Page 15

boligerne er orienteret mod vindmøllerne; fra nabobolig 4 vil vindmøllerne horisontalt fylde mest i synsfeltet. Ved nabobolig 10, Kolding Landevej 47 vil synsoplevelsen af vindmøllerne være forstyrrende. 9LQGP¡OOHUQH YLO DI KHQV\Q WLO À\VLNNHUKHGHQ In monteret to lamper med lavintensivt lys på toppen af møllehatten. Lyset vil være rødt og lyse konstant 360 grader horisonten rundt med en styrke, der svarer til en ni Watt pære. Lyset er afskærmet nedad og vil erfaringsmæssigt ikke være væsentligt generende. Det er ud fra erfaring med eksisterende møller vurderet, at

Tabel 2.1 Afstande til naboboliger under 1 km

lyset på toppen af møllehatten ikke vil være væsentligt generende.

Støjpåvirkning Kravene i Støjbekendtgørelsen er overholdt; men nabobolig 5 får en støjpåvirkning, som kun ligger en tiendedel dB(A) under grænseværdien på 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s, og yderligere ni naboboliger vil få en støjpåvirkning, som ligger mindre end 2 dB(A) under grænseværdien. Se tabel 2.1. Billund Kommune kan derfor kræve en støjmåling, når vindmøllerne er rejst.

Tabel 2.2 Støjpåvirkning ved naboer

Tabel 2.3 Skyggekast ved naboboliger

Vindhastighed 6 m/s Nabobolig

Afstand til nærmeste mølle, meter

Hvis støjmålingen viser, at støjpåvirkningen ikke holder sig under 42,0 og 44,0 dB(A) ved henholdsvis vindhastighederne 6 og 8 m/s, skal møllerne støjdæmpes. Reglerne i lovgivningen betyder, at vindmøllerne ved Gilbjergvej ikke må støje mere end 44 dB(A) ved en vindhastighed på 8 m/s, henholdsvis 42 dB(A) ved 6 m/s, ved udendørs opholdsareal ved nabobeboelse i det åbne land. Det konkrete støjniveau afhænger af afstanden til vindmøllen, af de klimatiske forhold, som vindens retning og hastighed, temperatur, lufttryk og luftfugtighed, samt af de vindmølletekniske forhold. De vindmøl-

Nabobolig

Vindhastighed 8 m/s

Nabobolig

Krav Beregnet Krav Beregnet (maksimalt) dB(A) (maksimalt) dB(A) Forslag

Forslag

Timer : minutter pr år Udendørs

Indendørs

Nabobolig 1, Ørnsbjergvej 35

0:00

0:00

Nabobolig 1, Ørnsbjergvej 35

954

Nabobolig 1, Ørnsbjergvej 35

36,9

39,2

Nabobolig 2, Gilbjergvej 31

7:41

5:41

Nabobolig 2, Gilbjergvej 31

603

Nabobolig 2, Gilbjergvej 31

41,5

43,8

Nabobolig 3, Gilbjergvej 28

7:01

4:41

Nabobolig 3, Gilbjergvej 28

668

Nabobolig 3, Gilbjergvej 28

40,8

43,1

Nabobolig 4, Gilbjergvej 27

8:43

5:59

Nabobolig 4, Gilbjergvej 27

606

Nabobolig 4, Gilbjergvej 27

41,6

43,9

Nabobolig 5, Gilbjergvej 25

8:12

5:37

Nabobolig 5, Gilbjergvej 25

619

Nabobolig 5, Gilbjergvej 25

41,5

43,8

Nabobolig 6, Gilbjergvej 21

10:32

7:05

Nabobolig 6, Gilbjergvej 21

602

Nabobolig 6, Gilbjergvej 21

41,1

43,5

Nabobolig 7, Gilbjergvej 20

5:13

3:11

Nabobolig 7, Gilbjergvej 20

866

Nabobolig 7, Gilbjergvej 20

37,3

39,7

Nabobolig 8, Kolding Landevej 51

0:00

0:00

Nabobolig 8, Kolding Landevej 51

506

Nabobolig 8, Kolding Landevej 51

41,2

43,8

Nabobolig 9, Frederiksnådevej 8

0:00

0:00

Nabobolig 9, Frederiksnådevej 8

950

Nabobolig 9, Frederiksnådevej 8

38,3

Nabobolig 10, Kolding Landevej 47

10:18

8:07

Nabobolig 10, Kolding Landevej 47

634

Nabobolig 10, Kolding Landevej 47

41,0

43,3

Nabobolig 11, Kolding Landevej 41

8:54

6:47

Nabobolig 11, Kolding Landevej 41

742

Nabobolig 11, Kolding Landevej 41

39,8

42,1

Nabobolig 12, Kolding Landevej 37

18:43

13:24

Nabobolig 12, Kolding Landevej 37

525

Nabobolig 12, Kolding Landevej 37

40,8

43,3

Nabobolig 13, Kolding Landevej 40

10:05

7:08

Nabobolig 13, Kolding Landevej 40

690

Nabobolig 13, Kolding Landevej 40

38,5

41,0

Nabobolig 14, Vandmosevej 4

5:00

3:13

Nabobolig 14, Vandmosevej 4 (? 6 ?)

867

Nabobolig 14, Vandmosevej 4

36,5

38,9

Nabobolig 15, Vandmosevej 6

3:32

2:21

Nabobolig 15, Vandmosevej 6 (? nr ?)

932

Nabobolig 15, Vandmosevej 6

35,9

38,3

Nabobolig 16, Gilbjergvej 43

1:35

1:01

Nabobolig 16, Gilbjergvej 43

934

Nabobolig 16, Gilbjergvej 43

36,3

38,7

Nabobolig 17, Gilbjergvej 39

4:50

3:28

Nabobolig 17, Gilbjergvej 39

678

Nabobolig 17, Gilbjergvej 39

38,8

41,2

Nabobolig 18, Gilbjergvej 35

5:40

3:41

Nabobolig 18, Gilbjergvej 35

521

Nabobolig 18, Gilbjergvej 35

41,2

43,7

Teoretisk skyggekast uden hensyn til bevoksning og bygninger .

42,0 dB(A)

35,9

44,0 dB(A)

15

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement