Page 58

11

11

Nærzone – eksisterende forhold. Ankelbovej ligger langs Billunds bygrænse mod syd, og vejen benyttes blandt andet til rekreative gåture. På billedet kan man se udsigten mod syd hen over en langstrakt åben opdyrket mark.

58

Det er vurderet, at landskabet har en middel skala og en karakter præget af landbrugsmæssig drift og bevoksning.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement