Page 1

Dydd Gwener / Friday 10:00

Araith Groeso - Cynghorydd Mair Rowlands Welcome Speech - Councillor Mair Rowlands

10:05

Araith – Llŷr Gruffydd AC Speech – Llŷr Gruffydd AM

10:20

Sesiwn Drafod wedi'i noddi gan Fferylliaeth Gymunedol Cymru Sector Gofal Sylfaenol Fodern i Gymru: Gwneud y Defnydd Gorau o Fferyllwyr Cymunedol Discussion Session, Sponsored by Community Pharmacy Wales A Modern Primary Care Sector for Wales: Making Best use of Community Pharmacists

11:05

Cyfarfodydd Ymylol Fringe Meetings

12:05

Araith – Jill Evans ASE Speech – Jill Evans MEP

12:20

Anerchiad – Angus Robertson Address – Angus Robertson

12:45

Cinio a Chyfarfodydd Ymylol Lunch and Fringe Meetings

14:00

Sesiwn Drafod wedi'i noddi gan Coleg Brenhinol y Meddygon Staffio ein hysbytai llai: Sut y gallwn recriwtio mwy o feddygon - a'u cadw yma yng Nghymru Discussion Session, Sponsored by the Royal College of Physicians Staffing our smaller hospitals: How we can recruit more doctors – and keep them here in Wales

14:45

Araith – Siân Gwenllian AC Speech – Siân Gwenllian AM

15:00

Araith yr Arweinydd – Adam Price AC Leader's Speech – Adam Price AM

15:45

Cyfarfodydd Ymylol Fringe Meetings

17:00

Hystingau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu a Swyddi Pwyllgor Gwaith Police and Crime Commissioner and National Executive Committee Hustings


Dydd Sadwrn / Saturday 9:30

Cynigion (aelodau yn unig) Motions (members only)

10:00

Araith Groeso – Arfon Jones CHT Welcome Speech – Arfon Jones PCC

10:15

Sesiwn Drafod gyda Arweinwyr Cyngor Plaid Cymru Discussion Session with Plaid Cymru's Council Leaders

11:00

Cyfarfodydd Ymylol Fringe Meetings

12:00

Araith – Delyth Jewell AC Speech – Delyth Jewell AM

12:15

Sesiwn Drafod wedi'i noddi gan Jill Evans ASE Cymru yn Ewrop: Dathliad o Gymru fel gwlad Ewropeaidd gyda Adam Price a'n chwaer bleidiau o ledled Ewrop. Discussion Session sponsored by Jill Evans MEP Wales in Europe: a celebration of Wales as a European nation with Adam Price and our sister parties from across Europe.

13:15

Cinio a Chyfarfodydd Ymylol Lunch and Fringe Meetings

14:15

Araith – Liz Saville Roberts AS Speech – Liz Saville Roberts MP

14:30

Araith – Leanne Wood AC Speech – Leanne Wood AM

14:45

Sesiwn Drafod wedi'i noddi gan Chwarae Teg £13.6 biliwn - Yr Achos Economaidd ar gyfer Cydraddoldeb Rhywiol Discussion Session sponsored by Chwarae Teg £13.6 billion – The Economic Case for Gender Equality

15:30

Araith – Helen Mary Jones AC Speech – Helen Mary Jones AM

15:45

Araith – Hywel Williams AS Speech – Hywel Williams MP

16:00

Araith Gloi – Rhun ap Iorwerth AC Closing Speech – Rhun ap Iorwerth AM

16:15

Anthem

16:25

Cyfarfodydd Ymylol Fringe Meetings

Profile for Plaid Cymru

Amserlen y Gynhadledd Wanwyn 2019 Spring Conference Timetable  

Amserlen y Gynhadledd Wanwyn 2019 Spring Conference Timetable  

Advertisement