Page 1

vastelaovesvereiniging vastelaovesvereiniging

„De Steinder Bök” 64e jaorgank - vastelaovend 2011

de Bèsj


Jaorliks Vastelaovesblaad van de Steinder Bök Opgedragen aan Prins Jeffrey I Redaktie Ton Sleijpen John Claassen Ingrid Janssen Platsjriefcontroleur Jan de Pöt Sponsorcommissie Ton Sleijpen Han Snellings Richard Pepels Redaktiesikkeretariaat Bèsj Kopie inleveren Postbus 111, 6170 AA Stein sekretaris@vvdesteinderbok.nl

Veurwoord Redaksie: Leef geitjes en bökskes. Veur uch ligk de nuuje Bèsj, opgedraage aan oos nuuje Hwoaglustigheede, prins Jeffrey I en jeugdprins Brian I. Berg werk zeen verzat.127 tasse koffie, 36 Gb aan informaasie en kilo’s papier zin verslônje. Ut resultaat maog d’r zin. 80 pagina’s dik (ein nuuj rekord!) tig advertenties, doezende foto’s en talloze gesjreeve tekste höbbe weer tot waal 8 kjaer in de hénj gehad, veurdat dees Bèsj gedrök koos weare. Vaste rubrieke en protocolle zin te laeze, aangevuld mit sjtômme kal, flauwekul en sjwoan foto’s. Lang laeve ut digitale tiedperk. Oos redaksie is aangevuld mit geitje Ingrid Janssen. Es oud-prinses eemes mit eine spesjaale kiek op ooze mannewaereld, dat zult geer kènne laeze. Platsjriefcontroleur Jan de Pöt heat zich sjael gekeke op de teksten. Auch höbbe veer dit jaor profesjoneel fotograaf Fons Verhoeve bereid gevônje oos bie te stoan bie oos activiteite. En auch uch inzendinge zin ônmisbaar veur ein sjwoan Bèsj. Al mit al veul werk, maer veer höbbe ut mit väöl plezeer gedaon. En zeet geer hie en dao ein fuitje, sjangeneer uch dan neet en bedénk, ’t is ein vastelaovesgezét. Weer wunsje uch väöl plezeer mit laeze en eine geweldige Vastelaovend saame! John Claasen Ingrid Janssen Ton Sleijpen

Website www.vvdesteinderbok.nl Drök Drökkerie Keulers Foto’s Fons Verhoeve Hans Meerbeek Rick Coumans Pierre Coumans Oetgeaver: VV de Steinder Bök

Niks in dees oetgaaf maog weare gekopieerd of gebruuk zônger oetdrökkelikke, sjriftelikke toestömming van de oetgeaver. De bokkekop c.q. het logo van de Steinder Bök zin eigendom van de vereniging. Pries o 2,Stein Eeder geliekenis mit bekènde of bestaonde persone berös op louter toeval. 1


Bokkeproclemaasje

Prins Jeffrey I Bie grasie van de Steinder Bök geaf ich, Prins Jeffrey I dees regeringsverklaoring oet, whoo zich jederein aan te houwe heat:

1e Allemaol mitdoon aan de optochte. 2e Neet zeivere euver de pries van de optocht. 3e Drie daag niks doon es danse, sjprènge en zènge. 4e Allemaol leef zeen veur jederein. 5e Wear of gein wear, allemaol droet, koud of werm, pak uch in de erm. 6e Glaeske op, laot uch rieje of duuje. 7e Luuj die herrie höbbe òngerein, moote zich saame eine drinke en nurges mjè aan dènke. 8e Boetelendjse Steindenaere moote hie de vastelaovend kòmme viere. 9e Eschelegoonsdig allemaol hjèrring biete òm de kater neet te kriege. 10e Neet zeivere euver de opperbok en ziene wieze road, mer hun helpe, dao woo zie ongewild tekort sjeete 11e Wiejer dank ich nog jederein veur de geweldige opkôms en mitwirking in oos bokkeweekend en besleet mit mien liefsjpreuk:

Mit oos és prinsepaar veurop Kump de polonaise neet mjé stop Alaaf Prins Jeffrey I

2


3


4


Weurdje Prins Jeffrey I Leef geitjes en bökskes, Vreuger ging ich waal altied op stap mit de vasteloavend mér doa bleef ut dan auch bie. Totdat ich in 1984 mit Nicole begôs te vrieje. Toen woar ut opéns allemoal gans anges. Wat ein gedoons mit die van Soons! 7 Daag aan ein stök noa de tent, in Meas en Stein mit d’n optoch mit en euveral heen woa mér get te doon woar. Geweldig allemoal. Nicole zag ummer mit eine gekke sjlaag dat ich zwoa ein sjwoan kuute hej veur in de maillot és ich éns prins zou weare. Dat ich noe éch prins van Stein bén gewoare is ongeluifelik. Joamer veur Nicole mér ich höb mich laarze gegolje en noe zuus te gaar niks mjé van mien kuute! Wie Thé en Han mich veurig joar mei koame vroage om prins te weare hoofde ich neet lang noa te dénke. Supersjiek vônj ich ut. En dan begint ut allemoal. Oetkieke dat ste dich neet verkals want ut moag natuurlik geine weite. Man wat is dat léstig. Wie wiéjer ut op de oetreuping aangeit wie léstiger dat ut weurt. Zörrige dat ste nurges gét ljéts rondjslingere veur ut geval dat eine onverwach bénne kump en mér gewoon mit doon és gespeculeerd wurd wea prins geit weare. Noe is dat gelökkig gedoan en kënne ver aan ut fjéste sjloan. Ut zal léstig zeen om ut zwoa good te doon és miene veurgénger prins Raymond en zien prinses Hélen mér ver goan d’r veur. Ich houp uch allemoal te zeen in of langs d’n optoch, in de café’s of woo dan auch woo mér vasteloavend gevierd wurd. Ver kôme oos gegarandeerd teage mit die daag ! Ich zèg dan auch :

Mit oos és prinsepaar veurop Kump de polonaise neet mjé stop

Weurdje Prinses Nicole Leef geitjes en bökskes, Vasteloavend is mich mit de papleapel ingegeave. Miene opa, Lambert Soons, is in 1949 prins geweas en bie de road gebleve tot hea gestorve is in 1996. Miene pap Henk is in 1971 prins geweas wie ich pas 2 joar oud woar. En toen begôs het, de pap en de mam sjlépde mich euveral mit heen mit die daag. És t de 11e van de 11e woar geweas woar ut ein gekkehoes bie oos. En dan die tent hé, geweldig! 7 Daag aan ein stök fjés. Ich herinner mich nog good dat ich és klein kéndj s’nachs dékker eine houp kabaal huerde en dan zoat mich de ganse road van 11 weer ônger in de kamer. Geweldig vônj ich dat. En noe dit, ja, wat moot ich d’r van zégge. Ich vénj ’t super! Het is éch eine druim dea oetkump. Supersjiek dat Jeffrey noe prins van de Steinder Bök gewore is en ich weit zeker dat miene opa doa boave harstikke grweutsj is. Same mit de Steinder Bök en alle luuj oet ös Bokkeriek houpe veer d’r eine “supersjoene” vasteloavend van te make. Pak euch allemoal bieein dan kump dat zeker good! Ich sjleet aaf mit mien liefspreuk :

Loat goan, loat goan Veur ver ’t weite is ’t weer gedoan

5


In Memoriam Aafgeloupe jaor höbbe weer afsjied môte numme van ein aantal dierbaren veur Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök. Bertus Duiverman Op 19 Maart ontveel oos nao ein slopende ziekte oud Prins Bertus Duiverman. Prins Bertus I waor in 1961 prins van oos vereiniging en bleef oos steune tot hae neet mjé koos. Lange tied brach hae oze post rôndj, zellefs wie hae door zien gezôndjheid zich allein mér mit zien scootmobiel koos verplaatse. Twee jaor geleje höbbe veer in de Bésj noch ein sjwoan artikel moage sjrieve mit ein interview euver zien prinssjap bie de vereiniging. Hae waor toen al erg krank, mér wis oos toch twee oer te boeje mit zien verhaole en foto-albums. Bertus, bedank veur alles.

Paula Peters Midden in het Vastelaovessezoen 2010 ontveel op 9 februari oos geleef geitje Paula Peters nao eine lange leidenswaeg. Paula, vriendin van oud prins Richard waor ein laevenslustig geitje en haet de jaore dat ze bie oos vereiniging waor dapper häör ziekte gedrage. Op de Vastelaoveszônjig van 2009 verrasde zie oos allemaol door ondanks de slechte gezondheid wo-in zie verkjérde, toch verkleid en waal te versjiene op ’t optochbal in de Soos. Paula waor ein geitje en wouw dat koste wat kos mitbelaeve. Helaas is ’t neet mjé good gekome. Op de daag van de prinserecepsie van prins Raymond höbbe veer aafsjied van Paula genôme. Veer zulle dich misse.

Atelier Josine & Roweentje

www.best-witches.com 280 producten in de webwinkel

Valderstraat 4, 6171 EM Stein, 046-4334129 rowenawijnans@gmail.com

Winkelcentrum Omphaliusplein 20 • 6171 ZZ Stein Tel. 046 411 59 76 • Fax 046 411 53 60

6

Openingstijden: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 16.00 tot 21.00 uur. Woensdag: rustdag, behalve feestdagen. Zon- en feestdagen van 12.00 tot 21.00 uur. Bij een party vanaf 20 personen zullen we ook ’t warme buffet zowel in ons restaurant als bij u thuis regelen. Eigen parkeergelegendheid.


Weurdje van burgemeister Barske Feestelijke traditie Sinds 1948 is de vasteloavesgezet De Besj een fenomeen in Stein. Ik ben dan ook zeer vereerd dat ik dit jaar weer een bijdrage mag leveren aan deze traditie. Tradities zijn er om voortgezet te worden, zo ook de carnavalsoptocht. Zoals vanouds smult jong en oud van deze fraaie optocht die door het dorp trekt. Na lang bouwen worden de kleurrijke en vaak hilarische creaties met een knipoog naar de actualiteit aan het grote publiek getoond. Ik ben ervan overtuigd dat de carnavalsoptocht ook dit jaar weer kan rekenen op massa’s toeschouwers, waaronder ikzelf. Humor, saamhorigheid en gezelligheid zijn essentiële ingrediënten voor een aantal fantastische feestdagen. Laten we er met z’n allen een onvergetelijke vasteloavend van maken. Geniet van de betovering van carnaval! Tot slot wens ik Prins Jeffrey I, Prinses Nicole, Jeugdprins Brian I, optochtdeelnemers, toeschouwers en alle andere feestvierders van Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök ‘eine sjwanne vasteloavend’! Stein alaaf! De burgemeester van Stein, Anton Barske

Weurdje Opperbok Han Leef Steinder Geitjes en Bökskes, Ich wil beginne mit ein grwoat dankwoord names de vereiniging nao oze oudPrins Raymond l en prinses Hèlen die ut mjèr es veurtreffelik hubbe gedaon. Vanaaf hun oetreuping hubbe veer same zwoaveul dinger mit gemaak , en ondanks dat ver auch ein traon höbbe môte laote van verdreet, waor auch dit jaor weer bizonder. Auch ein grwoat woord van dank nao hunne adjudant Lei Muys, wat höbbe veer genaote van dien grappe en grolle en sjiek dat geer bie de vereiniging bliet. En dan oze oud jeugdprins Bob ll, wat ein menneke, doe waors geweldig. Same mit diene adjudant Jesse, waort geer ein perfekt koppel. Geer höbt ut good gedaon en sjiek dat auch diene Pap Raymond en mam Anita bie de vereiniging kôme . Ver höbbe inmiddels oos Bokkeweekend achter de rök, wo-in ver op vriedig oze nuuje Prins höbbe gepresenteerd, Prins Jeffrey l en prinses Nicole en op zondig oze nuuje jeugdprins Brian l. Saame mit hun adjudanten Maurice en Marc en dae kleine Noah gaon ver ein schitterend sezoen tegemoet, dat weit ich zeker . Ich wunsj uch veul laesplezeer in dees Bésj en dank alle sponsoren die os weekend en dees Bésj höbbe meugelik gemaak. Ich verheug mich al op de kinger- en grwoate optoch door de straote van Stein en wunsj uch eine sjwoane vastelaovend. Alaaf Opperbok, Han Snellings

7


8


Weurdje Jeugdprins Brian I leef geitjes en bökskes Miene druijm is oetgekòme! Ich wou dit al toen ich gans klein woar. Wie ich 5 joar woar, koch miene vrundj Hub mich ein echte prinsepatsj. Ich ging mit de patsj gans oet mien daak. Ich kreeg kriebels euveral en die zin neet mië euver gegange. Ich hej de vasteloavendsmuziek ummer keihel aanstoan en de prinsepatsj ummer op de kop. Wie ich klein waor ging ich mit de vasteloavend altied noa ‘t Sauerland en dat vonj ich ech neet zoa leuk. Op vakantie hèj ich ‘t ganse huuske verseerd in roead, gael en greun. Auch hèj ich vastelaovends cd`s mit genòmme. Toen veer s’aoves bie ein zoate, ging de vasteloavends meziek aan en doa koam ich mit de prinsepatsj op, de kamer in, want die hèj ich altied bie mich. En weer hèje lol. Saame ginge weer in de polonaise. Tot een paar jaor trök; nao de sjoealvasteloavend woar ich ech neet bliej, want weer ginge op vakantie en alweer neet vasteloavend viere. Dat vònj ich zwo joamer dat ich thoes aan ’t huule woar. Toen zeije de pap en mam: ‘jöng, geaf dich op veur de jeugroad en weer goan mit dich neet mië op vakantie’. Ich höb mich toen sjnel opgegève. Wie ich zös jaor woar, hej ich michzelf prins van de femielie gemaak. Weer hèje ein femieliefiës van mien oma en Hub. Weer es kènjer deege allerlei optrèjes. Mien plan woar ein optrèje es prins van de femielie. Geweldig vönj ich dat. Ich lieënde van eemes ein prinsekeep en eine scepter. Mien eige prinsepatsj hèj ich al. Miene pap hej mich auch medailles gemaak. Doa sting ich dan, wie eine echte prins. Ich voolt mich geweldig en ederein ging achter mich aan in eine polonaise en ich stroalde gans. De luuj in de zaal zeie: ‘dat is eine geboare prins’. Mien kriebels woare allein noch mer erger gewoore. Veur ‘t fiës hej ich mich auch ein liefsjpreuk gemaak: ‘Leef vasteloavends vrunj, ich ben de prins dit joar en wat ich zèk is woar. Maak spas en plezeer, mèr drink neet te väöl beer. Want dan mòste spieje en geiste door de knieë. Prins Brian Alaaf’. In 2008, in de soos mit de kènjer optoch, ging ich noa Han. Ich sting veur em en vroog wie ich jeugdprins kooès weare. Han zag: ‘dan mòes te eine breef schrieve’. Mien mam zoag mich stoan en wis drek wat ich aan ‘t vroage woar. Toen ich thoes koam zag ich: ‘pap en mam ich mòt eine breef schrieve es ich jeugdprins wil weare.

Op 5 december 2010 woar ich noa de tillevies aan ‘t kieke en opèns klopte ‘t hieël hel op de achterdeur. Ich sjrôk mich kapot en ging sjnel rechop zitte. Han en Thè van de bök kòmme bènne. Ze begooste euver van alles en nog gèt te kalle. Ich dach bie mich zelf, zouw miene druijm dan toch oetkòmme. Effe daonao kreeg ich van hun eine breef wo in stòng of ich Jeugdprins wou waere van de Steinderbök. De traone sprònge mich in de auge. Ich zag natuurlik jao, ich wil jeugdprins waere. Mien pap en mam wiste ‘t al hiël lang, en niks zègke hè. Ich hej de moot al opgegève om jeugdprins te waere. De daag doanoa zin veer al mit Thè veur ‘t prinsepak goan kieke. Ich vònj ‘t super, ‘t woar esof ich druijmde, ‘t kriebelde euveral. Noe is ’t eindelik zoa wiet. Veer goan er same eine geweldige vasteloavend van make. Ich haup uch allemoal tège te kòme mit die daag. Ich sjleet aaf mit mien liefsjpreuk: Gans het Steinder Bokkeriek steit op de kop, mit mich es jeugdprins veurop. Veer danse en springè door gans Stein, Jeugdprins Brian den 1e kriet geine klein. Stein Alaaf Jeugdprins Brian 1e

9


Aafsjiedsweurdje Jeugdprins Bob II Leef allemoal, In 2011 eindigt wat in 2010 is begoosj, mein Jeugprinselik Joar. Ich mot dan auch veur uch een Aafsjiedsweurdje sjrieve is mich gezach. Mae ich vinj ut gein Aafschiedsweurdje aan uch, want veer zulle os vas waal urriges teage goan komme. Wo ich waal aafsjied van mot goan numme is miene majoo, mien sjiek prinsepekske, mien veare, mien jeugprinsemedalje en mien septor. Es ich ederein mot bedanke is dees Besj te klein, mae vanaaf ut moment dat ich es jeugprins Bob II bie Jos Diederen oppe buun sjting, hub ich ut geweldig gehad. Same mit de groate Prins en zien Prinses, mein jeugroad en de Groate Road mit de Geitjes flink op sjtap. Pap, mam en mien zuster euveral derbie (neet allein om op mich te lette, mae auch om zelluf te fjeste en te geneete van mich es Jeugprins) Mien opa en oma’s bie os toes sjpek mit eikes bakke en al die polonaises in de graasj. Ut hoes en de stjroat so supersjiek verseerd dat ver zelfs de strjoatpries hubbe gewonnen. En aan mien zie, miene adjudant Ut koosj allemoal neet op. Mien hwagtepunt woar toch miene optoch mit miene Prinsewaage. Doa boavenop dea groate sjieke waage met de jeugroad veur derop en dann zoveul luuj die ondanks de kou toch zin komme kieken. Veer hubben ut doa boave ech neet koud gehad, want veer moosjte hel wirreke om alle sjlok outgegooid te kriege. Die herinnering zal altied in mien hertje blieve. Auch ich geaf ut stekske door aan miene opvolger. Ich haup dat dea, net zo wie ich, unne supervette geweldige magnifieke Sjteinse Vasteloavend.geit kriege. Mit ug hulp zal dat vas goan lukke. Sjtein bedank, allemaol ! Tot gauw.

Bloemenboutique Monique Stationsstraat 69 6181 AE Elsloo tel. 046-4336452 fax 046-4112510

100

Hét adres veur whisky preuverieën bie uch thoes, bedrief, of op locasie. Laot uch verrasse door het veelzijdige produk whisk(e)y!

95

Henk Dassen Tel. 046-4339471 Email: henkdassen@kpn-officedsl.nl Website: www.whiskychallenge.nl

25

pag 12 1-6 Whiskey zaterdag 17 januari 2009 16:05:28

Finding Nemo II.

M. Aarts Bouwservice - Industrieweg 9 - 6171 CN STEIN Mobiel nr. (06) 52415956 - E-mail: info@mabouwservice.nl 10

75

5 0


Aafsjiedsweurdje van Prins Raymond I en Prinses Hêlen Leef Geitjes en Bökskes, Nao maonje lank sjtilzwiege waor veur os de daag aangebraoke dat veer es prinsenpaar woorte oetgeroape. Dat woar veur oos ein geweldig moment,veural veur os kèinjer die toch al ein klein vermoede hèje.Saame mit jeugdprins Bob en zien auwers Raymond en Anita,en natuurlijk neet te vergète ooze adjudante Lei en Jesse. Vanaaf toen ging veur oos ein sjitterend sezoen beginne. Miene adjudant Lei Muys kwam altied sjtipt op tied,allein ich woar naods optied klaor. Het sjaonste moment waor veur oos de graote optoch baove op de waage,dat waor gewoon super. Es dig dan zuus wie alle vastelaovendsvierders langs de waeg staon te sjprènge en te juige is dat gewoon gans top. Auch de momente op het gouvernement en in Waert bie de Gulden humor,zin veur naods te vergaete. Auch de momente die weer saame mit Bob op ein taofel of buun höbbe gesjpronge en gezonge huère hie bie. Bob doe bis eine geweldige jeugdprins. Nao de aafsjleting op vastelaoves dinsdig höbbe weer waal ein traon motte laote,want ein lach en ein traon lik toch waal kort bie ein. Dan is het moment dao veur ein nuuj sezoen en dat beteikent nuuj prinse en prinsesse en jeugdprinse. Weer kieke trök op ein onvergaetelikke vastelaovend 2010,en wunsje alle prinse,prinsesse en jeugdprinse van 2011 in grwoat-Stein ein geweldig vastelaovendjaor. Bedank eederein dae dit voor oos meugelik gemaak haet en in het biezunjer oos ouwers,V.V.de Steinder Bök,oos prinsenhof Café ’t Houterein en ooze buurtvereiniging Gommerswijk veur de sjwaone verseringe. Stein, ALAAF!! Prins Raymond I en prinses Hêlen

Pestwoár… De pestwoár wunt ein tripke nao Zwitserlènjd veur twjè persoane en vreug mooder-euverste ôm mit te gaon. Dao aangekomme bliekt dat alle hotels, op eine nao, zin volgebookt. En sjus van dae eine is allein nog maer de broedsswiete nog vrie. “Ach nei hè”, zaet mooder-euverste “ich höb de ‘kuisheidsgelofte’ aafgelag en maog dus neet mit eine minsj op ein kamer slaope!” “Nou, zaet de pestwoár, of weer slaope hie in de broedsswiete of geer blief hie maer de ganse nach staon!” Ze bedènk zich en geit dan toch akkaord en geit mit de pestwoár nao de kamer. In de kamer vluug mooder-euverste metein nao de vinster, trök die aope en pak zich ein hènjd vol snjaè. Ze trök zich de rok op en smaert de snjaè flink tösje häör bein. “Wat doot geer dan noe?” vreug de pstwoár. “Ich bèn mien maagdelikheid aan ’t bevreeze!”, zaet mooder-euverste. Wo-op de pestwoár zien brook nao ônger deit en ziene rwóazzekrans oom ziene pjèter draèjt. “Mae pestwoár en wat doot geer dan noe ?” vreug mooder-euverste. “Ja-jao”, zaet de pestwoár ‘ich doon de snjaèkèttinge op, want ’t koos waal èns glad waere vanaovend ! Prieslies van sjötterie St. Joseph, zônger weurd. 11


Beste Peet, Ik sjreif je un brief om te late weete dat ik je sjrijf. Als je um niet krijg, zeg ut me dan ken ik um nog es sjtuure. Ik sjrijf wel heel langzaam, ik weet tot je niet zo sjnel ken leeze. Je vader heef jehoort dat de meeste onjevalle jebeure rond 1 kilomeeter van de woning. Dus we hebbe besjloote om te verhuize en verder weg te jaan woone. Het is een jeweldige flet, ik sjweer ut je!! Ram sjiek met een illektriesje sjpoelmasjiene en een illektriesje afzuigkap! Paa gaat al weeke na ut eete op ut aanreg ligge, ik sjnap wel niet hoe of het werrek. Oopa Sjeng is trouwens al bejraave. We hebbe um jevonde bij het verhuize, hij zat versjtop in de linnekas van toen we de letste keer versjtoppertje hadde jesjpeelt. Nee, nee, dat was mer un wiets. We hadde in het ouwe huis nog een ram kickse onploffing! Allemaal jaas in de keuke. Paa en ik werde ram de boet uit jesjlingert! Wie een kattepult auwhoer. Wat een beleefenis, het was jaare jeleede dat we nog es saame de boet uit jewees waare. Jezus Toos, ik meen je zus Toos, je weet wel die eene die met haar man jetrouwt is, heef net een poet jekrege. We weete niet of het een jonge of een meisje is jeworde. Ik ken je dus nog niet vertelle of je tante of oom wordt. Als het een meisje is zal je zus haar naar mij noeme. Wel een beetje raar dat je kind ook mama heet. Schjrijf ik niet te sjnel?? Laatste week heef je broer Joep, die eezel, de deur van zijn ooto dichtjesjmeete en de sjleutels op het kontakt laate zitte. Is dat votlook met de bus naar Kirchroa moete rije om de reservesjleutel te haale om ons uit de ooto te laate. Zaate wij daar 1.5 uur te kieke wie een boetsooto. Auwhoer heej..... Ik hoop tot je et naar je zin heb in Broenssum. En tot je toch noch wat ken eete met die ram duure prijse van jaas, waater en lich teejewoordig. Wij moete ram uitkijke met jelt uitjeeve. Die uitkeering is jeene vetpot. Maar we koope vaker bij de Liedul, daar hadde ze halve haantjes voor 1 euro. Ech billig, ze waare wel al in et ei jesjtorve en ze sjmaakte naar joemmie. Umtot we weete dat we rustig aan moete doen met jelt, is pap sjek met vloeitjes jaan koope in plaats van klaare sigarette. Ik koop nu flos touw en watte, ken ik mijn tampons ook zelluf rolle. Maar ja. Ik had een sjieke jas voor je jekoch op de sjwarte markt. Een heele mooje sjwarte. Witte hadde ze niet. Logisjch ook. Maar er zaate ram sjwaare knoope op. Veel te duur um op te sjtuure. De knoope heb ik eraf jehaald en in de zakke jeduujt. Scheelt weer een paar pieke. Je krijg um dus met de pos. Tja Peet, ik sjchei nu maar es uit met zeevere. Ons adres ken ik niet op de envullop sjreive, want dat ken ik niet. Die sjtomme lui die eers hier woonde hebbe het huisnummer meejenoome. De jroetjes en een knuffel Mamma. (ik heije ook wat jelt wille opsjtuure maar ik kuuke hat de envullop al dichjeplek) Groetsjes aan de janse faamielie 12

PROCES INSTALLATIES VERDIENEN MAXIMALE ZORG EN AANDACHT! GET THE EXPERTS, CALL THE EXPERTS

Meex Technische Installaties BV Postbus 22166 • NL 6360 AD Nuth Tel. +31 (0)45 524 60 20 Fax +31 (0) 45 524 59 60 mail@meex.nl • www.meex.nl


woninginrichting - Stein

wunsje

Prins Jeffrey I & Prinses Nicole eine TE GĂˆKKE vastelaovend!

Creatief in wonen

13 Smeetsstraat 46 | 6171 VD Stein | 046 433 8111 | info@henksoons.nl


Foto’s optochten 2010

14


15


We zien graag gelukkige gezichten...

Samen op zoek naar mogelijkheden... Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

www.rabobank.nl/wm 16


Ordes VV de Steinder Bök

Culturele iére-orde

}

Jan Aarts Willy Driessen Wim Stijnen Oetgereik op 2 februari 1982 Huub Steins = Jac vd Laar Ton Lankhuizen = veur hunne inzèt aan de Steinder revuu.

veur zien 33 jaor inzèt veur ’t Steinder vastelaoves gebeure. Chris Stijnen= oetgereik op 3 maart 2000 veur 40 jaor inzèt veur de vastelaovend De Bèsje oetgereik op 30 juni 2002 ter gelegenheid van ut 25-jaorig besjtaon.

Sjeng Ackermans= oetgereik op 3 maart 1984 veur zien 25 jaor actieve inzèt aan ut Steinder vastelaovesgebeure.

Cor Gabriëls oetgereik op 20 februari 2004 veur zien biezonjere verdeenste aan de Steinder vastelaovend.

Fer Roberts= oetgereik op 8 februari 1986 veur zien 25 jaor lank juri lid van de steinder optoch en actieve inzèt in ut Steinder vastelaoves gebeure.

Thè Duckers oetgereik op 20 februari 2004 veur zien biedrage aan de Steinder vastelaovend.

Lambair Soons= oetgereik in de tent 1992 veur zien 44 jaor actieve inzèt en lid van de Steinder Bök. Piet Keulers oetgereik bie 22 jaor Ambras en veur zien actieve inzèt in ut Steinder vastelaoves gebeure. Wim Claassen oetgereik op 31 januari 1997 veur zien 35 jaor wirke aan protocols, podiums, tent, prinsewage en hônderde borden en optochbordjes. Pierre Smeets oetgereik op 20 februari 1998 veur zien 11 jaor inzèt op alle maneere veur de Steinder Bök en mit name veur de tent. Henri Lambrichts oetgereik op 21 januari 1999

Schutterij St Joseph oetgereik op 4 februari 2005 ter gelegenheid van hun 100 jaorig besjtaon. Pierre Coumans oetgereik op 24 februari 2006 veur zien biedrage aan de steinder vasteloavend. Wil van Mulken oetgereik op 16 februari 2007 veur zien 33 jaor jurylid zin van de optóch. Sjé Stassen oetgereik op 15 november 2008 veur zien 33 jaor lidmaatschap van de Steinder Garde. SOP oetgereik op 20 februari 2009 veur inzet en steun aan de Steinder Vastelaovend en de opvang van Oud Prinse.

Ingesjrevene van het “Gouwe Book” hetgeen de hwoagste ongersjeiing is van V.V. De Steinder Bök Oud Burgemeister Dhr. Corten † Harrie Martens † Math Dassen † Oud Burgemeister H. Coenders † Sjair op den Camp Oud Burgemeister Vrouenraets † Sjeng Ackermans † Lambair Soons † Oud Burgemeister Mr. E.W.M. Meijer Tom Goergen Thé Dukers

Oud iéreveurzitter Dr. A. Brasem † Willem Driessen † Harrie van Mulken † Jac. Geenen (postuum) † Hein Goergen † Pie Driessen † Wim Thewessem Tjeu Smeets Willy Claassen Wil Pepels

Steinder Vastelaoves Orde van Verdeenste Bert Salden, in 2006 medebedènker van het LVK Willie Claassen, in 2009 veur ruim 4 x 11 jaor protocolle teikene Beppie Kraft, in 2011 veur häör lange muziekale biedrage aan de vastelaovend 17


VV de Steinder Bök

Op de foto ontbruk Pierre Coumans wegens ziekte.

Ledelies van Vastelaoves Vereiniging de Steinder Bök 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18

Han Snellings Prins 2003 Richard Pepels Prins 2007 Lei Pepels Prins 2004 Pierre Coumans Prins 1997 Thè Duckers Prins 1993 John Claassen Prins 2006 Pascal van de Bult Ton Sleijpen Maurice Aarts Raymond Gelissen Prins 2010 Ivo Gubbels Patrik in de Braek Willem Janssen Prins 2009 Ton Haenraets Lei Muys Raymond Dukers

Reigelaer van de Bök, Opperbok 8 seizoene lid Vice veurzitter, Reigelaer van de Ceremonies 3 seizoen lid Penningmeister, reigelair van de Cente 8 seizoene lid Reigelaer van de Proclematies 16 seizoene lid Reigelair van de Prinse 22 seizoene lid Reigelaer van ut Steins Vastelaovesleedjes Konkoer 6 seizoene lid Reigelaer van de Stroum 13 seizoene lid Reigelaer van de Bésj en de Géljd-sjeeters 7 seizoene lid Reigelaer van Boewe en Tummere 3 seizoene lid Reigelaer van de Jeugraod 3 sezoene lid Reigelaer van vergaete Zake 2 seizoen lid Reigelaer van Vastelaoveskabaal 1 seizoen lid Reigelaer van Nuttige zake 1 seizoen lid Reigelaer van Vanalles 1 seizoen lid Reigelaer van ôs Geitjes en Veilgheid 1 seizoen lid Reigelaer van Ech Brwoad en Bokkemik 1 seizoen lid


Bokke nuuts De leden van de Steinder Bök waere eeder jaor benaderd mit de volgende vraoge: - Wae kènt lid waere van de Raod van Ellef - Wae kènt prins waere van Steinder Bokkeriek De Steinder Bök wille in dees oetgaaf van de Bèsj gèr entjwoord gaeve op dees vraoge.

Lid waere van de Raod van Ellef kènt jederein dae:

Prins waere van ’t Steinder Bokkeriek kent jederein dae: - De laeftied van 21 jaor haet bereikt - Zich aan ’t reigelement van de Steinder Bök wilt houwe - Kènt samewirke mit de Raod van Ellef - Gein bezjwaor heat taege de lang daag die ’m wachte - De kosten kent drage die ’t Prinsesjap van Stein mit zich mitbrungt - Zich ès Prins van Stein wèt te presentere

- Steindenaer is - Vastelaovesgek is - De laeftied van 21 jaor bereikt - Zich aan ’t reigelement van de Steinder Bök wilt houwe - in commissies kènt samewirke mit angere leden - ’t belang van de Steinder Bök verdedigd - veul tied ként vriemake veur de Steinder vastelaovend - ein gooj biedrage ként levere in de organisasie van de Steinder Vastelaovend Opgave veur lid te weare kent geer ’t ganse jaor bie: Han Snellings, Houtereind 103, 6171 CR Stein.

Jeugdraod 2011 prins: Brian I Haenen adjudant: Noah Demandt Leden: Yves Timmermans Francois Ritzen Axel Jamar Jason Westhovens Gavin Smeets

Jordy Gelissen Jesse Grummer Bob Dukers Tom Rinkens Milan Smeets

dans marietjes: Demi Gelissen en Ruben Thans Commissie Jeugdraad Raymond Gelissen en Ivo Gubbels

De ervaring van eine Jeugprins adjudant Zônjig tjèn jannewari 2010 belde Han Snellings (d’n Opperbok) bie oos thoes mit de mededeiling dat de nuuje jeugdprins van 2010 hjèl gaer wilt dat ich, Jesse, ziene adjudant zou zin. Dao hoofde ich ech neet euver nao te dènke en goaf mitein es enjtwoord: JOA..VET !! Han lag mich ein bitje oet wat mien taak is es adjudant van de jeugdprins: Ich moos good veur ’m zörrege en altied in zien buurt blieve. Maer dat is gaar gein probleem es dan bliekt dat de nuuje jeugdprins auch nog èns diene beste vrunjd is. Daoveur wil ich Bob bedanke dat ’r mich haet oetgezoch. Veer höbbe eine super vette tied gehad en taege de nuuje adjudant van 2011 kèn ich allein maer zègke, geneet van alles !! Alaaf, Adjudant van Jeugdprins 2010 Bob II, Jesse Grummer

19


telefoon 046-4331587 www.driessenstein.nl

Heenkenstraat 6 6171 LN STein Tel.: 046 - 426 07 33 Mobile: 06 - 50624759

Huur, Koop en onderhoud CV-ketels Storingsdienst 24/7 heel Limburg 0900 - 14 05 Klantenservice Limburg 0900 - 17 05 Verwarming en warmwater • Vrijblijvend en gratis advies www.voltalimburg.nl

20


Jeugroad oetstépke mit jeugprins Bob II Op zondig 12 september woar ut dan eindelik zwoa wiet. De jeugroad en de dansmariekes ginge mit de Jeugprins op sjtap. ’t Is al joare tradisie dat de jeugprins dit oetsjtepke in septmebr deid organiseere. Omdat Toverland al joare gedaon woort en de meiste van de jeugroad auch al mit basissjool de Brök weer doa geweas woare mit ’t sjoolreiske, leek het Bob en zien ouwesj leuk us gans gèt angesj te doon. Omdat ut wear neet veul goods beloafde moosjte ze oetwieke noa ut reageprogram. ’s Murges om 9 oer moosj ederein bie Bob verzamele veur vertrek. Op 2 jeugroadleden noa woar de bubs compleet en koosjte ze verdeilt euver de autoos vertrekke. Mae wo ginge ze toch noa toe? Dat woort noch gauw teage de sjofeurs gefluusterd en weg woare ze. De autoos sjtopten bie station Simpelveldj. Anita koch de kèrtjes en der moosj gewach weare oppe trein, unne dieseltrein noa het Eureka-depot effekes gêt wierop. Terwiel der gewach woort onger ut nuttige van gêt koffie en frisj koam der unne mallotige robotman alias Captain Kosto langsgesjees op unne omgeboewde snowboard mit motor en wiele. Dat vông de jeug waal sjpannend in het begin. Wat unne rare pief en dea ging bès hel. Dan mit den dieseltrein noa het depot van de ZLSM. Hie sjtônge weer een paar luuj verkleid es ouwerwêtse robots un verhäölke te vertelle en gêt truukskes te doon. Auch woar der unne iezersjmeet aan de geng om os te loaten zeen wie dat ging. Veer koosjte auch kieke in unne ouwe sjtoamloc. Noa in het depot goot rond te höbbe gekeeke gingen ver in de miezerrêage te voot trök noa het perron. En doa koam Raymond D. mit de picknick in de bolderkar. Der koame breudjes oppe toafel, gekoakte eikes, keukskes, sjlok, blikjes frisj en veur de begeleiders koffie en un drupke. Mit de sjtoamtrein gingen ver dann noa Kirkroa, noa ut vreugere Industrion,

noa Continium. Doa woar vanalles te doon, dus de groep sjplitsde zich. Der ging unne groep noa ut theater wo ze gêt proove moosjten doon. Marie-José en prinses Hélen höbbe anger vrouluuj omver mote trêkke mit unne speesiale bal. Unne angere groep ging noa de Sedgeway (zoon apparaat woo ste op mos sjtaon om ‘m te beweage) wo ze un klein parkoers mit koostje aflegge. Dat het beweage op zo’n dengk neet al te gemekkelik is, höbbe der ‘n paar gemerk aan de knalle teage de balustrade of moer…. Auch woar der un drejtol wo se in koosj goan zitte. De woors dan rondgedrejt en om dich hér drejde der dan noch un paar iezers, woodoor se dachs das se alle kenj oetgesjlingerd woors. Der woar vanall te doon en te kieke. Veul computersjpelkes, boete woar unne groate bal wo se in koosj goan en dan euver water koosj loape. Veur ederein woar der waal gêt te doon of te kieke of mit te doon of te ontdekke. Noadat ederein hej gedoan watter wouw moosjtje ver weer mit de sjtoamtrein teruuk noa station Simpelveldj om weer bie de autoos te komme. Wie ver teruuk woare oppe station sjtong doa noch un verassing. Captain Kosto hej siene ôngerzeeboat der neergezat en de kids koosjte allemoal drin klömme en hea ging mit ze op reis ônger water. Veer sjtônge aan de boetenkentj en zoage unne hoap sjtoam aaf en toe maer veer wisten neet wat sich doa bènne aafsjpeelde. Noa afloop krege alle kids un ôngerwaterdiploma. Veer es Steinder Bök hubbe dus unne jeugroad met ôngerwaterdiploma, dat is ech uuniek. Veer ginge de daag afsjleete bie Bob toes. Dea heij gezörrig veur breudjes hamburger en dikke woosj en genôg te drénke veur eederein. Auch de anger leden van de Groate Road die desen daag loate verkoch heije oppe braderie koame noch gêt eate en so woort auch dese leuke daag weer gezellig aafgesloate mit un natje en un droogje.

21


’t Steinder Vastelaoves Leedjeskonkoer 2010

Nieuw: Voetmassage met warm versteend hout

Laat u verrassen door ons prijsvergelijk!

www.kupers.nl

Dónderdig waor ut dan eindelik de 11e van de 11e. De ganse daag haw L1 al aangepaste meziek. En op de sait van L1 zaog ste al rigtig ’t Vriethof van Mestreech vol laupe. Maer weer bleeve in Stein want dao woor om 19.11 oer ’t Vastelaovessezoen geäöpend. Bie ’t Revuubeeld op ’t Wilhelminaplein waor eederein prezènt en deeg Opperbok Han zien welkomswoord. Door de versjillende prinse van grwoat-Stein woore 11 sjeût aafgesjaote. De allerlètste sjäöt van ôzze eige prins Raymond haw get hèller maoge zin mae dao koos hae niks aan doon. Irene Lardy zông ’t Limburgs Volksleed mit volle overtuuging. En naodat ’t offesjeel gedeilte d’r op zaot trokke veer rap nao de Fanfarezaal. Hie stông de koffie mit de Bokkemik al op oos te wachte. ’t Steinder VLK woor geäöpend door de winnaars van veurig jaor (DobbelStein) en John Claassen kalde saame mit Paul Lardenoije de aovend aanein. Diverse artieste kaome op de buun. ‘T spits woor afgebete door Glenn en Yves (duo Neet Normaal) mit hun leedje “Karnaval !!”. Weer vènje ’t super dat Glenn en Yves zwoa ein grwoat plezeer hôbbe in de vasteloavend. De jeug zal oos tenslotte moote opvolge…… want weer auw bök waere eeder jaor ein jaor auwer. Ein ganse littenie aan artieste kaom veurbie en zônge allemoal ein geweldig leuk vastelaovesleedje. Allein ’t geluid haw get baeter gekénd. De sjurie haw ’t er maer èrrig lestig mit. Dit jaor bestông de sjurie oet Guus Clemens, Ed Gravee en Bert Salden. En de pebliekssjury waore de Bok en de Geit van ‘t jaor (Peter en Lizette o/d Camp-Driessen) Effe nao èllef oere waor de priesoetreiking…… “Drie oet Èllef” oet Nuujdörp maog zich dit jaor winnaar neume van `t veerde Steinder Vasteloaves Leedjes Konkoer . Zie hawwe ein leedje mit es titel: “De langste polonaes in grwoat Stein”. Nog effe naogekeuveld en toen ginge weer heives. Bedank Steinder Bök ut waor eine zeer geslaagde aovend. Tot vollegend jaor alvas. Ingezônje door Y. Ritzen De wisselbeker van oos Steinder Vastelaoves Leedjes Konkoer 2010 is gewônne door: Drie oet Ellef mit: De langste polonaes in grwoat Stein 2e plaats: Jack en Mireille mit: „Sjoenkel mit mich“ 3e plaats: Dobbelstein mit: “Lekker dènk” Dees jéste drie winnaars troaje op bie het Bokkeweekend 2011. De resterende deilnummers höbbe, in willekeurige volgorde, de 4de pries. Neet Normaal Glenn en Yves mit “Karnaval”. Kwaart Veer mit “The Blaos blues” De Fracteurs mit “Wappa, ut is Vastelaovend” De Tatermenkes mit “Este niks paks dan krieste niks” Jeannilke mit „’t Sjwoanste pekske“ Zèngende Senioren mit „Sjoenkelwals van Stein“ Mit dank aan Irene Lardy veur ’t zènge van oos Limburgs Volksleed.De Jury bestông oet Guus Clemens, Eddy Gravee en Bert Salden. Es publieksjury waor de Bok en Geit van het jaar Peter en Lizette Op de Camp aanwezig. Alle foto’s zeen van Fons Verhoeve.

22


De publieksjurie: de Bok en de Geit van 2010.

Jeannilke in aksie.

De winnaars van 2009: Dobbelstein.

De Tatermenkes.

Martin van Kwaart Veer.

De Senioren haole halsbreakende toere oet.

Sjaak en Mireille.

Gezellig drĂśk in de Fanfarezaal.

De deskundige jurie.

Prizzentasieduo Paul en John.

De Fracteurs.

De oeteinedelikke winnaars van 2010: Drie oet èllef.


1986

John en Ria Smeijsters waore gein lid van de vereiniging toen bie Huub van Sjange get te doon waor en Tom Goergen veur de klwoaterie kaum vraoge of John geine prins wol waere. John hauw zwoa get, ich weit ut nog neet en wil dao nog èns euver dènke. John waor van beroep verzeekeringsexpert en hauw ein vrie serieus en gedisiplineerd karakter. Wie Lambér Soons ein tiedje daonao belde en vroog of hae èns euver de vraog van Tom hauw naogedag, reepe de kènjer direk "jao, dat mooste doon" en de nuuje prins veur ut jaor 1986 waor gevônje. In de tent is John oetgeroope es prins John I. Eine aovend dae gevuld waor mit artiesten wie Rocco Granata, dae toen al zien haore verfde, Bonny St. Claire en Gitte und Erica. John waor de opvolger van Prins Jos Nelissen en de jeugprins van John waor Ivo Goergen. De raod van éllef bestông toen oet Lambér Soons es opperbok, Jos Nellissen, Wiel Voncken, Thei Hanckman, Tom Goergen, Tjeu Smeets, Pie Driessen, Wim Stijnen, Lei Rinkens, Miel Steevens, Sef Geuskens, Sjeng Ackermans, Henk Soons en Pierre Schiffers. Ein dochter van Pierre waor toen ut dansmarieke Steffie, de tante van oos huidig dansmarietje Ruben.

prins John I Smeijsters John en Ria spreake dan mit Bert aaf dat hae maer de prins van 1990 mot waere. Of weer höbbe get gemis of ut is häöm neet gel?k. Hunne prinsenhof waor bie Lien Baggen aan de haave, en de recepsie woort toen gehauwe op ut gemeintehoes. Ria zaet dat ut väöl mjé kasjet hauw in zwoa`n gemeintehoes, en de luuj in lange rieje tot boete stjônge. Burgemeister Vrouenraets en kaplaon Cor Beurskens zin dan jèste gaste die ein prinsepaar kome feliciteere. De Bok en Geit van dat jaor, Sjair (de gezèt) en Truuke Bours zin saame mit de Bejaardeprins Thei Maessen natuurlik auch aanwezig es gaste die kome feliciteere.

John mit zien zonen Roger en Bert verkleid es prins De kènjer van John, Bert en Roger mer auch Ria zin noe nog eumer gruétsj op dae tied en kieke mit väöl plezeer dao-op trök. Ria vertèld dat zie mit Roger aafgeloupe zaoterdig nog 'ns saame door de foto-albums höbbe gekeeke. Bie dat kieke kaom weer-èns ter spraake dat Bert in de woonkamer bie hun auch tot prins is oetgeroope kompleet mit pak en steek van John. Jônge Bert hauw zelfs ein ganse speech veurbereid dae hae dao vol euvergaave ten gewhuerre haet gebrach. 24

mit trotse prinses Ria en Opperbok Lambér Soons


Ria verteld dat ein prinses neet dat aanzin hauw es dat die noe höbbe. Es prinses maog ze neet mit op ziekebezeuk of op sjwoalebezeuk. In de tent zaot zie gewoon tösje de luuj en neet op de buun. De tent waor ein sloopende weak mit lang daag en weinig slaop es prinsepaar. Mer Ria en John hauwe gein moment wille misse. Vanaaf ut begin van de tent hauwe ze auch hun hoeskamer leaggeruimp en sjtông ut vaat beer ummer aangesjloate in de keuke. Hun sjwoanzöster hauw altied eine grwoate keatel vleisj klaor staon es ze heives kaome. Zelf es ze weer èns door de pliesje heives gebrach woorte, drônke die jônges zich auch nog eine veurdat ze weer wieër ginge. Wat eine sjwoane tied is dat toch geweas. Vastelaovend zelfs in ut blauw. Bie Piekke Bakkes op de biljard nao ut hjèrring biete haet Nicole, noe van N-style, eederein ut gezig gesjmink. Einmaol trök bie John en Ria in de laeg kamer laog eederein veur kapot op de grôndj. Ein sjwoan gezich is dat noe noch op de foto.

mit de sjötterie en dansmarietje Steffie op waeg nao Nuujdorp Es weer vraoge aan Ria wat zie ut sjwoanste moment vunk om op trök te kieke, zeat ze zônger nao te hoove dènke d ?'n optoch?. Ut ophaole van ut prinsenpaar door de sj?tterie, ut dröpke drènke mit hun en nao de vertrèkplaats van d`n optoch loupe. Mae ech ut allersjwoanste is op de prinsewaage te staon en dao te maoge oetgwaije. In dat jaor waore de appelsiene bevroare. Oetgereakend is ein bie Lien Bagge op de naas gekôme, wat waal pien hauw gedoan bleek achteraaf. John en Ria zin nao ut aaftrèje nog lang lid van de vereiniging gebleeve. John is zelfs mit Tom Goergen eine tied de prinsoetzeuker gewaes. Nao ein korte periode van krank zin is John gestorve in 1998. John waor eine prins dae veur alle prinse nao häöm gezörg haet dat de traditie is blieve bestaon. John ging zelfs zwoawiet dat hae Jos Diederen euveral gevolg haet en häöm zelfs op de sjauwers droog. Hae waakde euver de luuj van de vereiniging tot soms in ut extreeme. Hae ging zwoawiet dat Ria taege häöm zag: ?doe bes gans gek, blief hie?, en hae dat toch neet deeg om d`r mer zeeker van te zin dat Math Penris bieveurbeeld good thoes waor gekome.

Esjelegoonsdig, oetgetéld en gesjmink op de bank Ria is de allerjèste prinses gewaes die mit ein klein kerke (sjeurkar veurzin van de naam van de prinses) door de optoch is geduud. An Stijnen en Mia Gabriëls hauwe zich dat toen bedach. Vanaaf dat moment is dees traditie blieve bestaon en weurt de prinses in de kènjeroptoch nog ummer mit ut kerke door de geitjes veurgesteld aan de luuj langs de kèntj. Dit deege de geitjes aafgeloupe sezoen al tjwè kjèr éllef jaor.

naeve Bok en Geit Sjair en Truuke en opperbok Lambér Soons Ria sleit noe nog ummer gein prinsoetreuping euver. Auch eeder jaor is ze op de recepsie van de nuuje prins. In d'n optoch mit de sjroete is ze eeder jaor weer d`r bie. Häör vastelaoveshart bliet nog altied sneller kloppe bie ut oetroope van eine nuuje prins, en soms nog ein klein träönke bie ut aaftraeje van eine prins. Ria, uch verhaol is uniek zwoa wie dat van eedere prinses uniek is. Weer houpe uch nog lang taege te moage kome in ut Steinse en zeeker weer in de vastelaovestied.

Lambér en John létte op protocolle, mér flauwekul koos auch

Naames de redactie van harte bedankt. Alaaf 25


Optochtprieze 2010 Steinder Stimulanspries Sjtraotepries 2010

Aafgeloupe jaor woare de stroate van Stein wederôm prachtig geseerd. Rede te mjé om eins good rôndj te kieke veur Prins Raymond. In d’n optoch wétste neet wat ste zuus. Doezende balonne, slingers, pôppe, foto’s en num mér op. Koste noch meujte weare gespaard. Es extra stimulans höbbe VV De Steinder Bök de straotepries in het laeve gerope. Deeze pries is euverigens neet allein veur de straote langs de optochroute, dao kump eeder sjwoan verseerde straot veur in aanmirking. Aafgeloupe jaor haw de Ledderkenstraot nogal get hoaglustigheden in de straot. Jeugprins Bob, Adjudant Jesse en auch Senioren prins Math woonde dao in de straot. Ein Keuninklikke buurt

De winkeleersvereiniging Oud Stein is de belangriekste karretrékker veur de Stimulanspries 2010. Eine pries veur de jeugd oet de groepen 7 en 8, dae es veurnaamste doel haet dat deez generasie Vastelaovend geit vier in plaats van mit de pap en de mam gaon skiën. Veurig jaor is de pries door eine prachtige einzelgenger in de wach gesleip. Dit jaor is de pries gewône door de kleine wagen mit groep mit de naam “zooitje ongereigeld” en het thema “Cowboys grwoat en klein, vieren vastelaovend in Stein”.

Lambér Soons wisseltrofee

dus. De verseering woar geweldig, euveral waor meziek en ondanks de kou sjtông et vol mit luuj. Dit woort dan auch door de prins en prinses beloond mit deze prestigieuze pries.

Sjwoale Pries 2010

De basissjwoale van Stein doon zich eeder jaor väöl meujte om de jeug te betrékke in de Vastelaovend. Zie bezeuke massaal de kénjermiddig en trékke mit grwoate groepen in d’n optoch mit. De pries veur de sjwoanste groep is dit jaor oetgereik aan Basissjwoal “de Bök” veur ’t thema “Mit eine roffel en eine paaf, zeat BS De Brök Alaaf”.

26

Deze zeer belangrieke wisselbeaker weurt al sinds 1996 oetgereik aan de groep of persoon dae zich in alle facetten ´t allerbéste prizzenteert in d´n optoch. Deze jér veel deeze kjér te beurt aan de Peerlinkbend. Van ein zaate hermenie is hie nauweliks sjprake, aangezeen zie euverwaegend Spa drénke. Hun kleijage, in combinasie mit hunne sjpas en plezeer, aangevuld mit ein geweldig muzikaal geveul höbbe derveur gezörreg dat zie eine gaer gezene gas zin in de Steinder Vastelaovend. Deze trofee is ooit gewône door: 1996 Strwé Aezele 1997 1998 GOM 1999 2000 Hötjes Moos 2001 2002 De Trékzek 2003 2004 De Trékzek 2005 2006 De Musketiers 2007 2008 Kunst en Kitsj 2009 2010 De Peerlinkbend

Musjetrwésters De Bokkeriejers Confetti De Klotsköp De Sophinne De Bokkeriejers Mobiel Zebrapad


Ramen & DeurenRamen bv &

julescourage.nl julescourage.nl

Alaaf

te

en n ere dage d e s i l t a ns av we carn e k k ge

chuttersstraat 26c 6191 RZ Beek : 046 - 436 29 29 : 046 - 436 08 28 Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek : info@julescourage.nl T: 046 - 436 29 29

kozijnen

Deuren bv

F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

garagedeuren kozijnen

horren

garagedeuren

horren

julescourage.nl

Kapsalon en Haarwerken Leony

Ramen & Deuren bv Schuttersstraat 6191 RZ Beek RamenSchuttersstraat &26c Deuren bv 26c T: 046 - 436 29 29 6191 RZ Beek Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek F: 046 - 436 08 28 T: 046 - 436 29 29 T: 046 - 436 29 29 E: info@julescourage.nl F: 046 - 436 08 28

info@julescourage.nl

E: info@julescourage.nl

Ramen

Ramen & Deuren bv Posthuma - Vossen Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek &T: Deuren Harry - 29Leonybv - Ilona 046 - 436 29 F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

Valderenstraat 7 Oud-Stein tel. 046-4331278 Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek kozijnen garagedeuren : 046 - 436 29 29 : 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

kozijnen

garagedeuren

horren

horren

hor

Vraag een vrijblijvende offerte aan.

Ramen & Deuren bv Schuttersstraat 26c 6191 RZ Beek T: 046 - 436 29 29 F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

julescourage.nl

De carnavalsweek zijn wij gesloten

julescourage.nl julescourage.nl

kozijnengaragedeuren garagedeuren kozijnen horren

Ramen & Deuren bv

kozijnen 26c garagedeuren Schuttersstraat 6191 RZ Beek T: 046 - 436 29 29 F: 046 - 436 08 28 E: info@julescourage.nl

kozijnen

horren

garagedeuren

hor

Voor al Uw feest en drank verzorging Nu ook het adres voor verhuur van geluid installatie’s Verhuur van tap installatie’s – koelkasten en koelwagen Verhuur van tafels – stoelen - barkrukken Levering van alle soorten dranken en feesttenten Meest actuele informatie op onze site www.sjefgoossens.nl 27


BAM Infra Civiel Regi Zuidoost

BAM Infra Civiel Zuidoost Vestiging Elsloo Sanderboutlaan 21 6181 DN Elsloo T (046) 476 90 80 F (046) 474 07 66

Vlinders in de boek Ietje van Johnny de Spin steit in de winkel en ‘t gesprek ging euver vlinders in de boek. Vreugt unne minsj aan höär: wie geit ‘t dan mit de moeze in diene boek? Moeze? zeat Ietje, ich höb gein moeze in miene boek. Nou, zeat de minsj, dan höbste ein gooie poes!

Europalaan 2 6164 CW Geleen Tel: 046 - 4000880 Fax: 046 - 4000 879 Rabobank:10.49.063.077

DE KOCK Raam en Deurtechniek Kempstraat 53b Born

Showroom en Werkplaats DE KOCK - COURAGE BV Business park Stein 210 Elsloo Tel: 046-4334131 HEROAL ALUMINIUM Ramen en Deuren Hef-Schuif puien Lichtstraten, Lessenaardaken Rolluiken Screens Terrasoverkappingen Vaste, schuif, en plissé horren

Café - Brasserie Merode Merodestraat 31 6171 XM Stein Tel. 046-4339131 / 06-53367247 Openingstijden keuken: Maandag t/m vrijdag van 16.30 - 20.00uur Zaterdag en zondag van 11.30 - 20.00uur 28

CRAWFORD-NORMSTAHL CENTER Horizontale en Verticale garagedeuren Alle kleuren en Motieven Standaard Politie keurmerk* Deur aandrijvingen en automatiseringen Industrie deuren

WWW.COURAGEBV.NL


Prinsengalerie 1938 Chris I Houben = 1939 Wim I Maas = 1940 Hein I Goergen = 1946 Wim I Maas = 1947 Nol I Driessen = 1948 Chris II Smeets = 1949 Lambair I Soons = 1950 Sjeng I Dassen = 1951 Jean I Creuwels = 1952 Thei I Vaessen = 1953 Willem I Dassen = 1954 Jac I Geenen = 1955 Pie II Driessen = 1956 Harrie II Martens = 1957 Harry II v Mulken = 1958 Pie II Schmeitz = 1959 Harie III Cremers 1960 Sjair I o.d. Camp 1961 Bertus I Duiverman = 1962 Jac II Penders = 1963 Jac III Aarts = 1964 Mathieu I v. Mulken 1965 Jan I Stijnen 1966 Willie I Driessen = 1967 Naud I Ubachs = 1968 Kees I Paulussen 1969 Thieu II Smeets 1970 Tom I Goergen 1971 Henk I Soons 1972 Huub I Duckers

1984 Miel I Steevens

1968 Larrie Dasen =

1985 Jos I Nelissen

1969 Peter Driessen

1986 John I Smeysters =

1970 Jos Biesmans

1987 Pierre II Smeets

1971 Peter Duckers =

1988 Cor I Gabriëls

1972 Pierre Gorissen =

1989 Peter I Peerlings

1973 Huub Fredrix

1990 Leon I o.d. Camp =

1974 Henk Dassen

1991 Wil I Pepels

1975 Ronnie o.d. Camp

1992 Wil I Pepels

1976 Paul Leurs

1993 Thè I Duckers

1977 John Hermans

1994 Jos II Diederen

1978 Henny Goergen

1995 John II Smeets

1979 Eric Essers

1996 Math IV Penris

1980 Raymond vd Honing

1997 Pierre III Coumans

1981 Ralph Stijnen

1998 Paul I Driessen

1982 Marco Rinkens

1999 Harold I Salden

1983 Cristian Steevens

2000 Paul II Berix

1984 Mike Schepers

2001 Ron I Smeets

1985 Francois Soons

2002 Martin I Cremers

1986 Ivo Goergen

2003 Han I Snellings

1987 Roy Muris

2004 Lei II Pepels

1988 Ralf Courage

2005 Loe I Hameleers

1989 Serge Stijnen

2006 John III Claassen

1990 Mario Bocken

2007 Richard I Pepels

1991 Mark Habets

2008 John IV Berghs

1992 Mark Habets

2009 WillemII Janssen

1993 Bart Coumans

2010 Raymond I Gelissen

1994 Bob Smeets 1995 Jeroen Schepers

Jeugdprinsengalerie

1973 Wim III Penders =

1957 Wim Penders =

1974 Sjé I Stassen

1958 Otto Grafe

1975 Math III Vostermans

1959 Jo Nelissen

1976 Wiel I Voncken

1960 Roland Gubbels

1977 Rens I Rinkens

1961 John Smeets

1978 Wim IV Stijnen

1962 Jac Soons

1979 Thei II Hanckman =

1963 Jac Soons

1980 Pierre I Schiffers

1964 Nico Ackermans

1981 Jan II Dassen

1965 Leon o.d.Camp =

1982 Lei I Rinkens

1966 Bert o.d. Camp

1983 Nol I Danklof

1967 Gert Killaars

1996 Ingo Voncken 1997 Mike Smeets 1998 Kevin Driessen 1999 Rob Coumans 2000 Bas Berix 2001 Sander Goossens 2002 Falco Cremers 2003 Kevin Goossens 2004 Kenny Lemmens 2005 Rick Hameleers 2006 Sander II Claassen 2007 Luc Janssen 2008 Glenn Janssen 2009 Yves I Timmermans 2010 Bob II Dukers 29


Het APK keuringsstation in de regio

APK € 30,- all-in

(excl. roetmeting)

Het Service station voor al uw onderhoud

Grote beurt v.a. € 199,- Kleine beurt v.a. € 69,Ook voor uitlaten, banden, accu’s, remmen Het Service station voor Hella - Airco diagnose en reparatie - Controle en reinigen van airco tegen nare geurtjes (39 euro). De diagnosespecialist in de regio. Wij maken gebruik van de aller modernste uitleesapparatuur (Bosch, Autocom, Launchtech) voor diagnose te stellen in modernste autoelectronica van alle merken, ook canbussystemen. Nu ook met eigen testbank (vermogensbank) - Voor diagnose en chiptuning

miele • aeg • liebherr • zanussi

Partnerbedrijf van ANWB - eigen sleepdienst en 24-uur service Lid van BOVAG

66562

Paalweg 18, Urmond (naast de Jumbo)

Tel. (046) 426 19 95 / 06-53591433- Kijk ook op www.autofit-urmond.nl

Schoonheidssalon Tilly Yolanda’s nail centre Lichtflits en electrisch ontharen permanent Make-up gezichts- en lichaamsbehandelingen voetverzorging rimpelvermindering ageless huidversteviging

Hertel Koestraat 1 Postbus 184 6160 AD Geleen

T +31 (0)46 702 23 30 Info.geleen@hertel.com www.hertel.com

Mauritsweg 89 - Stein - 046 -4339118

email: mariaraven@hetnet.nl www.trefpunt-elsloo.nl

Leveroyseweg 3 6093 NE Heythuysen T: 0475 493055 F: 0475 494104 heythuysen@alfa-accountants.nl

voor vakkundig stucwerk!

C.A. Kruithof 30

Schineksstraat 28, 6171 AN Stein tel/fax 046 - 433 98 00 GSM 06 - 53 89 72 74 www.unistuc.nl


Seniorenprins Pierre II Pierre Coumans is de 42ste seniorenprins van Carnavalsvereniging “De Senioren”. Hae is oetgerope op zondig 9 jannewarie 2011 in de zaal van Brasserie de Merode. Hae waor ein laat geschénk van de kerstman en koam als sinterklaos teveursjien. Zien grwoate passies zin antiek en klassieke auto’s. De nuuje prins woont aan de Heerstraot 144 hie in Stein (geer wet waal dao bij de Lidl baove). Prins Pierre haet auch ein Prinses en nog waal ein echte en ze het Marieke (Russel). Hun residentie höbbe ze in Cafe ’t kempke aan de Smeetsstraot. Same gaon ze regeren es het prinsepaar van de senioren van Stein en ze höbbe recepsie op 26 febrewarie 2011 van 19.11 tot 21.11 en waal in het zalencomplex van Vivaldi aansloutend is het prinsebal. Es liefspreuk höbbe ze

KAUW DAAG MIT VÄÖL PLEZEER MIT DE LUUJ EN EIN PÖTJE BEER

Aafsjiedsweurdje Seniorenprins Math II en Prinses Els Leef Senioren, Geitjes en Bökskes, Nao eine prachtige tied es prinsenpaar van c.v. de Senioren is ter noe ein moment gekôme um aafsjied te numme. Veer wille dan auch de femilie , vrunj en bekènde, alle carnavallisten, artiesten, zöstervereiniginge, de Steinder Garde en sponsoren hartelik bedanke veur dit prachtige jaor. Ein apaart dankweurdje tot de Vorst en de adjudanten veur hun gewèldige begeleiding en steun! Veur ’t bestuur en de lede van de Seniorenraod same mit de dames veur de gewèldige carnaval dae veer same gehad höbbe. Dank hie veur ! Auch zeker buurtvereiniging “t Ledderke veur de sjwoan straotverseering en hunne 1-ste pries, hartstikke bedankt ! Veer wunsje ’t nuuje Prinsenpaar auch zwoa eine sjwoanne tied toe. Veer kieke trök op eine onvergaètelikke vastelaovend 2010, eederein hartstikke bedankt mit ein grwoat ALAAF !! Prins Math II en Prinses Els 2010

31


(kunst)nagelverzorging gezichtsverzorging permanent make-up voetverzorging zonnebank hand- en nagelverzorgingsproducten zonnebank- en huidverzorgingsproducten bijoux accessoires

GGD gecertificeerd

de beste kijk op oogzorg

Omphaliusplein 25 adr: 6171 ZZ Stein tel: 046-433 33 33 info@haanoptiek.nl

dakwerkzaamheden, renovatiewerk woningbouw, verbouw/ herbouw

32

Haalbrugskensweg 12 6171 JA Stein Telefoon 046 - 433 16 58


De optochhal

gèldj bénne te haole. Het belle, leure en baedele waor vanaaf dat moment een feit en oeteindelik kreege weer van sponsors net genôg om te kênne starte mit het repareere van`t daak. Ut grwoat financieel laok waor nog ummer ein zörrig en wie dan auch moos dit toegetummerd waere. Noe is ut zwoa dat väöl technische kennis ônger oos leden is en dat veer luuj mit väöl connectie`s hӧbbe. Gelökkig sjprènge oos auch nog anger luuj en vereiniginge bie, die hun hulp aanboaje. Vanaaf toen ginge veer vanalles en nog gèt doon om maer geldj te kénne verdeene om de köste te kénne blieve betaale. Nog mjae es anges holpe ver bie anger vereiniginge achter en veur de buffette bie hun fjèste. Veer zin folders gaon ronjdbrènge in Stein en omstreeke, dranghekke plaatse bie de triathlon en de nederlandse fits kampioensjappe in Aelse. Auch sloope van eine bekkersaove waor oos neet te väöl.

In oos vergaderinge van de lètste jaore héjje weer ’t al dêk gehad euver de optochhal en ut noodzakelik ôngerhoud. Omdat weer dit good wouwe aanpakke woort ein strak aanpakplan en begrwoating gemaak. Kjèr op kjèr mirkde weer dat de brwoadnwueddige cente ôndanks alle inzèt neet in oos bezit waore. Ut werk wat weer zelf deege mit de hulp van de wagenboewersj en anger luuj van Stein woort natuurlik neet betaald. En zelfs dan haolde weer ut neet om bênne twjae jaor alles aan te pakke. Dus maer houpe dat niks jae-

rder kapot geit es dat weer dénke. Het waor januari 2009 wie de hjèwigste sjnae bleef ligge en de daakplaate ôm en ôm kapot nao ônger veele. Nao get nwoadreparaties kaome weer vlot tot ut besloet dat dit neet mjae zwoa ging en väöl te gevjaerlik waor veur eederein dae de hal gebruukde. Weer stinge op dat moment veur ein grwoat probleem. Gein cente genôg, ein kapot daak en de Vastelaovend stông veur de deur. Daobie voldeeg de straum in de hal auch neet mjae aan de huidige eise. Op de spoedvergaderinge kaom eederein waal mit gooj oplossinge om

Kortôm, doe kèns ut zwoa gek neet bedénke of v`r höbbe ut aangepak om maer geldj in dat grwoate gaat te duuje. Zelfs ein laoterie is opgezat en de laote zin deur aan deur verkoch. Eeder verdeend dubbeltje ging daovan nao de hal. Ongertössje ging in de optochhal ut werk gewoon door. Ut daak woort in amper eine daag kompleet vervange door de leveranceer van de nuuje plaate. Mit gesponsorde hoagwirkers woort auch de straum vernuujd. Eeder vereiniging kreeg ein ruumte gemetseld mit ein deur woo hun spulle achter slot en grendel kénne waere opgeslaage. De rotzooi wat nog euverbleef woort opgeruimp en aafgeveurt en oeteindelik bleef d’r ein geweldige optochhal veur oos waage-boewers euver die weer jaore d`r taege kent. Wie alle werk klaor waor deege veer dit natuurlik fjèstelik viere mit ein äöpening veur eederein. Auch de verdeenste hievan ginge weer nao ut bekênde gaapende gaat. Steinder artieste traoje belangenloos op en väöl luuj koame kieke nao ut eindresultaat. De wagenbouwers zin trök en kènne gelôkkig boewe veur de optoch van Stein. Zônger hulp van väöle waor dit stök al neet meugelik en weer wille dan auch eerderein dae op welke maneer dan auch zien biedraage haet geleverd bedanke. De luuj van Stein veur ’t koupe van de laote, de sponsors, Sabo Elektrotechniek, Boogers veur de containers, Plabos veur de boewmateriale, Dieteren veur ’t sjwoanmaake, Paul Berix veur alle ôngersteuning, Eetje en Thé veur ’t metselwerk, Sjef Goossens veur de steun bie de äöpening, Dobbelstein en 8 maote ös, 2-Rent veur ’t mobiele toilet, de vereiniginge die oos gesteunt höbbe, de wageboewers, de familie Driessen in de haven veur de tiedelikke opvang van de wages en eederein dae veer vergaete mochte höbbe. Bedank bedank bedank. 33


Kinderopvang fashion voor het hele gezin!

Professioneel, flexibel, kleinschalig, opvang per uur, maximale vergoeding! Sanderboutlaan 27 Stein voor meer info:

www.bengelskinderopvang.nl

Peldenstraat 18 6171 XX Stein www.triscompany.nl

Drogisterij & Luxe Parfumerie Meertens

Winkelcentrum Stein 046 42 60 177 Gravenstraat 9, Geleen 046 41 07 894

Teggert 63 - 6367 XL Voerendaal Tel. 06 - 209 576 41 www.simeth-installatietechniek.nl

Winkelcentrum Stein T 046 428 00 99

Winkelcentrum Stein T 046 428 00 99 Winkelcentrum Stein T 046 428 00 99

34

Openingstijden: Winkelcentrum ma. 13.00 - 18.00Stein uur 046- 428 00uur 99 di. t/m vrij. T9.00 18.00 za. 9.00 - 17.00 uur Openingstijden: do. koopavond ma. 13.00 - 18.00 uur di. t/m vrij. 9.00 - 18.00 uur za. 9.00 - 17.00 uur do. koopavond


11 Vroage aan de prins 1.

Wie is diene veur en achternaam en wo bés te geboare? Miene naam is Jeffrey op den Camp of wie sommige zégge Jeffrey van de Muun. Ich bén geboare in Gelean. Ich woon waal al mien ganse leave in Stein en veul mich dan auch eine rasechte Steindenaer. 2. Wat deis te veur de kos? Ich bén Execution Manager TMS bie Penske Logistics in Roosendaal. Dat klink ein stök interessanter dan ’t is! 3. Wat deiste in diene vrieje tied? Omdat ich veul weg bén veur mien werk höb ich neet zwoaveul vrieje tied. És het dan toch effe geit hout ich mich ‘t leefste bezig mit geit buim omhakke. Doabie stoan ich auch gaer te kokkerelle in os keuke. Dat is neet éch good veur mien figuur zwoawiet ger zeet. Auch goan ich gaer mit os hunj wénjele en ich mot mien vruike auch éns gét aandach geave op ziene tied, hé. 4. Wea is dien prinses en höb geer auch nog kénjer? Mien prinses is Nicole Soons. Veer zeen 21 joar getrouwd. Veer höbbe gein kénjer mér waal ein paar hunj.

10. Wat wils dich és prins goan beteikene veur de Steinder vastelaovend? Ich vénj ut veural belangriek dat de vastelaovestradisie in jeare wurd gehouwe. Ver höbbe dus ein belangrieke taak om d’r veur te zörrige dat die kriebels die veer jeder joar kriege euvergoan op de kénjer. De kéns neet jonk genög beginne. Doog ze ein patsj op, gét sjmink in het gezich en mit in die kénjerwagens. Dan kriege ze die kriebels vanzelf. 11. Wie höbs te dich de létste tied geveuld noadat ze dich gevroag houwe om prins te weare? Dat woar al in mei veurig joar en dan geit ut nog waal. Ich vônj ’t natuurlik harstikke sjiek en bén auch al in juni mien pak goan bestélle. Doanoa is t effe röstig en bés te d’r nog neet zwoaväöl mit bezig. Nicole is d’r mjé mit bezig geweas és ich want d’r mos natuurlik van alles gereigeld weare en ich höb noe einmoal neet zwoaveul tied. Zwoa vanaaf november woor ut spannender. Ederein begint te speculere wea prins geit weare en dan deis te mér gewoon mit. De mos éch oetkieke wat ste zeas en veural teage ederein hetzelfde zégge want anges löp t dich doorein allemoal. Gelökkig hoof dat noe neet mjé en kénne ver goan geneete van alles wat nog kômme geit.

5.

Wie reageerde dien familie d’r op dat ste prins bés gewoare? Geweldig! Wat woar dat ein verrassing veur ze. Super dus! 6. Kump ste oet ein vastelaovesgezin? Nei, neet ech. Ich höb 3 breurs en 3 zösters en die zeen neet allemoal eave gek mit de vastelaovend. Bie Nicole is dat gans anges gegange vreuger. Bie häör toes ging de vastelaovend ongevjér ut ganse joar door. Dat koam veural door heare opa Lambert Soons. Häöre pap Henk is in 1971 prins geweas. Häör tante Maria woar dansmarietje, nonk Jack jeugprins, neafke Francois jeugprins. Ja dat zeat allemoal genôg hé. 7. Wat it ste en wat drunk ste ’t leefste? Ich vénj eigelik alle eate waal lekker, veural és d’r ein lekker pilske bie geserveerd wurd. 8. Op welk leedje kénste ’t béste 0olonaise loupe? Dat maak mich eigelik gaar niks oet. És ’t mér ein bietje eine vlotte is. Ich zég doarom auch: Mit oos és prinsepaar veurop Kump de polonaise neet mjé stop 9. Wat beteikend vastelaovend veur dich? Vastelaovend beteikend veur mich ein lekker onweuzel pékske aan doon wat nurges op sleit en dan mit ein pilske in de hénj gét klasjenere mit ederein. Veural niks serieus mér gewoon gét stômme kal. Effe ut versténdj op nul en fjéste!

Jo en Mie nao eine middig Belsje pinte opnuuj verleef. Familie? Lilian van Jan de Pjeater en Beb van Aarts ginge langs de deur collectere veur ein sterfgeval op ut Smeetswaegske. Op ein gegaeve moment zaet Lil taege Bep; Wat woone hie toch veul luuj mit dezelfde naam, ou dat allemaol femilie van ein zin? Wiezwao zaet Beb ? Is dich dat nog neet opgevalle Beb, die heite allemaol Frieland zaet Lil. Achteraaf bliekt, nao get mit luuj oet de buurt dao euver gekald te höbbe dat Frieland ut merk van de deurbel is.

35


Café Ponderosa Bie Jettie Grotestraat 350 Kotem Elke dag open vanaf 13.30 uur Woensdag gesloten

Dônderdig 10 maart is weer aope. Mauritsweg 96, Stein. Tel: 046 - 433 1452

De Carnavalsgek

Veer pitsje ôs eine en höbbe toe vanaaf 14 fibberwari.

De Carnavalsgek

Deeze hood is neet te koup!

100

waal veur anger heud ként geer terech

95

Lindendriesstraot 50 6171PZ Meas 06-54977926/06-54977928 de carnavalsgek@home.nl www.decarnavalsgek.nl 75

25 5 0

pag 10 1-10 Kempen zaterdag 17 januari 2009 15:55:52

party & zalencentrum

Vivaldi v.o.f. Organiseert al uw * feesten * recepties * vergaderingen Dieterenstraat 7, 6171 JK Stein Tel 046 433 84 76 Fax 046 433 13 85 Mobiel 06 5333 7609

36


ING

kénnis is kosbaar mer realiseer uch wat sjtômmigheid kén koste

Ingrid’s Non-sense Geschrifte

2-daagse cursus veur mansluuj Allein toegankelijk veur mansluuj!

Let op! vanweage de compleksiteit en de lestigheidsgraod van de lésse, zal eedere cursus maximaal 8 cursisten accepteere. De curus is verdeild euver tjwé daag en zal de volgende ôngerwerpe höbbe: Daag 1 - Wie geaf ich planten water (stappeplan en diaveurstélling) - WC rolle; Greuje die vanzelf weer aan? (groepsdiscussie) - Versjille tössje de wésjménjel en de vloer (oefene mit wésjménjele) - Is het genetisch meugelik sjtil te zitten es zie fileparkeert? (Rie-simulator) - De afstandsbedeening loslaote (telefonische hulplien en praotgroepe) - Wie kénste dénger trök vénje? (training in het zeuken op de gooj plaats in plaats van sjreeuwend ut hoes euverhoup haole) Daag 2 - Laeg Milkpakke; ieskas of drekbak? (groepsdiscussie en rollesjpel) - Blome mitbrénge veur häör is neet sjadelik veur de gezôndheid (powerpoint) - Echte mansluuj vraoge de waeg es zie verdwaald zin (waor gebäörd verhaol) - D’n aafwésj, vluug dae zelf nao d’n aanrék? (debat mit expérts) - Basisversjille tössje dien mam en diene partner (praktijklés en rollenspel) - Ut ideale winkele (ontspanningsoefeninge, meditatie en aojemhaolingstechnieke) - Belangrikke datums onthawwe/ Belle es ste later thoes kumps (agenda en/of PDA mitnumme nao de cursus) - Loslaote; ljérre leave mit het feit dat ste nwoats geliek kriegs (perswoanlikke begeleiding is hiebie meugelik)

Insjrieve is mäögelik via de redaksie van dit blaad. Veur hardnekkige gevalle zin subsidieregelinge meugelik. Num kontak op mit redactiedebesj@vvdesteinderbok.nl

37


Foto’s Bokkeweekend 2011

38


39


Spreak noe aaf mit dr. Han Saplast perfekte recépte veur vastelaovend!

Melk- en zuivelhandel Han Snellings, Houterend 103, Stein, 046-433 8315

?

(in)kleur specialis!“ interieurprojecten design - realisatie kruisstraat 45/46 6171GC Stein www.planbprojecten.nl 40


Oetslaag optochhal loaterie Tijdens ’t boumzaege 2010 waor de trèkking van de optochhal loaterie. Ozze burgemeister Barske trok oet ein betonmeule de winnende loate. 1 lot 2549 RKSV de Ster (Flatscreen TV) 2 lot 2288 Mw Stokman (Damesfiets) 3 lot 2358 Mw Wiermans (Hauf Verke) 4 lot 1697 Mw Jetten (Dukers Bakkerij) 5 lot 0214 Dhr Pepels 6 lot 0021 niet gemeld 7 lot 2180 CV de Musketiers 8 lot 1159 Mw De Waide 9 lot 2130 CV de Musketiers 10 lot 0271 niet gemeld 11 lot 0677 niet gemeld

Groetjes oet Limburg…. Truuske kump op eine zaoterdigaovend veur de jèste kjèr mit häöre vriejer heives, en ze gaon saame de trap op nao de slaopkamer van Truus. Nao ein keteerke kump de vriejer gans allein nao ônger en dao zit ziene sjwoanvaader in de stool euver de gezet hear nao ‘m te kieke en vreugt : Woo is Truuske van oos ? Och, zaet de vriejer, zie haet koppien, ich höb häör ein aspirientje gegaeve en in bèd gelag. Dat is good jông, maer doog dan noe waal effe de rits van dien medisienkèsjke toe !”

Brennerie Keesje Paulissen haw in de rónjdvraog op de vergadering van ’t SOP nog ein opmirking euver ’t besjikbaar zin veur de vereiniging. Keesje goof aan dat eederein moot probeere prezent te zin es daoveur gevraog weurd. Es veurbeeld neumde Keesje: de “brennerie”! Dao koos neet eederein aanwezig zin, maer dan haw waal d’rveur gezörrig moote waere dat ze dan in eeder geval mit genoog man waore gewaes. Neemes begreep woeuver Keesje ’t haw wie‘r veur de zwaoveûlste kjèr ’t woord “brennerie” gebruukte. Pas nao lang denke begreepe de auwt-Prinse dat Keesje ’t euver ’t krematorium haw ! 41


Judo, Jiu-Jitsu vanaf 5-jarigen, dames-gymnastiek en massage onder leiding van rijksgediplomeerde sportleraar Acupunctuur. Sjus wat geer nweddig höbt noa die daag! Ouch aerobic danse

Nijverheidsweg 6171 AZ Stein Telefoon 046 - 433 33 77 Fax 046 - 433 97 81 www.josnelissenbv.nl nelissensteinbv@planet.nl

Heerstaat Centrum 206 • 6171 HX Stein tel 046-4339076 • josheffels@ziggo.nl • mobiel 06-20396830

42


Laèvesvraoge Es ste van zwömme slank weurs, wat doon walvèsje dan verkjèrd? Es maïsaolie van maïs gemaak weurd, wie zit dat dan mit beebie-aolie? Es superliem ech álles vasplèkt, wooróm de bènnekènjt van de tuup dan neet? Wooveur mooste ôm nao eine waorzègger te kènne gaon toch jèts ein aafspraok maake? Es ’t van daag 0 graode koud is en mörrege weurd ’t twè kjèr zwoa koud, wie koud is ’t dan mörrege? Wie kènt ’t dat luuj dich mitein geluive es ste zaes dat ‘r 400 biljoen sterre aan de hemel staon, maer es ste zaes dat dien deur sjus geverref is, dat ze dan toch effe moote veule?

Woveur zit in setroenlimmenaad kunstmatige smaakstóf en zit in aafwèsjmiddel waal ech setroen ? Laève getrouwde luuj ech langer, of meine ze dat maer? Wie moos ste piepsjoembelkes inpakke es ze die wils opsture? Besteit auch ein anger woord veur ’t woord synoniem? Es eine sjizofreen zellefmaord wilt plege, kènt ‘r dan waèges gijzeling waère veraordeild? Woveur maake ze gein kattevoor mit moezesmaak? Wie kènt ’t dan ein naas luipt en de veut ruuke? Wooróm gaon vrouluuj nwoajt allein nao de w.c. Es niks in een teflonpan blief plekke, wie plekt dae teflon dan in die pan? Woveur haet ein tenkstaasion dat 24 oere aope is toch ein slaot op de deur? Veurwat gebruuke ze in Amaerika steriel naolje veur de ter dwoad veraordeilde? Woveur steit op de verpakking van zoere roum eine uuterste houdbaarheidsdatum? In ein vleegmesjien höbbe ze zwömveste, wo zin de parachuuts? Es de zwarte dwoas in ’t vleegmesjien onverwoesbaar is, woveur is ‘t vleegmesjien dao dan neet van gemaak? Höbbe analfabeete auch plezeer van de lètterkes in de sop? Es de meiste auto-óngelökke bènne eine straol van 5 km. rónjd de eige weuning plaatsvènje, woveur gaon veer dan neet 10 km. wiejerop woone? Wie kènst ste noe weite wienjaè de ónzichbare ènk op is? Wie wèt ein thermeskan of de drank wèrrem of kauwt moot blieve? Wie kènt ’t dat sjäöp neet krumpe es ’t règent? Welke sadist kaom op ’t idee ôm ein –s- in ’t woord lispelen te zètte? Es knienspwuètjes veur gelök zörrege, wat haet dae knien dan gehad? Es de minsj van aape aafstèmjt, wooróm bestaon dan nog ape? Es oos kneeje angesóm zaote, wie zou eine stool dan höbbe oetgezeen? De wirkluuj van Lipton, kriege die auch koffiepauze? Es de taksiesjefeûr dich achteroetriejend heives brungt, moos ste dan auch betaale? Wie kènt eine bleinje weite of hae klaor is mit zien vot aaf te vaège es hae nao de w.c. gewaes is? Wooveur laes ich dit eigelik???

Twjea vasteloavends bleumkes.

De huiskamer van Stein Gezellig - Gastvrij - Kwaliteit Koffie- en Luncafé De Witte Winkelcentrum Stein 046 - 4339594

The Readshop/ Postkantoor

Boeken, tijdschriften, wenskaarten, staatsloterij, kantoorbenodigheden, tabak, dagbladen, lotto

Omphaliusplein 28, 6171ZZ, Stein tel. 046-2020920 www.thereadshop.nl 43


44


Verkort Optocht Reglement 2011 1. INSCHRIJVEN VOOR DE DINSDAG VOOR DE OPTOCHT 2. NUMMER OPHALEN OP DE DONDERDAG VOOR DE OPTOCHT IN cafÉ ’t heukske TUSSEN 20.00 EN 21.00 UUR 3. OP TIJD KLAARMAKEN VOOR HET OPTOCHTVERTREK OM 13.41 UUR 4. DRANK OP DE WAGEN UIT HET ZICHT PLAATSEN, DRANK BEPAALD NIET DE MATE VAN PLEZIER 5. MAAK GEEN ROMMEL MAAR LOL 6. ZOEK GEEN RUZIE MAAR DRINK SAMEN IETS 7. BOUW NIET TE GROOT 8. MUZIEK HOORT ERBIJ MAAR NIET OVERHEERSEND 9. VOLG INSTRUCTIES VAN HET OPTOCHTCOMITÉ OP 10. LOOP DE GATEN DICHT 11. MAAK VEEL PLEZIER, VERTIER EN SJPAS. VOOR DE UITGEBREIDE VERSIE VAN HET OPTOCHTREGELEMENT ZIE ONZE INTERNETSITE: WWW.VVDESTEINDERBOK.NL

De dialekmès: De dialekmès waor op zoaterdig de 13e november. De pestwar deeg de mès en ôzze opperbôk Han deeg de luuj van harte welkom heitte. De veurbeeje deege de jeugdprins Bob en prins Raymond I. Ut kènjerkwerke van Kerenshei verzûrgde de zank. Ein kompliment aan de kènjer is hie waal op zien plaats. Ich stòng versteld van wie good die al èngels kènne. Bie dees mès speelde de Garde van Stein ein grwoate rol. Hun vaandel woord gezegend. Ut vaandel is gemaak door Jeanny Cobben. Harald haw eine geweldige speech. Hè vertelde oos dat de Garde vreuger auch ein vaandel haet hauw en hae goof ein oetlèk woo de letters v-a-a-n-d-e-l veur staon. Op hun vaandel steit de strwea-aezel aafgebeeld en natuurlik auch de koetsj. De Garde is van plan

Voorlopige Route optochten 2011 Kinderoptocht start op 27 februari 2011 om 13.41 uur Opstellen in Bergenkenstraat, Kamperstraat en van Cloudstraat. Vervolgens gaat men via Peldenstraat, Omphaliusstraat, Blauwensteenweg, Noelweg, Moutheuvelsweg, Schepersgats, Hoppenkampstraat, Keerend, Kruistraat, Valderstraat, Dirgelen, Daggeweide, Bergsteeg naar het Wilhelminaplein waar de ontbinding is. Prijsuitreiking in café ’t Heukske Grote optocht start op 6 maart 2011 om 13.41 uur. Opstellen in: Bergenkenstraat, Kamperstraat, van Cloudtstraat, Vleugelmorgenstraat en de Diepenbeekstraat. Vervolgens gaat men via Peldenstraat, Omphaliusstraat, Blauwensteenweg, Noelweg, Moutheuvelsweg, Schepersgats, Hoppenkampstraat, Keerend, Kruistraat, Valderstraat, Steskensstraat, Houterend, Vaart, Heerstraat Noord, Smeetsstraat, Sanderboutlaan, Heerstraat Noord naar het centrum Stein bij de Moutheuvel waar de onbinding is. Prijsuitreiking in café ’t Heukske Voor meer informatie zie: www.vvdesteinderbok.nl

om ummer mjea ein rol te speele bie culturele activiteiten. Zwao waore ze auch te zeen bie de lichtprocessie bie ut 250 jaorig bestaon van oos kapel ” Maria in de nood”. Harald vroog de pestwar nog of hae meschien geine zin haw om bie ut optochcommitee van de Steinder Bök te komme. De lichtprocessie waor de allerjètste optoch in Stein dae gein gaate haw. De pestwar entjwoorde wies mit de weurd: “bezint eert ge begint”!!!! Vervolgens heef hae flink in de rundtje mit ziene wiewaterkwas. (Ut vaandel waor gezaegend). In verband mit ut hjael slechte waer dae zaoterdig waor beslaote om de kranslegging bie ut bèsjebeeldje oet te stelle. Mae de besj van ut jaor …………….haet heur gedich waal maoge veurdraage in de kirk. Zie haolde nog éns aan dat de Bök ochèrem neet good in de slappe was zitte. Ut kénjerkwerke zong nog ein leedje en de mès waor oet. 45


Uw adres voor een gehele vezorging van: koude buffetten warme buffetten boerenbruiloften barbeque belegde broodjes

Slagerij

Ruyl

Heerstraat Zuid 20, Stein Informeer vrijblijvend tel. 046 - 433 15 33

“Opgeruimd staat netjes!” - klein bouwkundig sloopwerk - leegruimen van panden en woningen - afvoer van puin en afval

Tel. 06-224 849 28 | info@depuinruimer.com | www.depuinruimer.com 46


Bok en Geit van ’t jaor 2010

Bok en Geit 2010 Peter en Lizette op de Camp. Bok en Geit 2009 Peter en Henriette de Koning Bok en Geit 2008 Janine en Herman Boumans Bok en Geit 2007 Joop en Maria Janssen. Bok en Geit 2006 Paul en Lenie Lardenoye. Bok en Geit 2005 Cor en Ria Claassens. Bok en Geit 2004 Ron en Sonja Pepels. Bok en Geit 2003 Pie en Alice Driessen. Bok en Geit 2002 Frans de Koning en Carina. Bok en Geit 2001 Bertha Ebben en Wil Pepels. Bok en Geit 2000 Ria Smeijsters en Wim Stijnen.

Zo lestig is Huilands niet… ANTILOOP = BEDACHT = ACHTERAF = CONTINENTEN = PAPIER = MINISTER = KRAKELING = PROFEET = KAARSRECHT = VERTROUWEN = UURWERK = MINIMAAL = PANAMA = KIESKEURIG = MISLEIDER = POLITICUS = EILEIDER = KOEPON = OORDEEL = PALING = SUPER-DE-LUXE = UITDRUKKING = UTERUS = VERZUIPEN = THEOLOOG = UITZONDERLIJK =

middel tegen diarree naast bed nummer zeven min acht inenten op een delicate plaats van het lichaam zwaarlijvige Ier heel kleine ster zoontje van een inbreker professor aan tafel recht om kaarsen te vervaardigen in het buitenland trouwen werk dat per uur betaald wordt kleine maaltijd vader laat moeder voorgaan tand in goede staat priester zoen van een politieagent autoritaire kip nachtgewaad voor rund lel van oor vader van chinees meisje onbetaalde benzine einde van constipatie sovjet gynaecoloog drinken in het buitenland Theo vertelde de waarheid niet begrafenisondernemer op reis

Ikea Ingrid van de moerbleumkes koam op de Beeleberg woone en zie héj zich bie Ikea ’n sjwoan kas gekoch, die mooste natuurlik waal zellef opzette. Wie ze doamit bezig woare bleek dat ze bie Ikea de verkjèrde deur heije mitgegeave. Dus Ing mit die deur trök, ‘n gans gesleip om die in d’n auto, oet d’n auto, in ‘n kar zwoa noa de klanteservice te verveure. Kump ze zich doa beklaage dat ze höär n blauw deur ipv ‘n witte höbbe verkoch. Zeat dat meadje achter de balie: Mevrouw, geer höbt de besjermfolie nog neet d’r aaf gehoald en dea is inderdaad blauw!! Opperbok controleert de Bèsj zellef.

Jeannilke trots... nao häör jérste accordeonlès! En Frans lach, hea is tevreje. En wea wèt; ’t volgend jaor same op de bühn!!!!!!

Gevangenis Maria van Joop ging èns op ’t zölderke van de graasj get pakke. Ze maakde inèns eine misstap achteroet en vilt zwóa achtereuver in ’t zölderlaok! Ônger ’t valle bliet Maria mit häör brookspiep aan eine haok hange dae baove op ’t zölderke aan de moer hing. Hangend mit de kop nao ônger en mit de voot tösje de vliezotrap begint Maria te kweéke op Joop. Nao ein pienlikke bevriejing zaet Maria taège Joop: “Joop, ich haw dwoad kènne blieve. Dan waor ste van mich aaf gewaès en haste kènne gaon wo ste wols !!! Wo-op Joop drwuèg enjtwoord : “Zuuste noe waal dat ich hie in ein gevangenis woon !” 47


48


mer in en opa zèt zich in de wachkamer. Auch oma weurd good ôngerzeukt en d’n dokter zaet: “Alles is in orde, sjus wie bie uche minsj ! Maer uche minsj vertèld mich dat hae ’t bie d’n jèste kjèr vrieje zwoa wèrrem kriegt en bie d’n twaède kjèr zwoa kauwt?” Wo-op oma es enjtwoord geuf…: Dae idioot, de jèste kjèr waor in juni en de twjède kjèr in jannewari !!!”

Tante Sidonia gezeen in Stein.

Hell’s Angels… Kumpt eine minsj bie Sint Pjaeter aan de hemelpaort. Vreugt Sint Pjaeter aan de minsj of hae bie laeve eine gooje doad verrrich haet, zwoadat ‘r zônger twiefel in de hemel thoeshuèrt. Ich kan mich waal get herinnere zag de minsj. Ich bèn èns langs ein parkeerplaats, langs de autowaeg, gekome. Dao waor toen eine groep Hell’s Angels ein paar vrouwluuj aan ’t lèstigvalle. Doe reep ich dat ze daomit mooste oetsjeije, maar dat heelep neet ech. Ich bèn toen op de grwoatste Hell’s Angel aafgestap, höb ‘m van de moter aafgetrókke, ‘m op de grónjd gesmete, eine slaag op zien naas verkoch en toen auch nog zien naaspiersing oetgerete !! Daonao höb ich hjèl hèl op die angere Hell’s Angels gerope dat ze rap mooste oprotte, want anges lag ich hun waal èns effekes naeve dae grwoate! Sint Pjaeter woar errig ônger de indrök en vreug : Wienjaè is dit presies gebäörd ? Zaet de minsj: Ein paar menute geléje, denk ich..

Drie vrouwluuj… Ein getrouwde vrouw, ein verloofd maedje en ein minnares zeen aan ut klasjenere euver hun relasies en ze besleete alledrie om hunne kael èns te verrasje. Mörrege gaon ze alledrie in SM-stijlhun verrasje: laere boddiestokking, hoag stilletto-hakke aan de veut en ein masker euver ’t gezich. Ein paar daag later zeen zich die vrouwluuj weer… ‘t Verloofd maedje zaet : Wie miene vrunjd heives kaom laog ich gans verleidelik oppe bank in miene outfit. Hae zag taege mich : Sjat, dich bes de vrouw van mien druime, ich hauwt van dich! Daonao höbbe veer de ganse nach heftige leefde gehad. Dan vertèlt de minnares: Oh jao, ich haej dae aovend op ’t kentwoar mit miene minnaar aafgespraoke. Ich hauw ’t masker euver mien gezich, de stilletto’s aan, de laere boddiestokking en dao-euverhaer eine raegejas. Wie ‘r dae jas aopedeeg, zag ‘r gaar niks. Veer höbbe allein maer de ganse nach door zwaor heftige leefde gehad op zien buro! De getrouwde vrouw zaet: Ich haej de kènjer nao de mam gebrach en mich al aangedaon. Miene minsj kaom thoes van zien wirk, pakte zich eine Warsteiner oet de ieskas, zat zich op de bank en snapde d’n pitcher van de tillevies en zag: Enne…”BATMAN” ? wat kriege ver te aete ??? Gehuèrt aan de teek : Zaet de eine man taege de angere : “Kènste dae minsj ? Dae wirkt bie de gemeinte !” “ Oh, zaet de angere, is hae dat?” Russies woord veur eine string: ziepoesnetnie De slègter Pie geit nao de slègter en vreug : Slègter hôb geer vèrrekespwuèt, ein vèrrekesnaas en ’ne sjpekboek ? Jaozeker, zaèt de slègter. Nou, zaèt Pie, es ich uch waor dan ging ich ens nao ‘ne plasties sjirurg.

Jaorlikse control van opa en oma Aarts De auw-luukes van Aarts kôme bie d’n hoesdokter veur jaorliks kontrol. Nao ’t ôngerzeuk zaet d’n dokter taege opa Aarts: “Geer zeet zwoa gezônjd wie ‘ne vèsj! Höb geer zellef mesjien nog get bezûnjers te mèlje ?” “Nou dokter, enjtwoord opa Aarts, dao is toch waal get wat mich bezig hiljt! Es ich mit mien vruike de jèste kjèr vrie dan krieg ich ’t zwoà wèrrem dat ich zweit wie eine otter .., maer bie de twjède kjèr vrieje dan krieg ich ’t zwoa verrèks kauwt dat ich zèllefs hinnevel krieg!”. “Hmm dat is vraem, zaet d’n dokter, dat moot ich èns opzeuke, laot intösje de vrouw maer inkome!” Oma Aarts kumpt de behènjelka49


11 Vroage aan de jeugprins 1. Wie is diene naam en wienijë en wo bêste geboare? Ich heit Brian Jozef Gerardus Haenen, geboare ben ich op 15 juni 2000. ’T woar in Zitterd in ’t ziekenhoes mer ich bèn hiël sjnel noa Stein trök gekome. 2. Wooròm vunjste vasteloavend zoea leuk? Mien ganse laeve besteit al oet ’t make van sjpas en plezeer en op vastelaovend mèziek goan ich ummer flink tekiër. De vasteloavend vènj ich mien ganse lève al super sjiek. 3. Wat deiste ’t leefste aete? ’T leefste aet ich pizza margarita, macaroni en natuurlik chips. 4. Höbste ouch nog breurkes en/of zösterkes? Ich höb ein breurke dae Mike haet. Hae is zeve joar en zit in grüpke 3 van de Brök. Same höbbe veer altied väöl lol. 5. Wat zin dien hobbies ? Voetballe in de E1 bie de Ster en mit vrunj voetballe. Daoneve mit pap noa Roda JC in Kirkroa gaon kieke. Auch jatse vènj ich leuk en natuurlik vastelaovend viere. Op vakantie gaon is auch ene hobbie, mer noeats mië mit vastelaovend. 6. Wienijë wiste zeker datse jeugprins waus waere? Toen ich bie ’t fiës van mien oma Nieke en Hubbie deeg optraeje es prins van de femielie. Ich waor toen 6 joar en druimde der al ein paar joar euver. ’T waor zoë sjiek dat ederein op ’t fiës in de polonaise achter mich aan ging. Ze zagte toen al dat ich eine gebaore prins waor. Ich veulde mich grwöts . Toen wis ich ’t zeker, ich wil prins van de Bök waere. 7. Wo zitste op sjoeal? Ich zit op basisschoeal de Brök in groep 7 bie juf Kristel en meister Sjra.

Penningmeister van de Garde tèlt de contribusiekas nao.

Lotto Unne minsj vreug aan zien vrouw: “Wat zôste doon es weer de Lotto wènne ?” Enjtwoord de vrouw: Ich zow de hèllef pakke en dan van dich aaf gaon!” “Dat is good, zaet de minsj, veer höbbe in de Lotto gewônne, veerentwintig euro! Hie höb ste twèllef euro en dao is de deur !”

8. Welke meziek vunjste leuk? Get helere meziek en vastelaovend meziek natuurlik. 9. Wie stelste dich de groate prins veur? Eine dae net zoeaväöl van vastelaovend hilt es mich en dae mit mich door gans Stein sprungt. 10. Vertèl eins get euver dien pap en mam? Ze zeen hiël aardig, régele alles veur mich en stoan altied veur òs kloar. Thoes höbbe veer altied väöl sjpas saeme. Ich bèn ze dankbaar dat miene druiem kent oetkòmme. 11. Wilste nog get angesj zegge? Dat veer allemoal same ein geweldige tied tègemoet goan, en dat ederein good mit deit. Dan máke veer der eine sjieke vasteloavend van. ALAAF

50

Business Park Stein 318 6181 MC Elsloo Lb 046-4268800


Geine jeugprins meer, maer veer hubbe waal ut lekkerste vรถtje van Stein en omstreken.

www.dukers.nl U kunt ook bestellen via onze webshop op www.dukers.nl

51


Veer wunsje uch eine sjwoane vastelaovend!

vossen Peter

optimaal horen & zien

Weer zin op vekansie van 1 t/m 8 maart. Kruisstraat 41a 6171 GC Stein 046-433 50 62 www.petervossenoptiek.com

52


BOUMSTAMZAÈGE MIT DE Steinder BÖK Nao ein suksevolle edisie in 2009 organiseerde de Steinder Bök aafgeloupe jaor weer ’t boumzaège. Stone Valley van de sjeetklup aan ’t Hèjten is daoveur de perfekte lokasie en alle ingrediejente veur eine gezellige daag waore op dae 26-ste september van ’t aafgeloupe jaor aanwezig. Eine waterig zunke, d’n drank good gekeuld, lekkere brwuèdjes mit woos en hamburger, meziek verzörreg door de Batseklatsers en Nellie van Ton Lexis en oeteraard de boumstam woo de deilneumers zich op kooste loslaote. De trofee waor de lètste kjèr door Roland en Willem in de wach gesleip en veer waore benuujd of zie dae wederoom weer mit nao hoes ginge numme. Gestaag kaome de luuj deze middig bezeuke en de stried woort ge-eöpend door Prins Raymond en Jeugdprins Bob. Beide in gepaste kleijaasj begooste ze vol gooje mood te zaège. Al snel bleek dat dat geine kattepis waor en de zweit leep bie Raymond

al gauw door zien lederhose. De klok tikte door maer oeteindelik waor ’t dan toch gelökt. Noe de deilneumers…. insjrieve ter plaatse ônger zellef verzonne naam en zaege !! Auch de vrouwluuj leete zich van hun sterkste kèntj zeen. En veur de kènjer waor d’r eine spesjale kènjerbok, wo-op auch zie kooste zaege. Op ’t eind nog gans spannend, maer moos eederein lijdsaam toekieke wie op ’t lètste de 1-ste plaats opnuuj gepak waor door duo Klètsj en Kröl, oftewaal Ronald Timmermans en Willem, die hunne titel prolongeerde. Al bie al eine gezellige daag en alle luuj bie deze oetgedaag veur : BOUMSTAMZAÈGE 2011 !!!!!!!!!!

53


Oape breef van/aan ein breefsjriefster Béste redaksie, ’t leek oos leuk ôm és Vrouwluuj Vasteloaves Vereiniging de Moerbleumkes ‘ns in de Besj te staon. (aangezin de meiste leeje van de road van èllef oos veur ‘t bokkeweekend gaar neet kooste, en dat terwiel weer al 10 jaor mitloupe!!) daorom hie get feitjes euver oos: Wis geer dat: - Weer ein vasteloaves vereiniging zin wo allein maer vrouwluuj aan mit moage doon die neet zeike, lemmeteere, krank, zwaak of misselik zin - oos leeje bestaon oet 2 zösters (die van Zef van Devoi), 3 cousines (die van de Spin) en ein aantal gooi vriendinne - Moerbleumke Mariëlle eeder joar gans oet Nijmegen kump òm mit te loupe mit d’n optoch. - De hèllef van de moerbleumkes nog vriegezel(lig) is - Weer komende optoch veur de 10e kjér mitdoon, en de bök ôs nog neet tegooi (persoonlik) kooste veur t bokke weekend (sjandalig toch?!) - Weer de road van 11 gelemmeteerd höbbe en veer noe waal bekend bie ze zin (dénke weer) weer kômend jaor al veur de 11e kjér mitdoon en dus jubileum höbbe (zou dat unne special van 11 pagina’s in de Bèsj beteikene?) - Wie weer kauwgirls waore, weer mit d’n optoch zwoa hél geknauwelt heije dat veel d’n ganse aovend stil zin geweas omdat v’r pien aan de kaake heije (is wieër nwoats mjè veurgekôme) - Wie weer in Ei-sprong waore ôs aug ech ‘n ei höbbe oetgezwèt. Weer heije oos pakke naamelik opgevult mit noppefolie, wat jél good isoleert! - Weer es Takkewief s’aoves ein opgezwolle hersepan heije van dat gevaarte wat weer op de kop drooge - Weer ‘t veurig joar mit ooze tek-veur-op-de-kop bie Lei van Naarde de straot höbbe geseerd - Weer al eine leuke prins in de aanbieding höbbe veur ‘t volgend jaor, mèr dat weer daoveur sponsers zeuke! - Weer hél aan de gang zin ôm ditjaor weer eine jétste pries te wènne Weer eederein eine geweldige, gezellige vastelaovend toewunsje!  

54

Éjntwoord van de redaksie: Leef dames van VVV De Moerbleumkes Wis geer dat: - Weer es raod van Èllef hjél good weite dat veer in Stein ein echte Vrouwluuj Vastelaoves Vereiniging höbbe? - Weer euch door ’t jaor neet kénne ômdat geer ônverkleid en dus incognito zeet? - Weer eigenlik meinde dat VVV stông veur Vriegezelle Vrouwluuj Vereiniging? - Oos geitjes meujte höbbe mit het feit dat weer kénnis höbbe aan eine groep vastelaovesvierders die besteit oet vriegezelle vrouwluuj? - Mit naame dae groep van de ei-sprong zörgde veur onrös in het Geitekamp? - Weer allemaol de wach aangezag höbbe gekrege? - Weer väöl sjwoaner foto’s van euch höbbe es die wat geer ingezônje höb? - Weer euch bie Bavaria höbbe aangemeld veur dae special van elf pagina’s? - Bavaria waal intresse haw veur eine sjwoane kalender? - Oos prinses misjien es miss December in dae kalender wilt? - De Steinder Bök en gans Stein hjél blie zin mit rasechte vastelaovesvierders? - Weer euch gaer volgend jaor weer wille teage kôme? - Weer auch uch eine geweldige sjieke vastelaovend toewunsje.


6171 JA Stein, Haalbrugskensweg 18a, tel. 046 - 433 20 45 6121 LD Born, Kerkstraat 30a, tel. 046 - 485 63 55

10

95

Brouwerij de Fontein Ondergenhousweg 15 6171 GW Stein t: 046-426 2858 f: 046-426 2859 info@brouwerijdefontein.nl

75

25

Omphaliusplein 16 6171 ZZ Stein 046-4332308

5 0

100

Business Park Stein 196 6181 MA Elsloo 046-436 03 09 www.airco1.nl

Cafetaria de Vaart

1-10 Fontein

donderdag 21 januari 2010 21:32:33

Administratie- en belastingadiviseurs Peldenstraat 2, 6171 XX Stein Telefoon (046) 433 67 07

95 75

25

Vaart 4 6171 CW Stein 046-4261066

5 0

pag 50 1-10 Vaart woensdag 28 januari 2009 9:39:26

55


Plaatselijke Winkeliers & Horeca

  

Jean de Vries AA Väöl sjpas, plezeer en gein dees vastelaovend in Stein

Keerend 26 6171 VT Stein Telefoon 046 – 4000526 AA-ACCOUNTANT Lid NOvAA GSM 06 – 50657800

Wijngaardsweg 48 HEERLEN - 6412 PJ Heerlen - t. *31 (0)45 523 36 99

www.parketreus.nl 56


Vastelaoves gedich op de 11e van de 11e opgedrage aan Vastelaovesvereiniging de Steinder Bök door Netje Keybets Ballade aan de Bök

Herdènkingswoord Bèsjen Bèste vastelaovesvrunj, In Stein dao vieren veer karneval Welkom op ’t plein de Dirgelen, zwoa kènne ze dat neet euveral De samenkomst in de Martinuskirk, Veer goan oos noe drie daag vermaken ’N viering woo veer stil bie staon, dao kènt de pliesje oos niks veur maken Ein moment van verbroedering, De raod van èllef is auch prezent Ein moment van verdraagsaamheid, al höbbe ze geine rwoaje cent In dit verwarde laeven, De Bök gaon dan neet zitte treuren Vreugde aan elkander gaeven, dan kènne ze zich gein bokke neumen Samen belaeven vrunjdsjap en trouw, Samen deilen, leid, dwoad en rouw, Jônges en maedjes ônger-ein Femilie en vrunj gedènken die oos dierdans en sprèng gans Stein bie-ein baar zin, De politiek is gans vergaete In ernst en blieheid, in nwoad en leid, veer gaon nog leever lekker aete ’T laeve geit wieër sjus wie de trein. Èsj-goonsdig is ’t weer gedaon Vastelaovend bie de Steinder Bök, moote veer allemaol heives gaon Kump jeder jaor trök zônger versagen, Kumpt thoes dan herrie in de boet Langs bergen en dalen, ’t volgend jaor gaon veer weer d’rop oet In gooj en slechte dagen. In de vastelaovestied, Tot slot noe deze wieze raod Is ’t fjès in ’t Bokkeriek, Hauwt allemaol ein bitje maot Stein sjoenkeld op en neer, En es ’t moot dan hauw uch trök Door sjwoan verseerde straote, ’t beer struimt drie daag door de göt Dansen clowns mit vastelaovend, Karnevalliste en gekke, geneet en veul uch Pak uch samen henjd in henjd, blie Zèt alle zörrig aan de kènjt Wat ste kries gegaeven is, veur ste wets, Sleet aan, hjèl spontaan, veurbie Vastelaovend begint vandaag, Maak plezeer, geneet, Ich wunsj uch eine gooje vastelaoves tied Op ein gepaste meneer. Bedankt, tot in ’t Steinder Bokkeriek !!! ALAAF !!! ( Netje Keijbets ) Stein,

ALAAF !!

Netje Keijbets

57


Installatiebedrijf Haas vof

Bouw Advies Smeetsstraat 4 6171 VC Stein Tel. 046 - 433 34 32 Mobiel 06 - 15 88 85 35

G. Aarts Stein b.v.

CV installaties ● Gas ● Water ● Sanitair ● Onderhoud

=jjgZcAZVhZ kVc8K"`ZiZah

Hortensiastraat 40 ● 6163 MJ Geleen Tel./Fax: 046-4510521 ● Mobiel: 06-51083367

in eeder weuning bloome van ’de Keuning’ Hofleveranceer v.v. de steinder bök

Bloemensalon

P. de Koning

Valderstraat 36, Stein Tel. 046 - 433 14 31

Wij printen alles: Bouw- & Kitservice

Pascal Gorissen Kinskystraat 38, 6171 LZ Stein Mobiel 06 - 11 31 78 55 e-mail: bouwservice-PascalGorissen@home.nl 58

Groot formaat: Posters, Banners, Stickers, etc. Klein formaat: Visitekaartjes, Briefpapier, Flyers, Folders, etc. De beste prijzen voor zakelijk en particulier Business Park Stein 206 | 6181 MB Elsloo T. 046-426 02 87 | F. 046-426 02 89

10

95

75

25 5 0


Gelökkig make! Wie maak ste diene minsj gelökkig? - Kaok lekker veur ‘m! - Gank mit ‘m nao béd! - En laot ‘m veur de rès mit rös!!!

vriejheid gaève, de femilie te vrunjd houwte zônger häör te verwaarloze en häör trwuèste en opbäöre in dreuvige tieje. En wat hjèl belangriek is: De verjaordage neet vergaète, dae van häör en de res van de femielie, vrunj, huweliksdata van uch eige en van al dien vrunj en femilie en al die anger datums die ze vergaète is…..

Wie maakste dien vrouw gelökkig? Dan moos ste zin: - eine vrunjd! - good gezèlsjap! - leefhöbbend! - eine broor - ein vaderfeguur - meister - opvoeder - kok - sjrienwirreker - lwaodgeeter - mechanieker - klusjesman - stielis

- seksuwoloog - auch zwanger - psiegoloog - psiegiejater - terapuit - autodiedak - gooje vader - praoper - simpatiek - atléties - zach - attent - gelant

- intellegent - grappig - kréjatief - stèrrek - vol begrip - tolerant - veurzichtig - ambietsiejeus - vol mood - troew - respèkvol - passiejoneel - bekwaom

En neet te vergaète : Väöl komplemènte maake, van winkele houwe, de maogs neet euverdrieve, riek zin, stressbestendig zin en veural neet nao anger vrouwluuj giepsje! Daobie maog ste auch neet sjeloes zin, de moos ‘r de

Frank de Grummer euver zien steun en toeverlaot… “dae laot ich nwoajt mjae gaon!”

CARNAVAL BIE DE BEKKER!!!! Zonjig 27-2 KENJEROPTOCH

* Kenjermiddig mit D.J. PIET PIRAAT. * Veur alle kenjer ein prieske oet de grabbelton. * Gratis sprengkusse in’’t zaelke’’ oape va. 14 oer.

CARNAVALSZONJIG

D.J. STAN THE MAN!!!

CARNAVALSMOANJIG Mit:

GRWOAT KENJERBAL!!! oape va. 14 oer. * D.J. JOHNNY. * Ballonnenclown LUNA. * Clown BUMBA * Optreje van NEET NORMAAL en van HA DIE 3. * Gratis schminken door PIET PIRAAT. * Aanein gekwebbeld door STIEN STRUIS. * Veur alle kleine carnavalisten ’n SNOEPZEKSKE. D.J.STAN THE MAN oape va. 20 oer.

S’OAVES CARNAVALSDINSDIG

D.J. SKINNY

oape va. 17 oer.

ESJWOONSDIG

Aafkicke mit eine hjearing of ’n boterham oape va. 19 oer.

ALAAF!!! 59


Van de Laar ijzer waren

Wilt u meer als stucwerk alleen! Ralph Schmitz

Uw adres voor: ijzerwaren, elektra, sanitair, verf, sleutels namaken, laswerkzaamheden, slijpen, slot montage, gratis advies, enz., enz.

De Libel 7, 6171 TC Stein Tel.: 046-4335406 Mob.: 0654305524

Kerkstraat 17 Oud Stein ag t/m Vrijd Dinsdag tel.: 046-4339938 t 18 uur uur van 9 to tot 16 info@vandelaar-stein.nl Zaterdag van 9

• Alle stucadoorswerkzaamheden • Sierpleisterwerken • Ornamenten - Lijstwerk • Italiaanse stuctechniek • Buitengevel-isolatie • Krabpleisters • Verlaagde plafonds

Voor al uw machinaal timmerwerk, deuren, trappen, kozijnen, enz

BUDÉ 100 95 75

PlastiService Projects nv PLASTISERVICE Nijverheidslaan 1571 EUREGIO BV Heerstraat Noord 101 B-3660 Opglabbeek NL-6171CG Stein TTel +32 :(0)89 810 777 0032 (0)89 / 81 07 79 FFax +32 :(0)89 856 340/ 81 07 70 0032 (0)89 www.plastiservice.com www.plastiservice.com

Veldekelaan 31 6191 CS Beek Telefoon (046) 437 57 10 b.g.g. (046) 433 84 04

25

John Westhovens 5 0

Natuursteenwerken

pag 50 1-10 Plastiservice woensdag 21 januari 2009 17:05:10

Kinskystraat 10 6171 LZ Stein Tel. 046-4339768 GSM 06-51827919

Specialist in het leggen & zetten van natuursteen 60


Eine nuuje telg in de Steinder Vastelaovend: Steinder Bokkekabaal! ’t Waor hjél stiekem eine druim van oos vereiniging. Ein eige kapel. Al jaore lang keeke weer ein bitje sjaloes nao oos buure in Baek. De Baeker Pottentaote is oze collega bènne ’t SLV (Samewirkende Limburgse Vasteloavesvereiniginge) en veer höbbe al jaorelang ein werm vrundsjap mitein. Veer zeuke ôs ôngerein op en wo dat mäögelik is, wirke weer saame en wisselen kénnis oet. De Baeker Hofkapel is hun vaste begeleidingskapel en is in de Limburgse Vastelaovend eine gaer gezeene gast. En es die bènnekôme, dan gebäört get. De aafgeloupe jaore zin weer mit reigelmaot ôngerweag geweas mit ein delegatie van de jeugdfanfare, eine groep jông muzikante van oze Steinder trots; de Sociétè St. Martin fanfare de Stein. Es op maonjig ’t zogenaamde SOP-trèkke is, vergezelt dit gezelsjap oos in oze kroegentoch. De Oud Prinse roope dan de nuuj Bok en Geit oet en dit weurt mit väöl muzikale ôngersteuning begeleid door deze groep enthousiaste meziekmaekers. JOP-er (Jeugd-Oud-Prins) Bart Coumans trôk de muzikale leiding nao zich toe, en wis eeder jaor ein sjwoan klinkende

begeleidingskapel saame te stèlle. En eeder jaor dachte weer; “dat zou éns get zin, die club es oos eige kapel”. Oos commissie zaate hermeniën haet dit jaor de droad opgepak. Same mit Bart Coumans zin ze ’t gesprék aangegange en is de kapel dit jaor gebaore. Ônger de naam Steinder Bokkekabaal héjje weer dit jaor de primeur op oos Prinsezitting bie Jos Diederen. De kapel waor kompleet, sjwoan in de kleijer gestaoke en zie zaote achter sjwoan, op maot gemaakde meziekstandaards. “t Resultaat maog d’r zin. Ein gewéldige kapel, sjwoan aangekleid en muzikaal op oarlogsterkte heat dit jaor oos zitting opgeloesterd. Wat ein sjpéktakel waor dat. Weer stônge gruetsj wie aape in ’t gelid wie zie inzatte. Ein aanwins veur de Bök en ein aanwins veur de Steinder Vastelaovend. Veer houpe hun nog dék mit te kénne sjleipe. Vanoet dees plaats wille weer de Zaate hermeniën bedanke die oos eeder jaor mit väöl sjpas en plezeer biestaon, o.a. mit de Prinsezittinge, de Bèsj prezentasie, de optochte, de receptie en num mer op. Veer houpe nog väöl gebruuk te kénne make van hun deenste. Bedank.

Winkele in Limburg Rieky, Denise, Henk en Frits ginge in Wjaert gezellig eine daag winkele. Rieky vunjt dao ein sjwoan zwart kolbaerke en zaet taege de verkuipster, zèk dat weurd toch zeker neet volgende waek aafgepriesd, hè? Nei, zaet die verkuipster, es geer bènne veer waeke hie in de

buurt ut goojekouper kènt kriege, kriet geer ut versjil van oos truuk. Ja maer, ich kom gans oet Limburg zaet Rieky taege de verkuipster. De verkuipster kiekt gans onwuèzzel nao heur en zaet : ich auch, geer zeet in Wjaert mevrouw, dit is Limburg! Rieky kumpt neet väöl boete Stein en haet nogal blónj haore. Dao zal ut waal mit te maake höbbe. 61


SOUND LIGHT VISION Xymio is uw licht, geluid en beeld! Xymio speelt in op emoties om van uw evenement een ware belevenis te maken. Ook voor verkoop en losse verhuur van professionele audiovisuele apparatuur bent u bij Xymio aan het juiste adres. Bezoek onze showroom! Ontdek www.xymio.nl

EvEnEmEntEn tEchniEk | Gewandeweg 3 Geleen | t 046-4436100

62


Het is fun, het is anders, het is makkelijk en super effectief, het is Zumba! Het is opgezet door Alberto 'Beto' Perez, een danser en choreograaf uit Miami Zumba is het heetste, snelst groeiende fitnessprogramma wereldwijd! "Zumba" betekent letterlijk "snel bewegen en lol hebben", een omschrijving die perfect beschrijft waar deze training voor staat! Zumba combineert de meest effectieve oefeningen met de exotische ritmes van Latijns-Amerikaanse muzieksoorten als Salsa, Merengue, Cumbia, Samba, Calypso, Reggaeton en Hiphop. De opzwepende muziek en de leuke bewegingen zorgen ervoor dat je niet eens door hebt dat je bezig bent met een geweldige training! Kom langs voor meer informatie!

63


Voor al uw elektro werkzaamheden in uw woning Aanpassingen elektro Installatie’s Sabo Elektrotechniek Haven 20 / 6171 EG Stein Tel: 046 - 426 26 16 info@sabo-elektrotechniek.nl

www.sabo-elektrotechniek.nl 64


Veer ôngersjteune de Steinder Vastelaovend

Café de Put Vaarstraat 19 Stein

Fanfarezaal Stein

Prinsenhof 2011

Kelderstraat 8 Stein

Café ‘t Houterein

Café Jacobs

Houterend 21 Stein

Ondergenhousweg 1 Stein

Café ‘t Kempke

Café de Taterstein

Smeetsstraat 16 Stein

Kelderstraat 26 Stein

Café de Poart Wilhelminaplein 28 Stein

Café ‘t heukske

Café Oud Stein

Kruisstraat 2-4 Stein

Café Thei de Bekker Wilhelminaplein 18 Stein

2011

Meerser Eindstraat 31 Stein

2011

Café de Sjoester

Kruisstraat 96 Stein

Stein 65


J

Piet

anssen

rolluiken en zonwering tel: 046-426 0241 Urmond

Haalbrugskensweg 28b 6171 JA Stein 046 4260850

NIEUW: Zondags ontbijten op afspraak van 9.30-11.20 uur

A 66

Klus & Tuinbedrijf P.Douven EPA-W adviseur

Veestraat 25 6181 JW Elsloo 06-14034450 abtpdouven@home.nl

Heisteeg 5 6171 NH Stein LB Tel.:046-433 69 49 Mob.:06-23 56 22 22 Fax: 084-747 93 61 E-mail: johndietz@home.nl


Ode aan de geitjes… Al jaore lang staon zie altied in oze sjaduw, maer ze zin waal altied in grwoate getale dao. Oos dierbaar geitjes. Totdat in 1986 bie de Steinder Bök John Smeijsters oetgeroope woort tot prins John I, spealde de geitjes nauweliks zichbaar ein rol van beteikenis. Toen woar ’t genôg veur Mia van Cor Gabriels en An van Wim Stijnen. Zie naome ’t veurtouw en zatte Ria van John in ein sjörkar en stélde höär veur aan ’t publiek van Stein. Ein nuuj tradisie waor geboare. Mia en An héjje nwoats kènne dènke dat dit nog jaore zou weare gedaon. Sinds dat jaor is eedere kènjeroptoch de prinses mitgeslèp in ein kérke. Dit kérke is in de loup der jaore waal versjillende maole van gedaante verwisseld. Tot ein paar jaor geleeje woort de prinses al dan neet in ein wankel vehikel veuroet geduujd of getroake, door d’n optoch van Stein. Aan het eind van dea optoch laoge de geitjes allemaol vreug in bèd, al dan neet veroorzaak door de zwaor lichamelikke inspanninge die zie verrich hawwe. ’t Haw auch neet väöl gesjeald, of ein paar jaor geleeje mooste de geitjes ein leag kérke moote trèkke. Toen woort namelik de prinses ontveurd door ein paar ônguure sujette. Op ’t nippertje is dat nao betaling van de lospries (ein flesj sjrobbelér) good gekôme. Aafgeloupe jaor waor dus ein spesjaal jaor veur oos geitjes, die steeds mjé herkenbaar zin in de Steinder Vastelaovend. In hun geweldige kostuums brènge zie kleur in de Vastelaovend. Leef geitjes, bedank dat geer altied veur ôs dao zeet. En neet allein veur ’t strieke van ôs hummes….

Jaorliks eatentje van de Geitjes…mit es spesiale gast : Prins Eric I van C.V. Nieuwdorp Aafgeloupe naojaor bèn ich, es vrouw van Adjudant Lei, mit de Geitjes gaon bowle en steingrille bie Hoeve de Aar in Haèrle. Eine grwoate groep vrouwluuj en…eine man.. Geine Bok, nei ’t waor de Prins van Nieuwdorp Eric I. In zien regeringsjaor es vriegezélle Prins is , ônger de resepsie van C.V. Nieuwdorp, eine aovend op stap mit de Geitjes aangebaoje door Opperbok Han. Zwoa wie ’t zich huért is de jong netjes thoes opgehaold. In ’t begin waot ’t effe wènne , maer hea veulde zich al snel op zien gemaak zwoa tösje die Geite. Maer weer mooste waal zien mundje aafplékke, zwaodat neet alle pittige deetaijls aopenbaar zouwe weare. En nao eine gezellige aovend hôbbe weer Eric auch weer thoes aafgezat. Auch noe Eric weer in de Raod van Ellef van Nieuwdorp trök is, zulle weer in dit nuut sezoen nog èns saame mit Eric eine drènke ! Ich bèn hjél grwuetsj dat ich noe offiesjeel ein Geitje bèn en ich houp van harte dat Eric eine gezèllige aovend mit oos gehad haet !! Marjo Muys

67


Plef么ns 么m te pwu猫nne!

JB Plafondbouwsystemen BV Wethouder Sangersstraat 51 6191 NA Beek Tel. 046-4379448 info@plabos.nl www.plabos.nl

68

Postbus 149 6190 AC Beek Fax. 046-4370185


Veer ôngersjteune de Steinder Vastelaovend! iture

é/Fr eetcaf

p r o d ieuw

n

Cafetaria de Vaart

, Stein aat 20 r t s n e 5 Peld 33 15 3 ­046 - 4

Cafetaria Larewi

Vaart 4 Stein 046 - 426 10 66

Kelderstraat 28 Stein 046 - 433 69 92

Sezoen 2011

friture de P oart Wilhelmin aplein

28a Stein 046 - 433 79 90

steunkaart 2010 maandag 25 januari 2010 11:06:02

KOFFIE SERVICE SYSTEMS

VOOR DE LEKKERSTE KOFFIE EN DE BESTE SERVICE • Verkoop - Verhuur - Bruikleen - Service • Koffieautomaten RUIM • Warme drankautomaten 20 JAAR • Frisdrank- en snoepautomaten • Levering van ingrediënten 24-uurs service - 7 dagen per week Dealer van o.a.:

Keerend 61 6171 VS Stein T 046 - 433 93 83 E info@limcaf.nl

www.limcaf.nl KOFFIE SERVICE SYSTEMS 69


70


Aktiviteiten van: “De Steinder Bök” KEUNINGKLIKKE VASTELAOVESVEREINIGING

19 febr. 2011

Huis-aan-huis-verkoop Bésj 27 febr. 2011

Kinderoptocht VV de Steinder Bök 03 mrt. 2011

Auwt Wieverbal in café de Put 04 mrt. 2011

Bezoek basisscholen en ’t Steyntje 04 mrt. 2011

Sleuteloverdracht en Prinsenreceptie VV de Steinder Bök, aansluitend Prinsenbal 05 mrt. 2011

Carnavalsmis in Nieuwdorp 06 mrt. 2011

Grote optocht VV de Steinder Bök en start Vastelaovend 07 mrt. 2011

Bezoek fanfarezaal, feest van basisschool de Brök en meetrekken met de Bok en de Geit 08 mrt. 2011

Kinderbal in Trefcentrum Kerensheide en Vastelaovesshow Café de Put 09 mrt. 2011

Askruisje halen in Kerk St. Martinus 25 sept. 2011

Boumsjtamzége Schietsport Centrum Stein 11 nov. 2011

Aöpening vastelaovesseizoen en Stein leedjeskonkour 14 nov. 2011

Voorronde Limburge Buuttereedners Kampioenschap Voor meer info kijk op onze website: www.vvdesteinderbok.nl 71


72


TentfeStein

kreeg. De illusie dat de tent weer trök zouw kôme in zien auw gedaante höbbe veer neet. Me rein gooj samewirking mit eine daadkrachtige partner zouw hjél welkom zin. En toen kaom ’t fjés van de Ster. Nao lange en roemruchte jaore van de tent in Stein, Veer stinge mit de vereiniginge van Stein achter de ging dees door economische teagweindj in het begin buffétte van ein geïmproviseerde tent en ’t waor van 2002 definitief toe. De hwoage koste van artiegeweldig. Veer höbbe ôs toen eigenlik gevônje. Ein ste en organisase deege de spaarpot van de Steinder oriënterend gesprek mit beide bestuure leidde tot het Bök gein good en zie mooste ein tendje terök. Vanaaf oprichtte van eine wirkgroep. Inmiddels zin de veurtoen waore de feestmarathons neet minder gezellig. bereidinge in volle gang en zulle veer in het weekend Het Bokkeweekend waor gebaore. Bie Jos Diederen van 10, 11 en 12 juni deze zomer ein TentfeStein woort ein driedaags festein gevierd wat veer tot op organiseere. Wilt geer mjé informasie? Houw dan de vandaag koestere. Auch dit jaor waor dit weer drök sites van de Steinder Bök en De Ster in de gaate…… bezôch. Echter, die tent bleef oos achter de oare waal bezighauwe. Zeker nao ’t succesvolle LVK in 2006, wie de Steinder Bök Stein weer volop in de sjienwerpers

Scouting Eeder jaor kiege de leeje van Scouting Stein ein kleinigheid mit de kèrsmis van de vereiniging veur al hun oere vriewilligerswerrek. Arno de Blauw kreeg auch ein beeldje thoesbezurgd en dach: wat ein leuk badzoutje! Toen hae dat in bad haet laote valle en zich zaot te wèsje dach hae nog: Woorom lost dat neet op? Tja Arno, de anger leeje höbbe wie ut zich gehuèrt gewoon op de sjouw gezat, die wooste waal dat ut gein badzout waor. Arno haet noe ein sjwoan zuuver beeldje maer zelf ein erg drwuèg huidje.

Spesjaal veur Marianne......

De jèste zunjig noa de volle moan, nao de 31 mjèrt is ut Poasje. 7 wèke jeder is ut vastelaovend 2011: 2012: 2013: 2014: 2015:

6, 7 en 8 mjèrt 19, 20 en 21 fibberwari 10, 11 en 12 fibberwari 2, 3 en 4 mjèrt 15, 15 en 17 fibberwari

2016: 2017: 2018: 2019: 2020:

7, 8 en 9 fibberwari 26, 27 e 28 fibberwari 11, 12 en t/m 13 fibberwari 3, 4 en 5 mjèrt 23, 24 en 25 fibberwari

Knauwele Raoul Peters haw hônger en aot zich s’aoves ein Babybel kjéske. Nao ein hauf oer knauwele, spiede hea höm oet en zei; “wat eine tejje kraom”. Raoul, de moos waal dat plestik sjélke draafdoon, angers krieste dat kjéske slech vertaerd.

73


‘t Bustjéke

L I N G E R I E & M O D E Kruisstraat 39a 6171GC Stein

Weer brénge ‘t ganse jaor kleur in hoes! Kruusstraot 45 6171 GC Stein www.robstassen.nl

74


* Al uw elektro-technische installatiewerkzaamheden * Voor particulier en bedrijf * Nieuwbouw, verbouw en renovatie

10

95

75

25

Beukstraat 42 6181 KV Elsloo Tel. 06-532 622 52 info@elektrotimmermans.nl www.elektrotimmermans.nl

5 0

1-2 pagina timmermans_2 vrijdag 2 januari 2009 11:39:25

Jo Schmeitz

goudsmid-juwelier

Hofleveranceer VV de Steinder Bรถk

Wilhelminaplein 13 6171 EN Oud-Stein T 046 426 20 88

www.joschmeitz.nl info@joschmeitz.nl 75


Gaston en Monique Eidams Omphaliusplein 7 6171 ZZ Stein 046-433 29 15 Internet: www.eidams.keurslager.nl E-mail: info@eidams.keurslager.nl hofleverenceer van VV de Steinder Bök Voor al uw warme en koude buffetten en barbequeparty’s

Antieke Bouwmaterialen - Tuindecoraties - Poorten - Hekwerken

Tevens doen wij graag al deze materialen passend maken en plaatsen Ton Meijers

Havenstraat 24 - Stein - tel. 046 - 433 79 73 ’s zaterdags altijd open 76


Spoorwegveiligheid BV

ontwerp: plan b projecten

- Leider werkplekbeveiliging - Leider Locale Veiligheid - Veiligheidsman - Grenswacht - Veiligheidkundige - Werkplekbeveiliger WB-O-U-V

Certificeringen: - ISO 9001:2000 - VCA** 2008/05 - BTR

Spoorwegveiligheid BV

Maasbanderkerweg 20 6171 RT Stein m: 06-17400678 f: 046-4112469 e: dss@home.nl


Veer gaeve kleur aan

Stein Hofkamp 16, 6161 DC Geleen 046 - 477 50 50 www.drukkerijkeulers.nl info@drukkerijkeulers.nl

De Bésj 2011  

Vastelaovesgezét de Bésj goes digitaaaaaal!