Page 72

møllerne. Driftsbygning står mellem boligen og vindmøllerne, der står mod nord til nordvest. Der vil formodentlig blive udsigt til den østligste vindmølle fra to vinduer på 1. sal i nordvendt gavl og til de to østlige vindmøller fra mindre dele af haven. Se foto 5.8. Nabobolig 9, Frederiksnådevej 8. Bolig ligger øst – vest. Fra nordvendte vinduer og dele af den åbne have vil der være udsigt til vindmøllerne hen over plantage og lave driftsbygninger. Se foto 5.9. Nabobolig 10, Kolding Landevej 47. Hovedbygningen, boligen, ligger øst – vest og er med haven orienteret mod syd, bort fra vindmøllerne. En stor gårdsplads vender mod nord, mod vindmøllerne. Driftsbygninger ligger mellem boligen og vindmøllerne. Der vil fra nogle nordvendte vinduespartier og fra dele af haven være direkte udsigt til en til to vestlige vindmøller, mens

Foto 5.7 Nabobolig 7 set fra sydvest.

Foto 5.10 Nabobolig 10 set fra sydøst.

Foto 5.8 Nabobolig 8 set fra vest.

Foto 5.11 Nabobolig 11 set fra øst.

Foto 5.9 Nabobolig 9 set fra vest.

Foto 5.12 Nabobolig 12.

Tabel 5.2 Afstande til naboboliger under 1000 m Nabobolig

954

Nabobolig 2, Gilbjergvej 31

603

Nabobolig 3, Gilbjergvej 28

668

Nabobolig 4, Gilbjergvej 27

606

Nabobolig 5, Gilbjergvej 25

619

Nabobolig 6, Gilbjergvej 21

602

Nabobolig 7, Gilbjergvej 20

866

Nabobolig 8, Kolding Landevej 51

506

Nabobolig 9, Frederiksnådevej 8

950

Nabobolig 10, Kolding Landevej 47

634

Nabobolig 11, Kolding Landevej 41

742

Nabobolig 12, Kolding Landevej 37

525

Nabobolig 13, Kolding Landevej 40

690

Nabobolig 14, Vandmosevej 4 (? 6 ?)

867

Nabobolig 15, Vandmosevej 6 (? nr ?)

932

Nabobolig 16, Gilbjergvej 43

934

Nabobolig 17, Gilbjergvej 39

678

Nabobolig 18, Gilbjergvej 35

521

Reference /1/

72

Afstand til nærmeste mølle, meter

Nabobolig 1, Ørnsbjergvej 35

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement