Page 51

Fire nye møller ved Gilbjergvej

7

Nærzone. Visualisering mod vest fra Skjoldbjergvej ved Lille Almstok. Afstanden til nærmeste vindmølle er cirka 4,2 kilometer. De planlagte vindmøller er skjult bag den eksisterende bevoksning og terræn, og det er vurderet at vindmølleanlægget ikke vil forstyrre oplevelsen af landskabet.

Vindmøllerne er tegnet op foran bevoksningen for at illustrere deres størrelse og placering i forhold til terrænet og bevoksningen.

51

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement