Page 3

Indholdsfortegnelse

Visualiseringer i nĂŚrzonen 38 Visualiseringer i mellemzonen 56 4.4 Vurdering af landskabspĂĽvirkningen 68

1 Indledning

5 Miljøkonsekvenser ved naboer

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Forslag og alternativer 4 FokusomrĂĽder 4 Rapportens opbygning 5 Lovgivning 6 PlanlĂŚgning 9

5.1 Visuel püvirkning 70 Visualiseringer ved naboboliger 78 5.2 Støjpüvirkning 87 5.3 Skyggekast 89 5.4 Samlet vurdering af naboforhold 92

2 Ikke teknisk resume

6 Ă˜vrige miljøkonsekvenser

2.1 Indledning 12 2.2 Vindressourcerne 12 2.3 MiljøpĂĽvirkninger i anlĂŚgsfasen 12 2.4 MiljøpĂĽvirkninger i driftsfasen 12 2.5 MiljøpĂĽvirkninger ved retablering 13 2.7 Landskabelige forhold 13 2.8 Naboforhold 14 2.9 Ă˜vrige miljøforhold 17 2.10 Udtaget areal af landbrugsdrift 18  )RUKROGWLOOXIWWUDÂżN 19 2.12 RadiokĂŚder 19 2.13 LedningsanlĂŚg 19 2.14 Socioøkonomiske forhold 19 2.15 Sundhed 19 2.16 OvervĂĽgning 19

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6

3 Beskrivelse af anlĂŚgget

8 Sundhed og overvĂĽgning

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

AnlĂŚgget 20 Aktiviteter i anlĂŚgsfasen 22 Aktiviteter i driftsfasen 23 Retablering efter endt drift 23 Sikkerhedsforhold 23

4 Landskabelige forhold 4.1 Indledning 26 4.2 Eksisterende forhold 27 4.3 Fremtidige forhold 35

Luftforurening 93 Geologi og grundvand 93 Naturbeskyttelse 96 Ressourcer og affald 100 Andre miljømÌssige forhold 100 Vurdering af øvrige miljøkonsekvenser

100

7 Andre forhold 7.1 0-alternativet 101 7.2 Udtaget areal af landbrugsdrift 101  )RUKROGWLOOXIWWUD¿N 101 7.4 Radiokæder 101 7.6 Socioøkonomiske forhold 101 7.7 Manglende viden 101

8.1 PĂĽvirkning af sundheden 8.2 OvervĂĽgning 103

102

9 Henvisninger  2YHUVLJWRYHUÂżJXUHUNRUWRJWDEHOOHU 104 9.2 Anvendte forkortelser og begreber 104 9.3 Referenceliste 105 9.4 Yderligere litteratur 106

3

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement