Page 49

Fire nye vindmøller ved Gilbjergvej

6

Nærzone. Visualisering mod syd fra Grene Å. Afstanden til nærmeste vindmølle ved Gilbjergvej er cirka 4,3 kilometer og afstanden til nærmeste vindmølle ved Trøllund er cirka 1,6 kilometer. De tre vindmøller ved Trøllund er synlige og de fire vindmøller ved Gilbjergvej er skjult bag bevoksning og terræn. Det

Tre planlagte vindmøller ved Trøllund

er vurderet, at oplevelsen af Grene Ådal ikke vil blive påvirket af de fire vindmøller ved Gilbjergvej. De fire vindmøller ved Gilbjergvej er tegnet op foran bevoksningen for at illustrere at de ikke vil være synlige fra dette standpunkt.

49

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement