Page 1

JUDILNZDUV]WDWyZVRERWDGQLRWZDUWH5'& Royal Dance Center

SCK godzina 9:00-9:15 9:15-9:30 9:30-9:45 9:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:15 11:15-11:30 11:30-11:45 11:45-12:00 12:00-12:15 12:15-12:30 12:30-12:45 12:45-13:00 13:00-13:15 13:15-13:30

sala taneczna

14:30-14:45 14:45-15:00 15:00-15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:15 16:15-16:30 16:30-16:45 16:45-17:00 17:00-17:15 17:15-17:30 17:30-17:45 17:45-18:00 18:00-18:15 18:15-18:30 18:30-18:45 18:45-19:00 19:00-19:15 19:15-19:30 19:30-19:45 19:45-20:00 20:00-20:15 20:15-20:30 20:30-20:45 20:45-21:00

sala niebieska

REJESTRACJA 8&=(671,.Ï: ZDUVWDW\EH]SáDWQH FOOTWORK & BODYMOVEMENT Victor Baeza grupa otwarta

5(-(675$&-$8&=(671,.Ï:

ZDUV]WDW\EH]SáDWQH

ZDUV]WDW\EH]SáDWQH BELLY DANCE dla dziewczynek SALSA & RUEDA DE CASINO Weronika Sahar Litwin (Pary) Tomek grupa otwarta & Ania & Victor grupa otwarta

ZDUV]WDW\EH]SáDWQH JAZZ Monika Kiermasz JUXSDRWZDUWDG]LHFLĊFR PáRG]LHĪRZD

ZDUV]WDW\EH]SáDWQH ZUMBA dla dzieci ĩDQHWD.RE\ODĔVNDJUXSD otwarta

13:30-13:45 13:45-14:00 14:00-14:15 14:15-14:30

sala czerwona

ZDUV]WDW\SáDWQH ZDUV]WDW\EH]SáDWQH CONTEMPORARY VIDEOCLIP DANCE Kuba i Sebastian Piotrowicz ZDUV]WDW\EH]SáDWQH Monika Kiermasz JUXSDĞUHGQLR]DDZDQVRZDQD SALSA SOLO DLA DZIEWCZYNEK grupa otwarta Anna Tarka grupa otwarta

ZDUV]WDW\EH]SáDWQH CONTEMPORARY Kuba i Sebastian Piotrowicz grupa otwarta

:DUV]WDW\SáDWQH 7(&+1,.$7$ē&$ ZDUV]WDW\EH]SáDWQH JAZZOWEGO +,3+23'/$1$-0à2'6=<&+ $QQD:LHORJyUVND Tomasz Nawrocki JUXSDĞUHQLR]DDZDQVRZDQD grupa otwarta dzieci

ZDUVWDW\SáDWQH:DUV]WDW\SáDWQH Victor Baeza '5Ąĩ(.-$==2:<F] ZDUV]WDW\EH]SáDWQH SALSA CASINO (Pary) $QQD:LHORJyUVND HIP-HOP grupa otwarta JUXSDĞUHQLR]DDZDQVRZDQD Zbigniew 'ZIBI" Karbowski grupa otwarta

:DUV]WDW\EH]SáDWQH MODERN Tomasz Nawrocki grupa otwarta

:DUV]WDW\SáDWQH ZDUV]WDW\EH]SáDWQH TANIEC JAZZOWY SEXY DANCE CHOREOGRAFIA - cz.1 Anna Tarka $QQD:LHORJyUVND grupa otwarta JUXSDĞUHQLR]DDZDQVRZDQD NRELHW\SRZ\ĪHMUĪ

LPSUH]DPáRG]LHĪRZD]HZV]\VWNLPL instruktorami od 20:00 do 22:00 konkursy,pokazy bitwy taneczne

legenda grupa otwarta SCK

5R\DO'DQFH&HQWHU

ZDUV]WDW\GODNDĪGHJREH]Z]JOĊGXQDSR]LRP zaawansowania Studenckie Centrum Kultury przy ul. Katowickiej 95 na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego. 6WXGLR7DĔFDSU]\XO.VLąĪąW2SROVNLFKZ2SROX 'XĪH 5RQGRQDG$SWHNą

Program Warsztatów dzien I  

Program Warsztatów w Royal dance center dzien I