Page 32

Foto 4.6 Hejnsvig Kirke

I afsnit 4.4 er det blandt andet beskrevet, om de planlagte vindmøller ved Gilbjergvej og ved Trøllundvej fremstür som to adskilte anlÌg i forhold til hindanden og øvrige eksisterende vindmøller inden for en radius pü 10 kilometer fra Gilbjergvej.

Foto 4.7 Skjoldbjerg Kirke

Kort 4.3 Kirker og Kirkeomgivelser

Kulturhistoriske elementer Efter istidens formdannende processer er Ìndringer i landskabet primÌrt forürsaget af menneskelig aktiviWHWRJQ VWHQRYHUDOWL'DQPDUN¿QGHUPDQPHQQHskeskabte spor og dermed et kulturlandskab, der kan vÌre med til at formidle en kulturhistorisk udvikling. De kulturhistoriske elementer, som kan blive püvirket af det planlagte vindmølleprojekt ved Gilbjergvej, omfatter kulturmiljøer, kirker, fortidsminder samt stenog jorddiger. NÌrzonens afgrÌnsning, 4,5 km.

Kulturmiljøer I Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune er der udpeget kulturmiljøer ved Gyttegürds Plantage, Fromssejr Plantage, Højlund Plantage og Randbøl Hede. NÌrmeste udpegede kulturmiljø er Fromssejr Plantage, som ligger cirka 700 meter sydøst for projektomrüdet. Se kort 4.4. Kulturmiljøerne omfatter desuden hedeomrüder i tilknytning til ovennÌvnte plantager. 32

Kirke og kirkebyggelinje Kirkeomgivelser Ny vindmølle Mül:

1:100.000

Foto 4.8 Vorbasse Kirke

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement