Page 1

KEVÄT 2014 TYÖELÄMÄN KOULUTUSSALKKU

ASIAKASPALVELU JA MARKKINOINTI AUTO- JA KULJETUSALA JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ KIELET JA KULTTUURI KAIVOS- JA LOUHINTA-ALA TYÖYHTEISÖTAIDOT KONE- JA METALLIALA LUPAKOULUTUKSET RAKENNUSALA SOSIAALI- JA TERVEYSALA SÄHKÖALA

Nopea tapa päivittää osaamista!

YRITYSTALOUS KULUTTAJANSUOJA TIETOTEKNIIKKA TURVALLISUUS


KOULUTUKSIIN ILMOITTAUTUMINEN JA PERUUTUKSET Koulutuksiin ilmoittaudutaan Pohjois-Karjalan aikuisopiston www-sivujen kautta osoitteessa

www.pkky.fi/aiko > Työelämän koulutussalkku Mikäli koulutuksen kohdalla ei ole erityistä mainintaa, koulutus järjestetään, jos ilmoittautuneita on vähintään kuusi henkilöä. Ilmoittautumisaika päättyy viikkoa ennen koulutuksen aloitusajankohtaa. Lisätietoja koulutuksesta saa koulutuksen yhteyteen merkityltä yhteyshenkilöltä. Koulutus on verotonta AVL 39 ja 40 §:n perusteella. PKKY pidättää oikeuden muuttaa hintoja, mikäli arvonlisäverolakia koskeva oikeuskäytäntö muuttuu tai verohallituksen ohjeet sitä edellyttävät.

UT YRITYSPALVEL

Ohjelmamuutokset: Pidätämme itsellemme oikeuden ohjelmamuutoksiin. Muutoksista tiedotetaan ilmoittautuneille ja muutokset päivitetään wwwsivuillemme.

RÄÄTÄLÖIDYT KOULUTUKSET

Toteutamme työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää aktiivisesti palvelemalla eri kokoisia ja eri kehitysvaiheessa olevia yrityksiä monipuolisesti ja monialaisesti.

Järjestämme asiakaskohtaisia, räätälöityjä koulutuksia juuri sinun työyhteisösi tarpeisiin. Räätälöidyissä koulutusasioissa sinua palvelevat:

Kehittämis- ja palvelutuotteitamme ovat: ƒƒ Toimialakohtaisen substanssin lisääminen ammatillisen aikuiskoulutuksen avulla (tekniikan koulutusala, hyvinvoinnin koulutusala) ƒƒ Kehittämishankkeiden hallinnointi ja toteutus ƒƒ Kumppanuudet ƒƒ Asiakaspalveluun ja kielitaitoon liittyvät sekä tietotekniikan valmiuksia lisäävät koulutukset ƒƒ Oppilaitosten tilojen, koneiden ja laitteiden vuokraus ƒƒ Yrittäjien osaamisen kehittäminen ja ylläpitäminen ammatillisen aikuiskoulutuksen keinoin ƒƒ Yrityskohtaiset tilauskoulutukset

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala: Merja Tukiainen merja.tukiainen@pkky.fi | p. 050 380 6949

Koulutustarjonnan lisäksi palvelemme yrityksiä hanketoiminnalla. Tutustu hanketoimintaamme: www.pkky.fi/aiko > Työelämän kehittäminen > Kehittämishankkeet

2

Peruutusehdot: Ilmoittautuminen koulutukseen on sitova. Sitovan ilmoittautumisen voi perua maksutta ennen ilmoittautumisajan päättymistä kyseisen koulutuksen yhteyshenkilölle. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista laskutamme koulutuksen hinnan, ellei peruutus tapahdu lääkärintodistuksen perusteella.

Hyvinvoinnin koulutusala

Elintarvike-, matkailu-, ravitsemis- ja puhdistuspalvelut: Matti Pasanen | matti.pasanen@pkky.fi | p. 050 465 0613

Kesäyliopisto Aino Harinen | aino.harinen@pkky.fi | p. 050 382 1787

Tekniikan koulutusala Kaivos- ja louhintatekniikka: Harri Mikkonen harri.mikkonen@pkky.fi | p. 050 375 2963 Kone- ja metallitekniikka: Jorma Kareinen jorma.kareinen@pkky.fi | p. 050 409 6015 Rakennus-, sähkö- ja talotekniikka: Tuomo Soini tuomo.soini@pkky.fi | p. 050 527 7107 Tietotekniikka ja turvallisuusala: Kari Viljakainen kari.viljakainen@pkky.fi | p. 050 523 4268 Liiketalous- ja yrittäjyyspalvelut: Teemu Kokko teemu.kokko@pkky.fi | p. 050 342 2523 Luonnonvara-alojen palvelut: Pirjo Korhonen pirjo.korhonen@pkky.fi | p. 050 523 4262


SISÄLTÖ ASIAKASPALVELU JA MARKKINOINTI

Erilaisuuden rikkaus asiakaspalvelutyössä.............................................4 Venäläinen asiakkaana................................................................................4

JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ

eJohtaminen...................................................................................................4 Julkinen johtaminen ja kuntatalouden riskit.........................................4 Kehityskeskustelut........................................................................................ 5 Laskentatoimi johtamisen tukena -esimieskoulutus .......................... 5 Luovat voimavarat ja niihin liittyvät menetelmät................................. 5 Onnistu projektissa....................................................................................... 5 Yrityksen prosessien suunnittelu ja johtaminen................................... 5

KAIVOS- JA LOUHINTA-ALA

Räjäyttäjäkoulutus (luokka A)....................................................................6 Kallioräjäyttäjäkoulutus (luokka F)...........................................................6 Panostajan koulutus.....................................................................................6 Panostajan kertauskoulutus.......................................................................6 Ylipanostajan koulutus................................................................................ 7

KIELET

Venäjän kieltä vastaanottohenkilöstölle................................................. 7 Venäjän kieltä varhaiskasvatushenkilöstölle......................................... 7 Terveydenhuoltoalan englanti...................................................................8

TYÖYHTEISÖTAIDOT

Ajankäytön hallinta osana työyhteisön hyvinvointia ja työniloa........................................................................................................8 Sinä ja me osana työyhteisöä – työyhteisön jäsenenä toimiminen...................................................................................8 Positiivisesti muutoksessa edeten............................................................9

KONE- JA METALLIALA

Lean–5S-koulutus..........................................................................................9 Hitsaajan pätevöitymiskoulutus...............................................................9 Hitsausohje (WPS) ........................................................................................9 Hitsien silmämääräinen tarkastus............................................................9 IW-hitsaajan koulutus................................................................................ 10 Robottihitsaajan täsmäkoulutus............................................................. 10

LUPAKOULUTUKSET

Lasten ja nuorten alaraajaongelmien tunnistaminen....................... 16 Diabeetikon jalkojen hoito ....................................................................... 16 Haavanhoito I-III ja ihotaudit....................................................................17 Lääkehoidon päivitys...................................................................................17 Injektion antaminen lihakseen ventrogluteaalisesti..........................17 Subkutaanipistäminen diabeteksen hoidossa......................................17 GAS (Goal Attainment Scaling) -menetelmäkoulutus sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle...................................................... 18 Lasten tartuntaudit..................................................................................... 18 Sosiokulttuurisen toiminnan ja työn perusteet.................................. 18 Sosiokulttuurinen innostaminen työotteena ..................................... 18 Kehitysvammainen asiakas perusterveydenhuollossa...................... 19 Saattohoito-osaamisen vahvistaminen................................................. 19 Muistikoulutus............................................................................................. 19

OPETUS JA KASVATUS

Oppimisen sekä toiminnan tukeminen ja ohjaaminen.................... 20 Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen.............................................. 20 Lapsilähtöiset menetelmät ristiriitojen ratkaisemisessa................. 20 Nuorille NYT – mutta miten?................................................................... 20 Seuraavaan ammattiin!..............................................................................21 Tehoa oppimiseen!.......................................................................................21

SÄHKÖALA

SFS 6002 -standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus .........................................................................................................21 Sähköturvallisuustutkinto STT2 tai STT3................................................21 Sähköturvallisuustutkintoon STT2 ja STT3 valmistava koulutus.....................................................................................21

TIETOTEKNIIKKA

Excel 2013/2010 -taulukkolaskennan peruskäyttö..............................22 Excel 2013/2010 -taulukkolaskennan tehokäyttö................................22 InDesign CS5/CS6 -ilmoitus- ja julkaisuvalmistuksen tehokäyttö ....................................................................................................22 PhotoShop CS5/CS6–kuvankäsittelyn tehokäyttö..............................22 PowerPoint 2013/2010 -esitysgrafiikan tehokäyttö............................ 23 Word 2013/2010 -tekstinkäsittelyn tehokäyttö.................................... 23 Pilvipalvelut, mitä, miksi ja miten? ........................................................ 23

Anniskelukoulutus ja -testi....................................................................... 10 Anniskelutesti............................................................................................... 10 Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi........................................................... 11 Hygieniaosaamistesti englannin- tai venäjänkielellä......................... 11 Palveluja Kotiin -passin koulutus.............................................................. 11 Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus.............................. 11 Tieturva 1 -koulutus......................................................................................12 Tieturva 2 -koulutus ....................................................................................12 Tieturva 2 -kertauskoulutus.......................................................................12 Trukkikoulutus ..............................................................................................12 Tulitöiden turvallisuuskorttikoulutus......................................................12 Katto- ja vedeneristystöiden tulityökorttikoulutus.............................13 Työturvallisuuskorttikoulutus...................................................................13 Palvelualalle suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus......................13 Vesityökortti/Allasvesi................................................................................ 14 Vesityökortti/Vesilaitos tai vesijohtoverkostot.................................... 14

TURVALLISUUS

RAKENNUSALA

NÄYTTÖTUTKINNOT........................................................................ 30–31

Märkätila-asentajan henkilösertifiointikoulutus.................................15

Haastavat asiakaspalvelutilanteet .........................................................24 Järjestyksenvalvojan peruskoulutus.......................................................24 Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus ..................................................24 Kaasusumutinkoulutus .............................................................................24 Teleskooppipatukkakoulutus ...................................................................24

YRITYSTALOUS JA KULUTTAJANSUOJA

Yrityksen talouden suunnittelu, kannattavuus ja hinnoittelu toimistohenkilöstölle ...................................................... 25 Kuluttajansuoja ja liikekauppa ................................................................ 25

AJO- JA KULJETUSTEKNIIKKA....................................................26–27 KOULUTUSTA HALLITTUUN ORGANISAATIOMUUTOKSEEN................................................................................... 28–29

SOSIAALI- JA TERVEYSALA

EA 1® ................................................................................................................15 EA 2®.................................................................................................................15 Hätäensiapu®............................................................................................... 16 Ikääntyneen jalkojen hoito........................................................................ 16 Työikäisten jalkojen hoito.......................................................................... 16

3


ASIAKASPALVELU JA MARKKINOINTI Erilaisuuden rikkaus asiakaspalvelutyössä

Venäläinen asiakkaana (2 h)

26.2. klo 9–15

12.2. klo 17–19 19.2. klo 17–19

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Sirpa Liuska Sisältö: Koulutuksen teemoja: ƒƒ Erilaisuuden ymmärtäminen osana asiakaspalvelua ƒƒ Stereotypioiden ja ennakkoluulojen vaikutus asiakastilanteissa ja erilaisissa kohtaamisissa ƒƒ Erilaiset asiakkaat ja heidän kohtaaminen ƒƒ Eri asiakastyypit ja persoonallisuudet ƒƒ Monikulttuurisuus ja kansainvälisyys osana erilaisten asiakkaiden kohtaamista ƒƒ Muut erilaiset erikoisryhmät palveltavana (allergiat, näkö- ja kuulovammaiset, liikuntarajoitteiset jne.)

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Tatjana Laydinen Sisältö: ƒƒ Millainen on venäläinen mentaliteetti ja venäläinen asiakas? ƒƒ Venäläinen aikakäsitys ƒƒ Venäläisen non-verbaali viestintä ƒƒ Osallistujien omia kysymyksiä Hinta: 50 €/ilta/hlö Lisätietoja: tatjana.laydinen@pkky.fi, p. 050 516 7127

Koulutuksen hinta: 130 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan Lisätietoja: sirpa.liuska@pkky.fi, p. 050 462 8597

JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ Julkinen johtaminen ja kuntatalouden riskit

eJohtaminen

25.4. klo 9–15

14.5. klo 9–15

Sisältö:

Sisältö: eJohtaminen on johtamisen uusi ilmiö, vai onko? Ilmiö on kehittynyt ja saanut uusia muotoja yhdessä tietoteknologian kehityksen myötä. Teknologia on vapauttanut työn tekemisen irti perinteisistä rajoitteista, kuten kiinteästä työtilasta tai selkeästä työajasta. Työn tekemisen luonteen muuttumisen myötä myös johtamista on muutettava. Miten johtaja tai esimies voi johtaa etäältä? Mitä keinoja johtamisen toteuttamiseen tarvitaan? Mitä tehokkuuteen ja tuotantoon liittyviä vahvuuksia voidaan eJohtamisen avulla saavuttaa? Mikä voi mennä pieleen?

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Heidi Wilska ƒƒ Julkishallinnon johtamisen nykyiset ja tulevaisuuden haasteet ƒƒ Tuloksellisen johtamisen problematiikka ƒƒ Julkisen sektorin riskit ja niiden hallinta ƒƒ Hallittu muutos Koulutuksen hinta: 130 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan Lisätietoja: heidi.wilska@pkky.fi, p. 050 577 7595

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettajat Olli Hatakka ja Henna Lamminluoto

Koulutuksessa tutustutaan eJohtamiseen ja sen käsitteisiin: ƒƒ Lähijohtamisesta etäjohtamiseen ƒƒ Virtuaalijohtaminen teknologistuvassa maailmassa ƒƒ Verkkovuorovaikutus johtamisessa ƒƒ Sosiaalinen media ja esimiestyö ƒƒ eJohtamisen käsitteitä (eBusiness, eManagement, eLeadership) ƒƒ Tietotekniset välineen henkilökohtaisen johtamistyön tukena ƒƒ Mobiilijohtaminen ‒‒ taulutietokone (kämmentietokone) johtamisen välineenä ‒‒ ubiikkijohtaminen ‒‒ paikkatieto eJohtamisessa ƒƒ eJohtamisen ”akilleenkantapäät” ƒƒ eAlaistaito ƒƒ Case-esimerkkejä eJohtamisesta Koulutuksen hinta: 160 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaat

4

Lisätietoja: olli.hatakka@pkky.fi, p. 050 462 8587 ja henna.lamminluoto@pkky.fi, p. 040 570 4279


Kehityskeskustelut

Onnistu projektissa

29.1. klo 9–15

6.3. klo 9–15

Sisältö: Koulutuksessa tutustutaan kehityskeskustelun tarkoitukseen, sisältöön ja toteuttamiseen sekä tarkastellaan kehityskeskusteluja esimiehen ja alaisen välisenä vuorovaikutustilanteena. Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja

Sisältö: Lähes jokaisessa työyhteisössä tehdään projekteja. Hyvät käytänteet ja ohjeet ovat tarpeen, jotta projektit onnistuisivat.

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Henna Lamminluoto

ƒƒ Kehityskeskustelut esimiestyön välineenä ƒƒ Kehityskeskustelun toteuttaminen vaihe vaiheelta ƒƒ Esimiehen kehityskeskustelutaidot Koulutuksen hinta: 130 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaat Lisätietoja: henna.lamminluoto@pkky.fi, p. 040 570 4279

Laskentatoimi johtamisen tukena -esimieskoulutus 21.1. ja 5.2. klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Heidi Wilska 1. päivä ƒƒ Mitä on johdon laskentatoimi? ƒƒ Johdon laskennan organisointi ƒƒ Laskennan menetelmät ja tekniikat ƒƒ Johdon laskentatoimi strategisessa suunnittelussa ƒƒ Johdon laskentatoimi projektien taloudellisessa ohjauksessa

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja: Hannele Incrosnatu

ƒƒ Millainen on hyvä projektisuunnitelma? ƒƒ Miten projektin tavoitteet määritellään? ƒƒ Projektin vaiheistus ja valmistelu ƒƒ Miten tiedottaminen hoidetaan projektissa? ƒƒ Projektin muutosten ja kustannusten hallinta ƒƒ Projektin johtaminen ƒƒ Projektin arviointimenetelmiä Koulutuksen hinta: 130 €/hlö sisältäen kahvit ja lounaan Lisätietoja: hannele.incrosnatu@pkky.fi, p. 050 577 7806

Yrityksen prosessien suunnittelu ja johtaminen 10.4. klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettajat Hannele Incrosnatu ja Olli Hatakka sisältö:

ƒƒ Johdon laskentatoimi strategisessa suunnittelussa ƒƒ Johdon laskentatoimi projektien taloudellisessa ƒƒ ohjauksessa

ƒƒ Prosessit ja niiden kuvaaminen ƒƒ Keskeiset prosessikäsitteet ja prosessien kehittäminen ƒƒ Prosessien tunnistaminen ƒƒ Tuote- ja palveluprosessien käynnistäminen yrityksessä ƒƒ Prosessien yleiset vaiheet ƒƒ Prosessien johtaminen ƒƒ Yrityksen tuloksellisuuden kehittämien prosessien avulla ƒƒ Prosessit ja laadun kehittäminen yritystoiminnassa ja yritysjohtamisessa.

Koulutuksen hinta: 260 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaat

Koulutuksen hinta: 160 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan

Lisätietoja: heidi.wilska@pkky.fi, p. 050 577 7595

Lisätietoja: hannele.incrosnatu@pkky.fi, p. 050 577 7806 ja olli.hatakka@pkky.fi, p. 050 462 8587

2. päivä

Luovat voimavarat ja niihin liittyvät menetelmät 11.2. klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Olli Hatakka Sisältö: Osallistuja tutustuu luoviin voimavaroihin ja niihin liittyviin menetelmiin johtamisen välineenä. ƒƒ Mitä luovuus on? ƒƒ Luova ongelmanratkaisu ƒƒ Ideointimenetelmät ƒƒ Luova ilmapiiri ƒƒ Luovuuden aktivointi ja hyödyntäminen Koulutuksen hinta: 130 €/hlö sisältäen kahvit ja lounaan Lisätietoja: olli.hatakka@pkky.fi, p. 050 462 8587

Ilmoittaudu koulutukseen: www.pkky.fi/aiko > Työelämän koulutussalkku

5


KAIVOS- JA LOUHINTA-ALA Räjäyttäjäkoulutus (luokka A), raivausräjäyttäjä (40 h) 10.–14.2. klo 8–16 7.–11.4. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karjalankatu 2, Outokumpu Opettaja Pekka Martikainen Koulutuksen sisältö: ƒƒ Räjähdysaineet ja niiden ominaisuudet ƒƒ Sytytysvälineet, laitteet ja menetelmät ƒƒ Lainsäädäntö ƒƒ Raivausräjäytykset ƒƒ Räjäytysharjoitukset ƒƒ Kuulustelu Koulutuksen hinta: 600 €/hlö Lisätietoja: pekka.martikainen@pkky.fi, p. 050 430 0530 Muuta huomioitavaa: Koulutuksen kohderyhmä/pääsyvaatimukset: kivi-, maarakennus- ja kaivosalan työkokemusta omaavat sekä alalle hakeutuvat henkilöt.

Kallioräjäyttäjäkoulutus (luokka F), kallioräjäyttäjä (80 h) 10.–21.2. klo 8–16 7.–17.4. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karjalankatu 2, Outokumpu Opettaja Pekka Martikainen Koulutuksen sisältö: ƒƒ Räjähdysaineet ja niiden ominaisuudet ƒƒ Sytytysvälineet, laitteet ja menetelmät ƒƒ Lainsäädäntö ƒƒ Raivausräjäytykset ƒƒ Pengerlouhinta ƒƒ Vedenalainen louhinta ƒƒ Tunnelinlouhinta ƒƒ Tarkkuuslouhinta ƒƒ Asutuskeskuslouhinta ƒƒ Louhinnan suunnittelu ƒƒ Muut määräykset ƒƒ Räjäytysharjoitukset ƒƒ Kallion räjäytysharjoitus ƒƒ Kuulustelu Koulutuksen hinta: 1.000 €/hlö Lisätietoja: pekka.martikainen@pkky.fi, p. 050 430 0530 Muuta huomioitavaa: Koulutus on tarkoitettu räjäyttäjäkoulutuksen luokka A suorittaneille, kivi-, maarakennus- ja kaivosalan työkokemusta omaaville sekä alalle hakeutuville henkilöille.

Panostajan koulutus (280 h) 10.2.–5.4. klo 8–16 7.4.–5.6. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karjalankatu 2, Outokumpu Opettaja Pekka Martikainen Koulutuksen sisältö: ƒƒ Ammatilliset opinnot ‒‒ räjähteet ja niiden käyttöön liittyvät laitteet ja merkinnät ‒‒ räjäytys- ja louhintatyön sekä työmaan suunnittelu ‒‒ lait ja säädökset ‒‒ työturvallisuus ƒƒ Ammattia tukevat opinnot ‒‒ ammattipiirustus ‒‒ peruslaskutavat ‒‒ tietotekniikka ‒‒ asioimiskirjoitus ‒‒ ensiapu 1 ‒‒ laadunvarmistus ƒƒ Ammattityö ‒‒ sytytysmenetelmät ‒‒ louhinta- ja räjäytystyö ‒‒ tutustumiskäynnit Koulutuksen hinta: 3.400 €/hlö Lisätietoja: pekka.martikainen@pkky.fi, p. 050 430 0530 tai harri.mikkonen@pkky.fi, p. 050 375 2963 Koulutuksen kohderyhmä/pääsyvaatimukset: kivi-, maarakennus- ja kaivosalan työkokemusta omaavat sekä alalle hakeutuvat henkilöt.

Panostajan kertauskoulutus (8 h) 3.2. klo 8–16 28.4. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karjalankatu 2, Outokumpu Opettaja Pekka Martikainen Sisältö: Koulutuksen tarkoituksena on päivittää panostajan tiedot lainsäädännöstä, työmenetelmien hallinnasta, räjäytystarvikkeista sekä kuljetus- että varastointimääräyksistä. ƒƒ Koulutuksen avaus ƒƒ Työhistorian kartoitus ƒƒ Panostajalaki nro 219, 25.2.2002 ƒƒ Panostaja-asetukset nro 122–125/2002, JO 410/1986 ƒƒ Räjähdysaineiden kuljetus- ja varastointiasiat ƒƒ Louhintaräjähdysaineet, sytytysvälineet ƒƒ Louhinnan suunnittelu ƒƒ Kurssikoe ja sen palautus ƒƒ Lupakirjan uusimisasiat Koulutuksen hinta: 150 €/hlö Lisätietoja: pekka.martikainen@pkky.fi, p. 050 430 0530 tai harri.mikkonen@pkky.fi, p. 050 375 2963.

6


Muuta huomioitavaa: Panostajan pätevyyskirjoista annetun asetuksen 122/2002 11 §:n mukaan 1.1.2003 alkaen panostajien on suoritettava lupakirjansa uudistamiseksi kertauskoulutus. Koulutuksen kestoksi on määrätty 8 tuntia. Koulutuksen kohderyhmänä ovat panostajan pätevyyskirjan uusivat henkilöt.

Ylipanostajan koulutus (160 h) 3.–28.2. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karjalankatu 2, Outokumpu

HELSINGISSÄ

5.3.–25.4. klo 8–16

Helsinki Opettaja Pekka Martikainen Sisältö: Koulutuksen tarkoituksena on päivittää panostajan tiedot lainsäädännöstä, työmenetelmien hallinnasta, räjäytystarvikkeista sekä kuljetus- että varastointimääräyksistä. ƒƒ Ammatilliset opinnot ‒‒ räjähteet ja niiden käyttöön liittyvät välineet ‒‒ räjäytys- ja louhintatyömaan sekä räjähdysten suunnittelu ‒‒ työturvallisuus ƒƒ Ammattia tukevat opinnot ‒‒ kannattavuus ja kustannuslaskenta ‒‒ työn organisointi ja johtaminen ‒‒ lainsäädäntö ‒‒ ATK-avusteinen räjäytysten suunnittelu ‒‒ tasokoe

ƒƒ Ammattityö ‒‒ louhinta- ja räjäytystyöt ‒‒ tutustumiskäynnit Koulutuksen hinta: 2.200 €/hlö Lisätietoja: pekka.martikainen@pkky.fi, p. 050 430 0530 Muuta huomioitavaa: Pääsyvaatimuksena koulutukseen on panostajan pätevyyskirja. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän räjäytys- ja louhintatyön turvallisuusohjeissa ilmoitetuin perustein voi toimia ylipanostajan tehtävissä. Ylipanostajan koulutuksessa korostetaan toimintaa räjäytystyönjohtajana. Koulutuksella lisätään opiskelijoiden tietoa nykyaikaisesta, kallioperän ominaisuudet huomioon ottavasta louhintatekniikasta ja siinä käytettävistä räjähdystarvikkeista ja menetelmistä. Erityistä huomiota kiinnitetään yleis- ja räjäytyssuunnitelmien tekoon, työmaan järjestelyyn, turvallisuus- ja taloudellisuus -näkökohtiin sekä ylipanostajan itsenäiseen ja oma-aloitteiseen toimintaan. Opiskelijoille opetetaan räjäytysaineen (ANO:n) työmaavalmistus.

Kaivos- ja louhintatekniikan koulutuksiin ilmoittaudutaan viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Koulutuksiin voi ilmoittautua myös koulutussihteeri Tuija Turuselle, p. 0500 555 599 tai tuija.turunen@pkky.fi.

KIELET Venäjän kieltä vastaanottohenkilöstölle (2 h)

Venäjän kieltä varhaiskasvatushenkilöstölle (2 h)

26.2. klo 17–19 5.3. klo 17–19

26.3. klo 17–19 2.4. klo 17–19

12.3. klo 17–19 19.3. klo 17–19

9.4. klo 17–19 16.4. klo 17–19

Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on oppia selviytymään arjen tilanteista auttavasti venäjän kielellä. Koulutuksen aikana harjoitellaan kuuntelu- ja puhumisharjoituksin seuraavia tilanteita:

Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on oppia selviytymään venäjäksi päivähoidon arjen tilanteissa. Koulutuksessa harjoitellaan seuraavia asioita kuuntelu- ja puhumisharjoituksin:

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu

Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Savikontie 13, Kitee Opettaja Tatjana Laydinen

ƒƒ Tervehtiminen, hyvästely, kiittäminen, lukusanat ƒƒ Asiakkaan tarpeiden kysyminen, asiakaspalvelutilanteisiin liittyvät ilmaisut ƒƒ Asiakkaan henkilötietojen kysyminen, asiakkaan voinnin kartoittaminen (erilliset tehtävät hoitohenkilöstölle kotiin) Koulutukseen osallistujilta ei edellytetä aikaisempaa venäjän kielen osaamista. Koulutus voidaan toteuttaa myös eri paikkakunnilla. Hinta: 40 €/ilta/hlö, max. 15 hlöä Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi , p. 050 380 6949

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu

Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Savikontie 13, Kitee Opettaja Tatjana Laydinen

ƒƒ Venäjän kielen kirjaimet ja ääntämisen perusasiat ƒƒ Tervehtiminen, nimen kysyminen, hyvästely, kiittäminen ƒƒ Päiväohjelma ja siihen liittyvät erilaiset tilanteet (aamupala, pukeutuminen, ulkoilu, ruokailu, lepohetki, leikit jne.) ƒƒ Lukusanat ja hoitoaikojen selvittäminen Koulutukseen osallistujilta ei edellytetä aikaisempaa venäjän kielen osaamista. Hinta: 40 €/ilta/hlö, max. 15 hlöä Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi , p. 050 380 6949 Kysy myös paikkakuntakohtaista koulusta!

7


Terveydenhuoltoalan englanti (2 h) Englanti I: 3.4. klo 17–19

ƒƒ Ajanvaraus, yhteystiedot, lomakkeen täyttäminen

Englanti II: 10.4. klo 17–19

ƒƒ Opastaminen, terveydenhuollon yksiköitä ja henkilöstöä

Englanti III: 24.4. klo 17–19

ƒƒ Sairauksia ja oireita, lääkitys ja hoito Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja: Niina Tarma Hinta: 50 €/ilta/hlö Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi , p. 050 380 6949 Muuta: Kysy myös mahdollisuutta paikkakuntakohtaisiin/ yhteisökohtaisiin koulutuspäiviin!

TYÖYHTEISÖTAIDOT Ajankäytön hallinta osana työyhteisön hyvinvointia ja työniloa (6 h)

Sinä ja me osana työyhteisöä – työyhteisön jäsenenä toimiminen (6 h)

20.3. klo 9–15 10.4. klo 9–15

19.2. klo 9–15 12.3. klo 9–15

Sisältö: Ajankäyttö on itsensä johtamista. Miten suhtaudumme aikaan, joka on käytettävissämme? Miten yhdistämme ajan voimavarana omaan toimintaamme? Ajankäytön hallinta on taitoa käyttää aikaa voimavarana viisaalla tavalla.

Sisältö: Päivän aikana perehdytään eri työyhteisöä koskeviin asioihin. Miten oma toiminta ja persoonallisuus vaikuttavat muihin työyhteisössä?

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Sirpa Liuska

ƒƒ Hallitseeko aika sinua, vai sinä aikaasi? – Oman ajan johtaminen ƒƒ Tehokas ja järkevä ajankäytön hallinta, tehokkaan ajankäytön esteet ƒƒ Ajankäytön rajaaminen, työn suunnittelu sekä mitoitus ƒƒ Työnantajan joustot – työn ja perhe-elämän yhdistäminen ƒƒ Hyvän ajankäytön ennakointi ja suunnittelu ƒƒ Ajankäytön hallinnan hyödyt työssä ja omassa elämässä ƒƒ Elämäntavat ja oikean rytmin löytyminen ƒƒ Ajanhallinnan työvälineet ƒƒ Ajankäytön nelikenttä ƒƒ Oman toiminnan johtaminen ja itsetuntemus, aikavarkaiden tunnistaminen, tavoitteiden asettaminen ja olennaisen löytyminen Koulutuksen hinta: 130 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan Lisätietoja: sirpa.liuska@pkky.fi, puh. 050 462 8597

Koulutustarjonnan lisäksi aikuisopisto palvelee yrityksiä monialaisesti ja monipuolisesti eri hankkeilla. Tutustu hanketoimintaamme www.pkky.fi/aiko

8

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Sirpa Liuska

ƒƒ Itsetuntemuksen ja työitsetunnon merkitys työhön ƒƒ Seitsemän hyvän työyhteisön piirrettä ƒƒ Työnilo, arvostus, onnistumisen ilo ja hauskuus sekä huolenpito ja välittäminen ƒƒ Miten tulen toimeen erilaisten työkavereideni kanssa? ƒƒ Sosiaalisen minän kartoitus ƒƒ Oma asenteeni työhön, työtyytyväisyys ja työilmapiiri ƒƒ Työpaikan hyvä tavat, asenne ja yhteiset pelisäännöt ƒƒ Kiusaamisen monet kasvot työyhteisössä ƒƒ Ongelmaratkaisutaidot – lakaistaanko ongelmat maton alle, vai ratkaistaanko ne yhdessä? ƒƒ Palautteen antamisen ja saamisen taito Koulutuksen hinta: 130 €/hlö sisältäen kahvit ja lounaan Lisätietoja: sirpa.liuska@pkky.fi, puh. 050 462 8597


Positiivisesti muutoksessa edeten 27.3. klo 12–16 (luento 4 h) sekä 24.4. ja 22.5. klo 12–15 (työpajatyöskentely 2 x 3 h) Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Sirpa Liuska Sisältö: ƒƒ Muutoksen pyörät ja onnistumisen edellytykset ƒƒ Muutoksen kysymykset – kielteinen vai myönteinen ajattelu

ƒƒ Itsensä ja/tai toisten johtaminen muutoksessa ƒƒ Uudistuminen, muutosvoimat ja mukavuusalue ƒƒ Motivointi, motivaatiotekijät ja tunteet muutoksessa ƒƒ Ihmiset yhdessä muutoksen eteenpäinviejänä ƒƒ Muutoksen ongelmia ja onnistumisen avaimia ƒƒ Muutoksessa matka on tärkeämpi kuin päämäärä ƒƒ Kehityssuunnitelman tekeminen Koulutuksen hinta 180 €/hlö sisältäen iltapäiväkahvit Lisätietoja: sirpa.liuska@pkky.fi, puh. 050 462 8597

KONE- JA METALLIALA Lean–5S-koulutus Ajankohta sovitaan yrityskohtaisesti, ota yhteyttä! Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Jorma Kareinen Koulutuksen sisältö: ƒƒ Lean–5S -työn näkökulma ja tavoitteet ƒƒ 5S osana tuotantoa ƒƒ 5S-ohjelman hyödyt ja vaikutukset ƒƒ 5S-ohjelman sisältö ƒƒ Käytäntöön soveltaminen, arviointikriteerit ja mittarit ƒƒ 7–9 hukkaa Koulutuksen hinta 200 €/hlö (min. 5 henkilöä) Lisätietoja: jorma.kareinen@pkky.fi, p. 050 409 6015

Hitsaajan pätevöitymiskoulutus Ajankohta sovitaan yrityskohtaisesti, ota yhteyttä!

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savikontie 13, Kitee Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Teollisuuskatu 2, Outokumpu Opettaja Arto Kesonen Sisältö: Hitsaajan pätevöitymiskokeen/kokeiden suorittaminen työpaikan tarpeidenmukaisesti Koulutuksen hinta: 150–250 €/hlö/7 h, hitsausmenetelmästä riippuen, lisäksi tarvittavat materiaalit, kokeen hinta 170–400 €/hlö pätevyyskokeesta riippuen Lisätietoja: arto.kesonen@pkky.fi, p. 050 439 4468

Hitsausohje (WPS) Ajankohta sovitaan yrityskohtaisesti, ota yhteyttä! Pohjois-Karjalan aikuisopisto; Joensuu, Kitee, Lieksa tai Outokumpu Opettaja Janne Mononen

Sisältö: Hitsausohjeiden (WPS) laadinta ja käyttöönoton jalkauttaminen yrityskohtaisesti. Koulutuksen hinta: 300 €/hlö Lisätietoja: janne.mononen@pkky.fi, p. 050 362 8316

Hitsien silmämääräinen tarkastus Ajankohta sovitaan yrityskohtaisesti, ota yhteyttä!

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Teollisuuskatu 2, Outokumpu Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Janne Mononen Sisältö: Hitsien silmämääräinen tarkastus Koulutuksen hinta: 220 €/hlö Lisätietoja: janne.mononen@pkky.fi, p. 050 362 8316

9


IW-hitsaajan koulutus

Koulutuksen aikana voi suorittaa IW-pienahitsaajan ja/ tai IW-levyhitsaajan ja/tai IW-putkihitsaajan pätevyyden, josta saa IWF:n todistuksen.

Ajankohta sovitaan yrityskohtaisesti, ota yhteyttä!

Koulutuksen hinta määräytyy opiskelijan lähtötason ja moduulitason valinnan mukaan (piena-, levy- ja putkiliitokset). Lisäksi opiskelijalta peritään opetushallitukselle tilitettävä näyttötutkintomaksu.

Sisältö: Koulutus sisältää hitsauksen ja materiaalitekniikan teoriaa lähi- ja verkko-opiskeluna, käytännön hitsausharjoittelua sekä hitsauskokeet.

Lisätietoja: janne.mononen@pkky.fi, p. 050 362 8316 tai arto.kesonen@pkky.fi, p. 050 439 4468.

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu, Outokumpu tai Kitee Opettajat: Janne Mononen ja Arto Kesonen

ƒƒ Hitsaajan ammattitekniikka ‒‒ Moduuli A, kansainvälisen pienahitsaajan teoriatiedot ‒‒ Moduuli B, kansainvälisen levyhitsaajan teoriatiedot ‒‒ Moduuli C ,kansainvälisen putkihitsaajan teoriatiedot ‒‒ Moduuli SA, puikkohitsauksen täydentävät teoriatiedot ‒‒ Moduuli SM, MIG/MAG-hitsauksen täydentävät teoriatiedot ‒‒ Moduuli ST, TIG-hitsauksen täydentävät teoriatiedot ‒‒ Moduuli PSS, ruostumattomien terästen täydentävät teoriatiedot ‒‒ Moduuli PAL, alumiinien täydentävät teoriatiedot ‒‒ SHY:n IW-teoriakoe ƒƒ Hitsaustyöt ‒‒ Pienahitsaus ‒‒ Levyhitsaus ‒‒ Putkihitsaus Seuraavilla hitsausprosesseilla valintasi mukaan: ‒‒ MIG/MAG (umpi- ja täytelankahitsaus) 135, 136 ‒‒ TIG-hitsaus 141 ‒‒ Puikkohitsaus 111

Muuta huomioitavaa: Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ja -taidot hitsauksen tekniikoista sekä taidot vaativien hitsaustehtävien hoitamisessa. Kohderyhmän muodostavat metallialan yrityksissä työskentelevät hitsaustekniikan perusteet hallitsevat ja IW-hitsaajakoulutuksesta kiinnostuneet henkilöt.

Robottihitsaajan täsmäkoulutus Ajankohta sovitaan yrityskohtaisesti, ota yhteyttä!

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Teollisuuskatu 2, Outokumpu Opettaja Janne Mononen Sisältö: Robottihitsaajan täsmäkoulutus työpaikan erityistarpeiden mukaisesti Koulutuksen hinta: 800 €/hlö Lisätietoja: janne.mononen@pkky.fi, p. 050 362 8316 Muuta huomioitavaa: Koulutus voidaan toteuttaa osin myös työpaikalla, Ryhmäkoko max. 4 opiskelijaa.

LUPAKOULUTUKSET Anniskelutesti (1 h) Anniskelukoulutus ja -testi (6 h) 5.2. klo 9–15 19.3. klo 9–15 7.5. klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu

15.4. klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kuhmonkatu 32, Lieksa

21.5. klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savikontie 13, Kitee Opettaja Jari Parkman tai Liisa Saarinen Sisältö: Anniskeluun liittyvät lainsäädännön mukaiset ohjeet ja määräykset: anniskelutoiminta, alkoholijuomien mainonta, valvonta ja sanktiot sekä anniskeluluvan myöntäminen. Koulutuksen hinta: 130 €/hlö (sisältää koulutuksen, koulutusmateriaalin ja testin) Lisätietoja: jari.parkman@pkky.fi, p. 050 433 1699 tai liisa.saarinen@pkky.fi, p. 050 3100 628

10

Muuta huomioitavaa: Koulutuksen minimiryhmäkoko on 8 henkilöä.

19.2. klo 13–14 2.4. klo 13–14 14.5. klo 13–14

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Jari Parkman tai Liisa Saarinen Sisältö: Testi, jossa sisältönä anniskeluun liittyvät lainsäädännön mukaiset ohjeet ja määräykset: anniskelutoiminta, alkoholijuomien mainonta, valvonta ja sanktiot sekä anniskeluluvan myöntäminen. Testin hinta: 80 €/hlö Lisätietoja: jari.parkman@pkky.fi, p. 050 433 1699 tai liisa.saarinen@pkky.fi, p. 050 3100 628

Koulutuksia järjestetään myös työpaikkakohtaisesti koko maakunnan alueella tilausten mukaisesti.


Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi (6 h + testi 1 h)

Hygieniaosaamistesti englannin- tai venäjänkielellä (2 h) 14.5. klo 14–16 englanninkielinen testi (ilmoittautu-

14.1. klo 9–15, testi klo 15–16 4.2. klo 9–15, testi klo 15–16 4.3. klo 9–15, testi klo 15–16 6.5. klo 9–15, testi klo 15–16

minen 22.4. mennessä)

24.4. klo 9–15, testi klo 15–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savikontie 13, Kitee

Sisältö: Englannin- tai venäjänkielinen osaamistesti 2 h (testi 1,5 h ja oikeiden vastausten läpikäyminen 0,5 h)

13.5. klo 9–15, testi klo 15–16

Osaamistestin hinta: 130 €/hlö

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kuhmonkatu 32, Lieksa Opettaja Liisa Saarinen Sisältö: Hygieniaosaamiskoulutus sisältää perustiedot hygieniasta, mikrobiologiasta, ruokamyrkytyksistä, puhtaanapidosta, omavalvonnasta ja lainsäädännöstä. Koulutuksen kesto 6 h, testi 1h (testi 45 min ja oikeiden vastausten läpikäyminen 15 min). Koulutuksen hinta: 90 €/hlö, sisältäen koulutuksen ja testin, pelkkä osaamistesti 50 €/hlö. Lisätietoja: mirva.hyttinen@pkky.fi, p. 050 461 9946. Muuta huomioitavaa: Minimiryhmäkoko koulutuksessa on 6 henkilöä, testissä maksimiryhmäkoko on 39 henkilöä. Testitilaisuudessa tarkistetaan osaamistestiin osallistuneiden henkilöiden henkilöllisyys.

15.5. klo 9–11 venäjänkielinen testi (ilmoittautuminen 22.4. mennessä) Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Liisa Saarinen

Lisätietoja: mirva.hyttinen@pkky.fi, p. 050 461 9946. Muuta huomioitavaa: Testitilaisuudessa tarkistetaan osaamistestiin osallistuneiden henkilöiden henkilöllisyys.

Palveluja Kotiin -passin koulutus Koulutuksia järjestetään tarvittaessa, ota yhteyttä opettajaan! Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Eija Maaranen Sisältö: ƒƒ Kuluttajakäyttäytyminen ƒƒ Toiminta asiakkaan kodissa ƒƒ Kotitalousvähennys ƒƒ Kuluttajansuojalaki Koulutuksen hinta: 130 €/pvä sisältäen ennakkomateriaalin, koulutustilaisuuden ja osaamistestin sekä kahvit ja lounaan Lisätietoja: eija.maaranen@pkky.fi, p. 050 462 8594

Sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutus (7,5 h)

18.2. klo 8.30–16 13.5. klo 8.30–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Susanna Puustinen Sisältö: ƒƒ Työpaikan turvallisuuskulttuuri ƒƒ Tulipalon ehkäisy ja toiminta onnettomuustilanteissa ƒƒ Alkusammutus ƒƒ Hätäensiapuvalmiudet ƒƒ Poistumisturvallisuus ja kadonneen etsintä ƒƒ Sisäinen turvallisuustarkastus ƒƒ Väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisy ƒƒ Kohtaaminen ja jälkihoito ƒƒ Kurssikoe Koulutuksen hinta: 130 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan Lisätietoja: susanna.puustinen@pkky.fi, p. 050 518 0611

11


Tieturva 1 -koulutus (8 h) 11.2. klo 8–16 8.4. klo 8–16 15.5. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Kari Lahtinen

25.2. klo 8–16 15.4. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karjalankatu 2, Outokumpu Opettaja Pekka Martikainen Sisältö: Koulutuksessa käydään läpi pätevyysvaatimukset turvallisuusasioissa yleisellä tiellä tehtävässä työssä. Tavoitteena on lisätä sekä työnjohdon että erityisesti työntekijöiden tietämystä tiellä työskentelyn turvallisuudesta ja turvallisista työtavoista. Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa liikenteenohjausta ja käyttäytymistä tiellä tehtävässä työssä. Koulutuksen hinta: 110 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan Lisätietoja: kari.lahtinen@pkky.fi, p. 050 376 8429/Joensuu pekka.martikainen@pkky.fi, p. 050 430 0530/Outokumpu Tieturva 1 -koulutus vaaditaan: ƒƒ henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön ƒƒ tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta ƒƒ työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä ƒƒ muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä ƒƒ Tieturva 2 - koulutukseen osallistuvalta Päivän kestävän kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 1 -kortin. Koulutuksesta saa merkinnän Trafin ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin

Tieturva 2 -kertauskoulutus 25.3. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Kari Lahtinen Sisältö: Tieturva 2 -pätevyyden voi uusia yksipäiväisellä kertauskurssilla kolmen kuukauden kuluessa siitä kun voimassa oleva kortti umpeutuu. Tieturva 2 -pätevyyden uusijoiden on etukäteen kerrattava Tieturva 1 -peruskurssin oppikirjan tietoja. Koulutuksen hinta: 110 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan Lisätietoja: kari.lahtinen@pkky.fi, p. 050 376 8429

Trukkikoulutus Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan yrityskohtaisesti, ota yhteyttä opettajaan!

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Teollisuuskatu 2, Outokumpu Opettaja Hannu Juvonen Sisältö: Koulutuksen sisältöä räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan, sisältönä esimerkiksi seuraavat aihealueet: ƒƒ Trukinkuljettajan vastuu, velvollisuudet ja oikeudet ƒƒ Turvallinen työskentely trukilla Koulutuksen hinta: 1.100 €/ryhmä/päivä, kysy myös yksittäisiä paikkoja, hinta 120 €/hlö Lisätietoja: hannu.juvonen@pkky.fi, p. 050 348 0377

Tieturva 2 -koulutus

Tulitöiden turvallisuuskorttikoulutus (8 h)

15.–16.4. klo 8–16

15.1. klo 8–16 5.2. klo 8–16 12.3. klo 8–16 2.4. klo 8–16 7.5. klo 8–16 4.6. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Kari Lahtinen Sisältö: Koulutus on tarkoitettu tiellä, kadulla tai muulla liikennealueella liikenne- ja työturvallisuudesta huolehtiville ja niistä vastuussa oleville henkilöille. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet: ƒƒ Tiellä tehtävien töiden riskien tuntemiseen ja niihin varautumiseen ƒƒ Turvallisuusasioiden huomioimiseen suunnittelussa ja toteuttamisessa ƒƒ Lakisääteisten suunnitelmien tuntemiseen ja laatimiseen ƒƒ Lakisääteisten tarkastusten tuntemiseen ƒƒ Yhdenmukaiseen käyttäytymiseen tiellä tehtävässä työssä ƒƒ Perehdyttämisvelvoitteiden tuntemiseen ƒƒ Rakennuskohteen eri osapuolten vastuiden tuntemiseen Koulutuksen hinta: 220 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan

12

Muuta huomioitavaa: Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalla on oltava Tieturva 1 -koulutus suoritettuna. Kaksipäiväisen kurssin ja siihen kuuluvan tutkinnon suorittaminen oikeuttaa saamaan henkilökohtaisen Tieturva 2 -kortin.

Lisätietoja: kari.lahtinen@pkky.fi, p. 050 376 8429

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu

10.4. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savikontie 13, Kitee

18.2. klo 8–16 23.4. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kuhmonkatu 32, Lieksa Opettaja Jari Soininen

Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan, ota yhteyttä opettajaan (hinnoittelu ryhmäkohtaisesti)

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karjalankatu 2, Outokumpu Opettaja Arto Kesonen


Sisältö: Tulitöiden aiheuttamat palovahingot ja niiden analysointi ƒƒ Paloriskien tunnistaminen tilapäisissä tulitöissä ƒƒ Tulitöiden paloturvallisuus asennus-, huolto- ja korjaustöissä ƒƒ Toiminta onnettomuuden sattuessa ƒƒ Alkusammutus ja turvatoimenpiteiden harjoitus ƒƒ Turvallisuustutkinto ja kurssiyhteenveto

20.2. klo 8–16 24.4. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kuhmonkatu 32, Lieksa Opettaja Jari Soininen

27.2. klo 8–16 17.4. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Karjalankatu 2, Outokumpu Opettaja Pekka Martikainen

Koulutuksen hinta: 110 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan

Sisältö:

Lisätietoja: jari.soininen@pkky.fi, p. 050 412 0587 (Joensuu, Kitee, Lieksa) arto.kesonen@pkky.fi, p. 050 439 4468 (Outokumpu)

ƒƒ Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla ƒƒ Periaatteena nolla tapaturmaa ƒƒ Yleisohjeet ƒƒ Keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta ƒƒ Onnettomuustilanteissa toimiminen ƒƒ Tentti

Muuta huomioitavaa: Tulitöiden turvallisuuskoulutus antaa tulitöitä tekeville tietopuolisen sekä käytännön tiedot ja taidot tulitöiden turvalliseen suorittamiseen. Koulutuksen lopuksi pidettävän tulitöiden turvallisuustutkinnon hyväksytysti läpäisseet saavat Suomen Pelastusalan keskusjärjestön valvoman ja myöntämän tulityökortin (voimassa 5 vuotta).

Katto- ja vedeneristystöiden tulityökorttikoulutus 24.4. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Kari Lahtinen Sisältö: Katto- ja vedeneristysalan tulityökurssin tarkoituksena on tulityöhön liittyvän riskitietouden lisääminen, vahinkojen ennaltaehkäiseminen ja oikea toimiminen onnettomuustilanteissa. ƒƒ Turvallisuus katto- ja vedeneristystöissä ƒƒ Kattotulitöiden suunnittelu ƒƒ Lainsäädäntö ƒƒ Turvatoimet ja työvälineet ƒƒ Työturvallisuus ƒƒ Toiminta onnettomuustilanteissa Koulutuksen hinta: 110 €/hlö, sisältäen luennot, kattotulityökortin, Kattotulityö hanskassa -kirjan sekä kahvit ja lounaan.

Koulutuksen hinta: 110 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan Lisätietoja: jari.soininen@pkky.fi, p. 050 412 0587 (Joensuu, Kitee, Lieksa) pekka.martikainen@pkky.fi, p. 050 430 0530 (Outokumpu)

Palvelualalle suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus 18.3. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Susanna Puustinen Sisältö: ƒƒ Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla ƒƒ Periaatteena nolla tapaturmaa ƒƒ Yleisohjeet ƒƒ Keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta ƒƒ Onnettomuustilanteissa toimiminen ƒƒ Tentti Koulutuksen hinta: 110 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan Lisätietoja: susanna.puustinen@pkky.fi, p. 050 518 0611

Lisätietoja: kari.lahtinen@pkky.fi, p. 050 376 8429 Muuta huomioitavaa: Hyväksyttävästi suoritetusta koulutuksesta ja tutkintokokeesta myönnetään katto- ja vedeneristysalan tulityökortti, joka on voimassa viisi (5) vuotta.

Työturvallisuuskorttikoulutus (8 h) 14.1. klo 8–16 4.2. klo 8–16 11.3. klo 8–16 1.4. klo 8–16 6.5. klo 8–16 3.6. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu

9.4. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Savikontie 13, Kitee

13


Vesityökortti/Allasvesi

Vesityökortti/Vesilaitos tai vesijohtoverkostot

Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan, ota yhteyttä Tuomo Soiniin!

Koulutuksia järjestetään tarpeen mukaan, ota yhteyttä Tuomo Soiniin!

Sisältö: Lainsäädännön tuntemus, allasveden käsittely sekä laitostekniikka. Vesihygieniapassi suoritetaan osallistumalla osaamistestaajan järjestämään testitilaisuuteen koulutuspäivän päätteeksi. Testin voi suorittaa myös ilman siihen valmistavaa koulutusta. Tällöin testattava saapuu vain testitilaisuuteen. Hyväksytty testitulos on voimassa viisi vuotta.

Sisältö: Lainsäädännön tuntemus, veden hankinta, vedenkäsittely, vesijohtoverkostot, näytteenotto ja talousveden laadun valvonta. Oppikirjana käytetään VVY:n vuonna 2012 julkaisemaa Vesilaitostekniikka ja hygienia -opasta.

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettajat Riitta Paganus ja Tuomo Soini, Pohjois-Karjalan aikuisopisto

ƒƒ Lainsäädäntö ja allasveden laadun valvonta ƒƒ Allasveden mikrobiologia ja kemia ƒƒ Allasveden käsittely ƒƒ Tekniikka ja hygienia sekä huolto ƒƒ Osaamistesti, laitostekniikka ja allasvesihygienia ƒƒ Palautekeskustelu ja oikeat testivastaukset Koulutuksen hinta: 130 €/hlö sisältäen koulutuksen, opintomateriaalin, STTV:n testin, testin tarkistuksen, todistusten postituksen, kahvit ja lounaan. Lisätietoja: tuomo.soini@pkky.fi, p. 050 527 7107 Muuta huomioitavaa: Testiin osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä. Koulutuksen minimiryhmäkoko on 10 hlöä.

Koulutuksia järjestetään myös työpaikkakohtaisesti koko maakunnan alueella tilausten mukaisesti.

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettajat Riitta Paganus ja Tuomo Soini, Pohjois-Karjalan aikuisopisto

ƒƒ Johdanto vesihygieniaan ƒƒ Lainsäädäntö ja talousveden valvonta ƒƒ Veden hankinta ƒƒ Vedenkäsittely ƒƒ Vesijohtoverkostot ƒƒ Näytteenotto ƒƒ Vesityökortti-testausjärjestelyt ƒƒ Vesityökortti-testi ƒƒ Vesityökortti-testin oikeat vastaukset Koulutuksen hinta: 130 €/hlö sisältäen koulutuksen ja koulutusmateriaalin, Vesityökortin sekä kahvit ja lounaan. Mahdollisuus tehdä sekä pohja- että pintavesitestit, lisäveloitus toisesta testistä 30 €/hlö. Pelkkä testaus ilman koulutusta 65 €/hlö. Lisätietoja: tuomo.soini@pkky.fi, p. 050 527 7107 Muuta huomioitavaa: Koulutuksen kohderyhmänä ovat vesilaitosten työntekijät ja muut vesihuoltoalan toimijat, esim. verkostopuolen urakoitsijat. Testiin osallistuvan on todistettava henkilöllisyytensä. Koulutuksen minimiryhmäkoko on 10 hlöä.

Laatutyö pohjoiskarjalaisessa elintarvikeketjussa -hankkeen koulutukset Laatutarha-ohjeistus -koulutus

Lisäksi tulossa keväällä 2014:

28.1. ja 11.2.2014 Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Joensuu Opettaja Erja Oinonen

ƒƒ Aistinvarainen arviointi ƒƒ Tuotekehityskoulutus (kasvisten jatkojalostus) ƒƒ Tuotekehityskoulutus (lihan jatkojalostus) ƒƒ Luomunaudanliha -päivä ƒƒ Eläinten hyvinvointi (lopetusasetus, tuotantoeläinten lopetus ja teurastus) ƒƒ Omavalvonta-, HACCP- ja OIVA järjestelmä (elintarvikemyymälät, tarjoilupaikat mm. ravintolat, kahvilat, grillit, lounasravintolat ja suurkeittiöt) ƒƒ Omavalvonta-, HACCP- ja OIVA järjestelmä (elintarvikkeiden jalostusyritykset) ƒƒ Laatujärjestelmäkoulutus, sisäinen auditointi, Joensuu Lisätietoja: marja-leena.hirvonen@pkky.fi, p. 050 306 6257

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maatalousalueisiin

14


RAKENNUSALA Märkätila-asentajan henkilösertifiointikoulutus (16 h)

18.–19.2. klo 8–16 22.–23.4. klo 8–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Ari Hassinen Sisältö: Märkätilojen rakentamiseen liittyvät lait, määräykset ja ohjeet ƒƒ Rakennusfysiikka, lämpö- ja kosteustekniset perusteet ƒƒ Vedeneristealustan rakennusmateriaalit ƒƒ Vedeneriste- ja pintarakennemateriaalit ja lvi-tarvikkeet ƒƒ Mittalaitteet, mittausten suoritus, dokumentointi ja raportointi ƒƒ Märkätilojen rakentamiseen liittyvät työturvallisuusvaatimukset ƒƒ Materiaalivalmistajan esittely/koulutustilaisuus

Koulutuksen hinta: 350 €/hlö, koulutuksen hinta koostuu koulutuksesta ja teoriakokeesta (220 €/hlö) sekä työnäytöstä opiskelijan omassa työkohteessa (130 €/hlö). Lisätietoja: ari.hassinen@pkky.fi, p. 0500 881 465 Muuta huomioitavaa: Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta ja joilla on vesieristystyön aikaisempaa työkokemusta. Koulutus on tarkoitettu myös henkilöille, jotka tarvitsevat VTT:n henkilösertifioinnin työssään. Märkätilojen vesieristystyöt -koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle sellaiset valmiudet, että hän pystyy tekemään rakennusten märkätilojen vesieristystyöt itsenäisesti sekä tuntee ja osaa käyttää oikein sertifioituja vedeneristysmateriaaleja. Koulutuksen jälkeen opiskelija tuntee rakennusfysiikkaan liittyvät lämpö- ja kosteustekniikan perusteet.

SOSIAALI- JA TERVEYSALA Ensiapukoulutukset EA 2® (16 h) EA 1® (16 h) 18.1 ja 25.1. klo 9–15.30 (Huom! Lauantaipäivät) 19.2. ja 20.2. klo 9–15.30 22.3 ja 29.3. klo 9–15.30 (Huom! Lauantaipäivät) 15.4 ja 16.4. klo 9–15.30 3.5 ja 10.5. klo 9–15.30 (Huom! Lauantaipäivät)

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu

17.2. ja 18.2. klo 9–15.30 5.4. ja 12.4. klo 9–15.30 (Huom! Lauantaipäivät)

Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Nurmeksenkatu 11, Nurmes

8.3. ja 15.3. klo 9–15.30 (Huom! Lauantaipäivät) 20.5. ja 21.5. klo 9–15.30

28.1. ja 29.1. klo 9–15.30 15.2. ja 22.2. klo 9–15.30 (Huom! Lauantaipäivät) 19.3. ja 20.3. klo 9–15.30 17.5. ja 22.5. klo 9–16 ja 16–21 (Huom! Lauantai ja ilta) Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu

25.2. ja 26.2. klo 9–15.30 22.5. ja 23.5. klo 9–15.30

Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Nurmeksenkatu 11, Nurmes

19.3 ja 20.3. klo 9–15.30 17.5. ja 24.5. klo 9–15.30 (Huom! Lauantaipäivät)

Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Kuhmonkatu 32, Lieksa Opettaja: ETK-kouluttaja

Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Kuhmonkatu 32, Lieksa

Hinta: 130 €/hlö, max. 15 hlöä

Opettaja: ETK-kouluttaja

Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. 050 380 6949

Hinta: 130 €/hlö, max. 15 hlöä Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. 050 380 6949

15


Hätäensiapu® (8 h) 18.1. klo 9–16 26.3. ja 27.3. klo 16–20 3.5. klo 9–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu

4.2. ja 5.2. klo 16–20 8.4. klo 9–16

Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Nurmeksenkatu 11, Nurmes

11.3. klo 9–16 14.5. ja 15.5. klo 16–20

Pohjois-Karjalan ammattiopisto, Kuhmonkatu 32, Lieksa Opettaja: ETK-kouluttaja Hinta: 100 €/ hlö, max. 15 hlöä Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. 050 380 6949

Jalkojenhoito Ikääntyneen jalkojen hoito (7 h) 8.2. klo 9–15.30 (Huom! Lauantaipäivä) 26.3. ja 2.4. klo 17–20

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, Joensuu, Sote G, jalkahoitola Opettaja Niina Martikainen Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on lisätä hoitohenkilöstön osaamista ikääntyneen jalkojen hoitoon liittyvissä asioissa. ƒƒ Hyvän sukan ja kengän vaikutus ƒƒ Jalkojen omahoito ƒƒ Ikääntyvien yleisimmät iho- ja kynsiongelmat ƒƒ Ikääntyvien alaraajaongelmat ƒƒ Jalkojen hoito ja siihen liittyvät käytännön harjoitukset

12.2. klo 16.30–18.30 23.4. klo 16.30-18.30

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, SOTE G, jalkahoitola, Peltolankatu 23, Joensuu Opettaja Niina Martikainen Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan lasten ja nuorten yleisimmät alaraajaongelmat ja niiden hoitaminen. Koulutus soveltuu mm. harrasteohjaajille, vanhemmille, kouluterveydenhoitajille ja päivähoitohenkilöstölle. ƒƒ Lasten hyvän kengän ominaisuudet ƒƒ Lasten ja nuorten yleisimmät alaraajojen asentovirheet sekä rasitusvammojen vaikutukset tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan

Hinta: 130 €/ hlö, max. 20 hlöä

Hinta: 50 €/hlö

Lisätietoja: niina.martikainen@pkky.fi, p. 050 577 7826

Lisätietoja: niina.martikainen@pkky.fi, p. 050 577 7826

Työikäisten jalkojen hoito (7 h)

Diabeetikon jalkojen hoito (3 h)

25.1. klo 9–16 (Huom! Lauantai) 22.2. klo 9–16 (Huom! Lauantai)

22.1. klo 16–19 19.3. klo 16–19 7.5. klo 16–19

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 23, Joensuu, Sote G, jalkahoitola Opettaja Niina Martikainen Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on lisätä osaamista työikäisten jalkojen hoitoon ja itsehoidon ohjaukseen. Soveltuu hyvin esim. työterveyshuollon henkilöstölle. ƒƒ Hyvän kengän ominaisuudet ƒƒ Jalkojen omahoito ƒƒ Työikäisten yleisimmät iho- ja kynsiongelmat ƒƒ Alaraajojen virheasennot, ennaltaehkäisy ja hoito Hinta: 130 €/hlö Lisätietoja: niina.martikainen@pkky.fi, p. 050 577 7826

16

Lasten ja nuorten alaraajaongelmien tunnistaminen (2 h)

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, SOTE G, jalkahoitola, Peltolankatu 23, Joensuu Opettaja Niina Martikainen Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on lisätä hoitohenkilöstön osaamista diabeetikon jalkojenhoitoon liittyvissä erityiskysymyksissä. ƒƒ Riskijalan tunnistaminen ƒƒ Diabeettinen neuropatia ƒƒ Diabeetikon jalkojenhoito ja omahoito ƒƒ Diabeetikon jalkineet ja tukipohjalliset Hinta: 60 €/hlö Lisätietoja: niina.martikainen@pkky.fi, p. 050 577 7826


Ihotaudit ja haavahoito Haavanhoito I-III ja ihotaudit Haavanhoito I: 1.2. klo 9–16

ƒƒ Haavojen luokittelu (akuutti/krooninen, syvyys, väri) ƒƒ Erilaiset haavatyypit: infektoitunut, kirurginen haava ƒƒ Painehaava

Haavanhoito II: 22.2. klo 9–16

ƒƒ Haavahoito ƒƒ Haavan paranemisen vaiheet ƒƒ Haavan hoitoon liittyvät tekijät ƒƒ Haavahoitoon sitoutumiseen vaikuttavat tekijät

Haavanhoito III: 12.4. klo 9–16

ƒƒ Laskimo- ja valtimoperäiset haavat ƒƒ Diabeetikon jalkahaavat (Aso ja neuropaattinen)

Lääketiedettä lähellä – terveydenhuollon perusopintoja 25.1., 15.2., 15.3., 12.4., 17.5. ja 7.6. klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja: ammatillisten aineiden opettaja Koulutus soveltuu mm. täydentäviä hoitomuotoja opiskeleville henkilöille (shiatsu, vyöhyketerapeutti, kiinalainen lääketiede). Koulutuksen tavoitteena on saada perustiedot anatomiasta ja fysiologiasta, kansansairauksista ja sekä lääkehoidosta. Koulutuksen laajuus: kontaktiopetus 42 h + itsenäinen verkko-opiskelu Sisältö:

Ihotaudit: 10.5. klo 9–16

ƒƒ anatomia ja fysiologia ƒƒ kansansairaudet ja niiden lääkehoito

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja: hoitotyön opettaja

Hinta: 400 €/hlö

ƒƒ Ihotaudit

Koulutuksen tavoitteena on lisätä ihotauteihin ja haavahoitoon liittyvää osaamista.

Tarvittaessa järjestetään EA1-koulutus, jonka hinta 130 €/ hlö. Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. p. 050 380 6949

Hinta: 250 € koko paketti/hlö, 130 €/päivä/hlö Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. 050 380 6949

Lääkehoito Lääkehoidon päivitys (3 x 4 h) 16.1., 23.1. ja 30.1. klo 16–20 22.3., 29.3. ja 5.4. klo 9–13 (HUOM! Lauantai) 10.4., 17.4 .ja 24.4. klo 16–20

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettajat: Riitta Piitulainen ja Erja Vipuveräjä Sisältö: Koulutuksessa kerrataan lähihoitajatason lääkehoidon ja ammattimatematiikan perusteita ja turvallisen lääkehoidon periaatteita. ƒƒ Lääkkeiden antomuodot ƒƒ Lääkkeiden vaikutukset ja haittavaikutukset ƒƒ Lääkkeiden säilyttäminen ƒƒ Lääkehoidon toteuttamisen seuranta Hinta: 150 €/hlö, max. 15 hlöä Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. 050 380 6949 Hyödyllisiä lähteitä osallistujille: Turvallinen lääkehoito– Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32 sekä Nurminen M-L. Lääkehoidon ABC. 2010. WSOY

Kielikoulutusta sosiaali- ja terveyalan henkilöstölle > ks. sivu 7–8

Injektion antaminen lihakseen ventrogluteaalisesti (4 h) 20.2. klo 12–16 21.5. klo 12–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettajat: Riitta Piitulainen ja Lea Salin Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on lisätä terveyden huollon ammattilaisten osaamista lihakseen ventrogluteaalisesti annettavan injektion antamisesta. ƒƒ Tekniikat ƒƒ Välineet ƒƒ Riskit ƒƒ Harjoitukset Hinta: 80 €/hlö, max. 20 hlöä Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. 050 380 6949

Subkutaanipistäminen diabeteksen hoidossa (2 h) 6.2. klo 14–16 23.4. klo 14–16 22.5. klo 14–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettajat: Riitta Piitulainen Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on antaa perusvalmius ihonalaiseen lääkeaineen pistämiseen esim. diabeteksen hoidossa niin ammattihenkilöille kuin muuten osaamista tarvitseville. Hinta: 80 €/hlö, max. 15 hlöä Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. 050 380 6949

17


GAS (Goal Attainment Scaling) -menetelmäkoulutus sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle (n. 20 h)

4.2., 4.3. ja 1.4. klo 9–15.30 18.2., 18.3. ja 22.3. klo 9–15.30

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, joensuu Opettaja Kirsi Keskisärkkä Sisältö: Koulutuksen käytyään työntekijä ymmärtää, mikä GAS-menetelmä on, osaa laatia kuntoutuksen tavoitteita, tarkistaa niitä ja arvioida niiden toteutumista GAS-menetelmää hyväksi käyttäen. Lisäksi työntekijä tunnistaa, mitkä tavoitteet ovat realistisia ja merkityksellisiä kyseiselle kuntoutujalle tietyssä kuntoutusmuodossa, ja että ne on mahdollista saavuttaa ja aikatauluttaa. Koulutus sisältää välitehtäviä. Hinta: 250 €, max. 20 hlöä/ryhmä Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. 050 380 6949 Lisätietoja GAS-menetelmästä: www.kela.fi/gas-menetelma

Lasten tartuntataudit Lasten tartuntaudit (2 h) 22.1.klo 17–19 26.2. klo 17–19 24.4. klo 17–19

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Ammatillisten aineiden opettaja Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on lisätä vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön osaamista ja tietoutta lasten tartuntataudeista, niiden hoidosta ja ennaltaehkäisystä.

Sosiokulttuurinen toiminta Sosiokulttuurisen toiminnan ja työn perusteet (7 h)

12.2. klo 9–16 25.2.–26.2. klo 16.30–20 18.3.–19.3. klo 16.30–20

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Teija Nuutinen Sisältö: Koulutuksen tavoitteena lisätä valmiuksia ja menetelmiä käytännön läheiseen, sosiaaliseen ja luovaan toimintaan yksilöiden ja erilaisten ryhmien parissa. ƒƒ Sosiokulttuurisen toiminnan ja työn perusteet ƒƒ Etiikka, arvot, voimavarat Hinta: 130 €/hlö Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. 050 380 6949

Sosiokulttuurinen innostaminen työotteena (3 x 4 h)

12.4., 26.4. ja 10.5. klo 12–16 (Huom! Lauantai)

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Teija Nuutinen Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on lisätä valmiuksia työn kehittämiseen, soveltuu hyvin asiakastyötä tekeville ja esimiehille sekä työyhteisöjen kehittämispäiviksi yhteisökohtaisena koulutuksena. ƒƒ Sosiokulttuurinen innostaminen työotteena ja ammatillinen innostaminen sosiaali- terveys- ja kulttuurialoilla ƒƒ Sosiokulttuurisen / luovan toiminnan erilaiset menetelmät: kuva, musiikki, draama, sanataide, luova muistelutyö ym.

ƒƒ Yleisimmät lasten tartuntataudit, niiden ennaltaehkäisy ja hoito

Hinta: 150 € / hlö tai 1600 €/ ryhmä

Hinta: 50 euroa/ hlö

Kysy myös työyhteisökohtaista koulutusmahdollisuutta!

Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. 050 380 6949

Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. 050 380 6949 Kysy myös ryhmäkohtaisia koulutuksia esim. vanhempainiltaan tai päiväkotihenkilöstölle

Aikuisopiston pidempikestoinen koulutustarjonta on nähtävissä www.pkky.fi/aiko > Koulutuskalenteri (mm. alkava näyttötutkintokoulutus).

18


Kehitysvammatietoutta

Kehitysvammatietoutta

Muistikoulutus

Kehitysvammainen asiakas perusterveydenhuollossa (4 h)

Erilaiset muistisairaudet, eteneminen ja hoito: 26.2. klo 9–15.30

15.4. klo 12–16 22.4. klo 16–20 6.5. klo 12–16

Muistisairaan toimintakyvyn arviointi ja tukeminen: 11.3. ja 12.3. klo 9–15.30

Paikka: Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja: Riitta Piitulainen Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on lisätä perusterveydenhuollossa työskentelevien tietoisuutta kehitysvammaisuudesta. ƒƒ Kehitysvammaisuuden vaikutus toimintakykyyn ƒƒ Kehitysvammaisen asiakkaan kohtaaminen perusterveydenhuollossa ƒƒ Kehitysvammaisuuteen liittyvät erityiskysymykset esim. tyypilliset lisävammat ja –sairaudet Hinta: 80 € Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. 050 380 6949

Saattohoito-osaaminen

ƒƒ Erilaiset muistisairaudet ƒƒ Muistisairauden eteneminen

ƒƒ Elämäntarina ƒƒ PT-toimintojen tukeminen ƒƒ MMSE ƒƒ CERAD ƒƒ Toimintakykymittaukset jatkuu ƒƒ Voimavaralähtöinen hoito- ja palvelusuunnitelma

Muistisairaan toimintakyvyn arviointi ja tukeminen: 25.3. klo 9–15.30 ƒƒ Muistisairaan ravitsemus

Muistisairaan voimavaralähtöinen kohtaaminen ja kuntoutus: 26.3. klo 9–15.30

ƒƒ Muistisairaan haasteellisen käyttäytymisen ymmärtäminen

Erilaiset muistisairaudet eteneminen ja hoito: 8.4. klo 9–15.30

Saattohoito-osaamisen vahvistaminen (4 x 4 h)

ƒƒ Iäkkäiden ja muistisairauksien lääkehoito ja lääkehoidon seuranta

4.3., 5.3., 11.3. ja 12.3. klo 12–16 5.5., 6.5., 20.5. ja 21.5. klo 16–20

Muistisairaan voimavaralähtöinen kohtaaminen ja kuntoutus: 22.4. ja 23.4. klo 9–15.30

Paikka: Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja: Riitta Piitulainen ja Katja Väyrynen Sisältö: Koulutuksen tavoitteena on lisätä osaamista saattohoidon toteutukseen. ƒƒ Saattohoito-osaaminen: Palliatiivinen ja saattohoito käsitteenä, eettinen sekä oikeudellinen perusta ƒƒ Saattohoito-osaaminen: Saattohoitoprosessina ja eri toimijoiden yhteistyö, saattohoitopäätös, hoito, lääkitys, kipu, neuropsykologiset ja muut oireet ƒƒ Saattohoito-osaaminen: potilas- ja perhelähtöisenä työskentelynä, onnistuneena kohtaamisena sekä hyvän saattohoitoympäristön luominen ƒƒ Saattohoito palvelukodissa/hoivaympäristössä–WORK SHOP

ƒƒ Muistisairaan kuntoutus eri toimintaympäristöissä Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja: Jaana Katajisto Hinta: 80 €/pv, 160 €/2 pv, 300 €/koko koulutus

Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. 050 380 6949

Koulutuksia järjestetään myös työpaikkakohtaisesti koko maakunnan alueella tilausten mukaisesti.

Hinta: 200 €/ hlö Lisätietoja: merja.tukiainen@pkky.fi, p. 050 380 6949

19


Opetus ja kasvatus Oppimisen sekä toiminnan tukeminen ja ohjaaminen 24.3., 26.3., 28.3., 1.4. ja 3.4. klo 9–16 (kesto 70 h, kontaktiopetus 35 h) Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja: Eeva-Liisa Metsäluoto

Sisältö: Koulutus on tarkoitettu erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä toimiville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään ƒƒ kasvatukseen, kehitykseen ja oppimiseen liittyvän teoreettisen tiedon syventämiseen ja hyödyntämiseen ƒƒ oppimista edistävän toiminnan suunnittelun toteuttamiseen ja arviointiin ƒƒ tukemisen ja ohjauksen menetelmiin ƒƒ ohjausosaamiseen eri toimintaympäristöissä. Opiskelu pitää sisällään kontaktiopetuksen lisäksi itsenäistä opiskelua verkkomateriaalin avulla. Hinta: 400 €/hlö

13.2. klo 12–16 15.2. klo 12–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja: Eeva-Liisa Metsäluoto ja Teija Nuutinen Sisältö: Täydennyskoulutus erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä toimiville henkilöille, jotka haluavat syventää tietämystään ja ohjausosaamistaan lasten ja nuorten ristiriitatilanteiden ratkaisemisessa. Arjen haasteellisiin tilanteisiin uusia näkökulmia ja työtapoja esittelevä käytännönläheinen menetelmäpaja. Hinta: 80 €/hlö Lisätietoja: eeva-liisa.metsaluoto@pkky.fi, p. 050 518 0586

Nuorille NYT – mutta miten? (4 h) 16.5. klo 12–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja: Eeva-Liisa Metsäluoto

4.–5.2. klo 9–15

Sisältö: Koulutus tarjoaa toimivia käytännön työkaluja nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseen ohjaus- ja opetustilanteissa työpaikoilla ja opetuksessa. Koulutus on tarkoitettu työntekijöille, jotka toimivat nuorten kesätyöntekijöiden, työharjoittelijoiden ohjaajina työpaikoilla tai muissa opetus ja ohjaustehtävissä.

Sisältö: Käytännön työvälineitä ohjaamiseen ja oppimisen tukemiseen erilaisissa kasvatus-, opetus- ja sosiaalialan ympäristöissä toimiville henkilöille, jotka ovat havainneet ja tunnistaneet erityisen tuen tarpeita asiakkaissaan.

ƒƒ Nuorten maailma ja taidot ƒƒ Syrjäytymisen riskitekijät, varhainen puuttuminen ja moniammatillinen yhteistyö syrjäytymisen ehkäisemiseksi ƒƒ Ohjaaminen työpaikoilla ja opetuksessa ƒƒ Ratkaisukeskeisiä toimintatapoja arjen haasteiden kohtaamiseen

Opiskelu pitää sisällään kontaktiopetuksen lisäksi itsenäistä opiskelua verkkomateriaalin avulla.

Opiskelu pitää sisällään verkkomateriaalia koulutuksen aikana.

Hinta: 180 €/hlö

Hinta: 80 €/hlö

Lisätietoja: eeva-liisa.metsaluoto@pkky.fi, p. 050 518 0586

Lisätietoja: eeva-liisa.metsaluoto@pkky.fi, p. 050 518 0586

Lisätietoja: eeva-liisa.metsaluoto@pkky.fi, p. 050 518 0586

Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen (12 h) Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja: Eeva-Liisa Metsäluoto

20

Lapsilähtöiset menetelmät ristiriitojen ratkaisemisessa (4 h)


Seuraavaan ammattiin! (4 h)

Tehoa oppimiseen! (6 h)

14.1.ja 16.1. klo 18–20 25.3. ja 27.3. klo 18–20

20.1., 21.1., 28.1. ja 30.1. klo 16.30–18 8.4., 10.4., 13.5. ja 15.5. klo 16.30–18

Sisältö: Monipuolisia, käytännönläheisiä ja hauskoja työvälineitä oman urasuunnittelun eteenpäinviemiseen uutta työpaikkaa etsiville, ammatinvaihtoa ja jatkokoulutusta pohtiville.

Sisältö: Tehoa uusien asioiden oivaltamiseen, muistamiseen ja käytäntöön soveltamiseen uusia tietoja ja taitoja työssään tarvitseville, työn ohessa opiskeleville sekä omien vahvuuksien hyödyntämisestä kiinnostuneille esim. pääsykokeisiin valmistautumisessa. Päivitä opiskelutaitosi ajan tasalle!

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja: Eeva-Liisa Metsäluoto

Opiskelu pitää sisällään verkkomateriaalia koulutuksen aikana. Hinta: 80 €/hlö Lisätietoja: eeva-liisa.metsaluoto@pkky.fi, p. 050 518 0586

Koulutuksia järjestetään myös työpaikkakohtaisesti Lieksassa ja Kiteellä. Kysy lisää: eeva-liisa.metsaluoto@pkky.fi

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja: Eeva-Liisa Metsäluoto

ƒƒ Oppimisen avaintaidot ƒƒ Sopivien menetelmien valitseminen ja niiden tehokas käyttö ƒƒ Mieleen palauttaminen Opiskelu pitää sisällään verkkomateriaalia koulutuksen aikana. Hinta: 130 €/hlö Lisätietoja: eeva-liisa.metsaluoto@pkky.fi, p. 050 518 0586

SÄHKÖALA SFS 6002 -standardin mukainen sähkötyöturvallisuuskoulutus (8 h)

Sähköturvallisuustutkinto STT2 tai STT3

14.1. klo 8–16 11.3. klo 8–16 27.5. klo 8–16

Huom! Tutkinnonsuorittajan on oltava paikalla klo 12

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Osmo Kukkonen tai Timo Sallanne Sisältö: ƒƒ Sähkön aiheuttamat vaarat ƒƒ Sähköstä johtuvat tapaturmat ƒƒ Sähkötyöturvallisuutta koskevien keskeisten säädösten sisällöt ƒƒ SFS 6002 standardin sisältö

17.4. klo 12–15 Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja: Jaakko Keinänen Sisältö: Turvatekniikan keskuksen (TUKES) laatimat tutkintotehtävät Koulutuksen hinta: 140 €/hlö Lisätietoja: jaakko.keinanen@pkky.fi, p. 050 305 7684.

Sähköturvallisuustutkintoon STT2 ja STT3 valmistava koulutus

Koulutukseen osallistuvien työtehtävien mukaan määräytyvät sisällöt, tietojen ymmärtäminen varmistetaan kuulustelulla tai muulla vastaavalla tavalla.

2.–3.4. klo 9–16

Koulutuksen hinta: 140 €/hlö, sisältäen lounaan ja iltapäiväkahvin

Sisältö: Koulutuksessa käsitellään Turvatekniikan keskuksen (TUKES) ohjeessa S5 Sähkö- ja hissiturvallisuustutkinnot määriteltyjä tutkintovaatimuksia.

Lisätietoja: osmo.kukkonen@pkky.fi, p. 050 502 0356 tai timo.sallanne@pkky.fi, p. 050 310 0578

Koulutustarjonnan lisäksi aikuisopisto palvelee yrityksiä monialaisesti ja monipuolisesti eri hankkeilla. Tutustu hanketoimintaamme www.pkky.fi/aiko

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Osmo Kukkonen tai Timo Sallanne

Koulutuksen hinta: 190 €/hlö Lisätietoja: osmo.kukkonen@pkky.fi, p. 050 502 0356 tai timo.sallanne@pkky.fi, p. 050 310 0578

21


TIETOTEKNIIKKA Excel 2013/2010 -taulukkolaskennan peruskäyttö 13.2. klo 8.30–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Tietotalo, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Pasi Lehtonen tai Mikko Varis Sisältö: ƒƒ Käyttöliittymä ƒƒ Tiedon syöttäminen ƒƒ Aluetoiminnot ƒƒ Taulukon muokkaus: laskeminen taulukossa, ulkoasun muokkaus ƒƒ Lajittelu ƒƒ Kaaviot ƒƒ Sivun asetukset ƒƒ Tallennus ja tulostus ƒƒ Muut esille tulevat asiat Koulutuksen hinta: 130 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan

Excel 2013/2010 -taulukkolaskennan tehokäyttö 27.3. klo 8.30–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Tietotalo, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Kalle Laakso tai Mikko Varis Sisältö: ƒƒ Perusteiden lyhyt kertaus ƒƒ Funktiot ƒƒ Kolmiulotteinen työkirja: taulukkojen välinen laskenta ƒƒ Tietoluettelotoiminnot: lajittelu, suodatus, välisummat ja yhteenveto, Pivot-taulukot ƒƒ Muut esille tulevat asiat Koulutuksen hinta: 130 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan

Lisätietoja tietotekniikan koulutuksista: kari.viljakainen@pkky.fi, p. 050 523 4268 tai erja.wuolijoki@pkky.fi, p. 050 349 0796

22

InDesign CS5/CS6 -ilmoitus- ja julkaisuvalmistuksen tehokäyttö 3. ja 10.4. klo 8.30–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Tietotalo, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Jari Leivo Sisältö: Koulutuksessa käsitellään seuraavia asioita: ƒƒ Käyttöympäristö ja toimintatapa ƒƒ Julkaisun aloittaminen ƒƒ Tekstinkäsittely ƒƒ Tallennus ja tulostaminen ƒƒ Piirtotyökalut ƒƒ Kuvan tuonti, sijoittaminen ja muokkaaminen ƒƒ Läpinäkyvyys ƒƒ Elementit ƒƒ Tasot ƒƒ Linkkien hallitseminen ƒƒ Sivu- ja työpohjat ƒƒ PDF-tiedoston tekeminen ƒƒ Pakkaus ja esitarkistus Koulutuksen hinta: 250 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaat

PhotoShop CS5/CS6–kuvankäsittelyn tehokäyttö 13.3. klo 8.30–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Tietotalo, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Pasi Lehtonen tai Jari Leivo Sisältö: Kuvankäsittelyn peruskäsitteitä ƒƒ PhotoShopin peruskäyttö (käyttöliittymä, työkalupaletti, muita paletteja) ƒƒ kuvien siirtäminen (digitaalikamera, skanneri) ƒƒ Kuvien korjailu (resoluutio, rajaus, kuvien yhdistäminen, sävysäädöt, tekstin lisääminen, tehosteet) ƒƒ harjoituksia ƒƒ muut esille tulevat asiat Koulutuksen hinta:130 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan


PowerPoint 2013/2010 -esitysgrafiikan tehokäyttö

Pilvipalvelut, mitä, miksi ja miten?

8.5. klo 8.30–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Tietotalo, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Päivi Kiiskinen

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Tietotalo, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Kalle Laakso tai Päivi Kiiskinen Sisältö:

15.5. klo 8.30–16

Sisältö:

ƒƒ Työskentely-ympäristö ƒƒ Esityksen luominen ƒƒ Kuvien käyttö ja muokkaaminen ƒƒ Piirto-objektit ƒƒ Taulukon luominen ja muokkaus ƒƒ Kaaviot ƒƒ Asetukset, ylä- ja alatunnisteet ƒƒ Tallennus ja tulostus ƒƒ Suunnittelumallit ƒƒ Office-ohjelmien yhteiskäyttö

ƒƒ Mikro, padi, kännykkä vai joku muu ƒƒ Pilvipalvelut ja niiden hyödyt ƒƒ Tietoturva ƒƒ Google Drive (mm. Google Docs, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka, kalenteri ja kommunikointi) ƒƒ Microsoft Office 365 (mm. Office ohjelmat, Lync ) ƒƒ SkyDrive ƒƒ iCloud ƒƒ Dropbox (synkronointi, jakaminen, versionhallinta, varmuuskopiointi) ƒƒ Työkalujen asentaminen ja käyttäminen eri laitteilla

Koulutuksen hinta: 130 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan

Koulutuksen hinta: 130 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan

Word 2013/2010 -tekstinkäsittelyn tehokäyttö 24.4. klo 8.30–16

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Tietotalo, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Päivi Kiiskinen tai Kalle Laakso Sisältö: ƒƒ Kertaus perustoiminnoista ƒƒ Sarkaimet ƒƒ Sivunumerot, ylä- ja alatunnisteet ƒƒ Taulukot ƒƒ Osoitetarrat ƒƒ Lomakkeet ja asiakirjamallit ƒƒ Tyylit ƒƒ Muut esille tulevat asiat Koulutuksen hinta: 130 €/hlö, sisältäen kahvit ja lounaan

Järjestämme yrityksille ja yhteisöille räätälöityä ohjelmistoihin tai käyttöjärjestelmiin liittyvää koulutusta sekä tietokoneen loppukäyttäjille että tukihenkilöille! Lisätietoja: Kari Viljakainen kari.viljakainen@pkky.fi | p. 050 523 4268

23


TURVALLISUUS Haastavat asiakaspalvelutilanteet

Kaasusumutinkoulutus (12 h)

28.3.klo 9–16

20.–21.1. klo 16.30–21.30 26.–27.5. klo 16.30–21.30

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 1, Joensuu Opettaja Marko Korhonen tai Marko Ruotsalainen Sisältö: koulutus on tarkoitettu kaikille asiakaspalvelutehtävissä toimiville henkilöille. Koulutuksessa käsitellään henkilöturvallisuutta asiakaspalvelutilanteiden näkökulmasta. Koulutuksessa perehdytään viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksien merkitykseen ja toimintaan uhkatilanteissa. Lisäksi koulutuksessa käsitellään oikeuttamisperusteita.

Sisältö: Kaasusumutinkoulutus on yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun vartioimis- ja järjestyksenvalvontatehtävissä tapahtuvan kaasusumuttimen kantamisen mahdollistavan koulutus.

Koulutuksen hinta: 100 €/hlö

Koulutuksen hinta: 130 €/hlö

Järjestyksenvalvojan peruskoulutus (32 h)

Muuta huomioitavaa: Kaasusumuttimen kantamisen edellytyksenä on, että vartija tai järjestyksenvalvoja on saanut sisäasiainministeriön asetuksen (781/2002) mukaisen voimankäyttökoulutuksen. Koulutus koostuu voimankäytön yleisestä osasta ja kaasusumutinta koskevasta erityisestä osasta.

17.–19.2. ja 24.–26.2. klo 16.30–21.30 28.–29.4., 5.–6.5. ja 12.–13.5. klo 16.30–21.30

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 1, Joensuu Opettaja Marko Korhonen tai Marko Ruotsalainen Sisältö: Järjestyksenvalvontatehtäviä saa suorittaa järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 2 a §:n 1 momentin mukaan tehtävään suostuva henkilö, jolla on järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen voimassa. Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä lain 12 §:n 1 momentin mukaan henkilö, joka täyttää järjestyksenvalvojaksi säädetyt edellytykset ja on suorittanut hyväksytysti järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen. Järjestyksenvalvojaksi hyväksyy hakijan kotikunnan poliisilaitos. Järjestyksenvalvojaksi hyväksyminen on voimassa viisi vuotta. Koulutuksen hinta: 150 €/hlö

Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8 h) 10.–11.3. klo 16.30–20.30 19.–20.5. klo 16.30–20.30

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 1, Joensuu Opettaja Marko Korhonen tai Marko Ruotsalainen Sisältö: Järjestyksenvalvojista annetun lain (533/1999) 12 §:n 4 kohdan mukaan järjestyksenvalvojan tulee suorittaa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen uuden hyväksymisen hakemista sisäasiainministeriön määrittämät vaatimukset täyttävän kertauskoulutuksen. Koulutuksen hinta: 100 €/hlö

Lisätietoja turvallisuusalan koulutuksista: marko.korhonen@pkky.fi, p. 050 527 6977 tai marko.ruotsalainen@pkky.fi, p. 050 310 0497

24

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 1, Joensuu Opettaja Marko Korhonen tai Marko Ruotsalainen

Teleskooppipatukkakoulutus 10.–11.2. klo 16.30–21.30

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Peltolankatu 1, Joensuu Opettaja Marko Korhonen tai Marko Ruotsalainen Sisältö: Teleskooppipatukkakoulutus on yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain (282/2002) 29 §:n 2 momentissa tarkoitetun vartioimistehtävissä tai järjestyslain (612/2003) nojalla asetetuissa järjestyksenvalvontatehtävissä tapahtuvan teleskooppipatukan kantamisen mahdollistavan koulutus. Koulutuksen hinta: 130 €/hlö Muuta huomioitavaa: Teleskooppipatukan kantamisen edellytyksenä on, että vartija tai järjestyksenvalvoja on saanut sisäasiainministeriön asetuksen (781/2002) mukaisen voimankäyttökoulutuksen. Koulutus koostuu voimankäytön yleisestä osasta ja teleskooppipatukkaa koskevasta erityisestä osasta.


YRITYSTALOUS JA KULUTTAJASUOJA Yrityksen talouden suunnittelu, kannattavuus ja hinnoittelu toimistohenkilöstölle (6 h)

Kuluttajansuoja ja liikekauppa

21.2. klo 9–15 14.3. klo 9–15

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Heidi Wilska

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Opettaja Heidi Wilska Sisältö: ƒƒ Yrityshankkeen kannattavuuden arviointi ƒƒ Budjetoinnin ja kustannuslaskennan perusteet ƒƒ Hinnoittelu ƒƒ Absoluuttinen ja suhteellinen kannattavuus ƒƒ Myyntikatetarpeen laskeminen ƒƒ Myynti- ja myyntibudjetin laatiminen ƒƒ Tulosbudjetin laatiminen Koulutus sisältää omaan työhön liittyvän oppimistehtävän. Koulutuksen hinta: 130 €/hlö sisältäen kahvit ja lounaan Lisätietoja: heidi.wilska@pkky.fi, p. 050 577 7852

11.4. klo 9–15

Sisältö: Kuluttajansuoja ƒƒ Yleissäännökset ƒƒ Kotimyynti ja etämyynti ƒƒ Hinnan ilmoittaminen ƒƒ Tuotevastuu ƒƒ Case-kuvaukset Liikekauppa ƒƒ Kauppalain säännökset, sovellettavuus ja käsitteet ƒƒ Sopimusehtojen sääntely ƒƒ Kansainvälinen tavarakauppa Koulutuksen hinta: 130 €/hlö sisältäen kahvit ja lounaan Lisätietoja: heidi.wilska@pkky.fi, p. 050 577 7852

sijaitsee Pyhäselän rannalla lähellä Joensuun keskustaa. Se soveltuu hyvin koulutus-, kokous- ja juhlakäytöön ja on vuokrattavana yrityksille, yhteisöille sekä yksityisille henkilöille. Meiltä saat myös ravitsemispalvelut tilaisuuksiisi. Lisätietoja ja kuvia: www.pkky.fi/aiko Varaukset: aiko.linnunniemi@pkky.fi, p. 013 244 2558 Sijainti: Linnunniementie 4, Joensuu

sijaitsee Pyhäselän rannalla lähellä Joensuun keskustaa. Se soveltuu hyvin koulutus-, kokous- ja juhlakäytöön ja on vuokrattavana yrityksille, yhteisöille sekä yksityisille henkilöille. Meiltä saat myös ravitsemispalvelut tilaisuuksiisi. Lisätietoja ja kuvia: www.pkky.fi/aiko Varaukset: aiko.linnunniemi@pkky.fi, p. 013 244 2558 Sijainti: Linnunniementie 4, Joensuu

25


Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu Tekniikka ja kulttuuri toteuttaa kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutukset: Ennakoiva ajaminen (7 h) 14.1. klo 8–15.00 11.2. klo 8–15.00 22.2. klo 8–15.00 20.3. klo 8–15.00 27.3. klo 8–15.00

Peltolankatu 4, D1-talo, luokka 118, Joensuu Kouluttajat: Jouni Häkkinen tai Mikko Aalto

15.1.2014 klo 8–15.00 26.3.2014 klo 8–15.00

Peltolankatu 4, D1-talo, luokka 118, Joensuu Kouluttaja: Jouni Häkkinen Koulutuksen sisältö:

Koulutuksen hinta: 110 €/hlö, sisältäen kahvit ja kirjautumismaksun Trafin rekisteriin

ƒƒ Yrityksen omavalvonta ƒƒ Kuljetuskalustovaatimukset ƒƒ Hygieniatietous ƒƒ Toimenpiteet ennen kuormaamista ja kuormaaminen ƒƒ Lämmönsäätölaitteiden toiminta ja rekisteröintilaitteet ƒƒ Kuljetuslämpötila ƒƒ Monilämpötilakuljetukset

Digipiirturi (7 h)

Koulutuksen hinta: 110 €/hlö, sisältäen kahvit ja kirjautumismaksun Trafin rekisteriin

16.1.2014 klo 8–15.00 29.4.2014 klo 8–15.00

Työturvallisuuskorttikoulutus (7 h)

Koulutuksen sisältö: ƒƒ Ennakointi ƒƒ Ajovalmius ƒƒ Toiminta vaaratilanteessa

Peltolankatu 4, D1-talo, luokka 118, Joensuu Kouluttaja: Jouni Häkkinen Koulutuksen sisältö: ƒƒ Ajo- ja työaikalaki ƒƒ Kuljettajan ajo- ja lepoajat ƒƒ Laki digipiirturin käytöstä ƒƒ Digipiirturin käyttö

28.1.2014 klo 8–15.00 27.2.2014 klo 8–15.00 16.4.2014 klo 8–15.00 20.5.2014 klo 8–15.00

Peltolankatu 4, D1-talo, luokka 118, Joensuu Kouluttaja: Jorma Pyykkö ja Tarmo Korhonen

Koulutuksen hinta: 110 €/hlö, sisältäen kahvit ja kirjautumismaksun Trafin rekisteriin

Sisältö: Tavoitteena on kuljettajien suojelu terveyden ja tapaturman vaaroilta työssä sekä parantaa yhteistoimintaa että yhtenäistää henkilöstön turvallisuuskoulutusta.

Ajoneuvotekniikka (7 h)

Koulutuksen hinta: 110 €/hlö (+ työturvallisuuskortti 10 €), sisältäen kahvit ja kirjautumismaksun Trafin rekisteriin

30.1.2014 klo 8–15.00 1.4.2014 klo 8–15.00 25.4.2014 klo 8–15.00 8.5.2014 klo 8–15.00

Peltolankatu 4, D1-talo, luokka 118, Joensuu Kouluttaja: Jorma Pyykkö ja Timo Kaikko

Trukkikurssi (7 h) 18.2.2014 klo 8–15.00 10.4.2014 klo 8–15.00

Peltolankatu 4, D1-talo, luokka 118, Joensuu Kouluttaja: Timo Kaikko

Sisältö: Koulutuksen tavoite on selvittää kuljettajille nykyaikaisen ajoneuvotekniikan perusteet sekä sen hyödyntämisen.

Sisältö: Tarkoituksena on perehdyttää trukinkuljettaja oikeisiin ja turvallisiin työtapoihin ja työtehtäviin trukinkuljettajan työssä.

Koulutuksen hinta: 110 €/hlö, sisältäen kahvit ja kirjautumismaksun Trafin rekisteriin

Koulutuksen hinta: 110 €/hlö, sisältäen kahvit ja kirjautumismaksun Trafin rekisteriin

Lisätietoja auto- ja kuljetusalan koulutuksista: eero.komulainen@pkky.fi, p. 0500 169 513 Ilmoittautuminen koulutuksiin: merita.timoskainen@pkky.fi, p. 050 311 5817

26

Autonkuljettajana lämpöhallituissa elintarvikekuljetuksissa (7 h)

EA1 (16 h) 13.–14.2.2014 klo 8–16 17.–18.3.2014 klo 8–16

Peltolankatu 23, G-talo (sote), ensiapuluokka G203 Kouluttajat: Riitta Nykyri ja Riikka Vatanen Sisältö: Ensiavun peruskurssi antaa kuljettajalle perusvalmiudet toimia liikenneonnettomuustilanteessa ja muissa hätätilanteissa sekä tavallisimmissa sairaskohtaustilanteissa.


Kurssilta mahdollisuus saada Punaisen Ristin EA1-todistus, joka on voimassa kolme vuotta.

Koulutuksen hinta: 110 €/hlö (+ tieturvakortti 10 €), sisältäen kahvit ja kirjautumismaksun Trafin rekisteriin

Koulutuksen hinta: 120 €/hlö, sisältäen kahvit ja kirjautumismaksun Trafin rekisteriin

ADR-peruskurssi P (3 pv)

EA2 (16 h)

5.–7.2.2014 klo 8–15.00 12.–14.3.2014 klo 8–15.00

23.–24.4.2014 klo 8–16

Peltolankatu 4, D1-talo, luokka 118, Joensuu Kouluttaja: Jouni Häkkinen ja Eero Komulainen

Sisältö: Ensiavun jatkokurssilla syvennetään kuljettajan perustietoja ja -taitoja ensiavusta. Kurssilta mahdollisuus saada Punaisen Ristin EA2-todistus, joka on voimassa kolme vuotta.

Sisältö: Autonkuljettajilta vaaditaan ajolupa, mikäli he kuljettavat vaarallisia aineita yli sallittujen vähimmäismäärien (Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta 13.12.1998/1112, 12.5.2005/294). Ajoluvan saaminen edellyttää koulutusta ja hyväksytysti suoritettua loppukoetta. Ajolupa myönnetään viideksi vuodeksi ja se on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Ajolupa on voimassa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa.

Peltolankatu 23, G-talo (sote), ensiapuluokka G203 Kouluttaja: Riikka Vatanen

Koulutuksen hinta: 120 €/hlö, sisältäen kahvit ja kirjautumismaksun Trafin rekisteriin.

Hätäensiapu (7 h) 11.1.2014 klo 8–15.00 15.2.2014 klo 8–15.00 22.3.2014 klo 8–15.00 26.4.2014 klo 8–15.00 24.5.2014 klo 8–15.00

Peltolankatu 4, D1-talo, luokka 118, Joensuu Kouluttaja: Jari Koponen Koulutuksen hinta: 110 €/hlö, sisältäen kahvit ja kirjautumismaksun Trafin rekisteriin.

Kuljettajan tulosvastuu (7 h) 4.2.2014 klo 8–15.00 19.3.2014 klo 8–15.00 22.5.2014 klo 8–15.00

Peltolankatu 4, D1-talo, luokka 118, Joensuu Kouluttaja: Tomi Kettunen Koulutus sisältää: ƒƒ Kannattavuuden peruskäsitteitä ja kustannusten muodostuminen ƒƒ Kuljetuskustannusten muodostuminen ja kustannustekijöihin vaikuttaminen ƒƒ Ennakoivan huollon ja pienvahinkojen merkitys kuljetuskustannuksiin ƒƒ Vakuutuksesta korvattavien vahinkojen vaikutukset kuljetuskustannuksiin ja turvallisen työskentelyn merkitys Koulutuksen hinta: 110 €/hlö, sisältäen kahvit ja kirjautumismaksun Trafin rekisteriin

Tieturva 1 (7 h) 20.2.2014 klo 8–15.00 6.5.2014 klo 8–15.00

Peltolankatu 4, D1-talo, luokka 118, Joensuu Kouluttaja: Tarmo Korhonen Sisältö: Tavoitteena on edistää kuljettajien tie-, liikenne- ja työturvallisuutta tiellä tapahtuvassa työssä.

Peruskurssin ja sitä vastaavan kokeen hyväksytysti suorittanut kuljettaja saa oikeuden vaarallisten aineiden kappale- ja irtotavarakuljetuksiin. Koulutuksen hinta: 390€/hlö + viranomaiskulut, sisältäen kahvit

ADR-täydennyskurssi YT (2 pv) 23.–24.1.2014 klo 8–15.00 8.–9.4.2014 klo 8–15.00

Peltolankatu 4, D1-talo, luokka 118, Joensuu Kouluttaja: Jouni Häkkinen ja Eero Komulainen Sisältö: Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tietoa uudesta tekniikasta, muuttuneesta lainsäädännöstä ja kuljetettavia aineita koskevasta kehityksestä. Lisäksi kerrataan tärkeimmät vaarallisten aineiden ja esineiden kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet. Koulutuksen hinta: 295€/hlö + viranomaiskulut, sisältäen kahvit

ADR -säiliökurssi ES (2 pv) 2.–3.4.2014 klo 8–15.00 14.–15.5.2014 klo 8–15.00

Peltolankatu 4, D1-talo, luokka 118, Joensuu Kouluttajat: Jouni Häkkinen ja Eero Komulainen Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tiedot vaarallisten aineiden säiliökuljetuksiin liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilainteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi. Koulutuksen hinta: 310 €/hlö + viranomaiskulut, sisältäen kahvit

27


Odotettavissa omistajanvaihdos? – Koulutusta hallittuun organisaatiomuutokseen massa? istajuus vaihtu m o si o ti a a is si tai organ Onko yritykse tiota? ista organisaa to si k sa o si sta? o ti nisaa asta muutokse m o tu Siirtyykö orga n se k o d janvaih i muun omista ta n e lv o p u k su Miten selvitä Nyt on mahdollisuus investoida onnistuneeseen muutokseen ja luotsata organisaatiosi muutostilanteen karikkojen läpi. Olemme kehittäneet koulutuskokonaisuuden muutosten kohtaamisesta organisaation henkilöstön eri roolien kautta tarkasteltuna. Koulutus on myös muokattavissa asiakasorganisaation erityistarpeiden ja toiveiden mukaisesti myös muihin organisaatiota koskeviin muutoksiin.

Koulutukseen voidaan liittää myös ”yhdessä muutokseen” -osio, jossa koulutus- ja keskustelutilanteita harjoitteineen tarjotaan ennen muutosta ja muutostilanteen tapahtumisen jälkeen. Tämä osio suunnitellaan aina yhdessä asiakasorganisaation kanssa ja siinä pyritään huomioimaan erityisesti organisaation omat ja sen toimialaan liittyvät erityispiirteet ja tarpeet.

Muutosjohtaminen ja -viestintä omistajuuden vaihtuessa – johtamisen näkökulma (1–2 pv)

Henkilökunta mukaan muutokseen – henkilöstön näkökulma (1 pv)

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Muutosjohtamisen opettajat

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Muutosjohtamisen opettajat

Kohderyhmä: Organisaation johto-, esimies ja hallintotehtävissä toimivat sekä organisaation omistajatahot

Kohderyhmä: Organisaation henkilöstö

Sisältö: Osallistuja tutustutetaan muutostilannejohtamiseen leadership- ja management-näkökulmista. Päivän aikana käsitellään mm. seuraavia kokonaisuuksia ƒƒ Luottamusjohtajuus ƒƒ Osallistuminen ja sitouttaminen ƒƒ Viestintä muutostilanteissa ƒƒ Mentorointi johtajuuden tukena ƒƒ Hiljaisen tiedon siirtäminen ƒƒ Muutosvastarinnan käsittely ja kohtaaminen

28

Koulutus sisältää muutosjohtamisen, henkilöstön muutosvalmennuksen sekä sidosryhmäyhteyksien ja viestinnän hoitamiseen liittyvien koulutuspäivien lisäksi ”muuta muistettavaa muutoksessa”-päivän.

Sisältö: Osallistujaa valmennetaan kohtaamaan muutos mahdollisuutena. Päivän aikana käsitellään mm. seuraavia kokonaisuuksia ƒƒ Muutos ja minä, kuinka koen muutoksen ƒƒ Osallistuminen muutokseen ja sen toteutukseen ƒƒ Tiedottaminen, viestintä ja vuorovaikutus muutostilanteen eri vaiheissa ƒƒ Osaamiset, hiljainen tieto ja muutos ƒƒ Työhyvinvointi muutoksessa – ”tehdään yhdessä” ƒƒ Muutoksesta motivoituminen ja voimaantuminen ƒƒ Tuntematon tulevaisuus ja menneen kaiho ”aika kultaa muistot” ‒‒ tunteet ja niiden käsittely muutoksessa ƒƒ Muutosvastarinnan käsittely ja kohtaaminen


Sidosryhmät organisaation muutoksessa – sidosryhmänäkökulma (1 pv)

Muutos pähkinänkuoressa – kokoava näkökulma (1 pv)

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Muutosjohtamisen opettajat

Pohjois-Karjalan aikuisopisto, Kaislakatu 3, Joensuu Muutosjohtamisen opettajat

Kohderyhmä: Organisaation henkilöstö

Kohderyhmä: Organisaation henkilöstö

Sisältö: Osallistujaa valmennetaan ymmärtämään muutoksen aiheuttamat vaikutukset sidosryhmäsuhteisiin. Päivän aikana käsitellään mm. seuraavia kokonaisuuksia

Sisältö: Osallistujaa valmennetaan ymmärtämään muutoksen kokonaisuus ja siihen liittyvä vaiheistus, aikataulutus ja seuranta. Päivän aikana käsitellään mm. seuraavia kokonaisuuksia

ƒƒ Sidosryhmäanalyysi ‒‒ asiakkaat, kumppanit, alihankkijat, rahoittajat, viranomaistahot jne. ‒‒ mitä muutos tarkoittaa eri sidosryhmille? ƒƒ Luottamus ja sen säilyttäminen muutostilanteessa ƒƒ Harkittu, suunnitelmallinen ja jatkuva tiedottaminen muutostilanteen eri vaiheissa ƒƒ ”Sidosryhmälupaus” (odotukset suhteessa nykytilanteeseen) ƒƒ Sidosryhmät mahdollisuuksien mukaan muutokseen ja sen toteutukseen ƒƒ Uhat ja mahdollisuudet muutoksessa ‒‒ kuinka uhkiin valmistaudutaan ja niiden vaikutukset minimoidaan ‒‒ kuinka uudet mahdollisuudet hyödynnetään ƒƒ Verkostojen kehittäminen ja vahvistaminen (jatkuvuus) ƒƒ Sidosryhmät ja käytännön arki ƒƒ Oppimisen mahdollisuus ja sen hyödyntäminen muutoksessa

Kysy tarjous! Ota rohkeasti yhteyttä – rakennetaan yhdessä juuri sinun organisaatio tarpeisiin vastaava yksilöllinen räätälöity muutoskoulutuskokonaisuus.

ƒƒ Muutoksen vaiheet ja muutoksen muistilista ‒‒ Mitä asioita, milloin ja missä järjestyksessä ƒƒ Luottamusrakenteet: niiden tunnistaminen ja säilyttäminen ƒƒ Tiedottaminen, viestintä ja vuorovaikutus muutostilanteen, malleja ja esimerkkejä onnistumisista ƒƒ Muutoksen seuraaminen ‒‒ mistä tunnistamme onnistuneet askeleet ‒‒ miten vältämme virheet ƒƒ Mitä olemme nyt – mitä olemme muutoksen jälkeen ‒‒ analyysi helpottaa muutosta ƒƒ Onnistunut muutos

Yhdessä muutokseen – kokoava näkökulma (päivien määrä sovitaan tapauskohtaisesti) Koulutukseen voidaan liittää myös aktivoiva Yhdessä muutokseen -osio, joka laaditaan asiakasorganisaation edustajien kanssa yhdessä. Osioon voidaan sisällyttää keskusteluja, pienryhmätyöskentelyä sekä toiminnallisia harjoitteita ja tehtäviä, joiden avulla lujitetaan organisaation yhteenkuuluvuutta ja me-henkeä.

Koulutuskokonaisuuden hinta neuvotellaan erikseen valitun laajuuden ja osallistujamäärän mukaan. Teemu Kokko, teemu.kokko@pkky.fi p. 050 342 2523

29


NÄYTTÖTUTKINNOT HUMANISTINEN JA KASVATUSALA Vapaa-aika- ja nuorisotyö ƒƒ Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja

KULTTUURIALA Viestintä- ja informaatiotieteet ƒƒ Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA Liiketalous ja kauppa ƒƒ Liiketalouden perustutkinto | Merkonomi ƒƒ Markkinointiviestinnän ammattitutkinto ƒƒ Myynnin ammattitutkinto ƒƒ Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto ƒƒ Sihteerin ammattitutkinto ƒƒ Taloushallinnon ammattitutkinto ƒƒ Yrittäjän ammattitutkinto ƒƒ Johtamisen erikoisammattitutkinto ƒƒ Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto ƒƒ Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

LUONNONTIETEIDEN ALA Tietojenkäsittely ƒƒ Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto | Datanomi ƒƒ Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Arkkitehtuuri ja rakentaminen ƒƒ Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistönhoitaja | Toimitilahuoltaja ƒƒ Maanmittausalan perustutkinto | Kartoittaja ƒƒ Rakennusalan perustutkinto Talonrakentaja ƒƒ Talotekniikan perustutkinto | Putkiasentaja | Lämmityslaiteasentaja | Ilmanvaihtoasentaja ƒƒ Ilmastointiasentajan ammattitutkinto ƒƒ Kiinteistönhoitajan ammattitutkinto ƒƒ Lattianpäällystäjän ammattitutkinto ƒƒ Lämmityslaiteasentajan ammattitutkinto JOENSUU ƒƒ Maanmittausalan ammattitutkinto ƒƒ Maarakennusalan ammattitutkinto ƒƒ Putkiasentajan ammattitutkinto ƒƒ Suunnitteluassistentin ammattitutkinto ƒƒ Talonrakennusalan ammattitutkinto JOENSUU ƒƒ Kiinteistönhoitajan erikoisammattitutkinto ƒƒ Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto JOENSUU

Kone-, metalli- ja energiatekniikka ƒƒ Kaivosalan perustutkinto | Kaivosmies | Rikastaja ƒƒ Kone- ja metallialan perustutkinto | Koneenasentaja | Koneistaja | Levyseppähitsaaja | Työvälinevalmistaja ƒƒ Hitsaajan ammattitutkinto

30

ƒƒ Kaivosalan ammattitutkinto ƒƒ Koneenasentajan ammattitutkinto ƒƒ Koneistajan ammattitutkinto ƒƒ Levytekniikan ammattitutkinto ƒƒ Työvälinevalmistajan ammattitutkinto ƒƒ Hitsaajamestarin erikoisammattitutkinto ƒƒ Koneenasentajamestarin erikoisammattitutkinto ƒƒ Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto ƒƒ Levytyömestarin erikoisammattitutkinto ƒƒ Työvälinemestarin erikoisammattitutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikka ƒƒ Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Automaatioasentaja | Sähköasentaja ƒƒ Sähköasentajan ammattitutkinto

Elintarvikeala ja biotekniikka ƒƒ Elintarvikealan perustutkinto | Elintarvikkeiden valmistaja Leipuri-kondiittori | Lihatuotteiden valmistaja ƒƒ Laboratorioalan perustutkinto | Laborantti ƒƒ Elintarvikejalostajan ammattitutkinto ƒƒ Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto ƒƒ Kondiittorin ammattitutkinto ƒƒ Leipurin ammattitutkinto ƒƒ Lihanjalostajan ammattitutkinto ƒƒ Lihateollisuuden ammattitutkinto ƒƒ Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto

Prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka ƒƒ Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto | Kumituotevalmistaja | Muovituotevalmistaja ƒƒ Pintakäsittelyalan perustutkinto Lattianpäällystäjä | Maalari ƒƒ Puualan perustutkinto | Puuseppä ƒƒ Paperiteollisuuden ammattitutkinto ƒƒ Maalarin ammattitutkinto ƒƒ Muovimekaanikon ammattitutkinto ƒƒ Puusepänalan ammattitutkinto ƒƒ Muovitekniikan erikoisammattitutkinto

Muu tekniikan ja liikenteen koulutus ƒƒ Turvallisuusalan perustutkinto | Turvallisuusvalvoja ƒƒ Kivimiehen ammattitutkinto ƒƒ Kunnossapidon ammattitutkinto ƒƒ Vartijan ammattitutkinto ƒƒ Kunnossapidon erikoisammattitutkinto ƒƒ Tekniikan erikoisammattitutkinto ƒƒ Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto ƒƒ Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA Maatilatalous ƒƒ Maatalousalan perustutkinto Eläintenhoitaja | Maaseutuyrittäjä ƒƒ Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto ƒƒ Mehiläistarhaajan ammattitutkinto ƒƒ Viljelijän ammattitutkinto


Puutarhatalous

Puhdistuspalvelut

ƒƒ Puutarhatalouden perustutkinto | Puutarhuri ƒƒ Floristin ammattitutkinto ƒƒ Puistopuutarhurin ammattitutkinto ƒƒ Viljelypuutarhurin ammattitutkinto

ƒƒ Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto Kodinhuoltaja | Toimitilahuoltaja ƒƒ Laitoshuoltajan ammattitutkinto ƒƒ Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto

ƒƒ Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto | Ympäristönhoitaja ƒƒ Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto ƒƒ Luonnontuotealan ammattitutkinto

SOSIAALI- JA TERVEYSALA Opetus- ja kasvatustyö ƒƒ Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Metsätalous

Sosiaaliala

ƒƒ Metsäalan perustutkinto VALTIMO Metsäkoneen kuljettaja | Metsäkoneasentaja | Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja ƒƒ Bioenergia-alan ammattitutkinto ƒƒ Metsämestarin erikoisammattitutkinto ƒƒ Puunkorjuun erikoisammattitutkinto JOENSUU

LIEKSA ƒƒ Perhepäivähoitajan ammattitutkinto ƒƒ Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto JOENSUU

Sosiaali- ja terveysalojen yhteiset

Kotitalous- ja kuluttajapalvelut

ƒƒ Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto | Lähihoitaja ƒƒ Kehitysvamma-alan ammattitutkinto JOENSUU ƒƒ Päihdetyön ammattitutkinto JOENSUU ƒƒ Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto ƒƒ Puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto ƒƒ Vanhustyön erikoisammattitutkinto JOENSUU

ƒƒ Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Terveysala

Matkailuala

ƒƒ Jalkojenhoidon ammattitutkinto ƒƒ Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

ƒƒ Matkailualan perustutkinto | Matkapalvelujen tuottaja | Matkailuvirkailija ƒƒ Matkaoppaan ammattitutkinto ƒƒ Matkailun ohjelmapalvelujen ammattitutkinto ƒƒ Maaseutumatkailun ammattitutkinto

Majoitus- ja ravitsemisala ƒƒ Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Kokki | Tarjoilija ƒƒ Ravintolakokin ammattitutkinto ƒƒ Suurtalouskokin ammattitutkinto ƒƒ Tarjoilijan ammattitutkinto ƒƒ Dieettikokin erikoisammattitutkinto ƒƒ Hotelli-, ravintola- ja suurtalousesimiehen erikoisammattitutkinto

us?

opim Mikä on oppis

Opiskelijan ja työnantajan välillä solmitaan koulutussopimus. Opiskelijalle nimetään työyhteisössä työpaikkakouluttaja. Opintojen aikana opiskelija tekee työpaikassaan tutkinnon sisällön mukaisia työtehtäviä, joiden kautta hän osoittaa tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Tietopuolisen opetuksen päivät ovat opiskelijalle palkallisia tai palkattomia. Palkattomista päivistä opiskelijalle maksetaan päivärahaa 15 €/opetuspäivä ja perheelliselle päivärahan lisäksi perheavustusta 17 €/opetuspäivä. Tietyin edellytyksin opiskelija saa matkakustannus- ja majoittumiskorvausta. Työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta sopimuksen mukaisesti. Kun osapuolet ovat valmiita oppisopimuskoulutukseen, ota yhteyttä.

Lisätietoja: maksuton info 0800 92 440

JOENSUU

Tekniset terveyspalvelut ƒƒ Välinehuoltajan ammattitutkinto

JOENSUU

PAIKKAKUNTA Vuoden 2014 aikana alkavia perustutkinto- ja lisäkoulutusryhmiä, tarkemmat tiedot ja hakeminen: www.pkky.fi/aiko > Koulutuskalenteri Muista tutkinnoista saat tietoja ottamalla yhteyttä Satu-Minna Piiroiseen, p. 013 244 2515.

tolta

sta kesäyliopis

lutu Täydennyskou

Menestys syntyy osaamisesta

Luonto- ja ympäristöala

Lyhyitä 1–2 päivän koulutuksia löytyy myös PohjoisKarjalan kesäyliopiston ammatillisen täydennyskoulutuksen tarjonnasta. Pääaihealueita ovat ƒƒ hallinto, talous ja elinkeinoelämä ƒƒ työyhteisön johtaminen ja kehittäminen ƒƒ lakikoulutus, opetus ƒƒ kasvatus ƒƒ sosiaali- ja terveystoimi. Pohjois-Karjalan aikuisopistoon kuuluvan Pohjois-Karjalan kesäyliopiston koulutustarjonta löytyy osoitteesta www.pkky.fi/kesayliopisto > Koulutuskalenteri sekä erillisestä painetusta kesäyliopiston koulutuskalenterista. Lisätietoja: kesayliopisto@pkky.fi | p. 013 244 2540

31


rjalaan

hjois-Ka o P iä n e m ie s ILOn

ILO-tuoteperheen tavoitteena on istuttaa ilon siemeniä Pohjois-Karjalaan ja juurruttaa iloisuutta osaksi maakunnan yksilöiden, yritysten, yhteisöjen ja organisaatioiden arkipäivän toimintaan. ILO-koulutusten teemoja ovat työyhteisön kehittäminen, työssäjaksaminen ja asiakaspalvelu. Koulutukset räätälöidään jokaiselle työyhteisölle sopivaksi. Ota yhteyttä – suunnitellaan yhdessä työyhteisöllesi sopiva ILO-koulutuspaketti! Teemu Kokko, p. 050 342 2523, teemu.kokko@pkky.fi Kouluta henkilöstösi ILOn sertifioiduksi tuottajaksi!

PL 199 (Kaislakatu 3) 80101 Joensuu p. 013 244 2360

Savikontie 13 82500 Kitee p. 013 244 2360

Kuhmonkatu 32 81720 Lieksa p. 013 244 3650

Niittylahdentie 297 82220 Niittylahti p. 013 244 2358

Hymy hyvästä

olosta alvelusta

sp ILOitse asiaka

an

lutuksen hinta

u ILO kuuluu ko

Nurmeksenkatu 15 75500 Nurmes p. 013 244 3650

Teollisuuskatu 2 83500 Outokumpu p. 013 244 3970

Metsurintie 2 A 75700 Valtimo p. 013 244 2358

Sähköposti: etunimi.sukunimi@pkky.fi

Työelämän koulutussalkku kevät 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you