Page 60

Eksisterende vindmøller ved Mejerivej

12

12

Nærzone – eksisterende forhold. På Randbøl Hede er der en markant bakkeformation, der bliver benyttet til udsigtspunkt. Fra bakkedraget kan man se langt i retning mod det planlagte vindmølleområde ved Gilbjergvej. I billedets midte kan man se rotorerne på de fire vindmøller ved

60

Hejnsvig. Afstanden til nærmeste vindmølle ved Hejnsvig er cirka 9,2 kilometer. Det er vurderet, at landskabet har en stor skala og en karakter præget af naturlig hedebevoksning.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement