Page 90

NDQLQG¿QGHVLJYHGGHQHQNHOWHQDEREHERHOVH$INDlenderne kan man se, hvornür solen stür op og gür ned, hvornür skyggekast kan indtrÌde, hvor lÌnge det varer, samt fra hvilken mølle, det kommer. For at give et hurtigt overblik er naboboligerne med mere end 10 timers XGHQG¥UVVN\JJHNDVWYLVWLHQVLPSHOJUD¿VNIUHPVWLOOLQJ6H¿JXU Endelig er skyggelinjerne beregnet, og der er udtegnet kort med skyggelinjer fra møllen, der viser, hvor et bestemt antal skyggetimer i reel vÌrdi ligger i landskabet. Se kort 5.3. $INRUWHWNDQPDQWLOQ UPHOVHVYLVDÀ VHKYRUPDQJH skyggetimer den enkelte nabo vil blive udsat for. I beregningen er der ikke taget hensyn til, om der ligger bygninger eller tÌt, høj bevoksning mellem boligen og møllen, som reducerer skyggekastet. Skyggekastet kan derfor i nogle tilfÌlde vÌre vÌsentligt lavere i virkeligheden end i beregningerne, men Ìndres forholdene omkring boligen, kan skyggekastet blive, som beregningerne viser.

Figur 5.3 Kalender med udendørs skyggekast Nabobolig 10

Tid pü døgnet

Nabobolig 6

MĂĽned Nabobolig 12

MĂĽned Nabobolig 13

Tid pü døgnet

Skyggekast ved projekt ved Gilbjergvej

MĂĽned

MĂĽned

Kalenderne viser, hvornür pü üret og døgnet skyggekast kan ramme naboboligerne, der teoretisk vil fü mere end ti timers reel skyggekast om üret. Eksempelvis bliver nabobolig 6 ramt af skyggekast fra mølle 1 i december og første uge af januar mellem klokken 13 og 14. Fra mølle 2 fra anden uge af januar til anden uge af februar og igen fra slutningen af oktober til begyndelsen af december mellem klokken 15 og 16:15. Fra mølle 3 fra midt i februar til første uge af marts og igen i det meste af de tre første uger af oktober mellem klokken 16:45 og 18. Fra mølle 4 midt i marts og igen i sidste halvdel af september til begyndelsen af oktober mellem klokken cirka 17:30 og 19. Kalenderne opererer med sommertid. Detaljeret kalender for hver nabobolig kan rekvireres hos Billund Kommune, Teknik og Miljø, Rüdhusgade 2, 7620 Billund. Telefon 9663 1200. E-mail: Billund.kommune@Billund.dk. 90

Møller 1 2 3 4

'HUHULWHNVW¿JXURJWDEHORJSnNRUWNXQRPWDOWWLmerne i "reel vÌrdi", da disse er vurderet som de vÌsentligste for naboernes belastning. Beregningsmetoden tager dog ikke hensyn til, om der er højere bevoksning eller andet mellem møllen og den belastede nabobeboelse. Bevoksning og andre høje elementer vil ofte medvirke til at reducere belastningen. Pü kort 5.3 over potentielle omrüder med skyggekast, isolinjerne, er de naboboliger, der er med i beregningen, nummereret. Tabel 5.4 gengiver de reelle skyggekastvÌrdier i timer og minutter for de 18 naboboliger. Tabeller med ekVDNWHWDOVDPW¿JXUHUNDQUHNYLUHUHVYHG%LOOXQG.RPmune, Teknisk Forvaltning, for hver nabobolig. ,EHUHJQLQJHQRYHUUHHOOHXGHQG¥UVY UGLHUKDU¿UH naboboliger over ti timer udendørs skyggekast om üret. Det drejer sig om nabobolig 6, Gilbjergvej 21, nabobolig 10, Kolding Landevej 47, nabobolig 12, Kolding Landevej 37, og nabobolig 13, Kolding Landevej 40.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement