Page 92

en støjpåvirkning, som ligger mindre end 2 dB(A) under grænseværdien. Billund Kommune kan derfor kræve en støjmåling. Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen ikke holder sig under 42,0 og 44,0 dB(A) ved henholdsvis vindhastighederne 6 og 8 m/s, skal møllerne støjdæmpes.

Konklusion på skyggekast )LUHQDEREROLJHUEOLYHUWHRUHWLVNUDPWDIÀHUHHQGWLWLmer udendørs skyggekast om året. Det drejer sig om nabobolig 6, Gilbjergvej 21, nabobolig 10, Kolding Landevej 47, nabobolig 12, Kolding Landevej 37, og nabobolig 13, Kolding Landevej 40. Billund Kommune vil kræve, at der bliver installeret et program, der stopper vindmøllerne, så ingen nabobolig får over ti timer skyggekast om året.

92

Foto 5.13 Skyggekast.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement