Page 71

gen og vindmøllerne. Der vil næppe være nogen sigt af vindmøllerne fra boligen og næppe megen sigt af dem fra haven. Se foto 5.6. Nabobolig 7, Gilbjergvej 20. Vinkelbolig orienteret med åben have mod syd. Der vil blive direkte udsyn til den østligste vindmølle hen over Gilbjerggård, nabobolig 6. Se foto 5.9 og visualisering B. Nabobolig 8, Kolding Landevej 51. Bolig ligger nord – syd og er orienteret øst – vest. Den tæt- og højtbevoksede have er orienteret mod syd og øst, væk fra vind-

Foto 5.6 Nabobolig 6 set fra nord.

Foto 5.3 Havesiden ved nabobolig 3 set fra syd.

Kort 5.1 Naboboliger

D

B A M4

Foto 5.4 Nabobolig 4 set fra nordøst.

M3 M2 M1

C Ny vindmølle med nummer

8

A

Nabobolig med nummer Fotoretning til nabovisualisering

1.000 m afstandslinje

Foto 5.5 Nabobolig 5 set fra øst med nabobolig 4 bagved. 71

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement