Page 56

Visualiseringer i mellemzonen

10

10

Mellemzone – eksisterende forhold. Grene Sande er et populært udÀugtsmål og ved parkeringspladsen er der opstillet borde og bænke til rekreative formål. Fra Parkeringspladsen kan man se ud over en lysning i skoven, der afskærmes mod syd af den eksisterende skovbevoksning.

56

Det er vurderet at landskabet har en middel skala og en karakter præget af naturlig hedebevoksning. Det er vurderet, at området er følsomt overfor tekniske anlæg, som kan forstyrre oplevelsen af landskabet.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement