6O 059-40041#6O 059-40051#6O 059-40061#6O 059-40081#6O 059-40091#6O

L (MM) 600 900 1200 1500 1800 2400 3000

CODE 059-40021#6L 059-40031#6L 059-40041#6L 059-40051#6L 059-40061#6L 059-40081#6L 059-40091#6L

L (MM) 600 900 1200 1500 1800 2400 3000

CODE 059-40021#6P 059-40031#6P 059-40041#6P 059-40051#6P 059-40061#6P 059-40081#6P 059-40091#6P

53

L

p

53

E A

L

220-240V

s

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x21/39W T16 2x1x28/54W T16 2x1x35/49/80W T16 MINO X MICROPRISMATIC

p

60 53

E A

L

220-240V

s

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x21/39W T16 2x1x28/54W T16 2x1x35/49/80W T16

TYPE power feeder connection cable

LENGTH 1000mm 1

60

E A

L

220-240V

s

TYPE 13W LED 20W LED 26W LED 33W LED 40W LED 53W LED 60W LED

| | | | | | |

900 lm* 1350 lm* 1800 lm* 2250 lm* 2700 lm* 3600 lm* 4000 lm*

L (MM) 600 900 1200 1500 1800 2400 3000

CODE 059-4022##6P 059-4023##6P 059-4024##6P 059-4025##6P 059-4026##6P 059-4028##6P 059-4029##6P

059-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous flux (3000K) 6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

059-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

2

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button (only for LED)

3000mm

059-_ _ _ 1_ _ _ 1000mm 2_ _ _ 2000mm 3_ _ _ 3000mm

3

059-_ _ _ _ 1_ _ 3-pole 2_ _ 5-pole 3-pole

LED COLOUR TEMPERATURE

5

2000mm

POLE

MINO X MIRAGE 53

CODE 059-4962110 059-4963110 059-4964110 059-4965110

POWER FEEDER | CONNECTION CABLE

MINO X LOUVER 60

L (MM) 595 895 1195 1495

1

5-pole 2

CODE 059-493##10 059-494##10


GRID SHOWROOM, COPENHAGEN Architect: Eva Ibsen, Copenhagen Port Lighting design: Camilla Juul Petersen

309


MINO x system Made for „Rockfon System X“ | Plug & Play installation

310


311 570

600

570

600

L total

L total = L+L+L+L+...

CHANNEL

ACCESSORY MINO X Installation Channel 60

L (MM) 600 1200 custom cut

53

MINO X End caps CODE 059-4902116 059-4904116 854-60xxxx6

TYPE end caps

CODE 059-4920116

60 49

L

MINO X LINEAR T16 G5 60

TYPE 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49/80W

53

L

L (MM) 896 1196 1496 1796 2396 2996

MINO X Linear connector CODE 059-42031#6 059-42041#6 059-42051#6 059-42061#6 059-42081#6 059-42091#6

TYPE linear connector 100

34

MINO X OFFSET T16 G5 60 53

L

TYPE F | ME (MM) 1x21/39W 872 | 758 1x28/54W 1172 | 1058 1x35/49/80W 1472 | 1358 2x1x21/39W 1516 2x1x28/54W 2116 2x1x35/49/80W 2716

TYPE power feeder connection cable

middle | end

1000mm

5

1

CONTROL non dimmable 1

CODE 059-493##10 059-494##10

LENGTH 059-_ _ _ 1_ _ _ 1000mm 2_ _ _ 2000mm 3_ _ _ 3000mm

059-_ 4_ _ _ _ _ Feeder Unit (F) 5_ _ _ _ _ Middle-, End Unit (ME) 4

006-14000

MINO X Power feeder | Connection cable CODE 059-4#031#6 059-4#041#6 059-4#051#6 059-45061#6 059-45081#6 059-45091#6

UNIT feeder

opal cover linear connector

CODE 059-4910110

2

3000mm 3

POLE

DIM 1-10V 2

2000mm

059-_ _ _ _ 1_ _ 3-pole 2_ _ 5-pole

059-_ _ _ _ _ 1_ non dimmable 2_ DIM 1-10V 3_ DIM DALI

DIM DALI

3-pole

3

1

5-pole 2

REFLECTOR REFLECTOR for MINO X Linear L (MM) 895 1195 1495

53

REFLECTOR for MINO X Offset CODE 059-4963110 059-4964110 059-4965110

L (MM) 845 1145 1445

50

L

CODE 059-4973110 059-4974110 059-4975110

L

COVER COVER for MINO X Linear 60

L

L (MM) 895 1195 1494 1794 2393 2993 custom cut

LOUVER for MINO X Linear CODE 059-4990110# 059-4990120# 059-4990130# 059-4990140# 059-4990150# 059-4990160# 806-30xxxx0#

60

CODE 059-4990210# 059-4990230# 059-4990250# 059-4990260# 059-4990270# 059-4990280# 806-30xxxx0#

60

L (MM) 895 1195 1495 L

COVER for MINO X Offset 60

L

L (MM) 871 1171 1471 1515 2114 2713 custom cut

LIGHT OPTIC COVER

BLIND COVER

P

L (MM) 600 1200

CODE 059-499211# 059-499411#

custom cut

806-30xxxx#

L

COLOUR 059-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic

O

CODE 059-4983110 059-4984110 059-4985110

059-_ _ _ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 6

7


HOUSING for concrete installation 312

L total

max. 300mm max. 300mm

For installation in concrete ceilings only! No use for wall installation (only on request).

MINIMAL 40 | FRAME 55 | MINO 40 HOUSING FOR CONCRETE INSTALLATION

55

TYPE MINIMAL 40 FRAME 55 MINO 40

86

L (MM) 3000 3000 3000

CORNER CONNECTOR 90째

CODE 005-41336 005-41336 005-41336

TYPE MINIMAL 40 FRAME 55 MINO 40

86

L

L (MM) 147 140 157

CODE 036-06016 035-06016 034-06016

L

55

55 MOUNTING SET

END CAPS | LINEAR CONNECTOR TYPE end caps linear connector

26

25

CODE 005-41236 005-41166

116

25

53

86

23

80 55

TYPE MINIMAL 40 FRAME 55 MINO 40

CODE 036-0600# 035-0600# 034-0600#

up to 900mm: 2 pieces up to 1500mm: 3 pieces up to 3000mm: 2x2 pieces

50 25

MINIMAL 60 | FRAME 80 | MINO 60 HOUSING FOR CONCRETE INSTALLATION

74

TYPE MINIMAL 60 FRAME 80 MINO 60

88

L (MM) 3000 3000 3000

CORNER CONNECTOR 90째

CODE 005-41346 005-41346 005-41446

TYPE MINIMAL 60 FRAME 80 MINO 60

88

L

L (MM) 146 142 157

CODE 036-04016 035-04016 034-04016

L

74 74 END CAPS | LINEAR CONNECTOR TYPE end caps linear connector

26

MOUNTING SET

CODE 005-41246 005-41166

53

88

TYPE MINIMAL 60 FRAME 80 MINO 60

25 116

44

80 75

CODE 036-0400# 035-0600# 034-0400#

up to 900mm: 2 pieces up to 1500mm: 3 pieces up to 3000mm: 2x2 pieces

MINIMAL 100 | FRAME 120 | DENO 100 | DENO FRAME 120 | MINO 100 HOUSING FOR CONCRETE INSTALLATION

116

TYPE MINIMAL 100 FRAME 120 DENO 100 DENO FRAME 120 MINO 100

94

L

L (MM) 3000 3000 3000 3000 3000

CORNER CONNECTOR 90째

CODE 005-41366 005-41366 005-41366 005-41366 005-41466

TYPE L (MM) MINIMAL | DENO 100 207 FRAME | DENO F 120 202 MINO 100 207

94

CODE 036-05016 035-05016 034-05016

L

116 116

26

END CAPS | LINEAR CONNECTOR

MOUNTING SET

TYPE end caps linear connector

TYPE MINIMAL | DENO 100 FRAME | DENO FRAME 120 MINO 100

CODE 005-41266 005-41166

25

53

94

116

80 116

69

up to 900mm: 2 pieces up to 1500mm: 3 pieces up to 3000mm: 2x2 pieces

PIECE 03_ -_ _ _ _ 2 2 pieces 3 3 pieces 2 pieces 2

3 pieces 3

CODE 036-0500# 035-0600# 034-0400#


ACCESSORIES for system profiles 313

INSET LED SPOT

90

90

INSET 60 e2 LED SPOT

INSET 100 e2 LED SPOT

TYPE L (MM) CODE 1x4,5W LED | 260 lm* 150 007-9611#1#_ 2x4,5W LED | 520 lm* 300 007-9612#1#_

TYPE L (MM) CODE 1x4,5W LED | 260 lm* 150 007-9641#1#_ 2x4,5W LED | 520 lm* 300 007-9642#1#_

INSET 60 e2 LED SPOT SOFT

INSET 100 e2 LED SPOT SOFT

TYPE L (MM) CODE 1x4,5W LED | 260 lm* 150 007-9616#1#_ 2x4,5W LED | 520 lm* 300 007-9617#1#_

TYPE L (MM) CODE 1x4,5W LED | 260 lm* 150 007-9646#1#_ 2x4,5W LED | 520 lm* 300 007-9647#1#_

INSET 60 LED EMERGENCY 0,5 lux | 3h

INSET 100 LED EMERGENCY 0,5 lux | 3h

TYPE 1,2W LED

TYPE 1,2W LED

E A

150

220-240V

300

s

90

90

E A

150

220-240V

300

s LED COLOUR TEMPERATURE 007-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

COLOUR

2

5

6

007-_ _ _ _ _ _ 2_ 5_ 6_ 8_ 9_

9

8

white/anodised aluminium white/chrome anodised aluminium black black/chrome

LED LENSE 007-_ _ _ _ _ _ _ S spot 15° M medium 25° F flood 40° S

M

F

INSET LED EMERGENCY LED EMERGENCY 0,5 Lux

5 60°

300 55

5

L (MM) CODE 300 014-0001#NL3

L (MM) CODE 300 014-0002#NL3

60°

E A

220-240V

300

95

30°

327 cd/klm

30°

LED EMERGENCY 1,0 Lux

5 60°

300 55

5

60°

E A

220-240V

300

95

30°

COLOUR

4

6

7

8

014-_ _ _ _ 4_ 6_ 7_ 8_

chrome anodised aluminium white black

784 cd/klm

30°

INSET 60 LED EMERGENCY 1,0 lux | 3h

INSET 100 LED EMERGENCY 1,0 lux | 3h

TYPE 1,2W LED

TYPE 1,2W LED

L (MM) CODE 300 014-0011#NL3

L (MM) CODE 300 014-0012#NL3


04

SURFACE MOUNTED LUMINAIRES Luminarias de Techo ıńŎŏńňőşʼnŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌ

TRIANGLE

316

FLOW

334

DISC-O

318

VELA square

336

VELA round

320

CUBU

340

VELA retro

332

SASSO up

342


TRIANGLE 316

E

TYPE TRIANGLE 400 TYPE 13W e LED | 800 lm* 27W e2 LED | 1850 lm* 35

CODE 071-6143###P 071-6142###P

70

E A

410

220-240V

s

ESP

TRIANGLE 500 TYPE 19W e LED | 1200 lm* 40W e2 LED | 2750 lm*

35

CODE 071-6153###P 071-6152###P

70

E A

485

220-240V

s TRIANGLE 600 TYPE 27W e LED | 1700 lm* 57W e2 LED | 3900 lm*

35

CODE 071-6163###P 071-6162###P

70 605

E A

220-240V

s LED COLOUR TEMPERATURE 071-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

071-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

COLOUR 071-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white 8_ black 6

7

Rounded, triangular housing offset from the ceiling Made of aluminium, seamlessly welded Surface white, grey or black powder coating Microprism diffuser achieving dynamic 3D effect Screen work capable luminaire LED DIN EN 12464-1 (UGR <19) Highly efficient LEDs optionally dimmable with 1-10V or DALI signal Available in 3000K and 4000K Optionally also suitable for wall mounting

8

ADDITIONAL INFORMATION RED DOT DESIGN WINNER 2011 for suspended luminaire See page 354

Cuerpo triangular redondeado, distanciado del techo De aluminio, soldado sin huellas Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Efecto 3D dinĂĄmico mediante superficie de prismas micro estructurada LĂĄmpara adecuada para espacios de trabajo segĂşn DIN EN 12464-1 (UGR <19) LED de alta eficiencia, opcional dimeables con 1-10V o DALI Disponible en colores de luz de 3000K y 4000K Opcional tambiĂŠn adecuada para montaje en paredes RU

ÄśĹ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201E;ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E; ÄŹĹ&#x2039;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152; ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? ĨĹ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?+ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2026;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;ĹŁĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ţ IJĹ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2022;<.9# +05 Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x;ÄŚĹ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?ŠŢ+04 =Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;+(30Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;ÄŽĹ&#x152;ÄŽ IJĹ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;ĹŁĹ&#x2013;Ĺ&#x2C6;Ĺ?ĹŁĹ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x160;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2014;


LIGHT+BUILDING, FRANKFURT Architect: INNOCAD, Graz

317


DISC-O 318

Winner of Design Plus 2010 E

TYPE DISC-O 170 TYPE 9W e2 LED | 580 lm*

CODE 071-0112#1#P

60

34

E A

ø 170

220-240V

s DISC-O 260 TYPE 13W e2 LED | 840 lm*

CODE 071-0122#1#P

60

34

E A

ø 260

220-240V

s DISC-O 350 TYPE 18W e2 LED | 1300 lm*

CODE 071-0132#1#P

E A

ø 350

220-240V

s DISC-O 450 TYPE 13W e LED | 890 lm* 27W e2 LED | 2050 lm*

CODE 071-0146###P 071-0147###P

70

35

E A

ø 450

220-240V

s DISC-O 600 TYPE 25W e LED | 1800 lm* 54W e2 LED | 4150 lm*

70

35

CODE 071-0156###P 071-0157###P

E A

ø 600

220-240V

s DISC-O 900 TYPE 63W e LED | 4500 lm* 135W e2 LED | 10350 lm*

70

35 ø 900

CODE 071-0176###P 071-0177###P

E A

220-240V

s LED COLOUR TEMPERATURE 071-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

071-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V (only 450 | 600 | 900) 3_ _ DIM DALI (only 450 | 600 | 900)

3

COLOUR 071-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white 8_ black 6

7

8

ESP

Cuerpo redondo distanciado del techo De aluminio, soldado sin huellas Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Efecto 3D dinĂĄmico mediante superficie de prismas micro estructurada LĂĄmpara adecuada para espacios de trabajo segĂşn DIN EN 12464-1 (UGR <19) LED de alta eficiencia con alta reproducciĂłn cromĂĄtica Versiones opcionales dimeables con 1-10V o DALI Disponible en colores de luz de 3000K y 4000K Opcional tambiĂŠn adecuada para montaje en paredes RU

60

34

Round housing offset from the ceiling Made of aluminium, seamlessly welded Surface white, grey or black powder coating Microprism diffuser achieving dynamic 3D effect Screen work capable luminaire LED DIN EN 12464-1 (UGR <19) Highly efficient LEDs with high CRI Versions optionally dimmable with 1-10V or DALI Available in 3000K and 4000K Optionally also suitable for wall mounting

ÄŽĹ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2021;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201E;ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E; ÄŹĹ&#x2039;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152; ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? ĨĹ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?+ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2026;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;ĹŁĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ţ IJĹ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2022;<.9# +05 Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;3,+Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x152; IJĹ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;=Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;+(30Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;ÄŽĹ&#x152; ÄŽĹ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;ĹŁĹ&#x2013;Ĺ&#x2C6;Ĺ?ĹŁĹ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x160;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2014;


COSMOS INSURANCE, SAARBRÜCKEN, GERMANY Lighting design: Auler-Licht-Kabel, Saarbrücken

319


VELA round 320

E

TYPE VELA ROUND 170

z

TYPE 1x18W TC-F

CODE 078-4110#

87 ø 170

E A

ESP

220-240V

s VELA ROUND 260

q

67 ø 260

TYPE 1x22W T16-R

CODE 078-451##

220-240V

D s VELA ROUND 350

78 ø 350

Cuerpo redondo de aluminio, soldado sin huellas Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Tapa PMMA satinada Versión T16 opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs RU

E A

q

Round aluminium housing, seamlessly welded Surface white, grey or black powder coating Diffuser made of satined PMMA T16 optionally dimmable 1-10V or DALI Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function

TYPE 1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x40W T16-R emergency

CODE 078-472## 078-482## 078-472##_

ĮŔŗŇŏşōńŏŢŐŌőŌʼnņşōŎŒŔœŗŕŌŋŇŒŖŒņŏʼnőœŒŖʼnřőŒŏŒŇŌŌŅʼnŕŜŒņőŒōŕņńŔŎŌ ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠœŒŎŔşŖńŅʼnŏŒōŕʼnŔŒōŌŏŌśʼnŔőŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĵńŖŌőŌŔŒņńőőşō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ĨŏţŏńŐœĶŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŒņńőŌʼn=ŌŏŌ+(30 IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕńŘŗőŎŚŌţ ŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ

E A

220-240V

D VELA ROUND 450

q 112 ø 450

TYPE 1x60W T16-R 1x60W T16-R emergency

CODE 078-491## 078-491##_

E A

220-240V

D

1 p

112 ø 650

VELA ROUND 650 TYPE 2x24W TC-L +4x24W T16

CODE 078-456##

E A

220-240V

D s VELA ROUND 950

p

112 ø 950

TYPE 4x14W+4x21W T16 4x24W+4x39W T16

CODE 078-438## 078-478##

non dimmable

220-240V

D s

0

p ø 1250

TYPE 2x14W+4x21W+4x28W T16 2x24W+4x39W+4x54W T16

TYPE 4x14W+2x21W+8x28W T16

E A s

7

8

078-_ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack VELA ROUND 1500

220-240V

3

EMERGENCY

D s

ø 1500

078-_ _ _ 0_ non dimmable 1_ DIM 1-10V 3_ DIM DALI

078-_ _ _ _ 6 grey 7 white 8 black 6

E A

150

1

DIM DALI

CODE 078-439## 078-436##

220-240V

p

DIM 1-10V

COLOUR

VELA ROUND 1250

112

CONTROL

E A

CODE 078-811##


GINEVRA COMMUNICATION CENTER, TRENTO, ITALY Lighting design: B-COM, Trento

321


322

HOUSE OF MUSIC AND MUSIC THEATER (MUMUTH), GRAZ Architect: UNStudio/ Ben van Berkel, Amsterdam Lighting design: Klauss Elektro, Siemens Bacon, Graz


323


324

LASIK CONSULTING SEHKRAFT, COLOGNE Architect: hell und freundlich, Cologne Lighting design: hell und freundlich, Cologne


HAND SURGERY, HAMBURG Architect: Weidemann Architekten, Hamburg

325


VELA round direct | indirect 326

E

TYPE VELA ROUND 260 direct | indirect

q

104

65

TYPE 1x22W T16-R

CODE 078-351##

E A

ø 260

220-240V

D s

ESP VELA ROUND 350 direct | indirect

q

116

77

TYPE 1x40W T16-R 1x55W T16-R

CODE 078-372## 078-382##

E A

ø 350

220-240V

D

q

150

TYPE 1x60W T16-R

CODE 078-391##

E A

ø 450

220-240V

D

1 p

150

112

Cuerpo redondo distanciado del techo De aluminio, soldado sin huellas Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Tapa PMMA satinada Emisión directa/indirecta para una acentuación adicional en el techo Versión T16 opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Balastro para DALI con función Touch-DIM adicional RU

VELA ROUND 450 direct | indirect

112

Round housing offset from the ceiling Made of aluminium, seamlessly welded Surface white, grey or black powder coating Diffuser made of satined PMMA Direct/indirect beaming for additional effects on the ceiling T16 optionally dimmable 1-10V or DALI DALI ballast with additional touch dimming via push button

ĮŔŗŇŏşōŎŒŔœŗŕņşŕŖŗœńŢŝŌōŌŋœŒŖŒŏŎń ĬŋŇŒŖŒņŏʼnőŌŋńŏŢŐŌőŌţœŒŖʼnřőŒŏŒŇŌŌŅʼnŕŜŒņőŒōŕņńŔŎŌ ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠœŒŎŔşŖńŅʼnŏŒōŕʼnŔŒōŌŏŌśʼnŔőŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĵńŖŌőŌŔŒņńőőşō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ĵņʼnŖŒŔńŕœŔʼnňʼnŏʼnőŌʼnņņʼnŔřņőŌŋňŏţňŒœšŘŘʼnŎŖŒņőńœŒŖŒŏŎʼn ĨŏţŏńŐœĶŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŒņńőŌʼn=ŌŏŌ+(30 ĮŒőņʼnŔŖʼnŔ+(30ŕŘŗőŎŚŌʼnō;V\JO+04

VELA ROUND 650 direct | indirect TYPE 2x24W TC-L +4x24W T16

CODE 078-356##

E A

ø 650

220-240V

D VELA ROUND 950 direct | indirect

p

TYPE 4x14W+4x21W T16 4x24W+4x39W T16

CODE 078-338## 078-378##

150

112

E A

ø 950

220-240V

D s VELA ROUND 1250 direct | indirect

p

TYPE 2x14W+4x21W+4x28W T16 2x24W+4x39W+4x54W T16

CODE 078-339## 078-336##

150

112

E A

ø 1250

220-240V

CONTROL

D s VELA ROUND 1500 direct | indirect

p

TYPE 4x14W+2x21W+8x28W T16

ø 1500

0

DIM 1-10V 1

DIM DALI

078-_ _ _ 0_ non dimmable 1_ DIM 1-10V 3_ DIM DALI

3

COLOUR

190

150

CODE 078-911##

non dimmable

E A

078-_ _ _ _ 6 grey 7 white 8 black

220-240V

s

6

7

8


DOCTOR‘S PRACTICE, DR. SCHINDLER, STRAUBING, GERMANY Architect: pd raumplan, Cologne Lighting design: pd raumplan, Cologne

327


328

OTTO BOCK SCIENCECENTER MEDIZINTECHNIK, BERLIN Architect: Gn채dinger Architekten, Berlin Lighting design: Schlotfeldt Licht, Berlin


PARAPHARMAZIE, EPPAN, ITALY Architect: monovolume architecture + design, Bolzano Lighting design: Solux - lighting solutions, Bolzano

329


330

HOSPITAL, FELDBACH Architect: INNOCAD, Graz


331


VELA retro 332

E

TYPE VELA RETRO 400 direct TYPE 13W e LED | 830 lm* 28W e2 LED | 1900 lm*

q

112

E A

400 400

220-240V

1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x40W T16-R emergency

CODE 071-2146###P 071-2147###P 071-31430### 071-31440### 071-31430###_

ESP

VELA RETRO 600 direct TYPE 21W e LED | 1400 lm* 45W e2 LED | 3300 lm*

p

112 600 600

E A

4x14/24W T16 4x14/24W T16 emergency

220-240V

150

CODE 071-2156###P 071-2157###P 071-31510### 071-31510###_

VELA RETRO 600 direct | indirect

p

TYPE 4x14/24W T16

CODE 071-31511###

112 600 600

E A

220-240V

VELA RETRO 900 direct

p

112 900 900

E A

Rounded aluminium housing, seamlessly welded Surface white, grey or black powder coating Satined or microprismatic PMMA-cover Screen work capable microprismatic luminaire LED DIN EN 12464-1 (UGR <19) T16 version with multi-ballast, optionally dimmable with 1-10V or DALI ballast Direct only or direct/indirect options Highly efficient LEDs optionally dimmable with 1-10V or DALI signal Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function

TYPE 59W e LED | 4000 lm* 126W e2 LED | 9100 lm*

CODE 071-2166###P 071-2167###P

6x21/39W T16

071-31620###

Cuerpo redondeado de aluminio, soldado sin huellas Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Tapa PMMA satinada o micro estructurada LĂĄmpara adecuada para espacios de trabajo segĂşn DIN EN 12464-1 (UGR <19) VersiĂłn T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI A elecciĂłn con caracterĂ­sticas de emisiĂłn directa o directa/indirecta LED de alta eficiencia, opcional dimeables con 1-10V o DALI Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs RU

ĤĹ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152; ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? Ä°Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?744(Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ  Ä°Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2C6;Ĺ?ĹŁĹ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2122;3,+<.9 # +05;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;= Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;+(30Ĺ&#x2026;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;!Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039; Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x;ÄŚĹ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?ŠŢ+04 =Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;+(30Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;!Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;3,+Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201E; Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2022;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ

220-240V

s 150 112 900

VELA RETRO 900 direct | indirect

p

TYPE 6x21/39W T16

CODE 071-31621###

E A

220-240V

900

s

LED COLOUR TEMPERATURE VELA RETRO 250x450 direct

1

112 450

E A

250

TYPE 6W e LED | 400 lm* 14W e2 LED | 920 lm*

CODE 071-2116###P 071-2117###P

2x24W TC-L

071-31130###

071-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

CONTROL

220-240V

non dimmable

s 1

VELA RETRO 300x600 direct

p

112 600

6

300

E A

TYPE 9W e LED | 540 lm* 18W e2 LED | 1250 lm*

CODE 071-2126###P 071-2127###P

2x14/24W T16

071-31210###

2

DIM DALI

071-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

COLOUR 071-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white 8_ black 6

220-240V

DIM 1-10V

7

8

LIGHT OPTIC COVER

p 150

112 600

300

071-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic

VELA RETRO 300x600 direct | indirect TYPE 2x14/24W T16

CODE 071-31211###

O

P

EMERGENCY

E A

220-240V

071-_ _ _ _ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack


S. OLIVER STORE, MUNICH Architect: Plajer & Franz Studio, Berlin Lighting design: licht-concept gmbh, Walld端rn

333


FLOW 334

E

TYPE FLOW 220 TYPE 5W e LED | 300 lm* 10W e2 LED | 690 lm*

62

35 220

CODE 071-4106#1#P 071-4107#1#P

E A

220

220-240V

s

ESP

FLOW 320 TYPE 9W e LED | 570 lm* 18W e2 LED | 1300 lm*

70 35 320

CODE 071-4116###P 071-4117###P

E A

320

220-240V

s FLOW 450 TYPE 19W e LED | 1350 lm* 40W e2 LED | 3100 lm*

70 35

CODE 071-4136###P 071-4137###P

E A

450 450

220-240V

s FLOW 600 TYPE 34W e LED | 2400 lm* 72W e2 LED | 5600 lm*

70 35

600 600

CODE 071-4146###P 071-4147###P

E A

220-240V

s FLOW 1200x400 TYPE 42W e LED | 3000 lm* 90W e2 LED | 7000 lm*

70 35 400 1200

E A

220-240V

s LED COLOUR TEMPERATURE 071-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

071-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

COLOUR 071-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white 8_ black 6

7

8

Rectangular housing made of aluminium offset from the ceiling Surface white, grey or black powder coating Microprism diffuser achieving dynamic 3D effect Screen work capable luminaire LED DIN EN 12464-1 (UGR <19) Highly efficient LEDs with high CRI Versions optionally dimmable with 1-10V or DALI Available in 3000K and 4000K Optionally also suitable for wall mounting

CODE 071-4176###P 071-4177###P

Cuerpo rectangular de aluminio, distanciado del techo Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Efecto 3D dinĂĄmico mediante superficie de prismas micro estructurada LĂĄmpara adecuada para espacios de trabajo segĂşn DIN EN 12464-1 (UGR <19) LED de alta eficiencia con alta reproducciĂłn cromĂĄtica Versiones opcionales dimeables con 1-10V o DALI Disponible en colores de luz de 3000K y 4000K Opcional tambiĂŠn adecuada para montaje en paredes RU

ÄŚĹ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201E;ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;ĹŁĹ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022; ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? ĨĹ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?+ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2026;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;ĹŁĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ţ IJĹ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2022;<.9# +05 Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;3,+Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x152; IJĹ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;=Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;+(30 ÄşĹ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;ÄŽĹ&#x152;ÄŽ IJĹ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;ĹŁĹ&#x2013;Ĺ&#x2C6;Ĺ?ĹŁĹ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x160;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2014;


X-TEC, ST. MARGARETHEN A.D. RAAB, AUSTRIA

335


VELA square 336

E

TYPE VELA SQUARE 300

q

TYPE 1x22W T16-R

CODE 077-153##

65 335

E A

335

Rectangular, stepped aluminium housing Surface natural anodised or white or black powder coating Diffuser made of satined PMMA T16 version with multi-ballast, optionally dimmable with 1-10V or DALI ballast Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function 2 cable entry points and clamp for through-wiring

220-240V

ESP

s VELA SQUARE 400

q 65 425

TYPE 1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x40W T16-R emergency

CODE 077-173## 077-183## 077-173##_

E A

425

RU

220-240V

VELA SQUARE 600

p H

E A

635 635

Cuerpo rectangular de aluminio, distanciado del techo Superficie anodizada natural o con barniz estructurado blanco o negro Tapa PMMA satinada Versión T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo

TYPE 4x14/24W 4x14/24W 4x14/24W 4x14/24W

H (MM) CODE T16 75 077-124## T16 112 077-125## T16 emergency 75 077-124##_ T16 emergency 112 077-125##_

220-240V

ijŔţŐŒŗŇŒŏŠőşōńŏŢŐŌőŌʼnņşōŎŒŔœŗŕ ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠ!ńőŒňŌŔŒņńőőşōńŏŢŐŌőŌōŅʼnŏńţŌŏŌśʼnŔőńţœŒŔŒŜŎŒņńţ ŒŎŔńŕŎń ĵńŖŌőŌŔŒņńőőşō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ;ŕŗőŌņʼnŔŅńŏŏńŕŖŒŐŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŒņńőŌʼn=ŌŏŌ+(30ŅńŏŏńŕŖ ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕńŘŗőŎŚŌţ ŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ

VELA SQUARE 900

p H

935

TYPE 6x21/39W T16 6x21/39W T16

H (MM) 75 112

CODE 077-136## 077-137##

H (MM) 75 112

CODE 077-148## 077-149##

E A

220-240V

935

s VELA SQUARE 1200

p H

1235

TYPE 8x28/54W T16 8x28/54W T16

E A

220-240V

1235

s VELA SQUARE 300 | 400

1

TYPE 1x18W TC-L 1x24W TC-L

L (MM) 335 425

CODE 078-2410# 078-2510#

65 L

150

E A

220-240V

CONTROL non dimmable 5

DIM 1-10V 6

DIM DALI

07_ -_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

8

COLOUR 07_ -_ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 8 black 6

7

8

EMERGENCY

ADDITIONAL INFORMATION 07_ -_ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack

See page 526 for office version


MEDICAL OFFICE, MÜNSTER, GERMANY Architect: BKA Architekten, Münster Lighting design: Musial Lichtkonzepte, Münster

337


338

RAILWY STATION, WELS, AUSTRIA Architect: Riepl / Riepl Architekten, Linz


PRIVATE RESIDENCE, BRNO Architect: Makovsky & Partner, Brno

339


CUBU 340

E

Cubic housing made of extruded aluminium Surface natural anodised or white or black powder coating Versions with highly efficient LEDs available with high CRI Halogen version with phase dimmer CUBU 150 LED optionally DALI dimmable Improved glare reduction via offset lamp level ESP

Cuerpo cubico de aluminio extrudido Superficie anodizada natural o con barniz estructurado blanco o negro Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromática Versión halógena dimeable sobre el corte de fase descendente CUBU 150 LED opcional dimeable con DALI Anti deslumbram. mejorado mediante medio lumínico emplazado en el interior RU

ĮŗŅŌśʼnŕŎŌōŎŒŔœŗŕŌŋńŏŢŐŌőŌţ ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠ!ńőŒňŌŔŒņńőőşōńŏŢŐŌőŌōŅʼnŏńţŌŏŌśʼnŔőńţœŒŔŒŜŎŒņńţŒŎŔńŕŎń ĨŒŕŖŗœőşņʼnŔŕŌŌŕšőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşŐŌ3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐ ŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌņʼnŔŕŌţŕŇńŏŒŇʼnőŒŐŕŘńŋŒņşŐňŌŐʼnŔŒŐ *<)<3,+ŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŗʼnŖŕţśʼnŔʼnŋ+(30 İŌőŌŐńŏŠőşōŕŏʼnœţŝŌōšŘŘʼnŎŖŅŏńŇŒňńŔţŖŒŐŗśŖŒŏńŐœşŗŖŒœŏʼnőşņŎŒŔœŗŕ ŕņʼnŖŌŏŠőŌŎń

TYPE CUBU 120 TYPE 1x50W QPAR16

QPAR16 GU10

CODE 058-815541#

120 120

120

E A

220-240V

s CUBU 120 TYPE 6W e2 LED | 340 lm*

CODE 058-8156#1#

120 120

120

E A

220-240V

s CUBU 150

Z

TYPE 1x50W QPAR 111

CODE 058-816541#

150 150

150

E A

220-240V

s CUBU 150 TYPE 9W e2 LED | 540 lm*

CODE 058-8160###

150 150

150

E A

220-240V

s CUBU 200

H

TYPE 1x35W HIR-CE111

CODE 058-817831#

200 150

150

E A

220-240V

s LED COLOUR TEMPERATURE 058-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

CONTROL non dimmable 1

058-_ _ _ _ _ 1_ non dimmable 3_ DIM DALI

DIM DALI 3

COLOUR 058-_ _ _ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 8 black 6

7

8


RYSER OPTICAL STORE, ST.GALLEN Architect: Heikaus shopfitting, Mundelsheim

341


SASSO up 342

E

Cylindrical housing made of aluminium Surface white, grey or black powder coating Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 35° tiltable Changeable reflectors made of pure aluminium, 4 beam angles Versions with highly efficient LEDs available with high CRI LED optionally dimmable with DALI signal HIT luminaires with filters for reduction of UV emission Toolless mounting of filters, lenses, louvers, as accessories (max. 1) ESP

Cuerpo cilíndrico de aluminio Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Reflector de aluminio girable 355° y orientable 35° Reflectores intercambiables de aluminio puro en 4 ångulos de emisión Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromåtica LED opcional dimeables con seùal DALI Luminarias HIT con filtro para la reducción de emisión ultravioleta Integración sin herramientas de filtros, lentes, louvers, como acces. (måx. 1ud) RU

ÄŽĹ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2021;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? :WV[SPNO[Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;ŠŢĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Â&#x2021;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x17D;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Â&#x2021; ÄľĹ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2021;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ ĨĹ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;ĹĄĹ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;3,+Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ? Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x152;3,+Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;ŢĹ&#x2013;Ĺ&#x2022;ĹŁĹ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2039;+(30 ĸĹ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x201E;ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ?<=Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ?ĹŁĹ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152; Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x152;ĤĹ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;!Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;ĹŁĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2013;

TYPE

ACCESSORY SASSO UP 100

i

200 ø 100

TYPE 7W e2 LED | 430 lm*

CODE 058-8120###_

1x35W QT12-LP

058-812231#_

E A

220-240V

s SASSO UP 150

g

TYPE 1x50W QR-LP 111

CODE 058-813241#

200 ø 150

E A

220-240V

s SASSO UP 150

I

300 ø 150

E A

TYPE 14W e2 LED | 810 lm*

CODE 058-8130###_

1x35W HIT-CE 1x50W HIT-CE

058-813731#_ 058-813741#_

220-240V

s LED COLOUR TEMPERATURE 058-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux (medium) 5

6

CONTROL non dimmable 1

058-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI

DIM DALI 3

COLOUR 058-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white 8_ black 6

7

8

LED LENSE 058-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° S

M

REFLECTOR

S

M

F

W

058-_ _ _ _ _ _ _ S M F W

spot 14° medium 25° flood 40 wide flood 60° (only for SASSO UP 150)

SEE PAGE 121 FOR ACCESSORIES Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver


WINE STORE ALBERT REICHMUTH, ZURICH Architect: OOS, Zurich Lighting design: Sommerlatte & Sommerlatte AG, Zurich

343


344

PRIVATE RESIDENCE, GRAZ Architect: schlosser + partner, DI Daniel Schlosser, Graz Lighting design: schlosser + partner, DI Daniel Schlosser, Graz


DOCTORâ&#x20AC;&#x2DC;S PRACTICE, ATTENDORN, GERMANY Architect: rischko architekten, Odenthal Lighting design: rischko architekten, Odenthal

345


05

SUSPENDED LUMINAIRES Luminarias Pendulares ijŒňņʼnŕőşʼnŕņʼnŖŌŏŠőŌŎŌ

DOT

348

FLOW

380

TRIANGLE

354

VELA square

382

GEAR 3

356

SASSO up

390

DISC-O

362

TULA micro

392

VELA round

366

TULA mini

394

VELA retro

378

TULA

396


DOT 348

E

TYPE DOT 900 TYPE 37W e2 LED | 1680 lm*

880

CODE 057-8233#1#M

E A

220-240V

ESP

880

s DOT 1200 TYPE 44W e2 LED | 2520 lm*

1220

CODE 057-8234#1#M

E A s DOT 1200x600 TYPE 22W e2 LED | 1540 lm*

620

E A

220-240V

s

LED COLOUR TEMPERATURE 057-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

6

* Luminous Flux (3000K)

COLOUR 057-_ _ _ _ _ _ 4_ chrome S_ black high gloss H_ white high gloss 4

S

Panel colgante de aluminio contrachapado extra brillante Superficie en blanco, negro extra brillante o cromada Serie de puntos de luz en orden asimĂŠtrico LED de alta eficiencia, opcional dimeables con 1-10V o DALI Disponible en colores de luz de 2700K, 3000K, 4000K SuspensiĂłn de 2000mm reajustable sin herramientas RU

220-240V

1220

1220

Suspended panel made of high-gloss aluminium composite Surface white, black high gloss or chromed Asymmetrically arranged lines of light points Highly efficient LEDs optionally dimmable with 1-10V or DALI signal Available in 2700K, 3000K, 4000K Adjustable 2000mm cable suspension, toolless adjustment

H

ADDITIONAL INFORMATION Use QR-Code for more information

CODE 057-8238#1#M

ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x201C;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021;Ĺ?ĹŁĹ&#x2018;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E; ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ !Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2021;Ĺ?ĹŁĹ&#x2018;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁ ĤĹ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E; Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x;ÄŚĹ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?ŠŢ+04 =Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;+(30Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;!ÄŽÄŽÄŽ Ä´Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2C6;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ?


XAL CC, GRAZ Architect: INNOCAD, Graz

349


350

ACHATZ OPTICAL STORE, OBERWART, AUSTRIA Architect: Mag. Hans Michael Heger, Graz Lighting design: VEDDER.LICHTMANAGEMENT, Munich


351


352

EUROSHOP, DĂ&#x153;SSELDORF Architect: Atelier Bernd Steinhuber, Graz / Vienna


HUMANIC SHOE STORE, VIENNA Architect: Design und Bauabteilung Leder & Schuh AG, Mag. Hans Michael Heger, Graz Lighting design: VEDDER.LICHTMANAGEMENT, Munich

353


TRIANGLE 354

E

TYPE TRIANGLE 400 TYPE 13W e LED | 800 lm* 27W e2 LED | 1850 lm* 35

CODE 071-6#43###P 071-6#42###P

E A

70

220-240V

410

s

ESP TRIANGLE 500 TYPE 19W e LED | 1200 lm* 40W e2 LED | 2750 lm*

35

70

E A

CODE 071-6#53###P 071-6#52###P

Winner of red dot design award 2011

220-240V

485

s TYPE 27W e LED | 1700 lm* 57W e2 LED | 3900 lm* 70

CODE 071-6#63###P 071-6#62###P

E A

220-240V

605

s

SUSPENSION 071-_ 2_ _ _ _ _ _ 3_ _ _ _ _ _ 4_ _ _ _ _ _ 6_ _ _ _ _ _

cable 2000mm (min. 500mm) cable 4000mm (min. 500mm) rod 1000mm (min. 300mm) rod 2000mm (min. 300mm)

LED COLOUR TEMPERATURE 071-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

071-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

COLOUR 071-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white 8_ black 6

7

8

Carcasa triangular redondeada de aluminio, soldada sin huellas Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Efecto 3D dinĂĄmico mediante superficie de prismas micro estructurada LĂĄmpara adecuada para espacios de trabajo segĂşn DIN EN 12464-1 (UGR <19) LED de alta eficiencia, opcional dimeables con 1-10V o DALI Disponible en colores de luz de 3000K y 4000K SuspensiĂłn reajustable sin herramientas o varilla de suspensiĂłn recortable RU

TRIANGLE 600

35

Triangular, rounded housing made of aluminium, seamlessly welded Surface white, grey or black powder coating Microprism diffuser achieving dynamic 3D effect Screen work capable luminaire LED DIN EN 12464-1 (UGR <19) Highly efficient LEDs optionally dimmable with 1-10V or DALI signal Available in 3000K and 4000K Adjustable cable suspension or rod suspension, toolless adjustment

ÄŽĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E; ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? ĨĹ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?+ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2026;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;ĹŁĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ţ IJĹ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2022;<.9# +05 Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x;ÄŚĹ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?ŠŢ+04 =Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;+(30Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;ÄŽĹ&#x152;ÄŽ ħĹ&#x152;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;


355


GEAR 3 356

E

TYPE GEAR 3 direct 80

TYPE 33W e2 LED | 1750 lm*

2000

90

CODE 058-0224###P

E A

220-240V

647

s

ø 1185

ESP

GEAR 3 direct 80

2000

90

p

TYPE 3x14/24W T16

CODE 058-02041##O

E A

220-240V

647

s

ø 1185

GEAR 3 direct | indirect 80

TYPE 63W e2 LED | 3400 lm*

2000

90

CODE 058-0234###P

E A

220-240V

647

s

ø 1185

GEAR 3 direct | indirect 80

2000

90

p

TYPE 3x14/24W T16

CODE 058-02141##O

E A

220-240V

647

s

ø 1185

LED COLOUR TEMPERATURE 058-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

058-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

pushbutton 5

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button (only for LED)

COLOUR

6

7

8

H

S

058-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white 8_ black H_ white high gloss S_ black high gloss

Star shaped luminaire made of aluminium, seamlessly welded Surface in high gloss white or black, white, black or grey powder coating Diffuser made of satined PMMA Available as direct/indirect for additional effects on the ceiling T16 version with multi-ballast, optionally dimmable with 1-10V or DALI ballast DALI ballast with additional touch dimming via push button LED version with DALI or push-button Adjustable 2000mm cable suspension, toolless adjustment Carcasa de aluminio en forma de estrella soldada sin huellas Superficie en blanco o negro extra brill.,con barniz estr. blanco, gris o negro Tapa PMMA satinada Opcional directa/indirecta para una acentuación adicional en el techo Versión T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Balastro para DALI con función Touch-DIM adicional Versión LED con DALI o botón Suspensión de 2000mm reajustable sin herramientas RU

ĵņʼnŖŌŏŠőŌŎŌŋńŏŢŐŌőŌţŅʼnŕŜŒņőńţŕņńŔŎń ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠ!ŇŏţőŚʼnņńţŅʼnŏńţŌŏŌśʼnŔőńţŅʼnŏńţśʼnŔőńţŌŏŌ ŕʼnŔńţœŒŔŒŜŎŒņńţŒŎŔńŕŎńŕńŖŌőŌŔŒņńőőşō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ŕņʼnŖŒŔńŕœŔʼnňʼnŏʼnőŌʼnņņʼnŔřņņʼnŔřņőŌŋ;ŕŗőŌņʼnŔŅńŏŏńŕŖŒŐŒœŚŌŒőńŏŠőŒ ňŌŐŌŔŒņńőŌʼn=ŌŏŌ+(30ŅńŏŏńŕŖ ĮŒőņʼnŔŖʼnŔ+(30ŕŘŗőŎŚŌʼnō;V\JO+043,+ņʼnŔŕŌŌŕ+(30ŌŏŌŎőŒœŎŒō ĴʼnŇŗŏŌŔŗʼnŐşōœŒņşŕŒŖʼnœŒňņʼnŕňŏŌőŒōŐŐ


PRIVATE RESIDENCE, GRAZ Architect: schlosser + partner, DI Daniel Schlosser, Graz Lighting design: schlosser + partner, DI Daniel Schlosser, Graz

357


358

RWE EXHIBITION, NÜRBURGRING Architect: D‘art Design Gruppe GmbH, Neuss


359


360

SCHIFFL VIVEX, BERLIN Architect: Moritz M端ller Architekt + Ulrich Vollborn Design, Hamburg


PHARMACY ROTHLAUER, GRAZ Architect: FUCHS - das architekturb端ro, Graz

361


DISC-O 362

E

TYPE DISC-O 350 direct TYPE 21W e2 LED | 1300 lm*

CODE 071-0#32#1#P

only rod suspension available

E A

68

34

220-240V

s

ø 350

DISC-O 450 direct TYPE 16W e LED | 890 lm* 31W e2 LED | 2050 lm*

E A

70

35

CODE 071-0#46###P 071-0#47###P

only rod suspension available

220-240V

s

ø 450

DISC-O 600 direct TYPE 25W e LED | 1800 lm* 54W e2 LED | 4150 lm*

E A

70

35

CODE 071-0#56###P 071-0#57###P

220-240V

ø 600

s DISC-O 600 direct | indirect TYPE 36W LED | 1800+750 lm* 77W LED | 10350+1700 lm*

ESP

Carcasa redonda de aluminio, soldada sin huellas Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Efecto 3D dinĂĄmico mediante superficie de prismas micro estructurada LĂĄmpara adecuada para espacios de trabajo segĂşn DIN EN 12464-1 (UGR <19) LED de alta eficiencia con alta reproducciĂłn cromĂĄtica Versiones opcionales dimeables con 1-10V o DALI Opcional directa/indirecta para una acentuaciĂłn adicional en el techo Disponible en colores de luz de 3000K y 4000K SuspensiĂłn reajustable sin herramientas o varilla de suspensiĂłn recortable RU

ÄŽĹ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2021;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152; ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? ĨĹ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?+ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2026;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;ĹŁĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ţ IJĹ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2022;<.9# +05 Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;3,+Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x152; IJĹ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;=Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;+(30Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122; Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;ÄŽĹ&#x152;ÄŽ ħĹ&#x152;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;

E A

70

35

CODE 071-0#58###P 071-0#59###P

Round aluminium housing, seamlessly welded Surface white, grey or black powder coating Microprism diffuser achieving dynamic 3D effect Screen work capable luminaire LED DIN EN 12464-1 (UGR <19) Highly efficient LEDs with high CRI Versions optionally dimmable with 1-10V or DALI Available as direct/indirect for additional effects on the ceiling Available in 3000K and 4000K Adjustable cable suspension or rod suspension, toolless adjustment

220-240V

s

ø 600

DISC-O 900 direct TYPE 62W e LED | 4500 lm* 132W e2 LED | 10350 lm* 70

35

CODE 071-0#76###P 071-0#77###P

SUSPENSION

E A

071-_ 2_ _ _ _ _ _ cable 2000mm (min. 500mm) 4_ _ _ _ _ _ rod 1000mm (min. 300mm) 6_ _ _ _ _ _ rod 2000mm (min. 300mm)

220-240V

ø 900

s DISC-O 900 direct | indirect

LED COLOUR TEMPERATURE

TYPE CODE 73W LED | 4500+750 lm* 071-0#78###P 155W LED | 10350+1700 lm* 071-0#79###P

071-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux

70

35 ø 900

E A

220-240V

5

6

CONTROL

s non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

071-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

COLOUR 071-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white 8_ black 6

7

8


PRIVATE RESIDENCE, GRAZ Architect: INNOCAD, Graz

363


364

XAL CC, GRAZ Architect: INNOCAD, Graz


365


VELA round 366

E

TYPE CODE 077-752## 077-751## 077-751##_

Round aluminium housing, seamlessly welded Surface white, grey or black powder coating Diffuser made of satined PMMA T16 optionally dimmable 1-10V or DALI Adjustable 2000mm cable suspension, toolless adjustment

CODE 077-756##

Carcasa redonda de aluminio, soldada sin huellas Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Tapa PMMA satinada Versión T16 opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Suspensión de 2000mm reajustable sin herramientas

VELA ROUND 450

q

min. 500

TYPE 1x22W+1x60W T16-R 1x60W T16-R 1x60W T16-R emergency

E A

112

ESP

220-240V

ø 450

D

1 p

min. 500

VELA ROUND 650 TYPE 2x24W TC-L +4x24W T16

RU

ĮŔŗŇŏşōńŏŢŐŌőŌʼnņşōŎŒŔœŗŕŌŋŇŒŖŒņŏʼnőœŒŖʼnřőŒŏŒŇŌŌŅʼnŕŜŒņőŒōŕņńŔŎŌ ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠœŒŎŔşŖńŅʼnŏŒōŕʼnŔŒōŌŏŌśʼnŔőŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĵńŖŌőŌŔŒņńőőşō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ĨŏţŏńŐœĶŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŒņńőŌʼn=ŌŏŌ+(30 ĴʼnŇŗŏŌŔŗʼnŐşōœŒņşŕŒŖʼnœŒňņʼnŕňŏŌőŒōŐŐ

E A

112

220-240V

ø 650

D s VELA ROUND 950

p

min. 750

TYPE 4x14W+4x21W T16 4x24W+4x39W T16

CODE 077-738## 077-778##

E A

112

220-240V

ø 950

D s VELA ROUND 1250

p

min. 750

TYPE 2x14W+4x21W+4x28W T16 2x24W+4x39W+4x54W T16

CODE 077-790## 077-800##

E A

112

220-240V

ø 1250

D s VELA ROUND 1500

p

min. 1000

TYPE 4x14W+2x21W+8x28W T16

CODE 077-811##

E A

150

220-240V

ø 1500

s

CONTROL non dimmable 0

DIM 1-10V 1

DIM DALI

077-_ _ _ 0_ non dimmable 1_ DIM 1-10V 3_ DIM DALI

3

COLOUR 077-_ _ _ _ 6 grey 7 white 8 black 6

7

8

EMERGENCY

ADDITIONAL INFORMATION 077-_ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack

See page 524 for office version


KTM X-BOW CUSTOMER AREA, GRAZ Architect: Gobli Bauengineering, Graz

367


368

HULT SCHOOL OF BUSINESS, SAN FRANCISCO Architect: TSAO Design Group, San Francisco Lighting design: Mary Wang, TSAO Design Group / Nino De La Rosa, Pivotal Lighting Design, San Francisco


369


370

HIMOLLA POLSTERMÖBEL GMBH, TAUFKIRCHEN/VILS, GERMANY Architect: Franke Menneken Architekten, Berlin


LUISA CERANO SHOWROOM, SALZBURG Lighting design: Robert Steinbรถck / vivere Licht, Salzburg-Bergheim

371


VELA round direct | indirect 372

E

TYPE VELA ROUND 450 direct | indirect

q

min. 500

TYPE 1x22W+1x60W T16-R 1x60W T16-R

CODE 077-852## 077-851##

E A

112

Round aluminium housing, seamlessly welded Surface white, grey or black powder coating Diffuser made of satined PMMA Direct/indirect for additional effects on the ceiling T16 optionally dimmable 1-10V or DALI Adjustable 2000mm cable suspension, toolless adjustment

220-240V

ø 450

ESP

D

1 p

min. 500

VELA ROUND 650 direct | indirect TYPE 2x24W TC-L +4x24W T16

CODE 077-856##

E A

112

RU

220-240V

ø 650

D s VELA ROUND 950 direct | indirect

p

min. 750

TYPE 4x14W+4x21W T16 4x24W+4x39W T16

CODE 077-838## 077-878##

E A

112

220-240V

ø 950

D s VELA ROUND 1250 direct | indirect

p

min. 750

TYPE 2x14W+4x21W+4x28W T16 2x24W+4x39W+4x54W T16

CODE 077-890## 077-900##

E A

112

220-240V

ø 1250

D s VELA ROUND 1500 direct | indirect

p

min. 1000

TYPE 4x14W+2x21W+8x28W T16

E A

150

220-240V

ø 1500

s

CONTROL non dimmable 0

DIM 1-10V 1

DIM DALI

077-_ _ _ 0_ non dimmable 1_ DIM 1-10V 3_ DIM DALI

3

COLOUR 077-_ _ _ _ 6 grey 7 white 8 black 6

7

8

Carcasa redonda de aluminio, soldada sin huellas Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Tapa PMMA satinada Directa/indirecta para una acentuación adicional en el techo Versión T16 opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Suspensión de 2000mm reajustable sin herramientas

CODE 077-911##

ĮŔŗŇŏşōńŏŢŐŌőŌʼnņşōŎŒŔœŗŕŌŋŇŒŖŒņŏʼnőœŒŖʼnřőŒŏŒŇŌŌŅʼnŕŜŒņőŒōŕņńŔŎŌ ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠœŒŎŔşŖńŅʼnŏŒōŕʼnŔŒōŌŏŌśʼnŔőŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĵńŖŌőŌŔŒņńőőşō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ *ņʼnŖŒŔńŕœŔʼnňʼnŏʼnőŌʼnņņʼnŔřņőŌŋňŏţŕŒŋňńőŌţšŘŘʼnŎŖŒņőńœŒŖŒŏŎʼn ĨŏţŏńŐœĶŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŒņńőŌʼn=ŌŏŌ+(30 ĴʼnŇŗŏŌŔŗʼnŐşōœŒņşŕŒŖʼnœŒňņʼnŕňŏŌőŒōŐŐ


PARKSTADT OFFICE CENTER II EUROFASHION AGENTUR HOFERER, MUNICH Architect: SAI Scheller Architekten Ingenieure, Munich Lighting design: Laborette Interior Design, Munich

373


374

OTTO BOCK SCIENCECENTER MEDIZINTECHNIK, BERLIN Architect: Gn채dinger Architekten, Berlin Lighting design: Schlotfeldt Licht, Berlin


375


376

HOTEL EBURON, TONGEREN Architect: Peter Cornoedus & Partners, Belgium


COPENHAGEN TOWERS, COPENHAGEN Architect: DISSING + WEITLING architecture, Copenhagen Lighting design: Michael Anker / Roberto Luminari

377


VELA retro 378

E

TYPE VELA RETRO 400 direct TYPE 13W e LED | 830 lm* 28W e2 LED | 1900 lm*

q

E A

112 400

220-240V

400

1x40W+1x22W T16-R 1x40W T16-R 1x55W T16-R 1x40W T16-R emergency

CODE 071-2246###P 071-2247###P 071-32420### 071-32430### 071-32440### 071-32430###_

VELA RETRO 600 direct TYPE 21W e LED | 1400 lm* 45W e2 LED | 3300 lm*

p E A

112 600

4x14/24W T16 4x14/24W T16 emergency

220-240V

CODE 071-2256###P 071-2257###P 071-32510### 071-32510###_

600 VELA RETRO 600 direct | indirect

p

TYPE 4x14/24W T16

CODE 071-32511###

Rounded aluminium housing, seamlessly welded Surface white, grey or black powder coating Satined or microprismatic PMMA-cover Screen work capable microprismatic luminaire LED DIN EN 12464-1 (UGR <19) T16 version with multi-ballast, optionally dimmable with 1-10V or DALI ballast Direct only or direct/indirect options Microprism diffuser achieving dynamic 3D effect Highly efficient LEDs optionally dimmable with 1-10V or DALI signal Adjustable 2000mm cable suspension, toolless adjustment ESP

Carcasa redonda de aluminio, soldada sin huellas Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Tapa PMMA satinada o micro estructurada Luminaria aprop. para monitores segĂşn DIN EN 12464-1 (UGR <19) con micro p. VersiĂłn T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI A elecciĂłn con caracterĂ­sticas de emisiĂłn directa o directa/indirecta Efecto 3D dinĂĄmico mediante superficie de prismas micro estructurada LED de alta eficiencia, opcional dimeables con 1-10V o DALI SuspensiĂłn de 2000mm reajustable sin herramientas RU

E A

112

220-240V

600 600 VELA RETRO 900 direct

p E A

112 900

TYPE 59W e LED | 4000 lm* 126W e2 LED | 9100 lm*

CODE 071-2266###P 071-2267###P

6x21/39W T16

071-32620###

220-240V

900

s

LED COLOUR TEMPERATURE 071-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

VELA RETRO 900 direct | indirect

p

TYPE 6x21/39W T16

CODE 071-32621###

* Luminous Flux 5

6

CONTROL

E A

112

ĤĹ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152; ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? Ä°Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?744(Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ  Ä°Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2C6;Ĺ?ĹŁĹ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2122;3,+<.9 # +05;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;= Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;+(30Ĺ&#x2026;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;!Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039; ĨĹ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?+ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2026;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;ĹŁĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ţ Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x;ÄŚĹ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?ŠŢ+04 =Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;+(30Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2C6;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ?

220-240V

900

non dimmable

s

900

1

VELA RETRO 300x600 direct

p E A

112 600

300

TYPE 9W e LED | 540 lm* 18W e2 LED | 1250 lm*

CODE 071-2226###P 071-2227###P

2x14/24W T16

071-32210###

2

071-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

071-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white 8_ black 7

8

LIGHT OPTIC COVER

s

071-_ _ _ _ _ _ _ O opal P microprismatic

VELA RETRO 300x600 direct | indirect

p

DIM DALI

COLOUR

6

220-240V

DIM 1-10V

TYPE 2x14/24W T16

CODE 071-32211###

O

P

EMERGENCY

E A

112

220-240V

600

300

s

071-_ _ _ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack


HYUNDAI, HAMBURG Architect: Anke Sandmann, Winsen/Luhe

379


FLOW 380

E

TYPE FLOW 450 TYPE 19W e LED | 1350 lm* 40W e2 LED | 3100 lm*

E A

70 35

CODE 071-4#36###P 071-4#37###P

220-240V

400 400

s

ESP

FLOW 600 TYPE 34W e LED | 2400 lm* 72W e2 LED | 5600 lm* 70 35

600

CODE 071-4#46###P 071-4#47###P

E A

220-240V

600

s FLOW 400x1200 TYPE 42W e LED | 3000 lm* 90W e2 LED | 7000 lm* 70

35

400 1200

CODE 071-4276###P 071-4277###P

E A

220-240V

s

SUSPENSION 071-_ 2_ _ _ _ _ _ cable 2000mm (min. 500mm) 4_ _ _ _ _ _ rod 1000mm (min. 300mm) 6_ _ _ _ _ _ rod 2000mm (min. 300mm)

LED COLOUR TEMPERATURE 071-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI

071-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

3

COLOUR 071-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white 8_ black 6

7

8

Rectangular housing made of aluminium Surface white, grey or black powder coating Microprism diffuser achieving dynamic 3D effect Screen work capable luminaire LED DIN EN 12464-1 (UGR <19) Highly efficient LEDs with high CRI Versions optionally dimmable with 1-10V or DALI Available in 3000K and 4000K Adjustable cable suspension or rod suspension, toolless adjustment Carcasa rectangular de aluminio Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Efecto 3D dinĂĄmico mediante superficie de prismas micro estructurada LĂĄmpara adecuada para espacios de trabajo segĂşn DIN EN 12464-1 (UGR <19) LED de alta eficiencia con alta reproducciĂłn cromĂĄtica Versiones opcionales dimeables con 1-10V o DALI Disponible en colores de luz de 3000K y 4000K SuspensiĂłn reajustable sin herramientas o varilla de suspensiĂłn recortable RU

ÄłĹ&#x201D;ĹŁĹ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? ĨĹ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?+ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2026;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;ĹŁĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ţ IJĹ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2022;<.9# +05 Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;3,+Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x152; IJĹ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;=Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;+(30 ÄşĹ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;ÄŽĹ&#x152;ÄŽ ÄŽĹ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2C6;Ĺ?ĹŁĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201E;


XAL HEADQUARTERS, MUNICH

381


VELA square 382

E

TYPE VELA 400

q E A

65 425

TYPE 1x40W 1x55W 1x40W 1x55W

T16-R T16-R T16-R emergency T16-R emergency

CODE 077-273## 077-283## 077-273##_ 077-283##_

220-240V

425

ESP

VELA 600

p H

E A

TYPE 4x14/24W 4x14/24W 4x14/24W 4x14/24W

T16 T16 T16 emerg. T16 emerg.

H (MM) CODE 75 077-224## 112 077-225## 75 077-224##_ 112 077-225##_

VELA 900

p

Carcasa rectangular de aluminio, escalonada Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Tapa PMMA satinada Versión T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Suspensión de 2000mm reajustable sin herramientas Versiones con LED de emergencia integrado con prueba de 1hr o 3hrs RU

220-240V

635 635

TYPE 6x21/39W T16 6x21/39W T16

H (MM) 75 112

CODE 077-236## 077-237##

H (MM) 75 112

CODE 077-248## 077-249##

B/H (MM) 335/75 335/112 635/75 635/112

CODE 077-242## 077-243## 077-244## 077-245##

E A

H

Rectangular, stepped aluminium housing Surface white, grey or black powder coating Diffuser made of satined PMMA T16 version with multi-ballast, optionally dimmable with 1-10V or DALI ballast Adjustable 2000mm cable suspension, toolless adjustment Version with LED emergency inset 1h or 3h, self-test function

ijŔţŐŒŗŇŒŏŠőşōńŏŢŐŌőŌʼnņşōŎŒŔœŗŕ ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠœŒŎŔşŖńŅʼnŏŒōŕʼnŔŒōŌŏŌśʼnŔőŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĵńŖŌőŌŔŒņńőőşō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ;ŕŗőŌņʼnŔŅńŏŏńŕŖŒŐŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŒņńőŌʼn=ŌŏŌ+(30ŅńŏŏńŕŖ ĴʼnŇŗŏŌŔŗʼnŐşōœŒņşŕŒŖʼnœŒňņʼnŕňŏŌőŒōŐŐ IJœŚŌŒőńŏŠőŒ!ńņńŔŌōőŒʼnŒŕņʼnŝʼnőŌʼn3,+őńŌŏŌśńŕńŘŗőŎŚŌţ ŕńŐŒŖʼnŕŖŌŔŒņńőŌţ

220-240V

935

s

935

VELA 1200

p

TYPE 8x28/54W T16 8x28/54W T16

E A

H

220-240V

1235

s

1235

VELA 1200

p E A

TYPE 2x28/54W 2x28/54W 4x28/54W 4x28/54W

T16 T16 T16 T16

220-240V

H

B 1235

s

CONTROL non dimmable 5

DIM 1-10V 6

DIM DALI

077-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

8

COLOUR 077-_ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 8 black 6

7

8

EMERGENCY

ADDITIONAL INFORMATION 077-_ _ _ _ _ NL1 1h Accupack NL3 3h Accupack

See page 526 for office version


S.OLIVER STORE, INGOLSTADT, GERMANY Architect: BLOCHER BLOCHER SHOPS, Stuttgart

383


VELA square direct | indirect 384

E

TYPE VELA 600 direct | indirect

p

TYPE 4x14/24W T16 4x14/24W T16

H (MM) 75 112

CODE 077-564## 077-566##

E A

H

220-240V

635

ESP

s

635

VELA 900 direct | indirect

p

TYPE 6x21/39W T16 6x21/39W T16

H (MM) 75 112

CODE 077-576## 077-577##

E A

H

Rectangular, stepped aluminium housing Surface white, grey or black powder coating Diffuser made of satined PMMA Direct/indirect for additional effects on the ceiling T16 version with multi-ballast, optionally dimmable with 1-10V or DALI ballast Adjustable 2000mm cable suspension, toolless adjustment

RU

220-240V

935

s

935

VELA 1200 direct | indirect

p

Carcasa rectangular de aluminio, escalonada Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Tapa PMMA satinada Directa/indirecta para una acentuación adicional en el techo Versión T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Suspensión de 2000mm reajustable sin herramientas

TYPE 8x28/54W T16 8x28/54W T16

H (MM) 75 112

CODE 077-588## 077-589##

ijŔţŐŒŗŇŒŏŠőşōńŏŢŐŌőŌʼnņşōŎŒŔœŗŕ ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠœŒŎŔşŖńŅʼnŏŒōŕʼnŔŒōŌŏŌśʼnŔőŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĵńŖŌőŌŔŒņńőőşō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ *ņʼnŖŒŔńŕœŔʼnňʼnŏʼnőŌʼnņņʼnŔřņőŌŋňŏţŕŒŋňńőŌţšŘŘʼnŎŖŒņőńœŒŖŒŏŎʼn ;ŕŗőŌņʼnŔŅńŏŏńŕŖŒŐŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŒņńőŌʼn=ŌŏŌ+(30ŅńŏŏńŕŖ ĴʼnŇŗŏŌŔŗʼnŐşōœŒņşŕŒŖʼnœŒňņʼnŕňŏŌőŒōŐŐ

E A

H

220-240V

1235

s

1235

VELA 1200 direct | indirect

p E A

H

B 1235

TYPE 2x28/54W 2x28/54W 4x28/54W 4x28/54W

T16 T16 T16 T16

B/H (MM) 335/75 335/112 635/75 635/112

CODE 077-582## 077-580## 077-584## 077-585##

220-240V

s

CONTROL non dimmable 5

DIM 1-10V 6

DIM DALI

077-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

8

COLOUR 077-_ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 8 black 6

7

8

ADDITIONAL INFORMATION See page 526 for office version


PARKSTADT OFFICE CENTER II EUROFASHION AGENTUR HOFERER, MUNICH Architect: SAI Scheller Architekten Ingenieure, Munich Lighting design: Laborette Interior Design, Munich

385


386

PARKSTADT OFFICE CENTER II EUROFASHION AGENTUR HOFERER, MUNICH Architect: SAI Scheller Architekten Ingenieure, Munich Lighting design: Laborette Interior Design, Munich


387


VELA spot 388

E

TYPE

75

p g H

635

VELA 600 direct TYPE CODE 4x24W T16+ 1x50W QR-LP 111 071-52436## 4x24W T16+ 1x35W HIR-CE 111 071-52438##

E A

635

ESP

220-240V

75

p g H

635

VELA 600 direct | indirect TYPE CODE 4x24W T16+ 1x50W QR-LP 111 071-52437## 4x24W T16+ 1x35W HIR-CE 111 071-52439##

E A

635

75 635 1235

Carcasa rectangular de aluminio, escalonada Superficie anodizada natural o con barniz estructurado blanco o negro Tapa PMMA satinada Proyector integrado, girable 355° y orientable 30° Opcional directa/indirecta para una acentuación adicional en el techo Integración sin herramientas de filtros, lentes, louvers, como acces. (måx. 1ud) Suspensión de 2000mm reajustable sin herramientas RU

220-240V

p g H

Rectangular, stepped aluminium housing Surface natural anodised or white or black powder coating Diffuser made of satined PMMA In cover integrated spotlight, 355° tiltable and 30° rotatable Available as direct/indirect for additional effects on the ceiling Toolless mounting of filters, lenses, louvers, as accessories (max. 1) Adjustable 2000mm cable suspension, toolless adjustment

VELA 1200 direct TYPE CODE 4x54W T16+ 2x50W QR-LP 111 071-52886## 4x54W T16+ 2x35W HIR-CE 111 071-52888##

E A

ÄłĹ&#x201D;ĹŁĹ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022; ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ !Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E; ÄľĹ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?744(Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ  :WV[Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ !Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Â&#x2021;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x17D;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Â&#x2021; ÄľĹ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039; ĤĹ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;!Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;ĹŁĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2013; Ä´Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2C6;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ?

220-240V

75 635 1235

p g H

VELA 1200 direct | indirect TYPE CODE 4x54W T16+ 2x50W QR-LP 111 071-52887## 4x54W T16+ 2x35W HIR-CE 111 071-52889##

E A

220-240V

CONTROL T16 non dimmable 1

ACCESSORY

DIM 1-10V 2

DIM DALI

071-_ _ _ _ _ 1_ non dimmable 2_ DIM 1-10V 3_ DIM DALI

COLOUR AND PROTECTION FILTERS for QR-LP 111 TYPE dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter UV protection filter IR protection filter

3

CONTROL T16 + SPOT DIM 1-10V 6

071-_ _ _ _ _ 6_ DIM 1-10V (only for QR) 7_ DIM DALI (HIR only switch)

DIM DALI 7

TYPE Sculpture lens Flood lens clear Honeycomb louver

071-_ _ _ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 8 black 7

CODE 006-92231_ 006-92232_ 006-92233_ 006-92234_ 006-92235_ 006-92236_

COLOUR AND PROTECTION FILTERS for QR-LP 111

COLOUR

6

Ă&#x2DC;/H (MM) 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3

Ă&#x2DC;/H (MM) 105/3 105/3 105/3

8

COLOUR 006-_ _ _ _ _ S grey W white B black S

W

B

CODE 006-92237_ 006-92238_ 006-93132_


LUFTHANSA INNOVATION CENTER, KLEUSBERG, HAMBURG Architect: RHW Renner Hainke Wirth Architekten, Hamburg Lighting design: Marc Nelson licht design, Hamburg

389


SASSO up 390

E

Cylindrical housing made of aluminium Surface white, grey or black powder coating Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 35° tiltable Changeable reflectors made of pure aluminium, 4 beam angles Versions with highly efficient LEDs available with high CRI HIT luminaires with filters for reduction of UV emission Toolless mounting of filters, lenses, louvers, as accessories (max. 1) Adjustable suspension with transparent feed, 2000mm ESP

Carcasa cilíndrica de aluminio Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Reflector de aluminio girable 355° y orientable 35° Reflectores intercambiables de aluminio puro en 4 ångulos de emisión Versiones con LED de alta eficiencia disponibles con alta reproducción cromåtica Luminarias HIT con filtro para la reducción de emisión ultravioleta Integración sin herramientas de filtros, lentes, louvers, como acces. (måx. 1ud) Suspensión reajustable con cable de alimentación trasparente de 2000mm RU

ÄŽĹ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2021;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? :WV[SPNO[Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;ŠŢĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Â&#x2021;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x17D;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Â&#x2021; ÄľĹ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2021;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ ĨĹ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;ĹĄĹ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;3,+Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ? Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x201E;ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ?<=Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ?ĹŁĹ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022; Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;!Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x; Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;ĹŁĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ? Ĺ&#x201C;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ?Ĺ?

TYPE

ACCESSORY SASSO UP 100

i

2000

TYPE 7W e2 LED | 430 lm* 1x35W QT12-LP

CODE 058-8420###_ 058-842231# _

E A

200

220-240V

s

100

SASSO UP 150

g

2000

TYPE 1x50W QR-LP 111

CODE 058-843241#

E A

205

220-240V

s

150

SASSO UP 150

I

2000

E A

305

TYPE 14W e2 LED | 810 lm*

CODE 058-8430###_

1x35W HIT-CE 1x50W HIT-CE

058-843731#_ 058-843741#_

220-240V

150

s

LED COLOUR TEMPERATURE 058-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux (medium) 5

6

CONTROL non dimmable 1

058-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 3_ _ DIM DALI

DIM DALI 3

COLOUR 058-_ _ _ _ _ _ 6_ grey 7_ white 8_ black 6

7

8

LED LENSE 058-_ _ _ _ _ _ _ S spot 14° M medium 24° S

M

REFLECTOR

S

M

F

W

058-_ _ _ _ _ _ _ S M F W

spot 14° medium 25° flood 40 wide flood 60° (only for SASSO UP 150)

SEE PAGE 121 FOR ACCESSORIES Colour and protection filter Lenses and honeycomb louver


MAMMUT STORE, STUTTGART Architect: atelier sv, Munich

391


TULA micro 392

E

Cylindrical housing made of aluminium, in chrome, aluminium matt Matt or glossy black, white glossy or matt champagne Optionally with surface mounted or recessed canopy (for standard in-wall socket, excl.) Version with highly efficient LEDs with high CRI Available in 3000K and 4000K Adjustable suspension with black feed, 2000mm Halogen version with phase dimmer ESP

Carcasa cilĂ­ndrica de aluminio en cromo o aluminio mate En negro mate o brillante, en blanco brillante y en champaĂąa mate Opc. con baldaquĂ­n empotrado o superficial (para caja de empalme estĂĄndar excl.) VersiĂłn con LED de alta eficiencia con alta reproducciĂłn cromĂĄtica Disponible en colores de luz de 3000K y 4000K SuspensiĂłn reajustable con cable de alimentaciĂłn negro de 2000mm VersiĂłn halĂłgena dimeable sobre el corte de fase descendente RU

ÄşĹ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;!Ĺ&#x2122;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ? Ä°Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2021;Ĺ?ĹŁĹ&#x2018;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x2021;Ĺ?ĹŁĹ&#x2018;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ă&#x2030;JOHTWHNUL¸ IJĹ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D; ĨĹ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2022;ĹĄĹ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;3,+Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ? Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x152;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;ÄŽĹ&#x152;ÄŽĹ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022; Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ?Ĺ?Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2022;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?

TYPE TULA MICRO TYPE H (MM) CODE 300 053-53#0#1#M 5W e2 LED | 220 lm* 500 053-55#0#1#M 5W e2 LED | 220 lm*

2000

F A

H

350mA

s

ø 45

TULA MICRO TYPE 1x35W QR-LP 51 1x35W QR-LP 51

2000

H (MM) 300 500

CODE 053-53#301# 053-55#301#

F A

H

350mA

h

ø 55

MOUNTING 053-_ _ 4_ _ _ _ ceiling canopy 6_ _ _ _ recessed canopy

LED COLOUR TEMPERATURE 053-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

COLOUR

4

J

L

H

S

N

053-_ _ _ _ _ _ 4 J L H S N

chrome matt anodised aluminium matt anodised black white glossy black glossy matt anodised champagne


DAS BAUWERK, GRAZ Architect: Bauwerk Projektentwicklung GmbH, Graz

393


TULA mini 394

E

Slim cylindrical luminaire, diameter 100mm, made of opal satined glass Surface mounted canopy in white, grey or black powder coating Version with highly efficient LEDs with high CRI Available in 3000K and 4000K Version with E27 max. 25W (excl.) Adjustable suspension with transparent feed, 2000mm ESP

Carcasa cilĂ­ndrica de 100mm de diĂĄmetro de vidrio satinado opalino BaldaquĂ­n superficial en barniz estructurado blanco, gris o negro VersiĂłn con LED de alta eficiencia con alta reproducciĂłn cromĂĄtica Disponible en los colores de luz 3000K y 4000K VersiĂłn con E27 de mĂĄx. 25W (excl.) SuspensiĂłn reajustable con cable de alimentaciĂłn trasparente de 2000mm RU

ÄŽĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ?Ĺ&#x201E; ÄľĹ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2030; ĨĹ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2022;ĹĄĹ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;3,+Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ? Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2022;ĹŁĹ&#x2020;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;ÄŽĹ&#x152;ÄŽĹ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152; ÄŚĹ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2022;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ?,>Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ? Ĺ&#x201C;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ?Ĺ?

TYPE TULA MINI TYPE H (MM) 300 14W e2 LED | 340 lm* 14W e2 LED | 340 lm* 500

2000

CODE 053-4340#1# 053-4440#1#

E A

H

220-240V

s

ø 100

TULA MINI

?

2000

E A

H

TYPE E27 E27 E27 max. 25W

220-240V

ø 100

s

LED COLOUR TEMPERATURE 053-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

COLOUR MOUNTING 053-_ _ _ _ _ _ 6 grey 7 white 8 black 6

7

8

H (MM) 300 500

CODE 053-434101# 053-444101#


PRIVATE RESIDENCE, GAI, AUSTRIA Architect: Andreas Kanzian, Graz

395


TULA 396

E

Slim cylindrical luminaire, diameter 150mm, made of opal satined or high gloss black or gold tinted glass Surface mounted canopy in white, grey or black powder coating Version with E27 max. 25W (excl.) Adjustable suspension with transparent feed, 2000mm ESP

Carcasa cilĂ­ndrica de 150mm de diĂĄmetro de vidrio satinado opalino negro extra brillante o revestido dorado BaldaquĂ­n superficial en barniz estructurado blanco, gris o negro VersiĂłn con E27 de mĂĄx. 25W (excl.) SuspensiĂłn reajustable con cable de alimentaciĂłn trasparente de 2000mm RU

ÄŽĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152; ÄťĹ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ?ĹŁĹ&#x2018;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ? ÄľĹ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2030; ÄŚĹ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2022;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ?,> Ä´Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ?Ĺ?

TYPE TULA

?

2000

E A

H

TYPE E27 E27 E27

H (MM) 200 300 500

CODE 053-4541#1# 053-4641#1# 053-4741#1#

E27 max. 25W

220-240V

ø 150

s

COLOUR

1

2

3

4

053-_ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 4_ _

white black high gloss | white black high gloss | gold gold

COLOUR MOUNTING 053-_ _ _ _ _ _ 6 grey 7 white 8 black 6

7

8


PROJECT, XAL SHOWROOM, ORT ST. PETERSBURG Architect: Ankudinov ARCHITECT: ARCHITEKTEN, & Parfenov, ORTSt. Petersburg LIGHTING DESIGN: DESIGNER, ORT

397


06

SURFACE MOUNTED | SUSPENDED PROFILES Luminarias Superficiales | Suspendidas ıńŎŏńňőşʼnŌœŒňņʼnŕőşʼnœŔŒŘŌŏŠőşʼnŕŌŕŖʼnŐş

REMO

400

80

STILO system

90

REMO system

402

150

406

150

CORNER system

408

75

412

60

40

450

100

462

BAT

420

BAT system

60

STILO soft

468

200

428

60

464

200

STILO

60 spot

EVANA

20

MINO system

90

100

100

MINO

100

448

TUBO system

65

100

60

TUBO

80

CORNER

442

40

60 spot

JANE

ceiling

40 spot

438

472


REMO 80 400

E

TYPE REMO 80

80

E 220-240V

A

L

s

80

TYPE 6W e LED | 400 lm* 13W e2 LED | 900 lm* 9W e LED | 600 lm* 20W e2 LED | 1350 lm* 12W e LED | 800 lm* 26W e2 LED | 1800 lm* 24W e LED | 1600 lm* 53W e2 LED | 3600 lm*

L (MM) 692 692 892 892 1192 1192 2364 2364

CODE 057-3122###_ 057-3132###_ 057-3#23###_ 057-3#33###_ 057-3#24###_ 057-3#34###_ 057-3#28###_ 057-3#38###_

L (MM) 692 892 1192 1492 2250 2364 2364

CODE 057-31#21##_ 057-3##31##_ 057-3##41##_ 057-3##51##_ 057-3##81##_ 057-3##81##P 057-3#081##L

ESP

REMO 80

p 80

E 220-240V

L 80

A s

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x28/54W T16 offset 2x1x28/54W T16 2x1x28/54W T16

MOUNTING

2

REFLECTOR without reflector 0

Perfil redondeado de aluminio extrudido Superficie con barniz estructurado blanco o negro Tapa final de aluminio con esquinas redondeadas Tapa PMMA satinada, clara o micro estructurada así como Darklight Versión con reflector de alta eficiencia para un rendimiento eficaz LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional Montaje directo o suspensión reajustable en altura sin herramientas RU

057-_ 1_ _ _ _ _ _ ceiling mounted 2_ _ _ _ _ _ 2000mm cable suspension 1

Housing made of rounded, extruded aluminium Surface white or black powder coating Rounded end cap made of aluminium Satined, clear or microprismatic PMMA-cover and dark louver Version with highly efficient reflector for an improved efficiency Highly efficient LEDs with high CRI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button Adjustable cable suspension or direct mounting, toolless adjustment

057-_ _ 0_ _ _ _ _ without reflector 1_ _ _ _ _ with reflector (not for louver)

with reflector

for increase in efficiency see diagram

1

ĮŔŗŇŏşōŎŒŔœŗŕŌŋńŏŢŐŌőŌţ ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠ!ŅʼnŏńţŌŏŌśʼnŔőńţœŒŔŒŜŎŒņńţŒŎŔńŕŎń ijŒŏŗŎŔŗŇŏşʼnŋńŇŏŗŜŎŌŌŋńŏŢŐŌőŌţ ĴńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŌ!œŔŒŋŔńśőşōŐŌŎŔŒœŔŌŋŐńŖŌśʼnŕŎŌō744(ŏŌŅŒŋʼnŔŎńŏŠőńţŔʼnŜʼnŖŎń ĨŒŕŖŗœʼnőŔʼnŘŏʼnŎŖŒŔŕœŒņşŜʼnőőŒōŕņʼnŖŒŒŖňńśʼnō ŁőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşʼn3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ ;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţśʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗ ĴʼnŇŗŏŌŔŗʼnŐşōœŒňņʼnŕŌŏŌņœŒŖŒŏŒśőŒōņʼnŔŕŌŌŌŕœŒŏőʼnőŌţ

LED COLOUR TEMPERATURE 057-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

3

pushbutton 5

COLOUR 057-_ _ _ _ _ _ 7_ white 8_ black 7

8

LIGHT OPTIC COVER

O

C

P

L

057-_ _ _ _ _ _ _ O C P L

opal clear linear prismatic microprismatic louver (only for T16)

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (REMO 80 26W e2 LED) OPAL LP MP η% 90 80 70 60 50 40 LOR LIGHT OUTPUT RATIO (REMO 80 1x28W T16) OPAL LP MP η% 90 80 70 60 50 40

UGR

2

DIM DALI

REMO 80 12W e LED (Microprismatic) lm/m 760

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial 65° < 3000 cd/m2

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <19 <19

Ѡ

1

DIM 1-10V

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button (only for LED)

Light output ratio ULOR DLOR

79% 0% 100%

600 440

REMO 80 26W e2 LED (Microprismatic) lm/m 1700

UGR

non dimmable

057-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

TECHNICAL DATA LOR LIGHT OUTPUT RATIO (REMO 80 12W e LED) OPAL LP MP η% 90 80 70 60 50 40

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <22 <22

Ѡ

CONTROL

Light output ratio ULOR DLOR

79% 0% 100%

1350 1000

REMO 80 1x28W T16 + Refl. (Microprismatic) lm/m 2020

UGR

6

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <22 <22

Ѡ

* Luminous Flux (microprismatic) 5

Light output ratio ULOR DLOR

72% 0% 100%

1550 1080


MICHAEL PACHLEITNER GROUP, GRAZ Architect: GSarchitects ZT g.m.b.H, Graz

401


REMO 80 system 402


403

max. 2000mm

REMO 80 REMO 80 Installation channel

80

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

80

L 80

CODE 034-0068# 034-0098# 034-0128# 034-0158# 034-0248# 034-0258# 034-0308# 853-20xxxx#

REMO 80 Blind cover L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

CODE 006-1806# 006-1809# 006-1812# 006-1815# 006-1823# 006-1824# 006-1830# 806-30xxxx#

REMO 80 End caps COLOUR white black

CODE 034-13087 034-13088

80 80

REMO 80 Corner connector 90째 TYPE blind cover opal clear microprismatic

80

CODE 034-1268# 034-1268#O 034-1268#C 034-1268#P

160

80

REMO 80 Linear connector

80

46 56

80

10

TYPE linear connector

CODE 005-40036

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-14000 006-16000

52

REMO 80 Suspension TYPE cable suspension cable suspension L

L (MM) 2000 4000

CODE 034-11526 034-11626

10

034-11636

clip suspension

ELECTRICAL REMO 80 Through wire TYPE 3-pole 5-pole

REMO 80 Power feeder CODE 004-90003 004-90005

10 pieces per pack

83

TYPE 3x1,5mm2 5x1,5mm2 3x1,5mm2 5x1,5mm2

COLOUR 034-_ _ _ _ 7 white 8 black 7

8

005-_ _ _ _ 7 white 8 black 7

8

L (MM) 2000 2000 4000 4000

CODE 005-3262# 005-3263# 005-3264# 005-3265#


REMO 80 system 404

INSET T16 OFFSET INSET 60

p

116 L

INSET 60 EMERGENCY

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

E A

220-240V

L (MM) 456+116 756+116 1056+116 1356+116 1514+116 2114+116 2714+116

CODE 014-101#7 014-111#7 014-121#7 014-131#7 014-112#7 014-122#7 014-132#7

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1056+116 1356+116

CODE 014-121#7_ 014-131#7_

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (REMO 80 1x28W T16) OPAL LP MP η% 90 80 70 60 50 40

REFLECTOR 60 lm/m 2020 1550 1080

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-70060 005-70090 005-70120 005-70150

REFLECTOR 60 EMERGENCY L (MM) 1170 1470

Do not use with louver

CODE 005-70120N 005-70150N

INSET T16 LINEAR INSET 60

p

L

E A

220-240V

50 | 90

without reflector

L

with reflector

INSET 60 EMERGENCY

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W LOR LIGHT OUTPUT RATIO (REMO 80 1x28W T16) OPAL LP MP η% 90 80 70 60 50 40

L (MM) 572 872 1172 1472 1742 2342 2942

CODE 014-201#7 014-211#7 014-221#7 014-231#7 014-212#7 014-222#7 014-232#7

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1172 1472

CODE 014-221#7_ 014-231#7_

REFLECTOR 60 lm/m 2020 1550 1080

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-71060 005-71090 005-71120 005-71150

REFLECTOR 60 EMERGENCY L (MM) 1170 1470

Do not use with louver

CODE 005-71120N 005-71150N

INSET T16 SEAMLESS INSET 60

p

L

E A

220-240V

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

INSET 60 EMERGENCY

TYPE 1x14W 1x24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W LOR LIGHT OUTPUT RATIO (REMO 80 1x28W T16) OPAL LP MP η% 90 80 70 60 50 40

L (MM) 581 581 881 1181 1481 1762 2362 2962

CODE 014-60007 014-60107 014-611#7 014-621#7 014-631#7 014-612#7 014-622#7 014-632#7

TYPE L (MM) CODE 1x28/54W UW CEAG 1181 014-621#7UW 1x35W emergency 1h 1481 014-631#7N 1 1x35/49W UW CEAG 1481 014-631#7UW

REFLECTOR 60 lm/m 2020 1550 1080

Do not use with louver

L (MM) 570 870 1170 1480

CODE 005-75060 005-75090 005-75120 005-75150

REFLECTOR 60 EMERGENCY 1170 005-75120N 1480 005-75150N

CONTROL non dimmable 5

DIM 1-10V 6

014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

DIM DALI 8

EMERGENCY 014-_ _ _ _ _ N1 1h Accupack (not for 49/54/80W) N3 3h Accupack (only 35W) UW UW CEAG (change-over-relay) See page 313 for LED emergency insets

INSET HALOGEN SPOT | LED SPOT HALOGEN SPOT 60 QR-CBC51 GU5,3

60 | 100

e

TYPE 1x20W 2x20W 2x20W 6x20W

L

E A

x L

s

L

LED SPOT 60 LED 220-240V TYPE 1x5W 2x5W 2x5W 6x5W

L x L

E A

x

CONTROL 007-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

non dimmable 1

6

COLOUR 007-_ _ _ _ _ _ 4_ chrome 7_ white 8_ black 8

CODE 007-9810#1#M 007-9811#1#M 007-9812#1#M 007-9815###M

s

LED COLOUR TEMPERATURE

7

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

220-240V

L

4

CODE 007-985031# 007-985131# 007-985231# 007-985531#

220-240V

x

60 | 100

5

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button


405

INSET LED

L

E A

220-240V

s L

E A

220-240V

s

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (REMO 80 12W e LED) OPAL LP MP η% 90 80 70 60 50 40 LOR LIGHT OUTPUT RATIO (REMO 80 26W e2 LED) OPAL LP MP η% 90 80 70 60 50 40

INSET 60 e LED incl. reflector lm/m 760 600

TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

440

INSET 60 e2 LED incl. reflector lm/m 1700

TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

1350

CODE 007-9532##7 007-9533##7 007-9534##7

1000

INSET 60 colour LED incl. reflector

colour LED

L

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

L (MM) 572 872 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

E A

220-240V

s INSET 60 RGB LED

RGB LED

L

TYPE 6W rgb LED 9W rgb LED 12W rgb LED 12W rgb LED 18W rgb LED 24W rgb LED

E A

220-240V

s

L (MM) 572 872 1172 572 872 1172

CODE 007-95229#7_ 007-95239#7_ 007-95249#7_ 007-95329#7_ 007-95339#7_ 007-95349#7_

rgb led use DALI, DMX or push-button

LED COLOUR TEMPERATURE 0

1

2

3

5

007-_ _ _ _ 0_ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _

6

amber red blue green

007-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K * Luminous Flux

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

4

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 4_ _ 5_ _

pushbutton

DMX 5

non dimmable DIM 1-10V (only for e/e2 and colour LED) DIM DALI DMX (only for RGB LED) push-button

LED LENSE 007-_ _ _ _ _ _ _ A asymmetric 6x25° S spot 15° M medium 25 A

S

M

COVER T16 | LED LOR Light Output Ratio 60 | 100

PMMA optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 66 <25 26W e2 LED Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 73 <25

PC 850°C optic PMMA optic

60°

30°

LOR Light Output Ratio

60 | 100

1x28W T16 Cover 60 + Reflector

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 80 <25 Ѡ % UGR 26W e2 LED Cover 60 + Refl. 86 <25

60 | 100

PMMA optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 72 <22 Ѡ % UGR 26W e LED Cover 60 + Refl. 79 <22 2

60°

228 cd/klm

30°

1x28W T16 Cover 60 + Reflector

80%

60°

30°

LOR Light Output Ratio

COVER 60 Opal 66%

320 cd/klm

30°

1x28W T16 Cover 60 + Reflector

72%

30°

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

CODE 006-16060 006-16090 006-16120 006-16150 006-16220 006-16230 006-16300 806-30xxxx0C

COVER 60 Microprismatic

60°

362 cd/klm

CODE 006-1406# 006-1409# 006-1412# 006-1415# 006-1422# 006-1423# 006-1430# 806-30xxxx0O

COVER 60 Clear linear prismatic

60°

60°

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

30°

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

CODE 006-16062 006-16092 006-16122 006-16152 006-16222 006-16232 006-16302 806-30xxxx0P

COVER 60 Clear RGB LED 60 | 100

PMMA optic

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut LOR Light Output Ratio

60 | 100

MIRO

1x28W T16 Louver 60

Ѡ % UGR 69 <19

1x28W T16 Louver 60

60°

30°

OPTIC PMMA optic 8

1

PC 850°C optic

006-_ _ _ _ 8 PMMA 1 PC 850°

LOUVER 60 69%

60°

383 cd/klm

CODE 006-15060 006-15090 006-15120 006-15150 006-15220 006-15230 006-15300 806-30xxxx0T

30°

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 006-18060 006-18090 006-18120 006-18150


CORNER 65 406

E

TYPE CORNER 65

p

65 65 L

E A

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W

T16 T16 T16 T16

220-240V

s

5

DIM 1-10V 6

040-_ _ _ 5_ _ non dimmable 6_ _ DIM 1-10V 8_ _ DIM DALI

DIM DALI 8

COLOUR

5

6

CODE 040-961##O 040-971##O 040-981##O 040-991##O

ESP

CONTROL non dimmable

L (MM) 588 888 1188 1488

Housing made of edged, extruded aluminium Surface natural anodised or white or black powder coating End cap made of aluminium in 4 colours Satin PMMA diffuser with two-sided illumination T16 version with multi-ballast, optionally dimmable with 1-10V or DALI ballast  DALI ballast with additional touch dimming via push button Version with highly efficient reflector for an improved efficiency 2 cable entry points and clamp for through-wiring

7

8

9

040-_ _ _ _ 5_ 6_ 7_ 8_ 9_

white/chrome anodised aluminium white black black/chrome

Perfil redondeado de aluminio extrudido Superficie anodizada natural, con barniz estructurado blanco o negro Tapa final de aluminio en 4 diferentes colores Tapa PMMA satinada con emisiĂłn bilateral VersiĂłn T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Balastro para DALI con funciĂłn Touch-DIM adicional VersiĂłn con reflector de alta eficiencia para un rendimiento eficaz 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo RU

ÄŽĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ !Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E; ÄśĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2021;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2C6;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2122; Ä°Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ  ;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;=Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;+(30Ĺ&#x2026;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013; ÄŽĹ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;+(30Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ?;V\JO+04 =LYZPVULJVUYPĂ&#x2026;L[[VYLKPHS[HLMĂ&#x201E;JPLUaHWLYYLZVTPNSPVYH[V Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2C6;Ĺ?ĹŁĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2C6;Ĺ?ĹŁĹ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;


XAL HEADQUARTERS, GRAZ Architect: Michael Kadletz, Graz

407


CORNER 75 system 408


409

L total

TYPE

INSET T16 CORNER 75 Installation channel

75

L (MM) 582 882 1182 1482 2364 3000 custom cut

75

L 75

INSET SEAMLESS CODE 040-0066# 040-0096# 040-0126# 040-0156# 040-0256# 040-0306# 855-70xxxx#

L

p E A

220-240V

75 8

75

L (MM) 581 881 1181 1481 1762 2362 2962

CODE 014-50107 014-511#7 014-521#7 014-531#7 014-512#7 014-522#7 014-532#7

INSET SEAMLESS EMERGENCY

CORNER 75 End caps COLOUR chrome anodised aluminium white black

TYPE 1x24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

CODE 040-00024 040-00026 040-00027 040-00028

L

p

TYPE L 1x28/54W UW CEAG 1x35W emergency 1h 1x35/49W UW CEAG

(MM) 1181 1481 1481

CODE 014-521#7UW 014-531#7N 1 014-531#7UW

E A

220-240V

COLOUR

CONTROL 040-_ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 8 black

6

7

non dimmable 5

8

ACCESSORY

DIM 1-10V 6

DIM DALI

014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

8

COVER CORNER 75 Linear connector

CORNER 75 Cover opal

TYPE linear connector

CODE 005-40097

opal cover linear connector

006-14006

L (MM) 580 880 1180 1480 2360 2997 custom cut

CORNER 75 Through wire TYPE 3-pole 5-pole 10 pieces per pack

CODE 004-90003 004-90005

CODE 006-14067 006-14097 006-14127 006-14157 006-14227 006-14307 855-20XXXX0O


410

PROJECT, FERNSEHMACHER, ORT HAMBURG Architect: Heeckt Architekten, & Maurer Ort Architekten BDA, Hamburg Lighting design: Designer, Ort


411


MINO 20 led 412

E

Rectangular housing made of extruded aluminium Surface natural anodised or black anodised End cap made of aluminium in 2 colours Satined or semi-satin PMMA-cover for more light output Luminaire with 300mm cable and plug Version in white (2700, 3000 or 4000K), amber, red, blue or green System solution upon request ESP

Perfil rectangular de aluminio extrudido Superficie anodizada natural o anodizada negra Tapa final de aluminio en 2 diferentes colores Tapa PMMA satinada o medio satinada para mayor salida de luz Luminaria con cable de 300mm y enchufe VersiĂłn en blanco (2700K, 3000K o 4000K), ĂĄmbar, rojo, azul o verde SoluciĂłn de sistema a pedido RU

ÄŽĹ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ !Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ? ÄśĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2021;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2C6;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2122; Ä°Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?744(Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2C6;Ĺ?ĹŁĹ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ ÄľĹ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x17E;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ? ÄŚĹ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x;!Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?ÄŽÄŽĹ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;ÄŽĹŁĹ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ? ÄŚĹ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2014;

SUPPLY

TYPE MINO 20 OPAL

24 L 17

F 24V

A s

TYPE 3W i LED | 70 lm* 6W i LED | 130 lm* 9W i LED | 200 lm* 12W i LED | 270 lm* 15W i LED | 330 lm*

LED CONVERTER 24V DC, supply 220-240V AC L (MM) 309 609 909 1209 1509

CODE 056-1141#1#O 056-1142#1#O 056-1143#1#O 056-1144#1#O 056-1145#1#O

L (MM) 309 609 909 1209 1509

CODE 056-1141#1#E 056-1142#1#E 056-1143#1#E 056-1144#1#E 056-1145#1#E

L (MM) 309 609 909 1209 1509

CODE 056-1141#1#O 056-1142#1#O 056-1143#1#O 056-1144#1#O 056-1145#1#O

TYPE 30W 0,3m HVL plug 30W 0,3m HVL plug | 2m power feeder

L 17

F 24V

A s

TYPE 5W i2 LED | 220 lm* 10W i2 LED | 440 lm* 15W i2 LED | 650 lm* 20W i2 LED | 870 lm* 25W i2 LED | 1100 lm*

LED CONVERTER incl. Splitter 6 24V DC, supply 220-240V AC TYPE 60W 0,3m 60W 0,3m 100W 0,3m 100W 0,3m

24 L 17

F 24V

A

HVL HVL HVL HVL

splitter splitter | 2m power feeder splitter splitter | 2m power feeder

L/B/H (MM) 172/62/39 172/62/39 192/88/36 192/88/36

CODE 007-1942310 007-1945310 007-1942410 007-1945410

L (MM) 1500 2500 4000

CODE 007-1914570 007-1914670 007-1914770

L/B/H (MM) 45/20/10

CODE 007-1925010

LOR = 76% MINO 20 OPAL

colour LED

CODE 007-1941110 007-1945110

LOR = 47% MINO 20 SEMI-OPAL

24

L/B/H (MM) 246/30/16 246/30/16

TYPE 3W colour LED 5W colour LED 7W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

POWER CABLE lengthening TYPE HVL plug | socket 2x0,75mm2 HVL plug | socket 2x0,75mm2 HVL plug | socket 2x0,75mm2

s T SPLITTER

LED COLOUR TEMPERATURE

TYPE HVL 1x plug | 2x socket

056-_ _ _ _ 4_ _ _ 2700K (only for i2 LED) 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 4

5

6

* Luminous Flux (4000K)

LED COLOUR 0

1

2

3

056-_ _ _ _ 0_ _ _ 1_ _ _ 2_ _ _ 3_ _ _

amber red blue green

COLOUR 056-_ _ _ _ _ _ 6_ anodised aluminium L_ anodised black matt 6

L

WIRING DIAGRAM NON DIMMABLE T-Splitter 0,3m

Optional

0,3m

Power CABLE lengthening 2m 20W Converter optional 2m power feeder SPLITTER LIGHT NON DIMMABLE Splitter light 0,3m

ADDITIONAL INFORMATION For system luminaire please contact factory

Optional

60/100W Converter

2m optional 2m power feeder

Power CABLE lengthening


HUMANIC SHOE STORE, VIENNA Architect: Design und Bauabteilung Leder & Schuh AG, Mag. Hans Michael Heger, Graz Lighting design: VEDDER.LICHTMANAGEMENT, Munich

413


MINO 40 | 60 | 100 414

E

Housing made of edged, extruded aluminium Surface natural anodised or white or black powder coating End cap made of aluminium in 4 colours Satined, clear or microprismatic PMMA-cover and dark louver Version with highly efficient LEDs with high CRI Version with highly efficient reflector for an improved efficiency T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button Adjustable cable suspension or direct mounting, toolless adjustment ESP

Perfil angular de aluminio extrudido Superficie anodizada natural, con barniz estructurado blanco o negro Tapa final de aluminio en 4 diferentes colores Tapa PMMA satinada, clara o micro estructurada asĂ­ como Darklight VersiĂłn con LED de alta eficiencia con alta reproducciĂłn cromĂĄtica VersiĂłn con reflector de alta eficiencia para un rendimiento eficaz Balastro para T16 con DALI con funciĂłn Touch-DIM adicional Montaje directo o suspensiĂłn reajustable en altura sin herramientas RU

ÄŽĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ !Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E; ÄśĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2021;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2C6;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2122; Ä´Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x152;!Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?744(Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E; ĨĹ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2022;ĹĄĹ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2019;ĹĄĹ&#x2DC;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;3,+Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x152; ĨĹ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2DC;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ? ;+(30Ĺ&#x2026;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2014; Ä´Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ

TECHNICAL DATA

42

s

no louver version available MINO 40

60

E 220-240V

L

A

42

s

TYPE 6W e LED | 380 lm* 13W e2 LED | 830 lm* 9W e LED | 560 lm* 20W e2 LED | 1280 lm* 12W e LED | 750 lm* 26W e2 LED | 1690 lm* 24W e LED | 1500 lm* 53W e2 LED | 3380 lm*

L (MM) 588 588 888 888 1188 1188 2360 2360

CODE 056-2122###_ 056-2132###_ 056-2#23###_ 056-2#33###_ 056-2#24###_ 056-2#34###_ 056-2#28###_ 056-2#38###_

L (MM) 588 888 1188 1488 1488 2246 2360 2360

CODE 056-31#21##_ 056-3##31##_ 056-3##41##_ 056-3##51##_ 056-3#151##P 056-3##81##_ 056-3##81##P 056-3#081##L

TYPE 6W e LED | 400 lm* 13W e2 LED | 900 lm* 9W e LED | 600 lm* 20W e2 LED | 1350 lm* 12W e LED | 800 lm* 26W e2 LED | 1800 lm* 24W e LED | 1600 lm* 53W e2 LED | 3600 lm*

L (MM) 588 588 888 888 1188 1188 2360 2360

CODE 056-3122###_ 056-3132###_ 056-3#23###_ 056-3#33###_ 056-3#24###_ 056-3#34###_ 056-3#28###_ 056-3#38###_

MINO 100 1 lamp TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 1x35W T16 1x35W T16 2x1x28/54W T16 offset 2x1x28/54W T16 2x1x28/54W T16 MINO 100 2 lamps

L (MM) 588 888 1188 1488 1488 1488 2480 2360 2360

CODE 056-61#21##_ 056-6##31##_ 056-6##41##_ 056-6##51##_ 056-6#151##O 056-6#151##P 056-6##81##_ 056-6##81##P 056-6#081##L

TYPE L (MM) 2x14/24W T16 588 2x21/39W T16 888 2x28W T16 1188 2x35/49W T16 1488 2x2x28W T16 offset 2480 2x2x28W T16 2360 2x2x28W T16 2360 use only HE lamps for ceiling version

CODE 056-41#21##_ 056-4##31##_ 056-4##42##_ 056-4##51##_ 056-4##82##_ 056-4##82##P 056-4#082##L

MINO 60

p 78

E 220-240V

L 60

A

D s

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 1x35W T16 2x1x28/54W T16 offset 2x1x28/54W T16 2x1x28/54W T16

UGR

A

80 70 60 50 40

MINO 60 12W e LED (Microprismatic) lm/m 760

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial 65° < 3000 cd/m2

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <19 <19

Ń 

E 220-240V

L

CODE 056-21121##_ 056-2#131##_ 056-2#141##_ 056-2#151##_ 056-2#181##_

Light output ratio ULOR DLOR

79% 0% 100%

600 440

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINO 26W e2 LED) OPAL LP MP Ρ% 60 100 60 100 60 100 90 80 70 60 50 40 LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINO 1x28W T16) OPAL LP MP Ρ% 60 100 60 100 60 100 90 80 70 60 50 40

MINO 60 26W e2 LED (Microprismatic) lm/m 1700

UGR

60

L (MM) 588 888 1188 1488 2360

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <22 <22

Ń 

p

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49W T16 2x1x28/54W T16

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINO 12W e LED) OPAL LP MP Ρ% 60 100 60 100 60 100 90

Light output ratio ULOR DLOR

79% 0% 100%

1350 1000

MINO 60 1x28W T16 + Refl. (Microprismatic) lm/m 2020

UGR

MINO 40

X=4H Y=8H Reflection factors UGR transversal UGR axial

S=0,25H 0,7/0,5/0,2 <22 <22

Ń 

TYPE

Light output ratio ULOR DLOR

72% 0% 100%

1550 1080

MINO 60

78

E 220-240V

L

A

60

s

p 82

E L

220-240V

102

A

D s

p 82

E L

220-240V

102

A

D s

82

E L

220-240V

A

102

s

056-_ 1_ _ _ _ _ _ ceiling mounting 2_ _ _ _ _ _ 2000mm cable susp. 1

2

REFLECTOR without reflector 0

056-_ _ 0_ _ _ _ _ without reflector 1_ _ _ _ _ with reflector (not for louver)

with reflector

for increase in efficiency see diagram

1

LED COLOUR TEMPERATURE 056-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux (microprismatic) 5

MINO 100 TYPE 6W e LED | 430 lm* 13W e2 LED | 950 lm* 9W e LED | 640 lm* 20W e2 LED | 1450 lm* 12W e LED | 860 lm* 26W e2 LED | 1900 lm* 24W e LED | 1700 lm* 53W e2 LED | 3800 lm*

MOUNTING

L (MM) 588 588 888 888 1188 1188 2360 2360

CODE 056-4122###_ 056-4132###_ 056-4#23###_ 056-4#33###_ 056-4#24###_ 056-4#34###_ 056-4#28###_ 056-4#38###_

L (MM) 588 888 1188 1488

CODE 056-41021##A 056-4#031##A 056-4#041##A 056-4#051##A

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

056-_ _ _ _ _ 1_ _ _ 2_ _ _ 3_ _ _ 5_ _ _

pushbutton 5

COLOUR

MINO 100 WALLWASHER

p 82

E L

220-240V

102

A

D s

TYPE 1x14/24W T16 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button (LED)

5

6

7

8

9

056-_ _ _ _ _ _ 5_ 6_ 7_ 8_ 9_

white/chrome anodised aluminium white black black/chrome

LIGHT OPTIC COVER

O

C

P

L

056-_ _ _ _ _ _ _ O C P L

opal clear linear prismatic microprismatic louver (only for T16)


PRIVATE RESIDENCE, BRNO Architect: Makovsky & Partner, Brno

415


416

BERUFSFÖRDERUNGSINSTITUT (BFI), INNSBRUCK Architect: arge2 designer + ingenieure, Innsbruck


PARK TOWER OFFICES, FRANKFURT Architect: AS&P Albert Speer & Partner, Frankfurt on Main / Hayo Haebler, archi.tectum, Bensheim

417


MINO 60 | 100 direct | indirect 418

E

TYPE MINO 60 1 lamp direct | indirect

p 78

E 220-240V

L 60

A

TYPE 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x28/54W T16 offset 2x1x28/54W T16 2x1x28/54W T16

L (MM) 888 1188 1488 2246 2360 2360

CODE 056-72031##_ 056-72041##_ 056-72051##_ 056-72081##_ 056-72081##P 056-72081##L

D s

ESP

MINO 100 1 lamp direct | indirect

p 82

E L

220-240V

102

A

TYPE 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x28/54W T16 offset 2x1x28/54W T16 2x1x28/54W T16

L (MM) 888 1188 1488 2246 2360 2360

CODE 056-82031##_ 056-82041##_ 056-82051##_ 056-82081##_ 056-82081##P 056-82081##L

D s MINO 100 2 lamps direct | indirect

p 82

E L

220-240V

102

A

TYPE 2x21/39W T16 2x28/54W T16 2x35/49W T16 2x2x28/54W T16 offset 2x2x28/54W T16 2x2x28/54W T16

L (MM) 888 1188 1488 2480 2360 2360

D s

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

056-_ _ _ _ _ 1_ _ non dimmable 2_ _ DIM 1-10V 3_ _ DIM DALI

DIM DALI 3

COLOUR

5

6

7

8

9

056-_ _ _ _ _ _ 5_ 6_ 7_ 8_ 9_

white/chrome anodised aluminium white black black/chrome

LIGHT OPTIC COVER

O

C

P

L

056-_ _ _ _ _ _ _ O C P L

opal clear linear prismatic microprismatic louver

Housing made of edged, extruded aluminium Surface natural anodised or white or black powder coating End cap made of aluminium in 4 colours Satined, clear or microprismatic PMMA-cover and dark louver Luminaire with direct/indirect light distribution Version with highly efficient reflector for an improved efficiency T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button Adjustable 2000mm cable suspension, toolless adjustment

CODE 056-82831##_ 056-82841##_ 056-82851##_ 056-82881##_ 056-82881##P 056-82881##L

Perfil angular de aluminio extrudido Superficie anodizada natural, con barniz estructurado blanco o negro Tapa final de aluminio en 4 diferentes colores Tapa PMMA satinada, clara o micro estructurada asĂ­ como Darklight Luminaria con caracterĂ­sticas de emisiĂłn directa/indirecta VersiĂłn con reflector de alta eficiencia para un rendimiento eficaz Balastro para T16 con DALI con funciĂłn Touch-DIM adicional SuspensiĂłn de 2000mm reajustable sin herramientas RU

ÄŽĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ !Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E; ÄśĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2021;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2C6;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2122; Ä´Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x152;!Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?744(Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E; ÄľĹ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039; ĨĹ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2DC;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ? ;+(30Ĺ&#x2026;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2014; Ä´Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2C6;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ?


XAL HEADQUARTERS, GRAZ Architect: Michael Kadletz, Graz

419


MINO 60 | 100 system 420


421

max. 2000mm

MINO 60

MINO 100 MINO 60 Installation channel 60

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

78

L

60

MINO 100 Installation channel 102

CODE 034-0065# 034-0095# 034-0125# 034-0155# 034-0245# 034-0255# 034-0305# 850-30xxxx#

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

82

L

102

MINO 60 Blind cover

MINO 100 Blind cover

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

CODE 006-1806# 006-1809# 006-1812# 006-1815# 006-1823# 006-1824# 006-1830# 806-30xxxx#

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

MINO 60 End caps CODE 034-13044 034-13046 034-13047 034-13048

COLOUR chrome anodised aluminium white black

MINO 60 Corner connector 90째 TYPE blind cover opal clear microprismatic

46

TYPE blind cover opal clear microprismatic

CODE 034-1266# 034-1266#O 034-1266#C 034-1266#P

MINO 100 Linear connector

TYPE linear connector

CODE 005-40046

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-14000 006-16000

80

TYPE linear connector

CODE 005-40066

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-10000 006-12000

10

MINO 60 Suspension TYPE cable suspension cable suspension L

CODE 034-13064 034-13066 034-13067 034-13068

MINO 100 Corner connector 90째 CODE 034-1264# 034-1264#O 034-1264#C 034-1264#P

MINO 60 Linear connector

80

CODE 006-1106# 006-1109# 006-1112# 006-1115# 006-1123# 006-1124# 006-1130# 806-50xxxx#

MINO 100 End caps

COLOUR chrome anodised aluminium white black

56

CODE 034-0066# 034-0096# 034-0126# 034-0156# 034-0246# 034-0256# 034-0306# 850-50xxxx#

clip suspension

MINO 100 Suspension L (MM) 2000 4000

CODE 034-11526 034-11626

10

034-11636

TYPE cable suspension cable suspension L

clip suspension

L (MM) 2000 4000

CODE 034-11726 034-11826

15

034-11836

ELECTRICAL MINO 60 | 100 Through wire TYPE 3-pole 5-pole

MINO 60 | 100 Power feeder CODE 004-90003 004-90005

10 pieces per pack

83

TYPE 3x1,5mm2 5x1,5mm2 3x1,5mm2 5x1,5mm2

COLOUR 034-_ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 8 black 6

7

8

005-_ _ _ _ 6 grey 7 white 8 black 6

7

8

L (MM) 2000 2000 4000 4000

CODE 005-3262# 005-3263# 005-3264# 005-3265#


MINO 60 | 100 system 422

INSET T16 OFFSET INSET 60 | 100

p

116 L

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

E A

220-240V

L (MM) 456+116 756+116 1056+116 1356+116 1514+116 2114+116 2714+116

CODE 014-101#7 014-111#7 014-121#7 014-131#7 014-112#7 014-122#7 014-132#7

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1056+116 1356+116

CODE 014-121#7_ 014-131#7_

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINO 1x28W T16) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90

REFLECTOR 60 lm/m 2020

80 70 60 50 40

1550 1080

Do not use with louver

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-70060 005-70090 005-70120 005-70150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-72060 005-72090 005-72120 005-72150

REFLECTOR 60 EMERGENCY

REFLECTOR 100 EMERGENCY

L (MM) 1170 1470

L (MM) 1170 1470

CODE 005-70120N 005-70150N

CODE 005-72120N 005-72150N

INSET T16 LINEAR INSET 60 | 100

p

L

E A

220-240V

50 | 90

without reflector

L

with reflector

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINO 1x28W T16) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90

L (MM) 572 872 1172 1472 1742 2342 2942

CODE 014-201#7 014-211#7 014-221#7 014-231#7 014-212#7 014-222#7 014-232#7

REFLECTOR 60 lm/m 2020

80 70 60 50 40

1550 1080

Do not use with louver

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1172 1472

CODE 014-221#7_ 014-231#7_

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-71060 005-71090 005-71120 005-71150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-74060 005-74090 005-74120 005-74150

REFLECTOR 60 EMERGENCY

REFLECTOR 100 EMERGENCY

L (MM) 1170 1470

L (MM) 1170 1470

CODE 005-71120N 005-71150N

CODE 005-74120N 005-74150N

INSET T16 SEAMLESS INSET 60 | 100

p

L

E A

220-240V

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

INSET 60 | 100 EMERGENCY

TYPE 1x14W 1x24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINO 1x28W T16) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90 80 70 60 50 40

L (MM) 581 581 881 1181 1481 1762 2362 2962

CODE 014-60007 014-60107 014-611#7 014-621#7 014-631#7 014-612#7 014-622#7 014-632#7

REFLECTOR 60 lm/m 2020 1550 1080

Do not use with louver

TYPE L (MM) CODE 1x28/54W UW CEAG 1181 014-621#7UW 1x35W emergency 1h 1481 014-631#7N 1 1x35/49W UW CEAG 1481 014-631#7UW

REFLECTOR 100

L (MM) 570 870 1170 1480

CODE 005-75060 005-75090 005-75120 005-75150

REFLECTOR 60 EMERGENCY 1170 005-75120N 1480 005-75150N

L (MM) 570 870 1170 1480

CODE 005-76060 005-76090 005-76120 005-76150

REFLECTOR 100 EMERGENCY 1170 005-76120N 1480 005-76150N

CONTROL non dimmable 5

DIM 1-10V 6

014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

DIM DALI 8

EMERGENCY 014-_ _ _ _ _ N1 1h Accupack (not for 49/54/80W) N3 3h Accupack (only 35W) UW UW CEAG (change-over-relay) See page 313 for LED emergency insets

INSET HALOGEN SPOT | LED SPOT 60 | 100

e L

E A

x L

L x

E A

x

CODE 007-986031# 007-986131# 007-986231# 007-986531#

LED SPOT 60 LED 220-240V

LED SPOT 100 LED 220-240V

TYPE 1x5W 2x5W 2x5W 6x5W

TYPE 1x5W 2x5W 2x5W 6x5W

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

CODE 007-9810#1#M 007-9811#1#M 007-9812#1#M 007-9815###M

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

CODE 007-9840#1#M 007-9841#1#M 007-9842#1#M 007-9845###M

CONTROL 007-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K

non dimmable 1

6

COLOUR 007-_ _ _ _ _ _ 4_ chrome 7_ white 8_ black 8

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

s

LED COLOUR TEMPERATURE

7

CODE 007-985031# 007-985131# 007-985231# 007-985531#

220-240V

L

4

TYPE 1x20W 2x20W 2x20W 6x20W

X/L (MM) 150 150/300 195/300 195/1171

s

L

5

HALOGEN SPOT 100 QR-CBC51 GU5,3

TYPE 1x20W 2x20W 2x20W 6x20W

220-240V

x

60 | 100

L

HALOGEN SPOT 60 QR-CBC51 GU5,3

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button


423

INSET LED

L

E A

220-240V

s

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINO 12W e LED) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90 80 70 60 50 40 LOR LIGHT OUTPUT RATIO (MINO 26W e2 LED) OPAL LP MP η% 60 100 60 100 60 100 90

L

E A

220-240V

s

80 70 60 50 40

lm/m 760 600

INSET 100 e LED incl. reflector

TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

CODE 007-8522##7 007-8523##7 007-8524##7

440

lm/m 1700

INSET 60 e2 LED incl. reflector

INSET 100 e2 LED incl. reflector

TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

1350

CODE 007-9532##7 007-9533##7 007-9534##7

CODE 007-8532##7 007-8533##7 007-8534##7

1000

colour LED

L

INSET 60 e LED incl. reflector

INSET 60 colour LED incl. reflector

INSET 100 colour LED incl. reflector

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

L (MM) 572 872 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

L (MM) 572 872 1172

CODE 007-8522##7 007-8523##7 007-8524##7

E A

220-240V

s INSET 60 RGB LED

RGB LED

L

TYPE 6W rgb LED 9W rgb LED 12W rgb LED 12W rgb LED 18W rgb LED 24W rgb LED

E A

220-240V

s

L (MM) 572 872 1172 572 872 1172

INSET 100 RGB LED CODE 007-95229#7_ 007-95239#7_ 007-95249#7_ 007-95329#7_ 007-95339#7_ 007-95349#7_

TYPE 6W rgb LED 9W rgb LED 12W rgb LED 12W rgb LED 18W rgb LED 24W rgb LED

L (MM) 572 872 1172 572 872 1172

CODE 007-95229#7_ 007-95239#7_ 007-95249#7_ 007-95329#7_ 007-95339#7_ 007-95349#7_

rgb led use DALI, DMX or push-button

rgb led use DALI, DMX or push-button

COVER 60 Opal

COVER 100 Opal

LED COLOUR TEMPERATURE 0

1

2

3

5

007-_ _ _ _ 0_ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _

6

amber red blue green

007-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K * Luminous Flux

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

4

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 4_ _ 5_ _

pushbutton

DMX 5

non dimmable DIM 1-10V (only for e/e2 and colour LED) DIM DALI DMX (only for RGB LED) push-button

LED LENSE 007-_ _ _ _ _ _ _ A asymmetric 6x25° S spot 15° M medium 25 A

S

M

COVER T16 | LED LOR Light Output Ratio 60 | 100

PMMA optic PC 850°C optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 66 <25 Cover 100 + Refl. 77 <25 26W e2 LED Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 73 <25 Cover 100 + Refl. 79 <25

PMMA optic

60°

30°

LOR Light Output Ratio

60 | 100

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 80 <25 Cover 100 + Refl. 89 <25 Ѡ % UGR 26W e2 LED Cover 60 + Refl. 86 <25 Cover 100 + Refl. 89 <22

60 | 100

PMMA optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 72 <22 Cover 100 + Refl. 84 <19 Ѡ % UGR 26W e2 LED Cover 60 + Refl. 79 <22 Cover 100 + Refl. 85 <19

60°

296 cd/klm

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

60°

30°

LOR Light Output Ratio

30°

89%

60°

356 cd/klm

1x28W T16 Cover 100 + Reflector

60°

30°

77%

30°

CODE 006-1406# 006-1409# 006-1412# 006-1415# 006-1422# 006-1423# 006-1430# 806-30xxxx0O

30°

PMMA optic

COVER 100 Clear linear prismatic L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut LOR Light Output Ratio

60 | 100

MIRO

1x28W T16 Louver 60 Louver 100

Ѡ % UGR 69 <19 75 <19

1x28W T16 Louver 100

CODE 006-16060 006-16090 006-16120 006-16150 006-16220 006-16230 006-16300 806-30xxxx0C

60°

30°

OPTIC PMMA optic 8

1

PC 850°C optic

006-_ _ _ _ 8 PMMA 1 PC 850°

60°

366 cd/klm

30°

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 006-12060 006-12090 006-12120 006-12150 006-12220 006-12230 006-12300 806-50xxxx0C

COVER 100 Microprismatic CODE 006-16062 006-16092 006-16122 006-16152 006-16222 006-16232 006-16302 806-30xxxx0P

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

CODE 006-12062 006-12092 006-12122 006-12152 006-12222 006-12232 006-12302 806-50xxxx0P

COVER 100 Clear RGB LED CODE 006-15060 006-15090 006-15120 006-15150 006-15220 006-15230 006-15300 806-30xxxx0T

LOUVER 60 75%

CODE 006-1006# 006-1009# 006-1012# 006-1015# 006-1022# 006-1023# 006-1030# 806-50xxxx0O

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

COVER 60 Clear RGB LED 60 | 100

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

COVER 60 Clear linear prismatic

COVER 60 Microprismatic 84%

60°

411 cd/klm

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

CODE 006-13060 006-13090 006-13120 006-13150 006-13220 006-13230 006-13300 806-50xxxx0T

LOUVER 100 CODE 006-18060 006-18090 006-18120 006-18150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 006-11060 006-11090 006-11120 006-11150


424

ASSOCIATION AND CULTURE HOUSE, ENGERWITZDORF, AUSTRIA Architect: Gärtner + Neururer, Vöcklabruck


425


426

GERMAN WALLPAPER INSTITUTE, HAMBURG Architect: JAZZUNIQUE, Frankfurt Lighting design: JAZZUNIQUE, Frankfurt


GASHOLDER, NAALDWIJK, NETHERLANDS

427


STILO 40 | 60 428

E

TYPE STILO 40 direct TYPE 26W LED | 1300 lm* 53W LED | 2600 lm*

p

100

E 220-240V

L

A

42

1188 054-02141##_ 1488 054-02151##_ 2360 054-02181##_

s

p E 220-240V

ESP

STILO 40 direct | indirect TYPE 2x28/54W T16 2x35/49W T16 2x2x28/54W T16

100 L

1x28/54W T16 1x35/49W T16 2x1x28/54W T16

L (MM) CODE 1188 054-1234#1#_ 2360 054-1238#1#_

L (MM) CODE 1188 054-02341##_ 1488 054-02351##_ 2360 054-02381##_

A

42

s STILO 60 direct

p

140

E 220-240V

L

60

A

D s only FL

TYPE 26W LED | 1800 lm* 53W LED | 3600 lm* 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x28/54W T16 2x1x28/54W T16 2x1x28/54W T16

L (MM) CODE 1188 054-3234###_ 2360 054-3238###_ 1188 1488 2246 2360 2360

054-22#41##_ 054-22#51##_ 054-22#81##O 054-22#81##P 054-22081##L

STILO 60 direct | indirect

p

140

E 220-240V

L

60

A

D s only FL

TYPE 26W+9W LED | 1600+530 lm* 53W+18W LED | 3200+1050 lm* 1x28/54W+1x21/39W T16 1x35/49W+1x28/54W T16 2x1x28/54W+2x1x21/39W T16 2x1x28/54W+2x1x21/39W T16 2x1x28/54W+2x1x21/39W T16

L (MM) CODE 1188 054-3254###_ 2360 054-3258###_ 1188 1488 2246 2360 2360

054-22#41##_ 054-22#51##_ 054-22#81##O 054-22#81##P 054-22281##L

REFLECTOR without reflector 0|2

052-_ _ 0_ _ _ _ _ 1_ _ _ _ _ 2_ _ _ _ _ 3_ _ _ _ _

with reflector 1|3

without reflector with reflector (not for louver) without reflector with reflector (not for louver)

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux (microprismatic) 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

052-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button (only for LED)

052-_ _ _ _ _ _ 5_ 6_ 7_ 8_ 9_

white/chrome anodised aluminium white black black/chrome

052-_ _ _ _ _ _ _ O C P L

opal clear linear prismatic microprismatic louver (only for T16)

COLOUR

5

6

7

8

9

LIGHT OPTIC COVER

O

C

P

L

Housing made of edged, extruded aluminium Surface natural anodised or white or black powder coating End cap made of aluminium in 4 colours Satined, clear or microprismatic PMMA-cover and dark louver Available as direct/indirect for additional effects on the ceiling T16 version with multi-ballast, optionally dimmable with 1-10V or DALI ballast  T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button Adjustable 2000mm cable suspension, toolless adjustment

direct direct direct | indirect direct | indirect

Perfil angular de aluminio extrudido Superficie anodizada natural, con barniz estructurado blanco o negro Tapa final de aluminio en 4 diferentes colores Tapa PMMA satinada, clara o micro estructurada asĂ­ como Darklight Opcional directa/indirecta para una acentuaciĂłn adicional en el techo VersiĂłn T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Balastro para T16 con DALI con funciĂłn Touch-DIM adicional SuspensiĂłn de 2000mm reajustable sin herramientas RU

ÄŽĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ !Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E; ÄśĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2021;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2C6;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2122; Ä´Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x152;!Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ?744(Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E; ÄľĹ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039; ;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2026;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;=Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;+(30Ĺ&#x2026;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013; ;+(30Ĺ&#x2026;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x161;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2014; Ä´Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2C6;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ?


MICHAEL PACHLEITNER GROUP, GRAZ Architect: GSarchitects ZT g.m.b.H, Graz

429


430

STADTSPARKASSE, BAD REICHENHALL, GERMANY Architect: Bolwin | Wulf, Berlin Lighting design: Lichtvision, Berlin / Lichtplan, Bad Reichenhall


431


432

WELSER DIENSTLEISTUNGS CENTER / OFFICE CROSS, WELS, AUSTRIA Architect: Alexander Oberndorfer, Wels Lighting design: SLT, Wels


433


STILO 40 | 60 spot 434

E

TYPE STILO 40 SPOT direct

d

100

E 220-240V

L 42

A s

TYPE 6x4,5W LED 7x4,5W LED 12x4,5W LED 6x20W QR-CBC35 7x20W QR-CBC35 12x20W QR-CBC35

40 SPOT direct | indirect d p STILO TYPE 7x20W QR-CBC35 + 1x14W T16 d n 12x20W QR-CBC35 + 1x28W T16

100

E 220-240V

L 42

A

L (MM) 1188 1488 2376

CODE 054-1264#1# 054-1265#1# 054-1268#1#

1188 1488 2376

054-024411# 054-024511# 054-024811#

L (MM) 1488 2376

CODE 054-025511# 054-025811#

6x20W QR-CBC35 + 1x48W QT-DE 1188 7x20W QR-CBC35 + 1x48W QT-DE 1488 12x20W QR-CBC35 + 1x48W QT-DE 2376

054-026411# 054-026511# 054-026811#

s STILO 60 SPOT direct TYPE 6x5W LED | 1350 lm* 7x5W LED | 1550 lm* 12x5W LED | 2700 lm*

140

E 220-240V

L

L (MM) 1188 1488 2360

CODE 054-3264### 054-3265### 054-3268###

L (MM) 1188 1488 2360

CODE 054-224411# 054-224511# 054-224811#

L (MM) 1188 1488 2360

CODE 054-3274### 054-3275### 054-3278###

A s

60

STILO 60 SPOT direct

e 140

E 220-240V

L

60

TYPE 6x20W QR-CBC51 7x20W QR-CBC51 12x20W QR-CBC51

A

D s STILO 60 SPOT direct | indirect TYPE 6x5W+9W LED | 1350+450 lm* 7x5W+12W LED | 1550+600 lm* 12x5W+18W LED | 2700+900 lm*

140

E 220-240V

L

A

only direct ratio dimmable

s

60

60 SPOT direct | indirect e p STILO TYPE L (MM) 7x20W QR-CBC51 + 1x28W T16 1488 e n 12x20W QR-CBC51 + 2x1x21W T16 2360 140

E 220-240V

L

60

A

6x20W QR-CBC51 + 1x80W QT-DE 1188 7x20W QR-CBC51 + 1x80W QT-DE 1488 12x20W QR-CBC51 + 1x80W QT-DE 2360

D s

LED COLOUR TEMPERATURE 052-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K * Luminous Flux (3000K) 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

052-_ _ _ _ _ 1_ 2_ 3_ 5_

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button

052-_ _ _ _ _ _ 5 6 7 8 9

white/chrome anodised aluminium white black black/chrome

COLOUR

5

6

7

8

9

CODE 054-225511# 054-225811# 054-226411# 054-226511# 054-226811#

Housing made of edged, extruded aluminium Surface natural anodised or white or black powder coating End cap made of aluminium in 4 colours Halogen version with phase dimmer Available as direct/indirect for additional effects on the ceiling Adjustable 2000mm cable suspension, toolless adjustment ESP

Cuerpo de perfil angular de aluminio extrudido Superficie anodizada natural, con barniz estructurado blanco o negro Tapa final de aluminio en 4 diferentes colores VersiĂłn halĂłgena dimeable sobre el corte de fase ascendente Opcional directa/indirecta para una acentuaciĂłn adicional en el techo SuspensiĂłn de 2000mm reajustable sin herramientas RU

ÄŽĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ !Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E; ÄśĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2021;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2C6;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2122; ÄŚĹ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2022;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ? ÄľĹ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039; Ä´Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2C6;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ?Ĺ?


SCHIFFL VIVEX, BERLIN Architect: Moritz M端ller Architekt + Ulrich Vollborn Design, Hamburg

435


436

RESTAURANT MODA, SYDNEY Interior design: Thomas Bucich, Sydney


437


STILO 60 soft spot 438

E

TYPE STILO 60 SOFT SPOT

e 140

E 220-240V

TYPE 6x20W QR-CBC51 7x20W QR-CBC51 12x20W QR-CBC51

A

ESP

L 60

D s

e p

140

E 220-240V

L 60

E 220-240V

L 60

STILO 60 SOFT SPOT TYPE L (MM) CODE 7x20W QR-CBC51 + 1x28W T16 1530 054-425511# 12x20W QR-CBC51 + 2x1x21W T16 2400 054-425811#

A STILO 60 SOFT SPOT TYPE L 6x20W QR-CBC51 + 1x80W QT-DE 7x20W QR-CBC51 + 1x80W QT-DE 12x20W QR-CBC51 + 1x80W QT-DE

A

D s

COLOUR 054-_ _ _ _ _ _ 6 grey/black 7 white 8 black 7

8

Perfil angular de aluminio extrudido Superficie con barniz estructurado blanco, gris o negro Tapa final redondeada en diseño Retro Versión halógena dimeable sobre el corte de fase ascendente Opcional directa/indirecta para una acentuación adicional en el techo Suspensión de 2000mm reajustable sin herramientas RU

D s

e n

140

6

L (MM) CODE 1230 054-424411# 1530 054-424511# 2400 054-424811#

Housing made of edged, extruded aluminium Surface white, grey or black powder coating Rounded end caps in retro design Halogen version with phase dimmer Available as direct/indirect for additional effects on the ceiling Adjustable 2000mm cable suspension, toolless adjustment

(MM) CODE 1230 054-426411# 1530 054-426511# 2400 054-426811#

ĮŒŔœŗŕŌŋńŏŢŐŌőŌţ ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠœŒŎŔşŖńŅʼnŏŒōŕʼnŔŒōŌŏŌśʼnŔőŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō ĶŒŔŚʼnņńţŋńŇŏŗŜŎńņÉŔʼnŖŔŒŕŖŌŏʼn¸ ĦʼnŔŕŌţŕŇńŏŒŇʼnőŒŐŕŘńŋŒņşŐňŌŐʼnŔŒŐ ĵņʼnŖŒŔńŕœŔʼnňʼnŏʼnőŌʼnņņʼnŔřņņʼnŔřņőŌŋ ĴʼnŇŗŏŌŔŗʼnŐşōœŒņşŕŒŖʼnœŒňņʼnŕňŏŌőŒōŐŐ


REITANGRUPPEN, OSLO Architect: Berentsen Interiørarkitekter AS, Oslo Lighting design: Boro RIE AS/Limelight AS, Oslo

439


440

NOVO INTERIOR, LISBON Architect: Saraiva & Associados, Lisbon Lighting design: Lightlab, Lisbon


GINEVRA COMMUNICATION CENTER, TRENTO, ITALY Lighting design: B-COM, Trento

441


STILO 60 | 90 system 442


443 max. 2000mm

Example: STILO 90 STILO 60: For direct illumination please use 60 inset and 60 cover | for indirect illumination use 40 inset and 40 cover STILO 90: For direct illumination please use 60 inset and 90 cover | for indirect illumination use 40 inset and 60 cover Please only use 014-2* for indirect light.

STILO 60

STILO 90 STILO 60 Installation channel

60

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

140

L 60

STILO 90 Installation channel

90 CODE 032-0061# 032-0091# 032-0121# 032-0151# 032-0241# 032-0251# 032-0301# 851-30xxxx#

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

142

L 90

STILO 60 Blind cover L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

STILO 90 Blind cover CODE 006-1806# 006-1809# 006-1812# 006-1815# 006-1823# 006-1824# 006-1830# 806-30xxxx#

L (MM) 572 872 1172 1472 2230 2344 3000 custom cut

L

STILO 60 End caps COLOUR chrome anodised aluminium white black

140

8

COLOUR chrome anodised aluminium white black

142

8

140

15

60

STILO 90 Connector CODE 032-1201# 032-1261# 032-1321#

TYPE visible linear connector 90째 corner T-connector

142

64

15

90

90

TYPE hidden linear connector

STILO 90 Linear connector CODE 032-12136

14

36 51 200

opal cover linear connector clear cover linear connector

CODE 032-1205# 032-1265# 032-1325#

90

STILO 60 Linear connector 200

CODE 032-13054 032-13056 032-13057 032-13058

90

STILO 60 Connector

140

CODE 006-2006# 006-2009# 006-2012# 006-2015# 006-2023# 006-2024# 006-2030# 806-40xxxx#

STILO 90 End caps CODE 032-13014 032-13016 032-13017 032-13018

60

TYPE visible linear connector 90째 corner T-connector

CODE 032-0065# 032-0095# 032-0125# 032-0155# 032-0245# 032-0255# 032-0305# 851-50xxxx#

006-14000 006-16000

100

61

TYPE hidden linear connector

CODE 032-12156

opal cover linear connector clear cover linear connector

006-14001 006-16001

20 14

46

50

STILO 60 Cable suspension L (MM) 2000 4000

STILO 90 Cable suspension CODE 032-10536 032-10636

L (MM) 2000 4000

L

CODE 032-10556 032-10656

L

ELECTRICAL MINO 60 | 100 Through wire TYPE 3-pole 5-pole

MINO 60 | 100 Power feeder CODE 004-90003 004-90005

10 pieces per pack

83

TYPE 3x1,5mm2 5x1,5mm2 3x1,5mm2 5x1,5mm2

COLOUR 032-_ _ _ _ 6 anodised aluminium 7 white 8 black 6

7

8

005-_ _ _ _ 6 grey 7 white 8 black 6

7

8

L (MM) 2000 2000 4000 4000

CODE 005-3262# 005-3263# 005-3264# 005-3265#


STILO 60 | 90 system 444

INSET T16 OFFSET

STILO 60 DIRECT | STILO 90 DIRECT/INDIRECT INSET 60 | 90 116 L

p

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

E A

220-240V

INSET 60 | 90 EMERGENCY L (MM) 456+116 756+116 1056+116 1356+116 1514+116 2114+116 2714+116

CODE 014-101#7 014-111#7 014-121#7 014-131#7 014-112#7 014-122#7 014-132#7

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 1056+116 1356+116

CODE 014-121#7_ 014-131#7_

Do not use with louver

50 | 90

without reflector

L

with reflector

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (STILO 1x28W T16) OPAL LP MP η% 60 90 60 90 60 90 90

REFLECTOR 60 lm/m 2020

80 70 60 50 40

1550 1080

REFLECTOR 90

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-70060 005-70090 005-70120 005-70150

1170 emergency 1470 emergency

005-70120N 005-70150N

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-84060 005-84090 005-84120 005-84150

1170 emergency 1470 emergency

005-84120N 005-84150N

Do not use with louver

INSET T16 LINEAR

STILO 60 DIRECT | STILO 90 DIRECT/INDIRECT INSET 60 | 90

L

p

TYPE 1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

E A

220-240V

50 | 90

without reflector

L

with reflector

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (STILO 1x28W T16) OPAL LP MP η% 60 90 60 90 60 90 90

INSET 60 | 90 EMERGENCY L (MM) 572 872 1172 1472 1742 2342 2942

CODE 014-201#7 014-211#7 014-221#7 014-231#7 014-212#7 014-222#7 014-232#7

80 70 60 50 40

1550 1080

L (MM) 1172 1472

CODE 014-221#7_ 014-231#7_

REFLECTOR 90

REFLECTOR 60 lm/m 2020

TYPE 1x28/54W 1x35/49/80W

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-71060 005-71090 005-71120 005-71150

1170 emergency 1470 emergency

005-71120N 005-71150N

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 005-85060 005-85090 005-85120 005-85150

1170 emergency 1470 emergency

005-85120N 005-85150N

Do not use with louver

INSET INDIRECT T16 LINEAR | LED

STILO 60 INDIRECT INSET 40 T16 G5 EVG

L

p

TYPE 1x21/39W 1x28/54W 2x1x21/39W 2x1x28/54W

E A

L (MM) 870 1170 1742 2342

CODE 003-911#7 003-921#7 003-912#7 003-922#7

220-240V

INSET 40 e LED incl. reflector TYPE L (MM) CODE 8W LED | 500 lm* 570 007-6422#17 12W LED | 750 lm* 870 007-6423#17 16W LED | 1000 lm* 1170 007-6424#17

L

E A

220-240V

s COVER 40 Clear linear prismatic

PMMA optic

40

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

CODE 006-06060 006-06090 006-06120 006-06150 006-06230 006-06240 006-06300 806-20xxxx0C

LED COLOUR TEMPERATURE 007-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K 5

6

CONTROL LED non dimmable 1

CONTROL T16

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button

non dimmable

DIM 1-10V

5

6

003-_ _ _ 014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

DIM DALI 8

EMERGENCY 014-_ _ _ _ _ N1 1h Accupack (not for 49/54/80W) N3 3h Accupack (only 35W) UW UW CEAG (change-over-relay) See page 313 for LED emergency insets

INSET HALOGEN SPOT | LED SPOT See page 422 for halogen spot | led spot 60 inset Halogen spot | led spot 90 on request!

INSET COMBINATION OVERVIEW INSET 90 OFFSET INSET 90 LINEAR DIRECT DIRECT

STILO 60 SYSTEM

STILO 90 SYSTEM

p p

INSET 90 LED DIRECT

INSET 60 OFFSET INSET 60 LINEAR DIRECT DIRECT

INSET 60 LED DIRECT

INSET 60 LINEAR INDIRECT

INSET 60 LED INDIRECT

INSET 40 LINEAR INDIRECT

INSET 40 LED INDIRECT


INSET LED

STILO 60 DIRECT | STILO 90 DIRECT/INDIRECT

L

E A

220-240V

s

LOR LIGHT OUTPUT RATIO (STILO 12W e LED) OPAL LP MP η% 60 90 60 90 60 90 90 80 70 60 50 40 LOR LIGHT OUTPUT RATIO (STILO 26W e2 LED) OPAL LP MP η% 60 90 60 90 60 90 90

L

E A

220-240V

s

80 70 60 50 40

lm/m 760 600

INSET 90 e LED incl. reflector

TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

TYPE L (MM) 6W LED | 500 lm* 572 9W LED | 750 lm* 872 12W LED | 1000 lm* 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

CODE 007-6522##7 007-6523##7 007-6524##7

440

lm/m 1700

INSET 60 e2 LED incl. reflector

INSET 90 e2 LED incl. reflector

TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

TYPE L (MM) 13W LED | 1100 lm* 572 20W LED | 1700 lm* 872 26W LED | 2250 lm* 1172

1350

CODE 007-9532##7 007-9533##7 007-9534##7

CODE 007-6532##7 007-6533##7 007-6534##7

1000

colour LED

L

INSET 60 e LED incl. reflector

INSET 60 colour LED incl. reflector

INSET 90 colour LED incl. reflector

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

TYPE 6W colour LED 10W colour LED 12W colour LED

L (MM) 572 872 1172

CODE 007-9522##7 007-9523##7 007-9524##7

L (MM) 572 872 1172

CODE 007-6522##7 007-6523##7 007-6524##7

E A

220-240V

s INSET 90 RGB LED

INSET 60 RGB LED

RGB LED

L

TYPE 6W rgb LED 9W rgb LED 12W rgb LED 12W rgb LED 18W rgb LED 24W rgb LED

E A

220-240V

s

L (MM) 572 872 1172 572 872 1172

CODE 007-95229#7_ 007-95239#7_ 007-95249#7_ 007-95329#7_ 007-95339#7_ 007-95349#7_

rgb led use DALI, DMX or push-button

TYPE 6W rgb LED 9W rgb LED 12W rgb LED 12W rgb LED 18W rgb LED 24W rgb LED

L (MM) 572 872 1172 572 872 1172

CODE 007-95229#7_ 007-95239#7_ 007-95249#7_ 007-95329#7_ 007-95339#7_ 007-95349#7_

rgb led use DALI, DMX or push-button

LED COLOUR TEMPERATURE 0

1

2

3

5

007-_ _ _ _ 0_ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _

6

amber red blue green

007-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K * Luminous Flux

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

4

007-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 4_ _ 5_ _

pushbutton

DMX 5

non dimmable DIM 1-10V (only for e/e2 and colour LED) DIM DALI DMX (only for RGB LED) push-button

LED LENSE 007-_ _ _ _ _ _ _ A asymmetric 6x25° S spot 15° M medium 25 A

S

M

COVER T16 | LED

STILO 60 DIRECT | STILO 90 DIRECT/INDIRECT LOR Light Output Ratio 60 | 100

PMMA optic PC 850°C optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 66 <25 Cover 90 + Refl. 77 <25 26W e2 LED Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 73 <25 Cover 90 + Refl. 79 <25

PMMA optic

60°

30°

LOR Light Output Ratio

60 | 100

1x28W T16 Cover 90 + Reflector

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 80 <25 Ѡ % UGR 26W e2 LED Cover 60 + Refl. 86 <25

60 | 100

PMMA optic

1x28W T16 Ѡ % UGR Cover 60 + Refl. 72 <22 Cover 90 + Refl. 84 <19 Ѡ % UGR 26W e2 LED Cover 60 + Refl. 79 <22 Cover 90 + Refl. 85 <19

77%

60°

296 cd/klm

30°

1x28W T16 Cover 60 + Reflector

80%

60°

30°

LOR Light Output Ratio

COVER 60 Opal

320 cd/klm

30°

1x28W T16 Cover 90 + Reflector

84%

30°

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

30°

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

PMMA optic

L (MM) 780 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut LOR Light Output Ratio

60 | 100

MIRO

1x28W T16 Louver 60 Louver 90

Ѡ % UGR 69 <19 75 <19

1x28W T16 Louver 90

60°

30°

OPTIC PMMA optic 8

1

PC 850°C optic

006-_ _ _ _ 8 PMMA 1 PC 850°

30°

L (MM) 570 870 1170 1470

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

CODE 006-16065 006-16095 006-16125 006-16155 006-16225 006-16235 006-16305 806-50xxxx0P

COVER 90 Clear RGB LED CODE 006-15080 006-15090 006-15120 006-15150 006-15220 006-15230 006-15300 806-30xxxx0T

LOUVER 60 75%

60°

366 cd/klm

CODE 006-14066 006-14096 006-14126 006-14156 006-14226 006-14236 006-14306 806-50xxxx0O

COVER 90 Microprismatic CODE 006-16062 006-16092 006-16122 006-16152 006-16222 006-16232 006-16302 806-30xxxx0P

COVER 60 Clear RGB LED 60 | 100

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

CODE 006-16060 006-16090 006-16120 006-16150 006-16220 006-16230 006-16300 806-30xxxx0C

COVER 60 Microprismatic

60°

411 cd/klm

COVER 90 Opal CODE 006-1406# 006-1409# 006-1412# 006-1415# 006-1422# 006-1423# 006-1430# 806-30xxxx0O

COVER 60 Clear linear prismatic

60°

60°

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

L (MM) 570 870 1170 1470 2228 2342 2997 custom cut

CODE 006-15065 006-15095 006-15125 006-15155 006-15225 006-15235 006-15305 806-50xxxx0T

