Page 66

Fire eksisterende vindmøller ved Mejerivej

15

15

Mellemzone – eksisterende forhold. Store Råbjerg er et hedeområde med markante bakkeformationer som ligger cirka 6,5 kilometer nordvest for Gilbjergvej. Den eksisterende bevoksning hindrer overordnet set at man kan se langt i retning mod vindmølleområdet, men der er regi-

66

streret en lokalitet, hvor man kan se dele af det eksisterende vindmølleanlæg ved Hejnsvig. Afstanden til nærmeste vindmølle ved Hejnsvig er cirka 4,3 kilometer. Det er vurderet, at landskabet har en lille til middel skala og en karakter præget af det bakkeformede terræn og den naturlige bevoksning på hedearealerne.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement