Page 105

mm, millimeter, 1/1000 meter, lÌngdemül m/s, meter pr. sekund, hastighed MW, megawatt, 1000 kilowatt, 1.000.000 watt MWh, megawatttime, Det gennemsnitlige elforbrug pr. husholdning til apparater og lys var i 2009 pü 3,448 MWh eller 3.448 kWh m2 og m3NYDGUDWPHWHURJNXELNPHWHUÀDGHPnORJUXPPnO Natura 2000 omrüde, samlebetegnelse for fuglebeskyttelsesomrüde, ramsaromrüde og habitatomrüde nominelt omdrejningstalÄQRUPDOெN¥UVHOPRGVDWO¥EVNN¥UVHO NOx, fÌllesbetegnelse for kvÌlstofoxid, NO, og kvÌlstofdioxid, NO2 nr., nummer pr., per, for hver. Eksempelvis: Effekt pr. mølle, Effekt for hver mølle ramsaromrüde, vüdomrüde, der er beskyttet isÌr pü grund af fugle rødliste, er en vurdering af plante- og dyrearters risiko for at uddø. Rødlisten er isÌr brugbar som et instrument i beskyttelsen af de allermest truede arter SO2, svovldioxid spektakulÌre, opsigtsvÌkkende statistisk signi¿kant, en vis procendel sandsynlighed - eksempelvis 95 % - for, at et resultat ikke er fremkommet ved en tilfÌldighed, at en hypotese er rigtig t, ton eller tons, 1 ton er 1000 kg topogra¿, landskabets form, placeringen af naturlige og kunstige landemÌrker i omrüdet, som f.eks. skrÌnter, vandløb, byer. Et tilsvarende ord er terrÌn t/ür, ton per ür VVM, vurdering af virkning pü miljøet §, paragraf § 3-omrüde, refererer til Naturbeskyttelseslovens § 3 0-alternativ, nul-alternativ, fortsÌttelse af eksisterende forhold

9.3 Referenceliste

/2/ Museumsinspektør Ingrid Stoumann, Esbjerg Museum. Udtalelse fremsendt som høringssvar til Billund Kommune, 24. november 2010.

Kapitel 5, Miljøkonsekvenser ved naboer /1/

Best Energy Gilbjergvej 8.6.9. 25-03-2011 15:06. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Afstand 4 stk Vestas V90 3,0 MW, Danmarks Vindmølleforening ved Tue Nielsen. /2/ Delta. /3/ Miljøstyrelsen, Industri & Transport, J.nr. M 133/J06-0002. Den 17. august 2004. /4/ Best Energy Gilbjergvej 8.6.9,. 29-03-2011 14:30. DECIBEL - Hovedresultat. Danmarks Vindmølleforening ved Tue Nielsen. /5/ DELTA, 30. april 2008: Project report. EFP-06 project. Low Frequency Noise from Large Wind Turbines. Summary and Conclusions on measurements and methods. /6/ DELTA, 21. november 2010: EFP-06 project. Low Frequency Noise from Large Wind Turbines. Final Report. /7/ Perception of Low Frequency Noise from Large Wind Turbines (EFP-06). Af Sabine von Hßnerbein, Andrew King, Jonathan Hargreaves, Andrew Moorhouse og Chris Plack. Acoustics Research Centre. The University of Salford, Salford, Greater Manchester, United Kingdom. Oktober 2010. /8/ Pressemeddelelse fra Miljøstyrelsen, 27. januar 2011. /9/ Best Energy Gilbjergvej 8.6.9. 29-03-2011 08:40. SHADOW - Hovedresultat. Beregning: 4 stk. Vestas V90 3,0 80 m nav opholdsarealer. Danmarks Vindmølleforening ved Tue Nielsen. /10/ Best Energy Gilbjergvej 8.6.9. 29-03-2011 08:40. SHADOW - Hovedresultat. Beregning: 4 stk. Vestas V90 3,0 80 m türn pü hus. Danmarks Vindmølleforening ved Tue Nielsen.

Kapitel 6, Ă˜vrige miljøkonsekvenser Kapitel 3, Beskrivelse af anlĂŚgget /1/ /2/ /3/

Ifølge Dansk Elforsyning Statistik 2009, er gennemsnitsforbruget pr. ür pr. husstand i Danmark pü 3.509 kWh. Energi- og Miljødata: Vindressourcekort for Danmark. Strange Skriver (19. november 2008): Notat om sikkerhedsafstande for vindmøller. Danmarks Vindmølleforening.

Kapitel 4, Landskabelige forhold

/1/ /2/ /3/ /4/ /5/ /6/ /7/

www.ens.dk, Energistatistik. www.Energinet.dk, Miljørapport 2007. Baggrundsrapport www.miljoeportalen.dk www.blst.dk/landskabet/ www.blst.dk/Naturen/Natura2000plan/ www.DOFbasen.dk H. HÜtker et al (2004): Auswirkungen regenerativer Energiegewinnung auf die biologische Vielfalt am Beispiele der VÜgel und der Fledermäuse – Fakten, Wissenslßcken, Anforderungen an Forschung, ornithologische

/1/ Per Smed, landskabskort. 105

Vindmøller ved Gilbjergvej  
Advertisement