Page 1

MAREC/APRIL 2018

ESKLUZIVNO V SLOVENIJI

ADAM FIDLER

Trener, ki izobražuje in motivira poslovne asistente v najuspešnejših podjetjih po celem svetu

KAKO DOBRO SODELOVATI S ŠEFOM?

PLAČAJ ALI SE POSLOVI OD DOKUMENTOV!

SMO DOVOLJ ČUSTVENO INTELIGENTNI?


NOVO! PORTAL PISARNIÅ KEGA POSLOVANJA

www.adma.si


UVODNIK

DRAGI ADMA BRALCI, digitalizacija in njen vpliv na spremembo dela ter delovnih mest je že lep čas močno aktualna tema tudi v Sloveniji. Roboti, avtomatizacija, informatizacija, umetna inteligenca, izginotje delovnih mest, poklici prihodnosti ... vse to je tu in prihaja na vedno več delovnih področij. Nobena izjema ni delo v administraciji, pisarniškem poslovanju, poslovni asistenci. Prihodnost vsekakor prinaša spremembe tudi na tem področju, zato se je treba nanjo začeti pripravljati in se odzivati dovolj zgodaj oziroma takoj.

Polona Koštomaj, odgovorna urednica

Poslovni asistent prihodnosti razmišlja kot vodja, je kreator vsebin, je povezovalec in samostojno sprejema odločitve, s katerimi svojemu nadrejenemu pomaga postati boljši oziroma še boljši.

Enostavna dela bodo avtomatizirana. Opravljanje del, kot so vodenje koledarja, uporaba worda in excela, rezervacije poslovnih letov in nočitev, bo namesto človeka opravljala tehnologija. Prostor za poslovne asistente prihodnosti je v strateškem razmišljanju. Njihova vloga bo vedno bolj pomembna pri učinkovitosti poslovanja organizacij. Najuspešnejše pisarniško poslovanje že danes podpira širšo organizacijo in deluje kot poslovni manager na svojem področju. Veščine, ki jih bo potrebno razvijati v bitki med človekom in strojem, so vodstvene veščine in poznavanje poslovanja organizacij, v katerih delujemo. Poslovni asistent prihodnosti razmišlja kot vodja, je kreator vsebin, je povezovalec in samostojno sprejema odločitve, s katerimi svojemu nadrejenemu pomaga postati boljši oziroma še boljši. Razvoju teh veščin zato posvečamo program letošnjega Kongresa ADMA, ki bo med 17. in 19. majem v Portorožu gostil več kot 400 udeležencev. V prav posebno čast pa nam je, da se nam bo na kongresu pridružil Adam Fidler – trener iz Velike Britanije, ki izobražuje in motivira poslovne asistente v najuspešnejših podjetjih po vsem svetu! Še imate čas, da se nam pridružite! Na že 26. kongresu ADMA bomo tudi letos razglasili Poslovno asistentko/Tajnico leta. Poznate primerno kandidatko, vzpodbudite jo k prijavi! Vsebinam kongresa je posvečena tudi tokratna številka revije ADMA, v kateri lahko okusite smernice nekaterih predavanj. Želim vam prijetno branje in se vidimo maja v Portorožu! Do takrat pa ....

Ostanite ADMAstični!

www.adma.si

3


KAZALO

28

KAKO DOBRO SODELOVATI S SVOJIM ŠEFOM? Številka 20 | marec/april 2018 Letnik V | ISSN 2386-0308

Rudi Tavčar

IZDAJATELJ Planet GV, poslovno izobraževanje, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana IZVRŠNI DIREKTOR Peter Ribarič ODGOVORNA UREDNICA Polona Koštomaj E-pošta: polona.kostomaj@planetgv.si IZVRŠNA UREDNICA Maja Fister E-pošta: maja.fister@planetgv.si OBLIKOVANJE Samo Bogovčič NASLOV UREDNIŠTVA Planet GV, poslovno izobraževanje, d. o. o., Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana Telefon: 01/30 94 444 Faks: 01/30 94 445 E-pošta: revija@adma.si Spletna stran: www.adma.si TRŽENJE OGLASOV Nina Centa Telefon: 01/30 94 444 E-pošta: revija@adma.si NAROČNIŠKA SLUŽBA Nina Centa Telefon: 01/30 94 444 E-pošta: revija@adma.si TISK DTP, d. o. o. Naklada: 2500 izvodov FOTOGRAFIJE Pixabay, Unsplash, osebni arhiv Letna naročnina ADMA, ki vključuje šest tiskanih izvodov revije, neomejen dostop do spletnega portala www.adma.si, šest brezplačnih ADMA delavnic, ugodnejše kotizacije za ADMA izobraževanja, znaša za pravne osebe 79,90 € + DDV, za fizične osebe 67,90 € z vključenim DDV. Avtorske pravice ima podjetje Planet GV, d. o. o. Kopiranje in razmnoževanje sta po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah prepovedana.

3 Uvodnik 6 ADMA novice 8 Nihče ni napredoval zato, ker je bil dober pri vodenju koledarja ali ker obvlada word

40 Zaupanje in zavzetost – z roko v roki pri oblikovanju prijetnega in produktivnega delovnega okolja

14 Program kongresa ADMA

42 25 ur na dan

16 ADMA se predstavi

45 Kaj mora vsako podjetje vedeti o GDPR?

18 Kaj me navdihuje? 20 Komu bomo tokrat nadeli laskavi naziv? 22 Od garaže do Marsa, od jezikov do sodobne tehnologije 28 Kako dobro sodelovati s svojim šefom? 30 Smo dovolj čustveno inteligentni? 32 Uspeh in pro-aktivne napredne komunikacijske tehnike 35 »Rada bi nas povzdignila nad sivino vsakdana« 36 Plačaj ali se poslovi od dokumentov!

4

38 Kreativnosti: talent ali trening?

48 Odgovornost za našo pokojnino je tudi na delodajalcu 50 O jezikovnem slogu 52 Kako se učiti tujega jezika za potrebe službe? 56 Ko mora na potovanju vse teči gladko 58 Zakaj je promocija zdrave prehrane v podjetjih tako pomembna? 60 Sproščanje telesa in duha na delovnem mestu 66 Naše lokalne vinske sorte, ob katerih je vredno uživati 68 Klubi www.adma.si


ADMA DOGODKI

19. april 2018 NOVA DELAVNICA MLADI VODJA Boste postali vodja? Prvo napredovanje na pozicijo vodje je za vsakogar velika sprememba, ki precej spominja na menjavo službe. Lahko pa ste že vodja, pa si želite izboljšati vodstvene veščine. Pridobite nova znanja, ki vam bodo olajšale vodenje in si zgradite avtoriteto ter pridobite spoštovanje in zaupanje.

17. do 19. maj 2018 KONGRES ADMA 2018 Tridnevni dogodek na enem mestu združi več kot 400 poslovnih sekretark, tajnic, poslovnih asistentk in vodij pisarn iz cele Slovenije. Namenjen je vsem, ki želite biti na delovnem mestu še uspešnejši, se želite razvijati in napredovati ter vas zanimajo dobre prakse kolegov iz Slovenije in tujine.

4. junij 2018 KAKO KOMUNICIRATI, KO JE NAŠ SOGOVORNIK TEŽAVEN Vabljeni na praktično in interaktivno delavnico, na kateri boste razvili profesionalno distanco in osebno čvrstost! Naučite se, kako v težkih situacijah ohraniti »mirno kri« in pripraviti sogovornika na sodelovanje. Delavnica je primerna za vse zaposlene v organizaciji!

www.adma.si

16. maj 2018 DELAVNICA VEČ KOT POSLOVNI ASISTENT! Na delavnico Več kot poslovni asistent! ste vabljeni vsi, ki se ne morete udeležiti Kongresa ADMA, a bi vseeno želeli usvojiti znanja in tehnike, ki jih na svoji Akademiji uči Adam Fidler, pa tudi vsi, ki se boste udeležili Kongresa ADMA, a si želite Adamu Fidlerju prisluhniti še bolj poglobljeno in v delavniški obliki.

24. maj 2018 POSLOVNI PROTOKOL IN KSENIJA BENEDETTI Obogatite se z veščinami osebne odličnosti, pridobite praktične napotke in informacije ter se izognite neprijetnim zadregam za vas, vaše nadrejene in vaše goste! Šefinja Protokola RS vas bo vpeljala v svet poslovnega in tudi diplomatskega protokola.

Od 19. septembra do 21. novembra 2018 AKADEMIJA VODENJA Postanite odličen vodja in se udeležite intenzivnega usposabljanja praktičnih spretnosti za vodje! Po uspešno zaključeni akademiji pridobite certifikat »Usposobljen vodja«! Akademija bo potekala v sedmih modulih od septembra do novembra 2018. Pridružite se nam na že 7. uspešni ponovitvi akademije!

5


ADMA NOVICE

RAZISKAVA: NAJPOMEMBNEJŠI KRITERIJ ZA NOVO SLUŽBO JE BOLJŠA PLAČA

Najpomembnejši kriterij zaposlenih, ki iščejo novo službo, je boljša plača. Več denarja in finančne koristi sta odločilna dejavnika za 63 odstotkov zaposlenih, ko pride do odločanja med različnimi službami, kaže raziskava o zadovoljstvu zaposlenih, ki jo je izvedel Paylab. Višja plača je ključno merilo pri treh četrtinah vseh, ki se počutijo premalo plačane. Privlačen opis službe je drugi najpomembnejši dejavnik, ki je upoštevan pri odločitvi za spremembo kariere, kaže največja raziskava o plačah v Srednji in Vzhodni Evropi, ki je v Sloveniji potekala pod okriljem MojeDelo.com in Plača.si. Bolj zanimivo delo je močan motivacijski dejavnik za spremembo za tiste, ki so zadovoljni s sedanjo plačo. To je povezano s tretjim najmočnejšim merilom, to je navdihujoče in spodbudno okolje, v katerem lahko zaposleni v polnosti izkoristi svoje znanje in sposobnosti. Med tehtanjem informacij pri odločanju za novo službo so se izrisali kriteriji, ki jih poleg plače zaposleni ocenjujejo kot najbolj pomembne. Boljši odnosi na delovnem mestu v primerjavi s tistimi na njihovem sedanjem delovnem mestu so bili opisani kot ključni pri treh od desetih zaposlenih. Omenjeno merilo je bilo pri ženskah še nekoliko bolj pomembno kot pri moških. Za enako število ljudi je bila pomembna možnost za kasnejšo karierno rast. Za 28 odstotkov zaposlenih je dejstvo, da podjetje ponuja časovno prilagodljivost v obliki prilagodljivega delovnega časa, domače pisarne, večjega števila prostih dni ali dela s krajšim delovnim časom, opazen dejavnik. Oddaljenost od prevoza je še eden izmed opaznih kriterijev, ki je vključen v splošen postopek izbire. Ta kriterij je ključen element za 18 odstotkov anketirancev in ženske so tudi tu na nekoliko višji stopnji (21 odstotkov žensk, v primerjavi s 16 odstotki moških). Okoli pet 6

odstotkov zaposlenih se odloči na podlagi specifičnih nefinančnih koristi, ki jih nudi delodajalec. Paylabova raziskava je ugotavljala še, kako zaposleni ocenjujejo svoj dohodek. Le petina zaposlenih v baltskih državah (Estonija, Litva in Latvija) ter četrtina v Srednji in Južni Evropi (Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Hrvaška in Srbija) je prepričanih, da dobijo ustrezno nadomestilo za svoje delo. Zaposleni na Finskem so izrazili največje zadovoljstvo, saj je vsak drugi zaposleni obravnaval svoj dohodek kot razumen. Nasprotno je vsak drugi zaposleni v baltskih državah in v Srednji Evropi obravnaval svoj dohodek kot neustrezen glede na delo, ki ga opravlja. Zaposleni v Sloveniji in Litvi so izrazili največje nezadovoljstvo s svojimi plačami. Raziskava o zadovoljstvu s plačami je bila izvedena novembra in decembra lani z 41.321 anketiranci v 10 evropskih državah, tudi v Sloveniji. VIR

www.sta.si

OBČINA KOČEVJE PREJELA NAGRADO ZLATI KAMEN 2018

Nagrado zlati kamen 2018 za najbolj razvojno prodorno občino je letos prejela občina Kočevje. Le malo krajev je v zadnjih letih naredilo tolikšen preobrat, kot ga je Kočevje. Leta 2010 je bil to odmaknjen kraj, obremenjen s preteklostjo in z resnimi razvojnimi izzivi, a v Kočevju prevladuje nov duh, ki ga zaznamujeta modernost in optimizem. Kočevje je valilnica dobrih praks. V kraju imajo močan program za mlade in izjemno aktiven center mladih. So inovativni na področju upravljanja. Kočevje deluje zgledno transparentno. Ima strategijo upravljanja kapitalskih naložb. In ni jih strah rešitev, kot je gradnja novega vrtca v javno-zasebnem partnerstvu. Za številne v Sloveniji je to še vedno tabu. Spodbujajo nastajanje mladih tehnoloških podjetij, socialno podjetništvo, zadružništvo in krožno gospodarstvo. Štiri nove zanimive zadruge kažejo, da jim to uspeva. Prava prispodoba za razvoj kraja v celoti je vas Mokri Potok: prej zapuščeno naselje se zdaj razvija kot model eko vasi, ki deluje po doslednih trajnostnih načelih. Vse dobre zamisli se ne uresničijo tako, kot so bile načrtovane. To je življenjska resnica, ki velja tudi za Kočevje. Ambiciozni projekt kogeneracije ni uspel. Za zdaj. Kočevje ni idealni kraj. Ima vrsto težav in izzivov. A ne glede na

te, so v kraju prepričali Japonce iz družbe Yaskawa, da v Evropi ni boljšega kraja za novo tovarno industrijskih robotov. Če Slovenija res gradi prihodnost na kombinaciji digitalnega in zelenega, Kočevje lahko postane zgled te razvojne paradigme. Tako rekoč kraj sožitja med medvedi in roboti. Nagrada zlati kamen, ki jo podeljujejo od leta 2012 se je v sedmih letih uveljavila kot oskar za slovenske občine. V slovensko ISSO raziskavo je vključenih več kot petdeset ključnih indikatorjev razvojne uspešnosti, ki se jih primerja skozi leta. Dodatna kvalitativna analiza vključuje analizo strategije, odprtosti občine ter vključenosti občanov v odločanje in aktivnosti. V analizo so avtomatično vključene vse slovenske občine, zato podatki predstavljajo dober pregled slovenskega okolja na ravni lokalne samouprave. Regijske zmagovalke nagrade zlati kamen 2018 so: zahodna Slovenija: občina Ajdovščina; osrednja in jugovzhodna Slovenija: občina Kočevje; regija od Koroške do Posavja: občina Radlje ob Dravi; vzhodna Slovenija: občina Ruše. Konferenca Zlati kamen in slavnostna podelitev nagrade zlati kamen sta potekala 13. februarja 2018 v Festivalni dvorani v Ljubljani. VIR

www.zlatikamen.si

PAMETNE POGODBE Z AVTOMATIZIRANIM IZVRŠEVANJEM LAHKO POSPEŠIJO POSLOVANJE

Tehnologija veriženja podatkovnih blokov oz. blockchain prinaša pomembne novosti tudi v pravo s pametnimi pogodbami, ki zagotavljajo avtomatizirano izvrševanje pogodbenih zavez. To po besedah odvetnika Aljaža Jadeka iz odvetniške pisarne Jadek in Pensa lahko pospeši potek poslovanja ter zmanjšuje tveganja, vendar ima tudi pomanjkljivosti. Tehnologija veriženja podatkovnih blokov omogoča sestavo pametne pogodbe, ki sicer vsebuje vse sestavine klasične pogodbe, vendar pa www.adma.si


ADMA NOVICE programska koda, ki jo vsebuje verižni blok, ne le definira dogovor, temveč ga tudi izvede, je na sredini konferenci, ki jo je organizirala družba Prosperia, pojasnil Jadek. Z razvojem teh pogodb bi lahko upadla potreba po posrednikih, kot so banke in notarji, ki so sedaj nujni za zagotovitev zaupanja in izvršitev transakcij. Pametne pogodbe, ki so sestavljene iz računalniških algoritmov, se sicer sedaj najpogosteje uporabljajo v energetiki, kjer gre za avtomatično, hitro in učinkovito izpolnitev dogovorjenega. »Pri avtomatizaciji procesov pa je pomembno, da se te pravilno uporabljajo,« je dejal Jadek, ki se že nekaj časa ukvarja z blockchainom in energetiko. »Računalniška koda je tista, ki je prevzela vlogo prava oz. urejanja družbenih odnosov,« je poudaril odvetnik. Ob sklenitvi pametne pogodbe stranka prejme certifikat, v katerem so navedeni pogoji izvršitve. Na eni strani tako ni tveganja glede izvršitve, vendar pa obstaja pomanjkljivost, saj lahko izvršimo le točno to, kar piše v pogodbi, brez upoštevanja nekaterih drugih dejavnikov in neodvisno od presoje strank. Uporaba pametnih pogodb je po njegovih besedah trenutno priporočljiva v kombinaciji s klasičnimi pogodbami. Sedaj sicer pametne pogodbe služijo predvsem za avtomatizacijo izpopolnitvenih obveznosti iz klasičnih pogodb. V prihodnje bi lahko imele velik učinek na transakcije, vendar pa bo še veliko težav, preden bodo prišle v širšo uporabo. Notarji in odvetniki bodo v prihodnje morali več sodelovati s programerji, da bi lahko pogodbena določila pravilno vnesli v računalniške kode, je poudaril Jadek. VIR

tukaj za nepotrebne fotografije, včasih pa se lahko zgodi, da na medijih ostanejo pomembne, zaupne datoteke, razna gesla, dostopni podatki, osebni podatki, pa tudi podatki podjetij, saj številni uporabniki uporabljajo samo en telefon tako za zasebno kot tudi poslovno rabo. Zmotno je misliti, da če smo napravo formatirali, smo se s tem uspešno znebili vseh podatkov, in da jih nihče več ne more obnoviti. Vendar s takšnim načinom ravno nepridipravom omogočimo enostaven dostop do vsega, kar je bilo pred formatirajem še zapisano na pomnilniku. Postopek formatiranja namreč poteka tako, da računalnik samo pomnilniku »pove«, da je celoten pomnilnik prazen, torej, da vse, kar je na njem, označi kot nepomembno. Najbolj pomembno pa je dejstvo, da so podatki še zmeraj prisotni, vendar so označeni za brisanje oziroma se bodo izbrisali, ko bo preko njega prepisan nov podatek. Na kratko povedano, na pomnilniku ostanejo še vsi podatki, dokler jih z novimi ne prepišemo. Tak način obnovitve podatkov je za mnoge enostaven zalogaj, ki ga je lahko narediti v pičlih nekaj minutah. Podatke lahko izbrišemo s posebnimi za to namenjenimi programi, ki so na voljo na spletu, večkrat tudi brezplačno. S takšnimi programi dobesedno izbrišemo vse obstoječe podatke. Če pa želimo narediti še kaj več, pa je najbolje, da pomnilnik uničimo fizično, če je le-ta poškodovan ali bi ga tako ali tako vrgli v smeti. Le tako nepridipravi ne bodo pridobili enostavnega dostopa. VIR

www.racunalniske-novice.com

www.sta.si

KAJ SE ZGODI Z VAŠIMI PODATKI S STARIH RAČUNALNIKOV?

Uničite vse pomnilniške medije, preden jih zavržete! Marsikateri uporabnik ima v kleti ali v omari še kakšen star računalnik, ki ga je treba odpeljati na smetišče oziroma ga reciklirati. Vendar pozor. Tudi podatki na njem še ostajajo! Če je tudi pri vas kakšen star računalnik, ali pametni telefon, lahko pa tudi kakšna druga naprava, ki ima zmožnost shranjevanja podatkov, tudi tablice, pomnilniški ključki in prenosni ter zunanji trdi diski. Tudi če jih zavržemo in si mislimo, da smo naprave formatirali, so podatki še zmeraj na teh pomnilnikih in jih je moč obnoviti. Velikokrat gre www.adma.si

KOLIKO ČASA PREŽIVETEGA PRED EKRANI JE ŠE »ZDRAVO«?

Vedno obstajata dve plati kovanca in tudi tukaj obstajajo študije, ki pravijo, da uporaba družbenih omrežij lahko celo pozitivno vpliva na uporabnike ali pa preprosto nima vpliva na njih. Novo poglavje na tem področju so ta teden spisali raziskovalci iz Velike Britanije, ki so si zastavili cilj, da razločijo med

razumevajočimi skrbmi in trdnimi dokazi. Raziskovali so vpliv uporabe družbenih omrežij in ekranov naprav na zdravje mladih. Danes mora praktično vsak sam določiti, koliko časa preživetega pred ekrani in družbenimi omrežji je normalno. Unicef je naredil pregled obstoječih raziskav na dotično tematiko – torej vplivi digitalnih tehnologij na psihično stanje otrok, v katerega so všteli srečo, mentalno stanje in družbeno življenje. Zanimivo je morda to, da niso izpostavili tega, kar bi zagotovo vsi pričakovali, in sicer negativni efekt družbenih medijev, temveč so prišli do veliko kompleksnejšega zaključka. V raziskavo je bilo vključenih 120.000 britanskih 15-letnikov; med sodelujočimi, ki spadajo v kategorijo uporabnikov, ki najmanj časa preživijo na družbenih omrežjih, so ugotovili, da bi pri njih povečanje časa, ki ga preživijo na družbenih omrežjih dejansko izboljšalo počutje in psihično stanje – najverjetneje zato, ker bi to vplivalo predvsem na njihovo družbeno življenje; na drugi strani pa so ugotovili, da bi povečanje pri tistih, ki največ časa preživijo na družbenih omrežjih, pomenilo slabšanje stanja – raziskovalci pravijo, da v tem primeru uporaba tehnologije moti druge ključne aktivnosti, kar se kaže kot slabše psihično stanje. Kje je meja? Točka, kjer pozitivni efekt postane negativen, je pri vsaki kategoriji drugje. Na primer, več kot dve uri preživeti na pametnem telefonu med tednom in več kot štiri ure preživete na pametnem telefonu ob koncu tedna so raziskovalci povezali s slabšim psihičnim stanjem. Ta pojav je sicer bil prisoten zgolj minimalno, saj je pokazal zgolj 1 odstotek mladostnikovega psihičnega stanja. Raziskovalci celo ugotavljajo, da je pozitivni efekt kvalitetnega spanca in rednega zajtrkovanja trikrat močnejši. Torej, če potegnemo črto, Unicefova raziskava kaže na to, da je nekaj časa preživetega pred digitalnimi ekrani koristnega za otrokovo psihično stanje. »Digitalna tehnologija je koristna za otrokove socialne veščine«, pišejo v poročilu. Kar pa se tiče vpliva na fizično aktivnost, je ta praktično ničen. Kot smo že omenili, takšnim in podobnim raziskavam ni konca. Še vedno smo prepuščeni lastni oceni, ko seveda govorimo o času, ki ga preživljamo pred ekrani, res pa je, da nekateri uporabniki presegajo vse meje normalnega, ne glede na to, da so te meje zelo variabilne. VIR

www.racunalniske-novice.com

7


ADMA INTERVJU

Ekskluzivno v Sloveniji

8

www.adma.si


ADMA INTERVJU

»NIHČE NI NAPREDOVAL ZATO, KER JE BIL DOBER PRI VODENJU KOLEDARJA ALI KER OBVLADA WORD« Britanec Adam Fidler je lastnik in ustanovitelj Akademije Adama Fidlerja, eden svetovno najbolj priljubljenih in zaželenih trenerjev, ki izobražuje, navdihuje in motivira poslovne asistente, tajnice in zaposlene v pisarniškem poslovanju v najuspešnejših podjetjih po vsem svetu. MAJA FISTER

Maja prihaja tudi na Kongres ADMA, na katerem bo v 90-minutnem predavanju Presezite tradicionalna pričakovanja: Spreminjajoča se vloga poslovnega asistenta predstavil koncepte in učne modele, ki vodijo k razvoju poklica osebnega in poslovnega asistenta proti srednjemu managementu in so osnova za asistente pri odličnosti delovanja v modernem poslovnem okolju. Adam Fidler vam bo vlil samozavest in samozaupanje s tem, ko vas bo obogatil s strategijami in orodji za večjo učinkovitost pri opravljanju svoje poklicne vloge. Med drugimi strokovnimi znanji, ki jih imate, slovite tudi kot strokovni trener in predavatelj za izvršne asistente. Kateri so bili ključni mejniki, ki so vas navdihnili, da ste se lotili tega, kar počnete? Na svoji poslovni poti sem prešel od tajnika, prek poslovnega asistenta do višjega izvršnega asistenta. Več let sem bil tajnik, od nadrejenih pa sem dobival navodila, kaj moram narediti. Toda, ko sem napredoval na delovno mesto višjega izvršnega asistenta, se je moja vloga spremenila, saj se je od mene nenadoma začelo pričakovati, da bom veliko odločitev sprejel sam. Prej je do mene pristopil nadrejeni in mi dejal: »Naslednji teden, prosim, organizirajte konferenco, povabite te ljudi in za www.adma.si

izvršni odbor organizirajte večerjo.« Kar mi je bilo rečeno, sem izpolnil. V moji novi vlogi pa mi je novi nadrejeni zgolj dejal: »Razmišljam o tem, da bi naslednji četrtek imeli sestanek izvršnega odbora ...« in zapustil pisarno. Ostal sem sam in razmišljal, kaj dejansko želi, da naredim? Naučil sem se, da se je na tej ravni od mene pričakovalo, da bom sam imel zamisli, da bom pri tem ustvarjalen in da bom v takem primeru za nadrejenega pripravil osnutek dnevnega reda in razmišljal: »Če bi bil jaz izvršni direktor, kaj bi potreboval za sestanek izvršnega odbora?« In to je bil naporen prehod. Od takrat naprej sem razvil strateško zavedanje, da moram postati ustvarjalec in oblikovalec vsebine ter da moram biti seznanjen z vsem, kar se dogaja v podjetju. Postal sem poln udeleženec in vodja v nasprotju z opazovalcem. Dobrih 20 let izkušenj s takimi in podobnimi situacijami in pridobitev kvalifikacije učitelja leta 2008 je pomenilo, da sem imel idealno izhodišče za izobraževanje in usposabljanje poslovnih asistentov. Nisem prepričan, da lahko nekdo, ki sam ni šel skozi vse to, o tem »poučuje«; nisem prepričan, da nekdo, ki sam ni naredil korakov poslovnega asistenta, lahko razume zapletenost, vse odtenke in zahteve, s katerimi se danes poslovni asistenti 9


ADMA INTERVJU soočajo. Seveda svoje slušatelje poučujem z vidika »teorije«. Zato vsebina mojih predavanj slovi kot napredna in zahtevna. Poučujem pa tudi z vidika konteksta vloge, saj sem jo nekoč tudi sam imel, iz svoje prakse pa lahko pripeljem številne ponazoritve praktičnih strategij, kako so lahko poslovni asistenti in izvršni asistenti v svojih vlogah še učinkovitejši. Kakšno izobraževanje ponuja Akademija Adama Fidlerja? Akademija Adama Fidlerja je mednarodna šola za izvršne asistente, ki nudi poučevanje, usposabljanje in samorazvoj poslovnih asistentov, izvršnih asistentov in direktorjev, ki zagotavljajo podporo poslovanju. Sem ustanovitelj, avtor in predavatelj dveh najbolj iskanih tečajev za korporativno izvršno in poslovno asistenco v Združenem kraljestvu Get Ahead as an Executive PA in The Strategic Executive Assistant, ki sta redno organizirana tako v Združenem kraljestvu kot tudi na mednarodni ravni. Svoje korporativne izkušnje na najvišji menedžerski ravni sem nabiral v številnih blue chip družbah, vključno z Boots PLC in Bank of America, ter kot zasebni poslovni asistent zelo znanega izvršnega direktorja. V čem se Akademija Adama Fidlerja razlikuje od drugih izvajalcev usposabljanja za delovna mesta sekretarja in poslovnega asistenta? Vlogo pravega izvršnega asistenta znamo pri nas izraziti, povezati v ustrezen kontekst, postaviti in opisati na način, za katerega pred tem nisem zasledil, da bi bil široko prisoten. Ne gre za to, da bi bilo to, kar jaz ponujam ali kar menim ali kar učim asistente, jedrska fizika ali nekaj popolnoma novega, temveč za to, da pri drugih učiteljih in avtorjih nisem videl, da bi te vsebine poučevali in o njih pisali na ta način in na taki ravni, kot to počnem sam. To funkcijo štejem za »vodstveno« oziroma tako, ki zahteva vodstvene

sposobnosti, zato o njej tudi ne opletam s tradicionalnim tajniškim besednjakom. Kaj je torej tisto, kar programe Adama Fidlerja razlikuje od drugih? Zlasti gre za zelo kakovostno vsebino pod okriljem vodstvenega in tržnega zavedanja in ne za tajniško učenje. Prav tako gre za to, da od tega izobraževanja udeleženci pridobijo nekaj, kar jim bo takoj koristilo in kar bo imelo uporabno vrednost tudi v prihodnosti. Na teh izobraževanjih namenjam precej več pozornosti vodstvenemu usposabljanju in osebnemu razvoju, saj je to tisto, kar bo asistent prihodnosti potreboval, če bo želel napredovati. Katere veščine bi moral izobraževalni sistem za poslovno asistenco začeti spodbujati več, kar denimo pogrešamo v tradicionalnem izobraževalnem sistemu? Akademija Adama Fidlerja še vedno opredeljuje izvršnega asistenta kot osebo, ki mora temeljito poznavati poslovanje, hkrati pa mora biti sposobna obravnavati strateške odločitve in biti sposobna voditi, upravljati, biti osredinjena na rešitve ter delovati z večjo avtonomijo in večjo neodvisnostjo. Zato asistenti, ki želijo zrasti, pridejo k nam. Zavedajo se namreč, da morajo razviti neodvisnost misli in delovanja. Njihove vloge bi morale biti zasnovane tako, da podpirajo širšo organizacijo, ne le vodstva. Velika stvar, ki se je naučijo, je, da lahko sami po sebi vplivajo – in ne le prek izvršnega direktorja, ki ga podpirajo. Prav tako morajo današnji izvršni asistenti na svojih delovnih mestih bolj vedeti »kako«, saj ni več pomembno le, »kaj« delajo, temveč zlasti kako komunicirajo in kako ravnajo z ljudmi in kako delujejo vodilno in vodstveno. Prav tako spodbujamo stališče, da današnji poslovni asistenti in izvršni asistenti delujejo v »partnerstvu«, pa vendar je lahko tudi to še vedno omejujoče, saj lahko pomeni, da je vaše delo vedno in zgolj usklajeno z izvršnim direktorjem. Sodelovanje z višjim

V starih časih so bili opisi delovnih mest napisani in vklesani v kamen. To je zelo stara šola. Novi poslovni asistenti danes dejansko uživajo vpliv in spoštovanje za prispevek k uspehu organizacije. Svet je danes zelo drugačen, zato se moramo temu prilagoditi. 10

vodstvenim kadrom bo vedno glavnina dela, vendar hkrati asistente pozivam, naj postanejo »poslovni menedžerji«, kar pomeni, da oblikujejo svoja delovna mesta glede na poslovne potrebe, lastne potrebe in potrebe nadrejenega. V starih časih so bili opisi delovnih mest napisani in vklesani v kamen. To je zelo stara šola. Novi poslovni asistenti danes dejansko uživajo vpliv in spoštovanje za prispevek k uspehu organizacije. Svet je danes zelo drugačen, zato se moramo temu prilagoditi. Kako se je v zadnjih nekaj letih vloga osebnega asistenta spremenila in katere vse nove naloge bo v naslednjih letih še dobil (in katere izgubil)? Najboljši asistenti opravljajo tisto, čemur pravimo »obratno mentorstvo« in s čimer svojim nadrejenim pomagajo postati boljši voditelji. Vrhunski asistent svojemu izvršnemu direktorju pomaga, da postane še bolj »izvršni«. Asistenti bi se morali torej dejansko vprašati, kaj v izvršni asistent izvršni dejansko pomeni. To pomeni, da ima taka oseba vodstveno miselnost, osebni pogum in prepričanje, ki zna reči ne na ustrezen in diplomatski način ter ki deluje znotraj meja svoje vloge, ki pa jo mora prilagajati in oblikovati, odvisno od nadrejenega, ki ga podpira. Vedno gre za vsebino dela in odgovornost, ko nastopi zelo resna situacija. Nihče ni napredoval zato, ker je bil dober pri vodenju koledarja ali ker obvlada Word, ker danes vsakdo zna voditi koledar in uporabljati Word. Napreduješ torej lahko le tako – in to se pozna tudi pri plači –, da pokažeš svoje vodstvene sposobnosti. Napredovanje pa potem prinese tudi večje priznanje in zaupanje, k čemur stremijo prav vsi poslovni asistenti. Morate biti osredotočeni na iskanje rešitev, morate znati napisati poslovni načrt, biti dovolj samozavestni za nastop pred izvršnim odborom, upravljati drugo osebje, skupaj z njihovim ocenjevanjem in pregledom uspešnosti. V preteklosti to niso bile naloge asistentov, temveč vodstvenega kadra. Ko odvzamemo avtomatizirane dejavnosti, kot sta vodenje koledarja in upravljanje tehnologije, in če je to vse vaše delo, potem nič ne ostane. Ustvariti morate novo vlogo in ta nova vloga je »menedžer«. Razlog, zakaj to deluje, je v tem, da ste kot asistent, ki počne te stvari, za nadrejenega cenejši, kot bi bil denimo vodja kabineta. www.adma.si


ADMA INTERVJU

Kaj naredi izjemnega izvršnega oziroma osebnega asistenta? Vloga izvršnega asistenta na najvišji ravni je »nevtralna«. Poglejte na to s poslovnega vidika – povzpnite se s plesišča na balkon. Naučiti sem se moral stopiti korak nazaj in uzreti širšo sliko. Z balkona lahko vidite, kaj deluje in kaj ne deluje, vidite ljudi, ki so usklajeni, in tiste, ki niso, tiste, ki plešejo v ritmu glasbe, in tiste, ki ne. Ko to storite, dobite popolnoma drugačen pogled. Če kot asistent menite, da je vaša naloga zgolj zagotavljanje podpore, vodenje koledarja in da se samo odzivate, si s tem delate medvedjo uslugo, saj zaradi pomanjkanja motivacije tako nikoli ne boste napredovali. Imeti morate tudi druga »žezla v ognju«, biti morate ekipni igralec ter sodelovati in voditi z zgledom. Množica spretnosti in lastnosti, ki se danes zahteva od asistentov, je ogromna. To je zelo težko delo. Zato se vprašamo: kaj lahko asistent stori, da se na svojem delovnem mestu vzdigne in spremeni mnenja ljudi? Ne gre za to, kaj počnete, temveč kako to počnete. Vaše vedenje pravzaprav postane pomembnejše od tistega, kar dejansko počnete. Lastno vplivanje in samozavedanje vodi do čustvene inteligence, čustvene agilnosti, strateškega razmišljanja, dobrega www.adma.si

komercialnega razumevanja in učinkovitosti, ne pa storilnosti. Kaj točno to pomeni? Storilnost je lahko avtomatizirana, učinkovitost pa je širša spretnost, ki se jo je treba naučiti. Kot asistenti si lahko vedno prizadevamo, da svoje delo opravimo ceneje, pametneje, hitreje, pravočasno, vendar pa je učinkovitost odločitev o tem, kako delati, kako ravnati in podpirati svojega šefa, še pomembnejša, saj so za to potrebne vodstvene sposobnosti. Sodobna tehnologija nam lajša življenje, vendar le, če vemo, kako jo uporabiti. Kaj lahko storijo poslovni asistenti (ali podjetja, v katerih delajo), da ostanejo v koraku s časom? Na vsak način si prizadevajte ohranjati korak s tehnološkim razvojem in novimi sistemi. Številne organizacije danes na primer uporabljajo OneNote ali EverNote za sodelovanje in izmenjavo dokumentov, informacij in poteka dela. To je sicer v redu, ampak kot sem že navedel, ti »tehnološki« napredki niso več dovolj! Mehanistična vloga poslovnega asistenta, kot je denimo uporaba Worda in Excela, ni več nekaj, zaradi česar bi izstopal. Vsakdo obvlada »tehnologijo«, kot sta Word in Excel, zakaj bi bilo torej to nekaj izjemnega?

Nadrejeni je lahko celo boljši pri uporabi tehnologije kot njegov poslovni asistent! Zato mora biti mehanistična vloga poslovnega asistenta uravnotežena in povezana z intelektualnim ali »miselnim« vidikom njegove vloge. Bolj kot lahko poslovni asistent »razmišlja« namesto svojega šefa, večjo vrednost dodaja in svojemu šefu prihrani dragoceni čas. Toda ali vsi nadrejeni želijo tako napredno mislečega asistenta? Ne, vsi ne. Nekateri nadrejeni še vedno želijo asistenta, ki bo tam sedel in počel, kot mu bo povedano, vendar tako delo ne bo preživelo, saj so prišli novi voditelji, ki so zelo ustvarjalni, zelo nenavadni in se s svojim asistentom želijo pogovoriti o tem, kaj si on misli o neki zadevi. V tem se ne uspe vsem asistentom enako hitro znajti, ker jim prej na tak način ni bilo treba razmišljati. Na delo sem prihajal zgodaj in se vedno skušal vživeti v svojega šefa, misleč, kaj bi si sam želel ali kaj bi pričakoval, da bo moj asistent domislil, če bi bil sam šef. Vedno je treba izhajati iz tega, da se postavite v kožo svojega šefa in ne da izhajate iz svoje lastne kože. Zaradi tega vas bo nadrejeni cenil kot nekoga, ki je sposoben zagotavljati podporo na visoki ravni. Iz tega pa se razvije tisto, čemur pravimo samorefleksija in učna živahnost, pri čemer stopite korak nazaj in kritično ocenite svojo vlogo v smislu premisleka, kako bi bil lahko za svojega nadrejenega in celotno podjetje učinkovitejši. Vloga osebnega asistenta ne bo preživela. Ostali bodo samo administratorji, njihovo delo pa bo bodisi avtomatizirano bodisi ga bodo opravljali delavci na nižjih položajih. Na najvišji ravni pa bomo imeli izvršne asistente, ki bodo imenovani »poslovni menedžer« ali »poslovna podpora za menedžerja«. Sčasoma bo šlo samo še za prispevanje k učinkovitosti organizacije, bodisi komercialno bodisi na operativni ravni. Asistenti so danes postavljeni pred izbiro: lahko se preobrazijo, dvignejo in pospešijo – kar jih veliko tudi počne – ali pa se lahko vrnejo in potencialno postanejo presežni. Tam, kjer vlada zmeda pri dojemanju vloge, je treba to bolj razjasniti. Asistent nima utemeljitve, teže ali načina uokvirjanja ali izražanja, kakšna bi morala biti njegova vloga, ali je ta v podjetju, v katerem dela, opredeljena. Morate biti elastični in samozavestni. 11


ADMA INTERVJU To je zelo osamljeno delo, od nadrejenih pa niste deležni veliko podpore. Želja po napredovanju pride iz vas samih. Ali lahko navedete tri (ali več) orodij oziroma trikov, kako povečati učinkovitost na delovnem mestu? Prvič, kot sem že omenil, se morajo poslovni asistenti in izvršni asistenti sčasoma odmakniti od plesišča (potopljeni v prevelike podrobnosti) in se povzpeti na balkon, s katerega dobijo boljši pogled nad celotno situacijo (pogled iz ptičje perspektive). Poslovni asistent lahko to doseže tako, da se udeležuje več sestankov in spremlja delo vodstva ali pa se udeležuje sestankov s svojimi šefi – kar mu bo razgrnilo povsem nov pogled. Drugič, samodejno postanete učinkovitejši, če več berete – o panogi, sektorju ali poslovni enoti, pri kateri ste zaposleni. Berite to, kar bere vaš direktor, in spremljajte dogajanje v svoji panogi. Tako razvijete strateško znanje, ki vam omogoči, da zaznate kontekst onkraj dnevnih dogodkov. Tretjič, poslovni asistent se mora naučiti pogosteje spraševati. Glavni značilnosti poslovnega asistenta, ki razume svojo vlogo, sta nenehna radovednost in spraševanje nadrejenega »Zakaj to počnemo?« Ko si prizadevate ugotoviti, »zakaj«, direktorju pokažete, da si ne želite razumeti zgolj, kaj je treba storiti, ampak tudi zakaj je to treba storiti. Zato kot poslovni asistent postanete učinkovitejši odločevalec. Katera so najboljša orodja za upravljanje čustev na delovnem mestu, zlasti če stvari ne gredo po načrtih? O potrebi po boljšem upravljanju svojih čustev pri delu sem že veliko govoril. Z drugimi besedami, trda koža je še ena lastnost, ki jo mora imeti poslovni asistent, če želi preživeti v neizprosnem korporativnem svetu. Ni pravih »orodij«, ki se jih lahko naučimo čez noč, vendar sčasoma, če poznate sebe, svoje vrednote, motivacijo, svoje prednosti in slabosti ter razvoj, vam to samozavedanje omogoča večje samospoštovanje. Če kot poslovni asistent nenehno iščete čustveno podporo ali povratne informacije, boste neprijetno presenečeni. Poslovni asistent pogosto dela neodvisno in je pogosto osamljen. Zato je nujno, da ohranja samospoštovanje, da je sposoben samoocenjevanja in da lahko premaga ovire. Tudi 12

samomotivacija je bistvena; če jo posameznik poveže s samozavedanjem, dobimo zelo čustveno inteligentnega poslovnega asistenta, ki lahko previhari tako dobre kot tudi slabe čase. Zaupanje in samozavest sta tudi ključna dejavnika, ki lahko izboljšata našo učinkovitost. Toda kako ju lahko sploh okrepimo? Veliko poslovnih asistentov, ki jih srečam, ne zaupa v svoje sposobnosti. Da, zaupanje je vsekakor pomembno, toda vera vase je tisto, za kar si mora poslovni asistent resnično prizadevati. V trenutku, ko spremenijo svoje prepričanje o sebi in svoji vlogi, se bodo okoli njih zgodile čudovite stvari, saj se ljudje začno drugače odzivati. Številni poslovni asistenti pogosto ne vzamejo v svoje roke opredelitev, kaj je njihova vloga. Ko veste, česa ne želite na delovnem mestu, to zelo jasno pokaže, kaj pravzaprav opravljati pri svojem delu. Pritegnili in razglašali boste delo, ki ga želite. Če od dela ne morete dobiti tega, kar želite, se lahko odločite oditi drugam. Pogovorite se s svojim šefom in ga prosite za večjo odgovornost in če lahko z njim sodelujete pri projektu. Odgovornost za to, koliko je posamezen asistent vpet v dogajanje, je na njem. Gre samo za pripravo na svojo naslednjo vlogo tako, da se preizkusi in si dokaže, kaj lahko doseže. Svet poslovne asistence je statistično precej bolj zastopan z ženskami, kar pa ne pomeni, da ni moških, ki bi prav tako opravljali to delo. Ali menite, da so razlike v tem, kako eni in drugi zagrizejo v različne naloge? Vemo, da so v Združenem kraljestvu v svetu poslovne asistence le v treh odstotkih moški. Po vsem svetu je ta delež še nekoliko nižji, in sicer dva odstotka. Danes imamo več moških, ki opravljajo delo poslovne in izvršne asistence, in menim, da se bo ta delež v prihodnjih letih povečal. Obstajajo razlike pri načinu, kako se dela loti moški ali ženska, o tem se piše v smislu tako imenovane spolne inteligence. Menim, da je vredno priznati, da se moški in ženske na delovnem mestu odzivamo in delujemo drugače – toda v uspešni ekipi se prednosti enih in drugih dopolnjujejo. Ali gre za poslovnega asistenta ali asistentko, mi je prav malo mar. Gre za to, ali ima posameznik dovolj kompetenc in ali je po ustreznih merilih verodostojen.

Toda, ko razmišljamo o pristopu moških in žensk, se lahko pri obeh nekaj naučimo. Ne glede na to, ali gre za moškega ali žensko, je treba pri poslovni asistenci krepiti kritično razmišljanje in biti čustveno inteligenten. Najboljši poslovni in izvršni asistenti imajo poudarjeno čustveno inteligenco, hkrati pa so sposobni tudi lateralnega mišljenja in reševanja problemov. To ni nemogoče in če želimo gojiti oba vidika, si moramo vzeti čas tako za »razmišljanje« kot tudi za »delanje« ter se svojih nalog lotiti tako, da bomo imeli dovolj prostora za oboje. Katere so še vaše druge strasti (nepovezane ali povezane z delom), o katerih bi se želeli v prihodnjih letih izobraziti? Navdušen sem nad samorazvojem nasploh. Ko ne poučujem ali raziskujem za svoje delo, veliko časa namenim branju o duhovnosti, veri in moči nezavednega. O čemerkoli človek »premišljuje« ali kakršnokoli že prepričanje goji o sebi, to na koncu določa njegovo vedenje in na koncu njegovo zunanjo resničnost. »Če ne izhajate od znotraj, ostanete brez,« je moje priljubljeno reklo. To pomeni, da vsak v sebi skriva odgovore, naučeni pa smo, da jih iščemo zunaj sebe. Ko nam uspe um utišati in premisliti o tem, kako se počutimo, uporabimo tehnike vizualizacije in afirmacije, lahko okrepimo svojo fizično resničnost. Verjemite mi, te metode sem uporabljal in jih uporabljam še danes in sem živi dokaz o moči nezavednega. To se mi zdi fascinantno. To mi je neverjetno pomagalo in lahko pomaga tudi drugim, da uresničijo svoje želje.

Najboljši asistenti opravljajo tisto, čemur pravimo »obratno mentorstvo« in s čimer svojim nadrejenim pomagajo postati boljši voditelji. Vrhunski asistent svojemu izvršnemu direktorju pomaga, da postane še bolj »izvršni«. www.adma.si


ADMA INTERVJU

Presezite tradicionalna pričakovanja: Spreminjajoča se vloga poslovnega asistenta ADAM FIDLER BO OSREDNJI GOVOREC KONGRESA ADMA

www.adma.si

13


PROGRAM ČETRTEK, 17. maj 2018 9.00–9.15

Otvoritev in pozdravni nagovor

9.15–10.45

Presezite tradicionalna pričakovanja: Spreminjajoča se vloga poslovnega asistenta

11.15–11.45

11.45–12.15

12.15–12.45

15.30–16.00 ADMA navdih

Petra Greiner, Slovenka leta 2017 Nobena ženska se ne rodi, kot nepremagljiva junakinja, vendar ima prav vsaka izmed nas skrite moči, s katerimi lahko premika gore. Te moči največkrat speče tičijo v nas in ko nas življenje prične premetavati sem ter tja, se moramo ustaviti in jim pustiti, da iz vsake pore našega telesa pronicajo na plano. Iz osebne izkušnje bojevnic boste lahko v življenju postale samozavestne sopotnice lastne usode.

20.00

Podelitev priznanja Poslovna asistentka/tajnica leta 2018

Adam Fidler, vodja in ustanovitelj akademije Adam Fidler, strokovni trener in učitelj za poslovne asistente (predavanje bo potekalo v angleščini) Predavatelj bo predstavil koncepte in učne modele, ki vodijo k razvoju poklica osebnega in poslovnega asistenta proti srednjemu managementu in so osnova za asistente pri odličnosti delovanja v modernem poslovnem okolju.

Javno naročanje

Direktorat za javno naročanje na Ministrstvu za javno upravo

GDPR je pred vrati

Najpomembnejše spremembe in praktični primeri Evropska Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov se bo začela uporabljati 25. maja 2018. Na kongresu bomo opozorili na nekaj najpomembnejših sprememb in praktičnih primerov, ki bodo razjasnili izvajanje nadzora po 25. maju 2018.

Nova zakonodaja o varstvu

dokumentarnega in arhivskega gradiva dr. Bojan Cvelfar, direktor Arhiva RS

14.00–14.45 Strategije za uspešno sodelovanje z vašim šefom

Rudi Tavčar, MBA Vsak šef želi s svojim delom kar najbolje voditi organizacijo k čim večjemu uspehu. Kako sodelovati s svojim šefom, da bo med vama čim manj trenj in v obojestransko zadovoljstvo?

14.45–15.30

Napredne komunikacijske tehnike za učinkovito vplivanje

nezavedni ravni, zato jih - ne da bi mi vedeli - na nas uporabljajo vrhunski mojstri.

dr. Andrej Kovačič, DOBA Fakultete Vsak, ki želi obvladati sebe in emocije drugih, želi izvedeti več o naprednih tehnikah mojstrov komunikacije, ki omogočajo, da vplivamo na druge na

21.00

Planet GV in Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije, glasbena gostja Eva Černe

ADMA druženje

PETEK, 18. maj 2018 9.00–9.30

9.30–10.00

Priložnosti vodje pisarne pri sodelovanju z računovodsko službo Melita Kolbezen, Advico

Finančno poslovanje

Indikatorji zdravega podjetja in podjetja, ki bi lahko bilo v finančnih težavah

10.00–10.20 Varni na spletu

Večina spletnih napadov se začne s preprostim e-sporočilom. Kako jih preprečiti?

10.20–11.00 Kreativno razmišljanje in generiranje idej

mag. Nastja Mulej, trenerka kreativnosti, deBono.si Kreativnost je lepa čednost. Omogoča nam, da najdemo nove rešitve, kadar stare ne delujejo več. Da najdemo druge možnosti, kadar so prve izčrpane. Da si


odpremo deset novih vrat, kadar se nam prejšnja zaloputnejo. Da se usmerimo k dobremu, ne da brskamo po slabem. In kar pa je najlepše pri kreativnosti: lahko se je priučimo!

11.30–12.00 Jezikovna odličnost in etika v poslovnem komuniciranju

Irena Potočar Papež, Peresa »Napiši mi sporočilo in povedal(a) ti bom, kdo si.« Sestavni del jezikovne kulture in komuniciranja je netiketa (e-komuniciranje), ki je v poslovnem svetu naše vsakodnevno »orodje«. Na predavanju bomo izpostavili najpomembnejša tovrstna načela, pravila in priporočila.

12.00–12.45 Bonton pri poslovnih srečanjih

Barbara Merlak, diplomatka

12.45–13.05

Poslovni prostor, ki navdihuje

SOBOTA, 19. maj 2018 9.30–10.15

Čuječnost na delovnem mestu

11.00–11.45

Kako prispevam k dvigu zaupanja in zavzetosti pri sodelavcih

Kako urediti poslovne prostore, da bodo zaposleni v njih sproščeni, motivirani in polni novih idej Kakšne kompetence potrebuje ADMA v vse hitreje spreminjajočem se okolju?

15.00–15.20 Pokažite svojo dodano vrednost

Suzi Asfour, Waldorfska šola Maribor Nič neobičajnega ni za waldorfsko šolo v rasti, ko je pedagoški proces v fokusu, da vse ostale dejavnosti po svojih najboljših močeh opravijo učitelji po koncu pouka. Tudi delo poslovnega sekretarja. V pomembnem razvojnem trenutku, ko so se kazale pomanjkljivosti takšne ureditve, se je vodstvo šole odločilo, da poskusijo vodenje pisarne prepustiti profesionalni poslovni sekretarki.

15.20–15.50 Obveznosti pri zaposlitvi novega delavca

Katere dokumente je potrebno urediti, ko podjetje zaposli novega delavca

15.50–16.30 Zorganizirajte se in prihranite en dan v tednu

21.00

Upravljanje s časom

ADMA zabava

Mateja Tuta, mojAxis Ključni problem sodobnega življenjskega sloga je, da smo nenehno aktivni in ne poznamo več faze mirovanja oziroma počitka. Za premagovanje utrujenosti vam ponujam nekaj rešitev, in sicer v obliki telesnih vaj, dihalnih tehnik in samomasaže, ki vam bodo v pomoč pri urjenju svojega uma in telesa v sproščanju.

10.15–11.00

14.30–15.00 Kompetence ADME prihodnosti

Premagovanje utrujenosti na delovnem mestu

12.15–13.00

13.00

dr. Eva Škobalj Stres na delovnem mestu povzroča telesne, čustvene in vedenjske težave, ki vplivajo tako na delavca kot na delodajalca. Ko se zahtevnost dela poveča, imajo zaposleni pogosto težave z izgorelostjo, izčrpanostjo in zmanjšano sposobnostjo koncentracije. Posledično to vodi v motnje v produktivnosti, ustvarjalnosti in konkurenčnosti. Z znanjem praks čuječnosti se lahko vsemu temu izognemo.

dr. Eva Boštjančič Zaupanje predstavlja temelj poslovnega sodelovanja, pa naj gre za zaupanje med posamezniki, skupinami ali organizacijami. Potrebujemo ga prav vsak dan, ko zagotavlja razvoj in kontinuiteto medsebojnih odnosov. Pomembno je tudi pri vzpostavljanju stikov z ljudmi, kadar o njih vemo zelo malo ali nič (npr. ko se srečujemo z novimi ljudmi ali novimi situacijami). Kako vzpostaviti zaupanje in kako ga ohraniti, pa bo tema tega predavanja.

Pomen poslovne sekretarke za poslovno uspešnost podjetja

Okrogla miza z direktorji uspešnih slovenskih podjetij

Zaključek kongresa ADMA Ostanimo povezani!

www.adma.si/kongres


ADMA SE PREDSTAVI

ZORICA ŠKET IZOBRAZBA: Diplomirana ekonomistka DELOVNO MESTO: Tajnica VIZ (Vzgojnoizobraževalnega zavoda) PODJETJE OZIROMA ORGANIZACIJA: Osnovna šola Ob Dravinji Slovenske Konjice UDELEŽENKA KONGRESA ALI POSVETA ADMA: Da

Kdo ste in s katerimi besedami bi se opisali? Sem Zorica Šket, stara 35 let. Sem oseba, ki v vsakdan vstopa z nasmehom na obrazu. Na delovnem mestu sem odgovorna in se zavedam pomembnosti dobro opravljenega dela. Koliko let ste na trenutnem delovnem mestu? Devet let, teče že deseto šolsko leto. Zakaj ste se odločili postati poslovna sekretarka? Moja prva zaposlitev je bila v gradbenem podjetju kot poslovna sekretarka, kjer sem spoznala, da mi je delo všeč, zato sem se pozneje tudi prijavila na razpis za poslovno sekretarko v šoli, kjer sem bila izbrana in tu še vedno delam. Kaj vse obsega vaše delo? Moje delo je zelo raznoliko in sega na različna področja. Opravljam upravno-administrativno delo in kadrovsko delo za zavod. Vodim kadrovske zadeve, in sicer razpise prostih delovnih mest, sklenitve pogodb in drugo dokumentacijo, ki jo je treba urediti ob zaposlitvah, urejam pa tudi dokumentacijo ob upokojitvah. Skrbim za napotitve na zdravniške preglede in vodim evidenco v zvezi z varstvom pri delu. Poleg klasičnih tajniških del, kot so telefonski razgovori, pisanje dopisov, kopiranje, naročanje pisarniškega materiala in podobno, sem odgovorna še za arhiv (hranjenje, odbiranje in izločanje arhivskega gradiva). Vodim program za klasificiranje dokumentacije (tudi šolske) in izdajam dokumente, kot so potrdila o šolanju in izpisi iz evidence. Sem v administrativno pomoč sindikatu, svetu staršev in svetu zavoda, katerega članica sem tudi sama. Na sejah pišem zapisnike. Pripravljam in usklajujem urnike za oddajo šolskih prostorov v uporabo in vodim evidence v zvezi s tem. Pripravljam sezname učencev vozačev, pridobivam ponudbe in naročam avtobuse za učence. Pred zaposlitvijo administratorja-knjigovodje na naši šoli sem pripravljala še potne naloge, naročilnice, izdajala položnice za vse učence šole in vodila šolsko blagajno. Vrata v mojo pisarno so vedno odprta, tako da sem ves čas na voljo učencem in učiteljem, ne le ravnateljici. Katere so glavne spremembe, ki ste jih zaznali pri svojem delu, odkar ste na tem delovnem mestu? Glavna sprememba sovpada z uvedbo enotnega načrta klasifikacijskih znakov z roki hrambe v VIZ. V praksi to 16

pomeni, da smo prenehali z vodenjem klasičnega delovodnika in začeli dokumentarno gradivo klasificirati. Brez katerega tehnološkega pripomočka si ne znate več predstavljati svojega dela? Prav vsa računalniška oprema s pripadajočimi napravami je danes na mojem delovnem mestu nepogrešljiva. Kako gledate na pomen izobraževanja za posameznika? Menim, da je izobraževanje zelo pomembno. Poleg formalnega izobraževanja in pridobivanja znanj s področja dela je prav, da se www.adma.si


ADMA SE PREDSTAVI

Kaj je bil do zdaj vaš največji izziv na delovnem mestu in kako ste se spopadli z njim? Največji izziv doslej je bila predaja arhivskega gradiva pristojnemu arhivu – v našem primeru Zgodovinskemu arhivu Celje. V vsej zgodovini naše šole, in sicer do leta 2017 nismo predali arhivskega gradiva. V naših arhivih je bilo potrebno v celoti, po posameznih vsebinskih sklopih, popisati dokumentarno gradivo, ki smo ga s pomočjo pristojne arhivistke za šolstvo odbrali in predali. Najstarejši zapisi v šolski kroniki so segali celo v leto 1893. Glede na posamezne ureditve, imena šol in podružnice, sta bila popis in predaja zelo zahtevna. Katere so prednosti in slabosti vašega dela? Prednost so vsekakor otroci, naši učenci. Tudi narava dela je zaradi pogostih obiskov učencev zelo dinamična, kar pa lahko kar hitro predstavlja težavo, kadar je potrebno nekaj narediti hitro in natančno. Če bi še enkrat izbirali svojo poklicno pot: bi se znova odločili za delo, ki ga opravljate, in zakaj? Da, znova bi se odločila za to delo. Mislim, da mi je pisano na kožo. Kako skrbite, da vam stres ne pride pod kožo? Po 10-letnih delovnih izkušnjah sem spoznala, da moje delovno mesto – moje delo ni tudi moje življenje. Znam ločiti poslovno od zasebnega. Na delovnem mestu pa k temu pripomorejo tudi prijateljske vezi in majhne pozornosti sodelavk, kot so kavica takrat, ko si je sama ne uspem pripraviti. Kaj bi svetovali nekomu, ki se je pravkar odločil postati poslovni asistent? Svetovala bi mu, naj se zaveda, da je njegovo delo zelo pomembno, pa čeprav ni vedno videti tako. In naj ne pozabi, da njegovo delo asistira vodstvu oziroma nadrejenemu, ki mu mora biti v pomoč in oporo. Kaj počnete v prostem času? Prosti čas namenjam različnim športnim aktivnostim, kjer se mi pridružuje tudi moj sin, ki mu še vedno posvetim največ časa. Skupaj z možem pa se radi odpravimo tudi na kakšen izlet. udeležujemo tudi drugih seminarjev in usposabljanj, ki vplivajo na osebnostni razvoj in dobro počutje na delovnem mestu. Kaj vas navdušuje in motivira? Navdušujejo me ljudje, ki z veseljem in zadovoljstvom opravljajo svoje delo. Osebno me motivirata tudi prijazna beseda in pohvala. Katere tuje jezike obvladate? Obvladam angleško, sporazumevam se lahko tudi v nemškem jeziku in seveda v srbohrvaškem. www.adma.si

Kje ste bili nazadnje na dopustu in kam bi radi odpotovali? Nazadnje smo bili v Breli na poletnem dopustu. Moja sanjska destinacija so Maldivi, drugače si pa želim obiskati še kakšno evropsko prestolnico. Katera je zadnja knjiga, ki ste jo prebrali? Ne čakaj na vikend – Maje Golob. Kje se vidite v prihodnjih petih letih? Na trenutnem delovnem mestu ali pa je morebiti čas za spremembo in nove karierne izzive. 17


KOLUMNA ZMAGOVALKE PA/TL 2017

KAJ ME NAVDIHUJE?

Vedno znova me navdihuje in spodbuja nekaj naslednjih misli. Med drugim so mi pri srcu Goethejeve besede: »Stori vse, za kar misliš ali sanjaš, da je v tvojih močeh. V drznosti se skrivajo genialnost, moč in čarobnost.« ALEKSANDRA MASLARIČ

Vsako leto znova si postavimo in zastavimo nove zaobljube in cilje, tako v zasebnem življenju kot tudi v poslovnem. Vsi imamo nekakšne načrte, želje ali sanje in jih želimo uresničiti. Vendar njihova realizacija ni vedno uspešna, vsaj pri meni ne. Nekako se mi hkrati ne uskladita ne volja ne želja. Kaj torej lahko naredim, da bi povečala verjetnost, da jih bom uresničila? Najprej bi morala imeti notranjo motivacijo. »Notranja motivacija se pojavi, ko počnemo nekaj, ne da pričakujemo kakršnokoli nagrado od zunaj. Enostavno uživamo v aktivnosti ali pa jo vidimo kot priložnost za raziskovanje, učenje in aktualizacijo naših potencialov« (Coon & Mitterer). To se mi zgodi, ko najdem svoje resnične želje in sanje, a za te moram včasih daleč pobrskati ... Bolj kot sem usklajena s svojimi cilji, bolj so ti jasni. Zato moram odkriti, česa si resnično želim in tako zbuditi svojo notranjo motivacijo. Ampak, kako ugotoviti, česa si resnično želim? Včasih se mi zdi, da imam sto želja in včasih niti ena ni tista prava. Mislim, da si nekaj želim, po določenem času pa obupam. Včasih želja vztraja, vendar jaz izgubim voljo, ali pa me nekaj zaustavi. Včasih željo uresničim, drugič ne. Kako prepoznati to, česa si resnično želim?

KAJ ME NOTRANJE MOTIVIRA, KAJ ME NAVDIHUJE?

Larry DiAngi je zapisal: »Do uspeha prideš, ko postaneš resnično navdihnjen globoko znotraj sebe.« Kaj je tisto, kar mi 18

nenadoma vzbudi energijo? To je skupek vsega po malem, kakšen si kot oseba in kaj te navdihuje. Navdihujejo me ljudje in delo z ljudmi. Ko to opisujem, se mi usta kar raztegujejo v nasmeh, rada sem z ljudmi in obožujem vse, kar je povezano z njimi – samo ne skupne vadbe v zaprtih prostorih (smeh). Menim, da je v naravi vsakega človeka prisotna ustvarjalnost. Lahko smo bolj ali manj ustvarjalni in v vsakem primeru lahko razvijamo tudi svojo ustvarjalnost. Pri meni je že prepozno za razvijanje umetnosti slikarstva. Ampak lahko sem ustvarjalna na več drugih načinov in ni nujno, da je rezultat ustvarjalnega procesa neko genialno delo. Jaz grem kar korak po koraku in ustvarjam v vsakodnevnih opravilih, npr. pri svojem delu, vzgoji otrok, organiziranju zabav, organiziranju prostega časa, najbolj pa sem ustvarjalna pri ustvarjanju svojega življenja.

»Ko smo motivirani s cilji, ki imajo svoj globlji pomen, sanjami, ki jih je treba uresničiti, resnično ljubeznijo, ki jo je treba izraziti, takrat resnično živimo svoje življenje.« (Greg Anderson) www.adma.si


Najem barvnih tiskalnikov in multifunkcijskih naprav.






POSLOVNA ASISTENTKA/TAJNICA LETA 2018

ZADNJI DNEVI ZA PRIJAVO: KOMU BOMO TOKRAT NADELI LASKAVI NAZIV? Na kongresu ADMA 2018 bomo tudi letos podelili priznanje Poslovna asistentka/tajnica leta. Planet GV in Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije bosta priznanje podelila že 22. leto zapored, zadnji dnevi za prijavo pa se počasi iztekajo. Prijava na izbor je brezplačna, izbirali bomo med vsemi poslovnimi asistenti, tajnicami, poslovnimi sekretarji in vodji pisarn, ki se bodo na izbor prijavili do 20. marca 2018. Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje spodnje pogoje za prijavo, tako da prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si.

RAZPISNI POGOJI

Za nagrado se lahko poteguje vsak, ki izpolnjuje razpisne pogoje: • najmanj VI. stopnja izobrazbe in najmanj 5 let delovnih izkušenj ali V. stopnja in 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu poslovni asistent, sekretar, vodja pisarne ali tajnica ter drugih sorodnih poklicih s področja administracije in menedžmenta; • znanje vsaj enega tujega jezika; • poznavanje dela z osebnim računalnikom in programi za pisarniško poslovanje; • širša razgledanost, poznavanje bontona in poslovnega protokola, obvladovanje pisne in ustne komunikacije ter javnega nastopanja. Kandidatke in kandidati: • se prijavijo sami, • jih prijavi vodstvo iz organizacije kandidatke, • jih prijavi sodelavec iz organizacije kandidatke ali • jih predlaga organizator izbora. Za naziv se ne morejo potegovati: dosedanje prejemnice naziva poslovne asistentke/tajnice leta, članice upravnega odbora Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije v času njihovega mandata v upravnem odboru in zaposleni v družbi Planet GV.

PRIJAVA NA IZBOR

Prijavi se lahko vsak, ki izpolnjuje pogoje za prijavo, tako da prijavo posreduje na e-poštni naslov: izbor@planetgv.si. Prijava mora vsebovati: 1. Življenjepis, ki naj vsebuje naziv trenutnega delovnega mesta, formalno izobrazbo ter druga opravljena usposabljanja in izobraževanja, delovne izkušnje s področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja ter povezanih področij, ter izkušnje in znanja z drugih poslovnih področij. 2. Navedbo in opis projektov s področja pisarniškega poslovanja in poslovne administracije, ki jih je kandidat vodil oz. v njih sodeloval, s poudarkom na zadnjih 12 mesecih. 3. Opis predstavitve pomena trenutnega delovnega mesta kandidata za uspeh oddelka oz. organizacije, v kateri je zaposlen. 20

4. Pogled na vlogo področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja v prihodnosti.

OCENJEVANJE PRIJAV IN POTEK IZBORA

Merila za ocenjevanje prijav so: 1. Ocena življenjepisa (20 točk). 2. Ocena predstavitve projektov s področja poslovne administracije in pisarniškega poslovanja (20 točk). 3. Ocena predstavitve pomena delovnega mesta za uspeh oddelka oziroma organizacije (10 točk). 4. Ocena predstavitve vloge poslovnega področja v prihodnosti (10 točk). Prijave bo ocenila strokovna komisija. Prijava kandidata/ kandidatke lahko doseže največ 60 točk. Prvih pet prijav po številu doseženih toč bomo povabili v drugi krog. Med njimi bomo izbrali tri finaliste izbora Poslovna asistentka/Tajnica leta 2018. Drugi krog bo izveden 21. aprila 2018, ko bomo finaliste povabili v prostore Planeta GV. V drugem krogu se bodo kandidati preizkusili v obvladovanju komunikacijskih veščin pred strokovno komisijo, ki bo z vsemi polfinalisti opravila 10-minutni pogovor, sestavljen iz: • kratke osebne predstavitve, • kratke predstavitve organizacije, v kateri dela, • njegovega/njenega mnenja o vlogi in razvoju poklica. Kandidati lahko v drugem krogu prejmejo do 40 točk, ki se prištejejo točkam za oceno prijave. Najboljše tri bomo povabili na Kongres ADMA 2018, kjer bomo razglasili zmagovalca/ko. Organizator si v primeru višje sile pridržuje pravico do spremembe vsebine projekta, spremembe datuma in lokacije zaključnega dogodka ter do odpovedi dogodka.

NAGRADA

Prvouvrščeni kandidat/ka bo prejel naziv poslovna asistentka/tajnica leta, brezplačno udeležbo na kongresu ADMA ter zlati znak Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev. Vsem prvim trem uvrščenim bomo podelili priznanja in brezplačno tridnevno udeležbo na kongresu ADMA. V strokovni komisiji za izbor poslovne asistentke/tajnice leta se veselimo prijav. Za dodatna vprašanja pišite na revija@adma.si.

ČASOVNICA 20. marec 2018 – zadnji dan za oddajo prijave 6. april 2018 – rezultati prvega kroga in povabilo v drugi krog 21. april – preizkus komunikacijskih veščin za najboljših pet 17. maj – slavnostna razglasitev na kongresu ADMA 2018 v Portorožu

www.adma.si


IZBOR 2018

POSLOVNA ASISTENTKA/TAJNICA LETA

Oddajte svojo prijavo na izbor@planetgv.si do 20. marca 2018.


ADMA INTERVJU

DUŠAN OLAJ: OD GARAŽE DO MARSA, OD JEZIKOV DO SODOBNE TEHNOLOGIJE Duol ni tipično slovensko podjetje, tudi zaposleni niso tipični, zato niti ne čudi, da tudi lastnik in direktor Dušan Olaj ni tipičen manager. Podjetje iz Brezovice je eno redkih slovenskih družb, ki se lahko ponaša s tem, da dela za tako priznane poslovne partnerje, kot sta ameriška in ruska vesoljska agencija Nasa in Roskozmos. Ker je delo v Duolu, kot pravi Dušan Olaj, specifično in se področja dobesedno »prekrivajo med sabo« in ker skoraj vsi delajo vse, niti ni čudno, da delo poslovne asistentke običajno opravljajo tudi trije zaposleni. MANJA PUŠNIK

Podjetje Duol se je v izvozno usmerjeno in hitro rastoče podjetje razvilo tako kot Google, Apple, Amazon, Mattel in Hewlett Packard – iz garaže. Od kod pravzaprav ideja o izdelovanju napihljivih hal, namenjenih za šport, večnamenske dvorane in skladišča? Kot je običajno pri takih zgodbah, gre za neverjetno naključje. Pred leti so me vprašali, ali lahko v eni izmed držav nekdanje Sovjetske zveze v izjemno kratkem času postavimo teniško dvorano. In ker so v Sloveniji že bile podobne rešitve, sem potrdil, da to lahko uresničimo. In tako smo »padli« v posel. Kdaj se je to zgodilo? To je bilo leta 1994, vendar posel ni bil tako enostaven. Naj pojasnim, da v Duolu nismo izumili balonskih hal, te so namreč že obstajale, tako pri nas kot tudi v tujini. Vendar so bile to takrat »cenene« hale, namenjene zgolj sezonskemu pokrivanju objektov in nikakor niso bile primerne za hude ruske zime. V Duolu smo naročilo preuredili, kar pomeni, da smo balonsko halo izdelali tako, da je bila

primerna za ekstremne ruske zime, kjer temperature dosežejo več kot minus 30 stopinj Celzija in ji dodali ogrevanje ter izolacijski sloj. Dvorana je bila sicer namenjena za beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka. Ko smo jo postavili, je na otvoritveni tekmi beloruski predsednik Lukašenko igral s kazahstanskim predsednikom Nazarbajevom. Slednjemu je bila ideja te dvorane tako všeč, da smo naslednji posel dobili v Kazahstanu. Potem je ukrajinski predsednik priletel v Kazahstan, igral tenis v naši dvorani, in naslednjo smo postavili v Kijevu. Tja je priletel ruski predsednik Jelcin in zgodba je dobila nadaljevanje v Moskvi. Tako smo postavili četrto dvorano. Takrat sem spoznal, da je to lahko izjemno zanimiva tržna niša in zelo zanimiv izdelek. Koliko je bilo tedaj zaposlenih v Duolu? Nič oziroma eden (smeh). Duol se je namreč skozi leta preoblikoval, na začetku smo bili tipično trgovsko podjetje. Dobili smo denar, kupili blago, ga malenkostno predelali, da je bilo primerno za ruski trg in ga poslali

Poznam kar nekaj vrhunskih managerjev, tudi iz velikih podjetji, ki si službene poti urejajo sami. Dandanes je čas veliko večja vrednota kot denar. Zelo težko bi bilo moji poslovni asistentki pojasniti, kje bom določen trenutek in kdaj in kako naj odpotujem drugam. 22

naprej. Sčasoma smo vse te nabavne oziroma trgovske funkcije »izklapljali« in vedno večji delež teh dvoran smo izdelovali sami. V določenem obdobju smo prešli v proizvodno podjetje, se pred desetimi leti zaradi rasti trga preoblikovali v podjetje za inženiring, zdaj pa smo v naslednji fazi sprememb, saj postajamo razvojni inženiring z znanstvenoraziskovalnimi skupinami v podjetju. Koliko ljudi zaposlujete? V Duolu nas je 25. Pa ni bilo vedno tako. Naš posel je izrazito sezonske narave in uspešni smo postali tisti trenutek, ko smo se »outsoursali« in vse nestrateške funkcije prenesli na zunanje sodelavce. V podjetju smo obdržali zgolj vitalne funkcije, v tem trenutku imamo več kot 50 podizvajalcev, ki delajo za Duol pod določenimi pogoji. To pomeni, da ne smejo biti 100-odstotno odvisni od nas, ampak morajo del poslov ustvarjati tudi sami, na svojem trgu. Če seštejem še vse naše kooperante, vpete v Duolov posel, jih je več kot 400. Duol se vse bolj uveljavlja v agrobiznisu in raziskovalni dejavnosti, sodelujete tudi z ameriško vesoljsko agencijo Nasa in Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) ter slovensko agencijo Space. Koliko časa je trajalo, da ste zrasli v tako priznano podjetje, ki zdaj poslovno sodeluje tudi z vesoljskimi agencijami? To je rezultat našega 25-letnega sistematičnega dela. Da so nas vse te www.adma.si


ADMA INTERVJU

velike institucije spoznale kot pomembnega partnerja, je bil seveda potreben čas. Danes za Evropsko vesoljsko agencijo razvijamo zemeljske postaje oziroma tako imenovane Radome, pri tem sodelujemo s slovenskim centrom odličnosti agencijo Space. Za ameriško Naso in ruski Roskozmos razvijamo sistem bivalnih površin na Marsu. Delamo tudi s Kitajci, gre za ločeni projekt, cilj pa je enak: Mars. Duol je na področju hitro postavljivih hal trenutno med tremi največjimi družbami na svetu. Kje vse stojijo Duolove napihljive dvorane? Ste že na vseh kontinentih? V tem trenutku so naše napihljive dvorane v 56 državah sveta. Nismo navzoči v Severni Ameriki, ker je tam trg v tem trenutku prevelik za nas in bi ga težko obvladovali, bo pa to v prihodnosti izziv za naš prihodnji razvoj. Duol je navzoč v Južni Ameriki, Evropi, Aziji, Afriki, kmalu bomo tudi v www.adma.si

Avstraliji in Novi Zelandiji. Na vzhodu od Kamčatke do Čila na zahodu. Dlje se na Zemlji ne da. Klimatski pogoji so tisti, ki določajo uporabnost naših izdelkov in navzočnost na svetovnih trgih. Največje prednosti naših hitro postavljivih objektov so cena in hitrost gradnje, saj od podpisa pogodbe do postavitve objekta navadno ne minejo več kot trije meseci, kar pomeni, da naš kupec lahko zelo hitro povrne vložek v investicijo. Pa ne samo to, vsak Duolov objekt lahko vedno v izjemno kratkem času prestavimo kamorkoli na drugo lokacijo. Govorimo o začasnih objektih, ki so danes prednost v marsikaterem poslovnem modelu.

da sem vsaj polovico leta na poteh v tujini, tista druga polovica leta pa je kreativna s sodelavci doma.

Narava vašega dela zahteva, da veliko potujete in tudi te dni ste si vzeli le kratek čas za bivanje doma, v Sloveniji. Ste že izračunali, koliko dni v letu ste na poti in koliko doma? Duol je nastal s potovalko v roki in obstaja zaradi potovalke v roki. Pomeni,

Kdo vam pomaga denimo pri organizaciji vašega dela in službenih potovanj? Je to vaša poslovna asistentka? To delo opravljam sam, razlog je popolnoma enostaven: na teh poslovnih poteh nikjer ne preživim več kot

Kdo torej takrat organizira delo v podjetju? Duol že dolgo ni Dušan Olaj in odlično deluje tudi brez mene, kar me navdaja z mirnostjo. Moja naloga danes v podjetju je razmišljati o novih stvareh in jih poskušati spraviti v življenje. Sodelavcem pomagam ustvarjati nove tržne niše in se ukvarjam z večjimi oziroma velikimi projekti, ki zahtevajo odločanje lastnika. Sprejemam odločitve, ki so tvegane narave in ki bi jih sodelavci težko sprejemali.

23


ADMA INTERVJU dan ali dva. Navadno se te službene poti tudi verižijo. To pomeni: če grem danes na službeno pot v države nekdanje Sovjetske zveze, bom letel v Moskvo, tam ostal pol dneva in kasneje letel v Kazahstan, od tam v Uzbekistan, Azerbajdžan in Belorusijo ter nazaj domov v Ljubljano ali na katero od bližnjih letališč. Praktično je nemogoče, da bi ob takem scenariju nekdo urejal letalske vozovnice namesto mene. Narava mojega dela je taka, da se običajno sproti odločam, kam in kdaj ter na kakšen način bom potoval. S pomočjo sodobne tehnologije je danes tako najlažje, da si letalske vozovnice in hotelske rezervacije urejam sam. Pri tem nisem osamljen, saj poznam kar nekaj vrhunskih managerjev, tudi iz velikih podjetji, ki si službene poti urejajo sami. Dandanes je čas veliko večja vrednota kot denar. Zelo težko bi bilo moji poslovni asistentki pojasniti, kje bom določen trenutek in kdaj in kako naj odpotujem drugam. Tudi zato velika večina managerjev službene poti že ureja sama. Nič hudega, saj narava dela poslovne asistentke ni zgolj urejanje letalskih vozovnic in rezervacije hotelskih sob. Na začetku delovanja Duola ste zagotovo imeli poslovno asistentko? Ne, ker je naš poslovni model od drugih podjetij nekoliko drugačen. Smo maksimalno »outsoursano« podjetje in vsako od delovnih mest se prekriva z drugim delovnim mestom. Poslovne procese v podjetju imamo organizirane tako, da denimo dve delovni mesti pokrivajo trije sodelavci in ko je na posameznem delovnem mestu večja potreba po delu, drug drugemu pomagamo. Torej, ko ima nekdo čas oziroma konča svoje delo, vskoči na pomoč pri drugem projektu. Duolovci smo ekipa univerzalnih ljudi. Na kakšen način skrbite za izobraževanje zaposlenih? Gre pri tem za interna izobraževanja ali se udeležujejo izobraževanj tudi zunaj podjetja? Vsem sodelavcem je brez zadržkov omogočeno zunanje izobraževanje in študij, ki ga krije podjetje. Dodatno imamo zelo močno interno izobraževanje. Vsako leto imamo globalni seminar in marca bomo v podjetju spet gostili Duolovo prodajno ekipo iz celega sveta, na izobraževanje bodo namreč prišli vsi naši agenti in distributerji. Gre za večdnevno izobraževanje, na katerem jih 24

seznanjamo z vsemi novostmi, tehničnimi podrobnostmi, strategijo in politiko podjetja. Jaz temu pravim »teambuilding« za zunanje sodelavce. Rutinske zadeve obvladujemo na tedenskih izobraževalnih sestankih. Nimamo pa več dnevnih kolegijev, saj z uporabo sodobnih komunikacijskih metod ti niso več potrebni. Tudi poslovne poti smo začeli omejevati in se povsod, kjer je le mogoče, raje odločamo za Skype konference. Zaradi prihranka časa in denarja. Poslovneži radi pravimo: »Business trip is a profit killer!« (Poslovna pot ubija dobiček!op. a.) Če bi bili na vodilnem položaju v družbi, kjer je zaposlena tudi poslovna asistentka – kaj bi od nje zahtevali? Bi bilo to znanje tujih jezikov ali obvladovanje sodobnih tehnologij?

Absolutno bi zahteval znanje več tujih jezikov, pri čemer angleščine, vsaj v Duolu, ne štejemo za tuji jezik. Znanje jezikov je ena od stvari, ki jih naši zaposleni brezpogojno morajo obvladati. V podjetju imamo pokrite skoraj vse glavne jezike tega sveta. Običajno že v sami fazi naročil delamo v jeziku države, kamor bomo izdelek tudi prodali. Tako zmanjšujemo možnost napak. V tem trenutku nas povpraševanja iz Kitajske silijo k razmišljanju, da bi zaposlili tudi sinologa, ki bi nam pomagal pri ponudbah in poslih za kitajski trg. Vse, kar sem povedal, pa velja tudi za poslovno sekretarko: če bi jo imel oziroma, če se bo pokazalo, da jo potrebujemo, potem bi morala poleg pisarniškega dela znati vsaj tri svetovne jezike ter obvladati komunikacijo s sodobnimi tehnologijami. www.adma.si


ADMA INTERVJU oziroma sodelovanje med direktorjem in poslovno sekretarko. Tu je v bistvu že pogled dovolj, v smislu: napišite to in to ... Ne pa, da sam pišem pismo, ki ga potem poslovna sekretarka le (pre) pošlje naprej. Kot direktor dodajam v pismo nujno noto, vse drugo pa prepustim poslovni asistentki. Torej, tisti trije, ki so pri nas na neki način poslovni sekretarji, imajo vpogled tudi v moj koledar in s tem v vse moje obveznosti. Neusmiljeno mi ga polnijo ... (smeh) Torej imate poslovne sekretarke? Imamo ljudi, ki to delo opravljajo, vendar tega delovnega mesta v podjetju nimamo. Funkcija je namreč dodeljena več ljudem, ki delajo na finančnem in komercialnem oddelku. Ampak, kot sem že dejal, vse to delo se prekriva. Po mojem mnenju se bo funkcija poslovne sekretarke, kot jo poznamo danes, utopila oziroma integrirala z drugimi delovnimi mesti. V večjih podjetjih imajo poslovne asistentke absolutno pomembno vlogo, v majhnih podjetjih pa je poslovna sekretarka skrita v nekaj ljudeh. Govorimo torej o virtualni, navidezni funkciji nekaj ljudi, ki to delo že zdaj opravljajo, nimajo pa naziva poslovnega asistenta oziroma asistentke. Kaj vam pomenita zaupanje in pripadnost zaposlenih v kolektivu? To je ključ za uspeh. Če tega v podjetju ni, zagotovo ne more uspešno delovati na daljši rok. Menim, da smo v tem pogledu zgledno podjetje. Se strinjate s trditvijo, da je poslovna asistentka tista, ki navzven predstavlja podjetje oziroma da je na neki način prva predstavnica za stike z (interno in zunanjo) javnostjo? Seveda. Naj pojasnim, da imamo v podjetju dva do tri »prikrite« poslovne sekretarje. To so tako imenovani »frontmani«, ki imajo v rokah centralni telefon in sprejemajo zunanje klice ali obiske. Prvi stik s podjetjem je izjemno pomemben in vsi tisti, ki to delo opravljajo, skrbijo za ugled podjetja. Glede na to, da uporabljate vse možnosti sodobnih komunikacijskih kanalov in tehnologij, poslovne asistentke pa nimate, me zanima, ali bo po vašem mnenju ta poklic sčasoma izumrl ali pa se bo zgolj spremenil oziroma preoblikoval? www.adma.si

Ta poklic po mojem mnenju ne bo izumrl, spremenila se bo le njegova funkcija. Managerji imamo namreč danes težavo in to je servisiranje določenih obljubljenih obveznosti. Če povem konkretno: ko sem cel dan na službeni poti in imam nekaj sestankov, ob koncu dneva pa v podjetje prinesem deset vizitk in prav toliko zapisnikov, mora to nekdo v podjetju tudi obdelati. Funkcija, ki jo tu vidim, je zelo tesna navezava

Kako nagrajujete zaposlene? Kaj pomeni nagrajevati? Zagotovo je to spodbuda za delo … Sodelavci imajo fiksni in stimulativni del plače in natanko vedo, kaj lahko pričakujejo za svoj vložek. Res je tudi, da je zanimanje za zaposlitev v Duolu izjemna. V Duolu ni fluktuacije. Tisti, ki pridejo, ostanejo. Smo zelo odprto podjetje, nimamo registracije delovne-

V podjetju imamo dva do tri »prikrite« poslovne sekretarje. To so tako imenovani »frontmani«, ki imajo v rokah centralni telefon in sprejemajo zunanje klice ali obiske. Prvi stik s podjetjem je izjemno pomemben in vsi tisti, ki to delo opravljajo, skrbijo za ugled podjetja. 25


ADMA INTERVJU

Če bi imel poslovno asistentko oziroma, če se bo pokazalo, da jo potrebujemo, potem bi morala poleg pisarniškega dela znati vsaj tri svetovne jezike ter obvladati komunikacijo s sodobnimi tehnologijami. ga časa, ker zagovarjam stališče, da je delo v Duolu kreativna kategorija in ne časovno normiranje. Smo otrokom in materam prijazno podjetje, tudi zasebne zadeve lahko kolegi opravljajo med delovnim časom. Seveda pa morajo biti naloge in obveznosti izpolnjene. Tu, na sedežu podjetja na Brezovici, dela 25 ljudi, povprečna starost v podjetju (če izvzamem sebe) je 35 let. Vsak iz ekipe ima vsaj deset let delovne dobe v podjetju, kar pomeni, da gre za izjemni razvojni potencial podjetja. Gre za visokošolsko izobražene zaposlene? Ni nujno. Kombinacija znanja in z delom pridobljenih izkušenj. Imamo namreč tudi sodelavce, ki so se dela v Duolu priučili. Duol, kot tehnološki in tržni vodja v svetovnem merilu, postavlja standarde, zato teh znanj ni mogoče usvojiti na univerzi ali neki izobraževalni instituciji. Kot sem že prej omenil, pomembno je, da naš sodelavec zna več svetovnih jezikov in na takšne ljudi ciljamo. Seveda ne moremo mimo tega, da ste kandidat ene izmed političnih strank za gospodarskega ministra. Ne bom vas vprašala, zakaj politika, saj ste še nedavno zatrjevali, da se v to ne boste spustili. Zanima me, kako bo potekalo delo v Duolu, če boste zasedli ministrski stolček? Že imate torej naslednika? Že pred dvema letoma sem sporočil, da se umikam iz Duola in napovedal upokojitev, sicer ne v pravem smislu (smeh). Duol je danes v fazi, v kateri je razvoj za prihodnjih deset let praktično končan in je potrebno izdelke in znanje 26

zgolj potržiti. In to delajo drugi bistveno bolje kot jaz, zato v tej ekipi nisem potreben. V življenju sem si našel druge izzive, še vedno pa bom v podjetju lahko deloval iz ozadja, če me bodo potrebovali. Ta moja prostost je bila eden izmed razlogov, da sem sploh začel razmišljati o ponudbi, ki sem jo dobil. V minulih desetih letih sem izjemno kritično pero slovenske politike. Opozarjam, kaj bi se dalo delati bolje oziroma drugače in kaj se dela narobe. In so mi vrgli rokavico, češ če že kritiziram, potem znam te stvari na položaju tudi popraviti. Takšna ponudba pa se ne zavrne. Dobil sem torej možnost, da vse tisto, o čemer sem pisal in govoril, poskusim spreminjati in spremeniti. Pri tem si ne ustvarjam nobenih iluzij, da sem kaj posebnega. Zanesljivo pa lahko prinesem v politični prostor drugačen pogled na stvari. Vendar bom v politiko vstopil kot gospodarstvenik in ne kot politik. Se ne bojite, da bi se vas prijel madež tistega politika, ki je veliko obljubljal, obljub pa ni mogel uresničiti? V

politiki vendarle vedno prevladujejo kompromisi … Da sem sploh pristal na morebitno kandidaturo, sem seveda postavil določene pogoje in ti so bili sprejeti. V to funkcijo ne grem naivno, natančno vem, kaj lahko pričakujem, kaj lahko naredim. Ali bom uspel ali ne, pa sem vzel v zakup. To je zame osebni izziv. Več let smo gospodarstveniki in podjetniki želeli od zunaj spreminjati stvari, vendar nam ni uspelo. Morda je čas, da spreminjamo stvari od znotraj. Koliko kilometrov ste že pretekli danes pred službo? Zjutraj sem preplaval tri kilometre, zvečer pa bom pretekel 16 kilometrov. Moj letošnji Ironman se nezadržno bliža in tek, plavanje in kolo so del mojega vsakdana. Ali tudi od zaposlenih zahtevate, da skrbijo za zdravega duha v zdravem telesu? Nobene potrebe ni, da bi od zaposlenih to tudi zahteval, ker, ko to vidijo, to tudi sami počnejo. Kdor teče, slabo ne misli! (smeh) www.adma.si


Seminar Poslovni protokol in Ksenija Benedetti 24. maj 2018 Planet GV, Ljubljana Šefinja protokola RS Ksenija Benedetti vas bo na seminarju vpeljala v svet poslovnega in tudi diplomatskega protokola, vse z namenom, da vas pripravi na različne situacije v poslovnem svetu. Pridobite novo znanje in se izognite neprijetnim zadregam.

Dodatna pridobitev na seminarju! Knjiga s celovitim, zaokroženim in zanimivim pregledom o poslovnem in diplomatskem protokolu PROTOKOL – SIMFONIJA FORME avtorice Ksenije Benedetti

Podrobnejši program in prijave Planet GV, d. o. o. Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana Informacije in prijave: 080 33 44 E-pošta: izobrazevanje@planetgv.si

www.planetgv.si


KOMUNIKACIJA IN ODNOSI

KAKO DOBRO SODELOVATI S SVOJIM ŠEFOM? Za novo leto sem dobil čestitko od svoje nekdanje sodelavke, s katero sva preživela v službi skupaj skoraj petnajst let. Ko sem prebral prijazna voščila od moje nekdanje tajnice in njenega moža, sem se spomnil, ko mi je žena pred leti enkrat rekla, da imam jaz dve ženi. Eno doma in eno v službi. Se spomnim, kako sem se takrat zasmejal misleč, da je to pravzaprav res. Ena me mora prenašati doma, druga pa v službi. Le kateri je težje? Verjetno nobeni ni bilo lahko. RUDI TAVČAR

V tistem obdobju mojega življenja sem bil tekmovalen, usmerjen k uspehu podjetja, ki sem ga vodil. Tudi nisem bil vedno potrpežljiv in prijazen ne do sodelavcev, za katere sem misli, da ne dosegajo mojih (beri pravih) delovnih standardov, niti zelo toleranten do situacij, ki so me ovirale na poti do uspeha. In seveda se je to kazalo tudi v mojih odnosih tako doma kot v službi. Če pogledam nazaj, sem obema, tako ženi kot moji tajnici, zelo hvaležen, da sta zdržali ob meni toliko let in da sta sodelovali pri poti do uspeha. Res pa je, da nikoli nisem pripisoval zaslug samo sebi, temveč sem uspeh vedno videl kot uspeh vseh sodelavcev in sodelavk ter tudi vseh naših družin.

KAKO TOREJ SODELOVATI S SVOJIM ŠEFOM?

Z nekaterimi gre to lažje z drugimi pa težje. Logično, kolikor ljudi, toliko značajev in z enimi se hitreje ujamemo, z drugimi pa gre to težje ali nam pa sploh ne uspe. Kot enega od osnovnih pogojev za to, da vodja in njegova desna roka (kar tajnica oz. poslovni asistent dejansko je) sodelujeta, je, da obstaja med njima neka osebna kemija. Preprosto morata se ujeti kot osebi. Kako se dva ujameta kot osebi, je zelo odvisno od genetike in izkušenj v zgodnjem otroštvu in tako je to bolj področje (partnerske) terapije. Zato tu ne bom šel bolj v globino. Po mojem mnenju pa mora tajnica za dobro in 28

dolgotrajno sodelovanje svojega nadrejenega imeti vsaj malo rada. Pa ne v nekem spolnem smislu, ampak ga mora spoštovati in ceniti, ne samo kot strokovnjaka ali vodjo, temveč tudi kot človeka.

SPOŠTOVANJE GRE V OBE SMERI

Seveda pa gre to veliko lažje, če je ta odnos obojestranski, če tudi nadrejeni svojo tajnico spoštuje in ceni. Tak odnos najlažje zgradimo, če vodja želi sodelovati in vsaj posluša, če že ne vedno upošteva interese svojih sodelavcev. Žal pa ni vedno tako. Včasih je videti, kot da vodja želi vedno uveljaviti samo svojo voljo, da ne posluša in pohodi ostale. Včasih je videti, kot da enim popušča, pogleda skozi prste, ali se jim celo prilizuje, do drugih pa je nepopustljiv ali celo krivičen. Včasih se zdi, kot da je vodja neodločen, da ne sprejme določenih odločitev, ki bi jih moral, da odlaša ali pa da se celo izmika. Z nekaterimi sklepa kompromise, ki na prvi pogled niso dobri za nikogar ali pa so celo nenačelni. V takih primerih pa je sodelovanje in s tem tudi dober odnos zelo otežen. Toda načini vedenja, ki sem jih opisal zgoraj, so lahko značajske lastnosti vodje, lahko pa so samo taktične poteze, ki so potrebne za uspeh v določeni situaciji. Če ima vodja katero od teh neljubih značajskih potez, ga je morda res težko imeti rad. Vendar ali smo mi popolni. Tako tu ne pride nič drugega v poštev kot velika mera

tolerance in celo sočutja. Če pa so taka vedenja taktične poteze, ki jih zahteva določena situacija, je prav, da to sprejmemo. Je pa res lažje sprejeti, če ti vodja kakšno svojo odločitev vsaj minimalno razloži.

ZAUPANJE V ODLOČITVE VODJE

Tu pa pridemo že naslednjega področja. To so zaupanje, skupne vrednote in cilji. Če so vrednote v podjetju transparentne in seveda, če jih zaposleni, predvsem pa vodja ne samo pridiga, ampak tudi živi, je zaupati vodji, ko sprejme neko na videz nelogično odločitev, bistveno lažje. Zaupanje, da dela vodja v skupno dobro, da mu je dobrobit organizacije in zaposlenih na prvem mestu, je pogoj, da lahko sodelujemo z njim tudi, ko je situacija nejasna ali ko česa ne razumemo ali bi sami celo naredili drugače. In seveda, z vrednotami organizacije se moramo poistovetiti tudi sami. www.adma.si


KOMUNIKACIJA IN ODNOSI

VEČ NA KONGRE SU ADMA 2018

CILJI IN VREDNOTE

Če so vrednote in cilji organizacije v nasprotju z našimi vrednotami, pa je morda čas, da začnemo iskati novo službo ali celo življenjsko pot. Če verjamemo, da je to, kar delamo, prava stvar, si moramo postaviti nekaj ključnih vprašanj. Ali s tem, kar delam in govorim v organizaciji in tudi do svojega nadrejenega, res živim svoje vrednote? Ali s svojim delom in besedami, ki jih dajem v okolje, res pripomorem k doseganju skupnih ciljev? Kako bom s svojim delom še bolj pripomogel k doseganju skupnih ciljev?

SMO VREDNI ZAUPANJA?

Poleg tega, da mora tajnica zaupati svojemu vodji, pa ravno tako velja tudi obratno. Poslovni asistent ve za odločitve, ki včasih še niso za v javnost. Ima dostop do dokumentov, ki so zaupne narave … Izvesti mora kakšno delo do www.adma.si

točno določenega roka in to brez kontrole. Skratka, vodja mora zaupati, da to, kar naroči, da se bo to tudi zgodilo in da tisto, kar mora ostati skrito, da bo tudi ostalo skrito. In tu si lahko postavimo vprašanje, ali smo res vredni zaupanja, ali pa smo to zaupanje že kdaj izdali. Med odraslimi v odnosu namreč velja načelo, da sva oba v enaki meri odgovorna za kvaliteto odnosa. Tako to pomeni, da smo tudi mi odgovorni, ali nas vodja vidi kot nekoga, ki mu lahko zaupa in ki ga podpira. In vse to so teme, o katerih naj bi se vodja in njegova desna roka vsaj občasno pogovarjala. In če ne da vodja pobude, jo da lahko tudi tajnica oz. njegov asistent.

KAJ PA KONFLIKTI?

Kako pa ravnati, ko je situacija težka ali celo konfliktna? Najprej ne smemo zadeve vzeti osebno. Tudi če šef ni

vedno prijazen, nam ne razloži kakšne naloge dovolj natančno, nas opominja za nekaj, o čemer nima pojma …, ne vzemimo tega preveč osebno. Ima pač slab dan (ali leto) in bodimo potrpežljivi. Prosimo za sestanek in mu odkrito povejmo, da nas tak način komuniciranja boli in se počutimo nespoštovane. Meje je potrebno postavljati, saj se tako ščitimo pred izkoriščanjem in ohranimo dobro lastno samopodobo. Seveda pa moramo te meje postaviti spoštljivo, saj tudi dejstvo, da drugi do nas ne ravna spoštljivo, ne opravičuje nas, da se enako obnašamo nazaj. Tako je tudi reči NE včasih prava umetnost. Predvsem moramo drugemu povedati, da ga spoštujemo, da ga cenimo in da imamo isti cilj. In prav zato, ker želimo delati za isti cilj in ohraniti spoštovanje do njega, mu želimo povedati, da nas neko njegovo vedenje boli. Tak način postavljanja meja bo med dvema sodelavcema, ki se v osnovi spoštujeta, spoštovanje samo okrepil. Sem bil jaz kot direktor tak do svoje tajnice, kot zgoraj sam opisujem. Pravzaprav ne vem. Vem, da sva včasih z mojo tajnico imela tudi težke pogovore, vem, da sem ji popolnoma zaupal, da me bo podprla v mojih odločitvah, vem tudi, da je ona meni zaupala in da mi je včasih tudi »krila hrbet« pred kom … Verjetno pa bi danes, s tem znanjem in izkušnjami v kakšni odločitvi kdaj ravnal drugače. Bil bi bolj odprt, večkrat jo pohvalil … Če pa se vrnem nazaj k novoletni čestitki moje tajnice. Ko sem jo prebral, mi je žena rekla, naj jo pokličem. Poklical sem jo in povabil oba z možem na večerjo. Prišla sta in to je bil eden bolj zabavnih večerov v letošnjem novoletnem času. Torej je nekaj že moralo biti dobro tudi petnajst let nazaj.

Zaupanje, da dela vodja v skupno dobro, da mu je dobrobit organizacije in zaposlenih na prvem mestu, je pogoj, da lahko sodelujemo z njim tudi, ko je situacija nejasna ali ko česa ne razumemo ali bi sami celo naredili drugače. 29


KOMUNIKACIJA IN ODNOSI

SMO DOVOLJ ČUSTVENO INTELIGENTNI? (PRVI DEL) Našo uspešnost pri pomembnih življenjskih nalogah določajo poleg umske inteligence še drugi dejavniki, kot so optimizem, pogum, odločnost, strpnost, samospoštovanje, predanost delu, želja po spremembi itd. Poleg izobrazbe in izkušenj prihaja vse bolj v ospredje, kako obvladujemo sebe in svoje odnose z drugimi. In prav ta merila postajajo vedno vplivnejša pri odločitvah o tem, koga sprejeti na delovno mesto in koga postaviti na določeno funkcijo. SABINA NOVAK ORRÙ

Daniel Goleman je leta 1995 predstavil nekatere poteze čustvene inteligentnosti in opozoril, kako številne znanstvene raziskave dokazujejo, da so za čustveno zdravje ter uspešnost v odnosih in na delovnem mestu, pomembnejše od inteligenčnega količnika. Pokazal je tudi, da je čustvena inteligentnost, podobno kot umska inteligentnost, možganska funkcija (Simmons in C. Simmons, 2000).

PRIMER SLABE POSLOVNE KOMUNIKACIJE VODILNEGA Z NJEGOVIMI PODREJENIMI

Vzemimo primer poslovneža, ki se zelo dobro izkaže v umski inteligenci, a je ta vendarle premalo. Izvrsten študent, zelo bister, hitro se uči novih znanj in postopkov. Je odličnega zdravja, čedne zunanjosti, delo ga zanima in je izjemno strokovno izobražen. V podjetju mu je uspelo priti do položaja vodje, a že po nekaj mesecih doživi neuspeh. Promet v podjetju začenja upadati. Kaj dela narobe? Manjka mu prava mera tistih značajskih potez, ki so potrebne na vodilnih položajih. Ne zna uveljaviti svoje volje, da bi dajal navodila svojim podrejenim. Kadar slabo opravijo delo, se jih ne upa poklicati na razgovor in tako se nekaznovano obnašajo po svoje. Torej je popustljiv, neodločen, brez stabilne energije, ki je potrebna za drznejše vodenje. Ker je zelo marljiv in delaven, težave rešuje tako, da delo opravi sam, torej dela to, kar bi morali delati drugi. Kot vidimo na primeru, gre za slabo poslovno komuniciranje vodilnega z njegovimi podrejenimi. Primer bi lahko rešili tako, da poslovnežu zamenjamo vedenjski vzorec. Vzorec, pri katerem bi zgradili nove komunikacijske veščine 30

ter nove vodstvene pristope. Torej gradnja drznosti, samozavesti, prodorne energije, ki je potrebna, da se pripelje neko stvar z nivoja ideje do končne realizacije. Na tem primeru lahko spoznamo, kako so čustvene spretnosti zelo pomembne pri vodenju, torej pomembnost vloge, ki od vodje zahteva, da pri podrejenih doseže večjo učinkovitost pri delu. Pri nizki ravni čustvene inteligence se namreč zmanjša storilnost v svoji skupini. Kar pomeni izgubo časa, spodbujanje brezbrižnosti ter kvarjenje motivacije. Vedno več podjetij priznava, da je spodbujanje čustveno inteligentnih spretnosti nujno potrebna prvina v teoriji poslovanja katerekoli organizacije. Nič več ne tekmujemo samo z izdelki, temveč z uspešnim ravnanjem z ljudmi, mi je dejal eden od direktorjev švedske telekomunikacijske družbe Telia. Linda Keegan, podpredsednica za razvoj izvršnih kadrov pri »Citybank«, pa je izjavila: »Čustvena inteligentnost je prvi pogoj vsakega poslovnega izobraževanja« (Goleman, 2001).

OTROCI POSTAJAJO VEDNO BOLJ BISTRI, HKRATI PA UPADA NJIHOVA ČUSTVENA INTELIGENTNOST

Kaj pa šole? Opažam, da s posodobljenimi šolskimi sistemi in s porastom internetnih aplikacij otroci postajajo vedno bolj bistri in dosegajo višji inteligenčni kvocient, hkrati pa upada njihova čustvena inteligentnost, ki se kaže v tem, da so vse bolj čustveno moteni, depresivni, hitreje ujezljivi, upornejši, bolj nagnjeni k zaskrbljenosti, živčnosti in napadalnosti. Vse to pa vodi zopet dlje v probleme, na primer obupavanje, uživanje mamil, kriminal,

nasilje, pretepaštvo itd., kar zopet vodi do skrb vzbujajočih razmer na delovnih mestih. Vedno več je med zaposlenimi tudi takšnih, ki ne prenesejo kritike, postanejo sovražni ter se odzovejo, kot da so osebno napadeni. Tako lahko imamo izvrstnega delavca, lahko je celo na vodilnem položaju, toda če ne prenese kritike ali ukazovanja s strani sodelavcev, se bo najverjetneje postavil v obrambni položaj in do nesprejemanja povratnih informacij. Posledično se zgodba lahko konča tako, da si takšna oseba nakoplje toliko mržnje, da mu nihče ni pripravljen pomagati, ko sam potrebuje pomoč.

SPRETNOSTI ZA LAŽJE DELO IN ŽIVLJENJE

Pa poglejmo nekatere spretnosti, ki bi jih morali obvladati, zato da bi se lažje sovpadali na delovnem mestu in na sploh v življenju. Opozarjam na prepoznavanje svojih čustev, poznavanje svojih zmogljivosti in omejitev ter na močno razvit čut za lastne vrednote in sposobnosti. Prav tako bi poudarila pomen lastnosti, kot so zanesljivost, vestnost, prilagodljivost ter dojemljivost za novosti. K tem osebnim spretnostim dodajam še ključni dejavnik, ki vodi do uresničitve cilja, to je motivacija. Da bo ta čim večja, bi morali graditi na težnji k izpolnitvi cilja, na pripravljenosti za odziv na vsako priložnost ter na vztrajnosti pri izpolnjevanju ciljev kljub oviram in zadržkom. Poleg obvladanja samega sebe je pomembno tudi obvladanje medosebnih odnosov. Govorimo o empatiji, pri kateri je pomembno zavedanje čustev, potreb in skrbi drugih. Gre za predvidevanje in prepoznavanje potreb drugih ter zmožnost ustvarjati priložnosti za sodelovanje različnih www.adma.si


KOMUNIKACIJA IN ODNOSI

ljudi. Pri komuniciranju na delovnem mestu pa je ključnega pomena prav tako sposobnost obvladovanja učinkovitih taktik prepričevanja, pozorno poslušanje in prepričljivost, sposobnost obvladovanja sporov, usmerjanje posameznikov in skupin, gojenje koristnih odnosov ter sposobnost timskega delovanja. Brez energije ni življenja in ne rezultatov. Obvladovanje samega sebe, sodelovanje s kolegi, sprejemanje pomembnih odločitev, zahteva energijo. Brez prave količine, kakovosti, osredotočenosti in moči energije smo prikrajšani pri katerikoli dejavnosti. Glavno življenjsko merilo ni, koliko časa preživimo na planetu, pač pa koliko energije vložimo v čas, ki nam je na voljo. Iz tega lahko sklepamo, da je energija, in ne čas, osnovna sestavina uspešnega dela (Loehr in Schwartz, 2006). Torej delovna uspešnost, zdravje in zadovoljstvo temeljijo na poznavanju upravljanja energije. Bolj kot smo čustveno inteligentni, čim več odgovornosti prevzamemo za energijo in tem močnejši in bolj ustvarjalni postanemo. Število ur v dnevu je vedno enako, količina in kakovost energije, ki nam je na voljo, pa ne, zato se vendarle zavedajmo, kako dragocen vir je to. Vodilni in nadrejeni bi z vnosom pozitivne energije in z vnemo v delovno okolje vplivali na boljše medsebojne odnose in na kakovost poslovanja. In prav tako, kadar dan začnemo z jutranjim www.adma.si

navdušenjem in se nato poglobimo v svoje poslanstvo in se ustvarjalno spoprimemo z ustvarjalnim izzivom v službi in se veseli vračamo domov, pokažemo, kako čustveno zreli smo.

INTUICIJA IN OBČUTEK »IZ DROBOVJA«

In kako pomembna je intuicija kot zelo pomemben del čustvene inteligence? Intuicija in občutek »iz drobovja« zagotavljata sposobnost zaznavanja sporočil iz uskladiščenega čustvenega spomina – iz notranje shrambe modrosti in preudarnosti (Goleman, 2001, str. 69). Intuicija ima mesto na najvišji ravni, torej pri top menedžmentu, kjer rutinskega odločanja skorajda ni več. Top menedžer mora v nekaj minutah sprejeti neko odločitev, na primer direktor kreditnega oddelka mora začutiti, kdaj bi posel lahko propadel, čeprav številke kažejo drugače; vodje morajo odločiti, ali je nov izdelek vreden časa in denarja, ki ju je treba vložiti v njegov razvoj. Zelo dober kadrovik v tridesetih sekundah razgovora s kandidatom ve, ali ima pred sabo »ta pravega« oziroma, ali kemija ustreza. Torej večji del pravih in hitrih odločitev je intuitivnih. In prav po teh sposobnostih za hitro sprejemanje pretežno pravilnih odločitev na podlagi intuicije se nadarjeni in uspešni menedžerji razlikujejo od povprečnežev. Mathew Juechter, predsednik

Ameriške zveze za izobraževanje in razvoj, se strinja z ugotovitvijo, da vodenje skoraj v celoti temelji na čustveni inteligentnosti, še zlasti ko odkrivamo razlike med odgovornostjo direktorja in vodje, na primer v zagovarjanju stališč, zavesti o tem, kaj je pomembno, in zasledovanju svojih ciljev v sodelovanju družabnikov. Najuspešnejši glavni izvršni direktorji morajo imeti naslednje tri najpomembnejše svežnje spretnosti. Prva dva sodita v razred čustvene inteligentnosti; eden od teh dveh vključuje osebne spretnosti, kot so izpolnjevanje ciljev, zaupanje vase in zavezanost, drugi pa družbene spretnosti, kot so vplivnost, poslovodna zavest in empatija (Goleman, 2001). V nadaljevanju članka v majski izdaji revije ADMA se bomo dotaknili primerov, kako se lahko vedemo v določenih situacijah, če smo čustveno inteligentni.

VIRI IN LITERATURA

Simmons, S., Simmons, J. C. Merjenje čustvene inteligence. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2000. Loehr, J., Schwartz, T. Energija uspeha. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. Goleman, D. Čustvena inteligenca na delovnem mestu. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001. Možina, S., et al. Poslovno komuniciranje: Evropske razsežnosti. Maribor: Obzorja, Založništvo in izobraževanje, 2004. 31


KOMUNIKACIJA IN ODNOSI

VEČ NA KONGRE SU ADMA 2018

USPEH IN PRO-AKTIVNE NAPREDNE KOMUNIKACIJSKE TEHNIKE Veliko ljudi gleda na uspeh le v finančnem smislu, čeprav uspeh predstavlja celotno kolo življenja, ki obsega: kariero in finance, družino, partnerja in prijatelje ter osebni razvoj, telo in duhovnost. Kaj je torej uspeh? Je veliko stvari za veliko ljudi, še bolj pomembno pa je, da pri uspehu aktivno sodelujemo, ker če nekaj nismo sami ustvarili, ni veliko vredno. Ko izboljšujemo naš vpliv v komunikaciji do drugih in ohranjamo svojo pot, pa lahko dosežemo tudi naš smisel življenja in zato so napredne komunikacijske tehnike in s tem vplivanje na sebe in druge na nezavedni ravni ključne. ANDREJ KOVAČIČ

Super uspeh je, če greste lahko z dela sproščeni, polni energije in ponosni, da ste naredili vse dobro, kot je v vaših zmožnostih. Super uspeh je, da lahko komunicirate in s tem vplivate na druge ljudi, ki imajo pri tem pozitivna doživetja, saj je bistvo življenja zbirka pozitivnih doživetij v našem spominu. Super uspeh je, če lahko na bližnje, zlasti na otroke, delujemo kot zgled osebe, ki zna obvladovati sebe in druge. A žal se to ne zgodi, če na primer izgubljate kontrolo pri komunikaciji s šefom, medtem ko le-ta sidra negativna 32

sidra, ki povzročajo stres in imajo dolgoročne posledice. Žal to ni, če zamrznete pri komunikaciji z drugimi in izgubljate kontrolo pri otrocih, ki ne prenehajo igrati nasilnih iger ali se omamljajo, ker jim je slaba družba bolje prodala svoje interese in razmišljanje.

TEHNIK, KAKO OBVLADOVATI LASTNO ŽIVLJENJE, SE PRIUČIMO

Če želimo srečno živeti v tem svetu, polnem interesov, ki velikokrat za nas niso ugodni (sistem na primer ljubi negativnost, saj je na depresivne ljudi

lažje vplivati), je zadnji čas, da naredimo nekaj zase in se podamo na pot osebnega razvoja. Saj vemo, da je: »Nisem rojen/a za komuniciranje in da imam kontrolo nad seboj in drugimi,« za mnoge le izgovor, ko drugih zmanjka. Tako si je sistem tudi zamislil vlogo ljudi, ki sledijo in se peljejo po toku reke. Res je, da je za sistem dobro imeti ljudi, na katere lahko pritiskamo, a čeprav nismo bili vzgajani v duhu, da lahko obvladujemo naše življenje, se lahko tega vedno zlahka naučimo. In res, ACTION naprednih tehnik, takšnih, ki delujejo pod pragom www.adma.si


Najboljši programi s praktičnimi in aktualnimi vsebinami na enem mestu DOBA Fakulteta Dodiplomski programi › Poslovanje › Marketing, družbeni mediji in odnosi z javnostmi › Poslovanje in upravljanje v turizmu › Menedžment v sociali in izobraževanju

Višja strokovna šola Magistrski programi › Mednarodno poslovanje › Marketing in prodaja › Inovativni menedžment v sociali in izobraževanju › Menedžment pametnih mest

› Poslovni sekretar - tudi REDNI ŠTUDIJ (samo 40 prostih mest) › Kozmetika › Ekonomist › Informatika › Velnes › Varstvo okolja in komunala › Organizator socialne mreže

“Vedno sem si želel študirati ampak ob moji odsotnosti je bilo to nemogoče. Online študij na DOBA Fakulteti pa mi je to omogočil. Za študij sem potreboval le dostop do interneta in veliko motivacije.” Jernej Damjan, diplomant marketinga

Dobin model online študij, edini pravi z mednarodno akreditacijo 5 razlogov, zakaj je do danes več kot 10 000 posameznikov izbralo študij na Dobi! › Mednarodna akreditacija – Edina mednarodna akreditacija v jugovzhodni Evropi dokazuje kakovost online študija. › Študij skozi reševanje problemov – Že v času študija študenti pripravljajo praktične projekte za podjetja. Naši učitelji prav tako prihajajo iz prakse. › Celostna podpora od vpisa do diplomiranja – Spremlja vas tim sodelavcev za organizacijsko, administrativno in tehnično podporo ter osebni online mentor 7 dni v tednu. › Fleksibilnost in dostopnost – Študij je dostopen 24/7 in je v celoti prilagojen sodobnemu načinu življenja. › Študij s sodelovanjem – Online študij je aktiven študij, ki spodbuja veliko sodelovanja med študenti, online mentorji, profesorji.

Informiranju in svetovanju posvečamo (p)osebno pozornost Marko Babič marko.babic@doba.si 02 228 38 53

Petra Hanžel petra.hanzel@doba.si 02 228 38 76

DOBA, Prešernova ulica 1, Maribor www.doba.si info@doba.si


KOMUNIKACIJA IN ODNOSI zaznave, in ki jih uporabljajo super uspešni ter vključujejo tehnike umirjanja in vplivanja ter socialne dinamike, bi se morali naučiti že v osnovni šoli. Kaj pa, če lahko postanete navdušeni nad njimi? Dejstvo, da inspiracija vedno prehiteva učenje tehnik (zlasti v dobi, v kateri živimo), pomeni, da je sedaj pravi čas za začetek. In ker marsikdo nikoli ne naredi nekaj zase, imajo tisti, ki so se navdušili, ogromno možnosti za uspeh, zlasti, če se učijo od najboljših. Jim Rohn je tako zapisal: »Nauči se delati več na sebi kot v službi. Če boš delal veliko v službi, boš imel dovolj za življenje, če boš delal veliko na sebi, boš lahko ustvaril blagostanje.«

USPEŠNI LJUDJE SI CILJE ZAPIŠEJO

Majhna odločitev, ki lahko spremeni življenje, je torej začetek poti in kje je bolje začeti v ACTION kot z A in postavljanjem ciljev (sklop Aim). Uspešni ljudje si postavljajo in zapišejo cilje osebnega razvoja, saj tako večkratno izboljšajo svoje možnosti uspeha. Cilji morajo biti zapisani in zlasti pomembni so tisti, ki so kratkoročni (do enega leta) in natančno določeni, merljivi in takšni, ki jih lahko

Nauči se delati več na sebi kot v službi. Če boš delal veliko v službi, boš imel dovolj za življenje, če boš delal veliko na sebi, boš lahko ustvaril blagostanje.

uresničite (na primer: »Udeležil se bom vsaj enega treninga do konca 2018.«)

PRILAGODITE SE OSEBI, NA KATERO ŽELITE VPLIVATI

Naslednji sklop tehnik predstavljajo veščine povezovanja z drugimi (sklop Connection), ki so v času, v katerem živimo, izjemno pomembne, saj govorimo o povezovanju na nezavedni ravni. Tako je za obvladovanje drugih zelo pomembno, da v prvih nekaj sekundah prilagodite svojo dinamiko in emocionalno stanje osebi, na katero želite vplivati. Če je na primer oseba v umirjenem, nezadovoljnem stanju, se prilagodimo in gremo za trenutek tudi mi v takšno stanje, vendar le za trenutek. Naš cilj je seveda s tehnikami neverbalne komunikacije počasi voditi osebo v pozitivno energijsko polno stanje, kar je najlažje doseči s tehniko emocionalnega kolesa, ki se jo je mogoče hitro naučiti na treningih.

»ZAKAJ? KER ...«

Izmed tehnik podajanja sugestij se je najlažje naučiti besednih tehnik (sklop Techniques). Tako na primer magična beseda »ker« znanstveno dokazano močno poveča verjetnost, da bo nekdo izpolnil našo sugestijo. Če uporabimo besedo »ker«, ko povemo našo sugestijo, ljudje namreč ne preverjajo, kako tehten je razlog, ki ga navajamo, in zato to besedo vedno dodamo v naš stavek. Naša sugestija je zato močnejša, saj vsakič, ko uporabimo besedo »ker«, vplivamo, ne da bi ljudje resnično razmišljali, o čem govorimo. Zato čim večkrat uporabljajte besedo »ker«, tudi

DELAVNICA

VEČ KOT POSLOVNI ASISTENT!

če nimate tehtnega argumenta (primer: »Naredi to poročilo, ker je pomembno, da je narejeno do petka.«)

VEČ, KOT O OSEBI VESTE, LAŽJE BO

Seveda veliko lažje vplivamo, če poznamo več informacij o osebi, na katero vplivamo, zlasti na nivoju vrednot in vzorcev obnašanja (sklop Identity), zato v sklopu teh tehnik treniramo, kako na podlagi govorice telesa, reakcij in izbranih vprašanj lahko ugotovimo še veliko več, kot ve »stric Google«. Dodatno pomaga, če znamo ustvariti majhen trans in s tem priložnost za podajanje sugestij (sklop Opportunity), ki gredo mimo našega kritičnega uma in se zato izvršijo avtomatično. Seveda to mediji vsakodnevno delajo na nas in ironično ljudje, ki tehnik na nezavedni ravni ne poznajo, mislijo, da so se za določeno stvar odločili sami. Mediji so zlasti uspešni pri vplivanju tudi zato, ker imajo zelo veliko število sugestij in v ACTION formuli vpliva to predstavlja stopnjevanje sugestij oz. število (sklop Numerous). Pri tem zlahka uporabimo tudi sidranje sugestije na predmete, stvari, kot na primer: »Vsakič, ko me pokličete po telefonu, vedite, da sem sredi pomembnega dela, ker resnično želim veliko narediti za naše podjetje,« lahko povzroči, da se naša vrednost in občutek opravljenega dela za podjetja bistveno poveča. Namen predstavitve deleža mozaika v praksi preizkušenih tehnik je v tem, da jih začnete uporabljati vsaj do te mere, da vas navdušijo. Če vemo, kje so vrata, je veliko lažje, kot pa razbijati stene.

ESKLUZIVNO V SLOVENIJI Adam Fidler, Velika Britanija

16. maj 2018, Ljubljana

34

www.adma.si


ADMA KOLUMNA

»RADA BI NAS POVZDIGNILA NAD SIVINO VSAKDANA«

PETRA GREINER

Ženske se že rodimo z nalepkami, ki nam pripenjajo številna pričakovanja. Rekli boste, da z moškimi ni prav nič drugače, pa vendar vas moram spomniti, da je ženska v odrasli dobi tista, ki ima na vseh možnih korakih vsakdanjika, hotela ali ne, bistveno več vlog, kot največkrat umirjena drža moškega sveta. Če le pomislimo, nas zjutraj največkrat prebudijo male ročice in še preden se predramimo, previjamo plenice, pripravljamo zajtrk in oblačimo tega ali onega ob nas. Na delovnem mestu stojimo z izobrazbo in za naše delo dobimo plačilo, medtem pa kuhinjska opravila in devet mesecev trajajoče nosečnosti, izkušnje poroda in številna dojenja ostajajo nevidna. Še več. Največkrat slišimo, kako moški zaslužijo več in jih opazujemo na vodilnih delovnih mestih, kamor ženske zaidemo preredko. »Skritih« del preprosto ne moremo unovčiti takrat, ko bi se nam zdelo prav, da bi pristala na seznamu naših opravil in nefinančnih prispevkov k družinskemu življenju. Ta dela ostajajo neopažena tudi v času nikoli prijetne, ampak včasih nujno potrebne ločitve. Takrat izgubimo vlogo žene, zato pa smo se primorane soočati še z vsemi drugimi aktivnostmi, ki žensko nogo še dodatno obtežijo. Vendar na tem mestu ne želim ostajati pesimistična ali javkati zaradi dejstva, da sem se rodila v ženskem telesu. Kot v mnogih drugih manj zavidljivih življenjskih situacijah, moram tudi tokrat podčrtati lepote ženskega življenja. Še več, rada bi nas povzdignila nad sivino vsakdana, pa čeprav morate za to obuti visoke pete, v realnosti pa stojite, kot jaz sama, sredi blatne luže. Obožujem rdečo šminko. Podčrtam svoje ustnice in se z dvignjeno glavo ter plahimi koraki spravim čez rob domačega

praga, tudi takrat, ko bi raje ostala ves dan v postelji, pa si tega niti v sanjah ne morem privoščiti. Ko ne morem seči v denarnico ob pogledu na rožnato obleko, vzamem iz lastne omare najlepšo, ki jo varčujem za redke priložnosti in se v njej podam po običajnih opravkih. Gotovo dajem vtis, da si v lastnem življenju gradim gradove nerealnosti, jaz pa pravim, da z žensko vsemogočnostjo vse manj lepe in tudi najbolj grozljive trenutke kot glino preoblikujem tako, da preprosto zmorem živeti. Še več. Lastnega življenja ne želim le preživeti. Obožujem radosti, živeti želim polno in za to ne potrebujem izkušnje padanja s padalom ali potovanja na Bali. Šopek rož si kupim na povsem običajen dan in vedno znova se spomnim, česa vse je žensko telo zmožno, kar moškim denimo nikoli ne bo dano. Ne želim zveneti kot feministično nezadovoljna predstavnica nežnejšega spola. Čeprav za razlago, kaj točno feminizem vsebuje, nisem pravi naslov. Poveličujem pa ženstveno. O, pa še kako! In kadar se družini rodi poseben otrok, trdim, da je prve pomoči deležna najprej ona sama, šele nato vsi preostali. Stari dobri rek, da ženska podpira tri vogale hiše in še kakšen na temo, da znamo biti zdravo »žleht«, še kako drži, zato bi morale vse nalepke, ki se nas držijo, uporabiti v svojo korist. Multipraktika bodo namreč zaposlili prej kot inžinirja, ki ima preozko specializacijo. Ampak, da na koncu dneva ne bi povsem izgorele, je dobro ohraniti misel in jo tudi realizirati, namreč, če imamo čez dan veliko vlog, potem smo vsaj z zaprtimi očmi natanko to, kar želimo biti.

Slovenka leta 2017 in ADMA navdih 2018

www.adma.si

35


DIGITALNA PISMENOST

PLAČAJ ALI SE POSLOVI OD DOKUMENTOV! Izsiljevalski virusi, ki zaklenejo vse dokumente in zahtevajo plačilo odkupnine, so zadnja leta grožnja številka ena na področju kibernetske varnosti, tako v Sloveniji kot po svetu. VARNI NA INTERNETU

Nič ne kaže, da bo leto 2018 prineslo končno rešitev, kvečjemu kiberkriminalci iščejo vedno nove načine, kako prepričati uporabnike, da prenesejo okuženo priponko. Na nacionalnem odzivnem centru SI-CERT že dlje časa opozarjamo na širjenje izsiljevalskih virusov, od leta 2014 pa se nevarnost okužbe strmo povečuje. Med prijavami, ki smo jih obravnavali, so bile številne šole, knjižnice, zdravstveni domovi, mestne občine, lekarne, muzeji, majhna in velika podjetja ter številni posamezniki.

KAKO SE LAHKO OKUŽITE Z IZSILJEVALSKIM VIRUSOM?

Izsiljevalski virusi se širijo predvsem prek okuženih priponk v elektronski pošti. Ob odprtju okužene priponke se zažene virus, ki zašifrira vse dokumente na računalniku; fotografije, posnetke, tekstovne datoteke, vse! V zameno za šifrirni ključ mora žrtev plačati odkupnino v višini 1 do 2 bitcoinov. Glede na višino vrednosti, ki jo dosega36

jo bitcoini, predstavlja odkupnina za posameznika ali podjetje veliko finančno škodo. In je tudi zelo dober razlog, zakaj se pojavljajo vedno nove verzije izsiljevalskih virusov, saj predstavljajo velik vir zaslužka za spletne kriminalce. Običajno je veljalo opozorilo, da ne smemo odpirati priponk neznanih pošiljateljev, še posebej ne tistih s končnico .exe. Vendar virusi v zadnjem letu potvarjajo naslovnike in videti je, kot da smo si sporočilo z okuženo priponko poslali sami ali nam jo je poslal naš znanec. Izsiljevalski virusi Locky pa se, npr. širi v obliki Wordovega dokumenta s končnico .docm. Opozorilne znake, da gre za škodljivo datoteko, težko strnemo v nekaj pravil. V mislih imejte preprosto pravilo: »Če ne vem, zakaj sem dobil pošto, nikoli ne odpiram priponk, niti ne klikam na povezave!« Spletni kriminalci navadno (uspešno) računajo na našo radovednost, zato razpošiljajo elektronsko pošto s

priponkami, ki vzbudijo našo pozornost. Tako se virusi skrivajo v opozorilih o neplačanih računih, obvestilih logistične službe o prispeli pošiljki, tudi v novoletnih e-voščilnicah. Če vam je pošiljatelj sporočila znan, preverite ime pripete datoteke. Če je ime priponke nenavadno, na primer 226KL2100.docx, po telefonu ali e-pošti stopite v stik s pošiljateljem in ga vprašajte, ali vam je priponko res poslal on. Za hitro in enostavno preverjanje vprašljive priponke uporabite spletno orodje VirusTotal. Priponko z desnim klikom shranite na računalnik (ne odpirajte!), pojdite na spletno stran VirusTotal in kliknite gumb »Upload and scan file«. Izberite sumljivo priponko, ki ste jo shranili na računalnik. VirusTotal bo datoteko pregledal in vas opozoril, če bi lahko bila okužena. Druga možnost okužbe z izsiljevalskimi virusi je tudi, če po spletu brskate z zastarelo različico brskalnika, nevarne so lahko čisto običajne spletne www.adma.si


DIGITALNA PISMENOST strani. Npr. spletna trgovina, kjer nakupuje vaša sodelavka, ali spletna stran vrtca, ki ga obiskujejo vaši otroci. To imenujemo okužba v mimohodu, saj vam dejansko ni treba ničesar prenesti na svoj računalnik, dovolj je že sam obisk spletne strani. Zato je nujno, da ves čas skrbite za posodabljanje operacijskega sistema, brskalnika in vseh nameščenih programov, saj s popravki odpravljate tudi varnostne luknje in tako zmanjšujete možnost zlorabe svojega računalnika. Reši vas lahko le backup! Dosedanje izkušnje kažejo, da so v primeru okužbe žrtve imele le malo možnosti za ukrepanje. Če niso imele ustreznih varnostnih kopij pomembnih dokumentov, je bilo plačilo kriminalcem žal edina možnost. Na protivirusne programe se ne morete zanesti 100-odstotno, saj pride virus na računalnik v obliki zmaličene kode, ki je program ne znana kot škodljivo. Obenem pa taki kodi kot uporabniki sami dovolimo zagon, ko v e-pošti odpremo zlonamerno priponko. Najučinkovitejša zaščita so še vedno pravilno izdelane varnostne kopije

dokumentov oz. backup. Zato v podjetju vedno upoštevajte: • Podatke varnostno kopirajte na zunanji medij, do katerega nimajo dostopa vsi zaposleni. Najbolje je, da medij z varnostnimi kopijami fizično umaknete, ga denimo zaklenete v omaro. • Varnostne kopije ustvarjajte redno in dosledno. Varnostno kopiranje opravljajte tudi čim bolj pogosto in na vsaj dve različni lokaciji (ena kopija naj bo v službi, druga na ločeni lokaciji, na primer doma, v bančnem trezorju, oblaku). • Če varnostne kopije shranjujete v oblaku, izberite zaupanja vrednega ponudnika. Za dostop nastavite avtentikacijo v dveh korakih. Preden podatke izvozite v oblak, jih šifrirajte s svojim šifrirnim ključem. • Ko izdelate varnostne kopije, vedno preverite, ali delujejo. Med kopiranjem dokumentov namreč lahko nastane napaka in dokumenti bodo v tem primeru neuporabni. Pri izdelavi varnostih kopij za domačo uporabo, veljajo podobna pravila, le ne »ustrašite« se zapletenih

VARNI NA INTERNETU TUDI NA KONGRESU ADMA 2018 izrazov, saj gre za zelo preprosto kopiranje (copy/paste) dokumentov. Vse, kar potrebujete, je dovolj velik USB-ključ, ki se zelo verjetno valja nekje v predalu, ali pa kupite cenovno že zelo ugoden zunanji disk. Sproti, ko ustvarite pomembne dokumente (to so verjetno fotografije, videoposnetki, Wordove in Excelove datoteke, certifikati ipd.), jih enostavno prekopirate še na drug pomnilnik, npr. zunanji disk ali USB-ključ, ki ju po končanem kopiranju varno spravite nekje zunaj računalnika. Drugo kopijo shranite v oblak: datoteke v oblaku virus sicer ravno tako zašifrira, a jih lahko uporabnik sam povrne v stanje večinoma za 30 dni nazaj.

DANES JE DAN ZA BACKUP! Ustvari varnostno kopijo pomembnih dokumentov, ki jih hraniš na osebnem računalniku, pametnem telefonu ali tablici. Upoštevaj dve pravili. Vedno kopiraj podatke na dve ločeni lokaciji, npr. eno kopijo na zunanji disk, drugo v oblak. Drugo pravilo pravi, da ni dovolj le enkrat letno poskrbeti za kopije, poskušaj jih izdelovati sproti, ko ustvarjaš nove vsebine (dokumente, fotografije).

1. RAČUNALNIK

ZUNANJI DISK Backup podatkov na zunanji disk je najhitrejši in najenostavnejši način, tudi diski so cenovno že zelo dostopni. Po izdelavi backupa disk obvezno iztakneš iz računalnika

OBLAK Druga varnostna kopija naj bo v oblak, npr. Dropbox, Google Drive, OneDrive, SugarSync, Wuala, SpiderOak

Glavno vodilo naj bo previdnost pri odpiranju priponk in ustrezen backup pomembnih dokumentov, saj je to najzanesljivejši način, da ob okužbi povrnete svoje dokumente. Koristne informacije, kako se lahko zaščitite pred spletnimi nevarnostmi, najdete na portalu www.varninainternetu.si.

www.adma.si

37


KARIERNI RAZVOJ

KREATIVNOSTI: TALENT ALI TRENING? V najzgodnejših otroških revijah najdete igrice kot Poišči razlike, Najdi pot skozi labirint in Poveži črte. Vse igrice imajo samo en pravilen odgovor. Enako velja za križanke in sudoku, ki tudi polni revialne strani od najzgodnejših let naprej. Vse zahtevajo en sam – pravilen odgovor! NASTJA MULEJ

V prvem razredu jih učijo šteti do 20, v drugem do 100, v tretjem pa poštevanko. In otroci vadijo in vadijo, dokler seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja vsaj do 100 čisto ne ponotranjijo in avtomatizirajo. Na enak način se učijo igranja na klavir. Začnejo s prvimi tipkami, potem vadimo Kuža pazi in Na planincah, nadaljujemo z Balado za Adelino in po letih in letih vaje pridemo do zahtevnejših klavirskih skladb. Podobno trenirajo gimnastiko. Prvo leto je vaja na parterju sestavljena iz enega prevala in seda, vaja na gredi pa iz sprehoda po nizki gredi. Vsako leto je za kak element ali dva težja. Mladi gimnastiki ponavljajo in ponavljajo gibe, dokler ne postanejo samodejni. Še prvi letnik fizike baje naredijo le tisti, ki v tem letu naredijo 10.000 računov. Si sploh lahko predstavljate, kako kreativni bi bili vi, če bi v letu dni naredili 10.000 vaj, ki bi od vas zahtevale množico različnih možnosti in rešitev? In ne samo enega – pravilnega odgovora?!? A ni zanimivo, da se zavedamo pomena redne vaje pri logičnem, vertikalnem razmišljanju, ko pa gre za kreativno, se vztrajno zanašamo na navdih. Pa je tudi pri kreativnem (in vsakem namernem razmišljanju: osredotočenem, enostavnem, konstruktivnem) razmišljanju vsa umetnost samo v vaji. In kot za vsako veščino si je za trening kreativnosti potrebno vzeti čas.

OD VERTIKALNEGA DO LATERALNEGA RAZMIŠLJANJA

Pri osnovnem izobraževanju je torej poudarek na informacijah, kjer je 38

možen samo en odgovor. Gre za način razmišljanja, kjer moram imeti prav, in to na vsakem koraku. Kjer se premikamo po jasno začrtani smeri proti rešitvi problema. Kjer negativne poglede uporabimo, da blokiramo izbrano pot. Kjer se osredotočimo samo na tisto, kar se nam zdi bistveno. Kjer sledimo najbolj verjetni poti. Kjer gre za končni postopek in odgovor obstaja. Če se še spomnite kaj srednješolske matematike, vam bo opisano precej znano. A če pogledate v življenju okoli sebe, vam to ne pride kaj prida prav, kajne? V življenju je bolj koristno, da iščemo čim več možnosti, in da gremo včasih korak nazaj, da se potem premaknemo dva koraka naprej in nam tako ni treba imeti prav na vsakem koraku. Naključja se dogajajo in so del postopka. Več možnosti do uspeha imamo, če razmišljamo po manj verjetni poti in bolj provokativno. Obe obliki razmišljanja potrebujemo. Prvo, vertikalno, je selektivno razmišljanje, odlično za razvijanje idej in pristopov, ki povečuje učinkovitost lateralnega razmišljanja, saj dobro izkoristi generirane ideje. Drugo, lateralno razmišljanje, je generativno, odlično za nabiranje idej in povečuje učinkovitost vertikalnega razmišljanja, saj mu nudi več izbire. Orodij lateralnega razmišljanja na tem mestu ne bom podrobneje predstavljala. Dovolj je, da vam povem, da vsaki provokativni trditvi ne sledi ocenjevanje in zavračanje, ampak raje premikanje naprej: do česa novega nas lahko takšna provokacija privede … V življenju potrebujemo tako vertikalno kot lateralno razmišljanje, a če je razmišljanje veščina (kot smo rekli na začetku), je škoda, da so nas učili

samo prvega, vertikalnega, logičnega, pozabili pa na kreativnega, lateralnega. To je enako, kot če bi pri tenisu vadili samo forhand, backhanda pa ne. Za dobro igro potrebuješ obe vrsti udarca. In za dobro razmišljanje v življenju je potrebno včasih pogledati tudi onkraj rutinske ceste, stopiti na stran, znane informacije uporabiti na izzivalen način, da bi povzročili spremembo vzorca. Kajti le tako ustvarimo nekaj, česar še ni bilo – kar je najbolj preprosta definicija kreativnosti.

OD KRITIČNEGA H KREATIVNEMU RAZMIŠLJANJU

Ljudje, šolniki pa še posebej, radi poudarjajo, da moramo ljudi učiti kritičnega načina razmišljanja. Seveda je kritično razmišljanje bolj koristno od nekritičnega načina, če si to predstavljamo kot prostodušno sprejemanje vsega, kar nam servirajo. A samo kritično razmišljanje ni dovolj. Preradi si ga ljudje predstavljajo kot nasproto-

www.adma.si


KARIERNI RAZVOJ OD MIŠLJENJA DO RAZMIŠLJANJA

Preprosto: zato, ker ne razmišljamo! Mislimo že, mislimo, misli imamo v glavi neskončno, razmišljamo pa ne! Razmišljanje si lahko predstavljate približno tako kot na primer katero od športnih disciplin: plavanje, smučanje ali tek. To so veščine, ki jih vsak od nas bolj ali manj zna. A le redki so jih res dovršili. Mnogi se zadovoljimo s tem, da se ne utopimo, da pridemo po hribu navzdol in da se čim manj prepotimo. Tisti pa, ki jih počnejo redno, se trudijo, da bi jih počeli tudi odlično, saj na svojem telesu čutijo spremembo, ki jim omogoča bolj učinkovito življenje. Enako velja za razmišljanje.

OD SPONTANOSTI DO UPORABE ORODIJ

VEČ NA KONGRE SU ADMA 2018

vanje, negativizem, prevračanje odgovornosti in iskanje krivca. To pa zato, ker so nas pozabili učiti SAMOkritično razmišljati. Nič ni narobe, če razmišljamo v slogu: tako kot sem domislil, naredil, je odlično, Ni pa dovolj. Vedno je lahko še boljše. Pravzaprav: vedno je lahko drugače in morda tudi boljše. Dajmo zato najprej razmišljati kreativno in se domisliti množice drugačnih načinov. To pa nas lahko potegne ven iz tako zelo nevarne samozadostnosti in samovšečnosti.

OD NEGATIVNEGA K POZITIVNEMU RAZMIŠLJANJU

Namerno kreativno in konstruktivno razmišljanje je tudi edini način, kako lahko pomagamo ljudem, ki mislijo, da svojemu timu koristijo s tem, da nenehno opozarjajo samo na slabosti, napake, strahove … Zahvalimo se jim za vsa njihova kritična opažanja in jih prosimo, da se poskušamo skupaj domisliti čim več načinov, kako bi lahko www.adma.si

navedene potencialne težave presegli in rešili. Najprej jim ne bo šlo, morda se bodo celo počutili napadane ali ogrožene, a s potrpežljivo in dosledno pomočjo in vodenjem lahko vsakega kritičnega misleca preobrnemo v konstruktivnega (kadar je to potrebno).

OD KONFLIKTOV DO RAZUMEVANJA – Z RAZMIŠLJANJEM!

Ste opazili, da se je svet okoli nas zelo spremenil, ljudje pa zelo malo? Znanost in tehnika napredujeta vsak dan, družba in odnosi pa komaj. Prepiramo se, užaljeni in ljubosumni, prestrašeni in jezni, si dokazujemo, da smo bolj pametni od bližnjega, in da imamo bolj prav od sodelavca, in se hkrati ne premaknemo od načinov, na katere se je nekaj delalo 'od vedno'. V družini, v podjetju, v državi … Čudimo se, da ne moremo priti do novih rezultatov, delamo pa vse po starem. Pa kako je to mogoče?

Najprej si morate želeti, da bi razmišljali tudi drugače: bolj konstruktivno in kreativno, bolj sodelovalno in preprosto, potem pa pomaga poznavanje nekaterih tehnik, kako to doseči. Seveda bodo nekateri mnenja, da razmišljati pa res znamo, odkar smo se rodili. Tako kot znamo tudi teči skoraj od prvega leta naprej. A zakaj imajo potem nekateri svoje osebne tekaške trenerje? Ker želijo teči bolje, lažje in brez poškodb. Ljudje menijo, da bi jim poznavanje orodij bilo nepotrebno, a tudi vrtnarimo veliko težje brez vrtnarskih pripomočkov, čeprav tudi z golimi rokami lahko posadimo kakšno zadevo. Samo manj učinkoviti smo.

OD KOMPLEKSNEGA DO NEKOMPLICIRANEGA RAZMIŠLJANJA

In še ena bolezen razmišljanja ljudi okoli nas obstaja in to je ljubezen do kompliciranega razmišljanja in/ali strah pred enostavnim. Življenje okoli nas vsako leto postaja vse bolj kompleksno: aneks na aneks, navodilo na navodilo … A redko znamo in si upamo pogledati, ali bi se lahko celotnega postopka lotili tudi na kak drug, enostavnejši način, namesto uveljavljenega, ki je vmes postal pošteno kompleksen. A morda včerajšnji način jutri ne bo več koristen, zakaj ne bi poskusili kako drugače? Ali pa poskusimo kaj odstraniti ali združiti, restrukturirati ali zadovoljiti koncept na drugačen način. Lahko začnemo od začetka ali zadevo razparceliramo, lahko postopke delegiramo ali vsaj poslušamo izvajalce … Vse, kar moramo imeti v glavi, je, da lahko prav vsako zadevo vedno naredimo tudi kako drugače. Če si to le želimo! 39


KARIERNI RAZVOJ

ZAUPANJE IN ZAVZETOST – Z ROKO V ROKI PRI OBLIKOVANJU PRIJETNEGA IN PRODUKTIVNEGA DELOVNEGA OKOLJA Sprašujem se, kdaj in v katerih situacijah postanemo zaposleni zavzeti oziroma delamo bolj zavzeto. Kateri dejavnik vpliva na to, da naloge opravljamo z več elana, energije, da smo bolj vztrajni in proaktivni? Mislim, da lahko odgovor iščem pri zaupanju zaposlenih. Zaupanje se oblikuje tako v našem zasebnem življenju kot na delovnem mestu. Instinktivno si ga želimo, se trudimo, da ga pridobimo, ga razumemo in ga vsakodnevno vzpostavljamo. Zaupanje se kaže na različne načine, v številnih oblikah in ima za vsakega izmed nas drugačno vrednost. EVA BOŠTJANČIČ

Zaupanje vedno vključuje dve strani: zaupajočega (posameznik, ali skupina, ki zaupa) in zaupnika (posameznik, ali skupina, ki mu zaupajoči zaupa). Če strnem številne definicije zaupanja v eno, je zaupanje prepričanje zaupajočega, da bo druga stran: 1. ravnala na način, ki ne bo škodil zaupajočemu, 2. ravnala v korist zaupajočega, 3. ravnala zanesljivo in 4. ravnala na predvidljiv in vzajemno sprejemljiv način. Zaupanje lahko pojmujemo tudi kot zanašanje na drugo osebo ali skupino, da se bo dogajanje razvijalo na pričakovan način oz. verovanje, da bodo prihodnji dogodki potekali v skladu s pričakovanji. Zaupanje je denar, s katerim trgujemo oziroma si ga v medosebnih odnosih izmenjujemo – ga dajemo in ga prejemamo. Več kot vlagamo v oblikovanje zaupanja, bolj se zaupanje poglablja in hkrati pridobiva na vrednosti, stabilnosti in dolgoročnosti. Zaupanje vpliva na delovno zavzetost in učinkovitost. Oseba, ki ne zaupa svojemu šefu (njegovim besedam, dejanjem, morda ima iz preteklosti že kakšno slabo izkušnjo z njim), se pri delu pogosto dolgočasi, morda je frustrirana, o delu, vodenju in organizaciji govori nespoštljivo in poudarja predvsem negativne strani, za svoje napake krivi druge, glasno opozarja na svoje slabo razpoloženje in slabo razpoloženje prenaša na druge. Ja, to so 40

značilnosti zelo nezavzetih posameznikov, ki jih prav gotovo najdemo v vsaki delovni organizaciji, a vodje težijo k temu, da naj bo takih zaposlenih čim manj. Na drugi strani imamo zaposlenega, ki ga odlikuje visoka stopnja energije in entuziazma, izraža željo po nenehnem učenju, nase prevzema odgovornosti in riziko, pripravljen je na občasno delo prek svojih zmožnosti, kvaliteta opravljenega dela mu predstavlja nagrado, kljub stresu delo opravlja z veseljem ter seveda obožuje svoje delo. Na takšen način po navadi opisujemo visoko zavzeto osebo, ki si jo delodajalci lahko le želijo, hkrati pa znajo z besedami, zanimivim delom in včasih tudi z denarjem nagraditi tiste, ki takšna vedenja že izkazujejo.

KAKO BI LAHKO ŠE DRUGAČE OPISALI VISOKO ZAVZETO OSEBO?

To je nekdo, ki: • se zaveda in vlaga trud v določeno delovno nalogo z namenom optimalnega doseganja ciljev; • ima pozitiven pristop k doseganju zahtevanih ciljev sedaj in v prihodnosti; • je usmerjen k ciljem in pripravljen na spreminjanje začrtane poti do doseganja ciljev ter • se zna soočati s problemi in nesrečami. Tako naj bi bil visoko zavzeti zaposleni fizično vključen – ima veliko energije, prisotna je mentalna fleksibil-

nost med delom, pripravljen je na dodatne napore, vztraja kljub zahtevnosti naloge, kognitivno buden – popolnoma usmerjen, lahko ima težave z zapustitvijo dela, ko se bliža konec delovnika, in čustveno vpleten v delo, ki ga opravlja – opazna je močna vpletenost v delo, zaposleni ob izvajanju dela občuti izziv, zanimanje, pomembnost in pomen.

Zaupanje je ključ do delovne zavzetosti. Do zaupanja pa pridemo z iskrenostjo, transparentnostjo in zaupanjem, ki ga že od prvega dne zaposlitve dalje skupaj gradita zaposleni in delodajalec. Delovno zavzetost pa lahko tudi merimo. Rezultati merjenja nam pomagajo ločiti med bolj in manj zavzetimi zaposlenimi. S pomočjo vpogleda v zavzetost zaposlenih načrtujemo tudi nadaljnje aktivnosti pri razvoju zaposlenih, hkrati pa lahko z rednimi enoletnimi ponovitvami merjenja vidimo, kako so izvedeni pristopi vplivali na stopnjo zavzetosti. V praksi je najbolj razširjen vprašalnik mednarodnega raziskovalnega in svetovalnega podjetja Gallup, ki zavzetost ocenjuje s www.adma.si


KARIERNI RAZVOJ

VEČ NA KONGRE SU ADMA 2018

pomočjo dvanajstih kazalcev zavzetosti. Kazalci so po vrstnem redu razporejeni od osnovnih do bolj podrobnih, opisujejo pa jih naslednje trditve: 1. Vem, kaj se pri delu od mene pričakuje. 2. Imam sredstva in opremo, ki jih za opravljanje svojega dela potrebujem. 3. Pri delu imam vsak dan priložnost delati tisto, kar počnem najbolje. 4. V zadnjih sedmih dneh sem bil deležen priznanja za dobro opravljeno delo. 5. Mojemu nadrejenemu oz. sodelavcu ni vseeno zame na osebni ravni. 6. Na delovnem mestu nekdo spodbuja moj razvoj. 7. Na delovnem mestu so moja mnenja cenjena. 8. Poslanstvo mojega podjetja mi daje občutek, da je moja služba pomembna. 9. Moji sodelavci so zavzeti za kakovostno opravljanje dela. 10. Na delovnem mestu imam najboljšega prijatelja. 11. V zadnjih šestih mesecih se je nekdo na delovnem mestu z mano www.adma.si

pogovarjal o mojem napredku. 12. V zadnjem letu sem bil na delovnem mestu deležen priložnosti za učenje in rast. In kaj lahko naredi vsak izmed nas, da oblikujemo okolje, v katerem bo raven medosebnega zaupanja vzpodbujala delovno zavzetost? Z organizacijskega vidika je zelo pomembno, da sistematično in dolgoročno skrbimo za (vse višjo) delovno zavzetost. Osnovni pogoj predstavlja dobro zavedanje pomena lastnega dela – npr. kakšna je moja vloga v organizaciji, kateri so cilji, ki jih moram dosegati, soodvisnost različnih delovnih mest, vpetost mojega delovnega mesta v doseganje vizije naše delovne organizacije.

zaposleni uporabljajo svoja znanja; • usklajenost med delovnimi nalogami in vlogo zaposlenega; • gradimo in živimo vrednote, ki so organizaciji pomembne; • skrb in podpora zaposlenim s strani vodstva kot tudi kolegic in kolegov; • nenehna in transparentna komunikacija med vsemi zaposlenimi; • nenehna skrb za strokovno in osebnostno rast. Ja, zaupanje je ključ do delovne zavzetosti. Do zaupanja pa pridemo z iskrenostjo, transparentnostjo in zaupanjem, ki ga že od prvega dne zaposlitve dalje skupaj gradita zaposleni in delodajalec. Ja, zaupanje se splača, se obrestuje in nagrajuje!

Med najpogostejšimi ukrepi za načrtno in sistematično dvigovanje delovne zavzetosti v slovenskih in tujih organizacijah najdemo: • ustrezen socializacijski proces (proces spoznavanja novo zaposlenega z organizacijskimi pravili in postopki, vrednotami, običaji, organizacijsko kulturo); • možnosti in priložnosti, da lahko

Z organizacijskega vidika je zelo pomembno, da sistematično in dolgoročno skrbimo za (vse višjo) delovno zavzetost. 41


KARIERNI RAZVOJ

25 UR NA DAN

Kdaj ste nazadnje imeli preveč časa? Pravijo, da je čas denar. Kdaj ste torej nazadnje imeli preveč denarja? NEJC AVBELJ

V življenje se vsakdo rodi z različnimi ekonomskimi predispozicijami. Lahko si otrok bogatih staršev, ki je že ob rojstvu preskrbljen do smrti. Lahko si otrok revnih staršev, ki se že v rani mladosti začne srečevati z izzivi zategovanja pasu. Lahko si celo otrok prvinskega afriškega ljudstva, ki že takoj ob rojstvu naleti na vprašanje samega preživetja in obstoja. Dejstvo je, da se večina znajde nekje vmes. Zanimivo je, da v razviti družbi ekonomsko stanje ob rojstvu vedno manj vpliva na ekonomsko stanje ob upokojitvi. Večina današnjih milijonarjev in celo milijarderjev si je svoja bogastva ustvarila sama, praktično iz ničesar. Enako na drugih področjih velja tudi za vrhunske umetnike in športnike. Kako je to mogoče?

ČAS JE MED LJUDMI RAZPOREJEN PRAVIČNO

Narava je morda krivična pri ekonomskih izhodiščih posameznika, po drugi strani pa ni bolj pravične razdelitve, kot je razdelitev časa med ljudmi. Vsakdo ima v vsaki minuti, uri, dnevu, tednu, mesecu in letu enako število sekund. Vprašanje učinkovitega upravljanja časa in doseganja rezultatov je, kaj s temi sekundami počnemo. Z učinkovitim izkoriščanjem strategij, metod in tehnik upravljanja časa si lahko pred svojimi konkurenti pridobimo skoraj nepravično prednost. Predstavljajte si, da bi lahko vaše prihranke obrestovali z dvakrat, trikrat, štirikrat ali celo večkrat večjo obrestno mero, kot vam jo ponuja banka, samo zato, ker znate nekaj, česar drugi ne. Na področju upravljanja časa

Narava je morda krivična pri ekonomskih izhodiščih posameznika, po drugi strani pa ni bolj pravične razdelitve, kot je razdelitev časa med ljudmi. 42

je to mogoče, in ne pozabite – čas je denar!

VSAKA MINUTA NAČRTOVANJA NAM LAHKO PRIHRANI URE IZVRŠEVANJA

Prvo načelo učinkovitega upravljanja časa so jasno zastavljeni cilji. Preden dejavnosti namenimo prvo sekundo svojega časa, moramo natančno vedeti, kaj, kdaj, kako in zakaj želimo to doseči. Vsak cilj potrebuje jasno zasnovan in zapisan načrt uresničevanja, na podlagi katerega alociramo naš čas. Sprva se to morda sliši komplicirano, vendar zadostuje že preprost seznam korakov, ki jih bomo opravili. Vsaka minuta načrtovanja nam lahko prihrani ure izvrševanja. Za kuhanje uporabljamo recepte, za vožnjo uporabljamo zemljevide, za gradnjo hiš uporabljamo gradbene načrte, kakšen načrt pa ste si pripravili za svoje življenje, za svojo kariero, za svoje telo, za svojo družino? Najpomembnejše stvari naj imajo najboljši načrt – jasen, zapisan in časovno opredeljen. Življenje nas privede do spoznanja, da nikoli ne zasledujemo le enega cilja. Naši osebni cilji se mešajo s cilji naših delodajalcev, sodelavcev, naše družine, prijateljev … Prav vsakdo se kmalu znajde v situaciji, ko je ciljev in dela za njihovo doseganje preveliko, časa pa premalo. V službi je izredno stanje, otrok je zbolel, mama želi, da prideš na obisk, prijateljica bi šla na kavo, na urniku je pilates, potrebno je skuhati večerjo, še prej po nakupih … Poznano? Ko bi dan le štel 25 ur, kajne?

BESEDA NE JE ZLATA BESEDA TIME MANAGEMENTA

Verjetno najpomembnejše spoznanje pri učinkovitem upravljanju časa je, da nikoli ne bo dovolj časa za dosego vseh ciljev, ki jih imamo v mislih in za to, da bi bili vsi okoli vas srečni. Nikoli. Potrebno se je naučiti, kdaj reči ja in kdaj ne. Beseda NE je zlata beseda time managementa. Določi, kaj so vaše prioritete in kaj niso – ravno vaše prioritete pa so glavni dejavnik vašega uspeha. Ste vedeli, da osemdeset odstotkov vašega uspeha izhaja iz le

dvajset odstotkov vaših dejavnosti? Z drugimi besedami: le 20 % vaših dejavnosti vam prinaša 80 % rezultatov. Še z drugimi besedami: 80 % vašega časa praktično »vržete stran« za le 20 % rezultatov. Ta zakon je leta 1896 definiral italijanski ekonomist Vilfredo Pareto in ga danes poznamo pod poljudnim imenom »zakon 80/20«. Prvotno ekonomski zakon se je skozi več kot 120-letno zgodovino izkazal za univerzalnega tudi na področju produktivnosti in uspeha. Bistveno je, da ustvarimo svoje prioritete. To pomeni, da moramo ugotoviti, katere dejavnosti spadajo pod pomembnih 20 %, vsemu drugemu rečemo – NE! Končno imamo jasno zastavljene cilje in prioritete. Sedaj se zabava začne. Točno vemo, kaj hočemo, točno vemo, kako in kdaj bomo to dosegli – samo še naredimo, kajne? Vsi vemo, da ni tako enostavno. Ravno se spravimo k delu, pa smo utrujeni. Ko se končno skoncentriramo, v pisarno privihra sodelavec, da nam pove nepomembno novico. Začnemo z delom, pa nam zazvoni www.adma.si


KARIERNI RAZVOJ

VEČ NA KONGRE SU ADMA 2018

telefon, nato moramo nujno na toaleto, še 15 minut, pa je čas za malico …

NAŠE TELO KLJUB SODOBNEMU SVETU, V KATEREM ŽIVIMO, ŠE VEDNO DELUJE ZELO PRVINSKO

Predpogoj za to, da smo na kateremkoli področju učinkoviti, je, da sta naše telo in um v dobrem stanju. To pomeni, da moramo biti spočiti, siti in v dobri telesni formi. Počitek ima verjetno največji vpliv na naše umske sposobnosti. Najnovejše študije kažejo, da polno zaposlen odrasel človek potrebuje 7 do 9 ur počitka dnevno. Kadar so napori večji, je tudi potreba po počitku večja. Pri tem ne gre za lenobo, ampak za čas, ko damo telesu možnost, da uravna vse svoje sisteme tako, da bo kar najbolje delovalo. Premalo počitka vodi v utrujenost, neučinkovitost, povečanje stresa ter mnoga zdravstvena tveganja. Počitek torej ni razkošje, ampak osnovna potreba! Se spomnite televizijske reklame »Lačen si ful drugačen«? Res je. Naše telo kljub sodobnemu svetu, v katerem živimo, še vedno deluje zelo prvinsko. www.adma.si

Kadar potreba po hrani ni potešena, se telo počuti ogroženo, s tem pa je povezana tudi cela vrsta psihofizičnih posledic – bolj smo razdražljivi, težje se skoncentriramo, naša motivacija upade. Pomembno je, da jemo raznovrstno hrano redno, večkrat na dan v manjših obrokih. Izogibati se moramo mastni in sladki hrani, saj ta upočasnjuje naše telo, posledično pa zavira tudi našo učinkovitost. Primerna dieta neposredno sovpada tudi z dobro fizično telesno pripravljenostjo. Ta neposredno vpliva na zmožnost koncentracije in posledično na kakovost izkoriščanja našega časa. Telesna vadba povzroča sprošča-

nje endorfinov – hormonov, ki nas navdajo z občutkom pozitivnosti in motiviranosti. Pri tem ni nujno, da vsak teden pretečete maraton. Zadostuje že nekaj minut vadbe dnevno – lahko celo med odmori na delovnem mestu. Že samo, če poskrbimo, da bomo na našem delovnem mestu spočiti, siti in v dobri telesni formi, se lahko naša učinkovitost povzpne za več kot 25 %.

DELO SE VEDNO RAZŠIRI NA TOLIKO ČASA, KOT GA IMAMO NA VOLJO

Pomembno je, da se vsake naloge vedno lotimo z jasnim načrtom in ciljem, v

Za kuhanje uporabljamo recepte, za vožnjo uporabljamo zemljevide, za gradnjo hiš uporabljamo gradbene načrte, kakšen načrt pa ste si pripravili za svoje življenje, za svojo kariero, za svoje telo, za svojo družino? Najpomembnejše stvari naj imajo najboljši načrt – jasen, zapisan in časovno opredeljen. 43


KARIERNI RAZVOJ kolikšnem času bo narejena. Zakaj? Parkinsonov zakon pravi, da se delo vedno razširi na toliko časa, kolikor ga imamo na voljo. Hkrati ta zakon pravi tudi, da se delo skrči na toliko časa, kot ga imamo na voljo. Če želimo biti časovno učinkoviti, si moramo za vsako nalogo zastaviti ambiciozne časovne okvire. Če običajno za neko nalogo

Ko se naloge lotimo, jo vedno dokončajmo. T. i. »multitasking« je največja potrata časa in koncentracije. Vedno se najprej lotimo najpomembnejše naloge in se ji posvečajmo, dokler ni dokončana. Cilj je rezultat, ne dejavnost.

44

porabimo 60 minut, se moramo vprašati, kako bi enak rezultat dosegli v 40 minutah. Pogosto hitro ugotovimo, da se to isto nalogo pravzaprav lahko opravi v 30 minutah. Ko se naloge lotimo, jo vedno dokončajmo. T. i. »multitasking« je največja potrata časa in koncentracije. Vedno se najprej lotimo najpomembnejše naloge in se ji posvečajmo, dokler ni dokončana. Cilj je rezultat, ne dejavnost. Izogibati se moramo vsem vzgibom po opravljanju manj pomembnih opravil. Samo še pogledam na Facebook, samo še osvežim e-mail, samo še pokličem mamo in odpišem na prijateljičin sms – NE! Vse to pride na vrsto, ko odkljukamo najpomembnejšo stvar s seznama. In ko jo, se počutimo odlično, samozavestno. Ponosni smo na to, da smo nekaj končali, dosegli. Imamo rezultat, ki nas navdahne s še večjo motivacijo za izpolnitev naslednje naloge. Vzgibi po manj pomembnih aktivnostih so povsem naravni, vendar usodni za našo učinkovitost. Ko enkrat izgubimo koncentracijo, izgubimo uro, dve uri, dopoldne … Vsakič, ko izgubimo čas, to negativno

vpliva tudi na naše počutje in samozavest. K sreči se lahko s pametnim načrtovanjem učinkovito obranimo takih skušnjav. Kako? Delovna miza naj bo vedno lepo pospravljena. Mobitel naj bo, če se le da, zunaj dosega rok. Zvonjenje izklopljeno. Naključnim obiskovalcem povemo, da opravljamo izjemno pomembno nalogo in jim bomo čas namenili pozneje. Vse klice opravimo naenkrat, vse maile odpišemo naenkrat. Take malenkosti nam prihranijo minuto na minuto, ki se konec dneva seštejejo v uro. Konec tedna v dan. Konec meseca v teden. Konec leta v mesec … Konec kariere? Kam smo si zastavili svoje cilje? Koliko je vredna vaša ura, dan, teden, mesec, leto? Sposobnost učinkovitega upravljanja časa dolgoročno vpliva na vaš družbeni status, ugled med kolegi, finančni položaj, samozavest, na vaše odnose s prijatelji in družino, ne nazadnje na vaše zdravje. Čas je vaša najdragocenejša valuta. Investirajte vsako minuto skrbno, kajti ko mine, je nikoli več ne bo nazaj. Časovnih bank in kreditov namreč ne poznamo …

www.adma.si


PRAVO

VEČ NA KONGRE SU ADMA 2018

KAJ MORA VSAKO PODJETJE VEDETI O GDPR? S 25. majem 2018 bomo začeli uporabljati novo Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (General Data Protection Regulation – GDPR), ki bo postala temeljni predpis s področja varstva osebnih podatkov v vseh državah Evropske unije. To torej pomeni, da bodo tudi vsa slovenska podjetja, ki obdelujejo osebne podatke, morala upoštevati njene določbe. AMELA ŽRT IN TAJDA VRHOVEC

GDPR prinaša strožje globe v primeru kršitev varstva osebnih podatkov, posameznikom omogoča večji nadzor nad njihovimi osebnimi podatki in dviguje splošno raven varstva osebnih podatkov v Evropski uniji. V kratkem pričakujemo tudi sprejem novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki bo podrobneje uredil določena vprašanja iz uredbe na nacionalni ravni.

KAKO SE PRIPRAVITI NA GDPR?

Če že sedaj dosledno upoštevate trenutno veljavno zakonodajo na www.adma.si

področju varstva osebnih podatkov, vam ni treba preveč skrbeti. Seveda bo kljub temu potrebno nekaj prilagoditev, vendar vam slednje ne bi smele povzročati prevelikih preglavic. V nadaljevanju smo vam pripravili kratek povzetek najpomembnejših določb in praktične napotke pri zagotavljanju skladnosti poslovanja.

OCENITE STATUS QUO

Da boste zagotovili skladnost poslovanja z GDPR, najprej naredite pregled, katere osebne podatke in na kakšen način obdelujete znotraj vašega

podjetja. Pri tem si pomagajte z vprašanji, kot so: od koga, zakaj, katere in na kakšen način pridobivate podatke ter koliko časa jih hranite.

VKLJUČITE ODGOVORNE OSEBE ŽE V ZGODNJI FAZI

Varstvo osebnih podatkov zadeva vse zaposlene v podjetju. Predvsem je pomembno, da so o ključnih temah v zvezi z varstvom osebnih podatkov poučeni kadrovski, marketing in IT-oddelek. Priporočamo, da napredek spremljate na vnaprej dogovorjenih sestankih.

45


PRAVO PREGLEJTE OBSTOJEČE PRIVOLITVE IN POSODOBITE OBRAZCE ZA PRIVOLITEV

Če obdelujete osebne podatke na podlagi privolitve, preverite, ali je bila slednja dana na način, ki je skladen z GDPR. Če ni tako, boste morali obrazce za privolitev uskladiti z novo zakonodajo in privolitve znova pridobiti. GDPR zahteva, da mora biti privolitev dana z jasnim pritrdilnim dejanjem. Soglasje mora tako biti izraženo prostovoljno, specifično, informirano in nedvoumno. Molk, vnaprej označena okenca ali nedejavnost zato ne pomenijo privolitve. Za različna dejanja obdelave morate imeti predvidene ločene privolitve. Izjava o privolitvi naj bo v razumljivi in lahko dostopni obliki ter jasnem in preprostem jeziku. V obrazcu za privolitev jasno navedite vse pravice, ki posamezniku, čigar osebne podatke obdelujete, v skladu z uredbo pripadajo. Uredba namreč širi krog pravic posameznika (npr. pravica do prenosljivosti). Beležiti morate, na kakšen način in kdaj je posameznik podal privolitev, saj morate biti zmožni dokazati, da je posameznik privolil v obdelavo svojih osebnih podatkov.

PREVERITE SVOJE POSTOPKE ZA ZAGOTAVLJANJE PRAVIC POSAMEZNIKA

Posamezniku morate pisno ali v e-obliki zagotoviti informacije o vseh njegovih pravicah. Informacije naj bodo podane v jedrnati, pregledni, razumljivi ter lahko dostopni obliki, napisane v jasnem in preprostem jeziku. Zahteve v zvezi s pravicami posameznika je potrebno uresničevati v enem mesecu po prejemu zahteve, pri čemer se lahko ta rok podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev.

UGOTOVITE, ALI POTREBUJETE POOBLAŠČENO OSEBO ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (v angleščini pogosto označena s kratico »DPO«) je ena izmed najpomembnejših novosti uredbe. Njena glavna naloga bo zagotavljanje skladnosti poslovanja na področju varstva osebnih podatkov. Ta oseba mora biti neodvisna in imenovana na podlagi poklicnih odlik ter strokovnega znanja o zakonodaji in praksi na področju varstva osebnih podatkov. Pomembno je vedeti, da so v

skladu z GDPR pooblaščeno osebo za varstvo osebnih zavezani imenovati le določeni upravljavci in obdelovalci osebnih podatkov.

UGOTOVITE, ALI BOSTE MORALI IZVAJATI OCENE UČINKA

Kadar je možno, da bi lahko vrsta obdelave povzročila veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, mora upravljavec pred obdelavo opraviti t. i. oceno učinka v zvezi z varstvom podatkov. GDPR primeroma navaja, kdaj je potrebno izvesti oceno učinka, v prihodnjih mesecih pa bo v dodatno pomoč informacijski pooblaščenec objavil seznam obdelav, za katere bo potrebno izdelovati ocene učinka in tistih, za katere to ne bo potrebno.

VZPOSTAVITE INTERNI POSTOPEK POROČANJA V PRIMERU KRŠITVE

Svetujemo vam, da vzpostavite interni sistem poročanja v primeru kršitve varstva osebnih podatkov (npr. izguba osebnih podatkov ali vdor v informacijski sistem) najpozneje. Po novem mora upravljavec o kršitvi v 72 urah obvestiti informacijskega pooblaščenca, razen če

STROKOVNJAK SVETUJE Za Vas pripravljamo novo rubriko Strokovnjak svetuje, v kateri bomo odgovarjali na vaša vprašanja s področja delovnega prava. Težave in vprašanja, s katerimi se srečujete, nam lahko posredujete na mail revija@adma.si.

46

www.adma.si


PRAVO ni verjetno, da bi bile s kršitvijo ogrožene pravice in svoboščine posameznikov. Pogodbeni obdelovalci morajo po seznanitvi s kršitvijo brez nepotrebnega odlašanja obvestiti upravljalca.

MINIMIZIRAJTE OSEBNE PODATKE

Zbirajte le osebne podatke, ki so relevantni in omejeni na namene, za katere se obdelujejo. Zato minimalizirajte količino zbranih osebnih podatkov, obseg njihove obdelave, obdobje njihove hrambe in njihovo dostopnost. S tem si boste olajšali delo v zvezi z varstvom osebnih podatkov in obenem zagotovili skladnost z GDPR.

PREVERITE SVOJE ZUNANJE OBDELOVALCE IN PRILAGODITE POGODBE O OBDELAVI

Preverite, ali sodelujete z zunanjimi obdelovalci, ki izpolnjujejo zahteve iz uredbe. Poleg tega bo potrebno prenoviti obstoječe pogodbe o obdelavi, saj GDPR uvaja nove obvezne sestavine pogodb o obdelavi in standardna pogodbena določila. Slednja bo na svoji spletni strani objavil informacijski pooblaščenec.

PRILAGODITE POPIS ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV – EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAVE

Upravljavci od 25. maja 2018 sicer ne bodo več dolžni prijavljati zbirk osebnih podatkov v centralni register osebnih podatkov, vendar morajo upravljavci, po novem pa tudi obdelovalci, kljub temu še vedno voditi (katalogu podobne) evidence dejavnosti obdelave. GDPR sicer določa izjemo v zvezi z vodenjem evidenc dejavnosti obdelave za podjetja z manj kot 250 zaposlenimi, vendar bo ta izjema redko prišla v poštev. Izjema namreč ne velja, če obstaja verjetnost, da obdelava (i) predstavlja tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, (ii) ni občasna, ali (iii) vključuje posebne vrste osebnih podatkov ali osebne podatke v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški.

PRILAGODITE VAŠE VARNOSTNE POLITIKE

V skladu z GDPR morajo upravljavci izvesti ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovijo in so zmožni dokazati, da obdelava resnično poteka v skladu z GDPR. Preglejte in dopolnite ukrepe, če je to potrebno.

SKLEP

Ker bo maj tu, kot bi trenil, vam svetujemo, da se, če še niste, čim prej lotite implementacije sprememb. Nikar se ne učite na lastnih napakah, saj GDPR predpisuje stroge kazni. Za najhujše kršitve vas lahko oglobijo celo za vrtoglavih 20 milijonov evrov ali 4 % skupnega svetovnega letnega prometa, odvisno od tega, kateri znesek je višji. Če želite aktivno stopiti v korak z vsemi spremembami, ki ji narekuje GDPR in pridobiti še več konkretnih informacij glede na vaše področje dela, se za posvet obrnite na zunanje svetovalce ter razmislite o novi vlogi v podjetju, ki jo predstavlja pooblaščena oseba za varstvo podatkov.

Varstvo osebnih podatkov zadeva vse zaposlene v podjetju. Predvsem je pomembno, da so o ključnih temah v zvezi z varstvom osebnih podatkov poučeni kadrovski, marketing in IT-oddelek.

Ob praznovanju 90-letnice delovanja Stalne arbitraže v Sloveniji vas kot edina globalna odvetniška pisarna v Sloveniji, vabimo na kratko popoldansko predstavitev in prijetno druženje ob izbrani pijači in prigrizku, kjer se boste lahko seznanili o vseh prednostih in pomanjkljivostih arbitražnega postopka. Pridobili boste poglobljeno razumevanje o regulativi arbitražnega postopka na slovenskem območju, spoznali možne pasti na poti do razglasitve arbitražne odločbe ter dobili vpogled v potek arbitraže na Dunaju. Zakaj se udeležiti? • Ker je reševanje sporov v gospodarstvu neizogibna pot k iskanju boljših končnih rešitev; • Ker je pomembno poznati načine alternativnih reševanj sporov ter razumeti njihove posebnosti; • Ker je to enkratna priložnost, da pridobite tovrstne informacije s strani specializiranih strokovnjakov iz mednarodne odvetniške pisarne in izkušenih gostujočih predavateljev; • Ker lahko vzpostavite stike z ostalimi udeleženci iz gospodarstva in podelite dragocene medsebojne izkušnje.

www.adma.si

Z nami bosta tudi gostujoča predavatelja: • Ga. Karollus-Bruner Daniela, partner pri CMS RRH Avstrija, strokovnjakinja na področju litigacij in arbitražnega prava; • G. Marko Djinović, generalni sekretar iz Sekretariata Stalne arbitraže pri GZS. Za vse dodatne informacije in prijave, nam pišite na: eva.rakuscek-mastnak@cms-rrh.com. Odvetniška pisarna CMS Reich-Rohrwig Hainz Podružnica v Sloveniji

47


DAVKI IN FINANCE

ODGOVORNOST ZA NAŠO POKOJNINO JE TUDI NA DELODAJALCU To, da Slovenci problemu pokojnin namenjamo premalo pozornosti, je že obrabljena fraza. Še bolj zaskrbljujoče od tega je, da se večina delodajalcev sploh ne zaveda odgovornosti, ki jo nosijo. Z uvedbo skladov življenjskega cikla in ob obstoječi zakonodaji je namreč tudi na delodajalce padla velika odgovornost za naše pokojnine. Izbira ponudnika pokojninskih skladov v kolektivnih shemah je namreč lahko odločilna. MITJA VEZOVIŠEK

Pokojninske blagajne so praktično povsod po Evropi dolgoročno vreča brez dna. Gre za strukturni problem, saj obstoječi sistem lahko zagotavlja izplačilo človeku dostojne pokojnine le v razmerah, ko je razmerje med aktivnim prebivalstvom in upokojenci stabilno. V starajoči se Evropi pa se življenjska doba nenehno povečuje, medtem ko potrebna delovna doba za upokojitev temu ne sledi. Končno smo tudi v Sloveniji spoznali, da varčevanje za pokojnino na banki oziroma v garantiranih skladih, za večino ni primerno. Z začetkom leta 2016 je tako večina ponudnikov pokojninskih skladov uvedla t. i. sklade življenjskega cikla. Ker večina Slovencev v pokojninskih skladih varčuje preko kolektivnih shem, imajo deloda48

jalci zdaj bistveno višjo odgovornost za naše pokojnine. Razlika med skladi, njihovimi naložbenimi politikami, uspešnostjo upravljanja in donosi je namreč vsak dan večja. Zato bi moral vsak odgovoren delodajalec vsem zaposlenim omogočiti prestopanje od enega k drugemu ponudniku. Med najslabšim in najboljšim mešanim oz. delniškim skladom je bila razlika v samo enem letu (podatki za 2017) kar 5 odstotnih točk! Pri samo 50 evrih mesečnega varčevanja v celotni aktivni dobi (40 let), to pomeni kar 115.195 evrov razlike! Najboljši delodajalci pa bodo, poleg proste izbire in prestopov od enega k drugemu ponudniku, ponudili tudi permanentno strokovno pomoč pri izbiri. Bodisi v obliki izobraževalnih

delavnic bodisi z uvedbo svetovalnih ur za zaposlene. A vprašanje, kateri sklad in izvajalca izbrati, ni edino vprašanje, ki si ga moramo zastaviti.

ZA POKOJNINO MORAMO VARČEVATI. PIKA!

Da je za dostojno pokojnino treba varčevati, čivkajo že ptički na veji. Da je za dolgoročne cilje smiselno varčevati na kapitalskih trgih, je postalo jasno tudi zakonodajalcem, ki so z zadnjo pokojninsko reformo preoblikovali t. i. drugi pokojninski steber, kjer varčuje že več kot pol milijona Slovencev. Poleg prvega stebra, to je državne pokojnine in tretjega stebra, kamor sodijo vsa preostala varčevanja (investicijski skladi, rentna in naložbena zavarovanja, bančni produkti ter alternativne www.adma.si


DAVKI IN FINANCE naložbe), poznamo v Sloveniji tudi drugi steber v obliki dodatnega pokojninskega zavarovanja.

KORAK V PRAVO SMER, A SKLADI ŽIVLJENJSKEGA CIKLA NISO PRAVA REŠITEV!

Drugi steber je vse od svoje uvedbe ponujal le eno naložbeno politiko. To je bil sklad z zajamčenim donosom, ki je prav zaradi tega moral nalagati zelo konservativno. Posledično so bili tudi realizirani donosi majhni in so le malo presegali višino inflacije, kar pomeni, da smo v teh skladih le kopičili denar, večjega realnega donosa, še posebej če upoštevamo stroške, pa nismo ustvarjali. Če ne bi bilo davčnih spodbud in kolektivnih shem, v takšnih skladih ne bi varčeval nihče! Uzakonitev skladov življenjskega cikla je torej korak v pravo smer. A naj kar takoj pojasnimo, da ni zadosten. Razvrščanje sredstev med bolj tvegane (delnice) in manj tvegane (obveznice) naložbe le po načelu starosti je seveda močno zgrešeno. Obstaja več empiričnih raziskav, ki dokazujejo, da skladi življenjskega cikla niso prava rešitev.

KAJ BI BILA PRAVA REŠITEV?

Žal ni univerzalne rešitve. V Angliji npr. poznajo pokojninske račune, preko katerih lahko posameznik varčuje omejen znesek letno v kateremkoli skladu želi. Ali pa v ZDA, kjer imajo t. i. 401 shemo, preko katere lahko posameznik spet sam izbira različne sklade, tudi tiste najbolj ugodne, ki jih označujejo s kratico ETF (kotirajoči skladi, vezani na enega ali več indeksov). Dokazano je namreč, da pri dolgoročnem varčevanju največjo vlogo igrajo stroški in davki, ki so pri tovrstnih skladih, dostopnih preko pokojninskih računov, najnižji. V razvitih ekonomijah so namreč že zdavnaj ugotovili, da je izbiro skladov potrebno prilagoditi naložbeni strategiji posameznika na podlagi vsaj petih kriterijev (pomembnost in ročnost cilja, količina denarja, stanje na trgu in odnos do tveganja), ne pa metati vsega v isti koš na podlagi enega kriterija – starosti.

KAKO DO SUPER POKOJNINE? IN KAKŠNA JE VLOGA DELODAJALCA PRI TEM?

Prvi korak do super pokojnine je zagotovo znanje, osnovna finančna pismenost, ki nam pomaga sprejemati prave odločitve. Vloga delodajalcev pri tem je zelo pomembna, saj bi morali vsi v izobraževalne načrte vključiti tudi znanja s področja finančne pismenosti. Raziskave potrjujejo, da je prvi razlog za stres denar. Kar 72 odstotkov ljudi se spopada s stresom povezanim z denarjem in 67 odstotkov ljudi po svetu je finančno nepismenih. Največja raziskava finančne pismenosti v Sloveniji, ki so jo izvedli v sklopu zavoda za finančno opismenjevanje Vem, da ne vem v letu 2015, kaže na še globlje luknje v znanju Slovencev. V raziskavi je sodelovalo 25.911 odraslih Slovencev. Raziskava je bila zasnovana v obliki štirih spletnih anket po temeljnih tematskih sklopih – družinski proračun, zaščita, naložbe in varčevanje. Rezultati so bili porazni, saj je več kot 90 odstotkov anketirancev izkazalo pomanjkljivo znanje v vseh tematskih sklopih. Dejstvo je, da znanja primanjkuje, kar je eden izmed razlogov za tako visok odstotek pod stresom.

Stres pri zaposlenih pa dejansko vpliva na njihovo zdravje in počutje, s tem pa na motivacijo za delo in produktivnost. Seveda produktivnost zaposlenih direktno vpliva na poslovne rezultate podjetij in njihovo vrednost. Potrditev za to najdemo v raziskavi organizacije The Health Project, ki ugotavlja, da delnice podjetij iz ZDA, ki zaposlenim zagotavljajo programe za izboljšanje zdravja, rastejo več kot dvakrat hitreje, kot indeks 500 največjih podjetij v ZDA in prinašajo višjo vrednost lastnikom. Drugi korak do super pokojnine pa ni izbira produkta, temveč izbira pravega svetovalca. Ta nam bo najprej pomagal izdelati pokojninski načrt. To ni izračun pokojninske vrzeli, kot nam ga mnogi ponujajo brezplačno, temveč individualen, nam prilagojen načrt, ki upošteva naše želje, povprečne prihodke, obstoječe produkte in vse tri stebre pokojninskega varčevanja. Šele z načrtom v roki se lahko lotimo izbire ustreznih finančnih produktov in izgradnje naložbenega portfelja za pokojnino, ki lahko ali pa tudi ne, vključuje pokojninske sklade.

TRIJE STEBRI POKOJNINSKEGA SISTEMA PRVI STEBER

DRUGI STEBER

Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje

TRETJI STEBER Investicijski sklad

Dodatno pokojninsko zavarovanje

Rentna in naložbena zavarovanja Bančni produkti

Obvezno dodatno

Prostovoljno dodatno

Kolektivno

KDPA za javne uslužbence

Alternativne naložbe

Individualno

Odvisno od naložbene strategije in na podlagi investicijskega načrta posameznika, je zapleten, a pravilen odgovor. www.adma.si

49


JEZIKOVNI KOTIČEK

O JEZIKOVNEM SLOGU Modni slog je v poslovnem svetu zelo pomemben. Jezikovni slog pa prav tako. Tudi na podlagi tega si namreč naslovnik našega sporočila ustvarja mnenje o nas in organizaciji, v kateri delamo. IRENA POTOČAR PAPEŽ

Kaj je jezikovni slog? Sestava besed in izrazoslovje, ki naj bo berljivo in ima jasno sporočilno vrednost. Včasih se pri pisanju po nepotrebnem zapletamo in tvorimo nenavadne besedne zveze in dolge povedi, v katerih se pomen sporočila izgubi ali pa je nejasen. Zagotovo drži, da bi sestavek, ki bi ga ponudili v slogovni popravek popravljavcem, prav vsak od njih lahko »predelal« drugače, po svojem okusu in pri tem še vedno ohranil pravopisno ter slovnično pravilnost. A sporočevalcu naj bo osnovno vodilo pri slogu jasnost, čeprav je seveda slog pisanja odvisen od vrste besedila. Torej od tega, kaj želi pisec z njim doseči: v zapisani obliki naslovniku posredovati podatek, spodbuditi njegovo domišljijo, ustvariti estetsko ugodje pri bralcu … Lastnosti dobrega sloga v poslovnih besedilih so jedrnatost, jasnost, natančnost in razumljivost, velikokrat tudi enostavnost. V nadaljevanju podajam nekaj konkretnih primerov, v katerih lahko slog izboljšamo. Začela je z izdelovanjem nakita. Začela je izdelovati nakit. V tem času pričnejo s cvetenjem tudi pelargonije. V tem času pričnejo cveteti tudi pelargonije. V tem času zacvetijo tudi pelargonije. Dokumenti so padli dol iz mize. Dokumenti so padli z mize. Povsem logično je, da padejo navzdol. Ker niso bili v mizi, ampak na mizi, je pravi predlog z, ne iz. Opravičujem se vam v mojem osebnem imenu. Opravičujem se vam. 50

Tudi tu je logično, da v svojem imenu. Če bi se opravičevali v imenu koga drugega, bi to poudarili. Tudi beseda osebnem je odveč. Kako pa se lahko opravičimo neosebno? Rada bi se vam zahvalila za prijazen sprejem. Zahvaljujem se vam za prijazen sprejem. Ker se že zahvaljujem, je izražanje želje z besedo bi v tem primeru neustrezno. S strani ministrstva so nam sporočili, da začnemo z izvajanjem projekta že ta mesec. Z ministrstva so nam sporočili, da začnemo izvajati projekt že ta mesec. Predložna zveza s strani je kar pogosta v poslovnem izražanju. Uporabimo jo, kadar se želimo izraziti bolj posredno. Značilno je za pasivno oziroma trpniško izražanje. Velikokrat besedno zvezo s strani lahko izpustimo, saj nima nobene vrednosti. Včasih jo lahko zamenjamo s predlogom od. Po najnovejših podatkih, pridobljenih s strani našega vodstva, smo zelo uspešni. Po najnovejših podatkih, pridobljenih od našega vodstva, smo zelo uspešni. Pri izvedbi pomembne naloge je bežal od odgovornosti. Pri izvedbi pomembne naloge se je izmikal odgovornosti. V naravni nesreči je ostala brez nič. V naravni nesreči je ostala brez vsega. Ta predlog je brezprimeren. Ta predlog je neprimeren.

Delo je opravil brez vsake napake. Delo je opravil brez (najmanjše) napake. Za spremembo se je odločil brez vsakega vzroka. Za spremembo se je odločil brez (najmanjšega) vzroka. V času praznikov bo naša poslovna enota zaprta. Med prazniki bo naša poslovna enota zaprta. V kratkem času vam bomo sporočili, kako smo se odločili. V kratkem vam bomo sporočili, kako smo se odločili. Kmalu vam bomo sporočili, kako smo se odločili. Še boljše je seveda, da navedemo točen datum, kdaj bomo sporočili svojo odločitev. Dali so nam dovoljenje, da smo odšli domov pol ure pred iztekom delovnega časa. Dovolili so nam, da smo odšli domov pol ure pred iztekom delovnega časa. Ker nam verjetno niso dali pisnega dovoljenja, torej dokumenta, ampak so www.adma.si


JEZIKOVNI KOTIČEK

VEČ NA KONGRE SU ADMA 2018

nam le sporočili (pisno ali ustno), da gremo lahko domov prej, tu uporabimo glagol (dovolili so nam). Dala mi je obljubo, da bo dokončala poročilo do konca tedna. Obljubila mi je, da bo dokončala poročilo do konca tedna. Janez se je delal norca iz sodelavca Jožeta. Janez se je norčeval iz sodelavca Jožeta. S tabo delim mnenje, da je odločitev, ki jo je predlagal Miha, najustreznejša. Strinjam se s tabo, da je odločitev, ki jo je predlagal Miha, najustreznejša. To smo že dogovorili. O tem smo se že dogovorili. Svetovalec za premoženjske zadeve je veliko doprinesel k direktorjevi lažji odločitvi. Svetovalec za premoženjske zadeve je veliko pripomogel k direktorjevi lažji odločitvi. www.adma.si

Svetovalec za premoženjske zadeve je veliko prispeval k direktorjevi lažji odločitvi. Sodelavka Jana je danes globoko zaskrbljena. Sodelavka Ana je danes zelo zaskrbljena. Pri tem projektu se gre za odnos do okolja in tako tudi za družbeno odgovornost naše organizacije. Pri tem projektu gre za odnos do okolja in tako tudi za družbeno odgovornost naše organizacije. V kolikor bom prišla s službene poti pravočasno, se bom udeležila prireditve v vaši krajevni skupnosti. Če bom prišla s službene poti pravočasno, se bom udeležila prireditve v vaši krajevni skupnosti. Zaradi napornega dela se to pogosto dogaja koncem delovnega časa. Zaradi napornega dela se to pogosto dogaja ob koncu delovnega časa.

Tekom sestanka je pogosto pogledoval na uro. Med sestankom je pogosto pogledoval na uro. Prejeli smo preko sto naročil. Prejeli smo več kot sto naročil. V slučaju reklamacije pokličite na navedeno telefonsko številko. V primeru reklamacije pokličite na navedeno telefonsko številko. Ob koncu tega zapisa le še namig: tako kot smo kritični in natančni pri modnem slogu in izbiri oblačil ter njihovi kombinaciji, bodimo tudi pri jezikovnem slogu. Tudi z njim namreč prek različnih komunikacijskih kanalov veliko sporočamo ljudem, s katerimi poslovno sodelujemo.

LEGENDA Slabše Boljše Narobe

51


JEZIKOVNI KOTIČEK

KAKO SE UČITI TUJEGA JEZIKA ZA POTREBE SLUŽBE? Najpogostejši razlog, da se po zaključenem šolanju spet odločimo za učenje tujega jezika, je po mojih izkušnjah služba – bodisi za napredovanje, bodisi za novo delovno mesto, bodisi zaradi novih potreb na trenutnem delovnem mestu. Pogosto nam to predstavlja zelo velik zalogaj in napak mislimo, da je želeno znanje nedosegljivo. Vendar lahko z nekaj malimi posegi v delovno rutino in bolj pozornim iskanjem tujega jezika v okolici svoj cilj dosežemo znatno hitreje. Morda vam bodo naslednje bližnjice in nasveti v pomoč. DEANA JEZERŠEK

WWW.SPLETNASTRAN PODJETJA.COM

Kako pogosto obiščete spletno stran podjetja, v katerem ste zaposleni? Ta namreč vsebuje osnovno besedišče, ki ga podjetje uporablja, v vsem napisanem pa je vedno prisotna tudi slovnica. Če podjetje zahteva znanje določenega jezika, to največkrat pomeni, da v tem jeziku že posluje – potemtakem je tudi spletna stran prevedena v ta jezik. Oglejte si jo do potankosti, naučite se izrazov, tipičnih za podjetje in bodite pozorni na to, kako se podjetje v tujem jeziku predstavi. Predvsem se osredotočite na opis vašega področja; uporabljene besede in fraze naj vam bodo osnova za nadgrajevanje znanja.

WWW.KONKURENCA.COM

Ostanite na spletu še malo dlje. Preverite spletne strani podobnih ali konkurenčnih podjetij v ciljnem jeziku, najbolje kar iz držav, s katerimi poslujete. Če se na primer želite naučiti nemščine, preučite spletne strani podobnih podjetij v Nemčiji in Avstriji. Besedila na teh straneh so namreč

napisali materni govorci, ki se po vsej verjetnosti spoznajo tudi na izbrano področje; tako je tveganje, da se je med prevodom v besedilo vrinil kakšen neustrezen izraz, manjše. Prava zakladnica besedišča in izrazoslovja, ki ga potrebujete za svoje delo!

NE BELITE SI GLAVE PO NEPOTREBNEM

Če podjetje že posluje v določenem tujem jeziku, potem je gotovo že kar nekaj dokumentacije prevedene. Zato se ne mučite s snovanjem ponudb, predstavitev, tipskih emailov ipd. v tujem jeziku, ampak raziščite, kaj od tega, kar potrebujete, že obstaja. Obstoječe dokumente po potrebi posodobite, lahko pa vam služijo zgolj kot gradivo za učenje. Za pomoč lahko vprašate tudi sodelavce, ki jim je poslovanje v tujem jeziku že rutina.

KAJ TOČNO POTREBUJEM?

Čas učenja ali nadgradnje jezika se bo znatno skrajšal, če boste vedeli, v katerih situacijah boste tuji jezik potrebovali. So to predstavitve podjetja,

Zaradi pomanjkljivega znanja ali pa zgolj prepričanja, da nam tuji jeziki ne ležijo, pogosto zamudimo izjemne priložnosti, da to spremenimo. Učenje jezika pomeni potovanje izven meja udobja in vredno je tvegati. 52

prodajni sestanki, izmenjava elektronskih sporočil z dobavitelji? Če boste iskali zunanjo pomoč pri učenju, boste tudi lažje izbrali pravi jezikovni tečaj. Če imate specifične potrebe, potem je prava izbira individualni tečaj. Bolj ozko kot boste definirali svoj cilj, krajši tečaj boste potrebovali. Na jezikovni tečaj prinesite svoja gradiva: primere elektronskih sporočil, kataloge, ponudbe, predstavitve ipd., in vztrajajte, da na urah delate z njimi.

POZDRAVLJENI, SEM ... IN DELAM V ...

Sebe in svoje podjetje se naučite predstaviti v tujem jeziku. Kamor koli greste in kjer koli nekoga na novo spoznate, ne morete mimo osebne predstavitve in vsaj kratkega pogovora o službi. Če za delovno mesto potrebujete določen jezik, potem boste skoraj gotovo spoznavali nove ljudi v tem jeziku. Izkoristite čas doma in se na to situacijo dobro pripravite. Če se na www.adma.si


JEZIKOVNI KOTIČEK

ENGLISH TO GO Naša glavna skrb pri govoru v angleščini naj bo sporočilo uspešno prenesti sogovorniku. Ne smemo se preveč obremenjevati z napakami, saj do teh vedno prihaja. Obstaja pa nekaj tipičnih napakic, ki se jim lahko izognemo in zvenimo veliko bolje. Tu smo zbrali 5 najpogostejših: 1. Ko govorimo v sedanjiku za 3. osebo ednine (ona/on/ono), ne pozabimo na končnico – (e)s pri glagolu: Mr. Smith drinks coffee with no sugar. Our office closes at 6 p.m. Who takes care of orders? 2. then/than »Then« uporabljamo pri navajanju sekvence; ko nekaj sledi nečemu. We'll have the meeting first, then we go for lunch. »Than« uporabljamo pri primerjavah. This is more than enough. My office is smaller than yours.

delovno mesto šele prijavljate, vadite svojo predstavitev v ciljnem jeziku. Morda že razgovor ne bo potekal v slovenskem jeziku. Splet ponuja veliko primerov dobrih predstavitev. Prilagodite jih in vadite.

IZKORISTITE VSAKO PRILOŽNOST ZA UČENJE IN VAJO

Zaradi pomanjkljivega znanja ali pa zgolj prepričanja, da nam tuji jeziki ne ležijo, pogosto zamudimo izjemne priložnosti, da to spremenimo. Učenje jezika pomeni potovanje izven meja udobja in vredno je tvegati. Izkoristite telefonski klic iz tujine, oglasite se prvi (ob telefonu imate lahko za pomoč zapisane tipične fraze pri komunikaciji prek telefona), prejeta elektronska sporočila v tujem jeziku pozorno preberite in namesto, da bi jih samo posredovali naprej, se raje zahvalite za sporočilo in napišite, komu ste ga posredovali. Ko dobite v podjetje tuje goste, izkoristite priložnost za izmenjawww.adma.si

vo nekaj vljudnostnih fraz ali celo za kratek pogovor.

BODITE NA TEKOČEM O AKTUALNEM DOGAJANJU TUDI V TUJEM JEZIKU

Eden najmanj invazivnih posegov v dnevno rutino je branje novic v tujem jeziku: namesto da o aktualnem dogajanju berete v slovenskih spletnih medijih, to raje naredite v tujem jeziku. Že samo pregled naslovov v tujem jeziku vas opremi z aktualnim besediščem. Lahko pa naredite še korak dlje in raziščete, ali obstajajo spletni portali, združenja ali podjetja z vašega področja v ciljnem jeziku, ki izdajajo novičke ali newslettre in se naročite nanje. Tako boste redno prejemali aktualne novice z vašega področja, svoj besedni zaklad pa boste iz meseca v mesec nadgrajevali. Znanje tujega jezika ni tako nedose­ gljivo, kot se zdi na prvi pogled. Bodite iznajdljivi in si pomagajte z obstoječimi orodji, kjer je le mogoče. Vedno lažje bo.

3. It's/Its »It's« je okrajšava za »it is«. It's raining. »Its« označuje svojino za vse samostalnike, ki niso ženskega ali moškega spola. The company earned a lot of money with its new innovation. 4. You're/your »You're« je okrajšava za »you are«. You're so hard working. »Your« označuje svojino – nekaj, kar pripada tebi. May I use your computer? 5. Before/ago Ko govorimo o nečem, kar se je zgodilo pred nekaj časa, nas pogosto zanese v dobeseden prevod: Tu sem začela delati pred 7 leti. Napačen prevod: I started working here before 7 years. Pravilen prevod: I started working here 7 years ago.

53


AGARIC d.o.o.

Umetnost obdarovanja za vse leto

BILI SMO NA NAJVECJEM STROKOVNEM SEJMU PROMOCIJSKIH IN POSLOVNIH DARIL! Predstavljamo vam letošnje novosti in trende! Brezžicne slušalke in polnilec polnjenje slušalk traja le 1,5 ure in nudi 3-urno poslušanje iz trajnega aluminijastega materiala posebnosti 2 v 1: slušalke in polnilec

Multifunkcijska konferencna mapa s prenosno polnilno baterijo

stojalo za telefon ali tablični računalnik

manjša velikost - večja priročnost

vgrajena prenosna polnilna baterija

črtast blok A5 velikosti

številni žepki in predali posebnosti potisk z osvetljenim logotipom


Party 3 v 1 tritan bidon vsebina = 650 ml lučka za ustvarjanje atmosfere enostaven trak za nošenje posebnosti brezžični zvočnik

Memo-flaška ekološko primernejša za recikliranje priročnost posebnosti privlačen, neobičajen dizajn Wireless je sedanjost - brez iskanja kabla

Pisala “Prižgi me” gumijasto držalo

poslušanje glasbe do 8 ur

drzen videz

prostoročno klicanje

posebnosti posebnosti

polnjenje z baterijo ali USB vhodom

barvna LED lučka, ki zažari ob vklopu pisala

posebnosti 3 v 1: polnilec, budilka in zvočnik Agaric d.o.o. Tržaška cesta 23, 2000 Maribor +386 (0) 2 621 04 12 +386 (0) 2 621 04 13 info@agaric.si www.agaric.si


VODNIK ZA POSLOVNA SREČANJA

KO MORA NA POTOVANJU VSE TEČI GLADKO Potovanja so povezana s prostim časom, sproščenostjo in dobro voljo – tudi, če gre kaj narobe, se znamo hitro potolažiti in zamahniti z roko. Konec koncev to pomeni samo še kakšno pustolovščino več. A potovanja niso vedno zasebne narave, veliko potujemo tudi poslovno. Pri poslovnih potovanjih pa velja ravno obratno – zapleti so nezaželeni, vse mora potekati gladko, po načrtih in kot je bilo dogovorjeno. VANJA OGRINC

Seveda se tudi tukaj lahko zgodijo neprijetnosti, a z nekaj spretnosti in dobro podporo agencije se temu da brez težav izogniti. Seveda pa se ključ vedno skriva v dobrih pripravah na potovanje in obveščenosti o tem, kaj storiti, če se vendarle na potovanju zgodi kak zaplet. O obojem v tokratnem prispevku – z upanjem, da bo organizacija naslednjega poslovnega potovanja tudi zaradi napisanega lažja!

NAJPOMEMBNEJŠE SO PRIPRAVE NA POTOVANJE

Najprej je seveda treba poiskati ugodno in ustrezno letalsko povezavo, kar lahko samo po sebi vzame ogromno časa. Treba je biti pozoren na odhodno letališče – ali je bolje plačati nekaj več in odleteti z bližnjega ali se raje odpeljati v kakšno od sosednjih držav za nižjo ceno vozovnice? Če pot vključuje več letov, je treba paziti tudi na zadostno dolg postanek med enim in drugim letom, po drugi strani pa naj postanek ne bo predolg, saj nihče ne mara zapravljati časa na letališčih, še posebej, če gre za poslovno potovanje. Včasih se je tudi bolje izogniti večjim letališčem, kjer za prestop potrebujemo ogromno časa in je večja nevarnost, da bi zamudili povezovalni let. Bodite pozorni tudi na možnosti v zvezi s prtljago – če je pot daljša, se prepričajte, da je v vozovnico vključena tudi oddana prtljaga, ne zgolj ročna. Ob nakupu letalske vozovnice premislite tudi o zavarovanju za riziko 56

odpovedi zaradi bolezni ali poškodbe. To je sicer odvisno od časovnega okvira potovanja – tega zavarovanja ne morete skleniti, če potujete v roku 14 dni od nakupa vozovnice. Zavarovanje v primeru bolezni ali poškodbe zagotavlja vračilo celotne kupnine, kar sicer ni možno ob odpovedi potovanja. Izjemno pomembno je tudi, da uredite vse dokumente (vize ali vabilna pisma) za potovanje v državo, kamor poslovnež potuje, in za vse države, kjer prestopa. Nekatere države namreč zahtevajo še tranzitno vizo – tudi če potnik nikoli ne zapusti letališča, jo mora imeti. Pazite na veljavnost potnega lista – pri tem imajo različne države različne zahteve in nekatere zahtevajo, da je potni list veljaven še pol leta po odhodu iz države!

Možnosti, kako potniku olajšati poslovno potovanje, je veliko – med drugim lahko potniki pod določenimi pogoji koristijo letališke salone med čakanjem na let. Ko so urejeni letalske vozovnice in dokumenti, pa še zdaleč ni konec dela – čaka vas še urejanje namestitve,

prevoza od doma do letališča in na destinaciji od letališča do namestitve in morda tudi urejanje prevoza na destinaciji. Ko iščete namestitev za poslovnega potnika, priporočamo, da jo poiščete v bližini lokacije konferenčnih dvoran oz. podjetij, kjer ima poslovnež obveznosti – tako se mu ne bo treba ukvarjati s prevozom na destinaciji. Poskrbeti morate tudi za prevoz od doma do letališča in od letališča do namestitve ter morebiten najem avtomobila na destinaciji, če to zahteva narava poslovne poti. Vse našteto lahko uredite vnaprej prek spleta in potniku prihranite čas ter urejanje na destinaciji. To je še posebej pomembno pri najemu avtomobila, saj poznamo primere, ko potnik pripotuje na destinacijo in želi najeti avtomobil, pa so dolge čakalne vrste ali avtomobila celo ni na voljo. Omenili smo že zavarovanje za riziko odpovedi, drugo zavarovanje, ki ga tudi svetujemo, pa je zdravstveno zavarovanje za tujino. Zadnja stvar, ki jo kdorkoli potrebuje na (poslovnem) potovanju, je bolezen ali poškodba, ne da bi imel urejeno zdravstveno zavarovanje – urewww.adma.si


VODNIK ZA POSLOVNA SREČANJA

janje zdravstvene oskrbe na destinaciji brez urejenega zavarovanje je precej dražje in zahteva več živcev, včasih pa stroški narastejo do nepredstavljive višine. Posebno pozornost namenite tudi podrobnostim, ki lahko precej otežijo potovanje, kot so rezervacija sedeža ali če je treba na potovanju s prestopanjem še kdaj prijaviti prtljago, kje je treba dokazovati ustreznost papirjev za vstop v državo, kaj sme biti v ročni prtljagi in kaj ne ter kolikšna teža in dimenzija prtljage je dovoljena.

KORISTNE IN POMEMBNE PODROBNOSTI

Za vse, ki pogosto potujejo, je pomembno imeti urejen račun za zbiranje milj – račun je lahko narejen na ime posameznega zaposlenega ali na podjetje. Zbrane milje zagotavljajo določene ugodnosti, vendar ni nujno, da se na račun zapišejo avtomatično. V nekaterih sistemih jih je treba preveriti in prevzeti na račun. Potem pa je treba sproti spremljati stanje na računih in aktualne ponudbe za koriščenje milj – ko jih je zbranih dovolj, jih lahko www.adma.si

koristite za nakup letalske vozovnice, nadgradnjo vozovnice v poslovni razred ali kakšno od drugih ugodnosti. Milje lahko tudi zapadejo, zato bodite pozorni na rok koriščenja. Možnosti, kako potniku olajšati poslovno potovanje, je še veliko – med drugim lahko potniki pod določenimi pogoji koristijo letališke salone med čakanjem na let. Če sodelujete z agencijo za urejanje letalskih vozovnic, se lahko ta v primeru, da ima potnik manj časa za prestop na naslednji let, z letalsko družbo poskusi dogovoriti, da potnik sedi v eni od sprednjih vrst in tako med prvimi zapusti letalo ter ujame naslednjo povezavo.

TEŽAVE NA POTI?

In če je let odpovedan ali prestavljen? Kaj hitro se zgodi tudi, da potnik zamudi še povezovalni let in posledično tudi dogovorjeno poslovno obveznost. V takih primerih je pravzaprav ključna pomoč agenta, ker se mora sicer potnik na letališču v dolgi vrsti dogovarjati za rešitev, ki običajno ni hitra. Če vozovnico rezervirate v agenciji, se lahko potnik za ta čas usede na kavo, agencija pa po

telefonu s prevoznikom uredi menjavo vozovnice in poskusi dobiti čim bolj optimalno rešitev za nadomestni let. Lahko pa se seveda zgodi tudi obratno – sestanki se znajo zavleči in potnik lahko zamudi povratni let. Tudi v tem primeru na pomoč najlažje priskoči agent ter poišče nadomestno povezavo in uredi spremembo leta ali datuma. In najpomembnejši nasvet? Čas je najbolj pomembna dobrina vseh nas, še posebej pa poslovnežev, ki potujejo. Zato je včasih dobro biti iznajdljiv in pregledati ponudbo letalskih družb, ki je sicer običajno ne bi – tudi nizkocenovni prevozniki znajo priti prav, če to pomeni, da prihranimo kakšen dan na poslovni poti. Enako je z letališči – najbrž je prva izbira vedno Brnik, a Zagreb, Trst in Benetke tudi niso tako daleč, da ne bi vsaj premislili o odhodu s teh letališč. In ne nazadnje – premislite o trajnem sodelovanju s potovalno agencijo. Pomoč in nasveti vam določenega agenta, ki pozna potrebe vašega podjetja in poslovnih potnikov, so neprecenljivi in tudi vam prihranijo dragoceni čas. 57


DOBRO POČUTJE

ZAKAJ JE PROMOCIJA ZDRAVE PREHRANE V PODJETJIH TAKO POMEMBNA? Zakaj je pomembno vključevanje promocije zdravja na delovnem mestu? Bolj zdrav delavec je predvsem bolj zadovoljen, hkrati pa pomeni tudi manjše stroške za delodajalca in zdravstveno zavarovalni sistem zaradi bolniških odsotnosti. Programi za izboljšanje zdravja in dobrega počutja zaposlenih imajo prednosti tako za delodajalca, delojemalca, kot tudi družbo. Pa si jih poglejmo pobližje. ANJA PRISTAVEC

POGLAVITNE PREDNOSTI ZA PODJETJA:

• Zmanjšana odsotnost z dela za 12 do 36 %. Z vsakim evrom, vloženim v zdravje zaposlenih, delodajalci prihranijo med 2,50 in 10,00 evri. • Zmanjšanje prezgodnje pojavnosti kroničnih nenalezljivih bolezni in dejavnikov tveganja zanje, zmanjšanje invalidnosti pri zaposlenih, manjše tveganje za poklicne in bolezni povezane z delom. • Višja raven zdravstvene pismenosti, večje funkcionalne sposobnosti. Zmanjšanje prezgodnje obolevnosti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj ter podaljševanje zdravih let življenja. • Izboljšanje prehranjevalnih navad zaposlenih. • Večja motivacija zaposlenih izboljša produktivnost in konkurenčnost podjetja.

POGLAVITNE PREDNOSTI ZA DRUŽBO:

• Ohranjanje funkcionalnih sposobnosti ljudi v kasnejšem življenjskem obdobju, ki so nujne za aktivno participacijo na trgu dela. • Zmanjšanje prezgodnje obolevnosti zaradi kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj ter podaljševanje zdravih let življenja. • Večja socialna vključenost.

POGLAVITNE PREDNOSTI ZA ZAPOSLENE:

• Zdrav in zadovoljen delavec se lažje spopada z obremenitvami (starševstvo, delo v skupini, delo v lokalni skupnosti itd.). 58

• Višja raven zdravstvene pismenosti in funkcionalne sposobnosti. • Večje zadovoljstvo z delom in večja produktivnost pri delu. • Spodbujanje osebnega razvoja ter profesionalne rasti. • Sproščeno in stimulativno delovno okolje, v katerega se delavec rad vrača.

KAKO LAHKO SPREMEMBA PREHRANE IZBOLJŠA PRODUKTIVNOST ZAPOSLENIH?

• Ključno je, da zaposleni pred prihodom na delo zaužijejo kakovostno sestavljen zajtrk, ki zagotovi dovolj energije vse do malice. • Malica med delovnim časom ni namenjena pokritju energijskih in hranilnih potreb zajtrka in hkrati kosila, temveč naj bi bila »premostitveni obrok« med bogatim zajtrkom in kosilom, ki ju zaposleni zaužije doma v mirnem okolju. • Praksa je žal pogosto drugačna, zato je lahko produktivnost do malice velikokrat slaba zaradi pretirane lakote, po malici pa slaba zaradi preobremenitve prebavil. • Težavno je izpuščanje zajtrka, a delež odraslih, ki zajtrkujejo, že spodbudno narašča.

KAJ PRAVZAPRAV JE PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU?

Leta 2011 je bil sprejet Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1), po katerem so delodajalci dolžni načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Za promocijo mora delodajalec zagotoviti potrebna sredstva.

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizičnega in socialnega okolja ter z zdravjem povezanega življenjskega sloga. Promocija zdravja na delovnem mestu je skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in družbe za izboljšanje zdravja in dobrega počutja ljudi pri njihovem delu.

TO LAHKO DOSEŽEMO S KOMBINACIJO:

• izboljšanja organizacije dela in delovnega okolja, • spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeležujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja, • omogočanja izbire zdravega načina življenja in • spodbujanja osebnostnega razvoja. Kako praktično izvajamo učinkovito promocijo zdravega prehranjevanja? Ključno za uspešno izvedbo in doseganje želenega učinka promocije zdrave prehrane na delovnem mestu je, da prehrano dosledno prilagodimo dejavnosti in spolu ter starosti zaposlenih. Tako na primer za fizične delavce v proizvodnji prehranska priporočila pripravimo drugače, kot za zaposlene v pisarni, ki večji del delavnika sedijo. Seveda je vsak začetek malo težji, a pozitivni učinki uravnotežene prehrane, ki so več energije, večja produktivnost in manjša odsotnost z dela, odtehtajo. www.adma.si


Imamo svojo vrhunsko opremo, tehniko in ekipo.

Foto: Marko Pigac za MP Produkcijo

Jean-Claude Juncker med mladimi

Zagotavljamo, da smo vrhunska ekipa z dvorano za: poslovne dogodke, konference, dogodke za poslovne partnerje in vaše zaposlene Zaupajo nam mnogi. Gostili smo Jean-Claude Junckerja in ustvarjali nepozabne dogodke z: AmCham, Vzajemno, Ameriško ambasado, Kitajskim veleposlaništvom, podjetjem Diss, Zavarovalnico Sava, podjetjem Novartis, Planet GV in mnogimi drugimi. Zaupajte nam in zagotavljamo vam nepozaben dogodek. Kontakt: 01 234 8200, tajnistvo@pionirski-dom.si Hvala.

Primerno tudi za dogodke z več kot 200 udeleženci.


DOBRO POČUTJE

VEČ NA KONGRE SU ADMA 2018

SPROŠČANJE TELESA IN DUHA NA DELOVNEM MESTU Ključni problem sodobnega življenjskega sloga je, da smo nenehno aktivni in ne poznamo več faze mirovanja oziroma počitka. Filozofija liberalnega kapitalizma se ruši sama vase, saj od človeka zahteva, da je nenehno v pogonu. Kot da je človek biološki stroj, namenjen za ustvarjanje dobička. Taki temelji so povsem nerealni, saj namesto dobička prinašajo le vedno več odsotnosti človeka na delovnem mestu zaradi bolezni. MATEJA TUTA

Telo nikoli ne laže. Je čudovito orodje, preko katerega se lahko učimo, saj se odziva na naše misli in občutke. Vendar lahko telo slišimo le, ko upočasnimo. Upočasnitev pa je za današnjega človeka velik izziv. Sedeti sam s seboj in opazovati svoje notranje dogajanje se sicer sliši zelo preprosto, vendar je za naše zahodnjaške ume to presneto težko. Ljudje nosimo v sebi dve kvaliteti. Prva je moč-stabilnost-produktivnost,

druga je umirjenost-sproščenost-lahkotnost. Obe kvaliteti sta enako pomembni. Če prva prevlada za daljši čas, v fizičnem telesu nastanejo napetosti, bolečine in bolezen. Če prevlada druga, postanemo leni, apatični in neproduktivni. To je dragoceno opozorilo, da se ustavimo, opazujemo in nekaj spremenimo. Velikokrat ostajamo v moči in napetosti tudi takrat, ko situacija tega od nas ne zahteva. Ključnega pomena se je

Vizualizirajte in občutite vse, kar si želite biti, imeti in doseči. Šele, ko točno veste, kaj si želite in se potem trudite in delate na tem, se bodo stvari počasi začele odvijati v vašo smer. 60

zavedati, da svojo moč uporabimo le takrat, ko je to potrebno, da mišic ne napenjamo po nepotrebnem. Opazujte se, kako ramena vlečete navzgor, stiskate čeljust, mrščite čelo. Velikokrat tudi prehitro hodimo, govorimo, jemo, se prehitro odzivamo v odnosih. Bolj kot postajamo počasni, umirjeni, čuječi, bolj zaznavamo in prepoznavamo ta stanja. Imamo dve možnosti; delovati naprej po starem vzorcu in hiteti ali se upočasniti in opazovati, kaj nam ta upočasnitev prinaša. Česa se je torej potrebno naučiti? Uriti se moramo predvsem v zavestnem sproščanju in umirjanju svojega uma. Da se naučimo sebe postaviti na prvo mesto, si ukrasti trenutek zase in zavestno »odklopiti« um, preden um www.adma.si


DOBRO POČUTJE odklopi naše telo. Bolj ko sta telo in um povezana – prežeta z zavestjo, boljše je njuno delovanje. Ko um počiva, se ustvarijo pogoji za sproščeno telo, kar človeku vrne moči, ga napolni z ustvarjalnostjo in duševnim mirom. Tako telo je tudi veliko bolj zdravo in produktivno na delovnem mestu. Pogosto videvam ljudi, ki tečejo, vendar se jim na obrazu vidi, da ob tem početju sploh niso sproščeni, ampak so ravno nasprotno, povsem izčrpani. Podobna telesa in obraze lahko videvate tudi v fitnes centrih na različnih intenzivnih vadbah. Ljudje sicer porečejo, da jim tovrstna vadba ustreza, ker si s tem početjem »spraznijo« glavo. Vprašanje pa je, ali tako početje ustreza tudi njihovemu telesu. Tako aktivno odpravljanje stresa lahko še bolj pospešeno vodi v izgorelost. Raje začnite trenirati svoje telo v tem, da se bo znalo sprostiti, kot da ga izčrpavate z napornimi aktivnostmi.

VSAKODNEVNO SI UKRADITE TRENUTKE IN NEGUJTE ODNOS DO SAMEGA SEBE

Izkoristite vsako priložnost in pojdite v naravo. Raziskujte ta naš čudovit planet in ustvarjajte trenutke, ki si jih lahko zapomnite za vedno. Življenje je prekratko in preveč lepo, da bi ga zapravili za nenehno rutino in cono udobja. Sestavite si kratek sklop telesnih vaj in jih vsako jutro opravite za to, da poživite svoj krvni obtok, prebudite notranje organe, zmehčate mišice in sklepe ter prižgete hormone sreče in zadovoljstva. Opazujte in ozaveščajte svoje dihanje. Naj bo to sproščeno, polno in enakomerno. Negujte lepe misli, saj one kreirajo vaše življenje. Srečne misli nam pomagajo vzdrževati sproščeno in zdravo telo. Vizualizirajte in občutite vse, kar si želite biti, imeti in doseči. Šele, ko točno veste, kaj si želite in se potem trudite in delate na tem, se bodo stvari počasi začele odvijati v vašo smer. Ne ozirajte se na to, kaj o vas govorijo drugi. Važno je, kako se vi pogovarjate sami s seboj. In naučite se reči ne, če čutite, da je tako prav. Sproti odstranjujte ljudi in stvari, ki vam ne služijo več. Naučite se uživati v samoti, kajti le v samoti lahko spoznavate svoj notranji svet. Le v samoti lahko slišite svoj hrup v glavi, opazujete svoje misli in telo. Kako se telo pogovarja z vami, kaj vam je namenjeno in kaj ne. Zato se ne bojte biti sami. To vas osvobaja in povezuje s samim seboj. www.adma.si

Naučite se uživati v samoti, kajti le v samoti lahko spoznavate svoj notranji svet. Le v samoti lahko slišite svoj hrup v glavi, opazujete svoje misli in telo. Kako se telo pogovarja z vami, kaj vam je namenjeno in kaj ne. Zato se ne bojte biti sami. To vas osvobaja in povezuje s samim seboj. Bodite zadovoljni in hvaležni za to, kar imate. Tako stvari dojemate manj stresno. Treba je najti drugačen pogled na stvari, videti stvari kot izziv, ne kot problem. Treba se je naučiti pomiriti čustva, dovoliti, da počasi izzvenijo, zmanjšati napetost. Imejte se radi, počnite aktivnosti, ki so povsem drugačne in vam omogočajo, da se vsaj za nekaj časa preklopite in izklopite. Lahko je to dober pogovor, poslušanje glasbe, ročno ustvarjanje, hoja po gozdu, dihalne vaje, meditacija, joga. S tem poskrbite, da si napolnite baterije in ste tako veliko bolj kos stresu, ki vas spet čaka naslednji dan. Želim vas spodbuditi k temu, da si dnevno vzamete vsaj eno uro zase. Ni treba, da je to v enem kosu. To urico lahko razdrobite tudi na več krajših odmorov. In take odmore si vaše telo zasluži tudi na delovnem mestu. Ponujam vam nekaj rešitev v obliki telesnih vaj, dihalnih tehnik in samomasaže, ki vam bodo v pomoč pri urjenju svojega uma in telesa v sproščanju. Ko boste začutili, da ste zdravi in živi, boste veliko lažje tudi dobri in kos težkim situacijam tako na delovnem mestu kot tudi v zasebnem življenju.

IZMENIČNO DIHANJE IN MASAŽA TRETJEGA OČESA

• Najprej se usedite z vzravnano hrbtenico. • Preverite, ali sta nosnici pretočni. • Položite kazalec in sredinec v področje med obrvema (tretje oko). • S palcem zaprite desno nosnico in izdihnite skozi levo nosnico, nato vdihnite skozi levo nosnico. • S prstancem zaprite levo nosnico in izdihnite skozi desno nosnico, nato spet vdihnite skozi desno nosnico. Torej, skozi tisto nosnico, s katero izdihnete, tudi vdihnete. • To izmenično ponavljate. • Dihanje skozi nosnici naj bo počasno, enakomerno in skoraj neslišno. • Dihanje naj bo sproščeno in brez zadrževanja, lahkotno in prijetno. • Dihalno tehniko na začetku ponovite do desetkrat, potem pa postopno povečujete. Nadi Shodanam (izmenično dihanje) v prevodu pomeni čiščenje energijskih kanalov. Nadiji oziroma energijski kanali se dnevno blokirajo zaradi stresa, negativnih misli, telesnih strupov, tesnobe, prehitrega življenjskega tempa, napetosti. S pomočjo te tehnike si lahko

61


DOBRO POČUTJE

Izkoristite vsako priložnost in pojdite v naravo. Raziskujte ta naš čudovit planet in ustvarjajte trenutke, ki si jih lahko zapomnite za vedno. Življenje je prekratko in preveč lepo, da bi ga zapravili za nenehno rutino in cono udobja.

pomagate do boljšega zdravja, ki se začne na energijski ravni. Nadi Shodanam umirja um, sprošča napetost in vam pomaga, da se hitreje energijsko regenerirate. Izboljšuje spomin in koncentracijo. Aktivira žleze v možganih ter tako umirja živčni sistem. Uravnoveša delovanje leve in desne polovice možganov. Neposredno med obrvmi v vdolbini, kjer most nosu sreča sredino čela, se nahaja zelo pomembna točka – tretje oko. To področje je povezano z jetri in z odprtostjo življenju ter zmožnostjo uresničevanja svojih potencialov. Tukaj se nahaja tudi šesta čakra, ki je centrala duše v budnem stanju in center vizualizacije,

imaginacije, intuicije, vaših vizij in sanj. Omogoča pozornost in zavest, daje ustvarjalno energijo, moč predstave, odprtost za nove zamisli in omogoča nadzor lastnih misli. Čez dan se čim večkrat spomnite na to točko in jo zmasirajte, saj masaža te točke pomirja telo, lajša živčnost in aktivira žlezo hipofizo, ki je direktorica vašega hormonskega in živčnega sistema. Prav tako lajša težave s sinusi in ponavljajoče se nahode, glavobole in migrene.

AKUPRESURNA TERAPIJA PROTI STRESU

Pritisnite na obe akupresurni točki SJ 15 (Nebesno pomlajevanje). Ukrivite prste in s sredincema pritisnite na akupresurni točki. Zaprite oči in naredite tri globoke vdihe in izdihe. Pritisk naj bo močan. Celotno področje lahko tudi premasirate. Potem spustite roki v svoje naročje in naredite še nekaj globokih vdihov in izdihov. Trdno pritisnite na točki BL 10 (Nebesni steber). Ponovno ukrivite prste in zataknite konice prstov za mišici na vratu. Trdno pritisnite, medtem ko naredite tri globoke vdihe in izdihe. Lahko tudi zmasirate celoten zatilni greben. Nato spustite roki nazaj v naročje in naredite še nekaj globokih vdihov in izdihov. Pri umirjanju stresnih situacij vam bodo najbolj pomagali predkloni, saj usmerjajo vašo pozornost navznoter v telo in vaše občutke. Na globoki notranji ravni vas soočajo s potlačenimi skrbmi in problemi, katerih napeta energija se kopiči ter skladišči v mišicah. V predklonu se lahko enostavno osvobodite vseh negativnih misli. Inverzni položaji so tisti, pri katerih je glava spuščena nižje od ravni srca. Simbolično obračajo naš svet »na glavo« ter nam s tem nudijo priložnost, da spremenimo pogled nase. To vas lahko pripelje do zanimivih spoznanj o tem, kaj je v resnici pomembno in kaj ne. Poleg spodbujanja prebave ter nežne masaže notranjih organov, sproščanja in raztezanja mišic vratu, hrbta, zadnje strani nog in zadnjice, vam predkloni pomagajo, da sveže misli pritečejo v glavo, da očistite svoj um in se umirite.

GLOBOK SPROŠČUJOČ PREDKLON

Iz sedečega položaja se sklonite naprej. Glava naj sproščeno visi med koleni. Dihajte poglobljeno in sproščeno. V opisanem položaju vztrajajte toliko časa, dokler se počutite prijetno. 62

www.adma.si


Preprečite mobing v vaši organizaciji! Pridružite se nam na dvodnevnem tečaju

USPOSABLJANJE POOBLAŠČENCEV ZA PREPREČEVANJE MOBINGA Planet GV, Ljubljana 7. in 14. junija 2018 v Ljubljani VAŠE PRIDOBITVE: • znali boste prepoznati mobing v organizaciji; • spoznali boste preventivne tehnike boja proti mobingu na ravni organizacije in posameznika; • osvojili boste zakonske regulative, ki urejajo področje psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu; • usposobljeni boste za implementacijo in uresničevanje preventivnih strategij v organizaciji; • sposobni boste z informacijami pomagati žrtvam psihičnega in čustvenega nasilja na delovnem mestu. KNJIŽNA PRIDOBITEV: priročnik Recite mobingu NE Obvladovanje psihičnega in čustvenega nasilja Pridobite tudi certifikat »Preizkušeni pooblaščenec za preprečevanje mobinga«!

www.planetgv.si

Planet GV, Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana | E: izobrazevanje@planetgv.si

UGODNEJŠA PRIJAVA DO 30. 3. 2018!


VINSKE ZGODBE

NAŠE LOKALNE VINSKE SORTE, OB KATERIH JE VREDNO UŽIVATI (2. DEL) Vino in hrana. Užitek, ki ga človek pozna že skozi tisočletja. Že Grki so ga opevali in se z veseljem razvajali ob njem. Rimljani pa so večinoma krivi, da je vinogradniška tradicija živa že toliko let tudi v naših krajih. Iz tega časa je veliko zanimivih zgodb in dokazov o tem, kako radi so se Rimljani družili ob vinu. Zanimivo je tudi to, da so že poznali različne kakovosti in različne cene vina in da so pridelovali tako sladka kot suha vina. O zanimivi zgodovini vina kdaj drugič, danes le v razmišljanje, kako si v današnjem hitrem tempu premalokrat vzamemo čas za uživanje s prijatelji in družino, za hedonistična razvajanja ali »vinsko-kulinarične razvrate«. SAŠO PAPP

Dandanes vse preveč razmišljamo o tem, kaj je zdravo in česa ni dobro jesti in piti, pozabljamo pa na čiste užitke, ki v nas sproščajo toliko pozitivnih občutkov in radosti. Seveda pa vse v mejah normale. Vse več je ljudi z višjo kulturo pitja vina, ki razumejo, da je veliko večji užitek, če posežemo po kakovostnejšem in dražjem vinu in v njem uživamo v manjših količinah, kot pa da se pogovarjamo o tem, da »ima pa tisti in tisti liter za evro in pol«. Če ste spregledali naše vinsko popotovanje v prejšnji številki, vas vabim, da pobrskate nazaj. Sicer boste uživali in pridobivali vinsko razgledanost tudi, če boste prebrali samo te besede, ki so pred vami, je pa škoda, da ne bi spoznali tudi tistih sort, na katere sem opozoril že prejšnji mesec. Prejšnjič smo obdelali kraško vitovsko grganjo, zelen, klarnico in pinelo iz Vipavske doline, ranino, žametovko, ranfol in modro frankinjo, ki jo večinoma najdemo na Štajerskem in Dolenjskem, tokrat pa bomo, kot napovedano okušali še druge lokalne »korenine«. Nekatere od teh so avtohtone oz. izvirajo iz naših krajev oz. jih je moč srečati le pri nas, druge pa se v naših koncih dobro počutijo in so udomačene. Čeprav seveda ni nič narobe, če imamo radi ali pijemo svetovne sorte, ki uspevajo povsod in prav odlično tudi pri nas (chardonnay, renski rizling, sauvignon, modri pinot, merlot, cabernet sauvignon ipd.), pa se zadnje čase vse bolj išče nekaj drugačnega, unikatnega, nekaj, kar lahko najdemo samo pri nas. 66

ŠIPON

Šipon se je lepo udomačil predvsem v ljutomersko-ormoških goricah, sicer pa ga je veliko predvsem na Madžarskem (furmint – oktog 70 odstotkov ga porabijo za njihovo vino tokaj). Najdemo ga pod imenom mosler tudi na avstrijskem Štajerskem, nekaj ga je posajenega celo v Južni Afriki. Ime šipon naj bi pri nas izviralo iz Napoleonovih časov, ko naj bi ga hvalili z besedami »Si bon«. Šipon se, predvsem zaradi visoke stopnje kisline, pojavlja v številnih zvrsteh (mariborčan, janževec, haložan), sicer pa ga tukaj omenjam zaradi pomembnejše vloge. V zadnjih letih, ko se vse več butičnih vinarjev odloča za kakovost in ne za količine, s tem dokazujejo, kakšno čudovito vino je možno pridelati iz šipona. Če je še pred desetletjem šipon veljal za »kislico« in ne preveč okusno vino, je danes vse drugače. Kar pogumno ga pokusite. Najboljši prihajajo iz kleti Verus, Conrad Fürst & Söhne, Vino Kupljen, Kobal wines, Puklavec Family Wines, Doppler itd.

ZELENI SILVANEC

Je zelo svetlo zelenkaste barve, na vonju rahlo cveten in saden z zanimivim srednje polnim okusom. Nekako je izgubil svojo popularnosti, večinoma ga pridelujejo le na Štajerskem, kjer pa se kar nekaj vinarjev precej trudi, da bi mu vrnili ugled. Sicer čisto uradno ne sodi med udomačene ali avtohtone sorte, saj ga največ najdemo v Nemčiji in Avstriji (Silvaner ali Grüner Silvaner). Omenjam

ga, ker je posebnež in ker si ga enostavno morate privoščiti. Pri dobrem štajerskem zelenem silvancu boste lahko namreč okusili kombinacije okusov breskve, orehov, mandljev, hrušk, jabolk.

LAŠKI RIZLING

Tudi laški rizling je precej udomačen, čeprav ga uradno štejemo kot svetovno sorto. Ga je pa v Sloveniji posajenega prav največ, kar okoli 16 odstotkov vseh sort. V teh letih je vedno več odličnih vin prav iz te sorte. Včasih je veljal skoraj izključno le za »špricar vino«, saj se ga je tudi pridelovalo z velikimi donosi po trti, kar pomeni veliko obremenitev za trto. Danes se vedno več vinarjev odloča za manj pridelka po trti, kar pa po drugi strani prinese kakovostnejše grozdje in s tem nove razsežnosti, ki jih ponuja laški rizling. Danes pri nas najdemo vse od svežega in suhega preko maceriranega in zorjenega v lesu (oranžno vino), pa vse do predikatnih sladkih vin.

REBULA

Na drugem koncu Slovenije, v Brdih, pa je rebula gotovo tista, na katero so Brici najbolj ponosni in ki s svojo mineralnostjo najbolj odraža briško zemljo. Na sončnih legah je izjemna. Tudi rebula je kot sorta, tako kot laški rizling, zelo hvaležna, saj je odlična tako sveža in suha kot tudi zorjena, pa vse do predikatov, vin iz sušenega grozdja ali pa zadnja leta vedno bolj popularna macerirana (orange). Iz nje pridelujejo tudi vrhunske penine. www.adma.si


VINSKE ZGODBE

TOKAJ / JAKOT / SAUVIGNONASSE

Tokaj je za rebulo druga vinska sorta med belimi vini v Goriških brdih. V tem delu ga je posajenega okoli 12 odstotkov. Uradno pa imena tokaj slovenski vinarji ne smejo uporabljati, saj so Madžari zaščitili ime tokaj kot vino s poreklom in sta se mu zato Italija in Slovenija morali odpovedati. Na etiketah zato zasledite razna imena, kot so sauvignonasse, jakot ali tudi tolovaj. Večinoma ga srečamo kot odlično sortno vino z dokaj visoko stopnjo alkohola. Trta izhaja iz stare francoske sorte, ki je rasla v Provansi, danes pa jo imajo v Furlaniji, Benečiji in Goriških brdih za udomačeno lokalno sorto. Domača vina so se v Brdih največkrat mešala iz rebule in tokaja, pa tudi danes se v rebuli velikokrat znajde nekaj odstotkov tokaja. Ima zanimivo, specifično aromo, lepo diši in ni tako nežen kot rebula. Ni pa primeren za zorjenje v lesu.

MALVAZIJA

Malvazija je bila poleg refoška vedno pomembna sorta za slovensko Istro. Prvič naj bi se pojavila na tem območju www.adma.si

okrog 14. stoletja. Danes jo najdemo tudi na Krasu in v hrvaški Istri. Vino ima značilno in polno aromo, lepo mineralnost in gre odlično k ribam, školjkam, perutnini in nepikantnim sirom. Istrani so zelo ponosni nanjo in predvsem v zadnjih letih doživlja pravi preporod. Če je bila pred desetletji večinoma pridelana bolj na količino kot kakovost, se danes pri veliko vinarjih vino prideluje z veliko skrbnostjo, majhnimi količinami grozdja na trto in tudi vse več je zorjenih vin, tudi v veliko primerih oranžnih (daljše maceracije in zorjeno v lesenih sodih). Vsako leto marca Društvo vinogradnikov slovenske Istre organizira tudi festival malvazije v Portorožu, kjer več kot 60 vinarjev postavi na pokušino kar več kot 120 vzorcev malvazije.

REFOŠK

Refošk (Refosco) je zelo stara avtohtona primorska sorta temno vijoličasto rdeče barve z nekoliko kiselkastim, a sadnim okusom, nekateri pravijo, da je v njem zaznati tudi okus morja. Vsebuje salicilno kislino, ki je znana tudi kot sestavina v aspirinu. Že v časih Beneške republike so častili refošk, tista najboljša vina ob najboljših letnikih pa so menda

celo trikratno obdavčili. Verjetno zato, da so do njega lahko prišli le beneški doži, ki so si ga edini lahko privoščili. Že takrat je bilo znano, da ima zdravilne lastnosti. Seveda, v zmernih količinah. V Marezigah vsako leto pripravijo tradicionalni praznik refoška, kjer priredijo tudi pokušine in tekmovanja.

TERAN

Pa zaključimo naše vinsko popotovanje po Sloveniji še s teranom, ki je odlično in posebno vino, ki ga najdemo na Krasu. Čeprav je bilo v zadnjem času veliko prahu okoli zaščite imena teran, pa veliko ljudi še vedno ne ve, da je teran slovensko avtohtono rdeče vino, ki pa se prideluje iz trte refošk. Zaradi kraške prsti (terra rossa) ima značilen okus in visok odstotek mlečne kisline, vsebuje pa tudi veliko železa. Po nekaterih raziskavah deluje zdravilno. Po okusu teran spominja na maline ali ribez, postrežemo pa ga k mesu na žaru, divjačini in pikantnim sirom. Teran je sicer vino, ki se praviloma ne stara, najbolje ga je popiti v letu proizvodnje. Iz njega na Krasu izdelujejo tudi odličen teranov liker. Pa na zdravje! In po pameti. 67


KLUBI KLUB TAJNIC KOROŠKE

Motivacijski dnevi na Koroškem MOJCA KOS

Letošnje 15. motivacijske dneve (Mod) Upravnega odbora Zveze klubov tajnic smo organizirale članice Kluba tajnic Koroške zadnji konec tedna v januarju 2018. Potekali so v prostorih družinskega hotela Delalut na Ravnah na Koroškem. V soboto smo se po seji UO odpravile na sprehod do ravenskega gradu, kjer so nas v prostorih Koroškega pokrajinskega muzeja pozdravili direktorica občinske uprave občine Ravne, Anita Slivnik Potočnik, direktor muzeja mag. Tadej Pungartnik, in kustosinja Liljana Suhodolčan, ki nas je nato popeljala po stalnih zbirkah muzeja in nato še skozi grajski park. V popoldanskem času je sledilo predavanje dipl. fizioterapevtke Eve Krautberger na temo »Pomen gibanja na delovnem mestu«. Pokazala nam je določene vaje, ki jih lahko izvajamo tudi na delovnem mestu ter tehnike dihanja. Ker pa želimo biti vsak dan videti lepe, se nam je v nedeljo po zajtrku pridružila KLUB TAJNIC IN POSLOVNIH SEKRETARK PRLEKIJE

Že 20 let! NATAŠA KUKOVEC

Živimo zato, da smo srečni. Sanjamo zato, da uspevamo. Ljubimo zato, da smo ljubljeni. Prijatelje imamo zato, da smo z njimi. Klub tajnic in poslovnih sekretark Prlekije neguje zgoraj omenjene vrednote življenja, še posebej prijateljstva, že dvajset let. Dolgoletno delovanje smo s slavnostno prireditvijo obeležili v petek, 19. januarja, v Grajski pristavi v Ormožu. Na naše povabilo se je odzvalo veliko število članic in gostov – župani občine Ormož, Središče ob Dravi in Sv. Tomaž, predsednica Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretark Slovenije Suzi Asfour, predsednica Kluba Ptuj z okolico Sonja Hliš s kolegicami ter častna članica kluba Jožica Bokša. Veseli me, da sta se povabilu odzvali tudi dosedanji predsednici Albina Lukner in Milena Milosavljevič. Klub je zasnovan z željo ponuditi veliko izobraževanj, srečanj, predvsem pa veselja in prijateljstva. Življenje je vedno bolj zapleteno, postajamo zagrenjeni, zato je druženje v 68

Adrijana Rihter iz Kozmetičnega salona estetik Hofbauer in nam prikazala dnevno ličenje, za katerega uporabljamo bolj nežne tone barv. Pomembno je, da izberemo pravo podlago, ustrezen korektor za prekrivanje in da pravilno matiramo polt, izberemo barve senčil za veke, rdečil … Po končani delavnici smo se sprehodile do Železarne Ravne ter si v prostorih štauharije ogledale stalno razstavo »Mati fabrika–Železarna

Ravne«. Liljana Suhodolčan nam je predstavila razstavo, ki prikazuje jeklarsko podjetje, ki je veliko pripomoglo k razvoju mesta, športa in kulture, zaposlenim pa omogočilo socialno varnost, strokovno napredovanje in družbeno uveljavitev. Po kosilu smo zaključile naše MoD in se pod vtisom novih doživetij in spoznanj odpravile domov. Zahvaljujemo se vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi srečanja.

klubu toliko lepše, saj vsaj za trenutek pozabimo na probleme, ki jih prinese življenje. Ob visokem jubileju smo izdali zbornik, v katerem je orisano vse dosedanje delo in druženja Kluba tajnic in poslovnih sekretark Prlekije. Vrstica za vrstico govori o delu, lepo je videti fotografije, ki govorijo o zadovoljstvu in veselju članic in člana. Čestitke vsem, ki ste zvesti Klubu že vseh dvajset let in

vsem, ki kakorkoli pripomorete k delovanju in prepoznavnosti kluba. Vesela sem, da sem lahko pridala svoj delček v mozaik ustvarjanja Kluba tajnic in poslovnih sekretrak Prlekije. Prepričana sem, da bomo s skupnimi močmi, energijo in idejami še naprej uspevali doseči zastavljene cilje in s tem dali našemu klubu in poklicu še večjo vrednost.

www.adma.si


KLUBI KLUB TAJNIC IN POSLOVNIH SEKRETARJEV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE

Še en mandat za dosedanjo predsednico Natašo Poljanec MAJA FINK

V petek, 16. februarja, smo v Klubu tajnic in poslovnih sekretarjev Dolenjske in Bele krajine zabeležili že 19. skupščino. Klub, ki deluje od leta 2000, bo še en mandat vodila dosedanja predsednica Nataša Poljanec. Uradni del je potekal kot običajno, s pregledom preteklega dela in potrditvijo novega načrta. Obravnavale in sprejele smo poročila za leto 2017, volile člane v organe kluba, se seznanile s programom dela za leto 2018 in Maji Ogulin podelile klubsko priznanje za prizadevno delo v klubu. Za priznanje Zveze sta nominirani Maja Fink in Irena Žlogar. Podeljeni pa sta bili tudi dve klubski zahvali, in sicer večletnemu donatorju Temva, d. o. o., iz Maribora ter častni članici Albini Štrekelj, eni izmed ustanoviteljic kluba,

za njeno dolgoletno opravljanje nalog podpredsednice. Klub je na skupščini dobil tudi novo podpredsednico, to je postala Mojca Lozar ter novo sekretarko Majo Fink. Skupščino sta popestrili Lucija Fink z recitalom in Neža Zupančič z igranjem na flavto, ogledale smo si tudi unikatne izdelke naše članice Lilijane Vučković. Obiskale so nas kolegice z Gorenjskega, Trebnjega in botra Kluba Marica Androjna iz Ljubljane. Verjamemo, da bo novo dveletno obdobje ge. Poljanec polno novih idej, zamisli, lepih trenutkov in druženj, saj Klub letos praznuje že 18. rojstni dan. Aprila vabimo kolegice iz vse Slovenije na Dan Zveze v Belo krajino, kjer vas pričakujeta Anja Križnik Tomažin in Irena Potočar Papež. Zagotovo bo lepo.

KLUB TAJNIC GORENJSKE

SLAVICA BUČAN

Klub tajnic Gorenjske bo v prihodnjem dveletnem mandatnem obdobju vodila Bojana Kavčič, poslovna sekretarka na Osnovni šoli Železniki. Tako so članice sklenile na skupščini, ki je bila drugega februarja 2018 v prostorih Mestne občine Kranj. Tatjana Justin, ki je klub vodila dvanajst let, sicer ostaja v Upravnem odboru. V svojem poročilu o delu v minulem obdobju je med drugim izpostavila, da je v Klubu trenutno 46 članic. Le-te so zaposlene v gospodarstvu, javni upravi in zasebnih podjetjih, nekaj kolegic pa je tudi upokojenih. Poleg tega imajo še tri častne člane in 10 članov zdravstvene sekcije. Ampak, kot je izpostavila Justinova, bolj kot število članic, so pomembne aktivnosti Kluba. Med njimi je izpostavila doživeto potopisno predavanje članice Olge Pavlin o Gruziji in Armeniji ter predavanje in praktični prikaz temeljnih postopkov oživljanja in uporabe defibrilatorja. Tudi v minulih dveh letih so se članice srečevale na rednih mesečnih čvekih, ki so jih običajno združile s kakšnim www.adma.si

zanimivim predavanjem, obiskom kulturnega dogodka ali športnim udejstvovanjem. Seveda so se udeleževale tudi dogodkov v okviru Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije. Tako jih je bilo nekaj maja na kongresu v Portorožu, nekaj jih je sodelovalo na DM teku, nekatere so se udeležile jesenskega posveta ADMA. Zelo čustveno so se članice odzvale na prikaz delovanja Kluba v minulih dvanajstih letih, ki ga je Tatjana Justin pripravila v sliki in besedi. Z nostalgijo in tudi kakšno solzo v očeh so se kolegice spominjale številnih dogodkov, ki so jih povezovali in združevali v

tem času. Skupščine se je udeležila tudi predsednica Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije Suzi Asfour, ki se je kljub izjemno slabemu vremenu, saj je ves dan snežilo, za to v Kranj pripeljala iz Maribora. Tatjani se je zahvalila za vodenje Kluba v minulih dvanajstih letih, novi predsednici Bojani pa zaželela uspešno vodenje in delovanje Kluba. Ob tem je izpostavila, da so zbori članov oz. skupščine naši letni mejniki. So priložnost, da se ozremo nazaj in spregovorimo o načrtih, predvsem pa, da se zavemo, da smo odvisni drug od drugega in da skupaj lahko delamo čudeže.

SLAVICA BUČAN

Skupščina Kluba tajnic Gorenjske

69


REVIJO SO (SO)USTVARJALI

Eva Boštjančič Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, Ljubljana eva.bostjancic@ff.uni-lj.si www.psihologijadela.com

Anja Pristavec, mag. inž. prehrane, svetovalka za zdravo prehrano, hujšanje in diabetes Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana anja@prehrana.info www.prehrana.info/sl

Vanja Ogrinc, STA potovanja Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana info@stapotovanja.com www.stapotovanja.com

Sašo Papp, vinoo.co 040 555 301 saso@vinoo.co www.vinoo.co

Mag. Nastja Mulej Nastja Mulej, s.p. nastja@deBono.si www.deBono.si

Mitja Vezovišek Vezovišek & Partnerji d.o.o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana info@vezovisek.si www.vezovisek.si

Nejc Avbelj NAGP, produkcija, d.o.o. www.nagpp.com info@nagpp.com

70

Petra Greiner Zavod 13 petra@zavod13.org www.portal13.org

Irena Potočar Papež Peresa, poslovno sodelovanje in izobraževanje, Irena Potočar Papež, s. p. irena@peresa.si www.peresa.si

Rudi Tavčar Hrastje 223, 4000 Kranj rudi.tavcar@amis.net www.ruditavcar.com

Mateja Tuta, prof. športne vzgoje Na Logu 45, Škofja Loka matejatuta@gmail.com mojAXIS.si

Deana Jezeršek, Vodja izobraževanja in razvoja, Languagesitter, d. o. o. Litostrojska cesta 40, 1000 Ljubljana deana@languagesitter.si www.languagesitter.si

Varni na internetu, SI-CERT Varni na internetu je nacionalni program ozaveščanja o kibernetski varnosti, ki ga izvaja odzivni center SI-CERT. info@varninainternetu.si www.varninainternetu.si

www.adma.si


Pridružite se nam na poti v svet administracije in managementa! ADMA je središče izobraževanja, nadgradnje znanj in informiranja, ki ga nujno potrebuje vsakdo, ki deluje na področju administracije in managementa. Skozi celo leto vse člane povezuje preko dogodkov, revije in portala.

SKLENI ADMA NAROČNINO NA: www.adma.si revija@adma.si 080 33 44

Z ADMA NAROČNINO PREJMETE: • neomejen dostop do portala ADMA • 6 tiskanih revij ADMA • ugodnejšo kotizacijo za kongres ADMA (www.adma.si/kongres) • ugodnejšo kotizacijo za jesenski posvet ADMA (www.adma.si/posvet) • brezplačno udeležbo na šestih ADMA seminarjih: → 30. 1. 2018: Stilski nasveti za urejen poslovni videz → 14. 2. 2018: Tehnike sproščanja → 13. 6. 2018: Samozavestna govorica telesa → 27. 9. 2018: Čustveno opismenjevanje → 25. 10. 2018: Komunikacija v konfliktnih situacijah → 29. 11. 2018: ADMA Dan zame Naročnina za fizične osebe znaša 50 € z DDV. Naročnina za pravne osebe znaša 79,90 € + DDV.

Verjamemo, da vsi, ki delujete na področju pisarniškega poslovanja, pomembno vplivate na ustvarjanje poslovnih uspehov vaših organizacij, zato si zaslužite okolje, kjer boste vedno imeli na voljo informacije, nasvete in kolege, s katerimi boste dosegali zastavljene cilje.

www.adma.si


400+ udeleĹžencev

20+

predavateljev

15+

ur strokovnih vsebin

UgodnejĹĄe kotizacije do 31. marca 2018

www.adma.si/kongres

Revija ADMA marec 2018  

Najuspešnejše pisarniško poslovanje že danes podpira širšo organizacijo in deluje kot poslovni manager na svojem področju. Veščine, ki jih b...

Revija ADMA marec 2018  

Najuspešnejše pisarniško poslovanje že danes podpira širšo organizacijo in deluje kot poslovni manager na svojem področju. Veščine, ki jih b...

Advertisement