Page 53

Fire nye møller ved Gilbjergvej

8

Nærzone. Visualisering mod syd fra parkeringspladsen ved Gyttegårds Golfklub. Afstanden til nærmeste vindmølle ved Gilbjergvej er cirka 3,8 kilometer. De fire vindmøller ved Gilbjergvej er synlige henover den eksisterende bevoksning, og fremstår fra dette standpunkt i samme størrelse

To af ¿re eksisterende vindmøller ved Mejerivej

som de eksisterende vindmøller ved Hejnsvig. Det er vurderet, at de planlagte vindmøller ved Gilbjergvej fremstår markant og at vindmølleanlægget kan forstyrre oplevelsen af landskabets karakter.

53

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement