Page 61

Fire nye vindmøller ved Gilbjergvej

12

Nærzone. Visualisering mod vest fra Stoltenberg på Randbøl Hede. I billedets højre side kan man se de tre planlagte vindmøller ved Trøllund og i billedets venstre side kan man se de fire planlagte vindmøller ved Gilbjergvej. Afstanden til nærmeste vindmølle i Trøllund er cirka 7,8 kilome-

Fire eksisterende vindmøller ved Mejerivej

ter og afstanden til nærmeste vindmølle ved Gilbjergvej er cirka 7,2 kilometer. Det er vurderet, at det eksisterende vindmølleanlæg ved Hejnsvig og de to planlagte vindmølleanlæg ved Trøllund og Gilbjergvej fremstår som særskilte anlæg og at vindmøllerne ved Gilbjergvej ikke er visuelt dominerende fra dette standpunkt.

Tre planlagte vindmøller ved Trøllund

Men det er vurderet, at en stor del af horisonten er blevet domineret af tekniske anl;g, hvilket forstyrrer oplevelsen af landskabet.

61

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement