Page 83

C

Visualisering mod nordøst fra nabobolig 10, Kolding Landevej 47 fra gårdspladsen ud for indgangspartiet til haven. Vindmølle 2 fra øst står i en afstand af cirka 620 meter bag garageanlægget set fra dette punkt, mens den østligste vindmølle, vindmølle 1, står uden for billedet og ikke ses på visualiseringen. Vindmølle 3 rækker en vinge ind fra venstre. Synsoplevelsen mod nord af møllevingerne, der "slår

ned i" bygningens tag vil være forstyrrende. I baggrunden ser man en enkelt af de planlagte vindmøller ved Trøllund.

83

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement