Page 1

Karfitsa 10 www.karfitsa.gr

2 MAP 2013

Οι τράπεζες να πληρώσουν την αφροσύνη τους

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟ∆ΣΑ

ΓΕΡAΝΗΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΜΠΟΥΤAΡΗ

Του Κώστα Πλαγάκου*

Χ

άρη είναι αυτό που δεν αξίζουµε αλλά το έχουµε ανάγκη. Αυτός ο ορισµός της χάριτος προέρχεται από τη θεολογία αλλά στις ηµέρες µας έχει πλήρη εφαρµογή στην οικονοµία και ειδικά στις σχέσεις των προσώπων και επιχειρήσεων που βαρύνονται µε δυσβάσταχτα ποσά χρεών προς τις τράπεζες. Ο πρώτος και µεγαλύτερος οφειλέτης είναι η χώρα µας. Ζήτησε και πέτυχε µείωση του χρέους της (κούρεµα) και επειδή αδυνατεί να το εξοφλήσει ακόµη και µετά από πολλές δεκαετίες θα ζητήσει και νέα µείωση, αυτή τη φορά µε καλύτερους όρους. Οι ξένοι δανειστές µας, µας θεωρούν ανάξιους αυτής της διευκόλυνσης αλλά αναγκάζονται να µας κάνουν τη «χάρη», επειδή καταλαβαίνουν ότι σε περίπτωση άτακτης χρεωκοπίας δεν θα εισπράξουν σχεδόν καθόλου χρήµατα. Το ίδιο συµβαίνει µε τους συµπολίτες µας που αδυνατούν να πληρώσουν τα δάνειά τους στις τράπεζες. Οι τράπεζες επί πολλά έτη υποδαύλισαν τον άκρατο καταναλωτισµό και παρότρυναν όσους µπορούσαν να δανεισθούν, ακόµη και υπεράνω των δυνατοτήτων τους. Τώρα, αν και µειώθηκαν πολύ τα εισοδήµατα των οφειλετών, τα χρέη προς τις τράπεζες είτε αυξάνονται είτε παραµένουν σταθερά. Πάντως δεν µειώνονται. Το «κούρεµα» που θέλει το ∆ηµόσιο για τα δικά του χρέη και η γενναιόδωρη οικονοµική ενίσχυση που έλαβαν οι τράπεζες από τα χρήµατα που δόθηκαν για τη διάσωση της ελληνικής οικονοµίας, δεν είχε µέχρι τώρα καµία θετική επίπτωση στις εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που οφείλουν π.χ. στεγαστικά δάνεια. Αυτό δεν είναι ηθικό, διότι το ∆ηµόσιο και οι τράπεζες δεν υπάρχουν µόνο χάριν του εαυτού τους αλλά και χάριν των πολιτών. Οι τράπεζες λειτουργούν και δραστηριοποιούνται εντός της κοινωνίας και δεν µπορούν να υπάρξουν χωρίς αυτή. Πρέπει συνεπώς να υποστούν περικοπές ανάλογες µε αυτές που υπέστησαν όλα τα µέλη της κοινωνίας. Όπως, δηλαδή µειώθηκαν τα εισοδήµατα από τους µισθούς, τις συντάξεις και τα ενοίκια που εισπράττουν οι οικογένειες, έτσι πρέπει να µειωθούν και τα ποσά των τόκων και ενδεχοµένως του κεφαλαίου που εισπράττουν οι τράπεζες από τις οικογένειες των συµπολιτών µας. Επιπλέον, οι τράπεζες έκαναν εσφαλµένες επιχειρηµατικές κινήσεις χορηγώντας δάνεια µε ανοικονόµητο τρόπο. Υπήρξαν άφρονες δανειστές και πρέπει να πληρώσουν την αφροσύνη τους. Κάθε εσφαλµένη επιχειρηµατική κίνηση έχει κόστος. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και µε τον αλόγιστο δανεισµό. Όχι όµως µόνον εις βάρος του οφειλέτη αλλά και εις βάρος του δανειστή, διότι αυτός πρωτίστως ευθύνεται για τα δάνεια, τα οποία χορήγησε µε υψηλό επιτόκιο και χωρίς να προβλέπει ότι θα έλθει η οικονοµική κρίση. Αυτό εξ άλλου επιτάσσουν οι αρχές του οικονοµικού φιλελευθερισµού, στον οποίο πιστεύουν. Εάν οι αρχές αυτές έχουν καθολική ισχύ πρέπει να ισχύουν και εις βάρος των οικονοµικά ισχυρών και όχι µόνο των αδυνάτων. *Ο κ. Πλαγάκος είναι οικονοµολόγος – λογιστής και δηµοτικός σύµβουλος Χαλκηδόνος

Της Χρύσας Κυριακού

Τ

ην υποψηφιότητα του για πρόεδρος στον Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε πριν λίγες ηµέρες ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνοντας δηµοσίευµα της «Κ» στις 9 Φεβρουαρίου 2012, που έκανε λόγο για πιθανή υποψηφιότητα του Γ. Μπουτάρη στις εκλογές του ΦΟ∆ΣΑ. «Η Θεσσαλονίκη ως ο µεγαλύτερος παραγωγός σκουπιδιών στην Κεντρική Μακεδονία νοµιµοποιείται να έχει λόγο στον Φορέα. Για το λόγο αυτό θα θέσω υποψηφιότητα για τον ΦΟ∆ΣΑ», είπε χαρακτηριστικά ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι το σκουπίδι δεν είναι θέµα κοµµατικών παρατάξεων. Στις εκλογές για το νέο όργανο που θα προκύψει από τη συγχώνευση των επί µέρους Συνδέσµων ΟΤΑ στους επτά νοµούς της περιφέρειας, η ηµεροµηνία των οποίων δεν έχει οριστεί ακόµη τη θέση του προέδρου θα διεκδικήσουν όπως όλα δείχνουν ο νέος πρόεδρος του Συνδέσµου ΟΤΑ, Μ. Γεράνης και ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης, Γ. Μπουτάρης. Ο πρώην δήµαρχος Χορτιάτη διατηρεί σαφές προβάδισµα, καθώς φέρεται να «ελέγχει» τους περισσότερους εκλέκτορες. Όσον αφορά στην ηµεροµηνία των εκλογών για το νέο Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, οι οποίες έπρεπε να έχουν διεξαχθεί πολύ καιρό πριν, τουλάχιστον πριν από τον περασµένο Σεπτέµβριο, αναµένεται να την ορίσει ο ίδιος ο δήµαρχος Θεσσαλονίκης. Ο κ. Μπουτάρης κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνεδρίασης του Συνδέσµου ΟΤΑ Μείζονος Θεσσαλονίκης είχε κάνει λόγο για τα τέλη

«Ο κυρ Γιάννης δεν µπορεί...»

Ο

κ. Γεράνης άφησε αιχµές για την υποψηφιότητα του κ. Μπουτάρη υποστηρίζοντας ότι ο άνθρωπος που θα κληθεί να κάνει τη δύσκολη δουλειά στην προεδρεία του Περιφερειακού ΦΟ∆ΣΑ πρέπει να επιλεγεί µε το κριτήριο τις απαντήσεις που θα δώσει στα βασικά ζητήµατα της Αυτοδιοίκησης. «Εκτιµώ τον κ. Μπουτάρη αλλά είναι πολύ γνωστό και παραδεχτό στους αυτοδιοικητικούς κύκλους, ότι η προεδρία είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κανένας δήµαρχος δεν µπορεί να ανταποκριθεί µε επάρκεια στα καθήκοντα του γιατί σήµερα µόλις και µετά βίας καλύπτει τις ανάγκες του δήµου του», τόνισε ο νέος πρόεδρος του συνδέσµου ΟΤΑ και συνέχισε: « Όλοι οι αυτοδιοικητικοί παράγοντες της περιοχής µας το αποδέχονται. Και περισσότερο κρίµα το γεγονός ότι ενώ είναι γνωστός και από τους πάντες αποδεκτός αυτός ο ουσιαστικός περιορισµός, κάποιοι ωθούν τον δήµαρχο Θεσσαλονίκης να προχωρήσει στην υποψηφιότητα του. Προσωπικά, θεωρώ ότι το µόνο που θέλουν να εξυπηρετήσουν µε µία τέτοια κίνηση είναι το προσωπικό και το κοµµατικό τους συµφέρον. Ας προσέξουν λοιπόν. Οι αντιπαλότητες αυτές είναι βγαλµένες από άλλες εποχές και απαγορεύονται στους καιρούς που ζούµε.…».

Μαρ-

τίου. Μιλώντας στην «Κ» στελέχη του Συνδέσµου κάνουν λόγο για σκόπιµη καθυστέρηση από την πλευρά του δηµάρχου Θεσσαλονίκης, ο οποίος σύµφωνα µε πληροφορίες, προσπαθεί να συγκεντρώσει όσους περισσότερους εκλέκτορες µπορεί. Στο δηµοσίευµα της «Κ» στις 9 Φεβρουαρίου 2012 δήµαρχος της ανατολικής Θεσσαλονίκης υποστήριζε ότι «πολύ πιθανόν ο κυρ Γιάννης να µετρά τα κουκιά και να µην του βγαίνουν καθώς ο έτερος διεκδικητής, που προέρχεται από το χώρο της Ν∆ φέρεται να ελέγχει τους περισσότερους από τους εκλέκτορες».

Να µην χαθεί ούτε ένα ευρώ Στην καθυστέρηση διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη προεδρείου στον νέο φορέα αναφέρθηκε και ο νέος πρόεδρος του Συνδέσµου ΟΤΑ. Μιλώντας στην «Κ» ο κ. Γεράνης υποστήριξε ότι δεν θα πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ και κάλεσε τον δήµαρχο Θεσσαλονίκης να προκηρύξει άµεσα εκλογές για τον νέο ΦΟ∆ΣΑ. «Κάθε λεπτό που περνάει στασιµότητας των µεγάλων έργων που χρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό τον τόσο ευαίσθητο τοµέα του περιβάλλοντος είναι καταστροφικό για µας και τα παιδιά µας», είπε και συµπλήρωσε: «∆εν έχουµε άλλο περιθώριο, δεν πρέπει να χαθεί ούτε ένα ευρώ, ούτε ένα λεπτό, η καθυστέρηση είναι πολυτέλεια στον καιρό που ζούµε».

Profile for Κώστας Πλαγάκος

Οι τράπεζες να πληρώσουν την αφροσύνη τους  

Οι τράπεζες να πληρώσουν την αφροσύνη τους (02/03/2013)

Οι τράπεζες να πληρώσουν την αφροσύνη τους  

Οι τράπεζες να πληρώσουν την αφροσύνη τους (02/03/2013)

Profile for plagakos