Page 1

Karfitsa 10 www.karfitsa.gr Κατάργηση των κοµµατικών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση Του Κώστα Πλαγάκου*

Ό

σοι ασχολούνται µε την τοπική αυτοδιοίκηση αντιλαµβάνονται την ύπαρξη πολλών θέσεων και οργανισµών άχρηστων στην κυριολεξία. Όταν όλο και περισσότεροι φόροι πλήττουν τις οικογένειες, καταργούνται σχολεία και συγχωνεύονται νοσοκοµεία, εφορίες και άλλες υπηρεσίες, η κυβέρνηση επιτρέπει την ύπαρξη αντιπαραγωγικών και αναποτελεσµατικών οργανισµών και θέσεων µε ασαφές αντικείµενο. Σύνδεσµοι διαχείρισης απορριµµάτων, οργανισµοί λαϊκών αγορών, αναπτυξιακές εταιρείες υποτίθεται ότι επιτελούν σηµαντικό έργο και δεν καταργούνται ακόµη και στη σηµερινή δυσµενή οικονοµική συγκυρία ενώ τις αρµοδιότητές τους θα µπορούσε να τις αναλάβει η σχετική υπηρεσία της αυτοδιοίκησης και να τις ασκεί το ίδιο καλά. ∆εν δικαιολογείται η αποκοπή τµηµάτων της κοινωφελούς δράσης και γενικά των αρµοδιοτήτων της δηµόσιας διοίκησης και η δηµιουργία καινούργιων οργανισµών και άλλων φορέων, για να ασκούν αυτά τα καθήκοντα. Αυτή η τάση ξεκίνησε και αναπτύχθηκε παλιότερα, όταν η Ελλάδα δανειζόταν πολλά χρήµατα και δηµιουργούσε θέσεις εργασίας χωρίς πραγµατικό αντικείµενο και ιδίως θέσεις διοίκησης, για να τις καταλαµβάνουν οι κοµµατικοί παράγοντες. Έτσι, δηµιουργήθηκαν πολλοί τέτοιοι οργανισµοί, οι οποίοι επίσηµα δεν ανήκουν στο δηµόσιο αλλά δεν είναι ούτε του ιδιωτικού τοµέα και στους οποίους διορίζονται πρόεδροι και διοικητές οι ευνοούµενοι των κοµµάτων. Την ίδια ώρα οι υπάλληλοι των δηµοσίων υπηρεσιών απειλούνται µε διαθεσιµότητα ή και απόλυση, επειδή κρίνονται ως µη απαραίτητοι. Θα µπορούσαν να είναι πολύ απαραίτητοι, εάν όλες οι αρµοδιότητες του δηµοσίου έφευγαν από αυτούς τους οµιχλώδεις οργανισµούς και συγκεντρωνόταν στις δηµόσιες υπηρεσίες. Στην πραγµατικότητα οι οργανισµοί αυτοί εξυπηρετούν έναν µόνο σκοπό. Τον διορισµό των κάθε είδους πολιτευτών και κοµµατικών ανθρώπων στις διοικήσεις τους, έτσι ώστε να µην επιστρέψουν στις εργασίες τους αλλά να ζούνε αργόµισθοι και να ασχολούνται σε όλη τη ζωή τους επαγγελµατικά µε την πολιτική. Έτσι και αυτοί είναι ικανοποιηµένοι, κερδίζουν χρήµατα, νιώθουν σπουδαίοι, κάνουν προσλήψεις και γενικά ετοιµάζουν την επόµενη προεκλογική εκστρατεία τους αλλά και τα κόµµατα διατηρούν ισχυρούς τους µηχανισµούς ελέγχου της ψήφου των πολιτών µέσω της κοµµατικής ιεραρχίας που διορίζεται σε κάθε είδους προεδρικά, διευθυντικά διοικητικά αξιώµατα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει µε τους διαφόρους έµµισθους συµβούλους που δικαιούνται να έχουν οι δήµαρχοι, νοµάρχες, υπουργοί κλπ. Είναι κατανοητό ότι ο υπουργός π.χ. Οικονοµικών ή Ανάπτυξης λόγω του δύσκολου αντικειµένου του πρέπει να έχει έµµισθο σύµβουλο εκτός από τους ανώτερους υπαλλήλους του υπουργείου του, έναν ειδικό, λ.χ. έναν καθηγητή πανεπιστηµίου. ∆εν είναι όµως κατανοητό, για ποιό λόγο πρέπει να υπάρχουν έµµισθοι σύµβουλοι στην τοπική και στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Εάν ο δήµαρχος ή ο περιφερειάρχης θελήσει κάποτε τις συµβουλές κάποιου προσώπου που εκτιµάει τη γνώµη του, µπορεί να τη ζητήσει. ∆εν χρειάζεται να φορολογούνται οι επαγγελµατίες, οι συνταξιούχοι και οι µισθωτοί, για να πληρώνονται αποτυχηµένοι πολιτευτές και άλλοι κοµµατικοί παράγοντες µόνο και µόνο, για να συνεχίσουν να είναι µέσα στα πράγµατα, να εµφανίζονται ως σπουδαίοι και να επηρεάζουν τις εξελίξεις. ∆υστυχώς τα µνηµόνια δεν επέβαλαν την κατάργηση όλων αυτών των κοµµατικών θέσεων και είναι απογοητευτικό ότι η κυβέρνηση δεν τις καταργεί. Άλλωστε, οι κοµµατικοί παράγοντες έχουν τις θέσεις µόνο για τους τύπους. Την ουσιαστική δουλειά την κάνουν οι υπάλληλοι, οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείµενο. Οι ίδιοι υπάλληλοι θα εργαζόταν πιο παραγωγικά, αν δεν είχαν κοµµατικούς προϊσταµένους αλλά ανήκαν σε µία από τις υπάρχουσες δηµόσιες, δηµοτικές ή νοµαρχιακές υπηρεσίες και εργαζόταν υπό τη διεύθυνση του υπηρεσιακού προϊσταµένου τους. Ο κ. Πλαγάκος είναι οικονοµολόγος – λογιστής και δηµοτικός σύµβουλος Χαλκηδόνας

16 ΦΕΒ 2013

Αντανακλαστικά... χελώνας Το γράψαµε, το ξαναγράψαµε και επιτέλους οι υπεύθυνοι, δηλαδή ο δήµος Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν να ανοίξουν τα αυτιά τους. Ο λόγος για το... ερείπιο της Πολυτεχνείου, µια υγειονοµική «βόµβα» για την περιοχή, θέµα το οποίο ανέδειξε η «Κ». Έτσι στις αρχές της εβδοµάδας συνεργείο του δήµου τοποθέτησε στην περιοχή λαµαρίνες προκειµένου να... κρύψει τα ερείπια! Αφού πρώτα βέβαια ρακοσυλλέκτες λεηλάτησαν τα ερείπια, πήραν τα µπάζα και έκλεψαν σιδερικά και καλώδια!

Υποψήφιοι του... κινήµατος

«Ο

ι υποψήφιοί µας στις δηµοτικές εκλογές θα αναδειχθούν µέσα από κινηµατικές διαδικασίες. ∆εν δίνουµε χρίσµατα και όσα κόµµατα έδωσαν στο παρελθόν, µετά άφησαν τους υποψηφίους τους µε τη γίδα στην πλάτη». Τάδε έφη ο πρόεδρος των «Ανεξαρτήτων Ελλήνων», Πάνος Καµµένος σε ερώτηση της «Κ» κατά τη διάρκεια σχετικής συνέντευξης τύπου. ∆ηλαδή για να καταλάβουµε! Όταν λέει ο πρόεδρος «κινηµατικές διαδικασίες» εννοεί το... facebook; Γιατί από όσο θυµόµαστε η επίσηµη πρώτη του κόµµατός του αλλά και η επιλογή υποψηφίων βουλευτών έγιναν µε τη χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης.

SMS Μαθαίνουµε πως τις επόµενες ηµέρες το ΠΑΣΟΚ σκέφτεται να ενεργοποιήσει όλα του τα στελέχη, βουλευτές, πρώην βουλευτές και καταλάθως βουλευτές! Έτσι σύντοµα θα διοργανώσει στην Αθήνα εκδήλωση, µε θέµα τη βία και βασικό οµιλητή τον Πύρρο ∆ήµα.

Γαλλικά για τους... πρώην

«Κ

άθε φορά που πηγαίνουµε σε µια καφετέρια και µας λένε ότι απαγορεύεται το κάπνισµα αρχίζουµε τα... γαλλικά στο Λοβέρδο και τη Μαριλίζα» έλεγε σε φίλους, στενή συνεργάτης του Ευάγγελου Βενιζέλου που βρέθηκε πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη. Και να αρχίσετε τα... γαλλικά «σύντροφοι» οι παραπάνω πρώην υπουργοί όπως και πολλοί άλλοι έχουν γίνει... καπνός!

Για µια καρέκλα Μαθαίνουµε πως ο νέος «τσάρος» του δήµου Θεσσαλονίκης, Γιώργος Αρβανίτης έγινε έξαλλος όταν πληροφορήθηκε πως ο προκάτοχός του, Χασδάι Καπόν δεν λέει να αφήσει την καρέκλα του. Λίγα εικοσιτετράωρα αφότου ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα ο κ. Αρβανίτης τριγύριζε στους διαδρόµους του νέου δηµαρχείου προκειµένου να βρει κάποιο χώρο, που θα µπορούσε να χρησιµοποιήσει για γραφείο. Βλέπετε, ο κ. Κάπον ήταν µέλος της διοίκησης Μπουτάρη και την προηγούµενη διετία, εποµένως θα σκέφτηκε ποιος ο λόγος να αφήσει την καρέκλα και το γραφείο του; Τελικά βρέθηκε γραφείο και για τον νέο... «τσάρο» πριν αρχίσουν πάλι οι ενδοπαραταξιακές παραφωνίες. Πάντως, ο κ. Καπόν κράτησε τη θέση του και στα έδρανα των αντιδηµάρχων στην αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου. Από την πλευρά της η νέα αντιδήµαρχος Έλλη Χρυσίδου κάθισε µαζί µε τους απλούς... δηµοτικούς συµβούλους. «Αισθάνοµαι ασφάλεια δίπλα στα φιλαράκια µου» σχολίασε σε σχετική ερώτηση της «Κ». Στολ.

Παραίτηση στο δήµο Μπουτάρη Αιφνιδίασε το δηµοτικό συµβούλιο Θεσσαλονίκης, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», δηµοτικός σύµβουλος και γραµµατέας του Εργατικού κέντρου Θεσσαλονίκης, Σωτήρης Ζαριανόπουλος µε την απόφασή του να παραιτηθεί από τη θέση του δηµοτικού συµβούλου. Την παράσταση ωστόσο έκλεψε, για άλλη µια φορά ο δηµοτικός σύµβουλος του Γκιουλέκα, Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος ο οποίος σχολίασε: «δεν κάνουµε δεκτή την παραίτησή σας». Πάντως, η παραίτηση Ζαριανόπουλου και το ενδεχόµενο να αναλάβει επικεφαλής της παράταξης ο κ. ∆ελής που τον αντικαθιστά και όχι ο Μιχάλης Κωνσταντινίδης, που είναι δηµοτικός σύµβουλος, προκάλεσε αντιδράσεις στην παράταξη του δηµάρχου. «Πρέπει να κάνουν επικεφαλής τον Μιχάλη. Είναι από τα καλύτερα παιδιά» σχολίαζε στους διαδρόµους του δηµαρχείου σύµβουλος της παράταξης Μπουτάρη!

Αναµνηστικές...

Μ

ε κινητά τηλέφωνα και φωτογραφικές µηχανές ανά χείρας οι αντιδήµαρχοι Ανακύκλώσης και Καθαριότητας και Επιχειρηµατικότητας, Θανάσης Παπάς και Χασδάι Καπόν αντίστοιχα όργωσαν το κέντρο της Θεσσαλονίκης και φωτογράφισαν κάδους απορριµµάτων και ογκώδη αντικείµενα! ∆εν ξέρουµε εάν συνδύασαν την εργασία µε τη... χαρά, εάν δηλαδή απόλαυσαν κανένα καφέ στην ηλιόλουστη µεν, βρώµικη δε Θεσσαλονίκη. Μάλλον τραβούσαν αναµνηστικές ή φωτό για κοινή έκθεση που ετοιµάζουν. Στολ.

∆ιπλοπαρκαρισµένο του ΟΑΣΘ! Μπορεί ο Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης να διαµαρτύρεται για τα διπλοπαρκαρισµένα οχήµατα των στενών δρόµων της Θεσσαλονίκης, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται το έργο των οδηγών (του), όµως και ο ίδιος… διπλοπαρκάρει κάτω από τα κεντρικά γραφεία του ΟΑΣΘ στην πολύπαθη οδό Παπαναστασίου!

φωτό Σάββας Αυγητίδης

Κατάργηση των κομματικών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση  

Κατάργηση των κομματικών θέσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση (16/02/2013)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you