Page 1

made by

®

A Textron Company

Bedienungsanleitung Instruction manual

Uponor Unipipe Akku-Pressmaschine UP 75 D Bedienungsanleitung GB Instruction Manual NL Gebruikshandleiding F Mode d'emploi I Manuale d‘uso E Manual de instrucciones FI Käyttöopas PL Instrukcja obsługi HU Kezelési útmutatás SK Návod na obsluhu SL Navodila za uporabo CR Upute za rukovanje ROM Instrucţiuni de utilizare

HE.7602


made by

®

A Textron Company

Inhalt / Content D Bedienungsanleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 GB Instruction Manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 NL Gebruikshandleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 F Mode d’emploi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 I Manuale d‘uso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 E Manual de instrucciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 FI Käyttöopas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 PL Instrukcja obsługi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 HU Kezelési útmutatás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 SK Návod na obsluhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 SL Navodila za uporabo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 CR Upute za rukovanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 ROM Instrucţiuni de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

2

UP 75 – 02/2008


made by

®

A Textron Company

1

5 3

4

6 1

2

8

9

UP 75 – 02/2008

7

3


made by

2

®

A Textron Company

3

4

6

4

7

UP 75 – 02/2008


Notizen IWerte, Einstellungen notieren, protokollieren

made by

Notizen IWerte, Einstellungen notieren, protokollieren

®

Werkzeuge Werkzeuge, die für die Handlung benötigt werden

Prüfen Ist alles o.k.? Werkzeuge Werkzeuge, die für die Handlung benötigt werden

A Textron Company

Hinweise Hinweis Vor Frost schützen

Prüfen Ist alles o.k.?

Gebote

Instrukcja obsługi zaciskarki akumulatorowej

PL

Hinweise

STOP

Hinweis Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Hinweis Vor Frost schützen

Gebote

Sonstige Symbole

Spis treści 1. 2. 3. 4.

kzeuge kzeuge, die für die Handlung ötigt werden

Wstęp Oznakowanie Gwarancja Opis elektryczno-hydraulicznej zaciskarki p UP75 Części składowe zaciskarki Krótki opis właściwości urządzenia p p Dioda LED Prawidłowe użytkowanie urządzenia Eksploatacja urządzenia p Zastosowanie urządzenia Instrukcja montażu Zalecenia dotyczące serwisowania i konService serwacji Użytkowanie baterii i ładowarki Service Przechowywanie i transport zaciskarki Wykrywanie i usuwanie usterek Wycofywanie z użytkowania / kasacja narzędzia Dane techniczne Sonstige Symbole

Warnhinweise

Zeitdauer

Gefahr! Druck Verletzung/Quetschung möglich. Nichtbeachtung kann schwere Gesundheits bzw. Sachschäden hervorrufen.

Druck

Gefährliche Spannung! Druckabfall Stromschlag. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden oder Tod herbeiführen.

Druckabfall

Hohe Temperratur! Verbrennungsgefahr. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen.

fen lles o.k.?

5.5 5.6 6. 7. 8.

weise

STOP

weis Frost schützen

Achtung! Sicherheitshandschuhe Gefährliche Spannung!tragen. Stromschlag. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden oder Tod herbeiführen.

Information Anwendungstipps und wichtige Informationen beachten

Anweisungen

Anweisungen

Information Verweis auf andere Dokumentation/Anleitung.

Information Hohe Temperratur! Anwendungstipps undNichbeachwichtige InVerbrennungsgefahr. formationen beachten tung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen.

Information Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit den nachfolgenden Gewerken koordinieren

Information Quetschgefahr! Verweis auf andere DokumentatiQuetschung möglich. Nichbeachon/Anleitung. tung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen.

Information Informationen bei Planer / Architekt einholen

Information Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit den nachfolgenden Gewerken koordinieren

Quetschgefahr! Quetschung möglich. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen.

Information Informationen bei Planer / Architekt einholen

Siehe Seite ... Seitenverweis

99

Uponor Unipipe MLC-G Gas application (only NL): jährliche Prüfung! Each year!

Werkzeuge Werkzeuge, die für die Handlung benötigt werden

Gebote

Achtung! Sicherheitshandschuhe tragen.

Zalecenia eksploatacyjne Należy postępować ściśle z tymi zaleceniami, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.

Inspektion: alle 3 Jahre Inspection: every 3 years

izen rte, Einstellungen notieren, proollieren

Warnhinweise Achtung! Netzstecker ziehen. Gefahr! Verletzung/Quetschung möglich. Nichtbeachtung kann schwere Gesundheits bzw. Sachschäden hervorrufen.

Zalecenia bezpieczeństwa Należy postępować ściśle z tymi zaleceniami, aby uniknąć obrażeń osobistych oraz zagrożeń środowiskowych.

Zeitdauer

Temperatur

4.1 4.2 4.3 5. 5.1 5.2 5.3 5.4

Achtung! Netzstecker ziehen.

Achtung! Wichtiger Hinweis zur Funktion. Nichtbeachtung kann Fehlfunktionen hervorrufen.

Symbole STOP

Temperatur

Hinweis Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Achtung! Wichtiger Hinweis zur Funktion. Nichtbeachtung kann Fehlfunktionen hervorrufen.

Inspektion: alle 3 Jahre Inspection: every 3 years

Siehe Seite ... Seitenverweis

99

Uponor Unipipe MLC-G Gas application (only NL): jährliche Prüfung! Each year!

Achtung! Wichtiger Hinweis zur Funktion. Nichtbeachtung kann Fehlfunktionen hervorrufen.

Gebote Achtung! Netzstecker ziehen.

STOP

weis direkter Sonneneinstrahlung ützen Achtung! Sicherheitshandschuhe tragen.

nhinweise

ahr! stige Symbole etzung/Quetschung möglich. htbeachtung kann schwere Geperatur dheits bzw. Sachschäden herufen.

ährliche Spannung! mschlag. Nichbeachtung kann were Gesundheitsschäden oder dauer herbeiführen.

e Temperratur! brennungsgefahr. Nichbeachg kann schwere Gesundheitsck äden herbeiführen.

tschgefahr! tschung möglich. Nichbeachg kann schwere Gesundheitsckabfall äden herbeiführen.

Achtung! Wichtiger Hinweis zur Funktion. Nichtbeachtung kann Fehlfunktionen hervorrufen.

Achtung! Netzstecker ziehen.

1. Wstęp Anweisungen

Warnhinweise Information Anwendungstipps und wichtige InGefahr! formationen beachten Verletzung/Quetschung möglich. Nichtbeachtung kann schwere Gesundheits bzw. Sachschäden hervorrufen. Information Verweis auf andere DokumentatiGefährliche Spannung! on/Anleitung. Stromschlag. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden oder Tod herbeiführen.

Achtung! Sicherheitshandschuhe tragen.

Przed przystąpieniem do uruchomienia urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją Information Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit Hohe Temperratur!Gewerken koorden nachfolgenden Verbrennungsgefahr. Nichbeachdinieren tung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen.

Anweisungen

Information Anwendungstipps und wichtige Informationen beachten

Information Verweis auf andere Dokumentation/Anleitung.

Narzędzia można używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, zachowując przy tym ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Information Informationen bei Planer / ArchiQuetschgefahr! tekt einholen Quetschung möglich. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen.

Information Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit den nachfolgenden Gewerken koordinieren

Instrukcję tą należy zachować w ciągu całego okresu użytkowania narzędzia. 99 Siehe Seite ... Seitenverweis

oraz pochodzenie urządzenia. Po drugiej stronie obudowy znajduje się etykieta, zawierająca dane techniczne oraz numer seryjny urządzenia. Na głowicy do zaciskania znajduje się etykieta z ostrzeżeniem o niebezpieczeństwie doznania obrażeń podczas wykonywania operacji zaciskania.

Information Informationen bei Planer / Architekt einholen

Należy upewnić się, że: 99 - instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna dla użytkownika - użytkownik zapoznał się z instrukcją obsługi.

3. Gwarancja W przypadku zapewnienia prawidłowego użytkowania i regularnego serwisowania urządzenia nasza gwarancja obejmuje 24 miesięcy od daty dostawy lub 10.000 cykli zaciskania.

Siehe Seite ... Seitenverweis

s

Gas applicati-

year!

2. Oznakowanie Przymocowana do obudowy etykieta zawiera następujące dane: specyfikację typu, nazwę producenta 40

4. Opis elektryczno-hydraulicznej zaciskarki UP75 4.1. Części składowe zaciskarki Elektryczno-hydrauliczna zaciskarka UP75 jest urządzeniem przenośnym, składającym się z następujących części: UP 75 – 02/2008


made by

®

A Textron Company

4.3.Dioda LED

Tabela 1 (patrz rysunek 1) Pozycja Opis

Funkcja

1

Spust

Przycisk uruchamiający proces zaciskania

2

Przycisk powrotu

Przycisk powodujący wciągnięcia tłoka w przypadku pomyłki lub zagrożenia

3

Sworzeń

Sworzeń do mocowania szczęk do zaciskania

4

Głowica zaciskowa

Podtrzymuje szczęki zaciskowe

5

Obudowa

Ergonomicznie ukształtowana plastikowa obudowa z pokrywą

6

Dioda LED

Wskaźnik poziomu naładowania baterii oraz innych funkcji urządzenia

7

Bateria

Bateria Ni-MH z możliwością wielokrotnego ładowania

8

Ochrona dłoni

Zabezpiecza rękę użytkownika

9

Sprężyna mocu- Utrzymuje baterię jąca baterię

Dioda LED jest sterowana poprzez mikroprocesor. Wyświetla informacje o bieżącym stanie baterii oraz pracy urządzenia. Dioda jest aktywowana w następujących przypadkach: - Gdy bateria jest wkładana do urządzenia, dioda miga kilka razy, wskazując, że mikroprocesor przeprowadził pomyślnie autotest. - Jeśli dioda świeci ciągle przez około 20 sekund po zakończeniu zaciskania, oznacza to, że bateria jest rozładowana i należy ją naładować. - Jeśli po pewnym czasie dioda zawsze miga przez około 20 sekund po zakończeniu zaciskania, urządzenie wymaga obsługi serwisowej i należy je jak najszybciej wysłać do producenta. - Jeśli wystąpi błąd podczas pracy, dioda także będzie migała po zakończeniu zaciskania. W tym przypadku miganie oznacza odpowiedź mikroprocesora. Jedną z możliwych przyczyn jest próba zaciśnięcia przy rozładowanej baterii. Jeśli dioda miga nadal, nawet po zmianie baterii, oznacza to występowanie innego błędu lub urządzenie wymaga obsługi serwisowej. Należy je wtedy jak najszybciej wysłać do producenta. - Jeśli dioda świeci ciągle przez około 20 sekund po zakończeniu zaciskania i następnie miga, oznacza to, że urządzenie wymaga obsługi serwisowej i bateria jest rozładowana.

4.2. Krótki opis właściwości urządzenia - Urządzenie jest wyposażone w funkcję automatycznego powrotu, umożliwiającą automatyczny powrót rolek napędu do położenia wyjściowego w przypadku, gdy zostanie osiągnięta maksymalna siła zaciskania - Urządzenie jest wyposażone w specjalny hamulec, zatrzymujący ruch w przód szczęk (1) przy zwolnieniu spustu. - Urządzenie jest wyposażone w pompę z podwójnym tłokiem, charakteryzującą się szybkim ruchem do przodu oraz wolnym ruchem w pozycji zaciskania. - Głowica zaciskowa (4) może być płynnie obracana w zakresie 360°, co pozwala uzyskanie lepszego dostępu w przypadku trudno dostępnych obszarów roboczych. - Urządzenie UP75 jest sterowane mikroprocesorem, który wyłącza silnik po zakończeniu zaciskania, steruje wyświetlaniem diody LED (poziomem naładowania baterii (7)) oraz przeprowadza diagnostykę urządzenia.

UP 75 – 02/2008

5. Prawidłowe użytkowanie urządzenia

Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić poziom naładowania baterii. Rozładowanie baterii jest wskazywane przez 20-sekundowe miganie diody LED (6) po wykonaniu testowego zaciśnięcia (patrz rozdział 4.3). 5.1. Eksploatacja urządzenia W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy szczęki zaciskowe nie mają śladów uszkodzenia w obszarze roboczym (zaciskowym). Jeśli szczęki zaciskowe pochodzą od innego producenta, należy sprawdzić, czy mogą być stosowane z tym urządzeniem. Aby założyć lub ściągnąć szczęki zaciskowe, należy postępować zgodnie z instrukcjami z rysunków 2-4 oraz 5-7. Po założeniu kształtki na rurze należy otworzyć szczęki zaciskowe, naciskając w ich tylnej części i założyć je na kształtkę.

41


izen rte, Einstellungen notieren, proollieren

Werkzeuge Werkzeuge, die für die Handlung benötigt werden

kzeuge kzeuge, die für die Handlung fen werden ötigt lles o.k.?

made by

®

A Textron Company

weise

weis Frost schützen Gebote

weis direkter Sonneneinstrahlung ützen

izen stige Symbole rte, Einstellungen notieren, proollieren peratur

Proces zaciskania uruchamia się poprzez naciśnięcie STOP spustu (1) po uprzednim zwolnieniu sworznia blokującego. Proces zaciskania polega na zamknięciu STOP szczęk zaciskowych. Rolki napędowe w górnej części tłoka zamykają szczęki. Achtung! Wichtiger Hinweis zur Funktion. Nichtbeachtung kann Fehlfunktionen hervorrufen. Werkzeuge Werkzeuge, die für die Handlung benötigt werden

kzeuge ährlichedie Spannung! kzeuge, für die Handlung mschlag. Nichbeachtung kann ötigt werden were weis Gesundheitsschäden oder herbeiführen. direkter ckabfallSonneneinstrahlung ützen

Gefahr! Verletzung/Quetschung möglich. Nichtbeachtung kann schwere Gesundheits bzw. Sachschäden herAchtung! vorrufen. Sicherheitshandschuhe tragen.

STOP

e Temperratur! brennungsgefahr. stige Symbole Nichbeachg kann schwere Gesundheitsäden herbeiführen. peratur

ahr! etzung/Quetschung möglich. htbeachtung kann schwere Gedheits bzw. Sachschäden herck ufen. s

STOP

Gas applicati-

ährliche Spannung! year! mschlag. Nichbeachtung kann were Gesundheitsschäden oder herbeiführen. ckabfall

99

nhinweise

ahr! e Temperratur! etzung/Quetschung möglich. brennungsgefahr. Nichbeachhtbeachtung kann schwere Geg kann schwere Gesundheitsdheitsherbeiführen. bzw. Sachschäden heräden ufen.

ährliche Spannung! tschgefahr! mschlag. Nichbeachtung kann tschung möglich. Nichbeachwere Gesundheitsschäden oder g kann schwere Gesundheitsherbeiführen. äden herbeiführen.

Anweisungen

Information Anwendungstipps und wichtige Informationen beachten

Gefährliche Spannung! Stromschlag. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden oder Anweisungen Tod herbeiführen. Information Anwendungstipps und wichtige Informationen beachten Hohe Temperratur! Gebote Verbrennungsgefahr. Nichbeachtung kann schwere GesundheitsAchtung! schäden herbeiführen. Wichtiger Hinweis zur Funktion. Information Nichtbeachtung kann FehlfunktioVerweis auf andere Dokumentatinen hervorrufen. on/Anleitung.

Gebote

Uwaga STOP Warunkiem koniecznym szczelnego zaciśnięcia jest całkowite zakończenie procesu zaciskania, tzn. że szczęki zaciskowe zamknęły się na swym końcu oraz na złączu T. Achtung! Wichtiger Hinweis zur Funktion. Information Nichtbeachtung kann FehlfunktioVerweis auf andere Dokumentatinen hervorrufen. on/Anleitung.

Achtung! Netzstecker Informationziehen.

Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit den nachfolgenden Gewerken koordinieren

Quetschgefahr! Quetschung möglich. Nichbeachtung kann schwere GesundheitsAchtung! schäden herbeiführen. Netzstecker Informationziehen. Warnhinweise Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit

tschgefahr! tschung möglich. Nichbeachg kann schwere Gesundheitsäden herbeiführen. dauer

nhinweise

Achtung! Sicherheitshandschuhe tragen.

Uwaga Należy upewnić się, że blokada (3) jest założona do końca i zabezpieczona.

dauer

nhinweise

Achtung! Netzstecker ziehen.

Achtung! Netzstecker ziehen. Warnhinweise

kzeuge kzeuge, die für die Handlung fen werden ötigt lles o.k.?

ahr! weise etzung/Quetschung möglich. htbeachtung kann schwere Geweis dheits bzw. Sachschäden herFrost ck schützen ufen.

Achtung! Wichtiger Hinweis zur Funktion. Nichtbeachtung kann Fehlfunktionen hervorrufen.

Gebote

den nachfolgenden Gewerken koorGefahr! dinieren Gebote Verletzung/Quetschung möglich. Nichtbeachtung kann schwere GeAchtung! Achtung! sundheits bzw. Sachschäden herWichtiger Hinweis zur Funktion. Sicherheitshandschuhe tragen. vorrufen. Information Nichtbeachtung kann FehlfunktioInformationen bei Planer / Archinen hervorrufen. tekt einholen Gefährliche Spannung! Stromschlag. Nichbeachtung kann Anweisungen schwere Gesundheitsschäden oder Achtung! Tod herbeiführen. Netzstecker ziehen. Information Siehe Seite ... Anwendungstipps und wichtige InSeitenverweis formationen beachten Hohe Temperratur! Verbrennungsgefahr. Nichbeachtung kann schwere GesundheitsAchtung! schäden herbeiführen. Sicherheitshandschuhe tragen. Information Verweis auf andere Dokumentation/Anleitung. Quetschgefahr! Quetschung möglich. NichbeachAnweisungen tung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen. Information Information Anwendungstipps und wichtige Arbeiten mit Bauleitung bzw. mitInformationen beachten den nachfolgenden Gewerken koor-

Achtung! Sicherheitshandschuhe tragen. Information

Uwaga Proces zaciskania można przerwać w dowolnym momencie poprzez zwolnienie spustu (2). Informationen bei Planer / ArchiNotizen tekt einholen IWerte, Einstellungen notieren, protokollieren

Werkzeuge Werkzeuge, die für die Handlung benötigt werden

Anweisungen

99

Information Siehe Seite ... Anwendungstipps und wichtige InSeitenverweis Prüfen formationen beachten Ist alles o.k.?

Uwaga Po zakończeniu procesu zaciskania należy przeprowadzić dodatkową kontrolę wizualną całkowitego zaciśnięcia się szczęk. Information Hinweise Verweis auf andere Dokumentation/Anleitung. Hinweis Vor Frost schützen

Information Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit den nachfolgenden Gewerken koorHinweis dinieren Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Notizen IWerte, Einstellungen notieren, protokollieren

Information Informationen bei Planer / Architekt einholenSonstige Symbole

Prüfen Ist alles o.k.?

Uwaga Jeśli proces zaciskania został przerwany, kształtkę należy ponownie zacisnąć lub całkowicie usunąć.

dinieren

Temperatur

Information Information Verweis auf andere DokumentatiInformationen bei Planer / Archion/Anleitung. tekt einholen

e Temperratur! kzeuge brennungsgefahr. Nichbeachkzeuge, die für die Handlung g kann schwere Gesundheitsötigt werden äden herbeiführen.

99

s

Gas applicati-

tschgefahr! tschung möglich. Nichbeachg kann schwere Gesundheitsäden herbeiführen.

year!

Hinweise Warnhinweise Notizen IWerte, HinweisEinstellungen notieren, proGefahr! tokollieren Vor Frost schützen Verletzung/Quetschung möglich. Nichtbeachtung kann schwere Gesundheits bzw. Sachschäden hervorrufen.

Siehe Seite ... Seitenverweis

Zeitdauer

Bardzo ważne jest, aby szczęki zaciskowe domknęły się99 do końca; między szczękami nie mogą znajdować się żadne ciała obce (np. fragmenty tynku czy p kamieni). Information Siehe Seite ... Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit Seitenverweis den nachfolgenden Gewerken koordinieren

Prüfen Ist alles o.k.? Hinweis Gefährliche Spannung! Vor direkter Sonneneinstrahlung Stromschlag. Nichbeachtung kann schützen schwere Gesundheitsschäden oder Tod herbeiführen.

Druck

Information Informationen bei Planer / Architekt einholen

Gebote

kzeuge kzeuge, die für die Handlung ötigt werden

Hinweise Sonstige Symbole Hinweis Hohe Temperratur! Vor Frost schützen Temperatur Verbrennungsgefahr. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen.

Druckabfall

W przypadku pomyłki lubpzagrożenia, rolki napędowe STOP 99 można przesunąć w położenie wyjściowe, naciskając przycisk powrotu (2, rysunek 1 pozycja B). Achtung! Siehe Seite ... Wichtiger Hinweis zur Funktion. Seitenverweis Nichtbeachtung kann Fehlfunktionen hervorrufen.

Hinweis Quetschgefahr! Vor direkter Sonneneinstrahlung Zeitdauer Quetschung möglich. Nichbeachschützen tung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen.

Achtung! Netzstecker ziehen.

5.2. Zastosowanie urządzenia Zaciskarka UP75 jest urządzeniem przenośnym do zaciskania kształtek na rurach typu Uponor. Urządzenia nie można mocować, ponieważ nie jest zaprojektowane do pracy stacjonarnej. Dostępne są różne szczęki i łańcuchy zaciskowe, umożliwiające zaciskanie rur i kształtek różnych rozmiarów. Dostępne są szczęki dla następujących średnic zewnętrznych: Tabela 2 Średnica nominalna [mm] 14 16 18 20 25 32 40 50 STOP 63 75 Gebote

Jeśli urządzenie osiągnęło maksymalną siłę nacisku, p rolki napędowe automatycznie powrócą w położenie wyjściowe; można wtedy Service otworzyć szczęki zaciskowe.

Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy ciągłej. Po 50 kolejnych zaciśnięciach należy wykonać 15-minutową przerwę, aby urządzenie mogło się schłodzić. Achtung! Werkzeuge Sicherheitshandschuhe tragen. Werkzeuge, die für die Handlung benötigt werden

Gebote

Anweisungen

ährliche Spannung! mschlag. Nichbeachtung kann were Gesundheitsschäden oder herbeiführen.

STOP

Uponor Unipipe MLC-G Gas application (only NL): jährliche Prüfung! Each year!

p

Druckabfall

Achtung! Sicherheitshandschuhe tragen. Information Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit den nachfolgenden Gewerken koordinieren

nhinweise

Anweisungen Information Information Anwendungstipps und wichtige InInformationen bei Planer / Archiformationen beachten tekt einholen

ährliche Spannung! mschlag. Nichbeachtung kann were Gesundheitsschäden oder herbeiführen.

42

Inspektion: alle 3 Jahre Inspection: every 3 years

Achtung! Netzstecker ziehen. Information Verweis auf andere Dokumentation/Anleitung.

ahr! tschgefahr! etzung/Quetschung möglich. tschung möglich. htbeachtung kann Nichbeachschwere Gegdheits kann bzw. schwere GesundheitsSachschäden heräden ufen.herbeiführen.

tschgefahr! tschung möglich. Nichbeachg kann schwere Gesundheitsäden herbeiführen.

Anweisungen Achtung! Wichtiger Hinweis zur Funktion. Information Nichtbeachtung kann FehlfunktioAnwendungstipps nen hervorrufen. und wichtige Informationen beachten

Uwaga Przed wymianą szczęk zaciskowych spust p należy zablokować przy pomocy przełącznika blokady. Uniemożliwi to przypadkowe włączenie urządzenia. Druck

e Temperratur! brennungsgefahr. Nichbeachg kann schwere Gesundheitsäden herbeiführen.

e Temperratur! brennungsgefahr. Nichbeachg kann schwere Gesundheitsäden herbeiführen.

Zeitdauer Druckabfall

Information Siehe Seite ... Verweis auf andere DokumentatiSeitenverweis on/Anleitung.

p

Service Inspektion: alle 3 Jahre Inspection: every 3 years Uponor Unipipe MLC-G Gas application (only NL): jährliche Prüfung! Each year!

Information Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit den nachfolgenden Gewerken koordinieren

Gebote

Warnhinweise

STOP

Achtung! Wichtiger Hinweis zur Funktion. Sicherheitshandschuhe tragen. Nichtbeachtung kann Fehlfunktionen hervorrufen.

Uwaga Praca silnika elektrycznego powoduje iskrzenie, które może wywołać zapłon łatwopalnych lub lotnych substancji. Gefahr! Information Verletzung/Quetschung möglich. Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit Nichtbeachtung kann schwerekoorGeden nachfolgenden Gewerken sundheits bzw. Sachschäden herdinieren vorrufen.

Anweisungen Achtung! Netzstecker Informationziehen. Anwendungstipps und wichtige Informationen beachten

Gefährliche Spannung! Information Stromschlag. Nichbeachtung kann Informationen bei Planer / Archischwere Gesundheitsschäden oder tekt einholen Tod herbeiführen.

Achtung! Sicherheitshandschuhe tragen. Information Verweis auf andere Dokumentation/Anleitung.

Warnhinweise

Achtung! Wichtiger Hinweis zur Funktion. Nichtbeachtung kann Fehlfunktionen hervorrufen.

Achtung! Netzstecker ziehen.

Information Verweis auf andere Dokumentation/Anleitung.

99

Uwaga Urządzenie nie może pracować przy silnych opadach atmosferycznych lub pod wodą. Gefahr! Hohe Seite Temperratur! Siehe ... Verletzung/Quetschung möglich. Verbrennungsgefahr. NichbeachSeitenverweis Nichtbeachtung kann schwere Getung kann schwere Gesundheitssundheits bzw. Sachschäden herschäden herbeiführen. vorrufen.

Anweisungen

Information Anwendungstipps und wichtige Arbeiten mit Bauleitung bzw. mitInformationen beachten den nachfolgenden Gewerken koordinieren

Gefährliche Spannung! Quetschgefahr! Stromschlag. Nichbeachtung kann Quetschung möglich. Nichbeachschwere Gesundheitsschäden oder tung kann schwere GesundheitsTod herbeiführen. schäden herbeiführen.

5.3. Instrukcja montażu

Information Verweis auf andere DokumentatiInformationen bei Planer / Archion/Anleitung. tekt einholen

Hohe Temperratur! Verbrennungsgefahr. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen.

Aby uzyskać prawidłowy i bezpieczny przebieg procesu zaciskania, zaciskarkę należy używać wyłącznie 99 ze szczękami zaciskowymi zatwierdzonymi przez Uponor. Information Siehe Seite ... Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit Seitenverweis den nachfolgenden Gewerken koordinieren

Quetschgefahr! Quetschung möglich. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen.

Information Informationen bei Planer / Architekt einholen

Siehe Seite ... Seitenverweis

Service Inspektion: alle 3 Jahre Inspection: every 3 years

99

STOP

Uwaga Zbyt intensywna praca może spowodować przegrzanie, a w konsekwencji uszkodzenie urządzenia. Information Anwendungstipps und wichtige Informationen beachten

Temperatur Druck

Gebote

Szczęki zaciskowe z wymienialnymi wkładkami Łańcuchy zaciskowe

Achtung! Netzstecker ziehen.

Achtung! Sicherheitshandschuhe tragen.

ahr! etzung/Quetschung möglich. htbeachtung kann schwere Gedheits bzw. Sachschäden herufen.

Szczęki zaciskowe

Achtung! Werkzeuge Wichtiger Hinweis zur Funktion. Werkzeuge, die für die Handlung Nichtbeachtung kann Fehlfunktiobenötigt werden nen hervorrufen.

Sonstige Symbole

nhinweise

Szczęki

99

Uponor Unipipe MLC-G Gas application (only NL): jährliche Prüfung! Each year!

UP 75 – 02/2008 Information Informationen bei Planer / Architekt einholen


kzeuge kzeuge, die für die Handlung ötigt werden

nhinweise

ahr! etzung/Quetschung möglich. htbeachtung kann schwere Gedheits bzw. Sachschäden herufen.

ährliche Spannung! mschlag. Nichbeachtung kann were Gesundheitsschäden oder herbeiführen.

e Temperratur! brennungsgefahr. Nichbeachg kann schwere Gesundheitsäden herbeiführen.

tschgefahr! tschung möglich. Nichbeachg kann schwere Gesundheitsäden herbeiführen.

made by

5.4. Zalecenia dotyczące serwisowania i konserwacji Niezawodna praca urządzenia jest uzależniona od odpowiedniej obsługi i dbałości. Ma to szczególne znaczenie przy wykonywaniu długotrwałego i bezpiecznego połączenia. Dlatego też urządzenie powinno być regularnie konserwowane i serwisowane. Należy zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty: 1. Zaciskarka powinna być czyszczona po każdym użyciu; przed odłożeniem jej na półkę należy ją wysuszyć. 2. W celu zagwarantowania prawidłowej pracy urządzenia należy je przesyłać corocznie do kontroli a po 3 latach albo po kazdych 10.000 cyklach roboczych do inspekcji serwisu producenta. 3. Baterię i ładowarkę należy chronić przed wilgocią i ciałami obcymi. 4. Połączenia śrubowe, rolki napędowe oraz ich prowadnice powinny być nieznacznie naoliwione. 5. Prawidłowe funkcjonowanie wymaga regularnych okresowych kontroli narzędzia i szczęk zaciskowych. 6. Szczęki zaciskowe utrzymywać w czystości. Zanieczyszczenia usuwać szczotką. W celu uniknięcia nieprawidłowego funkcjonowania proponujemy Państwu serwis producenta obejmujący demontaż, czyszczenie, wymianę ewentualnie zużytych części, ponowny montaż i kontrolę ostateczną. STOP Tylko czyste i prawidłowo funkcjonujące urządzenie może zapewnić długotrwałe, bezpieczne i szczelne połączenie. Gebote

Achtung! Wichtiger Hinweis zur Funktion. Nichtbeachtung kann Fehlfunktionen hervorrufen.

Achtung! Netzstecker ziehen.

Użytkownik może dokonać zmiany wyłącznie szczęk zaciskowych). Achtung! Sicherheitshandschuhe tragen.

Anweisungen

Uwaga Nie otwierać narzędzia W przypadku uszkodzenia plomby gwarancja traci swą ważność. Information Anwendungstipps und wichtige Informationen beachten

Information Verweis auf andere Dokumentation/Anleitung.

5.5. Użytkowanie baterii i ładowarki Information Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit den nachfolgenden Gewerken koordinieren

Ładowarka jest zasilana napięciem nominalnym 230 V i częstotliwości 50 Hz. Nowe baterie należy naładować przed użyciem. Ładowanie baterii odbywa się po podłączeniu ładowarki do gniazdka zasilającego i włożeniu99 baterii do ładowarki. Czas ładowania wynosi jedną godzinę. Poziom naładowania baterii jest wskazywany przez diodę LED na ładowarce. Information Informationen bei Planer / Architekt einholen

Siehe Seite ... Seitenverweis

UP 75 – 02/2008

Dioda świeci na zielono Dioda świeci na czerwono Dioda miga

®

A Textron Company

Bateria jest naładowana Bateria jest wyładowana i jest właśnie ładowana. Bateria nie jest poprawnie włożona do ładowarki lub jest zbyt gorąca. Ładowarka sygnalizuje tą sytuację sygnałem dźwiękowym.

Baterię należy włożyć do ładowarki w odpowiedni sposób (zachować polaryzację). Jeśli bateria zostanie włożona do ładowarki w prawidłowy sposób, dioda zmieni kolor z zielonego na czerwony i zacznie się proces ładowania. Gdy proces ładowania jest zakończony, dioda zacznie świecić na zielono i ładowarka zasygnalizuje to sygnałem dźwiękowym przez około 5 sekund. Do zasilania zaciskarki nie wolno używać baterii suchych i akumulatorów samochodowych. Tego typu baterii nie można także ładować przy pomocy ładowarki. Baterię należy naładować dopiero wtedy, gdy prędkość działania zaciskarki znacząco spadnie. Nie wolno ładować częściowo rozładowanej baterii. Jeśli ładuje się baterię, która była ostatnio używana lub leżała jakiś czas na słońcu, dioda LED ładowarki będzie migać na czerwono. Proces ładowania zostanie rozpoczęty, gdy bateria schłodzi się. Jeśli dioda LED ładowarki miga na czerwono i zielono i wydawany jest sygnał dźwiękowy przez około 20 sekund, oznacza to, że nie można naładować baterii. Możliwe przyczyny to: zabrudzone wyprowadzenia baterii lub ładowarki, uszkodzona lub zużyta bateria. Jeśli ładowane będą kolejno dwie baterie, pomiędzy zakończeniem ładowania jednej i rozpoczęciem ładowania drugiej należy odczekać 15 minut. Należy unikać wystawiania urządzenia na działanie temperatur poniżej 0 °C i powyżej 40 °C, ponieważ ich działanie może uszkodzić baterię lub całe urządzenie. Optymalny zakres temperatur pracy to 15-25 °C. Nie wolno wystawiać ładowarki na działanie deszczu lub śniegu. Nie wolno ładować baterii w pobliżu łatwopalnych materiałów lub gazów. Nie należy przenosić ładowarki za kabel zasilający, ani wkładać kabla zasilającego do gniazdka na siłę. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów w otworach wentylacyjnych ładowarki. Baterie można ładować jedynie ładowarką, która została dostarczona przez producenta. 43


weis Frost schützen Gebote

STOP

weis direkter Sonneneinstrahlung ützen

made by

stige Symbole

®

Achtung! Wichtiger Hinweis zur Funktion. Nichtbeachtung kann Fehlfunktionen hervorrufen.

Notizen IWerte, Einstellungen notieren, protokollieren

Achtung! Netzstecker ziehen.

Werkzeuge Werkzeuge, die für die Handlung benötigt werden

Prüfen Ist alles o.k.?

A Textron Company

peratur

Warnhinweise

dauer

Gefahr! Verletzung/Quetschung möglich. Nichtbeachtung kann schwere Gesundheits bzw. Sachschäden hervorrufen.

Gefährliche Spannung! Stromschlag. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden oder Tod herbeiführen.

ck

Hohe Temperratur! Verbrennungsgefahr. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen.

ckabfall

Hinweise

Achtung! Sicherheitshandschuhe tragen.

Hinweis Vor Frost schützen

Uwaga Baterii nie wolno nosić w kieszeni ani w skrzynce narzędziowej, ponieważ mogą znajdować się w nich materiały przewodzące prąd, jak np. monety, klucze, narzędzia lub inne metalowe przedmioty. Anweisungen

Information Anwendungstipps und wichtige Informationen beachten

Hinweis Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

Sonstige Symbole

Information Verweis auf andere Dokumentation/Anleitung.

Temperatur

Information Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit den nachfolgenden Gewerken koordinieren

Achtung! Wichtiger Hinweis zur Funktion. Nichtbeachtung kann Fehlfunktionen hervorrufen.

Poszczególne komponenty urządzenia należy zezłomować oddzielnie. W pierwszej kolejności należy usunąć olej i złożyć w przeznaczonym do tego miejscu. Achtung! Netzstecker ziehen.

Zeitdauer

Information Informationen bei Planer / Architekt einholen

Druck

Wszystkie naprawy ładowarki muszą się odbywać w p serwisie technicznym. Umożliwi to jej bezpieczną i niezawodną pracę. 99 Siehe Seite ... Seitenverweis

s

Gebote

Achtung! Sicherheitshandschuhe tragen.

Warnhinweise

Po naładowaniu baterii, ładowarkę należy odłączyć od sieci zasilającej. Ładowarki nie wolno rozmontowywać. Quetschgefahr! Quetschung möglich. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen.

7. Wycofywanie z użytkowania / kasacja narzędzia STOP

Druckabfall

p

Gas applicati-

Uwaga Olej hydrauliczny może spowodować zanieczyszczenie wód gruntowych. Nieodpowiednie spuszczenie oleju i jego składowanie jest naruszeniem prawa o ochronie środowiska naturalnego. Gefahr! Verletzung/Quetschung möglich. Nichtbeachtung kann schwere Gesundheits bzw. Sachschäden hervorrufen.

Anweisungen

Information Anwendungstipps und wichtige Informationen beachten

Gefährliche Spannung! Stromschlag. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden oder Tod herbeiführen.

Information Verweis auf andere Dokumentation/Anleitung.

Hohe Temperratur! Verbrennungsgefahr. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen.

5.6. Przechowywanie i transport zaciskarki

Baterię należy zezłomować w sposób określony odpowiednimi zasadami.

Po zakończeniu pracy zaciskarkę należy wyczyścić i włożyć do walizki, którą należy dobrze zamknąć. W walizce znajdują się: bateria, ładowarka orazService instrukcja obsługi.

Złomowanie reszty części powinno się odbywać zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej odnośnie do środowiska naturalnego.

year!

Information Informationen bei Planer / Architekt einholen

Siehe Seite ... Seitenverweis

Inspektion: alle 3 Jahre Inspection: every 3 years

Uponor Unipipe MLC-G Gas application (only NL): jährliche Prüfung! Each year!

6. Wykrywanie i usuwanie usterek a. Ciągłe miganie diody LED przy końcu cyklu zaciskania Należy zmienić baterię (7). Jeśli dioda świeci się nadal, urządzenie należy wysłać do producenta (parz rozdział 4.3.). b. Wycieki oleju z urządzenia Urządzenie należy wysłać do producenta. Nie należy otwierać urządzenia lub zrywać plomb. c. Silnik nie wyłącza się, brak funkcji automatycznego powrotu (wciągnięcia). Należy przerwać proces zaciskania. Należy nacisnąć i przytrzymać przycisk wciągnięcia (2) i w tym samym czasie nacisnąć przycisk włączania na czas około 10 sekund. Jeśli awaria występuje nadal, urządzenie należy wysłać do producenta.

Information Arbeiten mit Bauleitung bzw. mit den nachfolgenden Gewerken koordinieren

Quetschgefahr! Quetschung möglich. Nichbeachtung kann schwere Gesundheitsschäden herbeiführen.

99

Z uwagi na możliwość skażenia środowiska przy kasowaniu narzędzia zaleca się korzystanie z usług wyspecjalizowanych firm. Nie gwarantuje się bezpłatnego zwrotu starego narzędzia do producenta.

8. Dane techniczne Waga (bez szczęk):

około 3.3 kg

Siła nacisku:

min. 32 kN

Silnik napędzający:

silnik prądu stałego z magnesami trwałymi

Pojemność baterii:

3 Ah

Napięcie baterii:

12 V

Czas ładowania baterii: około 1 godziny; dla szybkiej ładowarki 15 minut Czas zaciskania:

Od 4 sekund do 7 sekund (w zależności od średnicy rury)

Wydajność zaciskania: około 200 zaciśnięć na jedną baterię dla rury 20 mm Temperatura otoczenia:-20 °C do +40 °C

44

Natężenie dźwięku:

70 dB (A) w odległości 1 metra

Drgania:

< 2,5 m/s²

Wymiary:

patrz rysunek 1

UP 75 – 02/2008


by Auf demmade Knapp 46 D-42855 Remscheid ____________________________________________________ _____________________________________________________________________________ Handgeführtes Elektrowerkzeug Typ UP 75 Handgeführtes Elektrowerkzeug Typ UP 75 ®

A Textron Company

(D) CE’00 - Konformitätserklärung. Wir erklären in alleiniger (DK) CE’00 - Konform Verantwortlichkeit, daß dieses Produkt mit folgenden oder ansvardt at dette produ (D) CE’00 - Konformitätserklärung. Wir erklären in alleiniger (DK) CE’00 - Konformitetserklæring. Viden erklærer underNormen almindeligt normativen Dokumenten übereinstimmt: eller normative dokum Verantwortlichkeit, daß dieses Produkt mit den folgenden Normen oder ansvardt at dette produkt er i overensstemmelse med folgende normer ENeller 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662- EN 50144-1; EN 292 T normativen Dokumenten übereinstimmt: normative dokumenter: 1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 1; EN 50081-1; EN 50 EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662- EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662gemäß den50081-1; Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EWG, 89/336/EWG i henhold til bestemme 1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 1; EN EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 gemäß den Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EWG, 89/336/EWG

i henhold til bestemmelseme i direktiverne 98/37/EØF, 89/336/EØF (GB) CE’00 - Declaration of conformity. We declare under our sole (PL) CE’00 - Zgodnos this product is in conformity with the following odpowiedzialnosci osw (GB) CE’00 - Declaration of conformity. We declare under our sole responsibility (PL) CE’00that - Zgodnosc z dyrektywami CE. Swiadomi standards or normative documents: responsibility that this product is in conformity with the following odpowiedzialnosci oswiadczamy, ze niniejszy produkt jest zgodny z nastepujacymi normam ENnastepujacymi 50144-1; EN 292 T1+2;lub ENdokumentacja 294; EN 349; normatywna: EN 60204-1; EN 28662- EN 50144-1; EN 292 T standards or normative documents: normami EN 60529; prEN 982; 1037 EN 28662-1; EN 50081-1; EN 50 EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662-1; EN EN50081-1; 50144-1;EN EN50082-2; 292 T1+2; EN 294; EN 349; ENprEN 60204-1; in accordance with EN the regulations of60529; directives 98/37/EEC, zgodnie z postanowien 1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 1; EN 50081-1; 50082-2; EN prEN 982; prEN 1037 89/336/EEC in accordance with the regulations of directives 98/37/EEC, zgodnie z postanowieniami wytycznych 98/37/EWG, 89/336/EWG (GR) CE’00 - ����� 89/336/EEC (F) CE’00 - Déclaration de conformité. Nous déclarons sous notre seule ��������� �������� (GR) CE’00 - ������ ����������� �� ������� que ce produit est en conformité avec les normes ou �������� ������� � (F) CE’00 - Déclaration de conformité. Nous déclarons sous notre seulereponsabilité ��������� ��������. ��� �� ����� ������ �������� �� �� documents normatifs suivants: ������ ������� reponsabilité que ce produit est en conformité avec les normes ou �������� ������� ��� �� �� ������� ��� ����������� ��� EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662- EN 50144-1; EN 292 T documents normatifs suivants: ������ ������� 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662-1; EN EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662-1; EN 50081-1; EN 50 conformément aux réglementations des directives 98/37/EEC, ������� �� ���� ��� 1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 89/336/CEE conformément aux réglementations des directives 98/37/EEC, ������� �� ���� ����������� 98/37/EEC, 89/336/EEC (H) CE `00 - konformi 89/336/CEE (NL) CE’00 - Konformiteitsverklaring. Wij verklaren en wij stellen ons felel�sségünk tudatába (H) CE `00verantwoordelijk - konformitási nyilatkozat Mi kijelentjük saját voor dat dit produkt voldoet aan de vagy normatívás dokum (NL) CE’00 - Konformiteitsverklaring. Wij verklaren en wij stellen onser alleen felel�sségünk tudatában, hogy ez a termék a következ� szabványokkal volgende normen of normatieve documenten: EN 50144-1; EN 292 T er alleen voor verantwoordelijk dat dit produkt voldoet aan de normatívás megegyezik: ENvagy 50144-1; EN 292dokumentumokkal T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662- 1; EN 50081-1; EN 50 volgende normen of normatieve documenten: EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 2866250081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 98/37/EWG, 89/336/E EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662-1; EN 1; EN 50081-1; 50082-2; ENde60529; prEN98/37/EEG, 982; prEN 1037 a overeenkomstig de EN bepalingen van richtlijnen 1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 98/37/EWG, 89/336/EWG irányvonalak határozatai szerint. 89/336/EEG (SK) CE `00 – Prehlás overeenkomstig de bepalingen van de richtlijnen 98/37/EEG, 89/336/EEG (SK) CE `00 – Prehlásenie o zhode. S Dichiariamo plnou zodpovednos�ou týmto prehlasujeme, že tento (I) CE’00 - Dichiarazione di conformità. sotto la nostra prehlasujeme, že tento produkt vyhovuje nasledujúcim normám alebo normatívnym dokumen responsabilità EN 50144-1; EN 292 T (I) CE’00 - Dichiarazione di conformità. Dichiariamo sotto la nostra esclusiva dokumentom: chenormatívnym questo prodotto è conforme alle seguenti norme e documenti esclusiva responsabilità EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662-1; EN 50081-1; EN 50 normativi: che questo prodotto è conforme alle seguenti norme e documenti EN 50081-1; ENT1+2; 50082-2; EN 60529; prEN prENEN 1037 pod�a ustanovení smerníc 98 EN1; 50144-1; EN 292 EN 294; EN 349; EN 982; 60204-1; 28662normativi: ustanovení smerníc 98/37/EWG, 89/336/EWG (SLO) CE’00 - Izjava o EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662-1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 conformemente alle disposizioni delle direttive 98/37/EEC, izjavljamo, da je ta izd 1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 (SLO) CE’00 - Izjava o skladnosti. Z izklju�no odgovornostjo 89/336/CEE normativi: conformemente alle disposizioni delle direttive 98/37/EEC, izjavljamo, da je ta izdelek skladen z naslednjimi standardi ali EN 50144-1; EN 292 T 89/336/CEE normativi: (E) CE’00 - Declaración de conformidad. Declaramos bajo nuestra sola 1; EN 50081-1; EN 50 EN 50144-1; que EN este 292 producto T1+2; ENestà 294; 349; EN 60204-1; EN 28662enEN conformidad con las normas skladu z dolo�ili direkt (E) CE’00 - Declaración de conformidad. Declaramos bajo nuestra solaresponsabilidad 1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 v normativos siguientes: responsabilidad que este producto està en conformidad con las normas o documentos z dolo�ili 98/37/EGS, ENskladu 50144-1; EN 292direktiv T1+2; EN 294; EN 89/336/EGS 349; EN 60204-1; EN 28662- (CZ) CE `00 – Prohláš o documentos normativos siguientes: 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 zodpovednost, ze tyto EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662-1; EN (CZ) CEcon `00las – Prohlášeni o shode. na vlastni de acuerdo regulaciones de las Prohlašujeme directivas 98/37/EEC, normativni listiny: 1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 zodpovednost, ze tyto produkty splnuji následujici normy nebo 89/336/CEE EN 50144-1; EN 292 T de acuerdo con las regulaciones de las directivas 98/37/EEC, normativni listiny: 1; EN 50081-1; EN 50 89/336/CEE 50144-1; EN 292de T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; (P) EN CE’00 - Declaração conformidade. Declaramos sob nossaEN 28662-Ve shode se smernicem 1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes (P) CE’00 - Declaração de conformidade. Declaramos sob nossa Ve shode se smernicemi 98/37/EEC, 89/336/EEC normas ou documentos normativos: exclusiva responsabilidade que este producto cumpre as seguintes EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662- Remscheid, den normas ou documentos normativos: Remscheid, den 28.12.2005 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662-1; EN conforme as disposiçoes das directivas 98/37/EEC, 89/336/CEE 1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 conforme as disposiçoes das directivas 98/37/EEC, 89/336/CEE

(S) CE’00 - Konformitetsdeklaration. Vi förklarar pá eget ansvar att

õverenstämmer med följande normer eller normativa _____________________________________________ (S) CE’00 - Konformitetsdeklaration. Vi förklarar pá eget ansvar att denna produkt dokument: Dipl.-Ing. Joh.-Christoph Schütz, CE-Beauftragter denna produkt õverenstämmer med följande normer eller normativa EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662dokument: EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662-1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 enligt bestãmmelserna i direktiverna 98/37/EG, 89/336/EG 1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 enligt bestãmmelserna i direktiverna 98/37/EG, 89/336/EG (FIN) CE’00 - Todistus slandardinmukaisuudesta. Asiasta vastaavana (FIN) CE’00 - Todistus slandardinmukaisuudesta. Asiasta vastaavana todistamme täten, että tämä tuote on seuraavien standardien ja standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen: todistamme täten, että tämä tuote on seuraavien standardien ja DIN EN 292 Teil 1 und 2, EN 294, EN 349, EN 60204-1, EN 28662-1, standardoimisasiakirjojen vaatimusten mukainen: DIN EN 292 Teil 1 und 2, EN 294, EN 349, EN 60204-1, EN 28662-1, EN 50081-1, EN 50082-2, EN 60529, prEN 982, prEN 1037 ja vastaa säädoksiä 98/37/EU, 89/336/EU EN 50081-1, EN 50082-2, EN 60529, prEN 982, prEN 1037

___________ Dipl.-Ing. Joh

ja vastaa säädoksiä 98/37/EU, 89/336/EU

(N) CE’00 - Konformitetserklæring. Vi erklærer på eget ansvarlighet at (N) CE’00 - Konformitetserklæring. Vi erklærer på eget ansvarlighet atdette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller standard-dokumenter: dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder eller EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662standard-dokumenter: EN 50144-1; EN 292 T1+2; EN 294; EN 349; EN 60204-1; EN 28662-1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 i henhold til bestemmelsene i direktive ne 98/37/EØF, 89/336/EØF 1; EN 50081-1; EN 50082-2; EN 60529; prEN 982; prEN 1037 i henhold til bestemmelsene i direktive ne 98/37/EØF, 89/336/EØF

UP 75 – 02/2008

75


Uponor – Partner, Pionier und Marktführer Der Aktionsradius von Uponor ist umfassend. Er reicht von der Flächenheizung und -kühlung über Trinkwasserinstallationen, Heizkörperanbindung bis hin zu Konzepten für den Tiefbau und die Umweltund Kommunaltechnik. Seit Gründung in Finnland im Jahre 1965 hat Uponor mit Neuentwicklungen Maßstäbe gesetzt und diese stetig weiterentwickelt. Zählen Sie auch zukünftig auf unsere Leistungsfähigkeit in den drei Geschäftsfeldern Heizen/Kühlen, Installations­systeme und Infrastruktur. Eine Neustrukturierung, die zugleich einen einzigartigen Mehrwert bedeutet – zum Vorteil unserer Kunden.

1029050 - 02/2008 - Änderungen vorbehalten - Subject to modifications

Uponor. Simply more.

®

A Textron Company

Gustav Klauke GmbH Auf dem Knapp 46 D-42855 Remscheid Phone +49 (0)2191 907-167 Fax +49 (0)2191 907-251 www.klauke.textron.com

Uponor GmbH Industriestrasse 56 97437 Hassfurt Germany

T F W E

+49 (0)9521 690-0 +49 (0)9521 690-830 www.installationssysteme.uponor.de installationssysteme@uponor.de

Uponor mi up75 pl  

https://www.uponor.pl/-/media/country-specific/poland/download-centre/instrukcje-montazu/uponor_mi_up75_pl.pdf?v=9ec6036a-2cca-48bb-8fb5-c7b...

Uponor mi up75 pl  

https://www.uponor.pl/-/media/country-specific/poland/download-centre/instrukcje-montazu/uponor_mi_up75_pl.pdf?v=9ec6036a-2cca-48bb-8fb5-c7b...