Page 55

Fire nye vindmøller ved Gilbjergvej

9

Nærzone. Visualisering mod sydøst fra Klodhøjvej. Afstanden til nærmeste vindmølle ved Gilbjergvej er cirka 3,1 kilometer. De ¿re planlagte vindmøller kan ses sammen med de ¿re eksisterende vindmøller. Det er vurderet at de to

vindmølleanlæg fremstår harmonisk i forhold til hinanden, og at den samlede påvirkning af landskabet er ubetænkelig.

55

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement