Page 50

Telemasten i Skjoldbjerg

7

7

Nærzone – eksisterende forhold. Når man kører fra Almstok via Skjoldbjergvej i retning mod vindmølleområdet, passerer man en mindre dalsænkning cirka 1 kilometer øst for Skjoldbjerg. Det er vurderet, at det let slyngede vejforløb henover ådalen, pilebuskene langs åløbet og den markante træbe-

50

voksning fra dette standpunkt fremstår med en landskabelig kvalitet. Det er vurderet, at landskabet har en middel skala og en karakter, der er sårbar overfor store vindmøller.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement