Page 65

Fire eksisterende vindmøller ved Mejerivej

14

Mellemzone. Visualisering mod øst fra Egebjerg Landevej mellem Vesterhede og Hejnsvig.. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 6,1 kilometer. Rotorerne på de fire vindmøller ved Gilbjergvej er synlige hen over bevoksningen. Vindmøllelinjen er næsten parallel med synsretningen og

Fire nye vindmøller ved Gilbjergvej

rotorerne fremstår derfor samlet i en begrænset del af synsfeltet. Det er vurderet, at vindmøllerne ikke er visuelt dominerende og ikke forstyrrer oplevelsen af væsentlige elementer i landskabet.

65

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement