Page 107

Vindmøller ved Gilbjergvej VVM-redegørelse og miljørapport maj 2011

Rapport udarbejdet af PlanEnergi Midtjylland i samarbejde med Billund Kommune Redaktion: Jens Dybbro og Søren Bundgaard Poulsen, PlanEnergi Midtjylland Landskabsvurdering: Jens Dybbro, PlanEnergi Midtjylland Miljøvurdering: Peter Jacob Jørgensen, Planenergi Midtjylland Foto: PlanEnergi Midtjylland Visualisering: Benedicte Julie Voltelen og Runa Hyldegård Pedersen, PlanEnergi Midtjylland Beregning af produktion, støj og skyggekast: Tue Nielsen, Danmarks Vindmølleforening Kort: © Kort- og Matrikelstyrelsen. Bearbejdning: PlanEnergi Midtjylland Landinspektør: Landinspektørgården I/S, Varde Layout: Søren Bundgaard Poulsen, PlanEnergi Midtjylland Kvalitetssikring: Susan Jessien og Runa Hyldegård Pedersen, PlanEnergi Midtjylland Forside: Visualisering fra Gilbjergvej mod vest Bagside: Visualisering fra Gilbjergvej mod øst Henvendelse angående VVM-redegørelse og miljørapport: Billund Kommune Natur & Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf: 7972 7200 E-mail: ksl@billund.dk

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement