Page 1

p†‡W“†‡WÁ «YÖRjL·

ÙT¡V֟

¦Á ÙTVŸ

:

p†‡W“†‡WÁ «YÖRjL·

Bp¡VŸ

:

ÙT¡V֟

ÙY¸œ|

:

ÙT¡V֟ ‡WÖ«PŸ LZL• 29, CR³VXÖ[Ÿ hz›£“ ‡£Y·ºYŸ SLŸ, ‡£YÖÁ–žŸ ÙNÁÛ] Ü 600 041

T‡“ B|

:

2007 ÚU

RÖ¸Á RÁÛU

:

GÁ.GÍ. 60 È.GÍ.G•

Aor Gµ†‰ A[°:

11 “·¸L·

¦Á A[°

ÙP•– 1/8

:

L‚ÂVÖeL• & AyÛP YzYÛU“:

ArWÁ FPL•, ‡|eL¥

AoNÖeL•

f¡ÚVyzª fW֑eÍ, ÙNÁÛ]

¥ fÛPeh–PjL·: ÙT¡V֟ TzTL• ÙT¡V֟ ÚT£‹‰ŒÛXV• A£f¥ ÚUy}Ÿ Ü 636 401 ÙY¸œ|:

ÙT¡V֟ TzTL• ‡£Y·ºYŸ ÚT£‹‰ŒÛXV• A£f¥

ÙT¡V֟ ‡WÖ«PŸ LZL• 29, CR³VXÖ[Ÿ hz›£“ ‡£Y·ºYŸ SLŸ, ‡£YÖÁ–žŸ ÙNÁÛ] Ü 600 041 periyarmulakkam@yahoo.com

L֋‡“W• Ü ÚLÖÛY Ü 641 044 SÁÙLÖÛP

:

E£. 10


C‹‰ UR•

3URjL· T¼½V «[eL• 1. peLXÖ] ‘WoNÛ] Th†R½°Yև: B͇LÁ

:

Th†R½°Yև: B͇LÁ : Th†R½°Yև : B͇LÁ : Th†R½°Yև : B͇LÁ :

Th†R½°Yև : B͇LÁ : Th†R½°Yև : B͇LÁ : Th†R½°Yև : B͇LÁ :

Th†R½°Yև :

B͇LÁ

:

URjL· VÖWÖ¥ EPÖeL TyPÛY? URjL· LP°[Ö¥ EPÖeL TyPÛY? A¥XÜAÛY UÂRŸL[Ö¥ EPÖfVÛY HÁ ATzo ÙNÖ¥¨f\֚? ÙNÖ¥¨fÚ\Á ÚL·. URjL· G†RÛ] E|? TX URjL· E| ERÖWQUÖLo pX ÙNÖ¥¨• G|†‰eLÖyPÖL C‹‰ UR•, “†R UR•, f½Í‰Y UR•, ˜LU†‡VUR•, qefV UR•, T֟p UR•, ÙN[WÖÐzW UR•, ˜R¦VÛYLº• CY¼¿· TX Ey‘¡° Lº• E| LP°·L· G†RÛ] E|? JÚW LP°·RÖÁ E| CªY[° URjLº• VÖ£eLÖL EPÖeLTyPÛY? UÂR YŸeL†‰eLÖL†RÖÁ UR†RÖ¥ H¼T|• TVÁ GÁ]? UÂRÁ, LP°Û[ A½V°•, LP°ºeh• R]eh• N•T‹R• H¼T|†‡eÙLÖ·[°•, B†U OÖ]• ÙT\°•, LP°· L£ÛQe h Tֆ‡W]ÖL°• TVÁT|YRÖh•. ATzVÖ]Ö¥, JÚW LP°· UÂR YŸeL† ‰eh C†RÛ] URjLÛ[ H¼T|†‰ YÖÚ]Á? C‰ –L°• peLXÖ] ‘WoNÛ]V֚ C£ef\‰. TX ÙT¡ÚV֟LÛ[e L| 3 ÚTpV ‘\h T‡¥ ÙNÖ¥¨fÚ\Á.

Th†R½°Yև: B͇LÁ : Th†R½°Yև: B͇LÁ :

A‰RÖÁ ÚTÖLy|•, C‹‰ UR• GÁT‰ GÁ]? ˋ‰ UR• GÁ\Ö¥ ÚYRUR• GÁ¿ ÙTVŸ ÚYR• GÁ\Ö¥ GÁ]? £eh, VrŸ, NÖU•, ARŸYQ• GÁ 4 ÚYRjL· E| AªÚYR ˜Û\RÖÁ C‹‰ UR• GÁT‰. Th†R½°Yև : CªÚYRjL· VÖWÖ¥ H¼T|†RTyPÛY? B͇LÁ : ÚYR• LP°[Ö¥ H¼T|†RTyP‰ Th†R½°Yև : ÚYR• LP°[Ö¥ H¼T|†RTyP‰ GÁ¿ V֟ ÙNÖÁ]֟L· B͇LÁ : ÚYR• LP°[Ö¥ H¼T|†RTyP‰ GÁ¿ ÚYR• ÙNÖ¥¨f\‰ Th†R½°Yև : CR¼h HRÖY‰ NÖypÚVÖ BRÖWÚUÖ EPÖ? B͇LÁ : ÚYR†‰eh•, LP°· YÖeheh• BRÖWÚUÖ, NÖypÚVÖ ÚLyT‰ GÁ\Ö¥ A‰ TÖYUÖ] LÖ¡VÚUVÖh• Th†R½°Yև : A‰ TÖYUÖL C£eLX֕. B]Ö¥ BRÖW• £^Ø C¥XÖU¥ JÁÛ\ J£YÁ S•“Y‰ GÁ\Ö¥ A‰ h¼\UÖLÖRÖ? B͇LÁ : C‰°• peLXÖ] ‘WoNÛ]VÖL†RÖÁ C£ef\‰. ÙT¡VYŸLÛ[e ÚLy| T֟eL ÚY|•.

“†R UR• Th†R½°Yև: N¡.“†R UR• GÁ\Ö¥ GÁ]? B͇LÁ :“†R UR• GÁT‰ “†RŸ GÁf\Y£ÛPV ÙLÖ·ÛL Th†R½°Yև: A‰ VÖWÖ¥ H¼TyP‰? B͇LÁ : “†RŸ, p†R֟†RŸ GÁf\YŸ LÖX†‡¥ H¼TyP‰. Th†R½°Yև: AR¼h GÁ] BRÖW•? B͇LÁ : “†RŸ GÁf\YŸ ÙNÖÁ]RÖLo ÙNÖ¥XT|• YÖehL· RÖÁ Th†R½°Yև: “†RŸRÖÁ ÙNÖÁ]֟ GÁTR¼h BRÖW• GÁ]? B͇LÁ : “†RŸ NjL‡ N¡†‡W†‡¥ TyPR֚ C£ef\‰. AÁ½• A‡¥ CÁÛ\V B†UÖ ŒÛX›¥ U¼\ URjLÛ[ ÚTÖ¥ LP°·, LP°· YÖeh, TX A¼“RjLÛ[ S•T ÚY|• GÁ\ ŒT‹RÛ] ˜R¦VÛY C¥ÛX GÁTÚRÖ| BÚXÖNÛ]eh• A½°eh• ÙTÖ£†RUÖ]ÛR G|†‰eÙLց| 4 U¼\ÛYLÛ[† R·¸«|Y‡¥ TÖYÚUÖ h¼\ÚUÖ,


LP°· RPÛ]ÚVÖ C¥ÛX, BÛLVÖ¥ AR¼h BRÖW• ÚRze ÙLցz£eL ÚYzV AYpV –¥ÛX. Th†R½°Yև: N¡ ÙW֕T S¥X Uև¡ NUÖRÖ]• ÙNÖÁßL· ATzVÖ]Ö¥ A•UR†ÛRT¼½ SUehe LYÛX C¥ÛX.

B͇LÁ

: hWÖÁ YÖefVjL¸¥ C£ef\‰PÁ ÚY¿ TX NÖypVjLº–£efÁ\] Th†R½°Yև: ÚY¿ TX NÖypVjL· GÁT‰ GÛY? B͇LÁ : A‹Re LÖX†‡¥ S‘ AYŸLºPÁ C£‹R TX ÙT¡VYŸL¸Á YÖeh C£ef\‰. Th†R½°Yև: LP°[Ö¥ AĐTTyP ŠRŸ GÁTR¼h BRÖW• GÁ]? B͇LÁ : C‰°• peLXÖ] ‘WoNÛ]?

f½Í‰Y UR•

ÙT։

Th†R½°Yև: f½ÍRY UR• GÁT‰ GÁ]? B͇LÁ : f½Í‰Y UR• GÁT‰ f½Í‰YWÖ¥ ÙNÖ¥X TyP ÙLÖ·ÛL Th†R½°Yև: A‰ G‰ ? B͇LÁ : ÛT‘· Th†R½°Yև: f½Í‰ GÁTYŸ V֟? B͇LÁ : f½Í‰ LP°· hUÖWŸ Th†R½°Yև: ATzÙVÁ¿ V֟ ÙNÖÁ]֟? B͇LÁ : f½Í‰ ÙNÖ¥¦ C£ef\֟ Th†R½°Yև: J£YŸ RÁÛ] CÁ]֟ GÁ¿ Œ¤‘eL AYW‰ YÖeh™XÚU ÚT։UÖ? B͇LÁ : HÁ ÚTÖR։? Th†R½°Yև: ATzVÖ]Ö¥ CÚT։ J£YÁ Y‹‰ E•– P• SÖÁ RÖÁ LP°· GÁ¿ ÙNÖÁ]Ö¥ J“e ÙLÖ·®WÖ? B͇LÁ : C‰°• peLXÖ] ‘WoNÛ]RÖÁ ÙT¡VYŸLÛ[e ÚLyL ÚY|•.

Th†R½°Yև: U¼\ URjLº• C‰ ÚTÖ¥ RÖÚ]? B͇LÁ : B•, CTzTyP‰ RÖÁ Th†R½°Yև: ATz›£eL CªY[° URjLÛ[• JÚW LP°· EPÖef C£T֟ GÁ¿ Ÿ S•“f¾WÖ? JÁ¿eÙLÖÁ¿ UÖ¿TyP‰• ˜WTyP‰UÖ] LP°· YÖehL·, LP°[Ö¥ AĐTTyPYŸL·. LP°· AYRÖWjL· GÁTYŸL·, AYŸL[‰ YÖehL·, N•T‹RTyP URjL¸Á R†‰YjL·, TX«R LP°· RÁÛU ÙT¼\YŸL· BfV G¥ÚXÖ ÛW• JÚW LP°· ÙNÖÁ]֟. AYWÖ¥ AĐTTyP֟L·. AYŸ p£Ðz†R֟ GÁT‰ ŒVÖVUÖhUÖ? AR]Ö¥ RÖÁ, CÛYL·, JªÙYÖ£ qŸ‡£†ReLÖWŸL[Ö¥, A½YÖ¸L[Ö¥, ˜Á‘Á BW֚‹‰ T֟†‰ UÂR N™L†‰eh SÁÛU ÙNšV ÚY|• GÁ\ LYÛX ÙLցPYŸL[Ö¥, (UÂRŸL[Ö¥) EPÖeLTyP‰ GÁ¿ GQÚYz›£ef\‰. ATzef¥XÖU¥ JÚW LP°· C£‹‰ AYÚW CªY[° URjLºeh• URLŸ†RŸLºeh• BRÖW “£cŸ GÁ\Ö¥, AÚT։ LP°¸Á ÚUÁÛUe hQ• TևeLTP«¥ÛXVÖ? VÖÚWÖ pX UÂRŸLºeh ÚUÁÛU ÙLÖ|TR¼LÖLe LP°Û[ ˜yPÖ[Öe hY‰• TX LP°·LÛ[o p£ÐzT‰• TX ÚYRjLÛ[o p£ÐzT‰• N¡VÖ?

˜L•U‡V UR• Th†R½°Yև: ˜L•U‡V UR• GÁ\Ö¥ GÁ]? B͇LÁ : ˜L•U‰ S‘ GÁTYWÖ¥ ÙNÖ¥XTyP ÙLÖ·ÛLLÛ[ EÛPV‰ Th†R½°Yև: AR¼h GÁ] BRÖW•? B͇LÁ : hWÖÁ GÁĕ YÖefV• Th†R½°Yև: A‰ VÖWÖ¥ ÙNÖ¥XTyP‰? B͇LÁ : LP°[Ö¥ AĐTTyP ˜LU‰ S‘ AYŸL· ™X• ÙY¸VÖeLTyP‰ Th†R½°Yև: ATz GÁ¿ V֟ ÙNÖÁ]֟? B͇LÁ : S‘ AYŸL· ÙNÖÁ]֟ Th†R½°Yև: ATz GÁ¿ V֟ ÙNÖÁ]֟?

BRXÖ¥ C•Uև¡ UR• GÁT‰ «VÖTÖW•; UR LŸ†RLŸL·, ÚYR•, “WÖQ• GÁTÛYL· «VÖTÖWo NWehL· GÁT‰ Th†R½°eLÖWŸLºeh T|• «cV•. C‰ NUV• RTÖL C£‹RÖ¨• C£eLX֕.

5

6

S֕ C£Y£• Cª«cVjL¸¥ JÚW L£†‰ÛPVYŸL[Öf CÛYL· G¥X֕ N¼¿ ÚSW†‰eh EÛU GÁÚ\ J“e


ÙNš‰ ÙLÖ·ºYR¼LÖLÚY ÚLyÚPÁ. S¥X ÚYÛ[VÖL Ÿ T‡¥ ÙNÖ¥XÖ«yPÖ¨• GÁÛ] ÛYVÖU¥ ÙT¡VYŸLÛ[e ÚLy|o ÙNÖ¥¨fÚ\Á GÁ¿ ÙNÖÁÃÚW A‰ÚY G]eh ÙW֕T ‡£‡ B͇LŸL¸¥ CTzTyPYŸL· A£ÛU. –L A£ÛU N‹ÚRL• ÚLyPÖ¥ Az,EÛR,SÖ͇LÁ, ‘WÖUQ† ‰ÚYÑ, B¡V‰ÚYÑ ................ GÁÙ\¥X֕ ÙY½ ‘z†RYŸL· ÚTÖ¥ B|Y֟L·. BRXÖ¥ E•ÛU T¼½eiP G]eh N‹ÚRL•RÖÁ.

ÙLÖ·ÚY֕. ARÖY‰ C‹‰ UR• LP°[Ö¥ EPÖeLTyP‰ GÁTÛR•, ÚYR• LP°· YÖeh GÁTÛR•, f½Í‰ LP°· AYRÖW• GÁTÛR•, ˜L•U‰S‘ LP°[Ö¥ AĐTTyPYŸ GÁTÛR• hWÖÛ]• U¼\ UR†ÛR• J“e ÙLÖ·ÚY֕. B]Ö¥ AÛYL· G¥X֕ CÁ¿ JÁ\֚ C¥XÖU¥ ÙYªÚY¿ A‘‘WÖVjL[ÖL°• pX ˜WQÖ]ÛYL[ÖL°• pX J£ UR†‰eh• U¼\ UR† R†‰YjLºeh• J£ UR†RÛXY£eh• U¼\ UR†RÛXYŸLºeh• UÖ\ÖL°• C£TÖÚ]Á?

B͇LÁ B͇LÁ

: C‰°• pWUUÖ] ‘WoNÛ]VÖL†RÖÁ C£ef\‰. ÙT¡VYŸLÛ[e ÚLyL ÚY|•

Th†R½°Yև: Ÿ B͇LWÖ A¥XYÖ GÁ¿ B͇LÁ : SÖÁ EÛU›¥ B͇LÁ. ARÖY‰ J£ LP°· C£T֟ GÁ¿ S•“f\YÁ

Th†R½°Yև: NÖYLÖNU֚ ÙT¡VYŸLÛ[e ÚLy|† ÙR¡‹‰ ÙLÖ·[X֕. B]Ö¥ CÁ¿ S֕ GÛR S•‘ GTz SP‹‰ÙLÖ·Y‰? B͇LÁ : CÛYL· G¥X֕ EÛU GÁÚ\Ö, A¥X‰ EÛU A¥X GÁÚ\Ö, GTzÚVÖ C£eLy|•. AR¼LÖL S֕ LYÛXTP ÚYP֕, EXf¥ UÂRÁ E›£·[YÛW S¥XÛR G‚, S¥XÛRo ÙNšV ÚY|• Ü AªY[°RÖÁ

B]Ö¥ C†RÛ] URjLÛ[• URLŸ†RŸLÛ[• A‹R‹R UR ÚYRjLÛ[• AÛYÙV¥X֕ LP°[Ö¥ ÙNÖ¥XTyPÛY GÁTÛR•, AªÚYRe LÛRL· “WÖQjL· BfVÛY EÛU GÁTÛYLÛ[• T¼½ AYS•‘eÛL ÙLցPYÁ RÖÁ. Th†R½°Yև: ATzVÖ]Ö¥ LP°· J£YŸ E| GÁ¿ Uy|• i¿f\ EÁ LP°· S•‘eÛLÛV V֟ G‹R B͇LŸ XypV• ÙNšY֟? J£ h½‘yP URLŸ†RŸ A¥X‰ J£ h½‘yP UR• GÁTÛY LÛ[ H¼¿e ÙLÖ·[ÖRYŸ S•TÖRYŸ G¥ÚXÖ£• U¼\ UReLÖWÄeh SÖ͇LÚ]ÜS•‘eÛLV¼\YÚ] BYÖÁ.

Th†R½°Yև : S¥X‰ G‰ ˆV‰ G‰ GÁTR¼h A[° L£« GÁ]? B͇LÁ : C‰ –L°• LÐPUÖ] ‘WoNÛ]VÖL† RÖÁ C£ef\‰. B]Ö¨• ÙT¡VYŸL· SP‹‰ LÖyzV‰ ÙNÖ¥¦ C£T‰ CÛYLÛ[e L| ÙR¡‹‰ ÙLÖ·[ ÚYzV‰RÖÁ. T܇ : ÙT¡VYŸ V֟ GÁTR¼h A[° L£« GÁ]? J£YŸ ÚY¿ J£YÛW ÙT¡VYŸ GÁ\Ö¥ U¼Ù\Ö£YŸ AYÛW J“eÙLÖ·Y‡¥ÛX. AY£eh UÖ\ÖL A¥X‰ ÚYÙ\ÖÁÛ\o ÙNÖÁ]YÛW ÙT¡VYŸ GÁf\ÖÁ CR¼h J£ T¢Ûc h½“ ÚY|ÚU? B͇LÁ : C‰°• Lz]UÖ] ‘WoNÛ]VÖL†RÖÁ C£ef\‰. CR¼ÙL¥X֕ E•˜ÛPV NUÖRÖ]• RÖÁ GÁ]? ÙNÖ¥¨• T֟ÚT֕. Th†R½°Yև: GÁ NUÖRÖ]• GÁ]? SÖÁRÖÁ UR† ‰ÚYÑ T֟T]† ‰ÚYÑ, SÖ͇LÁ. rVU¡VÖÛReLÖWÁ GÁÙ\¥X֕ ÙTVŸ YÖjf]Y]֚ «yÚPÚ]. GÁ ÚToÛN V֟ ÚLyT֟L·? Ÿ B͇LW֛¼Ú\ EUeh† ÙR¡ÙUÁ¿• ÙR¡VÖ«yPÖ¨• E•˜ÛPV E·[†‡¥ NRÖ hzÙLցz£ef\ LP°· EQŸ†‰Y֟ GÁ¿• L£‡ EÛUVÖ] N‹ÚRL†ÛR ŒYŸ†‡

: GÁ] N‹ÚRL•?

B͇LÁ : VÖÚWÖ GTzÚVÖ ÚTÖLy|• G]eÙLÁ]? GÁ “†‡eho N¡ GÁ¿ TyPÛRo ÙNš‰ «y|o ÙN†‰ ÚTÖfÚ\Á. Th†R½°Yև: HÁ NÖf¾Ÿ, E›£PÁ RÖÁ C£ÚU! EUeho N¡ GÁ¿ TPÖRÛR† RÖÁ ÙNšÚU! G]eÙLÁ] LYÛX? GTz C£‹RÖ¨• B͇LŸL· E•ÛU ÛY‰ÙLց|RÖ£T֟L· GÁTÛR†RÖÁ ÙNÖ¥XY‹ÚRÁ. ÚYÙ\ÖÁ¿• C¥ÛX. N¡ ÚT֚ YÖ£•. ‘\h N‹‡eLX֕.

7

8


YÖehe ÙLÖ|†‰yÚPÙ]Á\¥XYÖz ÙNÖ¥¨Y֚. GÁ Y›¿ T†‡ G½VWÚRz.  A‹R reiÚWÖ| ÙLÖtp]ÛR T֟†‰ UL· : C¥ÚX•UÖ, EÁÙ]‡¡ÚX SÖÁ ÙLÖtrÚY]֕UÖ 2,3 Y£c†‡¼h ˜ÁÚ] L¥VÖQ• B›£‹RÖ¥ iP AT°• SÖÁ YÖeh† RY\ UÖyÚP]•UÖ. C‰eh  RÖÁ J£ Y³ ÙNÖ¥ÚXÁ. CT AYÁ Y‹‰ “ ÙNÖÁ] Y֟†ÛR GÁ]z ÚNcØhyz” GÁTÖÚ]. AT°• CTz†RÖÚ] ÚLyPÖÁ.

2. ATÚY YÖehe ÙLÖ|†‡yÚPÁ!

R֚ : Hz ÚNcØhyz AYÁ NÖV“ Bor ÚRz, AYÁfyÚP GÁ]z WLpV• ÚTrÚ\

R֚ : AzoNPÖ¸. ÙNÖÁ] Y֟†ÛRVÖY‰ UQÖjLyzVÖY‰, AYÁ CÂÚU CjÚL Y‹RÖ EÁ U›ÛW A¿†‡|ÚYÁ ÙR¡UÖ?

UL· : C¥ÚX A•UÖ, SÖÁ pÁ]ehZ‹ÛRVÖ C£eLoÚN ®‡›ÚX «Û[VÖzz£‹RÚTÖ UQ¦¥ J£ ®|LyzÚ]Á. AÛR Y‹‰ C‹R A|†R B†‰ reiŸ CzeL Y‹RÖÁ. SÖÁ CzeLÖRPÖ GÁ¿ ÙNÖÁÚ]Á. ATzVÖ]Ö GÁÛ] LyzefÛ\VÖ GÁ¿ ÚLyPÖÁ. SÖÄ ®| Cz‹‰ÚTÖÙUÁÄ BLy|ÙUÁ¿ ÙNÖ¥¦«yÚPÁ. AÛR C†RÛ] SÖ· U]pÚX ÙYopz£‹‰ CT Y‹‰ ÚLeL\ցz. R֚

pÁ]ehZ‹ÛRV֚ C£eh•ÚT։ GÁ]ÚUÖ ÙNÖÁ]Ö[֕. AYÁ Y‹‰ CÚTÖ ÚLeL\Ö]֕. GÁ]z AŒVÖV• C‰? UL· :  U›ÛW A¿eL YցP֕UÖ, reiÚW GÁ U›ÛWe L†‡¡orPÚ\Á GÁ¿ ÙNÖ¥¦ C£eLÖÁ. VÖÚWÖ NÚWÖ^Á hyzL[֕. A‰L· U›ÛW L†R¡opz£eL֕. A‰Uև¡ GÁÛ]• L†R¡op «PÚ\ÁÄ ÙNÖÁ]ÖÁ.

:  GÁ]z ÙNÖÁ]֚?

R֚ : AšVšÚVÖ ÙLy|ÚTÖoNzLÖ¡V•. S•U h|•T† ÛRÚV, ^ևÛVÚV, TÖZÖefyPÖÚV, SÖÁ LÖÚY¡›¥ ÚT֚ ®²‹‰PÚ\z EÁ]ÖÚX.

UL· : SÖÁ GÁ]•UÖ ÙNÖ¥Xy|•; BLy|• GÁ¿ ÙNÖ¥¦† ÙRÖÛXoÚNÁ R֚ : Az Az SÖNU֐ÚTÖ] ˜ÚP, ‰¨eLÛ]VÖ LyzefÚ\„ ÙNÖÁÚ],  ÚT‡›ÚX ÚTÖL,  ‘Ú[efÚX ÚTÖL, E]eh J£ E[ U֋ÛR YW

UL· : A•U•UÖ, ÚYP֕UÖ, ‘ÁÚ] SÖ GÁ]•UÖ ÙNÖ¥Xy|• rei£eh? R֚ : GÁ]z ÙNÖ¥X\‰ SÖÁ AÚTÖ ÙLÖZ‹ÛRVÖ C£eLoÚN ÚYzeÛLVÖ ÙNÖÁ]Ö. CT GÁ]UÖPÖ Y‹‰ C†RÛ] ÛR¡VUÖLe ÚLeLÚ\ GÁ¿ ARyzo ÙNÖ¥Xz.

UL· : ÚLÖ«oreLÖÚR A•UÖ, AT SÖÁ BLy|• GÁ¿ ÙNÖ¥¦›£‹ÚRÁ A¥XYÖ? AÛR Yop| Y‹‰ ÚLyPÖÁ ‘ÁÚ] SÖÁ GÁ] ÙNÖ¥\‰; AT SÖÁ ATzo ÙNÖ¥XÖU¥ C£‹RÖ ®yÛP Czop£TÖÚ]•UÖ

UL· R֚ : EÁ RÛX›ÚX ÙS£ÛTe ÙLÖyP SÖÁ 2,3 Y£c†‡¼h ˜ÁÛ]ÚV EÁÛ]e L¥VÖQ• TQĕ GÁ¿ EjLTÖfyÚP ÙNÖÁ]ÚT։ NÖWRÖ NyPÚUÖ XӖ NyPÚUÖ GÁ]ÚUÖ ÚTÙWZ°oNyP• h¿efP\Rz GÁ¿ ÙNÖÁ]֟ A‹R ‘WÖUQÁ; CÚTÖ  U„eÙLÖ¸op| «Û[VÖz]ÚTÖÚR rei£eh YÖehe ÙLÖ|†‰yÚPÁÄ ÙNÖ¥½ÚV, CÁ]• ÙLÖtN SÖ· ÚTÖ]Ö TÛ\VÄeh• Nef¦eh• TÖ¥ hzef\ÚTÖÚR 9

10

: CT°• SÖÁ ÙLÖZ‹ÛRRÖ]•UÖ

CT VÖÛWVÖY‰ LyzPÖ, Lyz] B•TÛPVÖÛ] CÁĕ 10 SÖ· ÙTÖ¿†‰; SÖÁ hZ‹ÛRVÖ C£eh•ÚT։ L¥VÖQ• ÙNš‰ ÙLցÚPÁ.  YցP֕ ÚTÖ C„ ÙNÖÁ]Ö ÚT֚«|YÖ]Ö? ATz R֕UÖ rei£• ÚLyTÖÁ. J£ RPÛY YÖeh† RY½]Ö¥ GÁ]? CW| RPÛY YÖeh† RY½]Ö¥ GÁ]? A“\• ‡]• ‡]• YÖeh† RY½]Ö¥ RÖÁ GÁ]•UÖ?


GÍ.G¥.p Tzef\‰• N¡; qefW†‡ÚX HÚRÖ ÚYÛXeh Y‹‡|YÖÁ, S•ÛU «yP‰ NÂVÁ.

SÖÁ reiŸ fyÚP ÙNÖ¥§yÚPÁ. Lyz]Ö AYÛ]e LyzefÚ\Á. C¥XÖ«yPÖ¥ LÁÂVÖUP†‡¥ ÚNŸ‹‰efÚ\Á. G]eh “£cÚ] YցP֕. reiŸ ˜L†‡¥ U¿Tz• SÖÁ GTz•UÖ «³ÚTÁ.

R֚ : IVšÚVÖ ANy| ‘WÖUQÖ! ATz†RÖÁ C£‹RÖ¨• J£ ˜R¦ SÖVeLÁ C¥ÛXVÖ? NÖVÚTÖPYÖ KP\‰?

R֚ : EjLTÖ YWy|Uz. SÖÛ[e LÖÛX›¥ YWÚTÖ\֟. CÙR¥X֕ AY¡P• ÙNÖ¥¦ EÁÛ] C‹R YÖW†‰eh·[ÖLÚY GYÁ RÛX›XÖY‰ Lyz† ÙRÖÛX†‰ «PÚ\Á.

RLTÁ : GÁ]ÚUÖ AY L„eh ‘zoNYÚ]Ö| ÚT֚yPÖ; S•U ^և›ÚX C¥XÖ«yPÖX ÚY¿ VÖÚWÖ| ÚTÖ]Ö¥RÖÁ GÁ]? ˜R¦eh• NÖV“eh• GÁ]z «†‡VÖN•, ÙUÖyÛP JÁ¿RÖÚ] E]eh GÁ]†‰eLz C†RÛ] B†‡W•.

UL· : ATzVÖ GÁ]ÚUÖ ÙNš‰eÚLÖ, SÖÁ GÁ]ÚUÖ rei£eh Y֟†ÛR ÙLÖ|†‡yÚPÁ.

R֚ : reiŸ AYֆ‡ÚX ÙTÛQ ™zÚTÖyP¥XYÖ ÙYop|YÖ. C AYÛ[ T֟eL ˜zÚUÖ?

R֚ : E•,E• ÙLÖ|ÚTz B· G[TÖ¸V֚ C£‹RÖ¥, GÁ¿ ÙNÖ¥¦«y| ÚToÛN ˜z†‰ «yPÖ·.

RLTÁ :  ÚY„–Á]Ö AYֆ‰eh ÚT֚ ‡]• Tֆ‰y| YÖz, VÖ£ YցPÖÙUÁ\Ö.

CW° 1 U‚eh rei£• ÚNcØehyz• R‘ Kz«yP]Ÿ. LÖÛX›¥ RLT]֟ Y‹R֟.

R֚

R֚ : H•ÚToÚN ÚLy{[Ö; ÚNcØhyz A|†Rֆ‰ rei£PÁ Wֆ‡¡ KzyPÖ

RLTÁ : GÁ]ÚUÖ ÙNÖ¥¨YÖ. SÖÁ N•U‡oNÖ A“\• V֟{ ÚLeÙL\YÖ Ü C ATz† Rցz G¥X֕.

RLT]֟ : AYÚ]Ö|RÖÁ ÚTÖ]Ö· GÁ¿ E]eh GTz† ÙR¡•.

SUeh GÁ]z TV• ¤. 7000 –oNUÖorz. reiŸ AYTÖ pT֟pÚX S•T U‚efiP J£ E†‡ÚVÖL• Y‹‰|•.  J„• N†R• ÚTÖPÖÚR. VÖWÖY‰ ÚLyPÖ GÁ] ÙNÖ¥\‰jf\VÖ. LÖjfWÍLÖWŸ ÚLyPÖ C‹‰ ˜Í§• J¼¿ÛU GÁ¿ ÙNÖ¥Xz, ^ÍzÍLÖWŸ ÚLyPÖ rVU¡VÖÛR›¥ ÚNŸ‹‰yÚP֕ GÁ¿ ÙNÖ¥Xz. A“\• V֟ S•UÛP Y£YÖ T֟ÚT֕.

R֚ : ÚS¼¿ AYÚ]Ö| p¡op| ÚTpefz£‹RÖ SÖÁ LzoÚNÁ. AY· J£ pÁ] ÙLÖZ‹ÛRV֚ U„e ÙLÖ¸op| «Û[VÖ|•ÚT։ AYÛ] LyzefÚ\ÁÄ YÖeheÙLÖ|†‰yPÖ[֕. A‰eLÖL AYÛ]e LyzeL„U֕. ATzÁÄ GÁÂP• ÙNÖ¥\Ö. ÛYÚRÁ. ATÖ Y‹RÖ ÙNÖ¥ ÚWÚQÁ. TV‹‰| KzyPÖ ˜ÛP.

R֚

RLTÁ : NÂVÁ ÙRÖÛX‹R‰ ÚTÖ; AYÁ ÚUÚX AYºeh BÛN Y‹‰y|‰. GÁ]ÚUÖ ÙNÖ¥¦| KzyPÖ; S¥XLÖ¡V•; C‹R S•U AÚVÖefV ^և›ÚXÚV AYºeh Rh‹R U֐‘·Û[ ÚY„˜Á]Ö ¤.5000 YWRdÛQ L¥VÖQo ÙNX° ¤.2000 BL 7000 ¤T֝eh GjÚL ÚTÖ\‰? VÖÛW «ef\‰? ÚTÖLy|• ÚTÖ! AYĕ GÍ.G¥.p. TÖr T‚ C£eLÖÁ; S¥X AN¥ NÖV“; ‘WÖUQ]ÖyPUÖ ÙNeLo ÙNÚYÙXÁÄ C£eLÖÁ. ‘WÖUQÁ G•.H.Tzef\‰• N¡, NÖV“

: N¡ N¡ AYֆ‰eh ÚTÖ]Ö SÖ¨ÚT£ GÁ] ÙNÖ¥¨YÖ?

: N¡ TLYÖÚ] LÖX• CTzVÖ ÙLy| ÚTÖL„•?

RLTÁ : GÁ]z ÙLy| ÚTÖop? SÖ[ Y£c†‰eh T֟{, ÚNcØhyz RjL«efWLUÖyPUÖ ‘·Û[ ÙT†‰PÚTÖ\Ö, GjÚLÚVÖ AYÖ ÙN[efVU֚ C£‹RÖ¥ N¡; ÚT֚ ÚYÛXÛV T֟.

11

12


SÖÁ CTzo ÙNÖ¥XÖU¥ ÚY¿ «R• ÙNÖ¥¦ C£‹RÖ¥ EUeh C‹Re ÙLÖ·Û[ fÛPehUÖ? SÖÛ[ ˜R¥TÖ£• C‹Re iyP†ÛR ATzÚV «Ð„ ÚL֛¨eh† ‡£‘«|fÚ\Á. C‡¦£‹RÖY‰ GÁ NjL‡ ÙR¡‹‰ ÙLÖ·º•.

3. SÚUÖ ! SUaÖ! SÚUÖ SUaÖ! Ú^ÖpVŸ : Kš A“ AšVÚW, EUeÚLÁLք• CÚT։ LÚQ ÙR¡Y‡¥ÛX. p½‰ iP SÁ½ «rYÖN–¥ÛX.

AŸoNLŸ : Ú^ÖpVŸYÖ·. ATz JÁ¿• ÙNš‰ «PֈŸL· C‹R UÖR• ˜R¥ ÙUֆRUÖL EUeh UÖR• 20¤TÖ ®R• ÙLÖ|†‰ Y£fÚ\Á. C‰ R«W ÙUֆR†‡¥ G]eh UÖR• 100 ¤T֚eh ÚU¥Y‹RÖ¥ ÚU¥ ÙLց|Y£Y‡¥ N¡Th‡ 50 TŸÙNy EUeh† R‹‰ «|fÚ\Á. CÙR¥XÖU¥ U¼¿• fWLN֋‡ ÙNšYR¼h GÁ¿ J£ AQÖ Y‹RÖ¨• A‡¥ AÛW AQÖ EUeh† R‹‰«|fÚ\Á. GTzVÖY‰ ‡]• 10,15 UÛPVÁLÛ[ ‘z†‰o N֋‡eh• fWLÚRÖc†‡¼h• R·[ ÚYzV‰ EU‰ LPÛU.

AŸoNLŸ : GÁ]jLք• ÙW֕T ÙW֕T ÚTrf¾Ÿ. G‡ÚX Kš SÁ½«rYÖN–¥XÖRÛR GÁÂP• L{Ÿ. Ÿ G]eh ÙW֕T°• ÙNš‰ «yP֐ÚTÖ¨•. B]Ö¥ SÖÁ HÚRÖ TX]ÛP‹‰ EUeh SÁ½ LÖyP«¥ÛX ÚTÖ¨•. Ú^ÖpVŸ : BUÖjLք•, CÚTÖ ÙNÖ¥XUÖy{ÚWÖ ‡Ú] ‡Ú] I•T‰ A¿T‰ AŸoNL†‡¥ EUeh fÛPef\‰. CR¼h V֟ LÖWQ• GÁTÛR U\‹‰ «y{Ÿ. SÁ½ U\eLֈŸLք•.

Ú^ÖpVŸ : ATzo ÙNÖ¥¨jLք• CÚT։ ÙR¡‹RRÖ S•U NjL‡? CTÖ£• G†RÛ] UÛPVÁLÛ[ A‰°• Ú^Öz Ú^ÖzV֚† R•T‡ NfR• R·¸ «|fÚ\Á GÁTÛR, C‡ÚX J£ «cVUÁÚ]Ö?

AŸoNLŸ : KÚLÖ. CR¼ÙLÁ]j Lք• EUeh SÁ½ LÖy|Y‰ ‡]• 50, 60 Y£f\‰; AR¼h ÚU¨• pX SÖyL¸¥ ‡jL·, ÙY·¸, N fZÛULºeh ‡]• 100 ¤T֝• Y£f\‰. CR¼h Ÿ GÁ]jLք• RÖ]ÖY‡? ˜ÁÚ] SP‹R NÛP›¥, i¦eLÖWÁ ˜R¥ NLX£eh• «VÖTÖW†‡¥ D|TyPYŸLºeh ÙLÖ·Û[ AzT‰ ÚTÖ¥ TQ• ÚNŸ‹R‰. A‡LÖ¡Lºeh• A‰ÚTÖXÚY Tjh Y‹R‰. A‹R UPTV¥L· C‹Re ÙLÖ·Û[LÛ[ †R• ÙLÖ|†R‰ GÁ¿ GQÖU¥ TLYÖÁ ÙLÖ|†R֟ GÁ¿ ŒÛ]†‰eÙLց| ÚL֛¨eh Y‹‰«µ‹‰ h•‘y|«y| G]ehe ÙLÖ|†‰«y| ÚTÖf\ÖÁL· CR¼h Ÿ GÁ]jLք•. Ú^ÖpVŸ : AP SÁ½ ÙLyP Ù^ÁUÚU, AYÁL· RÖ]ÖLYÖ Y£f\ÖÁL·. SÖ]¥XYÖ AYÁL· JªÙYÖ£YŸ ®yz¼h• ÙNÁ¿ JªÙYÖ£YÛ]• T֟†‰, IVÖ EU‰ ^ÖRL†‡¥ 8• CP†‡ÚX N T֟ef\ÖÁ. 9ܕ CP†‡ÚX WÖh EoN• ÙT¼¿ C£ef\ÖÁ. 5• CP†‡ÚX refWÛ] Y³ U½†‰e ÚL‰ Œ¼f\ÖÁ. AR¼h J£ YÖW• SYefWL ”ÛN TQ ÚY|•. AÐÚPֆ‡W• ÙNšV ÚY|• NLÍW SÖU• TQ ÚY|• UPX֑ÚdL• TQ ÚY|•. fWLN֋‡ ÙNšV ÚY|•. GÁ¿ G¥X֕ ÙNÖ¥¦ A‹R UPTV¥LÛ[e ÚLÖ«¨eh SÖ]¥XYÖ «Wyz Az†ÚRÁ. AÛR S•‘†RÖÚ] A‹R UPTV¥Lº• CTz G¥X֕ ÙNšRÖ¥ CÁĕ ÙLÖ·Û[ XÖT• fÛPeh• GÁ¿•, fÛPeLÖ«yPÖ¨• Y‹R TQUÖY‰ ÚTÖLÖU¥ C£eh• GÁ¿• L£‡ ÚLÖ«¨eh KzY‹‰ EUeh Aµ‰«y| Y£f\ÖÁL·. 13

AŸoNLŸ : AÙRÁ]? Ú^ÖpVŸ : CÂÚU¥ Ÿ ÙLÖ|†‰ Y£Y‰ N¡. C‰ YÛW Ÿ Az†R ÙLÖ·Û[eh G]eh Tjh GjÚL? E•U ®yÛP ¡ÚTŸ ÙNš‰«y{Ÿ. fyP† RyP B¿ HZ֛W• ¤T֚ TÖjf›¥ ÚTÖyz£ef¾Ÿ. E•U ™†R֟ ULÛ] ÙP¥¦eh ÚTÖyz T¢Ûdeh AБ›£ef¾Ÿ. E•U RÖp RjL†‰eh 2000 ¤T֚ ÚTÖ¥ SÛL T‚ ÚTÖyz£ef¾Ÿ. £• ‡]• ‘W֋‡, J›]ÖLÚY N֐‘|f¾Ÿ. XÖXÖ LÛP›¥ UÖR• 50, 60eh ‘¡Vւ, ÙYº†‰ YÖjhf¾Ÿ; £• SÁ\֚ ALX†‡¥ Y[Ÿ‹‡£ef¾Ÿ. CÛYÙV¥X֕ C‹R CW| ™Á¿ Y£c†‡¥ RÖÚ]? HjLք•. G]eh HRÖY‰ ÙLÖ|•. C¥XÖ«yPÖ¥ C‹Ro NjL‡ÙV¥X֕ ÙY¸›¥ ÙNÖ¥¦ A†RÛ] UÛPVÁ LÛ[• «Ð„ ÚL֛¨eh† ‡£‘ «|ÚYÁ. AjÚL• SYefWL NÁ]‡ ÛY†R֚ «yP‰ ÙR¡UÖ? AŸoNLŸ : Kš,Kš N†RUÖL ÚTNֈŸLք•, CÙR¥X֕ EUeÙLTz† ÙR¡•?

14

Ú^ÖpVŸ : E•U CÛ[V N•NÖW• CÛYLÛ[ G¥X֕ EjL ®y|eh† ‡]• Y£f\ÖÚW ÙT¡VQ ÙNyz AY¡P• ÙNÖ¥¦ Aµ‡£ef\Ö·. ÙT¡VQ ÙNyz CÛR GÁÂP• ÙNÖÁ]ÖÁ.


‘GÁ.‘’ GÁfÚ\֕; AYÖ· S•ÛU ‘‘’ GÁf\֟L·. ‘‘’ GÁ\Ö¥ GÁ] ÙR¡UÖ? ‘‘’ GÁ\Ö¥ ‘ÙW›Á; ‘ÙW›Á GÁ\Ö¥ A½°.

SÖÁ AYÛ] CÛRÙV¥X֕ ÙY¸›¥ ÙNÖ¥X ÚYPÖ –„ ÚLy|e ÙLցÚPÁ. Ÿ NRÖ RÖp RjL• ®yz¥ “WºY‰•, AYºehe fWÖef ‘z†‰ «|Y‰•, ÙT¡VQ ÙNyz ‡]• E•U ®y|eh Y‹‰ “WºY‰• VÖ£eh† ÙR¡V։jLք•? Ÿ G]eho N¡VÖ]Tz U¡VÖÛR ÙNšVÖ «yPÖ¥ LzTÖL SÖÁ ÚSÖy{r ÚTÖP ÚTÖfÚ\Á.

GÁܑ GÁ\Ö¥ ÚSÖ ‘ÙW›Á; A½«¥XÖRYÁ. BLÚY S֕ A½YÖ¸; ‘W֕UQÖ A¥XÖRYÖ A½«¥XÖRYÖ; C‰ AYÖº• S֘• NŸeLÖ£• ÚNŸ‹‰ WÖÈ ÚUÚX H¼T|†‡e ÙLցP‰. AŸoNLŸ : Kš;Kš; CÙR¥X֕ CTz ÚTNևjLք• Ü GY]ÖY‰ ÚLy|z£‹RÖ EÛReL ÚTÖ\ÖÁ.

AŸoNLŸ : IÚVÖ TÖ« Ú^ÖpVÚW, CTz ATցPUÖL “ºh¾ÚW, RjL• ‡]• ÚLÖ«¨eh Y£f\Ö·. AYºeLÖLo ÙNX«P ÛTVÁL· ÚLÖ«¨eh Y£f\ÖÁL·. A‡ÚX ÙW|LÖr UÖR• 10,20 GÁ¿ Y£f\‰. AR¼LÖL AYÛ[† ‡]• T֟†‰e ÚLÖ«¨eh YWoÙNÖ¥ÚYÁ. C‰ G¥XÖe ÚLÖ«¦¨‹ RÖÚ] SPef\‰? WjLSÖRÁ, SPWÖ^Á, AQÖUÛX ˜R¦V N֖ ÚLÖ«¥L¸¥ SPeLÖR‰ GÁ] Cª«P• SP‹‰ «yP‰? ÙT¡VQ ÙNyz ®yz¼h Y£YÛR T¼½ ÚTrf¾ÚW; LyPÛ[eLÖWÁ ÚTÖehYW†‡¥XÖR AŸoNLÁ ®| JÁ¿ ÙNÖ¥¨• Kš T֟eLX֕! AR]ÖÚX LPÙR¥X֕ ÚTrYRÖ? XÖXÖ LÛPeh SÖÁ HÁ ÚTÖfÚ\Á? AYÄeh CÚT։ «VÖTÖW• Ú^֟ AR]Ö¥ ‡]• ÚLÖ«¨eh Y£f\ÖÁ. ATzÚV RjL†ÛR• T֟†‰ «y| ÚTÖYÖÁ. ARÁ Œ–†R• AYÁ LÛPeh ÚTÖÚ\Á. CÛRÙV¥X֕ GYÚ]Ö AÚVÖefVTV¥ CTze Lyz «yPÖÁ, Ÿ AÛR S•“f¾ÚW, C‰ RŸUUÖ?

Ú^ÖpVŸ : B..! ÚTÖjLք•; ™Û[ C¥ÛXÙVÁ\Ö¥ ÚLÖT• Y£UÖjLք•? s†‡WÖ. s†‡WopL· GÁTR¼ÚL ÚL֑VÖRÄeh ÚU¨• ™Û[ C¥ÛXÙVÁ\Ö¥ ÚLÖT• Y£UÖjLք•? AYÖºeh Tz‘£‹RÖ¥ AYÖ· ÚLÖ«¨eh Y£YÖ[Ö? ÙY¸›ÚX ŒÁ¿ h•‘y| S•U ÚUÚX TPÖU¥ J|jf APjf ÚTÖYÖ[Ö? A‰ fPeLy|•. A‰ ÙYhSÖÛ[V NjL‡. S•T LÖ¡V• T֟ÚT֕. Ÿ ÙT¡VQ ÙNyz LyPÛ[eLÖWÁ, r•UÖ Y‹‰ ÚTÖf\ÖÁ GÁf¾ÚW. £• pL“; E•U B•TÛPVÖº• pL“. E• hZ‹ÛR L¡Nyz Uև¡ AYÛ] E£ef Y֟†R֐TÚX›£eh! AYÁ hZ‹ÛRL· iP CTz›¥ÛXÚV! GÁ¿ TX ÚTŸ ÚTN\Ö! (R]eh·[ÖÚY ÚTpeÙLÖ·f\ÖÁ) AÙRTz C£eh•? AYÁ ‡]˜• E•U ®yzÚXÚV›£‹RÖ¥ LR«¥XÖR ®yz¥ S֚ ŽÛZY‰ CV¼ÛLRÖÚ]? CÛRÙV¥X֕ E•U B‡ÚLYNÁ ÚLy| GÁ] ÙNšV ˜z•?

Ú^ÖpVŸ : Kš ANy| ‘WÖUQÖ, CÙR¥X֕ E•˜ÛPV CÛ[VÖ· ÙNÖÁ]‰jLք•, SÖÁ ÙNÖ¥X«¥ÛX ÙT¡VQ ÙNyz GÁÂP• SÖ· T֟eL Y‹RÖÁ SÖÁ AYÄeh “‰ÚVÖL• Azef\ÙRÁ¿ J£ TXÁ ÙNÖ¥¦; EÛUVÖ GÁ¿ ÚLyÚPÁ. AYÁ ÙLÖyz «yPÖÁ.

AŸoNLŸ : N¡; EUehe ÚLÖz SUÍLÖW•. C‹RÖ£• 500¤T֚. C UÖR• 50 ¤T֚ R£fÚ\Á. C‹R ÚToÛN CTzÚV «y|«|•. C S֕ NÚLÖRWŸ ÚTÖ¥ C£ÚT֕. Ú^ÖpVŸ : N¡, G¥X֕ U\‹‰ «yÚPÁ. EÛU›ÚXÚV U\‹‰ ÚT֚ «yP‰ JÚW J£ NjL‡.

AŸoNLŸ : TLYÖÁ RÖÁ CYŸLÛ[e ÚLyL ÚY|• A‹R B‡ÚLNYÁRÖÁ i¦ ÙLÖ|eL ÚY|•.

AŸoNLŸ : AÙRÁ] CÁ]˜• ÙNÖ¥f¾ÚW Ú^ÖpVŸ : TLYÖÁ GÁ]? ÙYjLÖV• GÁ]jLք• SPef\ LÖ¡V†‰eh VÖ£ehe i¦? EUeh†RÖÁ ÙLÖ|eL ÚY|•. ALWևTz B‡ÚLNYÁ GÁ\Ö¥ GÁ] ÙR¡UÖ? B‡ÙVÁ\Ö¥ TÛZV GÁ¿ AŸ†R•. ÚLN• GÁ\Ö¥ U›Ÿ GÁ¿ AŸ†R•. B‡ÚLNYÙ]Á\Ö¥ TÛZV U›Wցz GÁ¿ AŸ†R•. S֕ S•T ÚRY (NUÍf£R) TÖÛc›¥ ÙNÖ¥¨YRÖ¥ A‹R UPTV¥L· ÚLy|e ÙLց| A‹R TÛZV U›Wցzeh• J£ h•‘| ÚTÖy| SUehe LÖÛNe ÙLÖ|†‰«y| ÚTÖf\֟L·. 15 ‡WÖ«PÁLºeh ™Û[ H‰jLք•? A‰RÖÁ AYÖÛ[

Ú^ÖpVŸ : E•U RjL•UÖÛ[ 2 SÖÛ[eh .......... AŸoNLŸ : HjLք•. AYÚ[Ö RÖp. AYºeh SÖVLÁ TQ‹RÖÁ. TQ• ÙLÖ|†RÖ¥ AY· Ÿ C£eh–P†ÛR T֟†‰| Y£Y·.

16

Ú^ÖpVŸ : TQ• ÙLÖ|†RÖ¥ AR¼h Ÿ GÁ]jLք•? E•U RV«¥ AY· YW„• GÁ¿RÖÚ] E•ÛUe ÚLyfÚ\Á.


AŸoNLŸ : SÖÛ[eh ÙY·¸efZÛU AY· ÚLÖ«¨eh Y£YÖ·. £• Ajh Y‹‰ AYÛ[ BpŸYÖR• T„f\Uև¡ ÚTp«y|ÚT֕. ‘\h AYÛ[ E•U ®y|eh fWLTXÁ ÙR¡V YWoÙNÖ¥¨fÚ\Á U¼\o NjL‡• ^ÖÛPUÖÛPVÖLo ÙNÖ¥¦ AГfÚ\Á. A“\• ÚW T֟†‰e ÙLÖ·ºÚU; ÚWÖ ‘WÖUQŸ. E•U EP¥ AY· —‰ TyPÖ¥ ÚUÖd• GÁ¿ NÖ͇W• ÙNÖ¥f\‰. A‹Ro rÚXÖL†ÛR• ÙNÖ¥¦VГfÚ\Á. £• E]eh C ÚRÖc• C£ef\‰ Ü AR¼h J£ YÖW• N TLYÖÄeh ÙSš «[eh ÛY†‰ 2 SÖÛ[eLÖY‰ ‘WÖUQ ÚNÛY ÙNšRÖ¥ fWL ÚRÖc• ˆ£• GÁ¿ ÙNÖ¥¦ÛY•. AY· GÁÂP• Y‹‰ ÙNÖ¥YÖ·. AR¼h ÚW N¡ GÁ¿ ÙNÖ¥¦«|fÚ\Á. A“\• E•U NjL‡ AY· NjL‡ ......

4. SÖÁ C£eL TVÚUÁ? RLTÁ : ÚPš RjLÚY¨! GÁ]PÖ TzeLÚY UÖyÚPjf\ÖÚV. E]eh T·¸eiP N•T[• G†RÛ], ±y| Yֆ‡VÖ£eh N•T[• G†RÛ]. CÁ]˜• “†RL•, TÖ¨•, T£“• G†RÛ]? UÖN• 30,40 ¤TÖ E]eh J£†RÄeh ÙNX° Bh‰.  TzeLÖÚU CTzÚV ‡¡›\ÚV, C‰ GÁ]PÖ SÖV•. ULÁ : GÁ]TÖ LÛQ ™zefy| ÚTr¾jÚLÖ. SÖ Tzef\Ú]Ö C¥ÛXÚVÖ AÙR¥X֕ EjLºeh GÁ]†‰eh. TÖr T‚ÚTÖyPÖ¥ ÚT։U¥XYÖ EjLºeh.

Ú^ÖpVŸ : HjLք• AY· RÖpV֛¼Ú\, ULÖ ÙLyzeLÖ¡V֛£TÖÚ[. CR¼ÙL¥X֕ HU֋‰ «|YÖ[Ö?

RLTÁ : AP˜yPÖ· TVÚX TzeLÖ«yPÖ¥ GTzPÖ TÖr T„ÚY?

AŸoNLŸ : ÚTÖjLք• ÛT†‡VÚU, RÖp GÁ]? AÚSL ÙT¡V ®y| ÙTLºeh G¥X֕ C•Uև¡ ÙNÖ¥¦ AYŸLº• ATzÚV SP‹‰ fWLÚRÖc†ÛR† ˆŸ†‰eÙLÖ·f\֟L·, W֚ i‘yPÖ¨• ˜z•; SÖ]֚o ÙNÖÁ]Ö¨• ˜z•. N֖ fWL• GÁ¿ ÙNÖÁ]Ö¥ AYŸL· N•U‡eLÖ «yPÖ¨• AYŸL· AYVYjL· ˜‹‡«|•. S•ÚUÖP ÙT¡VYÖÛ[ T›†‡VeLÖWŸ GÁ\Ö G‚›£ef\֚? s†‡WÖ· GÁ\Ö¥ AN¥ s†‡WÖ· RÖjLք•.

ULÁ : AÙR¥X֕ EjLºeh GÁ]†‰eh, EjLºeh TÖrRÖÚ] ÚY„•? RLTÁ : AÚP! U¿Tz• ATzÚV ÚTN\ÚV. TzeLÖÚU LµÛR ÚUopy|† ‡¡›Ú\. TÖr TQ ÚTÖÛ\VÖUÖ GTzT„ÚY? ÙN£TÖ r†R• T„ÚY.

Ú^ÖpVŸ : N¡, SUÍLÖW•, ÚT֚ Y£fÚ\Á. SÖÛ[eh† RÖÚ]

ULÁ : C¥ÚXTÖ; ÚLÖ«opeLֈjÚLÖ. A‰ J£ WLpV• C£eh‰; SÖÁ GTz• TÖr T‚ ÚTÖ|ÚYÁ.

AŸoNLŸ : B• SÖÛ[eh†RÖÁ. SÖÛ[eh†RÖÁ. Ÿ Uֆ‡W• CÛRÙV¥X֕ ÙY¸›¥ ÙNÖ¥¦ «PÖÚR•.

RLTÁ : GTzPÖ?

Ú^ÖpVŸ : C¥ÛX. C¥ÛX. RjL•UÖÛ[† R«W U¼\ÙR¥X֕ ˜Á]ÚV U\‹‰ «yÚPÁ.

ULÁ : ATÖBB CÙRÖTÖ£. CÙRÁ] ÙR¡UÖ C‰RÖÁ N֛TÖTÖ PÖXŸ. CÛR YÖjf Lµ†‡ÚXÚVÖ ÛL›ÚXÚVÖ, C|‘ÚXÚVÖ LyzefyPÖ TzeLÚY ÚYzV‡¥ÚXTÖ. RÖ]֚ TÖN֛|• ÙR¡UÖ?

AŸoNLŸ : N¡,N¡ SÚUÖ SUaÖ, SÚUÖ SUaÖ.

17

18

RLTÁ : AP AP ÚNÖR֐TVÚX! E]eh G‹R UÛPVPÖ CTzo ÙNÖ¥¦e ÙLÖ|†RYÁ? AYÛ] AzeL„UPÖ....... ˜R¥ÚX. C‰ GÁ]PÖ AŒVÖV•; SÖÁ UÖR• 30,40 EÁ G[°eh AºfÚ\Á.  LehYÖÁ ‘·Û[eh C|‘ÚX Ly|\ S֚eLÖr


Uև¡ JQeLyzefy|TzeL ÚYzV‡¥ÚX„ LµÛR ÚUefÛ\ÚVPÖ, EjiP† ‡¡‰LÚ[ C‹Re hyzo rY£jÙL¥X֕ CTz†RÖ]Ö.

ÙNÖÁ]Ö£ A‰°• ÙW֕T WLpVUÖLo ÙNÖÁ]ÖWTÖ. A‰RÖÁ SÖÁ N֛TÖTÖÛYÚV S•‘fy| ”ÛN T‚efy| TzeLÖ ÛUÚV C£efÚ\]TÖ Ü G]eh† RjL†‡ÚX N֛TÖTÖ YÖjfe h|ef¾jL[Ö.

ULÁ : BU֐TÖ C‹RTNjLiP ATz†RÖÁ. AYÁ RjL†‡ÚX YÖjfe Lyzefy| C£ef\ÖÁ; CYÁ ÙY·¸›ÚX YÖjfe Lyzefy| C£ef\ÖÁ; SÖÁ A¨–ÂV†‡ÚX YÖjfe Lyzefy| C£efÚ\Á. TXÁ G¥X֕ J„RÖÁ. G¥ÚXÖ£• TÖr TQ ÚTÖÚ\֕ TÖ£jLÚ[Á.

RLTÁ : Az ÙN£TÖÚX; ÚRYzVÖ ULÚ], AY]Ö£PÖ A‹R Yֆ‡VÖ£ GÁ Y›¿ T†‡ef‰PÖ. SÖÄ UÖN• UÖN• 30¤ EÁ G[°eh Aºf\‰.  A‹R TX£eh ÙTÖ\‹R Yֆ‡V֟ ÛTVÁ ÚToÙNe ÚLy|efy| FyÚX ÚNֆÛR† ‡„efy| LµÛR ÚUopefyPÖ ‡¡›Ú\.

RLTÁ : (A‡L ÚLÖT†‰PÁ) AP UPTNjL[Ö EjLºeh G‹R ˜yP֐TV¥PÖ ÙNÖÁ]YÁ CTz„.

iTy\Ö EjL•UÖÛ[! Az Az ÚLyÛPVÖ E•UYt ÚN‡V. GYÚ]Ö N֛TÖTÖY֕. GjLÚVÖ C£ef\Ö]֕. AYÁ ™tpÚTÖyP J£ RLyÙP C|‘ÚX LyzefyPÖ T¡oÛN›ÚX TÖN֛|U֕ AÛRe LyzefyP°jL TzeLe iPÖR֕. TzoNÖ A‹R N֛TÖTÖ “SÖ£eL E]eh TVÙUÁ]? GÁÛ] S•TÖÚU  TzoÛNVÖ ” „ ÚLÖ«orefy| T¡oÛN›ÚX ÛNTŸ ÚTÖy||U֕. AR]ÖÚXRÖÁ ÚTÖ] Y£N• A‹R TÖTÖ CYÄeh r¸op ÚTÖyPRÖU֕. A‰e ÚLÖNW• C‹R Y£N• LºÛR ÚUef\ցz TֆÛRVÖ A‹R Yֆ‡VÖ£ TVÚX GÁ] TQeiPÖRz? ÙT†RÚVz CYÛ]. CYÛ] ÙTef\ ÚSW• ÚT‡ef hzop£‹RÖ¨• CW| RW• Y›†RÖÚX ÚT֛£ehÚU. S¥X ÙLÖ[eLyÛPVÖyPUÖ C£‹‰fy| CTz TyP “·Û[ÛV ÙTeLÚ\.

ULÁ : ATÖ GjLÛ[ ÚY„•]Ö ‡yzeÚL֐TÖ. Yֆ‡VÖÛW† ‡yPÖÚRTÖ. AY£R֕TÖ GjLÛ[e i‘y| CWLpVUÖ ÙNÖ¥¦e ÙLÖ|†‰ UÖPÁ LÚT rTWÖª LÛP›ÚX YÖjfe ÙLÖ|†R֟. J£ SÖÛ[eh G†RÛ] «eh‰ ÙR¡jL[Ö; ÚLreh ÚTÖ\YÁ, Yeg¨, YzeLÖWÁÄ JªÙYÖ£†Rĕ YÖjfe Lyzefy| ÚTÖ\ÖjÚLÖ, S•U Yֆ‡VÖ£ TtNÖTÚLN NÖ͇¡RÖ]TÖ CÚR R£«op LÛPehe ÙLÖ|†‰ C£ef\Ö£. UÖPÁ LÚT rTWÖª C‹R PÖXŸLºeh ”Û^ T‚ G|†‰e ÙLÖ|ef\Ö£. A‰RÖÁ CjÚL ÙW֕T «eh‰; ‡yPևjLTÖ, LyPÖV• TÖr T‚ ÚTÖ|ÚY֕. RLTÁ : HPÖ NPÖ[ TNjL[Ö CTz G†RÛ] SÖ[֚ SPeh‰PÖ

RÖVÖ£ : ÚLÖ«oreLևjÚLÖ! ÛTVÄeh GÁ] ÙR¡ ˜jÚLÖ; A‹R TÖ[֐ÚTÖ] Ty| fPTÖÁ A‹R Yֆ‡V֟ S֛ T„]‰eh GÁÛ]• ÛTVÛ]• ÚLÖ«op GÁ] TQ\‰. SÖÄ CYÛ] ÙTeL\†‰eh jL J„• TQÖÚU SÖU†‡WUÖ CYÛ] ÙT†ÚRÁ EjLºeh‹RÖÁ Tjh|. ÙY¸ÚV ÙNÖÁ]Ö ÙYeLeÚL| Y֚ ™|jÚLÖ A‹R Yֆ‡VÖÛWe LÖy|jÚLÖ CTÙY AYÛ] ÚT֛ Cª±| iyWRÖÚXÚV S¥XÖ ŠpRyz Ey||Ú\Á.

ULÁ : C‹R CW| Y£NUÖL†RÖÁ ˜•˜WUÖ SPeh‰jÚLÖ. RLTÁ :  GÚTÖ “zop Lyzefy| C£efÚ\; ULÁ : ÚTÖ] Y£N• “zop Lyzefyz£efÚ\•TÖ. RLTÁ : ‘ÁÛ] HPÖ ÚTÖ] Y£c•  TÖr TQÖÚU ÚT֛yÚP ULÁ : ATÖ SÖÁ CWÙPÖ£ TÖP• S¥XÖe iP TzoÚNÁ. HÁ TÖNÖLÚX GÁ¿ Yֆ‡VÖÛWe ÚLyÚPÁ. AYŸ “ N֛TÖTÖ N֖ÙV S•TÖÚU TzoÙNV¥ÚXÖ. AR]ÖÚX N֖ rµop ÚTÖyP‰. CÂÚUÚXVÖor• AYÛWÚV S•“ ” AT{ÁÄ

ULÁ : ATÖ, ATÖ, ÙY¸ÚV ÙNÖ¥XևjLTÖ. Yֆ‡VÖ ÛW• ÚLeLևjLTÖ. Yֆ‡VÖ£ CÛR J£†R£efyPt ÙNÖ¥X ÚYP֕. ÙNÖÁ]ÖeL C‹R Y£N˜• TÖTÖ r¸op ÚTÖ|YÖ£ G„ ÙNÖÁ]Ö£jÚLÖ.

19

20


RÖVÖ£• RLTĕ : G]eh† ÙR¡• HÁ AYÁ ATzoÙNÖÁ]ÖÁ GÁ¿, ÙR¡tNÖ SÖÁ GÁ] T„ÚYÁÄ AYÄeh† ÙR¡•. GÁ] B]Ö¨• N¡.  ÙT›XÖ]Ö¨t N¡; A‹R Yֆ‡VÖ£ TVÛX• HUֆ‡ AÛR «ef\ A‹R GoNeLÛX L֐‘e LÛPeLÖWÛ]• JÛReLÖÚU «PÚTÖ\ ‡¥ÛX.

5. ÙY·¸e fZÛU «[ehÛY†R ÚSW• ! SÛL «VÖTÖ¡ : IVÖ! RÖjL· GÁÂP• LÖÛX›¥ LÖrUÖÛX YÖjf Y‹ˆŸLÚ[ A‰ RjLºeh† ÚRÛYVÖ C¥ÛXVÖ GÁTÛR† ÙR¡‹‰ «yPÖ¥ AÛR ÚY¿ J£YŸ ÚY|ÙUÁ¿ ÙNÖ¥¦ U†‡VÖ]–£‹‰ LÛP›¥ Lֆ‰e ÙLցz£ef\֟. AY£eLÖY‰ ÙLÖ|†‰ «PX֕ GÁ¿ Y‹‡£efÁÚ\Á. G]eh TQ†‰eh –L°• AYNWU֛£TRÖ¥ RV° ÙNš‰ EPÚ] ÙR¡«†‰ «|jL·

C  A‹R T·¸eiP†‰eh ÚTÖLÖÚR. ±yzÚXÚV Tz. ÚYÙ\Yֆ‡VÖ£ ÛYore h|efÚ\Á GÁ¿ ÙNÖ¥¦ ÚTÖy| ÛL›¥ BºeÙLցÛQ G|†‰fy| Yֆ‡VÖÛW† ÚRzefy| ÚTÖ\ÖjÚLÖ ÚSWUÖop CÁÙ]Ö£ SÖÛ[ehY‹‰ ÙNÖoN NjL‡ÛVo ÙNÖ¥¨fÚ\Á.

ÛYˆLŸ : ÙNyzVÖÚW! A‹R SÛL ÚRÛY›¥ÛX. YÖjfeÙLց| ®y|eh Y£•ÚT։ ”Û] h¿eÚL ÚTÖor‰. AÙTÖµÚR ÚYzV‡¥ÛX GÁ¿ ˆŸUÖ†‰ «yÚPÁ. ®yz¥ ÙT|L· T֟†‰ –L°• BÛNTy| UÖÛX›¥ E·[ LÖÛN G‚T֟†R֟L·. A‡¥ 68 LÖrL¸¦£‹‰, Gy| G‚eÛL ÙLցP‰ G‰°• GjL· h|•T†‡¼h BšY£Y‡¥ÛX. AR]Ö¥ AYŸLº• EPÚ] gÚZ ÚTÖy| «yP֟L·. AR]Ö¥ A‰ GjLºeh ÚYzV‡¥ÛX.

h½“ : C‡¥ Y£• ÙTVŸL· VÖÛW• h½T]Y¥X.

SÛL «VÖTÖ¡ : ATzVÖ]Ö¥, RV° ÙNš‰ ÙLÖ|†‰«|jL·. ÚY¿ J£YŸ Lֆ‰eÙLցz£efÁ\֟. ÛYˆLŸ : BaÖ, ÙLÖ|†‰ «|Y‡¥ ByÚNTÛQ›¥ÛX LÖXÚU ÚSW†‡¥ YÖ£jL· ÙLÖ|†‰ «|fÁÚ\Á. SÛL «VÖTÖ¡ : AYŸ CÁ¿ CWֆ‡¡eh F£eh ÚTÖfÁ\YŸ AR]Ö¥ RV°ÙNš‰ CÙTÖµÚR ÙLÖ|†‰ «|jL· ÛYˆLŸ : ÙNyzVÖÚW RÖjLÙ[Á] SÖ͇LW֚ C£efÁ¾ŸL·. ÙY·¸e fZÛU. A‰°• «[ehÛY†R ÚSW•. C‹R NUV†‡¥ ŒÛ\‹R ®yz¦£‹‰ ÙTÖÁ SÛLÛV ÙY¸›¥ ÙLÖ|eLXÖUÖ? A‰ Xyr– A¥XYÖ?

21

22

SÛL «VÖTÖ¡ : GÁ] AšVÖ «VÖTÖW†‡¼LÖL ÙT|Lºehe LÖyz«y|e ÙLց| Y£fÚ\Á GÁ¿ G|†‰e ÙLց| Y‹R SÛLÛVe ÚLyPÖ¥. ÙY·¸e fZÛU «[eh ÛY†R ÚSW• GÁf¾ŸLÚ[ C‰ GÁ] Jµjh? FW֟ SÛLeh SÖ· GÁ] ÚSWÙUÁ] GÁT‰ G]eh «[jL«¥ÛXÚV.


ÛYˆLŸ : (R]eh·[ÖLÚY C‹R C[° SÛLÛV S֕ HÁ C‹R UÂRÂP• YÖjf Y‹ÚR֕ GÁ¿ ŒÛ]†‰e ÙLց|) GÁ “†‡ÛV «[ehUÖ¼\Ö¥ “ÛPeL ÚY|•. E•U LÛPeh Y‹RÚR ‘Nh; R«W°• E•–P• SÛLÛV G|eh•ÚTÖÚR U‚ T†RÛW C£eh•. S¥X WÖhLÖX†‡¥ G|†‰ Y‹ÚRÁ. A‰ GTzVÖ]Ö¨• LXLU֚†RÖÁ ˆ£•. G]eh “†‡ Y‹R‰. C C‹R Uև¡ ÙNšVUÖyÚPÁ. RV°ÙNš‰ SÖÛ[eh YÖ£jL·.

A • U Ö : (TXU֚ N†R• ÚTÖy|e ÙLց| ÙY¸›¥ Y£f\ÚT։ ÚTpeÙLց| Y£YRÖY‰) “ÙNyzVÖ£eh†RÖÁ “†‡›¥ÛX. EjLºehUÖ “†‡›¥ÛX. AYŸ GÁ] ÙNyzVÖ? UyzVÖ? ®|YÖN¥ ÛY†‰ ‘ÛZ†R UÂR]Ö SÖÚPÖz†RP• ÚTÖefVÖ? ŒÛ\‹R ®yz¥ «[eh ÛY†RÚSW†‡¥ LXL• TQ Y‹‡£ef\ÖWÖ? SÖÁ ÚT֚ ÚLyfÚ\Á? ” GÁ¿ ÙY¸›¥ Y‹‰ GÁ] ÙNyzVÖÚW EUeh “†‡›¥ÛXVÖ? CÚTÖµ‰RÖÁ HÚRÖ ÙLÖtN• KÚaÖ GÁ¿ GjL· h|•T• RÛX G|ef\‰. A‰eh· Ÿ GU]֚ Y‹R «y{Ÿ, ÙLÖ·Û[›¥ ÚT֚ «|®WÖ A¥X‰ HÚRÖ J£ UÂRÁ SÛL YÖjL Y‹RYÁ Lֆ‡£ef\ÖÁ GÁf¾ÚW AYÁRÖÁ ÙLÖ·Û[›¥ ÚT֚ «|YÖ]Ö? E]eh†RÖÁ “†‡›¥XÖ «yPÖ¨• AYÄeLÖY‰ “†‡›£eL ÚYPÖUÖ. ÙY·¸efZÛU SÛLÛV ÚT֚ ÚLyLo ÙNÖ¥XXÖUÖ GÁf\ A½«¥XÖU¥ E•ÛU CjÚL AБ WLÛ[ TQo ÙNÖ¥¦ C£ef\ÖÚ]. A†RÛ] AYNW• GÁ] AYÛ]e ÙLց|ÚTÖf\‰?

SÛL «VÖTÖ¡ : C‰ GÁ] IVÖ, RUÖÐ ÙNšf¾ŸL[Ö GÁ]? EjL· SÛLÛV VÖWÖY‰ ÚLyPÖ¥, SÖ· ÚLÖ· G¥X֕ T֟†‰e ÙLÖ·ºjL·, FW֟ SÛLeh CÙR¥X֕ T֟eLo ÙNÖ¥¦ EjLºeÙLYÁ “†‡ ÙNÖ¥¦e ÙLÖ|†RÖÁ? AYÛ]e iyze ÙLց| YÖ£jL· AYÄeh S¥X “†‡ L¼‘efÁÚ\Á. U¡VÖÛRV֚ SÛLÛVe ÙLÖ|jL· ÚSWUÖh‰. ÛYˆLŸ : jL· “hz AWr ” T†‡¡ÛLe LypÛVo ÚNŸ‹RYŸL[Ö GÁ]? SÖÛ[• ÚLÖÛ[• NÖ͇W†ÛR• ÚL¦ ÙNšfÁ¾ŸLÚ[; A‹Re iyP†‡¼h† RÖÁ S¥X‰ C¥ÛX. ÙLyP‡¥ÛX. ÚU¥C¥ÛX. g² C¥ÛX. ÚLÖ«¥ C¥ÛX, h[–¥ÛX, NÖ͇W–¥ÛX, “WÖQ–¥ÛX, TÛ\Vĕ T֐TÖĕ J„ GÁ¿ BQY• ‘z†‰ SÖ͇L• ÚTpeÙLց| ‡¡f\֟L·. jLº• A‰ÚTÖ¥ ÚTrfÁ¾ŸLÚ[.

(CoNUV†‡¥ ULÁ Y‹‰ «yPÖÁ) ULÁ : GÁ] A•UÖ ioN¥ ÚTÖ|f\֚, CYŸ V֟? RÖV֟ : CYWÖ, CYŸ J£ SÛL «VÖTÖ¡V֕; CYŸ RÛX›¥ ÙS£ÛTe ÙLÖyP ÙY·¸efZÛU «[eh ÛY†R ÚSW†‡¥ LÖr UÖÛXÛVe ÙLց|Y‹‰ ÙLÖ|eL ÚY|U֕. WLÛ[ef Œ¼f\֟.

SÛL «VÖTÖ¡ : ÚW ÙW֕T°• B͇LW֛£‹‰ ÙLÖ·º•. AÛRT¼½ SUehe LYÛX›¥ÛX. U¡VÖÛRV֚ SÛLÛVe ÙLÖ|†‰«|•. T°Á «ÛX C\jLÚTÖfÁ\‰. CÁÛ\eh «¼LÖ«yPÖ¥ G]eh SÐP• Y‹‰ «|•. ÚYÙ\Ö£ BN֖• –L°• BÛNV֚ Lֆ‡£efÁ\֟. C RÖUR• ÙNšVֈŸ. C£yPÖL ÚTÖf\‰. qefW• G|†‰e ÙLց|YÖ£•.

ULÁ : AÙR¥X֕ C£eLy|•; ^Ö͇ ÚTNÖÚR. SUehe LÖrUÖÛXÚV‰? S• ®yz¥ LÖr UÖÛX C¥ÛXÚV. ÚS¼¿†RÖÚ] ATÖ J£ LÖrUÖÛX YÖjLÚY|• GÁ¿ ÚTpe ÙLցz£‹R֟. AR¼h·[ÖLYÖ YÖjf Bš«yP‰ LÖrUÖÛX?

ÛYˆLŸ : (®yz¼h· ÚT֚ N•NÖW†‰PÁ ÚVÖpefÁ\֟) GÁ] HÁ ÚTN«¥ÛX? ÙNyzV֟ LÖrUÖÛX ÚLyfÁ\֟. A • U Ö : ÙYhÚSŸ†‡, CÁÛ\eh ÙY·¸efZÛU «[ehÛY†R ÚSW•, Xyr–ÛV ®yÛP«y| ÙY¸›¥ ÙLÖ|eLXÖUÖ? “£cÁ : G¥X֕ SÖÁ ÙNÖ¥¦ T֟†R֚ «yP‰. ÙNyzV֟ JÚW ‘zV֚ CÚTÖÚR ÙLÖ|†RÖL ÚY|• GÁ¿ LyPÖVT|†‡e ÙLց| ÙY¸›¥ Lֆ‰e ÙLցz£ef\֟.

23

24

RÖV֟ : EjLTÖ V֟ ˜L†‡¥ ˜³†RÖÚWÖ, CÁ¿ LÖÛX›¥ LÛPeh ÚTÖ]֟; C‹R ÙNyzVÖ¡P• UÖÛX JÁ¿ C£‹R‰. AÛR G]ehe LÖy|YR¼LÖL YÖjfY‹R֟. ÚS¼¿ ŒÛ]eh•ÚTÖÚR WÖh LÖX• CÁ¿ ÙNyzV֟ LÛP›¥ SÛL YÖjh• ÚT։• WÖhLÖX•. Y³›¥ Y£•ÚT։• ”Û] h¿eÚL ÚTÖorR֕. AÙTÖµÚR EjLTÖ ÚYPÖÙUÁ¿ RÛXr†‡ÙV½‹‰«y| YWÚYPÖUÖ? ATzo ÙNšVÖU¥ GÁÂP• ÙLց| Y‹‰ ÙLÖ|†R֟. A‰ ÙLÖtN• SÁ\֚ C£‹R‰ SÖĕ BÛNTy| YÖjLX֕ GÁ¿ ˜z°Lyz


G‚ T֟†ÚRÁ. LÖr A¿T†‡ GyP֛£‹R‰. EPÚ] RÛXÛVo r¼½ G½‹‰«yÚPÁ. EjLTÖ ÙTyz›¥ ÛY†‰«yP֟. CT Y‹‰ ÙNyzV֟ AYNWT|f\֟. VÖÚWÖ ÚYÚ\ fWÖef Lֆ‰e ÙLցz£efÁ\R֕. ÙY·¸efZÛU, «[eh ÛY†R ÚSW• ˜RXÖY‰ ÙTyzÛV† ‡\eLXÖUÖ? ÚV ÙNÖ¥¨ T֟ÚT֕.

6. L¥«›Á WLpV• (CW| ÛYˆL ‘WÖUQŸ J£Y£eÙLÖ£YŸ ÚTpe ÙLÖ·f\֟L·)

ULÁ : IVšÚVÖ! CÙRÁ] ÙT¡V Aµeh ™yÛPV֛£ef\‰. h£y| S•‘eÛL ‘|jLX֛£efÁ\ÚR, ÙY·¸VÖY‰, NÂVÖY‰ WÖhBY‰,ÚL‰ BY‰? FW֟ ®y|SÛLÛV YÖjfeÙLց| Y‹‰ ÙTyz›¥ ÛY†‰ ”yzeÙLց| ÙY·¸t, N• ÚTrY‰ ÙYh JµjL֚ C£efÁ\‰. ÚTNÖU¥ G|†‰e ÙLց|Y‹‰ ÙLÖ|†‰«|, C¥XÖ«yPÖ¥ ÙTyzÛV EÛP†‰ «|ÚYÁ ÙR¡UÖ?

LQT‡ NÖ͇¡L· : GÁ] rY֖LÚ[ N°eV• RÖÚ]? XyrUQ NÖ͇¡L· : HÚRÖ RjL· BqŸYÖR†RÖ¥ N°efV•RÖÁ. LQT‡ NÖ͇¡L·: hZ‹ÛRL· G¥X֕ ÚdU‹RÖ]Ö?

(AR¼h· ATÖ Y‹‰ «yP֟.)

XyrUQ NÖ͇¡L· : AÛYLº• pY ÙT£UÖÁ A‹R WjLSÖRÄÛPV LPÖyN†RÖ¥ ÚdUUÖLÚY C£efÁ\֟L·.

ATÖ : G Á ] P Ö T V Ú X , T Ú X A ‡ L  ‘ W N j f V Ö š  Ú T Ö š « y Ú P ! S Ö Á A  Ú T Ö Ú R E Á Û ] “h z A W r ” T†‡¡eÛLÛV TzeLÚYP֕. ÙLy| ÚTÖY֚ GÁ¿ ÙNÖÁÚ]]Ö C¥ÛXVÖ? A‰ÚTÖXÚY Tz†‰e ÙLy|e hyzorYW֚ ÚT֚«yPÖV¥XYÖ? LŸU•. LŸU•. C‹R CZ°T†‡¡ÛL JÁ¿ ˜Û[†‰ F¡¨·[ p¿ ‘·Û[LÛ[ÙV¥X֕ SÖ͇LUÖef «yP‰.

LQT‡ NÖ͇¡L·: hZ‹ÛRL· G¥X֕ Tz†‡£ef\RÖ? XyrUQ NÖ͇¡L·: Tz†‡£efÁ\‰L·. B]Ö¥ AR¼LÖL SÖÁ TyP pWU• C£efÁ\ÚR A‰NÖyNֆ TLYÖÄeh†RÖÁ ÙR¡•. LQT‡ NÖ͇¡L·: GÁ] AªY[° LÐP•?

ULÁ : “ÙYh SÁ\֛£ef\‰” GÁ¿ ÙNÖ¥¦eÙLց| EPÚ] A•UÖ· C|‘¥ ÙNÖ£f C£‹R NÖ«ÛV ‘|jfeÙLց| ÚT֚ ÙTyzÛV† ‡\‹‰ SÛLÛV G|†‰eÙLց| Y‹‰ ÙLÖ|†‰ ÙNyzVÖÛW UÁÂeh•Tz ÚLy|e ÙLցPÖÁ,

XyrUQ NÖ͇¡L· : AÛRÚVÁ ÚLyf¾Ÿ; JÁ\ÖY‰ GÁÄÛPV hUÖWŸL· ‘WÖUQ ‘‹‰ GÁÚ\ ÙNÖ¥X ˜zV։. s†‡W‘‹‰ GÁ¿ RÖÁ ÙNÖ¥X ÚY|•. Tz“ «cV†‡¥ JÁ¿• N¡VÖ] LYÛX G|†‰e ÙLÖ·[ÚY›¥ÛX. G‹ÚSW• T֟†RÖ¨• s†‡W ÛTVÁLÚ[ÖÚP ÚNŸ‹‰ ÙLÖ·f\‰; pLÙWy| hzef\‰; SÖÙ[¥X֕ CTzÚV RÖÁ; qÛUoNÖWÖV• hzef\‰; zWÖUÖ BPÚT֚ «|f\‰; AYŸL¸Á JªÙYÖ£ T¢yÛNeh• SÖÁ TyPTÖ| ÙY¸›¥ ÙNÖ¥X ˜zV։.

“£cĕ ÙT^և•:Ü WÖhLÖX†‡¥ A‹R ÙNyz›P• SÛL YÖjfY‹RÚR ‘NLÖ] LÖ¡V•. C‰°• Y£• CÁ]˜• GªY[ÚYÖ ÙL|‡• Y£•. GÁÛ] AzeL ÚY|•...........ÚX GÁ¿ J£Y£eÙLÖ£YŸ ÚTpeÙLցP֟L·.

LQT‡ NÖ͇¡L·: AÙRÁ] «cV•, ÛTVÁL· T¢yÛNeh† RÖjL· GÁ] TÖ|T|f\‰?

25

26

XyrUQ NÖ͇¡L·: AÛRÚVÁ ÚLyf¾ŸL·? T¢yÛN Y‹‰ «yPÖ¥ G]eho N֐‘P ÚSW–¥ÛX, JÁ¿ CWz¼h


XyrUQ NÖ͇¡L·: GÁ] ÙNšY‰ GÁ\Ö ÚLyf¾ŸL·? ÙT¡V A‡LÖ¡L· ®y| ÙTL¸P• ÚT֚ Aµf\‰. AYÖ· U]– Wjf RjL· “£cÄeho pTÖ¡r ÙNšf\‰. CTz†RÖÁ, C‹Re LÖX†‡¥ ‘ÁÚ]ÚY¿ GÁ] ÙNšY‰? J£ RPÛY TÖ£jÚLÖ ÚLyL ÚYzeÛLV֛£eh•; S•U CWPÖY‰ ÛTVÁ @‘peÍ GÁf\ TÖP• G|†‰eÙLցPÖÁ; @‘peÍ GÁf\ Y֟†ÛR AYÁ Y֛¨• ŽÛZV։, Gµ†‰†R‘¥XÖU¥ GµR°• ÙR¡V։. s†‡W NÖYLÖN• RÖÚ]. ‘WÖUQ YÖeh GTz Y¨eh•. CTz›£eL T¢yÛN Y‹‰«yP‰. GÁÄÛPV ÛR¡V†‡¥ ÛTVÁ “ÍRL• iPYÖjL«¥ÛX. “ÍRL†‡¼he ÙLÖ|†R TQ†ÛR pLÙWy| hzeL°•, –¥P¡ KyP¨eh ÚTÖL°•, ÙNX° T‚ «|f\‰. SÖÁ GÁ] ÙNšf\‰? S•U AšVŸ YÖ· LÖ¦¥ ÚT֚ «µ‹ÚRÁ. AYŸ N•NÖW• ÙW֕T S¥XYÖ·. NÖ͇¡LÚ[, NÖ͇¡LÚ[ CTz TQXÖUÖ? Gµ‹‡£jÚLÖ GÁ¿ ÙNÖ¥¦ EjLºeh GÁ] hÛ\ GÁ¿ ÚLyP֟L·. EÛUÛVo ÙNÖÁÚ]Á. EPÚ] J£ qy| Gµ‡ J£YÛW† R£«†R֟.

ÚTÖLeiP ÚSW–¥ÛX. LQT‡ NÖ͇¡L·: GÁ] AªY[° LÐP• ? XyrUQ NÖ͇¡L· : LÐPUÖ? ÙNÖ¥¨fÚ\Á ÚLºjL· ˜RXÖY‰ T¢yÛN LÖX• Y‹‰ «yPÖ¥ T¢yÛNeÚL·«LÛ[† ÙR¡‹‰ Y‹‰ ÛTVÁLºeho ÙNÖ¥YR¼h AÛX• AÛXoN¥ CªY[° AªY[° GÁ¿ ÙNÖ¥X ˜zV։. HÚRÖ S•–PYÖ· žÂYŸ pyz ˜RXÖ]‰L¸¥ ‘WRÖ]ÍRÖ]†‡¥ C£TR]Ö¥ AYŸL· RV°eheLy|Ty|. T¢yÛNeÚL·« Gµ‰f\YŸL· S•U T¡RÖT†ÛR• T֟†‰ ^ÖÛP UÖÛPVÖL CW| JÁ¿ ÙNÖ¥¦ «|Y֟L·. A‡¥ HRÖY‰ ÙLÖtN• LÐP• C£eh UÖ]Ö¥, AoN֒reLÖWŸLºeh† ReL pTÖ¡r ‘z†‰ Ajh HRÖY‰ JÁ¿ CW| T¢yÛNeLÖfR• ÙT¼¿eÙLÖ·f\‰. A‡¨• N¡ V֚e fÛPeLÖ«yPÖ¥, T¢yÛN B] ‘\h T¢yÛN ÚTTŸ LÛ[† ‡£†‡ U֟eh ÚTÖ|f\֟LÚ[ AYŸL¸P•ÚT֚ ÙLtpe i†RÖz U֟eh A‡L• ÚTÖPo ÙNšf\‰. CTz ÙV¥X֕ LÐPTy| SÖ¨‘·Û[LÛ[• ’.H TÖNÖef ÛY†ÚRÁ. XyrUQ NÖ͇¡L·

AYŸ Y‹R‰• CÛRo ÙNÖÁ]֟. EPÚ] AYŸ GÁÛ]o NÖV‹‡W• Aš‹‰ U‚eh† RÁ ®y|eh YWo ÙNÖÁ]֟. A‹RTzÚV SÖÁ AjÚL ÚTÖÚ]Á. KŸ LÖfR• GÁÂP• ÙLÖ|†‰ CÛR T֟†‰ Gµ‡e ÙLցÚP ‡£•Te ÙLց|Y‹‰ ÙLÖ|†‰«|•Tzo ÙNÖÁ]֟. ATzÚV ÙNšÚRÁ. ATz›£‹‰• S•U ÛTVÁ T¢yÛNeh ÚT֚ Y‹‰ RÖÁ T¢yÛN›¥ N¡V֚ GµR«¥ÛX GÁ¿ ÙNÖ¥¦«yPÖÁ. ‘ÁÚ] AYŸ ®y|eh ÚT֚ AµÚRÁ. AY£eh• G]eh• SP‹R N•TÖcÛQÛVo ÙNÖ¥fÚ\Á ÚLºjL·.

: CÙR¥X֕ rXTUÖL ˜zf\RÖ?

LQT‡ NÖ͇¡L·: IÛVÚVÖ rXTUÖ? A‰ CÁ]˜• ÙYyLeÚL|. G†RÛ] ÙT¡V UÄcÖ· pTÖ¡r ÚYz›£ef\‰. J£ NUV†‡¥ ÛYÍNÖÁpXŸ pTÖ¡r: U¼Ù\Ö£ NUV†‡¥ IÚL֟y ^y^× pTÖ¡r; U¼\ J£ NUV• GeÎfžzª L°Á pXŸ pTÖ¡r; U¼Ù\Ö£ NUV• AyYÚLy Ù^]W¥ pTÖ¡r; TX NUV• G^×ÚLc]¥ zT֟yÙUz¥ C£eh• CÁÍÙTePŸ ˜RXÖ]YŸL· pTÖ¡r. ‘WpÙPÁp ÚUÈÍyÚPy pTÖ¡r iP J£ RPÛY YÖjL ÚSŸ‹R‰.

AYŸ : GÁÛ]VÖ T¢yÛN ÚTTŸ ÙLÖ|†‰e iP EjL[Ö¥ GµR ˜zVÖ«yPÖ¥ GÁ] ÙNšf\‰.?

LQT‡ NÖ͇¡L·: CYŸL· G¥X֕ CR¼h N•U‡T֟L[Ö?

SÖÁ

XyrUQ NÖ͇¡L· :CYŸLÙ[¥X֕ ‘WÖUQŸL[Ö ›£ef\YŸL¸P• RÖÚ] SÖÁ ÚTÖÚYÁ s†‡WÂP• AYÖ· VÖWÖY‰ ÚS¡¥ i‘y|o ÙNÖÁ]Ö¥ J³V SÖÁ ÚTÖLÚY UÖyÚPÁ. pXNUV†‡¥ S• ®yz¥ B•‘ÛPVÖÛ[ AГY‰.

AYŸ : CTzÚV GªY[° ÚT£eh SÖÁ ÙNšY‰? SÖÁ

: GTzVÖY‰ RÖjL· RÖÁ L֐TÖ¼\ ÚY|•.

: ATzVÖ? CÁ]• VÖ£eho ÙNšf¾ŸL·.

AYŸ : ‘WÖUQ ÛTVÁL· G¥ÚXÖ£eh• RÖÁ H\ehÛ\V ÙNš‰ÙLց| Y£fÚ\Á.

LQT‡ NÖ͇¡L· : AYŸL· ÚT֚ GÁ] ÙNšY֟L·?

27

28


SÖÁ

LÐPU֚RÖ£eh•. TQeLÖWŸ ®y| ‘·Û[L· AÛW TzÚTÖ| C£‹RÖ¥RÖÁ SU‰ ‘ÛZ“eh AÄiX˜|. A‰L· TzeLÖU¨• C£eLe iP։. 6Y‰ @TÖW• YÛWeh• TzeL «P ÚY|•. ATz C£‹RÖ¥ RÖÁ T·¸eiPjLº• SÛPÙT¿•. AYŸL· N•T[†‡¥ S•U ‘·Û[Lº• TzeLX֕. A‹R ‘·Û[Lº• h|•TjLÛ[e LYÂVÖU¥ ®Q֚ TQ†ÛRo ÙNX° ÙNš• Y³• L¼¿e ÙLÖ·[ rXTUÖh•. S•UYŸL¸¥ TzeLÖR U¼\ ‘·Û[Lº• AYŸLºeh ‘ÛWÚYy ÙNLÙWyP¡V֚ C£‹‰ ÙLց| LÖXjL³eL ˜z• C‹R Tz“ GÁf\ R‹‡W• JÁ½]Ö¥ RÖÁ ‘WÖUQŸL[ÖfV S֕ ‘ÛZefÚ\֕. A‰°• C¥XÖ«yPÖ¥, S֕ TÛZV B¡VŸL[ÖL†RÖÁ YÖZ ÚY|•.

: s†‡W ‘·Û[Lºeh•iP ÙNšY‰PÖ?

AYŸ : AYŸLºeh• iP†RÖÁ ÙNš‰ Y£fÚ\Á. B]Ö¥ U֟eh ÚTÖ|Y‡¥ÛX. r³†‰e ÙLց| Y£fÚ\Á. SÖÁ

: AYŸLº• RjL¸P• Y£f\֟L[Ö.

AYŸ : GÁÂP• Y£Y‡¥ÛX. SÖ]ÖLÚY AYŸLºeh r³†‰«|Y‰; HÙ]Á\Ö¥ Y£c†‡¥ 100eh C†RÛ] ‘·Û[LÛ[†RÖÁ TÖNÖeL ÚY|•; GÁf\ J£ LQeh GjLºeh· E|; A‰ GjL· L–yz›¥ J£Y£eÙLÖ£YŸ ÚTpeÙLÖ·ÚY֕; A‹R LQeheh ‘WÖUQ ‘·Û[LÛ[ÚV N¡T|†‡ «|ÚYÁ; ÚT£eh pX s†‡W‘·Û[LÛ[• ÚTÖ|ÚYÁ; B]Ö¥ AYÁL· S•U ‘WÖUQ ‘·Û[LÛ[ÙV¥X֕ G|†‰ «µjh•TzVÖ] U‚TV¥L[֚ C£TÖÁL·. ÙYh ‘·Û[L· s†‡W ‘·Û[L· N¡V֚ Gµ‡›£‹RÖ¥ iP SÖÁ r³†‰«|ÚYÁ. S•ÛU HšTR¼LÖLÚY A‹R ‘·Û[L· ^և L|‘zeL ˜zVÖRTz —]Öyp r‹RW•, ÚY„ÚLÖTÖXÁ, StNTÁ GÁ¿ Gµ‰Y֟L·. ATz HÚRÖ ^և ÙR¡Ve iPÖR CWÙPÖ£ s†‡W‘·Û[L· R«W, U¼\‰Lºeh SÖÁ rXT†‡¥ U֟eh ÚTÖP UÖyÚPÁ. ATz C£‹RÖ¨• YWYW A‰L· TzeL BW•‘†‰«yP‰L·. g²T·¸e iPjL¸¨• ETֆ‡VÖVŸL· ÚTÖ|• U֟ehLºeh• Rh‹R Tz ÙNÖ¥¦ ÛY†‡£efÚ\֕. i|UÖ] YÛW›¥ s†‡W ‘·Û[Lºeh U֟eh ÚTÖPÖU¨•, LzT֚ ÚU¥ Yh“eh AĐTÖU¨•, C£eh•Tz ÙNš‡£ef\‰. s†‡W TQeLÖWÁL· ®y| ‘·Û[L· Y‹RÖ¥ LzT֚ A‰LÛ[e r³†‰«Po ÙNÖ¥¨fÚ\֕. AYŸL· RLTÁUÖÛWe i‘y|• EjL· ‘·Û[ TzeL։. AR¼h Tz“• YW։ ÚY¿ ÚYÛX›¥ ÚTÖ| GÁ¿ ÙNÖ¥¦ «|•Tz• ÙNšfÚ\֕. A‡¨• GÍ.GÍ.G¥.p TÖNÖLÚY SÖjL· «|Y‡¥ÛX. A‡¨• R‘†RY½ TÖNÖf G@.H Yh“eh Y‹‰«yPÖ¥ LzT֚ (0) r³RÖÁ ÚTÖ|Y‰.

SÖÁ : ATzVÖ Tz‘¥ CªY[° WLpV• C£T‰ G]eh† ÙR¡VÚY ÙR¡V։. TLYÖÁ EjLÛ[ pWtq«V֚ ÛY†‡£eL ÚY|•. SÖÁ ÚT֚ Y£fÚ\Á. AYŸ : SUÍLÖW•. LQT‡ NÖ͇¡L·: BqŸYÖR• ÙNÖ¥¦«y| Y‹R«yÚPÁ CªY[° T‚] ‘\h S•U ÛTVÁ ÙNf| f[Öp¥ TÖNÖ]ÖÁ U¼\ ‘·Û[LÛ[ T¼½ SÖÁ GªY[° LÐPTyz£ÚTÁ. RÖjLÚ[ ÚVÖp†‰ TÖ£jL· LQT‡ NÖ͇¡L·: ATzVÖ N¡ S•UL· Y›¼¿ ÚTWÁ CW| Y£PU֚ G@H Yh‘¥ RY½«yPÖÁ CªY£c• AYÄeh HRÖY‰ ÙNšV ˜zUÖ? XyrUQ NÖ͇¡L·: ˜Á ÚTÖÚX C£‹RÖ¥ Œ–c†‡¥ ÙNšV ˜z•. CÙTÖµ‰ YW YW s†‡WÁL· B‡eLU֚ ÚT֚ «yP‰. ‘WÖUQ A‡LÖ¡L· ÙLÖtN• TVT|f\֟L·. B]Ö¨• ˜zVÖR LÖ¡VU¥X AYÁ ÙTVŸ GÁ]? LQT‡ NÖ͇¡L·: L£TN֖.

SÖÁ

: AÚRÁ TQeLÖWŸL· ®y| ‘·Û[L· Tz†RÖÙXÁ]?

AYŸ : AšÚVÖ A‰ SUeh ÙT¡V BT†‰ A¥XYÖ? TQ˜• Tz“• CW|• AYŸLºeh H¼Ty| ÚTÖ]Ö¥, S• L‡ AÚRÖL‡RÖÁ. GTzVÖY‰ E†ÚVÖL• N•Tև†‰e ÙLÖ·Y֟L·; ˜ÁÄeh Y‹‰«|Y֟L·. ‘\h SUeh A‰ TX Y³L¸¨•

XyrUQ NÖ͇¡L·: N¡ N¡ A‰ RÖÁ AYÁ CW| Y£c• RY½ ÚT֚«yPÖÁ. TtNÖTÚLNÁ GÁ\ÖY‰ ‘WQR֟†‡¡LWÁ GÁ\ÖY‰ N‹ÚRfeL ˜zVÖRTz ‘WÖUQ ÙTVŸ ÛYjL·. LzT֚ TÖNÖef ÛY†‰ «|fÚ\Á.

29

30


LQT‡ NÖ͇¡L· : N¡ EjL· ‘·Û[LÙ[¥X֕ GÁ] ÙNšf\֟L·? XyrUQ NÖ͇¡L·: ÙT¡VYÖ· BqŸYÖR†RÖ¥ A‡¥ JÁ¿• hÛ\«¥ÛX. BºeÙLÖ£ ÚYÛX›¥ RÖÁ C£ef\֟L·. ÙT¡VYÁ NÖ¥y NŸef· CÁÍÙTePW֛£ef\ÖÁ. A|†RYÁ ÚTÖ§r CÁÍÙTePW֛£ef\ÖÁ. ™Á\ÖUYÁ LÖjfWpÁ ÚTWÖ¥ ÚdUU֚ C£ef\ÖÁ. SÖXÖUYÁ YegX֛£ef\ÖÁ.

7. G¥X֐ÙTLº• L¼‘¥XÖRÖYŸL[Ö? B͇LÙT : GÁ] AšVÖ SÖ͇LÚW! UÄ RŸU NÖ͇W†‡¥ U¼\ «cVjLÛ[T¼½ ByÚNTÛQL· GTz›£‹RÖ¨• ÙTLÛ[e LP°Ú[ «TNÖ¡L[֚ ‘\‘†‰ «yP֟. BRXÖ¥ AYŸL· «cV†‡¥ BL· ^ÖefWÛRV֚ C£eL ÚY|ÙUÁ¿ ÙNÖ¥¦›£T‰ Uֆ‡W• ÙT¡V AÚVÖefV† R]• GÁTÚR G]‰ A‘WÖV•. A‰ «cV†‡¥ SÖÁ EjLºPÁ ÚNŸ‹‰ ÙLÖ·ºfÚ\Á.

LQT‡ NÖ͇¡L· : ATzVÖ ÚU¼Tz E†‡ÚVÖLjL¸¥ AYŸL· G¥X֕ GTz «[jhf\֟L·. A¥XÖU¨• LÖjfWpÁ ÚTWÖ¥ ÚdUUÖ ›£ef\ÖÁ GÁ¿ ÙNÖÁßLÚ[ A‰ GÁ]? XyrUQ NÖ͇¡L·: ÚLyTR¼h A‰ –L°• ÚYzeÛLVÖL† RÖÁ C£eh•, N‹‡ ÚYÛ[V֛¼¿. AÄÐPÖ]• ÙNš‰ «y| Y‹‰ ÙNÖ¥¨fÚ\Á.

SÖ͇LÁ : A•UÖ! ATz† RÖjL· ÙNÖ¥XeiP։. UÄRŸUNÖ͇W†‡¥ U¼\ G‹R «cVjL· AÚVÖefV†R]UÖL C£‹RÖ¨• C‹R «cV†‡¥ UÄ RŸUNÖ͇W• ÙNÖ¥¨YÛR jL· J“e ÙLÖ·[†RÖÁ ÚY|•.

LQT‡ NÖ͇¡L· : SÖĕ ÚT֚ AÄÐPÖ]• ÙNš‰«y| Y£fÚ\Á. C‹R ÙX[gLjL· G¥X֕ G]ehe ÚLyL BÛNV֛£ef\‰. XyrUQ NÖ͇¡L·: ATzVÖ]Ö¥ CÁĕ GªY[ÚYÖ NjL‡›£ef\‰; RÖWÖ[U֚o ÙNÖ¥¨fÚ\Á.

B Í ‡ L  ÙT : AÙRÁ] AšVÖ jL· iP ATzo ÙNÖ¥¨fÁ¾ŸL·? C‰ RÖ]Ö EjL· A½° CVeL†‡Á ÚVÖefVÛR? G¥X֐ ÙTLºUÖ «TNÖ¡L·?

LQT‡ NÖ͇¡L· : E † R W ° Ù L Ö | e L Ú Y  | • . Œ X Ö ÙY¸oN•RÖÚ]. N֐‘y|«y| Y£fÚ\Á. ÚTpe ÙLցz£eLX֕. SUÍLÖW• ÚT֚ Y£fÚ\Á.

SÖ͇LÁ : B• A•UÖ G¥ÚXÖ£ÚU RÖÁ “«TNÖ¡L·” CR¼LÖL jL· ÚL֑†‰e ÙLÖ·ºY‡¥ TVÂ¥ÛX.

XyrUQ NÖ͇¡L·: N¡ ATzÚV AYpV• YÖ£jL·

B͇L ÙT : GÁ] AšVÖ EXL†‡¥ E·[ ÙTL· G¥ÚXÖÛWUÖ jL· «ToNÖ¡L· GÁ¿ ŒÛ]ef¾ŸL·? SÖ͇LÁ : B•.B•. B•. C‹R EXL†‡¥ E·[ ÙTL· Uֆ‡WU¥X ÚU¥ EXL†‡¥ E·[ ÙTLÛ[• iP†RÖÁ SÖÁ “L¼“ E·[YŸL·” GÁ¿ ÙNÖ¥¨Y‡¥ÛX. B͇L ÙT : CTzo ÙNÖ¥¨Y‰ RŸUUÖhUÖ?

31

32

SÖ͇LÁ : LP°[Ö¥ EPÖeLTyP ÚYR†‡Á NÖWUÖ] UÄRŸUNÖ͇W• ÙNÖ¥¨Y‰ GTz ÙT֚VÖh•. ARŸUUÖh•? ÙNÖ¥¨jL· T֟ÚT֕. ÚY|UÖ]Ö¥ A‰ N¡ÙVÁ¿ SÖÁ £^ؐT|†R°• RVÖW֚ C£efÚ\Á.


B͇L ÙT : GÁ] £^Ø? SÖNU֚ÚTÖ] £^Ø? N¼¿ LÖy|jL· T֟ÚT֕.

ÙTÖ¿ÛUV֚ ÚVÖp†‰ TÖ£jL· CÛRÙV¥X֕ SÖÁ ÙNÖ¥X«¥ÛX. ÚYRjLº• NÖ͇WjLº• ÙNÖ¥¨fÁ\]. BÛLVÖ¥ CÂÚU¥ NÖ͇WjLÛ[T¼½ N‹ÚRLTPֈŸL·. A‡¨• ¡ÑLº• ˜ÂYŸLº• ÙNÖÁ]YÖefV˜• LP°· ÙNÖÁ] ÚYR†‡Á N†RÖfV‰• C‹‰ UR†‡¼h BRÖWUÖ]‰• ÚUÖyN†‡¼h NÖRLUÖ]‰UÖ] UÄRŸUNÖ͇W• ÙT֚VÖhUÖ? AR]Ö¥RÖÚ] SÖÁ iP L¥VÖQ• ÙNš‰ ÙLÖ·[«¥ÛX.

SÖ͇LÁ : SU‰ ÙT¡VYŸL· L¼ÛT T¢ypeL† ReL T¢yÛNL· ÛY†‡£efÁ\֟L·, BRXÖ¥ AYŸLÛ[ S֕ rXT†‡¥ HUÖ¼½«P ˜zV։. B͇L ÙT : GÁ] T¢yÛN AšVÖ A‰?

B͇L ÙT : GR]Ö¥RÖÁ?

SÖ͇LÁ : ÙNÖ¥Xy|UÖ ÚL֑†‰eÙLÖ·[e iP։.

SÖ͇LÁ : ÙTLÛ[e L¥VÖQ• ÙNš‰ ÙLցPÖ¥ “£cÁU֟L· AYŸL· «TNÖ¡†R]• ÙNšVÖU¥ ^ÖefWÛRVÖLe L֐TÖ¼\ ÚY|ÙUÁ¿ UÄRŸUNÖ͇W†‡¥ C£ef\‡]Ö¥ RÖÁ.

B͇L ÙT : ÚLÖTÙUÁ]VÖ; Uz›¥ L]–£‹RÖ¥ RÖÚ] Y³›¥ TV•. RÖWÖ[U֚o ÙNÖ¥¨jL·. SÖ͇LÁ : ÙRšY• ÙRÖZÖ A· ÙLÖµSÁ ÙRÖµÙRµYÖ· ÙTšÙV] ÙTš• UÛZ! GÁfÁ\ ÙT֚VÖ ÙUÖ³ “XY¡Á ÚYRYÖeÛL ÚLyz£ef¾ŸL[Ö?

B͇L ÙT: ‘ÁÛ] GÁ] ÙNšfÁ¾ŸL· SÖ͇LÁ : LP°Ú[Ö ‘\«ÚXÚV ÙTLÛ[ «TNÖ¡L[֚ ‘\‘†‰ «yP֟ V֟ L֐TÖ¼½ T֟†‰• ˜zVÖU¥ ÚT֚ «yP‰. NÖ͇WjL¸Á ŒT‹RÛ] Tz J£ ÙNÖy| UÛZeh• Y³›¥ÛX. L¼“ E·[ ÙT GÁ¿ ÙR¡YR¼h UÂR ˜V¼pÛV —½V, SPeL ˜zVÖR LÖ¡VjLÛ[o ÙNš‰ LÖyP ÚY|ÙUÁ¿ LÛRLº• Gµ‡ÛY†‡£ef\֟L·. UÛZ ÙTšV ÛYTº•, YÖÛZ†RÛP G¡TYº•, s¡VÛ] UÛ\TYº• C£•“eLPÛXÛV ÚYLÛYTYºÚU T†‡ÂL· GÁ¿ ”ÛXNÁÍ ” ÙT\˜zf\‰ BRXÖ¥ GYÚ]Ö LyzeÙLց| L֐TÖ¼\y|•. LP°· ÙNV¥ ‘WLÖW• SUeh fÛPT‰ fÛPeLy|•, GÁTRÖLe L£‡ pYÚ] GÁ¿ EyL֟‹‰ ÙLցz£efÚ\Ú], UW• ÛY†RYÁ RƒŸ F¼\UÖyPÖ]Ö, GÁfÁ\ ÛR¡V• E|.

B͇L ÙT : B• ÚLyz£efÚ\Á. SÖ͇LÁ : L¼“ÛPV UjÛLVŸL· UÛZ ÙTšÙVÁ\Ö¥ ÙTš• GÁfÁ\ ÚYRYÖeÛL• ÚLyz£efÁ¾ŸL[Ö. B͇L ÙT : B• ÚLyz£efÚ\Á. SÖ͇LÁ : N¡ ....... F¡¥ UÛZ ÙTš‰ ™Á¿ Y£cUÖor‰ hzeL† RƒŸ fÛPV։. RV° ÙNš‰ J£ CW| EZ° (2 AjhX•)UÛZ ÙTšVo ÙNÖ¥¨jL· T֟ÚT֕. B͇L ÙT : C‰ S•UÖXÖfÁ\ LÖ¡VUÖ? ÙRšY†‡¼h CÐP–£‹RÖX¥XYÖ ˜z•? C‹R FŸeLÖWŸL· GÁ] AefWU• T‚]֟LÚ[Ö! AR]Ö¥ C‹RTÖ«L· UÛZ C¥XÖU¥ R«efÁ\֟L·. SÖ͇LÁ : G ‹ R  T Ö « G  T z † R « † R Ö ¨ •  j L · L¼“·[YŸL[֛£‹RÖ¥ UÛZ ÙTšÙVÁ\Ö¥ ÙTš‰ RÖÚ] BL ÚY|•. A¥X‰ C‹R F¡¥ J£ L¼“·[ ÙTQÖY‰ C£‹RÖ¥ UÛZ ÙTš‰ RÖÚ] ˆW ÚY|•. GÚT։ ÙTL· ÙNÖÁ]Ö¥ UÛZ ÙTšY‡¥ÛXÚVÖ AÚTÖÚR ÙTLÙ[¥X֕ L¼“·[YŸL· A¥X; «TNÖ¡L· GÁ¿ £^×YÖL «¥ÛXVÖ?

B Í ‡ L  ÙT : ATzVÖ]Ö¥ jL· ˜Á ÙNÖ¥¦e ÙLցz£‹R‡¥ JÁ¿• h¼\–¥ÛX. C‹R UÄ RŸU NÖ͇W˜• ÚYR˜• ÙT֚VÖÙUÖ³• ‡• CY¼Û\ EPÖefVÚRÖ A¥X‰ J“eÙLցPÚRÖ B] LP°[ŸLº• SÖNU֚ ÚTÖLy|•, CÂÚU¥ C‹R B͇L• SUeh ÚYPÚY ÚYP֕ SU‰ G‡¡L· SÖy|eh• ÚYP֕.

33

34


TÛP†RÛX ÚY[Ö[ŸL·, Y|L ÚY[Ö[ŸL·, SÖyP֟ ÚY[Ö[ŸL·, BfVYŸL· U֖N• N֐‘|f\֟L·. ‡£ÙS¥ ÚY¦, RtNÖ±¡¥ E·[ pX ÚY[Ö[ŸL· AYŸLÛ[o ÚNŸ‹R ÙY¸›¥ E·[ pXŸ R«W U¼\ G¥XÖ ÚY[Ö[ŸLº• U֖N• N֐‘|f\֟L·. LÛPpVÖL ‘WÖUQŸL· GÁTYŸL¸ÚXÖ, ÙN[WÖÐzW‘WÖUQŸL·, «ÍY ‘WÖUQŸL·, NÖ¦V ‘WÖUQŸL·, ÙLÖjf‚ ‘WÖUQŸL·, L°P ‘WÖUQŸL·, LÖЗW ‘WÖUQŸL·, UoN ‘WÖUQŸL·, A•TÐP ‘WÖUQŸL·, ˜R¦V TX ‘WÖUQŸL· U֖N• N֐‘|f\֟L·.

8. G‰ ÉY LÖ£V• ? T֟T]Äeh• ÛNYÄeh• N•TÖcÛQ ÛNYÁ: Kš! GÁ]ÖjLք• AšVÚW, Ÿ CÚT։ U֖N• N֐‘|fÁ¾ÚW. GÁ] CTz ÙLy|ÚT֚ «y{Ÿ T֟T]Á : YÖ£• YÖ£• ‘·Û[YÖ·, G]eh YWYW ÉY˕ÛN GÁ\Ö¥ N¼¿• ‘zTÚR C¥ÛX. CÁÛ\eho NÖfÁÚ\ÖÚUÖ, SÖÛ[eho NÖfÁÚ\ÖÚUÖ, CR¼h· HÁ AŒVÖVU֚ TX ÉYÁLÛ[ ˕ÛN ÙNšV ÚY|ÙUÁTRÖLe L£‡ÚV CÂÚU¥ L֚L½L· N֐‘|Y‡¥ÛX GÁ¿ ˆŸUÖ†‰ U֖N• N֐‘P† ‰‚‹‰«yÚPÁ.

C‹‡VÖ«¥ CYŸL· G‚eÛLLÛ[ÙV¥X֕ ÚNŸ†RÖ¥ hÛ\‹R‰ 15 ÚLÖzehe hÛ\V։. AzÚVÖ| U֖N• N֐‘PÖRYŸL· rU֟ 2 ÚLÖz C£eLXÖUÖ GÁT‰ N‹ÚRL•. 43 ÚLÖz›¥ 2 ÚLÖz ARÖY‰ 100eh I‹‰ ÚTWÖLX֕. R«W C‹‡VŸ R«W EXL UeL· G¥ÚXÖ£• U֖N• N֐‘|fÁ\֟L·. G]ÚY ÙUֆR ^]†ÙRÖÛL›¥ 100eh 99 1/2 ÚTŸLÛ[ ÉYLÖ£V U¼\YŸL· GÁ¿ Ÿ rXT†‡¥ ÙNÖ¥¦ «P ˜zUÖ? ÙNÖ¥¨• T֟ÚT֕.

ÛNYÁ: GÁ]jLք• T֟T]ÚW. ÉY ˕ÛN iPÖÙRÁ¾Ÿ. AR¼LÖL U֖N• N֐‘|fÁÚ\Á GÁfÁ¾Ÿ. C‰ GÁ] ÚTÖef¡† R]•? A¥XYÖ?

ÛNYÁ: GÁ]jLք• T֟T]ÚW! Ÿ U֖N• N֐‘|fÁ¾ÚW. C‰ ÚVÖefVUÖ? GÁ\Ö¥ FŸeLÛRÙV¥X֕ ÚTrf¾Ÿ.

T֟T]Á : ÚL֑†‰eÙLÖ·[ֈŸ IVÖ! Ÿ ÛNYW¥XYÖ? EUeh ÙY¿• ÚLÖT‹RÖÁ Y£ÚUÙVÖ³V «cV• “XT|Y‰ RÖÁ LÐP•.

T֟T]Á : ÙNÖ¥¨YÛR LY]U֚e ÚLº• ÛNYÚW, ÙY¿jÚLÖT• J£ LÖreh• ERY։. AÙR¥X֕ A‹ReLÖX•. C‰ A½° BW֚op ÛNVÁÍ LÖX• ÙR¡UÖ? SÖÁ U֖N• N֐‘Pe iP։ GÁ¿ ŒÛ]†‰ ÙYh SÖ[֚ N֐‘Pև£‹R‰ E|. A‰ GR¼LÖL GÁ\Ö¥ ÉYLÖ£V†ÛR E†ÚRp†‰† RÖÚ] J³V ÚY½¥ÛX. ‘\h C†RÛ] ÚTŸL· U֖N• N֐‘|YÛRe LQehT֟†‰ EXL†‡¥ 100eh 99 1/2 ÚT£eh ÉYLÖ£V –¥XÖU¥ C£ehUÖ? CTz J£ LP°· UeLÛ[ ‘\‘†‡£TÖWÖ GÁ¿ ÚVÖp†‰ ÚVÖp†‰ UVjfe fP‹ÚRÁ.

ÛNYÁ: GÁ] T֟T]e h¿•ÛT S•–P• LÖy|f\֚. T֟TÖÁ U֖N• N֐‘y|†RÖÁ C‹R SÖ| TÖZÖor‰. T֟T]Á : C‹R SÖ|RÖÁ T֟T]Á U֖N• N֐‘y| TÖZÖor‰ N¡; ÙY·Û[eLÖW SÖ| GÁ] N֐‘y| S¥XÖ Bor‰? R«W°• C‹‡VÖ«¥ E·[ 43 ÚLÖz UeL¸¥ U֖N• N֐‘|fÁ \YŸL· G†RÛ] ÚTŸ N֐‘PÖRYŸL· G†RÛ] ÚTŸ GÁT‰ EUeh† ÙR¡UÖ 10 ÚLÖz ˜LU‡VŸ U֖N• N֐‘|f\֟L·. J£ ÚLÖz f£ÍRYŸL· U֖N• N֐‘|f\֟L·. 10 ÚLÖz ˆPÖR֟ GÁfÁ\YŸL· U֖N• N֐‘|f\֟L· d†‡¡VŸ GÁfÁ\YŸL¸¥ pjh d†‡¡VŸ, UWÖyPÖ d†‡¡VŸ, SÖP֟ d†‡¡VŸ, YÁÂV d†‡¡VŸ, BfVYŸL· U֖N• N֐‘| f\֟L·. ÛYpV YhTÖ¡¥ YւV ÛYpVŸ U֖N• N֐‘| f\֟L·. SÖy|eÚLÖyÛP R] ÛYpV YhT֟L· U֖N• N֐‘|f\֟L·. ÚY[Ö[ŸL¸¥ ÙLÖjh ÚY[Ö[ŸL·, L֟LֆR ÚY[Ö[ŸL·, EÛPV֟ ÚY[Ö[ŸL·, U\Y ÚY[Ö[ŸL·, 35

36

LÛPpVÖL ‡£. ^LˆN N‹‡WÚTÖÍ UW•, ÙLÖz, ÙNz, “¥”| BfVÛYLºeh E›Ÿ C£efÁ\‰ AÛYLÛ[ ÙRÖyPÖ¨•, YÖz]Ö¨• ˜½†RÖ¨•, T½†RÖ¨•, LÐPT|fÁ\] GÁTÛRe L|‘z†R ‘\hRÖÁ N¡, G‰ ÉYLÖ£V•? GÁTÛR BWÖV“h‹ÚRÁ. L֚L½L· N֐‘|YÛR «P U֖N• N֐‘|Y‰ A‡LUÖ] ÉYLÖ£V• GÁTRÖL EQŸ‹ÚRÁ. GTz GÁ\Ö¥ E›Ÿ C£TRÖ¥ A‰ ÉY]ÖfÁ\‰. ÉYÛ] YÛR†‰o


N֐‘|Y‰ U֖NUÖfÁ\‰. BLÚY, J£ ÙNz›Á RÛZLÛ[e f·¸ ‘|jh• ÚT։ L֚LÛ[ A¿eh•ÚT։ fZjhLÛ[ T½†‰ YÖP ÛYeh• ÚT։•, AÛYL· T|• TÖ| p†‡W YÛReh JTÖf\‰ GÁ¿ ÚTÖÍ ÙNÖ¥¨f\֟. G]ÚY J£ ÉYÛ] ‡]‹‡]• TX RPÛY YÛR ÙNš‰ AÛR ‰Á“¿†‰ fÁÚ\֕ GÁTÛR EQW ÚS¡yP‰. CÚT։• CÛR ŒÛ]†RÖ¥ NfeL ˜zVÖR ‰eL• Y£f\‰. B]Ö¥ U֖N• ATzV¥X. J£ ÉYÛ] N֐‘|YR]Ö¥ J£ RPÛYeh ÚU¥ VÖ£• ÙR֋‡W° ÙNšVUÖyP֟L·. A‰°• dQ†‡¥ ˜z‹‰ ÚTÖh• BRXÖ¥ RÖÁ fZjh gÛW, L֚ L½LÛ[«P U֖N• N֐‘|Y‰ ÉYL£VUÖh• GÁ¿ ÙNÖÁÚ]Á. BRXÖ¥ KšÛNYÚW! SÖÁ E•ÛU «P hÛ\‹R ÉYLÖ£V ˜ÛPVYÁ GÁ¿ G‚ «PֈŸ. R«W ‡£.ÚTÖÍ L֚L½Lºeh E›Ÿ C£TÛR CÁ¿ L| ‘z†R֟. B]Ö¥ U֖N• N֐‘|• UeL· ÙYh LÖX†‡¼h ˜ÁÚT L|‘z†‰†RÖÁ U֖N• N֐‘|fÁ\֟L· GÁTRÖL† ÙR¡fÁ\‰ AÁ½• ÚYR˜• UÄRŸU NÖ͇W˜• LQTSÖV]ÖÛW J“eÙLցP ÛNY“WÖQjLº• CÛR A½‹‰RÖÁ U֖N†ÛR AÄU‡† ‡£TÚRÖ| U֖N†ÛR U¿eh• ‘WÖUQÁ C£T†ÙRÖ£ RÛX ˜Û\eh SWL†ÛR AÛPYÖÁ GÁ¿ UÄRŸU NÖ͇W˜• ÚYR˜• i¿fÁ\] ÙR¡‹RRÖ? ÛNYÚW.

9. TtN LÁVÖÍUÚW T֟T] TÖÛd›¥ J£ ÚRֆ‡W• ÍÚXÖL ˜|. GÁ]ÙYÁ\Ö¥ “AL¥VÖ ‰ÚWÖT‡, qRÖ, RÖWÖ, UÚPÖR¡, ͖ RÖ TtN LÁVÖÍUÚW Œ†V• ULÖ TÖRL SÖN]•” CRÁ L£†‰ AL¥ÛV, ‰ÚWÖTÛR, qÛR, RÖÛW,UÚPÖR¡, BfV I‹‰ LÁÂÛLLÛ[ ‡]• ŒÛ]†RÖ¥ ULÖTÖRL ÙU¥X֕ SÖNUÖf«|• GÁTÚR. C‡¥ H¼TyP «YLÖW†‡¼LÖL†RÖÁ “I‹‰eh CW| Tµ‡¥ÛX” GÁf\ TZÙUÖ³ EPÖeL TyP‰. «YLÖW†‡Á RÁÛUVÖY‰: ÚLÖT–¥XÖU¥ Th†R½ÚYÖ| ÚLyL ÚY|•. HÙ]Á\Ö¥ ÚLÖT• Y‹RÖ¥ T֟TÖÁ HUÖ¼½ «|YÖÁ. ÚLÖT–¥XÖ «yPÖ¥ RÖÁ A‡¦£eh• CWLpV• «[jh•. SÖÁ f[TÚTÖh• «YÖR• C‹R ÍÚXÖL†ÛR G‹RT֟TÖÁ Gµ‡]ÖÚ]Ö A‹RT֟TÖÁ Gµ‡ÛY†R NjL‡ÛV†RÖÁ ÙNÖ¥XÚTÖfÚ\Á. BRXÖ¥ SÖÁ GÁ E†ÚRNTz ÙNÖ¥X ÚTÖYRÖL ŒÛ]†‰ HU֋‰ ÚTÖLֈŸL·. C‡¥ Lz£T‰ YÖÍRYUÖ C¥ÛXVÖ GÁ¿ JªÙYÖ£ T֟TÖÛ]• ÚLºjL·. YÖÍRYU¥X GÁ¿ ÙNÖÁ]Ö¥ GÁÛ]e ÚLºjL·. ˜RXÖY‰ A‹R ÍÚXÖL†‡¥ ÚU¥ LP I‹‰ ÙTLÛ[• LÁÂÛLL· GÁ¿ h½‘yz£ef\‰. LÁÂÛL ÙVÁ\Ö¥ LX«V½VÖRY·; ARÖY‰ “£cŸL· NLYÖN• ÙRÖPjLÖRY·; L¥VÖQ–¥XÖRY· GÁ¿ ÙTÖ£·. BÛLVÖ¥ A‹R ÍÚXÖL• ˜ÁÄeh‘Á ˜WQÖ]‰ GÁ¿ ÙNÖ¥ÚYÁ.

ÛNYÁ: Kš Kš T֟T]ÚW, N¡RÖÁ LÛPÛV Ly|jLք• E• BW֚opÛV• NVÁÛN• NÖ͇W†ÛR• ÚYR†ÛR• “WÖQ†ÛR• ÚLÖyÛP A|‘¥ ÛY†‰e ÙLÖº†‰•, GÁÛ\eh BW֚op• ÛNVÁr• EXL†‡¥ ÚRÖÁ½¼Ú\Ö AÁÚ\ G¥X֕ ÙLy|‰. LÛPpVÖL ˜µ ˜R¼LP°[Ö] pYÁ RÛX›¥ ÛL ÛYeL°• Y‹‰ «yP‰. C‹RTÖµ• A½°• BW֚op• NVÁr• GÁÛ\eh J³ÚUÖ AÁ¿ RÖÁ ÛNY• RÛZeh•. BRXÖ¥ CÛY J³V RY• fPÚT֕. ÚT֕.ÚT֕ T֟TÖÚ] ÚT֕. E•ÛU T֟†RR¼h• E• ÚToÛNe ÚLyPR¼h• LLÛ[• L։LÛ[• LµYÚY|•. T֟T]Á : AšVÖ ÛNYÚW, SÁ\֚ RY• fPjL· A‰°• ‡£.^LˆÍ N‹‡W ÚTÖr• CV¼ÛL BW֚op• rVU¡VÖÛR CVeL˜• J³Vy|• GÁ¿ RY• fPjL·. C‡¥ G‰ —‡VÖ]Ö¨• EjL· ÛNY˜•, EjL· ÉYLÖ£V˜• p½‰ iP ŒÛXeL։ R«W GÁÛ] T֟TR¼h• GÁ ÚToreLÛ[e Lև¥ ÚLyPR¼h• ULÖTÖRL‹ˆŸ†R h[†‡¥ ÚT֚e h¸jL· Lµ«]Ö¥ Uֆ‡W• ÚTÖR։. h½“ : C‰ 16Ü6Ü29 hz AWp¥ ÙY¸VÖ] Ly|ÛW

J£ NUV• T֟T]ŸL· CR¼h C‹R ÍÚXÖL†‡¥ ÚU¼Tz ÙTLÛ[e h½‘y| ŒÛ]eh•Tz ÙNÖÁ]RÁ L£†‰ LÁ†RÁÛUÛV E†ÚRp†R¥X; AYŸLºÛPV L¼“† RÁÛUÛV T¼½ GÁ¿ NUÖRÖ]UÖLo ÙNÖ¥X Y£Y֟L[Ö]Ö¥ AÛRT¼½o N¼¿ ÚVÖpÚT֕. C‹R I‹‰ ÙTLÛ[• SÖÁ 1.RÖÛW 2. AL¦ÛV 3.‰ÙW[TÛR 4.qÛR, 5.UÚPÖR¡ GÁf\ Y¡ÛN›¥ G|†‰e ÙLÖ·fÚ\Á.

37

38


U֖VÖ£• VÖ¡P• ÚTÖh•Tz ÙNÖÁ]Ö¨• ÚT֚†RÖÁ BL ÚY|• GÁT‰• ‘\h RÁÂÐPTz VÖÛW BÛNTyPÖ¨• A‰°• L¼“PÁ ÚNŸ‹R‰ RÖÁ GÁT‰• AeLÖX YZeL†‡¥ C£‹RRÖL «[jhf\‰. BLÚY I‹‰ LÁÂÛLL¸¥ ™Á¿ ÚTŸ NjL‡ CTz C£ef\ÚRÙVÁ¿ ÚLyLT|• ÚL·«eh†RÖÁ T֟T]ŸL· ‘I‹‰eh CW| Tµ‡¥ÛX’ GÁ¿ ÙNÖ¥X A‡¦£‹‰ C‹RTz TZÙUÖ³ Gµ‹R‰.

˜RXÖY‰ RÖÛW ; RÖÛWÙVÁTY· ÚRYh£YÖfV ‘WLÍT‡ ›ÄÛPV ÙTNև. C‹R•UÖÛ[ T¼½V «cVU½YR¼h Ly|NÖRj LyzeÙLց| LÖRjLÖRU֚ FŸTVQ• ÚTÖL ÚYzV‡¥ÛX. CÁÛ\eh† ÙR£†ÙR£Y֚ RÖÛW• N‹‡Wĕ T|†‰ E£ºY‰•, ŒŸYÖQU֚ ŒÁ¿ÙLց| GÙQš† ÚRšT‰UÖ] N† LÖXyÚNT†ÛR† ‡]‹‡]• T֟†‰ Y£fÚ\֕. RÖÛWV•UÁ “£cÚ] NjL‡ ÙR¡‹‰ CW| ÚT£eh• NÖT– yP‰•. CYŸL· CW| ÚT£ehUÖL ‘\‹R hZ‹ÛR “RÁ GÁTYÁ C£T‰• ÚU¼Tz T֟T]ŸL· NÖ͇WjL¸ÚXÚV C£ef\‰.

C‹R CWz¥ JÁ¿• h¼\ –¥ÛXVÖ GÁ¿ T֟†RÖ¥ A‡¨• JÁÛ\e L³eL ÚYzVRÖL† RÖ£ef\‰. AzÚVÖ| L³eLÖ«yPÖ¨• N‹ÚRL†‡XÖY‰ ÛY†‰†RÖÁ ˆWÚYzVRÖL C£ef\‰.

BLÚY h£«Á ÚVÖefVÛR h£ T†‡Â›Á ÚVÖefVÛR, pÐVÂÁ ÚVÖefVÛR, BpWU†‡Á ÚVÖefVÛR BfV CªY[°eh• RÖÛWV•UÖ· ERÖWQUÖL «[jhf\Ö·. CÛRÙV¥X֕«P L¼‘Á XdQ†‡¼h• C‰ KŸ A¡V CXefV U֚ «[jhfÁ\‰. CWPÖYRÖ] AL¦ÛLV•UÖ· «cV•; AL¥ÛV V•UÖ· GÁTY· ÙL[RU ˜ÂYŸ GÁfÁ\ J£ ¡Ñ›Á ÙTPÖyz, ÙRšY CWÖ^]Ö] C‹‡WÁ C‹R•UÖ· ÚU¥ BÛNTy| UÖ¿ÚYc• ”| ®yz¼h· ŽÛZ‹RRÖL°•, ‘\h J£Y£eÙLÖ£YŸ CÁ]֟ GÁ¿ ÙR¡‹‰ ÙLց| CW| ÚT£• rf†RRÖL°•, ¡Ñ C‹R «cV• ÙR¡‹‰ C£YÛW• Rz†RRÖL°•, A†RPÛ]VÖ¥ C‹‡WÄeh N¢WÙU¥X֕ ÙTh½VÖL°•, AL¦ÛV L¥XÖL Bš«yPRÖL°• T֟T] NÖ͆‡WjL· GÁTÛYLÚ[ ÙNÖ¥¨fÁ\]. A‰°• ÙR£«¥ ÚTÖfÁ\ NÖ͆‡WjL· ÙNÖ¥X«¥ÛX. Aš‹R֕ ÚYR• GÁ¿ ÙNÖ¥XT|YRÖf\ CWÖUÖVQ•, TÖWR• ˜R¦VÛYL¸¥ RÖÁ C‹R EÛUL· ÙNÖ¥X T|fÁ\]. CR]Ö¥ ÚRYŸL¸Á AWNÂÁ ÚVÖefVÛR• ¡ÑT†‡ÂL¸Á ÚVÖefVÛR• «[jhfÁ\‰. ™Á\ÖY‰ ‰ÙW[T‡V•UÁ NjL‡ C‹R•UÖ· ˜R¦¥ J£ “£cÛ] Uy|• Lyze ÙLց| ‘\h U֖V֟ CÐPTz U¼¿• SÖ¥Y£eh• ÙTPÖyzVÖL C£‹‰ Y‹‡£ef\Ö·. I‹‰ ÚT¡£‹‰• BÛN ˆWÖU¥ CÁÙ]Ö£ “£cÛ]• U]‡¥ ŒÛ]†‰ ŒÛ]†‰ Y£‹‡ C£ef\Ö· GÁTÛR† RÖÚ] J“eÙLցPR¥XÖU¥ EXL ÙTL· T‡«WÛRL[ÖL C£eL ÚY|UÖ]Ö¥, BUeLÚ[ C£eLeiP։ GÁ¿• ˆŸ“e i½«yPÖ·. CR]Ö¥ AeLÖXe L¼“eh XdQ• “£cĕ,

39

40

SÖÁLÖYRÖ] qÛRV•UÖ· NjL‡ÛV T֟†RÖ¥ ˜Á ÙNÖÁ] LÛRL¸ÁTz AªY[° C¥XÖ«yPÖ¨• E†RU ͈¢ GÁÚ\Ö, ˜µY‰• T¡r†RUÖ]Y· GÁÚ\Ö L¼“eLWpÙVÁÚ\Ö ÙNÖ¥YR¼f¥ÛX. hQ «ÚNc†ÛRT¼½ÚVÖ ÙYÁ\Ö¥, UÖVUÖÛ]† ‰W†‡e ÙLց| CWÖUŸ ÚTÖ] LÖX†‡¥ ÙYh ÚSW• YÛW ‡£•‘YWÖR‰ L| “£cÛ]ÚT֚ T֟†‰ Y£•Tz qÛR XyrUQÄeho ÙNÖ¥X, CWÖUŸ GTz• ‡£•‘ Y£Y֟ GÁ¿ ÙNÖÁ]R¼h AQÁ ÙN†RÖ¥ GÁÛ]e ÛLT¼\X֕ GÁ¿ T֟ef\ÖVÖ GÁ¿ ÙNÖÁ]‡¦£‹ÚR XyrUQÂP• TZfV qÛReh ÚTևV A½°•, EVŸhQ˜•, «cV†ÛR A½• Ne‡• C¥ÛXÙVÁ\ R†‰Y• SÁ\֚ «[jhfÁ\‰. R«W, qÛR›P• ÙYhLÖX• SÁ\֚ TZf AY· “£c]ÖfV CWÖUĕ qÛR›Á L¼‘¥ N‹ÚRLTyz £ef\ÖÁ. ARÖY‰ CWÖYQÛ]e ÙLÖÁ\‘Á qÛRÛV ˜R¥ RPÛYVÖL N‹ÚRLTyPÚT։ qÛR›P• GÁ] ÙNÖ¥fÁ\ÖÁ GÁ\Ö¥ H qÛR SÖÁ EÁ—‰ BÛNTy| EÁÛ] —y|e ÙLց| ÚTÖYR¼LÖL CWÖY‚P• †R• ÙNšV«¥ÛX. ‘Á GÁ]ÙYÁ¿ ÚLyTÖVÖ]Ö¥ J£YÁ ÙTNևÛV U¼Ù\Ö£YÁ Az†‰e ÙLց|ÚT֚ «yPÖ¥ AYÛ]o r•UÖ «|Y‰ ®WÄeh AZLÖhUÖ GÁf\ ÚWÖN†‡Á ÚU¥ RÖÁ NÛPÚTÖy| AYÛ]e ÙLÖÁÚ\Á. U¼\Tz J£ ‰ÐPÁ ®yz¥ A‰°• AYÄÛPV A‡LÖW†‡¼h• Ly|TÖyz¼h• APjf 10 UÖR• Yp†R RÁ ÙTNևÛVo rV U¡VÖÛR·[ GY]ÖY‰ U¿Tz• ÚNŸ†‰eÙLÖ·YÖ]Ö? GÁ¿ ÙNÖÁ]ÚRÖP¥XÖU¥, AYÄÛPV rYֈ]†‡¦£‹R , AYÄeh YNTPÖU¦£‹‡£eL ˜zUÖ? BRXÖ¥  GjÚL ÚY|UÖ]Ö¨• EÁÂÐPTz ÚTÖLX֕. EÁÛ]SÖÁ H¼¿eÙLÖ·[ UÖyÚPÁ. “ÚLÖT†RÖ¥


ÙNÖ¥X«¥ÛX ÙS|ÚSW• BÚXÖp†‰o ÙNšR ˜z° C‰” GÁ¿ ÙNÖÁ]ÖÁ.

XyrUQÛ] «y|Y‹R‰• AjhqÛR RÁL¼ÛT T¼½ V֟ GÁ] ÙNÖ¥¦«P ÚTÖfÁ\֟LÚ[Ö GÁ¿ TV‹‰ “XyrUQÖ, CÚRÖT֟ CÙTÖµ‰ LŸTUÖL C£efÚ\Á, GÁ¿ ÙNÖÁ]‰• LÖyz¥ CWyÛPehZ‹ÛR ÙT¼\RÖL J£ CWÖUÖVQ†‡¨•, RŸÛT f·¸ÚTÖy| YÖ¥—f J£ ‘·Û[ÛV EPÖef]֟ GÁ¿ U¼Ù\Ö£ CWÖUÖVQ†‡¨• ÙNÖ¥XTyPÖ¨• C‹R ‘·Û[LÛ[ CWÖUÁ J“eÙLÖ·[ÖU¥ YÖ¥—f ˜R¦V GªY[ÚYÖ ÙT¡V RYpÚWÐPŸL· GÁTYŸL· ‘WÖUQ• ÙNš‰• J“eÙLÖ·[ÖU¥ U¿Tz• ÙS£‘¥ C\jh•Tzo ÙNÖÁ] ‰•, AR¼ho qÛR Ly|TPÖU¥ EXL ATYÖR†ÛRÚVÖ, CWÖUÄÛPV N‹ÚRL†ÛRÚVÖ ˆŸeL ÚYPÖUÖ GÁfÁ\ LYÛX›¥XÖU¥ ”–ÛV ‘[eLo ÙNš‰ ”–›¥ C\jf UÛ\‹‰ «yPÖ· GÁ¿• GµRTyz£ef\‰. CÁ]˜• GÁÙ]Á]ÚUÖ C£‹RÖ¨• G|†‰e ÙLցP «cV†‡¼h C‰ÚY ÚT։•.

C‹R CP†‡¥ WÖUÁ EXL ATYÖR†‡¼he Ly|Ty| CTzo ÙNÖ¥X«¥ÛX. RÖÚ] N‹ÚRLTy| J£ «R ˜z°eh Y‹‰ ÙNÖ¥f\ÖÁ GÁ¿ RÖÁ AŸ†R•. AÚRÖ| T†‰ UÖR• G‡¡ ®yz¥ Yp†R , GÁTRÖ¥ C‰YÛW E›ÛW ÛY†‡£‹RÖÚV GÁfÁ\ L£†‰† ÙRÖef C£ef\‰. CR¼ho qÛR ÙNÖ¥¨• T‡¥ GÁ]ÙYÁ\Ö¥, H WÖUÖ  ÙNÖ¥Y‰ EÛUVÖ? AR¼h SÖÁ GÁ] ÙNšVei|•? SÖÚ]Ö J£ ÙT. JzV֝• A]ÖÛRV֝• C£‹RY·. CWÖYQÚ]Ö CWÖyNNÁ; A[Y¼\ TXNÖ¦. GÁ]Ö¥ izVYÛW R|†‰ T֟†ÚRÁ. G]eh G·[[YÖY‰ AYÄPÁ ÚTÖLÚY|• GÁ¿ BÛN C£‹RRÖ? «‡ÛV ÚSÖL ÚYzVÚR R«W GÁÛ]e h¼\t ÙNÖ¥XeiP։. GÁ ÚRL• RÖÁ ‘\£eh YVTyPÚR J³V GÁ Ë£RV• AÙTÖµ‰eLÙTÖµ‰• EÁÂP†‡ÚXÚV C£efÁ\‰. rR‹‡W U¼\ SÖÁ GÁ] ÙNšV ˜z•? AÄUÖÛ] AБ SÖ£eh–P†ÛR• ͇‡ÛV• A½‹‰ YWoÙNÖÁ] ‡¦£‹‰ SÖÁ CXjÛL›¥ CWÖYQÁ ®yz¥ C£TRÖL ÙR¡‹R°PÚ] GÁÛ] HÁ R·¸«P«¥ÛX GÁ¿ ÙNÖÁ]Ö·. (C‰ YÖ¥—f CWÖUÖVQ• †RLցP• 117.118ÜY‰ N£eL†‡¥ LÖQT|Y‰) C‹R CP†‡¥ CWÖUÁ qÛRÛV T֟†‰  L¼T³‹‰ «yP֚ GÁ¿ SÖÁ ˆŸUÖ†‰ «yÚPÁ GÁ¿ ÙY¸TÛPV֚ ÙNÖ¥¦e LÖyzVR¼h qÛRÚVÁ ATz ÙVÖÁ¿• SPeL«¥ÛXÙVÁ¿ ÛR¡VUÖLo ÙNÖ¥¦›£eLe iP։ GÁf\ ÚL·«eh T‡¥ C¥ÛX. AÚRÖ| GÁ N¢W• AYÁ YVTy| «yP‰. B]Ö¥ AÚT։• GÁU]• EÁÂP•RÖÁ C£‹R‰. «‡ÛV ÚSÖL ÚY|ÚUÙVÖ³V GÁÛ] ÚSÖLeiP։. CWÖYQÁ ®yz¥ C£‹RÛR• GÁ ͇‡ÛV• AÄUÁ T֟†‰ «y|Y‹‰ ÙNÖ¥¦ C£TÖÚW; AÚTÖÚR HÁ GÁÛ]†R·¸ «yPRÖLo ÙNÖ¥¦VĐT«¥ÛX GÁTRÖL ÙY¥X֕ ÙNÖ¥YR]Ö¥ «cV• N‹ÚRL†‡¼LÖY‰ CP˜PÖ f\RÖ C¥ÛXVÖ GÁTÛR ÚVÖp†‰TÖ£jL·. J£ NUV• CWÖYQÁ —‰ A‡LUÖ] T³ÛVo rU†R ÚY|• GÁÚ\ CTz YÖ¥—f Gµ‡ C£eLei|• GÁ¿ ÙNÖ¥YRÖ]Ö¥ A‰ÚY¿ «cV• GÁ]ÙYÁ\Ö¥ A‰ CWÖYQÛ]T¼½ ÚTr•ÚT։ LYÂeLÚYzV «cV•. R«W U¼Ù\Ö£RPÛY YQÖÁ Y֟†ÛRÛVe ÚLy|eÙLց| ÙLÖtN•iP ˜Á‘Á ÚVÖpeLÖU¥ ‡{ÙWÁ¿

G]ÚY qÛR›Á «cVUÖ]‰ N‹ÚRLT|YR¼f¥XÖU¥ ÚTÖL«¥ÛX GÁTÚRÖ|, qÛR›Á Xyr–† RÁÛU•, CWÖUÂÁ «Ð„† RÁÛU• GTzTyPÙRÁ¿ «[eL°•, B¡VŸ TZeL YZeLjLº•, AeLÖX BÙTL· YÖ²eÛL ŒÛXÛULÛ[ «[eL°• ER°f\‰. LÛPpVÖL —‡ C£T‰ Aš‹RÖYRÖ] UÚPÖR¡ A•UÖ·, C‹R A•UÖ·; «cV†‡¥ J£ RL\ÖÛW• LÖÚQ֕ L•TCWÖUÖVQ†‡¥, “£cÁ ÙN†‰«yPÖÁ GÁf\ NjL‡ ÙR¡‹R‰ Aµ‰ E›Ÿ «yPRÖLe LÖQT|f\‰. R«W°• ÙN†‰ÚTÖ] CWÖYQÛ]T֟†‰ Aµ•ÚT։ qÛR hX†‡ XÖY‰, ¤T†‡XÖY‰, hQ†‡XÖY‰ NÖUŸ†‡V†‡XÖY‰ GÁÛ] «P p\‹RY[Ö GÁ¿ Uֆ‡W• ÚLyz£efÁ\֟L·. C‰ qÛR›Á hQ†ÛR 10 UÖR• ÚS¡¦£‹‰ T֟†RY· ÚLyz£TRÖ¥ C‡¥ UÚPÖR¡ ÚT¡¥ h¼\• ÙNÖ¥YR¼f¥ÛX. B]Ö¥ qÛR›Á hQ•RÖÁ ÙY¸VÖeLTyPRÖL ÛY†‰e ÙLÖ·[ ÚY|•. BRXÖ¥ UÚPÖR¡›ÁÚU¥ h¼\• ÙNÖ¥X CP• C¥ÛX; L¼“·[ÙT GÁ¿ ÙNÖ¥XX֕ B]Ö¥ C‰ ‡WÖ«PŸ p\‘¼h• CXefVUÖL ÛY†‰e ÙLÖ·[X֕.

41

42

ÙT։YÖL TtN LÁÂÛLL¸Á ÚVÖefVÛRÛV T֟e fÁ\ ÚT։• AWNÁ, ¡Ñ, LP°· GÁfÁ\ÛR T֟efÁ\ ÚT։• SÁ\ÖL C£‹RÖ¥ CRÁ BTÖNjL· «[jhYÚRÖ| Aš‹‰eh CW| r†RU֚† ÚR£fÁ\RÖ ÙYÁT‰ ÙY¸VÖh•.


˜RXÖY‰ «cV•, h£T†‡Â NjL‡ÛV• CYÂÁ ÚVÖefVÛRÛV• ÙY¸VÖef¼¿. C‹R CWPÖY‰ «cV• ÚRYŸLºeÙL¥X֕ AWN]֛£TYÁ ÚVÖefVÛR•, T†‡Â›Á ÚVÖefVÛRÛV• ÙY¸VÖef¼¿. C‹R CW| «cVjLº• “£cŸL[Ö¥ J“e ÙLÖ·[TP«¥ÛX GÁTÛRVÖY‰ LÖyz¼¿ ™Á\ÖY‰ «cVÚU “£cĕ J“e ÙLցPÖÁ U֖• J“eÙLցP֟L·. EXL˜• J“e ÙLցP‰ GÁTÛRe LÖyz¼¿ SÖXÖY‰ «cV•. AYRÖWjL· GÁTRÁ ÚVÖefVÛRÛV• ÙY¸VÖef¼¿.

10. Bp¡VŸ Ü UÖQÖeLÁ ÜN•TÖcÛQ ÙL|YÖÁ ÚL| ŒÛ]TÖÁ CWÖUÖVQ Yh“ Bp¡VŸ :Ü ÚPš B¡VNjLÖWÖ! B¡VNjLÖWÁ : AšVÖ YQeL•. CWÖUÖVQ Yh“ Bp¡VŸ : SU‰ CWÖUÖVQ LÖ«V†‡¥ C£‹‰ ÙL|YÖÁ ÚL| ŒÛ]TÖÁ GÁTR¼h H¼\ N¡VÖ] N•TY• JÁ¿ G|†‰o ÙNÖ¥¨.

–tpV‰ CWÖyNRŸL· GÁ¿•, CWÖyNR͇¢L· GÁ¿• B¡VŸL· GÚTŸTyPYŸLÛ[o ÙNÖ¥¨f\֟L·? ÙNÖ¥¦ Y‹‡£efÁ\֟L· GÁTÛR• J£ ‡WÖ«P ÙT‚Á L¼‘Á ŒZ¨eh· B¡VŸL· GTz Y‹‰ LX‹‰ ÙLÖ·ºfÁ\֟L· GÁTÛR• ÙY¸VÖef¼¿. C‹R TZÙUÖ³ JÁ¿ EXL†ÛR HUÖ¼\o ÙNš‡£eL ÚY|• A¥X‰ C‰ AYŸL· TZeL YZeLUÖL C£eL ÚY|•. BLÚY Aš‹‰eh CW|iP AYŸL· ÙNÖ¼L¸¥ EÛU C£‹RÖ¥ A‰°• S•˜ÛPV «cVjL¸¥ RÖÁ GÁT‰• C‹R «cV†‡]Ö¥ ÙY¸ T|†‰fÁÚ\Á.

B¡V NjLÖWÁ: AšVÖ, J£ S¥X ÙTÖ£†RUÖ] N•TY• JÁ¿ GÁ OÖTL†‡¼h Y£f\‰ ÙNÖ¥¨fÚ\Á. CWÖUÖVQ Yh“ Bp¡VŸ : ÙNÖ¥¨ T֟ÚT֕ B¡V NjLÖWÁ: CWÖUÖVQ LÖ«V†‡¥ Y£• RNWRĕ CWÖUĕ “ÙL|YÖÁ ÚL| ŒÛ]TÖÁ ” GÁTR¼h N¡VÖ] G|†‰e LÖy| AšVÖ. CWÖUÖVQ Yh“ Bp¡VŸ: GÁ]PÖ B¡VNjLÖWÖ,  r†R ˜yPÖ[ÖL C£ef\֚. CWÖUÖVQ LRÖ SÖVLŸL[ÖfV RNWR NeLWYŸ†‡ÛV• CWÖUTLYÖÛ]• T¼½VÖ CTzo ÙNÖ¥¨f\֚? B¡V NjLÖWÁ: SÖÁ ÙNÖ¥Y‰ RY\¥X AšVÖ. RÖjL· ÙNÖ¥¨Y‰RÖÁ LÛReh UÖ\ÖL, L£†‰†RY\ÖL C£ef\‰. ˜RXÖY‰ RNWRÁ NeWYŸ†‡ A¥X. AYÁ J£ p¼\WNÚ], CWÖUÁ, J£ TLYÖÚ] A¥X LÛRTz AYÁ –eL g²†RWUÖ] UÂRÚ] BYÖÁ. T֟T]ŸL· AYŸL[‰ ÙLyP hQjLÛ[ UÛ\†‰ AYŸLºeh C¥XÖR RÁÛULÛ[ H¼½“ºf UeLÛ[ HUÖ¼¿f\֟L·. CWÖUÖVQ Yh“ Bp¡VŸ : ATzVÖ]Ö¥ ÙL|YÖÁ ÚL| ŒÛ]TÖÁ GÁ\ TZÙUÖ³eh† RNWRĕ, WÖUĕ GTz G|†‰e LÖy| BY֟L· ÙNÖ¥¨T֟ÚT֕.

43

44


B¡V NjLÖWÁ: r£eLUÖLo ÙNÖ¥¨fÚ\Á. ‘\h «[eL• LÖQX֕ RNWRĕ CWÖUĕ TWRÛ] Ytp†‰e ÙLyP GQ†‰PÁ AÚVֆ‡ÛV CWÖUÁ Bº• Tzo s²op ÙNšR֟L· A‹Re ÙLyP GQ s²op›Á «Û[° RNWRÁ E›ÛW «yPÖÁ. CWÖUÁ ÙTPÖyzÛV«yPÖÁ, ˜z«¥ SÖyÛP CWÖYQÁ UeLºeh «yPÖÁ.

11. AšVjL֟ Bp¡VŸ Ü R–² UÖQYÁ EÛWVÖP¥ YQeL• GÁ¿ ÙNÖÁ]Ö¥ L£“oNyÛPV֕

CWÖUÖVQ Yh“ Bp¡VŸ : AP,AP, TÖ«, GÁ]PÖ CTz ÚTrf\֚. EÁ SÖef¥ “¼¿ ÚS֚YWÖRÖ?

Bp¡VŸ RNWRWÖU AšVjL֟ : ÚPš R–ZWNÖ! R–ZWNÁ : AšVÖ, YQeL•

B¡V NjLÖWÁ: AšVÖ HÁ ÚL֑ef¾ŸL·? RÖjL· CWÖUÖVQ Yh“ Bp¡VŸ B›¼Ú\, RÖjL· CWÖUÖVQ• Tz†‡£’ŸLÚ[.

B.R.WÖ AšVjL֟ : GÁ]PÖ “‡RÖL YQeL• fQeL• GÁ¿ BW•‘opyÚP  GÁ] L£“o NyÛP›¥ ÚNŸ‹‰ «yPÖVÖ?

AÚVֆ‡VÖ SÖ| VÖ£eho ÙN֋R•? GR¼h BL CWÖUÄeh TyP• Ly|Y‰? GR¼h BL CWÖUÁ AÛR H¼¿e ÙLÖ·ºY‰? RNWRÁ sRÖL YtNL GQ†‰PÁ CWÖUÄeh TyP• LyP ˜V¼pef\ÖÁ. CWÖUÁ ÙLyP GQ†ÚRÖ| YtNL]ÖL C£‹‰ SÖ| TWRÄeho ÙN֋R• GÁ¿ ÙR¡‹ÚR TyP• Lyze ÙLÖ·[o N•U‡ef\ÖÁ. CRÁ TV]֚ CWÖUÁ LÖy|eh† ‰W†RTyPÖÁ, RNWRÁ E›Ÿ «yPÖÁ, LÖ| ÙNÁ\ CWÖUÁ RÁ UÛ]«ÛV CWÖYQÄeh ‘Á]Ö¥ ÙN¥¨•Tz «yPÖÁ. CWÖYQÁ qÛReh ‘·Û[ ÙLÖ|†‰ hNÁ, XYÁ GÁ¿ C£ ‘·Û[LÛ[ ÙT\o ÙNšRÖÁ.

R–ZWNÁ : ATz JÁ¿• C¥ÛX AšVÖ SÖjL· T·¸ UÖQYŸL· ÚS¼¿ J£ iyP• ÚTÖy| R–ÛZ Y[ŸT‰ GTz GÁTÛRT¼½ ÚTpÚ]֕; A‡¥ R–ZŸL· i|UÖ]YÛW R– ³ÚXÚV ÚTpTZL ÚY|• GÁ¿ ˆŸUÖ†ÚR֕; AR]ÖÚX CÂÚU¥ ‘N֟’ GÁTR¼h T‡XÖL AšVÖ GÁ¿• ‘SUÍÚR’ GÁTR¼h T‡XÖL ‘YQeL•’ GÁ¿• ÙNÖ¥¨Y‰ GÁTRÖL ˜z° ÙNš‰ ÙLցÚP֕. AªY[°RÖÄjL C‡¥ L£“oNyÛP–¥ÛX LRŸNyÛP–¥¦jÚLÖ R–ZÁ R–³¥ ÚTN ÚY|• GÁfÁ\ JÚW NyÛP (LYÛX) RÖÄjÚLÖ B.R.WÖ AšVjL֟ : ATzVÖ]Ö¥ S֕ ÚTr• G¥XÖ Y֟†ÛReh• R–³ÚXÚV Y֟†ÛRe L| ‘z†‰ ÚTN ˜zUÖ S•UÖ¥?

CWÖUÁ ÙN†R‘Á“ SÖyÛP C‹R CWÖYQÁ ‘·Û[L· BP֟L·. C‡¥ AšVÖ AYŸL· GÛR† RY¿ GÁf¾ŸL·? BRXÖ¥ ÙL|YÖÁ ÚL| ŒÛ]TÖÁ GÁTR¼h YÖ¥—f CWÖUÖVQe LÛRTz RNWRĕ CWÖUÄÚU N¡VÖ] ÙTÖ£†RUÖ] G|†‰eLÖy| BY֟L·.

R–ZWNÁ: HÁ ˜zV։jÚLÖ? R–ZÄeh R–³ÚXÚV ÚTN˜zV։ GÁ\Ö¥ ÙYyLU¥XYÖ? R–ZÄeh† R–ZÁ ÚTpe ÙLÖ·[ ÙNÖ¼L· C¥ÛX GÁ\Ö¥ A‰ CWyz“ ÙYyL–¥ ¦jL[Ö? B.R.WÖ AšVjL֟ : KÚaÖ, ATzÁ]Ö i‹R¨eh CÁ]Ö R–²o ÙNÖ¥? R–ZWNÁ: U›Ÿ

45

46

B.R.WÖ AšVjL֟ : ÍR]†‡¼h? R–ZWNÁ: ˜ÛX


B.R.WÖ AšVjL֟: LŸT• GÁTR¼h? R–ZWNÁ

B.R.WÖ AšVjL֟ : GÁ] R–ZWNÖ. CTz ŒÛ]ef\֚ CÛRÙV¥X֕ U\‹‰«|,  S¥XÛTVÁ EÁ—‰ G]eh –L AÁ“ ÙR¡UÖ?

: pÛ]

B.R.WÖ AšVjL֟ : C‹R Y֟†ÛRL· UeL· CÛP›¥ ÚTrYR¼h ApjLUÖL C£eLÖRÖ ?

R–ZWNÁ: ÙR¡• AšVÖ, SÖÁ CÚTÖÚR U\‹‰ «|ÚYÁ. AšVÖ AYŸL· RÖÁ U\eLÚYUÖyP֟L·. GTzÚVÖ BLy|•. RÖjL· GÁÛ] YQeL• GÁ\Ö¥ L£“oNyÛP GÁ¿ ŒÛ]ef\ÚT։ C SÖÁ C‹RT·¸oiP†‡¥ AÛW Œ–c• iP C£eLUÖyÚPÁ. A£·iŸ‹‰ NŸyz@‘ÚLy ÙLÖ|jL· SÖÁ ÚY¿ GjLÖY‰ ÚT֚o ÚNŸ‹‰ Tz†‰e ÙLÖ·fÚ\Á.

R–ZWNÁ: ApjL• GÁ] Y‹R‰? C‹R ÙNÖ¼L· ‡£Y·ºYWÖ¥ EXf¥ p\‹R CXefVUÖfV h\¸¥ TX RPÛY TVÁT|†R Tyz£ef\‰. ATz C£eL S• ÙNÖ¼LÛ[ SÖÚU C³Y֚e L£‡e ÙLց| AÁÂV ÙNÖ¼LÛ[ TVÁT|†‰fÚ\֕. ARÖY‰ pX Yh‘]Ÿ RjL· Yh“† R–² ÙTVÛW C³YÖLe L£‡e ÙLց| RÖjLÚ[ UÖ¼½† RjL· Yh“eh C³° R£Y‰ ÚTÖ¥ SPT‰RÖÁ C³YÖh•.

B.R.WÖ AšVjL֟ : N¡. CÁÛ\eÚL NŸyz@‘ÚLy YÖjfe ÙLÖ·.  Cjf£‹RÖ¥ U¼\ ‘·Û[LÛ[• ÙL|†‰ «|Y֚. EÁ —‰ R“ C¥ÛX. CÙTÖµ‰ f[•‘ C£eh• ‰ÚYcTz‘¥ EÁÛ] CTz ÚTr•Tz ÙNš‰ «yP‰.  Tz‘¥ ŒW•T°• ÙLyzLÖW ÛTVÁ ÙLyP NLYÖN†RÖ¥ CTz Bf «yP֚. C‹R GQ†ÚRÖ|  C Gjh ÚTÖ]Ö¨• E£Tz BLUÖyP֚.

U¼¿• ÙR¡VÖR ÙNÖ¼Lºeh ÚTÖ]Ö¥ ÚTÖLy|• GÁ¿ «y| «PX֕; ÙR¡‹R ÙNÖ¼Lºeh HÁ ÚY¼¿o ÙNÖ¼LÛ[o ÙNÖ¥X ÚY|•. ATzo ÙNšY‰ R–ZÁ R–ÛZÚV C³° T|†‰Y‰ ÚTÖ¥ BL«¥ÛXVÖ?

R–ZWNÁ: SÖÁ E£Tz BLUÖyÚPÁ GÁ¿ ÙNÖÁ]R¼h SÁ½ÚVÖ| YQeL• AšVÖ. SÖÁ E£Tz Bf GÁ] BLÚY|•? E£Tz BLÖU¥ ÚTÖ]Ö¥ R–µeh R–ZÄeh EÛZeL Y֚“e fÛPeh• RÖjL· ÙNÖÁ]ÛR S¥YÖeLÖLe ÙLց| C G‹R T·¸eh• ÚTÖY‰• C¥ÛX. ÙY¸›¥ ÚTÖ]‰• L£“o NyÛP ÛR†‰ ÚTÖy|e ÙLց| R–² YÖ²L, R–² YÖ²L G‡¡L· J³L GÁ¿ ÙRցPÖ¼\ ÚTÖfÚ\Á. SÁ½.

B.R.WÖ AšVjL֟ : N¡.N¡ ÙT¡V R–Z‘UÖÂVÖL Bf«yP֚. JÚW SÖ¸¥ CªY[° UÖ½ «yPÖÚV? R–ZWNÁ: JÚW SÖ¸¥ JÁ¿• Bf«P «¥ÛXjÚLÖ, «[eÛL ÛY†RÖ¥ EPÚ] ÙY¸oN• BfÚTÖh‰ CR¼h G†RÛ]SÖ· BLÚY„•. B.R.WÖ AšVjL֟ : N¡,N¡ C‹R† R–² AÁ‘¥ G]eh JÁ¿• ByÚNTÛ] C¥ÛX CR¼LÖL U¼\ ÙUÖ³L· —‰ ‰ÚYc• ÚYP֕ GÁT‰ RÖÁ GÁ BÛN? R–ZWNÁ: ÙY¿“e iP։ GÁT‰RÖÁ GjL· GQ• B]Ö¥ SUÍÚR GÁTR¼h YQeL• GÁ¿ ÙNÖÁ]ÖÚXÚV AÛR ÙY¿“ GÁ¿ L£‡]Ö¥ AR¼h SÖjL· GÁ] ÙNšV ˜z•? CÙTÖµ‰ RÖjLÚ[ SÖÁ YQeL• GÁ¿ ÙNÖÁ]°PÚ]ÚV L£“oNyÛPVÖ? GÁ¿ ÚLy| «y{ŸLÚ[, CÛR RÖjL· NÖf\ YÛW›¥ U\eLUÖy{ŸLÚ[, CÚT։ SÖÁ ÚY¿ T·¸eh†RÖÚ] ÚTÖL ÚYzVY]ÖL C£efÚ\Á. Cjf£‹RÖ¥ GÁÛ]†RÖjL· RÛXÙV|eL ÙYÖyPÖU¥ Aµ†‡ «|®ŸL·.

47

48


ÚP«Í: h¸†‰ ˜µf “‡V EÛP A‚‹‰ TyPÖr r|Y‰ J£ TzÛLVÖ? CR¼LÖL  F£eh ÚTÖL ÚY|UÖ AÛR AÄN¡†‰ NÂ, O֛¿ Y£Y‰ ÚTÖRÖU¥ ÚU¼ÙLց| CW|SÖ· ÚRÛYVÖ? CÙRÁ]TÖ SÖyLÛ[e ÙLÖÛX ÙNš• TzÛLVÖL C£ef\ÚR. §°eh ÚL·« ÚLyTÖ| C¥ÛXVÖ

12. ˆTÖY¸ R†‰Y˜• CWLpV˜• ( ˆTÖY¸ T¼½ KŸ A½V BW֚op EÛWVÖPÛXe gÚZ R£fÚ\֕. TÖUWŸL¸¥ T¥X֛WYŸ EÛU ÙR¡‹‰ ÙY¿†‰† R·¸·[ “ˆTÖY¸ÛV” Tz†R iyP†R֟ iPe ÙLցPÖ|f\֟LÚ[! A‰RÖÁ ÙYyLeÚL| “ÛNYŸ”L· GÁTYŸL· iPe ÙLցPÖ|f\֟LÚ[. A‰ CÁĕ ÙT¡V ÙYyLeÚL| G¥ÚXÖ£ÚU CÛR T֟eLy|•)

YÖW†‰eh..............2.............SÖ·..........NÂ, O֛¿ §°, Y£P†‡¥ 2 UÖR• ÙYš›¥ LÖX §°, Y£P†‡¥ 15 SÖ· ^]Y¡ §°, ‘\h LÖc×Y¥ §°, CÛYÚTÖÁ¿ GÁÙ]Á]ÚUÖ §° C‹R 2,3 UÖR†‡¥ TX §°L· ÚTÖRÖehÛ\eh SÖQVUÖ¼¿ §°, CTzÚV SÖyL· TÖZÖfÁ\]. SUeh ‘zeh• ÚSWÚUÖ J£ SÖÛ[eh 5ÜU‚ ÚSW•RÖÁ ÚR¿f\‰. ATz† ÚR¿• SÖyL¸¥ CTze LQehYZeh C¥XÖU¥ SÖyL· TÖZÖfÁ\]. AÁÂV Byp ÚT֚ rV Byp Y‹‰ iPYÖ C‹R† ÙRÖ¥ÛX? SÖyLÙ[¥X֕ CTz §° Bf«yPÖ¥ A“\• Tz“†RÖÁ GTz Y£•?

ÚP«Í : ÚPš, WÖUÖÄ^• .......... GjÚLPÖ ÚTÖf\֚ ? WÖUÖÄ^• : Gjh–¥ÛX ‘¡ÁÍTÖÛX T֟†‰ G]eh CW| SÖ· §ª ÚLyL ÚTÖfÚ\Á. ÚP«Í: GR¼h §°?

WÖUÖÄ^• :  GÁ]TÖ, ˆTÖY¸ Y£c†‡¥ J£ SÖ· TzÛLVÖL Y£f\‰. A‰iP E]eh ÙTÖ¿eL«¥ÛXVÖ? UÂRÄeh Kš° ÚYPÖUÖ?

WÖUÖÄ^• : 21ܕ ÚR‡ TzÛL §°, 22ÜB• ÚR‡ NÂefZÛU 23ܕ ÚR‡ O֛¼¿efZÛU BL 3 SÖ· LÖÚXÇ C¥ÛX. CÁĕ J£ CW| SÖ· AÛR Jyz §° fÛP†RÖ¥ F£eh ÚT֚ 5 SÖ· NÖYLÖNU֚ C£‹‰«y| YWX֕ GÁ¿ L£‡ CÁĕ CW| SÖ· §° ÚLyfÚ\Á.

ÚP«Í : Y£c†‰ J£ SÖ[ÖL JªÙYÖ£ SÖº• RÖÁ Y£f\‰. AR¼LÖL G¥XÖ SÖº• §° «|YRÖ? Kš°eh GÁ] hÛ\, N O֛¿ ÚTÖRÖRÖ?

ÚP«Í: GÁ] TzÛL? WÖUÖÄ^• : NÂ, O֛¿ SUeh ÚT։•. ®yzÚX h|•T†‰PÁ ÙLցPÖP J£ Kš° SÖ· ÚYPÖÚUÖ? N O֛¿L¸¥ ®yz¥ E·[YŸLyh Kš° H‰?

WÖUÖÄ^• : ˆTÖY¸ TzÛL ÚP«Í: ˆTÖY¸ GÁ\Ö¥ A‰ J£ TzÛLVÖ?

ÚP«Í : GÁ] KšÚYÖ. GÁ] ÙLցPÖyPÚUÖ G]eh JÁ¿• “¡V«¥ÛX C‹R TzÛLL¸Á ÚTWÖ¥ ÚYÛX SÖyL· TÖZÖfÁ\].

WÖUÖÄ^• : B• ÚP«Í:

AR¼LÖL §° GR¼h? WÖUÖÄ^• :  GÁ] L£“o NyÛPeLÖWÁ ÚTÖ¥ ÚRÖÁ¿f\‰. TzÛLLÛ[ CTz ÙY¿ef\ÖÚV.

WÖUÖÄ^• : TzÛL ÙLցPÖ|YR¼h. ÚP«Í: GTze ÙLցPÖ|Y‰? WÖUÖÄ^• : A‡LÖÛX›¥ GÙQš ÚRš†‰ ˜µf “‡V BÛP A‚‹‰ TXLÖW• N֐‘y| TyPÖr r|Y‰.

ÚP«Í: L£“oNyÛP C¥ÛX. J£ CZ°• C¥ÛX. GÁ] TzÛL C‰? SÖNU֚ ÚTÖ] TzÛLL·. CTz UÖRÖ UÖR• Y‹‰ E›ÛW YÖjhfÁ\]ÚY.

49

50


ÚP«Í: ATzVÖ? A‹R ArWÁV֟? AYÁ GTz EXhehe ÚL| ÙNšRÖÁ A‹Re LÖX†‡¥ A„h| C£‹‡£eLÖÚR. C‹Re LÖX†‡¥ A„h| ÛY†‡£TYÛ]• CÁĕ UeL· N˜RÖV†‰eh GÁÙ]Á]ÚYÖ ÚL| ÙNšf\YŸLÛ[• T¼½ S֕ JÁ¿ÚU ÚTrY‡¥ÛX. ATz›£eL A‹R ArWÁ V֟? AYÙ]Á] ÚL| ÙNšRÖÁ.

WÖUÖÄ^• : ATzo ÙNÖ¥XÖÚR, TzÛLL· G¥X֕ UR N•T‹RUÖ]ÛYL·, LP°· N•T‹RUÖ]ÛYL·, S֕ UR†ÛRo N֟‹RYŸL[ÖL°• LP°· S•‘eÛL EÛPVYŸL[ÖL°• C£‹RÖ¥ C‹R Uև¡ TzÛLLÛ[e hÛ\i\e iP։. UÂRÄeh UR˜• LP°º‹RÖÁ ˜efVÚU J³V C‹Re L¥©¡ Tz“ GÁTÙR¥X֕ UR†ÛR N¡YW ‘ÁT¼½ LP°Û[ N¡YW A½‹‰ Te‡ ÙNšV†RÖÁ. BRXÖ¥ CTz G¥X֕ ÚTNÖÚR.

WÖUÖÄ^• : A‹R ArWÁ ÙTVŸ SWLÖsWÁ. AYÁ ”–›¦£‹‰ ‘\‹RYÁ. AYÁ RLTÁ UL֫Є. AYÁ ÚRYŸLºeh† ÙRÖ¥ÛXe ÙLÖ|†‰ ÚRYŸL¸Á ÙTLºeh• ÙRÖ¥ÛXeÙLÖ|†RÖÁ. AR]Ö¥ UL֫Є°• AYŸ UÛ]«• ÚNŸ‹‰ AYÛ]e ÙLÖÁ¿ «yP֟L·. C GY£• ÚRYŸLºeh† ÙR֋RW° ÙLÖ|eLe iP։ GÁTÛR UeLºeh OÖTLT|†‰YR¼LÖL AYÁ ÙN†R SÖÛ[e ÙLցPÖ|Y‰ ÙR¡‹RRÖ? C‰ RÖÁ ˆTÖY¸†R†‰Y•.

ÚP«Í: GÁ]TÖ ”oNցz LÖy|f\֚? TzÛL GR¼h GÁ\Ö¥ §°eh GÁf\֚, §°GR¼h GÁ\Ö¥ Kš°eh GÁf\֚. NÂ, O֛¿ §°ÚTÖRÖRÖ GÁ\Ö¥ h|•T†ÚRÖ| Kš°ÙT\†RÖÁ GÁf\֚. Tz“e ÙLy|«|f\ÚR GÁ\Ö¥ UR†‰eLÖL°• LP°ºeLÖL°• TzÛL ÙLցPÖ|YRÖLo ÙNÖ¥¦e ÙLց| CÛR† RY¿ GÁ¿ ÙNÖÁ]Ö¥ GÁÛ]e L£“o NyÛPeLÖWÁ GÁf\֚. ˜zYÖL “TzÛT«P UR• LP°· RÖÁ ÙT¡‰ AR¼h BL†RÖÁ Tzef\‰” GÁf\֚ C‰ GÁ] NUÖRÖ]•? ÚU¨• J£ UÂRÁ ‘\eh• ÚTÖÚR UR• AYÁ iPÚY ‘\ef\‰. LP°º• J£ UÂRÁ ‘\TR¼h ˜Á“ C£‹ÚR AYÁ iPÚY C£‹‰ AYÁ NÖh•YÛW AYÛ] SP†‰f\‰. C‹R CW| ÙLyzVÖ] NjL‡eh J£ UÂRÁ TzeL ÚYzV‰ GR¼h? A‰°• LÖÚXÈ¥ TzeL ÚYzV‰ GR¼h ATzVÖ]Ö¥ LÖÚXÈÚX TzeLÖRYŸLºeÙL¥X֕ UR• LP°· A½°• Te‡• C¥ÛX GÁ¿•, YW։ GÁ¿UÖ ÙNÖ¥¨f\֚?

ÚP«Í: ÙR¡‹R‰. B]Ö¥ AÛR «[jfeÙLÖ·[ ÚY|ÙUÁ¿ GÁ U]• BÛNT|fÁ\‰. ARÖY‰ AYÁ UL֫Є°eh• ”–eh• GTz‘\eL ˜z•? ”–VÖ]‰ U, L¥ E£Y†‡¥ C£‹RÚR UL֫Єeh ”–PÁ GTz LX« ÙNšV ˜z‹R‰? ”– GTz LŸT• R¡eh•? AR¼h GTz ‘·Û[ ‘\eh•? G]eh “¡V«¥ÛXÚV? WÖUÖÄ^• : AP T›†‡VeLÖWÚ], UL֫Є ÚSWÖLYÖ ÚT֚e LX« ÙNšY֟? AR¼h AY£eh UÛ]«L· C¥ÛXVÖ? BRXÖ¥ AYŸ ÚSWÖLe LX«ÙNšV«¥ÛX. UL֫Є TÁ½ E£Y• G|†R֟.

WÖUÖÄ^• :  L£“o NyÛPeLÖWÁ RÖÁ N‹ÚRL–¥ÛX EÁÚ]Ö| ÚTp TVÂ¥ÛX. ÚP«Í: ÚL֑†‰e ÙLÖ·[ÖÚR EÁ TzÛLÛV A½VÚY|ÙUÁ¿RÖÁ ÚLyÚPÁ NjL‡ GjÚLÚVÖ ÚT֚ «yPÚR! ˆTÖY¸ GÁ] TzÛL? GR¼LÖLe ÙLցPÖ|Y‰? UR†ÛR GTz A½‹‡£ef\֚? A‡¥ LP°· Te‡ GTz H¼T|f\‰? ÙNÖ¥ T֟ÚT֕.

ÚP«Í: ÙTÖ¿,ÙTÖ¿ CjÚL ÙLÖtN• «[eL• ÚRÛY. UL֫Є HÁ TÁ½ E£Y• HÁ G|†R֟? WÖUÖÄ^• : A‰YÖ N¡ ÙNÖ¥fÚ\Á ÚL·. CWVÖyNRÁ GÁ¿ J£ CWÖyNRÁ ”–ÛV TÖVÖLo r£yz G|†‰eÙLց| LP¨eh· ÚT֚ J¸‹‰ ÙLցPÖÁ

WÖUÖÄ^• : ATze ÚL· ÙNÖ¥fÚ\Á.

ÚP«Í: ÙTÖ¿, ÙTÖ¿, KPÖÚR, CjÚL G]eh J£ UVeL•

ˆTÖY¸ GÁT‰. EXL†‰eh ÚL| «Û[«eL J£ ArWÁ. LP°[Ö¥ ÙLÖ¥XTyP SÖÛ[ UeL· ÙLցPÖ|YRÖh•. AÛR • ÙLցPÖPX֕. CÙTÖµ‰ ÙY·Û[VÁ J³‹RSÖÛ[ S֕ rR‹‡W SÖ[ÖLe ÙLցPÖP «¥ÛXVÖ? A‰ÚTÖX

WÖUÖÄ^• : C‡ÙXÁ]TÖ UVeL•? SÖÁRÖÁ ÙR¸YÖLo ÙNÖ¥¨fÚ\Ú].

51

52


”–ÛV TÖVÖLo r£yz G|†‰eÙLց| N˜†‡W†‰eh· Kz J¸‹‰ÙLցPÖÁ GÁ¿ ÚP«Í :

C†RÛ] B›W• LÖjfWreLÖWŸL· C£ef\֟LÚ[ J£ B· CTze ÚLyTÖWÖ. C‹‰ ULÖNÛT›¥ J£ B· CTze ÚLyTÖWÖ, ÚNÖÑV¦ÍyL¸¥ J£ B· CTze ÚLyT֟L[Ö; C‹‡V L•žÂÍyL¸¥ J£ B· CTze ÚLyTÖWÖ;  RÖÁ CTze ÚLyf\֚.  L£“oNyÛPeLÖWÁ RÖÁ N‹ÚRL–¥ÛX.

N¡. A‰ AŸ†RUÖor‰.

WÖUÖÄ^• : ‘ÁÛ] G‰ A£†RUÖL«¥ÛX r•UÖ ÙRÖ¥ÛXe ÙLÖ|ef\ÖÚV.

ÚP«Í:  GÁ]TÖ CTz ÚTNÚ\. ‘,H Tzef\Y]ÖL† ÙR¡V«¥ÛXÚV. ”–eh ‘\‹RÖÁ GÁf\֚ ”–ÛV TÖVÖLo r£yze ÙLց| ÚTÖ]ÖÁ GÁf\֚. GTz‘\‹RÖÁ; GTz† Šefe ÙLց| GTz ÚTÖ]ÖÁ, GÁ\Ö¥ ÚL֑†‰e ÙLÖ·f\֚. C‹Re LÛRÛV TzÛLVÖL ÛY†‰ ÚLÖzeLQeLÖ] UeL· ÙLցPÖ|f\֟L· GÁf\֚. NŸeL֟ CR¼h §° «|f\‰; TX XyN• ‘·Û[L· AÁ¿ TzTÛR«y| ÙR£ r¼¿f\‰L·. CªY[° ÙT¡V NjL‡ÛVe ÚLyPÖ¥ GÁÛ] L£“oNyÛP GÁf\֚.

ÚP«Í : ÙRÖ¥ÛX JÁ¿–¥ÛX. EÁ NjL‡RÖÁ. GÁ ™Û[eh† ÙRÖ¥ÛX ÙLÖ|ef\‰ ARÖY‰ J£ CWÖyNRÁ ATz›Á]Ö GÁ]? A‰ fPeLy|•. AYÁ ÙTVŸ CWVÖyNRÁ A‰°• ÚTÖLy|•. AYÁ LÛRÛV A“\• ÚLyÚT֕. A‹R CWVÖyNRÁ ”–ÛV GTzo r£yz]ÖÁ. ”–RÖÁ T‹‰ ÚTÖX C£ef\ÚR? AYÁ AÛR r£y|YRÖ]Ö¥! J£ NUV• E£yP ˜zÚU R«W r£yP ˜zVÖÚR? A‰°• ÚTÖLy|• r£yz]ÖÁ GÁf\֚, r£yz]ÖÁ GÁÚ\ ÛY†‰e ÙLÖ·ÚY֕.

L£“o NyÛP ÚTÖPÖRYÄeh “†‡ÚV C£eLe iPÖRÖ? “†‡ iPÖRÖ? “†‡ L£“oNyÛPeh†RÖÁ ÙN֋RUÖ? N¡. A‡£eLy|• A“\• AYÁ KzÚT֚ N˜†‡W†‡¥ J¸‹‰ ÙLցPÖÁ, A“\•?

r£yz]ÖÚ] AYÁ r£yzeÙLց| Kz]ÖÚ] GRÁÚU¥ SP‹‰ Kz]ÖÁ? BLÖV†‡¥ T\‹‰ÙLցÚP r£yz›£eLX֕. BLÖV†‡¥ T\‹‰ ÙLցÚP Kz›£eLX֕. L£PÁ UL֫ЄÛY• AYŸ ÙTPÖyz• Šefe ÙLց| T\T‰ ÚTÖ¥ T\‹‡£eLX֕.

WÖUÖÄ^• : J¸‹‰ ÙLցP‰• ”–›¥ C£‹RYŸLÙ[¥X֕ ÚT֚ UL֫Є«P• ˜Û\›yP֟L·.

B]Ö¥ AYÁ N˜†‡W†‰eh· J¸‹‰ÙLցPÖÁ GÁf\ÖÚV, A‹R N˜†‡W• GRÁÚU¥ C£‹R‰. ”–›ÁÚU¥ C¥XÖU¥ A‰°• BLÖV†‡¥ ÙRÖjfe ÙLցÚPÖ A¥X‰ T\‹‰ ÙLցÚPÖ C£‹R‰ GÁ\Ö¥ N˜†‡W• RƒŸ B›¼Ú\ A‰ JµfÚT֚ C£eLÖRÖ; AÚT։ Az›¥ J¸‹‰ ÙLցz£TYÁ ÙR֐ÙTÁ¿ gÚZ ”–PÁ «µ‹‡£eL UÖyPÖ]Ö, A¥X‰ A‰ÚY¿ EXLUÖ SUeh JÁ¿• “¡VÚY C¥ÛXÚV. CÛR G]eh “¡V ÛYeL ÚY|•. SÖĕ • ’.H 2ÜY‰ Y£c• ”ÚLÖ[•, YÖ]¥, ÛNÁÍ Tz†RYŸL·. BRXÖ¥ C‹R N‹ÚRL• Y£f\‰. S֕ TzeLÖR UÛPVŸL[֚ C£‹RÖ¥ h¼\–¥ÛX; N¼¿ «[jLoÙNÖ¥ T֟ÚT֕.

WÖUÖÄ^• : GÁ]TÖ r†R A‡L ‘WNjfVÖL C£efÚ\. KzÚT֚ ˜Û\›yP֟L· GÁ\Ö¥ “GTz ÚTÖ]֟L· ” ÙYjLÖV• ®ÛN GÁ] «ÛX, L£YÖ|•, L†R½eL֝• hZ•“eh S¥X֛£ehÚUÖ? GÁT‰ ÚTÖÁ\ A‡L ‘WNjf†R]UÖ] ÚL·«LÛ[ ˜yPÖ· R]UÖLe ÚLyf\ÖVÖ?

WÖUÖÄ^• : CÙR¥X֕ ÙT¡ÚV֟L· ÙNÖÁ] «cV• NÖ͇WjL¸¥ E·[ «cV•, UR R†‰Y•, BRXÖ¥ CÛYLÛ[ CTzÙV¥X֕ ÚLyLe iP։. SÖ͇LŸL· RÖÁ CTze ÚLyT֟L·. L£“oNyÛPe LÖWŸL· RÖÁ CTze ÚLyT֟L·.

WÖUÖÄ^• : ˜Û\›yP֟L·. A‹R ˜Û\œy|eh CWjf TLYÖÁ UL֫Є EPÚ] “\TyP֟. N˜†‡W†‡ÂP• Y‹R֟. T֟†R֟ r¼½; G|†R֟ TÁ½ AYRÖW•; h‡†R֟ Rƒ¡¥; T֚‹R֟ ŒX†‰eh. LP֟ ”–ÛV RÁ ÙL֕‘¥

ÚP«Í: C£ C£ ”–ÛVo r£yz] ÚT։ ”–›¥ C£‹RYŸL· Kz «yP֟L[Ö? ÚSÖyzÍ ÙLÖ|†‰ «y|†RÖÁ r£yz]ÖÚ]Ö?

ÚP«Í: C¥ÛX, C¥ÛX ÚL֑†‰e ÙLÖ·[ÖÚR, N¡, ÙNÖ¥¦† ÙRÖÛX, ˜Û\›yP֟L· A“\•?

53

54


AÛReh†‡ G|†‰e ÙLց| Y‹‰ «¡†R֟. ”– TÖÛV ; “¡trRÖ?

ÚP«Í: C‹RÙTVŸ AR¼h V֟ CyP֟L·, R֚ R‹ÛRVŸL[Ö? WÖUÖÄ^• : VÖÚWÖ AÁ]eLÖYzL· CyP֟L·? AÛRT¼½ GÁ] ‘WUÖRU֚ ÚLyf\֚. G]eh AYNW• SÖÁ ÚTÖL ÚY|• GÁÛ] «|.

ÚP«Í: “¡VÖyPÖ ÚL֑†‰e ÙLÖ·f\֚. A‡L ‘WNjf GÁf\֚ N¡ “¡‹R‰. «¡†R֟ ”–ÛV ‘\h GÁ] SP‹R‰? WÖUÖÄ^• : ‘\LÖ, ”–ÛV «¡†R°PÁ A‹R ”–eh J£ N‹ÚRÖc• H¼TyP‰. J£ hcÖ¥ EP֛¼¿ ”– A‹R TÁ½ÛV T֟†R‰; A‹R TÁ½ C‹R ”–ÛV T֟†R‰. A‹Ro NUV• T֟†‰ UÁURÁ CW|ÚTÛW• LX« “¡Vo ÙNš‰ «yPÖÁ. A“\• ÙNÖ¥X ÚY|UÖ, LX‹R֟L· ‘\‹R‰ ‘·Û[.

ÚP«Í: N¡ ÚTÖLX֕ qefW• ˜z A“\•? WÖUÖÄ^• : A‹R SWLÖsWÁ ÚRYŸLºeh† ÙRÖ¥ÛXe ÙLÖ|†RÖÁ. AYÛ] UL֫Є ÙLÖÁ\֟. ÚP«Í: APTÖ«. LP°ºeh ‘\‹RY]Ö ÚRYŸLºeh† ÙRÖ¥ÛXe ÙLÖ|†RÖÁ? ATzÙVÁ\Ö¥ ÚRYŸL· GÁ] AªY[° AÚVÖefVŸL[Ö?

ÚP«Í: N¡ CjÚL GÁ ÙN֋R NjL‡ ÚLyfÚ\Á; ÚLÖ«oreLÖÚR WÖUÖÄ^• : N¡ ÚL·.

WÖUÖÄ^• : C¥ÚXTÖ. C‹R SWLÖsWÂÁ ÙTÖ¥XÖR ÚYÛ[ ÚRYŸL· fyÚP CYÁ YÖXÖyz]Ö¥ AYŸL· r•UÖ «y| «|Y֟L[Ö?

ÚP«Í: YWÖL• GÁT‰ TÁ½ A‰ J£ –£L¤T• N¡RÖ]Ö? WÖUÖÄ^• : N¡

ÚP«Í: AR¼h BL RLTÁ ULÄeh “†‡ÙNÖ¥XÖU¥ JÚW AzVÖLe ÙLÖÁ¿ «|YRÖ?

ÚP«Í: ”– L¥ U E£Y• N¡RÖ]Ö?

WÖUÖÄ^• : A‰ AYŸ CÐP• AÛR ÚLyL S֕ V֟?

WÖUÖÄ^• : N¡.

“ÚRYWÛ]VŸLVYŸ AY£‹RÖÁ ÚUY] ÙNšÙRÖµLXÖÁ” GÁ¿ SÖV]֟ ÙNÖ¥¦ C£ef\֟. BRXÖ¥ S֕ A‰ HÁ? C‰ HÁ? GÁ¿ ÚL·« ÚLyLXÖUÖ?

ÚP«Í : C‰ CW|• GTz LX«“¡•? GTze L£†R¡eh•? WÖUÖÄ^• : Tֆ‡VÖ Tֆ‡VÖ C‰RÖÁ ÚTÖef¡†R]UÖ] ÚL·« GÁT‰ LP°· T֟†‰ GTz ÚY|UÖ]Ö¨• ÙNšVXÖU¥XYÖ?

ÚP«Í: N¡ ÙLÖÁ\֟ AR¼h• ˆTÖY¸eh• GÁ] N•T‹R•. WÖUÖÄ^• : AÛRe ÙLցPÖP ÚYzV AYpV• HÁ GÁ\Ö¥ CÂÚU¥ GYĕ ÚRYŸLºeh† ÙRÖ¥ÛXe ÙLÖ|eLe iP։ GÁTR¼LÖL AÛR OÖTL†‡¥ ÛYTR¼h AÛR ŒÛ]±y|YR¼h S֕ AzeLz ÙLցPÖP ÚYzV‰ GÁT‰RÖÁ.

ÚP«Í: GÁ]TÖ CWÖUÖÄ^• Tֆ‡VÖ Tֆ‡VÖ GÁ¿ NÖV“Uև¡ Tֆ‡VÖ ÙLÖ|efÚ\. C‰ ÙT¡V J£NVÁÍ. ÙberY¥ ÛNVÁr NjL‡. CÛReÚLyPÖ¥ ÚTÖef¡†R]UÖ] ÚL·« GÁf\֚. N¡. CÛR T¼½ ‘¡ÁÍTÖÛXe ÚLyLX֕. A“\• A‹R ‘·Û[ GÁ] Bor‰?

ÚP«Í:

WÖUÖÄ^• : A‹R ‘·Û[RÖÁ SWLÖrWÁ

55

56

ÚRYŸL· Gjf£ef\֟L·?

WÖUÖÄ^• : YÖ] ÚRYŸL· YÖ]†‡¥ ÚU¥ EXL†‡¥ C£ef\֟L·. ”ÚRYŸL· C‹R ”–›ÚX C£ef\֟L·.


ÚP«Í:

C‹R ”–›¥ C£eh• ÚRYŸL· V֟?

WÖUÖÄ^• : AÛR T¼½ LYÛXTPÖÚR, LÖjfWÍ ÍRÖT]• C£ef\‰. A‹R† ÙRց…¼Ú\µ ÚTŸL¸¥ J£ Th‡ «’PQŸL[ÖL AÄU֟L[ÖL C£‹‰ ‘WÖUQ† ÙRցPÖ¼\°• G‡¡LÛ[ J³eL°• TVÁT|†‰YR¼h U¼¿• TzRŸ iyP•. Tz†‰«y| E†ÚVÖL†‰eh Lֆ‰e fPeh• iyP•. ÚLÖ«¥ UP• RŸU ÍRÖT]†‡¥ C£eh• iyP• “†RLe LÛPeiyP• ”NÖ¡eiyP• ‘W“eiyP• Tև¡eiyP•, EVŸTR« Yfeh• E†‡ÚVÖLÍRŸ iyP•, RÖpeiyP•, pÂUÖe iyP•, SÖPL ‘ÛZ“e iyP•, LÛX «†YÖÁL· AWpV¥ ‘ÛZ“eLÖWe iyP•, ÚRNTeRŸL· ‡VÖfL· iyP• CTzVÖL CP½ «µ‹RÖ¥ AYŸL· —‰ «µ•Tz NŸY• ‘WÖUQ AzÛUV֕ GÁT‰ ÚTÖ¥ C£eh•ÚT։ 100eh 3, 100eh 97 GÁ¿ LQeh ˜yPÖ·R]UÖ] LQeh Bh•.

WÖUÖÄ^• : AP ˜yPÖ· A‰ iPYÖ ÙR¡V։? A‰RÖÁ ‘WÖUQŸL·. ‘WÖUQŸL· GÁ\ÖÚX ”ÚRYŸL· RÖÚ]? ALWևÛVT֟ ÚP«Í

:

WÖUÖÄ^•

: GÁ] YhTÖ SÖjL· RÖÁ.

‘WÖUQŸL· GÁTYŸL· GÁ] Yh“?

ÚP«Í: jL· GÁ\Ö¥  AšVjL֟ AšVjL֟ RÖN]Ö? WÖUÖÄ^• : SÖjL· Uֆ‡W• A¥X ATÖ SÖjLº• AšVŸ, BoNÖ¡V֟. NÖ͇¡, NŸUÖ, ˆypRŸ ˜R¦VYŸL·.

ÚP«Í: KÚaÖ, ATzVÖ; N¡,N¡, ˆTÖY¸ GÁTRÁ R†‰Y˜• CWLpV˜• ÙR¡‹‰ÙLցÚPÁ. SÁ½ YQeL•.

ÚP«Í: ATzÙVÂ¥ T֟T]ŸL· VÖY£ÚU ”ÚRYŸL· GÁf\֚

WÖUÖÄ^• : SUÍÚR, Ù^š ˋ†.

WÖUÖÄ^• : BU֕, BU֕, L¥XÖyPUÖ BU֕. ÚP«Í: N¡, ÙRÖÛX‹‰ ÚTÖLy|•, jL· ÚRYŸL· GÁÚ\ ÛY†‰e ÙLÖ·ÚY֕. EjLºeh† ÙRÖ¥ÛX ÙLÖ|eL ArWŸ, WÖyNRŸ J£YŸ C‹R EXL†‡¥ C¥ÛXÚVÖ? Cjf£TYŸLÛ[ TVT|†R ˆTÖY¸ ÙLցPÖP ÚY|UÖ? WÖUÖÄ^• : CjÚLVÖ ArWÖ, WÖyNRŸ C¥ÛX GÁf\֚ C‹Re L£“oNyÛPeLÖWŸL·. r.UeL· ‡WÖ«PŸ LZL†R֟L· GÁf\֟LÚ[ AYŸLÙ[¥X֕ ÚY¿ V֟? ‘WÖUQŸLÛ[ T֟†‰ ÙTÖ\ÖÛUT|f\YŸL· hÛ\ i¿TYŸL·; AYŸLÛ[ ÚTÖXÚY YÖZ ÚY|ÙUÁTYŸL· ÚYR NÖ͇W “WÖQ C‡LÖNjLÛ[ Th†R½YÖ¥ BW֚op ÙNšTYŸL· ˜R¦V CYŸL· G¥ÚXÖ£• CWÖeLRTRŸL·, CWeLÚU C¥XÖR AWeLŸL· R֕, ÙR¡‹RRÖ, AYŸLºeh TV• EPÖYR¼LÖL ÚRYŸLºeh CÛPž¿ ÙNšRÖ¥ SÖNU֚ ÚT֚ «|Y֚ GÁ¿ A½°¿†‰YR¼h BL†RÖÁ ˆTÖY¸ ÙLցPÖ|YRÖh•. C‰RÖÁ CWLpV•. U¼\ LÛR GTz C£‹RÖ¥ GÁ]. ÚP«Í : ATzVÖ jL· 100eh 3 ÚTŸ. jL· A¥XÖRYŸL· 100eh 97ÚTŸ. CTz G†RÛ] SÖÛ[eh –WyP ˜z•.

57

58


59

60

Periyar-chithiraputhiran-vivathangal  
Periyar-chithiraputhiran-vivathangal  

Periyar-chithiraputhiran-vivathangal

Advertisement