LOUVER 90 CODE 006-18060 006-18090 006-18120 006-18150

L (MM) 570 870 1170 1470

CODE 006-18061 006-18091 006-18121 006-18151

445


446

HOSPITAL ENTRANCE HALL, LINZ Architect: Moser Architekten, Vienna Lighting design: Kurt Buchta / Moser Architekten, Vienna


CODICO GMBH, PERCHTOLDSDORF BEI WIEN Architect: Andreas Hawlik Architekt, Vienna

447


TUBO 448

E

TYPE TUBO 100 TYPE 20W | 1200 lm* 26W | 1600 lm* 53W | 3150 lm*

E 220-240V

L

CODE 058-1#33##7O 058-1#34##7O 058-1#38##7O

L (MM) 877 1177 1477 1767 2367 2967

CODE 058-1#031#7O 058-1#041#7O 058-1#051#7O 058-1#061#7O 058-1#081#7O 058-1#091#7O

A

ø 100

s

E 220-240V

A

ø 100

ESP

TUBO 100

p L

L (MM) 877 1177 2347

s

TYPE 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 2x1x21/39W T16 2x1x28/54W T16 2x1x35/49W T16

use only HE lamps for ceiling version TUBO 150 TYPE 20W | 1300 lm* 26W | 1700 lm* 53W | 3400 lm*

E 220-240V

L

E 220-240V

ø 150

CODE 058-1#83##7O 058-1#84##7O 058-1#88##7O

L (MM) 877 1177 1477 1477 1635 2235 2835

CODE 058-1#531#7O 058-1#541#7O 058-1#551#7O 058-1#551#7O 058-1#561#7O 058-1#581#7O 058-1#591#7O

s TUBO 150

p L

L (MM) 877 1177 2347

A

ø 150

A s

TYPE 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16 1x35W T16 2x1x21/39W T16 2x1x28/54W T16 2x1x35/49W T16

MOUNTING 058-_ 1_ _ _ _ _ _ ceiling mounting 2_ _ _ _ _ _ 2000mm cable suspension 1

2

LED COLOUR TEMPERATURE 058-_ _ _ _ 5_ _ _ 3000K 6_ _ _ 4000K * Luminous Flux 5

6

CONTROL non dimmable 1

DIM 1-10V 2

DIM DALI 3

pushbutton 5

058-_ _ _ _ _ 1_ _ 2_ _ 3_ _ 5_ _

Profile made of aluminium, white powder coating Cylindrical satin PMMA cover with 100 or 150mm diameter End cap made of aluminium, white powder coating End caps with snap in function for comfortable change of light source 3D offset lamps allow for uniform illumination to all sides Version with highly efficient LEDs with high CRI T16 DALI ballast with additional touch dimming via push button Adjustable cable suspension or direct mounting, toolless adjustment

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button (only for LED)

Perfil de soporte de aluminio en barniz estructurado blanco Tapa PMMA satinada cilíndrica con diámetros de 100 o 150mm Tapa final de aluminio en barniz estructurado blanco Tapa final con encaje para un cambio confortable del medio de iluminación Iluminación sin sombras mediante montura desplazada en 3D Versión con LED de alta eficiencia con alta reproducción cromática Balastro para T16 con DALI con función Touch-DIM adicional Montaje directo o suspensión reajustable en altura sin herramientas RU

ĤŏŢŐŌőŌʼnņşōœŔŒŘŌŏŠœŒŎŔşŖŅʼnŏŒōœŒŔŒŜŎŒņŒōŎŔńŕŎŒō IJœńŏŒņşōŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠňŌńŐʼnŖŔŌŏŌŐŐ īńŇŏŗŜŎńŖŒŔŚʼnņńţŌŋńŏŢŐŌőŌţŅʼnŏńţœŒŔŒŜŎŒņńţŒŎŔńŕŎń ĶŒŔŚʼnņńţŋńŇŏŗŜŎńŕŎŔʼnœŏʼnőŌʼnŐŗœŔŒŝńŢŝŌŐŕŐʼnőŗŏńŐœ ĵœʼnŚŌńŏŠőşʼnņŕŖńņŎŌŔńņőŒŐʼnŔőŒŋńŕņʼnśŌņńŢŖœŔŒŕŖŔńőŕŖņŒŕŒŋňńņńţ+šŘŘʼnŎŖ ĨŒŕŖŗœőńņʼnŔŕŌţŕšőʼnŔŇŒšŘŘʼnŎŖŌņőşŐŌ3,+ŕņşŕŒŎŌŐŌőňʼnŎŕŒŐŚņʼnŖŒœʼnŔʼnňńśŌ ;+(30ŅńŏŏńŕŖŕňŒœŘŗőŎŚŌʼnōňŌŐŌŔŒņńőŌţśʼnŔʼnŋŎőŒœŎŗ ĴʼnŇŗŏŌŔŗʼnŐşōœŒňņʼnŕŌŏŌņœŒŖŒŏŒśőŒōņʼnŔŕŌŌŌŕœŒŏőʼnőŌţ


CITYPOINT OFFICE, VIENNA Architect: Martin Trรถthan, Hoffmann + Beck ZT GmbH, Vienna

449


TUBO system 450


TUBO 100 system 451

max. 2000mm

CHANNEL

INSET INSET e2 LED

TUBO 100 Installation channel L (MM) 582 882 1182 1482 1764 2364 3000 custom cut

CODE 029-00667 029-00967 029-01267 029-01567 029-01667 029-02567 029-03067 859-50xxxx7

TYPE 13W LED | 1150 lm* 20W LED | 1700 lm* 26W LED | 2250 lm*

L

L (MM) 570 870 1170

CODE 029-8732##7 029-8733##7 029-8734##7

E A

220-240V

TUBO 100 End caps

INSET SEAMLESS

COLOUR chrome white

CODE 029-14064 029-14067

p

L

E A

ø 104

220-240V

TYPE 1x24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

L (MM) 581 881 1181 1481 1762 2362 2962

CODE 014-60107 014-611#7 014-621#7 014-631#7 014-612#7 014-622#7 014-632#7

INSET SEAMLESS EMERGENCY

p

ACCESSORY L

TUBO 100 Linear connector

(MM) 1181 1481 1481

CODE 014-621#7UW 014-631#7N 1 014-631#7UW

E A

CODE 029-12027 80

TYPE L 1x28/54W UW CEAG 1x35W emergency 1h 1x35/49W UW CEAG

220-240V

46

LED COLOUR TEMPERATURE 029-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K TUBO 100 Cable- | rod suspension TYPE cable suspension cable suspension L

* Luminous Flux

L (MM) 2000 4000

CODE 029-00527 029-00627

40

029-00446

rod suspension

5

6

CONTROL LED non dimmable 1

L

DIM 1-10V 2

3

TUBO 100 Angular cable suspension (max. 60°)

CONTROL T16

TYPE L (MM) angular cable susp. 2000 angular cable susp. 4000

CODE 029-00537 029-00637

non dimmable

anti-slip protection (per cover)

029-00347

5

DIM DALI

DIM 1-10V 6

029-_ _ _ _ _ 1_ 2_ 3_ 5_

pushbutton 5

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button

014-_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

DIM DALI 8

ADDITIONAL INFORMATION For ceiling mounting use only HE lamps

TUBO 100 Power feeder

ø 115

TYPE 3x1,5mm2 5x1,5mm2 3x1,5mm2 5x1,5mm2

L (MM) 2000 2000 4000 4000

CODE 029-16327 029-16527 029-16347 029-16547

COVER TUBO 100 Cover TUBO 100 Through wire TYPE 3-pole 5-pole

CODE 004-90003 004-90005

10 pieces per pack ø 100

L (MM) 577 877 1177 1477 1759 2359 2995 custom cut

CODE 006-520570O 006-520870O 006-521170O 006-521470O 006-521630O 006-522340O 006-523000O 859-10xxxxO

TUBO 100 Acrylic linear connector for cover CODE 029-12927

ø 104


452

HOTEL EBURON, TONGEREN Architect: Peter Cornoedus & Partners, Belgium


453


TUBO 150 system 454

max. 2000mm

CHANNEL

INSET T16 INSET e2 LED

TUBO 150 Installation channel L (MM) 582 882 1182 1482 1764 2364 3000 custom cut

CODE 029-00677 029-00977 029-01277 029-01577 029-01677 029-02577 029-03077 859-60xxxx7

TYPE 13W LED | 1150 lm* 20W LED | 1700 lm* 26W LED | 2250 lm*

L

L (MM) 570 870 1170

CODE 029-8732##7 029-8733##7 029-8734##7

E A

220-240V

TUBO 150 End caps

INSET 3D-OFFSET

COLOUR chrome white

p

116

CODE 029-13074 029-13077

L

E A

220-240V

offset

TYPE 1x14/24W 2x1x14/24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49/80W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

L (MM) 456+116 914+116 756+116 1056+116 1356+116 1514+116 2114+116 2714+116

CODE 029-301#7 029-302#7 029-311#7 029-321#7 029-331#7 029-312#7 029-322#7 029-332#7

INSET SEAMLESS

p

ACCESSORY L

TUBO 150 Linear connector CODE 029-12027

E A

220-240V

80

TYPE 1x24W 1x21/39W 1x28/54W 1x35/49W 2x1x21/39W 2x1x28/54W 2x1x35/49W

L (MM) 581 881 1181 1481 1762 2362 2962

CODE 014-60107 014-611#7 014-621#7 014-631#7 014-612#7 014-622#7 014-632#7

46

LED COLOUR TEMPERATURE 029-_ _ _ _ 5_ _ 3000K 6_ _ 4000K TUBO 150 Cable- | rod suspension TYPE cable suspension cable suspension L

* Luminous Flux

L (MM) 2000 4000

CODE 029-00527 029-00627

40

029-00446

rod suspension

5

6

CONTROL LED non dimmable 1

L

DIM 1-10V 2

3

TUBO 150 Angular cable suspension (max. 60°)

CONTROL T16

TYPE L (MM) angular cable susp. 2000 angular cable susp. 4000

CODE 029-00537 029-00637

non dimmable

anti-slip protection (per cover)

029-00357

5

DIM DALI

DIM 1-10V 6

pushbutton 5

DIM DALI

029-_ _ _ _ _ 1_ 2_ 3_ 5_

non dimmable DIM 1-10V DIM DALI push-button

0_ _ -_ _ _ 5_ non dimmable 6_ DIM 1-10V 8_ DIM DALI

8

EMERGENCY Emergency on request, please contact factory

TUBO 150 Power feeder

ø 115

TYPE 3x1,5mm2 5x1,5mm2 3x1,5mm2 5x1,5mm2

L (MM) 2000 2000 4000 4000

CODE 029-16327 029-16527 029-16347 029-16547

COVER TUBO 150 Cover TUBO 150 Through wire TYPE 3-pole 5-pole 10 pieces per pack

CODE 004-90003 004-90005

L (MM) 577 877 1177 1477 1759 2359 2995 custom cut

CODE 006-530570O 006-530870O 006-531170O 006-531470O 006-531630O 006-532340O 006-533000O 859-20xxxxO

TUBO 150 Acrylic linear connector for cover CODE 029-11927


HORTEN HEADQUARTERS, COPENHAGEN Architect: 3XN architects, Copenhagen / Interior design: SITE Architects, Jette Johansen Lighting design: SITE Architects, Jette Johansen

455


456

AMERICAN PLANNING ASSOCIATION, CHICAGO Architect: Valerio Dewalt Train Associates, Chicago


457


458

HULT SCHOOL OF BUSINESS, SAN FRANCISCO Architect: TSAO Design Group, San Francisco Lighting design: Mary Wang, TSAO Design Group / Nino De La Rosa, Pivotal Lighting Design, San Francisco


459


460

PUBLIC LIBRARY, SALZBURG Architect: architekturb端ro HALLE 1, Salzburg


461


EVANA 462

E

TYPE EVANA 100 SURFACE

p

74 L

100

E 220-240V

TYPE 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16

E 220-240V

TYPE 1x21/39W T16 1x28/54W T16 1x35/49/80W T16

A s

CONTROL non dimmable 5

DIM DALI

040-_ _ _ 5_ _ non dimmable 6_ _ DIM 1-10V 8_ _ DIM DALI

8

COLOUR 040-_ _ _ _ 6_ anodised aluminium 7_ white 8_ black 6

7

CODE 040-271##O 040-281##O 040-291##O

ESP

Perfil angular de aluminio extrudido Superficie anodizada natural, con barniz estructurado blanco o negro Tapa final de aluminio en el color del cuerpo de la luminaria Luminaria con emisión trilateral con tapa PMMA satinada Versión T16 con multi balastro, opcional dimeable con 1-10V o balastro DALI Balastro para DALI con función Touch-DIM adicional 2 aperturas para cables y terminal para cableado continuo Montaje directo o suspensión reajustable en altura sin herramientas RU

DIM 1-10V 6

L (MM) 886 1186 1486

EVANA 100 SUSPENDED

p 100

CODE 040-171##O 040-181##O 040-191##O

A

74 L

L (MM) 886 1186 1486

Housing made of edged, extruded aluminium Surface natural anodised or white or black powder coating End cap made of aluminium in luminaire colour 3 directional luminaire with satined PMMA-cover T16 version with multi-ballast, optionally dimmable with 1-10V or DALI ballast DALI ballast with additional touch dimming via push button 2 cable entry points and clamp for through-wiring Adjustable cable suspension or direct mounting, toolless adjustment

8

ĮŒŔœŗŕŌŋńŏŢŐŌőŌţ ijŒņʼnŔřőŒŕŖŠ!ńőŒňŌŔŒņńőőşōńŏŢŐŌőŌōŅʼnŏńţŌŏŌśʼnŔőńţœŒŔŒŜŎŒņńţŒŎŔńŕŎń īńŇŏŗŜŎńŖŒŔŚʼnņńţŌŋńŏŢŐŌőŌţņŚņʼnŖŕņʼnŖŌŏŠőŌŎń ĵņʼnŖŒŔńŕœŔʼnňʼnŏʼnőŌʼnņŕŖŒŔŒőşŐńŖŒņşō744(ŔńŕŕʼnŌņńŖʼnŏŠ ;ŕŗőŌņʼnŔŅńŏŏńŕŖŒŐŒœŚŌŒőńŏŠőŒňŌŐŌŔŒņńőŌʼn=ŌŏŌ+(30ŅńŏŏńŕŖ ĮŒőņʼnŔŖʼnŔ+(30ŕŘŗőŎŚŌʼnō;V\JO+04 ŒŖņʼnŔŕŖŌţňŏţœŒňņŒňńœŌŖńőŌţŌŎŏʼnŐŐőńţŎŒŏŒňŎńňŏţŕŎņŒŋőŒōœŔŒņŒňŎŌ ĴʼnŇŗŏŌŔŗʼnŐşōœŒňņʼnŕŌŏŌņœŒŖŒŏŒśőŒōņʼnŔŕŌŌŌŕœŒŏőʼnőŌţ


463


BAT 464

E

TYPE

g I

155 195

195

E 220-240V

A

BAT 200 TYPE 1x50W QR-LP 111 1x35W HIT-CE 1x50W HIT-CE

CODE 059-910011# 059-912011#_ 059-914011#_

Housing made of edged, extruded aluminium Surface natural anodised or white or black powder coating Black bottom section or completely powder coated white Spotlight made of aluminium, 355° rotatable, 35° tiltable HIT luminaires with filters for reduction of UV emission Adjustable cable suspension or direct mounting, toolless adjustment Colour filters, lenses and louvers available as accessories (max. 1) ESP

g I E

155

220-240V

400

A

TYPE 2x50/75W QR-LP 111 2x35W HIT-CE 2x50W HIT-CE

CODE 059-9#0111# 059-9#2111#_ 059-9#4111#_

use only 75W QR-LP 111 for suspended version

s

195

g I E

155

BAT 400

220-240V

A

RU BAT 1200 TYPE 2x50/75W QR-LP 111 2x35W HIT-CE 2x50W HIT-CE

CODE 059-9#0411# 059-9#2411#_ 059-9#4411#_

use only 75W QR-LP 111 for suspended version

1200 195

g I E 220-240V

155 1200

A

ÄŽĹ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ ÄłĹ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2122;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ !Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E; ÄťĹ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x161;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2026;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x153;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201E;ĹŁĹ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E; :WV[SPNO[Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x201E;Ĺ?ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁĹ&#x2022;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x160;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;ŠŢĹ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Â&#x2021;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x17D;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x201E;Â&#x2021; ĸĹ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x201E;ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ?<=Ĺ&#x152;Ĺ&#x2039;Ĺ?Ĺ&#x2014;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2C6;Ĺ?ĹŁĹ&#x2020;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x2022;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x201E;Ĺ?Ĺ&#x152; Ä´Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2021;Ĺ&#x2014;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x2030;Ĺ?Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2019;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x152;ĹŁ ÄşĹ&#x2020;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2DC;Ĺ&#x152;Ĺ?Ĺ Ĺ&#x2013;Ĺ&#x201D;Ĺ&#x;Ĺ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x2039;Ĺ&#x;ĹŁĹ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x152;Ĺ&#x2C6;Ĺ&#x2019;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;Ĺ&#x201C;Ĺ&#x2018;Ĺ&#x;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x201E;Ĺ&#x203A;Ĺ&#x2030;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2020;Ĺ&#x2030; Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2019;Ĺ?Ĺ&#x201C;Ĺ?Ĺ&#x2030;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2013;Ĺ&#x2014;ŢĹ?Ĺ&#x152;Ĺ&#x2122;Ĺ?Ĺ&#x201E;Ĺ&#x17D;Ĺ&#x2022;Ĺ&#x153;Ĺ&#x2013;

BAT 1200 TYPE 4x50/75W QR-LP 111 4x35W HIT-CE 4x50W HIT-CE

CODE 059-9#0421#

ACCESSORY COLOUR AND PROTECTION FILTERS for QR-LP 111

059-9#2421#_ 059-9#4421#_

TYPE dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter UV protection filter IR protection filter

use only 75W QR-LP 111 for suspended version

s

195

g I E 220-240V

155

Perfil angular de aluminio extrudido Superficie anodizada natural, con barniz estructurado blanco o negro Vista inferior con barniz estructurado negro o blanco Reflector de aluminio girable 355° y orientable 35° Luminarias HIT con filtro para la reducción de emisión ultravioleta Montaje directo o suspensión reajustable en altura sin herramientas Filtros de color, lentes, louver (måx. 1 unidad) como accesorios

A

BAT 2400 TYPE 4x75W QR-LP 111 4x35W HIT-CE 4x50W HIT-CE

CODE 059-920811#

TYPE dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter dichroic colour filter UV protection filter IR protection filter

use only 75W QR-LP 111 for suspended version

2400

E

155

220-240V

400

400

A

BATQ 400 TYPE 4x50/75W QR-LP 111 4x35W HIT-CE 4x50W HIT-CE

CODE 006-92231_ 006-92232_ 006-92233_ 006-92234_ 006-92235_ 006-92236_

COLOUR AND PROTECTION FILTERS for HIT-CE

059-922811#_ 059-924811#_

195

g I

Ă&#x2DC;/H (MM) 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3

CODE 059-9#0911#

Ă&#x2DC;/H (MM) 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3 105/3

CODE 006-92231 006-92232 006-92233 006-92234 006-92235 006-92236

LENSES AND HONEYCOMB LOUVER for QR-LP 111

059-9#2911#_ 059-9#4911#_

TYPE Sculpture lens Flood lens clear Honeycomb louver

use only 75W QR-LP 111 for suspended version

Ă&#x2DC;/H (MM) 105/3 105/3 105/3

CODE 006-92237_ 006-92238_ 006-93132_

s

MOUNTING 059-_ 1_ _ _ _ _ ceiling mounted 2_ _ _ _ _ 2000mm cable suspension 1

LENSES AND HONEYCOMB LOUVER for HIT-CE TYPE Sculpture lens Flood lens clear Honeycomb louver

2

COLOUR

Ă&#x2DC;/H (MM) 105/3 105/3 96/4

059-_ _ _ _ _ _ 6_ anodised aluminium/black 7_ white 8_ black 6

7

8

REFLECTOR

S

M

COLOUR

F

W

059-_ _ _ _ _ _ _ S M F W

spot 14° medium 25° flood 40° wide flood 60°

006-_ _ _ _ _ W white B black W

B

CODE 006-92237 006-92238 006-93132


BIPA STYLING LOUNGE, VIENNA Architect: LIMIT architects, Vienna

465


466

SCHIFFL VIVEX, BERLIN Architect: Moritz M端ller Architekt + Ulrich Vollborn Design, Hamburg


467

xal_vol_12-i  

xal_vol_12-i