Page 31

Tekniske anlæg Inden for en radius på ti kilometer fra Gilbjergvej er GHUÀHUHIRUVNHOOLJHIRUPHUIRUWHNQLVNHDQO JVnVRP elledninger, sendemaster, siloer, vindmøller m.m. De tekniske anlæg i nær og mellemzonen ligger langt fra hinanden, og der er ikke registreret nogen lokaliteter, hvor landskabet er domineret eller præget af tekniske anlæg i væsentlige grad. Nærmeste større eltracé ligger henholdsvis 3,7 kilometer vest og cirka 2,5 kilometer øst for det planlagte vindmølleområde.

Eksisterende vindmøller Indenfor en radius på 10 kilometer fra Gilbjergvej er der registreret 17 eksisterende vindmøller fordelt på ¿UHORNDOLWHWHUL%LOOXQGNRPPXQHRJWUHORNDOLWHWHUL Vejen kommune. Ved besigtigelsen af de pågældende vindmøller er det undersøgt, om der er udsigtspunkter, hvor de eksisterende vindmøller kan ses samtidig med de planlagte vindmøller ved Gilbjergvej. Nærzonen Øst for Hejnsvig - cirka 1,9 kilometer nordvest for proMHNWRPUnGHWVWnUGHU¿UHN:YLQGP¡OOHUPHGHQ totalhøjde på 80 meter.

Ved Okslund - cirka 10 kilometer sydvest for projektområdet - står der to 750 kW vindmøller med en totalhøjde på cirka 80 meter. øst for Grindsted - cirka 9,3 kilometer nordvest for projektområdet - står der to 1,3 MW vindmøller med en totalhøjde på cirka 80 meter. Konklusion Afstanden mellem de planlagte vindmøller ved Gilbjergvej og de 4 eksisterende vindmøller øst for Hejnsvig er mindre end 28 x totalhøjden, og i henhold til vindmøllecirkulæret er det undersøgt og vurderet, om den samlede påvirkning af landskabet er betænkelig. I afsnit 4.4 er det blandt andet beskrevet, om de planlagte vindmøller ved Gilbjergvej vil fremstå som et særskilt vindmølleanlæg i forhold til de eksisterende vindmøller øst for Hejnsvig.

Planlagte vindmøller Billund Kommune har i Vindmølleplan for Billund Kommune udlagt tre vindmølleområder, som ligger inden for en radius på ti kilometer fra Gilbjergvej, til opstilling af store vindmøller. I den forbindelse har Billund Kommune modtaget ansøgning om opstilling af nye vindmøller ved Trøllundvej, som er et af de tre områder.

Syd for Vandel i Vejle kommune er der udlagt et nyt vindmølleområde til større vindmøller. Ved Okslund i Vejen kommune kan de to eksisterende vindmøller udskiftes til nye og større vindmøller. Nærzonen I nærzonen er der modtaget ansøgning om opstilling af tre nye vindmøller ved Trøllundvej. De tre planlagte vindmøller er 2,0 MW med en totalhøjde på cirka 118 meter. Mellemzonen Forud for nærværende VVM-redegørelse har hverken Billund Kommune, Vejen Kommune eller Vejle Kommune igangsat VVM-redegørelser for øvrige vindmølleprojekter i mellemzonen. Konklusion Afstanden mellem de planlagte vindmøller ved Gilbjergvej og de planlagte vindmøller i vindmølleområdet ved Trøllundvej er mindre end 28 x totalhøjden, og i henhold til vindmøllecirkulæret er det undersøgt og vurderet, om den samlede påvirkning af landskabet er betænkelig.

Mellemzonen I mellemzonen er der registreret 13 eksisterende vindmøller fordelt på syv lokaliteter: Ved Vejle Landevej – cirka 8,4 kilometer nord for projektområdet – står der tre 150 kW vindmøller med en totalhøjde på 44,8 meter. Øst for Vorbasse – cirka 5,6 kilometer sydøst for projektområdet - står der en 95 kW vindmølle med en totalhøjde på cirka 34,7 meter. Ved Skøde Mark – cirka 9,8 kilometer sydøst for projektområdet – står der to 600 kW vindmøller med en totalhøjde på cirka 70 meter. Ved Nørre Vittrup - cirka 9,1 kilometer syd for projektområdet – står der tre 1300 kW vindmøller med en totalhøjde på cirka 80 meter. Foto 4.5 Fire eksisterende vindmøller ved Mejerivej øst for Hejnsvig 31

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement