Page 1

Historia Placu Unii Lubelskiej od przeszłości do teraźniejszości...


Plan de la Varsovie. Plan miasta stołecznego Warszawy. Korpus inżynierów Wojskowych, 1831. /fragment/

Plan miasta Warszawy, 1915. /fragment/


Odsłonięcie pomnika lotnika na Placu Unii Lubelskiej. Stan 1932.


Zdjęcie lotnicze południowego Śródmieścia, 1936.


Projekty konkursowe gmachu Polskiego Radia, który miał zostać wzniesiony w miejscu obecnie budowanego Placu Unii.


Bohdan Pniewski, gmach Polskiego Radia w Warszawie, 1938. Model projektu, który zwyciężył w konkursie.


Widok barykady na rogu ul. Puławskiej i Skolimowskiej, w głębi Plac Unii Lubelskiej. Stan II poł. września 1939.


Okolice Placu Unii Lubelskiej. Zdjęcie lotnicze z lipca 1944.


Zdjęcie lotnicze południowego Śródmieścia, 1945.


Opróżnianie i zasypywanie „glinianki” - wykopu pod Gmach Polskiego Radia w miejscu obecnej inwestycji, 1948.


Plac Unii Lubelskiej w kierunku ulicy Marszałkowskiej, stan 1948.


J. Knothe, szkic projektowy zabudowy Placu Unii od strony ul. Puławskiej, 1950.


Szkic zabudowy Placu Puławskiego w stronę Placu Unii, 1965.


Widok zachodniej pierzei Placu Unii Lubelskiej, stan 2006.


„Supersam” płaszczyzna dachu i elewacja frontowa, czerwiec 1962.


„Supersam” w trakcie prac budowlanych, sprężanie cięgien. Skorodowane miejsce po cięgnach.


English - American Building w Atlancie, kamienica Kacperskich przy Placu Unii Lubelskiej w Warszawie oraz Flatiron Building w Nowym Jorku. Inspiracje dla inwestycji Plac Unii.


Inwestycja Plac Unii, projekt prof. Stefana Kuryłowicza.


Inwestycja Plac Unii, projekt prof. Stefana Kuryłowicza.


Inwestycja Plac Unii, projekt prof. Stefana Kuryłowicza.


w w w. p l a c u n i i . p l

Historia Placu Unii Lubelskiej  

"Historia Placu Unii Lubelskiej od przeszłości do teraźniejszości..."

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you