Page 48

6

6

Nærzone – eksisterende forhold. Ved Grene Å, cirka 4 kilometer nord for vindmølleområdet, er der et område hvor man kan opleve ådalen som et uforstyrret naturområde. Det er vurderet at landskabet har en middel skala og en karakter

48

præget af uopdyrkede enge og den bagvedliggende bevoksning i form af læhegn og plantager. .

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement