Page 79

B

Visualisering mod sydvest fra nabobolig 7, Gilbjergvej 20. Vindmølle 2 fra øst står markant over siloerne ved Gilbjerggård i en afstand af 934 meter og forstærker landskabets tekniske præg. Den østligste vindmølle rækker lige vingen ind i billedet fra venstre, mens de to vestligste vindmøller står skjult bag driftsbygningen til

højre i billedet. Vindmølle nr. 3 er visualiseret foran bygningen for at illustrere dens placering, vindmølle nr. 4 ligger udenfor billedets højre side.

79

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement