Page 42

3

3

Nærzone – eksisterende forhold. Når man kører øst om vindmølleområdet via Skjoldbjergvej hindrer den eksisterende bevoksning i Fromsejr Plantage at man kan se langt i retning mod de planlagte vindmøller, men cirka 1,5 kilometer sydvest for Skjoldbjerg er der en vejstrækning, hvor der er åb-

42

ne marker vest for Skjoldbjergvej og dermed udsigt mod vindmølleområdet. Det er vurderet at landskabet har en middel skala og en karakter præget af landbrugsmæssig drift og bevoksningen i Fromsejr Plantage.

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement