Page 1

Flexibook = nová generace interaktivních učebnic Flexibook je novou generací interaktivních učebnic, díky níž bude učení příjemnější než kdy předtím! Flexibooky si teď můžeš stahovat nejen na svůj počítač nebo notebook, ale i na iPad a iPhone, a učit se tak kdykoliv budeš potřebovat. Flexibook je unikátním konceptem, který umožňuje využívat elektronický obsah ve škole (interaktivni tabule, dataprojektor) i doma (PC, notebook, tablet).

Jaké jsou výhody Flexibooků? » shodná vizualizace učebnic ve všech zařízeních (PC, notebook, tablet, chytrý telefon) » intuitivní ovládání » snadná orientace v knize » atraktivní grafika » rozšiřující multimédia (audio, video, animace) a další interaktivní prvky » cenová dostupnost » 4 instalace u každého zakoupeného nebo staženého Flexibooku » časově neomezené licence » snadné stahování prostřednictvím specializovaného obchodu www.flexibookstore.cz

Proč využívat Flexibooky? » motivují díky rozličným aktivitám (zvuk, pohyb, názorný materiál atd.) » prezentují novou učební látku prostřednictvím obrázků, animace, videa » mezipředmětové odkazy pomáhají utřídit si myšlenky, nápady, hledat logické souvislosti » nabízí množství rozšiřujícího materiálu

Flexibooky budeme vylepšovat o další obsah a funkcionality. Už teď se můžeš těšit na: » motivující interaktivní cvičení » roletku umožňující zakrývání libovolných částí stránky » testy k procvičení látky » systém testování pro třídu » poznámkový aparát pro čtečku iOS


Flexibooks – čtečka nejen pro Vaše e-knihy Aplikace Flexibooks umožňuje oproti jiným čtečkám čtení nejen klasických e-knih ve formátu PDF, ale také unikátních interaktivních učebnic s řadou rozšiřujícího materiálu, jako jsou například videa, animace, audionahrávky, rozšiřující dokumenty. Aplikace Flexibooks ti tak otevírá dveře do světa nejmodernějších vzdělávacích materiálů.

Flexibooky mají vlastní specializovaný obchod - www.flexibookstore.cz. Flexibooky lze kupovat: • pro sebe, • pro někoho jiného formou poukazů. Vybrané knihy bude navíc možné: • vypůjčit na 1 měsíc, • stáhnout zcela zdarma. Tyto možnosti nenabízí žádný jiný e-shop!

Pro nakupování Flexibooků je třeba provést na e-shopu základní registraci. Ve svém účtu následně uvidíš všechny tvoje zakoupené, vypůjčené a bezplatně stažené knihy, budeš zde spravovat zařízení, na kterých máš knihy nainstalované, a hlavně se pomocí těchto přihlašovacích údajů přihlásíš do čtečky Flexibooks. Každý Flexibook si můžeš v rámci licence nainstalovat až na 4 zařízení – 2x s MS Windows, 2x s iOS. Před stažením první knihy je nutné si nainstalovat čtečku Flexibooks do každého zařízení, na němž budeš knihy číst (PC, notebook, iPad, iPhone). Pro každý operační systém existuje samostatná čtečka – v současné době je dostupná verze pro MS Windows a iOS.


1. Stahujeme Flexibooky do čtečky Po úspěšném dokončení objednávky na www.flexibookstore.cz a jejím následném zaplacení se zařadí zakoupené tituly do sekce Moje knihy ve tvém účtu.

Moje knihy obsahují všechny tebou zakoupené, vypůjčené i bezplatně stažené Flexibooky. Jejich ikony se následně automaticky přenesou do čtečky Flexibooks.

Aby došlo k propojení čtečky a tvého účtu na e-shopu, je nutné se do ní přihlásit. K přihlašovacímu oknu se dostaneš pomocí tlačítka

Pro přihlášení do čtečky zadej přihlašovací údaje k tvému účtu na www.flexibookstore.cz. Po úspěšném přihlášení se vrať zpět do Knihovny. V ní nyní uvidíš všechny tvé knihy. Po odhlášení ze čtečky se zobrazí Knihovna prázdná nebo s e-knihami (formát PDF), které byly do čtečky staženy jiným způsobem než přes Flexibookstore.cz. Aplikaci může využívat i více uživatelů. Pro zobrazení knih daného uživatele se stačí přihlásit pomocí jeho přihlašovacích údajů.


2. Začínáme V Knihovně se zobrazí všechny tvé knihy. Ikony dosud nestažených Flexibooků (tj. zakoupených, ale ještě nikdy nestažených a nespuštěných) jsou potlačené a přes ikonu mají symbol , stažené knihy jsou plnobarevné.

Ovládací tlačítka: Můj profil – umožňuje přihlášení/odhlášení do/z čtečky Třídění – ikony v knihovně lze setřídit libovolně nebo abecedně (A Z, Z A). Obnovení knihovny – zaktualizuje Knihovnu uživatele po zakoupení nových knih

Skrýt/Zobrazit skryté – skryje nepotřebné knihy a následně je opět zobrazí Možnosti - Vyhlazování obrázků – zlepší kvalitu fotografií uvnitř knihy - Složka knihovny – umožňuje změnit složku, do které se ukládají stažená data učebnic Vyhledávání Stažení knihy: Přes ikonu nestažené knihy je zobrazen symbol . Kliknutím na něj se začne kniha stahovat (pozn.: po celou dobu stahování je nutné být připojen k internetu). V průběhu stahování se bude ikona knihy postupně vybarvovat. Pokud chceš stahování přerušit, klikni na tlačítko . Pro jeho spuštění opět klikni na tlačítko . Spustíš-li stahování více knih najednou, zařadí se ti do fronty a stahují se postupně. Po dokončení stahování se ikona knihy vybarví a v tuto chvíli je možné ji začít číst. Vybranou knihu (Flexibook nebo e-knihu ve formátu PDF) otevři kliknutím na její ikonu v Knihovně.


Uživatelské třídění: Ikony knih lze řadit v Knihovně abecedně nebo libovolně (uživatelské třídění). Přesunutí se provádí jednoduchým přetažením ikony na požadované místo.

3. Ovládáme V knize se lze pohybovat několika způsoby: » pomocí kolečka myši, » pomocí posuvníku, » pomocí šipek vedle posuvníku, » pomocí strukturovaného obsahu. Ovládací tlačítka: Strukturovaný obsah – zobrazí kompletní obsah knihy s názvy jednotlivých kapitol/témat nebo odkáže na stranu s obsahem učebnice. Lištu skryješ pomocí tlačítka

Tlačítko vysune lištu se strukturovaným obsahem. Názvy kapitol/témat jsou aktivní a lze se díky nim pohybovat uvnitř knihy. Kliknutím na název vybrané kapitoly/tématu dojde k přesměrování na příslušnou stranu v knize. V některých knihách tě tlačítko pouze přesměruje na stranu s obsahem učebnice. U e-knih (formát PDF) může být tlačítko dokonce úplně neaktivní.

.


Knihovna – umožňuje návrat do knihovny s tvými knihami. Vyhledávání - vyhledává výrazy uvnitř knihy a zobrazuje výsledky včetně stránky, na níž byl výraz nalezen.

Zobrazení – umožňuje přepínání mezi zobrazením jedné strany a dvojstrany. Zoom – nabízí zobrazení na celou stranu, roztažení stránky na šířku monitoru a nastavení libovolného zobrazení stránky (zoom). Nástroje – kurzor, zvýrazňovač, polepka Kurzor - kliknutím do textu nebo obrázku dojde k jeho zvětšení; zmenšení do původní velikosti proveď poklepáním nebo kliknutím pravým tlačítkem myši Zvýrazňovač - umožňuje zvýrazňovat text pomocí barev. Zapni si v liště tento nástroj a označ text, který chceš zvýraznit. Kliknutím pravým tlačítkem myši do zvýrazněného textu se rozbalí paleta barev. Podbarvení zrušíš kliknutím na křížek.


Polepka - umožňuje vkládat poznámky na libovolné místo v knize. Tažením myši vyznač oblast, do které se ti vloží lísteček pro psaní poznámek. Poznámku lze libovolně přemisťovat, zvětšovat či zmenšovat. Kliknutím na špendlík lze poznámku úplně minimalizovat, opětovným kliknutím na špendlík se poznámka zobrazí v plné velikosti. Pokud chceš použít jinou barvu, klikni pravým tlačítkem do lístečku a vyber si z palety barev. Poznámku odstraníš kliknutím na křížek.

Lišta s rozšiřujícím materiálem – ve Flexibooku, tj. plnohodnotné interaktivní učebnici, obsahuje lišta odkazy na audionahrávky, videa, obrázky, fotografie, dokumenty, webové odkazy nebo odkazy do jiných učebnic a dokumentů.

Symbol umístěný přímo na stránce knihy značí přítomnost multimédia v liště. Kliknutím na vysuneš lištu s materiály k celé knize. V liště se barevně označí multimédium k příslušnému textu, obrázku apod.

V rozšiřujících materiálech lze také filtrovat podle jejich typu. Filtr v liště. Po zvolení požadovaného rozbalíš kliknutím na tlačítko typu materiálu se zobrazí v liště např. všechna videa z knihy.


V liště můžeš najít tyto typy rozšiřujících materiálů:

Odkaz na webovou stránkuc Webový odkaz umožňuje spustit prohlížeč webových stránek přímo z Flexibooku. V případě, že není tvoje zařízení připojeno k internetu, zobrazí se off-line podoba webového odkazu. Off-line verze stránek není průběžně aktualizována a je platná k datu vydání Flexibooku.

Odkaz na jinou stranu v rámci používaného Flexibooku Umožňuje rychlý přesun v rámci daného Flexibooku na konkrétní stranu nebo probíranou látku. Pomocí tlačítka se vrátíš na stranu, ze které jsi na odkaz přesměrován.

Odkaz do jiného Flexibooku Umožňuje rychlý přesun do jiného Flexibooku na konkrétní stranu nebo probíranou látku. Pokud odkaz vede do Flexibooku, který máš stažený, otevře se ti tato kniha. Pomocí tlačítka se lze vrátit na stranu s původním odkazem. Nemáš-li cílový Flexibook stažený, otevře se statická strana (ve formátu PDF).

Dokument Dokument rozšiřující učivo, např. textový soubor, tabulka.

Pracovní aktivity Rozšiřující úkoly vycházející z učebnice.

Prohlížeč obrázků Pod ikonou je obrázek nebo fotografie, která se otevře v jednoduchém prohlížeči.

Zvukový záznam Zvukový záznam umožňuje přístup k audiomateriálům, které látku vhodně doplňují. Zvukový záznam se spouští ve snadno ovladatelném přehrávači.

Videozáznam, animace Tlačítko umožňuje přehrání videa nebo animace ve snadno ovladatelném přehrávači.


4. Mažeme Pokud chceš smazat libovolnou knihu z počítače, přejdi do Knihovny. Klikni pravým tlačítkem myši na ikonu tohoto titulu a křížkem ji smaž. Kniha zůstane i nadále v knihovně, ale ikona se změní v poloprůsvitnou. Došlo ke smazání dat z počítače, nikoliv smazání licence na Flexibook. Všechny licence jsou časově neomezené (výjimkou je pouze měsíční výpůjčka), takže si můžeš knihu v budoucnu kdykoliv znovu stáhnout. Pro opětovné stažení stačí kliknout na symbol .

Win_napoveda_v_1_0  

http://flexibooks.cz/Files/file/Win_napoveda_v_1_0.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you