Page 5

5

Cyflwyniad Mae'r adroddiad hwn yn ymchwilio i arferion gorau mewn triniaethau iechyd meddwl, ac yn gwneud awgrymiadau i wella canlyniadau triniaethau yng Nghymru. Adroddiad cam cyntaf yw hwn sy’n amlinellu’r data Cymreig mewn cyd-destun rhyngwladol, gan ganolbwyntio fwyaf ar wasanaethau arbenigol. Natur meincnodi rhyngwladol yw, oherwydd yr angen I dynnu ar gymhariaethau dilys, mae’n bosib fod bach o oedi yn bosib o gymharu â’r wybodaeth a gyhoeddwyd ddiweddaraf. Fodd bynnag, nod y papur hwn yw defnyddio’r data ciplun sydd ar gael er mwyn gwneud asesiad cyffredinol o berfformiad Cymru ym maes iechyd meddwl o gymharu’n rhyngwladol, gan ofyn cwestiynau ymchwil pellach pan yn briodol. Dr Ian Johnson Awst 2019

Profile for Plaid Cymru

Meddwl am iechyd meddwl  

Adroddiad gan Dr Ian Johnson yn cymharu gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru â chymaryddion iechyd meddwl rhyngwladol. Comisiynwyd gan Hel...

Meddwl am iechyd meddwl  

Adroddiad gan Dr Ian Johnson yn cymharu gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru â chymaryddion iechyd meddwl rhyngwladol. Comisiynwyd gan Hel...

Advertisement